bager Den lille elevvejleder NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bager Den lille elevvejleder 2007-2009 NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere..."

Transkript

1 bager Den lille elevvejleder NNF-Ungdom Få tjek på overenskomstens elevparagraffer ferielovsbestemmelser uddannelsesregler og meget mere...

2 Udgivet af: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Miljø- og kompetencesekretariatet Ungdomsansvarlig Helle Thomsen Sekretær Karin Granau Foto: Hanne Loop Layout og produktion: Westring + Welling A/S Udgivet: November 2007 Oplag: eks. Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 9 NNF specielt for unge 10 Vil du vide mere om NNF? 11 Uddannelsesforløb bager-konditor 12 Overenskomsforhold for elever: Overenskomst for elever mellem BKD og NNF 13 I retlige forhold 14 Uddannelsesaftale 14 II løn og arbejdsforhold 15 Arbejdstiden og afvigelser 15 Minimallønninger 18 Særlige tillæg 19 Overarbejde 22 Arbejdstøj 22 Lønningsperiode 23 Lønudbetaling NNF-ungdom

3 Ferie 24 Sygdom 28 Fravær på grund af barns 1. sygedag og hospitalsindlæggelse 28 Barsel og adoption 30 Tilskadekomst på virksomheden 31 Aflæggelse af prøver m.v. 31 Befordringsgodtgørelse 32 III tvistigheder 33 Tvistigheder 33 Protokollat 1 - Voksenelev 33 Protokollat 2 - Uddannelsesskift 34 Bilag 1 - Pension 35 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg 36 Adresseliste over NNF-afdelinger 37 Indhold Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 9 NNF - specielt for unge 10 Vil du vide mere om NNF? 11 Overenskomstforhold for elever 13 Uddannelsesforløb bager og konditor 13 Overenskomst for elever Bilag 5 til overenskomst mellem Bager- og Konditormestre i Danmark og NNF 14 I Retlige forhold 14 Uddannelsesaftale 14 II Løn og arbejdsforhold 15 Arbejdstiden og afvigelser 15 Minimallønninger 17 Særlige tillæg 17 Overarbejde 19 Arbejdstøj Den lille elevvejleder NNF-ungdom

4 Hej elev Som medlem af NNF vil du under din uddannelse være sikret på en lang række områder. Desværre ser vi ofte overtrædelser af de aftaler, som NNF og arbejdsgiverorganisationerne har indgået. Det gælder blandt andet områder som: Overenskomstens elevparagraffer. Ferielovsbestemmelser. Uddannelsesreglerne. For at styrke din situation under uddannelsesforløbet har Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) udgivet denne folder, hvor du kan læse om de mest nødvendige love og regler, som beskytter dig som elev. Bagerst i folderen finder du en oversigt over samtlige NNFafdelinger. Du kan kontakte din lokale NNF-afdeling, hvis du er i tvivl om dine uddannelses-/overenskomstforhold. Venlig hilsen Ole Wehlast Formand NNF Den lille elevvejleder NNF-ungdom

5 Forbundets specielle elevunderstøttelse Af erfaring ved vi, at mange elever opsiges efter læretidens udløb. Derfor tilbyder vi dig at blive medlem af Forbundet. Som elevmedlem er du omfattet af den specielle forbundsunderstøttelse, som svarer til dimittendsatsen, der for tiden udgør 560 kr. pr. dag fra første ledighedsdag. Vi forlanger blot, at du i 2 år har været elevmedlem i NNF. Påtænker du at begynde en erhvervsuddannelse indenfor NNF, hvor elevtiden er, kortere end 2 år, skal du være elevmedlem hele uddannelsestiden. Prisen for et medlemskab kan ses på eller spørg i en af NNF s lokale afdelinger. Hvis du ikke ønsker at være elevmedlem i NNF, så husk alligevel at henvende dig i din lokale NNF afdeling inden 2 uger efter uddannelsens afslutning for at blive medlem af a-kassen. Du vil da være berettiget til dagpenge efter en måneds ledighed. Elever uden elevkontrakt Som elev uden elevkontrakt på grundforløbet Jord til bord, har du mulighed for at blive medlem. Er du medlem af NNF, får du automatisk tilsendt fagbladet NNF-Arbejderen. Udover dette har du mulighed for at deltage i NNF-Ungdoms mange aktiviteter - læs mere om det under afsnittet Specielt for de unge NNFere. For at blive meldt ind i NNF, skal du henvende dig i din lokale NNF-afdeling og få en indmeldelsesblanket. Oversigt over NNF-afdelinger finder du bagerst i denne folder. HUSK, at når du får en elevkontrakt, er det vigtigt, at du melder dig ind i NNF, som elevmedlem - se hvorfor i afsnittet Forbundets specielle elevunderstøttelse. Er du nyudlært og har været elevmedlem af Forbundet i 2 år eller hele uddannelsestiden, hvis din uddannelse er kortere end 2 år, så husk, at du også inden 2 uger efter uddannelsens afslutning skal henvende dig i afdelingen for at blive meldt ind i A-kassen Den lille elevvejleder NNF-ungdom

6 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF Det er en misforståelse, hvis man tror, at elever ikke har brug for en fagforening. Som elev er du underlagt endnu flere regler og love end som udlært. Erfaringerne viser desværre, at som elev er det specielt vigtigt, at være medlem af en fagforening. Det gælder ikke mindst hvis din elevplads er et lille sted, hvor du ikke har mange kolleger eller en tillidsrepræsentant at tale med. NNF - din fagforening NNF står for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Bag de lange ord gemmer sig folk, der laver en stor del af det, vi spiser, drikker og ryger. De arbejder i bagerier, konditorier, slagterier, mejerier eller på fabrikker, hvor man producerer brød, kager, slik og cigaretter. Vi er cirka medlemmer i NNF. Medlemmerne er fordelt på 25 lokalafdelinger over hele landet. Din fagforening er til for at blive brugt. NNF kan hjælpe dig, når du har problemer med din uddannelse, eller hvis du ikke får det, som du har ret til. Det kan for eksempel være, hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig, hvad han skal, eller hvis de forhold du arbejder under ikke er i orden. Hvis du er uheldig og får en arbejdsskade, eller hvis du kommer ud for en ulykke på din arbejdsplads, er NNF parat til at hjælpe dig Den lille elevvejleder NNF-ungdom

7 I din lokale NNF afdeling kan du også få råd og vejledning. Blandt andet vil afdelingen typisk have information om jobsituationen inden for netop din branche eller rådgivning om forskellige uddannelser. I NNF kan du også altid få svar på eventuelle spørgsmål om din uddannelse - f.eks. om du lærer det du skal, eller hvad dine muligheder er, når du er udlært. NNF - specielt for unge Du er langt fra den eneste unge i NNF. Faktisk er der cirka medlemmer af forbundet, som er under 31 år. Der bliver lavet ting specielt rettet mod elever og vores unge medlemmer. Det meste er gennem NNFs ungdomsorganisation, NNF-Ungdom, hvor man kan være med så længe man er elev eller under 31 år. Vil du vide mere om NNF? Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om de fede tilbud NNF har til dig, så ring til NNF på telefonnummer og spørg efter den ungdomsansvarlige, eller du kan gå ind på NNF s hjemmeside hvor du finder de nyeste tiltag og arrangementer. Uddannelsesforløb bager og konditor Den fulde uddannelse til bager eller konditor tager 3 år og 7 måneder, men er modulopdelt. Den modulopbyggede uddannelse starter med et grundforløb på 2 år og 1 måned, som afsluttes med en fagprøve. De, der har valgt bager, vil herefter være uddannede brødbagere og tilsvarende vil de, der vælger konditor, være uddannede kagekonditorer. Udover 20 ugers grundskoleforløb skal eleverne på 2 gange 4 ugers skoleophold i dette forløb Den lille elevvejleder NNF-ungdom

8 Eleverne kan efter dette forløb vælge en pause i uddannelsesforløbet og gå ud og arbejde med de kompetencer, de har erhvervet sig, eller de kan vælge at forsætte uddannelsesforløbet, som herfra er i moduler på 4,5 måned. Hvert modul afsluttes med en fagprøve. For at opnå den fulde kompetence som bager eller konditor, og dermed komme op til en svendeprøve og få et svendebrev, skal der gennemføres 4 moduler. På hver af de 4 moduler er der 2,5 ugers skoleophold. Overenskomstforhold for elever Er du i tvivl, om noget i forhold til din overenskomst, så skal du kontakte din afdeling (se listen bagerst i denne folder) Den lille elevvejleder NNF-ungdom

9 Overenskomst for elever Bilag 5 til overenskomst mellem Bager- og Konditormestre i Danmark og NNF I Retlige forhold 1 Uddannelsesaftale 1. Læretiden, i henhold til 4 i bekendtgørelse om uddannelse til bager, konditor, chokolade og konfekture, er 3 år og 7 måneder. 2. Det er en betingelse for gennemførelse af en elevuddannelse, at der mellem elev og en eller flere virksomheder er indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal være skriftlig og underskrevet senest ved aftaleforholdets begyndelse på en af myndighederne godkendt aftaleformular. Uddannelsesaftalen skal fremsendes til teknisk skole. overenskomstens bestemmelser om anden arbejdskraft, jfr. overenskomstens 2. Forældelsesbestemmelsen i overenskomstens 27, fagretlige regler gælder ikke i dette tilfælde. Et sådant krav om erstatning kan ikke tillige gøres gældende i forbindelse med behandling i henhold til bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr. 668 af 29. juli 1992, Skoleundervisningen inkl. Grundforløbet / 2. skoleperiode varer 35 uger. 4. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning. II LØN OG ARBEJDSFORHOLD 2 - Arbejdstiden og afvigelser Stk. 1 A. Den normale effektive arbejdstid er 37 timer pr. uge, svarende til 160,33 pr. måned, eksklusiv pauser. Foreligger der ikke et godkendt læreforhold etableret i henhold til foranstående, betales løn i henhold til Den lille elevvejleder NNF-ungdom

10 B. Arbejdstiden kan tilrettelægges med 37 timer i den enkelte uge eller som et gennemsnit over 8 uger i fast plan i alt 296 timer. C. Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til medarbejderens og virksomhedens behov og skal i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. D. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis udføres arbejde på 6. dagen. I sådanne tilfælde betales arbejdet som overarbejde, med tillæg til timelønnen på 100 %. Arbejdets varighed skal være mindst 5 timer. Stk. 2. Hvor der kan opnås lokal enighed, kan der arbejdes 74 timer over en 2-ugers periode (6 + 4 dage). Alt arbejde herudover betales som overarbejde. Stk. 3. Arbejdstiden lægges mellem kl Stk. 4. Tilrettelæggelse af arbejdstiden aftales lokalt, men den daglige arbejdstid må ikke overstige 9 timer. Medarbejderne har krav på 2 sammenhængende fridage indenfor for hver 14 dages periode. Arbejdstiden tilrettelægges herudover således, at hver enkelt medarbejder over en 13 ugers periode har seks friweekends. Stk. 5. Arbejde på friweekends betragtes som overarbejde. Stk. 6. Ved arbejde ud over 5 timer pr. dag aftales det, at medarbejderen holder en samlet pause. Den daglige tid til pause må dog ikke overstige ½ time, der så vidt muligt placeres midt i arbejdstiden. Stk. 7. Senest fredag middag i den forudgående uge modtager medarbejderen meddelelse om arbejdsplanen, der skal have samme længde som den under B anvendte arbejdstidsperiode. For manglende arbejdsplan betales én timeløn med et tillæg på 50 % Den lille elevvejleder NNF-ungdom

11 3 Minimallønninger Elever, der har gennemført grundforløbet / 2. skoleperiode inden uddannelsesaftalens indgåelse, overgår efter 6 måneders ansættelse til 2. års lønsatser. 1. marts marts læreår kr ,00 kr ,00 2. læreår kr ,00 kr ,00 3. læreår kr ,00 kr ,00 sidste 7 måneder kr ,00 kr ,00 Brødbager/kagekonditor udd. 1. marts marts år kr ,00 kr ,00 2. år 1 mdr. kr ,00 kr ,00 Profil 1 og 2 kr ,00 kr ,00 Profil 3 og 4 kr ,00 kr ,00 BB/KK med to års anciennitet Profil 1 og 2 kr ,00 kr , Særlige tillæg 1. For arbejde på nedennævnte tidspunkter betales desuden følgende tillæg pr. time. Arbejde i tidsrummet kl til kl må kun udføres af elever over 18. år. Der kan beregnes tillæg for halve timer Alle dage mellem kl ,50 39,50 Søn- og helligdage kl (hele døgnet) 27,50 28,50 1. maj og Grundlovsdag fra kl ,50 28, juledag, 2. juledag og Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Kr. Himmelfartsdag og St. Bededag er betalte fridage, således at forstå, at for hver af de nævnte søgnehelligdage, der falder i kalenderugen, nedsættes antallet af arbejdsdage tilsvarende (med 1/5 af den ugentlige arbejdstid p.t. 7,4 timer) med fuld lønudligning Den lille elevvejleder NNF-ungdom

12 Såfremt friheden ikke kan afvikles i den uge, hvori helligdagen falder, kan det aftales, at friheden afvikles som følger: For så vidt angår 1. juledag, 2. juledag og Nytårsdag kan friheden afvikles enkeltvis eller samlet indenfor perioden den 1. december til den 28. februar. For så vidt angår Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Kr. Himmelfartsdag og St. Bededag kan friheden afvikles enkeltvis eller samlet indenfor perioden den 1. marts til den 31. oktober. Udføres der arbejde på ovenstående dage, betales en normal dagløn samt tillæg i henhold til 5 og i tilfælde af overarbejde tillige tillæg i henhold til 8. Hvis friheden ikke kan afvikles inden for de nævnte periode, betales et tillæg på kr. 345, Den lille elevvejleder NNF-ungdom

13 5 Overarbejde 1. Der kan ikke fordres udført overarbejde af elever under 18 år. 2. I tilfælde af merarbejde af presserende art for elever over 18 år, skal dette afspadseres inden for 4 måneder i forholdene: 1. og 2. time = 1 time og 30 minutter derefter = 2 timer 6 Arbejdstøj Virksomheden udleverer frit arbejdstøj i et omfang, der svarer til de til enhver tid af sundhedsmyndighederne stillede krav. I modsat fald betales kr. 110,00 som et tillæg til ugelønnen. Under forudsætning af lokal enighed, kan det aftales, at eleven selv rengør arbejdstøjet. I sådanne tilfælde betales et tillæg til ugelønnen på kr. 66,00. Medarbejdere med tre måneders anciennitet har endvidere ret til et par nyt skridsikkert fodtøj pr. år. Det er arbejdsgiveren uvedkommende, såfremt medarbejderen ikke ønsker at benytte sig af denne mulighed. 7 Lønningsperiode Lønningsperioden er kalenderugen (mandag-søndag) med lønudbetaling senest den efterfølgende torsdag. Lønningsperioden kan også være 2 lønningsperioder eller 1 måned. For månedslønninger skal det skriftlig aftales, hvilke perioder der aflønnes for. Eks eller i måneden. 8 Lønudbetaling I forbindelse med ansættelsen kan der udfyldes et tillæg til lærekontrakten, jf. den mellem organisationerne udarbejdede. Tillægget skal bl.a. indeholde specificerede oplysninger om den ugentlige arbejdstid (p.t. 37 timer om ugen) og lønnens sammensætning (grundløn og tillæg) Den lille elevvejleder NNF-ungdom

14 Såfremt den arbejdstid, der danner grundlag for lønnens sammensætning, ændres, reguleres lønnen i henhold hertil. Dette gælder også, hvis der er tale om periodevise ændringer, f.eks. i forbindelse med afvikling af ferie o.lign. hvis der sker en ændring i arbejdsplanen efter dens iværksættelse, betales én timeløn pr. gang til hver af de personer, der er omfattet af ændringen. I det omfang der ikke foreligger et sådant tillæg til lærekontrakten, skal der udleveres specificeret lønseddel med tydelig angivelse af lønnens sammensætning. 9 Ferie 1. Elever med lærekontrakt etableret i henhold til lov om erhvervsuddannelser har ret til 30 dage i det første og andet hele ferieår ( ), efter at læreforholdet er begyndt. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler arbejdsgiveren eleven løn i de resterende dage. 2. Er læreforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, gælder det samme for dette ferieår. 3. Virksomheden og medarbejderen kan indgå aftale om at overføre optjent ferie udover 4 uger til det efterfølgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie i alt. Det er en forudsætning, at der indgås en skriftlig aftale om ferieoverførsel. Aftalen skal være indgået inden ferieårets udløb. Virksomheden skal endvidere inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales ferie ud over 5 uger. Feriepenge beregnes for månedslønnede med 12,5 pct. af den ferieberettigede løn på fratrædelsestidspunktet. Har medarbejderen imidlertid optjent feriegodtgørelse hos en tidligere arbejdsgiver, udbetales feriegodtgørelsen fra Feriekonto eller fra den tidligere arbejdsgiver, hvis der er benyttet feriekort. Bager- og Konditormestre i Danmark afgiver garanti for overført ferie, som indestår på feriekort udstedt af Bager- og Konditormestre i Danmark Den lille elevvejleder NNF-ungdom

15 Overført ferie kan varsles til afholdelse med 1 måned, idet ferien betragtes som restferie. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan dog kun pålægges afholdt i en opsigelsesperiode, hvis ferien allerede er placeret i den periode, eller såfremt parterne i øvrigt er enige herom. Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt. Ferieplan tilstræbes inden 1. marts. Dog altid 3 måneder før hovedferien og 1 måned før restferien. 4. Ferie kan ikke lægges i skoleperioder. 5. Herudover er der ret til 5 feriefridage pr. år. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele kalenderåret, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor de enkelte feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Alle medarbejdere opsparer fra 2,5 % af den optjente løn. Opsparingen indbetales til Bagermestrenes Feriekortordning i forbindelse med udbetaling af løn. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie jf. Ferieloven. Opsparing af feriefridage, der ikke er anvendt inden ferieårets udløb, tilfalder NNF s Feriefond. Det samlede beløb fremsendes til NNF senest 30. juni efter ferieårets udløb. Hvis friheden begrundet i sygdom, fødsel, adoption, overgang til selvstændig virksomhed, overgang til arbejde i hjemmet, ophold i udlandet, fængsling eller anden tvangsanbringelse, aftjening af værnepligt eller andre tilsvarende omstændigheder ikke afholdes, kan den optjente løn for feriefridagene udbetales. Opsparede feriefridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden. Under forudsætning af refusion fra Lønmodtagernes Garantifond indestår Bager- og Konditormestre i Danmark for medlemmernes evt. skyldige opsparing til medarbejdernes afholdelse af feriefridage efter samme regler som de to organisationers aftale om feriekort Den lille elevvejleder NNF-ungdom

16 10 Sygdom I henhold til gældende lov. P.t. fuld løn. Virksomheden yder fuld løn i 6 uger, dog maksimalt kr. 135,00 pr. time, og højst for 37 timer pr. uge, og kun for ansatte med 9 måneders anciennitet eller derover. Ved sygdom opstået efter fremmøde på arbejdspladsen betales også fuld løn for den resterende del af denne dag, som ovenfor. 11 Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Medarbejdere der er omfattet af overenskomsten, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge hjemmeboende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan kun omfatte barnets 1. sygedag. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, indrømmes frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Medarbejderen oppebærer for denne dag fuld personlig løn, dog maksimalt kr. 137,50 pr. time (pr. 1. marts 2008 kr. 140,- pr. time). Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Medarbejderen oppebærer for denne dag fuld personlig løn. Virksomheden kan kræve dokumentation for eksempel i form af en tro og love erklæring. Den ansatte er forpligtet til at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 14 år Den lille elevvejleder NNF-ungdom

17 12 Barsel og adoption I henhold til gældende lov. Arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 6 uger. Denne betaling kan kun ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden dog maksimalt kr. 137,50 pr. time (pr. 1. marts 2008 kr. 140,00 pr. time) Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. 13 Tilskadekomst på virksomheden I henhold til gældende lov. Ved tilskadekomst på virksomheden i arbejdstiden ydes fuld personlig løn (ekskl. genetillæg) for den resterende del af denne dag, samt den efterfølgende dag. I øvrigt henvises til Aflæggelse af prøver m.v. 1. Arbejdsgiveren afholder udgifter ved prøvens afholdelse, heri løn, ophold, kost og rejseudgifter, såfremt eleven hjemkaldes til arbejde mellem skoleafslutning og prøvens afholdelse. 2. Overskrides datoen for uddannelsens længde i forbindelse med svendeprøven, betales svendeløn i henhold til gældende overenskomst, indtil svendeprøven har fundet sted, såfremt læremesteren er årsag til den opståede overskridelse. Under samme betingelser betales i indtil 4 uger løn under fædreorlov Den lille elevvejleder NNF-ungdom

18 15 - Befordringsgodtgørelse Læremesteren udbetaler ved skoleopholdets påbegyndelse et á conto beløb, der så vidt muligt dækker udgifterne til befordring. Endelig betaling finder sted ved førstkommende lønudbetaling efter at opgørelse med dokumentation for rejseudgifter foreligger fra de respektive skoler. Originalbilag kan forlanges forevist efter påkrav. III tvistigheder 16 Tvistigheder 1. Spørgsmål og tvistigheder i relation til nærværende bilags afsnit I kan alene behandles i henhold til bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr. 668 af 29. juli 1992, 63-65, jfr. dog 1, nr. 2 og 2, nr Spørgsmål og tvistigheder i relation til nærværende bilags afsnit II kan alene behandles i henhold til de på arbejdsmarkedet gældende arbejdsretlige regler. Protokollat 1 voksenlærlinge Med henvisning til Bekendtgørelse om uddannelse til Bager, Konditor og Chokolade- og Konfektureassistent 5, stk. 1, kan personer, der er fyldt 25 år, indgå uddannnelsesaftale og gennemføre uddannelse på 2 år og 6 måneder, hvis de har haft 4 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for levnedsmiddelområdet. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomsten 2, stk. 2, ligesom tillæg betales i henhold til samme overenskomst Den lille elevvejleder NNF-ungdom

19 Voksenlærlinge, der er fyldt 25 år og som ikke har haft 4 års relevant fuldtidsbeskæftigelse inden for levnedsmiddelområdet, har fuld læretid på 3 år og 7 måneder. Lønnen er aftalt til at være den samme, som er aftalt i overenskomstens 2 stk. 5, ligesom tillæg betales i henhold til samme overenskomst 5. Protokollat 2 uddannelsesskift I tilfælde, hvor en person er uddannet som bager ønsker at uddanne sig i konditorfaget, eller en konditor ønsker at uddanne sig i bagerfaget, er parterne enige om, at læretiden er 2 år inkl. skoleophold. Det er en forudsætning, at vedkommende har 2 års erfaring inden for sit fag. Lønnen er i henhold til overenskomstens 2, stk. 2. Bilag 1 - Pension For elever gælder det, at disse ikke er omfattet af arbejdsmarkedspensionen, men straks efter uddannelsens udløb er omfattet af denne. Pensionsbidraget skal være specificeret på lønsedlen. Pensionsbidraget udgør pr. 1. marts ,7 % og pr. 1. marts ,6 %. Af den lønindkomst lønmodtageren har modtaget fra arbejdsgiveren og som medregnes i lønmodtagerens skattepligtige A-indkomst, når lønmodtageren er fuldt skattepligtig i Danmark. Af ovennævnte procentdele betaler arbejdsgiveren to tredjedele og lønmodtageren én tredjedel. Voksenlærlinge og lærlinge med uddannelsesskift er omfattet af pensionsordningen, og der indbetales fuldt bidrag til PHI Den lille elevvejleder NNF-ungdom

20 Adresseliste over NNF-Ungdoms Landsudvalg Jylland Mette Teglhus Hansborg Lollandsgade Horsens NNF Horsens, mobil Theresa Olesen Sultenkrog 1, Bregninge, 4450 Jyderup NNF Holstebro, mobil Heidi Kofoed Rødding Tværvej Rødding NNF Sydvestjylland, mobil Marck Villadsen Peder Skrams Gade 19 1 th Esbjerg NNF Sydvestjylland, mobil Sjælland Pernille Ditte Larsen Østervej 5, 4100 Ringsted, tlf NNF Ringsted NNF s ungdomsansvarlig Helle Thomsen NNF, C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg, tlf mobil Adresseliste over NNF-afdelinger NNF Fyn Lisesmindevej 1, 5230 Odense M, tlf NNF Hjørring Odinsvej 1, 9800 Hjørring, tlf NNF Hobro/Aars Jernbanegade 12, 9500 Hobro, tlf NNF Holbæk-Slagelse Rugvænget 26, 4200 Slagelse, tlf NNF Holstebro Struervej 31, 7500 Holstebro, tlf NNF Horsens Fælledvej 30, 8700 Horsens, tlf NNF Kolding/Vojens Grønningen 41, 6000 Kolding, tlf NNF København Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C, tlf NNF Lillebælt Vejlevej 37, 7000 Fredericia, tlf NNF Midtvest Banegårdsvej 51, 7200 Grindsted, tlf NNF Midtjylland Haraldsgade 19, 7400 Herning, tlf NNF Nord Øst Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby, tlf NNF Nordvest Strandvejen 9, 7700 Thisted, tlf NNF Randers Østervold 18, 2., 8900 Randers, tlf NNF Ringsted Vibevej 10, 4100 Ringsted, tlf NNF Roskilde Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde, tlf NNF Rønne Slagtergade 1, 3700 Rønne, tlf NNF Skive Reberbanen 9, 7800 Skive, tlf NNF Storstrøm Solvang 13, 4760 Vordingborg, tlf NNF Syd Bergensvej Rødekro, tlf NNF Sydvestjylland,Rørkjærsgade 42, 6700 Esbjerg, tlf NNF Sønderborg Åbenråvej 11, 6400 Sønderborg, tlf NNF Vejle Ørstedsgade 15., 7100 Vejle, tlf NNF Aalborg Hjørringvej 156, 9400 Nørresundby, tlf NNF Århus Paludan-Müllers Vej 227, 8200 Århus N, tlf Den lille elevvejleder NNF-ungdom

21 Notater Den lille elevvejleder NNF-ungdom

22 Den lille elevvejleder

23

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2014-2017 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING OVERENSKOMST 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område 5 2 Arbejdstid 5 3 Afgrænsning mellem timeløn og -månedsløn 6 4 Timeløn 6 5 Månedsløn

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem

OVERENSKOMST 2012 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING. mellem OVERENSKOMST 2012 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING INDHOLD 1 Overenskomstens område.................................. 5 2 Arbejdstid...............................................

Læs mere