På vej mod fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod fremtiden"

Transkript

1 Nr. 2 - september 2007 Nr. 2 - november 2008 slagter - bager - mejeri - tobak NNF Holstebro - Herning - Skive På vej mod fremtiden Formandens talerstol Læs side 2 Hårfin balance Læs side 4 Stærkt hold Læs side 6 Kontingent Læs side 8 Fusionen Læs indstik 1 til 28 Slagkraftig afdeling Læs side 9 NNF bliver stærkere Læs side 10 Stor udfordring Læs side 12 Fornuftig placering Læs side 14

2 LEDER Værdierne Firkløver udgives af NNF, Struervej 31, 7500 Holstebro. Tlf.: Fax: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Oplag: 4000 eksemplarer. Ansvarshavende: Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. Tekst: Flemming Hove, Tilsted Com. Foto: Søren Palmelund, Thomas Juul, Ole Mortensen og Bent Tilsted, Tilsted Com. Layout: Solveig Sumborg, Tilsted Com. Tryk: V-Print. Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen Mobil: Dynamisk og fleksibel 2

3 LEDER Det betyder fusionen Vi vil skabe et dynamisk og fleksibelt NNF Af Steen Hartmann Nielsen Fødevareforbundet NNF Midt Vestjylland er navnet på vores nye sammenlagte afdeling. Det bliver en realitet, hvis vores respektive generalforsamlinger i Herning, Holstebro og Skive den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg siger ja til fusionsgrundlaget for det nye fødevareforbund NNF Midt Vestjylland, forkortet til NNF Midt Vestjylland. De tre afdelingers bestyrelser har siden vores udvidede hovedbestyrelsesmøde i juni 2007 jævnligt drøftet fusion. På formandsplan holdt de tre afdelinger jævnlige fredagsmøder, som resulterede i, at vi fandt grundlag for at holde bestyrelseskonference den juni Det betyder fusionen På afdelingsplan betyder fusionen, at Holstebro bliver regionskontor med satellitkontorer i Herning og Skive. Det betyder, at vi forsat vil servicere vores medlemmer på de kontorer, som vi har i dag, men med færre ansatte på de to satellitkontorer i Herning og Skive. Åbningstiderne på kontorerne kan ses på bagsiden. Som udgangspunkt bliver vi otte ansatte på kontorerne i NNF Midt Vestjylland, og det svarer til et medlemsgrundlag på 2800 medlemmer. Imidlertid vil vi i den nye afdeling have ca medlemmer, og det er nogle flere, end vi har taget udgangspunkt i. Men vi skal være en fleksibel afdeling, og vi vil gøre brug af ad hoc opgaver til fremtidige ansatte, når behovet er til stede. Værdierne Efter fusionen af de tre afdelinger vil NNF Midt Vestjylland arbejde efter nogle grundlæggende værdier. Først og fremmest skal vi varetage medlemmernes interesser inden for fødevareområderne, og samtidig skal vi yde en faglig høj og individuel medlemsservice. Vi vil i den nye afdeling vise nærhed over for medlemmerne, og vi vil ikke mindst vise synlighed. Samtidig vil vores tillidsvalgte få en mere central plads i det fremtidige faglige arbejde gennem afdelingen. Her er jeg utrolig glad for, at vi fik valgt syv af vores tillidsrepræsentanter til forbundets følgegrupper på kongressen i Aalborg. Det betyder, at vi på de enkelte overenskomstområder har tillidsrepræsentanter tæt på de kommende overenskomstforhandlinger i Derfor vil vi også fastholde den høje faglige stolthed i tæt samarbejde med vores tillidsrepræsentanter. Vi vil målrettet arbejde for at fastholde en høj service over for vores medlemmer på socialområdet og arbejdsskadeområdet. Samtidig skal vi løbende og aktivt arbejde for at implementere overenskomsterne og udvikle dem. Formandens talerstol Dynamisk og fleksibel På afdelingskontoret vil vi skabe og fastholde en dynamisk og fleksibel organisation. Vi vil arbejde med målbare succeskriterier gennem opfølgning. Vi vil være konkurrencedygtige på kontingentområdet. Det betyder, at vi i de næste fire år vil holde vores kontingent i ro, så det er på kr. om ugen + fritids ulykkesforsikring. Den daglige ledelse vil fremover bestå af fire personer: En politisk del (formand), en administrativ del (A-kasseleder), en økonomiansvarlig (afdelingskasserer) og en næstformand (faglig sekretær). Den nye afdelingsbestyrelse består af 12 personer: 6 fra slagterområdet, 3 fra mejeriområdet, 2 fra butiks/bager/møllerområdet og 1 fra tobaksområdet. Det er mit håb, at de tre generalforsamlinger vil sige ja til fusionen mellem de tre afdelinger den 26. november 2008 på Hotel Vildbjerg til gavn for medlemmerne i vores dækningsområde. Til sidst vil jeg ønske alle tre afdelinger en god generalforsamling. 3

4 Fusionen vil give medlemmerne endnu bedre service Det er e hårfin b Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Er det nedskæring eller effektivisering at samle NNFs landsdækkende arbejde i syv hovedafdelinger i stedet for som nu i 24 lokalafdelinger? - Det afhænger af, hvad man lægger vægt på, for det er en hårfin balance, siger afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning, der i det nye NNF Midt Vestjylland skal varetage opgaven som både næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. - Jeg tror, det viser sig at blive en effektivisering, som vil give medlemmerne endnu bedre service. Nu skal vi ikke længere spænde over alle overenskomster i hver afdeling, men kan koncentrere os om et enkelt område. På den måde bliver vi mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere, siger han. Han lægger også vægt på, at da A- kasserne i Skive, Holstebro og Herning ved fusioneringen bliver samlet i Holstebro, spares der udgifter. - Det gør altid ondt at nedlægge den afdeling, man selv har været en del af i mange år, men jeg tror, vi redder nærheds princippet ved at bevare satellitkontorer i Herning og Skive. I forvejen er procent af henvendelserne til kontoret jo telefoniske, så jeg ser ikke de store problemer ved at samle aktiviteter- Afdelingsformand Michael Nielsen fra Herning: - Vi bliver mere specialiserede og forhåbentlig dygtigere. 4

5 Fusionen n alance ne i Holstebro. Efter min mening kommer vi ud af det her som et stærkere forbund, siger Michael Nielsen. Anderledes Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive bliver faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. i den nye hovedafdeling i Holstebro, og han ser fusionen som et både nødvendigt og konkurrencedygtigt tiltag. - For os her i Skive er situationen anderledes end for så mange andre. Vi var tvunget til at se os om efter nye samarbejdspartnere, hvis vi skulle leve videre. Derfor tror jeg, at det konkurrencemæssigt er fornuftigt at fusionere med afdelingerne i Holstebro og Herning. - Vi får hver vores område at arbejde med, og det vil gøre os mere effektive. Det giver jo erfaring at behandle sagerne på en bestemt måde, og det vil komme medlemmerne til gode. Én af de store opgaver bliver, at vi skal være mere udadvendte og opsøgende, så vi kan udbygge nærheden mellem medlemmer og fagforening, siger han. det vil gøre os mere effektive Afdelingsformand Poul Bent Andersen fra Skive: - Vi skal være mere udadvendte og opsøgende blandt medlemmerne. 5

6 Holdet Et stærkt hold Karl Ovesen - faglig sekretær for mejeriområdet. Steen Hartmann Nielsen - formand. Michael Nielsen - næstformand og faglig sekretær for slagteri/industri-området. Poul Bent Andersen - faglig sekretær for butiksområdet og bager/møllefabrikkerne m.m. NNF-medlemmerne i det midt- og vestjyske vil i fremtiden have et stærkt og fagligt kompetent hold i ryggen, når de af den ene eller anden grund får brug for fagforeningen. NNF Midt Vestjylland får hovedafdeling i Holstebro, og her vil otte fuldtidsansatte være parate til at servicere medlemmerne i et geografisk stort område med alle brancher repræsenteret. Formand bliver Steen Hartmann Nielsen fra Holstebro, mens næstformand bliver Michael Nielsen fra Herning. Han er også valgt til at varetage opgaven som faglig sekretær for slagteri/industri-området. Faglig sekretær for mejeriområdet bliver Karl Ovesen fra Holstebro, og faglig sekretær for butiksområdet og bager/ møllefabrikkerne m.m. bliver Poul Bent Andersen fra Skive. A-kassen får som leder Gitte L. Burmølle Markusen fra Holstebro med Jan Sørensen og Flemming Nicolaisen, begge fra Skive, som A-kassemedarbejdere. Den nye afdelingskasserer bliver Henning Hedegaard Andersen fra Herning. 6

7 Holdet for 10 uger, før man igen har ret til til dagpenge, fortæller hun. Opstramning Den nye lovgivning for A-kassens forpligtelser indebærer også en en gevaldig opstramning af af de de lediges pligt til til at at aktivere deres CV på på internettet. -- Fra oktober skal de de aktivere deres CV re én én gang hver uge. Tidligere var det kun nødvendigt hver 12. uge. Problemet med det er, at at mange ikke har en en computer, men de de er er velkommen til til at at benytte den, vi vi har i i afdelingen. Personligt synes jeg, det er er en en hård opstramning, men det er er nødvendigt at at følge de de nye regler, for ellers risikerer man at at miste retten til til dagpenge, siger Gitte Markusen. Gitte L. Burmølle Markusen - leder af A-kassen. NNFs A-kasse har som noget nyt fået bl.a. anvisningspligt Jan Sørensen - og A-kassemedarbejder. og skal formidle job til til de de ledige. Touborg er hovedtaler Flemming Nicolaisen - A-kassemedarbejder. Socialistisk Folkepartis solide vestjyske islæt i i Folketinget, Kristen Touborg fra Gudum, bliver årets hovedtaler ved Holstebro-afdelingens maj-møde i i afdelingslokalerne. Kristen Touborg er er kendt som en en energisk og og engageret politiker, der har sin egen mening om tingene maj-mødet varer fra kl. kl til til kl. kl , og og efter kaffebordet går Kristen Touborg på på talerstolen. Han efterfølges af af Holstebros socialdemokratiske folketingsmedlem Jens Peter Vernersen, der også har fingeren på på den politiske puls. Når talerne er er holdt, er er tiden kommet for det traditionelle demonstrationsoptog til til maj-festen i i Lystanlægget. Demonstrationen er er arrangeret af af LO- Nordvestjylland, og og dem, der har lyst, kan støde til til den ved grædemuren i i gågaden. Alle, der ønsker at at være med ved mødet i i afdelingen, skal tilmelde sig til til tillidsman- Henning den. Hedegaard Andersen - afdelingskasserer. Foto: Ole Mortensen Hos os os er er du du altid velkommen! Lad Lad os os se se på på din din privatøkonomi med med friske øjne. øjne. Nørregade 32, 32, 7500 Holstebro. Tlf

8 KONTINGENT Lavere kontingent Discountbutikker er umiddelbart billigere end andre butikker. Men det er heller ikke de samme varer og den samme service, man får. Det gælder også inden for fagforeningerne i Danmark. NNF sætter en ære i at servicere og hjælpe sine medlemmer i alle faglige forhold. Samtidig har NNF et ønske om at være konkurrencedygtig på kontingentområdet. I det nye NNF Midt Vestjylland betyder fusionen, at medlemmerne fra Herning og Holstebro vil slippe billigere end hidtil i de næste fire år. Det kan de takke kollegerne fra Skive for, eftersom det er deres kontingentniveau, der kommer til at omfatte alle. Det betyder i praksis, at kontingentet bliver på 194,75 kr. om ugen + fritidsulykkesforsikring. Det er godt en tier mindre end nu! Læs mere på bagsiden. 8

9 SLAGKRAFTIG En slagkraftig afdeling Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Jo tættere forholdet er mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjyllands nye hovedafdeling i Holstebro, des mere slagkraftig bliver fagforeningen. - Og jeg forventer, at det bliver resultatet af fusionen mellem afdelingerne i Holstebro, Skive og Herning. Idéen er at samle al ekspertise på ét sted, så medlemmerne efter en kort dialog med de ansatte lynhurtigt kan få den service, de har behov for, siger tillidsmand Søren Poulsen Pedersen fra Holstebro Flødeost. Forudsætningen for et effektivt samspil mellem medlemmer og ansatte på NNF Midt Vestjylland er, at begge parter viser interesse for hinanden. - Det er vigtigt, at de ansatte gør NNF synlig på arbejdspladserne ved at komme på besøg en gang imellem. De skal ud fra kontorerne og gøre sig synlige, så medlemmerne kan sætte ansigter på dem. Dermed undgår man, at medlemmerne opfatter fagforeningen som noget, man kun betaler til. På den anden side skal medlemmerne også tage sig sammen og kigge inden for hos fagforeningen til en snak og en kop kaffe, siger Søren Poulsen Pedersen. Tillidsmand Søren Poulsen Pedersen finder det vigtigt, at både NNF-ansatte og medlemmerne gør sig synlige for hinanden. Tæt dialog Han er overbevist om, at jo bedre man kender hinanden, des mindre risiko er der for at misforstå hinandens budskaber. - Det største problem i samfundet er jo kommunikation. Vi tænker alle forskelligt og har nemt ved at misforstå et budskab, hvis det ikke er formuleret præcist. Derfor er det for en fagforening vigtigt at have en tæt dialog med medlemmerne, mener han. En genvej Søren Poulsen Pedersen ser også fusionen mellem de tre NNF-afdelinger som en genvej til at få opkvalificeret mange medlemmer, så de i fremtiden har de nødvendige kvalifikationer til at kunne gå ind på andre arbejdspladser. - NNF skal satse på at lave kurser i f.eks. edb, fordi mange arbejdsfunktioner er edb-styrede. Jeg vurderer, at ca. 10 procent af arbejdstiden i dag går med kontorarbejde, så fremtiden ser sort ud for de ufaglærte, der ikke har edb-kendskab. Derfor er vi nødt til at gøre noget for at hjælpe dem, siger han. 9

10 PLACERING Bag kulisserne i afdelingen Det eneste fornuftige Hvad er det egentlig for nogle mennesker, der til daglig varetager medlemmernes interesser i NNF-huset på Struervej i Holstebro? Af Flemming Hove - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, konstaterer bager Den Foto: bedste Søren måde Palmelund at finde ud af det på er Gert Middelhede. at forhøre sig blandt kolleger og så lade dem Mange give NNF-medlemmer et muntert og ærligt betragter signalement fagforeningen af de ansatte. som et forsikringsselskab, Det som har de vi kun gjort, har og brug det for, er hvis der kommet de bliver mange arbejdsløse skæve eller bemærkninger kommer til skade ud af. på arbejdspladsen. Derfor er de ligeglade med den geografiske placering af den lokale afdeling. Det mener bager Gert Middelhede fra Viborg efter mange år på Lantmännen Unibake, og på den baggrund tror han ikke, at den kommende fusion mellem NNF-afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning vil støde på problemer. - Personligt mener jeg, at en fusion er det eneste fornuftige i arbejdet med at gøre NNF så stærk som mulig i fremtiden. De små afdelinger kan ikke leve af sig selv, og vi har i de seneste år oplevet en stor medlemsnedgang på grund af bl.a. virksomhedslukninger og opblomstringen af de såkaldte frie fagforeninger, siger Gert Middelhede, der er bestyrelsesmedlem i NNF-Skive. Der sker noget Vender tilbage Han tror og håber dog, at medlemsnedgangen nu er standset. Virksomhederne ser efterhånden ud til at have tilpasset Tillidsmand sig, og en del Jørgen medlemmer Christensen er vendt fra tilbage Danish til NNF efter Crown et i kortvarigt Holstebro medlemsskab har kendt afdelingsformand de frie fagforeninger. Steen Hartmann Nielsen i mange - Mange år, er og gået han efter nærer et billigere en dyb respekt kontingent, ham. men de har hurtigt opdaget, at for - de Steen ikke har får den så mange samme gode hjælp egenskaber, hos de frie og fagforeninger én af hans styrker som hos er os, hans og derfor store brancheerfaring. de vendt tilbage. Han er Virkeligheden hamrende dygtig er jo også til er at tackle de fagpolitiske ting, og samtidig er han god til både at administrere og organisere. Det kendetegner ham, at der sker noget, når han tager fat. Så kører han bare derudad uden at skele til højre og venstre, og det er klart, at når man vil have resultater til gavn for medlemmerne, kommer man til at træde nogle over Afdelingsformand Steen Hartmann Nielsen. tæerne. Steen er tolerant indtil en vis grænse, men når den bliver overskredet, er han urokkelig. Han vil simpelthen til bunds i tingene og have dem afsluttet, siger Jørgen Christensen. Af Flemming Hove Foto: Thomas Juul Vestergade 21 Holstebro Tlf Smørrebrød & pølsebord sådan, at de fleste har nok i deres eget, og de tænker ikke på, at deres kontingent kan være med til at hjælpe andre, der f.eks. er blevet arbejdsløse eller er kommet til skade, siger han. Mere effektiv Gert Middelhede tror, at fusionen mellem de tre afdelinger vil gøre servicen over for medlemmerne mere effektiv. - Den faglige ekspertise bliver samlet på hovedkontoret i Holstebro, og efterhånden som flere opgaver bliver lagt ud til de nye afdelinger, vil de ansatte kunne trække på hinandens viden og erfaringer. Én af de største udfordringer bliver at få de unge gjort interesserede i fagforeningen og gøre det synligt for dem, hvad vi kan tilbyde af goder, siger han. 10 3

11 PLACERING 11

12 UDFORDRINGRN ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk 12

13 UDFORDRINGEN Den store udfordring Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Den helt store udfordring for det nye NNF Midt Vestjylland bliver at få de menige medlemmer til at interessere sig mere for, hvordan fagforeningen skal udvikle sig i fremtiden. Det mener tillidsmand Leo Christensen og NNFrevisor Andreas Ibsen fra Danish Crowns svineslagteri i Her ning, og de tror begge, at fusionen mellem afdelingerne i Herning, Holstebro og Skive for bedrer mulighederne gennem én stærk hovedafdeling. - Indtil nu har de menige medlemmer været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. Folk synes ikke, de har haft indflydelse, og derfor skal vi gøre mere for en engagere dem. Det er og vil altid være vor fornemste opgave at varetage medlemmernes interesser, siger de. Unge i fokus Når det gælder om at få medlemmerne til at interessere sig mere for fagforeningen, og hvad den kan hjælpe dem med, skal NNF Midt Vestjylland fokusere meget på de unge. - De har ikke været med i de mange faglige arbejds kampe, der er grundlaget for den overenskomst, de arbejder efter. De spekulerer ikke over, at fagforeningen har spillet en central rolle, og at det har krævet et stærkt sammenhold blandt medlemmerne at få overenskomsten frem til, hvad den er i dag, siger de. Udnyt internettet Andreas Ibsen ser gerne, at NNF fremover bliver mere elektronisk og udnytter, at computerne styrer mere og mere af dagligdagen - både på arbejdspladsen og derhjemme. - Vi skal udvikle os, og f.eks. fyraftensmøder er efter min mening et overstået kapitel. Vi får ikke folk til at køre langt to gange hver dag for at komme til fritidsmøder i fagforeningen. Derfor skal vi udnytte internettet mere til at synliggøre NNF over for medlemmerne. Det kan ske i form af en nyhedsmail, der jævnligt orienterer om, hvad der sker, siger han. Både Leo Christensen og Andreas Ibsen synes, at NNF gennem overenskomsterne har skabt den nødvendige tryghed for medlemmerne. Derfor er det en idé at arbejde på andre fronter. De stiller begge spørgsmålet, om ikke NNF og dermed medlemmerne skal have gavn af de renter, som f.eks. feriepenge trækker, inden de bliver udbetalt. De optjenes jo i løbet af arbejdsåret, men i øjeblikket står de på arbejdsgivernes konto! Tillidsmand Leo Christensen og NNF-revisor Andreas Ibsen synes, at de menige medlemmer har været for lidt med i opbygningen af fremtidens fagforbund. 13

14 FORNUFTIG PLACERING Uddannelse: Pr. 1. marts 2007 hæves beløbet med 5,00 kr. pr. time til i alt max 135,00 kr. pr. time. Arbejdstid: Den daglige arbejdstid lægges fremover mellem 6.00 og Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Elevers hovedferie efter endt uddannelse: Hæves fra 1/2 uges ekstra elevløn til 1 uges ekstra elevløn. Elevers aflønning stiger med: Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Pr. 1. marts ,50 procent Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Der oprettes en samarbejdsfond til styrkelse af medarbejdernes kompetencer. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Det fødevareindustrielle område (eksklusiv forædling) Her er grundtallene for den nye overenskomst: Timelønnen stiger med: Pr. 1. marts 2007: 3,50 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 3,00 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 3,00 kr. pr. time. Branchetillæg: Pr. 1. marts 2007: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 1,65 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 1,65 kr. pr. time. Timetillæg (NYT): Pr. 1. marts 2007: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2008: 0,10 kr. pr. time. Pr. 1. marts 2009: 0,10 kr. pr. time. Feriefridage konverteres til fritvalgsordning og hæves: Pr. 1. maj 2007: 0,50 procentpoint til i alt 2,75 procent. Pr. 1. maj 2008: 0,25 procentpoint til i alt 3,00 procent. Pr. 1. maj 2009: 0,25 procentpoint til i alt 3,25 procent. Pensionsbidraget hæves: Pr. 1. juli 2008 med 0,6 procentpoint til i alt 11,40 procent. Pr. 1. juli 2009 med 0,6 procentpoint til i alt 12,00 procent. Forhøjet pensionsbidrag for medarbejder på barsel: Pr. 1. juli 2007: kr. 7,50 pr. time. Pr. 1. juli 2008: kr. 7,80 pr. time. Pr. 1. juli 2009: kr. 8,25 pr. time. 1/3 betales af medarbejderen selv. 2/3 af virksomheden. Genetillæg: Pr. 1. marts 2007: 3,00 procent Pr. 1. marts 2008: 3,00 procent Pr. 1. marts 2009: 3,00 procent Betalt forældreorlov udvides med 3 uger: Pr. 1. juli 2007 til i alt max 135,00 kr. pr. time. Deltid: Udvidelse af deltidsmulighederne, ned til 8 timer ugentligt. Forsøgsordninger: Der gives i indeværende overenskomstperiode mulighed for ved lokal enighed at indgå lokalaftaler omhandlende arbejdstid, TR-regler og uddannelse. Tillidsrepræsentanterne og det lokale samarbejde: Der oprettes en kompetencefond, hvor der bliver indbetalt 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Slagteri- og Fødevareindustriens Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond: Ret til selvvalgt uddannelse. Der oprettes en kompetencefond til styrkelse af Jens Pedersen: - Servicen over for medarbejdernes kompetencer. medlemmerne har første prioritet. Virksomheden indbetaler årligt 260,00 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder 1. april 2008, og pr. 1. april 2009 hæves beløbet til 520,00 kr. Økologisk Almen Fødevarehygiejne konditor og Varighed: fintbrød 3 dage Tidspunkt: alle lige uger. d maj K U R S U S U D B U D ALMEN G R UNDL ÆGGENDE FØDEVAREHYGIEJNE LEDER UDD ANNELSE Varighed: 3 dage Tidspunkt: alle lige uger Varmt Brevkursus brød i Almen Fødevarehygiejne Opstart hver anden måned. BREVKURSUS I hele dagen ALMEN d. 6-7 juni J FØDEVAREHYGIEJNEJ Almen Fødevarehygiejne som E-learning ALMEN Opstart hver anden måned. Opstart hver kvartal FØDE V AREH Y GIE JNE Etageog Brevkursus bryllupskager i Basis-hygiejne d. 15 Opstart - 16 maj efter behov. d juni BREVKURSUS I BASIS-HYGIEJNE Opstart efter behov KURSUSUDBUD K U R S U S U D B U D INFORMATION A OM KURSERNE DØESVEJ J HOLSTEBRO O TLF STRUER BRØD A/S INDUSTRIVEJ STRUER Tlf Fax

15 FORNUFTIG PLACERING P l a c e r i n g e n er fornuftig Af Flemming Hove Foto: Søren Palmelund Når det nu skulle være, er det en god geografisk placering, NNF Midt Vestjylland får. Det fastslår jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Danish Crowns nedlagte slagteri i Skive. Han ved fra sine mange år som tillidsmand, hvor meget det betyder for medlemmerne at få kvalificeret råd og vejledning med det samme, når de har brug for det. - Jeg er sikker på, at der kommer noget positivt ud af fusionen mellem afdelingerne i Skive, Holstebro og Herning. Det er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, og jeg er glad for, at hovedafdelingen får en central placering, siger han. Risiko Han er dog ikke ubetinget tilhænger af at flytte Skive-afdelingens funktioner til Holstebro - navnlig fordi lukningen af slagteriet har gjort mange medlemmer afhængige af at få hjælp og vejledning fra fagforeningen. - Vi kan risikere at miste medlemmer, fordi de nu skal køre til Holstebro. I forvejen har f.eks. de unge ikke det store forhold til fagforeningen, og det bliver næppe bedre nu. Heldigvis bevarer man Skive-afdelingen som et satellitkontor, siger han. En styrke Jens Pedersen tror alligevel, at fusionen på sigt bliver en styrke, fordi man bedre vil kunne servicere medlemmerne. Al ekspertise bliver samlet ét sted til gavn for de forskellige brancher, og samtidig sparer NNF penge ved at fusionere. Det vil få indflydelse på kontingentet, mener han. - NNF Midt Vestjylland er første skridt på vejen mod en mere moderne fagforening, mener jobbankbestyrer Jens Pedersen fra Skive. 15

16 Å b n i n g s t i d e r og kontingent f o r N N F M i d t Vestjylland Holstebro Holstebro: Uden for åbningstid efter aftale. Mandag kl Tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Herning og Skive: Uden for åbningstid efter aftale. Herning Tirsdag kl kl Skive Tirsdag kl Torsdag kl Herning Tlf. åbningstider Alle dage kl og derudover mandag onsdag kl torsdag kl Der tages forbehold for ændringer Skive Kontingent bliver på 194,75 kr. pr. uge, + fritidsulykkesforsikring. tilsted.com

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg

BLADET SYDJYLLAND. Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg HK BLADET SYDJYLLAND 05I2011 ARBEJDSMILJØ Hold så kæft Kvindekulturen på arbejdspladserne er i for høj grad præget af bagtalelse og misundelse, mener Anna Grete Møberg Usaglig fyring 150.000 kr. i godtgørelse

Læs mere

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN: EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn-

Læs mere

Au revoir franske oste nu overhaler danskerne! TEMA side 6 14. Flirt med ASE kostede ni måneder uden dagpenge

Au revoir franske oste nu overhaler danskerne! TEMA side 6 14. Flirt med ASE kostede ni måneder uden dagpenge FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2012 Au revoir franske oste nu overhaler danskerne! TEMA side 6 14 Flirt med ASE kostede ni måneder uden dagpenge Side 16 Claus Meyer brugte vores

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Slagter i Gud den barmhjertiges navn. Fri for laktose og gluten Tema // SIDE 26-30. MELDINGEN om

Slagter i Gud den barmhjertiges navn. Fri for laktose og gluten Tema // SIDE 26-30. MELDINGEN om FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 05 // 2012 MELDINGEN om fedt- og sukkerafgifterne er forstået! TEMA side 4-17 Mød ministrene, forbundets nye næstformand, Jan Gintberg og alle de andre

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere