Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund"

Transkript

1 Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund

2 DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL...2 ANNONCERING...2 SIKKERHED / AFSPÆRRINGER...3 AFSTANDE...3 ALDER / KLASSER...3 ANSIGTER...3 DIVISIONER...3 DOMMERFLAG (TK-FLAG)...3 FJERNSYNSHONORARER...4 HOLD...4 MÆRKEREKVISION...4 PROGRAM...4 PRÆMIER / DELTAGERANTAL...4 REGNSKAB...5 REKORDER...5 RESULTATFORMIDLING...5 RYGNUMRE...5 SKIVENUMRE...6 SKIVER/MÅTTER...6 SKYDELINIE...6 SKYDERÆKKEFØLGE...6 STÆVNERAPPORT...6 TIDSKONTROL...6 TIDSPUNKT FOR AFVIKLING...7 TILMELDING...7 TILMELDINGSAFGIFT...7 TILSKUD FRA DBSF...7 TRÆNING...7 VENTELINIE...7 KVALIFIKATION...8 AFVIKLING...8 AFSTANDE / ANSIGTER...8 HOLD...8 RESULTAT I LIGESTILLING...8 DM INDENDØRS Finale...9 AFVIKLING / GENERELT...9 GULD finaler...9 AFVIKLING / INDIVIDUELLES FINALEMATCHER OM MEDALJER...9 AFVIKLING / HOLDENES FINALEMATCHER OM MEDALJER...9 LODTRÆKNING OM BANE OG TUR...10

3 DM INDENDØRS 2 AFVIKLING af DM Skal ske i henhold til afsnit 10 i Lovkomplekset. I det følgende er listet op hvilke forhold der skal være opfyldt for at afvikle et korrekt DM i indendørs skiveskydning. Evt. spørgsmål kan afklares med den teknisk delegerede som er tilknyttet arrangementet. CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM Nedenstående materiel kræves for at afholde indendørs DM med tilskud fra DBSF. Flag Dannebrog DIF Højtaler/forstærker Resultattavle Elektronisk scoretavle til finaleskydning (Rekvireres ved Danage tlf ) Sejrsskammel evt. fremstillet af skiver eller andet som giver 3 niveauer Talsystem under stativet til visning af del-resultater ved én skytte på hver stativ (Rekvireres ved Danage tlf ) Afvikling af skivestævner som skal opfylde FITA- stjernestatus og / eller DM CHECKLISTE / MATERIEL Afspærringsmateriale Afstandsmarkering - mærker hvorpå skiven placeres Afstandsmarkering - ventelinie - skydelinie 3m. linie foran skydelinien Ansigter -"fastgøringsdimser" Ansigter 40cm. og 40cm. tripelansigt Dommerflag til placering ved skiver og standplads Rygnumre Siddepladser til skytterne og hvis muligt også til tilskuere Signaler - lys - flag - lyd Skiver -numre Skiver Skivestativer Skraldespande Skydelederplads Skyderækkefølgeviser Skydesedler mapper Standpladsnumre på skydelinie ANNONCERING Annoncering i Bueskydning, max 1 side betales af Forbundet Udsendelse af invitationer til danske klubber kan gøres på Annonceringen skal udsendes senest 2 mdr. før afholdelsen af DM

4 DM INDENDØRS 3 SIKKERHED / AFSPÆRRINGER Vær særlig opmærksom på sikkerheden hvis DM banen er en til lejligheden opstillet bane. Der skal opstilles afspærringer omkring skydebanen, så tilskuere holdes ude. Sikkerhedskravene skal overholdes. De er beskrevet i DBSF love artikel 10.6 AFSTANDE Afstanden udmåles nøjagtigt fra et punkt lodret under "Guldet" på hver skive og til skydelinien. Tolerance på afstanden skal være + 10cm Senior junior og Old Boys/Girls skyder 18m Kadet og Mini skyder 12m Mikro skyder 8m. ALDER / KLASSER Mikro Op til 11 år Mini 11 til 13 år Kadet 13 til 16 år Junior 16 til 18 år Senior 18 til 50 år Old girls/old boys 50 år og derover * Hvis skytten den 1. januar er fyldt den alder, der stå nævnt i første kolonne, overgår skytten til denne aldersklasse. Fra og med det år skytten fylder 50 år kan man deltage i Old klassen ANSIGTER Der skal benyttes 40 cm tripelansigt til Recurve og Compound divisionerne, alle aldersklasser. Kadet, Mini og Mikro skytter kan på tilmeldingen anmode om at skyde på fuldt ansigt (10 delt) Barbue og langbue divisionerne skal benytte fuldt ansigt (10 delt) Der må kun benyttes ansigter med licensmærke. Ved montering henvises til lovkomplekset afsnit 8 bagerst. Højden på "Guldets" centre i en række skiver på skydebanen skal syne lige. Mini og Mikro skytter: Centerhøjden anbefales reduceret med op til 25cm. DIVISIONER FITA Recurvebue FlTA Compoundbue FITA barbue Langbue DOMMERFLAG (TK-FLAG) Der skal være dommer-flag på skydelinie og ved skiverne, således at skytterne kan signalere efter en dommer. Farven/størrelsen på disse flag er underordnet.

5 DM INDENDØRS 4 FJERNSYNSHONORARER Alle lyd- og billedrettigheder tilhører forbundet ( ). HOLD Senior Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound - Recurve. En forening bestemmer selv, hvem den i påkommende tilfælde vil sætte ind som reserve på sit hold, men vedkommende skal have deltaget i kvalifikationsrunden. Holdenes navne skal påtegnes, tre skytter og en evt. reserve, hvis klubben har andre hold, må ingen skyttes navn være påtegnet andre hold. Holdets sammensætning er frit blandt damer/herrer, seniorer, junior, old-girls/oldboys. Holdets deltagere skal have deltaget i den individuelle kvalifikationsrunde. Seedning foretages på baggrund af klubholdet/holdenes kvalifikationsrunde resultater i respektive divisioner. Ungdom (kadet og yngre) Holdene kan kombineres af skytter, der skyder samme runder/samme division uanset køn. MÆRKEREKVISION Mærkerekvisitioner skal fremlægges efter stævnet således at skytterne kan udfylde dem for begæring af skydemærker. Rekvisitionen skal bilægges stævnerapporten og sendes til sekretariatet sammen med denne senest 5 dage efter stævnets afvikling. PROGRAM Den arrangerende forening skal meddele progarn og nødvendige detaljer senest 2 måneder før et mesterskab afholdelse. Mesterskabet skal indeholde: Kvalifikationsrunde og eliminationsrunden samt Finalerunder for individuel og hold PRÆMIER / DELTAGERANTAL Danmarks Idræts Forbund udsætter medaljer til følgende skytter, men kun såfremt der er mindst 5 deltagere individuelle og ved 3 hold: Danmarksmesteren for damer recurve og compound Danmarksmesteren for herre recurve og compound Danmarksmesteren for hold recurve og compound DBSF's præmier til individuelle og hold uddeles efter følgende retningslinier: Junior, kadet, mini og mikro: - Første præmie ved minimum 1 deltagere/hold - Anden præmie ved minimum 2deltagere/hold - Tredje præmie ved minimum 3 deltagere/hold Alle øvrige kategorier: - Første præmie ved minimum 3 deltagere/hold - Anden præmie ved minimum 6 deltagere/hold - Tredje præmie ved minimum 10 deltagere/hold

6 DM INDENDØRS 5 Hvis der er finaleskydning er der altid guld sølv - bronze DBSF medaljer bestilles ved indsendelse af medaljerekvisition til sekretariatet senest 14 dage før DM afholdes. Evt. bestillinger efter denne frist vil først blive ekspederet efter stævnet REGNSKAB Senest 4 uger efter mesterskabets afholdelse skal arrangøren indsende det endelige regnskab til DBSF. Med anmodning om at få udbetalt DM- tilskuddet, hvorefter DBSF fremsender beløbet. REKORDER Individuelle verdens- europæiske og danske rekorder kan sættes ved DM. Godkendelse: Hvis der er opnået et resultat, der er mindst et point over en bestående rekord, skal rekordsætterens originale skydesedler, underskrevet af skytten selv, markør og regnskabs- chef, indsendes til DBSF's sekretariat sammen med udfyldt rekordskema (ligger til download på hjemmesiden) samt stævnerapporten senest 5 dage efter afholdelsen af DM. Det skal tydeligt fremgå af skydesedlen hvilken aldersklasse og division skytten har deltaget i. På EM og VM rekorder skal der tillige være en underskrift på skydesedlen af dommerformanden Arrangøren er forpligtet til at udarbejde en liste med samtlige nye rekorder og medsende den til DBSF sammen med stævnerapporten og resultatlisten. Gældende rekorder kan findes på DBSF: FITA: EMAU: RESULTATFORMIDLING Umiddelbart efter mesterskabet udsender arrangøren en foreløbig resultatliste. Stævnerapporten, samtlige skydesedler og 1 eksemplarer af resultatlisten tilsendes DBSF s sekretariat. Det skal på resultatlisten tydeligt fremgå hvilken aldersklasse og division skytten har deltaget i. Den officielle resultatliste offentliggøres herefter i Bueskydning. Dog kun top 10 i hver kategori Det er arrangørklubbens ansvar, at formidle resultater til pressen f.eks. via Reuters. Husk også lokalpressen Adresser kan findes her: RYGNUMRE Hver deltager skal bære rygnummer. Der er ingen begrænsning for reklame på rygnumre.

7 DM INDENDØRS 6 SKIVENUMRE Skiverne skal forsynes med skivenumre. Numrene skal være min. 15cm høje, og de skal skiftevis være sorte på gul baggrund og gule på sort baggrund f.eks. Nr. 1 skal være sort og pladen gul. Nr. 2 skal være gul og pladen sort. Nr. 3 skal være sort og pladen gul. osv. Skivenumrene skal fastgøres over eller under hver skives centrum, således at de er fri af ansigtet. Ved hvert ansigt skal der være et tydeligt A B C eller D så der ikke er tvivl om hvilket ansigt skytten skal skyde på. SKIVER/MÅTTER Uanset om skiverne er runde eller kvadratiske må deres forside ikke på nogen led være under 124 cm i tværmål. Størrelsen skal tillade, at en pil, som netop ikke rører ansigtets yderste linie, kan sidde i måtten. Alle dele af skiven og stativ, som kan beskadige en pil, skal afdækkes. Hver skive skal opstilles med en hældning mellem lodret og ca.10. Alleer med plads til at højest to skytter skyder samtidigt, kan afsættes. De skal være mindst 160cm., så der bliver 80cm standplads pr skytte. Det kan anbefales at have bag-stop på skiverne for at forhindre gennemskydning. SKYDELINIE På skydelinien skal der afsættes punkter direkte ud for hver måttes centrum. Disse punkter skal forsynes med samme nummer som den pågældende måtte, men farven er underordnet. 3m. foran skydelinien skal der afmærkes en linie parallel med skydelinien SKYDERÆKKEFØLGE Såfremt alle skytter ikke skyder samtidig, skal der skal være en anordning, der kan vise skyderækkefølgen, f. eks. A-B-C / C-A-B / B-C-A / A-B-C AB-CD / CD-AB / AB-CD STÆVNERAPPORT OBS!! Foreningen skal huske at udfylde de allerførste rubrikker vedr. de generelle oplysninger om tid, sted, antal skytter osv. TIDSKONTROL Akustisk Skydelederen skal lede skydningen og begynde og slutte hvert afsnit af tidsbegrænsningen med signaler fra en fløjte eller en anden form for lydgiver.

8 DM INDENDØRS 7 Ur Scoretavle med nedtællingsur skal bruges under DM finaler Lys Farverne skal være rød, gul og grøn i nævnte orden og med rød øverst. Lyssignalerne skal være synkroniserede, og der må på intet tidspunkt vises to forskellige farver samtidig. OBS! I tilfælde af strømsvigt skal der være flag til stede, dommerflag kan benyttes. Udstyr lys/flag/ur til tidskontrol skal placeres, således at de er fuldt synlige for alle skytter. TIDSPUNKT FOR AFVIKLING Mesterskaberne kan frit henlægges i tidsrummet medio februar - medio april. TILMELDING Tilmeldingen skal være arrangøren i hænde senest 4 uger før det pågældende mesterskabs afholdelse, og arrangøren kan ikke kræve længere frist. Efteranmeldelse modtages kun, hvis arrangøren godkender dette og kun mod betaling af dobbelt tilmeldingsafgift. Arrangøren betaler selv evt. merudgifter til medaljer / forsendelse TILMELDINGSAFGIFT Arrangøren fastsætter tilmeldingsafgiften for individuelle seniorskytter. Tilmeldingsafgiften for Juniorer er 75 % af seniorafgiften. Tilmeldingsafgiften for kadet, mini og mikro er 50 % af seniorafgiften. Tilmeldingsafgiften for hold er som for individuelle i pågældende division/kategori. TILSKUD FRA DBSF Arrangøren modtager et tilskud pr deltager. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen. DBSF hæfter ikke yderligere med mindre andet er aftalt forud. Tilskuddet udbetales efter anmodning og efter at DBSF har modtaget regnskab for afholdelsen af DM. TRÆNING Der skal være mulighed for at træne på banen i minimum 20 minutter og maksimum 45 minutter forud for kvalifikationsrunden. Når der skydes eliminations- finalerunder kan arrangøren fastsætte længden af træningsperioder i forbindelse med dagsprogrammet VENTELINIE En ventelinie skal afmærkes mindst 3 m bag skydelinien.

9 DM INDENDØRS 8 KVALIFIKATION AFVIKLING Her henvises til afsnit 10.2 i lovkomplekset AFSTANDE / ANSIGTER Senior, Junior og Old skyder 18m Kadet og Mini skyder 12m Mikro skyder 8m Barbue og Langbue skyder mod fuldt 40cm ansigt. Alle øvrige divisioner og klasser skyder mod 40cm tripel ansigt. Kadet, Mini og Micro skytter kan ved tilmeldingen ønske at skyde mod fuldt 40cm ansigt. For opsætning henvises til afsnit 8 i lovkomplekset HOLD Hold kan sammensættes af skytter fra recurve divisionen henholdsvis compound divisionen. Hver klub kan stille med flere hold Seedning foretages på baggrund af klubbens 3 bedste resultater i recurve henholdsvis compound divisionen. Evt. efterfølgende hold seedes på baggrund af de efterfølgende skytters resultat. Ønsker en klub at have en reserve på holdet, starter 2. holdet med skytte nr. 5. Holdets navne skal afleveres skriftligt til skydelederen før holdskydningen starter. Ingen skytte må optræde på mere end et hold. Hold i ungdomsrækkerne kan sammensættes af skytter som skyder samme runder/division LODTRÆKNING OM BANE OG TUR Ved DBSF stævner kan skytterne frit fordeles på skiverne Skytter fra samme forening skal placeres på forskellige skiver. Seedning accepteres således at eliteklassens skytter er placeret nær hinanden. RESULTAT I LIGESTILLING Individuelle og hold 1. Største antal 1O ere (inder 10 ere til compound) 2. Største antal 9 er Ved ligestilling i forbindelse med adgang til eliminationsrunder, fortsat adgang fra et trin i konkurrencen til næste, eller for at afgøre placeringen i medaljerunder efter finalematcher, vil shoot off ske (uden hensyn til 10 er eller 9 er)således: Der skydes en enkelt " shoot off" med 1 pil,(3 pile, en for hver deltager i hold) hvor bedste pil vinder (samlet point for holdets 3 pile). Er stillingen efter en pil stadig uafgjort, skydes maksimalt 2 pile mere. Hvis stillingen herefter er uafgjort, vil nærmest-centrum-pilen i tredje forsøg være afgørende. Forud for tredje forsøg skal krydset i ansigternes centrum være ubeskadiget. Skydetiden for individuelle er 40 sekunder pr. pil. Skydetiden for hold er 60 sekunder for holdets 3 pile.

10 DM INDENDØRS 9 DM INDENDØRS Finale AFVIKLING / GENERELT Alle finalerunder starter med 0 point. Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer værdien af hver enkelt pil. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer, som giver den endelige afgørelse. Til kvartfinalerne/finalerne monteres ansigterne i en enkelt række, 2 pr. måtte Til og med bronzefinale skyder alle på en gang, 4x3 pile, skydetiden er 2 min. pr. serie Vip-over talsystem under stativet til visning af del-resultater bruges ved én skytte på hvert stativ. Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol For yngre aldersklasser arrangeres finaleskydninger i forhold til antal deltagere. GULD finaler Skydning: I Guldfinaler (individuelle matcher, skiftevis skydning) skyder hver skytte på eget ansigt. Begge ansigter monteres på samme måtte. Bedste skytte skyder mod højre ansigt Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer værdien af hver enkelt pil. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer, som giver den endelige afgørelse. I enkeltmatcher med skiftende skydning bestemmer vinderen af et plat eller krone kast rækkefølgen i første serie. Herefter skal rækkefølgen skifte. AFVIKLING / INDIVIDUELLES FINALEMATCHER OM MEDALJER Den maksimale skydetid vil være 40 sekunder pr. pil. Straks efter afgivelse af et skud, bliver der givet signal til at den anden skytte skal skyde og tiden startes. Den ventende skytte må have pil på strengen, men buearmen må ikke hæves før signal til skydning er givet. Skytterne skiftes til at skyde 1 pil, indtil begge skytter har skudt sine pile. Skydningen standses ikke i tilfælde af udstyrsproblemer, afspringere, gennemskud eller hængende pile. Udstyrsfejl kan rettes, hvis det kan ske inden for den tilladte skydetid. Skytten har lov til at forlade skydelinien, reparere eller udskifte defekt udstyr. AFVIKLING / HOLDENES FINALEMATCHER OM MEDALJER Begge hold vil begynde hver serie i deres match med de tre skytter bag 1-meter linien. Først når skydelederen starter matchen og uret, (1 signal) må første skytte krydse 1 meter linien. De ventende skytter må ikke tage en pil op af koggeret, før de står på skydelinien. Alle et holds skytter skal fuldføre skydningen inden for den fastsatte tidsbegrænsning. Skytterne står frit i valget af skydningens afvikling, og de kan skyde l, 2 eller alle 3 pile hver gang, de er på skydelinien.

11 DM INDENDØRS 10 Overskrider en skytte 1-meter linien før skytten på skydelinien er bag 1-meter linien kan det medføre en tidsstraf. lydsignal er tegn til, at første holds samlede skydetid begynder. Den maksimale skydetid vil være 3 minutter. Når første hold på linien er færdige, eller tiden er udløbet, gentages ovenstående procedure for det andet hold. Markering sker, når begge hold således har skudt sine 9 pile. Ved 2. og 3. inning starter det hold med færrest point. Skydningen standses ikke i tilfælde af udstyrsproblemer, afspringere, gennemskud eller hængende pile. Udstyrsfejl kan rettes, hvis det kan ske inden for den tilladte skydetid. LODTRÆKNING OM BANE OG TUR I eliminations- og finalerunderne afgøres deltagernes venstre/højre placering i henhold til seedning diagrammet. Skytten på øverste linie skal skyde fra venstre plads. Ved lodtrækning foretager en dommer et "Plat eller Krone" kast i overværelse af de implicerede. Vinderen af kastet vælger tur til at skyde. Skyderækkefølgen skifter efter hver markering.

12 DM INDENDØRS 11

13 DM INDENDØRS 12

14 DM INDENDØRS 13

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 LOVÆNDRINGER FORBEDRET TRÆNINGS- FORHOLD TIL TIK REGLERNE I BRUG MEDALJEREGN OVER DANMARK www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 2 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB AFSNIT 4 DTAF S KAMPREGLEMENT

Læs mere

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Enduro Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Enduro... 1 1 Formål... 2 1.1 Enduroløb... 2 2 Opbygning

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN. Version 1.

DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN. Version 1. DANSK FÆGTE-FORBUND STÆVNEHÅNDBOGEN Version 1. INDHOLDSFORTEGNELSE - Forord Forberedelse til stævnet - Valg af dato - Praktiske opgaver - Økonomi - Indbydelse - Presse - Dommer til stævner - Udstyr til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere