Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej Nykøbing F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F"

Transkript

1 Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013

2 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på det kliniske uddannelsessted Afdelingstype, organisation og struktur Gynækologisk/obstetrisk afsnit i Nykøbing F Føde-barselsafsnit: Føde-barselsafsnit 220 består af 8 familiestuer og 4 fødestuer, modtager alle ukomplicerede fødepatienter. Jordmodercenter Syd består af jordmoderkonsultationer i Nakskov, Maribo, Nykøbing F, Vordingborg og Stege. Føde-barselsafsnittet modtager visiterede "ikke patologiske" fødsler, ved behov for neonatal vurdering eller behandling visiteres de til at føde i Næstved. Alle fødende får tilbudt indlæggelse i 1 til 1,5 døgn efter fødslen, men ved problemer og specielle situationer, kan indlæggelsen være længere. Der er mulighed for genindlæggelse efter fødslen ved problemer. Gynækologisk dagafsnit: Har urogynækologisk speciale, men modtager også almene gynækologiske patienter 6 senge på dagafsnit 20 åbent fra mandag til fredag kl til gyn senge på obstetriskafsnit 220. Afsnit 20 modtager planlagte operationspatienter, der er gjort klar fra ambulatoriet, og kan udskrives samme dag. De patienter der ikke kan udskrives samme dag, skal henvises til Næstved eller overnatte på afsnit 220. Ambulatorium: Afdelingen består af 4 gynækologiske/ svangre ambulatorier 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen i sygehus Syd Jordemoder Karina Jensen Oversygeplejerske Susanne Greve Ledende overlæge Jens Prien Larsen 1.3 Afdelingens personalesammensætming Der er ansat både sygeplejersker, SSA er og sygehjælpere, jordmødre, læger, sekretærer. 2

3 side 3 Personalets anciennitet Der er ansat både nyuddannede sygeplejersker og sygeplejersker med op til års anciennitet Lokal Afdelingsledelse består af: Ledende overlæge: Jens Prien Larsen Oversygeplejerske: Susanne Greve Overjordmoder: Karina Jensen fuldtidsnormerede sygeplejersker fordelt på: 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef i ambulatoriet 1 klinisk sygeplejerske 1 ansvarlig klinisk underviser 15 sygeplejersker 0.86 afsnitsekretær 5.93 SSA/sygehjælper 9.49 overlæge/afdelings læger jordemødre 5.93 lægesekretærer 0.86 sekretær i jordmodercenter Sygeplejerskernes faglige efter - og videreuddannelse 2 Sygeplejersker har 7 ugers praktikvejlederuddannelse. 1 Sygeplejersker har længerevarende uddannelse. i palliation 1 Sygeplejerske har længerevarende efteruddannelse. i obstetrisk sygepleje 5 Sygeplejersker har kontinentuddannelse. 1 Sygeplejerske diplom i sundhed, som klinisk vejleder. Flere af sygeplejerskerne har alm. efteruddannelse for sygeplejersker 1 Sygeplejerske har diplom i ledelse 1.4 Vagtdækning afsnit 220 pr Bemanding i hverdage: sygeplejerske, 1 jordmoder, 1 SSA assistent jordmoder på fødestuerne sygeplejerske til barselsafsnit jordmoder +1 SSA delt mellem fødegang og barselsgang sygeplejerske + 1 SSA delt mellem føde og barselsgang jordmoder til fødestuerne jordmoder i døgnvagt Derudover: 1 klinisk ansvarlig sygeplejerske ca. 4 dage om ugen 1 koordinerende jordmoder 8-16 mandag torsdag 3

4 side 4 Weekend: sygeplejerske, 1 jordmoder, 1 SSA (delt med fødegang og barselsgang) jordmoder til fødestuerne sygeplejerske, 1 SSA (delt med fødegangen) + jordmoder til rådighed sygeplejerske, 1 SSA (delt med fødegangen)+ jordmoder til fødestuerne jordmoder i døgnvagt Vagtdækning afsnit 20 pr sygeplejerske kl sygeplejerske kl sygeplejersker kl som dækker ambulatoriet 1.5 Beskrivelse af de kliniske vejledere Kliniske undervisere/ vejledere Sonja H. Franck: Ansvarlig klinisk underviser med diplom uddannelse i sundhed, med fokus på læring. Arbejder fortrinsvis på afsnit 20 og i ambulatoriet Frikøbt fra vagter til at varetage de studerendes uddannelse. Mette Routhe: Klinisk vejleder i afdelingen med 1/6 diplom, klinisk vejleder modul Arbejder fortrinsvis i afsnit 220 og sekundært afsnit 20. Det forventes, at det er den ansvarlige kliniske underviser (AKU) der planlægger uddannelsesforløbene i afdelingen, tager de ugentlige samtaler med de studerende og sørger for at der bliver holdt forventningssamtaler, midtvejs og slutevalueringer og ellers følger op på de konkrete forløb de studerende måtte have i afdelingen. Det er også AKU`en i afdelingen, der har de studerende op til eksamen. Det er ligeledes AKU ens ansvar at være helt opdateret med sygeplejestudiet. Det er den daglige vejleders opgave at være den, der mest følger op på de studerendes forløb i afdeling 220. De øvrige sygeplejersker er ligeledes med til at vejlede de studerende i afdelingen. De fleste jordmødre har en 1/6 diplom som klinisk vejleder Bettina Koch: Er instruktionsjordmoder og tager sig af den overordnede planlægning af de kliniske forløb for jordmoderstuderende. 4

5 side Hvordan er uddannelsen organiseret i afdelingen Gynækologisk dagafsnit 20 fungerer som uddannelsessted for sygeplejestuderende gennem hele uddannelsen. Ny studieordning februar 2008: Modul 1, modul 2, modul 4, modul 11+12, modul Føde/barselsafsnit 220 fungerer som uddannelssted for studerende i punkt klinik og modul Da afsnit 20 kun har 6 dagsenge fungerer den næsten som en studieenhed. Der er adgang til computer med internet, hvor de studerende har mulighed til at fordybe sig. Der er ligeledes relevant litteratur at læse i. 1.7 Uddanner afdelingen andre faggrupper Afdelingen uddanner SSA elever, falckredderelever og jordmoder studerende, i afsnit 220. Der er indimellem også medicin studerende på besøg i afsnittet. Disse elever/studerende hører til under jordmødrene, men de jordmoderstuderende har en længere klinisk periode på barselsafsnittet. Den periode hvor de jordmoderstuderende er i klinik på barselsafsnittet, er det ofte en sygeplejerske der er vejleder for dem. 2.0 Sygeplejefaglige forhold: 2.1 Patientkategorier: Gynækologiske sygdomme/tilstande: urininkontinens prolaps cyster fibromer sterilisation aborter abcess endometriose blødningsforstyrrelser sterilitas kondylomer polypper Obstetriske sygdomme/tilstande: præeclampsi truende for tidlig fødsel, efter uge 35 hyperemesis blødning i graviditet IUGR 5

6 side 6 bækkenløsning vandafgang veer kejsersnit nyfødte ISIS gravide med specielle problemer PP med 2.2 Begreber der knytter sig til de patienter der er i afdelingen Begreber i sygeplejen: Grundlæggende fænomener hos patienter: Det korte møde med patienten i ambulatoriet/ dagafsnittet. Kontaktfænomener hos de nybagte mødre i forhold til deres børn Berøring, krop, nærhed, distance, empati. Omgivelsesområdet: I forhold til vores socialt belastede mødre. Forskellige rolle- og familiemønstre 2.3 Afdelinger vi samarbejder med i forhold til patientforløb der er i afdelingen. Gynækologisk afsnit 20: Der er et tæt samarbejde med gynækologisk ambulatorium og gynækologiske læger. Narkoseafdelingen Sammedagskirurgisk operationsafdeling Central operationsafdeling Obstetrisk afsnit 220: Der er et tæt samarbejde med obstetrisk ambulatorium og jordmødrene (fødestuerne er en del af afsnittet) Narkoseafdelingen og operationsafdelingen Børnelægerne Socialrådgiver Fysioterapeuter Børneafdelingen 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt. Internt samarbejde. Gyn. lægerne: Børnelægerne: Jordemødrene: Socialrådgiveren: Kommer dagligt og går stuegang Kommer til de børn med akut behov. Taler fødslerne igennem med fødepatienterne, ved behov. Varetager alle fødslerne i afsnittet. Har deres egne konsultationer ude i oplandet Kommer dagligt i afdelingen. 6

7 side 7 Bioanalytikere: Portører: Vi samarbejder med vores kontakt bioanalytiker Fast afdelingsportør i dagtimerne, der kører patienterne til operation. Eksternt samarbejde. Sundhedsplejersker: Alle mødre får udleveret kort til egen sundhedsplejerske. Kvartalsvise møder mellem de ledende sundhedsplejersker i Lolland, Guldborgsund samt Vordingborg kommune og kontaktpersoner fra børneafdelingen ligeledes deltager ledende jordmoder fra jordmoderkonsultationen Hjemmesygeplejersker: Kontaktes til de patienter der måtte have behov for hjælpemidler, ofte i forbindelse med incontinensproblemer. 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen. Hyppigst forekommende sygeplejefaglige opgaver: Almen sygepleje til gynækologiske og obstetriske patienter Præ- og postoperativ sygepleje. BOS hos alle patienter. Lægge/ seponere KAD, måle residual urin, blærescanne Flowmåling, blevejningstest, føre væske/vandladningsskema Oplæring i RIK og SIK Steril/ren forbindsskift Suturfjernelse/agraffjernelse Assistere ved GU Medicinering/selvmedicinering Give IV medicin Kosttilskud Opsætning af infusionsvæsker og blod Ammevejledning Vejledning i spædbarnspleje og observation i nyfødthedsperioden Vejledning omkring udskrivning af mor/barn PKU tagning, bestilling af hørescrenning og sundhedsplejerske Kost/kostvejledning til mor Blodtryk, urin ABS (gravide) Pleje af gravide med veer Pleje af gravide med risiko for tidlig fødsel Pleje af gemelli mødre Hyperemesispleje Pleje af gravide med sociale / misbrugsproblematik Pleje af gravide med blødning Vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisningsopgaver i.f.t. gynækologisk/obstetrisk sygepleje Oplæring i BS måling hos de gravide 7

8 side Sygeplejemetoder: Et redskab til at synliggøre det gode patientforløb, har været at opstille mål for plejen til gynækologiske og obstetriske patienter. For at være i stand til at leve op til disse mål, samt hvad der er god kvalitet inden for den instrumentelle og ekspressive sygepleje, har vi i stationært afsnit valgt plejeformen, tildelt patientpleje i en tillempet form, samtidig har vi delt plejepersonalet op i teams. Denne plejeform giver maksimal selvstændighed til den enkelte sygeplejerske. Hun har et klinisk, administrativt og pædagogisk ansvar. Samtidig stiller det store krav til den enkelte sygeplejerske, der nemt kan komme til at føle sig alene med de komplicerede og komplekse problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at der dagligt er mulighed for sygeplejefaglig vejledning. Idealet er en helhedssygepleje, hvor den forløbsansvarlige sygeplejerske i samarbejde med patienten planlægger, udfører og evaluerer alle plejemæssige opgaver. Det er således den forløbsansvarlige eller kontakt sygeplejerske, der sammen med patienten tilrettelægger plejeforløbet også for det tidsrum, hvor hun ikke er hos patienten. Når patienter med ovenstående diagnose og plejebehov bliver indlagt, er det teamet, som tager sig af dem. Personalet dygtiggøre sig i specialet og patienten kan derved tilbydes sygepleje, der hænger sammen med lægediagnosen, samt sygepleje, der retter sig imod de behov og problemer, patienten i øvrigt har. Da regionens sygehus i Nykøbing F har funktionen for urogynækologi, har vi dels i ambulatoriet, og dels på afsnittet mærket en markant stigning i antallet af kvinder med inkontinensproblemer. Derfor fik vi i 1999 uddannet en kontinenssygeplejerske, der har funktion dels i ambulatoriet dels på afsnittet. Der er efterfølgende uddannet 4 kontinenssygeplejersker. Urogynækologen og kontinenssygeplejersken har et meget tæt samarbejde og tager sig af alle de patienter, som bliver henvist til ambulatoriet. Vi arbejder på at patienten fra forundersøgelser og gennem de ambulante forløb bliver fulgt af kontinenssygeplejersken, er medansvarlig for supervision af kollegaer i relation til sygeplejefaglige problemstillinger i indlæggelsesforløbet. 2 dage om ugen har en kontinenssygeplejerske og en læge fra Nykøbing F incontinens ambulatorium i Næstved Der arbejdes med den forebyggende og sundhedsfremmende information samt praktiske hjælp til nybagte forældre. Plejen af gravide indlagt med svangreskabskomplikationer har vores interesse. Heldigvis ønsker faktisk alle nybagte mødre at amme og alle får tilbudt hjælp og vejledning i etablering af amning. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefaling omkring amning og bestræber os på at efterleve Uniceff`s og WHO s 10-punkts program så vidt vi overhovedet kan. For tiden arbejder afsnittet med projektet: Amning en tryg start. Det er Ingrid Nielsson der på landsplan er projektansvarlig, hele personalet har været på kursus i amningens grundregler. Sutteteknik, hyppighed for amning, barnets trivsel, forældrenes erfaringer. Afdelingen arbejder med særlig indsats overfor gravide med problemer. Kaldet ISIS gruppen. Disse piger må være indlagt 5 dage på afd. 220, hvis der er behov for længere indlæggelse bliver de indlagt 14 dage på børneafdelingen. 8

9 side 9 ISIS gruppen består af personale fra sengeafdeling, gynækologisk læge, børnelæge, socialrådgiver og medarbejdere fra hjemkommunen. 2.7 Sygeplejefaglige standarder, udviklings og forskningsprojekter: Faglig udvikling og aktivitet Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til patienter / brugere Akredditering i sygeplejen 2011 Løbende intern survay Spædbarnsvenligt sygehus Dokumentation af sygeplejen, elektronisk patientjournal +ESD Arbejdet med dagkirurgiske patienter Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til personalet Personaleudviklingssamtaler Temadage omkring unge mødre / misbrugere / risikofamilier Temadage omkring amning Afdelingsundervisning. Kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter med relevans for sundhedssektoren, akkreditering. Generelle sundhedsfaglige og driftsmæssige mål. Det er afdelingens mål, at yde undersøgelse, behandling og pleje til patienter med gynækologiske problemer i afdelingens optageområde. Det er afdelingens mål, at standarden på de nævnte områder skal leve op til bedste standards på landsplan. Det er afdelingens mål, at leve op til princippet om, at patienten møder færre, men bedre kvalificerede behandlere, bl.a. ved ændret organisation i gynækologisk/obstetrisk ambulatorium og sengeafsnit. Det er afdelingens mål, at leve op til forpligtelserne som regionssansvarlig overordnede koordinering, udvikling, uddannelse og kvalitetssikring på området, samt undersøgelse og behandling af udvalgte patienter. Det er afdelingens mål at yde svangreprofylakse, fødselshjælp samt behandling og pleje af sunde graviditeter, der mindst lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og til bedste standard. Med bedste standard menes, at viden, kunnen og apparatur i afdelingen skal kunne leve op til "State of the art". 9

10 side Beskrivelse af mål for sygeplejen i afdelingen. Værdigrundlag er lagt ind fælles for alle afdelinger. Mål for sygeplejen på afdelingen/ afsnittet At den kliniske sygepleje udføres på en etisk og ansvarlig måde, udvikles og forbedres, således at patienterne modtager en optimal pleje og omsorg inden for de afstukne rammer. At sygeplejen udføres i et åbent og ærligt tillidsforhold, hvor informationer og vejledning giver patienten mulighed for at vælge, handle og være ansvarlig for egen situation. At barselskvinden får de bedst mulige betingelser for at få etableret et nært mor / barn forhold samt at få opstartet et velfungerende ammeforløb At skabe imødekommende og trygge fysiske rammer for patienten. At tilstræbe et godt samarbejde monofagligt såvel som tværfagligt indenfor sygehuset, samt til den primære sundhedstjeneste. At sygeplejen udføres af kvalificeret og motiveret plejepersonale. At der skabes rammer for et godt arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling til gavn for en fortsat højnelse af den sygeplejefaglige standard samt udvikling af sygeplejefaglig kompetence. At skabe en attraktiv afdeling med et godt image. Til de ovenstående overordnet mål er der udarbejdet operationelle mål. 3.0 Uddannelsesmæssige forhold: 3.1 Hvordan introduceres de studerende til kliniske uddannelsessted: De studerende får ca. to uger inden klinik start et velkomstbrev tilsendt med beskrivelse af afdelingen uddannelsesprogram for det relevante semester. Den første dag er sat af til introduktion af AKU en. De næste dages introduktion foregår i afdelingen 3.2 Planlægning af klinisk forløb: Forløbet bliver planlagt individuelt mellem den studerende og den ansvarlige underviser/vejleder, det bliver planlagt ud fra hvilke ønsker / mangler den enkelte studerende måtte have. 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk forløb: Den studerende kan efter aftale med vejleder deltage i vagter. På afdeling 20 vil det læringsmæssigt være en fordel for den studerende at have nogle lukkevagter til kl. 20. På afd. 220 aftales det individuelt om det er en fordel at prøve en eller flere aftenvagter. 3.4 Hvordan er læringsmiljøet i afdelingen: Daglig vejledning til de studerende ved rapportgivning / uddelegering af 10

11 side 11 arbejdsopgaver. Daglig mulighed for refleksion med vejleder. Ugentlig /hver anden uge opfølgning / plan pr. studerende. Gennemgang af uddannelsesprogrammer. Under vejledning og supervision lærer den studerende at planlæggeudføre- og evaluere selvstændige sygeplejehandlinger, ud fra afsnittets mest forekomne patientsituationer. 3.5 Hvilke læringsmetoder / redskaber anvendes? Praktikforberedende undervisning: Færdighedstræning / vejledning. Observerende praktikstudier: Mesterlære-vejledning Interagerende praktikstudier: Refleksion før under- og efter en sygeplejehandling. Professionsrettede praktikstudier: Den studerende lærer at planlægge udfører og evaluere selvstændige sygeplejehandlinger 3.6 Hvilke patientforløb udbydes? Observation på fødegangen og evt. overvære fødsler og sectio. Følge gynækologiske patienter til operationer. Være med i ambulatoriet efter behov. Udredning for inkontinens, blødningsforstyrrelser 3.7 Forventninger til de studerende? At den studerende er aktiv m.h.t. udarbejdelse af egne kliniske mål. At den studerende er initiativrig At den studerende er interesseret og medansvarlig i egen uddannelse. At den studerende er åben overfor såvel positiv som negativ kritik. At den studerende evaluerer sin oplæring og giver tilbagemelding til personalet. 3.8 Hvordan anvender afdelingen de studerendes evalueringer af klinisk uddannelsessted? Vurderingerne bliver læst igennem for at se om der er nogle ting der kan rettes til ved næste klinik forløb. Vurderingerne bliver hængt op på afdelingens opslagstavle så alle kan læse dem og lære af dem. Udarbejdet af AKU Sonja Holm Franck Tlf: Mail: 11

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Page 1 of 6 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 11 er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere