Kompetenceudvikling 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling 2012"

Transkript

1 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret behov for funktionsspecifikke kurser. Der arbejdes systematisk med udvikling af kompetencerne både faglige og personlige på baggrund af personalesamtalerne og inspireret af uddannelsesplanen for lærlingen. Internt er der mulighed for at lave særlig kursusaktivitet/videndeling på de dage, hvor der ikke er undervisning på grund af pædagogisk kompetenceudvikling for lærerne. Der afholdes i månederne jan.-apr. og sep.-dec. månedlige interne møder af 2 timers varighed, hvor der sker kompetenceudvikling/videndeling. Der er aftalt én erfaringsudvekslingsdag med sekretærerne fra Th. Langs HF og VUC og Herning HF og VUC. Der vil som vanligt være deltagelse i sekretærernes årsmøde. Deltagelse i ovennævnte aktiviteter indgår i sekretærernes arbejdstid. Årsmøde for sekretærer (5 eltagere): 15 at x 5 á 185 kr : x 5 Månedlig kompetenceudvikling/videndeling : 16 at x 2 x 12 á 185 kr (18.000) (18.000) (36.000) (18.000)

2 Internt dagskursus og videndelingsdag : 7,4 at x 12 x 2 á 185 kr : Controllers deltagelse i lederkursus : 37 at x 2 á 200 kr Tillidsrepræsentantuddannelse : 22 at á 185 kr Funktionsspecifikke kurser : 15 at x 10 prs. Á 185 kr x 2 x 10 (16.500) (7.400) (16.500) (7.400) (3) 1 (14.800) (4.070) (28.000) (16.500) Bibliotekaren Bibliotekaren deltager i korte, funktionsspecifikke kurser, og kurserne/betalingen deles mellem hendes 2 ansættelsessteder. Endvidere deltager bibliotekaren i relevante dele af intern kompetenceudvikling for sekretariatet. Funktionsspecifikke kurser 7,5 at á 200 Intern kompetenceudvikling med sekretariatet 7,5 at á 200 (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) 2

3 IT-supporter Vores IT supporter fra IT Supportcenter får efteruddannelse via sit ansættelsessted. Det drejer sig eksempelvis om opdatering til nye udgaver af First Class, Windows og spejlingssystemer, Eelktroniske tavler og pædagogisk IT. Dette giver ikke direkte udgifter, men koster selvfølgelig timer. Vores egen system administrator deltager sjældent på eksterne efteruddannelseskurser han bruger til gengæld en del tid på at holde sig ajour via læsning og sparring med kollegaen fra IT Supportcenteret. Efteruddannelsen ligger således i arbejdstiden, som vurderes til i alt 10 dage for dem begge (9000) (9000) (18000) Pedeller Pedellen ønsker et kursus i VVS-teknik, hvis der kan findes et passende I 2011 lykkedes det ikke, da det ofte er en lang kursusrække med certifikat, der udbydes. Begge pedeller vil gerne deltage i et kursus om brug af stillads. Den nye pedel ønsker endvidere internt kursus i brug af IT. I øvrigt er der generel interesse for at springe på et pedel-relevant kursus, når de udbydes. er, kurser (3000) 5000 (3000) 5000 (6000)

4 Rengøringspersonale I har firmaet Dansk Servicerådgivning i forbindelse med implementeringen af nye arbejdsplaner instrueret i arbejdsmetoder, herunder orienteret om udstyr og ergonomi og givet vejledning vedrørende kemi og sikkerhed samt øvrige praktiske forhold. Der foreligger derfor ikke umiddelbart et behov for efteruddannelse i. Dog starter en ny kollega i november måned, og vi kan forvente, at hun kunne bruge et elementært kursus inden for området er (2.000) (2.000) Lærerne Fælles FAG-light Kompetenceudviklingen er indlejret i arbejdet med aktionerne. Dog kan der tænkes afholdt et møde med ekstern sparringspartner. It-strategi. IT er hovedindsatsområde i de kommende år med blandt andet følgende områder programsat for : PC til rådighed for lærerne Indførelse af elektroniske tavler i de resterende 28 lokaler Plads til forsøg, hvor vi ikke umiddelbart kan implementere IT anvendelse Fastlæggelse af krav til kompetencer for lærere og for kursister med tilhørende efteruddannelsesplaner I et har vi allerede gang i forsøgsklasser, elektronisk bog i mat C og elektronisk tavler 4

5 Fagflex, HF I det kommende år fortsættes udvikling af fagflex i flere HF-fag: psykologi C, samfundsfag B, historie B, både af hensyn til et bredere aftentilbud og af hensyn til et Hadsten tilbud. Flex AVU udvides med engelsk Supervision En gruppe AVU lærere ønsker at deltage fra kursusåret 12-13, der er ligeledes en gruppe HF lærere, der ønsker at deltage. Vi regner med, at der skal arrangeres et 2- timerskursus med ekstern oplægsholder. Der skønnes at være ca. 20 lærere FAG-light (75.000) (75.000) It-strategi ( ) ( ) ( ) (46) Supervision Fagflex AVU HF (20.000) (4) (26.000) (1.900) (29.000) (69.000) (1.900) (49.000) (36.000) (2.600) (41.000) 5

6 AVU Den individuelle kompetenceudvikling planlægges i et omfang af ca. 3 arbejdsdag pr. lærer. Det vil blive brugt til kortere efteruddannelseskurser, konferencer og deltagelse regionale netværk. En lærer har i 2011 færdiggjort FVU-læreruddannelsen og vedkommende ventes at starte på ordblindelæreruddannelsen i januar. Uddannelsen varer ½ år. En lærer startede i oktober 2011 på læsevejlederuddannelsen, den afsluttes i et. En lærer har ønsket efteruddannelse i dansk (evt. dansk som liniefag) Læsevejlederuddannelse (19.600) (19.600) OBU-læreruddannelsen Dansk-uddannelse (fuld dækning?) Individuel kompetenceudvikling (54.000) (9) 6

7 HF Læsevejlederuddannelse, studievejlederuddannelse og kemi sidefagsuddannelse, (64.000) (64.000) Ny skriftlighed I 2011/12 forsætter faggruppearbejdet med særlig indsat vedrørende skriftlighed. Fra august planlægges efteruddannelseskurser i skriftlighed og faglig læsning af størrelsesorden 2 x 4 timer for alle HF lærere (57.000) (68.000) ( ) (95.000) Individuel kompetenceudvikling ud over IT og skriftlighed og faglig læsning. Beløbet bruges typisk til kortere faglige eller pædagogiske kurser, som lærere kan søge individuelt eller gennem deres faggruppe. ( ) (51.000) ( ) (72.000) til alle efteruddannelsesområder En hel efteruddannelsesdag med baglandet for 2 lærere Lederne (5.250) Ledergruppen afholder i et et heldagsseminar for at udvikle sig selv som team. Afdelingsleder for AVU færdiggør lederkursus. Ledergruppemedlemmernes deltagelse i årsmøder, ERFA-grupper, strategiseminarer mv.. indeholder elementer af kompetenceudvikling, men medtages ikke her. En leder deltager i udvikling af samarbejde med kinesisk skole. En del af ledernes kompetenceudvikling foregår ved læsning af bøger og tidsskrifter. 7

8 Emner/aktiviteter : 1 ledergruppeseminarer (9.000) Mellemlederuddannelse (11.000) Ad hoc kurser (5.000) Det samlede personale: (5.000) (9.000) (11.000) (10.000) Der planlægges i et en studietur for det samlede personale, hvor hovedformålene er: Pædagogisk og ledelsesmæssig inspiration Styrkelse af personalet internationale udsyn Styrkelse af personalets samarbejde og sammenhold Økonomi (ved deltagelse af alle): Personalets bidrag af arbejdstid: 110 personer á 5 dage á 7,4 at á 300 kr. = Skolens betaling af øvrige omkostninger: 110 prs. á kr. = Planlægning: ( kr.) kr kr. 8

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling:

Tiltagene er trinopdelt og tilpasset den enkelte målgruppe. Der er følgende opdeling: Elevtiltag Elevtiltagene... 3 KLUB 1 grundforløb... 3 KLUB 1 i praktiktiden.... 4 KLUB 21. hovedforløb... 4 KLUB 2 - praktiktiden.... 4 KLUB 3-2. hovedforløb... 4 Temaaftner... 4 Konferencer... 5 Konkurrencer...

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Overordnet kompetencestrategi

Overordnet kompetencestrategi Overordnet kompetencestrategi Formålet med den overordnede strategi er: At alle medarbejdere med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og formål er istand til at løse de opgaver og udfordringer som er en

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer...

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere