Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen"

Transkript

1 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Realisering af ny skolereform og arbejdstid i med afsæt i Vejen Kommunes inklusionsmål og digitaliseringsstrategi (et dynamisk dokument) Drejebog: Der er i i regeringens (udspil til) skolereform og i den nye arbejdstid for lærere fra august 2014 lagt op til store forandringer i den danske folkeskole. Implementering og realisering af forandringerne kræver god forberedelse på alle niveauer i organisationen, både for at have rammer og indhold klar og ikke mindst for at skabe ejerskab og følgeskab ligeledes på alle niveauer. Arbejdet vil således involvere det politiske niveau, forvaltningsniveauet (Dagtilbud & Skole), skole- og mellemlederniveauet og lærer- og pædagogniveauet. De faglige foreninger DLF og BUPL samt andre aktører inddrages ad hoc. Hele implementerings- og realiseringsarbejdet tager udgangspunkt i de nationale udmeldinger og samtidig med afsæt i de kommunale tiltag, der er igangsat siden 2007 (Bl.a. Temaplan 2008, Helhedsplan 2008, Inklusion en styrkelse af almenundervisningen 2011, Digitaliseringsstrategi for 0 16 årsområdet). 1

2 Drejebogen er opdelt i to hovedområder, hvor under der nedsættes styregruppe, koordineringsgruppe og et antal arbejdsgrupper: I. Den politiske og økonomiske ramme (med fire temaer) Styregruppe a. Skolepolitisk målsætning b. Procespapir c. Økonomi d. Arbejdstidsregler II. Udmøntningen af skolereformen Koordineringsgruppe 1. Skolens indhold fase 1 2. Skolens indhold fase Skolens ledelse 4. Skolens kompetencer 5. Skolen og SFO Drejeborgen beskriver desuden leder- og medarbejderforløb i skoleåret

3 Indhold I: Den politiske og økonomiske ramme...4 Styregruppe...4 Arbejdsgrupper...4 A: Skolepolitisk målsætning...4 B: Projektpapir...5 C: Økonomi:...5 D: Arbejdstidsregler fra 1. august 2014:...6 Tidsplan den politiske proces...6 II: Udmøntning af reformen:...7 Koordineringsgruppe:...7 Arbejdsgrupper:...7 1: Skolens indhold udvikling af fase : Skolens indhold. Udvikling af fase 2 og : Skolens ledelse...8 4: Skolens kompetencer Skolen og SFO...9 Ledelsesforløb:...10 Ledermøder:...10 Kompetenceudvikling i øvrigt...10 Medarbejderforløb...11 Kommunale netværksgrupper...11 Kommunale tiltag...11 Nationale tiltag...12 Tidsplan Teori og metode...13 Bilag:

4 I: Den politiske og økonomiske ramme A: Skolepolitiske mål D: Arbejdsregel Styregruppen B: Projektpapir C: Økonomi Figur 1: Mødestruktur om den politiske og økonomiske ramme Styregruppe Deltagere: Borgmester Egon Fræhr, Formand for ØK Vagn Sørensen, Formand for USB Bent Jørgensen, USBmedlemmerne Benny Jensen, Ole Velo, Grethe Tofterup, Tommy Rachlitz, Anker Ulsdal, direktør Carsten Lund, DASK chef Ivar Bak, chefkonsulenter Regin Holm Nielsen og Kirsten Busk. Styregruppen nedlægges når arbejdet i arbejdsgrupperne (A D) er udført og godkendt. Arbejdsgrupper Mødedatoer: Ivar Bak er tovholder A: Skolepolitisk målsætning Revision af Temaplanen for kvalitet og udvikling i folkeskolen / dokumentation. Centrale politiske temaer: At skabe sammenhæng i børnenes dag og liv, kobling til dagtilbud, ungdomsuddannelse, SFO, klubber, fritidsliv, m.v. Åbne skolen mod omverdenen herunder ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreningsliv, m.v. Der skal tilrettelægges læringsmiljøer, hvor alle børn trives, udvikler sig og lærer mest muligt. Tilstedeværelse for medarbejdere på skolen. 4

5 Strategi for anvendelse af it i forhold til at understøtte børns læring. Deltagere: Ivar Bak, Regin Holm Nielsen, Kirsten Busk. Der sparres løbende med Skoleledergruppen. Og skolebestyrelserne orienteres løbende. B: Projektpapir Udmøntning af reformen. Opstille kommunale mål. Hvordan tydeliggøres mål for elevernes faglige resultater, fremskridt, trivsel samt inklusion? Hvordan skal skoledagen se ud for hhv. de yngste elever (fase 1), mellemtrinnet (fase 2) og udskolingen (fase 3)? Hvordan skal den understøttende undervisning bruges til at nå målene, og hvem skal varetage den? (lærerne, pædagogerne, andre) Hvilke rammer og principper skal fastlægges for samarbejdet mellem skolen, kultur og fritid, ungdomsuddannelserne, m.v.? Deltagere: Koordinationsgruppen (evt. med advisory board) C: Økonomi: Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag vedr. effektiv udnyttelse af den økonomiske ramme, herunder revurdere resursetildelingsmodellen Der skal ses på: Elevernes timetal og klassekvotient. Lærernes undervisningstid og brug af tid i dag. Brug af holddannelses- og deletimer. Strukturelle forhold (antal skoler, specialklasserækker, m.v.) Ressourcetildelingsmodel til skolerne. Organisering og forældrebetaling i SFO og klubber. Samarbejde mellem lærere og pædagoger samt evt. andre kompetente voksne om elevernes læring og udvikling. Fysiske rammer i skole, SFO og klubber. Deltagere: Økonomikonsulent Niels Poulsen Riis, Annemette Krebs Jepsen, Anders Jørgensen, Rødding Skole, Ludvig Henriksen, Østerbyskolen, 5

6 Inger Lundeman, Ivar Bak, Regin Holm Nielsen, Kirsten Busk D: Arbejdstidsregler fra 1. august 2014: Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre understøttelse af den decentrale proces på baggrund af arbejdstidsreglerne med tydelige mål og rammer for skoleledelsen. Medlemmer: Skoleleder Svend Faurholt, børnecenterleder Heidi Slominski, Kirsten Busk, Inger Lundeman, Ivar Bak Tidsplan den politiske proces Maj/juni Forberedelse af folkeskolens indhold og økonomi samt overordnet proces d. 28. maj Drejebogen forelægges direktionen Primo juni Forudsætninger vedrørende lovgivning, overenskomst og økonomi forventes afklaret Medio Juni Møder om aktuel kommunaløkonomi d. 13. og/eller 27. juni USB oplæg om reformen 14. Aug. KL møder for byrådsmedlemmer d august Økonomioplæg m.v. klar til budgetseminaret August - september Byrådet afklarer proces for gennemførelse af reform Aug. Dialogmøde med Skolebestyrelserne August - november Byrådet vedtager overordnede skolepolitiske principper for skolereformens indhold Oktober Byrådet vedtager budget 2014 Januar april Byrådet forholder sig til implementeringen af reformen 6

7 II: Udmøntning af reformen: 1: Skolens indhold - udvikling af fase 1 5: Skolen og SFO Koordineringsgruppen 2: Skolens indhold - udvikling af fase 2 og 3 4: Skolens kompetencer 3: Skolens ledelse Figur 2: Mødestruktur om Udmøntning af skolereform Koordineringsgruppe: Der nedsættes en koordineringsgruppe til koordinering af alle indsatser. Gruppen holdes orienteret af arbejdsgrupperne og modtager materiale til brug i leder- og medarbejderfora. Medlemmer: Direktør Carsten Lund, Chef for DASK Ivar Bak, chefkonsulenterne Regin Holm Nielsen, Finn L. Rasmussen og Kirsten F. Busk, skoleledere Vivian Møberg, Pernille Bøss, Elsebeth Kristensen, Claus Holm, SFO-leder Vivi Højer Jensen. DLF, BUPL og andre aktører inddrages ad hoc. Kirsten F. Busk er tovholder Mødedatoer: 1.oktober, kl , 22.oktober, kl Arbejdsgrupper: Der udarbejdes kommissorium for de fem arbejdsgrupper med udgangspunkt i skolereformudspillet, KLs oplæg og input fra heldagsmødet for alle i ledelsesteamet. Arbejdsgrupperne udarbejder inspirationsmateriale og forslag til handleplaner. 7

8 Deltagere i arbejdsgrupperne er repræsentanter fra skoleledergruppen og mellemledergruppen. Alle skoleledere deltager i enten koordineringsgruppen eller i en af arbejdsgrupperne. Eksterne deltagere deltager ad hoc. 1: Skolens indhold udvikling af fase 1 Læreprocesser, læringsmiljøet, fagopdelt undervisning - understøttende undervisning, effekt og dokumentation, indhold og organisering, inklusion, digitalisering, innovation og kreativitet, lektietid, fagteam, den åbne skole, samarbejde med dagtilbud, kultur og lokalsamfundet, m.m. Deltagere: Vivian Møberg, Jens Ole Svendsen, Jacob Ville Jensen, Britt Bolving, Lise Fredslund, Henriette Vendelbo, Ivar Bak, Regin Holm, Kirsten Busk Mødedatoer: 15.august, kl , 3.september, kl. 9-12, 24.september, kl : Skolens indhold. Udvikling af fase 2 og 3 Læreprocesser, læringsmiljøet, fagopdelt undervisning - understøttende undervisning, effekt og dokumentation, indhold og organisering, inklusion, digitalisering, innovation og kreativitet, fagteam, lyst til at lære mere, fordybelse, bevægelse, tæt og hyppig opfølgning, lektietid, samarbejdet med ungdomsuddannelserne, kultur og med private virksomheder, m.fl. Deltagere: Pernille Bøss, Helle Agerskov, Janus Lynggaard, Birgitte Hansgaard, Svend Faurholt, Karina Lange, Jan Asklund, Henriette Vendelbo, Ivar Bak, Regin Holm, Kirsten Busk Mødedatoer: 15.august, kl , 3.september, kl. 9-12, 24.september, kl : Skolens ledelse. Vision og mål - grundlaget for kulturforandringen, planlægning af skoleåret , tydelige mål og rammer for medarbejderne, effekt og dokumentation, nye samarbejdsformer, SFO, m.m. Deltagere: Elsebeth Kristensen, Christine Beksgaard, Flemming Kjærside, Heidi Slominski, Thomas Kragh, Allan Lauenblad, Henriette Vendelbo, Regin Holm, Ivar Bak, Kirsten Busk 8

9 Mødedatoer: 21.august, kl , 17.september, kl. 9-12, 1.oktober, kl : Skolens kompetencer Lederrollen, lærer- og pædagogrollen, involvering af medarbejdere og andre - herunder eksterne samarbejdsparter (udvikling af skolens medarbejdere og ledelse, indhold og organisering, effekt og dokumentation) Deltagere: Claus Holm, Keld Rimmer, Allan Søgaard, Søren Homaa, Helle Lauridsen, Anna Kirstine Villadsen, Steen Jensen, Henriette Vendelbo, Regin Holm, Ivar Bak, Kirsten Busk Mødedatoer: 21.august, kl , 17.september, kl. 9-12, 1.oktober, kl Skolen og SFO Hvordan skal den fremtidens SFO se ud? Samarbejdet med skolen, organisering, indhold, m.v. Deltagere: Vivi Højer Jensen, Gunhild Kristensen, Steen Bertelsen, Laila Sørensen, Tommy Skau, Steen Nielsen, Hanne Holm, Ivar Bak, Kirsten Busk Mødedatoer: 21.august, kl , 17.september, kl. 9-12, 1.oktober, kl Alle grupper fremlægger torsdag d. 10.okt., kl

10 Ledelsesforløb: Ledermøder: Inspirationsmøde for alle i ledelsesteamet At sætte billeder på forandringsprocessen. Oplæg med efterfølgende runder (U-teori-mødeform) 1. Oplæg om reformtiltag m.m. v/ Michael Mariendal, skoleleder på Gladsaxe Skole 2. Refleksioner i de fem arbejdsgrupper Mødedato: 14.august, kl Møderække for SBL Om udmøntningsprocessen. Hvad går jeg hjem og gør nu? (Aktionslæring - AL) Punkt på alle SBL-møder Møderække for alle i ledelsesteamet Om udmøntningsprocessen. Fremlæggelser fra arbejdsgrupperne. Hvad går vi hjem og gør nu? (AL) Mødedato: 10.oktober, kl KL konferencer/kurser Oplæg, refleksion, netværk, m.m. 11. juni kl : Comwell Kolding 3.okt., hele dagen: KL og COK lederkursus 30.okt., internat: KL og COK lederkursus 31.okt., internat: KL og COK lederkursus LUS Der gennemføres LUS i august 2013 om den omfattende implementerings- og omstillingsproces. Kompetenceudvikling i øvrigt Fælles lederudviklingsforløb med konkret hjælp og redskaber til ledelse af processer og forandring (oplæg og aktionslæring (AL) i netværksgrupper). Undervisere er Kirsten Bro og Marianne Thrane med Henriette Vendelbo som AL-vejleder. Mødedatoer: 19.september, kl , 13.november, kl og 15.januar, kl Aktionslæringsuddannelse Tilbud om AL - konsulentuddannelse på i alt 5 hele dage (3+2) til ledere, mellemledere og konsulenter. Uddannelsen giver mulighed for at få et mere indgående kendskab til et redskab (AL) til at styre og følge op på forandringsprocesserne. Mødedatoer: november, februar, 29.april 10

11 Ledelsesunderstøttelse Chefkonsulenter og chef for DASK understøtter folkeskolelederne primært på egen skole - i arbejdet med realisering af den nye overenskomst og ny skolereform, hvor ledelsen får opgaven: at prioritere indholdet og omfanget af lærernes arbejdsopgaver, så der bliver taget udgangspunkt i de faglige hensyn og udfordringer på den enkelte skole, den enkelte lærers kompetencer og elevernes behov. at forberede og realisere en ny national skolereform Kompetenceudvikling nationalt National lederuddannelse (60 mio.) - Indhold stadig ukendt Medarbejderforløb Kommunale netværksgrupper Hele forandringsprocessen skal foregå i et tæt samarbejde og i tæt dialog med medarbejderne. Udviklingskonsulenterne faciliterer kommunale netværksgrupper for skolernes ressourcepersoner for at opdatere og ruste dem til at kunne understøtte forandringsprocessen. Læsevejledere (Kirsten Dalegaard) INK og AKT (Henriette Vendelbo Eriksen) Medievejledere (Mads Skuldbøl og Mariane Andreasen) Læringsagenter (Esther Kristensen) SFO-ledere (Hanne Holm) Matematikvejledere (Jette Andersen) Fagfora i naturfag (Jette Andersen) Temaer på netværksmøderne tager udgangspunkt i skolereformen, oplæg fra ledernes arbejdsgrupper om reformen, m.m. Kommunale tiltag Nedsættelse af en inspirationsgruppe med deltagelse af lærere og pædagoger. Medarbejdere, som deltager i kommunale udviklingsforløb (f.eks. RUSA, tæt og hyppig opfølgning, lektiecafeer, m.m.), udpeges. 11

12 Inspirationsgruppen arbejder bl.a. med refleksionsspørgsmål stillet i arbejdsgrupperne 1 og 2. Nationale tiltag Der er i perioden afsat en mia. til kompetenceudvikling for at få alle lærere på linjefags eller lignende niveau. Tidsplan Tidspunkt Begivenhed Bemærkninger 30.maj Skoleledermøde (SBL) Gennemgang og drøftelse af oplæg om skolereform og arbejdsregler fra aug juni KL skolelederkonference, kl : Comwell Kolding Deltagere: 15 skoleledere, 1 mellemleder fra fase 3 skoler, 5 fra Dagtilbuds- og Skoleafdelingen. Deltagere: Skoleledere og mellemledere 14. aug. Lokalt lederarrangement At sætte billeder på forandringsprocessen. August LUS September KL Kursusforløb for ledere Over flere dage. Dato og november indhold oplyses senere August oktober Arbejdsgrupperne arbejder Input fra grupperne præsenteres løbende på SBL Produkt til endelig præsentation 10.okt. September Fælles lederforløb om AL januar November april AL-uddannelse 14 August 2013 Chef og chefkonsulenter januar 2015? National lederuddannelse 3 4 gange Frivilligt forløb på i alt 5 dage for ledere og konsulenter Arbejder på skolerne med leder og ledelsesteam 12

13 Teori og metode I implementerings- og realiseringsprocessen arbejdes ud fra U teorien, hvor der er plads til, at alle har mulighed for at være deltagende og reflekterende. Arbejdsmetoder ud fra U teorien kombineres med Aktionslæring, for at de nye input bliver til den ønskede nye praksis. Bilag: Regeringens skolereformudspil %20goer%20en%20god%20skole%20bedre.ashx OK _end.pdf.ashx Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi på 0 18 årsområdet Inklusion en styrkelse af almenindsatsen og almenundervisningen

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune

Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Dato September 2013 Dok.nr. 73460-13 Sagsnr. 13/8191 Ref. LORA/LCOR/OLH O Drejebog for implementering af ny skolereform: Projekt Endnu bedre skole i Varde Kommune Indhold 1. Indledning, baggrund og rammer

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune

Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune Projektbeskrivelse: Implementering af skolereform i Fredensborg Kommune 22.08.13 Denne projektbeskrivelse gennemgår hvordan Fredensborg Kommune vil organisere arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform.

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning

Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning Høringssvar vedr. Skolepolitisk målsætning 1 Indholdsfortegnelse Andst Skole, bestyrelse... 3 Andst Skole, MED... 4 Askov-Malt Skole, bestyrelse og MED... 5 Brørupskolen, bestyrelse... 6 Bække Skole, bestyrelse...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud Inklusion, Trivsel & Læring Sammenhæng Pædagogiske Læreplaner Projekter Udvikling af LEDELSE Digitalisering Læringssyn Overgang RUSA Personlig

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere