Coaching med heste. Hvorfor heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching med heste. Hvorfor heste"

Transkript

1 Coaching med heste Indledning På Hegedalgaard bruger vi heste i vore team- og lederudviklingskurser. På kurserne har vi en coachende tilgang til vore kursister, men jeg erfarer, at denne tilgang også kan bruges i mere rendyrket coaching. Jeg er nu ved at afprøve, hvordan hestene kan indgå i coach-sessioner, og hvad de kan tilføre. I rapporten vil jeg beskrive, hvordan jeg bruger hestene, hvilke erfaringer jeg har gjort og diskutere hvilken værdi, jeg ser i brugen at heste i forbindelse med coaching. Coaching hvad er det, og kan heste coache? Når jeg coacher, ønsker jeg, at hjælpe klienten med at finde sine mål, finde de ressourcer klienten har, få klienten til at se ting fra flere sider, være proaktiv, skabe handling og tage ansvar for eget liv. Når jeg coacher er jeg lyttende, nysgerrig og undrende og stiller spørgsmål ud fra de ting, der bliver sagt og vist. Jeg udfordrer klienten på de tanker klienten fortæller om, kommer ind bag ved og finder ud af, hvad klienten virkelig mener, med det han / hun siger. Når jeg coacher sammen med hestene, sker det ofte, at hestene coacher klienten ved kropsligt at stille spørgsmål til de signaler klienten udsender, og klienten coacher sig selv ud fra de oplevelser, de har med hestene. Jeg træder til og coacher, når klienten ikke reflekterer over det, der sker eller ikke umiddelbart forstår, hvad der sker, og når jeg kan fornemme, at klienten kan få endnu mere ud af oplevelserne med hesten. Efter øvelserne med hestene, coacher jeg videre på de ting klienten har oplevet. Endnu er jeg kun nået til at afprøve kortere forløb, så en fuldendt coaching, hvor jeg følger klienten helt til måls og får fulgt op, har jeg endnu ikke afprøvet. Hvorfor heste Ariana Strozzi (pioner indenfor Equine Guided Education) har erfaret, at over 70 % af de kvindelige ledere, hun har mødt eller arbejdet med, har redet som teenagere. Fritz Hendrich (management coach m.m.) har fundet, at mange af historiens succesfulde førere er vokset op med heste (og han mener, at kvinder er blevet afholdt denne mulighed for udvikling). For mange er heste et dyr, der kan rides på og hyggesnakkes lidt med. Et arbejdsdyr, der er til for os, så vi kan have det sjovt og dejligt, som vi kan ride skovture på eller deltager i konkurrencer med, og som vi af etiske årsager skal behandle ordentlig. 1

2 Men flere og flere oplever også, at heste kan tilføre andet. Psykisk syge oplever forbedringer, når de er hos hestene. Handicappede oplever udvikling. Psykisk handicappede uden meget sprog begynder at tale, når de sidder på hesten. Stressede oplever afstresning. Men vi kan have endnu mere gavn af dem. Er vi åbne over for de signaler de sender os, så kan vi lære en masse om os selv, og de kan være gode læremestre i vores personlige udvikling. Heste er flokdyr, hvor nonverbal kommunikation udgør langt størstedelen af den indbyrdes kommunikation i flokken. Heste har derfor udviklet en fantastisk evne til at opfatte kropssprog og selv de allerfineste signaler, der bliver udsendt. Heste er et flugtdyr, der i naturen skal være meget agtpågivende overfor rovdyr. For dem er tryghed af stor vigtighed. Tryghed kan skabes ved stabile omgivelser, og ved at der er en god ledelsesstruktur i flokken med en troværdig og stærk leder. Der er stor forskel på, hvor god den enkelte hest er til at tage lederskab, men de vil altid forsøge at komme op i hierarkiet, hvis der er mulighed, da det bl.a. er ensbetydende med først adgang til foderet. For hingste betyder lederskab desuden adgang til hopper. Ved hesten ikke præcis hvor dens plads er, skaber det let utryghed hos hesten. Jeg oplever, at heste er nysgerrige, har følelser og generelt har stor lyst til at være sammen med os mennesker og samarbejde med os, når de oplever os som troværdige ledere. Heste har ikke en rationel tankegang og dette kombineret med behovet for tryghed, kampen om lederskab og evnen til nonverbal kommunikation, gør at vi kan få et meget klart billede af, hvad det er for nogle signaler, vi udsender til vores omverden, når vi omgås heste. Vi kan få en feedback, der er helt ufarvet af, om vi er store eller små, tykke eller tynde, direktører eller arbejdsløse. Det er vores overbevisning og evne til at udsende klare og overbevisende signaler samt vores evne til at forstå hesten (empati) der gælder. For at optimere udbyttet af hestenes feedback, så kan jeg som coach gå ind og beskrive og udfordre klienter og kursister på de oplevelser de får, når de skal lede og omgås hestene, og derved øge bevidstheden om den feedback hestene giver. Beskrivelse af coachingforløb Coaching Arbejde med hesten kombineret med coaching Opfølgende coaching evt. med hest Det forløb jeg har tilstræbt en indledende coaching uden hest. Coachingen foregår indendørs. Næste trin vil være en coaching med heste, hvor klienten løser nogle opgaver med hestene, hvorefter der reflekteres og coaches. Denne del kan gentages det fornødne antal gange. Der kan afsluttes med en coaching indendørs. Endnu har jeg ikke haft noget længere forløb, men jeg har afprøvet vekselvirkningen mellem coaching og opgaveløsninger med hestene, refleksion og coaching. Ofte lader jeg hestene komme ind efter første coaching, men jeg har også oplevet, at det er af værdi, at de kommer ind allerede ved første møde, f.eks. hvis personen er usikker eller bange for at åbne op. 2

3 De coachinger jeg har haft med hestene har handlet om værdier. Jeg har valgt værdier som emne, da de er basale for klienten og dennes handlemønster, og derfor også nemt kan komme til udtryk og i spil i arbejdet med hestene. Bevidstheden om værdier vil være en god basis for videre coaching. Når jeg har fået mere erfaring med hestene i coaching, vil jeg ikke vælge for klienten. Inden vi går i gang med øvelserne med hesten, fortæller jeg om hestene, sikrer mig, at klienten føler sig rimelig tryk, og jeg giver nogle sikkerhedsforskrifter. Hvordan får vi hestene i spil Da vi ofte arbejder med personer, som ikke kender til heste, er vi nødt til at sætte nogle rammer op, som kursisterne / klienterne kan forholde sig til og håndtere. Vi lægger vægt på, at de får en instruktion i sikkerhed og så vidt muligt føler sig trygge. Til coaching med hestene bruger jeg nedenstående opgaver. Find din samarbejdspartner Finde den hest i hesteflokken, som de gerne vil arbejde sammen, og den de mindst ønsker at samarbejde med. Klienterne hilser på alle hestene samt kæler for dem og skal derefter beskrive de personlighedstræk, de ser hos den hest de ønsker at arbejde med, og den de mindst ønsker at arbejde sammen med og derefter sammenholde trækkene med deres egen personlighed. Lederopgave Lede den hest de ønsker at arbejde med. I grime ledes den igennem forskellige udfordringer. F.eks. en labyrint, en slalombane, bakke indimellem nogle bjælker. Klienterne skal derefter reflektere over, hvordan de løste opgaven med hesten, hvad der gik godt, hvad der gik mindre godt, hvordan de taklede situationen, hvad de følte på de steder, hvor det gik godt og mindre godt. Sværhedsgraden i øvelse to kan øges ved at klienterne skal lede hesten gennem øvelserne uden grime. For mange er det en rigtig stor udfordring, da de da ikke har noget redskab at støtte sig til. Dvs. klienterne bliver mere udfordret på sit kropssprog og evne til at tage lederskab i forhold til hesten og de opgaver, der skal løses. Ledelse på afstand Klienten driver hesten rundt i en rund indhegning, og skal få den til at gå i et bestemt tempo og stoppe. Det kræver, at han / hun er præcis i sine beskeder og klar i sit kropssprog, så hesten respekterer uden at blive bange. Her skal man lede på afstand af hesten, hvilket giver en anderledes udfordring i forhold til de andre øvelser. 3

4 Cases fra det virkelige liv Som cases beskriver jeg de væsentligste oplevelser min klient A fik i et forløb. Jeg har endnu ikke haft mulighed for en større opfølgende coaching. Desuden kommer jeg med et udpluk af andre oplevelser, jeg har haft med klienter. A bliver først coachet på værdier i forhold til sin stilling som leder. For ham er bl.a. ærlighed og respekt vigtig, og det er vigtigt for ham, at han er et ordentligt menneske, hvilket bl.a. handler om at gøre sit arbejde godt, også selvom han ikke har de fornødne redskaber til det. Magtsyge er et ikkeværdiord for ham. I første øvelse find din samarbejdspartner opdager A, at hestene har meget forskellige personligheder. Han bryder sig ikke om, når de vender hovedet væk, selvom han kommer indbydende og venligt, og han er meget bevidst om, hvad de synes om ham. Når det bliver sammenholdt med arbejdsliv, ser han stor lighed. Andres syn på ham er vigtig, hvilket også sætter nogle tanker i gang omkring det, at være et ordentligt menneske. I lederøvelsen følger hesten ham fint. Der er god harmoni. Når hesten udfordrer ham på, om den skal følge med, tvivler A ikke på sit lederskab, og beder hesten komme med, og hesten følger ham. Der var ingen tvivl om, at hesten bare skal med, og der blev ledt på en nænsom og anerkendende måde. Ved de to sværeste øvelser, får han dog problemer. Jeg observerer, at han bliver meget hurtig i sine bevægelser og han presser hesten. Han stopper ret hurtigt sine forsøg og går videre til næste opgaver, for så at gå tilbage til de svære opgaver. Det sker et par gange. I feedbacken beskriver jeg, hvad jeg ser. Feedback og coaching giver ham et nyt syn på sin ledelse, hvor det går op for ham, at han er meget tilbøjelig til at bruge tempofyldt ledelse. For ham en stor aha-oplevelse. Det giver ham en bevidsthed om de faremomenter, der kan være ved hans ledelsesform. I lederøvelsen prøver han også med vores hingst. Først med grime, hvor det går fint, men hvor hingsten er meget uopmærksom. Derefter laver han samme øvelse uden grime. A bliver usikker på, hvordan han skal få hesten med, og det lykkes ikke. Jeg observerer foroverbøjet holdning og en hest der ikke samarbejder. Til sidst er jeg nødt til at stoppe øvelsen, da hingsten begynder at blive irriteret. Her er det unødigt med feedback fra mig bortset fra, at A ikke er opmærksom på sin ludende holdning. A når frem til, at det gør ham usikker, at han ikke har et værktøj (grime) at lede med. Han får sammenholdt det med, hvor vigtigt værktøj kan være i hans arbejde. A er meget selvcoachende og reflekterer over, hvad det betyder at blive sat i en stilling som leder, få tildelt position / magt, hvor bare det at få hæftet titlen leder på sig, kan virke som en form for værktøj. Det sætter også tanker i gang om hvor vigtigt, det kan være for hans medarbejdere, at han giver dem værktøj til at de kan være stærke i deres ledelse. 4

5 I forhold til overvejelser om at tage magt eller få den, når han frem til, at han ikke bryder sig om at tage den, men den skal komme fra de ansattes lyst til at følge ham. Hvilket passer fint med hans værdier. Det giver dog stof til videre refleksion, som der kan følges op på. I øvelsen Ledelse på afstand får han jævnligt problemer med at være klar i sit kropssprog, så hesten forstår ham. Han viser ikke energi og trænger ikke igennem. Under efterfølgende coaching finder han ud af, at han er usikker på, om han dummer sig, da han ikke præcist ved, hvad han skal gøre. I sammenligning med sit job, så giver det ham større bevidsthed om, at han ikke tør udfordre sin lederrolle, der hvor han ikke er sikker på resultat. Med begge heste oplever A, at han er meget kreativ, når der skal findes løsninger til at få hesten med, så længe det går let. Når han bliver presset, forsvinder en stor del af kreativiteten, hvilket giver stof til refleksion. Under opsamlingen efter øvelserne arbejder A med de nye opdagelser, han har gjort, og hvordan han vil bruge sin nye viden. To uger efter er A på et lederkursus, hvor han oplever at få en omsorg, som han ikke ønsker. Det har han oplevet før, men han forstår ikke, hvorfor folk tror, at han har brug for omsorg. Men da han ser på billederne, hvor han har problemer med hingsten, så ser han sig selv meget mere foroverbøjet og med mindre energi, end han opfattede sig selv, og han får et klarere billede af, hvad det er for signaler han sender ud. K bliver også coachet sammen med hingsten. Jeg har valgt for hende, da hun er vant til heste og derfor gerne må få lidt ekstra udfordring. K mener ikke, at hun kan mærke nogen forskel på, hvornår de svære opgaver med hestene lykkes for hende, og hvornår de ikke lykkes. Hun gør jo helt det samme, synes hun. Jeg ser tydelig forskel, og jeg kan se, at hesten oplever en forskel, og ikke mindst, den reagerer forskelligt. K oplever også, at hesten ikke altid kan finde ud af, hvad den skal. I den efterfølgende coaching når K frem til, at hun har svært ved at mærke sig selv, og hun ikke altid er helt klar i sine signaler. Det gælder også i dagliglivet, hvor hun kæmper med at få sagt fra over for en veninde og på arbejde. Jeg coacher H på hendes værdier. Det er første gang hun er her. Hun er meget usikker på sig selv. Jeg oplever, at hun er mere optaget af, om hun siger de rigtige ting end i at finde ind i sig selv. Jeg beslutter derfor at lade hende komme ud til hestene, så snart hun har fået en ide om, hvad coaching er. Sammen med hestene oplever jeg, at der kommer nysgerrighed og glæde i hendes blik. Hun begynder langsomt selv at reflektere over de ting, hun ser, tænker og mærker, og hun begynder at være til stede, når jeg coacher. I sin søgen efter hvilken hest, hun gerne vil arbejde med, kommer hun ind på flere forskellige værdibegreber. 5

6 Diskussion de kan vist noget, de heste Evaluering fra A: Det var spændende at opleve den store forskel på hestene og deres respons og adfærd i forhold til mig, og det var overraskende at opleve, hvor let det var, at genkende egne handlemønstre og følelser i øvelserne. Jeg havde flere aha-oplevelser, som nu står som klare billeder for mig omkring mine handlemønstre, hvilket giver mig mulighed for at arbejde videre med disse. Og, så var det sjovt at prøve at være sammen med hestene. At coache med hestene giver en anderledes og for mange en sjov og spændende måde at arbejde med sig selv på. Jeg kan endnu ikke sige, om det giver et større udbytte end coaching uden heste, men jeg ser tegn på, at personer, der er stressede eller mangler jordforbindelse, får mere kontakt med sig selv, når de står sammen med hestene. Desuden tror jeg, at hestene kan gøre det lettere at se nogle handlemønstre. Coaching er med til at skabe øget selvbevidsthed. Når det sker med heste, kan det give en bredere forståelse af, hvor gennemgående klientens mønstre kan være. - Det er ikke bare på arbejde eller i privatlivet, at mønstret er der, men også når de står overfor en hest. I coaching sammen med heste kommer der mange sanser i brug, hvilket øger chancen for at fastholde nylærte ting (Karen Zoller), og da coachingen kan sætte mange nye tanker i gang, og nye adfærdsmønstre kan afprøves, så tror jeg, at coachingen med heste kan give øget udbytte. Ved succesoplevelser giver den fysiske manifestation med hestene også mulighed for at erindre dem på en sanselig måde, hvilket kan genkaldes i andre situationer. Når klienten udfordrer hestene i de opgaver, der skal løses, er hestenes reaktioner meget umiddelbare. Hestene er ikke forudindtagede. Situationen kan hurtig vende, så det er hesten, der udfordrer klienterne på deres overbevisninger. Skal hestene lege med, skal klienterne mene det de vil, ellers er det ikke troværdigt, for i naturen er det livsnødvendigt for hestene at have en troværdig leder med alle de livstruende farer, der kan være. Oplevelsen A fik, da han ikke havde grime på hingsten var, at han ikke var troværdig. Han troede ikke på sig selv, og turde ikke tage fuldt lederskab, og hingsten ville ikke følge med. Klienten var her åben for reaktionen fra hesten, hvilket gav god mulighed for refleksion og selvcoaching. Får klienten ikke aflæst reaktionerne fra hesten, så hjælper min coaching til at skabe bevidsthed om, hvad der sker, og jeg oplever, der ofte kommer nogle store aha-oplevelser, hvor klienten pludselig ser tingene klarere. gud sådan er det jo også når... Både A og K får en ny bevidsthed om nogle meget klare signaler, de sender med deres kroppe. Når det handler om at få øget bevidsthed om vores kropssignaler, så har hestene en meget klar værdi i forhold til coaching. For H giver samværet en form for ro, så hun kan tænke og fordybe sig. Jeg oplever, at hun sætter sig ud over sin egen nervøsitet, når hun kommer væk fra rummet og ud mellem nogle heste, hun skal forholde sig til, og de svar hun kommer med, bliver mere oprigtige. 6

7 Selv har jeg oplevet, hvordan jeg sammen med hesten kan finde den styrke, der skal til, for at jeg kan nå et mål. Øvelserne med hestene kan ses som metaforer på nogle forhindringer, der ligger i vejen for at jeg kan nå målet. Når jeg var lidt vag omkring målsætningen og viljen til at nå målet, så kunne jeg ikke få hesten med gennem forhindringerne, mens beslutsomhed og tro gjorde, at hesten fulgte med. Den beslutsomhed kunne jeg derefter tage med over i den virkelige situation. Jeg har endnu ikke oplevet, at angst for hestene har gjort, at klienten ikke har kunnet arbejde med sig selv. Ret hurtigt falder de til ro, og jeg oplever måske nærmere, at nervøsiteten gør klienten mere åben og reflekterende. Som ulemper ved brug af heste i coaching er, at det tager tid, at bruge hestene, hvilket fordyrer sessionerne. Det kræver også, at jeg sætter nogle rammer, hvor klienten kan boltre sig. Nogle klienter vil måske have for svært ved at koncentrere sig i de anderledes rammer, som hestene sætter. Der kommer mange flere indtryk, end når vi sidder i et firkantet rum, hvilket kan være forvirrende. Konklusion Igennem coachinger og mine erfaringer fra leder- og teamudviklingskurserne ser jeg hestene som øjenåbnere, der kan være med til at bevidstgøre klienten. I GROW-modellen er det specielt inden for Reality og Opportunities, hestene har stor værdi, men jeg har selv erfaret, at de kan bruges inden for Goal og Willpower. Som coach sammen med hestene, ser jeg min fornemste opgave i at: 1) Sætte nogle gode rammer op for klienten. 2) Sikre at klienten ser den feedback hestene giver. 3) Reflektere over feedbacken og evt. bruge den til selvcoaching. 4) Sikre at vi kommer igennem GROW-modellen. Jeg oplever, at min brug af heste i forbindelse med coaching har stor værdi, men at jeg endnu kun lige har snuset til det potentiale, der ligger i at bruge hestene. De positive værdier jeg ser er: 1. Klienten kan få en stor bevidsthed om de signaler han udsender. En bevidstgørelse som ellers kan være svær at opnå. 2. Brug af flere sanser virker forstærkende i forhold til læring. 3. De konkrete fysiske manifestationer klienten oplever med hestene er nemmere at huske. 4. Hestene kan give klienten større nærvær 5. For mange mennesker er det en sjov måde at arbejde med sig selv på 6. Jeg har her en niche, som jeg endnu ikke har set i Danmark. Referencer: Ariana Strozzi: Horse Sense for the Leader Within (Author House 2004) Fritz Hendrich: Horse Sense, oder wie Alexander der Grosse erst ein Pferd und dann ein Weltreich eroberte (Signum Wirtschaft2003) Karen Zoller: Pherde als Lernpartner in Beratung und Training kommer i Kommunikationspsychologische Miniaturen 2008 v. F. Schultz von Thun / D. Kumbier) 7

8 Bilag 1. Feedback fra H, der gerne ville afprøve coaching med heste, da hun havde haft nogle kedelige oplevelser med en hest hun havde købt og måttet sælge igen, og overvejede om hun igen skulle prøve med egen hest. Feedbacken kom efter jeg havde afsluttet opgaven coaching med heste Hej Ellen og tak for sidst. Første gang jeg forlod dig, kan jeg huske jeg skrev jeg var høj, denne gang var jeg vel nærmest lykkelig... de første 7 km., så kom tvivlen nagende. Hende Freja er vel lige samarbejdsvillig uanset hvem der prøver sine "evner " af og det vil du så hurtigt få bekræftet, når du prøver hende af på andre.... Men tvivlen har vendt sig til en dejlig glæde og stolthed igen, og jeg har med begejstring og glæde delt min gode oplevelse med mine nærmeste - og de siger alle jeg lyser. :-) I dag skulle jeg pludselig stille op til en særdeles ubehagelig og angstprovokerende opgave, jeg havde den velkendte knude i maven og klamme hænder. Jeg var virkelig fokuseret på, at lige her var det vigtigt, at jeg bevarede roen og overblikket. Jeg havde det rigtig dårligt, men jeg er så taknemmelig for, at jeg i min vildrede, kunne fremkalde billede og følelse på, hvordan jeg kunne guide Freja baglæns, uden grime gennem T krydset. Lige netop den opgave overbeviste mig om, at så kunne jeg også klare dette pres - og det gjorde jeg. Det jeg gerne vil fortælle dig og rose dig for, et at dine værktøjer også rækker længere end min beslutning om, at jeg skal købe en hest. Du har ramt noget dybere. Jeg oplevede en indre styrke, som gav mig en kæmpe tro på mig selv. Det kan lyde helt patetisk, når jeg skriver det, men sådan forholder det sig sku. Jeg har prøvet lidt af hvert indenfor det terapeutiske marked, men jeg har aldrig før kunnet bruge det så konstruktivt, det sidder virkelig lige i mellemgulvet, på en god handle kraftig måde. Jeg er taknemmelig for din indsats og håber vi ses igen. Jeg anbefaler dig til højre og venstre og har kopieret dine brochurer til Henrik i dag, så jeg håber han ser en god historie i dig. Jeg er dog blevet lidt i tvivl om, om jeg udelukkende skal gå efter en hoppe, ved ikke helt hvorfor, måske den gode oplevelse efter Freja, men det kommer nok til mig. Tak - vi ses H. 8

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Få de rigtige kort på hånden NU!

Få de rigtige kort på hånden NU! Få de rigtige kort på hånden NU! Et leder coaching forløb over 10 sessioner, for dig som allerede er leder Personlighed Teamet Performance Motivation Fokus Perception Balance Mind-setting Energi Feedback

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det?

Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Det grænseløse arbejdsliv. Hvad er det og hvordan håndteres det? Mindstep omfatter: Uddannelser Personlig udviklingskurser Coaching Konsulentydelser Organisation Stress forebyggelse, behandling og fastholdelse

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere