Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar

2 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år skal redegøre for situationen med hensyn til ligestilling af mænd og kvinder. Det fremgår også, at ressortministeren herefter skal bearbejde redegørelserne i en rapport til ministeren for ligestillling. Pr. 1. september 2003 har Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med tilhørende styrelser og institutioner indberettet ligestillingsredegørelserne via det internetbaserede værktøj ligestillingidanmark.dk. Resultatet af disse redegørelser fremgår af rapportens afsnit 2. Ministeren for ligestilling har opfordret til, at ligestillingsrapporten indeholder mere end blot en sammenskrivning af ligestillingsredegørelserne, således at rapporten giver et fremadrettet billede af ministeriets arbejde med ligestilling. Rapportens afsnit 3 omtaler derfor arbejdet med ligestilling i Økonomi- og Erhvervsministeriet generelt. Rapportens afsnit 4 konkluderer på redegørelserne og arbejdet med ligestilling i Økonomiog Erhvervsministeriet. 2. Ligestillingsredegørelserne Nedenfor er ligestillingsredegørelserne fremhævet i forholdt til tre kategorier; A. Om arbejdspladsen har en ligestillingspolitik, B. Kort oversigt over kønsfordelingen på stillingskategorier og. Her er der særligt lagt vægt på hvor mange kvinder, der var på før-lederkursus i 2002, idet disse tal synes at pege i en anden retning end de tal, der fremgår af svarende i kategori B. Svarene er angivet i procent for at give et billede af kønsfordelingen på den enkelte arbejdsplads. Procenttallene er rundet af til nærmeste hele tal. Departementet Se nedenfor under afsnit 3. Antal ansatte: 102 kvinder og 105 mænd Departementschef 100 Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt (33)

3 I 2002 var et antal medabejdere på før-lederkursus. Heraf var 67% kvinder og 33 % mænd. By og Byg Ja, i personalepolitikken (vedr. køn, etnicitet og alder) med 6 konkrete målsætninger. Antal ansatte: 45 kvinder og 59 mænd 0 Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt (7) Ingen. Danmarks Statistik Ja, særskilt ligestillingspolitik (vedr. køn og etnicitet) med 7 konkrete målsætninger. Antal ansatte: 277 kvinder og 313 mænd Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt (46) I 2002 var lige mange mænd og kvinder på før-leder kursus. Elektricitetsrådet Elektricitetsrådet og Dansk Gasmateriel Prøvning samles pr. 1. januar 2004 i den ny Sikkerhedsstyrelse. Antal ansatte: 16 kvinder og 41 mænd. Mangler i det elektroniske indberetningsværktøj, hvorfor indtastning i denne kategori ikke var muligt. 3

4 Direktører Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt Initiativ med kønsperspektiv: Forebyggelse af brande hos ældre kvinder på baggrund af overrepræsentation af omkomne kvinder under brand. Initiativet medførte et fald i antallet af brande hos ældre kvinder. Kønsmainstreamingsinitiativ: Kampagne om el-sikkerhed - Gør-det-selv-elarbejde for at finde ud af, hvilke former for oplysninger om farer og gode råd, som henholdsvis kvinder og mænd ønsker. En forundersøgelse med fokusgrupper resulterede i, at det var nødvendigt med to kommunikationsformer tilpasset henholdsvis mænd og kvinder. Energistyrelsen Ja, i personalepolitikken (vedr. køn, alder, etnicitet, handicap, alder og seksuel orientering) med 8 konkrete målsætninger. Antal ansatte: 107 kvinder og 98 mænd Ledere i alt (20) I 2002 var et antal medabejdere på før-lederkursus. Heraf var 60% kvinder og 40 % mænd. Erhvervs- og Boligstyrelsen Ja i personalepolitikken (vedr. køn, handicap, etnicitet og alder) med 2 konkrete målsætninger. Antal ansatte: 164 kvinder og 134 mænd

5 Ledere i alt (33) I 2002 var lige mange mænd og kvinder på før-lederkursus. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ja, i personalepolitikken (vedr. køn, etnicitet og alder). Antal ansatte: 88 kvinder og 67 mænd Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt (35) I 2002 var et antal medabejdere på før-lederkursus. Heraf var 83% kvinder og 17 % mænd. Finanstilsynet Ja, i personalepolitikken (vedr. køn) med handlingsplan og 4 konkrete målsætninger en egentlig mainstreamingspolitik. Antal ansatte: 105 kvinder og 60 mænd Ledere i alt (35) Kun mænd var på før-lederkursus i Forbrugerstyrelsen Nej, men ligestillingsspørgsmålet er en integreret del af den samlede personalepolitik (vedr. køn, handicap, etnicitet og alder), af handlingsplanen med målsætningen om at tilstræbe en mere ensartet fordeling af køn på alle niveauer og af 9 konkrete målsætninger. 5

6 Antal ansatte: 86 kvinder og 42 mænd Direktører Højere mellemledere (lr. 38) Ledere i alt (12) Initiativ med kønsperspektiv: Familievenlige arbejdspladser for at skabe fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. I 2002 var lige mange mænd og kvinder på før-lederkursus. Konkurrencestyrelsen Nej. Se nedenfor under afsnit 3. Antal ansatte: 67 kvinder og 68 mænd Ledere i alt (24) I 2002 var et antal medabejdere på før-lederkursus. Heraf var 60% kvinder og 40% mænd. Patent- og Varemærkestyrelsen Ja, både i personalepolitikken og i en særskilt politik (vedr. rummeligt arbejdsmarked, etnicitet og alder) med 5 konkrete målsætninger. Antal ansatte: 135 kvinder og 82 mænd Ledere i alt (24) december 2003 tiltrådte en kvindelig direktør. 6

7 Initiativ med kønsperspektiv: Styrelsen har bidraget til en rapport om klarlæggelse af antal kvindelige opfindere. Søfartsstyrelsen Nej, men en værdibaseret personalepolitik, hvori ligestillingsaspektet indgår. Antal ansatte: 88 kvinder og 137 mænd Ledere i alt (23) Kun mænd var på før-lederkursus i Arbejdet med ligestilling generelt Økonomi- og Erhvervsministeriets koncernpersonalepolitikken trådte i kraft den 1. december Koncernpersonalepolitikken er grundstenen for alle øvrige personalepolitikker og skal sikre fælles retning på personaleområdet på tværs af koncernens institutioner. Koncernpersonalepolitikken skal til stadighed afspejle de udfordringer og krav, som arbejdsmarkedet stiller. Koncernpersonalepolitikken medfører, at departementets og styrelsernes personalepolitikker revideres. Ligestillingsspørgsmålet forventes indarbejdet som en integreret del af disse politikker eksplicit eller implicit. Koncernens værdier danner allerede på nuværende tidspunkt rammerne for arbejdet og udviklingen i Økonomi- og Erhvervsministeriet - både inden for koncernen og i forhold til omverdenen. Koncernens værdier er: Vores resultater gør en forskel Vi viser handlekraft Vi har fokus på kvalitet Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi skaber sammen en god arbejdsplads 7

8 At skabe en god arbejdsplads betyder blandt andet, at vi tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker - og løser opgaverne bedst, når vi har bredde i kompetencerne og forskellige indfaldsvinkler. Vi ser på alle ansatte som hele medarbejdere, der skal kunne kombinere arbejdsliv med familie- og fritidsliv. I løbet af næste år vil arbejdet med ligestilling og mainstreaming i Økonomi- og Erhvervsministeriet blive koordineret i forhold til de relevante faglige kompetencer. F.eks. vil arbejdet med mainstreaming af lovforslag blive koordineret med i Juridisk Sekretariat, og arbejdet med mainstreaming af budgetter vil blive koordineret med økonomiafdelingen. 4. Konklusion Ligestillingsredegørelserne som beskrevet ovenfor viser, at der mange steder i koncernen er en ligestillingspolitik - enten som en integreret del af personalepolitikken eller som en særskilt politik. Nogle steder kommer dette til udtryk i initiativer med kønsperspektiv. Redegørelserne viser også, at topposterne i Økonomi- og Erhvervsministeriet bestrides af mænd. Bortset fra By og Byg og Forbrugerstyrelsen er alle direktørerne mænd. På det højere mellemlederniveau (lr. 38) er der kun en mindre andel af kvinder. Her udmærker Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sig ved at have lige mange mænd og kvinder på det højere mellemlederniveau. På det lavere mellemlederniveau (lr. 36- forøges andelen af kvinder i forhold til andelen af mænd, men det er stadig mændene, der bestrider den største andel af stillingerne. Andelen af mandlige ledere er derfor ikke overraskende større end andelen af kvindelige ledere set i forhold til det samlede antal ledere. Andelen af kvinder på før-lederkursus i koncernen kunne imidlertid tyde på, at dette forhold vil ændre sig i løbet af de kommende år. Sammenholdt med koncernpersonalepolitikken og med koncernens værdier, som er omtalt ovenfor i afsnit 3, peger alt i retning af, at der fremover vil være en øget bevidsthed om det kønsmæssige ligestillingsaspekt i Økonomi- og Erhvervsministeriet, således at ligestillingslovens formål om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd efterleves. Det skal hertil bemærkes, at Økonomi- og Erhvervsministeriet i det daglige arbejder med ligestilling i langt flere aspekter end kønsaspektet, herunder i forhold til etnicitet, handicap og alder, hvilket også fremgår ovenfor af svarerne til kategori A. Ligestilling i alle former indgår som en helt naturligt del af arbejdet på en moderne arbejdsplads. 8

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj 2011 1 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune

PersonalePol. rent 2003 05/08/03 14:05 Side 1. Personalepolitisk Regnskab 2003 Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 1 Personalepolitisk Regnskab Københavns Kommune PersonalePol. rent 05/08/03 14:05 Side 2 INDHOLD FORORD Københavns Kommunes Værdigrundlag København er som Danmarks

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere