God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God seniorpraksis i Randers-området. Bevaring af erfaring"

Transkript

1 God seniorpraksis i Randers-området Bevaring af erfaring

2 Det er nu, der skal handles! Randers som vækstcenter er den fælles overskrift, som Randers Kommune har valgt at give en række aktiviteter, som sikrer, at Randersområdet også i 2016 kan virke som et dynamisk område såvel inden for industri og håndværk som inden for offentlig og privat service. Et væsentligt element i Randers som vækstcenter er fokus på udvikling og fastholdelse af medarbejdere, og vi har i den sammenhæng haft særligt blik for de medarbejdere, der nærmer sig efterlønsalderen. Her bygger man oven på projekt TANDEM. I dette arbejde har otte virksomheder, seks faglige organisationer og Randers Kommune i fællesskab skabt et netværk omkring ideer til en god seniorpraksis. Alle har inspireret alle. Vi står nu over for at få inddraget endnu flere virksomheder i det fælles arbejde, og dette profilhæfte skal ses som et redskab i denne proces. I dag blæser der nye vinde på arbejdsmarkedet. Nu er det simpelthen bydende nødvendigt, at flere medarbejdere tager et par år mere på arbejdspladsen. Deres arbejdskraft kan ikke undværes. Demografien, det vil sige oversigten over aldersfordelingen blandt medarbejderne, viser at en stor del af arbejdsstyrken inden for de nærmeste år kan gå på efterløn. Det er er en værdifuld arbejdskraft, der hermed er på vej væk. Der er i dag en voksende erkendelse af, at de erfarne, lidt ældre medarbejdere har viden, en loyalitet og en knowhow, der er guld værd. Disse holdninger går igen i de eksempler, der gives på de følgende sider. De handler også om, hvor vigtigt det er at gøre værdsættelse af seniorer til en del af virksomhedens kultur, så man undgår ethvert tilløb til aldersdiskriminering. Randers som vækstcenter forudsætter, at der er hænder nok til vækst og udvikling. Også i dette lys er indsatsen for fastholdelse af seniorer særdeles vigtig på små og store, offentlige og private virksomheder. Det er nu, der skal handles! Denne grafik viser aldersfordelingen på 22 virksomheder i Randers-området. Søjlerne taler deres tydelige sprog: En stor del af medarbejderstyrken nærmer sig den tid, hvor de kan gå på efterløn. Der skal rekrutteres unge - og seniorer skal fastholdes. Det er ikke om 10 år, der skal handles. Det er nu. Knud Aarup. Direktør, Social og Arbejdsmarked Randers Kommune Projekt TANDEM i Randers-netværket Arbejdet med en god seniorpraksis i Randers-området har haft basis i netværksaktiviteter mellem Randers Kommune og følgende otte virksomheder og seks faglige organisationer: Bosal Sekura Industries, Brdr. Dahl Centrallager Vest, Energi Randers, Post Danmark, Randers Tandhjulsfabrik, AGCO, Bombardier Transportation og Tulip Food Company samt NNF, 3F, FOA, HK, Dansk Metal og Elforbundet. 2

3 Seniorer er gode ambassadører for Energi Randers En seniorpolitik i faste rammer med plads til individuelle løsninger skal give seniorerne lyst til fortsat at virke for deres arbejdsplads HR Chef Margrete Larsen: Vi har en klart formuleret seniorpolitik, så alle ved, hvad de kan regne med. Energi Randers forsyner borgerne med el, vand og fjernvarme. Energi Randers er også med, når det gælder levering af bredbånd, fastnettelefoni og mobiltelefoni. Det kræver alt sammen en stor stab af medarbejdere med ekspertise og specialviden. Derfor er det vigtigt at have føling med, hvornår medarbejdere vil trappe ned eller forlade arbejdspladsen. Men det handler ikke kun om at sikre en god overgang fra arbejdsliv til tilværelsen som pensionist. Seniorpolitikken skal også sikre, at medarbejderne har lyst til fortsat at være gode ambassadører for Energi Randers, der opererer med begrebet seniorkarriere. Vi har en klart formuleret seniorpolitik, så alle ved, hvad de kan regne med, siger HR Chef Margrete Larsen. En medarbejder bliver betragtet som senior, når han eller hun er blevet 55 år. Men nogle har på det tidspunkt fortsat op til 15 år mere på arbejdspladsen, og seniormedarbejderen skal fortsat kunne udvikle sig, få nye udfordringer mv. Vi rekrutterer også medarbejdere fra seniorgruppen, så det handler absolut ikke kun om, at seniorer skal til at ruste sig på at forlade arbejdspladsen. Når vi begynder ved 55 år, er det for at kunne planlægge i god tid. Det har medarbejderen brug for, og det har vi brug for som arbejdsplads. Seniorpolitikken er en integreret del af personalepolitikken, og den er udleveret til alle medarbejdere. MUS-samtaler foregår efter et særligt skema, og medarbejderne ved dermed, hvad der skal snakkes om. Det er blandt andet forhold omkring seniorordninger. I det år, hvor medarbejderen fylder 55, inviteres han eller hun sammen med ægtefællen til et seniorkursus, der varer en enkelt dag. Her deltager blandt andet en psykolog, der kan forberede medarbejderne til det, der sker, når tiden på arbejdspladsen er forbi. Arbejdet er jo en vigtig del af vores identitet, og derfor kan der komme 3 en periode, hvor man føler en vis tomhed. Det skal man bare være forberedt på. I debatgrupper snakkes der om planer, forventninger og muligheder i den 3. alder, og der tales om vigtigheden af netværk. En diætist taler om kost og dens betydning for fysisk velbefindende, psykisk overskud og adfærd. Der er også økonomisk planlægning på programmet, så den enkelte kan få mere at vide om muligheder og konsekvenser ved forskellige pensionsaldre. Til sidst sluttes der af med en middag, og det er vort indtryk, at medarbejderne er rigtig glade for disse kurser, siger Margrete Larsen. Mentor og sidemandsoplæring Seniorpolitikken på Energi Randers gør det muligt for seniorer at komme på nedsat arbejdstid, for eksempel med længere ferie eller en ugentlig fridag - eller en helt anden skræddersyet løsning. Nogle foretrækker også at få et andet arbejde og for eksempel spille en rolle som mentor. Vi kan imødekomme mange ønsker, når blot der er mulighed for at planlægge det i god tid. Det er selvfølgelig også et vigtigt ledelsesredskab, at vi ved, hvornår medarbejdere ønsker at trappe ned eller fratræde. Det betyder, at vi gennem blandt andet sidemandsoplæring kan sikre, at viden gives videre, ikke mindst i de tilfælde, hvor der er tale om specialviden. Den har de erfarne medarbejdere, når det gælder de traditionelle ydelser, mens det i højere grad er yngre medarbejdere, der har viden på områder som fiberbredbånd, telefoni, mobil osv. Så på den måde er alder ikke i sig selv en kvalifikation, siger Margrete Larsen. Seniorpolitikken skal have værdi for begge parter, lyder filosofien hos Energi Randers. Derfor er den bygget op som en vifte af tilbud til medarbejderne og som et godt ledelsesinstrument for Energi Randers. For begge parter er god tid til planlægning et nøglebegreb.

4 En god seniorpolitik er en fleksibel seniorpolitik Når den ældre medarbejder giver erfaringer videre til de unge, forbliver den opsparede viden i virksomheden. Og den er guld værd. Faglig sekretær i Dansk Metal Randers, Jan Helbo Andreasen Metal Randers: En seniorpolitik bør være en ramme, som der kan laves individuelle løsninger inden for Hvad er en god seniorpolitik? Faglig sekretær i Dansk Metal Randers, Jan Helbo Andreasen, er ikke i tvivl: En god seniorpolitik er en fleksibel seniorpolitik. Den skal ikke være firkantet, for folk er jo individuelle. Derfor skal der kunne tages individuelle hensyn. Nogle vil gerne have færre timer, andre vil gerne have et mindre belastende arbejde. Det vigtige er derfor at snakke med den enkelte: Nu nærmer du dig alderen, hvor du kan gå på efterløn. Hvad kan vi gøre for dig, for at du bliver lidt længere. Denne snak kan typisk indgå som en del af MUS-samtalen, siger Jan Helbo Andreasen. En viden, der er guld værd Seniorpolitikken bør således være en form for ramme, som der kan laves individuelle ordninger inden for. Men det er vigtigt, at nogle grundlæggende ting er skrevet ned, for eksempel hvor stor anciennitet, der kræves, for at man kan få en bestemt ordning. Så ved alle, hvad de kan regne med. Nogle steder vælger man at lade medarbejdere arbejde færre timer, mens man fortsat lønner dem for 37 timer. Andre steder har man ordninger med såkaldte mentorer, hvor erfarne medarbejdere kan give deres viden videre. Ikke mindst det sidste mener Jan Helbo Andreasen er vigtigt: Vi skal huske, at medarbejdere, der har været mange år på en virksomhed, har en viden og en erfaring, der er guld værd. Den kan de give videre til de unge medarbejdere, og dermed fastholdes den opsparede viden i virksomheden. Det kan være afgørende for, hvordan virksomheden klarer sig. Jeg plejer at sige, at de sorte tal på bundlinjen er mellem ørerne på medarbejderne. Det er deres viden, der sikrer overskuddet 800 Metal-medlemmer klar til efterløn Jan Helbo Andreasen kan med få tal dokumentere, at den gode seniorpolitik ikke kun skal være af hensyn til medarbejderne - den er simpelthen nødvendig for at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft: Inden for vort område i Metal Randers siger tallene det klart: En fjerdedel af vore medlemmer kan gå på efterløn inden for de næste fire år. Det drejer sig om 800. I samme periode vil der blive udlært 500. Enhver kan se, at det ikke hænger sammen, og at det derfor er nødvendigt at få flere til at blive lidt ekstra på arbejdspladsen. Det vil mange også gerne, når blot forholdene er til det. 4

5 AGCO vil høste erfaringer Det kræver stor specialviden at fremstille mejetærskere, og den viden skal gives videre i tide. På AGCO har projektet med fokus på seniorpolitik derfor nu udmøntet sig i en formuleret seniorpolitik AGCO A/S i Randers fremstiller store mejetærskere, der er højteknologiske høstmaskiner med stor komfort og effektivitet. Men hvordan kan virksomheden selv høste den viden og de erfaringer, der gennem mange års produktion er vokset og dermed opsparet i virksomheden? For tre år siden betød omstruktureringer i koncernen, at arbejdsstyrken på virksomheden i Randers blev sat ned fra 600 til 80, blandt andet fordi fremstillingen af mindre mejetærskere skulle flyttes til Italien. I dag er der 120 ansatte i Randers. I forbindelse med indskrænkning af arbejdsstyrken beholdt virksomheden naturligvis dem, der havde den største knowhow, og det var for en stor dels vedkommende de lidt ældre og erfarne medarbejdere, siger direktør Ole Jensen. Det betyder, at vi har en gennemsnitsalder omkring de 45 år, og derfor er det nødvendigt, at vi handler. Da så vi fik muligheden for at komme med i det aktuelle projekt om seniorpolitik, sagde vi straks ja. Vi deltog i rækken af møder med andre virksomheder, og det gav virkeligt noget. Det er vigtigt at inspirere hinanden og lære af hinanden. Ud fra de ting, vi fik at vide, besluttede vi at gøre noget, og det betyder, at vi nu har fået formuleret en seniorpolitik. Den er ikke mere indviklet, end at den kan stå på en enkelt A4-side, og det vigtigste budskab i den er, at vi i princippet kan designe en seniorpolitik til den enkelte medarbejder. Om det så skal være en times arbejde om dagen, kan vi finde ud af det. Blot det ikke strider mod gældende dansk lov, overenskomster eller interne regler. Vil rekruttere flere unge Den nyformulerede seniorpolitik skal følges op med endnu en indsats: Samtidig med, at AGCO gerne vil holde på medarbejdere, skal der også gøres noget for at rekruttere i den anden ende: Vi har ikke haft lærlinge i 20 år, men det bliver der nu ændret på. Vi skal have flere unge ind i virksomheden, og det skal sikre, at den meget store knowhow, der findes blandt de erfarne medarbejdere, bliver givet videre i tide, siger Ole Jensen. Fra nu af skal der være seniorsamtaler med medarbejderne, når de er blevet 58 år og en opfølgende samtale, når de bliver 59 år og i øvrigt efter behov. Hvis det ønskes, kan der indkaldes eksperter, der kan fortælle mere om områder som økonomi, efterløn, pension osv. 5 Seniorprojektet i Randers Kommune satte os i gang og inspirerede os til at få en formuleret seniorpolitik. Direktør Ole Jensen, AGCO.

6 Vi supplerer hinanden godt Når den ældre og den unge arbejder sammen, er det godt for begge parter. Viden gives videre - men den ældre medarbejder kan også lære noget. Det er erfaringen hos tømrerfirmaet Arne Taulborg, der har otte lærlinge og både unge og ældre svende Det er næsten 40 år mellem Christian Yde Nielsen og Poul Kjærsgaard. De kan godt blive uenige i løbet af dagen, men det giver kun dagen kolorit. Én ting er de dog enige om: De vil hver især hellere arbejde sammen med den anden end med én på deres egen alder. Det er vigtigt for kontinuiteten i firmaet at have både ældre og yngre medarbejdere. Det er med til at få det hele til at glide nemmere, og den viden, der gives videre fra den erfarne til den unge, er utrolig meget værd. Sådan siger tømrermester Arne Taulborg, Øster Bjerregrav. Han beskæftiger 51 mand. Langt de fleste er tømrere, men der er også murere og VVS ere i firmaet. Nogle har været med siden halvfjerdserne, men med otte lærlinge er der masser af ungdom i firmaet. Nogle bliver her efter udstået læretid, andre prøver nye græsgange. Arbejdsleder Bjarne Knudsen har med firmaets lærlinge at gøre, og han slår en tyk streg under begrebet gensidig respekt, når ældre og unge arbejder sammen: De ældre og erfarne tømrere kan give utroligt meget videre til lærlingen eller den nyuddannede svend. Men den ældre kan også lære noget af den unge, for han har måske en helt anden måde at se tingene på og kan røre lidt op i rutinerne. Men det kræver, at man respekterer hinanden. Den ældre skal ikke sige: Ja, det kan godt ske, du lærer at gøre det på den måde på skolen, men hos os plejer vi nu at gøre sådan her. Det kunne jo være, at den unge faktisk kunne bidrage med noget nytænkning. Omvendt skal den unge heller ikke tænke: Ja, det er godt med dig, men du er jo gammel og skal snart stoppe, for den ældre svends måde at arbejde på bygger på mange års erfaringer, og det kan man altså lære noget af. Bjarne Knudsen mener, at det er mange små regler på arbejdspladsen, som den ældre kan give videre til den unge: Hvis for eksempel kunden kommer og skal aftale noget med den ældre svend, kan den unge jo godt imens tage en kost og gå og rydde lidt op, så kunden ikke tænker: Nå, nu står han og hænger, og det betaler jeg for. Det er sådan nogle små ting, som betyder noget, og som den erfarne svend kan give videre. Men den unge kan også bidrage. For 6

7 eksempel er det ofte de unge, der står 100 procent fast på, at der skal være rækværk på stilladset, at der skal bruges hjelm osv. Til gengæld kan den ældre sige: Løft nu ordentligt, prøv og se hvordan jeg har det med min ryg, jeg troede også, jeg kunne det hele, da jeg var ung. Så på mange måder er det en perfekt kombination at lade den unge og den lidt ældre arbejde sammen. Poul kan godt tåle noget røg En arbejdsdag på Poppelvej i Randers. En villa skal have nye lofter, nye gulve, nye vinduer. Poul Kjærsgaard på 57 år arbejder sammen med lærling Christian Yde Nielsen på 19 år. De to er vant til at arbejde sammen. Men taler de ikke nærmest hver sit sprog? Næh, Poul kan godt tåle noget røg. Han giver bare igen af samme skuffe. Jeg vil hellere arbejde sammen med én på Pouls alder end med en ung svend, for jeg lærer mere. Poul kan en masse tricks. Og det er ikke sådan, at jeg bare skal gå og rydde op og isolere og sådan noget. Jeg er med til det hele, og det mere trælse arbejde deles vi om, siger Christian Yde Nielsen. Poul Kjærsgaard nikker: Ja, de skal jo lære det. Hvis der er noget vanskeligt, beder jeg Christian om at lave det. Jeg er selvfølgelig med til det, men det er sådan, han lærer noget. Det er vigtigt at give viden og erfaringer videre, og det handler jo også om faglig stolthed, om at aflevere et stykke godt udført arbejde. Jeg vil hellere arbejde med en ung end med én på min egen alder. Vi supplerer hinanden godt og giver hinanden noget gas i løbet af dagen Arne Taulborg: Jeg sætter gerne lærlingen sammen med den erfarne og lidt ældre svend. En god aldersfordeling er med til at sikre kontinuiteten i firmaet. 7

8 Ja, gennemsnitsalderen Montagearbejder Jørgen Simonsen er 59 år og har været på Bosal-Sekura Industries i 35 år. Han fremstiller reservedele til udgåede modeller, og hans viden er uvurderlig. Jeg kunne godt overveje at gå ned i tid på den måde, at jeg fik færre timer om dagen. Men jeg overvejer ikke at gå helt på efterløn. Vi har det godt sammen socialt her på arbejdspladsen. Det vil jeg gerne være med til at give videre til de unge. Et førerhus skal være sikkert, stabilt og et sted, hvor der er rart at opholde sig. Det samme skal gælde den virksomhed, der fremstiller førerhusene, mener de på Bosal-Sekura Industries i Randers. Derfor bliver medarbejderne hængende, og af dem, der er rejst, er en del kommet igen. Resultat: En erfaren arbejdsstyrke med ret så høj gennemsnitsalder: For få måneder siden var der kun enkelte under 30 år. Nu har vi fået flere ind, så der er syv-otte mand under 25 år. Men da vi fik set på tallene, kunne vi se, at det var nødvendigt at gøre noget, for ellers ville vi pludselig stå med et meget stort problem, når så mange forlod os på grund af alder, siger personaleansvarlig hos Bosal-Sekura Industries, Svend Jensen. Før tog vi hensyn til ældre medarbejdere, der gerne ville blive. Vi fandt et stykke arbejde, de kunne overkomme, og det var af hensyn til disse medarbejdere, vi gjorde det. Nu har vi indset, at det også er nødvendigt for virksomheden, fordi vi har brug for folkene. Derfor har vi fået formuleret en seniorpolitik. Det skal være muligt at arbejde færre timer om dagen eller måske færre hele dage. Vi har selvstyrende grupper, og her kan to medarbejdere for eksempel dele en plads. Der er også mulighed for at lave undermontager, så kollegerne ikke her og nu er direkte afhængige af kollegaens arbejde. Det vigtige er, at vi ved, hvad den enkelte vil, så vi kan indpasse det i produktionen, og vi vil nu ansætte en human ressource-medarbejder, der skal tage sig af hele dette område. Men hvad betyder det økonomisk for mig? Jens Erik Jensen er tillidsrepræsentant for 3F. Han mener, at det er vigtigt at sikre grundig in- formation om konsekvenserne ved de forskellige seniormodeller: Selv om der er kommet flere yngre ind på det sidste, er gennemsnitsalderen knap 50 år. Vi har for tiden 10 kolleger, der godt kunne gå på efterløn her og nu og en del, der snart kan. Derfor skal vi have en seniorpolitik med flere tilbud. Vi kan jo slet ikke undvære den viden og erfaring, de ældre medarbejdere har, siger Jens Erik Jensen (tv) og Svend Jensen, henholdsvis tillidsmand for 3F erne og personaleansvarlig på Bosal-Sekura Industries. 8

9 er jo nok lidt høj Nogle vil gerne fortsætte som hidtil, andre vil have særlige ordninger. Det kan for eksempel være sådan, at de arbejder torsdag og fredag, hvor vi har ekstra travlt, fordi det er forsendelsesdage, og så ellers er på deltidsefterløn. Ved samtaler en gang om året kan den enkelte komme med ønsker til tiden som seniormedarbejder, Bosal-Sekura Industries er en arbejdsplads, man ikke sådan forlader. Det betyder, at en stor del af de ansatte nærmer sig efterlønsalderen, og nu skal en seniorpolitik forhindre, at for mange ældre medarbejdere pludselig forsvinder de kommende år Montagearbejder Svend Rasmussen er 62 år og har arbejdet på Bosal-Sekura Industries i 27 år. Han har ingen planer om at gå på efterløn: og vi skal afvikle møder med information om efterløn, pension - og om hvad det betyder økonomisk for eksempel kun at arbejde to dage om ugen. Derudover har vi en efterlønsklub, og vi gør meget ud af, at man fortsat har tilknytning til arbejdspladsen. Når man holder op, kan man invitere venner og familie med til en afskedsmiddag, hvor man får en check af direktøren, og derefter får man fortsat virksomhedens blad, inviteres til julefrokost osv. Inspiration fra andre virksomheder Bosal-Sekura Industries har i forbindelse med seniorprojektet deltaget i møder med andre virksomheder, hvor der er blevet udvekslet erfaringer. Det er jo ikke nødvendigt at opfinde det, der er opfundet én gang før. Virksomheden har 220 ansatte, hvoraf de 40 er ansat i år. Det er en kraftig fremgang i omsætningen fra 190 mio. kroner til 400 mio. kroner på kun to år, der har krævet udvidelse af medarbejdergruppen. Derfor kan vi simpelthen ikke undvære den viden og erfaring, de ældre medarbejdere har. Den er guld værd, er Jens Erik Jensen og Svend Jensen enige om. Jeg har det jo som blommen i et æg. Og så længe, der ikke er nogen, der kan rende fra mig, er det ikke under overvejelse. 9

10 Hvad skal vi gøre, for at du bliver? Vores seniorpolitik skal være forankret hele vejen gennem virksomheden. Derfor bliver mellemlederne på vores lederskole klædt på til et gennemføre seniorsamtaler. Personaledirektør Maja Clausen. Hans Lyng møder tre dage om ugen. Han er seniormedarbejder og har fået mindre belastende arbejde. Der er mange ting, seniorerne kan lave, hvor der ikke er så stort pres på i hverdagen, siger han. Hans Lyng er 61 år og arbejder hos Brdr. Dahl i Randers tre dage om ugen. Han har fået en seniorordning, der betyder, at han arbejder deltids, mens han derudover bruger et par dage om ugen på HK-arbejde: Jeg har været fællestillidsmand for alle HK ere hos Brdr. Dahl over hele landet. Det drejede sig om omkring 400, og samtidig var jeg formand på eksportpakkeriet på lageret i Randers. Men når man bliver ældre, har man altså ikke de samme kræfter, som man har haft tidligere. Så jeg lod en anden overtage jobbet som fællestillidsmand, og jeg sagde til min chef, at jeg ikke mere ville have jobbet som formand i pakkeriet. Jeg fik så en aftale, som betyder, at jeg kan fortsætte her hos Brdr. Dahl, nemlig som logistikmedarbejder, og samtidig bestride min arbejde som lokalformand for HK Handel. Og det fungerer fint, smiler Hans Lyng og ligner bestemt ikke én, der er plaget af stress, tværtimod. Jeg kan mærke, at jeg har mere overskud nu. Og reaktionen fra kollegerne er, at når det bliver deres tur, vil de gerne have lignende ordninger, selv om de for sjov kalder mig kustoden Gensidig tryghed Hans Lyng er et godt eksempel på, hvordan seniorpolitikken fungerer hos Brdr. Dahl. Og hvis Hans Lyng tror, at det kun er for hans skyld, aftalen blev indgået, tager han fejl: 10

11 Den øverste ledelse og mellemlederne skal have den rigtige indstilling og være klædt på til at føre seniorpolitikken ud i livet. Dermed bliver det integreret i virksomhedens hverdag og er ikke kun pæne ord. Det er erfaringerne fra Brdr. Dahl, der har haft en seniorpolitik siden 1995 Nej, da Hans Lyng kom og sagde, at han ikke ville fortsætte i sit tidligere job, var min reaktion: Jamen, vi vil ikke af med dig. Vi kan ikke undvære dig. Så må vi finde ud af noget, siger logistikchef Henrik La Cour, Brdr. Dahl, og fortsætter: Der ligger også en god gensidig tryghed i en effektiv seniorpolitik. Vi risikerer ikke, at værdifulde medarbejdere pludselig forsvinder, og som senior kan man være sikker på at kunne blive under andre forhold end hidtil. Jeg foretrækker blandede teams, hvor seniorer kan give værdifuld viden videre. Hvis et team kun består af unge, kan Bent Vielsted Christensen arbejdede i ekspeditionen fra til Så blev han 60 år og overvejede at stoppe. Hvad skal vi gøre, for at du bliver, blev han spurgt. Andet arbejde og andre arbejdstider, svarede han. I dag arbejder Bent i teknisk afdeling fra 7 til 15, og hans arbejde er uden stressende faktorer. der godt gå ungdomsklub i det. Når der er ældre og erfarne medarbejdere med i et team, giver det også større stabilitet. De unge ser op til de lidt ældre og har respekt for dem, og når de ældre lægger vægt på at minimere antallet af fejl, smitter det af. Det er et modul på lederskolen Maja Clausen er personaledirektør for Brdr. Dahl for hele Danmark, og hun slår fast, at seniorpolitik skal være forankret gennem hele virksomheden: Den øverste ledelse skal være klar over, at det koster, og at der skal afsættes midler til at føre personalepolitikken ud i livet. Og mellemlederne skal være klædt på til den opgave, det er at sikre den rigtige seniorordning for den enkelte medarbejder. Det er simpelthen et modul på vores lederskole. Mellemlederne står for samtalerne, der skal føres med kommende seniorer, og som skal føres med den direkte leder. Det er sat i system i en seniorpolitik, der gennem mere end 10 år er blevet integreret i Brdr. Dahls samlede personalepolitik. Senioraftalerne indgås typisk for et år ad gangen. Nogle går på nedsat tid, andre bliver mentorer og andre igen skifter til et andet, mindre belastende, arbejde. En seniorpolitik er først og fremmest vigtig af hensyn til værdsatte medarbejdere. Men det kan også ses på bundlinjen. Det kan simpelthen betale sig at holde på værdifulde medarbejdere, siger Maja Clausen. 11 Seniorerne har stor loyalitet over for arbejdspladsen, og udgangspunktet er, at vi ikke vil af med dem før højest nødvendigt. Logistikchef Henrik la Cour

12 Hvis det viser sig, at det alligevel ikke var sagen, finder vi på noget nyt. Varehuschef Arne Wammen Dagens tilbud: En aktiv seniorpolitik I Kvickly xtra i Randers ligger hensynet til seniorer som en del af selve kulturen. Der skal tages hensyn, og der skal være respekt mellem kolleger Sådan en ganske almindelig formiddag er der godt gang i handelen i Kvickly xtra i Randers. Det er landets tredjestørste Kvickly, kvadratmeter og 190 ansatte. De er i alle aldre, og det er en bevidst politik. Derfor vil varehuset gerne fastholde medarbejdere, der er kommet på den anden side af de 50 år. Det kan betyde, at de lidt ældre medarbejdere ønsker at skifte til et andet arbejde, og så ser vi på det. Nogle vil også gerne, at de kan gå ned i tid, og det er vi også åbne for. Problemet er bare, at det går ud over dem selv økonomisk, og at de optjener mindre til efterlønnen, Det er lidt af en barriere, og vi håber, det bliver ændret, siger varehuschef Arne Wammen. Vores personalepolitik og dermed også vores seniorpolitik er den samme, som i hele Coop Danmark. Den indebærer, at vi på de årlige samtaler snakker ønsker og muligheder igennem, fra medarbejderen er blevet 57 år. Vi strækker os vidt for at imødekomme ønsker, og når en medarbejder skifter, er det 12 vigtigt, at vedkommende bliver taget godt imod af de nye kolleger. Sådan er det også, for det ligger i kulturen. Vi har i forvejen mange medarbejdere på fleks- og skånejobs, så kollegerne er vant til, at der skal være rummelighed og plads til alle. Det betyder ikke, at vi ikke kan sige noget til hinanden, for humoren er ligeledes en vigtig del af kulturen. Når en medarbejder skifter job, gælder samme forhold, som hvis det var en helt ny medarbejder i den pågældende afdeling. Der holdes evalueringsmøde efter et par uger og igen efter et par måneder. Og hvis det så viser sig, at det alligevel ikke var sagen, finder vi på noget nyt, siger Arne Wammen. Han indrømmer, at de skæve arbejdstider ikke altid er sagen for seniorer. Men der har vi den ordning, at man kun bliver én aften om ugen til lukketid, at man kun arbejder hver anden eller tredje lørdag, og at man har en ugentlig fridag. Ordningen er ikke kun for seniorer, børnefamilierne sætter også pris på den, siger Arne Wammen..

13 Hva så gamle, skal du med op og ha kaffe? Birthe på 58 år er butiksassistent i tekstil. Tidligere var hun 20 år i fastfood, men de mange år satte præg på kroppen Det blev værre og værre: Efter mange år som leder i fastfood i Randers Kvickly xtra, fik Birthe Andersen problemer med fingre og arme, og hun blev opereret i den ene skulder. Jeg gik sygemeldt en måned og var bange for, at jeg måtte sige farvel til jobbet, siger hun. Men sådan gik det ikke. Vi møder hende i tekstilafdelingen, hvor hun er ved at hænge noget babytøj på plads på bøjler. Jeg snakkede med Arne om det, og vi fandt ud af denne her løsning. Den betød, at jeg kunne blive. Det betyder meget. Vi har det jo godt sammen socialt, og jeg havde ikke lyst til at skulle stoppe. Jeg er blevet taget godt imod her i afdelingen, og det hjalp mig. Det var jo som at få et helt nyt job, så det var en stor omvæltning. De kan da godt sige: Hva så, gamle, skal du med op og ha kaffe, men det er jo bare den slags kærlige drillerier, der hører med, siger Birthe. Hun er et godt eksempel på, at man kan blive slidt godt ned, når man kommer op i veteranernes rækker. Men derfor kan man godt begynde på en frisk et andet sted - for Birthes vedkommende et sted uden løft og uden de konstant gentagne bevægelser, hun havde før. Jeg blev rigtig godt modtaget i min nye afdeling. Det var en stor hjælp, da jeg blev nødt til at skifte til et mindre belastende arbejde, siger Birthe Andersen. 13

14 Randers Kommune vil sættes fokus på arbejdsmiljø, kollegialt fællesskab og mulighed for udvikling, så de lidt ældre medarbejdere får lyst til at blive lidt længere Vi skal værdsætte vore seniorer i ældreplejen Vi sender et signal til vore lidt ældre medarbejdere: Vi vil gerne, at du bliver, og vi vil give dig mulighed for fortsat udvikling. Direktør for Ældre og Sundhed, Erik Mouritsen Mange er nedslidte og derfor handler seniorpolitik i høj grad om øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Sikkerhedsrepræsentant på ældreområdet Riccardo Skou Alle ved det: At arbejde på ældreområdet i Randers Kommune er et vigtigt og krævende arbejde. Det er også et område, hvor en stor del af medarbejderne nærmer sig efterlønsalderen. Hvis de alle holder op, når de har mulighed for det, vil det give problemer. Så enkelt er det. Som direktør for Sundhed og Ældre, Erik Mouritsen, siger: Den afgang fra området, der er mulig inden for de næste 10 år, skal vi helst have til at strække sig over 16 år. Ellers vil vi få mangel på arbejdskraft på området, og så kan jeg simpelthen ikke levere den vare, som politikerne og borgerne forventer. Det er med andre ord nødvendigt at fastholde arbejdskraften, så flere venter et par år eller mere med at gå på efterløn. Men hvordan? Er medarbejdere inden for ældreområdet ikke netop nedslidte, når de nærmer sig efterlønsområdet? Jo, mange er, siger sikkerhedsrepræsentant på ældreområdet og tidligere næstformand for samarbejdsudvalget, Riccardo Skou fra fagforeningen Fag og Arbejde, FOA. Derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at overgå til mindre belastende arbejde, og det er vigtigt, at vi i det hele taget har fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Det arbejder vi med, og vi skal have en formuleret trivselspolitik. Samtidig skal kommunen i praksis vise, at de lidt ældre medarbejdere værdsættes, og at den vil gøre noget for at fastholde dem. Det skal projekt Individuel Kompetence Afklaring hjælpe til med. Her er indsamlet data for, hvad samtlige cirka 2200 ansatte på ældreområdet har af kompetencer, og hvad de gerne vil fremover. Det kan så hentes frem på skærmen ved de årlige medarbejdersamtaler, så det kan udmønte sig i konkrete tilbud om kurser mv. Det vigtige er, at der er mulighed for både personlig og faglig udvikling - også for dem der er over 55 år. Erik Mouritsen er enig: Når vi gennemfører dette kompetenceprojekt, ligger der selvfølgelig et vigtigt signal i det: Det kan godt ske, at du har været her i 40 år, men vi har stadig brug for dig og din store viden. Vi vil gerne beholde dig, og 14 vi vil gerne give dig mulighed for at udvikle dig. Nu skal alle data samles, og ud fra ønskerne skal der laves et kursuskatalog. Vi vil tage kontakt til aftenskoler, handelsskolen osv. og bede dem lave tilbud, der passer til de ønsker, der er kommet frem. Og her kan et kursus i fransk madlavning være lige så vigtigt som et kursus i løfteteknik. Jeg vil ikke arbejde om natten mere Mulighed for udvikling og et godt arbejdsmiljø forhindrer dog ikke, at det er nødvendigt med en personalepolitik. Flere plejehjem og ældrecentre har en formuleret seniorpolitik, og idéer og erfaringer derfra kan bruges til at skabe en overordnet personalepolitik: Nogle steder har man en ordning, hvor der kan arbejdes på nedsat tid, men fortsat med fuld pensionsindbetaling. Flere steder kan man lave aftaler om arbejdstid, så man som senior ikke behøver at arbejde om natten mere. I et af vore områdecentre er det ligefrem en pligt at forberede en form for seniorordning fra man er 52 år. Noget af det, der flere steder satses på, er det sociale. Det må gerne være sådan, at man slet ikke kan undvære kollegerne, fordi man har det så godt sammen. Det kan kræve, at man satser på forskellige arrangementer, hvor ægtefællen også kan være med, og som kan styrke fællesskabet, siger Erik Mouritsen. Riccardo Skou ser gerne, at ordningen med mulighed for at komme på nedsat tid med fuld pension bliver implementeret i alle institutioner på ældreområdet, og at der oprettes en central pulje, som pengene til ordningen kan komme fra. I ældreplejen ved Randers Kommune er holdningen, at der skal passes på seniorerne. Deres arbejde skal værdsættes, fordi de fortjener det. Men også fordi, det simpelthen er piskende nødvendigt, siger Erik Mouritsen og Riccardo Skou.

15 Trivsel og et godt kollegialt sammenhold er med til at fastholde medarbejdere. De skal opleve, at der er brug for dem, og at der sættes pris på deres indsats, mener Erik Mouritsen og Riccardo Skou. Historien om Stella Hun har frokostpause og dermed tid til at snakke. Stedet er Kristrupcentret. Inde i boligerne sover beboerne middagssøvn. Stella Kock Boisen tager imod. Hun er SOSU-hjælper, og hun har en grånende hestehale ned ad ryggen. Hun er vel én af veteranerne? Næh, jeg har kun været ansat i to år. Tidligere var jeg leder af service og information på Randers Turistbureau, hvor jeg var ansat i 25 år. Men da jeg var 55 år, syntes jeg ikke rigtig, at der var mere udvikling i det for mig, og så besluttede jeg at starte på en frisk og begynde på uddannelsen som SOSU-hjælper, fortæller Stella. Men hvordan kan man finde energi til at begynde på et helt andet arbejdsområde som 55-årig? Ja, hvorfor ikke? Min søster sagde også: Ja, vi andre skal til at stoppe, men Stella begynder forfra. Det var faktisk ret spændende. Pludselig var jeg på skolebænk igen og havde psykologi, sundhed, naturlære osv. Det var dejligt at lære noget nyt, og jeg trives med mit arbejde. Jeg har altid gerne villet hjælpe andre, og det gjorde jeg jo også på turistbureauet. Da var det bare turister. Nu er det ældre medborgere, og jeg møder megen taknemmelighed. Der er da også dem, der siger: Nå, det var rart med en voksen pige med gråt hår. Dig kan vi da snakke med om det, der skete i vore yngre dage Stella arbejder 32 timer om ugen, har mest dagvagter og arbejder hver tredje weekend. Hun arbejder sammen med andre nyuddannede, der er næsten 40 år yngre end hende selv. Det er da kun hyggeligt. Jeg har altid snakket godt med de unge, siger hun. Men nu skal der tages fotos, for snart er frokostpausen forbi. Og så er der jo et arbejde, der skal passes. 15

16 At få formuleret en seniorpolitik behøver ikke at være den helt store og tidskrævende opgave. Drøft det i samarbejdsudvalg eller nedsæt eventuelt et særligt udvalg med repræsentanter fra både arbejdstager- og arbejdsgiverside. I en god seniorpolitik skal nogle grundlæggende ting lægges fast: - Hvornår skal medarbejdere betragtes som seniorer? - Hvordan og hvor ofte skal der føres seniorsamtaler? - Hvilke konkrete tilbud vil vi give vore seniorer? Et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt fællesskab er med til at sikre, at medarbejdere bliver lidt længere på arbejdspladsen. Det skaber grundlaget for en seniorpolitik, hvor det meget handler om holdninger, som f.eks.: - Vi vil ikke finde os i aldersdiskriminering - Vi vil værdsætte ældre og loyale medarbejdere - Vi vil bruge den viden og den erfaring, seniorerne har Hvordan kommer vi i gang hvordan kommer vi videre? Projekt TANDEM har den filosofi, at det er et anliggende for hele virksomheden at tage del i udviklingen og fastholdelsen af den modne arbejdskraft. Projektet har i det perspektiv arbejdet med at motivere arbejdspladserne til at sætte seniorpolitiske aktiviteter i gang ud fra deres specifikke ønsker og behov i et samspil mellem ledelse og medarbejdere. Projektet blev i 2005 startet i regi af Jobrotation i Århus Amt. Efter Kommunalreformen er det blevet videreført med Randers Kommune som projektholder. Aktiviteterne er blevet støttet af EU s socialfond indtil udgangen af august Den seniorpolitiske indsats bliver herefter fortsat i såvel privat som offentligt regi i Randers Kommune. Yderligere oplysninger om projektforløb, erfaringer og perspektiver samt hjælp til seniorpolitiske aktiviteter kan fås ved henvendelse til: Helle Bonde, Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers tlf /mob På det lokale plan i Randers har et netværkssamarbejde mellem otte virksomheder, seks faglige organisationer og Randers Kommune dannet basis for udvikling af forskellige aktiviteter vedr. den modne arbejdskraft. Redaktion: Niels Chr. Werngreen og Helle Bonde l Tekst og foto: Kurt Balle Jensen og Jørgen Ploug, Pressebureauet Silkeborg. l Layout: Peter Lodahl l Tryk: Silkeborg Bogtryk Niels Chr. Werngreen, Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers. tlf / mob DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Den Europæiske Socialfond SEPTEMBER 2007

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance?

AKANDEN. Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? 4 02 AKANDEN Tema: Plads til det hele menneske arbejde og fritid i balance? Er vi groet fast i arbejdstiden? Døgnbemanding - dagvagter - flextid. Arbejdstiden varierer meget fra sted til sted i amtet.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet

Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Få din lederuddannelse til at skabe ringe i vandet Hvad lederuddannelse betyder for lederen selv og for lederens omgivelser lederweb.dk 2 Om Væksthus for Ledelse Få din lederuddannelse til at skabe ringe

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen.

Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen. Fleksjob 2 på arbejdspladsen November 2003 INDHOLD: Avisen udgives af FOA, HK, KAD og SiD Se bagsiden. På lige fod Hos IKEA bliver fleksjobansatte ikke behandlet som en særlig gruppe. Se side 2. Et godt

Læs mere