Fra Stress til Trivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Stress til Trivsel"

Transkript

1 Fra Stress til Trivsel Afslutningsprojekt på NLP Husets Udviklingskonsulentuddannelse Skrevet af: Maiken Kestner, Stine Abell, Henriette Høeg Juni 2008

2 Indhold Side Indledning...2 Projektbeskrivelse...2 Analysefase...3 Konklusion, ny vision og hypotese...4 Intervention Evaluering analyse/intervention Gruppeproces Konklusion og fremtid, intervention Bilag 1 Ordliste Goalgrid Fra stress til trivsel flyers Facts Flowmodel Litteraturliste

3 Indledning - Fra Stress til Trivsel Dette projekt er blevet til som afslutning på NLP Træner- og Uviklingskonsulent-uddannelsen i NLP Huset, fra september 2007 til juni Undervejs i processen er det gået op for os, at det ikke blot er et projekt, men et skridt i retning mod vores fælles vision. Vi har opbygget projektet omkring vores målsætning og første hypotese, der ledte os til at lave en analyse i udvalgte virksomheder. På baggrund af de erfaringer vi gjorde, designede og gennemførte vi i april måned første intervention, hvor deltagerne blev præsenteret for vores anden intervention; vores nye koncept Fra Stress til Trivsel i form af gå-hjem-møder og et 3 dages kursus, som afholdes i november og december Projektbeskrivelse Målgruppe Projektets primære målgruppe er Lene Bredahl og Gitte Hylby; de to undervisere på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen, udvalgte opponenter og øvrige deltagere på vores uddannelse. Sekundært henvender projektet sig til den fokusgruppe, der bistod os i analysefasen med brugbare svar og informationer. Projektet er bevidst udformet således, at andre med interesse i trivsel og stress kan læse det. I projektet findes henvisninger til en ordliste, der forklarer fagtermer og begreber, vi er stødt på under projektets tilblivelse. Mål for projektet Vores mål med projektet er dels at afslutte Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen, men i høj grad også startskuddet til et godt team- og samarbejde i fremtiden. I processen med projektet, har vi arbejdet endnu dybere med de teknikker, værktøjer og metoder, vi har tilegnet os på uddannelsen. Der er allerede megen fokus på stress i dag, og det bliver ikke mindre. Når man googler stress, får man hits. Det siger lidt om, hvor meget emnet fylder, bare i cyberspace. Stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020 kilde WHO. Af bilag 4 fremgår en række andre facts omkring stress, som taler deres eget skræmmende sprog. Der er ingen tvivl om, at emnet har relevans for mange og får det for endnu flere i fremtiden. KRAV > RESSOURCER = STRESS Netop derfor valgte vi at beskæftige os med stress og trivsel. Det er emner, vi alle brænder for og har erfaringer med. Samtidig oplever vi, at det er noget, der skal og kan gøres noget ved! Ret tidligt i projektforløbet dannede vi den hypotese, at der i erhvervslivet var brug for et kursus til at uddanne Stress-spottere. Stress-spotterne skulle tage ansvar og action, når de spottede kollegaer med stress-symptomer. Projektet beskriver vores arbejde med vores hypotese, analyse, evaluering, gruppeprocesser, konklusion og implementering af den teori og de teknikker, vi har tilegnet os i løbet af uddannelsen til Træner og Udviklingskonsulent. 2

4 Analysefase Via en SMARTØF og et Goal-grid se bilag 2 - fandt vi hurtigt frem til vores første vision: Virksomheder er stressfrie og har et sundt arbejdsmiljø Da visionen var på plads, opstillede vi en hypotese over behovet i virksomhederne. Denne blev dannet via en brainstorm, baseret på vores erfaringer fra både erhvervslivet og fra os selv som personer, teori og observationer. Overordnet var vores hypotese: Danske virksomheder har brug for et kursus med det formål at uddanne egne medarbejdere til at spotte stress på alle niveauer i virksomheden. Hypotesedannelse Om Stress-spottere og uddannelsen tænkte vi følgende: En Stress-spotter er i vores univers en person, der tager ansvar for og gør noget ved den stress, han/hun observerer i virksomheden. En Stress-spotter Analyse kan sammenlignes med en sikkerhedsrepræsentant. Det er sikkerhedsrepræsentantens ansvar at gøre noget ved den ledning, alle går og falder over, inden der sker en ulykke. Mange af os ser ledningen, Konvergens / Divergens Kypernetik men gør ikke noget ved den. På samme måde kan det være med stress. Mange af os ser, at vores kollegaer ændrer adfærd og har stress-symptomer, men vi gør ikke nødvendigvis noget ved det måske fordi vi ikke har overskuddet eller ved, hvordan vi skal gribe ind. Vi forestillede os, at vores kursus skulle være et åbent kursus for medarbejdere med interesse for emnet, således vi fik deltagere med engagement og lyst til at gøre en forskel på området. Kursets længde skønnede vi til 5 dage, opdelt på moduler af 2 x 2 dage + 1 dag, med én måneds interval. Mellem modulerne skulle teorier og værktøjer afprøves hjemme i virksomheden. Selve kurset skulle afholdes på hverdage i dagtimerne. Indholdet på kurset skulle være en blanding af teori, værktøjer, dialog, gruppearbejde, erfaringsudveksling og sparring samt udarbejdelse af en stresspolitik indeholdende en beredskabsplan. For os var implementeringen af kursusindhold i resten af virksomheden vigtig, vi ville gerne undgå at levere et såkaldt mappekursus *. Vi forestillede os, at vi ville tage fat i små og mellemstore virksomheder, som ikke selv havde en HR afdeling. Vi formodede, at virksomheder med HR afdelinger allerede har fokus på emnet og selv gør noget aktivt på stressområdet. Vi ville ikke låse os fast på en bestemt type af brancher, da vi skønnede, at der er behov for stressforebyggelse de fleste steder. Udbyttet for virksomhederne var vigtige emner som: bedre trivsel, medarbejdere i balance, motivation, mindre sygefravær, fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere, alt det og mere skulle føre til en bedre bundlinje i virksomheden. Da vores første hypotese var født, var vi topmotiverede, og vi havde store ambitioner om, at kurset skulle afholdes, inden vores certificering til Træner og Udviklingskonsulenter. For at undersøge om der var hold i vores hypotese, tog vi udgangspunkt i O Conners analysemodel: Analysere behovet i virksomhederne (Divergens) Konkludere på analysen (Konvergens) Designe intervention 1 Levere intervention 1 Evaluere og måle effekt på intervention 1 Justere og herefter designe intervention 2 3

5 Som analyseværktøj valgte vi spørgeskemaer og interviews. Vi brugte spørgemetoder ud fra en blanding af højt struktureret/kvantitative til lavt struktureret/kvalitative spørgsmål og teknikker. De lukkede spørgsmål var repræsenterede i starten af skemaet og blev brugt til at afdække facts og data om virksomheden. De åbne, og for os vigtigste, spørgsmål valgte vi dels fordi vi ønskede personlig kontakt med fokusgruppen, dels for et større udbytte via dialog og ikke mindst for at vise vores fleksibilitet og åbenhed omkring design af vores kommende kursus. Som tidligere nævnt ønskede vi personlig kontakt med vores fokusgruppe. Det fik vi ved personlige interviews og delvis ved telefoninterviews. For at være fleksible i forhold til tid og planlægning, valgte vi at sende enkelte spørgeskemaer ud på mail og dermed uden den personlige kontakt. Nedenfor har vi overskueliggjort de fordele og ulemper vi oplevede ved de forskellige interviewformer. Personligt interview Telefoninterview Mail Fordele: God kontakt og rapport Dialog Spørgen ind Supplerende spørgsmål Ulemper: Tidskrævende Koordinering af mange kalendere Fordele: Dialog Spørgen ind Hurtigt Nem koordination Ulemper: Mindre personligt Fordele: Nemt Uforpligtende Udfyldes når tid Ulemper: Får ikke udfyldt skema Ingen supplerende spørgsmål Tolkningsudfordringer Vi tog udgangspunkt i virksomheder fra vores netværk. Dette gjorde vi primært af to årsager: kendskab til virksomhederne, det var nemmere at få kontakt og aftalt møder med folk, vi kendte og dernæst fordi vi skønnede at have så stort et netværk, at vi ville ramme en bred målgruppe. På trods af at vi mente, at vores målgruppe var små og mellemstore virksomheder, tog vi også fat i de større virksomheder. Det gjorde vi for at teste vores hypotese med henblik på at justere vores målgruppe efterfølgende. Alle steder talte vi med ledere eller HR * relaterede personer. I alt var 31 virksomheder repræsenteret i vores analyse. Allerede i interviewfasen oplevede vi eksempler på anden ordens kybernetik. Vores spørgsmål satte refleksioner i gang omkring virksomhedernes stresspolitik eller mangel på samme. Vi oplevede, at vores spørgsmål vækkede et behov, og mange steder fik vores fokusgruppe lyst til at kigge nærmere på og gøre mere ved emnerne stress og trivsel. Konklusion, ny vision og hypotese Med udgangspunkt i de indsamlede data fra vores analysefase, som vi havde i note og diktafon form, udarbejdede vi en konklusion, som også omfattede en ny vision og en ny hypotese. Konklusionen på analyseoutput har været afgørende for vores videre projekt og vil i sidste ende have betydning for både os selv og vores kommende kurser og kunder. Ny vision Vores oprindelige vision skiftede fokus fra stress til trivsel og blev ændret til: Efter endt kursus har vores kunder et sundt arbejdsmiljø og god trivsel Ny hypotese Vi reformulerede vores hypotese til: Der er behov for et kursus som supplement til lederuddannelsen. Et kursus som giver lederen redskaber til både at forebygge stress og opbygge trivsel, samt til at udforme og implementere en trivselspolitik. Nedenfor vil vi beskrive, hvorfor og hvordan vi er kommet frem til vores nye vision og hypotese. 4

6 Nyt fokus Fra Stress til Trivsel Vi havde i vores oprindelige hypotese fokus på håndtering og forebyggelse af stress. Vores fokusgruppe kunne se formålet og vigtigheden af forebyggelse og håndtering af stress. De mente, at emnet skulle tages alvorligt både nu og i fremtiden. En del var dog bekymrede for, om vores fokus på stress ville fremkalde en negativ og unødvendig smitteeffekt Jo mere vi taler om det, jo mere bliver der af det, og pludselig har alle stress. Derimod var flere anerkendende, hvis vi kunne formidle budskabet og værktøjerne under en mere positiv klingende titel som f.eks. trivsel. Vi kunne også selv bedre forholde os til ideen om at benytte Appreciative Inquiry med fokus på det positive og trivsel frem for stress. Fra Stress-spottere til lederuddannelse Ideen med Stress-spottere på medarbejderniveau fandt fokusgruppen interessant. De kunne godt forstå ideen. Den blev dog modtaget med en smule skepsis. Flere var bange for, at det kunne være svært for nogle ledere at gå til eller få råd fra en medarbejder. Nogle kunne føle, at de ikke slog til som ledere. Fokusgruppen mente, at spotning, håndtering og forebyggelse af stress, samt opretholdelse af god trivsel er og bliver et lederansvar. Det har vi lyttet til, og i vores materiale lægger vi op til, at vores kursus er et supplement til en lederuddannelse. Det betyder ikke, at vi i fremtiden ikke vil afprøve ideen med Stressspottere på medarbejderniveau. Vi tror på, at det kan være næste skridt i processen - efter uddannelsen af lederne, så kommer uddannelse på medarbejderniveau. Fra små og mellemstore virksomheder til alle virksomheder I vores hypotese var vores målgruppe små og mellemstore virksomheder. Vi mente, at de store virksomheder allerede havde fokus på stress og gjorde noget ved det. Det vi konkluderede var, at vi stadigvæk vil have de små og mellemstore virksomheder som vores målgruppe. Til dem vil vi primært tilbyde åbne kurser, da de hverken kan undvære eller har ledere nok til et lukket hold. Vi fandt også et potentiale i de større virksomheder. Her kan vi skræddersy kurser, der passer ind i deres kultur og med udgangspunkt i deres værdier. Ved en bredere målgruppe åbner vi for flere muligheder. Ulemperne kan være, at det er sværere at fokusere på, hvornår vi gør hvad. Vi har derfor valgt først at fokusere på det åbne kursus. Vi sender vores kursusbeskrivelser ud til vores netværk, og dernæst investerer vi i anden markedsføring (læs mere om det i afsnit fremtidig intervention). De større virksomheder tager vi fat i løbende, når vi har kontakt til dem i andre sammenhænge. Pris og længde på kursus Vi synes, at emner som stress og trivsel er så spændende, at vi nemt kan bruge flere uger på at formidle og komme i dybden med dem på et kursus. Hvis vi skulle være realistiske og begrænse os, ville 5 dage være et godt bud. Det viste sig, at 5 dage med stress og trivsel, ville være i overkanten for virksomhederne. Konkurrencen er hård, og et kursus som vores skal betales fra samme kasse som de traditionelle lederkurser. Selv om vores fokusgruppe kunne se vigtigheden, var de bange for, at mange ledere ville prioritere et 5 dages lederkursus frem for et stresskursus. Vi afholder derfor kurset på 3 dage for at få den dybde og det indhold, vi skønner nødvendigt for at klæde deltagerne på. På den måde mener vi at kunne nå hele vejen rundt. Suppleret med en målrettet handlingsplan for hjemmeopgaver mellem kursusdagene vil vi skabe endnu større effekt af læringen på selve kursusdagene. Til at fastsætte prisen brugte vi bl.a. Pindsvine-modellen (se også side 13). Vi har et attraktivt produkt, som vi gerne vil have solgt med fortjeneste. Vi brænder for vores koncept og har kompetencerne til at udføre det. Da fokusgruppen gav os input til vores prissætning, sørger vi for at tilbyde kurset til en attraktiv pris. Indhold Det indhold, vi havde forestillet os i vores hypotese, læner sig godt op af de tilbagemeldinger, vi fik via vores analyse. Det er vigtigt, at det ikke kun er teori via tankpasserprincip, men et personligt kursus med interaktion, erfaringsudveksling, værktøjer, øvelser og masser af dialog. Vi har sikkert alle sammen været ude at flyve og hørt stewardessernes vejledning omkring iltmaskerne. De siger: Tag altid din egen iltmaske på, før du hjælper dine børn. En af de ting, vi oplevede var vigtige for vores fokusgruppe, var netop, at den enkelte deltager skal have redskaber og øvelser til selv at kunne læse og håndtere egne symptomer. 5

7 Således at personen er bevidst om og i stand til at ændre de strategier, der kan føre til stress. Herefter kan vedkommende som god rollemodel opfange og håndtere, når en medarbejder eller kollega viser tegn på at bevæge sig væk fra trivsel på vej mod stress. I stedet for at udarbejde en stresspolitik, bliver det en trivsels- og sundhedspolitik, der bl.a. indeholder en beredskabsplan, virksomheden kan tage i brug, hvis en medarbejder viser tegn på stress. For at gøre kurset så brugbart og levende som muligt, fastholder vi fokus på målrettede øvelser via en handlingsplan mellem kursusdagene. Ligesom vi efter sidste kursusdag følger op med mails og giver mulighed for coaching med rabat i op til 6 mdr. efter kurset. Implementering God implementering er afgørende for, at vi undgår et såkaldt mappekursus (se ordlisten). Flere fra fokusgruppen ønskede selv et større fokus på både stress og trivsel. Den største udfordring er imidlertid manglende opbakning fra ledelsen/topledelsen. Uden denne opbakning er der en risiko for, at det netop bliver et mappekursus. For at sikre god implementering, udarbejder vi derfor en strategi for, hvordan vi bedst får fat i ledelsen. Sammen laver vi en handlings- og kommunikationsplan med det formål, at alle kender virksomhedens budskab omkring trivsel. Vi konkluderede på den baggrund, at et gå hjem møde er oplagt. På et gå hjem møde vil vi overordnet fortælle om symptomer, ansvar og adfærd. Ligesom vi vil informere om, hvordan deltagerne på kurset kan bruge deres viden i hverdagen og hvilken handlingsplan der fra ledelsens side er lagt op til. På den måde vil alle i virksomheden tale samme sprog, og alle vil vide hvilke ledere, de kan gå til, hvis de oplever symptomer hos sig selv eller en kollega. Det vi også erfarede i vores analyse var, at flere af de større virksomheder allerede har en fin stresspolitik og værdier omkring trivsel, som desværre bare ikke efterleves i alle tilfælde. De mente at have formidlet budskabet om deres stresspolitik ud i organisationen, men oplevede, at den menige medarbejder enten ikke havde læst den, brugt den eller vidste, hvordan de skulle få fat i den. Lederne kendte måske budskabet, men var ikke i alle tilfælde klædt på til at handle. Så konklusionen er, at en god implementering af handlingsplan fra top til bund er alfa omega for succes. Vores store ambitioner før analysefasen om at afholde kurset inden vores certificering, måtte vi sande var lige optimistiske nok. Vi havde hverken overvejet tidsperspektiv eller ressourcer. Ligesom vores fokusgruppe ikke var klar til at sende ledere/medarbejdere på kursus før til efteråret. Derfor valgte vi at formidle vores konklusion på Intervention 1 Et konklusionsmøde for vores fokusgruppe og interessenter. Vores konklusion er ligeledes baggrunden for udviklingen af vores kursuskoncept Fra Stress til Trivsel, som afholdes senere på året. Konklusionen kort Vi har fat i noget helt rigtigt og vigtigt for virksomhederne. Alle i fokusgruppen havde hjemme i virksomhederne været berørt af stress på den ene eller anden måde. Mange virksomheder havde ikke implementeret en stresspolitik og ikke noget beredskab, og hvis de havde var det ikke sikkert, at budskabet var nået ud til alle. Vi skal ikke uddanne Stress-spottere i denne omgang, men uddanne ledere, som skal lære at hjælpe sig selv og sine medarbejdere til bedre trivsel på arbejdspladsen. Intervention 1 På baggrund af resultaterne fra vores analyse samt den tid det kan tage at gennemføre en vellykket markedsføring med det formål at få fyldt et kursushold, besluttede vi tidligt i processen at lave to interventioner. Intervention 1 som et konklusionsmøde på analysen og samtidig en forsmag på intervention 2. Intervention 1 kunne vi nå at holde i forbindelse med projektforløbet og derfor kunne indhold og evaluering blive en praktisk del af projektet. Intervention 2 er planlagt til efteråret

8 Vores målgruppe til intervention 1 var primært fokusgruppen, som bistod os i forbindelse med vores analyse. Desuden inviterede vi andre med interesse for stress og trivsel - ledere, mellemledere og HRmedarbejdere. Interventionen planlagde vi som et tre timers konklusionsmøde/mini-kursus en torsdag eftermiddag. Vi var bevidste om at vælge et tidsrum på ugen, dagen og længdemæssigt som gav størst sandsynlighed for stort fremmøde og tid nok længemæssigt til at formidle vores budskab. Der kom 19 deltagere. Vi ønskede på intervention 1 at give deltagerne vores konklusion på de interviews, vi havde foretaget. Og desuden formidle yderligere information om emnet samt smagsprøver på effektive værktøjer til at håndtere stress og opretholde god trivsel på arbejdspladsen. Der er mange forskellige værktøjer til arbejdet med stress, vores mål var at give deltagerne enkle teknikker med hjem, som de umiddelbart kunne anvende i deres hverdag. Og det samtidig med at gøre dem nysgerrige og sultne efter mere og derfor melder sig til Intervention 2, kurset. Dette og hele den øvrige intervention 1 var loop læring. Vi fortalte, hvad der skulle ske, underviste og opsummerede lige som vi hele tiden holdt en rød tråd og henviste til noget, vi havde sagt tidligere. Hvordan vi mødte deltagerne I vores planlægning af præsentationen benyttede vi Komfurmodellen og 4-mat for at være sikre på at komme hele vejen rundt og møde deltagerne bedst muligt. Vi var også opmærksomme på de 4 læringsstile, samt VAKAD, for at få alle typer af fremmødte med og for at få en afvekslende intervention. De 4 læringsstile hvordan vi mødte deltagerne på intervention 1 Aktive: Sørgede for, at det ikke kun var forelæsning, men der også var indbygget interaktion i form af dialog, en lille demo og energiøvelse. Reflektive: Undervejs stillede vi reflekterende spørgsmål og læste op af stressfacts, der gav anledning til refleksion, ligesom vi bad om feedback i form af evaluering af hele processen fra analyse til intervention 1. Sansende: Vi viste facts om stress og metoder til værktøjer på en praktisk og konkret måde. Intuitive: Vi bad deltagerne komme med bud på stress symptomer Visuelle: Hele forløbet var meget visuelt, billeder og artikler på væggene, filpovers med farver og tegninger, bøger, blade mv. Verbale: Dialog, undervisning via tankpasserprincip, musik og løbende ord brainstorm på tavlen. Sekventielle: Hele undervisningen var bygget op på det sekventielle et skridt af gangen. Globale: Vi var i planlægningen ikke bevidste om den Globale læringsstil, men evalueringen viste, at flere deltagere havde haft aha oplevelser undervejs. VAKAD: for at møde de visuelle arbejdede vi med farver og tekst på flipovers og tavle - havde fokus på de perifere perceptioner via artikler om stress, vi havde hængt op på væggene. Vi mødte de auditive i vores tale og med musik i pauserne og til oplæsning af facts. Kinestetikerne fik vi bl.a. talt med gennem øvelserne, den guidede meditation og handouts. De A/D-ede mødte vi blandt andet med vores agenda, oplæsning af facts og brug af modeller. Også Gardners 9 intelligenser mødte vi på forskellig vis gennem interventionen. Intelligenserne, de 4 læringsstile og VAKAD overlapper i mange sammenhænge hinanden. 7

9 Eksempler på de 9 intelligenser og NLP Udpluk af de 9 intelligenser Matematisk logisk Visuel Musik Kinestetisk Natur A/D X NLP - VAKAD Visuel Auditiv X X Kinestetisk (X) X X Opbygning Hele opbygningen af intervention 1 var divergerende til at starte med. Vi lagde ud med - og tog udgangspunkt i - vores vision og hvilke muligheder, vi så ud fra analysen, facts og vores nye hypotese. Vi sluttede konvergerende med en konklusion på hele analysen, og vi afrundede med et loop som preteaching til intervention 2 nemlig salg af vores kursus i november. Vi lagde ud via helheds- og det deduktive princip og underviste primært via det formelle princip. På vores intervention 2 vil vi undervise mere efter det funktionelle princip ved at give kursisterne mulighed for at være endnu mere aktive bl.a. via mange praktiske øvelser undervejs. En del af præsentationen blev tankpasserprincip, da det var resultatet af analysen og rene facts, vi formidlede. Herefter var deltagerne aktive de svarede på spørgsmål og udfyldte flow-modellen (bilag 5). Vi afsluttede med en guidet meditation og følte her, vi kunne være helt kongruente med vores budskab og sende vores deltagere hjem med en tilstand af afslappet væren. Alle deltagerne udfyldte evalueringsskemaer og fik kopi af flow-modellen, litteraturliste og flyers med beskrivelse, dato og pris for kurset og gå-hjem-møder - Fra Stress til Trivsel. Bilag 3. Hvordan evalueringen faldt ud helt konkret fremgår af det kommende kapitel. Output jf. Blooms taksonomi for deltagerne efter intervention 1 og 2, var som følger: Viden intervention 1 viden om stoffet Forståelse intervention forståelse for stoffet Anvendelse intervention 2 kunne anvende stoffet i praksis Analyse Syntese Vurdering Præsentationen I vores planlægning af Intervention 1 indhold som præsentation havde vi meget fokus på, hvad det ville betyde at være tre personer på. Vi havde ikke prøvet det i fællesskab før og havde blandt andet betænkeligheder ved, om det blev for forvirrende at være tre om at formidle. Vi brugte megen energi på at fordele rollerne og øve overgange. Samtidig fokuserede vi på de fordele, vi kunne have ved at være tre på. I selve interventionen oplevede vi, at det var meget naturligt for os at dele præsentationen mellem os, ind imellem være på alle tre og ikke mindst supplere hinanden undervejs. Så for os blev det en styrke at være tre. Præsentationen skulle virke harmonisk, dog med præg af den, der var ansvarlig for det pågældende emne. Derfor tegnede vi hver især vores egne flip-overs og fik fordelt dem så vi arbejdede i begge sider af salen. På den store midtertavle opererede vi mere interaktivt med løsning af forskellige deltagerbaserede opgaver 8

10 undervejs. På den måde skabte vi de bedste betingelser for at nå de visuelle deltagere. For at ramme de auditive bedst muligt havde vi valgt musik, som vi syntes passede til emnet. Det kom på i pauserne, og undervejs i forløbet, bl.a. Played Alive med Saffri Duo som underlægning til oplæsning af en masse stress-facts og alfa musik til den guidede meditation. Indhold Første del af Intervention 1 var en formidling af analyseresultaterne. Derefter valgte vi at informere dybere omkring stress og trivsel. Vi tog udgangspunkt i en model omkring ansvaret i forhold til stress, symptomer på stress og ikke mindst, stresstrappen. Alt sammen beskrevet mere detaljeret nedenfor. Ansvarsmodellen 1 For at sikre, at alle er deres ansvar bevidst i forhold til opretholdelse af trivsel, er det optimale at skabe et fælles fundament at tale ud fra. Et fundament hvor der bl.a. er åbenhed omkring den enkeltes ansvar, som kunne se således ud: Ledelsen: Har ansvar for at sætte rammerne for den overordnede trivsel Lederen: Afklarer roller, rammer og forventninger. Kommer med klare udmeldinger. Sikrer trivsel og motivation. Har overblikket og planlægger arbejdet. Koordinerer teamets arbejde, så der hele tiden er flow og effektivitet. Er åben omkring stress og er en god rollemodel. Kender til facts og symptomer. Maner fordomme omkring stress til jorden. Sikrer sig at begreberne stress og travlhed er på plads. Teamet: Støtter og sparer med hinanden. Tager over, når en kollega har for mange udfordringer i forhold til ressourcer. Minder hinanden om brugbare værktøjer til at sikre trivsel. Den enkelte: Kender sine egne symptomer på at være på vej fra trivsel til stress. Siger til og fra. Sørger for at sætte sig ind i virksomhedens politik og benytte de værktøjer, der hjælper til at opretholde egen trivsel. Tegn på et stresset arbejdsmiljø Der er adskillige tegn på, at arbejdsmiljøet er stresset. En ellers engageret medarbejder mister lysten til sit arbejde Forhøjet sygdom og fravær blandt ellers pålidelige og ansvarsbevidste medarbejdere Effektiviteten mindskes Faldende kvalitet Faldende service kundeklager Personaleomsætningen er højere end normalt Tegn på, at en medarbejder er stresset, kan være: Fysiske symptomer hovedpine, synsforstyrrelser, hjertebanken Psykiske symptomer træthed, indre uro, koncentrationsbesvær Ændret adfærd opfarende, faldende arbejdstilfredshed, ændrede spisevaner 1 Kilde: Thomas Milsted: Stress grib chancen for et bedre (arbejds)liv 9

11 Stressfaserne / Stresstrappen 2 Det er væsentligt at kende sig selv og sine medarbejdere godt, da symptomerne kan være forskellige fra person til person. Når den enkelte bevæger sig i retning fra trivsel til stress, er det en proces over tid. Tiden er individuel. Alle kan lære sig at registrere de ændringer, der sker i processens forskellige faser og sikre sig, at der bliver sat målrettet ind i tide. Stresstrappen kan være et godt udgangspunkt for en leder, når temperaturen skal tages på den enkelte eller teamet i forhold til trivsel. Der er stor mulighed for at sætte ind i fase 1 og 2 og sikre sig, at den enkelte medarbejder hele tiden befinder sig tættere på trivsel end på stress. Når fasen er fundet, kan der sættes ind med den rigtige indsats det være sig mulighed for restitution, omlægning af arbejdsopgaver, frihed fra arbejdet eller andet, der har indflydelse på, at der er et match mellem udfordringer/krav og den enkeltes ressourcer på det pågældende tidspunkt. Til slut i intervention 1 fulgte vi op med et konkret lederværktøj se bilag 5, så en præsentation af konceptet Fra Stress til Trivsel og sidst en guidet meditation i kongruens med vores vision og metabudskab. 2 Kilde: Videreudvikling af model i Lederen som stresscoach kombineret med materiale om stress fra NLP Huset om Stressbelastningens tre niveauer. 10

12 Evaluering analyse/intervention Som tidligere beskrevet uddelte vi evalueringsskemaer til deltagerne sidst på intervention 1. Disse skemaer havde vi forinden udformet som en blanding af kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Vi ønskede, at deltagerne på forholdsvis kort tid var i stand til at give os så mange brugbare informationer som muligt. Essensen af denne evaluering var, at ingen i fokusgruppen havde forventet at få særlig meget ud af at deltage i foranalysen, men det fik langt de fleste. De havde heller ikke mange forventninger til konklusionsmødet, men gik derfra med et mere nuanceret syn på stress, fokus på at det er vigtigt at gøre noget ved stress og nye konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte i deres hverdag. Over halvdelen af deltagerne ønskede enten et åbent eller et skræddersyet kursus for ledere, hvilket bekræfter vores hypotese der er virkelig et behov derude. Vi fik meget positiv tilbagemelding på vores præsentation af indholdet samt vores samspil som gruppe. I forhold til realibilitet er vi udfordret af, at vi både havde inviteret fokusgruppen og andre interessenter. Vi har samlet alle data under ét og kan derfor ikke skelne, om det er vores primære målgruppe eller andre interessenter, som svarer, at de ønsker vores kursus. Vores evalueringstilgang i forhold til projektet har været virkningsevaluering. Vi har en idé, som vi formoder er god, vi tester ideen og ja, den er god, men der skal ændres lidt ved den for, at den bliver realistisk at gennemføre og giver det ønskede resultat. Løbende har vi evalueret på mål, indsats, proces, output og outcome for at designe den mest optimale proces for at møde vores vision: Efter endt kursus har vores kunder et sundt arbejdsmiljø og god trivsel. Vi mener, at denne form har passet perfekt til vores arbejdsform og metoder og med det største fokus på det bedste outcome. Model for analyse af evaluering / projekt Mål Indsats Proces Præstation Output Resultat Outcome Første vision stress Model1 Uddanne Stressspottere I stand til at spotte Bedre trivsel, mindre sygefravær Match mål og virkelighed Behovsanalyse Interview: personligt, telefon, mail Konklusion Ny hypotese Intervention 1 + ny vision Design af intervention 1 og overordnet design af intervention 2 Afholdelse Intervention 1 Indsats-evaluering Facts, bevidsthed, indsalg af kursus Intervention 2 = realitet Intervention 2 Salg og markedsføring Handlingsplan Tilmeldinger Intervention 2 Afholde intervention 2 Design færdig Selve kursus I&II&III Indsats-evaluering Uddanne ledere, værktøj mv Opfyldelse af vision 2 kursister omsætter til hverdag, transferevaluering Gruppen/projektet & intervention 1 I projektets opstartsfase udarbejdede vi en tidsplan over projektet. Vi regnede baglæns fra afleveringstidspunkt og indregnede forskellige mulige forhindringer, blandt andet en graviditet med termin primo juni. Vi evaluerede løbende den overordnede tidsplan, så vi alle tre hele tiden var klar på, hvornår vi skulle være færdige med hvilke opgaver. Vi fik en rigtig god metode indarbejdet hvor vi ridsede hovedpunkterne i processen og projektet op fra starten. Løbende evaluerede og rettede vi til, og næstkommende punkt/deadline blev pindet ud i detailopgaver. 11

13 Efter afholdelse af intervention 1 evaluerede vi i gruppen vores egen præstation. Vi fik leveret den vare, vi var kommet for at give deltagerne med hjem nemlig konkrete værktøjer, konklusion på analysen og nysgerrighed omkring intervention 2. At dømme ud fra de svar vi fik på evalueringsskemaerne, blev vores budskab godt modtaget, og vores performance, præstation og indhold var godt. Konklusion og fremtid Fremtidig intervention Intervention 2 Som tidligere beskrevet revurderede vi dels vores hypotese, dels vores tidsplan. Som konklusion på analysefasen traf vi et valg om at intervenere to gange. Første intervention i form af et konklusionsmøde for alle deltagere i analysen (er tidligere beskrevet). Anden intervention i form af konceptet Fra Stress til Trivsel, som byder på flere muligheder gå-hjem-møde for alle medarbejdere i den enkelte virksomhed eller et 3 dages færdigdesignet, åbent kursus for ledere, mellemledere eller HR medarbejdere. (Se bilag 3). Gå-hjem-mødet har det formål at sikre, at virksomhedens ansatte får skabt et fælles fundament og en åben dialog om både stress og trivsel. En åbenhed, der afliver fordomme, får begreber som travlhed og stress sat på plads og hjælper den enkelte til at være sig sit konkrete ansvar bevidst. Således at alle er med til at have fokus på trivsel og tør at melde sig på banen, når vedkommende selv, en kollega eller en medarbejder viser de allerførste tegn på at bevæge sig i en retning væk fra trivsel, på vej til stress. Pindsvine-modellen Kurset har til formål at sikre, at den enkelte leder bliver klædt på til at møde den enkelte medarbejder dér, hvor vedkommende er. Klædt på til både at give klare udmeldinger, planlægge arbejdet for den enkelte/teamet og sikre opretholdelse af trivsel og motivation. Kurset tager udgangspunkt i lederen selv, for siden hen at omhandle forebyggelse og håndtering af stress blandt medarbejdere. Det vil ske ved hjælp af teori, konkrete og brugbare værktøjer og cases. Den enkelte udarbejder en handlingsplan og arbejder med virksomhedens trivselspolitik. I en periode over 6 måneder efter endt kursus følger vi op på den enkeltes handlingsplan med det formål, at den ny viden implementeres og svarer til virksomhedens ønskede outcome. Undervejs i arbejdet med projektet har vi konstateret, at vi brænder for emnet. Vi tror på, at vi kan tjene penge på vores koncept, og at vi har kompetencerne til at udføre det. Samlet giver det stor styrke et stort felt dækket i Pindsvine-modellen 3. Inden intervention 2 arbejder vi videre for at kunne realisere ovenstående. Vi designer et endnu mere detaljeret kursusprogram for de 3 dage og udarbejder undervisningsmaterialer, der støtter vores overordnede målsætning. For at kurset bliver en realitet, lægger vi en indsats i at markedsføre os. Vi er allerede godt i gang med at skabe kontakter til medier. Vi indhenter priser på annoncering og undersøger markedet for messer. Allerede i analysefasen erfarede vi, hvor vigtigt det er at bruge sit netværk. Desuden signalerer vi overfor vores faste kunder og andre relationer, at vi udbyder kurser og gå-hjem-møder senere på året. Det gør vi ved at udsende nyhedsbrev og de flyers, vi har designet. Endelig arbejder vi på at købe fælles domæne og sætte et website op som et udvidet, fælles visitkort, hvor konceptet Fra Stress til Trivsel lanceres. 3 Kilde: Jim Collins: Good to Great 12

14 Evaluering efter Intervention 2 Efter kursets første dag vil vi evaluere os selv og kursusdeltagerne. Hvad angår deltagerne, vil vi kigge på, hvor de er i forhold til målsætningen for kurset. Hvor skal vi sætte ind i sidste fase? Skal målet justeres? Vi tænker ud fra det cirkulære princip. Hvad angår os selv, vil vi kigge på vores egen præstation og undervisningstilstand, herunder ressourceankring og håndtering af kritik og vanskelige personer. Vi vil løbende evaluere på, hvordan vi påvirker, at deltagerne har den rette indlæringstilstand. På kursets sidste dag vil vi lave en afslutningsevaluering i form af et spørgeskema for at afdække, hvor deltagerne var, da de startede på kurset (initial adfærd), og hvor de er nu (terminal adfærd). Efter en 6 måneders periode, hvor vi løbende har fulgt op på den enkeltes handlingsplan, vil vi evaluere igen. Denne gang som transferevaluering med fokus på, hvordan de tillærte værktøjer bruges i praksis. Vi kommer også omkring evaluering på organisationsplan på hvilken måde har kurset indvirket på virksomhedens målsætning? Hvad er virksomhedens outcome i forhold til trivsel, motivation, sygefravær, personaleomsætning m.m. Vi evaluerer dels ved at tale med lederne, dels ved at tale med medarbejderne, som gerne skulle kunne mærke en forskel i dagligdagen. Desuden sammenholder vi faktiske tal og målinger på sygefravær og personaleomsætning fra baseline til nu. Vi bruger evalueringerne som kvalitetssikring. Når vi laver målinger før, under og efter kurset, kan vi justere vores indsats og tilpasse vores design. Konklusion Undervejs i processen har vi evalueret og konkluderet. Vi startede ud med en hypotese om, hvilket behov der var for kurser omhandlende stress. Det viste sig, at vores hypotese og arbejdstitel ikke holdt stik. Vi forsatte ad nyt spor, med ny arbejdstitel Fra Stress til Trivsel. På den baggrund afholdt vi konklusionsmødet i april med gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Tilbagemeldinger som vi kan bruge i forhold til vores intervention senere på året. Vi oplever at være kommet i mål i forhold til at have søsat et kursus, der er behov for ude i virksomhederne. Et kursus, som vi er kongruente med, og som matcher vores vision på trods af, at det ikke svarer til vores oprindelige hypotese. Vi oplever at være kommet omkring tillærte analyse- og evalueringsværktøjer samt undervisningsmetoder og teorier, som vi naturligt har kunnet overføre til dette projekt. Det har været en lang proces, og vi glæder os over, at vores lille barn er født og kan vokse videre 13

15 Bilag 1 - Ordliste 4 MAT Undervisningsprincip, hvor spørgsmålene hvad, hvorfor, hvordan, hvad hvis besvares Appreciative inquiry AI Anden ordens kypernetik Baseline Blooms taksonomi Cirkulære princip Deduktiv Divergens Fokusgruppe Formelle princip Forming fase Funktionelle princip Goal grid Gruppeprocessen Helhedsprincip HR Induktiv Initial adfærd Fokus på det der allerede virker, bidrager med at finde ressourcer. Det vi fokuserer på, det skal vi have mere af anerkendende pædagogik Som konsulenter påvirker vi processen i virksomheden alene ved at være til stede og stille spørgsmål Hvad var status, inden kurset startede 6 trin som angiver stigende indlæringsdybde startende ved det simple og sluttende ved det komplekse Stoffet ses i sammenhæng, cirkel/spiral, man kommer tilbage til udgangspunkt og bygger ovenpå I traditionel undervisning gives begreberne først. Herefter trænes færdighederne i praksis At sprede ud Det udsnit af virksomheder/personer, vi udvalgte med henblik på interview i analysefasen Teoretisk fremstilling Betegner den første periode efter en gruppe er dannet, det er her vi observere og afventer. Kan sammenlignes med vores barndom Det tillærte praktiseres Model til mål og problemidentifikation Forming, storming, norming og transforming er en teori om, at deltagerne i enhver gruppeproces skal gennem alle faser. Nogle faser kommer man hurtigere igennem end andre. Hvis der sker store ændringer i en gruppe, kan man gå igennem faserne op til flere gange Først skabes den store ramme. Herefter præsenteres de enkelte elementer Human Ressource menneskelige ressourcer. I mange virksomheder er der i dag en HR-afdeling, der bl.a. tager sig af medarbejderudvikling Praksis først. Herefter teori Betegner deltagernes kompetencer, når kurset starter 14

16 Intervention KOMFUR modellen Kongruent Konvergens Betyder indgriben. I dette tilfælde betegner det den indsats, vi valgte. Intervention 1 konklusionsmøde. Intervention 2 kursus Præsentationsmodel. Står for: Kontakt, Overblik, Motivation, Fordybelse, Udforskning, Refleksion At der er balance mellem det, du siger, og det du gør At samle eller snævre ind Kvantitativ/Højt Struktureret Lukkede spørgsmål, bruges primært ved spørgeskemaer og telefoninterviews, typisk data og facts Kvalitativ/Lavt Struktureret Kybernetik anden ordens Mappekursus Metabudskab Norming fase Outcome Output Perifere perceptioner Pindsvine-modellen Preteaching Ressourceankring SMARTØF Storming fase Åbne spørgsmål, bruges primært ved dybdeinterviews og fokusgruppeinterviews Som konsulenter påvirker vi processen i virksomheden alene ved at være til stede og stille spørgsmål Et kursus, hvor du får kendskab til en masse brugbare værktøjer, som du ikke formår at benytte i hverdagen. Din nye viden forbliver til en mappe på en hylde i din virksomhed Overordnet budskab, som ligger bag hele interventionen På det tidspunkt i gruppen, hvor vi igen fungerer og har fundet vores roller. Kan sammenlignes med vores voksne år Resultat/udbytte Præstation Vi bliver påvirket af vores omgivelser, også på det ubevidste plan. Vi påvirkes også af det, der befinder sig ude i periferien af det felt, hvor vi har vores opmærksomhed Når en rentabel forretning skabes, kan Pindsvine-modellen være god at holde sig for øje. Optimalt set skal tre faktorer være opfyldt; brænd for opgaven. Hav de fornødne kompetencer til at løse den. Tjen penge. Appetitvækker i forhold til en fremtidig undervisningssituation En simpel proces til at bringe ressourcefulde tilstande ind i nuet, når der er behov for det Model til at arbejde med mål. S står for specifik. M står for målbart. A står for attraktivt. R står for realistisk. T står for tidsbestemt. Ø står for økologisk. F står for formuleret positivt Det er her deltagerne i gruppen viser deres sande jeg og kommer frem med meninger kan ske på en uhensigtsmæssig måde. Kan sammenlignes med vores teenage år 15

17 SWOT Tankpassermetode Terminal adfærd Transferevaluering Transforming fase V A K A/D Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths (Styrker, svagheder, muligheder, trusler). Underviseren fylder viden på tilhørerne. Underviseren er eksperten Betegner deltagernes kompetencer, når kurset slutter Målemetode, der fortæller i hvor høj grad færdighederne fra kurset er omsat i hverdagen Det tidspunkt hvor vi er ved at være færdige med en proces og måske skal starte en ny. Kan sammenlignes med vores alderdom, død og nyt genopstår V står for visuel (primært brug af synssansen) i undervisningen er det vigtigt at have noget visuelt med, plancher med farver og billeder. A står for auditivt (primært brug af hørelsen) i undervisningen er det godt at have noget lyd med eller være opmærksom på, hvis der kan være lyde, der generer. K står for kinestetisk (primært brug af følesansen og kroppen) i undervisningen er det godt med afprøvning af det indlærte. A/D står for Auditiv/Digital (indre dialog) i undervisningen er det godt at have skemaer og facts med 16

18 Bilag 2 - Goalgrid Goalgrid på vores mål Vi vil opnå: Medarbejdere der trives Lavere sygefravær Bedre bundlinie Trivsel Godt arbejdsklima Åbenhed og fælles fundament Klar ansvarsfordeling Vi vil undgå: Sygdom Sygemeldinger Stress Opsigelser fra medarbejdere Afskedigelser af medarbejdere Fordomme om stress Tvivl om begreber som stress og travlhed Vi vil beholde: Engagement Effektivitet Motivation Vi vil slippe for som andre har: Stress Sygdom 17

19 Bilag 3 - Fra stress til trivsel flyers 18

20 19

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Forebyg stress og hold balancen

Forebyg stress og hold balancen Forebyg stress og hold balancen Hvorfor tale om stress? WHO forudser, at depressioner, ofte som følge af stress i de næste 10 år vil være vores mest omfattende sundhedsproblem Hver 4 dansker føler sig

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Sådan spotter du stress og mistrivsel

Sådan spotter du stress og mistrivsel Sådan spotter du stress og mistrivsel Kend de små tegn og reager v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen IGLO: Stress kommer til udtryk og skal håndteres på flere niveauer på arbejdspladsen Individ Gruppe

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Har vi fundet opskriften?

Har vi fundet opskriften? Arbejdsmiljøet ved teamorganisering Det gode projekt- og teamsamarbejde Det gode kursus i ledelse af teams Har vi fundet opskriften? Karina Nielsen Arbejdsmiljøinstituttet Michael Munch-Hansen Michael

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED

SAMMEN OM MENTAL SUNDHED SAMMEN OM MENTAL SUNDHED V. PROJEKTKOORDINATOR MARTHA MONRAD HANSEN 13. oktober 2016 Dagsorden 1. Hvorfor denne indsats? Baggrund Partnerskabets sammensætning Målgruppe 2. Hvad viser vores undersøgelser?

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen

Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen Kom stressen i forkøbet på arbejdspladsen Fremtidens emne handler om forebyggelse af stress persolog Modellen: Læringsinstrumenter til ledelse af stress Undersøgelser viser: at mange medarbejdere er overbevist

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

BALANCE-projektet Nyhedskatalog

BALANCE-projektet Nyhedskatalog Nyhedskatalog Information om BALANCE-projektet fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, BALANCEkoordinatoren, Arbejdsmiljø København og Psykiatrifonden. Indhold Kære TRIO... 3 Nyt fra BALANCE-koordinationen...

Læs mere

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv

Integro anden aktør. Resultat - det eneste der tæller. Begejstring - dette skaber resultater. Respekt - ha det for andre, ha det for dig selv Integro anden aktør Vores opgave i livet Vi vil skabe arbejdslivsglæde. Sammenhæng mellem job og fritid, mellem det professionelle og private. Vi vil skabe helhed og mening. Harmoni og handling. Arbejdsglæde

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere