Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på t.kr. i de første 9 måneder af 2006 og et nettoresultat på t.kr. De samlede forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde t.kr. Pharmexa-koncernen opjusterer sine tidligere udmeldte forventninger til årets resultat med 15 mio. kr. fra -185 mio. kr. til -170 mio. kr. Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer derfor et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere udmeldt -185 mio. kr. I henhold til den aftale, Pharmexa indgik med sælgerne af GemVax AS i maj 2005, skulle en milepælsbetaling på 1,375,000 aktier i Pharmexa udstedes til sælgerne af GemVax, såfremt den første patient var behandlet i TeloVac forsøget inden 30. september TeloVac forsøgets start er blevet forsinket som følge af en række regulatoriske og kontraktuelle forhold, der forventes snart at være løst. Pharmexa skal derfor ikke betale milepælsbetalingen, og den endelige købspris for GemVax kan hermed opgøres til 33,6 mio. kr. mod tidligere forventet cirka 66 mio. kr. Som en konsekvens heraf, er der foretaget en positiv regulering af anskaffelsessummen i Pharmexas regnskab. TeloVac er et såkaldt investigator sponsoreret fase III forsøg i patienter, der koordineres af en række ledende cancerlæger i England. Forsøget er godkendt til start af de engelske myndigheder, og der er opnået tilsagn om medfinansering af forsøget fra Cancer Research UK. Det er fortsat de engelske lægers vurdering, at forsøget vil starte i år, og at det vil holde sine tidsplaner, hvad angår færdiggørelsen af studiet. Oversigt over nyheder i denne meddelelse Pharmexa fortsatte i tredje kvartal det høje aktivitetsniveau, der har kendetegnet hele året, med fortsat god fremgang i de fleste projekter. Pharmexa har behandlet de første patienter i fase Ib forsøget med HIV vaccinen EP1090. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, testes EP1090 sammen med Biojector 2000, en nålefri indgivelsesmetode, der er valgt med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved, om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Læs side 5. Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Læs side 5. 1 af 15

2 Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Læs side 5. Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet forløb positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. PrimoVax forsøget rekrutterer nu fra ca. 30 centre i Europa og Australien og flere vil komme til i de kommende måneder. Læs side 4. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007, med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32 (også kaldet MVA-BN polytope), der udvikles i samarbejde med Bavarian Nordic. Læs side 6. Fem ud af seks patienter har nu vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen, hvilket støtter hypotesen om at vaccinen, selvom den ikke kan stoppe cancerens progression i disse stadie IV brystkræftpatienter, effektivt stimulerer patienternes immunforsvar og derfor kunne være gavnlig i en raskere patientgruppe. Læs side 7. Fondsbørsmeddelelser i perioden Et resumé af væsentlige begivenheder efter offentliggørelsen af selskabets 2. kvartalsrapport den 22. august 2006 fremgår nedenfor: Den 24. august meddelte Pharmexa, at selskabet har indgået en licensaftale med ImmunoVaccine Technologies Inc. (IVT) omkring anvendelse af PADRE teknologien i IVTs VacciMax vacciner. Aftalen inkluderer up-front betalinger og fremtidige betalinger, samt royalties af fremtidige salg til Pharmexa. Den 25. august meddelte Pharmexa, at en videnskabelig gruppe fra Institute of Molecular Medicine at Huntington Beach (Californien) og Institute of Brain Aging and Dementia at the University of California har publiceret nye lovende prækliniske data med en eksperimentel Alzheimers vaccine, der inkorporerer Pharmexas patenterede PADRE teknologi. Den 29. august meddelte Pharmexa, at de relevante amerikanske myndigheder har godkendt Pharmexas ansøgning om at starte fase Ib forsøg med vaccinen EP1090 i HIV-smittede patienter. Den 30. august meddelte Pharmexa, at selskabet har modtaget de nødvendige godkendelser i Frankrig vedrørende HeptoVax fase II forsøget i leverkræft med GV af 15

3 Den 8. september meddelte Pharmexa, at selskabet har fået udstedt patent i USA og modtaget communication of intent to grant fra de Europæiske patentmyndigheder på GV1003, en ny peptidvaccine rettet mod telomerase-enzymet, der er afgørende for kræftcellers evne til at dele sig. Den 12. september meddelte Pharmexa, at Pharmexa supplerer bestyrelsen med to stærke nye medlemmer: Karen Lykke Sørensen, Administrerende Direktør i Sanofi- Aventis i Danmark, og Ole Steen Andersen, Koncerndirektør og CFO i Danfoss, vil - under forudsætning af at blive valgt på næste generalforsamling i Pharmexa indtræde i Pharmexas bestyrelse. Efter regnskabsperiodens afslutning den 30. september meddelte Pharmexa den 31. oktober, at lovende kliniske resultater fra et fase I/II forsøg med GV1001 i bugspytkirtelkræft nu er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift British Journal of Cancer (BJC). Status på Pharmexa-koncernens aktiviteter Pharmexa s projektportefølje er i dag bredt funderet inden for cancer, infektionssygdomme og andre sygdomme. Selskabet har adskillige projekter i kliniske forsøg og forventer, at flere af de prækliniske projekter vil starte i klinisk udvikling i fremtiden. Inden for de seneste uger har Pharmexa og selskabets samarbejdspartnere startet eller fået godkendt fem nye kliniske forsøg med produkter, der indeholder Pharmexas teknologi. Bavarian Nordic, der har indlicenseret Pharmexas HER-2 DNA AutoVac brystkræftvaccine til brug sammen med Bavarian Nordics MVA-BN leveringsteknologi, har endvidere meddelt, at dette produkt vil starte klinisk fase I forsøg i USA inden udgangen af Pharmexas kliniske projektportefølje er dermed i stadig fremgang. Pharmexas prækliniske og kliniske pipeline Program Target Immunterapi Indikation Markeds- Status rettigheder Cancer GV1001 Telomerase Peptid Bugspytkirtelkræft Pharmexa Fase III GV1001 Telomerase Peptid Leverkræft Pharmexa Fase II GV1001 Telomerase Peptid Lungekræft Pharmexa Fase II 1 PX HER-2 Rekomb. protein Brystkræft Pharmexa Fase II 2 PX HER-2 MVA/DNA Brystkræft Bavarian Præklinik Nordic Infektionssygdomme EP1090 HIV DNA HIV behandling Pharmexa Fase I/II EP1043 HIV Rekomb. protein HIV forebyggelse Pharmexa Fase I EP1233 +MVA-BN 32 HIV MVA/DNA HIV behandling og forebyggelse Pharmexa/ Bav. Nordic Fase I/II, præklinik EP2210, EP HBV, HCV, DNA, polyepitop Hepatitis, Innogenetics Fase I, præklinik 2220, EP2230 HPV livmoderhalskræft EP1300 DNA Malaria Pharmexa Præklinik forebyggelse Andre sygdomme PX 106 Abeta Rekomb. protein Alzheimer s H. Lundbeck Præklinik PX 107 RANKL Rekomb. protein Knoglelidelser Pharmexa Præklinik 1) Investigator sponsoreret forsøg 2) Rekruttering stoppet 3 af 15

4 GV1001: En behandlingsvaccine mod kræft GV1001 er en peptidvaccine, der aktiverer immunforsvaret til at genkende og dræbe cancerceller. GV1001 er rettet mod et enzym, der kaldes telomerase. Telomerase findes sjældent i normale celletyper, men er overudtrykt i de fleste cancerceller. I videnskabelige kredse betragtes telomerase-aktivitet som en nøglefaktor i den proces, hvorved cancerceller mister deres normale dødelighed. Dette er et fællestræk for alle cancerformer. GV1001 kunne derfor i teorien vise sig at være en universel cancervaccine, og Pharmexas brede udviklingsprogram for GV1001 reflekterer dette. GV1001 har opnået orphan drug status til behandling af bugspytkirtelkræft både i Europa og USA. GV1001 i bugspytkirtelkræft fase III Pharmexa har startet kliniske fase III forsøg med GV1001 i patienter med kræft i bugspytkirtlen. GV1001 skal testes i to store fase III forsøg med i alt patienter, kaldet henholdsvis PrimoVax forsøget og TeloVac forsøget: PrimoVax forsøget sponsoreres af Pharmexa. Det inkluderer 520 patienter med kræft i bugspytkirtlen fra ca. 60 centre i Europa og Australien. Forsøget er godkendt i en række Europæiske lande samt Australien, og rekrutteringen er påbegyndt. I PrimoVax forsøget skal GV1001 testes side om side med den nuværende standardbehandling gemcitabine (Gemzar ), et kemoterapistof, der er godkendt til behandling af kræft i bugspytkirtlen. Patienterne i PrimoVax forsøget inddeles tilfældigt i to lige store grupper: 260 patienter modtager standardbehandling med gemcitabine kemoterapi 260 patienter modtager GV1001: Hvis/når deres sygdom forværres, tilføjes behandling med gemcitabine. PrimoVax forsøget ligger således i forlængelse af et tidligere fase I/II klinisk forsøg med GV1001, der viste, at behandling med GV1001 som monoterapi forlængede overlevelsen hos patienterne, i forhold til den effekt, der historisk er set med gemcitabine. Primært endpoint i PrimoVax forsøget er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. Resultater forventes i Pharmexa har afholdt møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vedrørende fase III programmet for GV1001. Mødet var positivt og bekræftede FDAs interesse i et nyt cancerlægemiddel med GV1001s profil. Konsekvensen af mødet bliver formentlig, at Pharmexa i løbet af foråret 2007 indsender ansøgning til FDA om at åbne centre i USA til PrimoVax fase III forsøget, hvilket kan accelerere forsøgets færdiggørelse. Hvis disse tidsplaner holder og hvis PrimoVax studiet på overbevisende måde møder sine kliniske endpoints (mål), kunne dette føre til en registrering i USA allerede i TeloVac forsøget er et investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Pancreas Cancer Sub-Group, en afdeling af National Cancer Research Institute i England. Op mod 80 engelske cancer-centre ventes at deltage i forsøget. I TeloVac forsøget testes GV1001 sammen med en kombination af kemoterapistofferne gemcitabine (Gemzar ) og capecitabine (Xeloda ) patienter med ikke-operérbar kræft i bugspytkirtlen inddeles tilfældigt i een af de tre arme: 370 patienter behandles med gemcitabine og capecitabine kemoterapi i en standardbehandling 4 af 15

5 370 patienter behandles først med gemcitabine og capecitabine i 8 uger, hvorefter de behandles med GV patienter behandles med gemcitabine og capecitabine samtidig med GV1001. Primært endpoint er overlevelse, medens sekundære endpoints inkluderer time to progression og sikkerhed. TeloVac forsøget medfinansieres af Cancer Research UK (CRUK) og vil blive kørt af CRUKs Liverpool Cancer Trials Unit. Pharmexa betaler vaccinen til forsøget og finansierer en række omkostninger forbundet med monitorering og indsamling af data fra forsøget. Resultater forventes i GV1001 i leverkræft fase II Pharmexa har modtaget godkendelser til HeptoVax fase II forsøget fra de relevante myndigheder i Tyskland og Spanien. Forsøget er tidligere godkendt i Frankrig. Dermed foreligger der godkendelser i alle de tre lande, hvori forsøget skal foregå. HeptoVax forsøget tester GV1001 i patienter med leverkræft. Forsøget vil inkludere op til 41 patienter med fremskreden leverkræft. Heptovax forsøget er et fase II, open-label forsøg, der skal evaluere sikkerhed og effekt af GV1001 i fremskreden hepatocellulært carcinom ( HCC eller leverkræft ). Forsøget vil rekruttere patienter fra tre centre i Spanien, Frankrig og Tyskland. GV1001 i lungekræft fase II Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Norge har modtaget tilladelse fra de norske myndigheder og etiske komiteer til at starte et fase II forsøg med GV1001 i ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Forsøget er et såkaldt investigator sponsoreret forsøg, designet og ledet af Kreftklinikken, Rigshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo i samarbejde med St. Olavs hospital i Trondheim. Pharmexa har indvilget i at levere GV1001 til forsøget, der er delfinansieret af Norges Forskningsråd. Forsøget planlægges startet i fjerde kvartal af Pharmexas programmer inden for HIV Gennem det amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune, arbejder Pharmexa både med behandlende og med forebyggende vacciner mod HIV. Selskabet har en bred portefølje af vaccinekandidater inden for HIV, der udvikles i eget regi, i samarbejde med sundhedsmyndighederne i USA, samt i samarbejde med andre virksomheder. En række af Pharmexas programmer inden for HIV er finansieret helt eller delvist af NIH, National Institutes of Health i USA. EP1090: En behandlingsvaccine mod HIV fase Ib Pharmexa har startet et fase Ib forsøg i tredje kvartal af 2006 med EP1090 i HIV-smittede patienter. I dette forsøg, som betales af Pharmexa, indgives EP1090 ved hjælp af BioJect 2000, en nålefri indgivelsesmetode, med henblik på at øge vaccinens evne til at stimulere immunforsvaret. Resultater fra dette forsøg forventes i tredje kvartal af Forsøget er et randomiseret, dobbelt blindet (hverken forsøgsperson eller læger ved om patienten modtager EP1090 eller et inaktivt kontrolstof), dosis-eskaleringsforsøg i 32 HIV patienter, der i forvejen modtager antiretroviral behandling. Forsøget, der kører på eet center i USA, tester fem forskellige doser af EP1090 indgivet med Biojector Forsøget varer fire uger, med efterfølgende kontrol fem måneder efter sidste vaccination. Forsøgets primære endpoints (dét forsøget skal vise) er sikkerhed og immunrespons. EP1090 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets dræberceller til at angribe HIV inficerede celler. EP1090 har tidligere været succesfuldt testet både i HIV smittede patienter og i raske frivillige. 5 af 15

6 EP1043 og EP1090 i kombination: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1043 er en epitopbaseret rekombinant protein vaccine mod HIV, der aktiverer immunforsvarets hjælperceller og er designet til anvendelse i kombination med vacciner, der aktiverer immunforsvarets dræberceller, såsom EP1090. Kombinationen af EP1043 og EP1090 afprøves på nuværende tidspunkt i et stort fase I forsøg sponseret af NIH. Forsøget inkluderer ca. 120 frivillige forsøgspersoner i USA og Peru. Pharmexa ejer alle rettigheder til EP1043, EP1090 og EP1233. EP1233 og MVA-BN32: En forebyggende vaccine mod HIV fase I EP1233 er en epitopbaseret DNA-vaccine mod HIV, der er designet til at aktivere både hjælperceller og dræberceller. MVA-BN32 er den samme vaccine som EP1233, blot formuleret i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. MVA-BN32 ejes af Pharmexa og Bavarian Nordic i fællesskab og er beregnet til at blive anvendt alene eller i kombination med EP1233. Bavarian Nordic har nyligt startet fase I forsøg med MVA-BN32 (i Bavarian Nordics terminology MVA-BN polytope ). Forsknings- og udviklingsomkostningerne på EP1233 og MVA-BN32 er primært finansieret gennem et legat fra NIH. Under dette legat leder Pharmexa et konsortium bestående af Bavarian Nordic, SRI International og Althea Technologies. Pharmexas amerikanske datterselskab Pharmexa-Epimmune har modtaget meddelelse om, at USD 2,2 millioner i finansiering fra the National Institutes of Health (NIH) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vil komme til udbetaling i perioden indtil september 2007 med henblik på at finansiere selskabets fortsatte arbejde inden for HIV. Udbetaling reflekterer opnåede milepæle og er en fortsættelse af tidligere opnået finansiering. Finansiering omfatter udviklingen af Pharmexas vacciner EP1233 og MVA-BN32, der udvikles sammen med Bavarian Nordic. EP1300: En forebyggende vaccine mod malaria præklinisk udvikling Målet med Pharmexa-Epimmunes malaria-program er at udvikle en vaccine, der resulterer i dræbercelle- og hjælpercelleresponser, som vil være i stand til at ødelægge smittede leverceller umiddelbart efter infektion med Plasmodium falciparum, den hyppigste og mest dødelige malaria-form. Dette program er finansieret af de amerikanske sundhedsmyndigheder via en NIH kontrakt. Efter en succesfuld afslutning af den første fase i kontraktprogrammet (forskningsfasen), besluttede NIH at starte anden fase (præklinisk udvikling). Det primære fokus for denne del af programmet var for Pharmexa at gennemføre immunogenisitets-test af en række prototypevacciner i mus og, i samarbejder med NIH, at udvælge en endelig DNA vaccine-kandidat, hvilket er sket. cgmp produktion af vaccinen blev startet tidligere i år. Videre frem vil Pharmexa være ansvarlig for at styre den prækliniske udvikling af DNAvaccinen, hvilket inkluderer sikkerhedstest i dyremodeller, udvikling af vaccine testmetoder (potency assays) og støtte til ansøgningen om at starte kliniske forsøg. Målet er at afslutte Pharmexas deltagelse i programmet i maj Efter aftalens bestemmelser vil NIH eje det producerede vaccine-materiale og vil være ansvarlig for fase I kliniske forsøg. De kommercielle rettigheder til vaccinen forbliver hos Pharmexa. PX 103.2: En behandlingsvaccine mod brystkræft præklinisk udvikling PX 103.2, også kaldet HER-2 DNA AutoVac, er en vaccine til behandling af brystkræft, hvor immunforsvaret stimuleres til at danne dræberceller mod kræftcellerne. Et klinisk fase I/II forsøg med 27 patienter blev afsluttet med godt resultat i december HER-2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) er et valideret kræft-target. Ca % af kvinder diagnosticeret med brystkræft overudtrykker HER-2 proteinet på tumorceller, og denne overekspression 6 af 15

7 forbindes generelt med et mere aggressivt sygdomsforløb og dårligere prognose sammenlignet med HER-2-negative patienter. HER-2 overudtrykkes også ved mange andre kræfttyper. Pharmexa og BN ImmunoTherapeutics, et helejet datterselskab af Bavarian Nordic, indgik i marts 2005 en aftale, hvorunder BN ImmunoTherapeutics fik en global non-eksklusiv licens til at formulere HER-2 DNA AutoVac vaccinen i Bavarian Nordics patenterede MVA-BN vektor. Aftalen indebærer milepæl- og royaltybetalinger til Pharmexa. Bavarian Nordic har udmeldt, at de forventer at opstarte fase I forsøg med kombinationen af HER-2 DNA AutoVac og MVA- BN vektoren inden udgangen af 2006 (i Bavarian Nordics terminologi MVA-BN-HER2 ). PX 104.1: En behandlingsvaccine mod brystkræft fase II Pharmexa har nyligt offentliggjort, at selskabet har stoppet yderligere rekruttering af patienter til et fase II forsøg med brystkræftvaccinen PX 104.1, da det baseret på de foreløbige resultater var usandsynligt, at forsøget ville møde sit primære endpoint, objektivt tumorrespons, såfremt det færdiggjordes. Selskabet har tidligere offentliggjort foreløbige data fra forsøget, der viser, at fire ud af fem patienter, der blev i fase II forsøget længe nok til at modtage de første fire immuniseringer med vaccinen, udviklede de ønskede antistoffer mod HER-2 receptoren. Blodprøver fra yderligere én patient, der nåede de fire indledende immuniseringer er nu analyseret, og denne patient viser det hidtil højeste antistofniveau i forsøget. Dermed har fem ud af seks patienter vist signifikante antistofniveauer efter vaccination med HER-2 Protein AutoVac vaccinen. For alle fem patienter gælder, at antistofsvaret først kommer efter fjerde immunisering, hvilket underbygger hypotesen om, at vaccinen kunne være effektiv i en raskere patientgruppe. Selskabet undersøger fortsat mulighederne for at fortsætte forsøg i en anden patientpopulation. En patient er fortsat i behandling i forsøget. Der var ikke rapporteret væsentlige bivirkninger relateret til vaccinen i forsøget. Forsøget havde derfor, da det blev stoppet, mødt sine væsentligste sekundære endpoints, immunrespons og sikkerhed. I fase II forsøget modtog patienter med fremskreden metastatisk brystkræft fire immuniseringer i løbet af de første seks uger med 1,25 mg HER-2 Protein AutoVac (PX 104.1) formuleret i Alhydrogel adjuvant blandet med QS-21 adjuvant. Herefter skulle patienterne modtage "booster" immuniseringer hver fjerde uge i op til 26 uger, eller indtil de progredierede. Forsøget blev udført på en række cancerklinikker i Polen, Rumænien og Rusland. Forsøget skulle have rekrutteret op til 40 patienter med aktiv HER-2 positiv stadie IV brystkræft. Primært endpoint i forsøget var objektiv tumor respons om vaccinen kunne bremse tumorens vækst, målt efter fastlagte objektive kriterier - medens sekundære endpoints inkluderede immunrespons og sikkerhed. EP2210, EP2220 og EP2230: Behandlingsvacciner mod hepatitis og HPV fase I, præklinisk udvikling I marts 2004 meddelte det belgiske biotekselskab Innogenetics, at de havde købt de terapeutiske vaccineprogrammer fra det amerikanske biotekselskab Genencor International, Inc. Som en del af dette køb fik Innogenetics eksklusivrettigheder til en bred portefølje af immunterapeutiske værktøjer udviklet af Pharmexa under en samarbejdsaftale med Genencor fra juli Under denne aftale har Pharmexa-Epimmune udviklet en række epitopbaserede vaccine-kandidater mod Hepatitis B, Hepatitis C og HPV til videreudvikling af Innogenetics. EP2210 er en DNA-vaccine mod hepatitis B, der aktiverer både hjælperceller og dræberceller. EP2210 har været testet i fase I forsøg i raske forsøgspersoner og viste sig som en sikker og veltolereret vaccine. EP2220 og EP2230 er behandlingsvacciner mod hepatitis C og human papilloma virus (HPV). 7 af 15

8 Innogenetics er ansvarlig for udviklingen af EP2210, EP2220 og EP2230 og har alle de kommercielle rettigheder til vaccinerne. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af produkter. PX 107: En behandlingsvaccine mod knoglelidelser præklinisk udvikling Ved en række stofskifte-relaterede knoglelidelser ses der ændringer af mængden af RANKL i cellerne. RANKL er en vigtig regulator i knogleresorption og et terapeutisk target for sygdomme, der er forbundet med knoglenedbrydning, som f.eks. osteoporose (knogleskørhed), knoglemetastaser, ægte leddegigt og stofskifte-relaterede knoglesygdomme. Pharmexa har offentliggjort prækliniske resultater, der indikerer, at vaccination mod RANKLproteinet ved hjælp af AutoVac metoden i prækliniske studier kan være effektivt til bekæmpelse af knogletab og inflammation. Selskabet udvikler en human RANKL AutoVac vaccine som middel mod knoglelidelser. Pharmexa ejer alle rettigheder til PX 107. Pharmexa har udvalgt den vaccine-kandidat, der skal anvendes i fase I og er i gang med de prækliniske forberedelser til fase I forsøget, herunder toxikologiske forsøg og overførsel af produktion til en CMO. PX 106: En behandlingsvaccine mod Alzheimers sygdom præklinisk udvikling Pharmexa har siden år 2000 haft et forsknings- og udviklingssamarbejde med H. Lundbeck, hvor Pharmexas AutoVac teknologi anvendes mod et specifikt target kendt som Abeta til udvikling af en vaccine til behandling af Alzheimers sygdom. Pharmexa har tidligere i samarbejdet opnået proof of concept med vaccinen i prækliniske forsøg. På baggrund af disse resultater har H. Lundbeck påbegyndt udviklingsfasen af projektet, hvor et begrænset antal AutoVac molekyler skal undersøges nærmere med henblik på endelig udvælgelse af udviklingsmolekyle og back-ups til kliniske forsøg i patienter. H. Lundbeck har global eksklusiv licens på PX 106. Pharmexa vil modtage milepælsbetalinger og royalties på et eventuelt fremtidigt salg af vaccinen. EP1400: En vaccine mod pandemisk influenza - forskning Pharmexa udvikler en influenza-vaccine baseret på såkaldte bevarede dræbercelle- og hjælpercelleepitoper. Dette design løser mange af de ulemper, der er forbundet med konventionelle influenza-vacciner, som primært er designet til at give et antistofbaseret immunrespons, men som skal ændres i takt med, at influenzavirusens overfladeproteiner muterer. Ved brug af EIS teknologien har Pharmexa identificeret og karakteriseret over 300 influenza-specifikke dræbercelle- og hjælpercelleepitoper inde i virusen, som ikke er genstand for hyppig mutation, og som er velegnede til anvendelse i en vaccine. Sådanne epitop-baserede vacciner kan vise sig mere effektive i den ældre del af befolkningen, hvor naturlige cellulære immunresponser ofte aftager med alderen. Endvidere kan en epitopbaseret vaccine forbedre immunresponset i en traditionel influenza-vaccine ved at forberede de influenza-specifikke hjælperceller, og kan derved resultere i en reduceret vaccinedosis eller et reduceret behov for opfølgende immuniseringer. I et parallelt projekt har Pharmexa startet arbejdet på en mere traditionel influenza-vaccine som retter sig mod overfladeproteiner, såsom H5. Dette program kombinerer Pharmexa-Epimmunes patenterede PADRE epitop og erfaring med infektionssygdomme med Pharmexas know-how inden for rekombinante proteiner. Pharmexa planlægger at have en eller flere influenza-vaccinekandidater klar til klinisk udvikling inden udgangen af af 15

9 Forventninger til regnskabsåret 2006 Pharmexa justerer sine forventninger til koncernens nettoomsætning og andre driftsindtægter for 2006 fra i alt cirka 35 mio. kr. til cirka 30 mio. kr. Koncernens omkostninger til forskning og udvikling forventes at udgøre cirka 175 mio. kr. mod tidligere forventet 195 mio. kr. Administrationsomkostninger forventes fortsat at vil udgøre cirka 30 mio. kr. Koncernen forventer et nettoresultat på cirka -170 mio. kr. mod tidligere -185 mio. kr. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt de danske krav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Hørsholm, den 23. november 2006 Direktion Jakob Schmidt Bestyrelse Karl Olof Borg Formand Jørgen Buus Lassen Arne J. Gillin Alf A. Lindberg Michel Pettigrew Finn Stausholm Nielsen Steen Klysner Henrik Buch Yderligere information: Jakob Schmidt, administrerende direktør, telefon Ovenstående udsagn indeholder fremadrettede udsagn angående Pharmexas planer, forventninger samt den fremtidige udvikling, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsfaktorer. De faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de oplysninger, der gives ovenfor. 9 af 15

10 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. juli 30. sept juli 30. sept jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Sammendrag af resultatopgørelse Koncern Koncern Koncern Koncern Koncern Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før andre driftsindtægter/- omkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Aktuel og udvandet EPS (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -1,0-1,1-3,2-3,1-4,4 10 af 15

11 Hoved- og nøgletal for Pharmexa-koncernen (fortsat) (t.kr. undtagen nøgletal) 30. sept sept dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Koncern Koncern Koncern Sammendrag af pengestrømme Fra driftsaktivitet før finansielle poster Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af kortfristede værdipapirer, netto heraf køb af virksomhed/kapitalindskud i tilknyttede virksomheder heraf investeret i materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver, netto Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider Likvider primo Valutakursreguleringer Likvider ultimo af 15

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX

årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX årsrapport 2013 APPROVED Smallpox Vaccine IMVANEX årsrapport 2013 3 indhold 4 ledelsesberetning De store begivenheders år 4 Vores virksomhed 6 Vores strategi og kortsigtede mål 7 Hoved- og nøgletal 8

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Årsrapport

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold

Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab. Indhold Årsrapport 2012 Meddelelse fra ledelsen Hoved- og nøgletal Belinostat Anden virksomhedsinformation Påtegninger Årsregnskab Indhold 1 Meddelelse fra ledelsen til aktionærerne 2 Hoved- og nøgletal 3 Belinostat

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere