Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund"

Transkript

1 Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund

2 DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL...2 ANNONCERING...2 SIKKERHED / AFSPÆRRINGER...3 AFSTANDE...3 ALDER / KLASSER...3 ANSIGTER...3 DIVISIONER...3 DOMMERFLAG (TK-FLAG)...3 FJERNSYNSHONORARER...4 HOLD...4 MÆRKEREKVISION...4 PROGRAM...4 PRÆMIER / DELTAGERANTAL...4 REGNSKAB...5 REKORDER...5 RESULTATFORMIDLING...5 RYGNUMRE...5 SKIVENUMRE...6 SKIVER/MÅTTER...6 SKYDELINIE...6 SKYDERÆKKEFØLGE...6 STÆVNERAPPORT...6 TIDSKONTROL...6 TIDSPUNKT FOR AFVIKLING...7 TILMELDING...7 TILMELDINGSAFGIFT...7 TILSKUD FRA DBSF...7 TRÆNING...7 VENTELINIE...7 KVALIFIKATION...8 AFVIKLING...8 AFSTANDE / ANSIGTER...8 HOLD...8 RESULTAT I LIGESTILLING...8 DM INDENDØRS Finale...9 AFVIKLING / GENERELT...9 GULD finaler...9 AFVIKLING / INDIVIDUELLES FINALEMATCHER OM MEDALJER...9 AFVIKLING / HOLDENES FINALEMATCHER OM MEDALJER...9 LODTRÆKNING OM BANE OG TUR...10

3 DM INDENDØRS 2 AFVIKLING af DM Skal ske i henhold til afsnit 10 i Lovkomplekset. I det følgende er listet op hvilke forhold der skal være opfyldt for at afvikle et korrekt DM i indendørs skiveskydning. Evt. spørgsmål kan afklares med den teknisk delegerede som er tilknyttet arrangementet. CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM Nedenstående materiel kræves for at afholde indendørs DM med tilskud fra DBSF. Flag Dannebrog DIF Højtaler/forstærker Resultattavle Elektronisk scoretavle til finaleskydning (Rekvireres ved Danage tlf ) Sejrsskammel evt. fremstillet af skiver eller andet som giver 3 niveauer Talsystem under stativet til visning af del-resultater ved én skytte på hver stativ (Rekvireres ved Danage tlf ) Afvikling af skivestævner som skal opfylde FITA- stjernestatus og / eller DM CHECKLISTE / MATERIEL Afspærringsmateriale Afstandsmarkering - mærker hvorpå skiven placeres Afstandsmarkering - ventelinie - skydelinie 3m. linie foran skydelinien Ansigter -"fastgøringsdimser" Ansigter 40cm. og 40cm. tripelansigt Dommerflag til placering ved skiver og standplads Rygnumre Siddepladser til skytterne og hvis muligt også til tilskuere Signaler - lys - flag - lyd Skiver -numre Skiver Skivestativer Skraldespande Skydelederplads Skyderækkefølgeviser Skydesedler mapper Standpladsnumre på skydelinie ANNONCERING Annoncering i Bueskydning, max 1 side betales af Forbundet Udsendelse af invitationer til danske klubber kan gøres på Annonceringen skal udsendes senest 2 mdr. før afholdelsen af DM

4 DM INDENDØRS 3 SIKKERHED / AFSPÆRRINGER Vær særlig opmærksom på sikkerheden hvis DM banen er en til lejligheden opstillet bane. Der skal opstilles afspærringer omkring skydebanen, så tilskuere holdes ude. Sikkerhedskravene skal overholdes. De er beskrevet i DBSF love artikel 10.6 AFSTANDE Afstanden udmåles nøjagtigt fra et punkt lodret under "Guldet" på hver skive og til skydelinien. Tolerance på afstanden skal være + 10cm Senior junior og Old Boys/Girls skyder 18m Kadet og Mini skyder 12m Mikro skyder 8m. ALDER / KLASSER Mikro Op til 11 år Mini 11 til 13 år Kadet 13 til 16 år Junior 16 til 18 år Senior 18 til 50 år Old girls/old boys 50 år og derover * Hvis skytten den 1. januar er fyldt den alder, der stå nævnt i første kolonne, overgår skytten til denne aldersklasse. Fra og med det år skytten fylder 50 år kan man deltage i Old klassen ANSIGTER Der skal benyttes 40 cm tripelansigt til Recurve og Compound divisionerne, alle aldersklasser. Kadet, Mini og Mikro skytter kan på tilmeldingen anmode om at skyde på fuldt ansigt (10 delt) Barbue og langbue divisionerne skal benytte fuldt ansigt (10 delt) Der må kun benyttes ansigter med licensmærke. Ved montering henvises til lovkomplekset afsnit 8 bagerst. Højden på "Guldets" centre i en række skiver på skydebanen skal syne lige. Mini og Mikro skytter: Centerhøjden anbefales reduceret med op til 25cm. DIVISIONER FITA Recurvebue FlTA Compoundbue FITA barbue Langbue DOMMERFLAG (TK-FLAG) Der skal være dommer-flag på skydelinie og ved skiverne, således at skytterne kan signalere efter en dommer. Farven/størrelsen på disse flag er underordnet.

5 DM INDENDØRS 4 FJERNSYNSHONORARER Alle lyd- og billedrettigheder tilhører forbundet ( ). HOLD Senior Holdfinaler afvikles efter individuelles finaler, rækkefølgen er Compound - Recurve. En forening bestemmer selv, hvem den i påkommende tilfælde vil sætte ind som reserve på sit hold, men vedkommende skal have deltaget i kvalifikationsrunden. Holdenes navne skal påtegnes, tre skytter og en evt. reserve, hvis klubben har andre hold, må ingen skyttes navn være påtegnet andre hold. Holdets sammensætning er frit blandt damer/herrer, seniorer, junior, old-girls/oldboys. Holdets deltagere skal have deltaget i den individuelle kvalifikationsrunde. Seedning foretages på baggrund af klubholdet/holdenes kvalifikationsrunde resultater i respektive divisioner. Ungdom (kadet og yngre) Holdene kan kombineres af skytter, der skyder samme runder/samme division uanset køn. MÆRKEREKVISION Mærkerekvisitioner skal fremlægges efter stævnet således at skytterne kan udfylde dem for begæring af skydemærker. Rekvisitionen skal bilægges stævnerapporten og sendes til sekretariatet sammen med denne senest 5 dage efter stævnets afvikling. PROGRAM Den arrangerende forening skal meddele progarn og nødvendige detaljer senest 2 måneder før et mesterskab afholdelse. Mesterskabet skal indeholde: Kvalifikationsrunde og eliminationsrunden samt Finalerunder for individuel og hold PRÆMIER / DELTAGERANTAL Danmarks Idræts Forbund udsætter medaljer til følgende skytter, men kun såfremt der er mindst 5 deltagere individuelle og ved 3 hold: Danmarksmesteren for damer recurve og compound Danmarksmesteren for herre recurve og compound Danmarksmesteren for hold recurve og compound DBSF's præmier til individuelle og hold uddeles efter følgende retningslinier: Junior, kadet, mini og mikro: - Første præmie ved minimum 1 deltagere/hold - Anden præmie ved minimum 2deltagere/hold - Tredje præmie ved minimum 3 deltagere/hold Alle øvrige kategorier: - Første præmie ved minimum 3 deltagere/hold - Anden præmie ved minimum 6 deltagere/hold - Tredje præmie ved minimum 10 deltagere/hold

6 DM INDENDØRS 5 Hvis der er finaleskydning er der altid guld sølv - bronze DBSF medaljer bestilles ved indsendelse af medaljerekvisition til sekretariatet senest 14 dage før DM afholdes. Evt. bestillinger efter denne frist vil først blive ekspederet efter stævnet REGNSKAB Senest 4 uger efter mesterskabets afholdelse skal arrangøren indsende det endelige regnskab til DBSF. Med anmodning om at få udbetalt DM- tilskuddet, hvorefter DBSF fremsender beløbet. REKORDER Individuelle verdens- europæiske og danske rekorder kan sættes ved DM. Godkendelse: Hvis der er opnået et resultat, der er mindst et point over en bestående rekord, skal rekordsætterens originale skydesedler, underskrevet af skytten selv, markør og regnskabs- chef, indsendes til DBSF's sekretariat sammen med udfyldt rekordskema (ligger til download på hjemmesiden) samt stævnerapporten senest 5 dage efter afholdelsen af DM. Det skal tydeligt fremgå af skydesedlen hvilken aldersklasse og division skytten har deltaget i. På EM og VM rekorder skal der tillige være en underskrift på skydesedlen af dommerformanden Arrangøren er forpligtet til at udarbejde en liste med samtlige nye rekorder og medsende den til DBSF sammen med stævnerapporten og resultatlisten. Gældende rekorder kan findes på DBSF: FITA: EMAU: RESULTATFORMIDLING Umiddelbart efter mesterskabet udsender arrangøren en foreløbig resultatliste. Stævnerapporten, samtlige skydesedler og 1 eksemplarer af resultatlisten tilsendes DBSF s sekretariat. Det skal på resultatlisten tydeligt fremgå hvilken aldersklasse og division skytten har deltaget i. Den officielle resultatliste offentliggøres herefter i Bueskydning. Dog kun top 10 i hver kategori Det er arrangørklubbens ansvar, at formidle resultater til pressen f.eks. via Reuters. Husk også lokalpressen Adresser kan findes her: RYGNUMRE Hver deltager skal bære rygnummer. Der er ingen begrænsning for reklame på rygnumre.

7 DM INDENDØRS 6 SKIVENUMRE Skiverne skal forsynes med skivenumre. Numrene skal være min. 15cm høje, og de skal skiftevis være sorte på gul baggrund og gule på sort baggrund f.eks. Nr. 1 skal være sort og pladen gul. Nr. 2 skal være gul og pladen sort. Nr. 3 skal være sort og pladen gul. osv. Skivenumrene skal fastgøres over eller under hver skives centrum, således at de er fri af ansigtet. Ved hvert ansigt skal der være et tydeligt A B C eller D så der ikke er tvivl om hvilket ansigt skytten skal skyde på. SKIVER/MÅTTER Uanset om skiverne er runde eller kvadratiske må deres forside ikke på nogen led være under 124 cm i tværmål. Størrelsen skal tillade, at en pil, som netop ikke rører ansigtets yderste linie, kan sidde i måtten. Alle dele af skiven og stativ, som kan beskadige en pil, skal afdækkes. Hver skive skal opstilles med en hældning mellem lodret og ca.10. Alleer med plads til at højest to skytter skyder samtidigt, kan afsættes. De skal være mindst 160cm., så der bliver 80cm standplads pr skytte. Det kan anbefales at have bag-stop på skiverne for at forhindre gennemskydning. SKYDELINIE På skydelinien skal der afsættes punkter direkte ud for hver måttes centrum. Disse punkter skal forsynes med samme nummer som den pågældende måtte, men farven er underordnet. 3m. foran skydelinien skal der afmærkes en linie parallel med skydelinien SKYDERÆKKEFØLGE Såfremt alle skytter ikke skyder samtidig, skal der skal være en anordning, der kan vise skyderækkefølgen, f. eks. A-B-C / C-A-B / B-C-A / A-B-C AB-CD / CD-AB / AB-CD STÆVNERAPPORT OBS!! Foreningen skal huske at udfylde de allerførste rubrikker vedr. de generelle oplysninger om tid, sted, antal skytter osv. TIDSKONTROL Akustisk Skydelederen skal lede skydningen og begynde og slutte hvert afsnit af tidsbegrænsningen med signaler fra en fløjte eller en anden form for lydgiver.

8 DM INDENDØRS 7 Ur Scoretavle med nedtællingsur skal bruges under DM finaler Lys Farverne skal være rød, gul og grøn i nævnte orden og med rød øverst. Lyssignalerne skal være synkroniserede, og der må på intet tidspunkt vises to forskellige farver samtidig. OBS! I tilfælde af strømsvigt skal der være flag til stede, dommerflag kan benyttes. Udstyr lys/flag/ur til tidskontrol skal placeres, således at de er fuldt synlige for alle skytter. TIDSPUNKT FOR AFVIKLING Mesterskaberne kan frit henlægges i tidsrummet medio februar - medio april. TILMELDING Tilmeldingen skal være arrangøren i hænde senest 4 uger før det pågældende mesterskabs afholdelse, og arrangøren kan ikke kræve længere frist. Efteranmeldelse modtages kun, hvis arrangøren godkender dette og kun mod betaling af dobbelt tilmeldingsafgift. Arrangøren betaler selv evt. merudgifter til medaljer / forsendelse TILMELDINGSAFGIFT Arrangøren fastsætter tilmeldingsafgiften for individuelle seniorskytter. Tilmeldingsafgiften for Juniorer er 75 % af seniorafgiften. Tilmeldingsafgiften for kadet, mini og mikro er 50 % af seniorafgiften. Tilmeldingsafgiften for hold er som for individuelle i pågældende division/kategori. TILSKUD FRA DBSF Arrangøren modtager et tilskud pr deltager. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen. DBSF hæfter ikke yderligere med mindre andet er aftalt forud. Tilskuddet udbetales efter anmodning og efter at DBSF har modtaget regnskab for afholdelsen af DM. TRÆNING Der skal være mulighed for at træne på banen i minimum 20 minutter og maksimum 45 minutter forud for kvalifikationsrunden. Når der skydes eliminations- finalerunder kan arrangøren fastsætte længden af træningsperioder i forbindelse med dagsprogrammet VENTELINIE En ventelinie skal afmærkes mindst 3 m bag skydelinien.

9 DM INDENDØRS 8 KVALIFIKATION AFVIKLING Her henvises til afsnit 10.2 i lovkomplekset AFSTANDE / ANSIGTER Senior, Junior og Old skyder 18m Kadet og Mini skyder 12m Mikro skyder 8m Barbue og Langbue skyder mod fuldt 40cm ansigt. Alle øvrige divisioner og klasser skyder mod 40cm tripel ansigt. Kadet, Mini og Micro skytter kan ved tilmeldingen ønske at skyde mod fuldt 40cm ansigt. For opsætning henvises til afsnit 8 i lovkomplekset HOLD Hold kan sammensættes af skytter fra recurve divisionen henholdsvis compound divisionen. Hver klub kan stille med flere hold Seedning foretages på baggrund af klubbens 3 bedste resultater i recurve henholdsvis compound divisionen. Evt. efterfølgende hold seedes på baggrund af de efterfølgende skytters resultat. Ønsker en klub at have en reserve på holdet, starter 2. holdet med skytte nr. 5. Holdets navne skal afleveres skriftligt til skydelederen før holdskydningen starter. Ingen skytte må optræde på mere end et hold. Hold i ungdomsrækkerne kan sammensættes af skytter som skyder samme runder/division LODTRÆKNING OM BANE OG TUR Ved DBSF stævner kan skytterne frit fordeles på skiverne Skytter fra samme forening skal placeres på forskellige skiver. Seedning accepteres således at eliteklassens skytter er placeret nær hinanden. RESULTAT I LIGESTILLING Individuelle og hold 1. Største antal 1O ere (inder 10 ere til compound) 2. Største antal 9 er Ved ligestilling i forbindelse med adgang til eliminationsrunder, fortsat adgang fra et trin i konkurrencen til næste, eller for at afgøre placeringen i medaljerunder efter finalematcher, vil shoot off ske (uden hensyn til 10 er eller 9 er)således: Der skydes en enkelt " shoot off" med 1 pil,(3 pile, en for hver deltager i hold) hvor bedste pil vinder (samlet point for holdets 3 pile). Er stillingen efter en pil stadig uafgjort, skydes maksimalt 2 pile mere. Hvis stillingen herefter er uafgjort, vil nærmest-centrum-pilen i tredje forsøg være afgørende. Forud for tredje forsøg skal krydset i ansigternes centrum være ubeskadiget. Skydetiden for individuelle er 40 sekunder pr. pil. Skydetiden for hold er 60 sekunder for holdets 3 pile.

10 DM INDENDØRS 9 DM INDENDØRS Finale AFVIKLING / GENERELT Alle finalerunder starter med 0 point. Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer værdien af hver enkelt pil. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer, som giver den endelige afgørelse. Til kvartfinalerne/finalerne monteres ansigterne i en enkelt række, 2 pr. måtte Til og med bronzefinale skyder alle på en gang, 4x3 pile, skydetiden er 2 min. pr. serie Vip-over talsystem under stativet til visning af del-resultater bruges ved én skytte på hvert stativ. Skydning: Alle divisioner/klasser skyder samtidig under skydelederens kontrol For yngre aldersklasser arrangeres finaleskydninger i forhold til antal deltagere. GULD finaler Skydning: I Guldfinaler (individuelle matcher, skiftevis skydning) skyder hver skytte på eget ansigt. Begge ansigter monteres på samme måtte. Bedste skytte skyder mod højre ansigt Skytterne markerer selv, hans/hendes opponent kontrollerer værdien af hver enkelt pil. I tilfælde af uoverensstemmelse tilkaldes den anviste dommer, som giver den endelige afgørelse. I enkeltmatcher med skiftende skydning bestemmer vinderen af et plat eller krone kast rækkefølgen i første serie. Herefter skal rækkefølgen skifte. AFVIKLING / INDIVIDUELLES FINALEMATCHER OM MEDALJER Den maksimale skydetid vil være 40 sekunder pr. pil. Straks efter afgivelse af et skud, bliver der givet signal til at den anden skytte skal skyde og tiden startes. Den ventende skytte må have pil på strengen, men buearmen må ikke hæves før signal til skydning er givet. Skytterne skiftes til at skyde 1 pil, indtil begge skytter har skudt sine pile. Skydningen standses ikke i tilfælde af udstyrsproblemer, afspringere, gennemskud eller hængende pile. Udstyrsfejl kan rettes, hvis det kan ske inden for den tilladte skydetid. Skytten har lov til at forlade skydelinien, reparere eller udskifte defekt udstyr. AFVIKLING / HOLDENES FINALEMATCHER OM MEDALJER Begge hold vil begynde hver serie i deres match med de tre skytter bag 1-meter linien. Først når skydelederen starter matchen og uret, (1 signal) må første skytte krydse 1 meter linien. De ventende skytter må ikke tage en pil op af koggeret, før de står på skydelinien. Alle et holds skytter skal fuldføre skydningen inden for den fastsatte tidsbegrænsning. Skytterne står frit i valget af skydningens afvikling, og de kan skyde l, 2 eller alle 3 pile hver gang, de er på skydelinien.

11 DM INDENDØRS 10 Overskrider en skytte 1-meter linien før skytten på skydelinien er bag 1-meter linien kan det medføre en tidsstraf. lydsignal er tegn til, at første holds samlede skydetid begynder. Den maksimale skydetid vil være 3 minutter. Når første hold på linien er færdige, eller tiden er udløbet, gentages ovenstående procedure for det andet hold. Markering sker, når begge hold således har skudt sine 9 pile. Ved 2. og 3. inning starter det hold med færrest point. Skydningen standses ikke i tilfælde af udstyrsproblemer, afspringere, gennemskud eller hængende pile. Udstyrsfejl kan rettes, hvis det kan ske inden for den tilladte skydetid. LODTRÆKNING OM BANE OG TUR I eliminations- og finalerunderne afgøres deltagernes venstre/højre placering i henhold til seedning diagrammet. Skytten på øverste linie skal skyde fra venstre plads. Ved lodtrækning foretager en dommer et "Plat eller Krone" kast i overværelse af de implicerede. Vinderen af kastet vælger tur til at skyde. Skyderækkefølgen skifter efter hver markering.

12 DM INDENDØRS 11

13 DM INDENDØRS 12

14 DM INDENDØRS 13

Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør håndbog for afvikling af DM Udendørs skiveskydning Dansk Bueskytteforbund Dansk Bueskytteforbund...1 Afvikling af DM...1 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...1 Nedenstående materiel

Læs mere

A F S N I T 2 V E D T Æ G T E R

A F S N I T 2 V E D T Æ G T E R A F S N I T 2 V E D T Æ G T E R 2012 2 : VEDTÆGTER INDHOLD: Artikel Side 2.1 Forbundsarrangementer... 1 2.2 Regions mesterskaber... 3 2.3 Vinterskydning... 4 2.4 Sommerskydning... 5 2.5 Appel Jury... 6

Læs mere

A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R. Bueskydning Danmark kap V0.2

A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R. Bueskydning Danmark kap V0.2 A F S N I T 1 0 D I V E R S E B E S T E M M E L S E R 2013 10 : DIVERSE BESTEMMELSER INDHOLD: Artikel Side 10.1 DANMARKSMESTERSKABER I UDENDØRS SKIVESKYDNING... 1 10.1.1 1. DAG KVALIFIKATIONSRUNDE... 1

Læs mere

AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING

AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING AFSNIT 8 INDENDØRS SKIVESKYDNING 015 b 8 : INDENDØRS SKIVESKYDNING INDHOLD: Artikel Side 8.1 Baneudlægning [B 7.1] 1 8. Skydning i flere haller 1 8.3 Træning [B3 16.1] 8.4 Baneudstyr [B 7.] 8.5 Bueskytters

Læs mere

A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G

A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G A F S N I T 7 U D E N D Ø R S S K I V E S K Y D N I N G 2015 7 : UDENDØRS SKIVESKYDNING INDHOLD: Artikel Side 7.1 Baneudlægning [B2 7.1] 1 7.2 Træning [B3 16.1] 2 7.3 Baneudstyr [B2 7.2] 2 7.4 Bueskytters

Læs mere

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden.

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden. Opgaver til dommermødet den 20-3-2015 Navn: Opgaverne vil blive en blanding af individuelle opgaver og gruppeopgaver 1-2 er individuelle opgaver 15 min: Herefter 15 min gennemgang. 1.- oplys om følgende

Læs mere

Bueskydning. Indholdsfortegnelse. 1. Alment om bueskydning Almene regler Klassificeringssystemer Turneringsreglement...

Bueskydning. Indholdsfortegnelse. 1. Alment om bueskydning Almene regler Klassificeringssystemer Turneringsreglement... Indholdsfortegnelse Side 1. Alment om bueskydning... 2 2. Almene regler... 2 3. Klassificeringssystemer... 2 4. Turneringsreglement... 3 1 1. Alment om bueskydning 1.1 For bueskytter under DHIF gør der

Læs mere

Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne. Dansk Bueskytteforbund Arrangør håndbog for afvikling af: Udendørs skive stævne Indendørs skive stævne Felt stævne Dansk Bueskytteforbund INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bueskytteforbund...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 GENERELT...2 SKYDERUNDER:...2

Læs mere

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER 207 Bueskydning Danmark kap. 6 207 v.0 6 : DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER INDHOLD: Artikel Side 6. WA dicipliner [B2 4.]... 6.2 WA divisioner

Læs mere

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER

A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER A F S N I T 6 DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER 202 DBSF kap. 6 202 v.0 6 : DISCIPLINER DIVISIONER KLASSER STÆVNER INDHOLD: Artikel Side 6. FITA dicipliner [4.]... 6.2 FITA divisioner [4.]... 6. FITA

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2006 Den 16. og 17. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

A F S N I T 9 F E L T S K Y D N I N G. Bueskydning Danmark kap. 9 2013 v1.0

A F S N I T 9 F E L T S K Y D N I N G. Bueskydning Danmark kap. 9 2013 v1.0 A F S N I T 9 F E L T S K Y D N I N G 2013 9 : FELTSKYDNING INDHOLD: Artikel Side 9.1 ARROWHEAD RUNDEN [B3 8.1]...1 9.2 TRÆNING [B4 30.1]...2 9.3 BANEUDSTYR [B2 8.2]...3 9.4. BUESKYTTERS UDSTYR [B4 22]...4

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior, Master, FITA Junior & FITA Kadet 5. 6. marts 2011 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til

Læs mere

Se Taastrup 10. & 11. martso

Se Taastrup 10. & 11. martso Se Taastrup 10. & 11. martso Velkommen til Årets Idrætskommune Det er mig en stor glæde at kunne byde deltagerne ved DM 2012 velkommen til Høje-Taastrup, Årets Idrætskommune 2010! Bueskydning på højeste

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009

DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 DBSF og Herning Bueskyttelaug indbyder til DM/forbundsmesterskab i feltskydning 2009 Den 19. og 20. september i Langelund Det vil glæde Herning Bueskyttelaug at se alle bueskytter til DM og forbundsmesterskab

Læs mere

Stævneprogram for. Senior - Master DM 2014

Stævneprogram for. Senior - Master DM 2014 Stævneprogram for Senior - Master DM 2014 Aalborg 30.-31. august Tak til vores sponsorer Sponsorer og ærespræmiegivere ved amerikansk lotteri. Lodder kan købes i cafeteria og hos vores små skytter, der

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom TIK bueskydning (Taastrup) og DBSF inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for ungdom 24. 25. marts 2007 TIK Bueskydning og Dansk Bueskytteforbund indbyder til Dansk Mesterskab for ungdom Lørdag

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil.

Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Dansk Bueskytteforbunds generelle forskrifter for sikkerhed i forbindelse med brug af bue og pil. Indledning Bue og pil er ikke omfattet af Våbenloven, men der må ikke herske tvivl om, at bue og pil brugt

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 40 års jubilæum 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2015 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2015 Vi inviterer alle interesserede

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk

DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby Telefon: 4326 2626 - e-mail: info@skytteunion.dk DSkyU REGLEMENT FOR JAGTSKYDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning Finaleskydning Grillaften 2. - 3. AUGUST 2008 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2008 Vi inviterer alle interesserede 50-

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Lørdag den 18. juli skulle der skydes holdfinaler og her var Herre junior compoundholdet i bronzefinalen mod Canada. På forhånd var der lagt op til en

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen.

REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen. REJSEBREV nr. 7 fra ungdoms VM i Polen. Lørdag den 27. aug. 2011: Den eneste dag hvor ingen danske skytter skulle skyde var i dag, men heldigvis skulle vi møde op på stadion, for at hente to sæt bronzemedaljer!

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen.

REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen. REJSEBREV nr. 1 fra ungdoms VM i Polen. Recurve Carina Christiansen Nynne Holdt-Caspersen Anne Marie Laursen Mads Krogshede Frederik Sönnichsen Martin Laursen Casper Lauridsen Laust Andersen Mads Andersen

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK

FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK Torsdag d. 5. juli 2012 FLERE EM MEDALJER TIL DANMARK Herre junior compound holdet skal skyde Guld finale på lørdag. Junior compound holdet med Claus Frantzen, Joachim Andersen og Mads Knudsen. Torsdag

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina 1 Rejsebrev nr. 3 To top 10 placeringer Maja Jager og Martin Damsbo stod for de bedste resultater i dag for danskerne, da de begge skød sig i top 10. Maja Jager blev bedste dansker på en fornem 6. plads,

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011

KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 KIG/UIG Sjællandskredsen Kompendium 2011 Sjællandskredsen Forord og adresser I dette kompendium er alt hvad Sjællandskredsens UKIG kan byde på. Der vil ikke tilgå yderligere skrivelser. I tilfælde af evt.

Læs mere

Inde EM i Spanien 2011.

Inde EM i Spanien 2011. Så blev det lørdag den 26. marts og det danske landshold skal skyde hele fire guldfinaler! Første finale var dame junior compound med Sarah, Ida og Michalina. Pigerne blev nr. 1 indledende og skulle op

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 6. - 7. AUGUST 2016 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2016 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 3. - 4. AUGUST 2013 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2013 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011.

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Politiets Idrætsforening Viborg har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg fornøjelsen at indbyde alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Holdturnering Reglement. Reglementet er gældende for holdturneringen i DGI Fyn Skydning.

Holdturnering Reglement. Reglementet er gældende for holdturneringen i DGI Fyn Skydning. DGI Fyn Skydning Holdturnering Reglement Generelle bestemmelser 1 Reglement Reglementet er gældende for holdturneringen i DGI Fyn Skydning. 2 Inddeling Skytterne opdeles i grupper i henhold til DGI Skydnings

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon Dalgas Stævnet Et stævne med mange muligheder 5-6 og 7. september 25-50-200-300m Terræn og Biatlon 2 50-200-300m og 300m NM 50 meter riffel Skydetider: Fredag kl. 17.00-21.00 Lørdag kl. 09.00-13.30 Søndag

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

i skiveskydning 2.-3. juli 2011 i Gilleleje

i skiveskydning 2.-3. juli 2011 i Gilleleje Nordiske Ungdoms Mesterskaber i skiveskydning 2.-3. juli 2011 i Gilleleje På vegne af det fælles nordiske samarbejde og DBSF glæder det Helsinge, Hillerød og Gilleleje i fællesskab at kunne invitere de

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.

DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland. DDS NORDSJÆLLAND Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød Tlf. 79 40 47 00 fax 79 40 47 01 kontor@dds-nordsjaelland.dk www.dds-nordsjaelland.dk DDS idræt & fællesskab 5. august 2010 Til DDS Nordsjællands foreninger

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 6. - 7. AUGUST 2011 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2011 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

A F S N I T 1 L O V E

A F S N I T 1 L O V E Lovkompleks 2013 Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: + 45 4326 2728 Fax :+ 45 4326 2729 E-mail: info@bueskydningdanmark.dk Lovkompleks 2013 Afsnit 1 Love Afsnit 2 Vedtægter

Læs mere

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET)

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) DGI skydning Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER Gevær Ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner

Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner Dansk Skytte Union udtagelsesregler for ISSFdiscipliner 1. Generelt a. Nærværende regelsæt danner grundlag for Dansk Skytte Unions (DSkyU) skydeudvalgs (SKUD) og Dansk Skytte Union sportschef (SPC) udtagelse

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub den 9. juni 2012

Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub den 9. juni 2012 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub den 9. juni 2012 Sted: Løbs afviklingen: Slagelse Rulleskøjtestadion på Oehlenschlægersgade 6b lige

Læs mere

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 106 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse 1 Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM

Læs mere

2011 Aarhus Archery Cup

2011 Aarhus Archery Cup Tid Aarhus Archery Cup finder sted d. 18-19 Juni, og der vil være mulighed for at træne på banen fredag fra kl. 16. Der vil være opvarmning fra kl 9.00 Sted Aarhus Firma Sport Paludan-Müllers Vej 110 8200

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING AUGUST m m m NM Finaleskydning Ornebjerg Skytteforening

GULDGÅSESKYDNING AUGUST m m m NM Finaleskydning Ornebjerg Skytteforening GULDGÅSESKYDNING 7. - 8. AUGUST 2004 50 m - 200 m - 200 m NM Finaleskydning Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2004 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter til den 30.

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 19 Forbundsmappe Startpengesatser og gebyrer Sæson 2018 Generelle kommentarer Licens, startpenge og gebyrer fastsættes af bestyrelsen, jf. DAF s love 20 For gebyrer der opkræves

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER Revideret 01. juli 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE DVF STÆVNEBESTEMMELSER: Indbydelser Side 03 REGLER FOR AFVIKLING AF DVF ARRANGEMENTER: Foreningens pligter

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2009 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2009 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200M-skytter

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for udspring

Mesterskabsbestemmelser for udspring 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 3 01.06 Tilmeldinger.... 3 01.07 Springlister.... 3 01.08

Læs mere

Deltagende hold, der sidder over i en kamprunde, kan benytte overskydende baner til træning efter aftale med den turneringsansvarlige.

Deltagende hold, der sidder over i en kamprunde, kan benytte overskydende baner til træning efter aftale med den turneringsansvarlige. Spillesystem Generelt Alle kampe spilles over 10 ender, plus eventuelle ekstra ender. DM Mixed, DM i mixed doubles og senior DM spilles over 8 ender. Der gives 1 point for en vunden kamp og 0 point for

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m m m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m m m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 4. - 5. AUGUST 2012 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2012 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere