Coaching med heste. Hvorfor heste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching med heste. Hvorfor heste"

Transkript

1 Coaching med heste Indledning På Hegedalgaard bruger vi heste i vore team- og lederudviklingskurser. På kurserne har vi en coachende tilgang til vore kursister, men jeg erfarer, at denne tilgang også kan bruges i mere rendyrket coaching. Jeg er nu ved at afprøve, hvordan hestene kan indgå i coach-sessioner, og hvad de kan tilføre. I rapporten vil jeg beskrive, hvordan jeg bruger hestene, hvilke erfaringer jeg har gjort og diskutere hvilken værdi, jeg ser i brugen at heste i forbindelse med coaching. Coaching hvad er det, og kan heste coache? Når jeg coacher, ønsker jeg, at hjælpe klienten med at finde sine mål, finde de ressourcer klienten har, få klienten til at se ting fra flere sider, være proaktiv, skabe handling og tage ansvar for eget liv. Når jeg coacher er jeg lyttende, nysgerrig og undrende og stiller spørgsmål ud fra de ting, der bliver sagt og vist. Jeg udfordrer klienten på de tanker klienten fortæller om, kommer ind bag ved og finder ud af, hvad klienten virkelig mener, med det han / hun siger. Når jeg coacher sammen med hestene, sker det ofte, at hestene coacher klienten ved kropsligt at stille spørgsmål til de signaler klienten udsender, og klienten coacher sig selv ud fra de oplevelser, de har med hestene. Jeg træder til og coacher, når klienten ikke reflekterer over det, der sker eller ikke umiddelbart forstår, hvad der sker, og når jeg kan fornemme, at klienten kan få endnu mere ud af oplevelserne med hesten. Efter øvelserne med hestene, coacher jeg videre på de ting klienten har oplevet. Endnu er jeg kun nået til at afprøve kortere forløb, så en fuldendt coaching, hvor jeg følger klienten helt til måls og får fulgt op, har jeg endnu ikke afprøvet. Hvorfor heste Ariana Strozzi (pioner indenfor Equine Guided Education) har erfaret, at over 70 % af de kvindelige ledere, hun har mødt eller arbejdet med, har redet som teenagere. Fritz Hendrich (management coach m.m.) har fundet, at mange af historiens succesfulde førere er vokset op med heste (og han mener, at kvinder er blevet afholdt denne mulighed for udvikling). For mange er heste et dyr, der kan rides på og hyggesnakkes lidt med. Et arbejdsdyr, der er til for os, så vi kan have det sjovt og dejligt, som vi kan ride skovture på eller deltager i konkurrencer med, og som vi af etiske årsager skal behandle ordentlig. 1

2 Men flere og flere oplever også, at heste kan tilføre andet. Psykisk syge oplever forbedringer, når de er hos hestene. Handicappede oplever udvikling. Psykisk handicappede uden meget sprog begynder at tale, når de sidder på hesten. Stressede oplever afstresning. Men vi kan have endnu mere gavn af dem. Er vi åbne over for de signaler de sender os, så kan vi lære en masse om os selv, og de kan være gode læremestre i vores personlige udvikling. Heste er flokdyr, hvor nonverbal kommunikation udgør langt størstedelen af den indbyrdes kommunikation i flokken. Heste har derfor udviklet en fantastisk evne til at opfatte kropssprog og selv de allerfineste signaler, der bliver udsendt. Heste er et flugtdyr, der i naturen skal være meget agtpågivende overfor rovdyr. For dem er tryghed af stor vigtighed. Tryghed kan skabes ved stabile omgivelser, og ved at der er en god ledelsesstruktur i flokken med en troværdig og stærk leder. Der er stor forskel på, hvor god den enkelte hest er til at tage lederskab, men de vil altid forsøge at komme op i hierarkiet, hvis der er mulighed, da det bl.a. er ensbetydende med først adgang til foderet. For hingste betyder lederskab desuden adgang til hopper. Ved hesten ikke præcis hvor dens plads er, skaber det let utryghed hos hesten. Jeg oplever, at heste er nysgerrige, har følelser og generelt har stor lyst til at være sammen med os mennesker og samarbejde med os, når de oplever os som troværdige ledere. Heste har ikke en rationel tankegang og dette kombineret med behovet for tryghed, kampen om lederskab og evnen til nonverbal kommunikation, gør at vi kan få et meget klart billede af, hvad det er for nogle signaler, vi udsender til vores omverden, når vi omgås heste. Vi kan få en feedback, der er helt ufarvet af, om vi er store eller små, tykke eller tynde, direktører eller arbejdsløse. Det er vores overbevisning og evne til at udsende klare og overbevisende signaler samt vores evne til at forstå hesten (empati) der gælder. For at optimere udbyttet af hestenes feedback, så kan jeg som coach gå ind og beskrive og udfordre klienter og kursister på de oplevelser de får, når de skal lede og omgås hestene, og derved øge bevidstheden om den feedback hestene giver. Beskrivelse af coachingforløb Coaching Arbejde med hesten kombineret med coaching Opfølgende coaching evt. med hest Det forløb jeg har tilstræbt en indledende coaching uden hest. Coachingen foregår indendørs. Næste trin vil være en coaching med heste, hvor klienten løser nogle opgaver med hestene, hvorefter der reflekteres og coaches. Denne del kan gentages det fornødne antal gange. Der kan afsluttes med en coaching indendørs. Endnu har jeg ikke haft noget længere forløb, men jeg har afprøvet vekselvirkningen mellem coaching og opgaveløsninger med hestene, refleksion og coaching. Ofte lader jeg hestene komme ind efter første coaching, men jeg har også oplevet, at det er af værdi, at de kommer ind allerede ved første møde, f.eks. hvis personen er usikker eller bange for at åbne op. 2

3 De coachinger jeg har haft med hestene har handlet om værdier. Jeg har valgt værdier som emne, da de er basale for klienten og dennes handlemønster, og derfor også nemt kan komme til udtryk og i spil i arbejdet med hestene. Bevidstheden om værdier vil være en god basis for videre coaching. Når jeg har fået mere erfaring med hestene i coaching, vil jeg ikke vælge for klienten. Inden vi går i gang med øvelserne med hesten, fortæller jeg om hestene, sikrer mig, at klienten føler sig rimelig tryk, og jeg giver nogle sikkerhedsforskrifter. Hvordan får vi hestene i spil Da vi ofte arbejder med personer, som ikke kender til heste, er vi nødt til at sætte nogle rammer op, som kursisterne / klienterne kan forholde sig til og håndtere. Vi lægger vægt på, at de får en instruktion i sikkerhed og så vidt muligt føler sig trygge. Til coaching med hestene bruger jeg nedenstående opgaver. Find din samarbejdspartner Finde den hest i hesteflokken, som de gerne vil arbejde sammen, og den de mindst ønsker at samarbejde med. Klienterne hilser på alle hestene samt kæler for dem og skal derefter beskrive de personlighedstræk, de ser hos den hest de ønsker at arbejde med, og den de mindst ønsker at arbejde sammen med og derefter sammenholde trækkene med deres egen personlighed. Lederopgave Lede den hest de ønsker at arbejde med. I grime ledes den igennem forskellige udfordringer. F.eks. en labyrint, en slalombane, bakke indimellem nogle bjælker. Klienterne skal derefter reflektere over, hvordan de løste opgaven med hesten, hvad der gik godt, hvad der gik mindre godt, hvordan de taklede situationen, hvad de følte på de steder, hvor det gik godt og mindre godt. Sværhedsgraden i øvelse to kan øges ved at klienterne skal lede hesten gennem øvelserne uden grime. For mange er det en rigtig stor udfordring, da de da ikke har noget redskab at støtte sig til. Dvs. klienterne bliver mere udfordret på sit kropssprog og evne til at tage lederskab i forhold til hesten og de opgaver, der skal løses. Ledelse på afstand Klienten driver hesten rundt i en rund indhegning, og skal få den til at gå i et bestemt tempo og stoppe. Det kræver, at han / hun er præcis i sine beskeder og klar i sit kropssprog, så hesten respekterer uden at blive bange. Her skal man lede på afstand af hesten, hvilket giver en anderledes udfordring i forhold til de andre øvelser. 3

4 Cases fra det virkelige liv Som cases beskriver jeg de væsentligste oplevelser min klient A fik i et forløb. Jeg har endnu ikke haft mulighed for en større opfølgende coaching. Desuden kommer jeg med et udpluk af andre oplevelser, jeg har haft med klienter. A bliver først coachet på værdier i forhold til sin stilling som leder. For ham er bl.a. ærlighed og respekt vigtig, og det er vigtigt for ham, at han er et ordentligt menneske, hvilket bl.a. handler om at gøre sit arbejde godt, også selvom han ikke har de fornødne redskaber til det. Magtsyge er et ikkeværdiord for ham. I første øvelse find din samarbejdspartner opdager A, at hestene har meget forskellige personligheder. Han bryder sig ikke om, når de vender hovedet væk, selvom han kommer indbydende og venligt, og han er meget bevidst om, hvad de synes om ham. Når det bliver sammenholdt med arbejdsliv, ser han stor lighed. Andres syn på ham er vigtig, hvilket også sætter nogle tanker i gang omkring det, at være et ordentligt menneske. I lederøvelsen følger hesten ham fint. Der er god harmoni. Når hesten udfordrer ham på, om den skal følge med, tvivler A ikke på sit lederskab, og beder hesten komme med, og hesten følger ham. Der var ingen tvivl om, at hesten bare skal med, og der blev ledt på en nænsom og anerkendende måde. Ved de to sværeste øvelser, får han dog problemer. Jeg observerer, at han bliver meget hurtig i sine bevægelser og han presser hesten. Han stopper ret hurtigt sine forsøg og går videre til næste opgaver, for så at gå tilbage til de svære opgaver. Det sker et par gange. I feedbacken beskriver jeg, hvad jeg ser. Feedback og coaching giver ham et nyt syn på sin ledelse, hvor det går op for ham, at han er meget tilbøjelig til at bruge tempofyldt ledelse. For ham en stor aha-oplevelse. Det giver ham en bevidsthed om de faremomenter, der kan være ved hans ledelsesform. I lederøvelsen prøver han også med vores hingst. Først med grime, hvor det går fint, men hvor hingsten er meget uopmærksom. Derefter laver han samme øvelse uden grime. A bliver usikker på, hvordan han skal få hesten med, og det lykkes ikke. Jeg observerer foroverbøjet holdning og en hest der ikke samarbejder. Til sidst er jeg nødt til at stoppe øvelsen, da hingsten begynder at blive irriteret. Her er det unødigt med feedback fra mig bortset fra, at A ikke er opmærksom på sin ludende holdning. A når frem til, at det gør ham usikker, at han ikke har et værktøj (grime) at lede med. Han får sammenholdt det med, hvor vigtigt værktøj kan være i hans arbejde. A er meget selvcoachende og reflekterer over, hvad det betyder at blive sat i en stilling som leder, få tildelt position / magt, hvor bare det at få hæftet titlen leder på sig, kan virke som en form for værktøj. Det sætter også tanker i gang om hvor vigtigt, det kan være for hans medarbejdere, at han giver dem værktøj til at de kan være stærke i deres ledelse. 4

5 I forhold til overvejelser om at tage magt eller få den, når han frem til, at han ikke bryder sig om at tage den, men den skal komme fra de ansattes lyst til at følge ham. Hvilket passer fint med hans værdier. Det giver dog stof til videre refleksion, som der kan følges op på. I øvelsen Ledelse på afstand får han jævnligt problemer med at være klar i sit kropssprog, så hesten forstår ham. Han viser ikke energi og trænger ikke igennem. Under efterfølgende coaching finder han ud af, at han er usikker på, om han dummer sig, da han ikke præcist ved, hvad han skal gøre. I sammenligning med sit job, så giver det ham større bevidsthed om, at han ikke tør udfordre sin lederrolle, der hvor han ikke er sikker på resultat. Med begge heste oplever A, at han er meget kreativ, når der skal findes løsninger til at få hesten med, så længe det går let. Når han bliver presset, forsvinder en stor del af kreativiteten, hvilket giver stof til refleksion. Under opsamlingen efter øvelserne arbejder A med de nye opdagelser, han har gjort, og hvordan han vil bruge sin nye viden. To uger efter er A på et lederkursus, hvor han oplever at få en omsorg, som han ikke ønsker. Det har han oplevet før, men han forstår ikke, hvorfor folk tror, at han har brug for omsorg. Men da han ser på billederne, hvor han har problemer med hingsten, så ser han sig selv meget mere foroverbøjet og med mindre energi, end han opfattede sig selv, og han får et klarere billede af, hvad det er for signaler han sender ud. K bliver også coachet sammen med hingsten. Jeg har valgt for hende, da hun er vant til heste og derfor gerne må få lidt ekstra udfordring. K mener ikke, at hun kan mærke nogen forskel på, hvornår de svære opgaver med hestene lykkes for hende, og hvornår de ikke lykkes. Hun gør jo helt det samme, synes hun. Jeg ser tydelig forskel, og jeg kan se, at hesten oplever en forskel, og ikke mindst, den reagerer forskelligt. K oplever også, at hesten ikke altid kan finde ud af, hvad den skal. I den efterfølgende coaching når K frem til, at hun har svært ved at mærke sig selv, og hun ikke altid er helt klar i sine signaler. Det gælder også i dagliglivet, hvor hun kæmper med at få sagt fra over for en veninde og på arbejde. Jeg coacher H på hendes værdier. Det er første gang hun er her. Hun er meget usikker på sig selv. Jeg oplever, at hun er mere optaget af, om hun siger de rigtige ting end i at finde ind i sig selv. Jeg beslutter derfor at lade hende komme ud til hestene, så snart hun har fået en ide om, hvad coaching er. Sammen med hestene oplever jeg, at der kommer nysgerrighed og glæde i hendes blik. Hun begynder langsomt selv at reflektere over de ting, hun ser, tænker og mærker, og hun begynder at være til stede, når jeg coacher. I sin søgen efter hvilken hest, hun gerne vil arbejde med, kommer hun ind på flere forskellige værdibegreber. 5

6 Diskussion de kan vist noget, de heste Evaluering fra A: Det var spændende at opleve den store forskel på hestene og deres respons og adfærd i forhold til mig, og det var overraskende at opleve, hvor let det var, at genkende egne handlemønstre og følelser i øvelserne. Jeg havde flere aha-oplevelser, som nu står som klare billeder for mig omkring mine handlemønstre, hvilket giver mig mulighed for at arbejde videre med disse. Og, så var det sjovt at prøve at være sammen med hestene. At coache med hestene giver en anderledes og for mange en sjov og spændende måde at arbejde med sig selv på. Jeg kan endnu ikke sige, om det giver et større udbytte end coaching uden heste, men jeg ser tegn på, at personer, der er stressede eller mangler jordforbindelse, får mere kontakt med sig selv, når de står sammen med hestene. Desuden tror jeg, at hestene kan gøre det lettere at se nogle handlemønstre. Coaching er med til at skabe øget selvbevidsthed. Når det sker med heste, kan det give en bredere forståelse af, hvor gennemgående klientens mønstre kan være. - Det er ikke bare på arbejde eller i privatlivet, at mønstret er der, men også når de står overfor en hest. I coaching sammen med heste kommer der mange sanser i brug, hvilket øger chancen for at fastholde nylærte ting (Karen Zoller), og da coachingen kan sætte mange nye tanker i gang, og nye adfærdsmønstre kan afprøves, så tror jeg, at coachingen med heste kan give øget udbytte. Ved succesoplevelser giver den fysiske manifestation med hestene også mulighed for at erindre dem på en sanselig måde, hvilket kan genkaldes i andre situationer. Når klienten udfordrer hestene i de opgaver, der skal løses, er hestenes reaktioner meget umiddelbare. Hestene er ikke forudindtagede. Situationen kan hurtig vende, så det er hesten, der udfordrer klienterne på deres overbevisninger. Skal hestene lege med, skal klienterne mene det de vil, ellers er det ikke troværdigt, for i naturen er det livsnødvendigt for hestene at have en troværdig leder med alle de livstruende farer, der kan være. Oplevelsen A fik, da han ikke havde grime på hingsten var, at han ikke var troværdig. Han troede ikke på sig selv, og turde ikke tage fuldt lederskab, og hingsten ville ikke følge med. Klienten var her åben for reaktionen fra hesten, hvilket gav god mulighed for refleksion og selvcoaching. Får klienten ikke aflæst reaktionerne fra hesten, så hjælper min coaching til at skabe bevidsthed om, hvad der sker, og jeg oplever, der ofte kommer nogle store aha-oplevelser, hvor klienten pludselig ser tingene klarere. gud sådan er det jo også når... Både A og K får en ny bevidsthed om nogle meget klare signaler, de sender med deres kroppe. Når det handler om at få øget bevidsthed om vores kropssignaler, så har hestene en meget klar værdi i forhold til coaching. For H giver samværet en form for ro, så hun kan tænke og fordybe sig. Jeg oplever, at hun sætter sig ud over sin egen nervøsitet, når hun kommer væk fra rummet og ud mellem nogle heste, hun skal forholde sig til, og de svar hun kommer med, bliver mere oprigtige. 6

7 Selv har jeg oplevet, hvordan jeg sammen med hesten kan finde den styrke, der skal til, for at jeg kan nå et mål. Øvelserne med hestene kan ses som metaforer på nogle forhindringer, der ligger i vejen for at jeg kan nå målet. Når jeg var lidt vag omkring målsætningen og viljen til at nå målet, så kunne jeg ikke få hesten med gennem forhindringerne, mens beslutsomhed og tro gjorde, at hesten fulgte med. Den beslutsomhed kunne jeg derefter tage med over i den virkelige situation. Jeg har endnu ikke oplevet, at angst for hestene har gjort, at klienten ikke har kunnet arbejde med sig selv. Ret hurtigt falder de til ro, og jeg oplever måske nærmere, at nervøsiteten gør klienten mere åben og reflekterende. Som ulemper ved brug af heste i coaching er, at det tager tid, at bruge hestene, hvilket fordyrer sessionerne. Det kræver også, at jeg sætter nogle rammer, hvor klienten kan boltre sig. Nogle klienter vil måske have for svært ved at koncentrere sig i de anderledes rammer, som hestene sætter. Der kommer mange flere indtryk, end når vi sidder i et firkantet rum, hvilket kan være forvirrende. Konklusion Igennem coachinger og mine erfaringer fra leder- og teamudviklingskurserne ser jeg hestene som øjenåbnere, der kan være med til at bevidstgøre klienten. I GROW-modellen er det specielt inden for Reality og Opportunities, hestene har stor værdi, men jeg har selv erfaret, at de kan bruges inden for Goal og Willpower. Som coach sammen med hestene, ser jeg min fornemste opgave i at: 1) Sætte nogle gode rammer op for klienten. 2) Sikre at klienten ser den feedback hestene giver. 3) Reflektere over feedbacken og evt. bruge den til selvcoaching. 4) Sikre at vi kommer igennem GROW-modellen. Jeg oplever, at min brug af heste i forbindelse med coaching har stor værdi, men at jeg endnu kun lige har snuset til det potentiale, der ligger i at bruge hestene. De positive værdier jeg ser er: 1. Klienten kan få en stor bevidsthed om de signaler han udsender. En bevidstgørelse som ellers kan være svær at opnå. 2. Brug af flere sanser virker forstærkende i forhold til læring. 3. De konkrete fysiske manifestationer klienten oplever med hestene er nemmere at huske. 4. Hestene kan give klienten større nærvær 5. For mange mennesker er det en sjov måde at arbejde med sig selv på 6. Jeg har her en niche, som jeg endnu ikke har set i Danmark. Referencer: Ariana Strozzi: Horse Sense for the Leader Within (Author House 2004) Fritz Hendrich: Horse Sense, oder wie Alexander der Grosse erst ein Pferd und dann ein Weltreich eroberte (Signum Wirtschaft2003) Karen Zoller: Pherde als Lernpartner in Beratung und Training kommer i Kommunikationspsychologische Miniaturen 2008 v. F. Schultz von Thun / D. Kumbier) 7

8 Bilag 1. Feedback fra H, der gerne ville afprøve coaching med heste, da hun havde haft nogle kedelige oplevelser med en hest hun havde købt og måttet sælge igen, og overvejede om hun igen skulle prøve med egen hest. Feedbacken kom efter jeg havde afsluttet opgaven coaching med heste Hej Ellen og tak for sidst. Første gang jeg forlod dig, kan jeg huske jeg skrev jeg var høj, denne gang var jeg vel nærmest lykkelig... de første 7 km., så kom tvivlen nagende. Hende Freja er vel lige samarbejdsvillig uanset hvem der prøver sine "evner " af og det vil du så hurtigt få bekræftet, når du prøver hende af på andre.... Men tvivlen har vendt sig til en dejlig glæde og stolthed igen, og jeg har med begejstring og glæde delt min gode oplevelse med mine nærmeste - og de siger alle jeg lyser. :-) I dag skulle jeg pludselig stille op til en særdeles ubehagelig og angstprovokerende opgave, jeg havde den velkendte knude i maven og klamme hænder. Jeg var virkelig fokuseret på, at lige her var det vigtigt, at jeg bevarede roen og overblikket. Jeg havde det rigtig dårligt, men jeg er så taknemmelig for, at jeg i min vildrede, kunne fremkalde billede og følelse på, hvordan jeg kunne guide Freja baglæns, uden grime gennem T krydset. Lige netop den opgave overbeviste mig om, at så kunne jeg også klare dette pres - og det gjorde jeg. Det jeg gerne vil fortælle dig og rose dig for, et at dine værktøjer også rækker længere end min beslutning om, at jeg skal købe en hest. Du har ramt noget dybere. Jeg oplevede en indre styrke, som gav mig en kæmpe tro på mig selv. Det kan lyde helt patetisk, når jeg skriver det, men sådan forholder det sig sku. Jeg har prøvet lidt af hvert indenfor det terapeutiske marked, men jeg har aldrig før kunnet bruge det så konstruktivt, det sidder virkelig lige i mellemgulvet, på en god handle kraftig måde. Jeg er taknemmelig for din indsats og håber vi ses igen. Jeg anbefaler dig til højre og venstre og har kopieret dine brochurer til Henrik i dag, så jeg håber han ser en god historie i dig. Jeg er dog blevet lidt i tvivl om, om jeg udelukkende skal gå efter en hoppe, ved ikke helt hvorfor, måske den gode oplevelse efter Freja, men det kommer nok til mig. Tak - vi ses H. 8

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Få de rigtige kort på hånden NU!

Få de rigtige kort på hånden NU! Få de rigtige kort på hånden NU! Et leder coaching forløb over 10 sessioner, for dig som allerede er leder Personlighed Teamet Performance Motivation Fokus Perception Balance Mind-setting Energi Feedback

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser:

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Refleksion 2 Vigtigt at reflektere og fordybe Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Du klarede ikke opgaven, som du skulle; bare du havde sagt noget andet; du havde

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Velkommen dag 3. Teammøde

Velkommen dag 3. Teammøde Velkommen dag 3 Dagens program indeholder oplæg og drøftelser om Etiske overvejelser Kommunikation Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

September 2013 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN GARTNERVEJENS KØN, KROP OG BEVÆGELSE BØRNEHUSE

September 2013 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN GARTNERVEJENS KØN, KROP OG BEVÆGELSE BØRNEHUSE September 2013 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN KØN, KROP OG BEVÆGELSE Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision af den pædagogiske læreplan

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden. se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave

Naturpatruljen. en afdeling i Børnehuset Rytterkilden.  se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Naturpatruljen en afdeling i Børnehuset Rytterkilden http://horsens.inst.dk se under Daginstitution Langmark og Rytterkildens børnehave Velkommen til Naturpatruljen Naturpatruljen er Børnehuset Rytterkildens

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015

COACHING. SD Supervision, Coaching, Mentorskab. Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 COACHING SD Supervision, Coaching, Mentorskab Elsebet Gjetting Cand.comm. 8. september 2015 Dagens mål er at nå Hvad er coaching? Menneskesyn & Holdninger & Principper Udvalgte metoder? o GROW-modellen,

Læs mere

Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling

Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling Læreplanstema for maj og juni 2015: Barnets alsidige personlige udvikling Sammenhæng: I barnets alsidige personlige udvikling, er der mange aspekter, der naturligt vil og kan udfordre det enkelte barn.

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Anders Moestrup Uddannet officer i Livgarden & Forsvarets HR-uddannelse, pt. master i organisationspsykologi på RUC Leder gennem mere end 10 år ved Livgarden Kompagnichef, Chef

Læs mere

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA

Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA Ahakompagniet Eureka råbte de gamle grækere, når der gik en prås op for dem, og de pludseligt kunne se tingene i en ny sammenhæng. Vi andre nøjes med at råbe AHA I Ahakompagniet, som tæller en række innovative

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation

Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation Evalueringsrapport projekt Styrk din Navigation Indledning At sætte fokus på at styrke unges navigation har vist sig at være et yderst berigende projekt. Mit fokus har været at styrke unge i at navigere

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk - en vejledning til vejledere Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive HR-afdelingen, uddannelse Med kritik kan du opnå noget,

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Hvad kan du gøre ved eksamensangst?

Hvad kan du gøre ved eksamensangst? Hvad kan du gøre ved eksamensangst? - information - kortlægning - forslag Har du flere spørgsmål, så henvend dig til: Psykolog Irene R. Thomsen Børn & Ungeklinikken Vestergade 37, 7500 Holstbro www.boernogungeklinikken.dk

Læs mere

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker Coach eksempel 6 Coachsamtale I de 2 følgende coacheksempler kan du dels følge et udpluk af en samtale og dels læse i kolonnerne til højre, hvilke spørgedimensioner og teknikker, der er anvendt. Vi er

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER

MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER 1/29/14 MENTALISERINGS- & TILKNYTNINGSEVNE HOS PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER ANNE BLOM CORLIN CAND.PSYCH.AUT. SOCIALSTYRELSENS KONFERENCE OM PLEJEFAMILIER MED SÆRLIGE OPGAVER NYBORG STRAND 6. FEBRUAR

Læs mere