Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4"

Transkript

1 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014

2 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen... 4 Bilag: Prioriteringsmodel for vej- og trafiksikkerhedsprojekter

3 Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter Favrskov Kommune, Trafik og Anlæg har i 2014 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan. Planen udpeger en række projekter, som hver for sig skal bidrage til at nå de fastlagte mål, der er beskrevet i planen. Økonomi og prioritering af projekterne er samlet i denne handlingsplan. Handlingsplanen indeholder således en oversigt over projekterne, forklaring på prioriteringsmetoden og endelig en prioriteret projektliste for de projekter, der forventes at skulle gennemføres i de kommende år. Projekterne dækker over samarbejder, planlægning samt fysiske tiltag. For en nærmere forklaring på baggrunden for projekterne henvises til trafiksikkerhedsplanen. 3

4 Trafiksikkerhedsplan Mål for trafiksikkerheden i Favrskov Antallet af dræbte og tilskadekomne skal hal veres fra 2012 til 2020 Favrskov Kommune har i 2014 udarbejdet en trafiksik- rammerne for de kommende års arbejde med trafiksik- kerhedsplan for perioden , der fastlægger kerhed. Favrskov Kommunes vision for trafiksikkerhedsarbejdet er: Ingen dræbte i trafikken på Favrskov Kommunes vejnet. For at nå dette har Favrskov Kommune igangsat en række indsatser, hvilke beskrives i dennee rapport. Favrskov Kommune ønsker, at den positive udvikling i trafiksikkerheden fortsætter. Målsætningen frem til 2020 er derfor, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken halveres fra 19 i 2012 til under 10 i Dræbte og tilskadekomne * Dræbte Alv. tilskade Let. tilskade Målsætning Favrskov National målsætning Favrskov Kommune har en målsætning om at halveree antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i *Tal for 2013 er foreløbige, udtrukket d. 18/ Tiltag i trafiksikkerhedsplanenn I trafiksikkerhedsplanen arbejdes der med 4 indsatsområder. Indsatsområder er valgt, da derr er et sær- ligt stort potentiale for at reduceree uheld, forbedre trygheden og den trafikale t adfærd. Skoleveje Veje i landområde Høj hastighed Uheldsbelastede lokaliteter x Tiltag foreslået i trafiksikkerhedsplanen indgårr i de følgende afsnit med uddybende beskrivelse samt an- lægsskøn. Tiltagene er opdelt i adfærdsmæssige- og fysiske tiltag, og listet efter indsatsområde. 4

5 Adfærdsmæssige tiltag Projekterne der relaterer sig til trafikal adfærd består af en række planlægnings- og kampagnetiltag. I nedenstående tabel er de adfærdsmæssige tiltag listet. Projekterne gennemføres løbende og er ikke prioriteret. Indsatsområde Skoleveje Veje i landområde Uheldsbelastede lokaliteter Tiltag Gennemgang af de trafikale forhold ved 2 forsøgsskoler. Skolerne hjælpes med udarbejdelse af trafikpolitikker. Efterfølgende vil der ske en gennemførelse af fysiske projekter fra gennemgangen af forsøgsskolerne Der arbejdes for at få medfinansiering til et forsøg med elcykler til de ældre elever med langt til skole Gennemførelse af tiltag på veje i landområde med kurver og faste genstande, som er uheldsbelastede, eller hvor der er modtaget oplysninger om problemer fra kommunens borgere. Som eksempel kan nævnes Trigevej mellem Søften og Trige, Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg samt vej mellem Laurbjerg og Lerbjerg. Tiltagene på vejene kan findes på baggrund af en trafiksikkerhedsinspektion. Gennemgang af de trafikale forhold i kommunens landsbyer. Gennemgangen starter med de landsbyer der gennemskæres af en overordnet vej (trafikvej). Gennemførelse af projekter fra gennemgangen af landsbyerne Gennemføre kampagner omkring høj hastighed Der arbejdes for en temadag omkring høj hastighed for unge og deres forældre på udsatte skoler Trafiksikkerhedsinspektion af de 6 grå strækninger Trafiksikkerhedsprojekter indenfor samarbejde og planlægning. Fysiske tiltag (anlægsprojekter) Anlægsprojekterne indenfor trafiksikkerhed er opdelt efter trafiksikkerhedsplanens 4 indsatsområder. Priserne på tiltag er beregnet ud fra enhedspriser og er eksklusiv, projektering, arealerhvervelse samt uforudsete udgifter, hvorfor der ved gennemførelse af projekter laves en detaljeret beregning af prisen. Mindre projekter vil blive medtaget i den løbende vejdrift. Priser er eksklusiv moms. Skoleveje Tiltag til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden ved skoleveje består i høj grad af ønsker fra kommunens borgere. Nr. Sted Problem Projekt Anlægsskøn 1 Voldum-Rud Vej,, Ved krydset ved Bramstrupvej tydeliggøres vejens forløb med afmærkning. Voldum landbrugsmaskiner kr. 2 på Omfang af problemet undersøges med en trafiktælling med hastighedsmåling. Ellemosevej, trods af trafiksanering. 3 Kvottrupvej, Søften 4 Tåstrupvej, Selling Ønske om bump forbi skole og børnehave ved forsamlingshus og børnehave Ønske om trafiksanering Fodgængerfelt nedslidt. Omfang af problemet undersøges med trafiktælling med hastighedsmåling. Der foretages en trafiktælling med hastighedsmåling for at afdække behovet for trafiksanering. Der laves cykelbaner med cykelsymbol på strækningen. Der laves en indsnævring af krydsningspunktet samt genmarkering af fodgængerfelt. Minervavej, Hammel 5 Vesterskovvej, sti 6 fra Lilleåparken, Over vej, Krydsning for skolebørn fodgængerfelt. Hævet flade ved eksisterende krydsning med 7 8 Tungelundskolen, Overgang på Skole- Fodgængerovergangen flyttes til den hævede kr kr kr. 5

6 Samlet Thorsø vej flade. På sigt flyttes skoletavlerne nærmere krydset. Ønske om nedsat hastighed og sikker krydsning Haarvej ml. Haarbrovad og Haldumvej, Haar Sellingvej / Ødumvej, Selling Vesselbjergvej / Skovvangsvej, Svært at krydse vejen. Ønske om fodgængerovergang ved Skovvangsvej 60 km/t mellem Haar og Hinnerup. Byskiltet ved Hinnerup flyttes lidt nærmere byen. På sigt undersøges muligheden for 2-1 vej mellem Hinnerup og gennem Haar og krydset med Haldumvej indsnævres. Stitunnel under Ødumvej og 2-1 vej på Sellingvej Der er ikke tilstrækkeligt krydsningsbehov til et fodgængerfelt iht. vejreglerne. Der arbejdes i stedet på en stitunnel ved Futuravej kr kr.* Se uheldsbelastede lokaliteter kr. Prioriteret liste med projekter ved skoleveje. *Stor usikkerhed omkring pris, da der ikke er lavet forundersøgelser til projektet. Veje i landområde Tiltag til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden ved veje i landområde består i høj grad af ønsker fra kommunens borgere. Nr. Sted Problem Tiltag Anlægsskøn 1 Borrevej i Borre Der laves rumleriller i kurverne nord for byen. 3 2 Skarpt sving Der laves forvarsling til krydset og reflekssøm i Gelbrovej syd for kurven på Gelbrovej. På sigt evt. beplantning ved Houlbjerg kurven. 2 3 Sjellevej, Voldby på Sjellevej Kurver i landområde forvarsels med skiltning. Ved Farrevej sænkes hastigheden til 60 km/t før byen kr Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg vej mellem Laurbjerg og Lerbjerg Hovedgaden syd for Ulstrup 7 Kræmmervejen og dårlige forhold Oversigt pga. majsmarker Samlet Prioriteret liste med projekter omkring veje i landområde. Der laves overhalingsforbud i kurver. Igennem skoven forlænges autoværnet. Der laves en tælling for at kortlægge omfanget af hastighedsoverskridelserne. I skoven etableres der yderligere autoværn. Uheldsudviklingen holdes under observation. Det gøres en ekstra indsats omkring oversigt ved høje afgrøder sommer kr. Tiltag til forbedring af trafiksikkerheden og trygheden ved lokaliteter med høj hastighed består i høj grad af ønsker fra kommunens borgere. Nr. Sted Problem Tiltag Anlægsskøn 1 Postvej / Tinningvej, Foldby fra Tinnetvej. Oversigtsservitutter undersøges. Hæk på nordøstlig side af krydset tager oversigt Beplantning 2 Voldbyvej ved bymidten, Hammel Konflikter mellem cyklister og parkerede biler 40 km/t udvides til den østlige side af krydset. Øvrige løsninger skal ses i sammenhæng med omdannelse af Østergade kr Haarvej / Kildevangen, Hinnerup Tinningvej 10-18, Foldby Beplantning Svinget på Tinningvej Oversigten mod nord er begrænset. Hvis det er muligt beskæres beplantningen, ellers tages der kontakt til ejere. Indersiden af kurven markers og indsnævres med en hjælpelinje og en spærreflade kr.

7 Nørregade, Hinnerup Thorsølundvej, Thorsø Postvej og Dambrosvej, Foldby Elmevej, Hammel Østervangsvej, Engdalsvej, Søften Vestre Ringvej / Vesterskovvej, Møllebakken, Lading 13 Bøstrup Samlet Rylevej, Hinnerup Amdrupvej / Ågårdsvej, Ødum Hovhedevej, Værumvej og Vissingvej, Vissing Møllevej- Nørregade, viadukt, Hinnerup Minirundkørsel Søndergade, Østervangsvej, Mandhusvej, Lading Fredensgade, Hinnerup Ledvogtervej, Hinnerup i boligområdet ned mod institutionen. Ønske om hastighedsdæmpning. Bumpenes hastighedsdæmpning Ønske om hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Svært at krydse Vestre Ringvej mod skoven gennem byen i kryds, og i sving Smal passage. Utryg som fodgænger. Højresving foregår uden om cirkulationsarealet nyt slidlag Ønske "legende børn" skilt, eller hastighedsdæmpning og lastbiltrafik Fodgængere forbudt på cykelsti Prioriteret liste med projekter omkring høj hastighed. Der laves en trafiktælling med hastighedsmåling for at kortlægge omfanget af problemet. Effekt af nuværende bump undersøges. Omfang af problemet undersøges med en trafiktælling med hastighedsmåling. Omfang af høj hastig undersøges med trafiktælling med hastighedsmåling. Bump er virkningsfulde og ændres ikke. Der etableres yderligere ramper til fortovet, som sikrer at ældre kan benytte fortovet. En delstrækning mellem Kvottrupvej og Luritsdalvej har i dag en hastighedsgrænse på 80 km/t. Hastigheden sænkes til 60 km/t. Krydsningshelle i spærreflade på Venstre Ringvej syd for Vesterskovvej Omfang af problemet undersøges med en trafiktælling. Registreringer fra din fart tavler undersøges. Hastighedsgrænsen hæves på den sydlige del af strækningen til 60 km/t. På Vrangstrupvej flyttes byzonetavlen nærmere byen. Midterstribe markeres. Efter striben er markeret laves en trafiktælling for at undersøge om der stadig er problemer. Fortov forlænges. Buslomme markeres tydeligere med afmærkning. Omfang af problemet undersøges med trafiktællinger med hastighedsmålinger på indfaldsvejene. Mulighed for forlængelse af fortov gennem tunnel undersøges. Dette kræver at vejen bliver 1- sporet, hvilket stiller krav til oversigtsforhold. Alternativt laves en signalregulering. 40 km/t tavle før tunnellen mangler. Overkørbart areal i midterøen der hæves som i Hammel, så rundkørslen bliver mere ubehageligt at køre lige igennem. Der ses på om geometrien kan opstrammes, så rundkørslen bliver mere selvforklarende. Der er etableret en chikane. Chikanen forvarsles, skilt med sving flyttes nærmere kurven. Byzonetavlen sættes på høj stander. Der etableres yderligere belysning ved chikanen. Etablering af 3 bump og skiltning mod gennemkørende lastbiltrafik. Problemet ses som begrænset, da der er et fortov i modsatte side af vejen. Der foretages derfor ikke yderligere kr kr kr kr kr kr kr Uheldsbelastede lokaliteter De uheldsbelastede lokaliteter kaldes også sortplet projekter. Projekterne er udpeget fordi politiet har registreret særligt mange uheld på lokaliteterne. Ud fra de registrerede uheld i perioden er der udpeget 7 uheldsbelastede lokaliteter. 7

8 Nr. Sted Projekt Anlægsskøn 1 Hammelvej - Vester Alle (Laurbjerg) Ombygning til signalanlæg kr. 2 Landevejen / Ødumvej (Ødum) Der er i 2013 gennemført tiltag, hvorfor effekten af disse afventes 0 Kr. Fjernelse af træer, opkøb af jord. Advarselstavle på 3 Trigevej (ml. Søften og Trige) den østlige side af kurven flyttes 12 I 2. etape laves en vejudvidelse kr. 4 Søndergade Ådalsvej (Hinnerup) Hajtænder på Søndergade i stenbelægning 1 5 Voldbyvej (Hammel) Der laves en midterstribe, kantstribe evt. cykelbane. Det undersøges om hastighedsgrænsen kan hæves til 7 60 km/t fra Kappelskildevej til Jægervej S 6 Mejlbyvej (Røved) Lukning af sidevej. Kantbane samt fuldt optrukne midterlinjer markeres gennem byen kr. Futuravej omdannes til sti op mod Vesselbjergvej og fortsættes i en tunnel under vejen. Stien kobles på kr. det eksisterende stinet ved Hovvej 7 Vesselbjergvej () Indkørslen overfor Skovvej lukkes ud til Vesselbjergvej og der laves en ny adgang via Egevej kr. Der opsættes skilte med "blind vej", hvor dette mangler kr. Samlet Prioriteret liste med projekter ved de uheldsbelastede lokaliteter

9 Bilag: Prioriteringsmodel for vej- og trafiksikkerhedsprojekter Formålet med modellen er at opnå et redskab til prioritering af projekter, som er vidt forskellige i både effekt og økonomi, og hvor det i mange sammenhænge vil være nødvendigt at foretage skøn for at foretage prioriteringen. Modellen fungerer på denne måde: For spørgsmålet: Hvor mange har glæde af projektet? gives samlet 1-5 point ud fra et skøn over hvor mange der kan tænkes at få glæde af projektet. Dette gøres ud fra følgende parametre: Trafikmængde i 2020 (biltrafik) Antal cyklister, herunder skoleruter Trafikmængden i 2020 findes ud fra kommunens trafikmodel. Ved antal cyklister tages der udgangspunkt i kortlægningen af skoleelevers korteste rute mellem hjem og skole, hvilket er udarbejdet i forbindelse med kommunens cykelstiplan. Der gives desuden ekstra point for sammenhæng i stinettet og for rekreative cykelruter. For spørgsmålet: Hvilken virkning vil projektet have? gives samlet 1-5 point ud fra en vurdering af: Forbedret fremkommelighed (biltrafik) Forebyggelse af uheld Øvrig sammenhæng Forbedringen for fremkommeligheden findes ud fra kommunens trafikmodel, hvor afviklingen i 2020 betragtes. Forebyggelsen af uheld beror på erfaringstal. Øvrig sammenhæng består af påvirkning på trygheden, støj, påvirkning på andre brugere af vejnettet (f.eks. øget tilgængelighed), byudvikling, evt. sammenhænge i vej- og stinet, ønsket i andre sammenhænge (f.eks. LAG, borgere mm.), effekt på skolebuskørsel/taxi, anbefalinger af politiet. Resultat: De 2 pointtal ganges og produktet (effekten) divideres med den skønnede pris for projektet. 9

10 Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter 2014 Favrskov Kommune 10

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere