FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi"

Transkript

1 FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder bredt med sundhedsfremme s 8 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA oktober 2010 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN oktober 2010 FA og arbejdsmiljø Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi Beskæftigelsesministeren offentliggjorde 24. september Regeringens 2020-strategi NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ. Hun vil i november drøfte strategien med forligspartierne i Folketinget, for at indgå en politisk aftale. Strategien går bl.a. ud på, at Arbejdstilsynet og virksomhederne de næste 10 år skal koncentrere sig om arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær som de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Virksomhederne i den finansielle sektor er allerede godt i gang og er på flere punkter et skridt forud for politikerne. Der er kun få alvorlige arbejdsulykker i finansvirksomheder. Et godt psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af muskelskeletbesvær er emner, der allerede er højt på virksomhedernes dagsorden. Det samme gælder strategiens forslag om at integrere sundhedsfremmeindsats med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Læs beretningerne fra FA s medlemmer her i FA Magasinet. I 2020 strategien skal virksomheden måles på, om 20% færre ansatte er psykisk overbelastede, og om 20% færre har overbelastninger af muskel og skelet. Det nærliggende spørgsmål er her, hvornår er man belastet på den gode måde og hvornår er man overbelastet? Det mangler vi svar på. Hidtil har mål om psykisk arbejdsmiljø fokuseret på, om belastninger i arbejdet har ført til sygefravær det er til at måle, men kan også være påvirket af andre faktorer. Dette spørgsmål vil FA og virksomhederne arbejde videre med sammen med de andre udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Dette samarbejde ser FA også gerne udstrakt til forbundene. Og det skulle nok være muligt, når den værste landsmøderetorik m.v. har lagt sig. Steen A. Rasmussen Alle interviews i dette nummer af FA Magasinet er lavet af Hans Jørgen Steffensen, der er FA s arbejdsmiljøansvarlig.

3 oktober 2010 FA M AG A S I N 3 Spar Nord hjælper til mere motion i arbejdstiden Korte videoklip med øvelser på arbejdspladsen giver nu medarbejdere i Spar Nord Bank og Sydbank mulighed for at forebygge gener i dagligdagen Jens Peter Christensen Spar Nord Bank Spar Nord Bank har taget et yderst konkret skridt til at hjælpe medarbejderne af med de smerter og ubehagelige muskelspændinger, som undertiden følger med stillesiddende computerarbejde. Filosofien er, at medarbejderne gennem små korte øvelser kan skabe ny energi og bevægelighed i kroppens mange led - og samtidig blive fri for unødvendige spændinger og smerter. Åndedrættet er et centralt element i øvelserne, da det bidrager effektivt til afspænding af musklerne. Øvelserne er udviklet af fysioterapeut Lisbeth Friis, FysioPlan i Vejle. Arbejdsmiljøkonsulent Jens Peter Christensen, Spar Nord Bank, uddyber: Vi har sammen med Sydbank og andre pengeinstitutter stillet to gymnastikprogrammer og ti øvelsesprogrammer til rådighed for bankens medarbejdere. Et gymnastikprogram varer ca. 6 minutter og øvelserne kan udføres i alle kontormiljøer, uden hjælpemidler og kan foregå i almindelig påklædning. Programmet sætter fokus på det daglige stillesiddende eller stående arbejde. Det er hensigten med pausegymnastikprogrammet, at medarbejderen på en let og enkel måde får alle muskler arbejdet igennem. Samtidig får man gang i de muskler, der er inaktive ved for meget stillesiddende arbejde. Medarbejdere kan også vælge at klikke ind på særlige øvelsesprogrammer, der max tager 2 minutter at gennemføre. Her kan medarbejderen vælge særlige nakkeøvelser, skulderøvelser eller håndøvelser, der kan forebygge eller hjælpe på smerter i nakke, skulder, arm eller hånd. Der udbygges løbende med nye gymnastik- og øvelsesprogrammer. Vi har allerede haft mange positive reaktioner fra vore medarbejdere. I flere afdelinger har frivillige meldt sig som ansvarlige for gymnastikøvelserne. Hele vores Produktionsafdeling laver øvelserne dagligt i fællesskab. Vi har svært ved at vurdere, hvor mange afdelinger/medarbejdere, der gennemfører øvelserne, men det er Spar Nords ønske, at alle bruger øvelserne eller gymnastikprogrammerne.

4 4 FA MAGASIN oktober 2010 En virksomhed kan blive pålagt at forebygge mobning på arbejdspladsen Arbejdsgiveren skal sørge for at forebygge mobning. Bankansatte er mindre udsatte for mobning end gennemsnittet! Arbejdsmiljøklagenævnet har afgjort en sag om mobning 8 ansatte i en virksomhed havde oplyst til en arbejdspladsvurdering (APV), at de havde været udsat for mobning inden for de sidste 12 måneder. Mobning er, når en person gentagne gange bliver udsat for ubehagelige eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. De ansatte vidste ikke, hvad de skulle gøre, hvis de blev mobbet eller observerer, at andre blev mobbet. Arbejdstilsynet sendte virksomheden en afgørelse om at forebygge og nedbringe forekomsten af mobning og sende en skriftlig tids- og handlingsplan til Arbejdstilsynet. Virksomheden klagede over Arbejdstilsynets afgørelse til Arbejdsmiljøklagenævnet. Nævnet var enig i Arbejdstilsynets afgørelse. Når virksomheden fx ved APV konstaterer, at der er mobning, skal arbejdsgiveren både sikre, at dmetoder til at forebygge mobning, og at omfanget af mobning bliver mindre. Mobning er et af problemerne indenfor psykisk arbejdsmiljø og skal tages alvorligt. Beskæftigelsesministeren har en række initiativer, der skal forebygge mobning. Bl.a. er der en særlig hotline om mobning på arbejdspladsen samt en særlig klagemulighed hos Arbejdstilsynet. Der er visse brancher og jobtyper, hvor mobning er særligt udbredt. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs seneste opgørelse af mobning fordelt på 56 jobgrupper, hører bankansatte til de jobgrupper, hvor omfanget af mobning er markant under gennemsnittet.

5 oktober 2010 FA M AG A S I N 5 Arbejdsmiljøproffer Nordea vil gerne have mere faglighed ind i arbejdsmiljøarbejdet Nordea ser frem til de nye regler om organisering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, der træder i kraft 1. oktober Reglerne lægger op til i højere grad at placere arbejdsmiljøarbejdet i kernen af virksomheden. Samtidig får virksomhederne mulighed for at organisere det interne arbejdsmiljøarbejde, så det matcher den måde, som virksomheden i øvrigt er organiseret på. Marianne Bach, Nordea Nordea har i dag en velfungerende arbejdsmiljøorganisation, men ønsker at den bliver endnu bedre. I hovedkontorerne ser banken en mulighed for i højere grad at uddanne egne medarbejdere til hel eller delvis fuldtidsarbejdsmiljøgrupper, som skal sætte fokus på arbejdsmiljøet her. Arbejdsmiljøkonsulent Marianne Bach, Nordea Bank Danmark, siger: Vi tror, at vi på den måde kan højne arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøniveauet i banken. I dag er udgangspunktet, at arbejdsmiljøopgaverne løses af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvis kompetence på dette område består af den obligatoriske uddannelse på 30 timer, som fremover reduceres til 22 timer. Hertil kommer deres praktiske erfaring - og fremover en årlig supplerende uddannelse. Men det er måske ikke tilstrækkeligt til at nå de rigtige løsninger, når bankens medarbejdere skal have hjælp til fx at forebygge problemer ved stillesiddende arbejde, indeklimaproblemer og støj. Får man mere faglighed i arbejdsmiljøarbejdet og har medarbejderne let adgang til at få løst deres problemer, vil det betyde, at antallet af arbejdsmiljøgrupper i hovedkontorerne kan reduceres, uden at det går ud over hverken arbejdsmiljøarbejdet eller arbejdsmiljøniveauet. I Nordea har vi en lokal aftale om organisering af vort arbejdsmiljøarbejde. Derfor skal vi også have lokale drøftelser om, hvordan vi skal organisere os fremadrettet, når vi har fået tygget os igennem de nye muligheder slutter Marianne Bach.

6 6 FA MAGASIN oktober 2010 Sydbank og SparNord arbejder sammen om sundhed på arbejdspladsen Sydbank har som den første finansvirksomhed søgt om støtte fra Forebyggelsesfonden til et fælles sundhedsprojekt, der skal hjælpe de ca medarbejdere i Sydbank og SparNord af med gener ved stillesiddende kontorarbejde Arbejdsmiljøchef Peter Draborg, Sydbank, oplyser om det ambitiøse projekt: Vi har sammen med Spar Nord Bank fået produceret en række gymnastik- og instruktionsvideoer med øvelser og information om sunde arbejdsvaner på kontorarbejdspladser. Videoerne er lagt ind på medarbejdernes computere til fri afbenyttelse i arbejdstiden. Det har vist sig, at videoerne og andre sundhedstilbud bruges af medarbejdere, som i forvejen har fokus på gode arbejdsvaner, sundhed og motion. Derfor vil vi gerne have støtte til at etablere og afprøve nye metoder hos den gruppe, der ikke har samme bevidsthed om sundhed, ligesom vi generelt er interesseret i at øge fokus på sundhed hos vore medarbejdere. Peter Draborg, Sydbank Peter Draborg fortsætter: Det er nødvendigt at få sundhedsindsatser omsat til banksprog, så vi kan nå ud til alle. Heri indgår udvikling af et sundhedsbudget for den enkelte medarbejder i forhold til rygning, fedme, smerter og fysisk aktivitet. Herudover skal der udpeges særlige sundhedsansvarlige blandt medarbejderne. Banken søger om støtte til et 3 års projekt og forventer svar fra Forebyggelsesfonden i december. Finansvirksomheder kan som regel ikke kan få støtte fra Forebyggelsesfonden til projekter, som forebygger fysisk og psykisk nedslidning. Men virksomheden kan søge støtte til konkrete sundhedsfremmeaktiviteter, der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Fonden prioriterer projekter, som tænker sundhedsfremmende aktiviteter sammen med arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden. Læs mere om Forebyggelsesfonden på dk.

7 oktober 2010 FA M AG A S I N 7 Tilbud om supplerende uddannelse Hidtil har virksomheder sendt medarbejdere på arbejdsmiljøuddannelse en gang. Fra 1. oktober 2010 er der krav om både obligatorisk uddannelse og tilbud om supplerende uddannelse Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som fremover deltager i den obligatoriske uddannelse på 3 dage, skal have tilbud om supplerende uddannelse på først 2 dage og derefter 1 ½ dag om året. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som har taget den hidtil obligatoriske uddannelse på 4 dage, skal have tilbud fra virksomheden om supplerende uddannelse på 1 ½ dag om året. Arbejdstilsynet har udsendt bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, mens en mere detaljeret AT-vejledning først foreligger i november. FA kan dog allerede nu fastslå: Hvad er tilbud om supplerende uddannelse? Tilbud om supplerende uddannelse er ikke det samme som obligatorisk uddannelse. Medarbejderen skal ikke deltage i den supplerende uddannelse, og Arbejdstilsynet vil derfor ikke føre tilsyn med, om den enkelte medarbejder faktisk har udnyttet arbejdsgiverens tilbud. Hvis medarbejderen, som har fået tilbudt supplerende uddannelse, ikke har taget imod tilbuddet, bortfalder det. Medarbejderen kan derfor ikke året efter kræve 2 x 1½ dages supplerende uddannelse, medmindre virksomheden har lovet det. Indholdet Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere styrkes og opdateres. Virksomheden bestemmer indhold og form på den supplerende uddannelse. Virksomheden kan vælge at tilbyde medarbejderen at deltage i et eksternt kursus frem for fx at henvise til et kursustilbud som allerede findes i virksomheden. Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse overvejer at lave et tilbud om supplerende uddannelse. Kompetenceudviklingsplan Arbejdsgiveren skal sørge for at lave en kompetenceudviklingsplan for virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Planen skal handle om den supplerende uddannelse. Det er virksomhedens behov, der er afgørende i kompetenceudviklingsplanen og altså ikke den enkelte medarbejders personlige interesser.

8 8 FA MAGASIN oktober 2010 Codan arbejder både med sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder bredt med sundhedsfremme, men har også målrettede indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet Virksomhederne bliver ofte opfordret til at integrere sundhedsfremme med indsatsen for et bedre arbejdsmiljø for dermed at få bedre udbytte af bestræbelserne. Codan Forsikring har valgt at gøre noget ved det, og FAMagasinet har derfor spurgt Codan, hvad det nærmere går ud på. Arbejdsmiljøleder Lonni Klausen svarer: Vi har valgt i år, for tredje år i træk, at holde en sundhedsuge i foråret. Ugen var spækket med spændende aktiviteter og tilbud, der satte fokus på sundhed i virksomheden og blandt medarbejderne. 2 dage fik alle afdelinger og medarbejdere besøg af en terapeut, der er i stand til at hjælpe med at løse op for muskelspændinger og hovedpine, hvis man ikke sidder rigtigt. Medarbejderne kunne deltage i øvelserne og har siden kunne genopfriske dem på Codans intranet. En dag blev et stort fælles løb rundt om søerne gennemført med deltagelse af et meget stort antal medarbejdere. Endelig havde en dag et særligt fokus på stresshåndtering og vejen til den indre ro. Lonni Klausen, Codan I det hele taget har Codan valgt at inspirere medarbejderne til at prioritere fysisk aktivitet, sunde spisevaner og den rigtige balance mellem arbejdsliv og privatliv. Selskabet ser sundhedsugen som et middel ikke blot til at reducere sygedage, men også at øge engagement og trivsel. Blandt Codans mere målrettede indsatser er et lederkursus om håndtering af stress, kriser og sygefravær. Her trænes ledere i at håndtere sygefravær og medarbejdere, som har tegn på mistrivsel, stress eller ubalance. Codan sørger på den måde for at forebygge og afbøde følger, når en medarbejder bliver ramt af sygdom eller stress, slutter Lonni Klausen.

9 oktober 2010 FA M AG A S I N 9 Finanssektoren i bund med arbejdsskader Det er velkendt, at mange finansielle virksomheder får gode tilbagemeldinger, når de spørger deres medarbejdere om trivsel og tilfredshed. En del får endda fine placeringer, når virksomheder kæmper om at være de bedste arbejdspladser Men hvordan ser billedet ud, hvis man ser benhårdt på, hvor mange der kommer til skade ved at gå på arbejde, fx i form af arbejdsulykker eller få sygdomme som følge af jobbet? FA Magasinet har set på sagen. Arbejdsulykker Finansmedarbejdere er den gruppe på arbejdsmarkedet, som får færrest arbejdsskader. Det viser Arbejdsskadestyrelsens statistik for Opgørelsen over anerkendte arbejdsulykker fordelt på brancher viser, at pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed er den branche med det absolut laveste ulykkesniveau, da der ved seneste opgørelse kun var 1,9 anerkendte arbejdsulykker pr beskæftigede. Erhvervssygdomme Også når det gælder anerkendte erhvervssygdomme ligger finanssektoren helt i bunden. Her scorede pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed de laveste branchetal med kun 0,1 anerkendt erhvervssygdom pr beskæftigede. De lave tal for arbejdsskader bekræfter, at der generelt set er et godt og sundt arbejdsmiljø i finansielle virksomheder. Stor stigning i anmeldte psykiske erhvervssygdomme Siden 2003 er antallet af anmeldte psykiske sygdomme steget voldsomt. Antallet af anmeldelser steg således med 152%. De fleste anmeldelser om psykiske sygdomme går i retning af posttraumatisk belastningssymptom (PTSD), som er den eneste psykiske sygdom, som kan anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen. Her er anerkendes 53,7%, mens den i andre sager om psykisk sygdom er 3%.

10 10 FA MAGASIN oktober 2010 Ny strategi for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde de næste 10 år Regeringen har udsendt NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ. Det er titlen på regeringens strategi for forbedring af arbejdsmiljøet frem til 2020 Strategien viser blandt andet, at Arbejdstilsynets indsats i højere grad skal målrettes de virksomheder, der har størst problemer. Hovedelementerne i strategien er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænser og bedre dialog med virksomhederne. nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Bagatelgrænserne vil betyde, at ubetydelige arbejdsmiljøforseelser ikke i fremtiden vil medføre påbud fra Arbejdstilsynet. Regeringen vil desuden differentiere bødesystemet. Det skal ske, så virksomhederne kommer til at mærke konsekvenserne tydeligt, hvis de ikke overholder reglerne, og bødestørrelsen skal differentieres mellem, om det er store eller små virksomheder. De nye retningslinier vil kræve ændring af arbejdsmiljøloven. RegeRingen September 2010 Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats skal fremover koncentrere sig om tre arbejdsmiljømål. De går ud på, at der i 2020 skal være: 25% færre alvorlige arbejdsulykker 20% færre psykisk overbelastede 20% færre med overbelastning af muskler og skelet (herunder ondt i ryggen). Arbejdsmiljøstrategien hviler på rapporten Fremtidens arbejdsmiljø 2020 fra marts Den er lavet af Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsskadestyrelsen i fællesskab. Fagligt grundlag for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen Fremtidens arbejdsmiljø 2020

11 oktober 2010 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Med virkning fra 1. maj 2010 er Handelsbanken Kredit indmeldt i FA. Pr. 30. juni 2010 er Løkken Sparebank A/S udtrådt af FA, som følge af fusionen med EBH Bank A/S. Finansbanken A/S er udtrådt pr. samme dato som følge af fusionen med Sparekassen Lolland A/S. E*TRADE Bank A/S har ændret navn til SAXO-ETRADE Bank A/S. PBS Holding A/S har ændret navn til Nets Holding A/S. Pr. 13. september 2010 har FA herefter 218 medlemmer fordelt på 164 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 44 forsikringsvirksomheder. Virksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2009 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Med opgørelsesdato 1. juni 2010 har virksomhederne i alt medarbejdere. Sekretariatet Stud.polit. Signe Kolbye Sørensen er fratrådt som studentermedhjælper i FA pr. 13. august Pr. 20. juli 2010 er stud.polit. Ane Rohde ansat som studentermedhjælper. FA er flyttet til 3. sal i Finanssektorens Hus. Her har alle FA s 27 medarbejdere nu kontorer.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye?

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? AM2011 v. Claus Skovhøj Olsen og Trine Fonnesbæk Arbejdstilsynet Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7

Få arbejdsulykker i finans 8. Væk med støj i banken 4. Stress skal forebygges 10. Klare krav giver bedre trivsel 7 TeMANUMMER om TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ Væk med støj i banken 4 Få arbejdsulykker i finans 8 Klare krav giver bedre trivsel 7 Stress skal forebygges 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA hans jørgen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 RegeRingen September 2010 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4

Få arbejdsulykker i finanssektoren 8. Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Flere finansmedarbejdere oplever chikane, vold og trusler 4 Få arbejdsulykker i finanssektoren 8 Arbejdsglæde betaler sig 5 Arbejdstilsynet får kortere lunte i psykisk arbejdsmiljø 10 Udgivelse, Tryk og

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Sagsnr. 15-127 Vores ref. NSOE Den 9. november 2015 Stop nedskæringer i Arbejdstilsynet behov

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk

Læs mere

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE DEN ÅRLIGE DRØFTELSE HVAD ER DEN ÅRLIGE DRØFTELSE? Ifølge reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø skal alle virksomheder afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med den årlige

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Mobning blandt djøferne

Mobning blandt djøferne Mobning blandt djøferne Resultater fra Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010 v/chefkonsulent Lisbeth Kjersgård Djøfs Politiske Afdeling Om undersøgelsen Mini stress- og mobbeundersøgelse gennemført i

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere