Leder udviklings program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder udviklings program"

Transkript

1 Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

2 Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at blive, være og udvikle sig som leder i God ledelse er af afgørende betydning for, at opgaveløsningen i den enkelte afdeling og i hele organisationen kan foregå på et højt fagligt niveau med respekt for borgeren og den enkelte medarbejder. De aktuelle og fremtidige ledelsesudfordringer skaber et behov for et fælles strategisk fokus og et fortløbende udviklingsarbejde omkring ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Hovedomdrejningspunktet for ledelsesudvikling i Region Midtjylland er vores interne lederudviklingsprogram, der på tværs af koncernen i høj grad bidrager til udvikling af ledere og ledelse i praksis. Der er fokus på ledernes evne til at udvise den nødvendige handlekraft i forhold til at realisere regionens, lokale og egne strategier. Samtidig er der behov for, at lederen bevarer udsynet til de 2

3 Forord ledelses- og samfundsudfordringer, vi står midt i, sådan at lederne aktivt og effektivt medvirker til at skabe sammenhængende velfærdsydelser og erhvervsudvikling på tværs af fag, afdeling, organisation og sektor. Det er ambitionen, at lederudviklingsprogrammet i Region Midtjylland bidrager til såvel den enkelte leders egen udvikling som den samlede organisations udvikling og vision. Således skal regionens ledere efter endt deltagelse på lederudviklingsforløbene være rustede til at møde såvel dagligdagens som fremtidens udfordringer i den offentlige sektor. Det er ambitionen, at indholdet i programmerne understøtter og sikrer et samspil mellem Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, arbejdsgrundlaget for sundhedsområdet, den nyeste praksisviden på ledelsesområdet og de lokale udviklingstiltag på regionens arbejdspladser. Direktionen i Region Midtjylland ønsker med lederudviklingsprogrammet at understøtte udviklingen af professionel ledelse overalt i regionen. Med venlig hilsen Bo Johansen Regionsdirektør 3

4 Introduktion Introduktion til Region Midtjyllands Lederudviklingsprogram 2014 Lederudviklingsprogrammet for Region Midtjylland har som overordnet formål at styrke og udvikle regionens ledere, så de er bedst muligt rustede til at møde såvel dagligdagens som fremtidens udfordringer i den offentlige sektor. Lederudviklingsprogrammet skal: Sikre at lederudviklingen i Region Midtjylland i høj grad bidrager til udvikling af ledelse i praksis, samspil i klinikken og med omverden til gavn for borgerne og samfundet Skabe et sammenhængende program, hvor forskellige supplerende elementer, mentorordning, ledelsesevaluering, etc. ses som integrerede dele af det samlede program for ledere og ledertalenter Understøtte lederne i at håndtere de ledelsesudfordringer som lederne møder, så Region Midtjylland fortsat er en god arbejdsplads at blive, være og udvikle sig som leder i 4

5 Introduktion Skabe de bedste forudsætninger for, at Region Midtjylland til enhver tid har kvalificerede og kompetente ledere klar til at tage over på næste niveau - med andre ord skabe et større og mere kvalificeret grundlag for lederrekruttering på alle ledelsesniveauer Det er målet, at lederudviklingsprogrammet bidrager til en fortsat sammenhæng mellem regionens strategier, den nyeste praksisviden på ledelsesområdet og de lokale udviklingstiltag på regionens arbejdspladser. Talentpleje og rekruttering af ledere at blive leder og avancere som leder i Region Midtjylland Lederudviklingsprogrammet er fundamentet for at vi som organisation evner og forventer: At vi har kvalificerede medarbejdere og ledere til at besætte ledige lederstillinger på alle niveauer i organisationen At alle ledere skaber tilfredsstillende resultater ved at kende og være trænet i den opgave, de skal løse At alle ledere tager ansvar for udvikling af medarbejdere/ledere i direkte reference 5

6 Introduktion Lederudviklingsprogrammet omfatter således seks forløb målrettet ledere og talenter på forskellige niveauer i organisationen: Apollo afklaringsforløb for lederaspiranter Challenger et kvalificerende forløb for kommende ledere Galathea et forløb for førstegangsledere og nye ledere i Region Midtjylland Kilimanjaro et forløb for ledere med medarbejderansvar Sirius et forløb for ledere af ledere The Alchymist Experience tværsektorielt udviklingsprogram for topledere Særligt fokus på tværgående, sammenhængende forløb i lederudviklingsprogrammet Et af de overordnede strategiske fokusområder i Region Midtjylland er at skabe sammenhæng i vores velfærdsydelser i regionen og på tværs af sektorer. Det er derfor et væsentligt element i alle forløb i lederudviklingsprogrammet. Nyt i lederudviklingsprogrammet Kon-Tiki er et forløb, hvor udvikling af et konkret patientforløb på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og/eller sektorer er i fokus. Målgruppen for forløbet er bred: Alle, der har en andel i og et medansvar for at skabe sammenhængende forløb, uanset om man er forløbskoordinator, forløbsansvarlig, overlæge, afdelingssygeplejerske el. lign. Kon-Tiki har i sit første leveår fået stor opmærksomhed, fordi vi som organisation har et stort behov for bredt at udvikle kompetencer til at facilitere forandringer, udvikling og innovation på tværs for at kunne skabe bedre, mere sammenhængende og effektive forløb på tværs af fag, afdelinger, enheder og sektorer. 6

7 Introduktion Leder- og ledelsesudvikling i sammenhæng Lederudviklingsprogrammet skal derudover ses i sammenhæng med øvrige koncernbærende ledelsesudviklingstiltag i Region Midtjylland: Ledelses- og Styringsgrundlag Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet Overordnede stillingsbeskrivelser Ledelsesevaluering i Region Midtjylland Strategisk kompetenceløft af ledere, som har til formål i accelererede forløb at opkvalificere viden og kompetence for regionens ledere båret af en her-og-nu aktualitet ift. regionens udvikling Mentorordning målrettet nye ledere og ledere i positionsskifte Løbende udvikling og udbud af kortere kurser/ forløb: Værktøjskurser og tilbudspalette til den erfarne leder Med de ovenstående aktiviteter vil lederudvikling i Region Midtjylland fortsat støtte udvikling af ledelse både i forhold til det koncernbærende perspektiv, et fælles ansvar og ikke mindst i forhold til udvikling af ledelse som fag. Det er fra direktionens side tilstræbt, at en væsentlig del af udgiften for regionsinterne deltagere finansieres via centrale puljer. Således er forløbet for lederaspiranter, Apollo, fuldt finansieret. De øvrige forløb er delvist finansieret med deltagerbetaling. For eventuelt regionseksterne deltagere er der fuld deltagerbetaling. Følg med på og/eller 7

8 Apollo Apollo Et afklaringsforløb for lederaspiranter i Region Midtjylland Apollo indikerer en rejse i tid og rum. En rejse, hvor man slipper jordforbindelsen for en stund, forlader det kendte og lander i en helt ny verden for at udforske mulighederne i denne. Rejsen kræver meget energi til afsættet, man vil komme til mærke både vægtløshed og ensomhed, og man er nødt til at gennembryde lydmuren for at komme igennem. Målgruppe Medarbejdere, som søger afklaring af, hvorvidt ledelse med personaleansvar er noget for dem. Medarbejderen skal indstilles til forløbet af egen leder. Når en medarbejder indstilles til forløbet, forpligter lederen sig samtidig til minimum én opfølgende samtale om den videre udviklingsplan for medarbejderen. 8

9 Apollo Formål Formålet er at støtte lederaspiranten til størst mulig afklaring af, om vedkommende ønsker at blive leder i Region Midtjylland, herunder: At øge mulighederne for, at lederaspiranten kan træffe et bevidst valg på et kvalificeret grundlag At lederaspiranten får et indblik i de dilemmaer, man skal kunne rumme som leder i Region Midtjylland At lederaspiranten får indblik i sit personlige afsæt for at påtage sig en lederrolle At sikre et rekrutteringsgrundlag til lederstillinger i Region Midtjylland Udbytte Lederaspiranten får indblik i, hvad der kræves i en lederrolle, og der gives undervejs mange muligheder for refleksion og selvindsigt. Lederaspiranten identificerer, hvad der skal aflæres, og hvad der skal tillæres for at påtage sig et lederjob. Den enkelte lederaspirant træffer et valg om at blive førleder eller om at søge alternative karriereveje. Lederaspiranten kender Region Midtjyllands tilbud til førledere eller medarbejdere og har lagt sin egen udviklingsplan i samarbejde med egen leder. Region Midtjylland får med afklaringsforløbet Apollo et større grundlag for lederrekruttering fra en gruppe motiverede førledere. Med udviklingsplanen sikres, at førlederne er parate til gå videre til Challenger-forløbet og til herefter at påtage sig et lederjob. Indhold Forløbet er et afklaringsforløb bestående af to moduler. Modul 1 Modul 1 er et internat af tre dages varighed. Elementerne i modulet vil fokusere på den personlige afklaring. Gennem en personlig og ledelsesfaglig afklaringsproces gives den enkelte deltager mulighed for at beslutte sig for, om hun/han vil være leder i den offentlige struktur og hvis ikke: Hvad så? Den personlige afklaring foregår gennem forskellige øvelser og udveksling af håb, tvivl og skepsis med de andre på holdet. Som en del af forløbet vil der blive arbejdet med personlige og arbejdsmæssige positive og negative erfaringer og oplevelser, der kan have indflydelse på afklaringsprocessen. Gennem feedback får deltagerne indblik i egne styrker og udviklingsområder som kommende leder. 9

10 Apollo Modul 2 Deltagerne skal igennem hele forløbet reflektere over egne udfordringer, hvilke mål de ønsker at nå samt hvilken udvikling, der skal gennemgås for at nå dem. Indhold på modul 1 Minibiografi Dimensioner i ledelse Rollemodeller for ledelse Personligt lederskab Ledelse og følgeskab Billeder på ledelse Kommunikation som leder Eksterne stemmer Modul 1 i forløbet afholdes som internat. Modul 2 består af én dag. På modul 2 samler vi op på de emner, der har været i spil på det første modul. Der er mulighed for at gå et skridt dybere i udvalgte og relevante ledelsesmæssige emner. Herudover får deltagerne mulighed for at arbejde videre med deres personlige udviklingsplan. Muligheder efter forløbet Efter at have afklaret om ledervejen er det rigtige valg, er der mulighed for at fortsætte sin udvikling mod en lederstilling ved at deltage i Challenger, der er et kvalificerende forløb for afklarede ledertalenter i Region Midtjylland. Forløbet kan desuden suppleres med korte lederkurser som f.eks. coaching, konflikthåndtering/ mæglingssamtalen, teamledelse, den værdsættende samtale, kvalitetsledelse og styring, projektledelse. 10

11 Apollo Praktiske oplysninger Pris Deltagerbetaling 0,- DKK Forfinansieret Sted Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Deltagerantal Maks min Hold 1 Modul 1: februar 2014 Modul 2: 20. marts 2014 Ansøgningsfrist 6. januar Hold 2 Modul 1: maj 2014 Modul 2: 17. juni 2014 Yderligere info Sekretariat Trine Lise Berg Østergaard stab.rm.dk Tel Trine Holck Dahl Tel Ansøgningsfrist 24. marts Hold 3 Modul 1: august 2014 Modul 2: 25. september 2014 Ansøgningsfrist 30. juni 2014 Tilmelding Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 11

12 Challenger Challenger Et kvalificerende forløb for ledertalenter i Region Midtjylland Challenger indikerer, at vi bevæger os i både tid og rum, men mindst lige så vigtigt et forløb, hvor man som deltager, både vil udfordre og udfordres. Det er således en forventning, at deltagerne har modet til at forlade det kendte og lande i en helt ny verden for at udforske mulighederne og desuden modet til at sætte sig selv i spil på en konstruktiv måde undervejs. De bærende elementer i forløbet er, at deltagerne udvikler både deres forståelse af ledelse generelt og specifikt deres egen rolle som kommende leder. Herudover får deltagerne mulighed for at prøve sig selv af i en ledelsessimulator, der ligner det virkelige liv i en organisation. Målgruppe Medarbejdere, som er afklarede om, at ledervejen er noget for dem og som nu ønsker at kvalificere sig yderligere til et job som leder. Medarbejderen skal indstilles til forløbet af egen leder. 12

13 Challenger Udbytte Når en medarbejder indstilles til forløbet, forpligter lederen sig samtidig til i samarbejde med medarbejderen at undersøge muligheder i egen organisation for at opstille egnede træningsbaner for ledertalentet. Formål Formålet er at kvalificere ledertalentet, således at vedkommende står bedst muligt rustet til at søge og få et job som i leder i Region Midtjylland, herunder: At øge mulighederne for, at ledertalentet vil klare sig godt i sin første stilling som leder At ledertalentet får et indblik i de dilemmaer, man skal kunne rumme som leder i Region Midtjylland At ledertalentet får indblik i sit afsæt for at påtage sig en lederrolle og får mulighed for at forberede sig på rolleskiftet, herunder de videre skridt frem mod lederjobbet At det enkelte ledertalent får en forståelse af, hvad en organisation er i almindelighed og indsigt i Region Midtjylland i særdeleshed At understøtte ledelsesfaglige og bæredygtige netværk for førledere At sikre et kvalificeret rekrutteringsgrundlag til lederstillinger i Region Midtjylland Ledertalentet får gennem forløbet erfaring med, hvad der kræves for at agere i en lederrolle og får samtidig mulighed for at afklare og udvikle egne styrker og udviklingspunkter i forhold til lederhvervet. Herudover får ledertalentet mulighed for at sparre med andre ledertalenter på samme niveau. Region Midtjylland får med det kvalificerende forløb Challenger et solidt grundlag for lederrekruttering fra en gruppe førledere, der i dybden har beskæftiget sig med egen afklaring og udvikling, og som derfor i høj grad er parate til at påtage sig et lederansvar. Indhold Forløbet er et kvalificerende forløb for afklarede ledertalenter og består af to moduler af to dages varighed. Begge moduler er internater. Overnatning på første modul sker under primitive forhold. Challenger-forløbet forventes afsluttet med en aftale mellem deltager og dennes leder om, hvordan lederen kan hjælpe til yderligere udvikling af ledertalentet. 13

14 Challenger Personlig udvikling For at kunne agere som en kompetent leder er det nødvendigt at have høj grad af kendskab til egne stærke og svage sider forståelse for, hvor langt ens evner og kompetencer rækker, og hvor man som leder vil få brug for at hente støtte/vejledning udefra. Forløbet vil derfor give mulighed for at arbejde med egen personlig udvikling. Personligt lederskab Forløbet byder på mange muligheder for at tage ledelse både spontant og mere formelt. Gennem feedback og feedforward får deltagerne indblik i egne styrker og udviklingsområder som kommende leder. Strategisk ledelse Strategisk ledelse og strategisk forståelse er væsentlige ledelsesværktøjer, og forløbet vil derfor give deltagerne mulighed for at arbejde med og udvikle egne strategiske kompetencer. Ledelse som disciplin Gennem teori, dialog og fortællinger om ledelse får deltagerne en indsigt i ledelsesfaget. Hvordan kan man tænke om ledelse, og hvad er det for opgaver, der knytter sig til ledelsesfunktionen? Hvilke dilemmaer rummer lederjobbet, og hvordan tackler man dem? Hvordan håndteres magt og autoritetsudøvelse på en måde, som inspirerer og motiverer andre? 14

15 Challenger Praktiske oplysninger Deltagerbetaling kr Deltagerantal Maks min Hold 1 (internat) Modul 1: april 2014 Modul 2: maj 2014 Ansøgningsfrist: 4. februar Hold 2 (internat) Modul 1: september 2014 Modul 2: oktober 2014 Ansøgningsfrist 27. juni 2014 Tilmelding Sted Modul 1: Modul 2: Yderligere info Sekretariat Vesbæk Centret Kirkebækvej Løgstrup Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Allan Vestergaard Tel Connie Faurholt Tel Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. 15

16 Galathea Galathea Lederudvikling for nye ledere i Region Midtjylland En Galathea-ekspedition er en ekspedition, hvor man bliver udvalgt til at deltage på baggrund af stor faglig ekspertise. Faglige eksperter siger farvel til det faglige miljø, de er rundet af, og indgår i et tværfagligt forskningskollektiv på et skib, der bevæger sig rundt i ukendte og farefulde farvande. Målgruppe Førstegangsledere og nye ledere i Region Midtjylland med ledererfaring. Forløbet er obligatorisk for alle nye førstegangsledere i Region Midtjylland. Det tilsigtes, at forløbet gennemføres inden for det første halve år efter ansættelse. 16

17 Galathea For nye ledere med ledererfaring vil der blive afholdt en introduktionsdag, som gennemføres sammen med førstegangslederne, på modul 2, 1. dag i forbindelse med ét af holdene, som en introduktion til ledelse i Region Midtjylland. Nye ledere med ledererfaring kan dog også anbefales at deltage i hele forløbet, hvis de måtte ønske det. Formål Formålet er, at nye ledere hurtigt ved, hvad Region Midtjylland står for og kender til rammer og vilkår for ledelsesfunktionen i Region Midtjylland. Herunder at førstegangsledere udvikler en lederfaglig identitet og opbygger et begrebsapparat samt etablerer et ledernetværk. Udbytte Der sigtes på, at de nye ledere får en fokuseret start på deres ledelsesarbejde såvel fagligt som personligt. Dette indebærer: Indsigt omkring rammer og vilkår for ledelse i Region Midtjylland At den enkelte får et afklaret billede af sin lederopgave At den enkelte får en afklaret holdning til, hvordan han eller hun vil indtage sin nye position som leder Indsigt i de mest centrale temaer i ledelse i Region Midtjylland som de ser ud for tiden Viden om, hvor der i organisationen kan findes støtte i arbejdet som leder, herunder kurser og udviklingsforløb Indhold Forløbet består af to moduler af to dages varighed. Begge moduler er internater. Efter internaterne får hver deltager et klippekort til to coachingsamtaler hos en konsulent. Der planlægges endvidere et netværksmøde blandt holdets deltagere som afsæt for frivillig netværksdannelse for såvel førstegangsledere som nye ledere med ledererfaring. Modul 1 Det personlige lederskab På modulet etableres nogle vinduer, hvorigennem ledelse kan undersøges og drøftes, og der arbejdes med spørgsmål som: Hvordan håndterer man det krydspres, man står i som leder? Hvordan bevarer man bevægelsesfrihed, overblik og udsyn i en kontekst med mange opgaver og mange krav? Loyalitet opad og nedad i ledelsessystemet. Delegering og motivation som en del af det at udvikle sin organisation. Håndtering af magt og autoritet og samtidig leve op til Region Midtjyllands værdier om dialog, dygtighed og dristighed. Passe på sig selv, ikke være alene og holde fast i sin egen autoritet og integritet. Arbejde værdsættende og være grænsesættende på samme tid. 17

18 Galathea Mellemperioden Mellem de to moduler arbejdes med en hjemmeopgave. Opgaven relaterer til lederens egen organisation og tager udgangspunkt i de ledelsesmæssige temaer, deltagerne gerne vil blive klogere på, og hvordan de kan undersøges. Modul 2, 1. dag Ledelse i Region Midtjylland Første dag på modul 2 tilbydes også som en separat dag for nye, erfarne ledere. Her har lederne en dialog med direktionen om direktionens forventninger til lederne i regionen, og der gives en introduktion til regionens organisering, Ledelses- og Styringsgrundlag samt de styringsværktøjer, der benyttes. Lederne introduceres endvidere til nogle af de udviklingstilbud og støttesystemer, der stilles til rådighed. Modul 2, 2. dag Centrale lederopgaver Anden dag på modul 2 arbejdes der med temaerne driftsledelse og strategisk ledelse bl.a. via afrapportering af hjemmeopgaven. Hermed fås også billeder på, hvordan det kan håndteres i hverdagen. Ligeledes indgår centrale lederopgaver som kvalitet, markedsgørelse, innovation, effektivitet m.m. som centrale temaer. Understøttende tilbud Galathea kan efter behov suppleres med en række korte anvendelsesorienterede kurser. Følg med på 18

19 Galathea Praktiske oplysninger Deltagerbetaling Kr ,- Deltagerantal Maks min Hold 1 Modul 1: februar 2014 Modul 2: marts 2014 Netværksdag 10. april 2014 Ansøgningsfrist 16. december Hold 2 Modul 1: august 2014 Modul 2: september 2014 Nye ledere med ledererfaring A Hold 2 Modul 1, dag 1: 24. september 2014 Netværksdag 21. oktober 2014 Ansøgningsfrist 23. juni 2014 Deltagerbetaling kr ,- Tilmelding Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. Netværksdag 21. oktober 2014 Ansøgningsfrist 23. juni 2014 Sted Scandic Silkeborg Udgårdsvej Silkeborg Hold 3 Modul 1: oktober 2014 Modul 2: november 2014 Yderligere info Susanne Hyldborg Jensen Tel Netværksdag 4. december 2014 Ansøgningsfrist 11. august 2014 Sekretariat Trine Holck Dahl Tel

20 Kon-Tiki Kon-Tiki Kon-Tiki er et forløb, hvor udvikling af et konkret patientforløb på tværs af fag, afdelinger, hospitaler og/eller sektorer er i fokus. Kon-Tiki skal bidrage til, at vi bredt set i Region Midtjylland tænker nyt og udvikler personlige og organisatoriske kompetencer til at skabe sammenhængende, effektive patientforløb. Udfordringerne i at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af faggrænser, afdelinger, hospitaler og sektorer svarer billedligt talt til de udfordringer, som Kon-Tiki ekspeditionen stod overfor, da de ville bevise, at de store oceaner mellem kontinenterne ikke adskiller civilisationerne, med derimod er forbindelsesveje. For at bevise deres påstand byggede de et primitivt fartøj, som de satte ud på en udfordrende rejse over Stillehavet, hvor de ved hjælp af vind og strøm fandt vej fra Sydamerika til Polynesien. Kon-Tiki er metaforen for bestræbelserne på med få ressourcer at skabe effektive patientforløb med smidige overgange mellem funktioner, afdelinger og sektorer. 20

21 Kon-Tiki Målgruppe Målgruppen for forløbet er bred: Alle, der har en andel i og et medansvar for at skabe sammenhængende patientforløb, uanset om man er forløbskoordinator, forløbsansvarlig, overlæge eller afdelingssygeplejerske. Det er en fordel, men ikke en betingelse for et konkret udbytte, hvis flere interessenter i et konkret patientforløb vælger at deltage sammen. Formål At udvikle bedre, mere sammenhængende og effektive patientforløb Afprøvning af relevante metoder og redskaber Involvering og forankring i organisationen Styrkelse af deltagernes evne til at facilitere forandringer på tværs og til at tage personligt lederskab Udbytte Udbyttet af forløbet er lige delt organisatorisk og personligt: At der bliver skabt lydhørhed om patientforløbet hos alle interessenter At der bliver gennemført tværorganisatoriske dialoger om udvikling og innovation af patientforløbet At der bliver udarbejdet en plan for implementering samt organisatorisk og kulturel forankring af det udviklede patientforløb At dine personlige kompetencer til at udvikle og facilitere forandringsprocesser styrkes Indhold Forløbet strækker sig over seks dage organiseret i fire moduler af to, en, en og to dage. Mellem modulerne arbejder deltagerne intensivt med konkret udvikling af det valgte patientforløb i et omfang, der minimum svarer til tidsforbruget på forløbet. Da forløbet tager afsæt i udvikling af et konkret patientforløb, er det derfor en forudsætning for deltagelse, at man organisatorisk og ledelsesmæssig har accept af aktivt at inddrage relevant praksis. På modulerne arbejdes med korte oplæg, træning, sparring og refleksion fulgt op af aktiviteter i praksis mellem modulerne. Forløbet har ambitioner om stor organisatorisk effekt. Redskaber kommer i brug straks, og indsigter pløjes ned i den lokale muld undervejs. Det sker ved, at deltagerne, i makkerpar mellem modulerne, arbejder med konkrete opgaver i egen/hinandens organisation. Deltagernes nærmeste leder skal være indstillet på at blive involveret i nogle af disse opgaver. 21

22 Kon-Tiki Modul 1 Patientforløbet og forløbsansvaret (2 dages internat) Nytænkning af den professionelles rolle og patientens rolle og opgave. Det integrerende sundhedsvæsen hvordan skaber vi mere sundhed for pengene? Strukturel og relationel koordinering: At gå fra snitflader til samarbejdsrum Den organisatoriske ramme. Nye metoder til at skabe organisatorisk dialog og opbakning (interessentinterviews, shadowing, stakeholderinterviews, brugerdialoger) Databaseret forløbsledelse med styrings- og forretningsfokus Hvor findes strategisk vigtige data/nøgletal om forløbet, og hvordan fortolkes de? Undersøgelsesdesign for det videre konkrete arbejde med patientforløbet Kommissorium som forløbsleder. Oplæg til forventningsafstemning med egen leder Patientforløbet og forløbsansvaret at tage ledelse uden formel ledelsesautoritet. Personlig autoritet og det personlige lederskab se op, ned, ind og ud! Muligheder og begrænsninger i rollen. Hvor går grænsen for, hvad man kan? Mellemperiode 1 Arbejdet i mellemperioden tilpasses den enkelte deltagers organisatoriske udfordringer og omfatter konkret arbejde med: At forhandle og kvalificere kommissorium med nærmeste leder og sikre kobling til strategien i afdelingen At afdække eksisterende data om forløbet og afklare spørgsmål og problemstillinger, der skal arbejdes videre med Interessentinterview Modul 2 Ledelse af den tværorganisatoriske dialog (1 dag) Introduktion af konkrete redskaber og metoder til styrkelse af den tværorganisatoriske dialog mhp. at identificere forbedringspotentialer og udviklingsmuligheder i patientforløbet: Interessentanalyse og interessentinterview Fokusgruppeinterview Brugerdialog Professionel nysgerrighed 22

23 Kon-Tiki Mellemperiode 2 Arbejdet i mellemperioden tager afsæt i den enkelte deltagers konkrete organisatoriske udfordringer og omfatter: Afprøvning af et af redskaberne med 2-3 patienter og/eller samarbejdspartnere om deres syn på patientforløbet og behov og ønsker til den forløbsansvarlige Observationsstudier (professionel nysgerrighed) Modul 3 Handlekraft og nytænkning: Udvikling af patientforløbet (1 dag) Introduktion og træning i konkrete metoder til udvikling af patientforløbet. Handlekraft og nytænkning Fra ide til handling Mellem periode 3 Arbejdet i mellemperioden tager afsæt i den enkelte deltagers konkrete organisatoriske udfordringer og omfatter: Konkret udfordring defineret i samspil med holdets øvrige deltagere Konkret forandring i praksissen omkring eget patientforløb: gennemførelse af prøvehandling Modul 4 Optimering af forløb og dilemmaer i rollen (2 dages internat) Facilitering af processer med mange interessenter og interesser i spil. Lean og Lean Light som tilgang i forhold til optimering af kvalitet og flow Introduktion af og træning i design af involverende og engagerende mødeprocesser Hvordan skabes rum og rammer, så alle interessenter kan bidrage konstruktivt? Konkret fremadrettet coaching af den enkelte deltager med særligt fokus på varetagelse af rollen som facilitator og ansvarlig for blikket på tværs af enheder og fagligheder Deltagernes udviklingsfokus fremadrettet: Netværksdannelse Personlig udviklingsplan Dialog med egen leder Understøttende tilbud Kon-Tiki kan efter behov suppleres med en række korte anvendelsesorienterede kurser. Paletten af kortere kurser udbydes på 23

24 Kon-Tiki Praktiske oplysninger Deltagerbetaling Kr ,- Deltagerantal Maks. 20 min. 15 Sted Vejlsøhus Vejlsøvej Silkeborg Hold 1 Modul 1: januar 2014 (internat) Modul 2: 5. marts 2014 Modul 3: 30. april 2014 Modul 4: juni 2014 (internat) Ansøgningsfrist 2. december 2013 Yderligere info Sekretariat Inge Tranborg Tel Lena Centio Tel Hold 2 Modul 1: august 2014 (internat) Modul 2: 24. september 2014 Modul 3: 5. november 2014 Modul 4: december 2014 (internat) Ansøgningsfrist 2. juni 2014 Tilmelding Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling. 24

25 Kon-Tiki Kon-Tiki som lokalt tilpasset forløb Innovation på tværs af organisatoriske skel er formentlig den største udfordring for sundhedsvæsenet i øjeblikket. Der skal tænkes radikalt nyt, når man skal have enderne til at nå sammen og både honorere brugerkrav om sammenhængende forløb af høj kvalitet og medarbejderkrav om et godt arbejdsliv i en ressourceknap tid. Og da opgaven er tværgående, skal der tænkes nyt på tværs af de organisatoriske strukturer. Kon-Tiki tilbydes også som et lokalt forløb med fokus på én bestemt patientgruppe på et hospital eller i et center, eksempelvis et konkret tværorganisatorisk pakkeforløb. Her bringes hele systemet omkring patienten repræsenteret ved centrale aktører i form af ledere og nøglepersoner fra forskellige organisatoriske enheder sammen med henblik på konkret optimering af det samlede patientforløb. Rekvirent Centerledelsen eller de afdelingsledelser, der sammen er ansvarlige for forløbet. Målgruppe Faglige ledere og nøglepersoner fra de involverede afdelinger med ansvar for den pågældende patientgruppe. Indhold Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i organisationens behov. Den tidsmæssige ramme og indholdselementer justeres i forhold til rekvirentens specifikke behov og opgavens kompleksitet. Yderligere info Inge Tranborg Tel

26 Kilimanjaro Kilimanjaro et lederudviklingsforløb for funktionsledere og ledere med personaleansvar i Region Midtjylland Lederudviklingsforløbet Kilimanjaro giver lederen forudsætninger for at analysere og organisere egen enhed, lede sig selv og medarbejdere samt skue fremad og planlægge i et samspil med omverdenen. 26

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2013 kort beskrivelse

LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2013 kort beskrivelse LEDERUDVIKLINGSPROGRAM 2013 kort beskrivelse Apollo - et afklaringsforløb for lederaspiranter i Region Midtjylland Medarbejdere, som søger afklaring af, om ledelse med personaleansvar er noget for dem.

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2016 Region Midtjylland Koncern HR Udvikling Forord I Region Midtjylland er det attraktivt at blive, være og udvikle sig som leder God

Læs mere

Galathea. Sirius. Apollo Kilimanjaro. Challenge. Apollo. Apollo. Challenger. Kilimanjaro. Sirius. Galathea. Apollo. Kon-Tiki

Galathea. Sirius. Apollo Kilimanjaro. Challenge. Apollo. Apollo. Challenger. Kilimanjaro. Sirius. Galathea. Apollo. Kon-Tiki 1 Region Midtjylland Lederudviklingsprogram 2012 Den strategiske topleder Apollo Kilimanjaro Kon-Tiki Apollo Kilimanjaro Galathea Challenger Apollo Apollo Challenger Galathea Kon-Tiki Challenger Sirius

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Agenda. 2

Agenda. 2 Attraktive offentlige lederjob Dialogforum for offentlig Ledelse Oplæg ved Afdelingschef Ditte Hughes Koncern HR Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Agenda Attraktive offentlige lederjob? Hvad

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Karriere kvinder KU. Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU Udviklingsforløb for kvindelige VIP ere på KU Karriere kvinder KU - Vil du være med til at motivere og give brændstof til andre? - Vil du have indflydelse på KU s kommende retning og

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere