Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej Nykøbing F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F"

Transkript

1 Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013

2 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på det kliniske uddannelsessted Afdelingstype, organisation og struktur Gynækologisk/obstetrisk afsnit i Nykøbing F Føde-barselsafsnit: Føde-barselsafsnit 220 består af 8 familiestuer og 4 fødestuer, modtager alle ukomplicerede fødepatienter. Jordmodercenter Syd består af jordmoderkonsultationer i Nakskov, Maribo, Nykøbing F, Vordingborg og Stege. Føde-barselsafsnittet modtager visiterede "ikke patologiske" fødsler, ved behov for neonatal vurdering eller behandling visiteres de til at føde i Næstved. Alle fødende får tilbudt indlæggelse i 1 til 1,5 døgn efter fødslen, men ved problemer og specielle situationer, kan indlæggelsen være længere. Der er mulighed for genindlæggelse efter fødslen ved problemer. Gynækologisk dagafsnit: Har urogynækologisk speciale, men modtager også almene gynækologiske patienter 6 senge på dagafsnit 20 åbent fra mandag til fredag kl til gyn senge på obstetriskafsnit 220. Afsnit 20 modtager planlagte operationspatienter, der er gjort klar fra ambulatoriet, og kan udskrives samme dag. De patienter der ikke kan udskrives samme dag, skal henvises til Næstved eller overnatte på afsnit 220. Ambulatorium: Afdelingen består af 4 gynækologiske/ svangre ambulatorier 1.2 Overordnet ledelse af afdelingen i sygehus Syd Jordemoder Karina Jensen Oversygeplejerske Susanne Greve Ledende overlæge Jens Prien Larsen 1.3 Afdelingens personalesammensætming Der er ansat både sygeplejersker, SSA er og sygehjælpere, jordmødre, læger, sekretærer. 2

3 side 3 Personalets anciennitet Der er ansat både nyuddannede sygeplejersker og sygeplejersker med op til års anciennitet Lokal Afdelingsledelse består af: Ledende overlæge: Jens Prien Larsen Oversygeplejerske: Susanne Greve Overjordmoder: Karina Jensen fuldtidsnormerede sygeplejersker fordelt på: 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef i ambulatoriet 1 klinisk sygeplejerske 1 ansvarlig klinisk underviser 15 sygeplejersker 0.86 afsnitsekretær 5.93 SSA/sygehjælper 9.49 overlæge/afdelings læger jordemødre 5.93 lægesekretærer 0.86 sekretær i jordmodercenter Sygeplejerskernes faglige efter - og videreuddannelse 2 Sygeplejersker har 7 ugers praktikvejlederuddannelse. 1 Sygeplejersker har længerevarende uddannelse. i palliation 1 Sygeplejerske har længerevarende efteruddannelse. i obstetrisk sygepleje 5 Sygeplejersker har kontinentuddannelse. 1 Sygeplejerske diplom i sundhed, som klinisk vejleder. Flere af sygeplejerskerne har alm. efteruddannelse for sygeplejersker 1 Sygeplejerske har diplom i ledelse 1.4 Vagtdækning afsnit 220 pr Bemanding i hverdage: sygeplejerske, 1 jordmoder, 1 SSA assistent jordmoder på fødestuerne sygeplejerske til barselsafsnit jordmoder +1 SSA delt mellem fødegang og barselsgang sygeplejerske + 1 SSA delt mellem føde og barselsgang jordmoder til fødestuerne jordmoder i døgnvagt Derudover: 1 klinisk ansvarlig sygeplejerske ca. 4 dage om ugen 1 koordinerende jordmoder 8-16 mandag torsdag 3

4 side 4 Weekend: sygeplejerske, 1 jordmoder, 1 SSA (delt med fødegang og barselsgang) jordmoder til fødestuerne sygeplejerske, 1 SSA (delt med fødegangen) + jordmoder til rådighed sygeplejerske, 1 SSA (delt med fødegangen)+ jordmoder til fødestuerne jordmoder i døgnvagt Vagtdækning afsnit 20 pr sygeplejerske kl sygeplejerske kl sygeplejersker kl som dækker ambulatoriet 1.5 Beskrivelse af de kliniske vejledere Kliniske undervisere/ vejledere Sonja H. Franck: Ansvarlig klinisk underviser med diplom uddannelse i sundhed, med fokus på læring. Arbejder fortrinsvis på afsnit 20 og i ambulatoriet Frikøbt fra vagter til at varetage de studerendes uddannelse. Mette Routhe: Klinisk vejleder i afdelingen med 1/6 diplom, klinisk vejleder modul Arbejder fortrinsvis i afsnit 220 og sekundært afsnit 20. Det forventes, at det er den ansvarlige kliniske underviser (AKU) der planlægger uddannelsesforløbene i afdelingen, tager de ugentlige samtaler med de studerende og sørger for at der bliver holdt forventningssamtaler, midtvejs og slutevalueringer og ellers følger op på de konkrete forløb de studerende måtte have i afdelingen. Det er også AKU`en i afdelingen, der har de studerende op til eksamen. Det er ligeledes AKU ens ansvar at være helt opdateret med sygeplejestudiet. Det er den daglige vejleders opgave at være den, der mest følger op på de studerendes forløb i afdeling 220. De øvrige sygeplejersker er ligeledes med til at vejlede de studerende i afdelingen. De fleste jordmødre har en 1/6 diplom som klinisk vejleder Bettina Koch: Er instruktionsjordmoder og tager sig af den overordnede planlægning af de kliniske forløb for jordmoderstuderende. 4

5 side Hvordan er uddannelsen organiseret i afdelingen Gynækologisk dagafsnit 20 fungerer som uddannelsessted for sygeplejestuderende gennem hele uddannelsen. Ny studieordning februar 2008: Modul 1, modul 2, modul 4, modul 11+12, modul Føde/barselsafsnit 220 fungerer som uddannelssted for studerende i punkt klinik og modul Da afsnit 20 kun har 6 dagsenge fungerer den næsten som en studieenhed. Der er adgang til computer med internet, hvor de studerende har mulighed til at fordybe sig. Der er ligeledes relevant litteratur at læse i. 1.7 Uddanner afdelingen andre faggrupper Afdelingen uddanner SSA elever, falckredderelever og jordmoder studerende, i afsnit 220. Der er indimellem også medicin studerende på besøg i afsnittet. Disse elever/studerende hører til under jordmødrene, men de jordmoderstuderende har en længere klinisk periode på barselsafsnittet. Den periode hvor de jordmoderstuderende er i klinik på barselsafsnittet, er det ofte en sygeplejerske der er vejleder for dem. 2.0 Sygeplejefaglige forhold: 2.1 Patientkategorier: Gynækologiske sygdomme/tilstande: urininkontinens prolaps cyster fibromer sterilisation aborter abcess endometriose blødningsforstyrrelser sterilitas kondylomer polypper Obstetriske sygdomme/tilstande: præeclampsi truende for tidlig fødsel, efter uge 35 hyperemesis blødning i graviditet IUGR 5

6 side 6 bækkenløsning vandafgang veer kejsersnit nyfødte ISIS gravide med specielle problemer PP med 2.2 Begreber der knytter sig til de patienter der er i afdelingen Begreber i sygeplejen: Grundlæggende fænomener hos patienter: Det korte møde med patienten i ambulatoriet/ dagafsnittet. Kontaktfænomener hos de nybagte mødre i forhold til deres børn Berøring, krop, nærhed, distance, empati. Omgivelsesområdet: I forhold til vores socialt belastede mødre. Forskellige rolle- og familiemønstre 2.3 Afdelinger vi samarbejder med i forhold til patientforløb der er i afdelingen. Gynækologisk afsnit 20: Der er et tæt samarbejde med gynækologisk ambulatorium og gynækologiske læger. Narkoseafdelingen Sammedagskirurgisk operationsafdeling Central operationsafdeling Obstetrisk afsnit 220: Der er et tæt samarbejde med obstetrisk ambulatorium og jordmødrene (fødestuerne er en del af afsnittet) Narkoseafdelingen og operationsafdelingen Børnelægerne Socialrådgiver Fysioterapeuter Børneafdelingen 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt. Internt samarbejde. Gyn. lægerne: Børnelægerne: Jordemødrene: Socialrådgiveren: Kommer dagligt og går stuegang Kommer til de børn med akut behov. Taler fødslerne igennem med fødepatienterne, ved behov. Varetager alle fødslerne i afsnittet. Har deres egne konsultationer ude i oplandet Kommer dagligt i afdelingen. 6

7 side 7 Bioanalytikere: Portører: Vi samarbejder med vores kontakt bioanalytiker Fast afdelingsportør i dagtimerne, der kører patienterne til operation. Eksternt samarbejde. Sundhedsplejersker: Alle mødre får udleveret kort til egen sundhedsplejerske. Kvartalsvise møder mellem de ledende sundhedsplejersker i Lolland, Guldborgsund samt Vordingborg kommune og kontaktpersoner fra børneafdelingen ligeledes deltager ledende jordmoder fra jordmoderkonsultationen Hjemmesygeplejersker: Kontaktes til de patienter der måtte have behov for hjælpemidler, ofte i forbindelse med incontinensproblemer. 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen. Hyppigst forekommende sygeplejefaglige opgaver: Almen sygepleje til gynækologiske og obstetriske patienter Præ- og postoperativ sygepleje. BOS hos alle patienter. Lægge/ seponere KAD, måle residual urin, blærescanne Flowmåling, blevejningstest, føre væske/vandladningsskema Oplæring i RIK og SIK Steril/ren forbindsskift Suturfjernelse/agraffjernelse Assistere ved GU Medicinering/selvmedicinering Give IV medicin Kosttilskud Opsætning af infusionsvæsker og blod Ammevejledning Vejledning i spædbarnspleje og observation i nyfødthedsperioden Vejledning omkring udskrivning af mor/barn PKU tagning, bestilling af hørescrenning og sundhedsplejerske Kost/kostvejledning til mor Blodtryk, urin ABS (gravide) Pleje af gravide med veer Pleje af gravide med risiko for tidlig fødsel Pleje af gemelli mødre Hyperemesispleje Pleje af gravide med sociale / misbrugsproblematik Pleje af gravide med blødning Vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisningsopgaver i.f.t. gynækologisk/obstetrisk sygepleje Oplæring i BS måling hos de gravide 7

8 side Sygeplejemetoder: Et redskab til at synliggøre det gode patientforløb, har været at opstille mål for plejen til gynækologiske og obstetriske patienter. For at være i stand til at leve op til disse mål, samt hvad der er god kvalitet inden for den instrumentelle og ekspressive sygepleje, har vi i stationært afsnit valgt plejeformen, tildelt patientpleje i en tillempet form, samtidig har vi delt plejepersonalet op i teams. Denne plejeform giver maksimal selvstændighed til den enkelte sygeplejerske. Hun har et klinisk, administrativt og pædagogisk ansvar. Samtidig stiller det store krav til den enkelte sygeplejerske, der nemt kan komme til at føle sig alene med de komplicerede og komplekse problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at der dagligt er mulighed for sygeplejefaglig vejledning. Idealet er en helhedssygepleje, hvor den forløbsansvarlige sygeplejerske i samarbejde med patienten planlægger, udfører og evaluerer alle plejemæssige opgaver. Det er således den forløbsansvarlige eller kontakt sygeplejerske, der sammen med patienten tilrettelægger plejeforløbet også for det tidsrum, hvor hun ikke er hos patienten. Når patienter med ovenstående diagnose og plejebehov bliver indlagt, er det teamet, som tager sig af dem. Personalet dygtiggøre sig i specialet og patienten kan derved tilbydes sygepleje, der hænger sammen med lægediagnosen, samt sygepleje, der retter sig imod de behov og problemer, patienten i øvrigt har. Da regionens sygehus i Nykøbing F har funktionen for urogynækologi, har vi dels i ambulatoriet, og dels på afsnittet mærket en markant stigning i antallet af kvinder med inkontinensproblemer. Derfor fik vi i 1999 uddannet en kontinenssygeplejerske, der har funktion dels i ambulatoriet dels på afsnittet. Der er efterfølgende uddannet 4 kontinenssygeplejersker. Urogynækologen og kontinenssygeplejersken har et meget tæt samarbejde og tager sig af alle de patienter, som bliver henvist til ambulatoriet. Vi arbejder på at patienten fra forundersøgelser og gennem de ambulante forløb bliver fulgt af kontinenssygeplejersken, er medansvarlig for supervision af kollegaer i relation til sygeplejefaglige problemstillinger i indlæggelsesforløbet. 2 dage om ugen har en kontinenssygeplejerske og en læge fra Nykøbing F incontinens ambulatorium i Næstved Der arbejdes med den forebyggende og sundhedsfremmende information samt praktiske hjælp til nybagte forældre. Plejen af gravide indlagt med svangreskabskomplikationer har vores interesse. Heldigvis ønsker faktisk alle nybagte mødre at amme og alle får tilbudt hjælp og vejledning i etablering af amning. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefaling omkring amning og bestræber os på at efterleve Uniceff`s og WHO s 10-punkts program så vidt vi overhovedet kan. For tiden arbejder afsnittet med projektet: Amning en tryg start. Det er Ingrid Nielsson der på landsplan er projektansvarlig, hele personalet har været på kursus i amningens grundregler. Sutteteknik, hyppighed for amning, barnets trivsel, forældrenes erfaringer. Afdelingen arbejder med særlig indsats overfor gravide med problemer. Kaldet ISIS gruppen. Disse piger må være indlagt 5 dage på afd. 220, hvis der er behov for længere indlæggelse bliver de indlagt 14 dage på børneafdelingen. 8

9 side 9 ISIS gruppen består af personale fra sengeafdeling, gynækologisk læge, børnelæge, socialrådgiver og medarbejdere fra hjemkommunen. 2.7 Sygeplejefaglige standarder, udviklings og forskningsprojekter: Faglig udvikling og aktivitet Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til patienter / brugere Akredditering i sygeplejen 2011 Løbende intern survay Spædbarnsvenligt sygehus Dokumentation af sygeplejen, elektronisk patientjournal +ESD Arbejdet med dagkirurgiske patienter Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til personalet Personaleudviklingssamtaler Temadage omkring unge mødre / misbrugere / risikofamilier Temadage omkring amning Afdelingsundervisning. Kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter med relevans for sundhedssektoren, akkreditering. Generelle sundhedsfaglige og driftsmæssige mål. Det er afdelingens mål, at yde undersøgelse, behandling og pleje til patienter med gynækologiske problemer i afdelingens optageområde. Det er afdelingens mål, at standarden på de nævnte områder skal leve op til bedste standards på landsplan. Det er afdelingens mål, at leve op til princippet om, at patienten møder færre, men bedre kvalificerede behandlere, bl.a. ved ændret organisation i gynækologisk/obstetrisk ambulatorium og sengeafsnit. Det er afdelingens mål, at leve op til forpligtelserne som regionssansvarlig overordnede koordinering, udvikling, uddannelse og kvalitetssikring på området, samt undersøgelse og behandling af udvalgte patienter. Det er afdelingens mål at yde svangreprofylakse, fødselshjælp samt behandling og pleje af sunde graviditeter, der mindst lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og til bedste standard. Med bedste standard menes, at viden, kunnen og apparatur i afdelingen skal kunne leve op til "State of the art". 9

10 side Beskrivelse af mål for sygeplejen i afdelingen. Værdigrundlag er lagt ind fælles for alle afdelinger. Mål for sygeplejen på afdelingen/ afsnittet At den kliniske sygepleje udføres på en etisk og ansvarlig måde, udvikles og forbedres, således at patienterne modtager en optimal pleje og omsorg inden for de afstukne rammer. At sygeplejen udføres i et åbent og ærligt tillidsforhold, hvor informationer og vejledning giver patienten mulighed for at vælge, handle og være ansvarlig for egen situation. At barselskvinden får de bedst mulige betingelser for at få etableret et nært mor / barn forhold samt at få opstartet et velfungerende ammeforløb At skabe imødekommende og trygge fysiske rammer for patienten. At tilstræbe et godt samarbejde monofagligt såvel som tværfagligt indenfor sygehuset, samt til den primære sundhedstjeneste. At sygeplejen udføres af kvalificeret og motiveret plejepersonale. At der skabes rammer for et godt arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling til gavn for en fortsat højnelse af den sygeplejefaglige standard samt udvikling af sygeplejefaglig kompetence. At skabe en attraktiv afdeling med et godt image. Til de ovenstående overordnet mål er der udarbejdet operationelle mål. 3.0 Uddannelsesmæssige forhold: 3.1 Hvordan introduceres de studerende til kliniske uddannelsessted: De studerende får ca. to uger inden klinik start et velkomstbrev tilsendt med beskrivelse af afdelingen uddannelsesprogram for det relevante semester. Den første dag er sat af til introduktion af AKU en. De næste dages introduktion foregår i afdelingen 3.2 Planlægning af klinisk forløb: Forløbet bliver planlagt individuelt mellem den studerende og den ansvarlige underviser/vejleder, det bliver planlagt ud fra hvilke ønsker / mangler den enkelte studerende måtte have. 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk forløb: Den studerende kan efter aftale med vejleder deltage i vagter. På afdeling 20 vil det læringsmæssigt være en fordel for den studerende at have nogle lukkevagter til kl. 20. På afd. 220 aftales det individuelt om det er en fordel at prøve en eller flere aftenvagter. 3.4 Hvordan er læringsmiljøet i afdelingen: Daglig vejledning til de studerende ved rapportgivning / uddelegering af 10

11 side 11 arbejdsopgaver. Daglig mulighed for refleksion med vejleder. Ugentlig /hver anden uge opfølgning / plan pr. studerende. Gennemgang af uddannelsesprogrammer. Under vejledning og supervision lærer den studerende at planlæggeudføre- og evaluere selvstændige sygeplejehandlinger, ud fra afsnittets mest forekomne patientsituationer. 3.5 Hvilke læringsmetoder / redskaber anvendes? Praktikforberedende undervisning: Færdighedstræning / vejledning. Observerende praktikstudier: Mesterlære-vejledning Interagerende praktikstudier: Refleksion før under- og efter en sygeplejehandling. Professionsrettede praktikstudier: Den studerende lærer at planlægge udfører og evaluere selvstændige sygeplejehandlinger 3.6 Hvilke patientforløb udbydes? Observation på fødegangen og evt. overvære fødsler og sectio. Følge gynækologiske patienter til operationer. Være med i ambulatoriet efter behov. Udredning for inkontinens, blødningsforstyrrelser 3.7 Forventninger til de studerende? At den studerende er aktiv m.h.t. udarbejdelse af egne kliniske mål. At den studerende er initiativrig At den studerende er interesseret og medansvarlig i egen uddannelse. At den studerende er åben overfor såvel positiv som negativ kritik. At den studerende evaluerer sin oplæring og giver tilbagemelding til personalet. 3.8 Hvordan anvender afdelingen de studerendes evalueringer af klinisk uddannelsessted? Vurderingerne bliver læst igennem for at se om der er nogle ting der kan rettes til ved næste klinik forløb. Vurderingerne bliver hængt op på afdelingens opslagstavle så alle kan læse dem og lære af dem. Udarbejdet af AKU Sonja Holm Franck Tlf: Mail: 11

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow. Indholdsfortegnelse. 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8.

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. side 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Børneafdeling 17 Kontaktperson: Nina Riisager, AKU Mødetid: Dag: 7.15

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Kvindeafdelingen. Beskrivelse af afdelingen. Beskrivelse af de enkelte sengeafsnit

Kvindeafdelingen. Beskrivelse af afdelingen. Beskrivelse af de enkelte sengeafsnit Kvindeafdelingen Beskrivelse af afdelingen Kvindeafdelingens sengeafsnit består af Afdelingen for kvindesygdomme, Barselsafdelingen og Fødegangen, som har en samlet afdelingsledelse. Hver af disse afsnit

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk-gynækologisk afdeling Afsnit 5 og 6 Sygehus: Næstved Sygehus Kontaktperson: Lisbeth Leinum, AKU Afsnit: Urologisk-gynækologisk Afd. 5 og 6 Mødetid: Dag:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afsnit B Udarbejdet juli 2014. Revideret Juni 2015 Geriatrisk afsnit B vi kan alt resten kan vi lære Geriatri er et af 9 Intern medicinsk grenspecialer, som beskæftiger sig med de undersøgelses,- behandlingsmæssige

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk studieafsnit D 13

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk studieafsnit D 13 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk studieafsnit D 13 Udarbejdet af personalet i afdeling D 13 Sjællands Universitets Hospital Roskilde 2016. 1 Sygehus: Sjællands Universitetshospital Roskilde

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS Indgang 51 AKU: Bettina D. Clausen Mail: bdc@regionsjaelland.dk Tlf: 58 55 98 40 Revideret Januar 2015 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED FOR SYGEPLESTUDIET AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Patienthotellet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Patienthotellet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Patienthotellet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Obstetrisk afsnit Kontaktperson: Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen

Organisation Gynækologisk ambulatorium 638 er en del af kirurgisk område på SVS, hvor afdelingsledelsen BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gynækologisk ambulatorium, 638 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2715 Klinisk vejleder Ulla Havshøj Dato Juli 2013 1. Organisatoriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af klinisk udannelsessted. Sammedagskirurgisk afsnit SDK Næstved Sygehus

Beskrivelse af klinisk udannelsessted. Sammedagskirurgisk afsnit SDK Næstved Sygehus 1 Beskrivelse af klinisk udannelsessted Sammedagskirurgisk afsnit SDK Næstved Sygehus 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur.

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Øjenafsnittet i Næstved

Øjenafsnittet i Næstved Øjenafsnittet i Næstved - Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Næstved sygehus Sygehus syd Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indledning: Øjenafsnittet modtager studerende på 11 og 12 modul

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Mavetarmkirurgisk afsnit Slagelse sygehus Region Sjælland Revideret marts 2014 Tine Kirsted og Charlotte Larsen, Kirurgisk afdeling Tlf: 5855 9851 Mail: tkt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere