Arbejdsrettens dom af 7. december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 7. december 2006"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 7. december 2006 i sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Danish Crown A.m.b.a. Aabenraavej 11, 6780 Skærbæk (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri DAT-SCHAUB A.m.b.a. Aabenraavej 11, 6780 Skærbæk (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Tulip Food Company P/S Tulipvej 3, 8900 Randers (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff)

2 sag nr. A Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Tulip Food Company P/S Østerbro 40, 9000 Aalborg (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Danish Crown A.m.b.a. Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri DAT-SCHAUB A.m.b.a. Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening

3 Dansk Industri Danish Crown A.m.b.a. Gammel Hygumvej 3, 6630 Rødding (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) og sag nr. A : Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Tulip Food Company P/S Bragesvej 18, 4100 Ringsted (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund (konsulent Pernille Leidersdorff) Dommere: Henrik Marstrand Dahl, Oluf Engel, Børge Frederiksen, Knud E. Linius, Poul Monggaard, Benny Rosberg, Poul Søgaard (retsmand). Sagen drejer sig om, hvorvidt overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i en række af Danish Crown koncernens virksomheder arbejdsnedlæggelser, der ophørte enten inden afholdelse af fællesmøde eller i overensstemmelse med fællesmødepålæg har savnet rimelig begrundelse eller må betragtes som led i en systematisk aktion og dermed bodspådragende. Sagen drejer sig desuden om, hvorvidt der ved udmåling af bod andre overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i koncernens virksomheder skal tages i betragtning, at det indklagede bund har erkendt, at bod var skyldt, og tilbudt sagen løst ved udenretlig lig.

4 Påstande Klager, Dansk Arbejdsgiverening Dansk Industri Danish Crown A.m.b.a. i Skærbæk, Blans og Rødding, DAT-SCHAUB A.m.b.a. i Skærbæk og Esbjerg, og Tulip Food Company i Randers, Aalborg og Ringsted, har nedlagt påstand om, at de indklagede arbejdstagere til Dansk Arbejdsgiverening skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod hver time, de pågældende har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser fra og med den 8. december 2004 til og med den 15. december Indklagede, Landsorganisationen i Danmark Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet et antal medlemmer af dette bund, har nedlagt følgende påstande: 1) I sagerne nr. A , A , A og A : Frifindelse. 2) I sag nr. A : Frifindelse. 3) I sagerne nr. A , A og A : Bekræftende til genmæle, dog således, at alene ligsmæssig bod er skyldt. Sagsfremstilling Danish Crown koncernen består af moderselskabet Danish Crown A.m.b.a., som primært omfatter svinekødsdivisionen og oksekødsdivisionen, og hvortil også DAT- SCHAUB A.m.b.a. er tilknyttet. Hertil kommer bl.a. datterselskabet Tulip Food Company. DAT-SCHAUB A.m.b.a. har ca medarbejdere, og Tulip Food Company har ca medarbejdere. Danish Crown koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere og har 29 svineslagterier og opskæringsvirksomheder (heraf 2 i Tyskland) og 8 kreaturslagterier og opskæringsvirksomheder (heraf 1 i Tyskland) og derudover afdelinger bl.a. detailpakket kød. Efter offentliggørelse af planer om lukning af Tulips virksomhed i Ringsted indgik Tulip Food Company i Ringsted og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

5 den 3. december 2004 en lokalaftale ( bonusaftale ) med det mål at sikre flest mulige arbejdspladser. Det hedder i lokalaftalen bl.a.: Mellem Tulip Food Company og de på Ringsteds ædling afdelingen, beskæftigede medlemmer af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet er der indgået en aftale vedr. produktivitetsbonus med det mål at sikre flest mulige arbejdspladser. Hvis ikke andet er nævnt i denne aftale er det ædlingsoverenskomstens rammeaftale som er gældende. Fastlønsaftaler Alle andre gældende fastlønsaftaler nedskrives til en brutto løn før skat på 85% af niveauet før 3. dec Ikrafttræden Aftalen træder i kraft pr 3. januar 2005 alle i Tulip s ædlingsafdeling beskæftigede NNF ansatte. Opsigelse Aftalen kan jvf. Protokollat om afprøvning af alternative aflønnings og/eller ledelsesm samt alternative arbejdstidsmer, opsiges med 3 måneders varsel. Aftalen vil automatisk videreføres frem til marts 2007, hvis den ikke opsiges senest til ophør den 1 marts I en nyhedsmeddelelse af 7. december 2004 fra Tulip Food Company hedder det: Tulips fabrik i Ringsted tsætter Produktionen tsætter på Tulips fabrik i Ringsted. Det er resultatet af handlingerne mellem virksomhed og medarbejdere, efter at Tulip den 23. november offentliggjorde planer om at lukke fabrikken. Med et ja til lønnedgang på 15 procent har medarbejderne på Tulips fabrik i Ringsted afværget en planlagt lukning af fabrikken. Medarbejderne er gået positivt, energisk og kreativt ind i handlingerne og har anvist store besparelser. Disse består naturligvis en stor del i lønnedgang, men der er andre helt konkrete områder, der også giver ganske store besparelser, siger Tulips adm. direktør Torben Skou. Spareplanen, som medarbejderne er fremkommet med, når dog ikke helt den oprindelige plan om lukning og overførsel af produktionen til andre virksomheder

6 i Tulip-koncernen, og der vil tsat blive flyttet særligt løntunge produktioner til Tyskland. Dette vil imidlertid kun få beskeden betydning fabrikken i Ringsted. Et godt initiativ Vi i direktionen vil gerne honorere medarbejdernes gode initiativ, og det gør vi bedst ved at lade produktionen i Ringsted tsætte næsten uændret. Dette betyder, at samtlige 280 jobs i princippet vil kunne bevares, dog med behold sæsonudsving. Vi tror på, at fabrikken i Ringsted kan tsætte, men da vi ikke kender den konkurrencemæssige udvikling, har vi indgået en aftale, der eløbigt rækker frem til marts Den skel, der er til den oprindelige plan, må vi finde andre steder, og vi arbejder tsat på at gøre vores virksomhed endnu mere konkurrencedygtig, udtaler Torben Skou. Han lægger ikke skjul på, at han er glad den aftale, der nu er indgået mellem virksomhed og medarbejdere i Ringsted: Nye muligheder Fra Tulips side er vi altid interesserede i at bevare arbejdspladser i Danmark. Men vi er nødt til at holde os til den verden, vi skal agere i. Det betyder, at vi skal kunne producere på et niveau, der svarer til de konkurrencemæssige vilkår, vi er oppe imod. Nu har medarbejderne i Ringsted vist vejen, at dette kan lade sig gøre gennem lønnedgang og besparelser. Forhåbentlig vil dette brede sig til Tulips øvrige fabrikker. I hvert fald vil jeg gerne opdre til, at man arbejder med tingene. Med en indstilling, som den vi har set i Ringsted, ville det give os helt nye muligheder at bedre vores konkurrencedygtighed, og dermed også muligheder at beholde arbejdspladser i Danmark, mener Torben Skou, der dog tsat ikke kan give nogle garantier. Han svarer også gerne på, hvor fabrikkerne i Vejle Havn og i Viby alligevel skulle lukkes, selv om medarbejderne også her kom med slag til at bevare deres arbejdsplads. Usikre udsætninger på Vejle Havn For Viby-fabrikkens vedkommende havde den allerede i et stykke tid været lille til at bære de store faste omkostninger. På Vejle Havn-fabrikken udsatte medarbejdernes slag en meget stor investering i uprøvet teknologi, og vi kunne flytte virksomheden maskine maskine til Oldenburg, hvilket gjorde planen sikker og oplagt, siger Torben Skou. Konsekvenserne Planerne om lukning af Ringsted-fabrikken omfattede, uden flytning af produktionen til Oldenburg, også at der skulle oprettes omkring 40 nye jobs i henholdsvis Sdr. Borup og Svenstrup. Nu, hvor Ringsted-fabrikken tsætter, vil disse jobs ikke blive oprettet alligevel. Desuden vil der tsat være ledig kapacitet i Oldenburg.

7 Vi vil selvfølgelig arbejde på at udnytte kapaciteten i Oldenburg. Enten ved at flytte produktion til fabrikken eller ved at øge afsætningen, siger Torben Skou, der afviser, at der er konkrete planer om yderligere fabrikslukninger: Bortset fra de beslutninger, der allerede er taget, har vi ingen aktuelle planer. Men vi vil hele tiden arbejde på at gøre tingene bedre og mindske omkostningerne. Onsdag den 8. december 2004 sendte mand tillidsmandskollegiet Hans Søgård Hansen en til administrerende direktør i Danish Crown koncernen Kjeld Johannesen. en blev samtidig sendt til tillidsrepræsentanter i Danish Crown koncernen, herunder bl.a. tillidsrepræsentanterne Henning Lønstrup, Per Krog og Ejnar Markussen. Det hedder i en: Emne: Åbent brev Medarbejdersiden i KSU [koncernsamarbejdsudvalget] har drøftet løbet og resultatet af drøftelserne om bevaring af Tulips afdeling i Ringsted. Vi håber med dette åbne brev at komme i dialog [med] ledelsen i Danish Crown koncernen. Åbent brev til Administrerende direktør i Danish Crown, Keld Johannesen Utak er verdens løn! To udødelige overskrifter er det der umiddelbart falder tillidsmands kollegiets retningsvalg i hu, under et hasteindkaldt møde, anlediget af situationen på Tulip Ringsted. Utak er verdens løn, samt Poul Bundgaard s udødelige sang : Tak er kun et fattigt ord. Tillidsmandskollegiet har læst at Tulip i Ringsted har sagt ja til en 15 % lønnedgang, ved at efterlade det indtryk blandt medarbejderne, at de hermed har reddet deres virksomhed? Vi har i lokalaftalen især bemærket, at lønnedgangen er et resultat af en direkte sænkning af det gældende basistal, således at basistal er reduceret fra overenskomstens 61,92 til 49,07 kr. (en gennemsnitlig reduktion på ca. 24 kr. pr. time Tulip Ringsted). Dette afføder selvfølgelig behov straks at få besvaret nogle relevante spørgsmål I svinekøds divisionen er der opnået besparelser / rationaliseringer på 83 mill. I seneste regnskabsår, via dialog, inden overenskomstens kendte og eksisterende rammer.

8 Med pistol panden har Tulip fremtvunget lønnedgang, efter kollegiets opfattelse uden overenskomstens rammer, i bindelse med trusler om lukning i Ringsted, kan dette ventes andre steder i koncernen? Administrerende direktør Torben Skou udtaler i pressemeddelelse at Ringsted med deres aftale har vist vejen resten af Tulip s virksomheder. Forventes der hermed en generel nedsættelse af ovennævnte basistal i branchen? Kollegiet kan på ingen måde acceptere hverken fremgangsmåde, eller indhold i Ringsted aftalen. Vi vil ikke ind i en negativ lønspiral, hvor arbejdet lægges ud til lavest bydende. Blandt vores kolleger følges dette nøje, og det kan medføre uro på virksomhederne i dagene fremover, såfremt der ikke kommer andre udmeldinger fra virksomhedens ledelse i såvel Tulip som Danish Crown straks. Branchen s tidligere altoverskyggende problem med hensyn til konflikter har vi aktivt medvirket til at løse, og hvis dette er takken, giver vi Poul Bundgaard ret : Tak er kun et fattigt ord, og utak dermed er verdens løn. Samme dag den 8. december 2004 kom det til arbejdsnedlæggelser på bl.a. Tulip Food Company i Aalborg og Danish Crown i Blans, og den 9. december 2004 kom det til arbejdsnedlæggelser på en række andre virksomheder i koncernen. Den 9. december 2004 blev der afholdt fællesmøde i anledning af en klage fra Næringsog Nydelsesmiddelarbejder Forbundet vedrørende en uoverensstemmelse mellem bundet og Tulip Food Company i Ringsted i bindelse med den indgåede lokalaftale/bonusaftale. I referat fra fællesmødet hedder det bl.a.: Fra arbejdstagerside gjorde man gældende, at den indgåede lokalaftale var i strid med overenskomsten. Fra arbejdsgiverside afviste man dette. Sagen handledes. Det aftaltes, at sagen henvises til afgørelse ved faglig voldgift. Der er enighed om, at sagen fremmes mest muligt. Det konstateredes, at der i går og i dag har været og tsat er overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på en række slagterier og ædlingsvirksomheder. Parterne konstaterede, at disse arbejdsnedlæggelser er

9 overenskomststridige, og parterne opdrer indtrængende de arbejdstagere, der tsat strejker, til straks at genoptage arbejdet, og parterne opdrer i øvrigt til, at arbejdet holdes normaliseret. Den 10. december 2004 udsendte Ritzaus Bureau en pressemeddelelse, hvori det hedder: Tillidsfolk kræver lønnedgang annulleret Et handlingsudvalg skal i weekenden søge at finde et kompromis i balladen på slagteriområdet efter lønnedgang hos Tulip i Ringsted. Omkring 50 tillidsfolk fra alle Danish Crowns virksomheder og datterselskaber præsenterede fredag på et stormøde i Horsens ledelsen i Danish Crown og Tulip et krav om, at aftalen om lønnedgang de 300 ansatte hos Tulip i Ringsted annulleres. Samtidig kræver tillidsfolkene af ledelsen, at den ikke laver lokalaftaler i strid med overenskomsten, som tillidsfolkene mener, det er sket i Ringsted. Det oplyser Jens Peter Bostrup, der er faglig næstmand i NNF til Ritzau. Kravene blev fredag præsenteret adm. direktør Kjeld Johannesen fra Danish Crown, som deltog i en del af mødet. På mødet blev der nedsat et lille handlingsudvalg med repræsentanter fra såvel Danish Crown og Tulip som Dansk Industri og slagteriarbejdernes fagbund NNF. Tillidsfolkene kræver, at udvalget inden mandag morgen når frem til en ny aftale de ansatte i Ringsted. Aftalen skal holde sig inden overenskomstens rammer og samtidig søge at afværge den faglige voldgiftssag, som NNF ellers har truet Tulip med, di bundet mener, at Ringsted-aftalen er et brud på overenskomsten. Den 11. december 2004 blev der til erstatning aftalen af 3. december 2004 indgået en lokalaftale ( Knækakkord ) mellem Tulip Food Company i Ringsted og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Slagtegruppen. I aftalen hedder det bl.a.: Mellem Tulip Food Company og de på Ringsteds ædling afdelingen, beskæftigede medlemmer af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet er der indgået en aftale vedr. knækakkord, med det mål at sikre flest mulige arbejdspladser. Betalingsprincip Som minimum er alle garanteret overenskomstens minimum timeløn på p.t. 108,00 kr. Hvor ikke andet er nævnt er ædlingsoverenskomstens satser gældende.

10 Der etableres en alternativ aflønning i m af en knækakkord efter følgende retningslinier: Rammeaftalens akkordbasis normalydelsen på kr. 61,92 er gældende. Med udgangspunkt i Tulip Food Company Ringsted s nuværende akkordeffektivitet på 210 % og en akkorddækning på 91 % udarbejdes der en knækakkord i overensstemmelse med det af parterne gennemgåede grundlag. Knækakkorden revideres hvert kvartal og den reviderede knækakkord vil herefter være gældende det efterfølgende kvartal. Hvis den samlede timeløn på baggrund af effektivitetsbedringer og/eller en bedret akkorddækning stiger med op til 0,93 %, før beregning af knækakkord, vil dette ikke medføre ændringer i knækakkorden. Hvis den samlede timeløn på baggrund af effektivitetsbedringer og/eller en bedret akkorddækning stiger med mere end 0,93 %, før beregning af knækakkord, vil dette kun betyde ændringer i knækakkorden den del der ligger mellem den bedrede effektivitet og 0,93 %. Fastlønsaftaler Alle andre gældende fastlønsaftaler ændres som en konsekvens i overensstemmelse med ovenstående principper. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft pr. 3. januar 2005 alle i Tulip s ædlingsafdeling beskæftigede NNF ansatte. Ved protokollat af 11. december 2004 blev der indgået aftale mellem Dansk Industri og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet om, at den på fællesmødet den 9. december 2004 aftalte, og af Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet anlagte faglige voldgift vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt den på Tulip Food Company i Ringsted indgåede lokalaftale af 3. december 2004 var i strid med overenskomsten blev trukket tilbage som følge af den nye lokalaftale af 11. december Den 14. december 2004 sendte Hans Søgård Hansen på vegne tillidsmandskollegiet en udtalelse til Kjeld Johannesen, hvori det hedder: Tillidsmandskollegiet mener at Danish Crown / Tulips ledelse selv er skyld i den ulykkelige situation vi nu står i.

11 Den efter mødet i TR kollegiet sendte vi brev til orientering til Tulip og Danish Crown s ledelse om at lokalaftaler af principielle karakter så som løn og arbejdstidsaftaler skulle til drøftelse i TR kollegiet. Dette har man ikke efterlevet og der står vi nu i denne situation. Vi langer at fremtidige aftaler går gennem dette um, hvis man vil handle om disse ting i overenskomstperioden. Vi langer en garanti at Ringsted aftalen aldrig vil blive brugt som pression i resten af koncernen. Danish Crown/Tulip skal tælle tillidsfolkene hvordan de ser produktionsstrukturen i fremtiden, dette skal gælde både ædlings og slagterisektoren. Vores opdring til ledelsen er der, øget åbenhed og dialog vedrørende de nødvendige løsninger. Vi er villige til at tage et medansvar vedrørende udvikling og afvikling i branchen, der hvor dette er nødvendigt. Udvælgelsen skal ikke ske som nu, at det er dem der går ned i løn der overlever. Vi opdrer til at Ringsted aftalen opsiges og man igennem rammeaftalen finder de nødvendige rationaliseringer, som er almindeligt kendt til branchen. Vi ønsker virksomhedens klare udmelding til ovennævnte! Senere samme dag den 14. december 2004 blev der udsendt følgende meddelelse: Til Danish Crown s KSU, SFU, OFU og Tulip s tillidsrepræsentanter På baggrund af den verserende konflikt på slagterierne har jeg her til aften holdt et møde med Hans Søgård Hansen og Carl Hansen. Jeg skal på denne baggrund understrege, at aftalen i Ringsted i den eliggende m er en rent lokal model. Danish Crown har ingen planer om at overføre Ringsted-modellen til andre afdelinger i koncernen. Vi har imidlertid en fælles uddring i den danske slagteribranche om at styrke vor konkurrencedygtighed, og der er det afgørende at der tsat arbejdes med dette. Jeg vil imidlertid understrege, at det er undertegnedes holdning at der skal samarbejdes på dette område, samt at det er væsentligt at der ved indgåelse af lokale aftaler er fuld afklaring omkring aftalens indhold, og at tvivl omkring overensstemmelse med overenskomsten sikres inden indgåelse. På baggrund af de uddringer vi står over er vi enige om at tsætte og udbygge dialogen om Danish Crowns strategiske udvikling med medarbejderne gennem vore samarbejdsorganer.

12 Der indkaldes samtidig til et møde KSU, SFU, OFU og Tulip s tillidsmænd i morgen, onsdag, kl. 13:30 i Horsens og Vejle Kjeld Johannesen Vi mener hermed at der er skabt grundlag at genoptage arbejdet til morgen, og det opdrer vi kraftigt til. Skulle der være nogen der tsat har spørgsmål omkring sagen, vil der være god lejlighed til at drøfte disse på det indkaldte orienteringsmøde i morgen. B-siden holder møde kl. 12:30 samme sted. Hans Søgård Hansen Carl Hansen Den 15. december 2004 udsendte Ritzaus Bureau følgende pressemeddelelse: Flere slagteristrejker i Nordjylland Onsdag gik over 1000 medarbejdere på Danish Crown slagterierne i Aalborg, Hjørring og Sæby [ ] hjem, oplyser DR Nordjylland. Et opklarende møde tirsdag blandt tillidsfolk under slagteriarbejdernes fagening NNF har tilsyneladende ikke lagt låg på uroen efter den stærkt kritiserede lønaftale på Tulip i Ringsted, hvor de ansatte har accepteret en lønnedgang. - og der strejker slagteriarbejderne igen i dag, siger tillidsmand på kreaturslagteriet i Aalborg, Henning Lønstrup til DR Nordjylland. Senere samme dag den 15. december 2004 udsendte Ritzaus Bureau følgende pressemeddelelse: Forventning om strejkestop Ledelse og tillidsmænd går fra møde i ventning om, at storstrejken hos Danish Crown slutter. Uenighed om, hvorvidt princippet om lønnedgang igen kan bruges. Både ledelse og tillidsmænd i det strejkeramte Danish Crown gik onsdag eftermiddag tilfredse fra et to timer langt møde i sikker ventning om, at de 3400 strejkende slagteriarbejdere nu vil gå i arbejde igen. En samlet og enig tillidsmandsskare opdrer til, at der arbejdes normalt i morgen tidlig (torsdag), sagde manden tillidsmandskollegiet Hans Søgård Hansen efter mødet. - Vi har opnået det, vi gerne ville ved, at Tulip Ringsted har trukket aftalen om at gå ned i løn. Det skal tillidsmanden i Ringsted, Per Krog, have mange roser, sagde Hans Søgård Hansen efter mødet, som fandt sted på det nye Danish Crown slagteri i Horsens. Hans Søgård Hansen mente ikke, at princippet om at gå ned i løn nu vil blive brugt på andre arbejdspladser under Danish Crown, som er Europas største

13 slagteriselskab svin. Den administrerende direktør Danish Crown, Kjeld Johannesen, svarede uklart på et spørgsmål om, hvorvidt mulighed lønnedgang nu er væk. Nu har vi haft en god dialog om, hvordan vi ser fremad og hvordan vi løser de strategiske muligheder. Det løses bedst i direkte dialog mellem medarbejderne og ikke i pressen, sagde han. Om situationen Tulip i Ringsted, som er truet af lukning, sagde han: - I Ringsted må man nu vurdere situationen igen. Den 16. december 2004 udsendte Ritzaus Bureau følgende pressemeddelelse: Slagteristrejken er slut 4000 slagteriarbejdere i Danish Crown-koncernen vendte efter flere dages arbejdsnedlæggelser torsdag morgen tilbage til slagtebænkene. Torsdag morgen blev arbejdet genoptaget på Danish Crown slagterier overalt i Danmark. De fleste steder mødte morgenholdet op til en kort orientering med deres tillidsfolk, derefter at vende tilbage til de slagtebænke, der mange steder har ligget øde hen siden i mandags. - Vi har fået det krav opfyldt, vi har kæmpet de sidste dage, sagde tillidsmand Ejnar Markussen fra slagteriet i Blans tidligt torsdag morgen til Ritzau. Kravet var, at truslen om lønnedgang skulle tages af bordet. Det blev den på et møde mellem Danish Crowns ledelse og virksomhedens tillidsmandskollegium i Horsens onsdag eftermiddag. Om omfanget arbejdsnedlæggelserne i Danish Crown koncernen er det oplyst bl.a., at der var arbejdsnedlæggelser i følgende af svinekødsdivisionens afdelinger: Sæby, Nykøbing Mors, Skive, Holstebro, Bjerringbro, Herning, Horsens (centrum), Horsens (nord), Vejle, Grindsted, Rødding, Esbjerg, Vojens, Skærbæk, Blans, Odense, Ringsted, Rønne, Kolding og Ringsted (terminal mv.) samt i følgende af oksekødsdivisionens afdelinger: Herning, Aalborg, Skive, Holstebro, Faarvang og Tønder. Omfanget af arbejdsnedlæggelserne varierede fra én dag op til 4 dage. Arbejdsnedlæggelsernes omfang og varighed på de enkelte virksomheder i de eliggende sager, herunder afholdelse af fællesmøder (FM), delte sig således: Dato Sagsnr. onsdag 8. dec. torsdag 9. dec. fredag 10. dec. mandag 13. dec. tirsdag 14. dec. A /FM A /FM A /FM onsdag 15. dec. torsdag 16. dec.

14 A FM A FM A FM 20 A /FM 500 A /FM 11 Forklaringer Hans Søgård Hansen har klaret bl.a., at han er mand tillidsmandskollegiet i Danish Crown koncernen og næstmand i koncernsamarbejdsudvalget. Offentliggørelsen den 7. december 2004 af lokalaftalen i Ringsted gav uro ikke alene hos tillidsrepræsentanterne, men også hos de enkelte medarbejdere i hele Danish Crown koncernen, da de blev nervøse, at deres arbejde skulle blive berørt. Han tog den 8. december 2004 kontakt om lokalaftalen til administrerende direktør Kjeld Johannesen. Der blev indkaldt til et møde i koncernsamarbejdsudvalget på baggrund af Torben Skous udtalelser den 7. december Det var normalt, at der blev holdt møde i koncernsamarbejdsudvalget, hvis der var problemer, som der var behov at drøfte. Han kontaktede desuden tillidsrepræsentanterne i de andre virksomheder at være klædt på til at tale med ledelsen. Der var flere møder i tillidsmandskollegiet. Medarbejdersiden i koncernsamarbejdsudvalget besluttede at sende det åbne brev af 8. december 2004 til den administrerende koncerndirektør. Han har lavet det meste af teksten i brevet. Det er ikke så tit, at han sender åbne breve ud på denne måde, men han skriver ofte til de andre tillidsrepræsentanter. Han ved ikke, om det åbne brev er blevet givet videre fra tillidsrepræsentanterne til medarbejderne. Det er ikke usandsynligt, at brevet er blevet sat op på opslagstavler i virksomhederne. Den 11. december 2004 deltog han i et møde om genhandling af lokalaftalen. Mødet kom i stand i bindelse med et møde mellem samtlige tillidsrepræsentanter i Horsens. Der blev indgået en ny lokalaftale, hvorefter han ventede at medarbejderne ville genoptage arbejdet. Årsagen til, at medarbejderne alligevel ikke gik i arbejde, var, at der stadig var en lønnedgang i aftalen. Det var ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt aftalen var overenskomststridig, men også, at medarbejderne ikke ville gå ned i løn.

15 Den 14. december 2004 blev det aftalt, at der skulle afholdes et nyt møde den 15. december 2004, hvor alle tillidsrepræsentanterne i koncernen skulle deltage. Meddelelsen den 14. december 2004 blev lavet i fællesskab med Kjeld Johannesen, og der var enighed om, hvad der skulle sendes ud. På mødet var der enighed om at prøve at løse problemerne. Der var ikke nogen, der havde sagt til ham, at han skulle få fjernet aftalen. Det blev aftalt på mødet, at aftalen skulle bortfalde. Herefter gik han ud og sagde, at strejken ville holde op, da det var det, han ventede ville ske. Jens Peter Bostrup har klaret bl.a., at han er næstmand i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. Hans stilling indebærer, at han har det overordnede ansvar samtlige overenskomster. Da han så lokalaftalen, der var indgået i Ringsted, anså han den straks overenskomststridig, og han begærede afholdt fællesmøde. Lokalaftalen var overenskomststridig, di der kun var nedskrivning af lønnen og ikke en alternativ aflønning, som der var åbnet mulighed i overenskomsten. Uanset om aftalen var overenskomststridig, skulle aftalen ikke føre til arbejdsnedlæggelser. På fællesmødet blev det aftalt, at sagen skulle henvises til faglig voldgift. Strejkerne opstod, da det blev meldt ud, at nu var vejen vist. Han drøftede spørgsmålet om, at aftalen var overenskomststridig med tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanterne var usikre; hvornår blev det deres tur? Han havde ståelse medarbejdernes utryghed, men han opdrede dem på det kraftigste til at genoptage arbejdet. Det centrale var at få medarbejderne i gang med at arbejde, så man kunne komme videre med aftalen. Efter fællesmødet var hans rolle at stoppe konflikterne. Der blev indkaldt til et møde i Horsens med bl.a. Torben Skou og Kjeld Johannesen. Det blev aftalt at mødes i weekenden at få løst problemerne. Tillidsrepræsentanternes oplæg var at få fundet en løsning til mandag morgen at få ophævet arbejdsnedlæggelserne.

16 Den nye aftale, der blev indgået, gav mulighed aflønning efter, hvor meget der blev produceret. Med den nye aftale, som holdt sig inden overenskomsten, ventede han, at problemerne var løst. Parternes argumentation Klager har anført bl.a., at det indklagede bunds medlemmer ansat i de klagende selskaber og beskæftiget på selskabernes skellige afdelinger (slagterier mv.) i tidsrummet fra og med den 8. december 2004 til og med den 15. december 2004 iværksatte arbejdsstandsninger. Samtlige standsninger blev iværksat i protest mod en lokalaftale indgået mellem Tulip Food Company, Ringsted afdeling, og afdelingens tillidsrepræsentant. Arbejdsstandsningerne blev ved efterfølgende fællesmøder alle erkendt overenskomststridige. Det indklagede bunds medlemmer i Arbejdsrettens sager A , A og A tsatte i strid med givne fællesmødepålæg de overenskomststridige arbejdsstandsninger, og allerede som følge deraf har de skyldt bod, hvilket også er erkendt af indklagede. De overenskomststridige arbejdsstandsninger på de enkelte virksomheder i henholdsvis Danish Crown, DAT-SCHAUB og Tulip Food Company står hver især i systematisk sammenhæng, dels i relation til arbejdsstandsninger iværksat blandt medarbejderne beskæftiget i andre af det enkelte selskabs produktionsafdelinger, dels i relation til arbejdsstandsninger etableret blandt medarbejdere ansat i et af de tre nævnte selskaber i Danish Crown koncernen. Arbejdsstandsningerne har alle haft samme baggrund og har alle fundet sted inden et snævert afgrænset tidsrum. Arbejdsstandsningerne har alle haft til mål at gennemtvinge ophør af en overenskomstmæssig indgået lokalaftale, og har dermed savnet rimelig begrundelse, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 2. Arbejdsstandsningerne har fundet sted dels blandt medarbejdere ansat i samme selskab, dels blandt medarbejdere ansat i samme koncern, og mellem medarbejderne inden det enkelte selskab og på tværs af selskaberne har der bestået meget tætte relationer. Arbejdsstandsningerne inden det enkelte selskab og inden Danish Crown koncernen som helhed har påført det enkelte selskab og koncernen overordentligt store

17 tab. Mellem tillidsrepræsentanterne i koncernens skellige selskaber har der bestået en tæt, indbyrdes kontakt, og arbejdsstandsningerne har der alle stået i systematisk sammenhæng. Det bestrides, at klager ved passivitet har tabt retten til at påberåbe sig, at arbejdsnedlæggelserne savner rimelig begrundelse. Det indklagede bunds medlemmer har der skyldt bod også i sagerne nr. A , A , A , A og A , uanset at arbejdet blev genoptaget i overensstemmelse med udgående fællesmødepålæg. Det bestrides, at boden i sagerne nr. A , A og A hvori indklagede har taget bekræftende til genmæle bør udmåles under hensyntagen til praksis udmåling af udenretlig, ligsmæssig bod. Indklagede har til støtte påstand 1 (sagerne A , A , A og A ) vedrørende systematikken anført bl.a., at hver enkelt afdeling af Danish Crown, Tulip Food Company og DAT-SCHAUB skal betragtes som en selvstændig virksomhed/arbejdsplads. Det påhviler herefter arbejdsgiver at påvise, at der er etableret en overordnet og koordineret fælles aktion blandt de enkelte arbejdssteder/virksomheder. Der er ikke godtgjort en sådan fælles koordinering, og det må der lægges til grund, at arbejdsnedlæggelserne på hvert enkelt arbejdssted/virksomhed opstod som en spontan reaktion på aftalen indgået på Tulip i Ringsted, og herunder navnlig, at arbejdsnedlæggelserne er en ståelig reaktion på Tulip-ledelsens udmeldinger internt og i pressen om den videre anvendelse af Tulipaftalen og den deraf følgende utryghed medarbejderne på koncernens øvrige virksomheder, jf. den udsendte nyhedsmeddelelse af 7. december Denne utryghed og uro blandt medarbejderne blev yderligere stærket af, at Tulip Food Company ved den indgåede aftale af 3. december 2004 antoges at have tilsidesat gældende overenskomst. Bod er der ikke skyldt, idet medarbejderne på samtlige arbejdssteder havde normaliseret arbejdet ud fællesmøde eller i overensstemmelse med fællesmødepålæg.

18 Arbejdsgiversiden har ved passivitet tabt retten til at påberåbe sig, at arbejdsnedlæggelserne savner rimelig begrundelse, idet passivitetsbedømmelsen er strengere i relation til arbejdsstandsninger, hvor indberetning skal ske straks, jf. arbejdsretslovens 9, stk. 2. Men i øvrigt er såvel aftalen af 3. december 2004 som aftalen af 11. december 2004 vedrørende Tulip i Ringsted indgået mellem de lokale parter. En lokal lønaftale indgået med eller uden organisationernes bistand kan ikke sidestilles med en organisationsvedtagelse, hvor ingen af arbejdsnedlæggelserne savnede rimelig begrundelse. Til støtte påstand 2 (sag A ) har indklagede anført bl.a., at aftalen om at gå 15 % ned i løn, som de øvrige slagterier reagerede på, var indgået af tillidsmanden på Tulip i Ringsted og godkendt af medarbejderne. Det savner der mening at postulere, at disse medarbejdere nedlagde arbejdet med samme begrundelse som de øvrige medarbejdere i koncernen. Medarbejderne på Tulip i Ringsted nedlagde da også først arbejdet den 15. december 2004 i protest mod, at aftalen vedrørende Tulip i Ringsted var tilbagekaldt med den konsekvens, at de ville miste deres arbejde, hvilket også skete. Arbejdsnedlæggelsen på Tulip i Ringsted havde der ikke samme baggrund som de øvrige arbejdsnedlæggelser, men var en spontan reaktion på, at deres arbejdsplads nu var lukningstruet. Arbejdsnedlæggelsen var kun af én dags varighed, og arbejdet var genoptaget ud fællesmødets afholdelse, hvorefter bod ikke er skyldt, jf. arbejdsretslovens 12. Til støtte påstand 3 (sagerne A , A og A ) har indklagede anført bl.a., at alene ligsmæssig bod er skyldt, idet det indklagede bund kort efter første og eneste retsmøde, dvs. allerede ud svarskrifterne den 28. januar 2005, tilbød at lige sagerne på sædvanlige ligsmæssige vilkår. Indklagede har erkendt, at bod er skyldt fra første time i disse sager, og spørgsmålet om systematik på tværs, eller om arbejdsnedlæggelserne savner rimelig begrundelse, er herefter uden betydning bodsspørgsmålet. Klager har da heller aldrig under sagen holdt sig til indklagedes opdring i svarskriftet til at oplyse om relevansen af anbringendet om systematik på tværs i en situation som den eliggende. Indklagede bemærker dog, at det, der vedrørende påstand 1 er anført om spørgsmålene om

19 systematik og manglende rimelig begrundelse samt passivitet fra klagers side, også kan anføres vedrørende sagerne under påstand 3. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Sagerne nr. A , A , A og A Indklagede har erkendt, at de indklagede arbejdstagere i Danish Crown i Skærbæk og Rødding, DAT-SCHAUB i Skærbæk, og Tulip Food Company i Randers, har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser fra og med den 8. december 2004 og til og med den 15. december Det er ubestridt, at arbejdet blev genoptaget enten inden afholdelse af fællesmøde eller i overensstemmelse med fællesmødepålæg. Bod kan herefter alene pålægges, hvis arbejdsnedlæggelserne har savnet rimelig begrundelse eller må betragtes som led i en systematisk aktion, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 2. Alle arbejdsnedlæggelserne havde ubestridt samme baggrund, nemlig indgåelsen af lokalaftalen på Tulip Food Company i Ringsted. Det må lægges til grund, at målet med arbejdsnedlæggelserne var at gennemtvinge ophør af lokalaftalen. Det åbne brev, der blev sendt den 8. december 2004 om morgenen til den administrerende koncerndirektør, hvori det var anført bl.a., at kollegiet kan på ingen måde acceptere hverken fremgangsmåde eller indhold i Ringsted aftalen, og at det kan medføre uro på virksomhederne i dagene fremover, såfremt der ikke kommer andre udmeldinger fra virksomhedens ledelse i såvel Tulip som Danish Crown straks, blev sendt af Hans Søgård Hansen som mand koncernens tillidsmandskollegium og samtidig sendt til koncernens tillidsrepræsentanter. Allerede samme dag kom det til de første arbejdsnedlæggelser i koncernens virksomheder, herunder bl.a. Tulip Food Company i Aalborg og Danish Crown i Blans, og arbejdsnedlæggelserne på de øvrige virksomheder i koncernen fulgte i de efterfølgende dage. Der var således tidsmæssig sammenhæng dels mellem tillidsmandskollegiets udsendelse af det åbne brev til tillidsrepræsentanterne i koncernens virksomheder og de første arbejdsnedlæggelser, dels mellem hver af arbejdsnedlæggelserne, der herefter fulgte i koncernens virksomheder til og med den 15. december 2004.

20 Efter Hans Søgård Hansens klaring, herunder oplysningerne om, at koncernens medarbejdere er repræsenteret i et samlet koncernsamarbejdsudvalg, at tillidsrepræsentanterne har et koncernen fælles tillidsmandskollegium, og at utilfredsheden med den indgåede lokalaftale i Ringsted allerede på et tidligt tidspunkt blev bragt op i tillidsmandskollegiet af medarbejdersiden i koncernsamarbejdsudvalget, lægger Arbejdsretten til grund, at der er tætte relationer mellem medarbejderne i koncernens virksomheder. Efter bevisførelsen, herunder udtalelserne fra tillidsmandskollegiet og tillidsrepræsentanterne Hans Søgård Hansens og Ejnar Marcussens udtalelser, citeret i Ritzaus Bureaus pressemeddelelser den 15. og 16. december 2004, findes det endvidere godtgjort, at der i bindelse med arbejdsnedlæggelserne var en tæt kontakt mellem medarbejderne i de enkelte virksomheder i koncernen. Arbejdsretten finder under disse omstændigheder, at der var en sådan sammenhæng mellem de successive arbejdsnedlæggelser i koncernens virksomheder, at arbejdsnedlæggelserne i Danish Crown i Skærbæk og Rødding, DAT-SCHAUB i Skærbæk, og Tulip Food Company i Randers, må betragtes som led i en systematisk aktion og ikke som spontane reaktioner på lokalaftalen i Ringsted. De indklagede arbejdstagere i Danish Crown i Skærbæk og Rødding, DAT-SCHAUB i Skærbæk, og Tulip Food Company i Randers, skal herefter betale bod, jf. arbejdsretslovens 12, stk. 2. Boden de indklagede ufaglærte og faglærte arbejdstagere i disse virksomheder fastsættes til henholdsvis 35 kr. og 40 kr. hver time, de pågældende arbejdstagere har deltaget i arbejdsnedlæggelser fra og med den 8. december 2004 og til og med den 15. december Sag nr. A

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A2007.639: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011

Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011 Arbejdsrettens dom af 7. juli 2011 i sag nr. A2010.0361: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. april 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. april 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. april 2008 Sag nr. A2007.299: Kommunernes Landsening Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) mod Lærernes Centralorganisation Danmarks Lærerening Frederiksberg

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere