bager Den lille elevvejleder NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bager Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere..."

Transkript

1 bager Den lille elevvejleder NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

2 Udgivet af: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Miljø- og kompetencesekretariatet Ungdomsansvarlig Helle Thomsen Sekretær Karin Granau Foto: Hanne Loop Layout og produktion: Westring + Welling A/S Udgivet: November 2007 Oplag: eks. Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 9 NNF specielt for unge 10 Vil du vide mere om NNF? 11 Uddannelsesforløb bager-konditor 12 Overenskomsforhold for elever: Overenskomst for elever mellem BKD og NNF 13 I retlige forhold 14 Uddannelsesaftale 14 II løn og arbejdsforhold 15 Arbejdstiden og afvigelser 15 Minimallønninger 18 Særlige tillæg 19 Overarbejde 22 Arbejdstøj 22 Lønningsperiode 23 Lønudbetaling NNF-ungdom

3 Ferie 24 Sygdom 28 Fravær på grund af barns 1. sygedag og hospitalsindlæggelse 28 Barsel og adoption 30 Tilskadekomst på virksomheden 31 Aflæggelse af prøver m.v. 31 Befordringsgodtgørelse 32 III tvistigheder 33 Tvistigheder 33 Protokollat 1 - Voksenelev 33 Protokollat 2 - Uddannelsesskift 34 Bilag 1 - Pension 35 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg 36 Adresseliste over NNF-afdelinger 37 Indhold Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 9 NNF - specielt for unge 10 Vil du vide mere om NNF? 11 Overenskomstforhold for elever 13 Uddannelsesforløb bager og konditor 13 Overenskomst for elever Bilag 5 til overenskomst mellem Bager- og Konditormestre i Danmark og NNF 14 I Retlige forhold 14 Uddannelsesaftale 14 II Løn og arbejdsforhold 15 Arbejdstiden og afvigelser 15 Minimallønninger 17 Særlige tillæg 17 Overarbejde 19 Arbejdstøj Den lille elevvejleder NNF-ungdom

4 Hej elev Som medlem af NNF vil du under din uddannelse være sikret på en lang række områder. Desværre ser vi ofte overtrædelser af de aftaler, som NNF og arbejdsgiverorganisationerne har indgået. Det gælder blandt andet områder som: Overenskomstens elevparagraffer. Ferielovsbestemmelser. Uddannelsesreglerne. For at styrke din situation under uddannelsesforløbet har Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) udgivet denne folder, hvor du kan læse om de mest nødvendige love og regler, som beskytter dig som elev. Bagerst i folderen finder du en oversigt over samtlige NNFafdelinger. Du kan kontakte din lokale NNF-afdeling, hvis du er i tvivl om dine uddannelses-/overenskomstforhold. Venlig hilsen Ole Wehlast Formand NNF Den lille elevvejleder NNF-ungdom

5 Forbundets specielle elevunderstøttelse Af erfaring ved vi, at mange elever opsiges efter læretidens udløb. Derfor tilbyder vi dig at blive medlem af Forbundet. Som elevmedlem er du omfattet af den specielle forbundsunderstøttelse, som svarer til dimittendsatsen, der for tiden udgør 560 kr. pr. dag fra første ledighedsdag. Vi forlanger blot, at du i 2 år har været elevmedlem i NNF. Påtænker du at begynde en erhvervsuddannelse indenfor NNF, hvor elevtiden er, kortere end 2 år, skal du være elevmedlem hele uddannelsestiden. Prisen for et medlemskab kan ses på eller spørg i en af NNF s lokale afdelinger. Hvis du ikke ønsker at være elevmedlem i NNF, så husk alligevel at henvende dig i din lokale NNF afdeling inden 2 uger efter uddannelsens afslutning for at blive medlem af a-kassen. Du vil da være berettiget til dagpenge efter en måneds ledighed. Elever uden elevkontrakt Som elev uden elevkontrakt på grundforløbet Jord til bord, har du mulighed for at blive medlem. Er du medlem af NNF, får du automatisk tilsendt fagbladet NNF-Arbejderen. Udover dette har du mulighed for at deltage i NNF-Ungdoms mange aktiviteter - læs mere om det under afsnittet Specielt for de unge NNFere. For at blive meldt ind i NNF, skal du henvende dig i din lokale NNF-afdeling og få en indmeldelsesblanket. Oversigt over NNF-afdelinger finder du bagerst i denne folder. HUSK, at når du får en elevkontrakt, er det vigtigt, at du melder dig ind i NNF, som elevmedlem - se hvorfor i afsnittet Forbundets specielle elevunderstøttelse. Er du nyudlært og har været elevmedlem af Forbundet i 2 år eller hele uddannelsestiden, hvis din uddannelse er kortere end 2 år, så husk, at du også inden 2 uger efter uddannelsens afslutning skal henvende dig i afdelingen for at blive meldt ind i A-kassen Den lille elevvejleder NNF-ungdom

6 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF Det er en misforståelse, hvis man tror, at elever ikke har brug for en fagforening. Som elev er du underlagt endnu flere regler og love end som udlært. Erfaringerne viser desværre, at som elev er det specielt vigtigt, at være medlem af en fagforening. Det gælder ikke mindst hvis din elevplads er et lille sted, hvor du ikke har mange kolleger eller en tillidsrepræsentant at tale med. NNF - din fagforening NNF står for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Bag de lange ord gemmer sig folk, der laver en stor del af det, vi spiser, drikker og ryger. De arbejder i bagerier, konditorier, slagterier, mejerier eller på fabrikker, hvor man producerer brød, kager, slik og cigaretter. Vi er cirka medlemmer i NNF. Medlemmerne er fordelt på 25 lokalafdelinger over hele landet. Din fagforening er til for at blive brugt. NNF kan hjælpe dig, når du har problemer med din uddannelse, eller hvis du ikke får det, som du har ret til. Det kan for eksempel være, hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig, hvad han skal, eller hvis de forhold du arbejder under ikke er i orden. Hvis du er uheldig og får en arbejdsskade, eller hvis du kommer ud for en ulykke på din arbejdsplads, er NNF parat til at hjælpe dig Den lille elevvejleder NNF-ungdom

7 I din lokale NNF afdeling kan du også få råd og vejledning. Blandt andet vil afdelingen typisk have information om jobsituationen inden for netop din branche eller rådgivning om forskellige uddannelser. I NNF kan du også altid få svar på eventuelle spørgsmål om din uddannelse - f.eks. om du lærer det du skal, eller hvad dine muligheder er, når du er udlært. NNF - specielt for unge Du er langt fra den eneste unge i NNF. Faktisk er der cirka medlemmer af forbundet, som er under 31 år. Der bliver lavet ting specielt rettet mod elever og vores unge medlemmer. Det meste er gennem NNFs ungdomsorganisation, NNF-Ungdom, hvor man kan være med så længe man er elev eller under 31 år. Vil du vide mere om NNF? Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om de fede tilbud NNF har til dig, så ring til NNF på telefonnummer og spørg efter den ungdomsansvarlige, eller du kan gå ind på NNF s hjemmeside hvor du finder de nyeste tiltag og arrangementer. Uddannelsesforløb bager og konditor Den fulde uddannelse til bager eller konditor tager 3 år og 7 måneder, men er modulopdelt. Den modulopbyggede uddannelse starter med et grundforløb på 2 år og 1 måned, som afsluttes med en fagprøve. De, der har valgt bager, vil herefter være uddannede brødbagere og tilsvarende vil de, der vælger konditor, være uddannede kagekonditorer. Udover 20 ugers grundskoleforløb skal eleverne på 2 gange 4 ugers skoleophold i dette forløb Den lille elevvejleder NNF-ungdom

8 Eleverne kan efter dette forløb vælge en pause i uddannelsesforløbet og gå ud og arbejde med de kompetencer, de har erhvervet sig, eller de kan vælge at forsætte uddannelsesforløbet, som herfra er i moduler på 4,5 måned. Hvert modul afsluttes med en fagprøve. For at opnå den fulde kompetence som bager eller konditor, og dermed komme op til en svendeprøve og få et svendebrev, skal der gennemføres 4 moduler. På hver af de 4 moduler er der 2,5 ugers skoleophold. Overenskomstforhold for elever Er du i tvivl, om noget i forhold til din overenskomst, så skal du kontakte din afdeling (se listen bagerst i denne folder) Den lille elevvejleder NNF-ungdom

9 Overenskomst for elever Bilag 5 til overenskomst mellem Bager- og Konditormestre i Danmark og NNF I Retlige forhold 1 Uddannelsesaftale 1. Læretiden, i henhold til 4 i bekendtgørelse om uddannelse til bager, konditor, chokolade og konfekture, er 3 år og 7 måneder. 2. Det er en betingelse for gennemførelse af en elevuddannelse, at der mellem elev og en eller flere virksomheder er indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse på en af myndighederne godkendt aftaleformular. Uddannelsesaftalen skal fremsendes til teknisk skole. overenskomstens bestemmelser om anden arbejdskraft, jfr. overenskomstens 2. Forældelsesbestemmelsen i overenskomstens 27, fagretlige regler gælder ikke i dette tilfælde. Et sådant krav om erstatning kan ikke tillige gøres gældende i forbindelse med behandling i henhold til bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr. 668 af 29. juli 1992, Skoleundervisningen inkl. Grundforløbet / 2. skoleperiode varer 35 uger. 4. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning. II LØN OG ARBEJDSFORHOLD 2 - Arbejdstiden og afvigelser Stk. 1 A. Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge, svarende til 160,33 pr. måned, eksklusiv pauser. Foreligger der ikke et godkendt læreforhold etableret i henhold til foranstående, betales løn i henhold til Den lille elevvejleder NNF-ungdom

10 B. Arbejdstiden kan tilrettelægges med 37 timer i den enkelte uge eller som et gennemsnit over 8 uger i fast plan i alt 296 timer. C. Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til medarbejderens og virksomhedens behov og skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. D. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis udføres arbejde på 6. dagen. I sådanne tilfælde betales arbejdet som overarbejde, med tillæg til timelønnen på 100 %. Arbejdets varighed skal være mindst 5 timer. Stk. 2. Hvor der kan opnås lokal enighed, kan der arbejdes 74 timer over en 2-ugers periode (6 + 4 dage). Alt arbejde herudover betales som overarbejde. Stk. 3. Arbejdstiden lægges mellem kl Stk. 4. Tilrettelæggelse af arbejdstiden aftales lokalt, men den daglige arbejdstid må ikke overstige 9 timer. Medarbejderne har krav på 2 sammenhængende fridage indenfor for hver 14 dages periode. Arbejdstiden tilrettelægges herudover således, at hver enkelt medarbejder over en 13 ugers periode har seks friweekends. Stk. 5. Arbejde på friweekends betragtes som overarbejde. Stk. 6. Ved arbejde ud over 5 timer pr. dag aftales det, at medarbejderen holder en samlet pause. Den daglige tid til pause må dog ikke overstige ½ time, der så vidt muligt placeres midt i arbejdstiden. Stk. 7. Senest fredag middag i den forudgående uge modtager medarbejderen meddelelse om arbejdsplanen, der skal have samme længde som den under B anvendte arbejdstidsperiode. For manglende arbejdsplan betales én timeløn med et tillæg på 50 % Den lille elevvejleder NNF-ungdom

11 3 Minimallønninger Elever, der har gennemført grundforløbet / 2. skoleperiode inden uddannelsesaftalens indgåelse, overgår efter 6 måneders ansættelse til 2. års lønsatser. 1. marts marts læreår kr ,00 kr ,00 2. læreår kr ,00 kr ,00 3. læreår kr ,00 kr ,00 sidste 7 måneder kr ,00 kr ,00 Brødbager/kagekonditor udd. 1. marts marts år kr ,00 kr ,00 2. år 1 mdr. kr ,00 kr ,00 Profil 1 og 2 kr ,00 kr ,00 Profil 3 og 4 kr ,00 kr ,00 BB/KK med to års anciennitet Profil 1 og 2 kr ,00 kr , Særlige tillæg 1. For arbejde på nedennævnte tidspunkter betales desuden følgende tillæg pr. time. Arbejde i tidsrummet kl til kl må kun udføres af elever over 18. år. Der kan beregnes tillæg for halve timer Alle dage mellem kl ,50 39,50 Søn- og helligdage kl (hele døgnet) 27,50 28,50 1. maj og Grundlovsdag fra kl ,50 28, juledag, 2. juledag og Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Kr. Himmelfartsdag og St. Bededag er betalte fridage, således at forstå, at for hver af de nævnte søgnehelligdage, der falder i kalenderugen, nedsættes antallet af arbejdsdage tilsvarende (med 1/5 af den ugentlige arbejdstid p.t. 7,4 timer) med fuld lønudligning Den lille elevvejleder NNF-ungdom

12 Såfremt friheden ikke kan afvikles i den uge, hvori helligdagen falder, kan det aftales, at friheden afvikles som følger: For så vidt angår 1. juledag, 2. juledag og Nytårsdag kan friheden afvikles enkeltvis eller samlet indenfor perioden den 1. december til den 28. februar. For så vidt angår Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Kr. Himmelfartsdag og St. Bededag kan friheden afvikles enkeltvis eller samlet indenfor perioden den 1. marts til den 31. oktober. Udføres der arbejde på ovenstående dage, betales en normal dagløn samt tillæg i henhold til 5 og i tilfælde af overarbejde tillige tillæg i henhold til 8. Hvis friheden ikke kan afvikles inden for de nævnte periode, betales et tillæg på kr. 345, Den lille elevvejleder NNF-ungdom

13 5 Overarbejde 1. Der kan ikke fordres udført overarbejde af elever under 18 år. 2. I tilfælde af merarbejde af presserende art for elever over 18 år, skal dette afspadseres inden for 4 måneder i forholdene: 1. og 2. time = 1 time og 30 minutter derefter = 2 timer 6 Arbejdstøj Virksomheden udleverer frit arbejdstøj i et omfang, der svarer til de til enhver tid af sundhedsmyndighederne stillede krav. I modsat fald betales kr. 110,00 som et tillæg til ugelønnen. Under forudsætning af lokal enighed, kan det aftales, at eleven selv rengør arbejdstøjet. I sådanne tilfælde betales et tillæg til ugelønnen på kr. 66,00. Medarbejdere med tre måneders anciennitet har endvidere ret til et par nyt skridsikkert fodtøj pr. år. Det er arbejdsgiveren uvedkommende, såfremt medarbejderen ikke ønsker at benytte sig af denne mulighed. 7 Lønningsperiode Lønningsperioden er kalenderugen (mandag-søndag) med lønudbetaling senest den efterfølgende torsdag. Lønningsperioden kan også være 2 lønningsperioder eller 1 måned. For månedslønninger skal det skriftlig aftales, hvilke perioder der aflønnes for. Eks eller i måneden. 8 Lønudbetaling I forbindelse med ansættelsen kan der udfyldes et tillæg til lærekontrakten, jf. den mellem organisationerne udarbejdede. Tillægget skal bl.a. indeholde specificerede oplysninger om den ugentlige arbejdstid (p.t. 37 timer om ugen) og lønnens sammensætning (grundløn og tillæg) Den lille elevvejleder NNF-ungdom

14 Såfremt den arbejdstid, der danner grundlag for lønnens sammensætning, ændres, reguleres lønnen i henhold hertil. Dette gælder også, hvis der er tale om periodevise ændringer, f.eks. i forbindelse med afvikling af ferie o.lign. hvis der sker en ændring i arbejdsplanen efter dens iværksættelse, betales én timeløn pr. gang til hver af de personer, der er omfattet af ændringen. I det omfang der ikke foreligger et sådant tillæg til lærekontrakten, skal der udleveres specificeret lønseddel med tydelig angivelse af lønnens sammensætning. 9 Ferie 1. Elever med lærekontrakt etableret i henhold til lov om erhvervsuddannelser har ret til 30 dage i det første og andet hele ferieår ( ), efter at læreforholdet er begyndt. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler arbejdsgiveren eleven løn i de resterende dage. 2. Er læreforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, gælder det samme for dette ferieår. 3. Virksomheden og medarbejderen kan indgå aftale om at overføre optjent ferie udover 4 uger til det efterfølgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie i alt. Det er en forudsætning, at der indgås en skriftlig aftale om ferieoverførsel. Aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. Virksomheden skal endvidere inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales ferie ud over 5 uger. Feriepenge beregnes for månedslønnede med 12,5 pct. af den ferieberettigede løn på fratrædelsestidspunktet. Har medarbejderen imidlertid optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver, udbetales feriegodtgørelsen fra Feriekonto eller fra den tidligere arbejdsgiver, hvis der er benyttet feriekort. Bager- og Konditormestre i Danmark afgiver garanti for overført ferie, som indestår på feriekort udstedt af Bager- og Konditormestre i Danmark Den lille elevvejleder NNF-ungdom

15 Overført ferie kan varsles til afholdelse med 1 måned, idet ferien betragtes som restferie. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan dog kun pålægges afholdt i en opsigelsesperiode, hvis ferien allerede er placeret i den periode, eller såfremt parterne i øvrigt er enige herom. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt. Ferieplan tilstræbes inden 1. marts. Dog altid 3 måneder før hovedferien og 1 måned før restferien. 4. Ferie kan ikke lægges i skoleperioder. 5. Herudover er der ret til 5 feriefridage pr. år. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele kalenderåret, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor de enkelte feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Alle medarbejdere opsparer fra 2,5 % af den optjente løn. Opsparingen indbetales til Bagermestrenes Feriekortordning i forbindelse med udbetaling af løn. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie jf. Ferieloven. Opsparing af feriefridage, der ikke er anvendt inden ferieårets udløb, tilfalder NNF s Feriefond. Det samlede beløb fremsendes til NNF senest 30. juni efter ferieårets udløb. Hvis friheden begrundet i sygdom, fødsel, adoption, overgang til selvstændig virksomhed, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller andre tilsvarende omstændigheder ikke afholdes, kan den optjente løn for feriefridagene udbetales. Opsparede feriefridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden. Under forudsætning af refusion fra Lønmodtagernes Garantifond indestår Bager- og Konditormestre i Danmark for medlemmernes evt. skyldige opsparing til medarbejdernes afholdelse af feriefridage efter samme regler som de to organisationers aftale om feriekort Den lille elevvejleder NNF-ungdom

16 10 Sygdom I henhold til gældende lov. P.t. fuld løn. Virksomheden yder fuld løn i 6 uger, dog maksimalt kr. 135,00 pr. time, og højst for 37 timer pr. uge, og kun for ansatte med 9 måneders anciennitet eller derover. Ved sygdom opstået efter fremmøde på arbejdspladsen betales også fuld løn for den resterende del af denne dag, som ovenfor. 11 Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan kun omfatte barnets 1. sygedag. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, indrømmes frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Medarbejderen oppebærer for denne dag fuld personlig løn, dog maksimalt kr. 137,50 pr. time (pr. 1. marts 2008 kr. 140,- pr. time). Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Medarbejderen oppebærer for denne dag fuld personlig løn. Virksomheden kan kræve dokumentation for eksempel i form af en tro og love erklæring. Den ansatte er forpligtet til at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 14 år Den lille elevvejleder NNF-ungdom

17 12 Barsel og adoption I henhold til gældende lov. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 6 uger. Denne betaling kan kun ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden dog maksimalt kr. 137,50 pr. time (pr. 1. marts 2008 kr. 140,00 pr. time) Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 13 Tilskadekomst på virksomheden I henhold til gældende lov. Ved tilskadekomst på virksomheden i arbejdstiden ydes fuld personlig løn (ekskl. genetillæg) for den resterende del af denne dag, samt den efterfølgende dag. I øvrigt henvises til Aflæggelse af prøver m.v. 1. Arbejdsgiveren afholder udgifter ved prøvens afholdelse, heri løn, ophold, kost og rejseudgifter, såfremt eleven hjemkaldes til arbejde mellem skoleafslutning og prøvens afholdelse. 2. Overskrides datoen for uddannelsens længde i forbindelse med svendeprøven, betales svendeløn i henhold til gældende overenskomst, indtil svendeprøven har fundet sted, såfremt læremesteren er årsag til den opståede overskridelse. Under samme betingelser betales i indtil 4 uger løn under fædreorlov Den lille elevvejleder NNF-ungdom

18 15 - Befordringsgodtgørelse Læremesteren udbetaler ved skoleopholdets påbegyndelse et á conto beløb, der så vidt muligt dækker udgifterne til befordring. Endelig betaling finder sted ved førstkommende lønudbetaling efter at opgørelse med dokumentation for rejseudgifter foreligger fra de respektive skoler. Originalbilag kan forlanges forevist efter påkrav. III tvistigheder 16 Tvistigheder 1. Spørgsmål og tvistigheder i relation til nærværende bilags afsnit I kan alene behandles i henhold til bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr. 668 af 29. juli 1992, 63-65, jfr. dog 1, nr. 2 og 2, nr Spørgsmål og tvistigheder i relation til nærværende bilags afsnit II kan alene behandles i henhold til de på arbejdsmarkedet gældende arbejdsretlige regler. Protokollat 1 voksenlærlinge Med henvisning til Bekendtgørelse om uddannelse til Bager, Konditor og Chokolade- og Konfektureassistent 5, stk. 1, kan personer, der er fyldt 25 år, indgå uddannnelsesaftale og gennemføre uddannelse på 2 år og 6 måneder, hvis de har haft 4 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for levnedsmiddelområdet. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomsten 2, stk. 2, ligesom tillæg betales i henhold til samme overenskomst Den lille elevvejleder NNF-ungdom

19 Voksenlærlinge, der er fyldt 25 år og som ikke har haft 4 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for levnedsmiddelområdet, har fuld læretid på 3 år og 7 måneder. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomstens 2 stk. 5, ligesom tillæg betales i henhold til samme overenskomst 5. Protokollat 2 uddannelsesskift I tilfælde, hvor en person er uddannet som bager ønsker at uddanne sig i konditorfaget, eller en konditor ønsker at uddanne sig i bagerfaget, er parterne enige om, at læretiden er 2 år inkl. skoleophold. Det er en forudsætning, at vedkommende har 2 års erfaring inden for sit fag. Lønnen er i henhold til overenskomstens 2, stk. 2. Bilag 1 - Pension For elever gælder det, at disse ikke er omfattet af arbejdsmarkedspensionen, men straks efter uddannelsens udløb er omfattet af denne. Pensionsbidraget skal være specificeret på lønsedlen. Pensionsbidraget udgør pr. 1. marts ,7 % og pr. 1. marts ,6 %. Af den lønindkomst lønmodtageren har modtaget fra arbejdsgiveren og som medregnes i lønmodtagerens skattepligtige A-indkomst, når lønmodtageren er fuldt skattepligtig i Danmark. Af ovennævnte procentdele betaler arbejdsgiveren to tredjedele og lønmodtageren én tredjedel. Voksenlærlinge og lærlinge med uddannelsesskift er omfattet af pensionsordningen, og der indbetales fuldt bidrag til PHI Den lille elevvejleder NNF-ungdom

20 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg Jylland Mette Teglhus Hansborg Lollandsgade Horsens NNF Horsens, mobil Theresa Olesen Sultenkrog 1, Bregninge, 4450 Jyderup NNF Holstebro, mobil Heidi Kofoed Rødding Tværvej Rødding NNF Sydvestjylland, mobil Marck Villadsen Peder Skrams Gade 19 1 th Esbjerg NNF Sydvestjylland, mobil Sjælland Pernille Ditte Larsen Østervej 5, 4100 Ringsted, tlf NNF Ringsted NNF s ungdomsansvarlig Helle Thomsen NNF, C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg, tlf mobil Adresseliste over NNF-afdelinger NNF Fyn Lisesmindevej 1, 5230 Odense M, tlf NNF Hjørring Odinsvej 1, 9800 Hjørring, tlf NNF Hobro/Aars Jernbanegade 12, 9500 Hobro, tlf NNF Holbæk-Slagelse Rugvænget 26, 4200 Slagelse, tlf NNF Holstebro Struervej 31, 7500 Holstebro, tlf NNF Horsens Fælledvej 30, 8700 Horsens, tlf NNF Kolding/Vojens Grønningen 41, 6000 Kolding, tlf NNF København Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C, tlf NNF Lillebælt Vejlevej 37, 7000 Fredericia, tlf NNF Midtvest Banegårdsvej 51, 7200 Grindsted, tlf NNF Midtjylland Haraldsgade 19, 7400 Herning, tlf NNF Nord Øst Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, tlf NNF Nordvest Strandvejen 9, 7700 Thisted, tlf NNF Randers Østervold 18, 2., 8900 Randers, tlf NNF Ringsted Vibevej 10, 4100 Ringsted, tlf NNF Roskilde Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde, tlf NNF Rønne Slagtergade 1, 3700 Rønne, tlf NNF Skive Reberbanen 9, 7800 Skive, tlf NNF Storstrøm Solvang 13, 4760 Vordingborg, tlf NNF Syd Bergensvej Rødekro, tlf NNF Sydvestjylland,Rørkjærsgade 42, 6700 Esbjerg, tlf NNF Sønderborg Åbenråvej 11, 6400 Sønderborg, tlf NNF Vejle Ørstedsgade 15., 7100 Vejle, tlf NNF Aalborg Hjørringvej 156, 9400 Nørresundby, tlf NNF Århus Paludan-Müllers Vej 227, 8200 Århus N, tlf Den lille elevvejleder NNF-ungdom

21 Notater Den lille elevvejleder NNF-ungdom

22 Den lille elevvejleder

23

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF 2 0 1 2-2 0 1 4 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7

AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 4 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE... 7 1. Fagligt gyldighedsområde... 7 KAPITEL 2 - ANSÆTTELSE... 8 2. Uddannede og erfarne medarbejderes

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere