Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 3 November 2007 Alternativ Det kræver mod og hårdt arbejde at bygge et nyt projekt op fra bar mark, men når fagene går i fri forening, kan meget lade sig gøre for den, der tror på sagen. Jørgen gjorde! Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Alle har ligeløn, men nogle har mere lige løn end andre (Frit efter George Orwell) Sådan kunne man godt udtrykke ligelønssituationen i Danmark. Vi har nemlig et seriøst problem med hensyn til at håndhæve loven om ligeløn for lige arbejde. Vi har ganske vist lovgivning på området. Loven bliver også håndhævet med efterbetaling af den manglende løn til følge. Men det er fuldstændig gratis at bryde loven, ja, faktisk har firmaer, der gør det, en økonomisk fordel. Lad os tage et eksempel: Firmaet Fup og Fusk A/S har ca. 100 ansatte. Alle får overenskomstmæssig løn, men meget tæt på minimumslønnen for området. Men nogle får et personligt tillæg med forskellige begrundelser. Det underlige er, at langt flere mænd end kvinder får personlige tillæg, og langt flere etniske danskere end udlændinge får løntillæg. Ti kvinder af fremmed herkomst er de dårligst lønnede i firmaet. Nogle af disse kvinder er organiserede i Danmarks Frie Fagforening, så vi undersøger forholdene nærmere. Det viser sig, at der ikke er nogen begrundelse for den lavere løn i mindst 5 tilfælde, så vi anlægger en sag, og det hele ender med, at disse 5 får efterbetalt manglende løn for det sidste år. Fin forretning for Fup og Fusk A/S! Hvorfor? LEDER Dels fordi der var 3 andre, der også var underbetalte, uden at der blev gjort noget ved det, da problemet ikke interesserede deres fagforening, og dels fordi firmaet i flere år har forskelsbehandlet lønmæssigt. Sparet i tre år. Efterbetalt for et år. Sparet de sidste tre år. Og for at føje spot til skade for medarbejderne, så indeholder loven ikke nogen sanktionsmuligheder. Der bliver altså ikke givet nogen bøde til firmaet. Så firmaets politik er naturligvis at fortsætte den hidtidige praksis. Bliver det opdaget, så betaler de bare, og det, der ikke bliver opdaget, er ren fortjeneste. Men nu blander EU sig (igen). Lønforskellen mellem mænd og kvinder er nemlig steget fra 15 til 18% mellem 2000 og EU kritiserer, at loven ikke indeholder sanktionsmuligheder overfor arbejdsgiverne, og at den derfor ikke virker præventiv. De kritiserer også regeringen for, at den ikke presser på for at få ligestillingsreglerne skrevet ind i overenskomsterne. Ligeledes kritiserer EU, at den danske institution Videncenter for Ligestilling blev nedlagt, da den nuværende regering kom til. Hvor længe kan Danmark holde til at blive slæbt for EF domstolen og tabe sagerne? Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Arnfred Weber (ansvarshavende) Toftekær 41, 5471 Søndersø PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Ukendt kunstner + PoBe Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Pas på Trekantens Medarbejder Service! Når vi i DFF får en ny sag, som vi skal tage os af, så kører det efter nogle almindelige spilleregler. I mange sager klares tingene, så snart vi henvender os til arbejdsgiveren. I enkelte sager mener arbejdsgiveren ikke, han har gjort noget forkert, og så bliver sagen afgjort i retten. Normalt bliver det pådømte beløb derefter betalt, og så er den side af sagen ude af verden. I ganske få sager er der imidlertid et handlingsforløb, hvor man virkelig tager sig til hovedet og spørger sig selv: Hvad er det lige, der foregår her? Her et af de meget grove eksempler, der trods alt fik en lykkelig udgang. Vort medlem, Bo Jensen, var ansat hos Trekantens Medarbejder Service i Almind (TMS). Her blev han afskediget i april 2006 grundet manglende ordretilgang. Afskedigelsen betød samtidig, at vort medlem ikke fik sin sidste løn og de opsparede feriepenge. Hertil kom, at der heller ikke, som loven foreskriver, var noget ansættelsesbevis. Trods flere henvendelser til indehaveren, Peter S. Nielsen, forblev denne tavs. Heller ikke en inkassoforretning fra foreningens advokat, Jesper Anhøj, gav noget resultat. Vi blev herefter nødt til at stævne firmaet. Indehavere af TMS, Peter S. Nielsen, fandt ikke anledning til at møde frem i retten, og derfor faldt dommen alene ud fra vores påstand. Da det pådømte beløb skulle betales, undlod indehaveren at betale. Derefter blev den manglende betaling en sag for Fogedretten. Da Fogedretten skulle behandle sagen, undlod Peter S. Nielsen på ny at møde frem. Fogedretten meddelte os nu, at de blev nødt til at indkalde til et nyt møde, og at de der ville bede Politiet om at sikre, at indehaveren mødte frem. Inden det kom så vidt, kontaktede Peter S. Nielsen vores advokat og meddelte, at han var klar til at betale beløbet, kr inkl. omkostninger. Vort medlem, Bo Jensen, var glad for endelig - efter den lange og trange vej - at få sine penge. Det er desværre ikke første gang, at hr. Peter S. Nielsen og TMS har gjort sig bemærket i en personalesag. På nettet kan man læse om en tidligere ansat, der på lignende måde røg ud af firmaet. TMS tilbageholdt løn, nægtede at betale sygeløn osv. Også i denne sag var det umuligt at komme i kontakt med hr. Nielsen. Selv for Vejle Kommune lykkedes det ikke. Citat fra Netsiden: Vejle Kommune har også forsøgt kontakt med TMS for at få en afklaring af dagpengereglerne. Også her undskyldte han sig med inaktive konti, manglende formularer og 3 x tabt post. 2 breve skulle han have sendt til mig. De nåede aldrig frem, og 3 breve til Vejle Kommune nåede heller aldrig frem. Ej heller Vejle Kommune kunne opnå kontakt med Peter efterfølgende. I DFF har vi rettet henvendelse til Jobcenter Vejle og advaret mod, at man anviser arbejdskraft til Trekantens Medarbejder Service i Almind. JM RECEPTION Jørgen Mikkelsen DFF-formanden fylder 60 år. I den anledning inviterer vi vore medlemmer til en fejring i foreningens lokaler på Lille Borggade 13 i Nørresundby lørdag den 24. november kl Velkommen til at kigge ind og hilse på. DANMARKS FRIE FAGFORENING 3

4 De mange nye medlemmer, der er kommet til det sidste årstid, kender sikkert ikke ret meget til vores formand. Han er bestemt ikke kedelig, så derfor bringer vi dette Portræt af formanden På den ene side Fagforeningsmanden Hvad gør man, hvis der ikke er en fagforening, man gerne vil være medlem af? Man laver da sin egen! Det var præcis, hvad Jørgen Mikkelsen gjorde. Hvorfor Jørgen arbejdede på AUC (Aalborg Universitetscenter), og tillidsmanden dér pressede på for at få Jørgen til at melde sig ind i den lokale klub af metalmedlemmer. Han var i forvejen medlem af Metal og havde egentlig besluttet sig til at tage med til et klubmøde og melde sig ind der. Men så opdagede Jørgen, at han som den eneste selv skulle betale for et mindre traktement, og så blev han væk. Jørgen meldte sig ud af Metal og gav sig til at skrive læserbreve, der blev bragt i flere aviser. Typisk for Jørgen Mikkelsen. Han finder sig ikke i noget. Via læserbreve kom han i kontakt med andre, der også var meget utilfredse med LO-fagforbundene, og resultatet blev, at Danmarks Frie Fagforening blev stiftet den 3. september Hvordan I 1986 blev Jørgen formand for foreningen, og i 1990 blev han desuden ansat som faglig konsulent og sagsbehandler. Siden har han arbejdet på fuld tid for Danmarks Frie Fagforening. Med fuld tid menes virkelig hele tiden. I flere perioder var der næsten ikke tid til at spise og sove. En af de vigtige ting for stifterne var, at de ville lave en forening, der ikke støttede noget politisk parti. LO støttede jo socialdemokraterne, og derfor tiltrak Danmarks Frie Fagforening nok mest mennesker, der stemte på liberale partier. Men det har vist sig, at det var den rigtige linje at lægge. I dag har vi medlemmer fra mange politiske partier, og alle kan føle sig sikre på, at deres penge ikke går til et parti, de ikke bryder sig om at støtte. Så kom konflikterne vedrørende La Cabana og HT og medfølgende massive mediedækning. Under sådanne omstændigheder er Jørgen virkelig i sit es, selv om han kunne skumme af raseri, når nogen kørte frem med usandheder. Som f.eks. da TV fandt på, at Danmarks Frie Fagforening gik ind for længere arbejdstid og lavere løn. Der var også historier fremme om, at foreningen blev grundlagt med penge fra arbejdsgivere. Så når Jørgen op på det høje C. Det var naturligvis ren nonsens, ligesom det er noget vrøvl, når nogen i dag postulerer, at vi sælger os selv til arbejdsgiverne ved at tilbyde overenskomster uden strejkeret. Vi ville aldrig give afkald på muligheden for at kunne strejke. Hvis en konflikt tilspidses så meget, at strejke er den eneste mulighed, kan det jo være katastrofalt at have fraskrevet sig muligheden. Fremtiden Der er ingen tvivl om, at Jørgen Mikkelsen er med mange år endnu. Der bliver ikke noget med efterløn for hans vedkommende, den mulighed har han nemlig givet afkald på. Og han ligner da heller ikke en, der er brændt ud. Han taler stadig meget varmt for sager, der ligger ham nær. Han skriver stadig masser af læserbreve, og han elsker det. Han elsker at være meningsdanner, men han tager det pænt, hvis bestyrelsen stemmer et af hans forslag ned. Ikke fordi det sker ret tit. Han taler jo godt for sig. Alle i Danmarks Frie Fagforening var naturligvis meget glade for sejren ved menneskerettighedsdomstolen, men udover Morten Sørensen, som sagen jo drejede sig om, var Jørgen nok den, der blev allermest glad. Han var i hvert fald den, der udtrykte sin glæde tydeligst. Vi, der var samlede i Tivoli Friheden (hvor ellers), husker sikkert hans jubelråb: Yes, yes, yes! mens han rakte begge arme i vejret. Kære Jørgen. Fortsæt endelig med din smittende entusiasme og din overstrømmende glæde, når tingene lykkes. Fortsæt også med at rase, når nogen generer dit hjertebarn, Danmarks Frie Fagforening. Bliv endelig ved med at være dig selv. Bestyrelsen 4

5 Det har taget Jørgen hele 60 år at nå til den alder, han nu har. Her glæder han sig dog mest over den vundne sag ved Menneskerettighedsdomstolen

6 De mange nye medlemmer, der er kommet til det sidste årstid, kender sikkert ikke ret meget til vores formand. Han er bestemt ikke kedelig, så derfor bringer vi dette Portræt af formanden På den anden side Mennesket bag På Samsø var en pige / O, så skøn, så skøn. / Hun sin egen Jørgen / elskede i løn. Nu, mange år efter at Johannes Dam skrev denne sang, kender vi desværre ikke omtalte pige. Men vi kender da Jørgen! De vilde år Han kom nemlig til verden den 26. november 1947 på Samsø. Her boede han sammen med far, mor og to ældre brødre, til han var 16 år. Så flyttede de fra øen på grund af de dårlige muligheder for arbejde. Derefter kom Jørgen i lære som værktøjsmager i Ringsted. Som 17-årig gav han sig i kast med det, der til da var hans største projekt. Men lad ham nu selv fortælle: 17 år gammel købte jeg en dynge jern i to kasser. Indholdet skulle efter forklaringerne være en komplet Harley-Davidson 1200 cm 3, 4 gears model WLC Da hverken sælgeren eller jeg havde mulighed for at se, om alt var der, fik jeg kasserne for 100 kr. Nu startede mit livs første, store udfordring. Jeg skrev til Harley-Davidson Motor Co. i Milwaukee, Wisconsin i USA for at spørge, om jeg kunne købe en reparationsmanual. Der kom hurtigt respons. Jeg skulle blot sende to dollars, hvorefter jeg fik en helt ny manual med alle mål og forskrifter i mindste detalje. Herefter startede mit opbygningsprojekt. Alt blev renoveret. Motoren fik nye stempler, cylindrene blev udboret, krumtappen blev afbalanceret hos tidligere speedwaykører Kurt W. Petersen. Det, der manglede eller var slidt, f.eks. bronzelejer, beslag, specialbolte osv., fremstillede jeg selv efter fyraften på min arbejdsplads. Hele projektet tog et år. Hver weekend og hver dag efter fyraften. På min 18 års fødselsdag bestod jeg køreprøven, og da stod min Harley nysynet og køreklar. Dengang havde Jørgen tre store interesser: 1. Harley-Davidson 2. Harley-Davidson og 3. Harley-Davidson. Det kneb ham lidt i begyndelsen at styre de mange kræfter, men omsider lykkedes det da, og Jørgen havde mange gode oplever sammen med sin Harley. Men, men, men Ja, rigtig gættet. Der kom en pige på tværs. Nu blev den flotte motorcykel skiftet ud med en bil. Som Jørgen siger: Mit livs første store fejltagelse. Det står ikke helt klart, om det var pigen eller salget af motorcyklen, han taler om. De gode år Da læretiden var overstået, blev Jørgen Mikkelsen elev ved flyvevåbenet. Der var han i 6 år, mest som udstationeret i Grønland, men også Færøerne og Canada nåede han at opleve. Når han fortæller om disse år og især om tiden i Canada, får han drømmende øjne. Vi får helt bestemt det indtryk, at det måske var den næste alvorlige fejltagelse i Jørgens liv at tage tilbage til Danmark. Her i flyvevåbenet mødte Jørgen sin næste store kærlighed. Hun hed S-61N. Og det var om muligt med endnu varmere følelser end dem, han havde følt overfor sin Harley-Davidson. Jørgen kan fortælle i timevis om de mange oplevelser, han havde med S-61N. Både med at justere, reparere og kæle for hende, men også når de var i luften sammen og oplevede de skønne landskaber i Grønland og Canada. Og man gyser ved tanken, når han beretter om de farer, der lurede i de meget specielle og lumske klimaforhold, der råder i disse områder. På Færøerne var dog også tid til en lille flirt med Alouette. Den drevne ornitolog vil vide, at alouette er en fugl, men Jørgens flirt var naturligvis med en helikopter af samme navn. Den blev især brugt i forbindelse med fiskeriinspektion på Færøerne. Men også årene ved flyvevåbenet fik en ende, og Jørgen flyttede tilbage til Danmark og bosatte sig i Vestbjerg. 6

7 De onde år Det, der nu skete, var præget af de ting, der er berettet på den foregående side, og Jørgen har sikkert mange gange ønsket sig tilbage til Canada, og mange fagforeningsfolk har ønsket ham til Sibirien. Det gør de i øvrigt endnu. Oven i de arbejdsmæssige problemer kom der også problemer i familien, og i de næste 10 år blev Jørgen 20 år ældre. Han flyttede fra Vestbjerg og købte sig i 1991 et hus i Hou, hvor han stadig bor. Men lad os gå let over alt det dystre og bevæge os ud på dybt vand. Både og Jørgen kastede igen sin kærlighed på noget nyt. Denne gang var det en båd. Den fulgte med huset, og var mildest talt i en ringe forfatning. Men sammen med bror Leif og et dusin andre personer kom der efterhånden noget ud af det, der skulle kunne sejle. Vi springer elegant over problemer med en masse råddent træ, en motor der var ukendt i Danmark, en skrue der skulle specialfremstilles, fordi den kørte avet om og mange andre ting. Vi går direkte til søsætningen i I alt 19 forventningsfulde personer fulgte båden de få hundrede meter til havnen i Hou, udstyret med puder, redningsveste og champagne til dåben. Så blev båden søsat, og sank omgående. Adskillige sindige vendelboer havde samlet sig på havnen og overværede optrinet. De vidste jo godt, at båden ville synke, da træet var tørret ind efter mange år på land. Det hele endte med, at forsamlingen lod båd være båd og drak selv champagnen, hvorefter de gik hjem. Allerede næste dag kunne pumpen holde trit med indtrængende vand, så båden kunne sejles på plads. Igen til morskab for tilskuerne, for nu ville motoren kun sejle fuld kraft frem eller fuld kraft bak. Men ind kom den, og siden blev den da også helt tæt og var til stor glæde og fornøjelse. næsten, at han i mellemtiden havde fundet sig en ny kærlighed. En gammel BMW som han faktisk fik til at køre helt godt, og en lille Morris Mascot, der var indkøbt for 1300 kr. Men som sagt, det var (næsten) glemt, da han traf sin Lene. I 1999 blev de gift, og der tales stadig om brylluppet på land og i by. Flere gode år En aften stod der uden for Jørgens dør en dejlig quinde og hendes lille datter. Glemt var Kvinder kan nu gøre noget ved en mand. Jørgen ser stadig lykkelig ud på trods af, at båden ligger på land, BMW en er væk, Mascotten er væk, og manden ligger og kører rundt i ja, hvad tror I en Skoda. Ganske vist en nyere Octavia diesel, men alligevel. Og oven i det hele fylder han så snart 60 år! Men som sagt ser han glad og lykkelig ud, så han synes nok ikke, det er så værst endda. Og så er han vendt tilbage til sin ungdoms kærlighed: Harley-Davidson. Denne gang er den kun i én kasse, og skulle fungere når den bliver samlet og trimmet. Han påstår det bliver til foråret. Vi ved ikke rigtig hvilket år! Det er alt sammen kærligt ment. Venner og bekendte 7

8 Hvordan ville De reagere, lille De, hvis en eller anden foreslog Dem en lille hurtig graviditet? - Skjul nu ikke noget for mig, vel. Åh, det har jeg såmænd aldrig tænkt på. Og hvem i alverden kunne finde på at spørge mig om den slags? PENGENE TILBAGE Sekretariatets rådgivning GRAVIDITET Spørgsmål: Behøver jeg at fortælle, at jeg er gravid, hvis jeg ved en jobsamtale bliver spurgt? KT, Nordjylland Svar: Ligebehandlingsloven og retspraksis fastslår reglerne. Hvis du bliver spurgt ved en jobsamtale, om du er gravid, er du ikke forpligtet til at oplyse om graviditeten. Det betyder, at du roligt kan svare nej til spørgsmålet. Det kan føles ubehageligt, men Højesteret har fastslået, at en ansøger til et vikariat på seks måneder, der på grund af egen graviditet vidste, at hun ikke kunne fuldføre vikariatet, var berettiget til ikke at oplyse om graviditeten. Da arbejdsgiveren fandt ud af, at hun var gravid, blev hun afskediget. Arbejdsgiveren blev dømt til at betale hende en godtgørelse for uberettiget afskedigelse på seks måneders løn. En anden variant kan være, at du bliver spurgt, om du planlægger at få børn i den nærmeste fremtid. Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder uden børn, kan det lyde utroværdigt, hvis du siger, at du aldrig vil have børn. I stedet kan du sige, at du gerne vil have 8 børn på et tidspunkt, men lige nu er det arbejdslivet, som trækker mest. Sagt populært må en arbejdsgiver ikke spørge, om du er gravid eller påtænker at blive det, da arbejdsgiveren ikke må tillægge svaret betydning ved valget mellem ansøgere. Hvis du alligevel bliver spurgt, kan du måske overveje, om du i virkeligheden har lyst til at arbejde et sådant sted. Lysten vil selvfølgelig afhænge af ens beskæftigelsessituation i øvrigt. Hvornår skal du oplyse, at du er gravid? Du er forpligtet til at oplyse en arbejdsgiver om din graviditet, når der er tre måneder til forventet fødsel. Det indebærer, at du stort set aldrig er forpligtet at oplyse om graviditeten, før den alligevel er tydelig for enhver. Ligebehandlingsloven fastslår, at du ikke må forskelsbehandles på grund af graviditet. Den bedste måde at sikre sig mod forskelsbehandling er, hvis arbejdsgiveren slet ikke kender til graviditeten. Hvis du alligevel oplyser om din graviditet, løber du en stor risiko for at blive valgt fra i ansættelsesprocessen. Det vil selvfølgelig være ulovligt, men i praksis er det utroligt svært at bevise, at det er graviditeten, der har gjort, at man ikke fik jobbet. Nedenstående er opsnappet fra en privat mail. Kære Morten Sørensen. Jeg vil da gerne sige dig tak for din tid som redaktør af Fagligt Alternativ. Vi har fint forstået hinanden i samarbejdet, og jeg har da gruet lidt for, hvad der ville ske, hvis du ikke længere kunne tage dig af det. Nu blev det så Arnfred, og han og jeg er jo ikke ukendte med hinanden heller, så jeg har stor fortrøstning til, at det kan køre videre i fin stil. Nu skal vi teste hinanden i nærmeste dage, så det bliver jo spændende. Men jeg gør jo nok bare, som jeg plejer! Hilsen fra Poul bogtrykker. Hej, Arnfred. Undlad venligst at læse ovenstående! Spørgsmål: Må min gamle arbejdsgiver tage penge tilbage, som de har udbetalt ved en fejl på min sidste lønseddel? De har bedt mig om at skrive under på, at de må hæve ca. 700 kr fra min konto. De var altså ikke så hurtige til at opdage fejl, når de havde betalt mig for lidt. Hvad gør jeg? CT, Østfyn Svar: Normalt er det sådan, at ansvaret for en sådan fejl er arbejdsgiverens - også selv om det ikke er ham, der rent fysisk foretager lønudbetalingen. Det er derfor nødvendigt, at arbejdsgiveren fører en rimelig kontrol, og at han, hvis der konstateres fejl, straks gør lønmodtageren opmærksom på fejlen, samt at fejlen straks rettes. Samtidig skal han forklare, hvordan den for meget udbetalte løn skal tilbagebetales. Det spiller en afgørende rolle, om lønmodtageren var i god tro med hensyn til det for meget udbetalte beløb, eller om det var åbenbart for ham, at der var tale om en fejltagelse. Selve beløbets størrelse spiller altså en rolle. Jo større det fejlagtige beløb er, jo vanskeligere bliver det for lønmodtageren at bevise sin gode tro. Det har også betydning, hvor lang tid fejludbetalingen har fundet sted, idet der vil være mulighed for kutymedannelse. Udgangspunktet for afgørelse af konkrete sager vil derfor være, at lønmodtageren kan beholde beløbet, såfremt han var i god tro, men fejlen rettes i fremtidige udbetalinger. Forenklet kan det også siges på den måde, at hvis lønmodtageren har været i god tro og ikke har udvist uagtsomhed, så skal der - set med vore øjne - ikke ske tilbagebetaling. Accepter derfor aldrig umiddelbart et tilbagebetalingskrav uden at du har kontaktet Danmarks Frie Fagforening med en mere detaljeret redegørelse. Retspraksis viser, at der i disse spørgsmål lægges stor vægt på hensynet til lønmodtageren.

9 Vodskov Bolighus Den 18. maj i år modtog vort medlem, Henrik Rasmussen, et brev fra sin arbejdsgiver, Vodskov Bolighus, med besked om, at han var bortvist med øjeblikkelig virkning. Bortvisningen var begrundet med, at Henrik var set arbejde i sin egen bar, samt at han havde omtalt Vodskov Bolighus ufordelagtigt overfor en god kunde. Vi betragtede begrundelserne for bortvisningen som opfundet af arbejdsgiveren og bad ham derfor om at trække den tilbage. Det Udsnit af ansættelsesaftale ønskede han ikke, hvilket medførte, at vor advokat fremsendte en stævning. I stævningen kræver vi løn og provision i opsigelsesperioden samt godtgørelse for uberettiget bortvisning, i alt kr. Hele sagen er kulminationen på noget af en tragedie, forårsaget af bl.a. chikanerier og ulykkelige personlige forhold, og når sagen er blevet afgjort ved retten, vil vi prøve at formå Henrik til selv at skrive om sin oplevelse af hele sagen. NNF og Tulip i ulovligt samarbejde Fra et af vore medlemmer er vi kommet i besiddelse af et ansættelsesbrev, der viser, at Tulip tillader, at NNF kræver medlemskab af deres fagforening når nye bliver ansat. Vort medlem søgte ansættelse hos Tulip i Fåborg og fik i den forbindelse forelagt en ansættelsesaftale, der bl.a. siger: Du skal være medlem af NNF, klub + fagforening trækkes over lønnen. Den viste aftale er ca. et år gammel, men så vidt vi har kunnet få oplyst, er kravet stadig det samme: Medlemskab af NNF eller intet arbejde. Nu er det jo ikke særlig vanskeligt at få arbejde i øjeblikket, så den slags aftaler udgør derfor ikke det store problem. Men det gør dem jo ikke lovlige. Som læsere af Fagligt Alternativ vil vide, er Tulip ikke det eneste firma, der tillader den slags. Aalborg Portland er allerede dømt for ulovligt pres på to af vore medlemmer, og i øjeblikket verserer en sag mod SAS. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever lignende ting ved ansættelse, da vi meget gerne vil have et mere detaljeret billede af problemets omfang. Vi ved, det er et stort problem, for af og til opgiver vore medlemmer kampen. Enten melder de sig ind i den krævede fagforening, eller de finder sig et andet arbejde. Eksklusivaftaler er ulovlige, men der foretages mange krumspring på arbejdspladserne for at opretholde dem i praksis, og et af de mere uhyggelige midler, der tages i brug, er mobning. Derfor: Hvis du oplever noget i den retning, så fortæl os om det. 9

10 Ingen reklame for overenskomster Af Morten Sørensen Siden 28. juni har 3F haft en konflikt kørende mod Nørrebro Bryghus i København. 21. august blev konflikten udvidet med en række sympatikonflikter, der bl.a. omfatter leverance af råvarer fra Bryghusets underleverandører, taxakørsel til restauranten, diverse HK-arbejde samt blokade mod håndtering af Bryghusets flaskeøl i transportsektoren og i detailhandlen. Alt dette er blevet iværksat alene af den grund, at bryggeriet og dens ansatte er blevet enige om at tilslutte sig en overenskomst mellem arbejdsgiverforeningen RAF 2000 og Kristelig Fagforening i stedet for en overenskomst, hvori 3F indgår. Historien er set mange gange før og forklarer meget godt, hvorfor DFF de sidste mange år er gået stille med dørene, når det er lykkedes os at indgå en overenskomst. La Cabana Får en LO-fagforening nys om, at DFF har indgået en overenskomst, køres skytset i stilling. Første gang var i 1984 lige efter DFF s fødsel i en konflikt, der minder meget om den aktuelle mellem 3F og Nørrebro Bryghus. Personalet ved Restaurant La Cabana ville ikke være medlem af en politisk fagforening, og LO-fagforeningerne iværksatte derfor storstilede blokader og demonstrationer. Det lykkedes DFF at få stablet en stor folkelig moddemonstration på benene, hvorefter DFF indgik en overenskomst med restauranten. Konflikten mod virksomheden og vores overenskomst varede flere år og gav genlyd over hele landet; men til sidst valgte indehaveren at sælge restauranten og flytte til Spanien. Senere samme år var der ingen post, ingen benzin, intet S-tog, Rigshospitalet lammet, TV-avisen i sort, aviser blokaderamt, Københavns indfaldsveje spærret osv. Alt sammen fordi HT-chauffør Per Brandt, og senere 48 andre chauffører, benyttede sin fagforeningsfrihed til at melde sig over i Danmarks Frie Fagforening. Nygaards Slagteri I 1992 indgik DFF på opfordring fra ledelse og ansatte en overenskomst med Nygaards Slagteri i Varde. NNF havde ikke en eneste ansat på virksomheden, og DFF s overenskomst var beviseligt bedre end NNF s; men alligevel blev der taget mafiametoder i brug. Der blev iværksat fysisk blokade, slagteriet blev overvåget døgnet rundt, og alle, der kørte ind og ud fra firmaet, blev skygget. Det mest bizarre ved konflikten var et fingeret overfald på en blokadevagt, hvorefter slagteriejer, Niels Nygaard, blev slæbt i Vestre Landsret, hvor han blev pure frifundet. Men til sidst måtte Nygaard give op, og det dengang supermoderne nyåbnede slagteri måtte lukke og svinene køres til Tyskland til slagtning. Ingen lovgivning I opposition i 90 erne fremsatte Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti år efter år et forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af faglige organisationers konflikter over for virksomheder med overenskomst. Da VK sammen med Dansk Folkepartis fik flertal i 2001, troede Danmarks Frie Fagforening, at forslaget ville blive gennemført. 14. juni 2002 blev forslaget da også genfremsat af Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkparti og vedtaget med stemmer fra V og K. Men da lovforslaget endeligt skulle vedtages i maj 2003, sprang Dansk Folkeparti fra deres eget forslag og var pludselig imod. Samtidig gjorde regeringen ikke det store for at holde Dansk Folkeparti fast, og begrænsningen af blokader gik derfor i vasken. Siden har der været stille omkring emnet. Samtidig med behandlingen af forslagene i Folketinget var DFF i overenskomstforhandlinger med et større jysk firma. Vi var kommet et stykke af vejen, men da begrænsningen af blokaderetten ikke blev til noget, kunne vi ikke garantere firmaet mod blokader fra LO-fagforeninger, og i god ro og orden stoppede vi nødtvunget samarbejdet, da DFF ikke har noget ønske om at lukke virksomheder og sende folk ud i arbejdsløshed. Derfor holder vi tæt Alt i alt viser eksemplerne, at det kan være meget klogt ikke at fortælle, hvor DFF har overenskomster henne. Det viser også, hvorfor vi ikke indgår overenskomster i stor stil, selv om vi jævnligt får henvendelser herom. Omkostningerne herved kan være meget store, og fra gang til gang skal virksomheden gøre op med sig selv, om den er klar til at løbe risikoen for omfattende konflikt. Ny hjemmeside Hvor er det så lige, man skal finde den? 10 Hvis du har adgang til Internettet, så prøv at kigge ind på Danmarks Frie Fagforenings nye hjemmeside. Efter længere tids forberedelse er vi nu i luften, og adressen er Den er blevet meget mere brugervenlig, og også lidt kønnere. Du vil kunne finde gode råd om mange af de problemer du kan møde på arbejdsmarkedet, ligesom vi har lagt forskellige skemaer ud på siden. Den skulle gerne danne grundlag for en bedre service til vore medlemmer, og et tiltalende billede af foreningen udadtil. Hjemmesiden er fremtidssikret, så den kan udbygges efter behov. Der er virkelig sket meget efter, at de første tanker om Internet opstod i midten af 1940'erne. Det militære APRANET opstod i 1969, og det egentlige Internet blev skabt i 1972 af Vinton G. Cerf, senere kaldet Father of the Internet. I 1992 skete så det, som senere skulle vise sig at være en meget afgørende årsag til Internettets store gennembrud. Ved CERN i Schweiz skabtes World Wide Web, som blev et fundamentalt gennembrud. Endelig i 1994 kom UNI-C som den første danske Internetudbyder, med tilbud om adgang til nettet for almindelige mennesker. I februar 1996 kom vi her i DFF - som den 2. fagforening i Danmark - i luften med vores første hjemmeside. Ikke overraskende var EDB-fagets fagforening Prosa nr. 1. LO kom først på nogle måneder efter os. Meget pudsigt blev denne side senere tilbagedateret, så det så ud som om de var kommet før os. Det var simpelthen for meget for dem, at vi, som den mindre og frie fagforening, skulle komme før den almægtige LO; men sådan er de historiske kendsgerninger. Vi håber, du kan lide vores nye side, og vi glæder os til at høre fra dig, både med ris og ros. Hvis du har forslag til, hvad du godt kan tænke dig skal med på siden, vil vi også gerne vide det.

11 Et godt valg? Mens dette blad skrives, hærger en valgkamp landet, og dermed rejses igen debatten om partistøtte fra fagforbund, private og organisationer. Danmarks Frie Fagforenings holdning er som bekendt den, at vi ikke støtter nogen partier, så alle vore medlemmer kan føle sig helt fri til at sætte krydset, hvor de vil, eller de kan helt lade være med at stemme. Når dette læses er valget overstået, og det har været meget tydeligt, at LO-forbundene ikke har været enige om partistøtte eller ej. Her på redaktionen har det f.eks. undret os, at 3F har valgt ikke at yde partistøtte, men de lokale forbund har frihed til at støtte valgkampen, som de vil. Naturligvis for medlemmernes penge. Er det ikke det man kalder dobbeltmoral? Spørgsmålet om, hvorvidt fagbevægelsen skal yde direkte økonomisk støtte til et trængt socialdemokrati eller ej, har naturligvis været et dilemma. Dels fordi medlemskrisen kradser og betyder økonomisk smalhals i forbundene, og dels fordi LO-medlemmerne ikke længere per automatik sætter deres kryds ved liste A. Men der er stadig forbund der yder direkte støtte til bestemte partier: Metal: 1,3 millioner til Socialdemokraterne; NNF: til Socialdemokraterne og TIB: 1,5 millioner til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Også partierne til højre for midten modtager støtte, men beløbene offentliggøres ikke, før årsregnskaberne foreligger, så man kan altså ikke se, hvem der støtter det nuværende valg. På vores hjemmeside - -kan du finde et link til Folketingets oversigt over, hvem der bidrager til hvem. Se under»seneste nyt«. Oversigten er fra sidste år. Vil du være helt sikker på, at dine penge ikke ender som partistøtte, skal du bare fortsat være medlem hos Danmarks Frie Fagforening. Selv om vi ikke blander os i valgkamp og ikke støtter partierne som forbund, er der naturligvis mange af vore medlemmer, der er politisk aktive i forskellige partier, og dette blad har bestemt heller ikke holdt sig tilbage med at kritisere den førte politik, især arbejdsmarkedspolitik. Men det er udelukkende ud fra et synspunkt om, hvad der gavner vore medlemmer. Nu er valget så overstået. Var det et godt resultat? Svaret afhænger jo nok af, hvilken side du er på. LO-medlemmernes penge fosser stadig ind i valgkampen på den røde fløj. Det blev grundlaget for Danmarks Frie Fagforening i sin tid. Nassau tilbage på sporet I 2005 var der en udsendelse i TV2-Fyn om ældrepolitikken hos Nassau Door A/S. I den forbindelse kom sekretariatet i besiddelse af en såkaldt frivillig fratrædelsesaftale, der blev forelagt medarbejdere der nærmede sig de 60 år. Aftalen lyder i uddrag: Parterne er efter gensidig aftale blevet enige om, at NN fratræder sin stilling hos Nassau Door A/S med udgangen af xx måned 2006 Og videre: Ingen af parterne har herefter krav overfor hinanden som følge af, at ansættelsesforholdet er ophørt. Der sluttes med: Forholdene i denne aftale, betragtes som et fortroligt anliggende mellem NN og selskabets ledelse. Som en følge af Nassau Door A/S s ældrepolitik, skrev en af medarbejderne til arbejdsministeren og klagede sin nød. Arbejdsministeren svarede, at han var enig i, at det er et problem, at nogle firmaer skiller sig af med ældre medarbejdere, og brevet slutter: Regeringen kan jo ikke løfte opgaven alene, derfor er det mit håb, at virksomheder og personer som dig selv vil arbejde for at få ældre medarbejdere til at blive flere år på arbejdsmarkedet. Siden er der kommet en ny direktør til på Nassau Door A/S, og nu er tonen blevet en anden. De ældre medarbejdere bliver igen værdsat som den værdifulde arbejdskraft, de er. Fagligt Alternativ kritiserer ofte firmaer, der behandler deres medarbejdere dårligt. Derfor synes vi også, det må være passende at uddele blomster, når firmaerne retter op tingene og indfører en anstændig medarbejderpolitik. Blomsterne her ved siden af er derfor til ledelsen på Nassau Door A/S. red. 11

12 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig VALGKAMPEN I skrivende stund kører valgkampen på højeste gear. Det er kun få år siden, at man under valgkampene kunne se, hvordan aviserne nærmest var tapetseret med annoncer betalt af fagforeninger under LO, hvor man pegede på bestemte Socialdemokratiske kandidater, der skulle stemmes på. I dag synes annonceringen ikke at være blevet mindre, tværtimod. Vi ser ofte helsides annoncer, men indholdet af disse medlemsbetalte annoncer har skiftet karakter. Fx har HK-Danmark en helsides annonce i Jyllands-Posten, hvor der med kæmpebogstaver står: Har de seneste 6 år medført lige løn til dig og din kollega? Som om man kunne tilskrive regeringen i denne periode ansvaret for den urimelige lønforskel, der består mellem kvinder og mænd. Magen til ansvarsforflygtigelse skal man lede længe efter. Det kan med rette spørges, om HK er træt af at forhandle løn for sine medlemmer, når de i dyre helsides annoncer over det ganske land søger at tørre deres inkompetence af på regeringen? Det er jo ikke den siddende regering, der har ansvaret for overenskomsterne men HK. Eller skal vi tilskrive de store annoncer fra HK noget helt andet? Mener de mon, at den danske overenskomstmodel har overlevet sig selv, sådan at Folketinget nu må sætte rammerne for lønudviklingen? Vi ved det ikke, men vi gætter på, at de hos HK, i deres iver efter at nedgøre regeringen, har brugt en usmagelig forkert kryptisk formulering. I LO har de gjort meget ud af at skilte med, at de nu ikke længere støtter Socialdemokratiet, og derfor er det åbenbart svært at forstå, at så mange lønmodtagere har sagt farvel til LO til fordel for frie faglige organisationer. På den netop overståede LOkongres talte Helle Thorning- Schmidt og opfordrede samtlige delegerede til at gå hjem efter kongressen og kæmpe for, at Danmark kan få en ny regering. Helle Thorning-Schmidt modtog herefter stående bifald fra LOkongressen. Senere kom en fællesudtalelse fra kongressen med samme retorik, hvor der blandt andet blev udtalt: Danmark har brug for en anden regering under socialdemokratisk ledelse. Samtidig kan man i dagens avis se en farvestrålende annonce med LO symbolet øverst og nederst: Stem på Lene Hansen Socialdemokratiet den 13. november. Hvordan harmonerer disse udmeldinger med, at LO ikke støtter Socialdemokratiet? Min påstand er den, at de, der sidder på LO-kongressen og taktfast klapper ja til en ny regering med Helle ved roret, ikke er de reelle repræsentanter for et bredt udsnit af danske lønmodtagere. Deres støtte er ikke fair i forhold til, at LO-bevægelsen vil være monopoliserende og alt favnende f.eks. på aftaleområdet. Der er meget store lønmodtager- grupper, der står i en LO-fagforening, men som ikke stemmer på Socialdemokratiet. Derfor må vi erkende, at der efter vor sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvor fagforeningsfriheden endelig blev fastslået, stadig er et meget stort arbejde foran os. Jørgen Mikkelsen

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen

Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Konflikten på Vejlegården En gave til fagbevægelsen Hvad handler konflikten på Vejlegården om? Prøv at forestille dig, at din arbejdsplads får ny ejer. Den nye ejer meddeler jer, at han ikke bryder sig

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere