Årsrapport Global Transport and Logistics

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics

2 Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end ansatte på verdensplan og er repræsenteret i mere end 60 lande. DSV Air & Sea er specialiseret i luft- og søfragt til destinationer over hele verden. Divisionen tilrettelægger og sikrer transporter hurtigt, effektivt, sikkert og miljøvenligt og kombinerer transportformerne, når det er mest hensigtsmæssigt. Divisionen beskæftiger medarbejdere og er repræsenteret i mere end 60 lande. LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 DSV leverer varen! 4 Hoved- og nøgletal 7 Strategi og finansielle målsætninger 8 Regnskabsberetning 10 DSV Air & Sea 16 DSV Road 20 DSV Solutions 24 Aktionærinformation 28 Corporate Governance 31 Risikostyring 34 Corporate Social Responsibility 36 Bestyrelse og direktion 38 Ledelsespåtegning 40 Den uafhængige revisors erklæringer 41 DSV Road tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods hurtigt, effektivt, fleksibelt og miljøvenligt ad vejene i hele Europa og skaber god forbindelse til resten af verden. Divisionen beskæftiger medarbejdere og har egne selskaber i 32 europæiske lande. DSV Solutions er specialiseret i logistikløsninger, der dækker hele forsyningskæden lige fra design til fragtstyring, tolddeklarering, oplagring og distribution, informationsstyring og elektronisk forretningssupport. DSV Solutions beskæftiger medarbejdere og er repræsenteret i 16 europæiske lande. nettoomsætning geografisk fordeling Koncernregnskab Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80 Årsrapport for moderselskab CD med årsrapport for moderselskab 83 Norden 29% Sydeuropa 18% Øvrige Europa 38% Amerika 7% Asien 8% EBITA geografisk fordeling Norden 26% Sydeuropa 11% Øvrige Europa 35% Amerika 13% Asien 15% 2 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Indhold

3 Nettoomsætning* DKK mio Air & Sea RoaD Solutions 41% 48% 11% EBITA* DKK mio % 34% 11% Medarbejdere** Samlet antal % 46% 25% * Ekstern realiseret omsætning og EBITA efter eliminering af interne transaktioner ** Inklusive koncernfunktioner Lande hvor DSV er repræsenteret DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Indhold 3

4 DSV leverer varen! Fortsat vækst i alle divisioner og en solid placering blandt verdens største logistikselskaber. DSV holder kursen og leverer et resultat på linje med de udmeldte forventninger. Det er en stor glæde at kunne konstatere, at DSV har været i stand til at levere resultater, som lever op til de udmeldte forventninger sidste år, på trods af at 2011 har været et år præget af finansiel og politisk uro og deraf følgende ustabilitet på verdensmarkedet. Endnu en gang er det vores asset-light forretningsmodel, som viser sit værd og gør det muligt for DSV at nå de fastsatte mål og få det optimale ud af de ydre omstændigheder. Den rigtige vej 2011 startede der, hvor 2010 slap: Med klar, blå himmel og overvejende optimisme efter finanskrisens dønninger i 2008 og Imidlertid indtraf et skifte hen over sommeren, hvor de politiske udfordringer, som følge af gældsproblematikken i Europa, bidrog til en svagere udvikling i anden halvdel af året. Alligevel kan det konstateres, at udviklingen i DSV samlet set er gået den rigtige vej: Fortsat fremgang i såvel omsætning, bruttofortjeneste og EBITA, ligesom vi i årets løb har set en acceleration af produktiviteten. Dette har betydet et stærkt cash flow, som gennem 2011 har gjort det muligt at realisere et historisk stort tilbagekøb af aktier på 2,5 milliarder kroner, svarende til mere end 10 % af den udstedte aktiekapital, samtidig med, at udbyttet til aktionærerne er fordoblet. Det er strategien fremover at udlodde et stigende udbytte og fortsætte den aktive kapitalallokeringspolitik samt fastholde kapitalstrukturen med en gæld på mellem 2,0 og 2,5 gange EBITDA. Kunden i centrum DSV har sin væsentligste kundebase inden for små og mellemstore virksomheder, og fokus er fortsat på at styrke kompetencerne på dette område samtidig med, at vi skal dygtiggøre os over for de vigtige globale kunder. Vores mission er at skabe værdi for vores kunder og give dem konkurrencefordele gennem innovation og nytænkning. Nye løsninger, som eksempelvis vareforsikringer via DSV Insurance og vores fortsatte fokus på elektroniske løsninger på tværs af lande og divisioner, er medvirkende til at styrke DSV s markedsposition. Et konstant fokus på udvikling og udbredelse af e-services samt frem for alt smartere distribution er og skal være værdiskabende for kunden. Jens Bjørn Andersen adm. direktør DSV A/S Samtidig frigør løsningerne energi hos medarbejderne til at dygtiggøre sig på områder, der er nødvendige for fortsat vækst. Det er et klart fokusområde for DSV at specialisere os inden for de enkelte industrier og brancher, som vi henvender os til. Inden for de enkelte segmenter er viden og ekspertise en forudsætning for godt samarbejde, og vi løser opgaven ved at dedikere medarbejdere til specifikke opgaver; ofte medarbejdere med baggrund i den pågældende industri. Vi har i dag et konkurrencedygtigt produkt, som er meget forskelligt fra det, vi leverede for 10 år siden, og det er vores hensigt konstant at forbedre os, så vi tilfredsstiller og overgår vores kunders krav. 4 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV leverer varen!

5 Dette har betydet et stækt cash flow, som gennem 2011 har gjort det muligt at realisere et historisk stort tilbagekøb af aktier på 2,5 milliarder kroner... DSV Air & Sea Med 55 % af det samlede EBITA fastholder Air & Seadivisionen sin position som koncernens bedst indtjenende division. Store udsving i fragtraterne, ikke mindst på søfragt, har krævet en ihærdig indsats af organisationen, og vi har grund til at være tilfredse med hele divisionen. Totalmarkedet har været præget af faldende luftfragtsmængder, og det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at DSV har formået at øge luftfragtsmængderne og dermed overgå væksten i markedet. På søfragtsiden har DSV opnået en vækst i antallet af transporterede enheder, som ligger en smule under væksten i markedet. Det er divisionens klare mål at fortsætte den lønsomme vækst og fastholde en høj profitabilitet pr. transporteret enhed både på sø- og luftfragt frem for at vokse aggressivt og derved underminere profitabiliteten per enhed. Divisionen er godt rustet til at tage del i den globale vækst på markederne, men en styrkelse af netværket på vækstmarkederne i Asien og Sydamerika via opkøb står højt på agendaen i den kommende tid. DSV Road DSV Road har vist en flot resultatfremgang i Nord- og Østeuropa, hvor divisionen har en stærk markedsposition, og markedsudviklingen har her været bedre end i Sydeuropa. Potentialet for forbedringer er fortsat gunstigt med store forskelle i produktiviteten de enkelte lande imellem, og DSV Road har i årets løb iværksat adskillige spændende initiativer, som, via en fortsat optimering af det eksisterende produktionsapparat, skal være med til at skabe grundlaget for effektivitetsforbedringer. Det er lykkedes for divisionen at opnå en vækst i transportmængderne, der overgår væksten på markedet. Divisionen har en betydelig styrke og har oparbejdet et af Europas mest veludviklede transportnetværk, hvilket har tiltrukket mange nye kunder. DSV Solutions Med stor stabilitet og fremgang fastholder DSV Solutions, i geografisk vigtige områder, sin position som en af Europas førende logistikudbydere. I hård konkurrence har divisionen gennem året skaffet nye kunder og fastholdt en høj indtjening. Samtidig arbejdes med en stadigt højere grad af specialisering, hvor divisionen effektivt har udviklet og leveret nye og efterspurgte produkter. Solutions-divisionen har samlet set leveret et godt resultat. Divisionen får en stadigt større betydning for de øvrige forretningsområder i takt med den stigende efterspørgsel efter fuldt integrerede supply chain-løsninger, der omfatter ydelser fra alle tre divisioner. Medarbejderne DSV investerer mange ressourcer i en lang række initiativer til udvikling af vores vigtigste ressource medarbejderne. Det personlige engagement sammenholdt med den enkeltes kunnen, viden og ambitioner er alfa omega for en servicevirksomhed som vores. Vi lægger derfor stor vægt på at kunne tilbyde vores medarbejdere gode karrieremuligheder og løbende efteruddannelse. Fokus er på at tilfredsstille den enkeltes ambitioner og at sikre potentialet for intern rekruttering i DSV. Corporate Social Responsibility Vi har i årets løb arbejdet videre med at formalisere og strukturere CSR-arbejdet i hele koncernen. Arbejdet med CSR i DSV bidrager blandt andet til at minimere en række finansielle og kommercielle risici i markedet, og vi ser indsatsen som et vigtigt element i at vende disse risici til muligheder. DSV har i 2011 sat en række mål for CSR-arbejdet og har blandt andet på miljøområdet fastsat konkrete mål for virksomhedens udledning af CO 2. Indsatsen rettes primært mod DSV s underleverandører, som står for den overvejende del af den fysiske transport af DSV s gods. Inden for egne mure arbejder vi også målrettet på at bruge mindre energi til belysning, varme, køling og ventilation. Denne form for samfundsansvar er udbredt i hele organisationen, og det spiller en stor rolle for os og for vores kunder. Fortsat konsolidering Transportmarkedet er fortsat kendetegnet ved mange aktører, som hver især har en forholdsvis lav markedsandel. DSV forventer, at der sker en fortsat konsolidering i branchen, og det er vores strategi at tage del i denne konsolideringstendens. Målet for DSV er fortsat vækst, såvel DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV leverer varen! 5

6 organisk som via opkøb i alle divisioner og på alle markeder. Akkvisitionerne vil primært finde sted i Air & Sea-divisionen, især med fokus på vækstmarkederne i Asien og Sydamerika. Forretningsprocesser Velfungerende forretningsprocesser og it-systemer spiller en stadig større og afgørende rolle i branchen, og DSV s store indsats på området kan læses direkte i vores økonomiske resultater. Gennem hele året har vi kunnet se klare effekter i form af bedre it-løsninger til kunderne og mere effektive interne arbejdsgange. Det er vigtigt, at vi følger med udviklingen og ligger i front. Det giver store konkurrencefordele, som kan udnyttes til fordel for vores kunder. Tilpasning af omkostninger For at være konkurrencedygtig og sikre fastholdelse af indtjeningsevnen er det nødvendigt kontinuerligt at vurdere og tilpasse selskabets omkostningsbase. Som en konsekvens af virksomhedens konstante fokus på at effektivisere forretningsprocesserne, samt et ønske om at tilpasse omkostningsbasen, har DSV allokeret en engangsudgift i budgettet for Reduktionen af omkostningsbasen sker for at imødekomme udfordringerne og fastholde DSV som best in class på produktivitet og profitabilitet og derved kunne leve op til koncernens målsætninger. Forventninger til fremtiden Der kan ikke herske tvivl om, at udviklingen i den globale, og særligt i den europæiske, økonomi er usikker i Denne udvikling hænger uløseligt sammen med transportvolumenerne og dermed udviklingen i DSV. Overordnet set forventer vi relativt lave vækstrater, men dog vækst og fremgang i både volumener og resultat for selskabet som helhed i Koncernen er velfungerende og har i de seneste par år forberedt sig godt på en mere usikker økonomisk fremtid. Vores forretningsmodel har tidligere vist sin styrke i såvel nedgangs- som opgangstider, og vi agerer, når det er nødvendigt. DSV har en god markedsposition, fremragende og loyale medarbejdere, kunder og leverandører samt et godt udgangspunkt for at fortsætte den fremgang, som vi har set i Tak for indsatsen til alle! 6 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV leverer varen!

7 Hoved- og nøgletal* Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Årets resultat Justeret resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrømme Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 22,1 21,8 24,7 21,9 22,5 EBITDA-margin 6,1 6,2 6,2 6,4 6,8 EBITA-margin 5,4 5,2 4,7 5,2 5,6 EBIT-margin 5,3 5,4 2,8 5,2 5,6 EBITA i procent af bruttofortjenesten (Conversion ratio) 24,4 23,7 19,1 23,6 24,7 Effektiv skatteprocent 29,8 23,4 58,5 28,1 27,4 ROIC før skat inklusive goodwill og kunderelationer 20,7 17,2 12,9 16,8 19,7 Egenkapitalforrentning (ROE) 29,8 33,8 4,0 19,7 24,3 Soliditetsgrad 21,2 16,0 24,8 28,4 23,2 Nettorentebærende gæld/ebitda (Finansiel gearing) 2,4 3,6 3,1 2,2 2,2 Aktienøgletal Resultat pr. aktie á 1 krone (EPS) 5,49 6,66 0,93 5,68 7,34 Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 krone 5,77 6,12 3,93 6,16 7,82 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (1.000 stk.) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kroner 111,75 56,50 94,00 123,30 103,00 Udbytte pr. aktie 0,25 0,00 0,25 0,50 1,00 Medarbejdere Antal ansatte ultimo *) Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 79. DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 7

8 Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive serviceydelser til kunderne. Den øgede globalisering, det fortsat stigende behov for transport samt de senere års finansielle krise giver DSV en række strategiske muligheder, men også en række udfordringer. DSV s strategi er fleksibel og udviklet med henblik på at udnytte strategiske muligheder, f.eks. mulighederne for at foretage fordelagtige virksomhedsopkøb. Strategien tager desuden højde for strategiske udfordringer, herunder især opretholdelse af høj rentabilitet. Strategi og målsætninger vurderes løbende af DSV s direktion og bestyrelse, hvilket giver mulighed for at foretage tilpasninger i forhold til de påvirkninger, koncernen udsættes for. Strategiske elementer i DSV DSV s strategi er baseret på følgende centrale elementer: Forretningsprocesser Asset light Kundefokus Strategi Organisation Vækst Kundefokus Værdiskabelsen for kunderne skal ske ved løbende at levere kvalitetsydelser. Gennem samarbejde på tværs af alle tre divisioner ønsker DSV at tilbyde en one stop shoppingmodel inden for alle kundesegmenter. Denne model medvirker til, at kunderne i højere grad kan fokusere på deres kerneforretning. DSV har traditionelt en stærk position i kundesegmentet små og mellemstore virksomheder, og det er DSV s målsætning at fastholde og styrke markedsandelen i dette segment. Samtidig har DSV øget salgsindsatsen over for større globale kunder. Disse tiltag ledes af en specialiseret global afdeling og forventes at øge koncernens aktivitet og indtjening i segmentet. Inden for transport- og logistikbranchen er der en stigende efterspørgsel på løsninger, der er særligt tilpasset kundernes forretningsområder. Ledelsen har derfor valgt at fokusere salgsindsatsen på en række områder, hvor DSV har et særligt godt produkt og stor indsigt i kundernes behov. Vækst Markedet for transport er fortsat præget af en meget fragmenteret struktur med små, mellemstore og store udbydere. Det betyder, at der er gode muligheder for at vinde markedsandele gennem såvel opkøb som organisk vækst. Gennem de strategiske tiltag er det DSV s målsætning at opnå en organisk vækst, der er højere end markedsvæksten, målt i transportvolumen, på de markeder, hvor DSV opererer. DSV har historisk set skabt vækst i både omsætning og indtjening gennem en række større virksomhedsopkøb. Ved disse opkøb har DSV oparbejdet og demonstreret en evne til at integrere virksomhederne hurtigt og effektivt for derigennem at skabe grundlag for en fremtidig organisk vækst i alle tre divisioner. Med denne platform forventes opkøb i højere grad end tidligere at have karakter af bolt on-akkvisitioner, hvor eventuelle opkøb skal supplere det nuværende netværk og etablere DSV på nye markeder. Organisation DSV s kultur er bygget op omkring vores primære forretningsområder, som alle er præget af en flad og decentral organisationsstruktur. Hovedvægten ligger på ledelseskompetence samt en klar, direkte kommunikation til og på alle niveauer, der skal sikre en effektiv informationsstrøm mellem ledelse og medarbejdere. Den lokale ledelse er ansvarlig for driften og administrationen i det respektive land i henhold til de retningslinjer, der er udstukket fra koncernledelsen. Som led i koncernens strategi om en decentral struktur har hvert selskab et selvstændigt budget, som følges tæt af såvel den lokale ledelse som af divisions- og koncernledelsen. Med den decentrale struktur udvikles DSV under hensyntagen til markedsforhold, kultur og sprog i de respektive lande. Hertil kommer, at de lokale organisationer er tæt på 8 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Strategi og finansielle målsætninger

9 kunderne og kan tage hurtige beslutninger, når dette er nødvendigt. Denne organisationsstruktur er fortsat af stor strategisk betydning for DSV, da det fremmer en konkurrencedygtig og omstillingsparat organisation. Den decentrale struktur er understøttet af en stærk koncernfunktion samt shared service funktioner, der blandt andet omfatter centralt indkøb, økonomi, compliance, salg og marketing samt it. Opdelingen sikrer den rette balance mellem en fleksibel og decentral struktur og central styring med optimering og udnyttelse af stordrift. Den fortsatte centralisering og standardisering af koncernens forretningsprocesser vil i de kommende år føre til en udbygning af koncernens shared service funktioner. Asset light DSV anvender en fleksibel forretningsmodel, der betyder, at koncernen ikke selv investerer i anlægsaktiver i form af lastbiler, skibe eller fly. Denne asset light strategi indebærer en høj grad af outsourcing og har, især i nedgangstider, vist sine fordele, idet den sikrer en fleksibel omkostningsstruktur. Forretningsprocesser Effektive forretningsprocesser er en vigtig forudsætning for DSV s indtjening og fortsatte vækst. Det er derfor et væsentligt element i koncernens strategi at integrere og ensarte de anvendte it-platforme for derved at understøtte den daglige drift. Koncernen er i gang med en udrulning af et globalt Transport Management System til Air & Seadivisionen samt et nyt produktionsstyringssystem til Solutions-divisionen, og det er ledelsens forventning, at dette vil styrke effektiviteten væsentligt. Forretningsprocesserne optimeres løbende for at opnå en forbedring af produktiviteten samt et større fokus på kunderentabilitet og indtjening pr. sending. Denne optimering drives via en høj grad af ledelsesinvolvering og gennem en etableret governance model. Langsigtede finansielle målsætninger Ledelsen har fokus på at optimere afkastet af den investerede kapital. Dette sker ved at øge indtjeningen og samtidig reducere den investerede kapital. Koncernens finansielle målsætninger samt målsætningerne for kapitalstruktur og prioritering af anvendelse af frie pengestrømme afspejler dette fokus. finansielle målsætninger Vækst i volumen* Air Solu- DSV & Sea Road tions Vokse mere end markedet EBITA-margin 7% 7-8% 5% 7% Conversion ratio 30% 35% 25% 25% ROIC, før skat (inklusive goodwill) 25% 25% 25% 20% * ) Vækst er defineret som vækst i transportmængder på de markeder, hvor DSV opererer. vinde markedsandele og vokse mere end markedsvæksten (målt på transportvolumen) fastholdes. Transportmarkedet er præget af store udsving i såvel vækst- som fragtrater, og det er ledelsens vurdering, at en målsætning, der alene er baseret på markedsudviklingen i transportvolumen, er mere operationel og retvisende for DSV. Endvidere er der opstillet målsætninger for udviklingen i conversion ratio. Dette nøgletal illustrerer udviklingen i organisationens produktivitet og er dermed en god målestok for de løbende bestræbelser på at optimere koncernens forretningsprocesser. Fremtidige opkøb og øvrige investeringer vil blive foretaget inden for de områder, hvor der forventes størst afkast, baseret på DSV s strategiske målsætninger. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstrukturen er at sikre: En solid finansieringsstruktur med henblik på at øge afkastet på den investerede kapital. En tilstrækkelig finansiel fleksibilitet for at kunne opfylde de strategiske mål. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Den finansielle gearing udgjorde 2,2 pr. 31. december Det er DSV s målsætning, at den finansielle gearing skal ligge i niveauet 2,0 til 2,5. Der kan opstå ekstraordinære perioder, hvor koncernen som følge af større opkøb har en nettorentebærende gæld, som overstiger 2,5 gange EBITDA. Koncernens frie pengestrømme prioriteres anvendt: 1. Til afdrag på den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens finansielle gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til virksomhedsopkøb, såfremt der opstår attraktive muligheder. 3. Til udlodning til selskabets aktionærer via aktietilbagekøb og udbytte. De frie pengestrømme genereres løbende hen over året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i frie pengestrømme mellem kvartalerne. Ledelsen overvåger løbende, om koncernens realiserede og forventede kapitalstruktur opfylder de fastlagte målsætninger. Eventuelle justeringer af kapitalstrukturen sker primært i form af aktietilbagekøb og besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Konkret betyder målsætningen for kapitalstrukturen, at såfremt koncernen ikke foretager væsentlige virksomhedsopkøb i 2012, vil der i 2012 være et råderum for udlodninger til selskabets aktionærer i størrelsesordenen 1,5-2,0 milliarder kroner. Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik, hvorefter DSV løbende øger de årlige udlodninger via aktieudbytte. I de kommende år er det DSV s målsætning at øge udbyttebetalingen pr. aktie med 25 procentpoint årligt. De finansielle målsætninger er justeret i forhold til årsrapporten for De tidligere målsætninger for organisk vækst i omsætning er udgået, mens målsætningen om at DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Strategi og finansielle målsætninger 9

10 Regnskabsberetning DSV opnåede i 2011 et tilfredsstillende økonomisk resultat, der ligger på niveau med de seneste offentliggjorte forventninger for så vidt angår nettoomsætning, bruttofortjeneste, EBITA samt frie pengestrømme har været endnu et år med optimering af forretningsprocesser. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen steg fra millioner kroner i 2010 til millioner kroner i 2011 svarende til en organisk vækst på 2,1 %. NETTOOMSÆTNING 2011 i forhold til 2010 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt 24 Køb og salg af virksomheder, netto 208 Organisk vækst (2,1%) 916 Nettoomsætning Air & Sea-divisionen har realiseret et fald i nettoomsætningen på 2,5 % i forhold til Den højere aktivitet i divisionen er mere end neutraliseret af, at de gennemsnitlige fragtrater i 2011 har været lavere end i Road-divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 7,3 % i forhold til Stigningen skyldes primært øget volumen og lidt højere rateniveau. Den organiske vækst i 2011 udgjorde 6,3 %. Jens H. Lund finansdirektør DSV A/S nettoomsætning Bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste 0 Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 10 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

11 Udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 7,82 kroner i 2011 mod 6,16 kroner i 2010 svarende til en stigning på 26,9 %. Solutions-divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 3,0 % i forhold til Stigningen skyldes primært øget volumen. Den organiske vækst i 2011 udgjorde 2,5 %. Direkte omkostninger I 2011 udgjorde direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2010, en stigning på 2,0 %. Stigningen kan hovedsageligt henføres til den stigende aktivitet, som i et vist omfang udlignes af lavere gennemsnitlige fragtrater, særligt i Air & Sea-divisionen. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i 2011 udgjorde 5,1 % og skyldes øget volumen og højere indtjening pr. sending. Bruttomargin udgjorde 22,5 % mod 21,9 % i Stigningen i bruttomargin kan primært henføres til effekten af de lavere fragtrater i Air & Sea. BRUTTOFORTJENESTE 2011 i forhold til 2010 DKK mio. Bruttofortjeneste Valutakurseffekt 10 Køb og salg af virksomheder, netto 16 Organisk vækst (5,1%) 473 Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger I 2011 udgjorde andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2010, en stigning på 7,0 %. Stigningen skyldes generel pristalsregulering samt højere aktivitetsniveau. Fjerde kvartal 2011 var herudover påvirket af en stigning i hensættelser til tab på tilgodehavender samt verserende retssager og tvister. Personaleomkostninger I 2011 udgjorde personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2010, en stigning på 2,3 %. Som følge af forøget produktivitet er antallet af medarbejdere i 2011 kun marginalt højere end ved udgangen af ROIC og investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Antal medarbejdere DKK (mio.) % Antal Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer 0 ROIC inkl. goodwill og kunderelationer DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 11

12 Personaleomkostninger var i 2011 påvirket af ikke-kontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 34 millioner kroner mod 30 millioner kroner i Afskrivning og amortisering I 2011 udgjorde afskrivninger og amortisering 549 millioner kroner mod 519 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af software og andre immaterielle aktiver på 112 millioner kroner i 2011, mod 97 millioner kroner i Amortisering af software vil som hovedregel blive geninvesteret. Posten indeholder endvidere amortisering af kunderelationer på 107 millioner kroner i 2011 mod 107 millioner kroner i Amortisering af kunderelationer er en ikke-kontant omkostning, der ikke geninvesteres. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Koncernens EBITA for 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 2010 svarende til en organisk vækst på 10,7 %. EBITA er positivt påvirket af den øgede aktivitet i 2011, samt at omkostningsniveauet samlet set ikke er øget tilsvarende. EBITA marginen udgjorde 5,6 % i 2011 mod 5,2 % i Den forbedrede margin skyldes primært effektivisering af arbejdsgange og forretningsprocesser, og conversion ratio er dermed steget til 24,7 % i 2011 mod 23,6 % i EBITA 2011 i forhold til 2010 DKK mio. EBITA Valutakurseffekt -13 Køb og salg af virksomheder, netto 3 Organisk vækst (10,7%) 234 EBITA Reguleret for ikke-kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgjorde koncernens justerede EBITA millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i Air & Sea-divisionen har realiseret et EBITA på millioner kroner mod millioner kroner i 2010, svarende til en organisk vækst på 14,0 %. Divisionens resultat er især positivt påvirket af den stigende volumen samt forbedret bruttofortjeneste pr. enhed og conversion ratio er forbedret igen i Road-divisionen har realiseret et EBITA på 834 millioner kroner mod 771 millioner kroner i 2010, svarende til en organisk vækst på 6,4 %. Det forbedrede resultat kan primært henføres til øget aktivitet samt stigning i produktiviteten. DSV Road har håndteret det stigende antal sendinger i 2011 uden at øge antallet af medarbejdere sammenholdt med udgangen af Solutions-divisionen har realiseret et EBITA på 278 millioner kroner mod 268 millioner kroner i 2010, svarende til en organisk vækst på 3,3 %. Det forbedrede resultat kan primært henføres til bedre kapacitetsudnyttelse samt øget aktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 431 millioner kroner i 2011 mod 537 millioner kroner i Faldet skyldes en lavere rentesats i 2011 end i Finansielle poster har udviklet sig som forventet, men er dog i fjerde kvartal påvirket af en engangsrenteudgift, relateret til en afgørelse i en skattesag. Resultat før skat Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau, forbedret produktivitet samt markant lavere finansielle poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgjorde 27,4 % i 2011, hvilket er på niveau med de udmeldte forventninger og er en reduktion i forhold til 2010 hvor den effektive skatteprocent udgjorde 28,1 %. Årets resultat Årets resultat udgjorde millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i Stigningen skyldes øget aktivitet, forbedret conversion ratio samt lavere finansielle poster. Årets justerede resultat udgjorde millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 7,82 kroner i 2011 mod 6,16 kroner i 2010 svarende til en stigning på 26,9 %. Stigningen er en konsekvens af det forbedrede resultat, kombineret med at de foretagne aktietilbagekøb har medført et fald i antallet af aktier. Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde balancen millioner kroner mod millioner kroner pr. 31. december Faldet skyldes primært reduktion af pengebindingen i langfristede aktiver. 12 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

13 Langfristede aktiver Langfristede aktiver udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2011 mod millioner kroner pr. 31. december Faldet skyldes primært ejendomstransaktioner, som har reduceret materielle anlægsaktiver. Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2011 svarende til en soliditetsgrad på 23,2 %. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2010 svarende til en soliditetsgrad på 28,4 %. Egenkapitalen er primært påvirket af årets aktietilbagekøb, årets resultat, udbytte samt aktuarmæssige reguleringer til pensionsordninger. Udviklingen i egenkapital DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb og salg af egne aktier Valutakursregulering 97-8 Aktuarmæssige pensionsgevinst/-tab Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Køb/afgang minoritetsinteresser Øvrige reguleringer, netto Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde 1 million kroner pr. 31. december 2011 mod 70 millioner kroner pr. 31. december Arbejdskapitalen i procent af omsætningen udgjorde 0 %, og lå på samme niveau som ved udgangen af Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2011 mod millioner kroner pr. 31. december Af den rentebærende gæld udgjorde lån og kreditter millioner kroner, hvoraf millioner kroner er langfristet. Langfristede lån udgør millioner kroner, hvor det første lån forfalder i De uudnyttede låneog kreditfaciliteter udgør millioner kroner. Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån har udgjort 4,2 % i 2011 mod 5,6 % i Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån udgøres af rentesatsen på koncernens rentesikring med tillæg af bankernes kreditmarginal. Den finansielle gearing udgjorde pr. 31. december ,2 og lå dermed på samme niveau som ved udgangen af PENGESTRØMSOPGØRELSEN DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Nettokøb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Regulerede frie pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i De forøgede pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes primært et forbedret resultat og lavere finansielle poster. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusive effekt af køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, udgjorde en nettoindbetaling på 31 millioner kroner i 2011 mod en nettoudbetaling på 97 millioner kroner i Pengestrømme fra investeringsaktivitet er påvirket af ejendomstransaktioner i Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Reguleret for køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter udgjorde regulerede frie pengestrømme millioner kroner for 2011, mod millioner kroner i De frie pengestrømme er positivt påvirket af det forbedrede driftsresultat, lavere finansielle poster, ejendomstransaktioner samt en fortsat lav pengebinding i arbejdskapital. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde en nettoudbetaling på millioner kroner i 2011 mod en nettoudbetaling på millioner kroner i Årets pengestrømme fra finansieringsaktivitet er væsentligt påvirket af de foretagne aktietilbagekøb samt udbetalt udbytte. Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgjorde en nettoindbetaling på 12 millioner kroner, og valutakursreguleringer udgjorde -8 millioner kroner, så koncernens likvider udgjorde 367 millioner kroner ultimo 2011 mod 363 millioner kroner i DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 13

14 Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 2011 mod millioner kroner i 2010 svarende til en stigning på ca. 20 %. Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde millioner kroner 31. december 2011 mod millioner kroner 31. december Faldet skyldes væsentligst salg af ejendomme. Afkast på investeret kapital (ROIC før skat inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital før skat udgjorde 19,7 % i 2011 mod 16,8 % i Stigningen skyldes højere EBITA kombineret med et fald i den gennemsnitlige investerede kapital. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til 2012 Forventningerne til 2012 er påvirket af den generelle usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling, hvor det forudsættes, at stabiliseringen fortsætter på de markeder, hvor koncernen opererer. De særskilte beretninger for de enkelte divisioner indeholder yderligere information om den forventede markedsudvikling. forventet markedsvækst i transportvolumen, 2012 Søfragt TEU 4-5% Luftfragt - ton 0% Road 1-2% Solutions 1-2% Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Bruttofortjeneste Koncernen forventer en bruttofortjeneste i niveauet millioner kroner. I modsætning til tidligere oplyser DSV ikke om forventningerne til omsætningen. Dette skyldes at omsætningen ikke anses for retvisende for udviklingen af indtjeningen i DSV, eftersom omsætningen påvirkes af udsving i såvel vækst- som fragtrater, hvoraf sidstnævnte har udvist store udsving gennem årene. Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Koncernen forventer et EBITA i niveauet millioner kroner. særlige poster For at være konkurrencedygtig og sikre fastholdelse af indtjeningsevnen er det nødvendigt kontinuerligt at vurdere og tilpasse selskabets omkostningsbase. Som en konsekvens af den seneste udvikling i den globale økonomi har DSV allokeret en engangsudgift på ca. 250 millioner kroner i første halvdel af 2012 med det formål at reducere omkostningsbasen. Den forventede tilbagebetalingsperiode udgør ca. 2 år, og knapt halvdelen af de forventede årlige synergier er indarbejdet i forventningerne til EBITA i Finansielle nettoomkostninger Finansielle nettoomkostninger forventes at ligge i niveauet 300 millioner kroner. Skattesats Koncernens skattesats forventes fortsat at ligge omkring 27 %. Frie Pengestrømme Koncernens frie pengestrømme forventes at ligge i niveauet millioner kroner. Koncernens forventede resultater er baseret på følgende valutakurser. Valutakurs EUR 745 GBP 875 NOK 96 SEK 82 USD 560 Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i et eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 14 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

15 Nøgletal pr. kvartal* kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Årets resultat Bruttomargin 22,7% 22,3% 21,4% 21,4% 22,0% 22,5% 22,5% 22,9% EBITA-margin 4,7% 5,5% 5,4% 5,1% 4,9% 5,9% 6,0% 5,4% Conversion ratio 20,6% 24,5% 25,4% 23,8% 22,5% 26,0% 26,7% 23,6% Balance (DKK mio.) Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Segmentoplysninger Air & Sea Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 20,8% 19,3% 18,4% 20,0% 20,7% 21,5% 21,7% 22,6% EBITA-margin 5,8% 6,2% 6,1% 6,8% 6,2% 7,3% 7,5% 7,6% Conversion ratio 27,9% 32,2% 33,3% 33,9% 30,2% 33,8% 34,7% 33,7% Road Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 20,1% 20,4% 19,2% 18,2% 18,7% 19,3% 18,7% 18,9% EBITA-margin 3,1% 4,4% 4,0% 3,1% 3,2% 4,2% 4,0% 3,3% Conversion ratio 15,7% 21,7% 20,6% 17,0% 17,1% 21,9% 21,4% 17,4% Solutions Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITA Bruttomargin 29,5% 30,2% 30,6% 29,9% 29,6% 29,5% 30,1% 29,3% EBITA-margin 5,2% 5,0% 5,8% 6,1% 5,5% 5,2% 5,8% 5,7% Conversion ratio 17,6% 16,7% 18,9% 20,3% 18,7% 17,5% 19,2% 19,6% *) Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 79. DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning Regnskabsberetning 15

16 DSV Air & Sea Air & Sea-divisionen er specialiseret i godstransport med fly og skib. Divisionen har et globalt netværk med traditionelle fragtservices, suppleret med en projektafdeling. Divisionen beskæftiger medarbejdere og er repræsenteret i mere end 60 lande. Strategi og målsætning Vækst Det er en central målsætning for divisionen at styrke den nuværende markedsposition og vinde markedsandele inden for både søfragt og luftfragt. Væksten skal opnås ved en kombination af organisk vækst og virksomhedsopkøb, der kan styrke og udbygge det nuværende netværk. Der er især fokus på at styrke divisionen på vækstmarkederne i Asien og Sydamerika. Kundefokus Målsætningen om at vinde markedsandele skal realiseres via en øget indsats over for større globale kunder, samtidig med at divisionen fastholder sin nuværende position over for små og mellemstore kunder. For at imødekomme kundernes stigende behov for branchespecifikke logistikydelser har divisionen udvalgt fokussegmenter, hvor produktudvikling og salgsindsats styrkes yderligere. Organisation Divisionen har i de seneste år styrket de centrale funktioner inden for indkøb af søfragts- og luftfragtsydelser. Herved sikres det, at de fulde fordele af divisionens størrelse realiseres. Jørgen Møller direktør Air & Sea divisionen nettoomsætning bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 16 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV Air & Sea

17 Ledelsen vurderer, at det realiserede resultat i 2011 var tilfredsstillende. Den øgede salgsindsats over for globale kunder understøttes af den centrale afdeling for Global Accounts, der i samarbejde med divisionsledelsen og den lokale ledelse varetager salgsindsatsen og en række styrings- og administrationsopgaver. Forretningsprocesser og it Divisionen har som målsætning at bruge ét globalt Transport Management System et mål, der forventes opnået i Dette vil understøtte effektive forretningsprocesser og medvirke til at sikre, at divisionen fortsat kan tilbyde kunderne konkurrencedygtige og værdiskabende transportydelser. Det er ledelsens vurdering, at divisionen er på rette vej i forhold til at realisere målsætningerne for EBITA-margin og conversion ratio på mellemlang sigt. Målene forventes opnået i takt med, at divisionen opnår vækst i bruttofortjenesten og fortsætter den positive udvikling i produktiviteten. Divisionsledelsen forventer, at organisk vækst i indtjeningen vil kunne opnås uden væsentlig stigning i den investerede kapital. Dermed forventer ledelsen også en fortsat stigning i ROIC. Geografisk eksponering Omsætningen i divisionen er fordelt på følgende geografiske områder: Finansielle målsætninger Divisionen har følgende langsigtede finansielle målsætninger: Mål- Realiseret sætning 2011 EBITA margin 7-8% 7,2% Conversion ratio 35% 33,1% ROIC før skat 25% 20,9% Norden 14% Sydeuropa 23% Øvrige Europa 28% Amerika 16% Asien 19% ROIC og investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Antal medarbejdere DKK (mio.) % Antal Investeret kapital inkl. goodwill og kunderelationer 0 ROIC inkl. goodwill og kunderelationer DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV Air & Sea 17

18 Udvikling i 2011 Markedsudvikling 2011 har været kendetegnet ved et første halvår med god vækst, både inden for luft- og søfragt. I andet halvår medførte den internationale økonomiske krise imidlertid en afmatning i aktiviteten. Denne udvikling var særligt gældende for ruterne Asien-Europa og Asien-USA. Divisionen har i 2011 realiseret en stigning i søfragtvolumen (TEU) på ca. 3 % i forhold til 2010, mens markedet generelt vurderes at været steget ca. 5-6 %. Væksten i søfragtvolumen lå således under markedet, og ledelsen har høj fokus på at komme tilbage på vækstsporet i 2012 via en styrket salgsindsats. Divisionens realiserede luftfragtvolumen (ton) steg i 2011 ca. 5 % i forhold til 2010, mens markedet generelt vurderes at være stagnerende med en volumen på niveau med Målsætningen om at tage markedsandele inden for luftfragt blev opfyldt i 2011, hvilket blandt andet skyldes en god udvikling hos store globale kunder. Særligt i fokussegmenterne bilindustrien og flyindustrien har udviklingen været positiv. Markedsudviklingen for divisionen var i fjerde kvartal 2011 på niveau med den afdæmpede udvikling i tredje kvartal, og den traditionelle højsæson hen mod slutningen af året indtraf kun i begrænset omfang. Vækst i transportvolumen 4. kvartal 4. kvartal DSV Marked DSV Marked Søfragt TEU 3% 4-5% 3% 5-6% Luftfragt ton 2% -3-4% 5% -1% Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Rate- og kapacitetsudvikling De globale fragtmarkeder var i 2011 påvirket af, at fragtvolumenerne steg mindre end forventet, samtidig med at der blev tilført ny transportkapacitet til markedet. Udviklingen har været særlig markant for søfragt, hvor overkapacitet har medført faldende rater på de fleste ruter gennem hele Markedet har samtidig været præget af en række varslinger fra rederierne om ratestigninger, der dog i de fleste tilfælde ikke er blevet gennemført. For luftfragt har tendensen været tilsvarende, omend mindre turbulent. Dette prismiljø har skabt en hård konkurrence, og det har stillet store krav til divisionen i forhold til løbende at sikre, at kunderne blev tilbudt en konkurrencedygtig pris. Samtidig er der løbende blevet arbejdet på at sikre, at eventuelle ratestigninger og sæsontillæg fra rederierne kunne viderefaktureres til kunderne. Resultatudvikling Resultatopgørelse uddrag (DKK mio.) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA Afskrivninger Amortisering kunderelationer EBITA Bruttomargin, % 19,6 21,6 Conversion ratio, % 32,0 33,1 EBITA margin, % 6,3 7,2 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 19,0 20,9 I 2011 realiserede DSV Air & Sea en omsætning på millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde -2,5 %. Faldet skyldes primært lavere gennemsnitlige fragtrater i 2011, der har Markedsudvikling Valutakurs- Akkvisitioner, Organisk Organisk 4. kvartal effekt netto vækst vækst 4. kvartal 2010 (DKK mio.) (DKK mio.) (DKK mio.) % 2011 Nettoomsætning ,7% Bruttofortjeneste ,9% EBITA ,1% 363 Året 2010 Året 2011 Nettoomsætning ,5% Bruttofortjeneste ,0% EBITA ,0% DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV Air & Sea

19 EBITA for 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde 14 %. medført lavere omsætning trods højere volumen på både luft- og søfragt. Bruttofortjenesten i 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde 8,0 % og kan henføres til såvel højere volumen som forbedret bruttofortjeneste pr. enhed (TEU/ton). Bruttomarginen udgjorde 21,6 % i 2011 mod 19,6 % i Den højere bruttomargin skyldes den relativt lavere omsætning, som følge af det lave rateniveau samt en højere gennemsnitlig bruttoavance pr. enhed. EBITA for 2011 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde 14,0 %. Conversion ratio udgjorde 33,1 % i 2011 mod 32,0 % i Den forbedrede bruttofortjeneste har medført en højere operationel gearing af divisionens netværk. Arbejdet med optimering af operationelle procedurer samt implementering af divisionens globale Transport Management System har også bidraget til fremgangen. I fjerde kvartal af 2011 formåede divisionen at øge bruttofortjenesten pr. enhed for både sø og luft, og har dermed fortsat den positive udvikling fra det foregående kvartal. Det realiserede EBITA i fjerde kvartal var ligeledes tilfredsstillende og var en fortsættelse af udviklingen fra tredje kvartal. Ledelsen vurderer, at det realiserede resultat i 2011 var tilfredsstillende. Forventninger til 2012 Som følge af den aktuelle globale økonomi er der for 2012 generelt stor usikkerhed omkring markedsudviklingen. Baseret på en forventning om en stabil udvikling i verdensøkonomien forventer ledelsen, at det globale søfragtmarked målt på volumen i 2012 vil vokse ca. 4-5 %, mens markedet for luftfragt målt på volumen forventes at være på niveau med Aktivitetsniveauet i første del af 2011 var relativt højt, og derfor forventes det, at vækstraterne i første del af 2012 bliver relativt lave. Ledelsen forventer at kunne leve op til målsætningen om at tage markedsandele på de markeder, hvor divisionen opererer. Udviklingen i fragtraterne er, særligt inden for søfragt, vanskelige at forudsige og afhænger meget af udviklingen i kapaciteten. Ledelsen har stor fokus på at sikre, at divisionen følger markedet tæt og kan reagere hurtigt ved udsving i raterne. I overensstemmelse med de finansielle målsætninger forventes det, at DSV Air & Sea vil kunne fastholde og forbedre produktiviteten og dermed opnå vækst i indtjeningen i Fordeling Sø- og luftfragt Søfragt Luftfragt (DKK mio.) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Brutto margin, % 18,5 21,6 21,0 21,6 Volumen (TEU/Ton) DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV Air & Sea 19

20 DSV Road DSV Road er med et komplet netværk i Europa blandt Europas tre største transportvirksomheder. Divisionen beskæftiger medarbejdere og er etableret i 32 lande. Strategi og målsætning Vækst Det er en central målsætning for divisionen at styrke den nuværende markedsposition og vinde markedsandele. Målet skal primært nås ved organisk vækst. Og den nuværende markedsposition kombineret med det stærke europæiske netværk er et godt udgangspunkt for vækst i de fleste lande, hvor divisionen opererer. Skulle der opstå muligheder for attraktive bolt-on virksomhedsopkøb, som kan supplere det nuværende netværk, vil disse blive vurderet og eventuelt bidrage til væksten. Kundefokus DSV Road s kundeportefølje består både af små og mellemstore virksomheder samt en række store globale kunder. Gennem en fokuseret salgsindsats arbejder divisionen på at opnå vækst inden for alle de nuværende kundesegmenter. Denne vækst skal opnås både inden for international transport og på markedet for national distribution. DSV Road arbejder fokuseret på at udvikle de fragtydelser og services, som divisionen tilbyder kunderne inden for såvel full- og partload som stykgods. Derved sikres, at DSV Road konstant tilbyder et produkt, der både pris- og kvalitetsmæssigt er markedsledende. Søren Schmidt direktør Road divisionen nettoomsætning bruttofortjeneste Ebita DKK (mio.) DKK (mio.) % DKK (mio.) % Bruttofortjeneste Conversion ratio EBITA EBITA margin 0 20 DSV årsrapport 2011 Ledelsesberetning DSV Road

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere