Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Erik Kyed Trolle Birthe Marie Pilgaard Ole Rørbæk Jensen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konstituering af formand og næstformand til Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget Virksomhedsplan Status på LO Partnerskabsaftalen Orientering ved Integrationsrådets medlemmer Statistik Aktøraftaler med Integro A/S Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer Eventuelt Underskrifter: Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /10 Åben Politisk mødekalender farver _v2_Politisk mødekalender farver.doc /09 Åben Virksomhedsplan /09 Åben Udkast til Vedtægter for Integrationsseervice /10 Åben Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr /10 Åben Statistik for sygedagpenge pr /10 Åben Projekafdelingens belægningsprocent. docx /10 Åben Prognose over sagsantallet for 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 3 af 14

4 1. Konstituering af formand og næstformand til Arbejdsmarkedsudvalget Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget består jf. 14 i Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune af 7 medlemmer. Åben sag Sagsnr: 10/185 Forvaltning: SSAF Sbh: mean Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget På byrådsmødet den 11. december 2009 blev det vedtaget, at de 7 medlemmer er: Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Jens Ole Jensen Erik Kyed Trolle Birthe Marie Pilgaard Ole Rørbæk Jensen Udvalget træffer afgørelser og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det arbejdsmarkedsmæssige og beskæftigelsesmæssige område, herunder Aktivering Integration Kontanthjælp Skåne- og fleksjob Sygedagpenge Revalidering Tilkendelse af førtidspension og lignende Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver, jf. styrelsesvedtægtens 14, stk. 2 nævnte områder, herunder drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, herunder drift af de selvejende institutioner, der er knyttet tik udvalgets område, og som byrådet har indgået overenskomst med. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om sektorplaner indenfor udvalgets område samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område anlægsplaner programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 4 af 14

5 anlægsarbejder Der skal til arbejdsmarkedsudvalget vælges en formand og en næstformand. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Søren Visti Jensen valgt som formand. Jens Ole Jensen valgt som næstformand. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 5 af 14

6 2. Forslag til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2010 Åben sag Sagsfremstilling Byrådssekretariatet har fremsendt forslag til samlet mødeplan for Følgende datoer/tidspunkter (mandage kl ) er foreslået for Arbejdsmarkedsudvalget: 11. januar 8. februar 8. marts 12. april 10. maj juli - ferie 9. august 6. september 4. oktober 8. november 6. december Sagsnr: 09/20863 Forvaltning: SSA Sbh: sucr Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedesdirektøren indstiller, at forslag til mødeplan drøftes. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Forslag til mødeplan godkendt med følgende ændringer, at der afholdes møde den 7. juni 2010 samt, at møderne starter kl Bilag Politisk mødekalender farver _v2_Politisk mødekalender farver.doc (dok.nr.1338/10) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 6 af 14

7 3. Virksomhedsplan 2010 Åben sag Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) udarbejder årligt indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jf. LOV nr. 522 af 24/06/2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, en plan for den lokale virksomhedsrettede indsats, som LBR ønsker at fremme i løbet af det næstkommende år. LBR s virksomhedsplan 2010 skal ligge inden for de overordnede rammer af Beskæftigelsesplan 2010, og være med til at realisere målsætninger heri. Virksomhedsplanen skal beskrive indenfor hvilke områder LBR ønsker at udmønte de midler, de råder over. Sagsnr: 08/14706 Forvaltning: SSA Sbh: lotm Besl. komp: Det Lokale Beskæftigelsesråd Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Virksomhedsplan 2010 godkendes. Beslutning Det Lokale Beskæftigelse sråd den 10. december 2009 Godkendt med faldende bemærkninger som udsendes pr. mail til godkendelse og herefter indskrives i virksomhedsplan Afbud: Lingathasan Ramalingam Sornaligam, Ivan B. Leth, Svend Asbjørn Sørensen, Inger Jensen (i stedet deltog Jens Kristian Andersen). Søren Larsen og Jørgen Helledie deltog ikke i punkt 1, 2, 3 og 4. Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 På LBR-mødet den var virksomhedsplan 2010 på dagsordenen. Punktet blev godkendt med faldende bemærkninger omkring arbejskraftreserven. Tilføjelsen har været udsendt pr. mail til LBR-medlemmerne til godkendelse. Virksomhedsplan 2010 er nu blevet tilføjet punktet om arbejdskraftsreserven. Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Virksomhedsplan 2010 godkendes. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Godkendt som indstillet. Bilag Virksomhedsplan 2010 (dok.nr /09) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 7 af 14

8 4. Status på LO Partnerskabsaftalen Åben sag Sagsfremstilling Torsdag d. 17. december 2009 blev der afholdt pressemøde vedr. underskrivelse af LO-Partnerskabsaftalen samt tillægsaftale med deltagelse af repræsentanter fra såvel LO A-kasserne og Frederikshavn Kommune. Sagsnr: 09/14065 Forvaltning: SSA Sbh: sucr Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Frederikshavn Kommune har indgået partnerskabsaftale og tillægsaftale med følgende a-kasser: Metal Frederikshavn, 3F Nordøstvendsyssel, FOA Frederikshavn, Metal Sæby, HK Nordjylland, TIB Nordjylland, Malernes Fagforening, SL Nordjylland, Dansk Elforbund Nordjylland, NNF Nordjylland, TL Nordjylland og Blik og Rør. Af tillægsaftalen fremgår, at Frederikshavn Kommune skal tage initiativ til afholdelse af en konference for Jobcenter Frederikshavn og A-kassernes medarbejdere med henblik på detailudformning af arbejdsprocesser. Konferencen bliver afholdt den 7-8. januar 2010 på Color Hotel i Skagen. På konferencen deltager repræsentanter fra Jobcenter Frederikshavn og repræsentanter fra alle LO A-kasserne. Konferencens overordnede tema er, hvordan hverdagen bliver efter 1. februar 2010, hvor aftalen går i drift. På konferencen bliver der praktisk sat fokus på gennemgang og udarbejdelse af sagsbehandlermanual for LO A-kasserne, sådan parterne pr. 1. februar 2010 er klar til at gå i drift. Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Taget til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 8 af 14

9 5. Orientering ved Integrationsrådets medlemmer. Åben sag Sagsfremstilling Integrationsrådets formand orienterer om status på Integrationsservice: Med hensyn til justeringen af udkastet til vedtægter for Inte grationsservice, som blev behandlet på mødet den 20. oktober 2009 oplyser formanden, at vedtægterne har været til validering hos en af kommunens jurister, til sikring af at de overholder gældende love og regler. Formanden ønsker, at Integrationsrådet igen gennemgår vedtægterne til sikring af fælles forståelse, inden disse sendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsnr: 09/2025 Forvaltning: AMC Sbh: suan Besl. komp: Integrationsråd Indstilling Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller vedtægterne til drøftelse inden disse fremsendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Beslutning Integrationsråd den 15. december 2009 Efter drøftelse af det reviderede udkast til vedtægter for Integrationsservice blev det besluttet at fremsende disse til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Under henvisning til Byrådets delegering af ansvar for Integrationsrådet til Arbejdsmarkedsudvalget, og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at støtte det af Integratonsrådets udviklede pilotprojekt omhandlende Integrationsservice med årlig ,00 kr. i en 4 årig periode, fremsendes Vedtægter for Integrationsservice til behandling og godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Forvaltningen vil samtidig rette forespørgsel om mulighed for at påbegynde den 4 årige godkendte støtteperiode pr. 1. januar 2010, idet vedtægterne først for nylig er blevet valideret af en jurist, og derfor først nu er til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Det kan oplyses, at der i udviklingsperioden ikke har været brugt af de bevilgede midler. Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at vedtægterne drøftes og godkendes, og at forvaltningens forespørgsel om udskydelse af pilotprojektperiodens og bevillingens start til 1. januar 2010 godkendes. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Godkendt idet evalueringsrapport årligt sendes til Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag Udkast til Vedtægter for Integrationsseervice (dok.nr /09) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 9 af 14

10 6. Statistik Sagsfremstilling Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder. Åben sag Sagsnr: 10/181 Forvaltning: SSA Sbh: roni Besl. komp: AMU Indstilling Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikkerne tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Taget til efterretning. Bilag Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr (dok.nr.1428/10) Statistik for sygedagpenge pr (dok.nr.1427/10) Projekafdelingens belægningsprocent. docx (dok.nr.1436/10) Prognose over sagsantallet for 2009 og 2010 (dok.nr.1502/10) Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 10 af 14

11 7. Aktøraftaler med Integro A/S Lukket sag Sagsnr: 09/6684 Forvaltning: SSA Sbh: mean Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 11 af 14

12 8. Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer Lukket sag Sagsnr: 10/162 Forvaltning: SSA Sbh: sucr Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 12 af 14

13 9. Eventuelt Sagsfremstilling Intet til dette punkt. Åben sag Sagsnr: 07/6687 Forvaltning: SSA Sbh: sucr Besl. komp: Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2010 Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 13 af 14

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen Jette Fabricius Toft Helle Madsen Erik Kyed Trolle Birthe Marie Pilgaard Ole Rørbæk Jensen Arbejdsmarkedsudvalget - Referat januar 2010 Side 14 af 14

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Under punkt 1 deltager

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 12. januar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Jytte Høyrup, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere