Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord Sygehus Nord Vision for Roskilde sygehus Specialefordeling på Roskilde sygehus Roskilde sygehus med speciale funktion Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Det specifikke lungemedicinske område Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Uddannelsesmæssige målsætninger Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Mål for sygeplejen i relation til patienten: Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: Mål i relation til personalet: Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Læringsmuligheder på undervisningsstedet Undervisnings- og vejledningsmetoder Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb Organisering af den kliniske vejledning Studiefaciliteter på B Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Beskrivelse af evalueringsforhold Bilag Side 2

3 1 Præsentation af Sygehus Nord 1.1 Sygehus Nord Sygehus Nord Køgevej 7 13, 4000 Roskilde Tlf Sygehus Nord består af sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Kalundborg og Fakse. Hvert af de to sygehusområder i Region Sjælland ledes af et direktørteam med en sygehusdirektør og fire vicedirektører. Alle vicedirektører har ansvar for nogle tværgående funktioner i deres sygehusområde. Desuden er der en vicedirektør, som også er lægelig chef, og en vicedirektør, som også er sygeplejefaglig chef. Sygehusledelsen i Sygehus Nord består af: Sygehusdirektør Henrik Villadsen Vicedirektør Teis Andersen dr. med lægefaglig chef Vicedirektør Susanne Lønborg Friis Sygeplejefaglig chef Vicedirektør Nils Degn særligt ansvar for sygehusene i Holbæk og Kalundborg 1.2 Vision for Roskilde sygehus Det er visionen, at Roskilde sygehus skal være Danmarks mest efterspurgte sygehus for såvel patienter, personale som øvrige samarbejdspartnere. På Roskilde sygehus er patienter og personale partnere. Et partnerskab er en relation, som indebærer gensidige forventninger og forpligtelser. Derfor arbejder man på sygehuset udfra følgende fælles værdier: Professionalisme Ansvarlighed Respekt Tillid Nærvær Engagement Ressourcebevidsthed Side 3

4 1.3 Specialefordeling på Roskilde sygehus Organkirurgisk afdeling Herunder urologi, plastikkirurgi, mamma klinik for patienter med tumor mammae samt ambulatorium. Geriatrisk afdeling Sengeafdeling med plads til 32 patienter med geriatriske lidelser herunder syvdøgnsafsnit med sub akut funktion, daghospital, hukommelsesklinik, klinik for faldudredning samt geriatrisk team i samarbejde med Roskilde Kommune. Neurologisk afdeling Opdelt i akutafsnit og genoptræningsafsnit, har desuden daghospitalsfunktion til udslusning af hjerneskadede patienter, samt ambulatorium og neurofysiologisk funktion. Gynækologisk/obstetrisk afdeling Indeholder gynækologisk syvdøgns afsnit, samt ambulatorium. Afdelingen indeholder endvidere svangre ambulatorium, jordemoderkonsultationer, fødegang og barselafsnit inkl. hotel/familieafsnit. Øjenafdeling Ambulatorium, operationsafdeling. Reumatologisk afdeling Herunder fysio- og ergoterapiafsnit samt lægeambulatorium. Anæstesiologisk afdeling Herunder intensiv afdeling med syvdøgnssenge og opvågningssenge, samme dagskirurgisk afsnit, smerteklinik samt centraloperationsafsnit og sterilcentral. Pædiatrisk afdeling Indeholder børnemodtagelse, spædbørns-/småbørnsafsnit, afsnit for større børn, samt neona talafsnit, alle med plads til medindlagte forældre. Desuden findes børneambulatorium. Billeddiagnostisk afdeling Indeholder et konventionelt røntgenafsnit samt et scannerafsnit med CT-scanner, MRscanner, ultralydsundersøgelse og mammografi. Patologiafdeling Herunder patologisk laboratorium og smerte funktion Klinisk Biokemisk afdeling Herunder klinisk-kemisk laboratorium, by laboratorium, blodbank samt ambulatorium for blodprøvetagning og EKG. Kardiologisk afdeling Indeholder sengeafdeling, og flere kardiologiske ambulatorier. Medicinsk afdeling Den nuværende medicinske afdeling er opdelt i 4 stationære sengeafsnit herunder: lungesygdomme, allergologi, infektionsmedicin samt nefrologi med dialyseafsnit. Side 4

5 Hver af de 4 sengeafsnit dækker et eller flere medicinske grenspecialer og modtager fortrinsvis de patienter, der hører under det respektive grenspeciale. Akutte medicinske patienter går enten over AVA eller direkte på afsnittet. Derudover findes medicinsk ambulatorium med dagafsnit. Den medicinske afdelingsledelse består af: Administrerende oversygeplejerske Gitte Topp 1.4 Roskilde sygehus med speciale funktion I fremtiden får Roskilde Sygehus en specialiseret profil med en række funktioner, som kun udføres 1-2 steder i regionen. Sygehuset får såvel akutte som planlagte funktioner. Sygehuset vil have en `hjerte-profil`, idet sygehuset får status som kardiologisk center i Region Sjælland. Denne status indebærer ansvar for at understøtte den kardiologiske service på de øvrige sygehuse i Region Sjælland. Sygehuset i Roskilde vil endvidere på det specialiserede område have en profil inden for kræftbehandlingen for især den nordlige del af Region Sjælland. Desuden vil plastikkirurgi, gynækologi-obstetrik og pædiatri med neonatalfunktion, neurologi også forefindes på Roskilde sygehus. 2 Præsentation af lungemedicinsk afsnit B Lungemedicinsk afsnit B77 ledelse, organisation og struktur Ledelsen af afsnit B77 består af: Afdelingssygeplejerske: Afdelingslæge: Uddannelse: Ansvarlig Klinisk vejleder: Ansvarlig Praktik vejleder: Heidi Marianne Madsen Peder Fabricius Sygeplejerske Janina Al-Menshed Social- og sundhedsassistent Rikke Holm-Knudsen Fysiske rammer: Afsnittet befinder sig på 7. sal og består af et sengeafsnit med plads til 24 døgnindlagte patienter fordelt på 2-sengsstuer, 4-sengsstuer og enestuer. Der er bad og toilet ved alle stuerne. Der forefindes en dagligstue for patienter og deres pårørende. Af andre rum kan nævnes fælleskontor for hele personalet, kontor for afdelingssygeplejersken, kontor/mødelokale for projektsygeplejerske og personale, undersøgelsesrum, personalerum foruden diverse rum. Side 5

6 Personalekategorier: Afdelingssygeplejerske Souschef Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Læger Sekretærer Rengøringsassistenter Vi stiler mod et minimumsfremmøde i: Dagvagt: 4 sygeplejersker 4 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Aftenvagt: Nattevagt: 2 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere 1 sygeplejerske, 2 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere Afsnittet er om dagen delt op i 4 mindre grupper, med 6 patienter i hver gruppe. Om aftenen er der 2 grupper med 12 patienter i hver. Studerende/elever tilknyttes en gruppe fast. Patientkategorien er ens for grupperne, dog modtages der kun isolationspatienter i gruppe 2. Plejeform Plejeformen på afsnittet er i øjeblikket gruppepleje. Der er 4 grupper, hver ledet af en gruppeleder (sygeplejerske), som har ansvaret for den sygepleje, som gruppen udfører. Til hver gruppe er der knyttet sygeplejersker, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, som udgør et fast team. Vi arbejder med kontaktpersonordning, og i øjeblikket er vi i gang med at ændre gruppeplejen til at have mere fokus på primær/tildelt patientpleje, hvor kontaktpersonen tager sig af alt omkring patienten. Mødevirksomhed Personalemøder ca. hver måned. Daglig orientering/nyheder ved morgenmad kl Konference hver onsdag kl Det specifikke lungemedicinske område Patientkategorier B77 er et medicinsk afsnit med speciale i lungemedicin. Patienterne man møder på afsnittet udredes eller behandles for bl.a. lungecancer, KOL, TB, empyem, pneumoni, astma, lungefibrose, pleuraekssudat, pneumothorax, lungeemboli og infiltratudredning. Vi yder pleje til både akutte og kroniske patienter. Endvidere har vi alvorligt syge kræftpatienter med deraf følgende terminal pleje. Foruden de her nævnte sygdomskategorier er der på afsnittet indlagt ældre mennesker af sociale grunde eller på grund af fald i hjemmet. Arbejdsopgaver Specielle sygeplejeopgaver: Whisperflow, PEP, NIV, CO2 måling, spirometri, iltterapi, ventrikelskylning, assisterer ved drænanlæggelse, inhalationer, drænpasning og smitteregimer. Side 6

7 Speciale relevante undersøgelser af patienter indlagt: bronkoskopi EBUS og EUS,lunge og leverbiopsi, lungefunktion, CT-skanninger, lungescintigrafi, ultralydsscanning. 2.3 Samarbejdsstrukturen internt og eksternt Tværfaglige samarbejdspartnere, internt: Sekretærer Læger Fysioterapeuter Ergoterapeuter Diætister Fodterapeuten Socialrådgivere Præsten Psykolog Klinisk kemisk afsnit Blodbanken Portører Billeddiagnostisk afsnit Palliativ enhed Geriatrisk enhed Serviceafdelinger: Centralkøkkenet/KRAM Apoteket Teknisk afdeling Centraldepotet Sterilcentralen Tværfaglige samarbejdspartnere, eksternt: primærsektoren specielt visitatorer og hjemmesygeplejen Fælles mål for samarbejde og koordinering: Driftsaftalen (kan ses på D 4 instrukser og vejledninger) Roskilde Sygehus målsætning og værdigrundlag (ny er under udarbejdelse) Indlæggelsesadvis Udskrivningskonference med hjemmeplejen Sygeplejerapport samt medicinliste Side 7

8 2.4 Uddannelsesmæssige målsætninger På afsnit B77 uddanner vi sygeplejestuderende på 1., 4., og 11.og 12 Modul. Vi modtager 2 gange årligt ca. 6 sygeplejestuderende i henholdsvis 10, 10,10 og 1 uger. Vi uddanner 5 social- og sundhedsassistentelever i 4. praktik 3 gange årligt a 15 ugers varighed. Vi modtager desuden 1-2 Falckredder-elever 2 gange årligt a 4 ugers varighed. Studerende og elever kommer til at få et bredt kendskab til almen og lungemedicinsk sygepleje samt får mulighed for at fordybe sig. Undervisningsopgaver i det daglige arbejde er mangfoldige i afsnittet f.eks.: Grundlæggende sygepleje til den medicinske patient Vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende Mulighed for at deltage i undersøgelser og behandlinger Kommunikative og instrumentelle opgaver i forhold til patienterne Vi ønsker at sikre eleverne og studerende en individuel praktikuddannelse, hvor de gennem målrettet planlægning og via tildelte vejledere får støtte og vejledning til at nå frem til opfyldelse af målene for den pågældende kliniske periode. 3 Sygeplejefaglige forhold på B Mål for sygeplejen Sygeplejen i afsnit B77 tager udgangspunkt i: værdigrundlaget for Roskilde sygehus. at der hele døgnet tilbydes en individuel sundheds-/sygepleje, der tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er et selvstændigt individ med vilje og evne til at tage ansvar for sig selv. at det enkelte menneske er i besiddelse af individuelle ressourcer, der respekteres i et miljø, hvor ligeværdighed og tillid er fremherskende. at sundheds-/sygeplejen og informationsniveauet tager udgangspunkt i patientens egen situation, og at pårørende medinddrages i den udstrækning, patienterne ønsker det. 3.2 Mål for sygeplejen i relation til patienten: Planlægge, udføre og evaluere sygepleje med udgangspunkt i den enkelte patientsituation ved: at gennemføre indlæggelsessamtale indenfor 24 timer og dermed sammen med patienten formulere og analysere behov/problemer, og sammen opstille kort- og langsigtede mål for indlæggelsen at gennemføre ernæringsscreening indenfor 24 timer og dermed vurdere hvilken kostplan der er relevant for patienten at tildele patienten en kontaktperson og informere om kontaktpersonordning at tilrettelægge og udføre sygepleje udfra principper om omsorg og egenomsorg at skabe et gensidigt tillidsforhold til patienter og pårørende at bidrage til at skabe forståelse hos patient og pårørende for patientens nutidige og fremtidige helbredssituation Side 8

9 at sikre patienten en optimal information/vejledning omkring sin sygdom, undersøgelser, pleje og behandling, således at patienten er i stand til at give informeret samtykke at patienten inddrages i behandlingen og er medansvarlig for indlæggelsesforløbet, og at de pårørende inddrages i den udstrækning, patienten ønsker det at dokumentere den udførte sygepleje at planlægge udskrivelsen i samråd med patienten, pårørende og evt. andre involverede parter (primær sektor) samt at vurdere indlæggelsesforløbet I de tilfælde, hvor patienten er uhelbredelig syg eller døende, at tilbyde et trygt miljø gennem: optimal smertebehandling menneskelig kontakt i det omfang, patienten ønsker det at støtte patienten, og drage omsorg for specielle ønsker i forbindelse med selve dødsprocessen tilbyde psykolog, præst, socialrådgiver til at støtte patienten og dennes pårørende at sikre patienten en værdig død 3.3 Mål for sygeplejen i relation til de pårørende: At sikre sig at de pårørende er informeret om afdelingens holdninger til information (herunder lægesamtaler), besøgstider samt telefonmuligheder. At medinddrage og informere de pårørende i det omfang, patienten samt de pårørende ønsker det. At planlægge samtaler med patientens accept og sammen med patienten. 3.4 Mål i relation til personalet: At sikre nyt personale (herunder elever/studerende) en god modtagelse i afdelingen, så de hurtigst muligt føler tryghed og tilhørsforhold. ved introduktion ud fra fastlagt program ved oplæring efter individuelt ønske/behov gennem evaluering gennem en fast vejleder At sikre personalet/eleverne/studerende mulighed for medinddragelse og ansvarliggørelse gennem: afholdelse af personalemøde hver måned ansættelsesudvalg at være opmærksom på at sikre et højt informationsniveau i afsnittet hele personalegruppen imellem at sikre et arbejdsmiljø, hvor åbenhed og indbyrdes tillid er højt prioriteret medarbejdersamtaler At personalet gennem efteruddannelse, intern undervisning, kurser samt løbende evaluering får mulighed for: at holde deres faglige viden ajour personlig udvikling efter ønske/behov at medvirke til udvikling og nytænkning indenfor sygeplejen Side 9

10 3.5 Sygeplejefaglige problemstillinger, som det kliniske undervisningssted er optaget af F.eks. kan følgende problemstillinger / dilemmaer opleves på B77: smertebehandling til cancerpatienter etiske problemstillinger og dilemmaer i forbindelse plejen af KOL patienter etiske problemstillinger i forhold til behandling af døende patienter problemstillinger i forbindelse med udskrivelse af patienter indlagt af sociale årsager 3.6 Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling På B77 arbejdes med følgende: Optimalt patientforløb i forhold til KOL-patienter (KOL projekt) Optimalt patientforløb i forhold patienter, som udredes for cancer pulmonis NIV behandling til KOL patienter Kliniske retningslinier Kvalitets standarder Kompetencebeskrivelse for sygeplejerskerne Social- og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling Undervisningsstedets sygeplejefaglige ekspertise Afsnit B77 har 3 sygeplejersker med klinisk vejlederuddannelse. Vi har 5 social- og sundhedsassistenter, som er uddannede praktikvejledere. De kliniske vejledere og praktikvejledere deltager i de relevante temadage. Der er flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med specialistfunktion f.eks. indenfor ernæring, astma og løfteinstruktion. Afdelingssygeplejerske og Souschef har begge efteruddannelse i lungemedicin og ledelse. 3.7 Tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer Afsnit B77 har flere tværfaglige samarbejdspartnere: læger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, præsten m.m. Ved patientbehov kontakter vi disse samarbejdspartnere. Udover de daglige tværfaglige samarbejdspartnere i sekundær sektor har vi et tværsektorielt samarbejde med primær sektor. Det er for det meste med visitator i kommunerne, hvor vi indkalder til planlægningsmøde, eller udskrivningskonference. 3.8 Undervisningsstedets arbejde med ajourføring af sygeplejefag og uddannelse Vi forventer at alle er medansvarlige for uddannelse og udvikling i afdelingen. For at opnå dette må vi: forvente at den enkelte medarbejder holder sin faglige viden ajour skabe rammer, som giver mulighed for personlig udvikling skabe et miljø, hvor nye initiativer respekteres/realiseres 10 Side

11 forvente at personalet deltager i relevant undervisning internt som eksternt samt videregiver dette til det øvrige personale 4 Læringsmuligheder på undervisningsstedet 4.1 Undervisnings- og vejledningsmetoder Det er i den daglige praksis læring finder sted. Vejlederne støtter eleven/studerende i deres læring og planlægger hensigtsmæssige læringssituationer. Vi forventer at eleven/studerende selv tager ansvar for sin uddannelse og bruger sin logbog/studiebog dagligt til at reflektere over sin sygepleje og læring. Målet med den kliniske undervisning er, at eleven/studerende udvikler kompetence til at nå målene for praktikperioden. Vi tager udgangspunkt i flere forskellige vejledningsmodeller og metoder f.eks Lauvås og Handals praksistrekant, som beskriver sammenhængen mellem praktiske handlinger og de forskellige begrundelser, som handlingerne bygger på: P3 Etik og værdier P3 Etiske og moralske begrundelser for sine sygeplejehandlinger P2 Teori, forståelse og erfaringer P1 Handlinger P2 Teoretisk viden og forståelse af denne, samt egne erfaringer P1 Handlingsniveauet, de konkrete sygeplejehandlinger Praktisk og teoretisk kundskab udvikles gennem elevens/studerendes refleksion over de erfaringer der opnås i praksissituationen. På den måde kobles teori og praksis. Der vil være mulighed for refleksion både med og uden vejledning. Disse refleksioner bruges som udgangspunkt for det videre forløb. Med reference til Handal og Lauvås benyttes desuden en vejledningsform som indeholder: Førvejledning: Undervejledning: Eftervejledning: 11 Det drejer sig om planlægning af en situation, der senere skal gennemføres (med eller uden vejleder). Vejledning i situationen, en slags mesterlære. Vejlederen er med i situationen og viser hvordan. Analyse, vurdering af situationen, refleksion med vejlederen. Side

12 Der er mange undervisningsopgaver i det daglige arbejde, samt mulighed for at fordybe sig: grundlæggende sygepleje til den almen og lungemedicinske patient arbejde bevidst med vejledning, undervisning og øvrige pædagogiske opgaver i forhold til patienter og pårørende medicingivning incl. injektioner( iv. medicin for studerende) følge patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse følge patienten til forskellige behandlinger og undersøgelser følge med en fysioterapeut i afsnittet deltage i undervisning på afsnittet give sig tid til bevidst refleksion 4.2 Samarbejde mellem studerende/elever og undervisningsstedet om tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb. Tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb sker altid i samarbejde med den studerende/eleven. Vi tilstræber, at den studerende/elev får tilsendt introduktionsmateriale ca. 4 uger før start. Introduktionsmaterialet består af det personligt brev med mødetider for den 1. uge, vejleders navn samt praktikstedsbeskrivelsen. Den enkelte studerende/elev planlægger i samarbejde med sin daglige vejleder en tjenestetidsplan for resten af praktikperioden. Vi opfordrer den studerende/eleven til så vidt muligt at følge sine vejledere af hensyn til kontinuiteten og udbyttet af den kliniske uddannelse. Vi afholder en studieplanssamtalen i anden uge. Her planlægger den studerende/eleven og vejlederne et individuelt praktikforløb udfra de overordnede mål for perioden jf. studieordningen/mål for praktikforløbet. Vi kan ikke tilbyde, at vejlederne kun har dagvagt, derfor kan det være nødvendigt for den studerende/eleven at arbejde aften/nat/weekend for at følges optimalt med sin/sine vejledere. Forventninger til den studerende/eleven at du er aktiv og medansvarlig for egen uddannelse og forholder dig kritisk til såvel egen som afdelingens sundheds- og sygepleje. at du indgår i det daglige praktiske arbejde sammen med de øvrige personalegrupper samt anvender afdelingens sygeplejejournal at du giver positiv og negativ feed-back at du er åben for kritik at du bruger din studiebog/logbog at du forsøger at udnytte din kreativitet og fantasi at afsnittet får en mundtlig og skriftlig evaluering at du læser om afsnittes hyppigst forekommende sygdomme/problemområder studerende/elever forventes at være opsøgende og reflekterende 4.3 Organisering af den kliniske vejledning For studerende: 12 Side

13 Der er 2 kliniske undervisere med minimum 6 ugers uddannelse til kliniske vejledere samt eksaminatorkursus. Den ansvarlige kliniske vejleder sørger for at sende brev ud til studerende, og fordele vejledere/studerende. Hun har ansvar for at videreformidle informationer om hvornår der kommer studerende i afsnittet, og videreformidle hvornår der er temadage, kursus osv. Vejlederne samarbejder med ledelsen mht. tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet for studerende/elever og planlægning af eksamen for studerende. De daglige kliniske vejledere arbejder sammen to og to, så den studerende altid har to vejledere. De kliniske vejledere giver den studerende opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. De kliniske vejledere sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. den studerendes behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. De kliniske vejledere bruger de daglige undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. De kliniske vejledere arrangerer en studieplanssamtalen og har løbende reflektive samtaler med den studerende for at skabe et optimalt læringsforløb. Den kliniske vejleder planlægger refleksionssamtaler og eksamen med den studerende og en sygeplejelærer fra Sygeplejeskolen. De kliniske vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, med de kliniske koordinatorer på sygeplejeskolen Laila Ringkøbing og Kirsten West, og med sygeplejelærerne på sygeplejeskolen. For elever: Der er 5 uddannede praktikvejledere i afsnittet. Vejlederne arbejder sammen to og to, således at eleven altid får to praktikvejledere. Vejlederne giver eleverne opgaver i det daglige arbejde, der er i overensstemmelse med uddannelsestrinet. Vejlederne sikrer, at der tages individuelle hensyn mht. elevens behov/kompetencer, giver feedback og opmuntrer til at lære. Vejlederne bruger de daglig undervisningssituationer til at hjælpe den studerende med at koble teori og praksis samt henvise til relevant litteratur. I løbet af uddannelsesforløbet vil eleverne i medicinsk område blive samlet for at undervise hinanden. Alle vejledere samarbejder med uddannelseskonsulent Tina Bjerre, og med social- og sundhedsskolen i Greve. 4.4 Studiefaciliteter på B77 Vi har i afsnittet faglitteratur, videobånd, DVD og internetadgang. Der er oprettet diverse instrukser, som står i D 4 under lungemedicin. D 4 er sygehusets interne hjemmeside med instrukser og retningslinjer for behandling, pleje osv. Hver afdeling på sygehuset har deres instrukser i forbindelse med diverse undersøgelser, behandlinger, sygeplejehandlinger osv. Alle kan trække på disse oplysninger og gøre brug af dem i eget afsnit. Personalet stiller gerne deres erfaring til rådighed for diskussion og refleksion. Fagbiblioteket har adgang til tidsskrifter, både i bladform samt elektronisk, så man har mulighed for at følge med og opdatere sin viden på de sidste nye forskningsområder indenfor lungemedicin og medicinsk sygepleje. 13 Side

14 4.5 Tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet Følgende punkter beskriver hvad der i øjeblikket er af tiltag for at udvikle studie- og læringsmiljøet i afdelingen: kontinuerlig videreuddannelse af vejlederne praktikstedsbeskrivelsen vil løbende blive revideret refleksion over af de studerende og elev (det kan være i form af oplæg, refleksioner og observationer om et givent emne eller en patient. 5 Beskrivelse af kliniske vejlederes funktions- og ansvarsområde Den ansvarlige kliniske underviser (sygeplejerske) har minimum 6 ugers uddannelse til vejleder og eksaminatorkursus. Hun står for koordinering af hvilke vejledere de studerende skal have i deres forløb på B 77, og for at sende brev ud til de studerende, derudover fungerer hun også som daglig klinisk vejleder. De 2 daglige kliniske vejledere (sygeplejersker) står for den daglige vejledning, undervisning og planlægning af den enkelte studerendes forløb på B77. I forhold til elever har vi 2 ansvarlige praktikvejledere, som begge har gennemført praktikvejlederkursus, de står for planlægning/koordinering af vejleder/elever i afsnittet. Der er 5 daglige praktikvejledere (social- og sundhedsassistenter) som har praktikvejlederkursus, og de står for den daglige vejledning og planlægning af uddannelsesforløbet for eleven. 6 Beskrivelse af evalueringsforhold De sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenteleverne udfylder alle at evalueringsskema, inden de afslutter deres kliniske uddannelse på B77. Der sendes en kopi af disse evalueringer til uddannelseskonsulenten, og en kopi til sygeplejeskolen. Evalueringerne sættes på opslagstavlen, så de er tilgængelige for hele afsnittets personalegruppe. Vejlederne evaluerer desuden løbende med hinanden og resten af personalet. Hvis det viser sig, at der er problemer i forhold til en studerende/elev, vil vejlederen i første omgang tage det op med den pågældende studerende/elev. I denne samtale vil man diskutere, hvilke tiltag der må tages for at løse problemerne. Det er muligt både for vejlederen og den studerende/elev at tage kontakt til uddannelseskonsulent Tina Bjerre, mhp. at hun kommer i afdelingen, og deltager i en samtale og går med den studerende/eleven. Vi tilstræber at torsdag morgen holder elever/studerende pause fra kl og personalet derefter fra kl Dette for at give elever/studerende mulighed for at være alene og diskutere deres uddannelse i afsnittet, og for at give personalet mulighed for at diskutere, hvordan det går med de studerende/eleverne. 14 Side

15 7 Bilag DØGNRYTMEPLAN FOR MEDICINSK AFSNIT B Rapport fra nattevagt om dårlige og nye patienter Oplyse om manglende prøver og værdier (tp., puls, BT) Runde til de dårlige patienter Uddelegere/planlægge arbejde til gruppemedlemmer (shj./stud./elev) Orientere sig hos tildelt patient via plejeplanen Let hygiejne samt klargøring af patient til tidlige undersøgelser Uddele morgenmad og medicin i de respektive grupper Forberede stuegang - bestille mad Tavlemøde B77(læger og sygeplejersker)med planlægning af stuegang Kaffepause med informationer for personelet 09.30(ca)Stuegang B77. Husk at prioritere ptt Patienthygiejne - mobilisering/aktivering efter behov Hjælpe/gøre patienter klar til undersøgelser og behandling Hjælpe ved undersøgelser efter behov Bistå/følge patienter ved undersøgelser Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Oprydning og rengøring Stuegang udføre ordinationer efter stuegang Fylde op i skabe og på tøjvogne Informere/undervise patienter Dokumentere i sygeplejejournal om observerede symptomer og udført pleje Skift af PEP og WF udstyr + inhalationsudstyr og slanger x 2 ugentlig Vægt x 1 ugentlig Uddele middagsmad og medicin i egne grupper Personalefrokost Hviletid for patienterne Gruppekonference/plenum - undervisning - personalepleje Dokumentere i sygeplejejournal om væsentlige ting i forhold til behandling og pleje, og orientere patienterne om ny undersøgelser og behandlinger Måle værdier (afvigende) Udfører nye ordinationer Kl. 14 medicin 15 Side

16 Aktivere/mobilisere og yde pleje efter behov Stille kaffe/drikkevarer frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Besøgstid - samtaler med pårørende Aftenvagten møder - rapportgivning Runde til de dårlige patienter Orientering om patienter via plejeplanen Samle op på dagens stuegang Bestille evt. blodprøver Spørge om aftensmad Uddele mad og medicin Lave kaffe og te Bestille mad Sætte medicin på plads, bestille medicin hjem samt returnere udløbet medicin Pause for personalet Stille sandwich frem Tilbyde sengeliggende patienter drikkevarer Ophælde natmedicin Patienthygiejne/pleje efter behov Kontrol af værdier (tp., puls, BT, SAT) BOS-observationsskema Informere om næste dags undersøgelser Sætte faste skilte på sengene Afslutte væskedøgnet Rydde op på stuerne og birummene Uddele natmedicinen Rapportere til nattevagten Patientpleje efter behov Kigge sygeplejejournalen igennem, supplere op med sider og føre medicinlisten Kl medicin Modtage nye patienter Almindelig oprydning Ajourføre sedler ang. prøver i skyllerummet Regne kost og væskeskemaer sammen, lægge nye væske-/kostskemaer klar Måle tp., puls, BT og SAT hos patienter med afvigende værdier-bos Give medicin/behandling efter ordination/behov Tage prøver til eget laboratorium samt forsendelse fra i videst muligt omfang Tømme urinkolber/-poser hos sengeliggende patienter Gøre patienter klar til tidlige undersøgelser 16 Side

17 Skrive fra nattens forløb Uddele frisk vand 17

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Ambulatorium Revideret maj 2015 af NRPE & CV Indholdsfortegnelse 1 Organisation og ledelse... 3 1.1 Sygehus Nord... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 Medicinsk afdeling

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for studerende og elever på afd. B92

Praktikstedsbeskrivelse for studerende og elever på afd. B92 Praktikstedsbeskrivelse for studerende og elever på afd. B92 B92 august 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sjællands Universitetshospital... 3 1.1 Sjællands Universitetshospital... 3 1.2

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 REGION SJÆLLAND KØGE SYGEHUS LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 24 70 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE Vibeke Fjordskov MAIL: vbf@regionsjaelland.dk

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen.

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Opdateret januar 2015 Ansvarlig klinisk Underviser Birgitte Schwartz Tlf: 58559513 Mail: betj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Lungemedicinsk Afsnit 14 på Næstved

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Redigeret september 2016 JEWJ

Redigeret september 2016 JEWJ Redigeret september 2016 JEWJ Indholdsfortegnelse 1.0 Præsentation af det kliniske undervisningssted... 3 1.1 Undervisningsstedet navn, adresse, tlf., e-mail... 3 1.2 Det kliniske område/ speciale... 3

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Holbæk Sygehus hører under Region Sjælland,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Lungemedicinsk sengeafsnit M13, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252

Gastroenterologisk afdeling 252 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafsnit. Selve introduktionen strækker

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus.

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse A2 Kirurgisk gastroenterologi og karkirurgi, Slagelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for elever og studerende på afd. B92/AVA

Praktikstedsbeskrivelse for elever og studerende på afd. B92/AVA At lære er at famle i mørket blind og stum at sprænge eller samle sit eget verdensrum. At vække det der sover at gøre tanken fri, at se en himmel over, hver drøm man lever i. Halfdan Rasmussen. Praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere