Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte"

Transkript

1 NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet, men husejernes rådighedsbeløb er steget, så de har flere penge i dagligdagen. Stort set alle steder i Danmark har boligejerne fået flere penge mellem hænderne, og i de bedst stillede områder har boligejerne realt fået op til kr. mere årligt til forbrug eller opsparing. Denne analyse bygger på en helt ny type beregninger, hvor boligbyrden er fremregnet. Udgangspunktet er da priserne toppede i de forskellige landsdele, hvorefter vi har fulgt boligejeren i den enkelte region efter købet for at se, hvordan boligbyrden i praksis har udviklet sig. Realkreditforeningen har i samarbejde med Nordea set på situationen for boligejere, der købte på toppen, og sammenholdt denne med indkomstudviklingen og skattebetalingen i de forskellige landsdele. Som vanligt ved beregning af boligbyrden antages det, at boligejerne tog et traditionelt fastforrentet lån på 80 pct. af boligens købspris. Herudover blev 15 pct. af finansiering foretaget med banklån, og de resterende 5 pct. i udbetaling stillede boligejerne selv med. Boligejerne, der købte på toppen, vil i dag ofte sælge deres bolig til en pris, der ligger under, hvad de købte boligen til. De vil opleve et værditab ved et eventuelt salg. Det overses ofte, hvordan det egentlig går med husstandsindkomsterne efter køb af bolig på toppen. Det er netop hvad vi undersøger i denne analyse. I figur 1 kan man se hovedresultaterne for ændring i rådighedsbeløbet for parcelhusejere, der købte på det værst tænkelige tidspunkt, det vil sige da priserne toppede. Tallene er korrigeret for købekraftsudviklingen.

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 En familie på Fyn med 2 børn har fået kr. mere til rådighed årligt i faste priser. Udviklingen i rådighedsbeløbet viser, at store dele af Danmark har haft real fremgang i den disponible indkomst på mellem kr. pr. husstand, siden de købte på toppen. Det skal dog bemærkes, at specielt Vest- og Sydsjælland og Region Sjælland har haft en fremgang i den disponible indkomst på ca kr. årligt pr. husstand. Dette skyldes, at de gennemsnitlige indkomster her ikke er steget så meget som i de andre landsdele. Figur 1 Kr. (real ændring) Ændring i årligt rådighedsbeløb siden købet på toppen (faste priser) Landsdel Fyn Region Midtjylland Aalborg Region Syddanmark Landsdel Nordsjælland Landsdel Københavns omegn Landsdel Sydjylland Landsdel Østsjælland Aarhus Region Hovedstaden Landsdel Vestjylland Landsdel Bornholm Landsdel Østjylland Odense Landsdel Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Nordjylland Kilde: Nordea på baggrund af boligbyrdeberegninger samt egne opstillinger Anm.: Årlig ændring kan ikke sammenlignes direkte på tværs, da forbedringen i disponibel indkomst er deflateret tilbage til, hvor priserne toppede. Priserne toppede i 2010 i Region Nordjylland, hvorved de ikke har nået at få skattelettelser siden pristoppen. Konklusionen er, at boligejerne har flere penge til forbrug (eller opsparing) i dag, end da de købte boligen på toppen, og dermed vel og mærke også mere end de forventede at få. Det gælder også, hvis de havde et fastforrentet realkreditlån med, som beregningerne her tager udgangspunkt i. Mange boligejere har de seneste år valgt enten sfrie lån, F1-lån eller en kombination af disse, der vil give en endnu lavere ydelse, hvilket løfter rådighedsbeløbet kraftigt opad.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 Beltoft: Boligejere der købte på toppen har mere til dagen og vejen end da de købte Vi hører ofte historier om de trængte boligejere, der købte på toppen. Det kan godt være, at salgsprisen i dag i dele af landet vil være lavere, end da de købte. Men selv hvis boligejerne har haft fastforrentede lån og restfinansiering i banken, har de faktisk flere penge mellem hænderne, end da de købte. Det er naturligvis kedeligt at opleve et formuetab, men i dagligdagen er de bedre stillet, end man forventede på købstidspunktet, hvilket jo er en glædelig nyhed," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Målt ved rådighedsbeløbet har alle landets boligejere det økonomisk bedre i dag, end da de købte. Rådighedsbeløbet for husejere, der købte på toppen, er steget fra kr. og op til ca kr. om året, og hovedparten ligger mellem og kr. Det er positivt, at de husejere, der har lidt det største formuetab, til gengæld har fået en lettere hverdag, da de faktisk har fået flere penge mellem hænderne og flere steder et ganske stort løft i rådighedsbeløbet. Det skyldes lavere rente på restfinansieringen i banken, lønudviklingen og ikke mindst skattelettelserne fra 2010, siger Karsten Beltoft. Dobbeltkonfekt eller dobbelt besvær i lovgivningen I Danmark vil vi være først med det sidste. Vi vil være de første i det hele taget. Til at indføre lovgivning, altså. I kombination er det en heftig cocktail, som den finansielle sektor i Danmark døjer med. Både i den "rent" danske lovgivning, og i den EU-drevne del af lovgivningen. Det betyder, at Danmark gennemfører EU-lovgivning hurtigt og til tiden. Fint nok, men det gør resten af EU ikke nødvendigvis. Det betyder også, at Danmark implementerer EUlovgivning med et videre anvendelsesområde end foreskrevet i EU-direktiverne. Det er knap så godt.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 Endelig er danske politikere mere indsigtsfulde end EU's kommission og parlament, og derfor "pynter" de på den lovgivning, der kommer fra EU, så den skærpes i forhold til resten af EU. Ud over at det lægger gift for EU's Indre Marked, som netop skal sikre ens regler på tværs af grænserne og sikre øget konkurrence, er det en ekstra byrde for virksomhederne, som ikke modsvares af fordele for kunderne eller resten af samfundet. Tværtimod kommer danske forbrugere til at betale ekstra for danske politikeres trang til dobbeltkonfekt i lovgivningen. Eksempler på det finansielle område: Forbrugerkreditdirektivet Forbrugerkreditdirektivet omfatter lån uden pant i fast ejendom til forbrugere. Det blev i Danmark "udstrakt" til også at omfatte pantsikrede realkreditlån, hvilket ikke skete i de andre EU-lande. Reglerne trådte i kraft 1. november marts 2011 fremsatte EU-kommissionen forslag til direktiv om boligkreditter herunder realkreditlån, ganske som varslet og som påpeget fra første færd af branchen. Dette direktiv er en parallel til Forbrugerkreditdirektivet men med forbehold for forskellene mellem pantsikrede lån og ikke-pantsikrede lån. Det har betydet unødvendige omkostninger til systemtilretninger, og hvem er der til at betale? I sidste ende ikke andre end forbrugerne, der end ikke har fået et øget beskyttelsesniveau ud af det. Risikomærkning af lån Risikomærkning af lån er et andet dansk guldæg. Lån skal kategoriseres - ud fra hvor risikable de er - i rød, gul og grøn kategori. Alle lån skal kategoriseres efter risiko, revl og krat (hvilket i sig selv er vanskeligt, da man ikke har defineret hvad der udgør en risiko ved et lån). Uheldigvis også lån, som er omfattet af Forbrugerkreditdirektivet, der på dette punkt er et maksimumsharmoniseringsdirektiv. Det vil sige, at nationalstaterne ikke kan indføre yderligere lovgivning på et retsområde omfattet af maksimumsharmoniseringsregler. Blandt andet begrundet i, at yderligere nationale regler her vil modarbejde det Indre Marked, hvor et fælles retsgrundlag er en væsentlig forudsætning. Nationale regler vil da udgøre tekniske handelsbarrierer. Den danske risikomærkningsordning vil

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 derfor blive en sådan konkurrencebegrænsende handelsbarriere. Danmark følger altså ikke spillets regler på dette område. Offentliggørelsesregler Det sidste eksempel er pligt til at offentliggøre finanstilsynets vurdering af den finansielle virksomhed, som fastsat i bekendtgørelse nr fra Heri forpligtes danske finansielle virksomheder til at offentliggøre Finanstilsynets redegørelser med vurderinger af de finansielle virksomheder. Gør de det ikke hurtigt nok, offentliggør Finanstilsynet selv redegørelsen. Om stort såvel som småt. Et sådant offentliggørelseskrav findes ikke andre steder i EU. Er der virkelig behov for at gå med livrem og seler i dansk lovgivning? Er danske finansielle virksomheder under tilsyn mere ustyrlige end virksomhederne i resten af EU? Realkreditforeningen tror det ikke. Vi tror heller ikke, at man vinder noget ved disse særregler. Låneprodukterne fra realkreditinstitutterne bliver dyrere, jo flere regler man skal administrere efter, men vi tror ikke, at de bliver bedre. De bliver tværtimod sværere at gennemskue for forbrugerne. At danske realkreditlån bliver sværere at konkurrere mod for de udenlandske konkurrenter som følge af den nationale særlovgivning er en gevinst, vi gerne var foruden. Hvad taber vi egentlig, hvis vi "nøjes" med at følges med resten af EU? Fastforrentede sfrie lån giver bonus ved rentestigning Hvis man har fastforrentede sfrie lån i sin bolig, kan der være en særlig bonus at hente, når renten stiger. Så skæres der markant mere af restgælden, end hvis det fastforrentede lån er med. Stiger renten tilstrækkeligt meget, kan det endda blive billigere at indfri det sfrie lån end lånet med - på trods af den højere restgæld på det sfrie lån. "30-årige fastforrentede obligationer er mere kursfølsomme end obligationer med kort løbetid, som typisk ligger til grund for rentetilpasningslån. Det er velkendt og en af fordelene ved lange fastforrentede obligationer, at stigende renter giver mulighed for en gevinst på restgælden. Men blandt fastforrentede lån er der forskel på kursfølsomheden.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 Den største kursfølsomhed opnås med de sfrie obligationer, som dermed også giver den største reduktion i restgælden, hvis renten stiger. Forventer man som låntager stigende rente, er det fastforrentede sfrie lån derfor det mest fordelagtige," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Hvor meget obligationskursen falder ved en rentestigning afhænger af, hvornår rentestigningen indtræffer. Beregningerne er gennemført med udgangspunkt i obligationskurser medio maj Kursforskellen mellem et fastforrentet 5 pct. obligationslån med og uden er 0,8 kurspoint, idet kursen på den sfrie obligation er lavest. Er renten steget 1 procentpoint om et år, er kursforskellen øget til 1,5 procentpoint, og hvis renten er steget hele 2 procentpoint om et år, stiger kursforskellen til 2,2 kurspoint. Det er denne stigende kursforskel, der bevirker, at restgældsgevinsten bliver større på det sfrie lån. Som det fremgår at nedenstående tabel, bliver det faktisk billigere at indfri det sfrie lån end lånet med, hvis renten er steget 2 procentpoint om et år, uanset, at obligationsrestgælden på det sfrie lån er kr. større. Indregnes ydelsesbesparelsen bliver det sfrie fastforrentede lån billigst i alle situationer med stigende rente. Tabel 1: Indfrielsesbeløb ved rentestigning efter et år Rentestigning 1 procentpoint Rentestigning 2 procentpoint Obligationsrestgæld Kurs 93,6 92,1 86,3 84,1 Indfrielsesbeløb Sparet ydelse ved sfrit lån Forudsætninger: kontantprovenu 1 million kr. Obligationsrestgæld inkl. etableringsomkostninger blandt andet tinglysningsafgift Kurser beregnet medio maj 2011 Sparet ydelse beregnet efter 33 pct. skat

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 4 MAJ 2011 Tabel 2: Indfrielsesbeløb ved rentestigning efter to år Rentestigning 1 procentpoint Rentestigning 2 procentpoint Obligationsrestgæld Kurs 94,1 92,8 86,8 84,8 Indfrielsesbeløb Sparet ydelse ved sfrit lån Forudsætninger: kontantprovenu 1 million kr. Obligationsrestgæld inkl. etableringsomkostninger blandt andet tinglysningsafgift Kurser beregnet medio maj 2011 Sparet ydelse beregnet efter 33 pct. skat Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Flemming Dengsø Nielsen Trineke Borch Jacobsen Karsten Beltoft Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu 16 sider 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig NR. 7 SEPTEMBER 2012 En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig Frem mod sommeren kom der tegn på bedring på boligmarkedet, og bedringen ser ud til at have bidt sig fast. Klart flere overvejer

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere