På vej mod fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod fremtiden"

Transkript

1 Nr. 2 - september 2007 Nr. 2 - november 2008 slagter - bager - mejeri - tobak NNF Holstebro - Herning - Skive På vej mod fremtiden Formandens talerstol Læs side 2 Hårfin balance Læs side 4 Stærkt hold Læs side 6 Kontingent Læs side 8 Fusionen Læs indstik 1 til 28 Slagkraftig afdeling Læs side 9 NNF bliver stærkere Læs side 10 Stor udfordring Læs side 12 Fornuftig placering Læs side 14

2 LEDER Værdierne Firkløver udgives af NNF, Struervej 31, 7500 Holstebro. Tlf.: Fax: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Oplag: 4000 eksemplarer. Ansvarshavende: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Tekst: Flemming Hove, Tilsted Com. Foto: Søren Palmelund, Thomas Juul, Ole Mortensen og Bent Tilsted, Tilsted Com. Layout: Solveig Sumborg, Tilsted Com. Tryk: V-Print. Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen Mobil: Dynamisk og fleksibel 2

3 LEDER Det betyder fusionen Vi vil skabe et dynamisk og fleksibelt NNF Af Steen Hartmann Nielsen Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland er navnet på vores nye sammenlagte afdeling. Det bliver en realitet, hvis vores respektive generalforsamlinger i Herning, Holstebro og Skive den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg siger ja til fusionsgrundlaget for det nye fødevareforbund NNF Midt Vestjylland, forkortet til NNF Midt Vestjylland. De tre afdelingers bestyrelser har siden vores udvidede hovedbestyrelsesmøde i juni 2007 jævnligt drøftet fusion. På formandsplan holdt de tre afdelinger jævnlige fredagsmøder, som resulterede i, at vi fandt grundlag for at holde bestyrelseskonference den juni Det betyder fusionen På afdelingsplan betyder fusionen, at Holstebro bliver regionskontor med satellitkontorer i Herning og Skive. Det betyder, at vi forsat vil servicere vores medlemmer på de kontorer, som vi har i dag, men med færre ansatte på de to satellitkontorer i Herning og Skive. Åbningstiderne på kontorerne kan ses på bagsiden. Som udgangspunkt bliver vi otte ansatte på kontorerne i NNF Midt Vestjylland, og det svarer til et medlemsgrundlag på 2800 medlemmer. Imidlertid vil vi i den nye afdeling have ca medlemmer, og det er nogle flere, end vi har taget udgangspunkt i. Men vi skal være en fleksibel afdeling, og vi vil gøre brug af ad hoc opgaver til fremtidige ansatte, når behovet er til stede. Værdierne Efter fusionen af de tre afdelinger vil NNF Midt Vestjylland arbejde efter nogle grundlæggende værdier. Først og fremmest skal vi varetage medlemmernes interesser inden for fødevareområderne, og samtidig skal vi yde en faglig høj og individuel medlemsservice. Vi vil i den nye afdeling vise nærhed over for medlemmerne, og vi vil ikke mindst vise synlighed. Samtidig vil vores tillidsvalgte få en mere central plads i det fremtidige faglige arbejde gennem afdelingen. Her er jeg utrolig glad for, at vi fik valgt syv af vores tillidsrepræsentanter til forbundets følgegrupper på kongressen i Aalborg. Det betyder, at vi på de enkelte overenskomstområder har tillidsrepræsentanter tæt på de kommende overenskomstforhandlinger i Derfor vil vi også fastholde den høje faglige stolthed i tæt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter. Vi vil målrettet arbejde for at fastholde en høj service over for vores medlemmer på socialområdet og arbejdsskadeområdet. Samtidig skal vi løbende og aktivt arbejde for at implementere overenskomsterne og udvikle dem. Formandens talerstol Dynamisk og fleksibel På afdelingskontoret vil vi skabe og fastholde en dynamisk og fleksibel organisation. Vi vil arbejde med målbare succeskriterier gennem opfølgning. Vi vil være konkurrencedygtige på kontingentområdet. Det betyder, at vi i de næste fire år vil holde vores kontingent i ro, så det er på kr. om ugen + fritids ulykkesforsikring. Den daglige ledelse vil fremover bestå af fire personer: En politisk del (formand), en administrativ del (A-kasseleder), en økonomiansvarlig (afdelingskasserer) og en næstformand (faglig sekretær). Den nye afdelingsbestyrelse består af 12 personer: 6 fra slagterområdet, 3 fra mejeriområdet, 2 fra butiks/bager/møllerområdet og 1 fra tobaksområdet. Det er mit håb, at de tre generalforsamlinger vil sige ja til fusionen mellem de tre afdelinger den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg til gavn for medlemmerne i vores dækningsområde. Til sidst vil jeg ønske alle tre afdelinger en god generalforsamling. 3

4 Fusionen vil give medlemmerne endnu bedre service Det er e hårfin b Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Er det nedskæring eller effektivisering at samle NNFs landsdækkende arbejde i syv hovedafdelinger i stedet for som nu i 24 lokalafdelinger? - Det afhænger af, hvad man lægger vægt på, for det er en hårfin balance, siger afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning, der i det nye NNF Midt Vestjylland skal varetage opgaven som både næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. - Jeg tror, det viser sig at blive en effektivisering, som vil give medlemmerne endnu bedre service. Nu skal vi ikke længere spænde over alle overenskomster i hver afdeling, men kan koncentrere os om et enkelt område. På den måde bliver vi mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere, siger han. Han lægger også vægt på, at da A- kasserne i Skive, Holstebro og Herning ved fusioneringen bliver samlet i Holstebro, spares der udgifter. - Det gør altid ondt at nedlægge den afdeling, man selv har været en del af i mange år, men jeg tror, vi redder nærheds princippet ved at bevare satellitkontorer i Herning og Skive. I forvejen er procent af henvendelserne til kontoret jo telefoniske, så jeg ser ikke de store problemer ved at samle aktiviteter- Afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning: - Vi bliver mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere. 4

5 Fusionen n alance ne i Holstebro. Efter min mening kommer vi ud af det her som et stærkere forbund, siger Michael Nielsen. Anderledes Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive bliver faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. i den nye hovedafdeling i Holstebro, og han ser fusionen som et både nødvendigt og konkurrencedygtigt tiltag. - For os her i Skive er situationen anderledes end for så mange andre. Vi var tvunget til at se os om efter nye samarbejdspartnere, hvis vi skulle leve videre. Derfor tror jeg, at det konkurrencemæssigt er fornuftigt at fusionere med afdelingerne i Holstebro og Herning. - Vi får hver vores område at arbejde med, og det vil gøre os mere effektive. Det giver jo erfaring at behandle sagerne på en bestemt måde, og det vil komme medlemmerne til gode. Én af de store opgaver bliver, at vi skal være mere udadvendte og opsøgende, så vi kan udbygge nærheden mellem medlemmer og fagforening, siger han. det vil gøre os mere effektive Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive: - Vi skal være mere udadvendte og opsøgende blandt medlemmerne. 5

6 Holdet Et stærkt hold Karl Ovesen - faglig sekretær for mejeriområdet. Steen Hartmann Nielsen - formand. Michael Nielsen - næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. Poul Bent Andersen - faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. NNF-medlemmerne i det midt- og vestjyske vil i fremtiden have et stærkt og fagligt kompetent hold i ryggen, når de af den ene eller anden grund får brug for fagforeningen. NNF Midt Vestjylland får hovedafdeling i Holstebro, og her vil otte fuldtidsansatte være parate til at servicere medlemmerne i et geografisk stort område med alle brancher repræsenteret. Formand bliver Steen Hartmann Nielsen fra Holstebro, mens næstformand bliver Michael Nielsen fra Herning. Han er også valgt til at varetage opgaven som faglig sekretær for slagteri/industri-området. Faglig sekretær for mejeriområdet bliver Karl Ovesen fra Holstebro, og faglig sekretær for butiksområdet og bager/ møllefabrikkerne m.m. bliver Poul Bent Andersen fra Skive. A-kassen får som leder Gitte L. Burmølle Markusen fra Holstebro med Jan Sørensen og Flemming Nicolaisen, begge fra Skive, som A-kassemedarbejdere. Den nye afdelingskasserer bliver Henning Hedegaard Andersen fra Herning. 6

7 Holdet for 10 uger, før man igen har ret til til dagpenge, fortæller hun. Opstramning Den nye lovgivning for A-kassens forpligtelser indebærer også en en gevaldig opstramning af af de de lediges pligt til til at at aktivere deres CV på på internettet. -- Fra oktober skal de de aktivere deres CV re én én gang hver uge. Tidligere var det kun nødvendigt hver 12. uge. Problemet med det er, at at mange ikke har en en computer, men de de er er velkommen til til at at benytte den, vi vi har i i afdelingen. Personligt synes jeg, det er er en en hård opstramning, men det er er nødvendigt at at følge de de nye regler, for ellers risikerer man at at miste retten til til dagpenge, siger Gitte Markusen. Gitte L. Burmølle Markusen - leder af A-kassen. NNFs A-kasse har som noget nyt fået bl.a. anvisningspligt Jan Sørensen - og A-kassemedarbejder. og skal formidle job til til de de ledige. Touborg er hovedtaler Flemming Nicolaisen - A-kassemedarbejder. Socialistisk Folkepartis solide vestjyske islæt i i Folketinget, Kristen Touborg fra Gudum, bliver årets hovedtaler ved Holstebro-afdelingens maj-møde i i afdelingslokalerne. Kristen Touborg er er kendt som en en energisk og og engageret politiker, der har sin egen mening om tingene maj-mødet varer fra kl. kl til til kl. kl , og og efter kaffebordet går Kristen Touborg på på talerstolen. Han efterfølges af af Holstebros socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Peter Vernersen, der også har fingeren på på den politiske puls. Når talerne er er holdt, er er tiden kommet for det traditionelle demonstrationsoptog til til maj-festen i i Lystanlægget. Demonstrationen er er arrangeret af af LO- Nordvestjylland, og og dem, der har lyst, kan støde til til den ved grædemuren i i gågaden. Alle, der ønsker at at være med ved mødet i i afdelingen, skal tilmelde sig til til tillidsman- Henning den. Hedegaard Andersen - afdelingskasserer. Foto: Ole Mortensen Hos os os er er du du altid velkommen! Lad Lad os os se se på på din din privatøkonomi med med friske øjne. øjne. Nørregade 32, 32, 7500 Holstebro. Tlf

8 KONTINGENT Lavere kontingent Discountbutikker er umiddelbart billigere end andre butikker. Men det er heller ikke de samme varer og den samme service, man får. Det gælder også inden for fagforeningerne i Danmark. NNF sætter en ære i at servicere og hjælpe sine medlemmer i alle faglige forhold. Samtidig har NNF et ønske om at være konkurrencedygtig på kontingentområdet. I det nye NNF Midt Vestjylland betyder fusionen, at medlemmerne fra Herning og Holstebro vil slippe billigere end hidtil i de næste fire år. Det kan de takke kollegerne fra Skive for, eftersom det er deres kontingentniveau, der kommer til at omfatte alle. Det betyder i praksis, at kontingentet bliver på 194,75 kr. om ugen + fritidsulykkesforsikring. Det er godt en tier mindre end nu! Læs mere på bagsiden. 8

9 SLAGKRAFTIG En slagkraftig afdeling Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Jo tættere forholdet er mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjyllands nye hovedafdeling i Holstebro, des mere slagkraftig bliver fagforeningen. - Og jeg forventer, at det bliver resultatet af fusionen mellem afdelingerne i Holstebro, Skive og Herning. Idéen er at samle al ekspertise på ét sted, så medlemmerne efter en kort dialog med de ansatte lynhurtigt kan få den service, de har behov for, siger tillidsmand Søren Poulsen Pedersen fra Holstebro Flødeost. Forudsætningen for et effektivt samspil mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjylland er, at begge parter viser interesse for hinanden. - Det er vigtigt, at de ansatte gør NNF synlig på arbejdspladserne ved at komme på besøg en gang imellem. De skal ud fra kontorerne og gøre sig synlige, så medlemmerne kan sætte ansigter på dem. Dermed undgår man, at medlemmerne opfatter fagforeningen som noget, man kun betaler til. På den anden side skal medlemmerne også tage sig sammen og kigge inden for hos fagforeningen til en snak og en kop kaffe, siger Søren Poulsen Pedersen. Tillidsmand Søren Poulsen Pedersen finder det vigtigt, at både NNF-ansatte og medlemmerne gør sig synlige for hinanden. Tæt dialog Han er overbevist om, at jo bedre man kender hinanden, des mindre risiko er der for at misforstå hinandens budskaber. - Det største problem i samfundet er jo kommunikation. Vi tænker alle forskelligt og har nemt ved at misforstå et budskab, hvis det ikke er formuleret præcist. Derfor er det for en fagforening vigtigt at have en tæt dialog med medlemmerne, mener han. En genvej Søren Poulsen Pedersen ser også fusionen mellem de tre NNF-afdelinger som en genvej til at få opkvalificeret mange medlemmer, så de i fremtiden har de nødvendige kvalifikationer til at kunne gå ind på andre arbejdspladser. - NNF skal satse på at lave kurser i f.eks. edb, fordi mange arbejdsfunktioner er edb-styrede. Jeg vurderer, at ca. 10 procent af arbejdstiden i dag går med kontorarbejde, så fremtiden ser sort ud for de ufaglærte, der ikke har edb-kendskab. Derfor er vi nødt til at gøre noget for at hjælpe dem, siger han. 9

10 PLACERING Bag kulisserne i afdelingen Det eneste fornuftige Hvad er det egentlig for nogle mennesker, der til daglig varetager medlemmernes interesser i NNF-huset på Struervej i Holstebro? Af Flemming Hove - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, konstaterer bager Den Foto: bedste Søren måde Palmelund at finde ud af det på er Gert Middelhede. at forhøre sig blandt kolleger og så lade dem Mange give NNF-medlemmer et muntert og ærligt betragter signalement fagforeningen af de ansatte. som et forsikringsselskab, Det som har de vi kun gjort, har og brug det for, er hvis der kommet de bliver mange arbejdsløse skæve eller bemærkninger kommer til skade ud af. på arbejdspladsen. Derfor er de ligeglade med den geografiske placering af den lokale afdeling. Det mener bager Gert Middelhede fra Viborg efter mange år på Lantmännen Unibake, og på den baggrund tror han ikke, at den kommende fusion mellem NNF-afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning vil støde på problemer. - Personligt mener jeg, at en fusion er det eneste fornuftige i arbejdet med at gøre NNF så stærk som mulig i fremtiden. De små afdelinger kan ikke leve af sig selv, og vi har i de seneste år oplevet en stor medlemsnedgang på grund af bl.a. virksomhedslukninger og opblomstringen af de såkaldte frie fagforeninger, siger Gert Middelhede, der er bestyrelsesmedlem i NNF-Skive. Der sker noget Vender tilbage Han tror og håber dog, at medlemsnedgangen nu er standset. Virksomhederne ser efterhånden ud til at have tilpasset Tillidsmand sig, og en del Jørgen medlemmer Christensen er vendt fra tilbage Danish til NNF efter Crown et i kortvarigt Holstebro medlemsskab har kendt afdelingsformand de frie fagforeninger. Steen Hartmann Nielsen i mange - Mange år, er og gået han efter nærer et billigere en dyb respekt kontingent, ham. men de har hurtigt opdaget, at for - de Steen ikke har får den så mange samme gode hjælp egenskaber, hos de frie og fagforeninger én af hans styrker som hos er os, hans og derfor store brancheerfaring. de vendt tilbage. Han er Virkeligheden hamrende dygtig er jo også til er at tackle de fagpolitiske ting, og samtidig er han god til både at administrere og organisere. Det kendetegner ham, at der sker noget, når han tager fat. Så kører han bare derudad uden at skele til højre og venstre, og det er klart, at når man vil have resultater til gavn for medlemmerne, kommer man til at træde nogle over Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. tæerne. Steen er tolerant indtil en vis grænse, men når den bliver overskredet, er han urokkelig. Han vil simpelthen til bunds i tingene og have dem afsluttet, siger Jørgen Christensen. Af Flemming Hove Foto: Thomas Juul Vestergade 21 Holstebro Tlf Smørrebrød & pølsebord sådan, at de fleste har nok i deres eget, og de tænker ikke på, at deres kontingent kan være med til at hjælpe andre, der f.eks. er blevet arbejdsløse eller er kommet til skade, siger han. Mere effektiv Gert Middelhede tror, at fusionen mellem de tre afdelinger vil gøre servicen over for medlemmerne mere effektiv. - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, og efterhånden som flere opgaver bliver lagt ud til de nye afdelinger, vil de ansatte kunne trække på hinandens viden og erfaringer. Én af de største udfordringer bliver at få de unge gjort interesserede i fagforeningen og gøre det synligt for dem, hvad vi kan tilbyde af goder, siger han. 10 3

11 PLACERING 11

12 UDFORDRINGRN ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk 12

13 UDFORDRINGEN Den store udfordring Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Den helt store udfordring for det nye NNF Midt Vestjylland bliver at få de menige medlemmer til at interessere sig mere for, hvordan fagforeningen skal udvikle sig i fremtiden. Det mener tillidsmand Leo Christensen og NNFrevisor Andreas Ibsen fra Danish Crowns svineslagteri i Her ning, og de tror begge, at fusionen mellem afdelingerne i Herning, Holstebro og Skive for bedrer mulighederne gennem én stærk hovedafdeling. - Indtil nu har de menige medlemmer været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. Folk synes ikke, de har haft indflydelse, og derfor skal vi gøre mere for en engagere dem. Det er og vil altid være vor fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser, siger de. Unge i fokus Når det gælder om at få medlemmerne til at interessere sig mere for fagforeningen, og hvad den kan hjælpe dem med, skal NNF Midt Vestjylland fokusere meget på de unge. - De har ikke været med i de mange faglige arbejds kampe, der er grundlaget for den overenskomst, de arbejder efter. De spekulerer ikke over, at fagforeningen har spillet en central rolle, og at det har krævet et stærkt sammenhold blandt medlemmerne at få overenskomsten frem til, hvad den er i dag, siger de. Udnyt internettet Andreas Ibsen ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk og udnytter, at computerne styrer mere og mere af dagligdagen - både på arbejdspladsen og derhjemme. - Vi skal udvikle os, og f.eks. fyraftensmøder er efter min mening et overstået kapitel. Vi får ikke folk til at køre langt to gange hver dag for at komme til fritidsmøder i fagforeningen. Derfor skal vi udnytte internettet mere til at synliggøre NNF over for medlemmerne. Det kan ske i form af en nyhedsmail, der jævnligt orienterer om, hvad der sker, siger han. Både Leo Christensen og Andreas Ibsen synes, at NNF gennem overenskomsterne har skabt den nødvendige tryghed for medlemmerne. Derfor er det en idé at arbejde på andre fronter. De stiller begge spørgsmålet, om ikke NNF og dermed medlemmerne skal have gavn af de renter, som f.eks. feriepenge trækker, inden de bliver udbetalt. De optjenes jo i løbet af arbejdsåret, men i øjeblikket står de på arbejdsgivernes konto! Tillidsmand Leo Christensen og NNF-revisor Andreas Ibsen synes, at de menige medlemmer har været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. 13

14 FORNUFTIG PLACERING Uddannelse: Pr. 1. marts 2007 hæves beløbet med 5,00 kr. pr. time til i alt max 135,00 kr. pr. time. Arbejdstid: Den daglige arbejdstid lægges fremover mellem 6.00 og Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Elevers hovedferie efter endt uddannelse: Hæves fra 1/2 uges ekstra elevløn til 1 uges ekstra elevløn. Elevers aflønning stiger med: Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Der oprettes en samarbejdsfond til styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Det fødevareindustrielle område (eksklusiv forædling) Her er grundtallene for den nye overenskomst: Timelønnen stiger med: Pr. 1. marts 2007: 3,50 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 3,00 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 3,00 kr. pr. time. Branchetillæg: Pr. 1. marts 2007: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 1,65 kr. pr. time. Timetillæg (NYT): Pr. 1. marts 2007: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 0,10 kr. pr. time. Feriefridage konverteres til fritvalgsordning og hæves: Pr. 1. maj 2007: 0,50 procentpoint til i alt 2,75 procent. Pr. 1. maj 2008: 0,25 procentpoint til i alt 3,00 procent. Pr. 1. maj 2009: 0,25 procentpoint til i alt 3,25 procent. Pensionsbidraget hæves: Pr. 1. juli 2008 med 0,6 procentpoint til i alt 11,40 procent. Pr. 1. juli 2009 med 0,6 procentpoint til i alt 12,00 procent. Forhøjet pensionsbidrag for medarbejder på barsel: Pr. 1. juli 2007: kr. 7,50 pr. time. Pr. 1. juli 2008: kr. 7,80 pr. time. Pr. 1. juli 2009: kr. 8,25 pr. time. 1/3 betales af medarbejderen selv. 2/3 af virksomheden. Genetillæg: Pr. 1. marts 2007: 3,00 procent Pr. 1. marts 2008: 3,00 procent Pr. 1. marts 2009: 3,00 procent Betalt forældreorlov udvides med 3 uger: Pr. 1. juli 2007 til i alt max 135,00 kr. pr. time. Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Forsøgsordninger: Der gives i indeværende overenskomstperiode mulighed for ved lokal enighed at indgå lokalaftaler omhandlende arbejdstid, TR-regler og uddannelse. Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Ret til selvvalgt uddannelse. Der oprettes en kompetencefond til styrkelse af Jens Pedersen: - Servicen over for medarbejdernes kompetencer. medlemmerne har første prioritet. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Økologisk Almen Fødevarehygiejne konditor og Varighed: fintbrød 3 dage Tidspunkt: alle lige uger. d maj K U R S U S U D B U D ALMEN G R UNDL ÆGGENDE FØDEVAREHYGIEJNE LEDER UDD ANNELSE Varighed: 3 dage Tidspunkt: alle lige uger Varmt Brevkursus brød i Almen Fødevarehygiejne Opstart hver anden måned. BREVKURSUS I hele dagen ALMEN d. 6-7 juni J FØDEVAREHYGIEJNEJ Almen Fødevarehygiejne som E-learning ALMEN Opstart hver anden måned. Opstart hver kvartal FØDE V AREH Y GIE JNE Etageog Brevkursus bryllupskager i Basis-hygiejne d. 15 Opstart - 16 maj efter behov. d juni BREVKURSUS I BASIS-HYGIEJNE Opstart efter behov KURSUSUDBUD K U R S U S U D B U D INFORMATION A OM KURSERNE DØESVEJ J HOLSTEBRO O TLF STRUER BRØD A/S INDUSTRIVEJ STRUER Tlf Fax

15 FORNUFTIG PLACERING P l a c e r i n g e n er fornuftig Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Når det nu skulle være, er det en god geografisk placering, NNF Midt Vestjylland får. Det fastslår jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Danish Crowns nedlagte slagteri i Skive. Han ved fra sine mange år som tillidsmand, hvor meget det betyder for medlemmerne at få kvalificeret råd og vejledning med det samme, når de har brug for det. - Jeg er sikker på, at der kommer noget positivt ud af fusionen mellem afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning. Det er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, og jeg er glad for, at hovedafdelingen får en central placering, siger han. Risiko Han er dog ikke ubetinget tilhænger af at flytte Skive-afdelingens funktioner til Holstebro - navnlig fordi lukningen af slagteriet har gjort mange medlemmer afhængige af at få hjælp og vejledning fra fagforeningen. - Vi kan risikere at miste medlemmer, fordi de nu skal køre til Holstebro. I forvejen har f.eks. de unge ikke det store forhold til fagforeningen, og det bliver næppe bedre nu. Heldigvis bevarer man Skive-afdelingen som et satellitkontor, siger han. En styrke Jens Pedersen tror alligevel, at fusionen på sigt bliver en styrke, fordi man bedre vil kunne servicere medlemmerne. Al ekspertise bliver samlet ét sted til gavn for de forskellige brancher, og samtidig sparer NNF penge ved at fusionere. Det vil få indflydelse på kontingentet, mener han. - NNF Midt Vestjylland er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, mener jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Skive. 15

16 Å b n i n g s t i d e r og kontingent f o r N N F M i d t Vestjylland Holstebro Holstebro: Uden for åbningstid efter aftale. Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Herning og Skive: Uden for åbningstid efter aftale. Herning Tirsdag kl kl Skive Tirsdag kl Torsdag kl Herning Tlf. åbningstider Alle dage kl og derudover mandag onsdag kl torsdag kl Der tages forbehold for ændringer Skive Kontingent bliver på 194,75 kr. pr. uge, + fritidsulykkesforsikring. tilsted.com

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand

vineproducent Henning Nielsen, Bramming, og afdelingsformand LOKALE LOKALE NYHEDER NYHEDER FRA FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SYDJYLLAND LILLEBÆLT-FYN Sydjylland FRA DIN LOKALAFDELING Niels Peder rejser gerne efter arbejde Aldrig for sent at prøve noget nyt Unge har

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

FRA VALLE TIL ERNÆRING. Midt Vestjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALAFDELING

FRA VALLE TIL ERNÆRING. Midt Vestjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDTVESTJYLLAND Midt Vestjylland Jakob Pallesen og Niels Holm arbejder i indvejningen på Danmark Protein. De har en arbejdsdag på 12 timer. Og det fungerer godt,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Sådan gøres. de mere synlige. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING. De laver Danmarks mest populære pålæg

Sådan gøres. de mere synlige. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING. De laver Danmarks mest populære pålæg LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland En gang om året inviteres arbejdsmiljørepræsentanterne til konference. Det er en stor succes. FRA DIN LOKALAFDELING De laver Danmarks mest

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

ubstans Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF nordjylland Nordjylland

ubstans Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF nordjylland Nordjylland ubstans Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF nordjylland Nordjylland Vi er specielt presset på akkorderne, siger tillidsrepræsentant Kim Hare, Tulip Aalborg. læs fra din lokalafdeling Grænsebutik i

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Sydjylland. Dan får specielt. Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF sydjylland. læs fra din lokalafdeling

Sydjylland. Dan får specielt. Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF sydjylland. læs fra din lokalafdeling Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF sydjylland Sydjylland Arbejdsmiljøet prioriteres meget højt på Esbjerg Mejeri, men det kan altid gøres lidt bedre, siger arbejdsmiljørepræsentant Kurt Sand. Foto:

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3

2 2008 2010 Den lille elevvejleder 2008-2010 NNF-ungdom 2008 2010 3 Indholdsfortegnelse Formandens kommentar 4 Forbundets specielle elevunderstøttelse 6 Elever uden elevkontrakt 7 NNF - din fagforening 8 Derfor er det en fordel for dig at være medlem af NNF 8 NNF specielt

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Samlet oversigt over sammensætning i ledelse, overenskomstfølgegrupper, forhandlingsudvalg, udvalg m.v.

Samlet oversigt over sammensætning i ledelse, overenskomstfølgegrupper, forhandlingsudvalg, udvalg m.v. Samlet oversigt over sammensætning i ledelse, overenskomstfølgegrupper, forhandlingsudvalg, udvalg m.v. Indholdsfortegnelse Hovedbestyrelsen... 2 Daglig Ledelse... 3 Implementeringsledelsen... 4 Overenskomstfølgegruppe

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vi skal gøre noget nu. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Turisterne redder slagterforretning. Unge kæmper for fagforeningen

Vi skal gøre noget nu. Nordjylland FRA DIN LOKALAFDELING. Turisterne redder slagterforretning. Unge kæmper for fagforeningen LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF NORDJYLLAND Nordjylland Disse tre har en plan for at redde dansk landbrug og dermed arbejdspladser, bl.a. på slagterierne. Fra venstre folketingsmedlem Simon Kollerup,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere