Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i."

Transkript

1 Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Malene Hjort Beckman, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Per Varsted, Peter Ravn, Niels Kristian B. Jensen Afbud Maria Fogh Jensen Godkendelse af dagsorden Ændringer/tilføjelser Meddelelser Sagsbehandler Formand FTR-Nord FTR-Syd Kasserer Særlig Fond Andre Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. 2 Overlevering/ erfaringsudveksling mellem afgående og ny styrelse Alle De enkelte afgående fortalte om deres virke. Der har været for få timer til næstformandsposten. Det kunne være en god ide med suppleanter i KSØ s pædagogiske udvalg. Der har været 5 møder i år. Det kunne være godt med flere medlemsarrangementer, hvor man deler viden. Det har været et problem med repræsentation

2 Side 2 af 5 for Syddjurs. Den er 4 til 2 nu. Hovedudvalget tager lang tid, hvis man vil have indflydelse. Tiden til det, gives af skolerne. Man får mange kontakter, som kan gavne. Der er en innovationsdag i København. Husk at give referat af møderne til kredsstyrelsen. Del informationer med hinanden, så alle er på samme niveau. Forhandlingerne har været spændende, og viser vores berettigelse. Det er vigtigt at vide, hvad medlemmerne vil, og at man tør handle. Gode kontakter til ledere, kan bruges konstruktivt. Det kan være en god idé at ende som næstformand i Hovedudvalget eller område- Medudvalg. Man kan holde kontakt til de andre organisationer, for at få dem med på nogle idéer. Den uformelle kontakt er værdifuld. Strategier bliver tit overhalet af virkeligheden. Vi kan blive bedre til at have åbenhed om strategien. Vi kunne have en fra den anden kommune i forhandlingsudvalget. Det kan være svært at mødes på kontoret, da der er mange der skal noget andet. Vi skal være mere åbne overfor TR, evt. et månedsbrev. Kredsudsendelser kunne drøftes på ks.møder og prioriteres. Det er svært for 2 ks. Medlemmer fra syd, at kunne deltage i Norddjurs møder. Er der lavet en vision for Kredsstyrelsen arbejde? Vi har et fælles ansvar for at få visionerne bragt ud til medlemmerne. Vi skal snakke om tingene på en ordentlig måde. Der er lavet dobbelt godkendelse af anvisninger til betaling. Det kan være upraktisk selv at skulle lægge ud. Det giver en sikkerhed for betalingerne, og hvem det overføres til. Der står i vedtægterne, at formand og kasserer tegner foreningen. Der laves løn, lønsum, skat, formueforvaltning, og revision til nytår. Der er 1-2 kasserermøder om året. Udlæg betales med det samme, og løn en gang om måneden. Der laves kun en lønkørsel på TR, for at spare. Vi kunne blive bedre til at følge op på budgettet, men vores regnskabsprogram kan ikke periodisere, så det vises rigtigt. Mandatgivning har været et problem, da

3 Side 3 af 5 smertegrænserne ikke har været aftalt. Forarbejdet gør, at forhandlerne trygt kan sendes afsted. Tilstedeværelse her er en god idé, men noget laves bedst hjemme. Deltagelse på kongres tager en del timer, som der skal tænkes over i det nye system. Der er et kursusudvalg i KSØ, og samarbejde med to andre kredse om TR-kurset. Man planlægger i god tid, så det kan være svært at ramme det som er oppe i tiden. Der skal være større focus på, at det er efteruddannelse. Det sociale samvær, giver en god vidensdeling. Der skal arbejdes med hensigten med kurserne, og relevansen for det daglige arbejde. Vi kan byde ind på kurserne for kredsene, som afholdes af DLF centralt. Hjemmesiden har voldt tekniske problemer, så det har givet en del arbejde. Der kommer en ny klon til hjemmesiden. Vi afprøvede et nyt domæne, men så skal det sættes op fra bunden. Der har været arbejdsgrupper i Norddjurs. Tidsplanen har været presset, så det har været svært at få tilbagemeldingerne med. Der har været holdt lokale kurser om lov 409 og skolereformen. Udarbejdelse af oplæg til punkter på møder giver bedre beslutninger. Der skal være bedre information til TR. Der har været arbejdet med arbejdsmiljø, som er et tungt område. Der er 4 møder i KSØ, samt et årligt kursus. Der afholdes en temadag for AMR og TR en gang årligt. Forslag om at der kunne være en fra hver kommune i arbejdsmiljøudvalget. Vi skal nu frikøbe AMR, hvis de ikke får fri af lederen. 3 Ny strukturering af styrelsesarbejdet Bilag vedhæftet Man har stået alene i den nuværende struktur, så oplægget går ud på at strukturere i udvalg fremover. Vi har ret til en dags frikøb på en ugedag. Det øvrige frikøb kan man selv disponere over. Vi skal have frikøbet indregnet, så det ikke bliver overtid. Der skal arbejdes i udvalg, så man ikke føler sig alene. Der skal mere tid til næstformanden. Arbejdsmiljøet skal også sikres for kredsstyrelsen. Frikøbet udover torsdag kunne være en halv dag fredag. Tirsdag kunne være en bedre dag udover torsdag. Der kunne flexes, så man mødte kl. Udsendelse om frikøb en hel dag og 5 timer en anden dag. Torsdag til den hele og tirsdag til resten.

4 Side 4 af 5 4 Konstitueringsdrøftelse Debat og indstilling til beslutning 5 SD: Principper for forhåndsaftale på løn Debat og indstilling til beslutning 9, så var der tid til at læse noget hjemme. Den halve dag kunne være på 5 timer. Kørsel fra kredskontor og til skole vil skulle medtænkes. Plan b, kunne være frikøb af 2 personer i 2 dage, og resten på en dag. Man kunne søge om frikøb for den halve dag frem til jul. Vi skal søge om tiden nu, og fordelingen kan vi finde ud af selv. Timetallet til næstformanden afhænger af funktionsbeskrivelsen. Der bør være tid udover den tid der gives til et kredsstyrelsesmedlem. Det vil være naturligt af have fri til KSØ om mandagen efter middag. Kommunen accepterede, at de 80 timer skulle ligge oveni. En del af de arbejdstidsbestemte tillæg skulle indgå i tillægget, bortset fra lejrskoler. Der er aftalt funktionstillæg for AMR, skolebestyrelsesmedlemmer, videreuddannelse osv. Hensigtserklæringen om ikke at lægge arbejdstid efter kl. 17 bør præciseres. Der er en evaluering i oktober/november af aftalen. Har vi givet mulighed for selvstyrende team, så det bliver en stor belastning. Kommunen får en lettere administration, men vi får ikke nok for det. Kunne tillægget for selvstyrende team begrænses til de skoler, der har det nu. Det er kun en etårig aftale, så vi risikerer ikke misbrug af aftenarbejde. Vi er kommet langt med at få flere penge i aftalen, og den gælder jo kun for et år. Lønaftalen giver store fordele til skolelederen i forhold til arbejdstiden. Fælles forståelser duer ikke længere. Medlemmerne gider ikke administration. Vi skal forhandle i medlemmernes interesse, og det er dette. På Mørke skole vil man bevare de selvstyrende team. Vi skal have præciseret vilkårene for tillæg 2, og tilføjet weekendarbejde til det, som er holdt ud af arbejdstidsbestemte tillæg. 6 ND: Orientering om kontakt vedr.

5 Side 5 af 5 kompetenceudvikling Beslutningspunkter Emne Overvejelser Indstilling/handling I Konstituering II Forhåndsaftale SD Referenten gået. Nedenstående referat fra håndskrevet mødenotat af LB: Der tages en interesserunde vedr. de skitserede udvalg (bilag D3). Udpegning af den endelige bemanding samt tovholder må afvente næste møde den 24/4. To medlemmer er interesseret i næstformandsposten: Maria Fogh Jensen og Charlotte Høje Kristensen. Der foretages afstemning og Maria Fogh Jensen tildeles på baggrund af stemmetallet 4-2 posten. Der er én kandidat til kassererposten: Thomas Raa Olsen. Han fortsætter på posten. Behandlet i tilknytning til overleveingen fra afgående styrelse, som også er beslutningstagere. Næstformand: Maria Fogh Jensen Kasserer: Thomas Raa Olsen. LB melder ind til de to kommuner vedr. frikøb og placering af frikøbet. Et flertal indstiller til godkendelse med de nævnte præciseringer. Thomas er imod. Eventuelt Arrangement for Bh.Kl.l dato/tovholdere? Punkter til kommende møde Punkt Tovholder Lyrik til medlemskommunikation Godkendelse af dette referat De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere