Herlufsholm. Skolehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015"

Transkript

1 Herlufsholm Skolehåndbog

2 Herlufsholm Skolehåndbog

3 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret , som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum, og det kommer til at præge skolen med spændende jubilæumsaktiviteter spredt ud over året. På Herlufsholm Skole har vi store forventninger til elevernes indsats på det faglige område, og de sidste mange år har eleverne ikke skuffet os: både for de danske studenter, eleverne i grundskolen, på IB og på IGSCE er der opnået meget fine resultater målt i karakterer og på diverse ranglister. For eksempel gymnasiet, hvor vi i 2013 indtog en flot 5.plads (af 140 gymnasier i Danmark). For at blive en dansk skole i verdensklasse arbejder vi som skole ihærdigt på, at hver elev udfordres maximalt på sine evner. Ikke kun fagligt i undervisningen, men i alle dele af skolens liv stræber vi mod, at alle bidrager med engagement. Vi mener selv, at det er det hele tilbud, som skolen stiller til rådighed, der er med til at skabe de gode resultater: For det første er rigtig mange af vores elever særdeles velforberedte dels fra Herlufsholms egen grundskoleafdeling, dels fra de omliggende lokale skoler. Det er jo et markant og vigtigt grundlag for det videre arbejde, og vi optager kvalificerede og engagerede elever fra hele landet og fra udlandet. I gymnasiet og på IB arbejder vi hele tiden på at sikre, at vores tilbud er rigtige: vi prioriterer at udbyde og oprette A-fag (ca. halvdelen af 3.g eleverne har i det kommende skoleår et ekstra A-fag), derudover tilbyder vi en studieretning, der går på tværs af al traditionel tænkning med nedbrydning af faggrænser. Vi tilbyder undervisning, der på højt niveau arbejder med fagprojekter, vi har klare prioriteringer og afgrænsninger af både valg af sprog og andre tilvalgsfag, og ikke mindst har vi en engageret og fagligt højt motiveret lærerstab. Ud over denne almendannende pakke får eleverne på Herlufsholm tilbudt et vidtforgrenet talentprogram, som eleverne kan deltage i individuelt: Skolens deltagelse i den verdensomspændende skoleorganisation Round Square sikrer mulighed for en globaliseret oplevelse enten ved at blive udvekslings-

4 elev (14 dage, 4 uger, ½ år) på en anden skole over hele verdenen, ved at kunne deltage i konferencer med elever fra hele verden om globale spørgsmål eller ved at deltage i sociale hjælpeprojekter i Afrika, i Indien eller i Sydamerika. Vi deltager hvert år til Model United Nations samlinger i både ind- og udland. Og alle elever kan deltage i Duke of Edinburgh Internationale Awardprogram. Herlufsholm er den eneste skole i Danmark, som tilbyder dette program, som udfordrer på både sport, kreativitet og mod. Derudover tilbydes eleverne at deltage i helt individuelle talentprogrammer: Forskerspirer og Unge Forskere, Georg Mohrs-matematikkonkurrencer samt et utal af fag-olympiader. Elevråd, RS-komite, Beklædningsudvalg, Kostudvalg, Fritidsudvalg m.m. er sammen med de elever, der fungerer som præfekter, med til at beskrive en underskov af demokratiske aktiviteter, der fremmer elevernes ansvarlighed. Skolens fremragende fysiske placering fuldender dette hele tilbud : hver elev kan eftermiddag eller aften deltage i et utal af fysiske og kreative arrangementer. Sport kan dyrkes både individuelt og som holdsport, og hertil kommer en række kreative tilbud (drama, musik, music lab, formning, klassisk instrumentperformance, mediefag) og tilbud, der udfordrer hjernen (f.eks. kreativ skrivning og public speaking). Vi tror på, at dette er den rette pakke for at kunne tilbyde hver enkelt elev den udvikling og modning, hver især har krav på, når man er indskrevet som dagelev eller kostelev på Herlufsholm Skole - en udvikling, der på en gang forudsætter og fremmer faglighed, engagement og ansvarlighed. Maj 2014 Klaus Eusebius Jakobsen Rektor

5 Om denne skolehåndbog Bogen her er elevers og forældres mulighed for at lære og forstå skolen, dens krav og forventninger. Bogen indledes med Herlufsholm Skoles mission, vision og værdier, som udgør den overordnede ramme for den daglige ledelse af skolen. Nye elever og forældre bør særligt orientere sig i kapitlet Skolestart, som giver nogle praktiske informationer omkring skolestart til alle elever og for kostelever også om indflytning på skolen. Derudover skal alle elever orientere sig i de øvrige kapitler i skolehåndbogen og være opmærksomme på, at skolehåndbogen beskriver skolens retningslinjer for en lang række forhold og samtidig omfatter skolens studie- og ordensregler. Et kapitel er specielt rettet til forældrene, idet det beskriver en række forhold, som man som forældre er nødt til at kende til; i øvrigt varmt anbefales alle forældre at orientere sig i hele skolehåndbogen, da den beskriver rammerne for elevernes hverdag på skolen. Forældre til kostelever bør også læse kapitlet Kostskolen, da der her er vigtige informationer vedrørende kostelevernes hverdag på skolen. Ved indkøb af tøj til eleverne bør forældrene orientere sig i kapitlet om skolebeklædning, der i år har fået helt nye billeder. Vær opmærksom på, at det også er muligt at få et godt indblik i skolebeklædningens muligheder for variation ved at se på de mange, flotte billeder her i skolehåndbogen. Bagerst i skolehåndbogen findes herlovianerordbog, kontaktoplysninger samt et kort over skolens område og skolens årsplan. Skulle man efter læsning af skolehåndbogen sidde tilbage med ubesvarede spørgsmål, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen.

6

7 Indholdsfortegnelse Rektors velkomst... 2 Om denne håndbog... 4 Herlufsholms mission, vision og værdier Skolestart Den første tid Hvor finder jeg hjælp? Information til forældre Kommunikation med skolen Forældresamarbejde med skolen Private arrangementer Økonomiske forhold Økonomiske støtte De vigtigste udgifter Undervisning Grundskolen Gymnasiet Prep-IB IB Skoleskemaet Ferieplan Karakterer (vyrd) Studieplaner Mentorordning alentpleje Hjælpemidler i undervisningen Opgaveskrivning Lektiehjælp og ekstraundervisning I på Herlufsholm Studierejser Udvekslingsophold Livet på Herlufsholm rivsel Rådgivning Kost og sundhed Sygdom i skoletiden Befordring... 68

8 Alumni og Herlovianersamfundet Årets traditioner Studie- og ordensregler Studieregler Online aktiviteter Mobiltelefoner Kørekort og køretøjer Jagt og våben Opførsel Rygepolitik Alkoholpolitik yveri Sanktionspolitik Kostskolen Skolens elevgårde Livet som kostelev Hverdagens rytme Nyttige informationer Mellemweekend Rejseweekend Fritidslivet Aktiviteter efter skoletid Skolens faciliteter Eksterne faciliteter Engagér dig Skolebeklædning Retningslinjer for skolebeklædningen Herlufsholms skolebeklædning Anskaffelse af tøj Brugt tøj Vask og rens af tøj Merchandise Oversigt over skolebeklædningen Kontaktoplysninger Lærernes kontaktoplysninger Indeks Herlovianerordliste Årsplan Kort over Herlufsholm

9 8

10 Herlufsholms Mission, Vision og Værdier HERLUFSHOLMS MISSION Vi vil sikre, at grundlæggernes idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at skolen er en sund og økonomisk stærk virksomhed. HERLUFSHOLMS VISION Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse. Dansk skole Herlufsholm Skole er en dansk skole, idet skolens værdier og pædagogiske principper bygger på den danske kulturarv. I bevidstheden om sit ståsted følger Herlufsholm Skole den danske tradition for åbenhed for globale strømninger. Verdensklasse Verdensklasse betyder, at Herlufsholm hele tiden har fokus på at give den bedste uddannelse og opdragelse i unikke rammer. HERLUFSHOLMS VÆRDIER Herlufsholms kerneværdier er Engagement, Faglighed og Ansvarlighed. Disse tre værdier er et koncentrat af den efterfølgende mere uddybende fortælling om skolens værdier. radition Udgangspunktet er loyaliteten mod og kærligheden til den skole, stifterne skabte i Derfor er traditioner, der løbende fornys for stadig at bevare meningsfuldheden, en bærende værdi. Ud fra en historisk bevidsthed bygger skolen stadig på et dansk kristent dannelses- og kulturgrundlag. Åbenhed Ligesom stifterne i 1565 med fremsynethed skabte noget helt nyt, er skolen stadig præget af åbenhed. Ansatte og elever er åbne over for omverdenen, over for andre mennesker, over for samfundsudviklingen samt over for nye ideer og metoder. Åbenheden over for verden medfører en viden om forskelligheder og en tole- 9

11 rance over for disse forskelligheder. Det betyder ikke, at vi anser alle værdier som lige gode, men det medfører respekt for, at andre kan have andre værdier, end vi har. Denne respekt giver sig også udtryk i social ansvarlighed og aktiv inddragelse af eleverne i demokratiske processer. Respekten for det enkelte individ og troen på alles ligeværd som mennesker udmønter sig i en gennemført venlighed. Skolens hverdag skal være præget af venlig imødekommenhed, høflighed og humor i omgangen med andre mennesker. Ansvarlighed På Herlufsholm stoler vi på hinanden. Vi sætter troværdigheden højt i såvel ord som handling. Både ord og handlinger har konsekvens, og vi bestræber os på at være konsekvente i vores reaktioner. Konsekvensen er altid sagligt baseret, men individuelt tilpasset. Denne konsekvens er med til at skabe den nødvendige tryghed og glæde i hverdagen. Når man forstår, at ens ord og handlinger har konsekvens, får man ansvarsog pligtfølelse, som understøttes af arbejdet med lederskab. Det betyder, at ansatte og elever yder det ypperste, de kan præstere. Dermed er de med til at skabe det høje faglige niveau. Ansvarligheden omfatter også andre aspekter: Forståelsen for betydningen af kroppens sundhed er så gammel som den europæiske kultur. Sundheden gælder både det enkelte individ og det fysiske og psykiske miljø, vi mennesker er så afhængige af. Forståelsen for sundhedens betydning hænger sammen med en stærk miljø- og ressourcebevidsthed. Engagement Hvad enten det gælder traditionerne eller åbenheden, er nysgerrigheden væsentlig. Denne nysgerrighed er både rettet mod viden og metoder og mod den verden, Herlufsholm med missionen om at være en globalt orienteret skole er en del af, og som skolens ansatte og elever engagerer sig i. Herlufsholms smukke omgivelser er med til at udvikle den æstetiske sans og 10

12 virker befordrende for kreativiteten. Det engagement og den nysgerrighed, der er en del af kreativiteten, omfatter alle tilværelsens aspekter. Den retter sig både mod intellektuelle færdigheder og mod skabende aktivitet af enhver art; de udfordringer for eleverne, som bl.a. de ekstraskolære aktiviteter rummer, er ét blandt flere udtryk for denne kreative nysgerrighed. Opdragelse Herlufsholms bærende værdisæt udgør et sammenhængende og godt fundament for den opdragelsesfunktion, Herlufsholm påtager sig. Det giver eleverne det bedste grundlag for deres videre tilværelse og skolens ansatte optimale forudsætninger for at videreudvikle skolen. Herlufsholm Skole er bevidst om, at mens nogle af værdierne kan betragtes som fuldt integrerede, kræver implementeringen af andre en målrettet indsats, ligesom nogle af værdierne har fået en skarpere profil med skolens medlemskab af Round Square. Selv når det gælder de integrerede værdier, er det nødvendigt til stadighed at fastholde fokus på dem. 11

13 Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever, så alle hurtigt føler sig trygge. Fugleskydning d. 16. august og Fik-Fak dag d. 18. september er afslutningen på introduktionsforløbet. 12

14 Skolestart Den første tid Skolestart er en spændende tid, hvor nye elever skal opleve skolens hverdag for første gang og gamle elever vender tilbage efter en lang sommerferie. Introduktionsforløbet i grundskolen afvikles på alle klassetrin de to første dage af skoleåret. Der er ikke normalt skema disse dage. De enkelte årgangsteams har planlagt indholdet med henblik på at ryste nye klasser sammen og give dem et indblik i den skole, som nu skal skabe rammen om deres skolegang. De enkelte årgange indvies i de krav og forventninger samt opgaver, de vil blive stillet over for i det kommende skoleår. Introduktionsforløbet for 1.g og prep- IB (2.p) starter første skoledag og forløber over et par dage, hvor forskellige aktiviteter knytter eleverne sammen og giver dem et indblik i skolens kultur, samtidig med at undervisningen i fagene indledes. Formålet med introduktionsforløbet er at skabe tryghed i klassen og i forhold til klassens lærere samt at formidle indsigt i gymnasiets/ib s kultur og forventninger, så eleverne hurtigst muligt kommer til at fungere godt i gymnasiet og prep-ib. Introduktionsforløbet afsluttes for 1.g og prep-ib med en hyttetur af et døgns varighed i uge 34 eller 35, hvor det væsentligste formål er, at eleverne lærer deres klassekammerater godt at kende. Introduktionsforløbet for IB (2.IB) indebærer et særligt CAS-program på første skoledag. Der udsendes et brev til alle nye elever med information om første skoledag. Anskaffelse af tøj Skolens leverandør af skolebeklædning er firmaet MISER, Kindhestegade 12G i Næstved. I kapitlet om skolebeklædningen er det muligt at finde en oversigt over, hvilke tøjdele der kun kan købes i Mister, og hvilke tøjdele der også kan købes andre steder. Under alle omstændigheder er det en god idé at danne sig et indtryk af stil og kvalitet ved et besøg hos Mister samt ved at kigge på billederne i denne håndbog. Dagelever henter selv deres tøj hos MISER. Kostelever får tøjet udleveret på skolen ved indflytning på sovesalene. 13

15 Det er vigtigt, at al beklædning er mærket med navn. Navnebånd kan bestilles hos MISER, der uden beregning syr navnemærker i alt tøj, som er købt i firmaet. Vær opmærksom på, at der er rigtig mange elever, som køber tøj til skolestart. Ring derfor og book en tid hos MISER forud for besøget. MISER anmoder om, at der bestilles navnebånd og træffes aftale om ekspedition og gennemgang af skolebeklædning inden d. 1. juni - og meget gerne tidligere. Se også kapitel 8 om skolebeklædning. Kostelevernes første dag Mandag d. 11. august flytter alle elever ind på skolens elevgårde. Alle kostelever får tilsendt et program for indflytningen på elevgårdene. I programmet står hver elevs mødetidspunkt samt en beskrivelse af dagens forløb. Kostelevernes første dag på Herlufsholm starter med et besøg hos skolens sekretærer, som sikrer, at skolen har modtaget alle nødvendige oplysninger og papirer. Det er også hos dem, at familien modtager oplysninger om, hvilken elevgård eleven skal bo på. Dagens program indeholder desuden et møde med sovesalslæreren, frokost på skolen og registrering af tøj hos Linnedstuen. Husk at medbringe alt det skoletøj, som i årets løb skal vaskes. øj bestilt hos MISER vil ligge klar i Linnedstuen, hvor en medarbejder fra MISER også vil være til stede. Bemærk venligst, at Herlufsholm Skole tilmelder de elever, som har forældre bosiddende i udlandet, til Næstved Folkeregister. De elever, som får folkeregisteradresse på Herlufsholm Skole, tildeles ligeledes en læge i Næstved. Første skoledag Den første skoledag er tirsdag d. 12. august. 6.a og 6.b, alle 8. klasser, 9.d, 10. præp, 1.g, prep-ib (1.p og 2.p) og 2.IB møder kl foran Herlufsholm Kirke, hvor lærerne vil stå klar til at tage imod dem. De to første timer er de nye klasser sammen med deres lærerteam til en kort introduktion og præsentation. Kl møder alle skolens elever til morgensang i kirken. Herefter begynder den almindelige undervisning for de nuværende elever, mens de ovennævnte klasser fortsætter introduktionsforløbet. Påklædning første skoledag er halv galla. Fugleskydning Fugleskydning er årets første festdag og bal og afholdes lørdag d. 16. august. Fugleskydningen er en gammel tradition, hvor eleverne går i procession, skyder efter træfugle i Nyhave, 14

16 15

17 hygger sig med familie og klassekammerater, og om aftenen inviteres eleverne i 6. klasse - 3.g til Fugleskydningsbal. Dagen starter kl med elevprocession. Kl afholdes valg af forældrerepræsentanter i skolens klasselokaler. Mange familier medbringer en frokostkurv til picnic på græsset i Nyhave. Der serveres varm chokolade og kage kl , og Fugleskydningsdagen slutter for forældrenes vedkommende kl med hurraråb for de to Fuglekonger. Fugleskydningsballet, som er for eleverne i 8. kl.-3.g, afholdes fra kl Påklædning om dagen er halv galla. Påklædning til ballet om aftenen er halv galla for drengene og balkjole for pigerne. Dagens program vil være tilgængeligt i detaljer på skolens Forældreintra og i arrangementkalenderen på skolens hjemmeside. Elevfotografering Fra tirsdag d. 19. august til torsdag d. 21. august bliver skolens elever og lærere fotograferet. Eleverne får forinden udleveret en blanket, hvorpå forældrene skal give tilsagn om, at deres barn må blive fotograferet samt give oplysninger navn, adresse, , m.m. Denne skal udfyldes og afleveres til fotografen på dagen. Kostskoleelever kan eventuelt få deres sovesalslærer til at skrive under. Alle elever tilbydes en standard fotopakke til kr. 400,- som betales over hovedregnskabet. Hvis man ønsker det, kan ekstra billeder bestilles efterfølgende. Hvis man mod forventning ikke er tilfreds med sit billede, kan man aflevere pakken på kontoret og via kommunikere med fotografen om, hvad der er galt. Der arrangeres senere omfotografering. Hvert år udgiver skolen i september Diple og Hørere, der rummer med klassefotos af alle skolens elever (diple), navn og kontaktinformation - og foto af skolens lærere (hørere) med undervisningsfag og kontaktinformationer. 16

18 Hvor finder jeg hjælp? Skolestart er oftest forbundet med mange spørgsmål. Skolehåndbogen giver svar på de fleste spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med skolestart og i løbet af skoleåret. Sidder man stadig med ubesvarede spørgsmål, henviser vi til skolens ForældreIntra, hjemmesiden, Lectio eller Rektorkontoret. Læs mere om kommunikationen med skolen på side Oversigt over skolestart Kosteleverne flytter ind Første skoledag Fugleskydning Møntur for 3.g Elevfotografering Første rejseweekend Uge Hyttetur for 1.g og prep-ib Se i øvrigt skolens årsplan bagerst i denne bog, på ForældreIntra eller på skolens hjemmeside. 17

19 Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer om forældresamarbejde. Kapitlet indeholder desuden en oversigt over de normale skoleudgifter, herunder også oplysninger om betaling af skolekontingent og muligheder for moderation. 18

20 Information til forældre KOMMUNIKAION MED SKOLEN Herlufsholm Skole ønsker at kommunikere optimalt med hjemmene og tilbyder derfor mange forskellige informationer, der kræver, at skolen har forældrenes adresse. Det er derfor vigtigt, at der orienteres om eventuelle ændringer eller nye adresser. Rektorkontoret Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Skolens sekretærer hjælper altid med at skaffe kontakt til den, man har brug for at tale med. Ved skolestart er sekretærerne behjælpelige med praktiske forhold, såsom tilmelding til folkeregisteret, tandlæge, skolebeklædning, m.m. Sekretærerne hjælper i øvrigt eleverne med praktiske småting, fx studiekort og udgående/indkomne faxer. Spørgsmål vedrørende økonomi besvares ved henvendelse til Direktionskontoret på tlf Herlufsholm.dk En stor del af skolens information er at finde på skolens hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder og de seneste informationer, bl.a. hverdagsnyheder, skolens arrangementer og byggeprojekter. Facebook En del af nyhederne på hjemmesiden kan også findes på skolens Facebookside: Herlufsholm Skole og Gods. Herinde har forældre og elever mulighed for at få korte nyheder og se billeder fra skolens hverdag og arrangementer, og det er på den måde muligt at følge lidt mere med i stemningen på skolen. ForældreIntra Herlufsholm Skole har i 2014 oprettet et ForældreIntra en ny informationskilde til forældrene, der indeholder nyheder fra kontoret, invitationer til baller og andre arrangementer, klassespecifikke dokumenter o. lign. samt ekstra information om skolens forskellige traditioner. Vi forventer, at skolens ForældreIntra med tiden vil blive vores primære informationskanal til forældrene. Skolens ForældreIntra indeholder også informationer omkring det enkelte barns klasse og eventuelle sovesal. Forældre er altid velkomne til at kontakte deres søns eller datters lærere og/eller sovesalslærer, hvis der er situationer eller emner, de ønsker at drøfte, men også blot for at høre, hvordan det går. 19

21 Nyhedsbreve 4-5 gange om året udsender skolen pr. nyhedsbrevet Det sker på Herlufsholm, som indeholder informationer omkring de kommende tiltag på skolen, fx ferier, arrangementer, referater fra forældrerepræsentantmøder, o. lign.. Derudover udsendes Rektors brev ca. 1 gang i kvartalet. Dette brev er en mere personlig information fra rektor direkte til forældrene, og brevet informerer om skolens liv og hverdag på en direkte og uhøjtidelig måde. Det behandler også emner af stor vigtighed for alle skolens aktører og skal således styrke den direkte kontakt mellem skole og hjem. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan indeholde vigtigt udviklingspotentiale, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter (normalt: eleverne) ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor eleverne er sammen, løses i situationen eller i løbet af ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der her er til stede. Hvis en elev oplever, at konflikten ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at han eller hun henvender sig til sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at de involverede parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen såfremt den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres, og evt. sanktionerer herudfra. Det er vigtigt, at forældre støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at bede deres barn benytte de rette kanaler, så en konflikt løses på lavest mulige niveau. Fotografering og videooptagelser Elever på Herlufsholm Skole vil ind imellem blive fotograferet eller videooptaget af ansatte på skolen eller andre personer efter aftale med skolen, og man må påregne, at dette materiale anvendes i skolens arbejde, fx i skolebladet Kontakt, på hjemmesiden, ForældreIntra, Facebook, i markedsføringsmateriale, m. m. 20

22 21

23 Forældre kan kontakte skolens fotograf Steen Brogaard com), hvis de er interesset i at købe billeder fra skolens arrangementer. Ønsker man ikke, at ens barn skal figurere i ovennævnte sammenhænge, bedes man hurtigst muligt kontakte skolens kontor. SUS Herlufsholm har sit eget sygehus, blandt eleverne kaldet SUS, med 16 sengepladser. Skolen har det daglige ansvar for elevernes ve og vel, også i tilfælde af sygdom, og vi tillægger det afgørende værdi at kunne tilbyde professionel pleje og omsorg, når en elev bliver syg. SUS ledes af sygeplejerske Anne Marie Sehested, der sammen med sin familie har privat bolig på SUS. Der er tilknyttet yderligere en sygeplejerske og en assistent, og der vil således altid være en voksen til stede på SUS. Alle elever, der får folkeregisteradresse på skolen, tildeles skolens læge i Næstved. Øvrige elever beholder deres hidtidige læge. Kosteleverne henvender sig på SUS, når de har spørgsmål til sygeplejersken eller føler sig sløje. Hvis elever bliver syge og ikke kan gå i skole, indlægges de på SUS, indtil de føler sig raske og atter kan deltage i undervisningen og vende tilbage til deres sovesal. Vi vurderer på baggrund af uddannelse og erfaring de elever, der henvender sig på SUS, og giver den fornødne pleje. Hvis der er tvivl om sygdommen eller behov for behandling, henvises eleven til læge, eller lægen tilser eleven på SUS. I tilfælde af større skader eller alvorlig sygdom vil eleven blive sendt til nærmeste hospital til kortvarig behandling på skadestuen, hvor eleven så hurtigt vender tilbage til skolen, eller indlæggelse, hvorefter vi følger op med kontakt til hospitalet. Vi underretter forældrene ved indlæggelse på hospital og større akut skade eller hvis vi af anden grund er bekymrede for elevens tilstand. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med forældrene i en situation, hvor der er brug for tilladelse til f.eks. akut operation, vil rektor træde til som værge. Forældre kan føle sig trygge ved, at vi altid vil inddrage forældrene, når det er relevant. Samtidig er det helt naturligt, at eleverne selv kontakter deres forældre, hvis de bliver syge, og forældre er altid velkomne til at kontakte os på telefon eller mail Hvis en elev skal have receptpligtig medicin, sker det efter lægeordination, men med elevens optagelse på Herlufsholm giver forældrene deres tilladelse til, at lægen ordinerer medicin og vi udleverer håndkøbsmedicin såsom hovedpinepiller, halstabletter m.v. efter behov. 22

24 Ved optagelse som kostelev udfyldes en helbredsattest, så vi på skolen har et samlet billede af elevens helbredstilstand; heri indgår oplysninger om hidtidig sygdom, vaccinationer og evt. fast medicinsk behandling. Det er vigtigt, at disse informationer altid føres á jour, hvorfor vi opfordrer forældrene til at kontakte SUS med oplysning om ændringer i medicinsk behandling og sygdom eller behandling derhjemme, når det er relevant for evt. senere sygdom og behandling på SUS. Skolen beder desuden om tilladelse til at indhente helbredskort fra tidligere skoler dette gælder kun for grundskoleelever bosat i Danmark. Som det fremgår, er vi behjælpelige med lægehenvisning og skaffer tid hos lægen hurtigst muligt, men elever over 16 år kan iflg. dansk lov også selv rekvirere en lægetid uden forældreaccept. Der kan altså være tilfælde, hvor vi ikke er indblandet eller vidende om en behandling, men vi opfordrer forældre og elever til, at henvisning sker gennem SUS, der er omfattet af samme tavshedspligt som det danske sundhedssystem i øvrigt. SUS er primært for skolens kostelever med ønsket om at kunne give kosteleverne en god pleje i trygge rammer. Dagelever er dog velkomne på SUS, hvis de har akut behov for hjælp, vejledning eller samtale, men dagelever indlægges ikke på SUS. Forsikring For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes rejser til og fra Herlufsholm. Skolen har fået sammensat en særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Husk at undersøge om eleven er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket, specielt vedrørende ansvar, ulykke, indbo og rejse. Eleven/forældrene bærer selv ansvaret for personlige ejendele under opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk udstyr. Hør mere om rejseforsikringen eller bliv rådgivet omkring forsikringsmæssige forhold på Direktionskontoret på tlf

25 FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældrerepræsentanter Der er rig mulighed for at engagere sig i skolen. Hver klasse vælger i forbindelse med Fugleskydningen i august en forældrerepræsentant. Blandt klassernes forældrerepræsentanter vælges efterfølgende to repræsentanter til skolens bestyrelse. Forældrerepræsentanterne holder desuden hvert skoleår 3 møder med skolens ledelse, hvor spørgsmål af fælles interesse drøftes. Bestyrelsen består af syv personer: o gammelherlovianere, en erhvervskyndig, en undervisningskyndig samt to forældrerepræsentanter og forstanderen, som er formand for bestyrelsen. Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde en gang om året. Dagsordenen fremsendes sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende. I gymnasiet inviteres forældrene i 1.g, 2.g, Prep-IB 2 (2.p) og 2.IB til forældremøder en gang om året. Dagsordenen laves af klassens team, idet forældrene også har mulighed for, via forældrerepræsentanten, at melde ind med punkter. Der udarbejdes ikke referat. Forældremøder i 2014/2015 Grundskolen klasse klasse klasse klasse klasse Gymnasiet g/Prep-IB 2 (2.p) g/2.IB Forældrekonsultationer Hver årgang, undtagen 3.g, har forældrekonsultation en gang årligt i løbet af efterår/vinter. Når tiden nærmer sig, sender skolen besked til forældrene samt en udførlig vejledning til, hvordan man booker samtaler med elevens forskellige lærere. Der er ligeledes mulighed for samtale med kostelevernes sovesalslærer. Bookingen sker via Lectio, et webbaseret lektionssystem, der bl.a. også viser elevens skema, opgaver, lektier og karakterer. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejdes en plan for konsultationerne, som derefter kan ses i Lectio. ilmelding i Lectio kræver kendskab til elevens brugernavn og adgangskode. Forældre, der ikke ønsker at tilmelde sig via Lectio, kan tilmelde sig pr. brev, fax eller mail til skolens kontor. Vi betragter eleverne i 3.g som voksne og ansvarlige nok til, at de selv kan konsultere deres lærere for at få en vurdering af deres faglige niveau. 24

26 PRIVAE ARRANGEMENER På Herlufsholm opfordrer vi eleverne til at nyde hinandens selskab uden for skoletiden. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil sikre sig foståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjemmet eller skolen i en uheldig situation. Kostelever kan ikke deltage i en privat sammenkomst, hvis der samtidig er et arrangement på skolen. I årets løb vil der være dage og perioder fx december måned hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne bliver på skolen. Forældre, der fx planlægger et større arrangement for deres barns klasse, skal altid i god tid forhøre sig på skolen for at sikre, at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning. I grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever) er det særligt nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse i fx en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement, inden endelig planlægning er sket og invitationerne sendt ud. Henvendelse med øvrige spørgsmål omkring private arrangementer for skolens elever sker til skolens kontor. 25

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Velkommen. til skoleåret Click for the English version of. Klik her for den danske version af. Herlufsholm School Handbook

Velkommen. til skoleåret Click for the English version of. Klik her for den danske version af. Herlufsholm School Handbook Velkommen til skoleåret 2016-2017 Klik her for den danske version af Herlufsholm Skolehåndbog 2016-2017 Click for the English version of Herlufsholm School Handbook 2016-2017 Herlufsholm Skolehåndbog 2016-2017

Læs mere

Information til forældre

Information til forældre Information til forældre FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde én gang om året (se nedenstående datoer). Dagsorden fremsendes sammen med invitationen

Læs mere

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole.

Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Ansøgning om optagelse som KOSTELEV på Herlufsholm Kostskole. Der ansøges om optagelse i klasse: til august 20 Elev Cpr.nr. Antal søskende Kommunenavn Fødested Nr. i rækken Ud over korrekt navn for eleven

Læs mere

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GYMNASIET

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GYMNASIET OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen Elev på Herlufsholm Elev på Herlufsholm Skolehåndbogen beskriver alle aspekter af livet som elev på Herlufsholm og kan findes i sin helhed på skolehaandbog.herlufsholm.dk eller via skolens hjemmeside.

Læs mere

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN

ANSØGNING SOM KOSTELEV TIL GRUNDSKOLEN OM ELEVEN Der ansøges om optagelse som kostelev i: klasse til august Fulde navn: Kommunenavn: Nuværende skole: Vær opmærksom på, at det er elevens folkeregisteradresse og kommune, der skal anføres her.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Herlufsholm Skole og Gods

Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Præsentationsregnskab 2014 Til nuværende og kommende forældre Udarbejdet 07.04.2015 Generelle oplysninger om skolen Herlufsholm Skole og Gods

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1B Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1B S T U D I E R E T N I N G : M A R K E T I N G 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : J E N S B O L L E R U P 3 0

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. dit HF-tilbud. statsskole.dk A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole dit HF-tilbud statsskole.dk UDDANNELSE MED UDSYN En HF uddannelse giver dig de studiekompetencer, du senere får brug for på dit videregående

Læs mere

TalentCamp Bornholm 2014 Rønne Privatskole

TalentCamp Bornholm 2014 Rønne Privatskole TalentCamp Bornholm 2014 Rønne Privatskole 4.-8. april 2014 TALENTCAMP BORNHOLM 2014 Vi afholder forårets TalentCamp på Rønne Privatskole, 4. 8. april. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde for årgang

Velkommen til informationsmøde for årgang Velkommen til informationsmøde for årgang 2017-2020 Program Velkomst v. rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation af skolen og uddannelsen v. rektor Jan Mandrup Jacobsen og uddannelsesleder Gitte Engelund

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Round Square. på Herlufsholm Skole. HERLUFSHOLM Grundlagt 1565

Round Square. på Herlufsholm Skole. HERLUFSHOLM Grundlagt 1565 Round Square på Herlufsholm Skole HERLUFSHOLM Grundlagt 1565 Round Square Herlufsholm Skole blev medlem af Round Square i efteråret 2009 og er den eneste medlemsskole i Skandinavien. For skolen er engagementet

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere