KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014"

Transkript

1 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

2 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og hvis de ønsker sammen at ville varetage omsorgen og ansvaret for barnet og dele forældremyndighed, skal de aflevere en Omsorgs- og Ansvars erklæring i underskrevet stand til sognepræsten inden 14 dage efter fødslen. Dåb: Man henvender sig hos sognepræsten med oplysning om fadders navn og adresse og træffer aftale om en dåbssamtale. Bryllup: Man henvender sig først til bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest. Husk at medbringe dåbsattester. Prøvelsesattest og dåbsattester afleveres hos sognepræsten i forbindelse med aftale om bryllup. Begravelser: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten og kirkegårdslederen. - En bedemand kan evt. ordne de forskellige papirer. Personlig samtale: Alle kan få en personlig samtale med sognepræsten, der har tavshedspligt. Man kan også komme til privat skriftemål. Hvis man har lyst til at få besøg af sognepræsten, Deadline er man for meget indlevering velkommen til at ringe og aftale tid. af materiale til kirkebladet er 1. november 2005 Hvor henvender man sig: Sønderby-Kærum: Sognepræst: Rikke Graff Kirkebakken 21, 5631 Ebberup Tlf eller på Kirkeværge Sønderby kirke: Kirsten Kristiansen, Søvangen 11, 5631 Ebberup. Tlf Graver v/ Sønderby kirke: Knud Jensen, Kirkebakken 11, 5631 Ebberup Tlf Formand Sønderby kirke: Leif Andresen, Søvangen 31, 5631 Ebberup, Tlf Kirkeværge Kærum kirke: Bjørn Birkely Nielsen Jakob Gades Vej 21, 5610 Assens. Tlf Graver v/ Kærum kirke: Poul Andersen, Fåborgvej 9, 5610 Assens Tlf Formand Kærum kirke: Jørgen Madsen, Ravnekærvej 91, 5631 Ebberup tlf Foto for- og bagside: Fra Kærum Kirke. Dreslette-Helnæs Sognepræst: Anders Lundbeck Rasmussen Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby Tlf Tirsdag-fredag kl samt torsdag kl Kirkeværge Dreslette kirke: Pia Dyreborg Hansen Østergaardsvej 109, 5683 Haarby. Tlf.nr.: Graver v/ Dreslette kirke: Gudrun Falk, Tlf Mobil: Træffetid: Tirsdag-fredag kl Formand Dreslette kirke: Niels Christian Nielsen, Pindskrog 5, 5683 Haarby Tlf Kirkeværge Helnæs kirke: Anders Lyng, Stævnevej 20, 5631 Ebberup Tlf Mobil: Graver v/ Helnæs kirke: Hanne Albrechtslund, Helnæs Byvej 47, 5631 Ebberup Tlf Træffetid: Tirsdag-fredag kl Formand Helnæs kirke Marianne Therp Lindhovedvej 21 Tlf Kirkebladets fotograf: Helle Blume Andresen Layout: Grafisk Design Fyn Tlf Tryk: Deslers Bogtryk Tlf

3 HVEM VIL IKKE GERNE VÆRE LEDER? Har man en lille leder i maven, er der bestemt ingen grund til at sidde med hænderne i skødet. Tilbuddene vælter ned over dig, hvis du søger på nettet under ledelse. Og der er nærmest ingen grænser. For ligesom der findes alverdens tilbud om at blive smart i en fart, så kan du også indenfor ledelsesområdet lynhurtigt erhverve dig en ny titel. Du skal blot møde op på en lækker adresse, lægge en bunke penge på bordet, og så kan du tilføje en ikke uvæsentlig detalje på dit visitkort med bogstaverne der i rigtig rækkefølge danner ordet: Leder! Blandt de lokkende digitale reklamesøjler lyder det for eksempel: Bliv i stand til at brænde igennem som leder; dine ambitioner er i centrum; din personlige gennemslagskraft som leder. Hvordan bliver det tydeligt for enhver, at det er mig, som bestemmer? Hvordan tilfører jeg ledelsesudfordringen den optimale ledelse? Effektive beslutningsprocesser! hvad er min ret og hvad er min pligt som daglig leder? Hvordan skaber jeg det rette ledelsesrum? Hvad tror vi på? Alt dette og meget mere vil ledelseskurserne hjælpe dig med at håndtere. I søndagens tekst møder vi Apostlene, Jesu venner. De er kommet i strid om, hvem der skal regnes for den største. Jesus har fortalt apostlene, at en af dem vil forråde ham, og at han selv skal dø. Herefter begynder hans venner at diskutere, hvem af dem, der nu skal være den største. Hvem skal være leder, når Jesus ikke længere er i blandt dem? 3 Teksten handler om forholdet mellem at lede om at sidde på tronen og dømme og så begrebet at tjene. Da vores nu afgåede kirkeminister blev indsat som kirkeminister i 2011 morede han sig over, som han udtrykte det i et interview, at han nu skulle være chef for en af hans kammerater, som tilfældigvis er præst i den danske Folkekirke. Den udtalelse fik en anden præst i Folkekirken til at proklamere, at han kun havde én chef, og det var Vorherre. Ministerens fortolkning af ordet minister står i skærende kontrast til ordets egentlige betydning, for minister betyder tjener. Og det er da tankevækkende. Men ministerens forståelse af ordet er nok den mest udbredte. I Folketingssalen lyder det, - så giver vi ordet til ministeren. Vi tænker ikke over, at det egentlig betyder, - så giver vi ordet til tjeneren. Mange mennesker har givetvis en opfattelse af, at det i en eller anden grad er ydmygende at være tjener. At det er uværdigt at servicere andre. Da jeg var ung, havde jeg en fast sommertjans på en af turistbyens restauranter, et lille lokalt sted, hvor der også ind i mellem blev spillet levende musik om aftenen. Og jeg husker en aften, hvor jeg stod bag baren og serverede øl i lange baner. Stemningen var god, musikken spillede, og selvom jeg havde travlt og sveden løb mig ned ad panden, nød jeg mit arbejde som tjener. Hyggelige kommentarer fløj over disken, og gæsterne ventede pænt på, at det blev deres tur. Men pludselig var der en, der piftede af mig. En gæst, der ikke orkede at vente. Han skulle have to øl og det helst lige med det samme og derfor piftede han efter tjeneren, som man pifter efter en hund. Og lige dér brød han overenskomsten mellem tjener, og den der bliver betjent. Den gode stemning, værdigheden og ordentligheden, Fortsættes side 4

4 der havde hersket i lokalet lige indtil da, forsvandt som ved et trylleslag. Jeg kunne virkelig godt lide min rolle som tjener, for i den var jeg med til at skabe en god aften for de gæster, som forstod at lade sig betjene. Men for herren, der piftede, var tjeneren ikke et medmenneske, blot en funktion. Og pludselig blev det tydeligt for mig, at man kan udføre hvilken som helst service med værdighed, hvis den, som tager imod ydelsen har blik for, at den som tjener, ikke blot er en funktion. Men måske havde den piftende gentleman været på ledelseskursus? Måske havde han forsøgt at lære, hvordan det blev tydeligt for enhver, at det var ham, som bestemte? Og det er da sikkert også muligt at være leder på den måde. Man kan gøre sin lederrolle helt tydeligt ved udelukkende at behandle andre som brikker i ens eget spil. Hvilke kompetencer besidder denne brik? Kan jeg bruge dem til noget? Eller skal jeg pifte en anden ind? En som har præcis de kompetencer jeg skal bruge, for at mine ambitioner kommer til at stå i centrum? Der findes dog også et andet managementkursus. Kurset koster ikke en krone, for her er det Jesus, der underviser. Lederen blandt jer skal være som den, der tjener. siger Jesus til disciplene. Og den ældste blandt jer skal være som den yngste. Selv den, som kan kalde sig leder af den største virksomhed skal vide, at hans rolle en dag kan blive en helt anden. Selv den person, der i dag træffer beslutninger for et folk, en nation, den hele eller halve verden, selv den, der bærer kors, bånd og stjerner, ja, selv den som i det menneskeskabte hierarki her på jorden rangerer allerhøjest, risikerer en dag at glemme at knappe sine bukser, ligesom han til sidst glemmer sit eget navn: Den ældste skal være som den yngste. 4 Det handler om at se klart og spørge sig selv, hvem har givet mig myndighed til at bestemme? En leder er kun leder, så længe der er nogle at være leder for; så længe der er nogen, som vil udføre hans befaling. En herre er kun herre, så længe der er tjenere. En Konge eller Dronning regerer kun så længe, der er undersåtter til. Begæret efter æble og scepter kan opsluge os så meget, at vi måske kommer til at ønske os magten for magtens skyld og helt glemmer, at minister ikke betyder chef eller leder, men tjener. Jesus giver os en lektion ikke i moderne ledelse men i ledelse til alle tider. Den magt, du har, siger han, har du kun, fordi andre betror dig den. Ellers er din magt dybest set ikke noget værd. I den erkendelse må ethvert menneske afstå fra fristelsen til at se sig selv som almægtig og i stedet se sig selv som tjener for Gud og medmenneskene. Enhver leder går fra at være Herre med stort H til at være tjener med stort T. Som tjener for Vorherre er selv den fattige rig. Den ældste er som de yngste, og den, der tjener, skal sidde til bords. Som kristne behøver vi ikke hjælp fra lederkurser til at fortælle os, hvad vi tror på. Vi ved det allerede. Først og fremmest tror vi på ham, som giver os friheden til at være mennesker, at være Guds børn. Og i forhold til ham, er vi alle lige, ikke ens, men lige. Vi ved, at det i sidste ende ikke handler om vores egne ambitioner, men om de ambitioner, Gud har på vore vegne, og de krav, han stiller til os. Vi ved, at der i kristen sammenhæng ikke er noget der hedder ret, men derimod noget som hedder pligt. Og vi ved, at den personlige gennemslagskraft ikke er noget vi kan trække i en automat eller erhverve os på et lederkursus. Om vi besidder den og i hvilken grad afhænger alene af,

5 om vi betragter andre mennesker som brikker eller funktioner, som vi kan manipulere og udnytte for at tilfredsstille vore egne ambitioner eller om vi ser vore medmennesker som individer med samme behov, samme længsler og drømme som os selv. Jesus kom til os i en tjeners skikkelse, og alligevel var hans gennemslagskraft så stærk, at han formåede at sætte verden på den anden ende. Den magt, han udøvede blandt os, mens han var her på jorden, var så stor, at de jødiske ledere af frygt for den forlangte ham korsfæstet. Kristus var det han troede på. Han troede ikke på sig selv, men på ham, som gav ham alt det, intet menneske kan give sig selv. RG KONCERT i Sønderby Konfirmandstue med MARIA ELIZABETH Tirsdag den 28. oktober - kl Synger nogle af sine mest populære sange, bl.a. Like a Feather, Se med Hjertet og Den jydske Sjæl, når Sønderby og Kærum menighedsråd inviterer til koncert og caféstemning i Sønderby konfirmandstue. Ost og rødvin 25,- Alle er velkomne Fra kirkebogen: (Dreslette / Helnæs) Døbte Dreslette kirke: 22. juni Josefine Torres Reeh Pedersen, Kirkevej 4, Dreslette Viede/velsignede i Dreslette kirke: 1. marts Mette Bang og Kristian Lyngholm Bang, Violvej 14, 6650 Brørup 15. marts Lonni Johansen Saabye Finken og Stefan Saabye Finken, Kildevej 3, Haarby 26. april Elie Mørch Wiile Jaska og Mikkel Tim Wiile Jaska, Højtoften 15, Felsted 24. maj Jette Gellert Sørensen og Klaus Kristian Sørensen, C.F. Richs Vej 136, 1. tv, Frederiksberg Begravede/bisatte fra Dreslette Kirke: 5. april Heinrich Martin Rubinke, Helnæsvej 52, Brydegaard. 15. maj Karen Dorthea Nielsen, Skærendsvej 3, Brunshuse 19. juni Jørgen Hansen, Skårupvej 10, Skårup 19. juli Maren Edith Andersen, Kallehavegyden 8, Snave Døbte Helnæs Kirke: 4. maj Elisa Boe Rosendahl, Prinsevej 53, Ebberup 18. maj Lucas Øregaard Dam, Kornmodvænget 33, Odense 25. maj Laurits Snitkjer, Kærvangen 7, Turup Viede/velsignede i Helnæs kirke: 7. juni Ane Kirstine Truelsen J. Munk Carlsen og Sonny Munk Carlsen, Strandbakken 57, Helnæs Begravede/bisatte fra Helnæs Kirke: 21. febr. Karen Asta Sørensen, Helnæs Byvej 73, Helnæs 24. april Max Orla Ellehøj Rasmussen, Helnæs Byvej 36, Helnæs 5

6 GUDSTJENESTER DRESLETTE 6 HELNÆS SEPTEMBER SEPTEMBER s.e.trin (K) s.e.trin s.e.trin Høst s.e.trin Høst s.e.trin s.e.trin s.e.trin (RG) s.e.trin. --- OKTOBER OKTOBER s.e.trin s.e.trin (K) s.e.trin 9.00 (RG) s.e.trin s.e.trin s.e.trin (RG) s.e.trin Sommertid! s.e.trin 9.30 Sommertid! NOVEMBER NOVEMBER 2. Alle Helgens dag (K) 2. Alle Helgens dag (K) s.e.trin s.e.trin s.e.trin 9.00 (RG) s.e.trin Sidste sønd. i kirkeåret Sidste sønd. i kirkeåret s.i advent s.i advent 9.30 SØNDERBY SEPTEMBER KÆRUM SEPTEMBER s.e.trin s.e.trin (ALR) s.e.trin Høst s.e.trin 9.00 Høst s.e.trin s.e.trin s.e.trin s.e.trin. --- OKTOBER OKTOBER s.e.trin s.e.trin (ALR) s.e.trin s.e.trin s.e.trin s.e.trin s.e.trin 9.00 Sommertid! s.e.trin Sommertid! NOVEMBER NOVEMBER 2. Alle Helgens dag Alle Helgens dag s.e.trin s.e.trin s.e.trin s.e.trin Sidste sønd. i kirkeåret 9.00 (ALR) 23. Sidste sønd. i kirkeåret s.i advent s.i advent 9.00 (K) Kaffe (RG) Rikke Graff Sønderby præstegård, tlf (ALR) Anders Lundbeck Rasmussen, tlf

7 KIRKEBIL: Til højmesser i Sønderby, Kærum, Dreslette kirker kan bestilles taxa hos Taxa Fyn- Assens på tlf: FERIE OG FRI: Dreslette- Helnæs: Anders Lundbeck Rasmussen er bortrejst september og holder ferie oktober I perioderne varetages embedet af Rikke Graff. Sønderby og Kærum: Rikke Graff holder ferie 1-7. September, oktober og november i perioderne varetages embedet af Anders Lundbeck Rasmussen. Nils Malmros Sorg og Glæde To aftener i september: Onsdag, d. 24. september, kl i Dreslette konfirmandstue Vi viser filmen sorg og glæde fra 2013 med Jakob Cedergren og Helle Fagralid i hovedrollerne. En skildring af gensidig og moden kærlighed gennem den største sorg og glæde i livet. Kaffe 25,- Alle er velkomne Mandag, d. 29. september, kl i Dreslette konfirmandstue Nils Malmros holder foredrag om sin film Sorg og Glæde. Han skildrer tilværelsens vilkår og fortæller om, hvordan netop både sorg og glæde kan rummes i kærlighedens navn. Éntre 50,- Alle er velkomne Arrangører: De 4 sogne - i samarbejde med Helnæs kultur- og musikforening. Fra kirkebogen: (Kærum / Sønderby) Døbt i Kærum kirke: 15. marts Kaya Ingersholm Kulavig, Kragsbjergvej 11, Assens 23. marts Frederikke Elvar Hansen, Ravnekærvej 11, Ebberup 3. aug. Daniel Askholm Ploug, Fåborgvej 102, Kærum Viet i Kærum kirke: 31. maj Lone og Martin Slothuus Nordsof, Tingkærvej 25, Odense 28. juni Trine og Finn Østergaard, Kroagervej 6, Assens 5. juli Marianne Greve Therkildsen og Johnny Therkildsen, Brahesborgsvej 4, Assens Bisat/begravet fra Kærum kirke: 2. feb. Ellen Pedersen, Korsvang 78, Assens 20. feb. Svend Anton Larsen, Skelvej 4A, Assens 3. april Torben Veje, Jacob Gades vej 10, Thorø Huse 7. maj Mogens Lind Jensen, Ravnekærvej 17, Ebberup 15. maj Kirsten Melchior Appel, Skovvangsvej 34, Barløse 30. maj Anne Marie Hansen, Topshøj 20, Ebberup Døbt i Sønderby kirke: 9. marts Mads Anton Rasmussen, Fåborgvej 7, Assens Malthe Alexander, Spættevænget 4, Assens 4. maj Mie Klint Ramdal Christiansen, Ebberupvej 88, Ebberup 8. juni Nanna Isabella Ellemann, Kirkebakken 1, Sønderby Viet i Sønderby kirke: 3. maj Christina Kyed Düring og Jesper Reinholdt Düring, Fuglsang Allé 3, 1.th, Herning Bisat fra Sønderby kirke: 20. feb. Mary Ella Helga Jørgensen, Brunshusevej 15, Brunshuse 6. marts Agnes Andersen Hansen, Nyvej 8, Ebberup 15. marts Leif Kølle, Snaven 19, Ebberup 5. April Margrethe Madsen, Mosemarksvej 6, Ebberup 17. Juni Niels Jeppe Andersen, Topshøj 22, Ebberup 1. Aug. Birgit Helene Hansen, Korsvang 78, Assens 7

8 Høstgudstjeneste i Dreslette kirke Søndag den 14. september kl Efter gudstjenesten serveres der sandwich og øl/vand i konfirmandstuen. Kirken er pyntet til høst FØDT I HORSENS TUGTHUS DANMARKS MEST AFGRÆNSEDE KIRKESOGN Onsdag, den 26. november, kl:19.00 I Sønderby konfirmandstue Høstgudstjeneste i Helnæs kirke Søndag den 14. september kl Med efterfølgende spisning. Alle gode gaver, de kommer oven ned. Så tak da Gud, ja, pris dog Gud, for al hans kærlighed. Ved Høstgudstjenesten i Helnæs Kirke vil menighedsrådet opfordre alle til at medbringe noget, som I har høstet i jeres have. Det er jo alt sammen gaver, som kommer oven ned. Gør I det, kan det blive gaver igen. Vi vil under spisningen holde auktion over jeres gaver og give de indkomne penge til vores barn fra SOS-børnebyerne. Hjælp os med at hjælpe andre. Kærlig hilsen fra Helnæs Menighedsråd Niels Ole Frederiksen, fængselsinspektørens søn, fortæller i sit foredrag om sin opvækst i Horsens Statsfængsel og fængselssogn, hvor han kom i kontakt med de indsatte landssvigere, østfrontfrivillige og HIPO-folk. Det bliver også til en beretning om udbryderkongen, Carl August Lorentzen, der i julen 1949 undveg fra fængslet gennem en 18 meter lang tunnel. Kaffe 25,- Arrangører: Sønderby og Kærum menighedsråd. 8

9 Fredagsklubben i Dreslette Konfirmandstuen ved Dreslette Præstegård Arrangementer begynder kl Deltagelse er gratis. Kaffe og brød kan købes for kr. 30,- Vinteren Fredag d : v. Susanne Hestbæk, Assens Om sølvsmeden Frederik Ernst Fredag d : v. lektor Hans Jørgen Petersen, Odense Murens fald, Stasi og livet i DDR Fredag d : v. organist og komponist Poul Balslev, Svendborg. Tid - foredrag med sang og musik Fredag d : v. provst Ole Hyldegaard Hansen, Assens Kvindernes lange vej til prædikestolen Fredag d : v. Poul Erik Mikkelsen, Rudkøbing Turist i Nordkorea Fredag d : v. museumsdirektør Torben Grønnegaard Jeppesen, Odense Den store danske udvandring til Amerika Fredag d : v. tidl. chefredaktør Arne Mariager, Faaborg. Om alt det gode der er ved at bo i Udkants Danmark Efterfølgende foreningens årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Fredag d : Fredagsklubben i Dreslette - har eksisteret i 10 år, og det fejres med en heldagstur til Svendborg Forsorgsmuseum og efterfølgende middag på Bregninge Mølle. Eftermiddagskaffe og måske lidt mere på hjemturen. Afgangstider: fra Dreslette kl og fra Haarby kl Du vil være velkommen som medlem af Fredagsklubben i Dreslette det koster kun kr. 30,- om året. Kontaktpersoner: Solvejg Nielsen... tlf Birgit Stougård... tlf Esther Jensen... tlf

10 Konfirmeret i Dreslette kirke Store bededag d. 16. maj 2014 kl k Konfirmeret i Helnæs kirke Søndag d. 27. april 2014 kl Sofie Birch, Skovkrogen 7, Skovkrogen Lea Mei Christensen, Nellemosevej 17, Nellemose, 5683 Haarby Anne Mette Eskesen, Høedvej 15, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Kenneth Bek Frandsen, Gl Skolevej 9, Mullerød,5683 Haarby Lærke Luxhøj Godt, Gåsemosen 3, Snave, 5683 Haarby Kasper Gudjónsson, Snavevej 22, Snave, 5683 Haarby Marius Klint Hansen, Pindskrog 1, Snave, 5683 Haarby Mia Juul Jørgensen, Snavevej 48, Snave, 5683 Haarby Anders Victor Madsen, Akkerupvej 3, 5683 Haarby Katrina Schak Matzen, Ørbækvej 15, Ørbæk, 5683 Haarby Clara Neesgård Nielsen, Gl Skolevej 5, Mullerød, 5683 Haarby Emilie Vestergaard Nielsen, Snavevej 35, Snave, 5683 Haarby Randi Liv Olsen, Skårupvej 2, Skaarup, 5683 Haarby Ida Søllested, Søbrovej 41, Skaarup, 5683 Haarby Nicolai Kristian Thrane, Løgismoseskov 7, Løgismose, 5683 Hårby Peter Werner, Herredsbjerg 18, Herredsbjerg, 5683 Haarby Sidsel Haahr, Helnæs Byvej 26 A, Helnæs, 5631 Ebberup Lauge Bane Spangsbjerg Hemmingsen, Stævnevej 23, Helnæs, 5631 Ebberup Natasja Bune Poulsen, Strandbakken 47, Helnæs, 5631 Ebberup 10

11 Konfirmeret i Sønderby kirke Fredag d. 16. maj 2014 Konfirmeret i Kærum kirke Søndag d. 18. maj 2014 k Karoline Børjesson Barnkob, Ravnekærvej 10, Ebberup Rikke Schmidt Clausen, Pilehøjen 6, Ebberup Kiva Engel Rohde Grejsen, Lerbjergvej 36, Saltofte William Gorm Ellebæk Gydesen, Pilehøjen 25, Ebberup Ditte Cecilie Lind Holst, Wittenbergvej 77, Ebberup Michelle Jensen, Gamtoftevej 17, Voldbro Julie Fuhr Twisttmann Jørgensen, Bjørnemosevej 10 Hagenskov Rasmus Storm Jørgensen, Jasminvænget 9, Ebberup Rikke Fredberg Jørgensen, Rybergsvej 34 Sønderby, Ebberup Sandra Knudsen, Ebberupvej 102, Ebberup Mikkel Schmidt Lund, Prinsevej 18, Ebberup Mads Ploug Nielsen, Højtoften 3, Ebberup Morten Peter Nielsen, Fåborgvej 61 B 01 1, Assens Mikkel Reckendorff, Hegnet 6, Ebberup Theresa Bøg Tolberg, Bøgevænget 1, Ebberup Emma Rømer Wolff, Gudøgyden 12 Sønderby Bj, Benjamin T. Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, Ebberup Tobias Knudsen, Odensevej 68, Egerup Esben Dyhr Thaysen, Ebberupvej 31, Ebberup 11

12 ADRESSE-LABEL Fotos fra Pinsegudstjeneste på Øbjerggard den 9. juni

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs MARTS - APRIL - MAJ 2013 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs MARTS - APRIL - MAJ 2012 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og hvis

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs DECEMBER 2012 - Januar/Februar 2013 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs JUNI - JULI - AUGUST 2013 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette-Helnæs JUNI - JULI - AUGUST 2012 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2015 - JANUAR / FEBRUAR 2016

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2015 - JANUAR / FEBRUAR 2016 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2015 - JANUAR / FEBRUAR 2016 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs

KIRKEBLADET. for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs KIRKEBLADET for Sønderby- Kærum & Dreslette- Helnæs DECEMBER 2011 - Januar / Februar 2012 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2016

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2016 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2016 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2016

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2016 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS MARTS - APRIL - MAJ 2016 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m.

Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. Korsør Atletik & Motion Klubrekorder udendørs Alle håndstoppede tider op til 300m tillægges 0,24 sek og 400m 0,14sek eks 60m. 8,6 = 8,84 24.maj 2013 40m 40m d 6 Agge Friis 9,58s +0,0m/s 2012 p 6 Silke

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2016

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2016 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2016 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2

Sognenyt. Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne. 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2 Sognenyt Barløse, Sandager, Holevad & Turup sogne 5. årg. Juli, August, September 2016 Nr. 2 Adresseliste Sognepræst for alle 4 sogne: Adam Torp Sandager Kirkevej 26, Sandager 5610 Assens - tlf. 64 79

Læs mere

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold Holdkonkurrence: Storebæltsmester 1 Storebælts Mester 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04 Holdkonkurrence: Gevær hold 1 Nyborg Skytteforening 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 110303 Markus Bech 17-009 Ringsted Skf. 200/14 200/14 400/28 G 2 90829 Jonas Olsen 17-037 Tuse Skf. 199/12 200/10 399/22 S 3 114552 Gorm

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE RESULTATLISTE ELEY-CUP 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 105094 Katrine Christensen 17-033 Svinninge SKF 200/16 200/19 400/35 G POKAL 2 106625 Alexander Petersen 17-373 Ballerup Skf. 200/12 200/14 400/26

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere