Nyhedsbrev Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Marts 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Marts 2015 Store institutioner trods forskningsresultater taler imod Skolereformen har fyldt meget, og det gør den desværre stadig. Fritidspædagogikken har fået trange kår mange steder i landet. I Københavns Kommune er der besluttet en en skole til ét fritidshjem reform som medfører, at mange fritidshjem må lukke og andre lægges sammen til meget store institutioner. Selvom om de nyeste forskningsresultater advarer imod store institutioner, ender det alligevel i flere kommuner med, at små institutioner nedlægges, eller lægges sammen med andre eller der bygges monsterstore institutioner, som forældrene generelt fravælger. Det efterlader et indtryk af, at der ikke på kommunalt plan tænkes langsigtet, når det drejer sig om børns trivsel og udvikling, selvom det på sigt kan få alvorlige følger for børn og generelt komme til at få en negativ effekt på samfundet. Udviklingen med de store enheder - de såkaldte børnefabrikker - stemmer ikke overens med ellers udtalte politikerønske, om at dæmme op for den sociale negative arv, eller med udtalelser om, at børn er fremtidens guld. Det er i det hele taget som om, at ligegyldigt hvilken viden, samfundets forskningsenheder kommer frem til er bedst for børn, så prioriteres området børn og daginstitutioner til stadighed økonomisk lavt. Økonomiske nedskæringer bliver iklædt reformdragter, der dygtigt italesættes, som bæredygtige pædagogiske tilbud med særligt gode udviklingsmuligheder, med det enkelte barn i centrum osv. Det skorter ikke på positive pædagogiske ord og begreber, som sættes på reformerne og hensigterne med dem, selvom de fleste godt kan se, at de pædagogiskes hensigter næppe kan forløses med de rammevilkår, der opstilles. Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose har netop offentliggjort forskningsprojektet Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner. Her fremgår det af undersøgelser, at den 1

2 pædagogiske kvalitet i den konkrete hverdag er højere i små institutioner end i store institutioner. Den kommer ikke bag på de mange små /mindre institutioner, der dagligt oplever, hvad nærvær betyder for deres pædagogiske arbejde. SPIA deltage gerne i debatten om bæredygtighed men ikke uden at inddrage det tidperspektiv, at det på sigt, kan have store omkostninger for det enkelte barn - såvel som for samfundet, at træffe beslutninger alene med fokus på økonomi. Lederkursus SPIA afholder et særligt 2-dages lederkursus om lederens forskellige samtaler. Vi gennemgår den juridiske og ledelsesmæssige ramme for samtalerne, omkring procedure, forberedelse, og formål med samtalen, samt praktiske øvelser (cases). Herunder arbejder vi med lederens dilemmaer i de forskellige samtaler, og træner de forskellige samtaleformer i et fælles læringsrum, hvor jeres egne oplevelser og erfaringer er meget velkomne. Kurset indeholder følgende: Medarbejdersamtaler Gruppeudviklingssamtaler Syge/omsorgssamtaler Tjenstlige samtaler instruks, påtale og advarsel Konfliktsamtalen Forældresamtalen hvornår deltager lederen? Kurset afholdes af Helle Thorsklint, der er konsulent indenfor ledelse og pædagogik, og foregår mandag den 11. og tirsdag den 12. maj fra kl i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset er åbent for alle og koster kr. + moms og med fuld forplejning. I kan tilmelde til Annette Foltmann på T: eller SPIA får egne overenskomster fra i år SPIA forhandler fra 1. april i år vores egne overenskomst med BUPL og FOA for private institutioner. Vi vil lægge os tæt op af de eksisterende overenskomster på området, således at de private institutioner der flytter over til SPIA ikke vil mærke forskel. Da vi pt. er den mindste overenskomstpart, er vi dem, der forhandler sidst. Vi regner med at have overenskomsten klar i slutningen af april. Den vil være gældende fra den 1. april. 2

3 INSTITUTIONSKONFERENCE 2015 LØRDAG DEN KL KL på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ Hvordan kan rum og indretning understøtte inklusion af børn med forskellige hjerner? Program for dagen: Kl Ankomst og morgenmad Kl Rummets betydning for læring og inklusion Oplæg ved Charlotte Ringsmose, Ph.d. og lektor på Institut for læring, DPU, Aarhus Universitet og Susanne Staffeldt, uddannet på Danmarks Designskole Kl Kort film fra Børnehuset Ærtebjerg, der har arbejdet med rum og indretning i inklusionsarbejdet med tid til refleksion og snak ved bordene KL Frokostpause Kl Inklusion og rummelighed børn med alle slags hjerner Oplæg ved Hjerneforsker, Ann E. Knudsen, Cand. Mag. og lektor i dansk og psykologi Kl Farvel og tak for i dag Pris: 999,00 kr. pr. deltager inklusiv forplejning Konferencen er særligt velegnet til deltagelse med hele jeres personalegruppe og for interesserede bestyrelsesmedlemmer. Henlæg fx jeres personaledag i 2015 til konferencen. Tilmelding, som er bindende, bedes sendt til Annette Foltmann på mail Senest 1. juni Spørgsmål vedrørende konferencen rettes til Karen Skau Meincke, eller Helle Thorklint, 3

4 Overførsel/udbetaling af ferie og Feriefridage. Har din medarbejder ferie, der skal overføres til det nye ferieår pr. 1. maj 2015? Husk at give besked lønkonsulent Annette Missing på om udbetaling eller om overførsel af feriefridage, der ikke er afviklet ved udgangen af april måned. Udbetaling eller overførsel af ferie i forbindelse med feriehindring Ved feriehindring, kan ferie, der ikke har kunnet afholdes, overføres til det følgende ferie år eller udbetales i henhold til gældende regler. Ved feriehindring forstås ifølge ferieaftalens 24 bl.a. følgende: 1. Egen sygdom 2. Barselsorlov 3. Orlov til adoption SYGDOM - Ændringer pr. 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 indføres der en ny opfølgningsmodel med indbygget mulighed for at bruge en fast-track-løsning. Fast-track-løsningen giver både virksomheder og syge borgere mulighed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, når sygeforløbet ventes at vare længere end otte uger, og der dermed er risiko for et langt sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end ellers, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom. Fra 1. januar 2015 sker indsats og opfølgning tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ressourcerne vil i højere grad blive brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Det betyder også, at der ikke længere skal stilles centrale lovkrav til, hvornår og hvordan kommunen skal følge op i forhold til sygemeldte med ukomplicerede forløb, og hvor der er udsigt til, at de snarligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ved jeres evt. ønske om iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats fra 1. januar 2015 (Fast-Track) skal dette indberettes via et særligt felt i VIRK. DK, som vi jo indberetter i. I forhold til administrationen af dette, vil vi vende tilbage til jer i en senere lønorientering. De offentlige systemer er nemlig ikke tilrettet de nye regler endnu. Visitationsmodel De nuværende visitationskategorier bliver fra 1. januar 2015 afskaffet til fordel for en visitation, der i højere grad understøtter konkret handling. Tre nye kategorier kommer til at afgøre indsatsen for sygemeldte: 4

5 1. En klar forventning om, at den sygemeldte er fuldt raskmeldt inden for to måneder fra første fraværsdag. 2. Den sygemeldte ventes raskmeldt senere end to måneder efter første fraværsdag, og der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. 3. Der er ikke en klar forventet dato for, hvornår den sygemeldte ventes raskmeldt. Samtidig er der tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen, og/eller den sygemeldte har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejde. Sygemeldte i kategori 1 skal fra 1. januar 2015 have en minimal indsats. Den nuværende samtale mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren senest i fjerde fraværsuge fastholdes. Derudover er det op til jobcentret at fastlægge, hvornår og hvordan der skal følges op. Der bliver ingen centrale lovkrav herom. Sygemeldte i kategori 2 skal have en arbejdspladsbaseret indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender helt eller gradvist tilbage i arbejde. Opfølgningen skal ske hver fjerde uge og som udgangspunkt ved personligt fremmøde. Sygemeldte i kategori 3 skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Opfølgningen skal ske hver fjerde uge og som udgangspunkt ved personligt fremmøde. Sygemeldte skal have deres sag forelagt kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam senest fire uger efter, at de er blevet visiteret til kategori 3. Det vil sige senest 12 uger efter første sygedag, hvis visitationen til kategori 3 sker ved første samtale. Funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelser er ændret Reglerne for fratrædelsesgodtgørelse er med et netop vedtaget lovforslag blevet forenklet, så alle funktionærer har ret til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse efter 12 års ansættelse. Dermed får en afskediget medarbejder, der har været ansat på samme arbejdsplads i 12 år eller mere ret til en fratrædelsesgodtgørelse for lang og tro tjeneste, der svarer til en månedsløn. Har den afskedigede funktionær været ansat i 17 år eller mere, er godtgørelsen på tre måneders løn. Hidtil har en afskediget funktionær med mere end 12 års anciennitet ikke nødvendigvis haft ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis den enkelte har haft mulighed for at gå på pension. Med de nye regler bliver det enklere og lettere for både arbejdsgivere og funktionærer at se, om en medarbejder har ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis de skulle blive afskediget. Loven finder anvendelse på opsigelser, der finder sted efter lovens ikrafttræden den 1. februar

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions-

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere