På vej mod fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod fremtiden"

Transkript

1 Nr. 2 - september 2007 Nr. 2 - november 2008 slagter - bager - mejeri - tobak NNF Holstebro - Herning - Skive På vej mod fremtiden Formandens talerstol Læs side 2 Hårfin balance Læs side 4 Stærkt hold Læs side 6 Kontingent Læs side 8 Fusionen Læs indstik 1 til 28 Slagkraftig afdeling Læs side 9 NNF bliver stærkere Læs side 10 Stor udfordring Læs side 12 Fornuftig placering Læs side 14

2 LEDER Værdierne Firkløver udgives af NNF, Struervej 31, 7500 Holstebro. Tlf.: Fax: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Oplag: 4000 eksemplarer. Ansvarshavende: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Tekst: Flemming Hove, Tilsted Com. Foto: Søren Palmelund, Thomas Juul, Ole Mortensen og Bent Tilsted, Tilsted Com. Layout: Solveig Sumborg, Tilsted Com. Tryk: V-Print. Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen Mobil: Dynamisk og fleksibel 2

3 LEDER Det betyder fusionen Vi vil skabe et dynamisk og fleksibelt NNF Af Steen Hartmann Nielsen Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland er navnet på vores nye sammenlagte afdeling. Det bliver en realitet, hvis vores respektive generalforsamlinger i Herning, Holstebro og Skive den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg siger ja til fusionsgrundlaget for det nye fødevareforbund NNF Midt Vestjylland, forkortet til NNF Midt Vestjylland. De tre afdelingers bestyrelser har siden vores udvidede hovedbestyrelsesmøde i juni 2007 jævnligt drøftet fusion. På formandsplan holdt de tre afdelinger jævnlige fredagsmøder, som resulterede i, at vi fandt grundlag for at holde bestyrelseskonference den juni Det betyder fusionen På afdelingsplan betyder fusionen, at Holstebro bliver regionskontor med satellitkontorer i Herning og Skive. Det betyder, at vi forsat vil servicere vores medlemmer på de kontorer, som vi har i dag, men med færre ansatte på de to satellitkontorer i Herning og Skive. Åbningstiderne på kontorerne kan ses på bagsiden. Som udgangspunkt bliver vi otte ansatte på kontorerne i NNF Midt Vestjylland, og det svarer til et medlemsgrundlag på 2800 medlemmer. Imidlertid vil vi i den nye afdeling have ca medlemmer, og det er nogle flere, end vi har taget udgangspunkt i. Men vi skal være en fleksibel afdeling, og vi vil gøre brug af ad hoc opgaver til fremtidige ansatte, når behovet er til stede. Værdierne Efter fusionen af de tre afdelinger vil NNF Midt Vestjylland arbejde efter nogle grundlæggende værdier. Først og fremmest skal vi varetage medlemmernes interesser inden for fødevareområderne, og samtidig skal vi yde en faglig høj og individuel medlemsservice. Vi vil i den nye afdeling vise nærhed over for medlemmerne, og vi vil ikke mindst vise synlighed. Samtidig vil vores tillidsvalgte få en mere central plads i det fremtidige faglige arbejde gennem afdelingen. Her er jeg utrolig glad for, at vi fik valgt syv af vores tillidsrepræsentanter til forbundets følgegrupper på kongressen i Aalborg. Det betyder, at vi på de enkelte overenskomstområder har tillidsrepræsentanter tæt på de kommende overenskomstforhandlinger i Derfor vil vi også fastholde den høje faglige stolthed i tæt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter. Vi vil målrettet arbejde for at fastholde en høj service over for vores medlemmer på socialområdet og arbejdsskadeområdet. Samtidig skal vi løbende og aktivt arbejde for at implementere overenskomsterne og udvikle dem. Formandens talerstol Dynamisk og fleksibel På afdelingskontoret vil vi skabe og fastholde en dynamisk og fleksibel organisation. Vi vil arbejde med målbare succeskriterier gennem opfølgning. Vi vil være konkurrencedygtige på kontingentområdet. Det betyder, at vi i de næste fire år vil holde vores kontingent i ro, så det er på kr. om ugen + fritids ulykkesforsikring. Den daglige ledelse vil fremover bestå af fire personer: En politisk del (formand), en administrativ del (A-kasseleder), en økonomiansvarlig (afdelingskasserer) og en næstformand (faglig sekretær). Den nye afdelingsbestyrelse består af 12 personer: 6 fra slagterområdet, 3 fra mejeriområdet, 2 fra butiks/bager/møllerområdet og 1 fra tobaksområdet. Det er mit håb, at de tre generalforsamlinger vil sige ja til fusionen mellem de tre afdelinger den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg til gavn for medlemmerne i vores dækningsområde. Til sidst vil jeg ønske alle tre afdelinger en god generalforsamling. 3

4 Fusionen vil give medlemmerne endnu bedre service Det er e hårfin b Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Er det nedskæring eller effektivisering at samle NNFs landsdækkende arbejde i syv hovedafdelinger i stedet for som nu i 24 lokalafdelinger? - Det afhænger af, hvad man lægger vægt på, for det er en hårfin balance, siger afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning, der i det nye NNF Midt Vestjylland skal varetage opgaven som både næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. - Jeg tror, det viser sig at blive en effektivisering, som vil give medlemmerne endnu bedre service. Nu skal vi ikke længere spænde over alle overenskomster i hver afdeling, men kan koncentrere os om et enkelt område. På den måde bliver vi mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere, siger han. Han lægger også vægt på, at da A- kasserne i Skive, Holstebro og Herning ved fusioneringen bliver samlet i Holstebro, spares der udgifter. - Det gør altid ondt at nedlægge den afdeling, man selv har været en del af i mange år, men jeg tror, vi redder nærheds princippet ved at bevare satellitkontorer i Herning og Skive. I forvejen er procent af henvendelserne til kontoret jo telefoniske, så jeg ser ikke de store problemer ved at samle aktiviteter- Afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning: - Vi bliver mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere. 4

5 Fusionen n alance ne i Holstebro. Efter min mening kommer vi ud af det her som et stærkere forbund, siger Michael Nielsen. Anderledes Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive bliver faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. i den nye hovedafdeling i Holstebro, og han ser fusionen som et både nødvendigt og konkurrencedygtigt tiltag. - For os her i Skive er situationen anderledes end for så mange andre. Vi var tvunget til at se os om efter nye samarbejdspartnere, hvis vi skulle leve videre. Derfor tror jeg, at det konkurrencemæssigt er fornuftigt at fusionere med afdelingerne i Holstebro og Herning. - Vi får hver vores område at arbejde med, og det vil gøre os mere effektive. Det giver jo erfaring at behandle sagerne på en bestemt måde, og det vil komme medlemmerne til gode. Én af de store opgaver bliver, at vi skal være mere udadvendte og opsøgende, så vi kan udbygge nærheden mellem medlemmer og fagforening, siger han. det vil gøre os mere effektive Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive: - Vi skal være mere udadvendte og opsøgende blandt medlemmerne. 5

6 Holdet Et stærkt hold Karl Ovesen - faglig sekretær for mejeriområdet. Steen Hartmann Nielsen - formand. Michael Nielsen - næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. Poul Bent Andersen - faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. NNF-medlemmerne i det midt- og vestjyske vil i fremtiden have et stærkt og fagligt kompetent hold i ryggen, når de af den ene eller anden grund får brug for fagforeningen. NNF Midt Vestjylland får hovedafdeling i Holstebro, og her vil otte fuldtidsansatte være parate til at servicere medlemmerne i et geografisk stort område med alle brancher repræsenteret. Formand bliver Steen Hartmann Nielsen fra Holstebro, mens næstformand bliver Michael Nielsen fra Herning. Han er også valgt til at varetage opgaven som faglig sekretær for slagteri/industri-området. Faglig sekretær for mejeriområdet bliver Karl Ovesen fra Holstebro, og faglig sekretær for butiksområdet og bager/ møllefabrikkerne m.m. bliver Poul Bent Andersen fra Skive. A-kassen får som leder Gitte L. Burmølle Markusen fra Holstebro med Jan Sørensen og Flemming Nicolaisen, begge fra Skive, som A-kassemedarbejdere. Den nye afdelingskasserer bliver Henning Hedegaard Andersen fra Herning. 6

7 Holdet for 10 uger, før man igen har ret til til dagpenge, fortæller hun. Opstramning Den nye lovgivning for A-kassens forpligtelser indebærer også en en gevaldig opstramning af af de de lediges pligt til til at at aktivere deres CV på på internettet. -- Fra oktober skal de de aktivere deres CV re én én gang hver uge. Tidligere var det kun nødvendigt hver 12. uge. Problemet med det er, at at mange ikke har en en computer, men de de er er velkommen til til at at benytte den, vi vi har i i afdelingen. Personligt synes jeg, det er er en en hård opstramning, men det er er nødvendigt at at følge de de nye regler, for ellers risikerer man at at miste retten til til dagpenge, siger Gitte Markusen. Gitte L. Burmølle Markusen - leder af A-kassen. NNFs A-kasse har som noget nyt fået bl.a. anvisningspligt Jan Sørensen - og A-kassemedarbejder. og skal formidle job til til de de ledige. Touborg er hovedtaler Flemming Nicolaisen - A-kassemedarbejder. Socialistisk Folkepartis solide vestjyske islæt i i Folketinget, Kristen Touborg fra Gudum, bliver årets hovedtaler ved Holstebro-afdelingens maj-møde i i afdelingslokalerne. Kristen Touborg er er kendt som en en energisk og og engageret politiker, der har sin egen mening om tingene maj-mødet varer fra kl. kl til til kl. kl , og og efter kaffebordet går Kristen Touborg på på talerstolen. Han efterfølges af af Holstebros socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Peter Vernersen, der også har fingeren på på den politiske puls. Når talerne er er holdt, er er tiden kommet for det traditionelle demonstrationsoptog til til maj-festen i i Lystanlægget. Demonstrationen er er arrangeret af af LO- Nordvestjylland, og og dem, der har lyst, kan støde til til den ved grædemuren i i gågaden. Alle, der ønsker at at være med ved mødet i i afdelingen, skal tilmelde sig til til tillidsman- Henning den. Hedegaard Andersen - afdelingskasserer. Foto: Ole Mortensen Hos os os er er du du altid velkommen! Lad Lad os os se se på på din din privatøkonomi med med friske øjne. øjne. Nørregade 32, 32, 7500 Holstebro. Tlf

8 KONTINGENT Lavere kontingent Discountbutikker er umiddelbart billigere end andre butikker. Men det er heller ikke de samme varer og den samme service, man får. Det gælder også inden for fagforeningerne i Danmark. NNF sætter en ære i at servicere og hjælpe sine medlemmer i alle faglige forhold. Samtidig har NNF et ønske om at være konkurrencedygtig på kontingentområdet. I det nye NNF Midt Vestjylland betyder fusionen, at medlemmerne fra Herning og Holstebro vil slippe billigere end hidtil i de næste fire år. Det kan de takke kollegerne fra Skive for, eftersom det er deres kontingentniveau, der kommer til at omfatte alle. Det betyder i praksis, at kontingentet bliver på 194,75 kr. om ugen + fritidsulykkesforsikring. Det er godt en tier mindre end nu! Læs mere på bagsiden. 8

9 SLAGKRAFTIG En slagkraftig afdeling Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Jo tættere forholdet er mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjyllands nye hovedafdeling i Holstebro, des mere slagkraftig bliver fagforeningen. - Og jeg forventer, at det bliver resultatet af fusionen mellem afdelingerne i Holstebro, Skive og Herning. Idéen er at samle al ekspertise på ét sted, så medlemmerne efter en kort dialog med de ansatte lynhurtigt kan få den service, de har behov for, siger tillidsmand Søren Poulsen Pedersen fra Holstebro Flødeost. Forudsætningen for et effektivt samspil mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjylland er, at begge parter viser interesse for hinanden. - Det er vigtigt, at de ansatte gør NNF synlig på arbejdspladserne ved at komme på besøg en gang imellem. De skal ud fra kontorerne og gøre sig synlige, så medlemmerne kan sætte ansigter på dem. Dermed undgår man, at medlemmerne opfatter fagforeningen som noget, man kun betaler til. På den anden side skal medlemmerne også tage sig sammen og kigge inden for hos fagforeningen til en snak og en kop kaffe, siger Søren Poulsen Pedersen. Tillidsmand Søren Poulsen Pedersen finder det vigtigt, at både NNF-ansatte og medlemmerne gør sig synlige for hinanden. Tæt dialog Han er overbevist om, at jo bedre man kender hinanden, des mindre risiko er der for at misforstå hinandens budskaber. - Det største problem i samfundet er jo kommunikation. Vi tænker alle forskelligt og har nemt ved at misforstå et budskab, hvis det ikke er formuleret præcist. Derfor er det for en fagforening vigtigt at have en tæt dialog med medlemmerne, mener han. En genvej Søren Poulsen Pedersen ser også fusionen mellem de tre NNF-afdelinger som en genvej til at få opkvalificeret mange medlemmer, så de i fremtiden har de nødvendige kvalifikationer til at kunne gå ind på andre arbejdspladser. - NNF skal satse på at lave kurser i f.eks. edb, fordi mange arbejdsfunktioner er edb-styrede. Jeg vurderer, at ca. 10 procent af arbejdstiden i dag går med kontorarbejde, så fremtiden ser sort ud for de ufaglærte, der ikke har edb-kendskab. Derfor er vi nødt til at gøre noget for at hjælpe dem, siger han. 9

10 PLACERING Bag kulisserne i afdelingen Det eneste fornuftige Hvad er det egentlig for nogle mennesker, der til daglig varetager medlemmernes interesser i NNF-huset på Struervej i Holstebro? Af Flemming Hove - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, konstaterer bager Den Foto: bedste Søren måde Palmelund at finde ud af det på er Gert Middelhede. at forhøre sig blandt kolleger og så lade dem Mange give NNF-medlemmer et muntert og ærligt betragter signalement fagforeningen af de ansatte. som et forsikringsselskab, Det som har de vi kun gjort, har og brug det for, er hvis der kommet de bliver mange arbejdsløse skæve eller bemærkninger kommer til skade ud af. på arbejdspladsen. Derfor er de ligeglade med den geografiske placering af den lokale afdeling. Det mener bager Gert Middelhede fra Viborg efter mange år på Lantmännen Unibake, og på den baggrund tror han ikke, at den kommende fusion mellem NNF-afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning vil støde på problemer. - Personligt mener jeg, at en fusion er det eneste fornuftige i arbejdet med at gøre NNF så stærk som mulig i fremtiden. De små afdelinger kan ikke leve af sig selv, og vi har i de seneste år oplevet en stor medlemsnedgang på grund af bl.a. virksomhedslukninger og opblomstringen af de såkaldte frie fagforeninger, siger Gert Middelhede, der er bestyrelsesmedlem i NNF-Skive. Der sker noget Vender tilbage Han tror og håber dog, at medlemsnedgangen nu er standset. Virksomhederne ser efterhånden ud til at have tilpasset Tillidsmand sig, og en del Jørgen medlemmer Christensen er vendt fra tilbage Danish til NNF efter Crown et i kortvarigt Holstebro medlemsskab har kendt afdelingsformand de frie fagforeninger. Steen Hartmann Nielsen i mange - Mange år, er og gået han efter nærer et billigere en dyb respekt kontingent, ham. men de har hurtigt opdaget, at for - de Steen ikke har får den så mange samme gode hjælp egenskaber, hos de frie og fagforeninger én af hans styrker som hos er os, hans og derfor store brancheerfaring. de vendt tilbage. Han er Virkeligheden hamrende dygtig er jo også til er at tackle de fagpolitiske ting, og samtidig er han god til både at administrere og organisere. Det kendetegner ham, at der sker noget, når han tager fat. Så kører han bare derudad uden at skele til højre og venstre, og det er klart, at når man vil have resultater til gavn for medlemmerne, kommer man til at træde nogle over Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. tæerne. Steen er tolerant indtil en vis grænse, men når den bliver overskredet, er han urokkelig. Han vil simpelthen til bunds i tingene og have dem afsluttet, siger Jørgen Christensen. Af Flemming Hove Foto: Thomas Juul Vestergade 21 Holstebro Tlf Smørrebrød & pølsebord sådan, at de fleste har nok i deres eget, og de tænker ikke på, at deres kontingent kan være med til at hjælpe andre, der f.eks. er blevet arbejdsløse eller er kommet til skade, siger han. Mere effektiv Gert Middelhede tror, at fusionen mellem de tre afdelinger vil gøre servicen over for medlemmerne mere effektiv. - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, og efterhånden som flere opgaver bliver lagt ud til de nye afdelinger, vil de ansatte kunne trække på hinandens viden og erfaringer. Én af de største udfordringer bliver at få de unge gjort interesserede i fagforeningen og gøre det synligt for dem, hvad vi kan tilbyde af goder, siger han. 10 3

11 PLACERING 11

12 UDFORDRINGRN ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk 12

13 UDFORDRINGEN Den store udfordring Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Den helt store udfordring for det nye NNF Midt Vestjylland bliver at få de menige medlemmer til at interessere sig mere for, hvordan fagforeningen skal udvikle sig i fremtiden. Det mener tillidsmand Leo Christensen og NNFrevisor Andreas Ibsen fra Danish Crowns svineslagteri i Her ning, og de tror begge, at fusionen mellem afdelingerne i Herning, Holstebro og Skive for bedrer mulighederne gennem én stærk hovedafdeling. - Indtil nu har de menige medlemmer været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. Folk synes ikke, de har haft indflydelse, og derfor skal vi gøre mere for en engagere dem. Det er og vil altid være vor fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser, siger de. Unge i fokus Når det gælder om at få medlemmerne til at interessere sig mere for fagforeningen, og hvad den kan hjælpe dem med, skal NNF Midt Vestjylland fokusere meget på de unge. - De har ikke været med i de mange faglige arbejds kampe, der er grundlaget for den overenskomst, de arbejder efter. De spekulerer ikke over, at fagforeningen har spillet en central rolle, og at det har krævet et stærkt sammenhold blandt medlemmerne at få overenskomsten frem til, hvad den er i dag, siger de. Udnyt internettet Andreas Ibsen ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk og udnytter, at computerne styrer mere og mere af dagligdagen - både på arbejdspladsen og derhjemme. - Vi skal udvikle os, og f.eks. fyraftensmøder er efter min mening et overstået kapitel. Vi får ikke folk til at køre langt to gange hver dag for at komme til fritidsmøder i fagforeningen. Derfor skal vi udnytte internettet mere til at synliggøre NNF over for medlemmerne. Det kan ske i form af en nyhedsmail, der jævnligt orienterer om, hvad der sker, siger han. Både Leo Christensen og Andreas Ibsen synes, at NNF gennem overenskomsterne har skabt den nødvendige tryghed for medlemmerne. Derfor er det en idé at arbejde på andre fronter. De stiller begge spørgsmålet, om ikke NNF og dermed medlemmerne skal have gavn af de renter, som f.eks. feriepenge trækker, inden de bliver udbetalt. De optjenes jo i løbet af arbejdsåret, men i øjeblikket står de på arbejdsgivernes konto! Tillidsmand Leo Christensen og NNF-revisor Andreas Ibsen synes, at de menige medlemmer har været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. 13

14 FORNUFTIG PLACERING Uddannelse: Pr. 1. marts 2007 hæves beløbet med 5,00 kr. pr. time til i alt max 135,00 kr. pr. time. Arbejdstid: Den daglige arbejdstid lægges fremover mellem 6.00 og Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Elevers hovedferie efter endt uddannelse: Hæves fra 1/2 uges ekstra elevløn til 1 uges ekstra elevløn. Elevers aflønning stiger med: Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Der oprettes en samarbejdsfond til styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Det fødevareindustrielle område (eksklusiv forædling) Her er grundtallene for den nye overenskomst: Timelønnen stiger med: Pr. 1. marts 2007: 3,50 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 3,00 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 3,00 kr. pr. time. Branchetillæg: Pr. 1. marts 2007: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 1,65 kr. pr. time. Timetillæg (NYT): Pr. 1. marts 2007: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 0,10 kr. pr. time. Feriefridage konverteres til fritvalgsordning og hæves: Pr. 1. maj 2007: 0,50 procentpoint til i alt 2,75 procent. Pr. 1. maj 2008: 0,25 procentpoint til i alt 3,00 procent. Pr. 1. maj 2009: 0,25 procentpoint til i alt 3,25 procent. Pensionsbidraget hæves: Pr. 1. juli 2008 med 0,6 procentpoint til i alt 11,40 procent. Pr. 1. juli 2009 med 0,6 procentpoint til i alt 12,00 procent. Forhøjet pensionsbidrag for medarbejder på barsel: Pr. 1. juli 2007: kr. 7,50 pr. time. Pr. 1. juli 2008: kr. 7,80 pr. time. Pr. 1. juli 2009: kr. 8,25 pr. time. 1/3 betales af medarbejderen selv. 2/3 af virksomheden. Genetillæg: Pr. 1. marts 2007: 3,00 procent Pr. 1. marts 2008: 3,00 procent Pr. 1. marts 2009: 3,00 procent Betalt forældreorlov udvides med 3 uger: Pr. 1. juli 2007 til i alt max 135,00 kr. pr. time. Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Forsøgsordninger: Der gives i indeværende overenskomstperiode mulighed for ved lokal enighed at indgå lokalaftaler omhandlende arbejdstid, TR-regler og uddannelse. Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Ret til selvvalgt uddannelse. Der oprettes en kompetencefond til styrkelse af Jens Pedersen: - Servicen over for medarbejdernes kompetencer. medlemmerne har første prioritet. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Økologisk Almen Fødevarehygiejne konditor og Varighed: fintbrød 3 dage Tidspunkt: alle lige uger. d maj K U R S U S U D B U D ALMEN G R UNDL ÆGGENDE FØDEVAREHYGIEJNE LEDER UDD ANNELSE Varighed: 3 dage Tidspunkt: alle lige uger Varmt Brevkursus brød i Almen Fødevarehygiejne Opstart hver anden måned. BREVKURSUS I hele dagen ALMEN d. 6-7 juni J FØDEVAREHYGIEJNEJ Almen Fødevarehygiejne som E-learning ALMEN Opstart hver anden måned. Opstart hver kvartal FØDE V AREH Y GIE JNE Etageog Brevkursus bryllupskager i Basis-hygiejne d. 15 Opstart - 16 maj efter behov. d juni BREVKURSUS I BASIS-HYGIEJNE Opstart efter behov KURSUSUDBUD K U R S U S U D B U D INFORMATION A OM KURSERNE DØESVEJ J HOLSTEBRO O TLF STRUER BRØD A/S INDUSTRIVEJ STRUER Tlf Fax

15 FORNUFTIG PLACERING P l a c e r i n g e n er fornuftig Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Når det nu skulle være, er det en god geografisk placering, NNF Midt Vestjylland får. Det fastslår jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Danish Crowns nedlagte slagteri i Skive. Han ved fra sine mange år som tillidsmand, hvor meget det betyder for medlemmerne at få kvalificeret råd og vejledning med det samme, når de har brug for det. - Jeg er sikker på, at der kommer noget positivt ud af fusionen mellem afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning. Det er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, og jeg er glad for, at hovedafdelingen får en central placering, siger han. Risiko Han er dog ikke ubetinget tilhænger af at flytte Skive-afdelingens funktioner til Holstebro - navnlig fordi lukningen af slagteriet har gjort mange medlemmer afhængige af at få hjælp og vejledning fra fagforeningen. - Vi kan risikere at miste medlemmer, fordi de nu skal køre til Holstebro. I forvejen har f.eks. de unge ikke det store forhold til fagforeningen, og det bliver næppe bedre nu. Heldigvis bevarer man Skive-afdelingen som et satellitkontor, siger han. En styrke Jens Pedersen tror alligevel, at fusionen på sigt bliver en styrke, fordi man bedre vil kunne servicere medlemmerne. Al ekspertise bliver samlet ét sted til gavn for de forskellige brancher, og samtidig sparer NNF penge ved at fusionere. Det vil få indflydelse på kontingentet, mener han. - NNF Midt Vestjylland er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, mener jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Skive. 15

16 Å b n i n g s t i d e r og kontingent f o r N N F M i d t Vestjylland Holstebro Holstebro: Uden for åbningstid efter aftale. Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Herning og Skive: Uden for åbningstid efter aftale. Herning Tirsdag kl kl Skive Tirsdag kl Torsdag kl Herning Tlf. åbningstider Alle dage kl og derudover mandag onsdag kl torsdag kl Der tages forbehold for ændringer Skive Kontingent bliver på 194,75 kr. pr. uge, + fritidsulykkesforsikring. tilsted.com

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

amtlige omkring 500 medarbejdere

amtlige omkring 500 medarbejdere LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDTVESTJYLLAND Midt- Vestjylland Min Bi Trvong (tv) er en af de første, som har været på kursus. Her sammen med tillidsrepræsentant Jørgen Moesgaard Jørgensen.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Ønsker flere skal gøre brug af socialrådgiver. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Ønsker flere skal gøre brug af socialrådgiver. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland Ósk Wall og Mona Jessen giver high five på et godt parløb i Monas komplicerede sag. FRA DIN LOKALAFDELING Gitte hjælper ledige Netværk er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Midt-Vestjylland. Stærk tro på forbund efter aflyst fusion. Lønnen skal bankes op. Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium SIDE 2: SIDE 3:

Midt-Vestjylland. Stærk tro på forbund efter aflyst fusion. Lønnen skal bankes op. Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium SIDE 2: SIDE 3: 3/2016 Midt-Vestjylland SIDE 2: Stærk tro på forbund efter aflyst fusion SIDE 3: Lønnen skal bankes op SIDE 4-5: Jette kæmper for, at alle har det godt i Nr. Vium Steens leder Lange forhandlinger bag selvstændigt

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

3/2017. Midt Vestjylland. Kommunalvalg 2017: Borgmestre taler ud om fødevarer. Fokus på arbejdsmiljøet i mindre virksomheder

3/2017. Midt Vestjylland. Kommunalvalg 2017: Borgmestre taler ud om fødevarer. Fokus på arbejdsmiljøet i mindre virksomheder 3/2017 Midt Vestjylland Kommunalvalg 2017: Borgmestre taler ud om fødevarer Truck- og Leankurser er populære Fokus på arbejdsmiljøet i mindre virksomheder Steens leder Kære borgmestre... Jeg har et spørgsmål

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

God tone på smørmejeriet

God tone på smørmejeriet LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT VESTJYLLAND Midt Vestjylland Thomas Linde og Ole Bæk giver high five på, at omgangstonen er blevet meget bedre på Arla Holstebro Mejeri. God tone på smørmejeriet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Faglige procedurer vedtaget på kongressen 2012

Faglige procedurer vedtaget på kongressen 2012 Faglige procedurer vedtaget på kongressen 2012 Fødevareforbundet NNF Faglige procedurer 2012-2016 Vedtaget på kongressen 2012 2 fødevareforbundet nnfs faglige procedurer 2012-2016 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Dijana er godt på vej videre. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Dialog er vejen frem. Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne

Dijana er godt på vej videre. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Dialog er vejen frem. Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Dialog er vejen frem Nu skal der sættes fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne Vigtigt at man tager et ansvar Den tidligere

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

2/2016. Midt-Vestjylland. Medlemmer bakker op om et selvstændigt SIDE 2-3. Karsten lærer englænderne at lave smør SIDE 4-5

2/2016. Midt-Vestjylland. Medlemmer bakker op om et selvstændigt SIDE 2-3. Karsten lærer englænderne at lave smør SIDE 4-5 2/2016 Midt-Vestjylland Medlemmer bakker op om et selvstændigt fagforbund SIDE 2-3 Karsten lærer englænderne at lave smør SIDE 4-5 Steens leder Generalforsamling Staten tager fra de fattige og giver til

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

amtlige omkring 500 medarbejdere

amtlige omkring 500 medarbejdere LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF NORDJYLLAND Nordjylland Et godt initiativ at sende alle medarbejdere på kursus - tillidsrepræsentant Kim Blicher Hansen. FRA DIN LOKALAFDELING Mere grød end brød

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Fra sæsonarbejde til fastansat. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Valsemøllen i Esbjerg opruster. Flere slagtninger i Brørup. Bageren blev glaspuster

Fra sæsonarbejde til fastansat. Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Valsemøllen i Esbjerg opruster. Flere slagtninger i Brørup. Bageren blev glaspuster LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND Sydjylland Det er lykken at få en fast ansættelse, siger Linda Jensen. FRA DIN LOKALAFDELING Fra sæsonarbejde til fastansat På Tulip i Esbjerg har man

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Vi bli r bedre dag for dag

Vi bli r bedre dag for dag Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF midt vestjylland Midt Vestjylland Nyeste tiltag på HOCO er Take Five. Stop op og tænk dig grundigt om, siger arbejdsmiljørepræsentant Flemming Noer. Foto Jens Bach

Læs mere

1/2016. Midt-Vestjylland. Kom til generalforsamling. DM i Skills: Stine Kristensen er Danmarks bedste detailslagterlærling

1/2016. Midt-Vestjylland. Kom til generalforsamling. DM i Skills: Stine Kristensen er Danmarks bedste detailslagterlærling 1/2016 Midt-Vestjylland Kom til generalforsamling DM i Skills: Stine Kristensen er Danmarks bedste detailslagterlærling Steens leder Vi bidrager gerne med løsninger på flygtningekrisen Vil du have indflydelse

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere