CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 EUROPA HAR BRUG FOR EN JOBPAGT side 10 FAGLIGE NYHEDER DIREKTE I DIN MAILBOKS SIDE 11 SVÆRT AT SIGE NEJ SIDE UDDANNELSE MOD KRISE SIDE DAN NOTER SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 CO-INDUSTRI HAR 100 ÅRS JUBILÆUM SIDE 6 EN STOR FAMILIE SIDE ESU PÅ SPORET SIDE 20 LØN SKAL VÆRE RETFÆRDIG SIDE 21 FAGLIG ORIENTERING SIDE VI HAR DET GODT SIDE 8-9 BLIV LEAN SIDE 24 IN ERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA VI HAR DET GODT SIDE 8-9 EUROPA HAR BRUG FOR EN JOBPAGT SIDE 10 FAGLIGE NYHEDER DIRE DIN MAILBOKS SIDE 11 SVÆRT AT SIGE NEJ SIDE UDDANNELSE M OD KRISE SIDE DANSKE NOTER SIDE 16 ERNATIONAL F

2 Så er forhandlingerne i ga I begyndelsen af januar lød startskuddet til industriens forhandlinger om nye overenskomster for godt timelønnede og funktionærer. Og fronterne er trukket skarpt op fra starten af. Mellem jul og nytår meldte en gruppe erhvervsledere eksempelvis ud, at de hellere tager en konflikt, hvis alternativet er, at lønomkostningerne stiger som følge af højere løn, mere efteruddannelse eller seniorordninger. Men selv om der hos CO-industris formand ikke ligefrem lægges op til lønfest, så går de to topforhandlere i CO-industri, henholdsvis formand Thorkild E. Jensen og næstformand Mads Andersen, efter et forlig, der bevarer medlemmernes realløn når resultaterne fra de decentrale forhandlinger regnes med. - Vores medlemmer har faste månedlige udgifter, som skal betales, så vi går efter at bevare reallønnen, sagde Thorkild E. Jensen på et pressemøde ved forhandlingernes start. Forhandlingerne på industriens område er toneangivende for de øvrige forlig på det store minimallønsområde. Det omfatter 85 procent af de knap lønmodtagere, der skal have nye overenskomster i dette forår. Flere temaer På industriområdet er der ud over reallønnen en række temaer på dagsordenen: Blandt andet seniorordninger, tillidsrepræsentanternes vilkår, efter- og videreuddannelse, 50-procentsreglen, funktionæroverenskomstens områdebestemmelse, arbejdsfordeling, tryghed i ansættelsen og lærlingeforhold januar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: INDUSTRIENS OK-FORHANDLINGER ER STARTET Den 4. januar blev der taget hul på forhandlingerne om nye overenskomster for godt industriansatte. I blandt andet Tyskland og Sverige er der lavet forlig for en række ansatte. SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA CO-industri har 100 års jubilæum i SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHAVN En samlet global organisation for verdens industriarbejdere er tæt på realitet. SIDE 7 VI HAR DET GODT Arbejdsvilkårene for danske tillidsrepræsentanter er bedre end deres europæiske kollegers. SIDE 8-9 EUROPA HAR BRUG FOR EN JOB- PAGT EU-politikerne skal sætte gang i vækst og jobskabelse, mener CO-industris formand. SIDE 10 FAGLIGE NYHEDER DIREKTE I DIN MAILBOKS Du kan nu abonnere på faglige nyheder fra CO-industri. SIDE 11

3 leder ng På arbejdsgiversiden går man efter at bevare virksomhedernes konkurrenceevne. Og det indebærer ikke nødvendigvis, at reallønnen kan forsvares, som DIdirektør Karsten Dybvad udtrykker det i artiklen side 4. DI viser i stedet stor interesse for at se på arbejdstiden. - Arbejdstiden er relevant at se på både i forhold til længde, placering og aflønning. Men den interesse deles ikke af CO-formanden: - Vi er ikke indstillet på at øge den ugentlige arbejdstid og heller ikke forhandle færre timer med tillæg igennem, som Thorkild E. Jensen udtrykker det på side 4. Realløn og tryghed På normallønsområdet lægger transportområdet den økonomiske linje for forligene. Også her står en bevarelse af reallønnen på dagsordenen. Da forhandlinger gik i gang et par dage senere end på industriområdet, gjorde topforhandler Jan Villadsen fra 3F Transport kravene op således: - Uddannelse, både når man er i arbejde og i opsigelsesperioden, bedre forhold for at tiltrække unge, seniorordninger, og så går vi efter at bevare reallønnen, sagde Jan Villadsen til nyhedsbureauet Newspaq. Ud over industrien og transporten skal der også forhandles på en række andre områder, både byggeriet, handel og service, slagteri og fødevareindustri, rengøring, beklædnings- og tekstilindustrien, frisørerne samt hotel- og restaurationsområdet. Alt i alt omfatter områderne knap lønmodtagere, hvis overenskomster skal fornyes dette forår. Det store spørgsmål er så, om det lykkes parterne at få enderne til at mødes i en række forlig. På industriområdet er 10. februar sat som deadline for forhandlingerne. Er der ikke opnået enighed her, er aftalen, at man drøfter, under hvilken form forhandlingerne skal fortsætte. Forside: Tillidsrepræsentant Finn Andersen fra Pressalit i Ry. Foto: Flemming Jeppesen SVÆRT AT SIGE NEJ Passion har fået tillidsrepræsentant Marianne Andreasen til at kaste sig ud i arbejdet med at etablere et ESU. SIDE UDDANNELSE MOD KRISE Når krisen kradser, så uddanner de sig på Pressalit A/S i Ry. DANSKE NOTER SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 16 SIDE 17 EN STOR FAMILIE Et værdifuldt ESU-samarbejde kræver god kommunikation over landegrænser, mener René Jensen fra Siemens A/S. SIDE ESU SAT PÅ SPORET Fuld opbakning til et europæisk samarbejdsudvalg i ITW. SIDE 20 LØN SKAL VÆRE RETFÆRDIG Uretfærdighed får tillidsrepræsentanter til at efterspørge nye lønsystemer. FAGLIG ORIENTERING BLIV LEAN Tre nye kurser om lean i 2012 SIDE 21 SIDE SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer otte gange årligt hver måned undtagen april, juli, september og december. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO 14001, arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001, kvalitetscertificering efter ISO 9001 og CSR-certificeret (samfundsmæssigt ansvar) efter DS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Linda Hansen Foto Harry Nielsen OK2012 Industriens overenskomstforhandlinger er startet Udenfor hev og sled kulingen i de fremmødte demonstranters røde faner og skilte: 50 procentsreglen er 100 procent diskrimination, lød budskabet blandt andet. Men indenfor i DI s midlertidige domicil på Amager var der roligt, da industriens fire topforhandlere skød gang i overenskomstforhandlingerne for industriens godt ansatte i starten af januar. Budskabet fra CO-industris formand Thorkild E. Jensen gik da også klart igennem til de fremmødte journalister: - Vi går efter at bevare reallønnen, og så skal der ske noget på uddannelsesområdet. Desuden har vi været til 12 møder rundt om i landet for at høre, hvad tillidsrepræsentanterne har at sige. Og de er meget optaget af større tryghed i ansættelsen, løn under sygdom og barsel, 50 procentsreglen, og at der bliver lavet noget for at få flere lærlinge og elever, lød det blandt andet fra Thorkild E. Jensen, der også er forbundsformand i Dansk Metal. På spørgsmålet fra en af de fremmødte journalister om, hvad han siger til HK/ Privats ultimative krav om at få fjernet 50 procentsreglen, lyder det: - CO-industri stiller ikke ultimative krav, men vi har kravet med til forhandlingsbordet. Arbejdsgivere afviser DI s administrerende direktør Karsten Dybvad lagde vægt på, at industriens konkurrenceevne bliver genskabt, og at der skabes vækst i Danmark. Men reallønnen er ikke nødvendigvis sikret. - Vi går efter at bevare virksomhedernes konkurrenceevne, og vi ser ikke for os, at man nødvendigvis kan forsvare reallønnen i den konkrete situation, sagde Karsten Dybvad. Heller ikke kravet om at få fjernet 50 procents-reglen vandt umiddelbart gehør hos arbejdsgiverne: - I 2010 blev kravet fremført og afvist, og vi afviser det også ved de her forhandlinger, lød det fra DI-direktøren. Karsten Dybvad udtrykte i stedet stor interesse for at se på arbejdstiden. - Arbejdstiden er relevant at se på både i forhold til længde, placering og aflønning. Den interesse deles dog ikke af CO-formanden, der straks afviste: - Vi er ikke indstillet på at øge den ugentlige arbejdstid og heller ikke forhandle færre timer med tillæg igennem. I stedet ser vi gerne, at der bliver taget flere lærlinge i industrien, og så ser vi også gerne, at der er mulighed for januar side 4 CO Magasinet Alle fire topforhandlere samlet til pressemøde. Fra venstre næstformand i CO-industri Mads Andersen, formand Thorkild E. Jensen, DI s administrerende direktør Karsten Dybvad og viceadministrerende direktør Kim Graugaard. Sverige I december blev der lavet en aftale af forhandlingsfællesskabet "Facken inom industrin". Aftalen omfatter medlemmer inden for blandt andet metal-, stål-, mine- og kemiindustrien. Den giver en tre procents lønstigning fra 1. februar 2012, og den løber frem til 31. marts Derudover er det aftalt, at der nedsættes arbejdsgrupper, som skal undersøge muligheden for et permanent arbejdsfordelingssystem, hvor virksomheder i lavkonjunkturer kan uddanne ansatte i stedet for at afskedige. Andre berørte emner er ligestilling, arbejdsmiljø og revalidering. Arbejdsgiverne forsøgte at få mere fleksibel arbejdstid, men den gik ikke. Aftalen kom i hus efter svære forhandlinger, hvor der blandt andet skete det, at et mæglingsforslag fra de såkaldte opartiske ordförende blev forkastet.

5 CO-industris formand Thorkild E. Jensen og DI s administrerende direktør Karsten Dybvad svarede på spørgsmål i omkring en halv time, da industriens overenskomstforhandlinger blev skudt i gang med et pressemøde i DI. mere uddannelse på området, sagde Thorkild E. Jensen. Deadline 10. februar Er der ikke opnået enighed om grundlaget for fornyelsen af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst den 10. februar, har parterne aftalt at drøfte, under hvilke former forhandlingerne eventuelt kan videreføres. Overenskomstforhandlingerne gælder direkte for omkring virksomheder og medarbejdere. Forhandlingerne føres af administrerende direktør Karsten Dybvad og viceadministrerende direktør Kim Graugaard, DI, og af CO-industris formand, forbundsformand Thorkild E. Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen. Finland Efter en strejke både blandt timelønnede og funktionærer blev der i slutningen af oktober indgået en to-årig aftale i den finske teknologisektor for de finske metalarbejdere, PRO (teknikere), UIL og TEK (ingeniører). Aftalen giver en minimumslønstigning på 2,4 procent for timelønnede og 1,6 procent for funktionærer fra oktober 2011 med mulighed for yderligere lokale lønforhandlinger. Fra 1. november 2012 er der aftalt en lønstigning på 1,9 procent for timelønnede og 1,2 procent for funktionærer, ligeledes med mulighed for yderligere lokal lønforhandling. Tyskland Så er de fire topforhandlere samlet i det lokale, som er rammen om de efterfølgende møder mellem parterne, til et forlig ser dagens lys. I den tyske stålindustri, der dækker omkring stålarbejdere, er der indgået en aftale, som gælder fra 1. december 2011 og 16 måneder frem. Aftalen giver en lønstigning på 3,8 procent for de 16 måneder. Derudover er der lavet en særlig aftale for lærlinge. Meningen er at fastansætte så mange færdiguddannede som muligt og som minimum give dem 12 måneders ansættelse efter endt lærlingeperiode. Mulighederne og de økonomiske vilkår for tidlig tilbagetrækning fra det fyldte 55. år er ligeledes forbedret. Ok-situationen i andre lande side 5

6 Af Dorthe Kragh Hip, hip, hurra CO-industri har 100 års jubilæum i 2012 Kortere arbejdsuge, længere ferie, løn under sygdom, mere efteruddannelse, arbejdsmarkedspension, barselsorlov, længere opsigelsesvarsel. Det er blot nogle af de mange landvindinger, som CO-industri kan se tilbage på, når kartellet den 1. juli 2012 kan fejre 100 års jubilæum. Jubilæet markeres blandt andet med en jubilæumsbog om CO-industris historie, en reception den 2. juli og et internationalt ungdomsseminar. CO-industri blev dannet tilbage i 1912 af tre fagforbund for faglærte, som ønskede at samle alle af arbejdere bestående fagorganisationer inden for jern- og metalindustrien i Danmark i fælles samarbejde og fælles fremme af deres medlemmers interesser i en centralorganisation. Dengang hed CO-industri Sammenslutningen af Arbejderorganisationer inden for Jærn- og Metalindustrien i Danmark og repræsenterede medlemmer. Siden skiftede kartellet navn til Metalarbejdere, CO-Metal og siden 1992 CO-industri, som i dag repræsenterer medlemmer fra otte fagforbund. Et af formålene med at danne en centralorganisation var at imødekomme den stigende konkurrence mellem faglærte og ufaglærte i de mange nye industrivirksomheder, hvor arbejdsgiverne mange steder ansatte ufaglærte til lavere løn end de faglærte. Et andet formål var at danne en modvægt til arbejdsgiverne i sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien januar side 6 Toneangivende Missionen lykkedes. Gennem 100 år har forhandlingskartellet forhandlet løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i industrien, og gennem stort set alle 100 år har de overenskomster, som CO-industri og industriens arbejdsgivere er nået frem til, været toneangivende, når der forhandles nye overenskomster på arbejdsmarkedet. Meget apropos ligger jubilæumsåret også i et år, hvor der skal forhandles overenskomster for de ansatte i industrien. Det første væsentlige overenskomstresultat blev opnået i 1919, da parterne blev enige om en otte timers arbejdsdag og en arbejdsuge på 48 timer. Siden er parterne blandt andet blevet enige om fem ugers ferie, en arbejdsmarkedspension og mere efteruddannelse. Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 blev det blandt andet til fratrædelsesgodtgørelser ved afskedigelser, en ekstra uges betalt forældreorlov til både mor og far, et ligelønsnævn og fri på grundlovsdag for funktionærer. CO Magasinet CO-industris nye jubilæumslogo, der blandt andet kan ses på hjemmesiden, på brevpapir og konvolutter samt i mails.

7 Af Dorthe Kragh Ny global organisation fødes i København En samlet global organisation for verdens industriarbejdere er tæt på realitet Nu ligger det helt fast. København skal stiftende kongres af den nye globale forventer, at det på fællesmødet i febru- være jordemoder, når verdens industri- føderation. ar vil blive afgjort, hvad føderationen arbejdere i juni 2012 slår sig sammen i Samme beslutning nåede ICEM frem til skal hedde. en ny global organisation. på sin ordinære kongres den 23. til De grundlæggende ting er nu tæt på Gennem længere tid har IMF (Interna- november i Buenos Aires i Argentina, at være besluttet i enighed. Når de har tional Metalworkers' Federation), ICEM mens ITGLWF traf beslutningen for læn- været til debat på den stiftende kon- (International Federation of Chemical, ge siden. gres, kan vi tage fat på at bygge en helt Energy, Mine and General Workers' Uni- Tilbage står et enkelt fællesmøde i fe- ny og endnu stærkere organisation for ons) og ITGLWF (International Textile, bruar, hvor de tre organisationer giver fremstillingsarbejdere i hele verden, si- Garment & Leather Workers' Federation) hinanden håndslag på, at de grundlæg- ger han. arbejdet på fundamentet til en fælles gende er enige om blandt andet ved- Det er de nordiske fagforeninger i frem- føderation, og nu er arbejdet skredet tægter, kontingentsystem og politisk stillingsindustrien, herunder CO-indu- så langt frem, at der er sat endelig tids- platform. stri, der gennem deres medlemskab af punkt på, hvornår føderationen er en den fælles nordiske organisation Indu- realitet. I begyndelsen af december 2011 beslut- Navnekonkurrence Den nye globale føderation har endnu striansatte i Norden er værter ved den stiftende kongres i København den 18. side 7 tede IMF s centralkomité på et møde i ikke noget navn, men der er i øjeblikket til 20. juni, hvor delegerede fra Jakarta, Indonesien, at indkalde til eks- udskrevet en navnekonkurrence blandt hele verden forventes at deltage. traordinær opløsningskongres i Køben- medlemsforbundene, og René Johan- havn for herefter at gå direkte til den sen, international sekretær i CO-industri,

8 Af Dorthe Kragh Vi har det godt - send flere penge me Arbejdsvilkårene for danske tillidsrepræsentanter er bedre end deres europæiske kollegers Danske tillidsrepræsentanter har det generelt lidt bedre end mange af deres europæiske kolleger. Men de savner tilbagemelding på deres arbejde. Det viser en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår i Holland, Belgien, Spanien, Tyskland og Danmark, som konsulenter og forskere fra TeamArbejdsliv og KaløvigCenter har deltaget i sammen med en række europæiske forskere i projektet Dialoque at work (Dialog på Arbejde). De danske tillidsrepræsentanter skiller sig især ud ved at have markant mere energi og lyst til arbejdet som medarbejderrepræsentant end deres europæiske kolleger. Det skyldes muligvis, at danske tillidsrepræsentanter oplever mere social støtte fra deres kolleger end tillidsrepræsentanterne i de fire andre EU-lande. - Danske tillidsrepræsentanter trives generelt mere i jobbet end deres kolleger i EU, siger Hans Jørgen Limborg, arbejdslivsforsker ved TeamArbejdsliv, der har været med til at foretage undersøgelsen blandt fire forbund i Danmark. Savner feedback Men ikke alt er fryd og gammen i Danmark. Undersøgelsen viser nemlig også, at tillidsrepræsentanter i Belgien, Spanien, Holland og Tyskland synes, at de får bedre feedback på deres arbejde end de danske tillidsrepræsentanter. De danske tillidsrepræsentanter efterspørger også i højere grad end deres europæiske kolleger mulighed for at finde ud af, om de gør deres arbejde godt nok, samt anerkendelse af deres professionelle kvaliteter fra deres fagforbund. - Undersøgelsen viser, at det stadig er en ensom funktion at være tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanterne oplever, at det er svært at få at vide, om de lever op til kollegernes og forbundenes forventninger til dem. Her er et område, hvor forbundene kan sætte ind ved blandt andet at støtte nye tillidsrepræsentanter mere, lave følordninger, hvis det er muligt, og mere systematisk føre samtale med tillidsrepræsentanterne, siger Hans Jørgen Limborg. Få suppleanter fortsætter Han hæfter sig også ved, at den danske del af undersøgelsen viser, at kun en side 8 CO Magasinet januar

9 re feedback tredjedel af tillidsrepræsentanterne har været suppleant, inden de blev valgt. - Mange har den forestilling, at suppleant er forstadiet til tillidsrepræsentantposten, men sådan forholder det sig ikke i de fleste tilfælde. Det tyder på, at forbundene ikke har fokus nok på suppleantens rolle, men i for høj grad tror, at de automatisk er de kommende tillidsrepræsentanter. Suppleanten kunne i langt højere grad være en støttefunktion til tillidsrepræsentanten, som kunne udnyttes meget mere ved, at forbundene tillagde funktionen større opmærksomhed og værdi, mener han. Til gengæld er både de danske og de europæiske tillidsrepræsentanter enige om, at de får den uddannelse, som de har behov for. Det hænger ifølge Hans Jørgen Limborg blandt andet sammen med, at de ikke føler, at der er tid til mere uddannelse. Han peger på, at selv om det kan være svært at sammenligne tillidsrepræsentanters vilkår i Danmark med tillidsrepræsentanters vilkår i for eksempel Spanien, så viser undersøgelsen, at der trods alt er mange ligheder. - Men det er klart, at det er nemmere at være tillidsrepræsentant i Danmark, hvor organisationsprocenten er væsentligt højere end i de øvrige EU-lande. I Danmark har vi trods alt haft en samarbejdsaftale i 112 år, mens Spanien for blot 35 år siden var et diktatur, siger han. Fælles udfordringer Selv om vilkårene er forskellige, står fagforbundene i EU dog med en fælles udfordring i forhold til tillidsrepræsentantfunktionen. Det er at fastholde og synliggøre behovet for tillidsrepræsentanter i en periode med stigende individualisering og globalisering. - De står over for en fælles udfordring, som hedder globalisering, og det faktum, at samfundene bliver mere og mere individualiserede. Lønmodtagere føler ikke behov for at have nogen til at forhandle deres løn og tale deres sag. Så selv om tillidsrepræsentanternes vilkår er forskellige, så er der også meget, der er ens, siger Maya C. Flensborg Jensen, forsker fra TeamArbejdsliv og medforfatter til undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt tillidsrepræsentanter i både den private og offentlige sektor. Alle tillidsrepræsentanter har fået de samme spørgsmål. side 9

10 Af Dorthe Kragh Foto Arkiv Europa har brug for en jobpagt EU-politikerne skal sætte gang i vækst og jobskabelse, mener CO-industris formand Manglen på job er Europas største udfordring. Det fastslog Thorkild E. Jensen, formand for CO-industri og forbundsformand i Dansk Metal, på konferencen European Business Day Den blev afholdt i København i slutningen af december og havde det danske EU-formandskab og fremtidens Europa på dagsordenen. Thorkild E. Jensen pegede på, at det er afgørende, at der på topmødet i marts under dansk formandskab bliver indgået en aftale om økonomisk ansvarlighed og finansiel stabilitet. - Aftalen om finansiel stabilitet er bydende nødvendig for at genskabe tilliden og lukke det enorme hul i europæisk økonomi. Ingen tvivl om det. Men den er langtfra tilstrækkelig. Den giver os et pusterum og forhåbentlig økonomisk troværdighed. Men den sikrer os ingen nye job, ingen ny vækst og ingen fornyet europæisk styrke på de globale markeder. Og det er dét, Europa og befolkningerne i Europa har brug for og forventer, at deres ledere leverer, sagde Thorkild E. Jensen på konferencen. en europæisk jobpagt en pagt, hvor medlemslandene forpligter sig til at skabe nye job. EU må investere i viden, innovation og en modernisering af industrien, hvis fremtiden skal tilhøre det europæiske fællesskab, mener Thorkild E. Jensen. Han påpegede blandt andet, at innovation skal være kernen i europæisk industripolitik. Her halter Europa langt bagefter lande som USA og Japan, som bruger en langt større andel af deres bruttonationalprodukt på innovation. - Uanset hvor vigtig pagten for finansiel stabilitet er, vil en jobpagt være vigtigere. Den er faktisk afgørende for den fremtid, der venter de europæiske virksomheder og lønmodtagere, sagde Thorkild E. Jensen. Konferencen European Business Day 2011 var arrangeret af CO-industri og DI januar side 10 CO Magasinet Invester i innovation Han fastslog, at nedskæringer alene ikke bringer Europa ud af krisen. Der skal investeres i forskning, innovation og udvikling, hvis Europa skal stå på væksttoget og forhindre, at en hel generation af unge, som endda er den bedst uddannede generation nogensinde, skal gå tabt for arbejdsmarkedet. - Derfor skal pagten om finansiel stabilitet følges af CO-industris formand Thorkild E. Jensen.

11 Af Dorthe Kragh Faglige nyheder direkte i din mailboks Du kan nu abonnere på faglige nyheder fra CO-industri Nu kan du få direkte besked, når der sker noget nyt i overenskomstforhandlingerne, når en faglig voldgift er afgjort, eller når CO-industri udgiver et nyt CO-Magasin. På hjemmesiden har du nemlig mulighed for at abonnere på et RSS-feed, der sørger for, at du løbende bliver orienteret på din computer eller din mobiltelefon, når der bliver lagt nyt på den del af hjemmesiden, som du har valgt at blive orienteret om. - Vi vil gerne gøre det lettere for tillidsrepræsentanterne og andre tillidsvalgte at holde sig orienteret om, hvad vi laver i CO-industri. Og med RSS-feeds håber vi, at de føler, at de får hurtige og gode informationer, siger Henrik Kjærgaard, souschef i CO-industri. De informationer, som du kan abonnere på, er markeret med en lille, firkantet orange knap med en hvid prik og to hvide buer i højre side af skærmen. Hvis du trykker på den orange knap, kan du tilmelde dig abonnement af siden. Derudover kan du ved at gå ind på den lukkede del af COindustris hjemmeside abonnere på CO-Meddelelser om blandt andet kurser og afgørelser i faglige voldgifter. Da den lukkede del af hjemmesiden kræver et log-in, vil du få det bedste resultat ved at være logget på hjemmesiden og modtage dine RSS-feeds i Internet Explorer. For at kunne modtage RSS-feeds skal du have en RSS-reader. Sådan en er indbygget i Internet Explorer, så hvis du vælger at abonnere på et RSS-feed, vil exploreren automatisk lægge readeren ind under favoritter, hvor du finder den under feeds. Det nye værktøj på CO-industris hjemmeside betyder eksempelvis, at du kan abonnere på nyheder fra overenskomstforhandlingerne 2012 ved at tilmelde dig feedet under Nyheder i den sorte menulinje og dernæst OK 2012 i rullemenuen. Desuden kan du abonnere på feeds om nyheder og pjecer og CO-Magasinet, så du får besked, så snart tingene er lagt på hjemmesiden. En anden måde at modtage sit RSS-feed er via Outlook, hvor RSS-kilde er standard. Her skal du klikke på mappen med RSSkilder i venstre-siden af skærmbilledet, trykke på linket tilføj feed og så kopiere den adresse ind, som du får i adressefeltet ved at trykke på abonner på dette feed på CO-industris hjemmeside. Derudover findes der mange andre RSS-readere, som kan downloades, ligesom du kan modtage RSS-feeds til din mobiltelefon enten via downloads eller ved at bruge den reader, som er i telefonen. side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Lars Horn Navn: Marianne Andreasen. Alder: 51 år. Arbejdsplads: Bates Cargo-Pak i Nørresundby. Bopæl: Visse ved Ålborg. Uddannelse: Ufaglært. Fagforbund: 3F. Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 22 kolleger, medlem af styregruppen for ITW s ESU, sidder i gruppebestyrelsen, er medlem af afdelingsbestyrelsen og afdelingens ligestillingsudvalg samt medlem af brancheudvalget. Har tidligere været arbejdsmiljørepræsentant. Familie: Bor sammen med sin kæreste gennem 32 år, har en søn på 15 år. Fritidsinteresser: Fitness. Følger sønnens fritidsinteresser, hygge med kolleger og veninder. Svært at sige nej, når m Passion har fået tillidsrepræsentant Marianne Andreasen til at kaste sig ud i arbejdet m januar side 12 CO Magasinet Hun ved godt, at hun kan være lidt dominerende. Men når ilden først får fat, og hun bliver interesseret i et projekt, så accepterer hun ikke bare et nej. Til gengæld har hun selv svært ved at sige nej, selv om det er en disciplin, som hendes mand flere gange har bedt hende øve sig i, når endnu en aftale bliver skubbet til side af et vigtigt møde. - Men jeg mener jo, at det er det, som gør hele forskellen på dem, som lever og ånder for at være tillidsrepræsentant, og så dem, der bare er det. Det er passionen og lidenskaben, der tæller. Det er det, jeg brænder for, og så gør jeg det altså 100 procent, siger Marianne Andreasen. Hun har været tillidsrepræsentant på Bates Cargo- Pak i Nørresundby igennem otte år og faglig aktiv siden begyndelsen af 90 erne. - Da jeg startede på arbejdsmarkedet, vidste alle, at de hørte til i kæden. Nu lever vi i en tid, hvor kæden brækker af for mange kolleger. De har simpelthen ikke forstået budskabet om, at det er netop nu, at vi skal holde sammen, at vi i fremtiden skal kæmpe for at bevare de goder vi har, fordi de er ved at smuldre fra os, siger hun. Hjælpe kolleger Og den faglige ild har nu fået hende til at kaste sig ind i kampen for at skabe et europæisk samarbejdsudvalg (ESU) i den internationale koncern ITW (Illinois Tool Works inc.), som hendes arbejdsplads er en del af. Hun har været med til at tage initiativ til oprettelsen af ESU, hun er valgt som den danske repræsentant for de ansatte i Danmark, og hun er netop blevet valgt ind i den seks mand store styregruppe, som skal koordinere ESU-arbejdet. - Da vi kom ind i ITW, oplevede jeg, at tingene var meget topstyrede. Vi ansatte skulle bare udføre vores arbejde. Og selvfølgelig skal vi det, men det betyder ikke, at de kan tilbyde os alverdens ting. Det kan vi i Danmark sige, og jeg mener, at vi har en forpligtelse til at hjælpe kolleger i de lande, hvor de ikke har de muligheder. Det vil jo være fedt, hvis

13 an brænder for sagen ed at etablere et ESU vi gennem ESU kan gøre opmærksom på vores arbejdsmiljø og vores overenskomster og lønninger de steder, hvor de ikke har de samme muligheder som os. Og omvendt få inspiration fra andre, siger hun. Et skud selvtillid Men selv om hun virker som en stålfast jyde, der ikke så let lader sig slå ud, så vaklede hun dog lidt, da de danske kolleger valgte hende til at repræsentere sig på europæisk plan. - Når man har et mål for øje, så virker det som noget, der ligger langt ude i tiden. Der er ingen problemer. Men da jeg pludselig havde målet inden for rækkevidde, begyndte jeg at tænke over, hvad i alverden det var, som jeg havde kastet mig ud i. Kan jeg nu klare det, har jeg vurderet mig selv for højt? fortæller hun. Men tvivlen blev skubbet til side, og selvtilliden fik et ordentligt tilskud, da hun som den eneste ikke blev tildelt en tolk ved det første møde for alle de nye ESUmedlemmer i Bruxelles. - Jeg havde jo ikke brugt mit engelsk i 100 år og en krig, men arrangørerne havde vurderet, at jeg var god nok til at undvære tolk, og så måtte jeg klare mig gennem uden. Det gik faktisk så godt, at én foreslog mig som formand for styregruppen. Det sagde jeg nej til. Men det gav mig en god følelse af, at jeg er en af dem, som de andre hører på, siger hun. Og så er vi tilbage til det med det dominerende. For Marianne Andreasen erkender selv, at det sværeste i det fremtidige arbejde med ESU nok bliver at få afvist hendes egne ideer. - Vores kulturer er væsentligt forskellige, og jeg skal helt sikkert lære at forstå, at fordi jeg synes, at det er en skidegod idé, er det ikke sikkert, at de andre gør det. Men jeg er en teamplayer, så det skal nok gå, fastslår hun. Bates Cargo-Pak Bates i Nørresundby producerede oprindeligt papirsække, men i 1975 begyndte man også at fremstille luftpuder til sikring af gods i transportsektoren. Den afdeling blev til Bates Cargo-Pak, som siden blev solgt fra og overtaget af ITW i Der er i dag 37 ansatte. ITW har i dag 825 virksomheder i 52 lande og cirka ansatte, heraf cirka ansatte i Europa. side 13

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN

CO-Magasinet. UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN CO-Magasinet Nr/År 06/2013 UDDANNELSE AFGØRENDE FOR INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 Kompas for OK2014 SIDE 6-7 DET DE UNGE VIL HA SIDE 8-9 MÆND TJEN MERE END KVINDER I INDUSTRIEN SIDE 10-11 UDDANNELSE AFGØRENDE

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE

CO-Magasinet STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE CO-Magasinet Nr/År 03/2014 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER SIDE 4-5 DANMARKS BEDSTE SAMARBEJDE SIDE 6-7 EUROPÆISK PATENTDOMSTOL TIL DE BAT SIDE 8-9 STORT JA TIL INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR

CO-Magasinet TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR CO-Magasinet Nr/År 03/2012 TO RISTEDE MED BRØD OG EN UDDANNELSE, TAK SIDE 4-5 GOD UDDANNELSE HANDLER OM MENNESKER SIDE 5 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRESEDDEL SIDE 6 LAVERE RISIKO FOR BRYSTKRÆFT PÅ NATARBEJDE

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11 CO-Magasinet Nr/År 07/2009 TekSam årsdag 7. oktober Side 24 25 år og ny tillidsrepræsentant på Lindø side 4 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lokalaftale holder styr på Lean Side 8-9 Det handler jo ikke

Læs mere

CO-Magasinet. PÅ FRITVALGSKONTOEN SIDE 17 INDUSTRIANSATTEs PENSIONSPENGE SKABER JOB på INDUSTRIområdet SIDE 18 INTERNATIONAL FAGBEV

CO-Magasinet. PÅ FRITVALGSKONTOEN SIDE 17 INDUSTRIANSATTEs PENSIONSPENGE SKABER JOB på INDUSTRIområdet SIDE 18 INTERNATIONAL FAGBEV CO-Magasinet Nr/År 02/2013 UdDANNELSE SKAL SIKRE INDUSTRIEN I DANMARK SIDE 4-5 LIGELØN?...AHH, DET SNAKKER VI IKKE SÅ MEGET OM SIDE 6-7 BLIV SKARP P LØNUDVIKLINGEN SIDE 8 FLERE FÅR BONUS SIDE 9 UdDANNELSE

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE

GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE Herning Vand har fået CO-industris Samarbejdspris 2014 Af Dorthe Kragh Det er den gode dialog i dagligdagen, som giver det gode samarbejde. Det mener tillidsrepræsentant

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE 10-11 EN TERRIER

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR

CO-Magasinet. UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR CO-Magasinet Nr/År 02/2010 UDDANNELSE I STEDET FOR FYRINGER Side 4 FLERE SKADER I METAL- OG MASKININDUSTRIEN Side 5 DANMARK SKAL SATSE PÅ INDUSTR Side 6-7 100 ÅRS KVINDEKAMP Side 8-9 UDDANNELSE I STEDET

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere