Herlufsholm. Skolehåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlufsholm. Skolehåndbog 2014-2015"

Transkript

1 Herlufsholm Skolehåndbog

2 Herlufsholm Skolehåndbog

3 Rektors velkomst Jeg byder velkommen til skoleåret , som jo er et jubilæumsår: d. 23. maj 2015 kan skolen fejre 450 års jubilæum, og det kommer til at præge skolen med spændende jubilæumsaktiviteter spredt ud over året. På Herlufsholm Skole har vi store forventninger til elevernes indsats på det faglige område, og de sidste mange år har eleverne ikke skuffet os: både for de danske studenter, eleverne i grundskolen, på IB og på IGSCE er der opnået meget fine resultater målt i karakterer og på diverse ranglister. For eksempel gymnasiet, hvor vi i 2013 indtog en flot 5.plads (af 140 gymnasier i Danmark). For at blive en dansk skole i verdensklasse arbejder vi som skole ihærdigt på, at hver elev udfordres maximalt på sine evner. Ikke kun fagligt i undervisningen, men i alle dele af skolens liv stræber vi mod, at alle bidrager med engagement. Vi mener selv, at det er det hele tilbud, som skolen stiller til rådighed, der er med til at skabe de gode resultater: For det første er rigtig mange af vores elever særdeles velforberedte dels fra Herlufsholms egen grundskoleafdeling, dels fra de omliggende lokale skoler. Det er jo et markant og vigtigt grundlag for det videre arbejde, og vi optager kvalificerede og engagerede elever fra hele landet og fra udlandet. I gymnasiet og på IB arbejder vi hele tiden på at sikre, at vores tilbud er rigtige: vi prioriterer at udbyde og oprette A-fag (ca. halvdelen af 3.g eleverne har i det kommende skoleår et ekstra A-fag), derudover tilbyder vi en studieretning, der går på tværs af al traditionel tænkning med nedbrydning af faggrænser. Vi tilbyder undervisning, der på højt niveau arbejder med fagprojekter, vi har klare prioriteringer og afgrænsninger af både valg af sprog og andre tilvalgsfag, og ikke mindst har vi en engageret og fagligt højt motiveret lærerstab. Ud over denne almendannende pakke får eleverne på Herlufsholm tilbudt et vidtforgrenet talentprogram, som eleverne kan deltage i individuelt: Skolens deltagelse i den verdensomspændende skoleorganisation Round Square sikrer mulighed for en globaliseret oplevelse enten ved at blive udvekslings-

4 elev (14 dage, 4 uger, ½ år) på en anden skole over hele verdenen, ved at kunne deltage i konferencer med elever fra hele verden om globale spørgsmål eller ved at deltage i sociale hjælpeprojekter i Afrika, i Indien eller i Sydamerika. Vi deltager hvert år til Model United Nations samlinger i både ind- og udland. Og alle elever kan deltage i Duke of Edinburgh Internationale Awardprogram. Herlufsholm er den eneste skole i Danmark, som tilbyder dette program, som udfordrer på både sport, kreativitet og mod. Derudover tilbydes eleverne at deltage i helt individuelle talentprogrammer: Forskerspirer og Unge Forskere, Georg Mohrs-matematikkonkurrencer samt et utal af fag-olympiader. Elevråd, RS-komite, Beklædningsudvalg, Kostudvalg, Fritidsudvalg m.m. er sammen med de elever, der fungerer som præfekter, med til at beskrive en underskov af demokratiske aktiviteter, der fremmer elevernes ansvarlighed. Skolens fremragende fysiske placering fuldender dette hele tilbud : hver elev kan eftermiddag eller aften deltage i et utal af fysiske og kreative arrangementer. Sport kan dyrkes både individuelt og som holdsport, og hertil kommer en række kreative tilbud (drama, musik, music lab, formning, klassisk instrumentperformance, mediefag) og tilbud, der udfordrer hjernen (f.eks. kreativ skrivning og public speaking). Vi tror på, at dette er den rette pakke for at kunne tilbyde hver enkelt elev den udvikling og modning, hver især har krav på, når man er indskrevet som dagelev eller kostelev på Herlufsholm Skole - en udvikling, der på en gang forudsætter og fremmer faglighed, engagement og ansvarlighed. Maj 2014 Klaus Eusebius Jakobsen Rektor

5 Om denne skolehåndbog Bogen her er elevers og forældres mulighed for at lære og forstå skolen, dens krav og forventninger. Bogen indledes med Herlufsholm Skoles mission, vision og værdier, som udgør den overordnede ramme for den daglige ledelse af skolen. Nye elever og forældre bør særligt orientere sig i kapitlet Skolestart, som giver nogle praktiske informationer omkring skolestart til alle elever og for kostelever også om indflytning på skolen. Derudover skal alle elever orientere sig i de øvrige kapitler i skolehåndbogen og være opmærksomme på, at skolehåndbogen beskriver skolens retningslinjer for en lang række forhold og samtidig omfatter skolens studie- og ordensregler. Et kapitel er specielt rettet til forældrene, idet det beskriver en række forhold, som man som forældre er nødt til at kende til; i øvrigt varmt anbefales alle forældre at orientere sig i hele skolehåndbogen, da den beskriver rammerne for elevernes hverdag på skolen. Forældre til kostelever bør også læse kapitlet Kostskolen, da der her er vigtige informationer vedrørende kostelevernes hverdag på skolen. Ved indkøb af tøj til eleverne bør forældrene orientere sig i kapitlet om skolebeklædning, der i år har fået helt nye billeder. Vær opmærksom på, at det også er muligt at få et godt indblik i skolebeklædningens muligheder for variation ved at se på de mange, flotte billeder her i skolehåndbogen. Bagerst i skolehåndbogen findes herlovianerordbog, kontaktoplysninger samt et kort over skolens område og skolens årsplan. Skulle man efter læsning af skolehåndbogen sidde tilbage med ubesvarede spørgsmål, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen.

6

7 Indholdsfortegnelse Rektors velkomst... 2 Om denne håndbog... 4 Herlufsholms mission, vision og værdier Skolestart Den første tid Hvor finder jeg hjælp? Information til forældre Kommunikation med skolen Forældresamarbejde med skolen Private arrangementer Økonomiske forhold Økonomiske støtte De vigtigste udgifter Undervisning Grundskolen Gymnasiet Prep-IB IB Skoleskemaet Ferieplan Karakterer (vyrd) Studieplaner Mentorordning alentpleje Hjælpemidler i undervisningen Opgaveskrivning Lektiehjælp og ekstraundervisning I på Herlufsholm Studierejser Udvekslingsophold Livet på Herlufsholm rivsel Rådgivning Kost og sundhed Sygdom i skoletiden Befordring... 68

8 Alumni og Herlovianersamfundet Årets traditioner Studie- og ordensregler Studieregler Online aktiviteter Mobiltelefoner Kørekort og køretøjer Jagt og våben Opførsel Rygepolitik Alkoholpolitik yveri Sanktionspolitik Kostskolen Skolens elevgårde Livet som kostelev Hverdagens rytme Nyttige informationer Mellemweekend Rejseweekend Fritidslivet Aktiviteter efter skoletid Skolens faciliteter Eksterne faciliteter Engagér dig Skolebeklædning Retningslinjer for skolebeklædningen Herlufsholms skolebeklædning Anskaffelse af tøj Brugt tøj Vask og rens af tøj Merchandise Oversigt over skolebeklædningen Kontaktoplysninger Lærernes kontaktoplysninger Indeks Herlovianerordliste Årsplan Kort over Herlufsholm

9 8

10 Herlufsholms Mission, Vision og Værdier HERLUFSHOLMS MISSION Vi vil sikre, at grundlæggernes idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at skolen er en sund og økonomisk stærk virksomhed. HERLUFSHOLMS VISION Herlufsholm Skole vil være en dansk skole i verdensklasse. Dansk skole Herlufsholm Skole er en dansk skole, idet skolens værdier og pædagogiske principper bygger på den danske kulturarv. I bevidstheden om sit ståsted følger Herlufsholm Skole den danske tradition for åbenhed for globale strømninger. Verdensklasse Verdensklasse betyder, at Herlufsholm hele tiden har fokus på at give den bedste uddannelse og opdragelse i unikke rammer. HERLUFSHOLMS VÆRDIER Herlufsholms kerneværdier er Engagement, Faglighed og Ansvarlighed. Disse tre værdier er et koncentrat af den efterfølgende mere uddybende fortælling om skolens værdier. radition Udgangspunktet er loyaliteten mod og kærligheden til den skole, stifterne skabte i Derfor er traditioner, der løbende fornys for stadig at bevare meningsfuldheden, en bærende værdi. Ud fra en historisk bevidsthed bygger skolen stadig på et dansk kristent dannelses- og kulturgrundlag. Åbenhed Ligesom stifterne i 1565 med fremsynethed skabte noget helt nyt, er skolen stadig præget af åbenhed. Ansatte og elever er åbne over for omverdenen, over for andre mennesker, over for samfundsudviklingen samt over for nye ideer og metoder. Åbenheden over for verden medfører en viden om forskelligheder og en tole- 9

11 rance over for disse forskelligheder. Det betyder ikke, at vi anser alle værdier som lige gode, men det medfører respekt for, at andre kan have andre værdier, end vi har. Denne respekt giver sig også udtryk i social ansvarlighed og aktiv inddragelse af eleverne i demokratiske processer. Respekten for det enkelte individ og troen på alles ligeværd som mennesker udmønter sig i en gennemført venlighed. Skolens hverdag skal være præget af venlig imødekommenhed, høflighed og humor i omgangen med andre mennesker. Ansvarlighed På Herlufsholm stoler vi på hinanden. Vi sætter troværdigheden højt i såvel ord som handling. Både ord og handlinger har konsekvens, og vi bestræber os på at være konsekvente i vores reaktioner. Konsekvensen er altid sagligt baseret, men individuelt tilpasset. Denne konsekvens er med til at skabe den nødvendige tryghed og glæde i hverdagen. Når man forstår, at ens ord og handlinger har konsekvens, får man ansvarsog pligtfølelse, som understøttes af arbejdet med lederskab. Det betyder, at ansatte og elever yder det ypperste, de kan præstere. Dermed er de med til at skabe det høje faglige niveau. Ansvarligheden omfatter også andre aspekter: Forståelsen for betydningen af kroppens sundhed er så gammel som den europæiske kultur. Sundheden gælder både det enkelte individ og det fysiske og psykiske miljø, vi mennesker er så afhængige af. Forståelsen for sundhedens betydning hænger sammen med en stærk miljø- og ressourcebevidsthed. Engagement Hvad enten det gælder traditionerne eller åbenheden, er nysgerrigheden væsentlig. Denne nysgerrighed er både rettet mod viden og metoder og mod den verden, Herlufsholm med missionen om at være en globalt orienteret skole er en del af, og som skolens ansatte og elever engagerer sig i. Herlufsholms smukke omgivelser er med til at udvikle den æstetiske sans og 10

12 virker befordrende for kreativiteten. Det engagement og den nysgerrighed, der er en del af kreativiteten, omfatter alle tilværelsens aspekter. Den retter sig både mod intellektuelle færdigheder og mod skabende aktivitet af enhver art; de udfordringer for eleverne, som bl.a. de ekstraskolære aktiviteter rummer, er ét blandt flere udtryk for denne kreative nysgerrighed. Opdragelse Herlufsholms bærende værdisæt udgør et sammenhængende og godt fundament for den opdragelsesfunktion, Herlufsholm påtager sig. Det giver eleverne det bedste grundlag for deres videre tilværelse og skolens ansatte optimale forudsætninger for at videreudvikle skolen. Herlufsholm Skole er bevidst om, at mens nogle af værdierne kan betragtes som fuldt integrerede, kræver implementeringen af andre en målrettet indsats, ligesom nogle af værdierne har fået en skarpere profil med skolens medlemskab af Round Square. Selv når det gælder de integrerede værdier, er det nødvendigt til stadighed at fastholde fokus på dem. 11

13 Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever, så alle hurtigt føler sig trygge. Fugleskydning d. 16. august og Fik-Fak dag d. 18. september er afslutningen på introduktionsforløbet. 12

14 Skolestart Den første tid Skolestart er en spændende tid, hvor nye elever skal opleve skolens hverdag for første gang og gamle elever vender tilbage efter en lang sommerferie. Introduktionsforløbet i grundskolen afvikles på alle klassetrin de to første dage af skoleåret. Der er ikke normalt skema disse dage. De enkelte årgangsteams har planlagt indholdet med henblik på at ryste nye klasser sammen og give dem et indblik i den skole, som nu skal skabe rammen om deres skolegang. De enkelte årgange indvies i de krav og forventninger samt opgaver, de vil blive stillet over for i det kommende skoleår. Introduktionsforløbet for 1.g og prep- IB (2.p) starter første skoledag og forløber over et par dage, hvor forskellige aktiviteter knytter eleverne sammen og giver dem et indblik i skolens kultur, samtidig med at undervisningen i fagene indledes. Formålet med introduktionsforløbet er at skabe tryghed i klassen og i forhold til klassens lærere samt at formidle indsigt i gymnasiets/ib s kultur og forventninger, så eleverne hurtigst muligt kommer til at fungere godt i gymnasiet og prep-ib. Introduktionsforløbet afsluttes for 1.g og prep-ib med en hyttetur af et døgns varighed i uge 34 eller 35, hvor det væsentligste formål er, at eleverne lærer deres klassekammerater godt at kende. Introduktionsforløbet for IB (2.IB) indebærer et særligt CAS-program på første skoledag. Der udsendes et brev til alle nye elever med information om første skoledag. Anskaffelse af tøj Skolens leverandør af skolebeklædning er firmaet MISER, Kindhestegade 12G i Næstved. I kapitlet om skolebeklædningen er det muligt at finde en oversigt over, hvilke tøjdele der kun kan købes i Mister, og hvilke tøjdele der også kan købes andre steder. Under alle omstændigheder er det en god idé at danne sig et indtryk af stil og kvalitet ved et besøg hos Mister samt ved at kigge på billederne i denne håndbog. Dagelever henter selv deres tøj hos MISER. Kostelever får tøjet udleveret på skolen ved indflytning på sovesalene. 13

15 Det er vigtigt, at al beklædning er mærket med navn. Navnebånd kan bestilles hos MISER, der uden beregning syr navnemærker i alt tøj, som er købt i firmaet. Vær opmærksom på, at der er rigtig mange elever, som køber tøj til skolestart. Ring derfor og book en tid hos MISER forud for besøget. MISER anmoder om, at der bestilles navnebånd og træffes aftale om ekspedition og gennemgang af skolebeklædning inden d. 1. juni - og meget gerne tidligere. Se også kapitel 8 om skolebeklædning. Kostelevernes første dag Mandag d. 11. august flytter alle elever ind på skolens elevgårde. Alle kostelever får tilsendt et program for indflytningen på elevgårdene. I programmet står hver elevs mødetidspunkt samt en beskrivelse af dagens forløb. Kostelevernes første dag på Herlufsholm starter med et besøg hos skolens sekretærer, som sikrer, at skolen har modtaget alle nødvendige oplysninger og papirer. Det er også hos dem, at familien modtager oplysninger om, hvilken elevgård eleven skal bo på. Dagens program indeholder desuden et møde med sovesalslæreren, frokost på skolen og registrering af tøj hos Linnedstuen. Husk at medbringe alt det skoletøj, som i årets løb skal vaskes. øj bestilt hos MISER vil ligge klar i Linnedstuen, hvor en medarbejder fra MISER også vil være til stede. Bemærk venligst, at Herlufsholm Skole tilmelder de elever, som har forældre bosiddende i udlandet, til Næstved Folkeregister. De elever, som får folkeregisteradresse på Herlufsholm Skole, tildeles ligeledes en læge i Næstved. Første skoledag Den første skoledag er tirsdag d. 12. august. 6.a og 6.b, alle 8. klasser, 9.d, 10. præp, 1.g, prep-ib (1.p og 2.p) og 2.IB møder kl foran Herlufsholm Kirke, hvor lærerne vil stå klar til at tage imod dem. De to første timer er de nye klasser sammen med deres lærerteam til en kort introduktion og præsentation. Kl møder alle skolens elever til morgensang i kirken. Herefter begynder den almindelige undervisning for de nuværende elever, mens de ovennævnte klasser fortsætter introduktionsforløbet. Påklædning første skoledag er halv galla. Fugleskydning Fugleskydning er årets første festdag og bal og afholdes lørdag d. 16. august. Fugleskydningen er en gammel tradition, hvor eleverne går i procession, skyder efter træfugle i Nyhave, 14

16 15

17 hygger sig med familie og klassekammerater, og om aftenen inviteres eleverne i 6. klasse - 3.g til Fugleskydningsbal. Dagen starter kl med elevprocession. Kl afholdes valg af forældrerepræsentanter i skolens klasselokaler. Mange familier medbringer en frokostkurv til picnic på græsset i Nyhave. Der serveres varm chokolade og kage kl , og Fugleskydningsdagen slutter for forældrenes vedkommende kl med hurraråb for de to Fuglekonger. Fugleskydningsballet, som er for eleverne i 8. kl.-3.g, afholdes fra kl Påklædning om dagen er halv galla. Påklædning til ballet om aftenen er halv galla for drengene og balkjole for pigerne. Dagens program vil være tilgængeligt i detaljer på skolens Forældreintra og i arrangementkalenderen på skolens hjemmeside. Elevfotografering Fra tirsdag d. 19. august til torsdag d. 21. august bliver skolens elever og lærere fotograferet. Eleverne får forinden udleveret en blanket, hvorpå forældrene skal give tilsagn om, at deres barn må blive fotograferet samt give oplysninger navn, adresse, , m.m. Denne skal udfyldes og afleveres til fotografen på dagen. Kostskoleelever kan eventuelt få deres sovesalslærer til at skrive under. Alle elever tilbydes en standard fotopakke til kr. 400,- som betales over hovedregnskabet. Hvis man ønsker det, kan ekstra billeder bestilles efterfølgende. Hvis man mod forventning ikke er tilfreds med sit billede, kan man aflevere pakken på kontoret og via kommunikere med fotografen om, hvad der er galt. Der arrangeres senere omfotografering. Hvert år udgiver skolen i september Diple og Hørere, der rummer med klassefotos af alle skolens elever (diple), navn og kontaktinformation - og foto af skolens lærere (hørere) med undervisningsfag og kontaktinformationer. 16

18 Hvor finder jeg hjælp? Skolestart er oftest forbundet med mange spørgsmål. Skolehåndbogen giver svar på de fleste spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med skolestart og i løbet af skoleåret. Sidder man stadig med ubesvarede spørgsmål, henviser vi til skolens ForældreIntra, hjemmesiden, Lectio eller Rektorkontoret. Læs mere om kommunikationen med skolen på side Oversigt over skolestart Kosteleverne flytter ind Første skoledag Fugleskydning Møntur for 3.g Elevfotografering Første rejseweekend Uge Hyttetur for 1.g og prep-ib Se i øvrigt skolens årsplan bagerst i denne bog, på ForældreIntra eller på skolens hjemmeside. 17

19 Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer om forældresamarbejde. Kapitlet indeholder desuden en oversigt over de normale skoleudgifter, herunder også oplysninger om betaling af skolekontingent og muligheder for moderation. 18

20 Information til forældre KOMMUNIKAION MED SKOLEN Herlufsholm Skole ønsker at kommunikere optimalt med hjemmene og tilbyder derfor mange forskellige informationer, der kræver, at skolen har forældrenes adresse. Det er derfor vigtigt, at der orienteres om eventuelle ændringer eller nye adresser. Rektorkontoret Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Skolens sekretærer hjælper altid med at skaffe kontakt til den, man har brug for at tale med. Ved skolestart er sekretærerne behjælpelige med praktiske forhold, såsom tilmelding til folkeregisteret, tandlæge, skolebeklædning, m.m. Sekretærerne hjælper i øvrigt eleverne med praktiske småting, fx studiekort og udgående/indkomne faxer. Spørgsmål vedrørende økonomi besvares ved henvendelse til Direktionskontoret på tlf Herlufsholm.dk En stor del af skolens information er at finde på skolens hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder og de seneste informationer, bl.a. hverdagsnyheder, skolens arrangementer og byggeprojekter. Facebook En del af nyhederne på hjemmesiden kan også findes på skolens Facebookside: Herlufsholm Skole og Gods. Herinde har forældre og elever mulighed for at få korte nyheder og se billeder fra skolens hverdag og arrangementer, og det er på den måde muligt at følge lidt mere med i stemningen på skolen. ForældreIntra Herlufsholm Skole har i 2014 oprettet et ForældreIntra en ny informationskilde til forældrene, der indeholder nyheder fra kontoret, invitationer til baller og andre arrangementer, klassespecifikke dokumenter o. lign. samt ekstra information om skolens forskellige traditioner. Vi forventer, at skolens ForældreIntra med tiden vil blive vores primære informationskanal til forældrene. Skolens ForældreIntra indeholder også informationer omkring det enkelte barns klasse og eventuelle sovesal. Forældre er altid velkomne til at kontakte deres søns eller datters lærere og/eller sovesalslærer, hvis der er situationer eller emner, de ønsker at drøfte, men også blot for at høre, hvordan det går. 19

21 Nyhedsbreve 4-5 gange om året udsender skolen pr. nyhedsbrevet Det sker på Herlufsholm, som indeholder informationer omkring de kommende tiltag på skolen, fx ferier, arrangementer, referater fra forældrerepræsentantmøder, o. lign.. Derudover udsendes Rektors brev ca. 1 gang i kvartalet. Dette brev er en mere personlig information fra rektor direkte til forældrene, og brevet informerer om skolens liv og hverdag på en direkte og uhøjtidelig måde. Det behandler også emner af stor vigtighed for alle skolens aktører og skal således styrke den direkte kontakt mellem skole og hjem. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan indeholde vigtigt udviklingspotentiale, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter (normalt: eleverne) ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor eleverne er sammen, løses i situationen eller i løbet af ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der her er til stede. Hvis en elev oplever, at konflikten ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at han eller hun henvender sig til sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at de involverede parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen såfremt den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres, og evt. sanktionerer herudfra. Det er vigtigt, at forældre støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at bede deres barn benytte de rette kanaler, så en konflikt løses på lavest mulige niveau. Fotografering og videooptagelser Elever på Herlufsholm Skole vil ind imellem blive fotograferet eller videooptaget af ansatte på skolen eller andre personer efter aftale med skolen, og man må påregne, at dette materiale anvendes i skolens arbejde, fx i skolebladet Kontakt, på hjemmesiden, ForældreIntra, Facebook, i markedsføringsmateriale, m. m. 20

22 21

23 Forældre kan kontakte skolens fotograf Steen Brogaard com), hvis de er interesset i at købe billeder fra skolens arrangementer. Ønsker man ikke, at ens barn skal figurere i ovennævnte sammenhænge, bedes man hurtigst muligt kontakte skolens kontor. SUS Herlufsholm har sit eget sygehus, blandt eleverne kaldet SUS, med 16 sengepladser. Skolen har det daglige ansvar for elevernes ve og vel, også i tilfælde af sygdom, og vi tillægger det afgørende værdi at kunne tilbyde professionel pleje og omsorg, når en elev bliver syg. SUS ledes af sygeplejerske Anne Marie Sehested, der sammen med sin familie har privat bolig på SUS. Der er tilknyttet yderligere en sygeplejerske og en assistent, og der vil således altid være en voksen til stede på SUS. Alle elever, der får folkeregisteradresse på skolen, tildeles skolens læge i Næstved. Øvrige elever beholder deres hidtidige læge. Kosteleverne henvender sig på SUS, når de har spørgsmål til sygeplejersken eller føler sig sløje. Hvis elever bliver syge og ikke kan gå i skole, indlægges de på SUS, indtil de føler sig raske og atter kan deltage i undervisningen og vende tilbage til deres sovesal. Vi vurderer på baggrund af uddannelse og erfaring de elever, der henvender sig på SUS, og giver den fornødne pleje. Hvis der er tvivl om sygdommen eller behov for behandling, henvises eleven til læge, eller lægen tilser eleven på SUS. I tilfælde af større skader eller alvorlig sygdom vil eleven blive sendt til nærmeste hospital til kortvarig behandling på skadestuen, hvor eleven så hurtigt vender tilbage til skolen, eller indlæggelse, hvorefter vi følger op med kontakt til hospitalet. Vi underretter forældrene ved indlæggelse på hospital og større akut skade eller hvis vi af anden grund er bekymrede for elevens tilstand. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med forældrene i en situation, hvor der er brug for tilladelse til f.eks. akut operation, vil rektor træde til som værge. Forældre kan føle sig trygge ved, at vi altid vil inddrage forældrene, når det er relevant. Samtidig er det helt naturligt, at eleverne selv kontakter deres forældre, hvis de bliver syge, og forældre er altid velkomne til at kontakte os på telefon eller mail Hvis en elev skal have receptpligtig medicin, sker det efter lægeordination, men med elevens optagelse på Herlufsholm giver forældrene deres tilladelse til, at lægen ordinerer medicin og vi udleverer håndkøbsmedicin såsom hovedpinepiller, halstabletter m.v. efter behov. 22

24 Ved optagelse som kostelev udfyldes en helbredsattest, så vi på skolen har et samlet billede af elevens helbredstilstand; heri indgår oplysninger om hidtidig sygdom, vaccinationer og evt. fast medicinsk behandling. Det er vigtigt, at disse informationer altid føres á jour, hvorfor vi opfordrer forældrene til at kontakte SUS med oplysning om ændringer i medicinsk behandling og sygdom eller behandling derhjemme, når det er relevant for evt. senere sygdom og behandling på SUS. Skolen beder desuden om tilladelse til at indhente helbredskort fra tidligere skoler dette gælder kun for grundskoleelever bosat i Danmark. Som det fremgår, er vi behjælpelige med lægehenvisning og skaffer tid hos lægen hurtigst muligt, men elever over 16 år kan iflg. dansk lov også selv rekvirere en lægetid uden forældreaccept. Der kan altså være tilfælde, hvor vi ikke er indblandet eller vidende om en behandling, men vi opfordrer forældre og elever til, at henvisning sker gennem SUS, der er omfattet af samme tavshedspligt som det danske sundhedssystem i øvrigt. SUS er primært for skolens kostelever med ønsket om at kunne give kosteleverne en god pleje i trygge rammer. Dagelever er dog velkomne på SUS, hvis de har akut behov for hjælp, vejledning eller samtale, men dagelever indlægges ikke på SUS. Forsikring For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes rejser til og fra Herlufsholm. Skolen har fået sammensat en særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Husk at undersøge om eleven er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket, specielt vedrørende ansvar, ulykke, indbo og rejse. Eleven/forældrene bærer selv ansvaret for personlige ejendele under opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk udstyr. Hør mere om rejseforsikringen eller bliv rådgivet omkring forsikringsmæssige forhold på Direktionskontoret på tlf

25 FORÆLDRESAMARBEJDE MED SKOLEN Forældrerepræsentanter Der er rig mulighed for at engagere sig i skolen. Hver klasse vælger i forbindelse med Fugleskydningen i august en forældrerepræsentant. Blandt klassernes forældrerepræsentanter vælges efterfølgende to repræsentanter til skolens bestyrelse. Forældrerepræsentanterne holder desuden hvert skoleår 3 møder med skolens ledelse, hvor spørgsmål af fælles interesse drøftes. Bestyrelsen består af syv personer: o gammelherlovianere, en erhvervskyndig, en undervisningskyndig samt to forældrerepræsentanter og forstanderen, som er formand for bestyrelsen. Forældremøder I grundskolen indkalder klasselæreren til forældremøde en gang om året. Dagsordenen fremsendes sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende. I gymnasiet inviteres forældrene i 1.g, 2.g, Prep-IB 2 (2.p) og 2.IB til forældremøder en gang om året. Dagsordenen laves af klassens team, idet forældrene også har mulighed for, via forældrerepræsentanten, at melde ind med punkter. Der udarbejdes ikke referat. Forældremøder i 2014/2015 Grundskolen klasse klasse klasse klasse klasse Gymnasiet g/Prep-IB 2 (2.p) g/2.IB Forældrekonsultationer Hver årgang, undtagen 3.g, har forældrekonsultation en gang årligt i løbet af efterår/vinter. Når tiden nærmer sig, sender skolen besked til forældrene samt en udførlig vejledning til, hvordan man booker samtaler med elevens forskellige lærere. Der er ligeledes mulighed for samtale med kostelevernes sovesalslærer. Bookingen sker via Lectio, et webbaseret lektionssystem, der bl.a. også viser elevens skema, opgaver, lektier og karakterer. Når tilmeldingsfristen er udløbet, udarbejdes en plan for konsultationerne, som derefter kan ses i Lectio. ilmelding i Lectio kræver kendskab til elevens brugernavn og adgangskode. Forældre, der ikke ønsker at tilmelde sig via Lectio, kan tilmelde sig pr. brev, fax eller mail til skolens kontor. Vi betragter eleverne i 3.g som voksne og ansvarlige nok til, at de selv kan konsultere deres lærere for at få en vurdering af deres faglige niveau. 24

26 PRIVAE ARRANGEMENER På Herlufsholm opfordrer vi eleverne til at nyde hinandens selskab uden for skoletiden. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil sikre sig foståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjemmet eller skolen i en uheldig situation. Kostelever kan ikke deltage i en privat sammenkomst, hvis der samtidig er et arrangement på skolen. I årets løb vil der være dage og perioder fx december måned hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne bliver på skolen. Forældre, der fx planlægger et større arrangement for deres barns klasse, skal altid i god tid forhøre sig på skolen for at sikre, at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning. I grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever) er det særligt nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse i fx en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement, inden endelig planlægning er sket og invitationerne sendt ud. Henvendelse med øvrige spørgsmål omkring private arrangementer for skolens elever sker til skolens kontor. 25

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling.

IB. Mentorer, studiecafé og muligheden for ekstraundervisning. sætter fokus på faglighed og på at understøtte den enkelte elevs udvikling. Herlufsholm Skole tilbyder undervisning i grundskolen for 6. 10. klasse og i gymnasiet på 5 forskellige studieretninger. Desuden tilbydes de internationale uddannelser Prep-IB og IB. Mentorer, studiecafé

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere