Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på t.kr. i de første 9 måneder af 2006 og et nettoresultat på t.kr. De samlede forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde t.kr. Pharmexa-koncernen opjusterer sine tidligere udmeldte forventninger til årets resultat med 15 mio. kr. fra -185 mio. kr. til -170 mio. kr. Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer derfor et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere udmeldt -185 mio. kr. I henhold til den aftale, Pharmexa indgik med sælgerne af GemVax AS i maj 2005, skulle en milepælsbetaling på 1,375,000 aktier i Pharmexa udstedes til sælgerne af GemVax, såfremt den første patient var behandlet i TeloVac forsøget inden 30. september TeloVac forsøgets start er blevet forsinket som følge af en række regulatoriske og kontraktuelle forhold, der forventes snart at være løst. Pharmexa skal derfor ikke betale milepælsbetalingen, og den endelige købspris for GemVax kan hermed opgøres til 33,6 mio. kr. mod tidligere forventet cirka 66 mio. kr. Som en konsekvens heraf, er der foretaget en positiv regulering af anskaffelsessummen i Pharmexas regnskab. TeloVac er et såkaldt investigator sponsoreret fase III forsøg i patienter, der koordineres af en række ledende cancerlæger i England. Forsøget er godkendt til start af de engelske myndigheder, og der er opnået tilsagn om medfinansering af forsøget fra Cancer Research UK. Det er fortsat de engelske lægers vurdering, at forsøget vil starte i år, og at det vil holde sine tidsplaner, hvad angår færdiggørelsen af studiet. Oversigt over nyheder i denne meddelelse Pharmexa fortsatte i tredje kvartal det høje aktivitetsniveau, der har kendetegnet hele året, med fortsat god fremgang i de fleste projekter. Pharmexa har behandlet de første patienter i fase Ib forsøget med HIV vaccinen EP1090. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, testes EP1090 sammen med Biojector 2000, en nålefri indgivelsesmetode, der er valgt med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved, om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Læs side 5. Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Læs side 5. 1 af 15

2 Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Læs side 5. Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet forløb positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. PrimoVax forsøget rekrutterer nu fra ca. 30 centre i Europa og Australien og flere vil komme til i de kommende måneder. Læs side 4. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007, med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32 (også kaldet MVA-BN polytope), der udvikles i samarbejde med Bavarian Nordic. Læs side 6. Fem ud af seks patienter har nu vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen, hvilket støtter hypotesen om at vaccinen, selvom den ikke kan stoppe cancerens progression i disse stadie IV brystkræftpatienter, effektivt stimulerer patienternes immunforsvar og derfor kunne være gavnlig i en raskere patientgruppe. Læs side 7. Fondsbørsmeddelelser i perioden Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets 2. kvartalsrapport den 22. august 2006 fremgår nedenfor: Den 24. august meddelte Pharmexa, at selskabet har indgået en licensaftale med ImmunoVaccine Technologies Inc. (IVT) omkring anvendelse af PADRE teknologien i IVTs VacciMax vacciner. Aftalen inkluderer up-front betalinger og fremtidige betalinger, samt royalties af fremtidige salg til Pharmexa. Den 25. august meddelte Pharmexa, at en videnskabelig gruppe fra Institute of Molecular Medicine at Huntington Beach (Californien) og Institute of Brain Aging and Dementia at the University of California har publiceret nye lovende prækliniske data med en eksperimentel Alzheimers vaccine, der inkorporerer Pharmexas patenterede PADRE teknologi. Den 29. august meddelte Pharmexa, at de relevante amerikanske myndigheder har godkendt Pharmexas ansøgning om at starte fase Ib forsøg med vaccinen EP1090 i HIV-smittede patienter. Den 30. august meddelte Pharmexa, at selskabet har modtaget de nødvendige godkendelser i Frankrig vedrørende HeptoVax fase II forsøget i leverkræft med GV af 15

3 Den 8. september meddelte Pharmexa, at selskabet har fået udstedt patent i USA og modtaget communication of intent to grant fra de Europæiske patentmyndigheder på GV1003, en ny peptidvaccine rettet mod telomerase-enzymet, der er afgørende for kræftcellers evne til at dele sig. Den 12. september meddelte Pharmexa, at Pharmexa supplerer bestyrelsen med to stærke nye medlemmer: Karen Lykke Sørensen, Administrerende Direktør i Sanofi- Aventis i Danmark, og Ole Steen Andersen, Koncerndirektør og CFO i Danfoss, vil - under forudsætning af at blive valgt på næste generalforsamling i Pharmexa indtræde i Pharmexas bestyrelse. Efter regnskabsperiodens afslutning den 30. september meddelte Pharmexa den 31. oktober, at lovende kliniske resultater fra et fase I/II forsøg med GV1001 i bugspytkirtelkræft nu er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift British Journal of Cancer (BJC). Status på Pharmexa-koncernens aktiviteter Pharmexa s projektportefølje er i dag bredt funderet inden for cancer, infektionssygdomme og andre sygdomme. Selskabet har adskillige projekter i kliniske forsøg og forventer, at flere af de prækliniske projekter vil starte i klinisk udvikling i fremtiden. Inden for de seneste uger har Pharmexa og selskabets samarbejdspartnere startet eller fået godkendt fem nye kliniske forsøg med produkter, der indeholder Pharmexas teknologi. Bavarian Nordic, der har indlicenseret Pharmexas HER-2 DNA AutoVac brystkræftvaccine til brug sammen med Bavarian Nordics MVA-BN leveringsteknologi, har endvidere meddelt, at dette produkt vil starte klinisk fase I forsøg i USA inden udgangen af Pharmexas kliniske projektportefølje er dermed i stadig fremgang. Pharmexas prækliniske og kliniske pipeline Program Target Immunterapi Indikation Markeds- Status rettigheder Cancer GV1001 Telomerase Peptid Bugspytkirtelkræft Pharmexa Fase III GV1001 Telomerase Peptid Leverkræft Pharmexa Fase II GV1001 Telomerase Peptid Lungekræft Pharmexa Fase II 1 PX HER-2 Rekomb. protein Brystkræft Pharmexa Fase II 2 PX HER-2 MVA/DNA Brystkræft Bavarian Præklinik Nordic Infektionssygdomme EP1090 HIV DNA HIV behandling Pharmexa Fase I/II EP1043 HIV Rekomb. protein HIV forebyggelse Pharmexa Fase I EP1233 +MVA-BN 32 HIV MVA/DNA HIV behandling og forebyggelse Pharmexa/ Bav. Nordic Fase I/II, præklinik EP2210, EP HBV, HCV, DNA, polyepitop Hepatitis, Innogenetics Fase I, præklinik 2220, EP2230 HPV livmoderhalskræft EP1300 DNA Malaria Pharmexa Præklinik forebyggelse Andre sygdomme PX 106 Abeta Rekomb. protein Alzheimer s H. Lundbeck Præklinik PX 107 RANKL Rekomb. protein Knoglelidelser Pharmexa Præklinik 1) Investigator sponsoreret forsøg 2) Rekruttering stoppet 3 af 15

4 GV1001: En behandlingsvaccine mod kræft GV1001 er en peptidvaccine, der aktiverer immunforsvaret til at genkende og dræbe cancerceller. GV1001 er rettet mod et enzym, der kaldes telomerase. Telomerase findes sjældent i normale celletyper, men er overudtrykt i de fleste cancerceller. I videnskabelige kredse betragtes telomerase-aktivitet som en nøglefaktor i den proces, hvorved cancerceller mister deres normale dødelighed. Dette er et fællestræk for alle cancerformer. GV1001 kunne derfor i teorien vise sig at være en universel cancervaccine, og Pharmexas brede udviklingsprogram for GV1001 reflekterer dette. GV1001 har opnået orphan drug status til behandling af bugspytkirtelkræft både i Europa og USA. GV1001 i bugspytkirtelkræft fase III Pharmexa har startet kliniske fase III forsøg med GV1001 i patienter med kræft i bugspytkirtlen. GV1001 skal testes i to store fase III forsøg med i alt patienter, kaldet henholdsvis PrimoVax forsøget og TeloVac forsøget: PrimoVax forsøget sponsoreres af Pharmexa. Det inkluderer 520 patienter med kræft i bugspytkirtlen fra ca. 60 centre i Europa og Australien. Forsøget er godkendt i en række Europæiske lande samt Australien, og rekrutteringen er påbegyndt. I PrimoVax forsøget skal GV1001 testes side om side med den nuværende standardbehandling gemcitabine (Gemzar ), et kemoterapistof, der er godkendt til behandling af kræft i bugspytkirtlen. Patienterne i PrimoVax forsøget inddeles tilfældigt i to lige store grupper: 260 patienter modtager standardbehandling med gemcitabine kemoterapi 260 patienter modtager GV1001: Hvis/når deres sygdom forværres, tilføjes behandling med gemcitabine. PrimoVax forsøget ligger således i forlængelse af et tidligere fase I/II klinisk forsøg med GV1001, der viste, at behandling med GV1001 som monoterapi forlængede overlevelsen hos patienterne, i forhold til den effekt, der historisk er set med gemcitabine. Primært endpoint i PrimoVax forsøget er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. Resultater forventes i Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet var positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. Hvis disse tidsplaner holder og hvis PrimoVax studiet på overbevisende måde møder sine kliniske endpoints (mål), kunne dette føre til en registrering i USA allerede i TeloVac forsøget er et investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Pancreas Cancer Sub-Group, en afdeling af National Cancer Research Institute i England. Op mod 80 engelske cancer-centre ventes at deltage i forsøget. I TeloVac forsøget testes GV1001 sammen med en kombination af kemoterapistofferne gemcitabine (Gemzar ) og capecitabine (Xeloda ) patienter med ikke-operérbar kræft i bugspytkirtlen inddeles tilfældigt i een af de tre arme: 370 patienter behandles med gemcitabine og capecitabine kemoterapi i en standardbehandling 4 af 15

5 370 patienter behandles først med gemcitabine og capecitabine i 8 uger, hvorefter de behandles med GV patienter behandles med gemcitabine og capecitabine samtidig med GV1001. Primært endpoint er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. TeloVac forsøget medfinansieres af Cancer Research UK (CRUK) og vil blive kørt af CRUKs Liverpool Cancer Trials Unit. Pharmexa betaler vaccinen til forsøget og finansierer en række omkostninger forbundet med monitorering og indsamling af data fra forsøget. Resultater forventes i GV1001 i leverkræft fase II Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Heptovax forsøget er et fase II, open-label forsøg, der skal evaluere sikkerhed og effekt af GV1001 i fremskreden hepatocellulært carcinom ( HCC eller leverkræft ). Forsøget vil rekruttere patienter fra tre centre i Spanien, Frankrig og Tyskland. GV1001 i lungekræft fase II Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte et fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Forsøget er et såkaldt investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Kreftklinikken, Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo i samarbejde med St. Olavs hospital i Trondheim. Pharmexa har indvilget i at levere GV1001 til forsøget, der er delfinansieret af Norges Forskningsråd. Forsøget planlægges startet i fjerde kvartal af Pharmexas programmer inden for HIV Gennem det amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune, arbejder Pharmexa både med behandlende og med forebyggende vacciner mod HIV. Selskabet har en bred portefølje af vaccinekandidater inden for HIV, der udvikles i eget regi, i samarbejde med sundhedsmyndighederne i USA, samt i samarbejde med andre virksomheder. En række af Pharmexas programmer inden for HIV er finansieret helt eller delvist af NIH, National Institutes of Health i USA. EP1090: En behandlingsvaccine mod HIV fase Ib Pharmexa har startet et fase Ib forsøg i tredje kvartal af 2006 med EP1090 i HIV-smittede patienter. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, indgives EP1090 ved hjælp af BioJect 2000, en nålefri indgivelsesmetode, med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Resultater fra dette forsøg forventes i tredje kvartal af Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Forsøget, der kører på eet center i USA, tester fem forskellige doser af EP1090 indgivet med Biojector Forsøget varer fire uger, med efterfølgende kontrol fem måneder efter sidste vaccination. Forsøgets primære endpoints (dét forsøget skal vise) er sikkerhed og immunrespons. EP1090 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets dræberceller til at angribe HIV inficerede celler. EP1090 har tidligere været succesfuldt testet både i HIV smittede patienter og i raske frivillige. 5 af 15

6 EP1043 og EP1090 i kombination: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1043 er en epitopbaseret rekombinant protein vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets hjælperceller og er designet til anvendelse i kombination med vacciner, der aktiverer immunforsvarets dræberceller, såsom EP1090. Kombinationen af EP1043 og EP1090 afprøves på nuværende tidspunkt i et stort fase I forsøg sponseret af NIH. Forsøget inkluderer ca. 120 frivillige forsøgspersoner i USA og Peru. Pharmexa ejer alle rettigheder til EP1043, EP1090 og EP1233. EP1233 og MVA-BN32: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1233 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der er designet til at aktivere både hjælperceller og dræberceller. MVA-BN32 er den samme vaccine som EP1233, blot formuleret i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. MVA-BN32 ejes af Pharmexa og Bavarian Nordic i fællesskab og er beregnet til at blive anvendt alene eller i kombination med EP1233. Bavarian Nordic har nyligt startet fase I forsøg med MVA-BN32 (i Bavarian Nordics terminology MVA-BN polytope ). Forsknings- og udviklingsomkostningerne på EP1233 og MVA-BN32 er primært finansieret gennem et legat fra NIH. Under dette legat leder Pharmexa et konsortium bestående af Bavarian Nordic, SRI International og Althea Technologies. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007 med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32, der udvikles sammen med Bavarian Nordic. EP1300: En forebyggende vaccine mod malaria præklinisk udvikling Målet med Pharmexa-Epimmunes malaria-program er at udvikle en vaccine, der resulterer i dræbercelle- og hjælpercelleresponser, som vil være i stand til at ødelægge smittede leverceller umiddelbart efter infektion med Plasmodium falciparum, den hyppigste og mest dødelige malaria-form. Dette program er finansieret af de amerikanske sundhedsmyndigheder via en NIH kontrakt. Efter en succesfuld afslutning af den første fase i kontraktprogrammet (forskningsfasen), besluttede NIH at starte anden fase (præklinisk udvikling). Det primære fokus for denne del af programmet var for Pharmexa at gennemføre immunogenisitets-test af en række prototypevacciner i mus og, i samarbejder med NIH, at udvælge en endelig DNA vaccine-kandidat, hvilket er sket. cgmp produktion af vaccinen blev startet tidligere i år. Videre frem vil Pharmexa være ansvarlig for at styre den prækliniske udvikling af DNAvaccinen, hvilket inkluderer sikkerhedstest i dyremodeller, udvikling af vaccine testmetoder (potency assays) og støtte til ansøgningen om at starte kliniske forsøg. Målet er at afslutte Pharmexas deltagelse i programmet i maj Efter aftalens bestemmelser vil NIH eje det producerede vaccine-materiale og vil være ansvarlig for fase I kliniske forsøg. De kommercielle rettigheder til vaccinen forbliver hos Pharmexa. PX 103.2: En behandlingsvaccine mod brystkræft præklinisk udvikling PX 103.2, også kaldet HER-2 DNA AutoVac, er en vaccine til behandling af brystkræft, hvor immunforsvaret stimuleres til at danne dræberceller mod kræftcellerne. Et klinisk fase I/II forsøg med 27 patienter blev afsluttet med godt resultat i december HER-2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) er et valideret kræft-target. Ca % af kvinder diagnosticeret med brystkræft overudtrykker HER-2 proteinet på tumorceller, og denne overekspression 6 af 15

7 forbindes generelt med et mere aggressivt sygdomsforløb og dårligere prognose sammenlignet med HER-2-negative patienter. HER-2 overudtrykkes også ved mange andre kræfttyper. Pharmexa og BN ImmunoTherapeutics, et helejet datterselskab af Bavarian Nordic, indgik i marts 2005 en aftale, hvorunder BN ImmunoTherapeutics fik en global non-eksklusiv licens til at formulere HER-2 DNA AutoVac vaccinen i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. Aftalen indebærer milepæl- og royaltybetalinger til Pharmexa. Bavarian Nordic har udmeldt, at de forventer at opstarte fase I forsøg med kombinationen af HER-2 DNA AutoVac og MVA- BN vektoren inden udgangen af 2006 (i Bavarian Nordics terminologi MVA-BN-HER2 ). PX 104.1: En behandlingsvaccine mod brystkræft fase II Pharmexa har nyligt offentliggjort, at selskabet har stoppet yderligere rekruttering af patienter til et fase II forsøg med brystkræftvaccinen PX 104.1, da det baseret på de foreløbige resultater var usandsynligt, at forsøget ville møde sit primære endpoint, objektivt tumorrespons, såfremt det færdiggjordes. Selskabet har tidligere offentliggjort foreløbige data fra forsøget, der viser, at fire ud af fem patienter, der blev i fase II forsøget længe nok til at modtage de første fire immuniseringer med vaccinen, udviklede de ønskede antistoffer mod HER-2 receptoren. Blodprøver fra yderligere én patient, der nåede de fire indledende immuniseringer er nu analyseret, og denne patient viser det hidtil højeste antistofniveau i forsøget. Dermed har fem ud af seks patienter vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen. For alle fem patienter gælder, at antistofsvaret først kommer efter fjerde immunisering, hvilket underbygger hypotesen om, at vaccinen kunne være effektiv i en raskere patientgruppe. Selskabet undersøger fortsat mulighederne for at fortsætte forsøg i en anden patientpopulation. En patient er fortsat i behandling i forsøget. Der var ikke rapporteret væsentlige bivirkninger relateret til vaccinen i forsøget. Forsøget havde derfor, da det blev stoppet, mødt sine væsentligste sekundære endpoints, immunrespons og sikkerhed. I fase II forsøget modtog patienter med fremskreden metastatisk brystkræft fire immuniseringer i løbet af de første seks uger med 1,25 mg HER-2 Protein AutoVac (PX 104.1) formuleret i Alhydrogel adjuvant blandet med QS-21 adjuvant. Herefter skulle patienterne modtage "booster" immuniseringer hver fjerde uge i op til 26 uger, eller indtil de progredierede. Forsøget blev udført på en række cancerklinikker i Polen, Rumænien og Rusland. Forsøget skulle have rekrutteret op til 40 patienter med aktiv HER-2 positiv stadie IV brystkræft. Primært endpoint i forsøget var objektiv tumor respons om vaccinen kunne bremse tumorens vækst, målt efter fastlagte objektive kriterier - medens sekundære endpoints inkluderede immunrespons og sikkerhed. EP2210, EP2220 og EP2230: Behandlingsvacciner mod hepatitis og HPV fase I, præklinisk udvikling I marts 2004 meddelte det belgiske biotekselskab Innogenetics, at de havde købt de terapeutiske vaccineprogrammer fra det amerikanske biotekselskab Genencor International, Inc. Som en del af dette køb fik Innogenetics eksklusivrettigheder til en bred portefølje af immunterapeutiske værktøjer udviklet af Pharmexa under en samarbejdsaftale med Genencor fra juli Under denne aftale har Pharmexa-Epimmune udviklet en række epitopbaserede vaccine-kandidater mod Hepatitis B, Hepatitis C og HPV til videreudvikling af Innogenetics. EP2210 er en DNA-vaccine mod hepatitis B, der aktiverer både hjælperceller og dræberceller. EP2210 har været testet i fase I forsøg i raske forsøgspersoner og viste sig som en sikker og veltolereret vaccine. EP2220 og EP2230 er behandlingsvacciner mod hepatitis C og human papilloma virus (HPV). 7 af 15

8 Innogenetics er ansvarlig for udviklingen af EP2210, EP2220 og EP2230 og har alle de kommercielle rettigheder til vaccinerne. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af produkter. PX 107: En behandlingsvaccine mod knoglelidelser præklinisk udvikling Ved en række stofskifte-relaterede knoglelidelser ses der ændringer af mængden af RANKL i cellerne. RANKL er en vigtig regulator i knogleresorption og et terapeutisk target for sygdomme, der er forbundet med knoglenedbrydning, som f.eks. osteoporose (knogleskørhed), knoglemetastaser, ægte leddegigt og stofskifte-relaterede knoglesygdomme. Pharmexa har offentliggjort prækliniske resultater, der indikerer, at vaccination mod RANKLproteinet ved hjælp af AutoVac metoden i prækliniske studier kan være effektivt til bekæmpelse af knogletab og inflammation. Selskabet udvikler en human RANKL AutoVac vaccine som middel mod knoglelidelser. Pharmexa ejer alle rettigheder til PX 107. Pharmexa har udvalgt den vaccine-kandidat, der skal anvendes i fase I og er i gang med de prækliniske forberedelser til fase I forsøget, herunder toxikologiske forsøg og overførsel af produktion til en CMO. PX 106: En behandlingsvaccine mod Alzheimers sygdom præklinisk udvikling Pharmexa har siden år 2000 haft et forsknings- og udviklingssamarbejde med H. Lundbeck, hvor Pharmexas AutoVac teknologi anvendes mod et specifikt target kendt som Abeta til udvikling af en vaccine til behandling af Alzheimers sygdom. Pharmexa har tidligere i samarbejdet opnået proof of concept med vaccinen i prækliniske forsøg. På baggrund af disse resultater har H. Lundbeck påbegyndt udviklingsfasen af projektet, hvor et begrænset antal AutoVac molekyler skal undersøges nærmere med henblik på endelig udvælgelse af udviklingsmolekyle og back-ups til kliniske forsøg i patienter. H. Lundbeck har global eksklusiv licens på PX 106. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af vaccinen. EP1400: En vaccine mod pandemisk influenza - forskning Pharmexa udvikler en influenza-vaccine baseret på såkaldte bevarede dræbercelle- og hjælpercelleepitoper. Dette design løser mange af de ulemper, der er forbundet med konventionelle influenza-vacciner, som primært er designet til at give et antistofbaseret immunrespons, men som skal ændres i takt med, at influenzavirusens overfladeproteiner muterer. Ved brug af EIS teknologien har Pharmexa identificeret og karakteriseret over 300 influenza-specifikke dræbercelle- og hjælpercelleepitoper inde i virusen, som ikke er genstand for hyppig mutation, og som er velegnede til anvendelse i en vaccine. Sådanne epitop-baserede vacciner kan vise sig mere effektive i den ældre del af befolkningen, hvor naturlige cellulære immunresponser ofte aftager med alderen. Endvidere kan en epitopbaseret vaccine forbedre immunresponset i en traditionel influenza-vaccine ved at forberede de influenza-specifikke hjælperceller, og kan derved resultere i en reduceret vaccinedosis eller et reduceret behov for opfølgende immuniseringer. I et parallelt projekt har Pharmexa startet arbejdet på en mere traditionel influenza-vaccine som retter sig mod overfladeproteiner, såsom H5. Dette program kombinerer Pharmexa-Epimmunes patenterede PADRE epitop og erfaring med infektionssygdomme med Pharmexas know-how inden for rekombinante proteiner. Pharmexa planlægger at have en eller flere influenza-vaccinekandidater klar til klinisk udvikling inden udgangen af af 15

9 Forventninger til regnskabsåret 2006 Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere -185 mio. kr. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt de danske krav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Hørsholm, den 23. november 2006 Direktion Jakob Schmidt Bestyrelse Karl Olof Borg Formand Jørgen Buus Lassen Arne J. Gillin Alf A. Lindberg Michel Pettigrew Finn Stausholm Nielsen Steen Klysner Henrik Buch Yderligere information: Jakob Schmidt, administrerende direktør, telefon Ovenstående udsagn indeholder fremadrettede udsagn angående Pharmexas planer, forventninger samt den fremtidige udvikling, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsfaktorer. De faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de oplysninger, der gives ovenfor. 9 af 15

10 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. juli 30. sept juli 30. sept jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Sammendrag af resultatopgørelse Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/- omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -1,0-1,1-3,2-3,1-4,4 10 af 15

11 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 30. sept sept dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af pengestrømme Fra driftsaktivitet før finansielle poster Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af kortfristede værdipapirer, netto heraf køb af virksomhed/kapitalindskud i tilknyttede virksomheder heraf investeret i materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver, netto Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider Likvider primo Valutakursreguleringer Likvider ultimo af 15

12 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Nøgletal Koncern Koncern Koncern Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -3,2-3,1-4,4 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (a nominelt 10 kr. pr. aktie) 8,2 12,8 12,3 Børskurs, ultimo 17,5 24,2 23,8 Kurs/indre værdi 2,14 1,89 1,93 Aktiver/egenkapitalandel 1,11 1,06 1,07 Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 2005, dateret december Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen 1. jan. 30. sept t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital primo Kapitalforhøjelse Warrant exercise Aktiekapital ultimo af 15

13 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) Udvikling i koncernens egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Betinget egenkapital Øvrig egenkapital I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Omkostninger ved kapitalforhøjelse tidligere år Omkostninger ved warrant exercise Warrants Periodens resultat Overført til dækning af tab Tilbageførsel af betinget egenkapital Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Warrants Periodens resultat Betinget egenkapital Valutakursreguleringer af udenlandske datterselskaber Egenkapital pr. 30. september Warrant status Bevægelser i warrants kan specificeres som følgende: Medarbejdere 1) Direktion Bestyrelse Andre I alt 1. januar Ændring i status Årets tildelinger Samlet tildeling pr. 30. september Udnyttede og annullerede warrants kan specificeres således: I alt udstedte pr. 30. september Udnyttede i Annullerede i Udløbet i I alt udestående warrants pr. 30. september ) Heri indeholdt warrants udstedt til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. 13 af 15

14 Warrant status (fortsat) Selskabets samlede udestående warrants pr. 30. september 2006 udgøres af følgende: Markeds- Tegningskurs Udestå. warrants Tegningstidspunkt værdi pr. warrants* Markedsværdi kr. pr. aktie Stk. kr. kr. Medarbejdere dec , jun , dec , , jun , , jun , , jun , , jun , jun , Direktion dec , jun , dec , , jun , , jun , jun , Total *) De beregnede markedsværdier er baseret på Black-Scholes model til værdiansættelse af warrants. Ved beregningen er forudsat ingen udbytte pr. aktie, en volatilitet på 50% p.t., den risikofrie rente er opgjort til 3,75% p.a., forventet løbetid er givet i forhold til tegningstidspunktet, og aktiekursen den 30. september 2006 i Pharmexa var 17,5. Kommentarer til regnskabet for de første 9 måneder af 2006 Kvartalsregnskabet for Pharmexa-koncernen følger samme regnskabspraksis som er anvendt i Koncernens Årsrapport for 2005 og er udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) i henhold til IAS 34, samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Sammenligningstallene er korrigeret for indregnede warrants for 2004 og 2005, som periodiseres over optjeningsperioden. Nettoomsætningen i Pharmexa-koncernen udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 i forhold til t.kr. i samme periode i 2005 svarende til et fald på 15%. Omsætningen for de første 9 måneder består hovedsageligt af forskningsfinansiering i henhold til samarbejdsaftaler med H. Lundbeck og Innogenetics, der for indeværende år forventes realiseret på et lavere niveau end tidligere antaget. Forskningsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 12%. Stigningen skyldes hovedsageligt købet af aktiviteterne i det tidligere Epimmune pr. 30. december Forskningsomkostningerne er desuden påvirket af en udgift på t.kr. hidrørende fra Pharmexas warrantprogram. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde forskningsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 12%. 14 af 15

15 Udviklingsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode 2005, svarende til en stigning på 165%. Stigningen skyldes hovedsageligt opstarten af PrimoVax fase III-forsøget og HER-2 Protein fase II-forsøget, hvor vaccinen indgives med adjuvanten QS-21 samt forberedelserne til opstarten af TeloVac fase III-forsøget. Tilkøbte udviklingsprojekter ved købet af det tidligere Epimmune har ligeledes øget udviklingsomkostningerne, bl.a. forebyggende vacciner mod malaria og HIV. Derudover afskrives de aktiverede patentporteføljer, projekter, varemærker mv. fra GemVax og IDM Pharma over deres forventede levetid. Udviklingsomkostningerne er påvirket af en udgift på t.kr. hidrørende fra Pharmexas warrantprogram. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde udviklingsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 170%. De samlede udviklingsomkostningerne er realiseret på et lavere niveau end forventet, hvilket primært skyldes færre omkostninger til HER-2 Protein fase II forsøget, der er sat på hold, og udskudte omkostninger til TeloVac forsøget samt genvundne afskrivninger efter bortfald af konvertibelt gældsbrev udstedt til Timmuno AS, da den aftalte milesten, hvorefter første patient skulle modtage første dose inden 30.september 2006, mod forventning ikke blev nået. Administrationsomkostningerne beløb sig til t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 47%. Stigningen skyldes hovedsageligt erhvervelsen af GemVax og de tidligere Epimmune aktiviteter i 2005, øgede omkostninger til Investor Relations, som følge af et væsentligt øget antal aktionærer samt værdien af udstedte warrants. Når der bortses fra udstedelsen af warrants udgjorde administrationsomkostningerne t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod t.kr. i samme periode i 2005, svarende til en stigning på 51%. Andre driftsposter beløber sig til en nettoindtægt t.kr. i de første 9 måneder af 2006 mod en nettoindtægt på 729 t. kr. i samme periode Den store stigning skyldes modtagne tilskud fra offentlige myndigheder; i særdeleshed NIH. De finansielle poster beløber sig til en nettoindtægt på t.kr. i de første 9 måneder af 2006 sammenlignet med t.kr. i samme periode De finansielle omkostninger på t.kr består hovedsageligt af tilskrevne renter på lån fra VækstFonden og kurstab på kortfristede værdipapirer, medens Pharmexa realiserede renteindtægter og kursgevinster på t.kr. fortrinsvis fra kortfristede værdipapirer samt likvide beholdninger. Koncernens underskud udgør t.kr. i de første 9 måneder af 2006 i forhold til t.kr. i samme periode i Resultatet er bedre end forventet og forventningerne til årets resultat opjusteres derfor i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Pharmexa-koncernens balance udgør pr. 30. september t.kr., og de likvide beholdninger udgør t.kr. Konvertibelt gældsbrev udstedt til Timmuno AS er bortfaldet pr. 30. september 2006, da den aftalte milesten vedrørende fase III TeloVac-forsøget ikke blev opnået. Genvundne afskrivninger for 2005 og de første 9 måneder af 2006 udgør 3,5 mio. kr., der er indeholdt i udviklingsomkostningerne. 15 af 15

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 til NASDAQ OMX Copenhagen Meddelelse nr. 20/2010 Kvartalsrapport for første kvartal 2010 (1.januar 31. marts) 2010 Resumé: I de tre første måneder af 2010 genererede

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport Q210

Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse nr. 29/ Kvartalsrapport for andet kvartal (1.januar 30. juni) Resumé: rejste 153,5 millioner i ny egenkapital gennem et rettet udbud i april. Gennem denne

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere