Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på t.kr. i de første 9 måneder af 2006 og et nettoresultat på t.kr. De samlede forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde t.kr. Pharmexa-koncernen opjusterer sine tidligere udmeldte forventninger til årets resultat med 15 mio. kr. fra -185 mio. kr. til -170 mio. kr. Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer derfor et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere udmeldt -185 mio. kr. I henhold til den aftale, Pharmexa indgik med sælgerne af GemVax AS i maj 2005, skulle en milepælsbetaling på 1,375,000 aktier i Pharmexa udstedes til sælgerne af GemVax, såfremt den første patient var behandlet i TeloVac forsøget inden 30. september TeloVac forsøgets start er blevet forsinket som følge af en række regulatoriske og kontraktuelle forhold, der forventes snart at være løst. Pharmexa skal derfor ikke betale milepælsbetalingen, og den endelige købspris for GemVax kan hermed opgøres til 33,6 mio. kr. mod tidligere forventet cirka 66 mio. kr. Som en konsekvens heraf, er der foretaget en positiv regulering af anskaffelsessummen i Pharmexas regnskab. TeloVac er et såkaldt investigator sponsoreret fase III forsøg i patienter, der koordineres af en række ledende cancerlæger i England. Forsøget er godkendt til start af de engelske myndigheder, og der er opnået tilsagn om medfinansering af forsøget fra Cancer Research UK. Det er fortsat de engelske lægers vurdering, at forsøget vil starte i år, og at det vil holde sine tidsplaner, hvad angår færdiggørelsen af studiet. Oversigt over nyheder i denne meddelelse Pharmexa fortsatte i tredje kvartal det høje aktivitetsniveau, der har kendetegnet hele året, med fortsat god fremgang i de fleste projekter. Pharmexa har behandlet de første patienter i fase Ib forsøget med HIV vaccinen EP1090. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, testes EP1090 sammen med Biojector 2000, en nålefri indgivelsesmetode, der er valgt med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved, om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Læs side 5. Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Læs side 5. 1 af 15

2 Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Læs side 5. Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet forløb positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. PrimoVax forsøget rekrutterer nu fra ca. 30 centre i Europa og Australien og flere vil komme til i de kommende måneder. Læs side 4. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007, med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32 (også kaldet MVA-BN polytope), der udvikles i samarbejde med Bavarian Nordic. Læs side 6. Fem ud af seks patienter har nu vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen, hvilket støtter hypotesen om at vaccinen, selvom den ikke kan stoppe cancerens progression i disse stadie IV brystkræftpatienter, effektivt stimulerer patienternes immunforsvar og derfor kunne være gavnlig i en raskere patientgruppe. Læs side 7. Fondsbørsmeddelelser i perioden Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets 2. kvartalsrapport den 22. august 2006 fremgår nedenfor: Den 24. august meddelte Pharmexa, at selskabet har indgået en licensaftale med ImmunoVaccine Technologies Inc. (IVT) omkring anvendelse af PADRE teknologien i IVTs VacciMax vacciner. Aftalen inkluderer up-front betalinger og fremtidige betalinger, samt royalties af fremtidige salg til Pharmexa. Den 25. august meddelte Pharmexa, at en videnskabelig gruppe fra Institute of Molecular Medicine at Huntington Beach (Californien) og Institute of Brain Aging and Dementia at the University of California har publiceret nye lovende prækliniske data med en eksperimentel Alzheimers vaccine, der inkorporerer Pharmexas patenterede PADRE teknologi. Den 29. august meddelte Pharmexa, at de relevante amerikanske myndigheder har godkendt Pharmexas ansøgning om at starte fase Ib forsøg med vaccinen EP1090 i HIV-smittede patienter. Den 30. august meddelte Pharmexa, at selskabet har modtaget de nødvendige godkendelser i Frankrig vedrørende HeptoVax fase II forsøget i leverkræft med GV af 15

3 Den 8. september meddelte Pharmexa, at selskabet har fået udstedt patent i USA og modtaget communication of intent to grant fra de Europæiske patentmyndigheder på GV1003, en ny peptidvaccine rettet mod telomerase-enzymet, der er afgørende for kræftcellers evne til at dele sig. Den 12. september meddelte Pharmexa, at Pharmexa supplerer bestyrelsen med to stærke nye medlemmer: Karen Lykke Sørensen, Administrerende Direktør i Sanofi- Aventis i Danmark, og Ole Steen Andersen, Koncerndirektør og CFO i Danfoss, vil - under forudsætning af at blive valgt på næste generalforsamling i Pharmexa indtræde i Pharmexas bestyrelse. Efter regnskabsperiodens afslutning den 30. september meddelte Pharmexa den 31. oktober, at lovende kliniske resultater fra et fase I/II forsøg med GV1001 i bugspytkirtelkræft nu er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift British Journal of Cancer (BJC). Status på Pharmexa-koncernens aktiviteter Pharmexa s projektportefølje er i dag bredt funderet inden for cancer, infektionssygdomme og andre sygdomme. Selskabet har adskillige projekter i kliniske forsøg og forventer, at flere af de prækliniske projekter vil starte i klinisk udvikling i fremtiden. Inden for de seneste uger har Pharmexa og selskabets samarbejdspartnere startet eller fået godkendt fem nye kliniske forsøg med produkter, der indeholder Pharmexas teknologi. Bavarian Nordic, der har indlicenseret Pharmexas HER-2 DNA AutoVac brystkræftvaccine til brug sammen med Bavarian Nordics MVA-BN leveringsteknologi, har endvidere meddelt, at dette produkt vil starte klinisk fase I forsøg i USA inden udgangen af Pharmexas kliniske projektportefølje er dermed i stadig fremgang. Pharmexas prækliniske og kliniske pipeline Program Target Immunterapi Indikation Markeds- Status rettigheder Cancer GV1001 Telomerase Peptid Bugspytkirtelkræft Pharmexa Fase III GV1001 Telomerase Peptid Leverkræft Pharmexa Fase II GV1001 Telomerase Peptid Lungekræft Pharmexa Fase II 1 PX HER-2 Rekomb. protein Brystkræft Pharmexa Fase II 2 PX HER-2 MVA/DNA Brystkræft Bavarian Præklinik Nordic Infektionssygdomme EP1090 HIV DNA HIV behandling Pharmexa Fase I/II EP1043 HIV Rekomb. protein HIV forebyggelse Pharmexa Fase I EP1233 +MVA-BN 32 HIV MVA/DNA HIV behandling og forebyggelse Pharmexa/ Bav. Nordic Fase I/II, præklinik EP2210, EP HBV, HCV, DNA, polyepitop Hepatitis, Innogenetics Fase I, præklinik 2220, EP2230 HPV livmoderhalskræft EP1300 DNA Malaria Pharmexa Præklinik forebyggelse Andre sygdomme PX 106 Abeta Rekomb. protein Alzheimer s H. Lundbeck Præklinik PX 107 RANKL Rekomb. protein Knoglelidelser Pharmexa Præklinik 1) Investigator sponsoreret forsøg 2) Rekruttering stoppet 3 af 15

4 GV1001: En behandlingsvaccine mod kræft GV1001 er en peptidvaccine, der aktiverer immunforsvaret til at genkende og dræbe cancerceller. GV1001 er rettet mod et enzym, der kaldes telomerase. Telomerase findes sjældent i normale celletyper, men er overudtrykt i de fleste cancerceller. I videnskabelige kredse betragtes telomerase-aktivitet som en nøglefaktor i den proces, hvorved cancerceller mister deres normale dødelighed. Dette er et fællestræk for alle cancerformer. GV1001 kunne derfor i teorien vise sig at være en universel cancervaccine, og Pharmexas brede udviklingsprogram for GV1001 reflekterer dette. GV1001 har opnået orphan drug status til behandling af bugspytkirtelkræft både i Europa og USA. GV1001 i bugspytkirtelkræft fase III Pharmexa har startet kliniske fase III forsøg med GV1001 i patienter med kræft i bugspytkirtlen. GV1001 skal testes i to store fase III forsøg med i alt patienter, kaldet henholdsvis PrimoVax forsøget og TeloVac forsøget: PrimoVax forsøget sponsoreres af Pharmexa. Det inkluderer 520 patienter med kræft i bugspytkirtlen fra ca. 60 centre i Europa og Australien. Forsøget er godkendt i en række Europæiske lande samt Australien, og rekrutteringen er påbegyndt. I PrimoVax forsøget skal GV1001 testes side om side med den nuværende standardbehandling gemcitabine (Gemzar ), et kemoterapistof, der er godkendt til behandling af kræft i bugspytkirtlen. Patienterne i PrimoVax forsøget inddeles tilfældigt i to lige store grupper: 260 patienter modtager standardbehandling med gemcitabine kemoterapi 260 patienter modtager GV1001: Hvis/når deres sygdom forværres, tilføjes behandling med gemcitabine. PrimoVax forsøget ligger således i forlængelse af et tidligere fase I/II klinisk forsøg med GV1001, der viste, at behandling med GV1001 som monoterapi forlængede overlevelsen hos patienterne, i forhold til den effekt, der historisk er set med gemcitabine. Primært endpoint i PrimoVax forsøget er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. Resultater forventes i Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet var positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. Hvis disse tidsplaner holder og hvis PrimoVax studiet på overbevisende måde møder sine kliniske endpoints (mål), kunne dette føre til en registrering i USA allerede i TeloVac forsøget er et investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Pancreas Cancer Sub-Group, en afdeling af National Cancer Research Institute i England. Op mod 80 engelske cancer-centre ventes at deltage i forsøget. I TeloVac forsøget testes GV1001 sammen med en kombination af kemoterapistofferne gemcitabine (Gemzar ) og capecitabine (Xeloda ) patienter med ikke-operérbar kræft i bugspytkirtlen inddeles tilfældigt i een af de tre arme: 370 patienter behandles med gemcitabine og capecitabine kemoterapi i en standardbehandling 4 af 15

5 370 patienter behandles først med gemcitabine og capecitabine i 8 uger, hvorefter de behandles med GV patienter behandles med gemcitabine og capecitabine samtidig med GV1001. Primært endpoint er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. TeloVac forsøget medfinansieres af Cancer Research UK (CRUK) og vil blive kørt af CRUKs Liverpool Cancer Trials Unit. Pharmexa betaler vaccinen til forsøget og finansierer en række omkostninger forbundet med monitorering og indsamling af data fra forsøget. Resultater forventes i GV1001 i leverkræft fase II Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Heptovax forsøget er et fase II, open-label forsøg, der skal evaluere sikkerhed og effekt af GV1001 i fremskreden hepatocellulært carcinom ( HCC eller leverkræft ). Forsøget vil rekruttere patienter fra tre centre i Spanien, Frankrig og Tyskland. GV1001 i lungekræft fase II Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte et fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Forsøget er et såkaldt investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Kreftklinikken, Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo i samarbejde med St. Olavs hospital i Trondheim. Pharmexa har indvilget i at levere GV1001 til forsøget, der er delfinansieret af Norges Forskningsråd. Forsøget planlægges startet i fjerde kvartal af Pharmexas programmer inden for HIV Gennem det amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune, arbejder Pharmexa både med behandlende og med forebyggende vacciner mod HIV. Selskabet har en bred portefølje af vaccinekandidater inden for HIV, der udvikles i eget regi, i samarbejde med sundhedsmyndighederne i USA, samt i samarbejde med andre virksomheder. En række af Pharmexas programmer inden for HIV er finansieret helt eller delvist af NIH, National Institutes of Health i USA. EP1090: En behandlingsvaccine mod HIV fase Ib Pharmexa har startet et fase Ib forsøg i tredje kvartal af 2006 med EP1090 i HIV-smittede patienter. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, indgives EP1090 ved hjælp af BioJect 2000, en nålefri indgivelsesmetode, med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Resultater fra dette forsøg forventes i tredje kvartal af Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Forsøget, der kører på eet center i USA, tester fem forskellige doser af EP1090 indgivet med Biojector Forsøget varer fire uger, med efterfølgende kontrol fem måneder efter sidste vaccination. Forsøgets primære endpoints (dét forsøget skal vise) er sikkerhed og immunrespons. EP1090 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets dræberceller til at angribe HIV inficerede celler. EP1090 har tidligere været succesfuldt testet både i HIV smittede patienter og i raske frivillige. 5 af 15

6 EP1043 og EP1090 i kombination: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1043 er en epitopbaseret rekombinant protein vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets hjælperceller og er designet til anvendelse i kombination med vacciner, der aktiverer immunforsvarets dræberceller, såsom EP1090. Kombinationen af EP1043 og EP1090 afprøves på nuværende tidspunkt i et stort fase I forsøg sponseret af NIH. Forsøget inkluderer ca. 120 frivillige forsøgspersoner i USA og Peru. Pharmexa ejer alle rettigheder til EP1043, EP1090 og EP1233. EP1233 og MVA-BN32: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1233 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der er designet til at aktivere både hjælperceller og dræberceller. MVA-BN32 er den samme vaccine som EP1233, blot formuleret i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. MVA-BN32 ejes af Pharmexa og Bavarian Nordic i fællesskab og er beregnet til at blive anvendt alene eller i kombination med EP1233. Bavarian Nordic har nyligt startet fase I forsøg med MVA-BN32 (i Bavarian Nordics terminology MVA-BN polytope ). Forsknings- og udviklingsomkostningerne på EP1233 og MVA-BN32 er primært finansieret gennem et legat fra NIH. Under dette legat leder Pharmexa et konsortium bestående af Bavarian Nordic, SRI International og Althea Technologies. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007 med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32, der udvikles sammen med Bavarian Nordic. EP1300: En forebyggende vaccine mod malaria præklinisk udvikling Målet med Pharmexa-Epimmunes malaria-program er at udvikle en vaccine, der resulterer i dræbercelle- og hjælpercelleresponser, som vil være i stand til at ødelægge smittede leverceller umiddelbart efter infektion med Plasmodium falciparum, den hyppigste og mest dødelige malaria-form. Dette program er finansieret af de amerikanske sundhedsmyndigheder via en NIH kontrakt. Efter en succesfuld afslutning af den første fase i kontraktprogrammet (forskningsfasen), besluttede NIH at starte anden fase (præklinisk udvikling). Det primære fokus for denne del af programmet var for Pharmexa at gennemføre immunogenisitets-test af en række prototypevacciner i mus og, i samarbejder med NIH, at udvælge en endelig DNA vaccine-kandidat, hvilket er sket. cgmp produktion af vaccinen blev startet tidligere i år. Videre frem vil Pharmexa være ansvarlig for at styre den prækliniske udvikling af DNAvaccinen, hvilket inkluderer sikkerhedstest i dyremodeller, udvikling af vaccine testmetoder (potency assays) og støtte til ansøgningen om at starte kliniske forsøg. Målet er at afslutte Pharmexas deltagelse i programmet i maj Efter aftalens bestemmelser vil NIH eje det producerede vaccine-materiale og vil være ansvarlig for fase I kliniske forsøg. De kommercielle rettigheder til vaccinen forbliver hos Pharmexa. PX 103.2: En behandlingsvaccine mod brystkræft præklinisk udvikling PX 103.2, også kaldet HER-2 DNA AutoVac, er en vaccine til behandling af brystkræft, hvor immunforsvaret stimuleres til at danne dræberceller mod kræftcellerne. Et klinisk fase I/II forsøg med 27 patienter blev afsluttet med godt resultat i december HER-2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) er et valideret kræft-target. Ca % af kvinder diagnosticeret med brystkræft overudtrykker HER-2 proteinet på tumorceller, og denne overekspression 6 af 15

7 forbindes generelt med et mere aggressivt sygdomsforløb og dårligere prognose sammenlignet med HER-2-negative patienter. HER-2 overudtrykkes også ved mange andre kræfttyper. Pharmexa og BN ImmunoTherapeutics, et helejet datterselskab af Bavarian Nordic, indgik i marts 2005 en aftale, hvorunder BN ImmunoTherapeutics fik en global non-eksklusiv licens til at formulere HER-2 DNA AutoVac vaccinen i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. Aftalen indebærer milepæl- og royaltybetalinger til Pharmexa. Bavarian Nordic har udmeldt, at de forventer at opstarte fase I forsøg med kombinationen af HER-2 DNA AutoVac og MVA- BN vektoren inden udgangen af 2006 (i Bavarian Nordics terminologi MVA-BN-HER2 ). PX 104.1: En behandlingsvaccine mod brystkræft fase II Pharmexa har nyligt offentliggjort, at selskabet har stoppet yderligere rekruttering af patienter til et fase II forsøg med brystkræftvaccinen PX 104.1, da det baseret på de foreløbige resultater var usandsynligt, at forsøget ville møde sit primære endpoint, objektivt tumorrespons, såfremt det færdiggjordes. Selskabet har tidligere offentliggjort foreløbige data fra forsøget, der viser, at fire ud af fem patienter, der blev i fase II forsøget længe nok til at modtage de første fire immuniseringer med vaccinen, udviklede de ønskede antistoffer mod HER-2 receptoren. Blodprøver fra yderligere én patient, der nåede de fire indledende immuniseringer er nu analyseret, og denne patient viser det hidtil højeste antistofniveau i forsøget. Dermed har fem ud af seks patienter vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen. For alle fem patienter gælder, at antistofsvaret først kommer efter fjerde immunisering, hvilket underbygger hypotesen om, at vaccinen kunne være effektiv i en raskere patientgruppe. Selskabet undersøger fortsat mulighederne for at fortsætte forsøg i en anden patientpopulation. En patient er fortsat i behandling i forsøget. Der var ikke rapporteret væsentlige bivirkninger relateret til vaccinen i forsøget. Forsøget havde derfor, da det blev stoppet, mødt sine væsentligste sekundære endpoints, immunrespons og sikkerhed. I fase II forsøget modtog patienter med fremskreden metastatisk brystkræft fire immuniseringer i løbet af de første seks uger med 1,25 mg HER-2 Protein AutoVac (PX 104.1) formuleret i Alhydrogel adjuvant blandet med QS-21 adjuvant. Herefter skulle patienterne modtage "booster" immuniseringer hver fjerde uge i op til 26 uger, eller indtil de progredierede. Forsøget blev udført på en række cancerklinikker i Polen, Rumænien og Rusland. Forsøget skulle have rekrutteret op til 40 patienter med aktiv HER-2 positiv stadie IV brystkræft. Primært endpoint i forsøget var objektiv tumor respons om vaccinen kunne bremse tumorens vækst, målt efter fastlagte objektive kriterier - medens sekundære endpoints inkluderede immunrespons og sikkerhed. EP2210, EP2220 og EP2230: Behandlingsvacciner mod hepatitis og HPV fase I, præklinisk udvikling I marts 2004 meddelte det belgiske biotekselskab Innogenetics, at de havde købt de terapeutiske vaccineprogrammer fra det amerikanske biotekselskab Genencor International, Inc. Som en del af dette køb fik Innogenetics eksklusivrettigheder til en bred portefølje af immunterapeutiske værktøjer udviklet af Pharmexa under en samarbejdsaftale med Genencor fra juli Under denne aftale har Pharmexa-Epimmune udviklet en række epitopbaserede vaccine-kandidater mod Hepatitis B, Hepatitis C og HPV til videreudvikling af Innogenetics. EP2210 er en DNA-vaccine mod hepatitis B, der aktiverer både hjælperceller og dræberceller. EP2210 har været testet i fase I forsøg i raske forsøgspersoner og viste sig som en sikker og veltolereret vaccine. EP2220 og EP2230 er behandlingsvacciner mod hepatitis C og human papilloma virus (HPV). 7 af 15

8 Innogenetics er ansvarlig for udviklingen af EP2210, EP2220 og EP2230 og har alle de kommercielle rettigheder til vaccinerne. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af produkter. PX 107: En behandlingsvaccine mod knoglelidelser præklinisk udvikling Ved en række stofskifte-relaterede knoglelidelser ses der ændringer af mængden af RANKL i cellerne. RANKL er en vigtig regulator i knogleresorption og et terapeutisk target for sygdomme, der er forbundet med knoglenedbrydning, som f.eks. osteoporose (knogleskørhed), knoglemetastaser, ægte leddegigt og stofskifte-relaterede knoglesygdomme. Pharmexa har offentliggjort prækliniske resultater, der indikerer, at vaccination mod RANKLproteinet ved hjælp af AutoVac metoden i prækliniske studier kan være effektivt til bekæmpelse af knogletab og inflammation. Selskabet udvikler en human RANKL AutoVac vaccine som middel mod knoglelidelser. Pharmexa ejer alle rettigheder til PX 107. Pharmexa har udvalgt den vaccine-kandidat, der skal anvendes i fase I og er i gang med de prækliniske forberedelser til fase I forsøget, herunder toxikologiske forsøg og overførsel af produktion til en CMO. PX 106: En behandlingsvaccine mod Alzheimers sygdom præklinisk udvikling Pharmexa har siden år 2000 haft et forsknings- og udviklingssamarbejde med H. Lundbeck, hvor Pharmexas AutoVac teknologi anvendes mod et specifikt target kendt som Abeta til udvikling af en vaccine til behandling af Alzheimers sygdom. Pharmexa har tidligere i samarbejdet opnået proof of concept med vaccinen i prækliniske forsøg. På baggrund af disse resultater har H. Lundbeck påbegyndt udviklingsfasen af projektet, hvor et begrænset antal AutoVac molekyler skal undersøges nærmere med henblik på endelig udvælgelse af udviklingsmolekyle og back-ups til kliniske forsøg i patienter. H. Lundbeck har global eksklusiv licens på PX 106. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af vaccinen. EP1400: En vaccine mod pandemisk influenza - forskning Pharmexa udvikler en influenza-vaccine baseret på såkaldte bevarede dræbercelle- og hjælpercelleepitoper. Dette design løser mange af de ulemper, der er forbundet med konventionelle influenza-vacciner, som primært er designet til at give et antistofbaseret immunrespons, men som skal ændres i takt med, at influenzavirusens overfladeproteiner muterer. Ved brug af EIS teknologien har Pharmexa identificeret og karakteriseret over 300 influenza-specifikke dræbercelle- og hjælpercelleepitoper inde i virusen, som ikke er genstand for hyppig mutation, og som er velegnede til anvendelse i en vaccine. Sådanne epitop-baserede vacciner kan vise sig mere effektive i den ældre del af befolkningen, hvor naturlige cellulære immunresponser ofte aftager med alderen. Endvidere kan en epitopbaseret vaccine forbedre immunresponset i en traditionel influenza-vaccine ved at forberede de influenza-specifikke hjælperceller, og kan derved resultere i en reduceret vaccinedosis eller et reduceret behov for opfølgende immuniseringer. I et parallelt projekt har Pharmexa startet arbejdet på en mere traditionel influenza-vaccine som retter sig mod overfladeproteiner, såsom H5. Dette program kombinerer Pharmexa-Epimmunes patenterede PADRE epitop og erfaring med infektionssygdomme med Pharmexas know-how inden for rekombinante proteiner. Pharmexa planlægger at have en eller flere influenza-vaccinekandidater klar til klinisk udvikling inden udgangen af af 15

9 Forventninger til regnskabsåret 2006 Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere -185 mio. kr. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt de danske krav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Hørsholm, den 23. november 2006 Direktion Jakob Schmidt Bestyrelse Karl Olof Borg Formand Jørgen Buus Lassen Arne J. Gillin Alf A. Lindberg Michel Pettigrew Finn Stausholm Nielsen Steen Klysner Henrik Buch Yderligere information: Jakob Schmidt, administrerende direktør, telefon Ovenstående udsagn indeholder fremadrettede udsagn angående Pharmexas planer, forventninger samt den fremtidige udvikling, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsfaktorer. De faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de oplysninger, der gives ovenfor. 9 af 15

10 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. juli 30. sept juli 30. sept jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Sammendrag af resultatopgørelse Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/- omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -1,0-1,1-3,2-3,1-4,4 10 af 15

11 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 30. sept sept dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af pengestrømme Fra driftsaktivitet før finansielle poster Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af kortfristede værdipapirer, netto heraf køb af virksomhed/kapitalindskud i tilknyttede virksomheder heraf investeret i materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver, netto Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider Likvider primo Valutakursreguleringer Likvider ultimo af 15

12 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Nøgletal Koncern Koncern Koncern Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -3,2-3,1-4,4 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (a nominelt 10 kr. pr. aktie) 8,2 12,8 12,3 Børskurs, ultimo 17,5 24,2 23,8 Kurs/indre værdi 2,14 1,89 1,93 Aktiver/egenkapitalandel 1,11 1,06 1,07 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 2005, dateret december Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen 1. jan. 30. sept t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital primo Kapitalforhøjelse Warrant exercise Aktiekapital ultimo af 15

13 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) Udvikling i koncernens egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Betinget egenkapital Øvrig egenkapital I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Omkostninger ved kapitalforhøjelse tidligere år Omkostninger ved warrant exercise Warrants Periodens resultat Overført til dækning af tab Tilbageførsel af betinget egenkapital Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Warrants Periodens resultat Betinget egenkapital Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Egenkapital pr. 30. september Warrant status Bevægelser i warrants kan specificeres som følgende: Medarbejdere 1) Direktion Bestyrelse Andre I alt 1. januar Ændring i status Årets tildelinger Samlet tildeling pr. 30. september Udnyttede og annullerede warrants kan specificeres således: I alt udstedte pr. 30. september Udnyttede i Annullerede i Udløbet i I alt udestående warrants pr. 30. september ) Heri indeholdt warrants udstedt til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. 13 af 15

14 Warrant status (fortsat) Selskabets samlede udestående warrants pr. 30. september 2006 udgøres af følgende: Markeds- Tegningskurs Udestå. warrants Tegningstidspunkt værdi pr. warrants* Markedsværdi kr. pr. aktie Stk. kr. kr. Medarbejdere dec , jun , dec , , jun , , jun , , jun , , jun , jun , Direktion dec , jun , dec , , jun , , jun , jun , Total *) De beregnede markedsværdier er baseret på Black-Scholes model til værdiansættelse af warrants. Ved beregningen er forudsat ingen udbytte pr. aktie, en volatilitet på 50% p.t., den risikofrie rente er opgjort til 3,75% p.a., forventet løbetid er givet i forhold til tegningstidspunktet, og aktiekursen den 30. september 2006 i Pharmexa var 17,5. Kommentarer til regnskabet for de første 9 måneder af 2006 Kvartalsregnskabet for Pharmexa-koncernen følger samme regnskabspraksis som er anvendt i Koncernens Årsrapport for 2005 og er udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) i henhold til IAS 34, samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Sammenligningstallene er korrigeret for indregnede warrants for 2004 og 2005, som periodiseres over optjeningsperioden. Nettoomsætningen i Pharmexa-koncernen udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 i forhold til t.kr. i samme periode i 2005 svarende til et fald på 15%. Omsætningen for de første 9 måneder består hovedsageligt af forskningsfinansiering i henhold til samarbejdsaftaler med H. Lundbeck og Innogenetics, der for indeværende år forventes realiseret på et lavere niveau end tidligere antaget. Forskningsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 12%. Stigningen skyldes hovedsageligt købet af aktiviteterne i det tidligere Epimmune pr. 30. december Forskningsomkostningerne er desuden påvirket af en udgift på t.kr. hidrørende fra Pharmexas warrantprogram. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde forskningsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 12%. 14 af 15

15 Udviklingsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode 2005, svarende til en stigning på 165%. Stigningen skyldes hovedsageligt opstarten af PrimoVax fase III-forsøget og HER-2 Protein fase II-forsøget, hvor vaccinen indgives med adjuvanten QS-21 samt forberedelserne til opstarten af TeloVac fase III-forsøget. Tilkøbte udviklingsprojekter ved købet af det tidligere Epimmune har ligeledes øget udviklingsomkostningerne, bl.a. forebyggende vacciner mod malaria og HIV. Derudover afskrives de aktiverede patentporteføljer, projekter, varemærker mv. fra GemVax og IDM Pharma over deres forventede levetid. Udviklingsomkostningerne er påvirket af en udgift på t.kr. hidrørende fra Pharmexas warrantprogram. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde udviklingsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 170%. De samlede udviklingsomkostningerne er realiseret på et lavere niveau end forventet, hvilket primært skyldes færre omkostninger til HER-2 Protein fase II forsøget, der er sat på hold, og udskudte omkostninger til TeloVac forsøget samt genvundne afskrivninger efter bortfald af konvertibelt gældsbrev udstedt til Timmuno AS, da den aftalte milesten, hvorefter første patient skulle modtage første dose inden 30.september 2006, mod forventning ikke blev nået. Administrationsomkostningerne beløb sig til t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 47%. Stigningen skyldes hovedsageligt erhvervelsen af GemVax og de tidligere Epimmune aktiviteter i 2005, øgede omkostninger til Investor Relations, som følge af et væsentligt øget antal aktionærer samt værdien af udstedte warrants. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde administrationsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 51%. Andre driftsposter beløber sig til en nettoindtægt t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod en nettoindtægt på 729 t. kr. i samme periode Den store stigning skyldes modtagne tilskud fra offentlige myndigheder; i særdeleshed NIH. De finansielle poster beløber sig til en nettoindtægt på t.kr. i de første 9 måneder af 2006 sammenlignet med t.kr. i samme periode De finansielle omkostninger på t.kr består hovedsageligt af tilskrevne renter på lån fra VækstFonden og kurstab på kortfristede værdipapirer, medens Pharmexa realiserede renteindtægter og kursgevinster på t.kr. fortrinsvis fra kortfristede værdipapirer samt likvide beholdninger. Koncernens underskud udgør t.kr. i de første 9 måneder af 2006 i forhold til t.kr. i samme periode i Resultatet er bedre end forventet og forventningerne til årets resultat opjusteres derfor i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Pharmexa-koncernens balance udgør pr. 30. september t.kr., og de likvide beholdninger udgør t.kr. Konvertibelt gældsbrev udstedt til Timmuno AS er bortfaldet pr. 30. september 2006, da den aftalte milesten vedrørende fase III TeloVac-forsøget ikke blev opnået. Genvundne afskrivninger for 2005 og de første 9 måneder af 2006 udgør 3,5 mio. kr., der er indeholdt i udviklingsomkostningerne. 15 af 15

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport den 16. marts 2006 fremgår nedenfor:

Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets årsrapport den 16. marts 2006 fremgår nedenfor: Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr.13/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 6.134 t.kr. i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets 1. kvartalsrapport den 30. maj 2006 fremgår nedenfor:

Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets 1. kvartalsrapport den 30. maj 2006 fremgår nedenfor: Til Københavns Fondsbørs og pressen Regnskabsmeddelelse for første halvår 2006 Meddelelse nr. 26/2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 10.663 t.kr. i første

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første ni måneder af 2007. Meddelelse nr. 31/2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første ni måneder af 2007. Meddelelse nr. 31/2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 31/2007 Regnskabsmeddelelse for de første ni måneder af 2007 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 15.495 t.kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. januar - 31. marts 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. januar - 31. marts 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 14/2008 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2008 Resumé: I de første 3 måneder af 2008 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Meddelelse nr. 8/2008 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Resumé: Bestyrelsen i Pharmexa A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2007. Årets resultat blev et underskud på ca. 164,7 millioner

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

ÅRSRAPPOR T 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Pharmexa A/S Kogle Allé 6 2970 Hørsholm Danmark Telefon: 4516 2525 Telefax: 4516 2500 www.pharmexa.

ÅRSRAPPOR T 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Pharmexa A/S Kogle Allé 6 2970 Hørsholm Danmark Telefon: 4516 2525 Telefax: 4516 2500 www.pharmexa. ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD LEDELSESBERETNING 3 Brev fra den administrerende direktør 4 Formål og hovedaktivitet 6 2006 overblik 7 Hoved- og nøgletal 8 Immunterapiens historie 10 Pipeline 16 Aktionærinformation

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 ÅRSRAPPOR T

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 ÅRSRAPPOR T ÅRSRAPPORT 2005 INDHOLD 3 Brev fra den administrerende direktør 4 Formål og hovedaktivitet hvem er Pharmexa? 7 LEDELSESBERETNING 7 2005, et overblik 8 Hoved- og nøgletal 9 Sammenfattende kommentarer til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indledning. Formål og hovedaktivitet

Indledning. Formål og hovedaktivitet Årsrapport 2007 Indledning 2007 var et fremgangsrigt år, hvor der især blev fokuseret på den kliniske videreudvikling af Pharmexas projektportefølje indenfor cancer og infektionssygdomme. Blandt de mange

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Pharmexa A/S Kogle Allé 6 DK-2970 Hørsholm Danmark Tel.: +45 4516 2525 Fax: +45 4516 2500 www.pharmexa.com PROSPEKT 2008

Pharmexa A/S Kogle Allé 6 DK-2970 Hørsholm Danmark Tel.: +45 4516 2525 Fax: +45 4516 2500 www.pharmexa.com PROSPEKT 2008 PROSPEKT 2008 Denne side er blank Prospekt 2008 Dansk prospekt dateret den 9. januar 2008 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14538372) Udbud af minimum 10.000.000 stk. Nye Aktier a nom. 5 kr. og op til maksimalt

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Selskabsmeddelelse 31. august 2016

Selskabsmeddelelse 31. august 2016 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 31. august 2016 NeuroSearch A/S NeuroSearch-koncernen realiserede et underskud af primær drift på 1,4 mio.kr. i første halvår 2016 (underskud på 3,0 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere