UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E O D E N S E C E - M A I L : L O S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2013 FOR PERIODEN APRIL 2012 TIL MARTS 2013 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 OVERENSKOMSTFORNYELSE PUBLIKUMSUDVIKLING... 6 ANTALLET AF UDENLANDSKE MUSIKERE I DANSKE SYMFONIORKESTRE... 9 MUSIKERSUNDHED FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO RADIO KLASSISK DEN JYSKE OPERA MUSIKKONSERVATORIERNE AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS NORDISK ORKESTERKONFERENCE I HELSINKI INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER ORDFØRENDE MUSIKCHEF SEKRETARIAT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD Efter et noget turbulent , hvor daværende kulturminister Uffe Elbæk havde til hensigt at nedlægge et af de fem landsdelsorkestre for at overføre 40 mio. kr. til det såkaldt rytmiske musikliv, blæser der nu mildere vinde over orkestrene. Det er vores opfattelse, at den nye kulturminister Marianne Jelved giver udtryk for et markant andet syn på den symfoniske musiks betydning for det danske kulturliv, herunder at visse kunstarter i sagens natur kræver flere offentlige midler end andre. Der tegner sig derfor fortsat et 'symfonisk landkort' med fem landsdelsorkestre i Danmark. Det symfoniske orkester repræsenterer noget af det ypperste i den vesteuropæiske kultur, og hvor orkestrene oprindeligt var forbeholdt adelen og et velhavende fåtal, er det i vor tid en helt naturlig del af det offentlige kulturtilbud til befolkningen. Klassisk symfonisk musik skal således fortsat være tilgængelig for hele befolkningen uden geografiske eller økonomiske skel. Sidste års debat om orkestrenes antal og berettigelse har sandsynligvis styrket orkestrenes position i samfundet, men samtidigt må landsdelsorkestrene konstatere, at det kræver en forøget politisk indsats at sikre orkestrenes eksistens og fremtid. Den generelle interesse for klassisk musik synes meget stabil i Danmark, hvilket også blev dokumenteret ved den seneste kulturvaneundersøgelse fra De fem orkestre tilbyder en bred vifte af koncerter og arrangementer, og alle oplever en stor interesse for deres aktiviteter. De centrale aktivitetsoplysninger dokumenterer dette på tydelig vis, men orkestrene må naturligvis aldrig forfalde til selvtilstrækkelighed, derimod skal vi fortsat udvikle koncerttilbuddet og søge at få endnu flere borgere i tale med vores aktiviteter. I år har LandsdelsOrkesterForeningen valgt at fokusere på publikumsudviklingen og givet denne årsberetning et særskilt kapitel om dette. Nok er klassisk musik fortsat den genre, som den ældre del af befolkningen har størst interesse for (hvilket har været tilfældet siden 1964, hvor Danmark første gang kortlagde befolkningens kulturvaner), men skal interessen fastholdes og udvides, kræver det en forøget formidling og udvikling af tilbuddene. Desværre må orkestrene konstatere, at klassisk musik er særdeles presset i mediebilledet, og at der her ligger en betydelig udfordring og opgave for orkestrene. Samtidigt er niveauet og omfanget af musikundervisningen i det danske uddannelsessystem, fra børnehaver til universitet, markant faldende, hvilket også giver anledning til bekymring. Finansloven for 2013 har ikke fremskrevet statstilskuddet til de fem landsdelsorkestre, hvorfor der fortsat ligger betydelige økonomiske udfordringer for alle orkestre. En række orkestre arbejder med ubesatte stillinger, således er det faktisk antal fastansatte musikere i Sønderjyllands Symfoniorkester nu helt nede på 59 musikere, ligesom Copenhagen Phil har en række ubesatte stillinger og derfor blot har 69 faste musikere. I Aarhus er tallet fortsat 71, i Odense 73, og i Aalborg er der fortsat 69 musikere. Aalborg Symfoniorkester (AASO) har oplevet 2012 som et godt og udbytterigt år. Vi har blandt andet gennem 2012 med stor glæde og optimisme fulgt den afsluttende fase af opførelsen af Musikkens Hus. Vores forventninger er fortsat meget høje, hvad angår de LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 akustiske forhold og indretningsforhold for både musikere og administration. Ledelsen har i sin planlægning af sæsonen 13/14 tillid til bygherres officielle udmelding, at en åbningskoncert vil kunne foregå i foråret Orkesterets forberedelse til indflytningen er derfor i fuld gang. Dette gælder både oprydning i Symfonien og planlægning af indkøb af det fornødne inventar til administrationens kontorer, såvel som til musikernes øvelokaler og grupperum. Orkestrets Chefdirigent Rumon Gamba, har takket ja til en forlængelse af sin kontrakt, og det er derfor glædeligt, at orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling er sikret kontinuitet under Rumon Gamba. Sammenlagt har Aalborg Symfoniorkester i 2012 leveret koncertoplevelser for en lang række publikumsgrupper. AASO har den klare ambition at nå bredt ud geografisk og musikalsk. Koncerterne har spændt fra klassiske koncerter, underholdningskoncerter med populærmusik, opera- og kammermusik og koncerter målrettet børn og børnefamilier. Vi har dermed opfyldt vores målsætning om at levere musik for enhver smag og altid med høj kvalitet. Aarhus Symfoniorkester (ASO) tog i maj 2012 afsked med chefdirigent Giancarlo Andretta efter 9 år på posten. De kommende tre år vil orkestret ikke have chefdirigent, men i stedet arbejde med en fast gruppe af førende dirigenter samtidigt med, at orkestret vil invitere nye navne til Aarhus. Orkestret oplever en stabil publikumsinteresse, og det er lykkedes at fastholde det relativt store antal abonnenter. I marts 2013 kunne Aarhus Symfoniorkester offentliggøre, at man havde modtaget en større donation på 1,2 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet SYMFOMAGICA. Orkestret vil anskaffe robotkameraer og andet optageudstyr til installering i Symfonisk Sal, som gør det muligt optage koncerter med billede og lyd og streame disse koncerter på internettet. Samtidigt vil orkestret udvide sit tilbud med visuelle koncerter med titlen SYMFOMAGICA, hvor der vil være lærred og projekter i salen for at inddrage visuelle kunstneriske udtryk i koncertformen for at søge at tiltrække nyt publikum. Copenhagen Phil - Det lykkedes Copenhagen Phil at vække opsigt i det europæiske musikmiljø med over 11 millioner visninger af de to flash-mobs på orkestrets YouTube-kanal og omtale i internationale medier som CNN og BBC. Nysgerrigheden blev vakt, og internationale medier undersøgte, om orkestret nu også står for høj kunstnerisk kvalitet. Orkestrets nylige cd-udgivelse på Orchid Classics med Marianna Shirinyan blev vel modtaget: Album of the week på Classic FM, Klassisk kvalitet et orkester viser en ny vej, mente Frankfurter Allgemeine Zeitung og Transparent, frisk og tydeligt formuleret Beethoven skrev Klassik Heute. Fra sæson iværksættes navneændringen fra Sjællands Symfoniorkester til Copenhagen Phil Hele Sjællands Symfoniorkester. Med Kulturministeriets velsignelse. Lan Shui fortsatte orkestrets ambitiøse Beethoven projekt, hvor alle Beethovensymfonierne er ved at blive indspillet og udgivet på Orchid Classics. Den unge talentfulde dirigent Santtu-Matias Rouvali er blevet tilknyttet som første gæstedirigent, og den erfarne dirigent Lawrence Foster er blevet tilknyttet som æresgæstedirigent. Året landede på et lille overskud på kr Det har krævet meget stram økonomistyring i den daglige drift, og det er ikke muligt med den nuværende økonomi at LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 agere som et fuldt normeret symfoniorkester med 73 musikere. Odense Symfoniorkester havde et meget tilfredsstillende 2012, hvor resultatet blev et overskud på godt kr Dette skal ses på baggrund af en reduktion af det kommunale tilskud fra 34,7 til 32,7 mio. kr. Ud over besparelser på stort set alle områder, først og fremmest på personaleudgifter, hidrører det positive resultat fra markant større indtægter fra billetsalg og fondsstøtte. Kunstnerisk fortsatte orkestret sin positive udvikling under chefdirigent Alexander Vedernikovs ledelse, som under stor publikumsbevågenhed dirigerede flere fremragende koncerter med musik af bl.a. Wagner og Tjajkovskij. I sidstnævnte koncert, der også blev spillet i København, deltog det berømte Mariinsky-kor fra Skt. Petersborg. For at imødegå fremtidens økonomiske og demografiske udfordringer arbejder Odense Kommune systematisk med udvikling af sine ledere, og et lederkursus, arrangeret af orkestret, med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag. Symfoniorkestret som modelorganisation blev en så stor succes, at der i 2013 er planlagt flere tilsvarende forløb. Sønderjyllands Symfoniorkester Efter en svagt nedadgående tendens med hensyn til antal publikummer i både 2010 og 2011, oplevede orkestret i 2012, at publikumstallet steg igen. Det skyldtes både, at orkestret i 2012 spillede til betydeligt flere operaforestillinger med DJO end normalt, men også at orkestret spillede koncerter med Symphonischer Chor i Hamborg og i Mariehaven, Ansager, med Helge Engelbrecht, - begge koncerter med en flot publikumstilslutning. I 2012 indgik orkestret nye sponsoraftaler med firmaerne LINAK, SE Energi og Larsen Strings. Derudover har orkestret i efteråret 2012 været i dialog med de sønderjyske kommuner om at øge tilskuddet til orkestrets aktiviteter, men uden positivt resultat. Orkestret har købt en mobilscene samt lys til denne ved Dansk Mobilscene A/S. Købet blev finansieret af BHJ-fonden. Mobilscenen fik sin premiere ved en koncert i Kolding i august, og det er meningen, at vi for fremtiden vil afvikle 2-3 udendørskoncerter i sommersæsonen. Palle Kjeldgaard Ordførende musikchef, LandsdelsOrkesterForeningen LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 OVERENSKOMSTFORNYELSE 2013 Torsdag den 4. april 2013 blev der indgået en ny toårig overenskomst for landsdelsorkestrenes musikere og teknisk personale mellem KL, LandsdelsOrkesterForeningen og Dansk Musiker Forbund samt Teknisk Landsforbund. Forud for disse overenskomstforhandlinger havde der været en proces med interessebaserede forhandlinger mellem orkestercheferne og de fem orkestres tillidsmænd under ledelse af advokat Mette Klingsten (medlem af Cph. Phil.s bestyrelse). Det var hensigten ved disse interessebaserede forhandlinger at opnå større fælles forståelse mellem parterne og evt. opnå en aftale om flere medierettigheder til orkestrene og ændrede arbejdstidsregler, herunder indførelse af en femdages arbejdsuge. Der var opnået en vis fælles forståelse i løbet af efteråret 2012, men desværre måtte LOF og KL konstatere, at de krav, som DMF stillede ved overenskomstforhandlingerne, var markant større, end hvad der var beskrevet i Mette Klingstens notat fra de interessebaserede forhandlinger i efteråret. En indførelse af en femdages arbejdsuge må ikke medføre en begrænsning eller reduktion af orkestrenes nuværende aktiviteter, og KL måtte under forhandlingerne konstatere, at en sådan evt. ændring kræver flere forundersøgelser, før KL kan forsvare en evt. ændring. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at dette arbejde skal fortsætte, og at parternes drøftelse af mulige ændringer skal være afsluttet senest den 1. oktober KL vil således indkalde musikcheferne og deres administratorer til møde i den nærmeste fremtid for at analysere konsekvenserne af evt. ændringer, hvorefter drøftelserne mellem parterne vil blive genoptaget. Lønudviklingen i de kommende to år vil i alt være på 1,9 %, hvor langt størstedelen af disse midler vil være stigning af de eksisterende løntrin. Ved de lokale forhandlinger var der blot 0,25 % af lønsummen til rådighed, og disse midler vil blive anvendt til en forbedring af pension, både hvad angår kortere karens og en stigning i pensionsbidraget. Det lykkedes ved forhandlingerne at opnå enighed om bortfald af protokollat 1, som gav orkestrenes ledelse pligt til, at der hvert år skulle udarbejdes skriftlige udviklingsplaner for samtlige musikere. Ingen orkestre har efterlevet dette krav, siden det blev indført i 2011, og det var afgørende, at denne opgave bortfaldt, hvis ikke orkestrene skulle være tvungen til at forøge administrationen. Desuden blev der aftalt, at musikere ansat mellem 1985 og 2002 har pligtig afgangsalder, når man fylder 70 år; ansatte efter 2002 har fortsat pligtig afgangsalder som 67 årig. Ændrede regler for optjening af dagpengeret har medført, at assistenter ansat på timeløn har fået sværere ved at optjene ret til dagpenge med videre. Grundet ændret lovgivning har man siden 2011 alene indberettet antal timer og ikke indberegnet forberedelse, hvorfor en række freelance musikere har fået problemer med at blive i branchen, når de ikke i ledige perioder kan modtage dagpenge. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at LOF og DMF ved årsmødet i Aarhus skal forberede en henvendelse til beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på dette problem for landets musikmiljø. Det er afgørende for et sundt musikliv, at der er tilstrækkeligt antal freelance musikere, og at disse ikke stilles ringere end andre personer på det danske arbejdsmarked. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 PUBLIKUMSUDVIKLING Aalborg Symfoniorkester - I 2012 udfordrede AASO sig selv ved at starte et tværgående kunstnerisk samarbejde med Platform4 i Aalborg. Platform4 er et netværk af unge kreative ildsjæle. Resultatet var overvældende, da man fik skabt en helt unik koncertform, der kombinerede den klassiske musik med moderne videokunst i en uformel atmosfære. Det var et resultat af den kunstneriske smeltedigel, som samarbejdet havde skabt, hvor både Platform4 og AASO bød ind med netop deres spidskompetencer. Publikum fik en totaloplevelse, hvor både øjne, ører og fantasi blev stimuleret. Det var glædeligt, at ved de tre koncerter var Symfonien fyldt helt op med et udelukkende nyt publikum. Det er planen, at samarbejdet skal fortsætte og udvikles i Ligeledes satser AASO på en struktureret turnévirksomhed. Orkestrets turnéer skaber en øget forankring i regionen og forstærker samarbejdet med spillestederne og kirkerne. Yderligere er de en væsentlig metode til at møde det publikum ude i regionen, som ikke kommer til Aalborg for at opleve en koncert. Som en del af aktiviteterne for at nå et bredt funderet publikum, er det AASOs ambition, at indgå i tværkulturelle samarbejder. Eksempler herpå er bl.a. samarbejdet i 2012 med: Aalborg Operafestival, Kulturnatten, Guitarfestivalen, Balletskolen i Århus, Biffen Art Cinema, Kunsten, Rebildselskabet, Aalborg Bibliotekerne og Opera i Rebild. AASO har også opgraderet konceptet omkring underholdningskoncerterne og opgaven at bringe koncertsalen ud i det åbne rum. Ligeledes er der afholdt koncerter under strategien at øge tilgængeligheden for nye publikumsgrupper i form af lørdag eftermiddagsarrangementer med en udpræget publikumsinvolvering. Koncerterne var en stor publikumssucces. Aarhus Symfoniorkester arbejder fortsat med publikumsudvikling i to spor: den pædagogiske indsats for børn og unge og publikumsudvikling for det voksne, betalende publikum. Det pædagogiske arbejde for folkeskolerne i Aarhus Kommune vil blive omlagt og forøget fra og med sæson Hidtil har orkestret tilbudt en pakke for klasse bestående af to opsøgende kammerkoncerter på skolerne efterfulgt af en orkesterkoncert i Symfonisk Sal. Dette forløb bliver i efteråret 2013 ændret til en væsentligt mere omfattende pakke, hvor der i stedet tilbydes en kammerkoncert efterfulgt af en orkesterkoncert for klasse og et tilsvarende forløb for de samme børn to år senere for klasserne. Alle skoleelever i Aarhus Kommune vil således møde orkestret mindst fire gange i løbet af deres skoletid. I forbindelse med dette tilbud vil der blive udarbejdet pædagogisk materiale til eleverne og lærervejledninger, ligesom orkestret i september vil afholde et kursus for musikerne for at opgradere deres pædagogiske kompetencer. Orkestrets indsats overfor gymnasier vil ligeledes blive udvidet i sæson , hvor der udover de nuværende forløb med orkesterpiloter (musikerbesøg på gymnasier), åbne generalprøver og særlige rabatordninger også vil blive tilbudt to særarrangementer for gymnasierne. Orkestrets øvrige aktiviteter for børn og unge LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 fortsættes i sit nuværende omfang. Dette er bl.a. familiekoncerter, brunchkoncerter, børnehavekoncerter, særlige tilbud for elever i de ældre klasser med mere. For det voksne betalende publikum er SYMFOMAGICA det helt centrale nye tiltag. Ved hjælp af visuelle udtryk vil orkestret søge at få helt nye målgrupper i tale. En række koncerter vil have lærred i Symfonisk Sal, og orkestret vil også afholde koncerter i Musikhusets Store Sal. Således vil ASO i samarbejde med Musikhuset den 11. maj præsentere Disneys Pirates of the Caribbean med live musik. Der er næsten udsolgt til begge forestillinger, så denne dag vil ca publikummer komme til at opleve orkestret i nye rammer. SYMFOMAGICA vil også præsentere streaming af koncerter på internettet, og det er ambitionen at denne væsentligt forøgede synlighed på internettet skal fremme interessen for orkestrets aktiviteter. Blandt andre initiativer for fremme af publikumsinteressen kan nævnes gratis koncertintroduktioner til alle symfonikoncerter i vintersæsonen, fire gratis sommerkoncerter i juni måned, samarbejde med Folkeuniversitet om Århundredets Festival, projekt med rappere fra Gellerup, medvirken i Skanderborg Festivalen med mere. Copenhagen Phil - Halvandet år før der er i kulturministeriets Musikhandlingsplan Én musikscene Mange Genrer, blev stillet krav om publikumsudvikling og samarbejde på tværs af genrer, således at der kan skabes bedre muligheder for udvikling af nye koncertformer med tværmedialt islæt og inddragelse af andre performative kunstarter, iværksatte Copenhagen Phil en række initiativer der skulle vise sig at kunne imødekomme Musikhandlingsplanen. På baggrund af en workshop i efteråret 2010 med orkestrets musikere blev det nye koncertformat 60 minutes udarbejdet og introduceret i sæson En ny scene i kulturlivet er født med 60 minutes koncerterne. Den anderledes form med Musikalsk Markedsplads, Support, 60 minutes of -koncerten og efterfølgende Lounge lægger op til nye møder mellem forskellige kulturer. Koncerterne har været enten meget velbesøgte eller udsolgte, og der har været arrangeret ekstrakoncerter, og et helt nyt publikum har stiftet et godt bekendtskab med orkestret. Projektet er fondsstøttet over en treårig periode til og med minutes kunstneriske leder er den innovative dirigent André de Ridder, og der er tilknyttet et advisory board bestående af kulturpersonligheder uden for det klassiske miljø. For at aktualisere symfoniorkestret ligger det institutionen på sinde at have aktiviteter, der ikke kun henvender sig til koncertgængeren, som kommer i Konservatoriets Koncertsal og de andre spillesteder, men som også henvender sig til borgeren, der ikke normalt selv opsøger orkestret. Således blev Rigshospitalet besøgt af hele orkestret i alle kroge. Orkestrets store fremtidige digitale satsning er udviklingen af projektet World Online Orchestra, WOO. En global, interaktiv, brugergenereret og symfonisk maskine. Et projekt der på tværs af kunstformer og platforme, ønsker at demokratisere den klassiske musik og lade brugerinddragelse blive en del af den kreative proces. Projektet blev udtaget til at blive præsenteret og pitchet på Power to the Pixel festivalen, som er en underfestival til London Film Festival. Projektet er indtil videre blevet støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje, og der søges fortsat finansiering af projektet. Endvidere er South Bank Centre i London samarbejdspartner, idet de iværksætter en række digitale initiativer i anledning af 25 års LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 jubilæet for World Wide Web i Odense Symfoniorkester - I løbet af 2012 har Odense Symfoniorkester arbejdet med publikumsudvikling i forskellige sammenhænge. I efteråret gennemførtes en større publikumsundersøgelse, som har givet orkestret vigtig viden om sammensætningen og præferencer hos især løssalgspublikum. Denne viden har været en del af grundlaget for beslutningen om at introducere et helt nyt rabatsystem fra sæsonen 2013/2014. Orkestret har desuden, som en del af sin aftale med Odense Kommune, planlagt flere koncerter uden for det faste spillested, Koncerthuset. Således vil orkestret fra januar 2013 og frem optræde i bl.a. Odense Idrætshal, spillestedet Magasinet, på Odense Å og i DOK5000, en nyrenoveret lagerhal på Odense Havn. I denne sammenhæng har orkestret indledt et samarbejde med Syddansk Universitets nye kommunikationsafdeling for bl.a. at tiltrække flere studerende til disse koncerter. Endelig har orkestret udvidet sit engagement for de mindste lyttere i form af projekterne MaxMusik og Minisymfonikerne, som bl.a. indebærer besøg på skolerne, besøg ved generalprøver og deltagelse i koncertprojekter (fastelavnskoncert, luciaoptog mv.). I alt deltog orkestret i 74 begivenheder med ca børn i løbet af Sønderjyllands Symfoniorkester fik i 2012 udarbejdet materiale til det nye projekt Kan du få øre på musikken i samarbejde med University College SYD, og i februar/marts 2013 afvikles koncerter i et antal børnehaver i Kolding og to koncerter på Kolding Pædagogseminarium for børn i 5-årsalderen. Projektet har vist, at der er i aldersgruppen 5-6 år er store muligheder for at skabe vedkommende formidling af orkestermusikken. Orkestret fortsatte i 2012 sit mangeårige virke blandt alle 4. klasser, og nåede med denne indsats igen i år ud til ca børn i hele Sønderjylland. Gennem sæsonen har Sønderjyllands Symfoniorkester givet interesserede publikummer adgang til åbne prøver, bl.a. i forbindelse med orkestrets årlige dirigent-masterclass for unge dirigenttalenter i Europa, der ledes af Jorma Panula. Derudover afholdt orkestret en række åbne koncerter målrettet mod nye publikumsgrupper i forbindelse med sæsonstart, herunder med en flot koncert under Kulturnatten i Sønderborg. ANTALLET AF UDENLAND SKE MUSIKERE I DANSK E SYMFONIORKESTRE I løbet af januar og februar 2013 pågik der en omfattende debat i medierne og blandt en række kulturpolitikere om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Journalister fra DR startede diskussionen, som havde sit udspring i Norge, hvor man havde haft en lignende debat forud for den danske. Som ordførende musikchef i LOF deltog Palle Kjeldgaard i debatten i en række medier. Efterfølgende har formand for LOF Marc Perera Christensen udtrykt LOF s holdning i følgende pressemeddelelse: LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 Pressemeddelelse: fra Rådmand Marc Perera Christensen, Formand fra LandsdelsOrkesterForeningen I de seneste uger har der været en vis debat i medierne om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Antallet varierer i sagens natur fra orkester til orkester med Aarhus Symfoniorkesters ca. 33 % udenlandske musikere til Sønderjyllands Symfoniorkesters ca. 45 %. LandsdelsOrkesterForeningen er som udgangspunkt ikke bekymret over dette antal. De udenlandske musikere har bidraget afgørende til orkestrenes høje standard, og de yder en forbilledlig indsats i orkestrene. De udenlandske musikere er godt integreret, både kunstnerisk og socialt, og arbejdssproget er naturligvis dansk i landsdelsorkestrene. Det skal også bemærkes, at der i ovennævnte tal indgår udlændinge uddannet i Danmark, og musikere som er født i udlandet, men nu er danske statsborgere, ligesom hovedparten af udenlandske musikere kommer fra de nordiske lande. Som arbejdsgiver er det afgørende for landsdelsorkestrene, at vi kan ansætte de bedst kvalificerede musikere, og at vi ikke skaber en kunstig mur omkring vores orkestre. Derfor opslås alle nye stillinger internationalt, og alle ansættes efter konkurrence, hvor første runde normalt finder sted bag skærm - som en blindtest. Den klassiske musik er i sagens natur international: Kuhlau, som har komponeret Elverhøj med blandt andet Kongesangen, var jo fra Hamburg, og Bournonville, som skabte den danske ballettradition, havde som bekendt fransk blod i årene. Kun i samspil med udlandet kan det danske kulturliv udvikle sig. Når det er sagt, skal det dog nævnes, at LandsdelsOrkesterForeningen er bekymret over den klassiske musiks placering i uddannelsessystemet. Dette problem er blevet grundigt dokumenteret i professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Frede V. Nielsens rapport fra 2010, hvor det blandt andet dokumenteres, at musikundervisningen i folkeskolen kun fungerer i ca. halvdelen af landets skoler, og at musikundervisningen blandt pædagoger i børnehaver er faldet med 80% i løbet af de seneste 20 år. På landets gymnasier er det ca. tre fjerdedele, som ikke længere har musik som alment dannelsesfag, og samtidigt er optaget af klassiske musikere på landets konservatorier faldet i de senere år. I forbindelse med den kommende reform af folkeskolen er det afgørende, at de kreative fag, herunder musikken, får en opgradering. Det er dokumenteret i utallige undersøgelser, at de kreative fag fremmer indlæringen, ligesom det er afgørende for et menneskes udvikling, at det møder og arbejder kreativt med kunstneriske fag i de unge år. Der er jo ikke meget, der som kunst er med til at danne et menneske. Landsdelsorkestrene samarbejder med landets uddannelsesinstitutioner fra børnehaver til Musikkonservatorierne, både hvad angår formidling af klassisk musik og talentudvikling, og det er LandsdelsOrkesterForeningens hensigt at øge dette arbejde i de kommende år. Vi er i løbende dialog med konservatorierne og har skabt velfungerende praktikordninger i alle orkestrene. Vi ser det som vores naturlige opgave at deltage i dette arbejde for at sikre en god forankring af klassisk musik i Danmark og medvirke til, at niveauet blandt danske musikere fortsat matcher det internationale niveau. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 MUSIKERSUNDHED Arbejdsmiljøet for en orkestermusiker byder på en række udfordringer: Skader i bevægeapparatet, høreskader både tinnitus og hyperacusis, stress og sceneskræk samt nedsat syn. I samarbejde med Syddansk Universitet og Syddansk Universitetshospital arbejder LOF på at forbedre arbejdsmiljøet. Læge og forsker Helene M. Paarup har med sin ph.d. afhandling fra juni 2012 belyst symfoniorkestermusikernes psykosociale arbejdsmiljø og stress, musikernes bevægeapparatsymptomer og mulige konsekvenser af symptomerne. Hvad angår musikernes høreskader, pågår der en lignende forskning på området af læge Jesper Hvass Schmidt. Begge disse forskere vil fremlægge resultaterne af deres forskning ved årsmødet den 25. april 2013 i Aarhus. Syddansk Universitetshospital har tilbudt at oprette en ambulant arbejdsmedicinsk klinik i de kommende tre år og finansiere udgifterne til dette. En række specialister vil hvert halve år gæste de fem orkestre, ligesom alle musikere løbende kan henvende sig til klinikken. Dette nye tiltag vil blive præsenteret på årsmødet, ligesom der har været afholdt møder i alle orkestrene, hvor musikerne er blevet gjort bekendt med denne nye klinik. FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET Arbejdet med rammeaftaler for de fem landsdelsorkestre og Kulturministeriet for perioden er fortsat uafsluttet. Arbejdet blev påbegyndt primo 2011, hvor daværende kulturminister Per Stig-Møller havde til hensigt, at afslutte processen inden sommeren Dette lykkedes som bekendt ikke, hvorefter arbejdet blev stillet i bero af Uffe Elbæk i perioden fra efteråret 2011 indtil marts 2012 grundet ministerens hensigt om at nedlægge et orkester. Dette var der som bekendt ikke politisk flertal for, hvorfor processen for alle fem orkestre blev genoptaget i marts 2012, dog fortsat med en urimelig langsommelig sagsbehandling fra styrelsens side. Velvidende at et ministerskifte og en reorganisering af kunst- og kulturstyrelsen kan tage tid, stiller LOF sig uforstående overfor denne langsommelige sagsbehandling fra Kunststyrelsens og Kulturministeriets side. Det er LOF's forventning, at arbejdet bliver afsluttet snarest, og LOFs formand Marc Perera Christensen vil rette henvendelse til kulturminister Marianne Jelved i denne anledning. ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de årlige finanslove. Centrale aktivitetsoplysninger i form af antal koncerter og publikum er gengivet i Bilag 1. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 11

12 KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2012 har Aalborg Symfoniorkester været på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholm-besøg er som følger: 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester 2015: Sønderjyllands Symfoniorkester 2016: Copenhagen Phil 2017: Aalborg Symfoniorkester SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO I efteråret 2010 opsagde DR samarbejdsaftalen om radiotransmissioner og betalingen for disse med LOF til udgangen af Dette var en følge af medieforliget og den efterfølgende public-service aftale mellem Folketingets partier og DR, som resulterede i, at P2Musik blev nedlagt som FM-kanal pr. 1. november LOF og DR har efterfølgende lavet en midlertidig aftale for perioden , men pt. eksisterer der fortsat ikke en formel aftale parterne imellem. DR har meddelt LOF, at man har et væsentligt mindre budget til rådighed, svarende til 40 % af det tidligere niveau, og at man er interesseret i, at orkestrene i højere grad selv producerer optagelserne for egen regning, og stiller disse optagelser til rådighed for DR. Orkestrene i Aarhus, Odense og København ser sig i stand til at levere dette, hvorimod Aalborg og Sønderjylland har taget forbehold for en sådan løsning. Forhandlingerne med DR fortsættes, og det er forventningen, at der kan indgås en aftale i løbet af de kommende måneder. DR har udmeldt en ramme på ca. 25 transmissioner pr. år i alt med de fem orkestre og minimum tre pr. orkester. Desuden forventes en differentieret honorering afhængig af, om det pågældende orkester selv producerer optagelserne, og om DR kan godkende optagelsernes kvalitet. På initiativ af DR er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med et landsdækkende tiltag, som skal øge interessen for klassisk musik. Projektet er inspireret af 'Vores Kunst', hvor det lykkedes DR at sætte fokus på billedkunst i lokalmiljøer en række steder i landet. Det er planen, at alle professionelle klassiske ensembler i uge 19 i 2014 skal sætte fokus på publikumsudvikling og formidling af klassisk musik, og at der skal etableres en større medieplatform i den anledning. Målgruppen er voksne ikke brugere, som er disponeret for klassisk musik. DRs nye ensemblechef Kim Bohr Christensen har kontaktet landsdelsorkestrene og foreslået, at de fire orkestre udenfor København 'bytter' koncerter med DR Symfoniorkestret og således LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 12

13 på skift optræder i hinandens symfoniske koncertserier. LOF påskønner dette initiativ og vil arbejde for at der indgås en samarbejdsaftale herom, som sikrer klare rammer for dette samarbejde. RADIO KLASSISK I forbindelse med at DR nedlagde P2Musik 1. november 2011, oprettede Radio 100 den nye kanal Radio Klassisk i samarbejde med LOF. Denne kanal gav de fem orkestre en længe ønsket medieplatform, og i perioden fra januar 2012 indtil marts 2013 blev der hver uge transmitteret symfonikoncerter med de fem landsdelsorkestre. Disse blev lokalt produceret og præsenteret af orkestrenes egne musikere og bragt lørdag kl med gentagelse onsdag kl Radio Klassisk modtog 3 mio. kr. fra public-service puljen for 2012 og 1,2 mio. for 2013 og opnåede et ugentligt lyttertal på i perioden. Imidlertid blev Radio 100 opkøbt af SBS Radio i sommeren 2012, og de nye ejere havde begrænset interesse i at videreføre Radio klassisk. I efteråret 2012 blev kanalen sat til salg af SBS, men der fandtes desværre ingen køber til kanalen. Efterfølgende besluttede SBS at nedlægge kanalen pr. 1 april 2013, hvor alle medarbejdere blev afskediget. SBS vil nu ikke længere sælge kanalen for at beholde alle radiofrekvenser, som fremover vil blive anvendt til populærmusik. LOF beklager meget denne udvikling, og at Radio Klassisk ikke længere eksisterer. Det er fortsat LOFs ambition, at de fem orkestre skal være væsentligt mere synlige i mediebilledet og være tilgængelige på en alternativ radiokanal. DR løfter ikke opgaven tilstrækkeligt eller tilfredsstillende i forhold til at sikre en landsdækkende radiokanal for klassisk musik, hvorfor LOF for øjeblikket sonderer mulighederne for at indgå samarbejde med andre parter med henblik på at skabe en alternativ medieplatform for landsdelsorkestrene. DEN JYSKE OPERA Giordano Bellincampi forlader efter 8 år stillingen som operachef for Den Jyske Opera pr. 31. maj 2013, hvorefter irske Annilese Miskimmon overtager opgaven. Bellincampi har i sine 8 år genoprettet operaens økonomi og medvirket til, at det kunstneriske niveau er forbedret markant. I har DJO turneret med de fem landsdelsorkestre i Mozarts Figaros Bryllup i efteråret 2012 under ledelse af Per-Otto Johansson og Puccinis Tosca i foråret 13 under ledelse af Giordano Bellincampi. Særforestillingen i august 2012, hvor Aarhus Symfoniorkester medvirkede, var Wagners Tristan og Isolde, ligeledes under ledelse af Giordano Bellincampi. Den Jyske Opera vil pr. 1. januar 2015 få en ny bestyrelsessammensætning, idet Kulturministeriet via bekendtgørelse har besluttet at reducere bestyrelsens størrelse fra 8 til 6 personer og samtidigt besluttet, at LOF ikke længere udpeger et medlem til bestyrelsen. Musikchef Palle Kjeldgaard er pt. medlem af DJOs bestyrelse som repræsentant for LOF, hvor han er næstformand i bestyrelsen. Ligeledes har Aarhus Kommune og Danske Teaterforeninger mistet deres ret til at udpege/indstille medlem til DJOs bestyrelse. Den nye LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 13

14 bestyrelse vil pr. 1. januar 2015 bestå af 6 medlemmer, af hvilke de 3 er udpeget af Kulturministeren, 2 af Kulturstyrelsen og en er medarbejderrepræsentant. LOF ser med bekymring på denne centralisering af magten i København og stiller sig samtidigt undrende over, at LOF ikke i høringsprocessen er blevet spurgt eller inddraget i beslutningen. LOF vil i løbet af 2014 via henvendelse til Kulturministeren og Kulturstyrelsen søge at sikre, at der fortsat sidder en person i DJOs bestyrelse med ledelsesmæssig erfaring og kunstnerisk indsigt fra et landsdelsorkester. MUSIKKONSERVATORIERNE Landsdelsorkestrene har fortsat et omfattende samarbejde med landets musikkonservatorier. Samarbejdet omfatter praktikpladser, samarbejdskoncerter, praktik for dirigentuddannelsen på DKDM, koncerter hvor studerende optræder som solist med landsdelsorkestrene, komponistworkshops med videre. Det nærmere omfang af samarbejdet er som følger: Aalborg Symfoniorkester afholdt i 2012 fire samarbejdskoncerter med landets musikkonservatorier. Ved en koncert i Aalborg Hallen d var Bruckners 4. symfoni udvidet med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium. På baggrund af praktikprøvespil, som blev afholdt d blev der tilbudt tre praktikpladser i foråret 2012 til følgende tre instrumenter: Violin, cello og trompet. På baggrund af en solistkonkurrence den for alle studerende (sangere og instrumentalister) på Det Jyske Musikkonservatorium etablerede AASO en koncert d under ledelse af Søren Kinch Hansen. Solisterne var en sopran, en mezzosopran, en fløjtenist og to cellister. Koncerten åbnedes med taler ved Thomas Winther og Jan Kvistborg. Senere var der mingling med studerende i det nordjyske. Den var der koncert i Symfonien med dirigentelever: to 3. års studerende og én 4. års studerende plus uropførelse af to korte værker i samarbejde med DKDM s komponistklasse som led i samarbejdet med Aalborg Guitarfestival. Den var der ligeledes en samarbejdskoncert med Det Jyske Musikkonservatorium med udvidelse af studerende i værkerne Twilight af Per Nørgaard og Tjajkovskijs 6. symfoni. Samarbejdet optimeres fortsat i 2013 og fremefter. Aarhus Symfoniorkester havde den store samarbejdskoncert i sæson den 28. februar 2013, hvor 1/3 af orkestrets musikere var besat af studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, og begge solister var gæstelærere på DJM. Ved sommerkoncerter den 6. og 9. juni 2012 medvirkede der ved hver koncert 8 studerende fra DJM, ligesom solisten den 6. juni var fra DJM og dirigenten den 9. juni studerende på DKDM. Der har i sæson været fire praktikanter i orkestret, som alle er blevet udvalgt efter prøvespil og har haft fire ugers orkesterpraktik. I juni 2013 vil der blive afholdt en workshop for komponiststuderende på DJM. Copenhagen Phil - Orkestrets hjemsted er Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums koncertsal. Det er således oplagt, og der praktiseres, et løbende og tæt samarbejde med LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 14

15 musikkonservatoriet. Eleverne har mulighed for at overvære prøver og koncerter, lærerne præsenteres for den kommende sæsons dirigenter og solister således, at der kan arrangeres workshops, og der er også et samarbejde med tonemesteruddannelsen. Der var et stort fællesprojekt, hvor Benjamin Brittens WAR REQUIEM blev opført. Konservatoriets Kor deltog, og herudover en række studerende som blandes ind i orkestret helt frem til første pult. Herudover var konservatoriets big-band også med i orkestrets festlige nytårskoncert. Odense Symfoniorkester gennemførte i 2012 to samarbejdskoncerter med studerende fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Hertil kommer optræden af solistklassestuderende ved to Grøntsagskoncerter. Der blev i 2012 ikke afviklet praktikprøvespil, men allerede godkendte studerende gennemførte i løbet af året i alt 9 praktikforløb. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fik stillet tre dage til rådighed til sine dirigentstuderende, og Operaakademiet blev inviteret til et koncertprojekt med odenseanske gymnasiekor. AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS I sæson 08/09 uddeltes Sydbanks Musikpris for 1. gang. Prisen er indstiftet af Sydbank og tildeles årligt til fem regionale vindere, én fra hvert landsdelsorkester. Blandt disse 5 regionale prismodtagere vælges en modtager af den nationale pris. Den nationale prismodtager 2012 var Eric Beselin, solofagottist i Aarhus Symfoniorkester, som modtog den nationale pris på kr. ved en sommerkoncert den 14. juni 2012 i Symfonisk sal, Musikhuset Aarhus. I sæson 12/13 uddeltes Sydbanks Musikpris for 5. gang. Modtagerne af de regionale priser (på hver kr.) var: Per Nielsen, trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester (tildelt 20/9 2012) Søs Nyengaard, violinist i Aarhus Symfoniorkester (tildelt 4/ ) Christian Gottschalck, 2. koncertmester i Aalborg Symfoniorkester (tildelt 11/ ) Kristina Errson, solofløjtenist i Copenhagen Phil (tildelt 8/ ) Mats Hedelius, engelskhornist i Odense Symfoniorkester (tildelt 5/1 2013) Den nationale vinder - Den store nationale pris på kr., der tildeles én af disse fem regionale prisvindere, uddeles ved en koncert i løbet af sommeren LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 15

16 NORDISK ORKESTERKONFERENCE I HELSINKI Det Finske Radioorkester og Helsinki Philharmonic Orchestra var sammen værter for Den Nordiske Orkesterkonference 2012, som fandt sted i Helsinki fra den 19. til 21. september. De nordiske orkesterchefer kunne opleve den vellykkede nye koncertsal i Helsinki, hvor også Sibelius Akademiet har til huse. Blandt konferencens temaer var publikumsudvikling, talentudvikling herunder vigende søgning til konservatorierne i Norden, turneer til Asien, ny musik samt Sibelius året Den næste nordiske konference vil finde sted i Malmø fra den 2. til den 4. oktober 2013, hvor Malmø Symfoniorkester er vært. Blandt denne konferences temaer vil blandt andet være nye medier, herunder musik til computer-spilleindustrien, hvor Malmø Symfoniorkester har skabt nogle særdeles spændende kontakter til den amerikanske spilleindustri. I efteråret 2014 skal Aarhus Symfoniorkester være vært for konferencen. De danske repræsentanter i den nordiske arbejdsgruppe er Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Gordon Alsing, DR Symfoniorkestret. INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER Copenhagen Phil Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Musikchef Uffe Savery Musikchef Palle Kjeldgaard Orkesterchef Rasmus Adrian Musikchef Finn Schumacker Musikchef Jan Kvistborg ORDFØRENDE MUSIKCHEF Ordførende musikchef for perioden er Palle Kjeldgaard. Ved årsmødet den 13. april 2012 blev orkesterchef for Sønderjyllands Symfoniorkester Claus Skjold Larsen valgt som ordførende musikchef for perioden april 2012 til og med marts Som følge af at Claus Skjold Larsen valgte at forlade Sønderjyllands Symfoniorkester i august 2012, blev musikchef for Aarhus Symfoniorkester Palle Kjeldgaard efterfølgende valgt for samme periode. SEKRETARIAT Sekretariat er fortsat i Odense: LOF Sekretariat, Odense Symfoniorkester, Carl Bergs Gade 9, 5000 Odense C. Revision: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Økonomifunktionen, 5000 Odense C. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 16

17 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR 2013 MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: FORMAND: Aarhus Symfoniorkester Marc Perera Christensen Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune NÆSTFORMAND: Odense Symfoniorkester Steen Møller Rådmand for by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune Copenhagen Phil Ole Hentzen, bestyrelsesformand Sønderjyllands Symfoniorkester Anna Margrethe Ikast, bestyrelsesformand Aalborg Symfoniorkester Nils Bell, bestyrelsesformand ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: Musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Musikchef Jan Kvistborg, Aalborg Symfoniorkester Musikchef Uffe Savery, Copenhagen Phil Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester Orkesterchef Rasmus Adrian, Sønderjyllands Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 17

18 BILAG 1: CENTRALE AK TIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSOR KESTRENE I 2012 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 18

19

20

ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N V E S T E R G A D E 1 2 1 4 5 6 K Ø B E N H A V N K E - M A I L : I N F O @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Den Jyske Opera byder i sæson 2015-16 på L amico Fritz og Madama Butterfly, som sendes på turné landet rundt med de fem landsdelsorkestre og I puritani, som opføres

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS.

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ opus/ OPUS/ OPUS - engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS udkom med uregelmæssige mellemrum og berettede om hvad der var foregået, fx anmeldelser (dem

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Landsdelsorkestrene. Fem landsdele Fem symfoniorkestre Fem musikalske vækstfremmere. mød dit landsdelsorkester!

Landsdelsorkestrene. Fem landsdele Fem symfoniorkestre Fem musikalske vækstfremmere. mød dit landsdelsorkester! Landsdelsorkestrene Fem landsdele Fem symfoniorkestre Fem musikalske vækstfremmere mød dit landsdelsorkester! indhold Forord...side 3 Ved LandsdelsOrkesterForeningens ordførende musikchef Finn Schumacker

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Symfoni. Nr. 39. Januar 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 39. Januar 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 39. Januar 2015 Aarhus Symfoniorkesters Venner Formanden har ordet Kære Venner: Efter en af de få solskinsklare dage her i december sidder jeg og har lidt svært ved at lægge

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2008

Årsberetning Klüvers Big Band 2008 Årsberetning Klüvers Big Band 2008 2008 må siges at være Klüvers Big Bands hidtidige højdepunkt. Aldrig har antallet af koncerter været så stort, aldrig har kvaliteten været så høj og aldrig har så mange

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Talentet i Folkeskolen

Talentet i Folkeskolen Talentet i Folkeskolen Udfordringer og potentialer for arbejdet med unge talenter i folkeskolen En konference arrangeret af Videncenter for Unge Stemmer Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Mandag den

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2010

Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Årsberetning Klüvers Big Band 2010 Indledning 2010 var både et økonomisk og kunstnerisk godt år for Klüvers Big Band (KBB). Bigbandet spillede mange større projekter med mange forskellige solister og indenfor

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Workshop 1: Kompetencer

Workshop 1: Kompetencer Workshop 1: Kompetencer Om læreruddannelsen, konservatoriernes rolle, samspil med professionshøjskolerne mv. Paneldeltagere: Professor Frede V. Nielsen (DPU) Direktør Søren Bojer Nielsen (Tænketank for

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Lærermateriale - Forslag til undervisningen.

Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Lærermateriale - Forslag til undervisningen. Kære lærer Vi glæder os til at se jer og jeres klasse til koncert i DR Koncerthuset. Vi har sammensat et elevmateriale, så eleverne kan forberede sig lidt før

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Årets nytårsbrag i Rofi-centret, Ringkøbing 17. januar 2015 kl. 15.00. Orkester MidtVest og Caroline Henderson i festlig nytårskoncert.

Årets nytårsbrag i Rofi-centret, Ringkøbing 17. januar 2015 kl. 15.00. Orkester MidtVest og Caroline Henderson i festlig nytårskoncert. Dato: 04-11-2014 Pressemeddelse: Årets nytårsbrag i Rofi-centret, Ringkøbing 17. januar 2015 kl. 15.00. Orkester MidtVest og Caroline Henderson i festlig nytårskoncert. Caroline Henderson, solist og konferencier

Læs mere