Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013"

Transkript

1 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende: Jesper Sonne-Mortensen Mødet bliver indledt med bøn v/magnus Visioner og langsigtede tanker 1) Opsamling på formiddagens emne: En ny start om at udfylde de rammer som LMBU giver Drøftelse: Hvilke tanker og overvejelser har formiddagens arbejde givet Landsbestyrelsen? Hvilke emner er vigtigst at arbejde videre med nu og på længere sigt? - Positiv oplevelse at opleve arbejdsudvalgenes iver og deres input til lokale initiativer - Godt at have Bibelglæde 2014 at forholde sig til som konkret initiativ Kompetencefordeling mellem arbejdsudvalg og Landsbestyrelse - Udvalgene skal have stor selvbestemmelse o Både fordi det giver mere energi og fordi der allerede sidder et medlem af Landsbestyrelsen i hvert udvalg, som ved, at udvalgets ideer flugter med bestyrelsens o LB ønsker ikke allerede nu så tidligt, at fastlægge de økonomiske rammer. Det må vi på nuværende tidspunkt tage ad-hoc o Har arbejdsudvalgene indflydelse på konsulenternes arbejdstid eller er det bestyrelsens/landslederens ansvar? Vi er i en proces, hvor vi må give plads til at gøre os nogle erfaringer om, hvordan vi gør det og så evaluere hen ad vejen - Bestyrelsen skal alligevel sætte nogle overordnede rammer for udvalgenes kompetence og for deres samarbejde med konsulenterne og indflydelse på deres arbejdsopgaver o Magnus og Lars udarbejder forslag til forretningsorden, med kompetencefordeling Konsulenterne skal have retningslinjer for deres arbejde Arbejdsudvalgene skal kende deres kompetencer Der skal være klare linjer for, hvem der kan give opgaver til konsulenterne - Vi må give hinanden plads til, at alle skal finde hinandens opgaver og fordeling 2) Det vigtigste kendetegn på LMBU hvad er vores kerneopgaver Beskrivelse: I en missionsforening som LMBU er der utallige opgaver og mange potentielle indsatsområder men hvad er vores kerneopgave? For eksempel efterspørger konsulenterne retningslinjer for, hvilke henvendelser de først og fremmest skal fokusere på. LMBU har mange varer på hylden (forkyndelse og oplæring, ledersparring, afdelings- og landsarrangementer m.m.) hvad er vigtigst, hvad er vores særkende og varemærke? Drøftelse: Hvilken rolle skal LMBU i særlig grad udfylde overfor: a. Børn og unge b. Frivillige ledere c. Luthersk Mission d. Andre organisationer - Vi bevarer de nuværende prioriteringer indtil de økonomiske ressourcer bliver øget som følge af større tilskud fra DUF - Punktet skal derfor tages op igen senere - Konsulenterne efterspørger en vejledning i hvilken rækkefølge de skal prioritere deres arbejdsopgaver o Sparring med ledere er meget vigtig o Det er forkyndelse i klubberne også blandt andet som inspiration via eksemplets kraft o Derfor skal konsulenterne stræbe efter at kombinere de to ting - Lars skal udarbejde ny arbejdsbeskrivelse til konsulenterne, som indeholder vejledning til hvordan de skal prioritere deres arbejdsopgaver (LM Kids har en skabelon, som med fordel kan kopieres til LMU-delen) Side 1 af 6

2 3) Samarbejdsaftale mellem LM og LMU Beskrivelse: Den tidligere LMU Landsbestyrelse udfærdigede en udtalelse om samarbejdet mellem LM og LMU, som Jens Peter Rejkjær og Magnus underskrev. LB s tidligere beslutninger er stadig gældende, men det vil være godt overfor både LM og LMBU at kunne henvise til en bekræftelse fra den nye ledelse af LMBU. Mange opfatter måske LMBU s LB som noget nyt selvom det egentlig er en videreførelse af LMU s LB. Drøftelse: Kan den nyvalgte Landsbestyrelse bekræfte udtalelsen mellem LMU og LM fra 12. september 2013? Bilag A Konklusion: Landsbestyrelsen bekræfter enstemmigt, at udtalelsen også gælder i LMBU 4) LMBU Lederkursus 2014 (tidligere kendt som LULK ) Beskrivelse: LB må drøfte visioner og tanker for LGF14 og dertil hørende lederkursus, fordi det er her, vi kan rykke med en god og direkte indflydelse på de lokale ledere. LULK er ikke længere et dækkende navn. Konsulenterne er siden 21/10 begyndt at kalde det LMBU Lederkursus fordi det navn signalerer seriøsitet og at det ikke bare er en lejr. Andreas Ipsen og Susanne Sjælland udgør arbejdsgruppen, der planlægger næste års kursus, og de forsøger at ramme alle arbejdsgrene og ledertyper i LMBU. Dan Hessellund har sagt ja til at holde bibeltimerne på kurset, der formentlig bliver afholdt i Esbjerg. Drøftelse: a. Hvordan får vi et stort antal lokale LMBU ledere med? b. Hvordan undgår vi at LMU'erne føler sig overhalede af Kids- og Teenlederne? c. Magnus har tidligere argumenteret for, at afholde et lederkursus for hele LM, fx med overskriften "Generationer". Med den model kan vi tale direkte til lokalformændene og understrege deres ansvar, samt vise klart at LMBU er og bliver en fuld og hel del af LM. Grunden til vi allerede nu må overveje dette er at vi har brug for god tid hvis vi skal have LM med, så de kan sætte ressourcer af og så vi kan nå ud med informationsmateriale i god tid. 2 muligheder: - Et LMBU kursus for bestyrelsesmedlemmer og frivillige medarbejdere i klubberne - Et LM kursus for LMBU + kredsbestyrelser I LMBU har vi brug for, at kurset i 2014 er målrettet mod LMBU. Vores egen målgruppe er i forvejen så bred, at vi virkelig skal tænke os om for at både det helt unge bestyrelsesmedlem og den garvede medarbejder. - Konsulenterne har nedsat arbejdsgruppe, som samtænker hele målgruppen - En mulighed er at lade programmet for Kids-medarbejderne kun være fredag aften og lørdag i dagtimerne. - En anden mulighed er at markere det som vores 1-års fødselsdag med lagkage og børnekor - Et forslag er at have et program lørdag aften, som appellerer til alle f.eks. en koncert Et LM-kursus kunne betyde, at kredsbestyrelserne og LMBU-bestyrelserne sætter sig sammen søndag formiddag og drøfter det lokale arbejde. Beslutning: Kurset i 2014 varer fra fredag aften til søndag middag for hele LMBU (ligesom i 2012). Udvalget må gerne forsøge at finde en person, der ikke er LM er, som kan give nogle anderledes indspark til bestyrelsesarbejdet f.eks. en sociolog, en politiker, en? Kurset i 2015 kan måske være et fælles arrangement mellem LM og LMBU. Ulempe: forberedelsestungt for den ansatte stab og ligger forholdsvis tæt på næste Landsmøde Fordele: fælles input på tværs af alder i de lokale sammenhænge, som kan knytte LM og LMBU sammen. Side 2 af 6

3 Hvis LMBU tager initiativet overfor LS, så er det også LMBU, der har serveretten og definitionen. Formålet er at få lokale bestyrelser til at tale sammen på tværs af alder. Mens LMBU afholder LGF arbejder LM erne videre med et aktuelt emne. LB inviterer LS med på ideen. LB opfordrer LS til at give input til, hvad kredsbestyrelserne har brug for. Lars arbejder videre at konkretisere, hvor og hvornår i efteråret 2015 det kan lade sig gøre. 5) Forretningsorden for Landsbestyrelse og 3 x arbejdsudvalg Beskrivelse: Magnus og Lars har begyndt en brainstorm til udarbejdelse af forretningsorden. Drøftelse: Hvilke input har LB til dette meget tidlige udkast? Bilag B Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 6) Evaluering af dette LederForum Drøftelse: Hvad skal beholdes? Hvad skal ændres til næste LederForum? Rigtig fed disponering med tiden fredag aften selvom det gik ud over tiden til konkret behandling af punkterne. Det har været en milepæl. Endelig er vi her. Dejligt at møde alle sammen. Lørdag formiddag var fyldt af indhold der er brug for mere tid til at arbejde Fredag aften: forslag walk-and-talk næste gang Fredag aften: skal også indeholde arbejde Forslag: Punktet skal på ved næste LB-møde 7) Overvejelser om næste LederForum Drøftelse: Er LB interesseret i, at invitere en ekstern oplægsholder til at undervise om f.eks. organisationsudvikling eller ledelse af frivillige? Mulige oplægsholdere kunne være DUF eller LedFrivillige.dk (v/rie Skårhøj) Skal alle konsulenter være med hele tiden? Skal alle konsulenter være med fredag aften og lørdag formiddag er det kun kontaktpersonen til udvalget der deltager? Konklusion: På Lederforum februar 2014 skal der ikke inviteres oplægsholdere måske en anden gang 8) BIBELGLÆDE 2014 Drøftelse: På baggrund af formiddagens arbejde i udvalgene hvordan vil og kan LMBU tage del i LM s fokus på bibelglæde? Bilag C & D Konklusion: Alle tre arbejdsudvalg har taget ideen til sig med entusiasme og arbejder videre med konkrete ideer. LM Kids 9) Sigurd Barrett-DVD Drøftelse: På baggrund af arbejdsudvalgets overvejelser skal l LMBU/LM Kids udsende Sigurd Barrett-DVD på vegne af Kirkeligt Medie Center? Side 3 af 6

4 Bilag E Konklusion: Arbejdsudvalget for børn er forbeholdne overfor materialet. Bestyrelsen siger nej til at LM Kids blåstempler DVD en ved at sende den ud. Lars returnerer DVD erne og køber de eksemplarer, som er uddelt til konsulenter I næste nyhedsmail omtaler LM Kids materialet og Margit Højgaard giver en anmeldelse. Dermed overlader vi til klubberne selv at tage stilling til om de vil rekvirere den hos KMC. LM Teen & LMU Ingen punkter Økonomi 10) Status på Regnskab 2013 Beskrivelse: Der er mange tal så fokuser især på de procentandele, der hidtil er brugt på de forskellige poster. Især springer det i øjnene, at lønbudgettet allerede er fyldt op med 94 %. Det skyldes dog primært, at LMU har aflønnet både Lars og Reidar i en periode, hvorimod LM Kids ikke har haft lønudgifter til en landsleder. Dette forhold bliver senere på året udlignet gennem LM s bloktilskud til LMBU. Sammen med LM s ressourceafdeling (Johnny Lindgren og Henrik Olsen) er Lars og Mogens i løbende dialog om de tekniske detaljer vedrørende Regnskab 2013 og Budget Formålet er, at beregne den endelige størrelse på LM s samlede tilskud til henholdsvis LMU, LM Kids og LMBU, så regnskabstallene bliver retvisende midt i omstillingsprocessen. Bilag F & G 11) Orientering om Budget 2014 Beskrivelse: Den tidligere LMU Landsbestyrelse er tidligere blevet orienteret om dette budget udkast. Der er ikke sket ændringer, men punktet er på til orientering for den nyvalgte LB Bilag H Lars orienterer om status. Konklusion: LB godkender 12) Kørselsudgifter i LMBU vedr. ledelsen Beskrivelse: LMU s LB og LKR har hidtil fået rejseudgifter refunderet. Drøftelse: Fortsætter den politik også nu, hvor den samlede LMBU-ledelse består af 20 personer? Skal der være forskel på om LB og arbejdsudvalg får refunderet rejseudgifter? Kørsel skal dækkes især fordi både LB og arbejdsudvalg lægger mange frivillige kræfter i arbejdet og det skal ikke være transportudgifter, der afholder en person fra at gå ind i opgaven. Det er motiverende at få som et klap på skulderen. Selvom en person vælger ikke at benytte sig af muligheden så er det et vigtigt signal at sende. Beslutning: Transport til og fra LMBU-møder (LederForum m.m.) dækker LMBU ligesom forplejning også bliver dækket. LULK: alt bliver dækket for LB og udvalg (transport og kursusafgift) Mission, Event, Bibelcamping m.m.: Transport bliver dækket, men kursusafgiften betaler man selv Eksterne kurser for LB: Der bliver taget stilling fra hver gang om og hvad LMBU dækker. Lars meddeler dette til udvalgene m.fl. 13) Kørselsudgifter i LMBU vedr. afdelingerne Beskrivelse: Der har hidtil været forskel på LM Kids og LMU. I LM Kids har afdelingerne betalt, når børnekonsulenterne er til et arrangement i afdelingen. I LMU har landskassen betalt for alle rejseudgifter i forbindelse med konsulenternes besøg i LMU-kredse og andre arrangementer. Der ligger en del signalværdi i de forskellige måder at opgøre kørselsudgifter på. Side 4 af 6

5 Drøftelse: Hvordan skal konsulenternes kørselsudgifter fremover dækkes i LMBU? Punktet udskydes til næste LB-møde Personale 14) Konsulenternes årsrapporter Beskrivelse: Fra LMU s Konsulenthåndbog Forud for LB-mødet/LederForum sidst i august eller først i september skal alle ansatte i LMU skrive en årsrapport til LB. Rapporten skal fungere som en slags status for både den enkelte ansatte, landslederen og LB. 9 konsulenter har skrevet årsrapporter, der er vedlagt som bilag. Mogens Højgaard og Helle Høeg er ikke blevet bedt om at skrive. Lars Larsen og Erik Nielsen har endnu ikke skrevet deres, som derfor bliver sendt til LB ved en senere lejlighed Drøftelse: Har Landsbestyrelsen kommentarer til årsrapporterne? Bilag 9 x årsrapport Landsbestyrelsen knyttede nogle kommentarer til konsulenternes årsrapporter. Disse kommentarer bringer landslederen videre til de ansatte ved MUS-samtaler, men er i øvrigt kun til LB s lukkede referat. LB s forslag til næste møde: De deltidsansattes arbejdstid går let med interne møder m.m. i konsulentgruppen. Lars udarbejder årsnorm for en 20 % stilling og klarlægger hvor mange timer, der er til rådighed på årsbasis hvordan skal de timer prioriteres til? (hovedfokus vil være ledersparring og vejledning fremfor forkyndelse) Tilkendegivelse fra Landsbestyrelsen: LB udtrykker stor glæde over konsulenterne og deres arbejdsindsats. Årsrapporterne giver et godt indblik i konsulenternes arbejdsopgaver og ihærdighed. Tak! 15) MUS-samtaler, kurser og ansættelseskontrakter Beskrivelse: a. Lars afholder MUS-samtaler med alle konsulenter i løbet af efteråret og vinteren b. Mogens er på kursus november. Kurset er målrettet chefsekretæren og udruster på forskellig måde til at være chefens højre hånd c. Med virkning fra 1. januar 2014 overføres børnekonsulenternes ansættelseskontrakter fra LM Kids til LMBU d. Lars titel skal eventuelt ændres i kontrakten fra fusionsleder til landsleder Konklusion: Punkt 14 indeholder indspil, som Lars skal tage med i MUS-samtalerne. Der er brug for i den kommende tid, at Lars bliver mere personaleleder det er der brug for. 16) Ansøgning om 2 ugers orlov Beskrivelse: Andrea Nygaard Christensen ansøger om 2 ugers studieorlov i januar eller februar Til orientering for LB er derfor vedlagt både hendes ansøgning og uddrag af LM s personalehåndbog vedrørende mulighederne for orlov. Drøftelse: Bevilger LB orlov til Andrea? Bilag I & J Se punkt 14 17) Eventuelt - Hjemmeside o Der er brug for at lm-kids.dk bliver opdateret Kids konsulenterne arbejder med det 11/11 o Lmbu.dk Side 5 af 6

6 Det er vigtigt at komme i gang med men det er også nødvendigt at gennemtænke behovet Punktet kommer på dagsorden til næste LB-møde Inden da skal Lars tale med Christian Rahbek Olsen - Teltlejr 2015 o LB giver grønt lys for at Maria Legarth og Henning Hermansen går i gang med at planlægge lands-junior-teen-teltlejr 2015 på Sjælland - Nådada på LM s bladportal - Arbejdsudvalgenes referater (hvem skal modtage?, LMBU-dropbox) o Arbejdsudvalgenes referater er interne mellem LB og udvalgene o LB s referater er offentlige nogle punkter er måske lukkede De bliver lagt på lmu.dk og lm.kids.dk Information om intranet Landsbestyrelsen har adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m.. Link: https://dlm.dotserv.com/ Brugernavn: lmbu Adgangskode: lmbustyrer EVT: Beslutning om Dropbox eller Googledrive Orientering om Parkeringspladsen Det sted på LMBU s Intranet, hvor Landsbestyrelsen lægger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder: Filer owncloud (LMBU) Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Tirsdag 12. december 2013 Side 6 af 6

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere