UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013"

Transkript

1 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E O D E N S E C E - M A I L : L O S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N ÅRSBERETNING 2013 FOR PERIODEN APRIL 2012 TIL MARTS 2013 UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 OVERENSKOMSTFORNYELSE PUBLIKUMSUDVIKLING... 6 ANTALLET AF UDENLANDSKE MUSIKERE I DANSKE SYMFONIORKESTRE... 9 MUSIKERSUNDHED FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO RADIO KLASSISK DEN JYSKE OPERA MUSIKKONSERVATORIERNE AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS NORDISK ORKESTERKONFERENCE I HELSINKI INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER ORDFØRENDE MUSIKCHEF SEKRETARIAT LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: BILAG 1: CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSORKESTRENE I BILAG 2: REGNSKAB FOR BILAG 3: UDKAST TIL BUDGET FOR LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 2

3 FORORD Efter et noget turbulent , hvor daværende kulturminister Uffe Elbæk havde til hensigt at nedlægge et af de fem landsdelsorkestre for at overføre 40 mio. kr. til det såkaldt rytmiske musikliv, blæser der nu mildere vinde over orkestrene. Det er vores opfattelse, at den nye kulturminister Marianne Jelved giver udtryk for et markant andet syn på den symfoniske musiks betydning for det danske kulturliv, herunder at visse kunstarter i sagens natur kræver flere offentlige midler end andre. Der tegner sig derfor fortsat et 'symfonisk landkort' med fem landsdelsorkestre i Danmark. Det symfoniske orkester repræsenterer noget af det ypperste i den vesteuropæiske kultur, og hvor orkestrene oprindeligt var forbeholdt adelen og et velhavende fåtal, er det i vor tid en helt naturlig del af det offentlige kulturtilbud til befolkningen. Klassisk symfonisk musik skal således fortsat være tilgængelig for hele befolkningen uden geografiske eller økonomiske skel. Sidste års debat om orkestrenes antal og berettigelse har sandsynligvis styrket orkestrenes position i samfundet, men samtidigt må landsdelsorkestrene konstatere, at det kræver en forøget politisk indsats at sikre orkestrenes eksistens og fremtid. Den generelle interesse for klassisk musik synes meget stabil i Danmark, hvilket også blev dokumenteret ved den seneste kulturvaneundersøgelse fra De fem orkestre tilbyder en bred vifte af koncerter og arrangementer, og alle oplever en stor interesse for deres aktiviteter. De centrale aktivitetsoplysninger dokumenterer dette på tydelig vis, men orkestrene må naturligvis aldrig forfalde til selvtilstrækkelighed, derimod skal vi fortsat udvikle koncerttilbuddet og søge at få endnu flere borgere i tale med vores aktiviteter. I år har LandsdelsOrkesterForeningen valgt at fokusere på publikumsudviklingen og givet denne årsberetning et særskilt kapitel om dette. Nok er klassisk musik fortsat den genre, som den ældre del af befolkningen har størst interesse for (hvilket har været tilfældet siden 1964, hvor Danmark første gang kortlagde befolkningens kulturvaner), men skal interessen fastholdes og udvides, kræver det en forøget formidling og udvikling af tilbuddene. Desværre må orkestrene konstatere, at klassisk musik er særdeles presset i mediebilledet, og at der her ligger en betydelig udfordring og opgave for orkestrene. Samtidigt er niveauet og omfanget af musikundervisningen i det danske uddannelsessystem, fra børnehaver til universitet, markant faldende, hvilket også giver anledning til bekymring. Finansloven for 2013 har ikke fremskrevet statstilskuddet til de fem landsdelsorkestre, hvorfor der fortsat ligger betydelige økonomiske udfordringer for alle orkestre. En række orkestre arbejder med ubesatte stillinger, således er det faktisk antal fastansatte musikere i Sønderjyllands Symfoniorkester nu helt nede på 59 musikere, ligesom Copenhagen Phil har en række ubesatte stillinger og derfor blot har 69 faste musikere. I Aarhus er tallet fortsat 71, i Odense 73, og i Aalborg er der fortsat 69 musikere. Aalborg Symfoniorkester (AASO) har oplevet 2012 som et godt og udbytterigt år. Vi har blandt andet gennem 2012 med stor glæde og optimisme fulgt den afsluttende fase af opførelsen af Musikkens Hus. Vores forventninger er fortsat meget høje, hvad angår de LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 3

4 akustiske forhold og indretningsforhold for både musikere og administration. Ledelsen har i sin planlægning af sæsonen 13/14 tillid til bygherres officielle udmelding, at en åbningskoncert vil kunne foregå i foråret Orkesterets forberedelse til indflytningen er derfor i fuld gang. Dette gælder både oprydning i Symfonien og planlægning af indkøb af det fornødne inventar til administrationens kontorer, såvel som til musikernes øvelokaler og grupperum. Orkestrets Chefdirigent Rumon Gamba, har takket ja til en forlængelse af sin kontrakt, og det er derfor glædeligt, at orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling er sikret kontinuitet under Rumon Gamba. Sammenlagt har Aalborg Symfoniorkester i 2012 leveret koncertoplevelser for en lang række publikumsgrupper. AASO har den klare ambition at nå bredt ud geografisk og musikalsk. Koncerterne har spændt fra klassiske koncerter, underholdningskoncerter med populærmusik, opera- og kammermusik og koncerter målrettet børn og børnefamilier. Vi har dermed opfyldt vores målsætning om at levere musik for enhver smag og altid med høj kvalitet. Aarhus Symfoniorkester (ASO) tog i maj 2012 afsked med chefdirigent Giancarlo Andretta efter 9 år på posten. De kommende tre år vil orkestret ikke have chefdirigent, men i stedet arbejde med en fast gruppe af førende dirigenter samtidigt med, at orkestret vil invitere nye navne til Aarhus. Orkestret oplever en stabil publikumsinteresse, og det er lykkedes at fastholde det relativt store antal abonnenter. I marts 2013 kunne Aarhus Symfoniorkester offentliggøre, at man havde modtaget en større donation på 1,2 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet SYMFOMAGICA. Orkestret vil anskaffe robotkameraer og andet optageudstyr til installering i Symfonisk Sal, som gør det muligt optage koncerter med billede og lyd og streame disse koncerter på internettet. Samtidigt vil orkestret udvide sit tilbud med visuelle koncerter med titlen SYMFOMAGICA, hvor der vil være lærred og projekter i salen for at inddrage visuelle kunstneriske udtryk i koncertformen for at søge at tiltrække nyt publikum. Copenhagen Phil - Det lykkedes Copenhagen Phil at vække opsigt i det europæiske musikmiljø med over 11 millioner visninger af de to flash-mobs på orkestrets YouTube-kanal og omtale i internationale medier som CNN og BBC. Nysgerrigheden blev vakt, og internationale medier undersøgte, om orkestret nu også står for høj kunstnerisk kvalitet. Orkestrets nylige cd-udgivelse på Orchid Classics med Marianna Shirinyan blev vel modtaget: Album of the week på Classic FM, Klassisk kvalitet et orkester viser en ny vej, mente Frankfurter Allgemeine Zeitung og Transparent, frisk og tydeligt formuleret Beethoven skrev Klassik Heute. Fra sæson iværksættes navneændringen fra Sjællands Symfoniorkester til Copenhagen Phil Hele Sjællands Symfoniorkester. Med Kulturministeriets velsignelse. Lan Shui fortsatte orkestrets ambitiøse Beethoven projekt, hvor alle Beethovensymfonierne er ved at blive indspillet og udgivet på Orchid Classics. Den unge talentfulde dirigent Santtu-Matias Rouvali er blevet tilknyttet som første gæstedirigent, og den erfarne dirigent Lawrence Foster er blevet tilknyttet som æresgæstedirigent. Året landede på et lille overskud på kr Det har krævet meget stram økonomistyring i den daglige drift, og det er ikke muligt med den nuværende økonomi at LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 4

5 agere som et fuldt normeret symfoniorkester med 73 musikere. Odense Symfoniorkester havde et meget tilfredsstillende 2012, hvor resultatet blev et overskud på godt kr Dette skal ses på baggrund af en reduktion af det kommunale tilskud fra 34,7 til 32,7 mio. kr. Ud over besparelser på stort set alle områder, først og fremmest på personaleudgifter, hidrører det positive resultat fra markant større indtægter fra billetsalg og fondsstøtte. Kunstnerisk fortsatte orkestret sin positive udvikling under chefdirigent Alexander Vedernikovs ledelse, som under stor publikumsbevågenhed dirigerede flere fremragende koncerter med musik af bl.a. Wagner og Tjajkovskij. I sidstnævnte koncert, der også blev spillet i København, deltog det berømte Mariinsky-kor fra Skt. Petersborg. For at imødegå fremtidens økonomiske og demografiske udfordringer arbejder Odense Kommune systematisk med udvikling af sine ledere, og et lederkursus, arrangeret af orkestret, med afsæt i kommunens ledelsesgrundlag. Symfoniorkestret som modelorganisation blev en så stor succes, at der i 2013 er planlagt flere tilsvarende forløb. Sønderjyllands Symfoniorkester Efter en svagt nedadgående tendens med hensyn til antal publikummer i både 2010 og 2011, oplevede orkestret i 2012, at publikumstallet steg igen. Det skyldtes både, at orkestret i 2012 spillede til betydeligt flere operaforestillinger med DJO end normalt, men også at orkestret spillede koncerter med Symphonischer Chor i Hamborg og i Mariehaven, Ansager, med Helge Engelbrecht, - begge koncerter med en flot publikumstilslutning. I 2012 indgik orkestret nye sponsoraftaler med firmaerne LINAK, SE Energi og Larsen Strings. Derudover har orkestret i efteråret 2012 været i dialog med de sønderjyske kommuner om at øge tilskuddet til orkestrets aktiviteter, men uden positivt resultat. Orkestret har købt en mobilscene samt lys til denne ved Dansk Mobilscene A/S. Købet blev finansieret af BHJ-fonden. Mobilscenen fik sin premiere ved en koncert i Kolding i august, og det er meningen, at vi for fremtiden vil afvikle 2-3 udendørskoncerter i sommersæsonen. Palle Kjeldgaard Ordførende musikchef, LandsdelsOrkesterForeningen LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 5

6 OVERENSKOMSTFORNYELSE 2013 Torsdag den 4. april 2013 blev der indgået en ny toårig overenskomst for landsdelsorkestrenes musikere og teknisk personale mellem KL, LandsdelsOrkesterForeningen og Dansk Musiker Forbund samt Teknisk Landsforbund. Forud for disse overenskomstforhandlinger havde der været en proces med interessebaserede forhandlinger mellem orkestercheferne og de fem orkestres tillidsmænd under ledelse af advokat Mette Klingsten (medlem af Cph. Phil.s bestyrelse). Det var hensigten ved disse interessebaserede forhandlinger at opnå større fælles forståelse mellem parterne og evt. opnå en aftale om flere medierettigheder til orkestrene og ændrede arbejdstidsregler, herunder indførelse af en femdages arbejdsuge. Der var opnået en vis fælles forståelse i løbet af efteråret 2012, men desværre måtte LOF og KL konstatere, at de krav, som DMF stillede ved overenskomstforhandlingerne, var markant større, end hvad der var beskrevet i Mette Klingstens notat fra de interessebaserede forhandlinger i efteråret. En indførelse af en femdages arbejdsuge må ikke medføre en begrænsning eller reduktion af orkestrenes nuværende aktiviteter, og KL måtte under forhandlingerne konstatere, at en sådan evt. ændring kræver flere forundersøgelser, før KL kan forsvare en evt. ændring. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at dette arbejde skal fortsætte, og at parternes drøftelse af mulige ændringer skal være afsluttet senest den 1. oktober KL vil således indkalde musikcheferne og deres administratorer til møde i den nærmeste fremtid for at analysere konsekvenserne af evt. ændringer, hvorefter drøftelserne mellem parterne vil blive genoptaget. Lønudviklingen i de kommende to år vil i alt være på 1,9 %, hvor langt størstedelen af disse midler vil være stigning af de eksisterende løntrin. Ved de lokale forhandlinger var der blot 0,25 % af lønsummen til rådighed, og disse midler vil blive anvendt til en forbedring af pension, både hvad angår kortere karens og en stigning i pensionsbidraget. Det lykkedes ved forhandlingerne at opnå enighed om bortfald af protokollat 1, som gav orkestrenes ledelse pligt til, at der hvert år skulle udarbejdes skriftlige udviklingsplaner for samtlige musikere. Ingen orkestre har efterlevet dette krav, siden det blev indført i 2011, og det var afgørende, at denne opgave bortfaldt, hvis ikke orkestrene skulle være tvungen til at forøge administrationen. Desuden blev der aftalt, at musikere ansat mellem 1985 og 2002 har pligtig afgangsalder, når man fylder 70 år; ansatte efter 2002 har fortsat pligtig afgangsalder som 67 årig. Ændrede regler for optjening af dagpengeret har medført, at assistenter ansat på timeløn har fået sværere ved at optjene ret til dagpenge med videre. Grundet ændret lovgivning har man siden 2011 alene indberettet antal timer og ikke indberegnet forberedelse, hvorfor en række freelance musikere har fået problemer med at blive i branchen, når de ikke i ledige perioder kan modtage dagpenge. Det blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt, at LOF og DMF ved årsmødet i Aarhus skal forberede en henvendelse til beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på dette problem for landets musikmiljø. Det er afgørende for et sundt musikliv, at der er tilstrækkeligt antal freelance musikere, og at disse ikke stilles ringere end andre personer på det danske arbejdsmarked. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 6

7 PUBLIKUMSUDVIKLING Aalborg Symfoniorkester - I 2012 udfordrede AASO sig selv ved at starte et tværgående kunstnerisk samarbejde med Platform4 i Aalborg. Platform4 er et netværk af unge kreative ildsjæle. Resultatet var overvældende, da man fik skabt en helt unik koncertform, der kombinerede den klassiske musik med moderne videokunst i en uformel atmosfære. Det var et resultat af den kunstneriske smeltedigel, som samarbejdet havde skabt, hvor både Platform4 og AASO bød ind med netop deres spidskompetencer. Publikum fik en totaloplevelse, hvor både øjne, ører og fantasi blev stimuleret. Det var glædeligt, at ved de tre koncerter var Symfonien fyldt helt op med et udelukkende nyt publikum. Det er planen, at samarbejdet skal fortsætte og udvikles i Ligeledes satser AASO på en struktureret turnévirksomhed. Orkestrets turnéer skaber en øget forankring i regionen og forstærker samarbejdet med spillestederne og kirkerne. Yderligere er de en væsentlig metode til at møde det publikum ude i regionen, som ikke kommer til Aalborg for at opleve en koncert. Som en del af aktiviteterne for at nå et bredt funderet publikum, er det AASOs ambition, at indgå i tværkulturelle samarbejder. Eksempler herpå er bl.a. samarbejdet i 2012 med: Aalborg Operafestival, Kulturnatten, Guitarfestivalen, Balletskolen i Århus, Biffen Art Cinema, Kunsten, Rebildselskabet, Aalborg Bibliotekerne og Opera i Rebild. AASO har også opgraderet konceptet omkring underholdningskoncerterne og opgaven at bringe koncertsalen ud i det åbne rum. Ligeledes er der afholdt koncerter under strategien at øge tilgængeligheden for nye publikumsgrupper i form af lørdag eftermiddagsarrangementer med en udpræget publikumsinvolvering. Koncerterne var en stor publikumssucces. Aarhus Symfoniorkester arbejder fortsat med publikumsudvikling i to spor: den pædagogiske indsats for børn og unge og publikumsudvikling for det voksne, betalende publikum. Det pædagogiske arbejde for folkeskolerne i Aarhus Kommune vil blive omlagt og forøget fra og med sæson Hidtil har orkestret tilbudt en pakke for klasse bestående af to opsøgende kammerkoncerter på skolerne efterfulgt af en orkesterkoncert i Symfonisk Sal. Dette forløb bliver i efteråret 2013 ændret til en væsentligt mere omfattende pakke, hvor der i stedet tilbydes en kammerkoncert efterfulgt af en orkesterkoncert for klasse og et tilsvarende forløb for de samme børn to år senere for klasserne. Alle skoleelever i Aarhus Kommune vil således møde orkestret mindst fire gange i løbet af deres skoletid. I forbindelse med dette tilbud vil der blive udarbejdet pædagogisk materiale til eleverne og lærervejledninger, ligesom orkestret i september vil afholde et kursus for musikerne for at opgradere deres pædagogiske kompetencer. Orkestrets indsats overfor gymnasier vil ligeledes blive udvidet i sæson , hvor der udover de nuværende forløb med orkesterpiloter (musikerbesøg på gymnasier), åbne generalprøver og særlige rabatordninger også vil blive tilbudt to særarrangementer for gymnasierne. Orkestrets øvrige aktiviteter for børn og unge LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 7

8 fortsættes i sit nuværende omfang. Dette er bl.a. familiekoncerter, brunchkoncerter, børnehavekoncerter, særlige tilbud for elever i de ældre klasser med mere. For det voksne betalende publikum er SYMFOMAGICA det helt centrale nye tiltag. Ved hjælp af visuelle udtryk vil orkestret søge at få helt nye målgrupper i tale. En række koncerter vil have lærred i Symfonisk Sal, og orkestret vil også afholde koncerter i Musikhusets Store Sal. Således vil ASO i samarbejde med Musikhuset den 11. maj præsentere Disneys Pirates of the Caribbean med live musik. Der er næsten udsolgt til begge forestillinger, så denne dag vil ca publikummer komme til at opleve orkestret i nye rammer. SYMFOMAGICA vil også præsentere streaming af koncerter på internettet, og det er ambitionen at denne væsentligt forøgede synlighed på internettet skal fremme interessen for orkestrets aktiviteter. Blandt andre initiativer for fremme af publikumsinteressen kan nævnes gratis koncertintroduktioner til alle symfonikoncerter i vintersæsonen, fire gratis sommerkoncerter i juni måned, samarbejde med Folkeuniversitet om Århundredets Festival, projekt med rappere fra Gellerup, medvirken i Skanderborg Festivalen med mere. Copenhagen Phil - Halvandet år før der er i kulturministeriets Musikhandlingsplan Én musikscene Mange Genrer, blev stillet krav om publikumsudvikling og samarbejde på tværs af genrer, således at der kan skabes bedre muligheder for udvikling af nye koncertformer med tværmedialt islæt og inddragelse af andre performative kunstarter, iværksatte Copenhagen Phil en række initiativer der skulle vise sig at kunne imødekomme Musikhandlingsplanen. På baggrund af en workshop i efteråret 2010 med orkestrets musikere blev det nye koncertformat 60 minutes udarbejdet og introduceret i sæson En ny scene i kulturlivet er født med 60 minutes koncerterne. Den anderledes form med Musikalsk Markedsplads, Support, 60 minutes of -koncerten og efterfølgende Lounge lægger op til nye møder mellem forskellige kulturer. Koncerterne har været enten meget velbesøgte eller udsolgte, og der har været arrangeret ekstrakoncerter, og et helt nyt publikum har stiftet et godt bekendtskab med orkestret. Projektet er fondsstøttet over en treårig periode til og med minutes kunstneriske leder er den innovative dirigent André de Ridder, og der er tilknyttet et advisory board bestående af kulturpersonligheder uden for det klassiske miljø. For at aktualisere symfoniorkestret ligger det institutionen på sinde at have aktiviteter, der ikke kun henvender sig til koncertgængeren, som kommer i Konservatoriets Koncertsal og de andre spillesteder, men som også henvender sig til borgeren, der ikke normalt selv opsøger orkestret. Således blev Rigshospitalet besøgt af hele orkestret i alle kroge. Orkestrets store fremtidige digitale satsning er udviklingen af projektet World Online Orchestra, WOO. En global, interaktiv, brugergenereret og symfonisk maskine. Et projekt der på tværs af kunstformer og platforme, ønsker at demokratisere den klassiske musik og lade brugerinddragelse blive en del af den kreative proces. Projektet blev udtaget til at blive præsenteret og pitchet på Power to the Pixel festivalen, som er en underfestival til London Film Festival. Projektet er indtil videre blevet støttet af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje, og der søges fortsat finansiering af projektet. Endvidere er South Bank Centre i London samarbejdspartner, idet de iværksætter en række digitale initiativer i anledning af 25 års LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 8

9 jubilæet for World Wide Web i Odense Symfoniorkester - I løbet af 2012 har Odense Symfoniorkester arbejdet med publikumsudvikling i forskellige sammenhænge. I efteråret gennemførtes en større publikumsundersøgelse, som har givet orkestret vigtig viden om sammensætningen og præferencer hos især løssalgspublikum. Denne viden har været en del af grundlaget for beslutningen om at introducere et helt nyt rabatsystem fra sæsonen 2013/2014. Orkestret har desuden, som en del af sin aftale med Odense Kommune, planlagt flere koncerter uden for det faste spillested, Koncerthuset. Således vil orkestret fra januar 2013 og frem optræde i bl.a. Odense Idrætshal, spillestedet Magasinet, på Odense Å og i DOK5000, en nyrenoveret lagerhal på Odense Havn. I denne sammenhæng har orkestret indledt et samarbejde med Syddansk Universitets nye kommunikationsafdeling for bl.a. at tiltrække flere studerende til disse koncerter. Endelig har orkestret udvidet sit engagement for de mindste lyttere i form af projekterne MaxMusik og Minisymfonikerne, som bl.a. indebærer besøg på skolerne, besøg ved generalprøver og deltagelse i koncertprojekter (fastelavnskoncert, luciaoptog mv.). I alt deltog orkestret i 74 begivenheder med ca børn i løbet af Sønderjyllands Symfoniorkester fik i 2012 udarbejdet materiale til det nye projekt Kan du få øre på musikken i samarbejde med University College SYD, og i februar/marts 2013 afvikles koncerter i et antal børnehaver i Kolding og to koncerter på Kolding Pædagogseminarium for børn i 5-årsalderen. Projektet har vist, at der er i aldersgruppen 5-6 år er store muligheder for at skabe vedkommende formidling af orkestermusikken. Orkestret fortsatte i 2012 sit mangeårige virke blandt alle 4. klasser, og nåede med denne indsats igen i år ud til ca børn i hele Sønderjylland. Gennem sæsonen har Sønderjyllands Symfoniorkester givet interesserede publikummer adgang til åbne prøver, bl.a. i forbindelse med orkestrets årlige dirigent-masterclass for unge dirigenttalenter i Europa, der ledes af Jorma Panula. Derudover afholdt orkestret en række åbne koncerter målrettet mod nye publikumsgrupper i forbindelse med sæsonstart, herunder med en flot koncert under Kulturnatten i Sønderborg. ANTALLET AF UDENLAND SKE MUSIKERE I DANSK E SYMFONIORKESTRE I løbet af januar og februar 2013 pågik der en omfattende debat i medierne og blandt en række kulturpolitikere om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Journalister fra DR startede diskussionen, som havde sit udspring i Norge, hvor man havde haft en lignende debat forud for den danske. Som ordførende musikchef i LOF deltog Palle Kjeldgaard i debatten i en række medier. Efterfølgende har formand for LOF Marc Perera Christensen udtrykt LOF s holdning i følgende pressemeddelelse: LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 9

10 Pressemeddelelse: fra Rådmand Marc Perera Christensen, Formand fra LandsdelsOrkesterForeningen I de seneste uger har der været en vis debat i medierne om antal udenlandske musikere i de danske symfoniorkestre. Antallet varierer i sagens natur fra orkester til orkester med Aarhus Symfoniorkesters ca. 33 % udenlandske musikere til Sønderjyllands Symfoniorkesters ca. 45 %. LandsdelsOrkesterForeningen er som udgangspunkt ikke bekymret over dette antal. De udenlandske musikere har bidraget afgørende til orkestrenes høje standard, og de yder en forbilledlig indsats i orkestrene. De udenlandske musikere er godt integreret, både kunstnerisk og socialt, og arbejdssproget er naturligvis dansk i landsdelsorkestrene. Det skal også bemærkes, at der i ovennævnte tal indgår udlændinge uddannet i Danmark, og musikere som er født i udlandet, men nu er danske statsborgere, ligesom hovedparten af udenlandske musikere kommer fra de nordiske lande. Som arbejdsgiver er det afgørende for landsdelsorkestrene, at vi kan ansætte de bedst kvalificerede musikere, og at vi ikke skaber en kunstig mur omkring vores orkestre. Derfor opslås alle nye stillinger internationalt, og alle ansættes efter konkurrence, hvor første runde normalt finder sted bag skærm - som en blindtest. Den klassiske musik er i sagens natur international: Kuhlau, som har komponeret Elverhøj med blandt andet Kongesangen, var jo fra Hamburg, og Bournonville, som skabte den danske ballettradition, havde som bekendt fransk blod i årene. Kun i samspil med udlandet kan det danske kulturliv udvikle sig. Når det er sagt, skal det dog nævnes, at LandsdelsOrkesterForeningen er bekymret over den klassiske musiks placering i uddannelsessystemet. Dette problem er blevet grundigt dokumenteret i professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Frede V. Nielsens rapport fra 2010, hvor det blandt andet dokumenteres, at musikundervisningen i folkeskolen kun fungerer i ca. halvdelen af landets skoler, og at musikundervisningen blandt pædagoger i børnehaver er faldet med 80% i løbet af de seneste 20 år. På landets gymnasier er det ca. tre fjerdedele, som ikke længere har musik som alment dannelsesfag, og samtidigt er optaget af klassiske musikere på landets konservatorier faldet i de senere år. I forbindelse med den kommende reform af folkeskolen er det afgørende, at de kreative fag, herunder musikken, får en opgradering. Det er dokumenteret i utallige undersøgelser, at de kreative fag fremmer indlæringen, ligesom det er afgørende for et menneskes udvikling, at det møder og arbejder kreativt med kunstneriske fag i de unge år. Der er jo ikke meget, der som kunst er med til at danne et menneske. Landsdelsorkestrene samarbejder med landets uddannelsesinstitutioner fra børnehaver til Musikkonservatorierne, både hvad angår formidling af klassisk musik og talentudvikling, og det er LandsdelsOrkesterForeningens hensigt at øge dette arbejde i de kommende år. Vi er i løbende dialog med konservatorierne og har skabt velfungerende praktikordninger i alle orkestrene. Vi ser det som vores naturlige opgave at deltage i dette arbejde for at sikre en god forankring af klassisk musik i Danmark og medvirke til, at niveauet blandt danske musikere fortsat matcher det internationale niveau. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 10

11 MUSIKERSUNDHED Arbejdsmiljøet for en orkestermusiker byder på en række udfordringer: Skader i bevægeapparatet, høreskader både tinnitus og hyperacusis, stress og sceneskræk samt nedsat syn. I samarbejde med Syddansk Universitet og Syddansk Universitetshospital arbejder LOF på at forbedre arbejdsmiljøet. Læge og forsker Helene M. Paarup har med sin ph.d. afhandling fra juni 2012 belyst symfoniorkestermusikernes psykosociale arbejdsmiljø og stress, musikernes bevægeapparatsymptomer og mulige konsekvenser af symptomerne. Hvad angår musikernes høreskader, pågår der en lignende forskning på området af læge Jesper Hvass Schmidt. Begge disse forskere vil fremlægge resultaterne af deres forskning ved årsmødet den 25. april 2013 i Aarhus. Syddansk Universitetshospital har tilbudt at oprette en ambulant arbejdsmedicinsk klinik i de kommende tre år og finansiere udgifterne til dette. En række specialister vil hvert halve år gæste de fem orkestre, ligesom alle musikere løbende kan henvende sig til klinikken. Dette nye tiltag vil blive præsenteret på årsmødet, ligesom der har været afholdt møder i alle orkestrene, hvor musikerne er blevet gjort bekendt med denne nye klinik. FORNYELSE AF RAMMEAFTALER MED KULTURMINISTERIET Arbejdet med rammeaftaler for de fem landsdelsorkestre og Kulturministeriet for perioden er fortsat uafsluttet. Arbejdet blev påbegyndt primo 2011, hvor daværende kulturminister Per Stig-Møller havde til hensigt, at afslutte processen inden sommeren Dette lykkedes som bekendt ikke, hvorefter arbejdet blev stillet i bero af Uffe Elbæk i perioden fra efteråret 2011 indtil marts 2012 grundet ministerens hensigt om at nedlægge et orkester. Dette var der som bekendt ikke politisk flertal for, hvorfor processen for alle fem orkestre blev genoptaget i marts 2012, dog fortsat med en urimelig langsommelig sagsbehandling fra styrelsens side. Velvidende at et ministerskifte og en reorganisering af kunst- og kulturstyrelsen kan tage tid, stiller LOF sig uforstående overfor denne langsommelige sagsbehandling fra Kunststyrelsens og Kulturministeriets side. Det er LOF's forventning, at arbejdet bliver afsluttet snarest, og LOFs formand Marc Perera Christensen vil rette henvendelse til kulturminister Marianne Jelved i denne anledning. ØKONOMI CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER De offentlige tilskud til landsdelsorkestrene og den samlede finansiering pr. orkester fremgår af de årlige finanslove. Centrale aktivitetsoplysninger i form af antal koncerter og publikum er gengivet i Bilag 1. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 11

12 KONCERTTURNÉ TIL BORNHOLM Landsdelsorkestrene tager på skift på koncertturné til Bornholm. I 2012 har Aalborg Symfoniorkester været på besøg på Bornholm. Turnus for de kommende års Bornholm-besøg er som følger: 2013: Odense Symfoniorkester 2014: Aarhus Symfoniorkester 2015: Sønderjyllands Symfoniorkester 2016: Copenhagen Phil 2017: Aalborg Symfoniorkester SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE DANMARKS RADIO I efteråret 2010 opsagde DR samarbejdsaftalen om radiotransmissioner og betalingen for disse med LOF til udgangen af Dette var en følge af medieforliget og den efterfølgende public-service aftale mellem Folketingets partier og DR, som resulterede i, at P2Musik blev nedlagt som FM-kanal pr. 1. november LOF og DR har efterfølgende lavet en midlertidig aftale for perioden , men pt. eksisterer der fortsat ikke en formel aftale parterne imellem. DR har meddelt LOF, at man har et væsentligt mindre budget til rådighed, svarende til 40 % af det tidligere niveau, og at man er interesseret i, at orkestrene i højere grad selv producerer optagelserne for egen regning, og stiller disse optagelser til rådighed for DR. Orkestrene i Aarhus, Odense og København ser sig i stand til at levere dette, hvorimod Aalborg og Sønderjylland har taget forbehold for en sådan løsning. Forhandlingerne med DR fortsættes, og det er forventningen, at der kan indgås en aftale i løbet af de kommende måneder. DR har udmeldt en ramme på ca. 25 transmissioner pr. år i alt med de fem orkestre og minimum tre pr. orkester. Desuden forventes en differentieret honorering afhængig af, om det pågældende orkester selv producerer optagelserne, og om DR kan godkende optagelsernes kvalitet. På initiativ af DR er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med et landsdækkende tiltag, som skal øge interessen for klassisk musik. Projektet er inspireret af 'Vores Kunst', hvor det lykkedes DR at sætte fokus på billedkunst i lokalmiljøer en række steder i landet. Det er planen, at alle professionelle klassiske ensembler i uge 19 i 2014 skal sætte fokus på publikumsudvikling og formidling af klassisk musik, og at der skal etableres en større medieplatform i den anledning. Målgruppen er voksne ikke brugere, som er disponeret for klassisk musik. DRs nye ensemblechef Kim Bohr Christensen har kontaktet landsdelsorkestrene og foreslået, at de fire orkestre udenfor København 'bytter' koncerter med DR Symfoniorkestret og således LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 12

13 på skift optræder i hinandens symfoniske koncertserier. LOF påskønner dette initiativ og vil arbejde for at der indgås en samarbejdsaftale herom, som sikrer klare rammer for dette samarbejde. RADIO KLASSISK I forbindelse med at DR nedlagde P2Musik 1. november 2011, oprettede Radio 100 den nye kanal Radio Klassisk i samarbejde med LOF. Denne kanal gav de fem orkestre en længe ønsket medieplatform, og i perioden fra januar 2012 indtil marts 2013 blev der hver uge transmitteret symfonikoncerter med de fem landsdelsorkestre. Disse blev lokalt produceret og præsenteret af orkestrenes egne musikere og bragt lørdag kl med gentagelse onsdag kl Radio Klassisk modtog 3 mio. kr. fra public-service puljen for 2012 og 1,2 mio. for 2013 og opnåede et ugentligt lyttertal på i perioden. Imidlertid blev Radio 100 opkøbt af SBS Radio i sommeren 2012, og de nye ejere havde begrænset interesse i at videreføre Radio klassisk. I efteråret 2012 blev kanalen sat til salg af SBS, men der fandtes desværre ingen køber til kanalen. Efterfølgende besluttede SBS at nedlægge kanalen pr. 1 april 2013, hvor alle medarbejdere blev afskediget. SBS vil nu ikke længere sælge kanalen for at beholde alle radiofrekvenser, som fremover vil blive anvendt til populærmusik. LOF beklager meget denne udvikling, og at Radio Klassisk ikke længere eksisterer. Det er fortsat LOFs ambition, at de fem orkestre skal være væsentligt mere synlige i mediebilledet og være tilgængelige på en alternativ radiokanal. DR løfter ikke opgaven tilstrækkeligt eller tilfredsstillende i forhold til at sikre en landsdækkende radiokanal for klassisk musik, hvorfor LOF for øjeblikket sonderer mulighederne for at indgå samarbejde med andre parter med henblik på at skabe en alternativ medieplatform for landsdelsorkestrene. DEN JYSKE OPERA Giordano Bellincampi forlader efter 8 år stillingen som operachef for Den Jyske Opera pr. 31. maj 2013, hvorefter irske Annilese Miskimmon overtager opgaven. Bellincampi har i sine 8 år genoprettet operaens økonomi og medvirket til, at det kunstneriske niveau er forbedret markant. I har DJO turneret med de fem landsdelsorkestre i Mozarts Figaros Bryllup i efteråret 2012 under ledelse af Per-Otto Johansson og Puccinis Tosca i foråret 13 under ledelse af Giordano Bellincampi. Særforestillingen i august 2012, hvor Aarhus Symfoniorkester medvirkede, var Wagners Tristan og Isolde, ligeledes under ledelse af Giordano Bellincampi. Den Jyske Opera vil pr. 1. januar 2015 få en ny bestyrelsessammensætning, idet Kulturministeriet via bekendtgørelse har besluttet at reducere bestyrelsens størrelse fra 8 til 6 personer og samtidigt besluttet, at LOF ikke længere udpeger et medlem til bestyrelsen. Musikchef Palle Kjeldgaard er pt. medlem af DJOs bestyrelse som repræsentant for LOF, hvor han er næstformand i bestyrelsen. Ligeledes har Aarhus Kommune og Danske Teaterforeninger mistet deres ret til at udpege/indstille medlem til DJOs bestyrelse. Den nye LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 13

14 bestyrelse vil pr. 1. januar 2015 bestå af 6 medlemmer, af hvilke de 3 er udpeget af Kulturministeren, 2 af Kulturstyrelsen og en er medarbejderrepræsentant. LOF ser med bekymring på denne centralisering af magten i København og stiller sig samtidigt undrende over, at LOF ikke i høringsprocessen er blevet spurgt eller inddraget i beslutningen. LOF vil i løbet af 2014 via henvendelse til Kulturministeren og Kulturstyrelsen søge at sikre, at der fortsat sidder en person i DJOs bestyrelse med ledelsesmæssig erfaring og kunstnerisk indsigt fra et landsdelsorkester. MUSIKKONSERVATORIERNE Landsdelsorkestrene har fortsat et omfattende samarbejde med landets musikkonservatorier. Samarbejdet omfatter praktikpladser, samarbejdskoncerter, praktik for dirigentuddannelsen på DKDM, koncerter hvor studerende optræder som solist med landsdelsorkestrene, komponistworkshops med videre. Det nærmere omfang af samarbejdet er som følger: Aalborg Symfoniorkester afholdt i 2012 fire samarbejdskoncerter med landets musikkonservatorier. Ved en koncert i Aalborg Hallen d var Bruckners 4. symfoni udvidet med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium. På baggrund af praktikprøvespil, som blev afholdt d blev der tilbudt tre praktikpladser i foråret 2012 til følgende tre instrumenter: Violin, cello og trompet. På baggrund af en solistkonkurrence den for alle studerende (sangere og instrumentalister) på Det Jyske Musikkonservatorium etablerede AASO en koncert d under ledelse af Søren Kinch Hansen. Solisterne var en sopran, en mezzosopran, en fløjtenist og to cellister. Koncerten åbnedes med taler ved Thomas Winther og Jan Kvistborg. Senere var der mingling med studerende i det nordjyske. Den var der koncert i Symfonien med dirigentelever: to 3. års studerende og én 4. års studerende plus uropførelse af to korte værker i samarbejde med DKDM s komponistklasse som led i samarbejdet med Aalborg Guitarfestival. Den var der ligeledes en samarbejdskoncert med Det Jyske Musikkonservatorium med udvidelse af studerende i værkerne Twilight af Per Nørgaard og Tjajkovskijs 6. symfoni. Samarbejdet optimeres fortsat i 2013 og fremefter. Aarhus Symfoniorkester havde den store samarbejdskoncert i sæson den 28. februar 2013, hvor 1/3 af orkestrets musikere var besat af studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium, og begge solister var gæstelærere på DJM. Ved sommerkoncerter den 6. og 9. juni 2012 medvirkede der ved hver koncert 8 studerende fra DJM, ligesom solisten den 6. juni var fra DJM og dirigenten den 9. juni studerende på DKDM. Der har i sæson været fire praktikanter i orkestret, som alle er blevet udvalgt efter prøvespil og har haft fire ugers orkesterpraktik. I juni 2013 vil der blive afholdt en workshop for komponiststuderende på DJM. Copenhagen Phil - Orkestrets hjemsted er Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums koncertsal. Det er således oplagt, og der praktiseres, et løbende og tæt samarbejde med LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 14

15 musikkonservatoriet. Eleverne har mulighed for at overvære prøver og koncerter, lærerne præsenteres for den kommende sæsons dirigenter og solister således, at der kan arrangeres workshops, og der er også et samarbejde med tonemesteruddannelsen. Der var et stort fællesprojekt, hvor Benjamin Brittens WAR REQUIEM blev opført. Konservatoriets Kor deltog, og herudover en række studerende som blandes ind i orkestret helt frem til første pult. Herudover var konservatoriets big-band også med i orkestrets festlige nytårskoncert. Odense Symfoniorkester gennemførte i 2012 to samarbejdskoncerter med studerende fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Hertil kommer optræden af solistklassestuderende ved to Grøntsagskoncerter. Der blev i 2012 ikke afviklet praktikprøvespil, men allerede godkendte studerende gennemførte i løbet af året i alt 9 praktikforløb. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium fik stillet tre dage til rådighed til sine dirigentstuderende, og Operaakademiet blev inviteret til et koncertprojekt med odenseanske gymnasiekor. AKTUELT SYDBANKS MUSIKPRIS I sæson 08/09 uddeltes Sydbanks Musikpris for 1. gang. Prisen er indstiftet af Sydbank og tildeles årligt til fem regionale vindere, én fra hvert landsdelsorkester. Blandt disse 5 regionale prismodtagere vælges en modtager af den nationale pris. Den nationale prismodtager 2012 var Eric Beselin, solofagottist i Aarhus Symfoniorkester, som modtog den nationale pris på kr. ved en sommerkoncert den 14. juni 2012 i Symfonisk sal, Musikhuset Aarhus. I sæson 12/13 uddeltes Sydbanks Musikpris for 5. gang. Modtagerne af de regionale priser (på hver kr.) var: Per Nielsen, trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester (tildelt 20/9 2012) Søs Nyengaard, violinist i Aarhus Symfoniorkester (tildelt 4/ ) Christian Gottschalck, 2. koncertmester i Aalborg Symfoniorkester (tildelt 11/ ) Kristina Errson, solofløjtenist i Copenhagen Phil (tildelt 8/ ) Mats Hedelius, engelskhornist i Odense Symfoniorkester (tildelt 5/1 2013) Den nationale vinder - Den store nationale pris på kr., der tildeles én af disse fem regionale prisvindere, uddeles ved en koncert i løbet af sommeren LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 15

16 NORDISK ORKESTERKONFERENCE I HELSINKI Det Finske Radioorkester og Helsinki Philharmonic Orchestra var sammen værter for Den Nordiske Orkesterkonference 2012, som fandt sted i Helsinki fra den 19. til 21. september. De nordiske orkesterchefer kunne opleve den vellykkede nye koncertsal i Helsinki, hvor også Sibelius Akademiet har til huse. Blandt konferencens temaer var publikumsudvikling, talentudvikling herunder vigende søgning til konservatorierne i Norden, turneer til Asien, ny musik samt Sibelius året Den næste nordiske konference vil finde sted i Malmø fra den 2. til den 4. oktober 2013, hvor Malmø Symfoniorkester er vært. Blandt denne konferences temaer vil blandt andet være nye medier, herunder musik til computer-spilleindustrien, hvor Malmø Symfoniorkester har skabt nogle særdeles spændende kontakter til den amerikanske spilleindustri. I efteråret 2014 skal Aarhus Symfoniorkester være vært for konferencen. De danske repræsentanter i den nordiske arbejdsgruppe er Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester og Gordon Alsing, DR Symfoniorkestret. INTERNE FORHOLD MUSIK- OG ORKESTERCHEFER Copenhagen Phil Aarhus Symfoniorkester Sønderjyllands Symfoniorkester Odense Symfoniorkester Aalborg Symfoniorkester Musikchef Uffe Savery Musikchef Palle Kjeldgaard Orkesterchef Rasmus Adrian Musikchef Finn Schumacker Musikchef Jan Kvistborg ORDFØRENDE MUSIKCHEF Ordførende musikchef for perioden er Palle Kjeldgaard. Ved årsmødet den 13. april 2012 blev orkesterchef for Sønderjyllands Symfoniorkester Claus Skjold Larsen valgt som ordførende musikchef for perioden april 2012 til og med marts Som følge af at Claus Skjold Larsen valgte at forlade Sønderjyllands Symfoniorkester i august 2012, blev musikchef for Aarhus Symfoniorkester Palle Kjeldgaard efterfølgende valgt for samme periode. SEKRETARIAT Sekretariat er fortsat i Odense: LOF Sekretariat, Odense Symfoniorkester, Carl Bergs Gade 9, 5000 Odense C. Revision: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Økonomifunktionen, 5000 Odense C. LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 16

17 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN PR. 1. JANUAR 2013 MEDLEMMERNE ER REPRÆSENTERET VED: FORMAND: Aarhus Symfoniorkester Marc Perera Christensen Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, Århus Kommune NÆSTFORMAND: Odense Symfoniorkester Steen Møller Rådmand for by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune Copenhagen Phil Ole Hentzen, bestyrelsesformand Sønderjyllands Symfoniorkester Anna Margrethe Ikast, bestyrelsesformand Aalborg Symfoniorkester Nils Bell, bestyrelsesformand ARBEJDSUDVALGET BESTÅR AF LANDSDELSORKESTRENES MUSIK- OG ORKESTERCHEFER: Musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Musikchef Jan Kvistborg, Aalborg Symfoniorkester Musikchef Uffe Savery, Copenhagen Phil Musikchef Finn Schumacker, Odense Symfoniorkester Orkesterchef Rasmus Adrian, Sønderjyllands Symfoniorkester LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 17

18 BILAG 1: CENTRALE AK TIVITETSOPLYSNINGER FOR LANDSDELSOR KESTRENE I 2012 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN 18

19

20

ÅRSBERETNING 2012 FOR PERIODEN APRIL 2011 TIL MARTS 2012 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

ÅRSBERETNING 2012 FOR PERIODEN APRIL 2011 TIL MARTS 2012 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N

ÅRSBERETNING 2010 FOR PERIODEN MARTS 2009 TIL APRIL 2010 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N V E S T E R G A D E 1 2 1 4 5 6 K Ø B E N H A V N K E - M A I L : I N F O @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE KØBENHAVN K

ÅRSBERETNING 2011 LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE KØBENHAVN K LANDSDELSORKESTERFORENINGEN VESTERGADE 12 1456 KØBENHAVN K E - MAIL: INFO@SYMPHONY.DK WWW.SYMPHONY.DK LANDSDELSORKESTERFO RENINGEN ÅRSBERETNING 2011 FOR PERIODEN APRIL 2010 TIL MARTS 2011 ÅRSMØDE DEN 8.

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

LANDSDELSORKESTERFORENINGEN

LANDSDELSORKESTERFORENINGEN LANDSDELSORKESTERFORENINGEN ÅRSBERETNING 2014-15 FOR PERIODEN APRIL 2014 TIL MARTS 2015 LANDSDELSORKESTERFORENINGEN ROSENØRNS ALLÉ 22 5., 1970 FREDERIKSBERG C E-MAIL: LOF@SYMPHONY.DK WWW.SYMPHONY.DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1.

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. juni 2011 Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Aarhus Symfoniorkester årsregnskab 2011 Ledelsesberetning

Aarhus Symfoniorkester årsregnskab 2011 Ledelsesberetning Aarhus Symfoniorkester årsregnskab 2011 Ledelsesberetning Generelt Aarhus Symfoniorkester har i 2011 oplevet en stigende interesse fra publikum, således at 84.124 personer har oplevet orkestrets aktiviteter

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING. Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Aarhus Symfoniorkester.

LEDELSESPÅTEGNING. Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Aarhus Symfoniorkester. LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2014 for Aarhus Symfoniorkester. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 fra 21. december

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Sammen får vi mere musik

Sammen får vi mere musik Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Sammen får vi mere musik Dansk Folkepartis plan for at styrke Det Kongelige Teater, DR s ensembler og den klassiske musik i og uden for hovedstaden

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten Notat Side 1 af 5 Til Kulturudvalget Til Orientering i forbindelse med udvalgsmøde 19. august 2014, hvor Aarhus Jazz Orchestra har foretræde. Kopi til Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten 2015 2017

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

nytårskoncert - med body rhythm factory

nytårskoncert - med body rhythm factory nytårskoncert - med body rhythm factory Dirigent / Per-Otto Johansson Medvirkende / Body Rhythm Factory: Malene Brask, Stefan Andersen & Rune Thorsteinsson Mandag 12. januar kl. 19:30 Borup Idræts- og

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer

Strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer Strategiplan for Carl Nielsen Internationale Konkurrencer Carl Nielsen Internationale Violinkonkurrence blev afholdt i dagene 16.-22. april 2016 i Odense Koncerthus. En væsentlig øget mediedækning i forhold

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Beskriv hvad projektet går ud på

Beskriv hvad projektet går ud på Bilag til ansøgning om Talentudvikling musik Vejledning: Alle felter skal udfyldes. Skemaet skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Brimer. 5 BrandBar-arrangementer samt Borgerhusets Stationens 1 års fødselsdagsfest og 1 jazzkoncert på Vægtertorvet.

Brimer. 5 BrandBar-arrangementer samt Borgerhusets Stationens 1 års fødselsdagsfest og 1 jazzkoncert på Vægtertorvet. Året der gik 2009 var året hvor Borgerhuset Stationen prøvede at være i drift et helt år. 2009 blev et år hvor Borgerhuset fik fundet sine ben at står på, både hvad angår servicering af alle husets brugere,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 3. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 33 Mødedato: 2. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.17.00 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet.

1. Resume Det er et mål i Aarhus Kommunes kulturpolitik, at byens kulturtilbud har en høj kvalitet. Notat Emne: Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner i Aarhus Til: Kulturudvalget d. 24. februar 2015 Side 1 af 8 Kunstfaglige evalueringer af kulturinstitutioner 2015/2016 1. Resume Det er et

Læs mere

Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg

Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 28. april 2016 kl. 13-15.30. Mødet afholdes på Kulturhuset Byskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg Indkaldt: Lene

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015

Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Pressemeddelelse Aarhus den 12. maj 2015 Den Jyske Opera byder i sæson 2015-16 på L amico Fritz og Madama Butterfly, som sendes på turné landet rundt med de fem landsdelsorkestre og I puritani, som opføres

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere