UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E O D E N S E C E - M A I L : L O S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2013 FOR PERIODEN APRIL 2012 TIL MARTS 2013 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 OVERENSKOMSTFORNYELSE PUBLIKUMSUDVIKLING... 6 ANTALLET AF UDENLANDSKE MUSIKERE I DANSKE SYMFONIORKESTRE... 9 MUSIKERSUNDHED FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO RADIO KLASSISK DEN JYSKE OPERA MUSIKKONSERVATORIERNE AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS NORDISK ORKESTERKONFERENCE I HELSINKI INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER ORDFØRENDE MUSIKCHEF SEKRETARIAT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD Efter et noget turbulent , hvor daværende kulturminister Uffe Elbæk havde til hensigt at nedlægge et af de fem landsdelsorkestre for at overføre 40 mio. kr. til det såkaldt rytmiske musikliv, blæser der nu mildere vinde over orkestrene. Det er vores opfattelse, at den nye kulturminister Marianne Jelved giver udtryk for et markant andet syn på den symfoniske musiks betydning for det danske kulturliv, herunder at visse kunstarter i sagens natur kræver flere offentlige midler end andre. Der tegner sig derfor fortsat et 'symfonisk landkort' med fem landsdelsorkestre i Danmark. Det symfoniske orkester repræsenterer noget af det ypperste i den vesteuropæiske kultur, og hvor orkestrene oprindeligt var forbeholdt adelen og et velhavende fåtal, er det i vor tid en helt naturlig del af det offentlige kulturtilbud til befolkningen. Klassisk symfonisk musik skal således fortsat være tilgængelig for hele befolkningen uden geografiske eller økonomiske skel. Sidste års debat om orkestrenes antal og berettigelse har sandsynligvis styrket orkestrenes position i samfundet, men samtidigt må landsdelsorkestrene konstatere, at det kræver en forøget politisk indsats at sikre orkestrenes eksistens og fremtid. Den generelle interesse for klassisk musik synes meget stabil i Danmark, hvilket også blev dokumenteret ved den seneste kulturvaneundersøgelse fra De fem orkestre tilbyder en bred vifte af koncerter og arrangementer, og alle oplever en stor interesse for deres aktiviteter. De centrale aktivitetsoplysninger dokumenterer dette på tydelig vis, men orkestrene må naturligvis aldrig forfalde til selvtilstrækkelighed, derimod skal vi fortsat udvikle koncerttilbuddet og søge at få endnu flere borgere i tale med vores aktiviteter. I år har LandsdelsOrkesterForeningen valgt at fokusere på publikumsudviklingen og givet denne årsberetning et særskilt kapitel om dette. Nok er klassisk musik fortsat den genre, som den ældre del af befolkningen har størst interesse for (hvilket har været tilfældet siden 1964, hvor Danmark første gang kortlagde befolkningens kulturvaner), men skal interessen fastholdes og udvides, kræver det en forøget formidling og udvikling af tilbuddene. Desværre må orkestrene konstatere, at klassisk musik er særdeles presset i mediebilledet, og at der her ligger en betydelig udfordring og opgave for orkestrene. Samtidigt er niveauet og omfanget af musikundervisningen i det danske uddannelsessystem, fra børnehaver til universitet, markant faldende, hvilket også giver anledning til bekymring. Finansloven for 2013 har ikke fremskrevet statstilskuddet til de fem landsdelsorkestre, hvorfor der fortsat ligger betydelige økonomiske udfordringer for alle orkestre. En række orkestre arbejder med ubesatte stillinger, således er det faktisk antal fastansatte musikere i Sønderjyllands Symfoniorkester nu helt nede på 59 musikere, ligesom Copenhagen Phil har en række ubesatte stillinger og derfor blot har 69 faste musikere. I Aarhus er tallet fortsat 71, i Odense 73, og i Aalborg er der fortsat 69 musikere. Aalborg Symfoniorkester (AASO) har oplevet 2012 som et godt og udbytterigt år. Vi har blandt andet gennem 2012 med stor glæde og optimisme fulgt den afsluttende fase af opførelsen af Musikkens Hus. Vores forventninger er fortsat meget høje, hvad angår de LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 akustiske forhold og indretningsforhold for både musikere og administration. Ledelsen har i sin planlægning af sæsonen 13/14 tillid til bygherres officielle udmelding, at en åbningskoncert vil kunne foregå i foråret Orkesterets forberedelse til indflytningen er derfor i fuld gang. Dette gælder både oprydning i Symfonien og planlægning af indkøb af det fornødne inventar til administrationens kontorer, såvel som til musikernes øvelokaler og grupperum. Orkestrets Chefdirigent Rumon Gamba, har takket ja til en forlængelse af sin kontrakt, og det er derfor glædeligt, at orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling er sikret kontinuitet under Rumon Gamba. Sammenlagt har Aalborg Symfoniorkester i 2012 leveret koncertoplevelser for en lang række publikumsgrupper. AASO har den klare ambition at nå bredt ud geografisk og musikalsk. Koncerterne har spændt fra klassiske koncerter, underholdningskoncerter med populærmusik, opera- og kammermusik og koncerter målrettet børn og børnefamilier. Vi har dermed opfyldt vores målsætning om at levere musik for enhver smag og altid med høj kvalitet. Aarhus Symfoniorkester (ASO) tog i maj 2012 afsked med chefdirigent Giancarlo Andretta efter 9 år på posten. De kommende tre år vil orkestret ikke have chefdirigent, men i stedet arbejde med en fast gruppe af førende dirigenter samtidigt med, at orkestret vil invitere nye navne til Aarhus. Orkestret oplever en stabil publikumsinteresse, og det er lykkedes at fastholde det relativt store antal abonnenter. I marts 2013 kunne Aarhus Symfoniorkester offentliggøre, at man havde modtaget en større donation på 1,2 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet SYMFOMAGICA. Orkestret vil anskaffe robotkameraer og andet optageudstyr til installering i Symfonisk Sal, som gør det muligt optage koncerter med billede og lyd og streame disse koncerter på internettet. Samtidigt vil orkestret udvide sit tilbud med visuelle koncerter med titlen SYMFOMAGICA, hvor der vil være lærred og projekter i salen for at inddrage visuelle kunstneriske udtryk i koncertformen for at søge at tiltrække nyt publikum. Copenhagen Phil - Det lykkedes Copenhagen Phil at vække opsigt i det europæiske musikmiljø med over 11 millioner visninger af de to flash-mobs på orkestrets YouTube-kanal og omtale i internationale medier som CNN og BBC. Nysgerrigheden blev vakt, og internationale medier undersøgte, om orkestret nu også står for høj kunstnerisk kvalitet. Orkestrets nylige cd-udgivelse på Orchid Classics med Marianna Shirinyan blev vel modtaget: Album of the week på Classic FM, Klassisk kvalitet et orkester viser en ny vej, mente Frankfurter Allgemeine Zeitung og Transparent, frisk og tydeligt formuleret Beethoven skrev Klassik Heute. Fra sæson iværksættes navneændringen fra Sjællands Symfoniorkester til Copenhagen Phil Hele Sjællands Symfoniorkester. Med Kulturministeriets velsignelse. Lan Shui fortsatte orkestrets ambitiøse Beethoven projekt, hvor alle Beethovensymfonierne er ved at blive indspillet og udgivet på Orchid Classics. Den unge talentfulde dirigent Santtu-Matias Rouvali er blevet tilknyttet som første gæstedirigent, og den erfarne dirigent Lawrence Foster er blevet tilknyttet som æresgæstedirigent. Året landede på et lille overskud på kr Det har krævet meget stram økonomistyring i den daglige drift, og det er ikke muligt med den nuværende økonomi at LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 agere som et fuldt normeret symfoniorkester med 73 musikere. Odense Symfoniorkester havde et meget tilfredsstillende 2012, hvor resultatet blev et overskud på godt kr Dette skal ses på baggrund af en reduktion af det kommunale tilskud fra 34,7 til 32,7 mio. kr. Ud over besparelser på stort set alle områder, først og fremmest på personaleudgifter, hidrører det positive resultat fra markant større indtægter fra billetsalg og fondsstøtte. Kunstnerisk fortsatte orkestret sin positive udvikling under chefdirigent Alexander Vedernikovs ledelse, som under stor publikumsbevågenhed dirigerede flere fremragende koncerter med musik af bl.a. Wagner og Tjajkovskij. I sidstnævnte koncert, der også blev spillet i København, deltog det berømte Mariinsky-kor fra Skt. Petersborg. For at imødegå fremtidens økonomiske og demografiske udfordringer arbejder Odense Kommune systematisk med udvikling af sine ledere, og et lederkursus, arrangeret af orkestret, med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag. Symfoniorkestret som modelorganisation blev en så stor succes, at der i 2013 er planlagt flere tilsvarende forløb. Sønderjyllands Symfoniorkester Efter en svagt nedadgående tendens med hensyn til antal publikummer i både 2010 og 2011, oplevede orkestret i 2012, at publikumstallet steg igen. Det skyldtes både, at orkestret i 2012 spillede til betydeligt flere operaforestillinger med DJO end normalt, men også at orkestret spillede koncerter med Symphonischer Chor i Hamborg og i Mariehaven, Ansager, med Helge Engelbrecht, - begge koncerter med en flot publikumstilslutning. I 2012 indgik orkestret nye sponsoraftaler med firmaerne LINAK, SE Energi og Larsen Strings. Derudover har orkestret i efteråret 2012 været i dialog med de sønderjyske kommuner om at øge tilskuddet til orkestrets aktiviteter, men uden positivt resultat. Orkestret har købt en mobilscene samt lys til denne ved Dansk Mobilscene A/S. Købet blev finansieret af BHJ-fonden. Mobilscenen fik sin premiere ved en koncert i Kolding i august, og det er meningen, at vi for fremtiden vil afvikle 2-3 udendørskoncerter i sommersæsonen. Palle Kjeldgaard Ordførende musikchef, LandsdelsOrkesterForeningen LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 OVERENSKOMSTFORNYELSE 2013 Torsdag den 4. april 2013 blev der indgået en ny toårig overenskomst for landsdelsorkestrenes musikere og teknisk personale mellem KL, LandsdelsOrkesterForeningen og Dansk Musiker Forbund samt Teknisk Landsforbund. Forud for disse overenskomstforhandlinger havde der været en proces med interessebaserede forhandlinger mellem orkestercheferne og de fem orkestres tillidsmænd under ledelse af advokat Mette Klingsten (medlem af Cph. Phil.s bestyrelse). Det var hensigten ved disse interessebaserede forhandlinger at opnå større fælles forståelse mellem parterne og evt. opnå en aftale om flere medierettigheder til orkestrene og ændrede arbejdstidsregler, herunder indførelse af en femdages arbejdsuge. Der var opnået en vis fælles forståelse i løbet af efteråret 2012, men desværre måtte LOF og KL konstatere, at de krav, som DMF stillede ved overenskomstforhandlingerne, var markant større, end hvad der var beskrevet i Mette Klingstens notat fra de interessebaserede forhandlinger i efteråret. En indførelse af en femdages arbejdsuge må ikke medføre en begrænsning eller reduktion af orkestrenes nuværende aktiviteter, og KL måtte under forhandlingerne konstatere, at en sådan evt. ændring kræver flere forundersøgelser, før KL kan forsvare en evt. ændring. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at dette arbejde skal fortsætte, og at parternes drøftelse af mulige ændringer skal være afsluttet senest den 1. oktober KL vil således indkalde musikcheferne og deres administratorer til møde i den nærmeste fremtid for at analysere konsekvenserne af evt. ændringer, hvorefter drøftelserne mellem parterne vil blive genoptaget. Lønudviklingen i de kommende to år vil i alt være på 1,9 %, hvor langt størstedelen af disse midler vil være stigning af de eksisterende løntrin. Ved de lokale forhandlinger var der blot 0,25 % af lønsummen til rådighed, og disse midler vil blive anvendt til en forbedring af pension, både hvad angår kortere karens og en stigning i pensionsbidraget. Det lykkedes ved forhandlingerne at opnå enighed om bortfald af protokollat 1, som gav orkestrenes ledelse pligt til, at der hvert år skulle udarbejdes skriftlige udviklingsplaner for samtlige musikere. Ingen orkestre har efterlevet dette krav, siden det blev indført i 2011, og det var afgørende, at denne opgave bortfaldt, hvis ikke orkestrene skulle være tvungen til at forøge administrationen. Desuden blev der aftalt, at musikere ansat mellem 1985 og 2002 har pligtig afgangsalder, når man fylder 70 år; ansatte efter 2002 har fortsat pligtig afgangsalder som 67 årig. Ændrede regler for optjening af dagpengeret har medført, at assistenter ansat på timeløn har fået sværere ved at optjene ret til dagpenge med videre. Grundet ændret lovgivning har man siden 2011 alene indberettet antal timer og ikke indberegnet forberedelse, hvorfor en række freelance musikere har fået problemer med at blive i branchen, når de ikke i ledige perioder kan modtage dagpenge. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at LOF og DMF ved årsmødet i Aarhus skal forberede en henvendelse til beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på dette problem for landets musikmiljø. Det er afgørende for et sundt musikliv, at der er tilstrækkeligt antal freelance musikere, og at disse ikke stilles ringere end andre personer på det danske arbejdsmarked. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 PUBLIKUMSUDVIKLING Aalborg Symfoniorkester - I 2012 udfordrede AASO sig selv ved at starte et tværgående kunstnerisk samarbejde med Platform4 i Aalborg. Platform4 er et netværk af unge kreative ildsjæle. Resultatet var overvældende, da man fik skabt en helt unik koncertform, der kombinerede den klassiske musik med moderne videokunst i en uformel atmosfære. Det var et resultat af den kunstneriske smeltedigel, som samarbejdet havde skabt, hvor både Platform4 og AASO bød ind med netop deres spidskompetencer. Publikum fik en totaloplevelse, hvor både øjne, ører og fantasi blev stimuleret. Det var glædeligt, at ved de tre koncerter var Symfonien fyldt helt op med et udelukkende nyt publikum. Det er planen, at samarbejdet skal fortsætte og udvikles i Ligeledes satser AASO på en struktureret turnévirksomhed. Orkestrets turnéer skaber en øget forankring i regionen og forstærker samarbejdet med spillestederne og kirkerne. Yderligere er de en væsentlig metode til at møde det publikum ude i regionen, som ikke kommer til Aalborg for at opleve en koncert. Som en del af aktiviteterne for at nå et bredt funderet publikum, er det AASOs ambition, at indgå i tværkulturelle samarbejder. Eksempler herpå er bl.a. samarbejdet i 2012 med: Aalborg Operafestival, Kulturnatten, Guitarfestivalen, Balletskolen i Århus, Biffen Art Cinema, Kunsten, Rebildselskabet, Aalborg Bibliotekerne og Opera i Rebild. AASO har også opgraderet konceptet omkring underholdningskoncerterne og opgaven at bringe koncertsalen ud i det åbne rum. Ligeledes er der afholdt koncerter under strategien at øge tilgængeligheden for nye publikumsgrupper i form af lørdag eftermiddagsarrangementer med en udpræget publikumsinvolvering. Koncerterne var en stor publikumssucces. Aarhus Symfoniorkester arbejder fortsat med publikumsudvikling i to spor: den pædagogiske indsats for børn og unge og publikumsudvikling for det voksne, betalende publikum. Det pædagogiske arbejde for folkeskolerne i Aarhus Kommune vil blive omlagt og forøget fra og med sæson Hidtil har orkestret tilbudt en pakke for klasse bestående af to opsøgende kammerkoncerter på skolerne efterfulgt af en orkesterkoncert i Symfonisk Sal. Dette forløb bliver i efteråret 2013 ændret til en væsentligt mere omfattende pakke, hvor der i stedet tilbydes en kammerkoncert efterfulgt af en orkesterkoncert for klasse og et tilsvarende forløb for de samme børn to år senere for klasserne. Alle skoleelever i Aarhus Kommune vil således møde orkestret mindst fire gange i løbet af deres skoletid. I forbindelse med dette tilbud vil der blive udarbejdet pædagogisk materiale til eleverne og lærervejledninger, ligesom orkestret i september vil afholde et kursus for musikerne for at opgradere deres pædagogiske kompetencer. Orkestrets indsats overfor gymnasier vil ligeledes blive udvidet i sæson , hvor der udover de nuværende forløb med orkesterpiloter (musikerbesøg på gymnasier), åbne generalprøver og særlige rabatordninger også vil blive tilbudt to særarrangementer for gymnasierne. Orkestrets øvrige aktiviteter for børn og unge LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 fortsættes i sit nuværende omfang. Dette er bl.a. familiekoncerter, brunchkoncerter, børnehavekoncerter, særlige tilbud for elever i de ældre klasser med mere. For det voksne betalende publikum er SYMFOMAGICA det helt centrale nye tiltag. Ved hjælp af visuelle udtryk vil orkestret søge at få helt nye målgrupper i tale. En række koncerter vil have lærred i Symfonisk Sal, og orkestret vil også afholde koncerter i Musikhusets Store Sal. Således vil ASO i samarbejde med Musikhuset den 11. maj præsentere Disneys Pirates of the Caribbean med live musik. Der er næsten udsolgt til begge forestillinger, så denne dag vil ca publikummer komme til at opleve orkestret i nye rammer. SYMFOMAGICA vil også præsentere streaming af koncerter på internettet, og det er ambitionen at denne væsentligt forøgede synlighed på internettet skal fremme interessen for orkestrets aktiviteter. Blandt andre initiativer for fremme af publikumsinteressen kan nævnes gratis koncertintroduktioner til alle symfonikoncerter i vintersæsonen, fire gratis sommerkoncerter i juni måned, samarbejde med Folkeuniversitet om Århundredets Festival, projekt med rappere fra Gellerup, medvirken i Skanderborg Festivalen med mere. Copenhagen Phil - Halvandet år før der er i kulturministeriets Musikhandlingsplan Én musikscene Mange Genrer, blev stillet krav om publikumsudvikling og samarbejde på tværs af genrer, således at der kan skabes bedre muligheder for udvikling af nye koncertformer med tværmedialt islæt og inddragelse af andre performative kunstarter, iværksatte Copenhagen Phil en række initiativer der skulle vise sig at kunne imødekomme Musikhandlingsplanen. På baggrund af en workshop i efteråret 2010 med orkestrets musikere blev det nye koncertformat 60 minutes udarbejdet og introduceret i sæson En ny scene i kulturlivet er født med 60 minutes koncerterne. Den anderledes form med Musikalsk Markedsplads, Support, 60 minutes of -koncerten og efterfølgende Lounge lægger op til nye møder mellem forskellige kulturer. Koncerterne har været enten meget velbesøgte eller udsolgte, og der har været arrangeret ekstrakoncerter, og et helt nyt publikum har stiftet et godt bekendtskab med orkestret. Projektet er fondsstøttet over en treårig periode til og med minutes kunstneriske leder er den innovative dirigent André de Ridder, og der er tilknyttet et advisory board bestående af kulturpersonligheder uden for det klassiske miljø. For at aktualisere symfoniorkestret ligger det institutionen på sinde at have aktiviteter, der ikke kun henvender sig til koncertgængeren, som kommer i Konservatoriets Koncertsal og de andre spillesteder, men som også henvender sig til borgeren, der ikke normalt selv opsøger orkestret. Således blev Rigshospitalet besøgt af hele orkestret i alle kroge. Orkestrets store fremtidige digitale satsning er udviklingen af projektet World Online Orchestra, WOO. En global, interaktiv, brugergenereret og symfonisk maskine. Et projekt der på tværs af kunstformer og platforme, ønsker at demokratisere den klassiske musik og lade brugerinddragelse blive en del af den kreative proces. Projektet blev udtaget til at blive præsenteret og pitchet på Power to the Pixel festivalen, som er en underfestival til London Film Festival. Projektet er indtil videre blevet støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje, og der søges fortsat finansiering af projektet. Endvidere er South Bank Centre i London samarbejdspartner, idet de iværksætter en række digitale initiativer i anledning af 25 års LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 jubilæet for World Wide Web i Odense Symfoniorkester - I løbet af 2012 har Odense Symfoniorkester arbejdet med publikumsudvikling i forskellige sammenhænge. I efteråret gennemførtes en større publikumsundersøgelse, som har givet orkestret vigtig viden om sammensætningen og præferencer hos især løssalgspublikum. Denne viden har været en del af grundlaget for beslutningen om at introducere et helt nyt rabatsystem fra sæsonen 2013/2014. Orkestret har desuden, som en del af sin aftale med Odense Kommune, planlagt flere koncerter uden for det faste spillested, Koncerthuset. Således vil orkestret fra januar 2013 og frem optræde i bl.a. Odense Idrætshal, spillestedet Magasinet, på Odense Å og i DOK5000, en nyrenoveret lagerhal på Odense Havn. I denne sammenhæng har orkestret indledt et samarbejde med Syddansk Universitets nye kommunikationsafdeling for bl.a. at tiltrække flere studerende til disse koncerter. Endelig har orkestret udvidet sit engagement for de mindste lyttere i form af projekterne MaxMusik og Minisymfonikerne, som bl.a. indebærer besøg på skolerne, besøg ved generalprøver og deltagelse i koncertprojekter (fastelavnskoncert, luciaoptog mv.). I alt deltog orkestret i 74 begivenheder med ca børn i løbet af Sønderjyllands Symfoniorkester fik i 2012 udarbejdet materiale til det nye projekt Kan du få øre på musikken i samarbejde med University College SYD, og i februar/marts 2013 afvikles koncerter i et antal børnehaver i Kolding og to koncerter på Kolding Pædagogseminarium for børn i 5-årsalderen. Projektet har vist, at der er i aldersgruppen 5-6 år er store muligheder for at skabe vedkommende formidling af orkestermusikken. Orkestret fortsatte i 2012 sit mangeårige virke blandt alle 4. klasser, og nåede med denne indsats igen i år ud til ca børn i hele Sønderjylland. Gennem sæsonen har Sønderjyllands Symfoniorkester givet interesserede publikummer adgang til åbne prøver, bl.a. i forbindelse med orkestrets årlige dirigent-masterclass for unge dirigenttalenter i Europa, der ledes af Jorma Panula. Derudover afholdt orkestret en række åbne koncerter målrettet mod nye publikumsgrupper i forbindelse med sæsonstart, herunder med en flot koncert under Kulturnatten i Sønderborg. ANTALLET AF UDENLAND SKE MUSIKERE I DANSK E SYMFONIORKESTRE I løbet af januar og februar 2013 pågik der en omfattende debat i medierne og blandt en række kulturpolitikere om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Journalister fra DR startede diskussionen, som havde sit udspring i Norge, hvor man havde haft en lignende debat forud for den danske. Som ordførende musikchef i LOF deltog Palle Kjeldgaard i debatten i en række medier. Efterfølgende har formand for LOF Marc Perera Christensen udtrykt LOF s holdning i følgende pressemeddelelse: LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 Pressemeddelelse: fra Rådmand Marc Perera Christensen, Formand fra LandsdelsOrkesterForeningen I de seneste uger har der været en vis debat i medierne om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Antallet varierer i sagens natur fra orkester til orkester med Aarhus Symfoniorkesters ca. 33 % udenlandske musikere til Sønderjyllands Symfoniorkesters ca. 45 %. LandsdelsOrkesterForeningen er som udgangspunkt ikke bekymret over dette antal. De udenlandske musikere har bidraget afgørende til orkestrenes høje standard, og de yder en forbilledlig indsats i orkestrene. De udenlandske musikere er godt integreret, både kunstnerisk og socialt, og arbejdssproget er naturligvis dansk i landsdelsorkestrene. Det skal også bemærkes, at der i ovennævnte tal indgår udlændinge uddannet i Danmark, og musikere som er født i udlandet, men nu er danske statsborgere, ligesom hovedparten af udenlandske musikere kommer fra de nordiske lande. Som arbejdsgiver er det afgørende for landsdelsorkestrene, at vi kan ansætte de bedst kvalificerede musikere, og at vi ikke skaber en kunstig mur omkring vores orkestre. Derfor opslås alle nye stillinger internationalt, og alle ansættes efter konkurrence, hvor første runde normalt finder sted bag skærm - som en blindtest. Den klassiske musik er i sagens natur international: Kuhlau, som har komponeret Elverhøj med blandt andet Kongesangen, var jo fra Hamburg, og Bournonville, som skabte den danske ballettradition, havde som bekendt fransk blod i årene. Kun i samspil med udlandet kan det danske kulturliv udvikle sig. Når det er sagt, skal det dog nævnes, at LandsdelsOrkesterForeningen er bekymret over den klassiske musiks placering i uddannelsessystemet. Dette problem er blevet grundigt dokumenteret i professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Frede V. Nielsens rapport fra 2010, hvor det blandt andet dokumenteres, at musikundervisningen i folkeskolen kun fungerer i ca. halvdelen af landets skoler, og at musikundervisningen blandt pædagoger i børnehaver er faldet med 80% i løbet af de seneste 20 år. På landets gymnasier er det ca. tre fjerdedele, som ikke længere har musik som alment dannelsesfag, og samtidigt er optaget af klassiske musikere på landets konservatorier faldet i de senere år. I forbindelse med den kommende reform af folkeskolen er det afgørende, at de kreative fag, herunder musikken, får en opgradering. Det er dokumenteret i utallige undersøgelser, at de kreative fag fremmer indlæringen, ligesom det er afgørende for et menneskes udvikling, at det møder og arbejder kreativt med kunstneriske fag i de unge år. Der er jo ikke meget, der som kunst er med til at danne et menneske. Landsdelsorkestrene samarbejder med landets uddannelsesinstitutioner fra børnehaver til Musikkonservatorierne, både hvad angår formidling af klassisk musik og talentudvikling, og det er LandsdelsOrkesterForeningens hensigt at øge dette arbejde i de kommende år. Vi er i løbende dialog med konservatorierne og har skabt velfungerende praktikordninger i alle orkestrene. Vi ser det som vores naturlige opgave at deltage i dette arbejde for at sikre en god forankring af klassisk musik i Danmark og medvirke til, at niveauet blandt danske musikere fortsat matcher det internationale niveau. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 MUSIKERSUNDHED Arbejdsmiljøet for en orkestermusiker byder på en række udfordringer: Skader i bevægeapparatet, høreskader både tinnitus og hyperacusis, stress og sceneskræk samt nedsat syn. I samarbejde med Syddansk Universitet og Syddansk Universitetshospital arbejder LOF på at forbedre arbejdsmiljøet. Læge og forsker Helene M. Paarup har med sin ph.d. afhandling fra juni 2012 belyst symfoniorkestermusikernes psykosociale arbejdsmiljø og stress, musikernes bevægeapparatsymptomer og mulige konsekvenser af symptomerne. Hvad angår musikernes høreskader, pågår der en lignende forskning på området af læge Jesper Hvass Schmidt. Begge disse forskere vil fremlægge resultaterne af deres forskning ved årsmødet den 25. april 2013 i Aarhus. Syddansk Universitetshospital har tilbudt at oprette en ambulant arbejdsmedicinsk klinik i de kommende tre år og finansiere udgifterne til dette. En række specialister vil hvert halve år gæste de fem orkestre, ligesom alle musikere løbende kan henvende sig til klinikken. Dette nye tiltag vil blive præsenteret på årsmødet, ligesom der har været afholdt møder i alle orkestrene, hvor musikerne er blevet gjort bekendt med denne nye klinik. FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET Arbejdet med rammeaftaler for de fem landsdelsorkestre og Kulturministeriet for perioden er fortsat uafsluttet. Arbejdet blev påbegyndt primo 2011, hvor daværende kulturminister Per Stig-Møller havde til hensigt, at afslutte processen inden sommeren Dette lykkedes som bekendt ikke, hvorefter arbejdet blev stillet i bero af Uffe Elbæk i perioden fra efteråret 2011 indtil marts 2012 grundet ministerens hensigt om at nedlægge et orkester. Dette var der som bekendt ikke politisk flertal for, hvorfor processen for alle fem orkestre blev genoptaget i marts 2012, dog fortsat med en urimelig langsommelig sagsbehandling fra styrelsens side. Velvidende at et ministerskifte og en reorganisering af kunst- og kulturstyrelsen kan tage tid, stiller LOF sig uforstående overfor denne langsommelige sagsbehandling fra Kunststyrelsens og Kulturministeriets side. Det er LOF's forventning, at arbejdet bliver afsluttet snarest, og LOFs formand Marc Perera Christensen vil rette henvendelse til kulturminister Marianne Jelved i denne anledning. ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de årlige finanslove. Centrale aktivitetsoplysninger i form af antal koncerter og publikum er gengivet i Bilag 1. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 11

12 KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2012 har Aalborg Symfoniorkester været på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholm-besøg er som følger: 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester 2015: Sønderjyllands Symfoniorkester 2016: Copenhagen Phil 2017: Aalborg Symfoniorkester SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO I efteråret 2010 opsagde DR samarbejdsaftalen om radiotransmissioner og betalingen for disse med LOF til udgangen af Dette var en følge af medieforliget og den efterfølgende public-service aftale mellem Folketingets partier og DR, som resulterede i, at P2Musik blev nedlagt som FM-kanal pr. 1. november LOF og DR har efterfølgende lavet en midlertidig aftale for perioden , men pt. eksisterer der fortsat ikke en formel aftale parterne imellem. DR har meddelt LOF, at man har et væsentligt mindre budget til rådighed, svarende til 40 % af det tidligere niveau, og at man er interesseret i, at orkestrene i højere grad selv producerer optagelserne for egen regning, og stiller disse optagelser til rådighed for DR. Orkestrene i Aarhus, Odense og København ser sig i stand til at levere dette, hvorimod Aalborg og Sønderjylland har taget forbehold for en sådan løsning. Forhandlingerne med DR fortsættes, og det er forventningen, at der kan indgås en aftale i løbet af de kommende måneder. DR har udmeldt en ramme på ca. 25 transmissioner pr. år i alt med de fem orkestre og minimum tre pr. orkester. Desuden forventes en differentieret honorering afhængig af, om det pågældende orkester selv producerer optagelserne, og om DR kan godkende optagelsernes kvalitet. På initiativ af DR er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med et landsdækkende tiltag, som skal øge interessen for klassisk musik. Projektet er inspireret af 'Vores Kunst', hvor det lykkedes DR at sætte fokus på billedkunst i lokalmiljøer en række steder i landet. Det er planen, at alle professionelle klassiske ensembler i uge 19 i 2014 skal sætte fokus på publikumsudvikling og formidling af klassisk musik, og at der skal etableres en større medieplatform i den anledning. Målgruppen er voksne ikke brugere, som er disponeret for klassisk musik. DRs nye ensemblechef Kim Bohr Christensen har kontaktet landsdelsorkestrene og foreslået, at de fire orkestre udenfor København 'bytter' koncerter med DR Symfoniorkestret og således LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 12

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet

Læs mere

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER

SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER SYMFO-NYT AALBORG SYMFONIORKESTERS VENNER 16. årgang Nr. 1 Marts 2007 Symfo - Nyt er medlemsblad for foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner Redaktion: Kirsten M. Borup og Ellen Bruun (ansv. for dette

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide

en målrettet indsats Årsberetning Danes Worldwide 1 D A N S K S A M V I R K E en målrettet indsats Årsberetning 2012 Danes Worldwide 2 DAnes worldwide årsberetning 2012 En målrettet indsats 2012 var det første år med den nye strategi for styrkelse af

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

MUSIKEREN. Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen

MUSIKEREN. Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen MUSIKEREN Fagbladet for professionelle musikeren nr. 10 oktober 2010 Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen + Grej: Movek mymix Personlig monitor

Læs mere

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER

FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER TRÆNGT BØRNETEATER Kommunalreform, ny egnsteaterlovgivning og ændrede vilkår for refusion presser det danske børneteatermiljø, der i april mødes til festival i Næstved. FOKUS: RÅDIGHEDSREGLER DSF arbejder

Læs mere