Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Statusrapport pr Job-banken.nu Nygade Herning T: fax Websted: CVR nr.: Dato for oprettelse af organisation d af 24

2 Indholdsfortegnelse 2 Resultater af kundeanalyse gennemført juli 2010 og maj Resultater af virksomhedsanalyse gennemført juli Resultater af den samfundsøkonomiske effekt af jobbanken.nu s ydelser juli 2010 samt maj Resultater af befolkningsundersøgelse gennemført august 2010 samt artikler i dagblade i Samlet vurdering af resultaterne Fra 1. januar 31. december Projektets vækstgrundlag skaffe virksomhedspraktik og løntilskudsjob Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Henvendelse fra psykiatrisk afdeling, privatpraktiserende psykiater og praktiserende læger Job-aspiranter i lønnet arbejdsforhold Målopfyldelse succeskriterium For Projektets aktualitet og relevans Erhvervs og Byggestyrelsen (ESBT) Undervisning og uddannelse Undervisning i job-banken.nu for perioden Undervisning/uddannelse udenfor job-banken.nu for perioden Netværksaktiviteter/kompetencer Delkonklusion Møder og besøg afholdt med følgende Nytte mål Epinions interviews og opbygning af cases Projektets mainstreaming Flere besøg fra institutioner og kommuner Usikkerhedsaspekter vurderes at være høj Konsekvenser for JB s kunder (de sindslidende) Konsekvenser for JB Konklusion af 24

3 Statusrapport Projektets aktuelle situation pr Projektets målbare milepæle er hvor mange af de sindslidende (jobaspiranter) der er Påbegyndt individuel coaching/vejledningsforløb med det målrettede sigte at komme i beskæftigelse. Antal jobaspiranter, som er startet i praktik eller skånejob/deltidsjob på ordinære vilkår Antal jobaspiranter, som har påbegyndt uddannelse med henblik på ordinært job Antal jobaspiranter, som er ophørt, sygemeldte eller holder pause Job-Banken i Herning:. Job-Bankens hidtidige resultater i Herning-området: Den beskæftigelsesmæssige effekt af Job-Bankens aktiviteter for total Heraf Nye Heraf Nye perioden til I alt: Antal personer, som er gået i gang med individuel vejledning/coaching *) Antal personer, som ikke er gået i gang med individuel vejledning/coaching, men informeret om Job-banken krav og tilbud ifm. arbejdsmarked Heraf Nye Antal personer, som er startet i praktik eller i et skånejob/deltidsjob på ordinær vilkår**) Heraf ansat i skånejob ved udgangen af det pågældende år Antal personer, der har fastholdt skånejob/deltidsjob i mindst ½ år i perioden Antal personer, som har påbegyndt uddannelse med henblik på at opnå ordinært job **** Antal personer, som er ophørt, sygemeldt eller holder pause ***) Noter: * En række af de personer, som er anført under individuel vejledning/coaching, befinder sig endnu i vejledningsfasen eller er under formidling til praktik ** De øvrige personer i kategorien er som hovedregel endnu i praktik eller under formidling til et nyt job, hvor der bygges på erfaringerne fra de hidtidige job aktiviteter *** Erfaringerne viser, at personer, som er ophørt eller sygemeldt, i mange tilfælde vender tilbage til Job-Banken **** Jobaspiranten har meddelt september 2010 at hun er ude af førtidspension Nb: For 2010 Fastholdelse 13 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2010 Nye 24 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye i alt 37 jobaspiranter for perioden Pr i job 70 jobaspiranter, heraf som har opsagt deres job, for at finde nyt. For 2011 Fastholdelse 24 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2011 Nye 36 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye i alt 60 jobaspiranter for perioden Pr jobaspiranter i arbejde, heraf 10 på ordinær vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse 63 Den beskæftigelsesmæssige effekt er meget tilfredsstillende og jobbanken.nu s bedste resultat nogensinde, selv i en periode hvor jobsituationen i DK ellers ikke har været gunstig for de svageste på arbejdsmarkedet. 3 af 24

4 Det er primært ansættelser i den private sektor, da mange offentlige virksomheder har ansættelsesstop. Virksomhederne har benyttet den økonomiske krise til at effektivisere og digitalisere og skærer helt ind til benet og rentabiliteten i at ansætte en jobaspirant vil være relativt dårligere nu end før krisen. Samlet set har det betydet afskedigelser af jobaspiranter og yderligere er konkurrencen om ledige jobs forstærket, dels af unge og studerende, og dels af regler der pt. giver mulighed for ulønnet praktik i op til 7 måneder. Konsekvensen heraf er at virksomhederne kan vælge mellem at tage en gratis praktikant, der ofte er veluddannet og en jobaspirant fra JB. Det er et stort udviklingspotentiale i at jobbanken.nu fortsætter med udbygningen af beskæftigelse for psykisk syge, vidensmæssigt, indholdsmæssigt og volumenmæssigt i fremtiden. I jobbanken.nu har vi dokumenteret, at det kan lade sig gøre ved at anvende vores unikke metode, som er helhedsorienteret, vejledning, undervisning/uddannelse, idræt, netværksaktiviteter og praktikforløb, der som en helheld skaber jobs på det ordinære arbejdsmarked. Vores erfaring viser, at virksomhederne, som er i berøring med jobbanken.nu er klart positive overfor det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu. Men vi har anvendt flere ressourcer på at finde relevante job og bearbejde potentielle virksomheder til at træffe beslutning om virksomhedspraktik og ansættelse, men også flere ressourcer på fastholdelse da arbejdsgiverne hurtigt flytter fokus på fyring af jobaspiranter fra JB. Det er derfor vigtigt at opbygge alliancer med virksomheder med det formål at JB bliver en attraktiv samarbejdspartner når virksomhederne har brug for arbejdskraft igen. Et eksempel Pilgaard Revision udtaler til Herning Folkeblad Jobbanken i Herning får vores langtidsparkerede medborgere i arbejde til gavn for samfundet, til gavn for virksomhederne og til gavn for den enkelte førtidspensionist. Små virksomheder som min kan også anbefales at få en skånejobsmedarbejder, da jobbanken på beundringsværdig vis matcher virksomhed og medarbejder, og yder den uddannelse der er nødvendigt i hvert enkelt ansættelsesforhold. Elna Pilgaard. Generelt vurderer borgere i DK, at det er et område, hvor stort set alle vil opleve positive effekter, når der fremkommer en vellykket integration af sindslidende til arbejdsmarkedet. Samtidig dokumenteres det, at det er økonomisk forsvarligt at anvende ressourcer indenfor dette område, idet de samfundsøkonomiske effekter klart overstiger omkostningerne ved integration og fastholdelse af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Det er en god forretning for samfundet, for virksomhederne og for den enkelte sindslidende. DK vil om kort tid stå i en situation hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft, og her udgør de sindslidende en arbejdskraftreserve, således at vi kan få flere i arbejde. Det er vigtigt at opkvalificere jobaspiranterne, herunder uddannelse, både fagligt og socialt, iværksættelse af fysiske aktiviteter, og jobsamtaletræning. Opkvalificering af jobaspiranterne bliver stadig et vigtigere element i bestræbelserne på at etablere succesfulde ansættelsesforløb. Udover dette er det i almen interesse, og det kan være med til at holde sundhedsudgifter nede, mere forebyggelse, et internationalt perspektiv, da DK kan blive pioner på området. Virksomhederne kan profilere sig både internt og eksternt på CSR og bæredygtig produktion. 3 cases vedr. jobaspiranter fra jobbanken.nu. Case udarbejdet af Epinion cases, dvs. 3 sindslidende, hvor Epinion har analyseret og vurderet den samfundsøkonomiske effekt til ca. 1 mio. kr. årligt. De 3 cases er anonymiseret og hvis disse 3 cases videresendes kræver det samtykke fra hver enkelt jobaspirant, som jobbanken.nu ikke er i besiddelse af. De sindslidende vil gerne ind på arbejdsmarkedet, indtjene egne penge, gøre nytte på virksomheder, anerkendelse, en følelse af, at deres arbejde er vigtigt, livskvalitet, selvværd, være en del af velfærdssamfundet, men det kan i nogle tilfælde være vanskeligt og at rydde barrierer af vejen, her et eksempel til illustration. Ud af institutionerne, Klient i det psykiatriske system, Case 1: I dette tilfælde har den psykisk syge givet sit samtykke til at fremsende casen, og casen kan fremsendes efter ønske. 4 af 24

5 Kort. Efter gennemførelse af udviklingsforløbet i jobbanken.nu er den psykisk syge helt unge kvinde, både på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Case 2: Video klip af 3 jobaspiranter, en jobaspirant i arbejde inden for renovering, en på restaurant og en trejde indenfor revisionsbranchen. Videoklippene kan fremsendes efter ønske. Et helt nyt målgruppesegment Jobbanken.nu har gjort en målrettet indsats for, at få flere psykisk syge indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det er stort set en helt ny målgruppe og med de særlige udfordringer, der knytter sig hertil. Førtidspensionister med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er primært tale om personer med tamilsk, indisk, Srilankansk eller tyrkisk baggrund. De har typisk været i Denmark i mange år, og er både mænd og kvinder. Det nye målgruppesegment med anden etnisk baggrund end dansk er typisk karakteriseret ved følgende Sproglige barrierer Anderledes indfaldsvinkel til mødekultur Vægter jobbets status højere Vægter økonomi højere Fralægger sig ansvaret Det er kulturforskellen, der medfører de største udfordringer i relation til den nye målgruppe. Jobbanken.nu oplever, at personer i det nye målgruppesegment har en markant anderledes tænkemåde, som jf. ovenstående bl.a. kommer til udtryk i, at de har en helt anden indfaldsvinket til arbejde, arbejdsmarkedet og til jobbanken.nu end de øvrige jobaspiranter. Det skaber dels udfordringer i forhold til deres gennemførelse af jobbanken.nu s udviklingsforløb og dels ift at etablere arbejdsmarkedstilknytning for dem. Udfordringerne kredser således i høj grad omkring en integrationsproblematik. Vi har øget indsatsen overfor målgruppen psykisk syge indvandrere og indvandrer arbejdsgiver, for at kunne finde jobmatch. 2 Resultater af kundeanalyse gennemført juli 2010 og maj sindslidende har deltaget i undersøgelsen. Alle har gennemført vejledning og udviklingsforløb, uddannelse og er efterfølgende blevet ansat i en virksomhed. Undersøgelsen dokumenterer, 100 % finder det vigtigt at have et arbejde at stå op til og 96 % tillægger dette stor/afgørende betydning 78 % er tilfredse med den virksomhed, de arbejder i 97 % har tillid til, at Jobbanken.nu yder den bedst mulige rådgivning 85 % mener, at deres udvikling foregår igennem ligeværdig dialog med Jobbanken.nu, og 97 % vurderer, at deres sag behandles med fortrolighed 84 % mener, at det har givet dem et højere selvværd at komme i job 100 % af de sindslidende, der har deltaget/deltager i idrætsaktiviteter mener, at idræt en vigtig del af jobbanken.nu s aktiviteterer 71 % mener, at de har fået mere gåpåmod, og 75 % tillægger dette stor betydning 74 % mener, at de har udviklet sig personligt 69 % mener, at de har fået øget selvværd Epinions evalueringsrapport af maj 2009 og opfølgning maj 2011 bekræfter til fulde kundeanalysens (2010) resultater og bemærker en klar forbedring af jobaspiranternes: - Selvsikkerhed i pressede situationer og generelt øgede selvværd, selvtillid og mod til at handle og forandre deres nuværende situation. 5 af 24

6 - Sociale kompetencer - Deltagelse i sociale netværksaktiviteter - Generel bedre livsstil og livskvalitet. Forbedringer der alle anvendes jobrelateret Det samlede billede af jobbanken.nu s indsats i forhold til de fire konceptelementer elementer 1 rettet mod jobaspiranterne vurderes til at være særdeles positivt, og langt størstedelen af de personer med følsomt sind, der er i berøring med jobbanken.nu, ser positivt på elementerne og vurderer, at de hver især har betydning for deres evne til at udvikle sig hen imod at blive helstøbte medarbejdere, der deltager aktivt i arbejdslivet. Der er dog plads til forbedring inden for området omkring jobbanken.nu s opfølgningssamtaler og opfølgning ude på virksomhederne efter ansættelse. 3 Resultater af virksomhedsanalyse gennemført juli 2010 Undersøgelsen dokumenterer en høj grad af tilfredshed i de virksomheder jobbanken.nu samarbejder med 100 % af virksomhederne mener, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med, at jobbanken.nu udfærdiger kontrakter, og 100 % mener, at det er af afgørende betydning, at jobbanken.nu erhverver accept af løn og ansættelse fra de faglige organisationer 78 % af virksomhederne mener, at de ville være mindre tilbøjelige til at ansætte en jobaspirant fra jobbanken.nu, hvis de selv skulle udfærdige ansættelseskontrakten 93 % af virksomhederne mener, at jobaspiranten bidrager positivt til bundlinjen 88 % af virksomhederne mener, at det er af stor eller afgørende betydning, at eventuelle fordomme hos virksomheden og dens ansatte omkring sindslidende nedbrydes. 89 % ser ikke jobaspiranterne som vanskelige medarbejdere Generelt er holdningen i virksomhederne, at den arbejdskraft de modtager fra jobbanken.nu er af en sådan kvalitet, at den bidrager positivt til resultatet og adfærden i virksomheden. Den igangværende økonomiske krise er dog af en sådan karakter, at udbuddet af arbejdskraft, til den jobtype virksomhederne normalt ansætter jobaspiranter til at udføre, er steget, hvilket betyder at der skal anvendes flere ressourcer overfor virksomhederne til at se gevinsterne ved ansættelse af en jobaspirant. I begyndelsen af 2012 har Jobbanken forstærket indsatsen rettet mod SMV og specielt deres håndtering og anvendelse af nutidens medier i deres salgsstrategi. Det betyder at Jobbanken har startet kurser, som forøger jobaspiranternes kompetencer til håndtering og vedligeholdelse af e-handel og de tilhørende hjemmesider. Vi har undervist i faget hjemmeside og CMS systemer, hvor der er jobåbninger. 4 Resultater af den samfundsøkonomiske effekt af jobbanken.nu s ydelser juli 2010 samt maj 2011 Det er god forretning at få førtidspensionister i arbejde. 5 mio kr. koster det årligt at drive jobbanken.nu, men det er ingenting i forhold til ca. 6 mio kr. om året som projektet sparer eller tjener ind andre steder i samfundet. De samfundsmæssige effekter af en ansættelse af en jobaspirant er omfangsrige, og mange kan kun måles over tid. De fordele, som hvidbogen og Epinions analyser i 2011 indtil nu har belyst, er at jobaspiranten bliver helrustet til deltagelse i et aktivt arbejdsliv, forøgelse af arbejdsstyrken, flytning af sindslidende fra førtidspension til et helt almindeligt job, reduktion af personer der bliver passivt forsørget, retspsykiatriske personer tilbage til arbejdsmarkedet, hjemvendte soldater tilbage til arbejdsmarkedet, men det må formodes, at der eksisterer en lang række af direkte og indirekte effekter af jobbanken.nu s indsats. Cost-benefit vurderingen er på baggrund af rent økonomiske betragtninger, vel vidende, at der indgår kvalitative resultater, så som forbedret selvværd, selvtillid, mod til forandring, anerkendelse, øget robusthed, respekt, værdighed, handlekompetence, livs og arbejdsglæde. 1 Vejledning, uddannelse, idræt og netværksaktivitet 6 af 24

7 De væsentligste samfundsøkonomiske effekter er følgende Skat og AM-bidrag kr. 1,3 mio Reduktion af sundhedsudgifter i forbindelse med indlæggelse af jobaspiranterne. Et job giver en bedre livskvalitet, hvilket betyder, at jobaspiranterne ikke så ofte bliver alvorligt syge, men ofte kan de håndtere sygdommen lokalt kr. 2,6 mio I takt med at jobaspiranterne deltager i arbejdslivet på ordinære vilkår, reduceres behovet for aktivering på institutioner kr. 1,9 mio. Ressourceforbruget i jobbanken.nu udgør 4 mio kr., hvilket vil sige en positiv samfundsøkonomisk effekt fremover for 62 personer på kr årligt Epinion har analyseret 3 personcases forår 2011, der viser, at der er tale om ca. 1,0 mio. kr. årligt i samfundsmæssigt overskud for de 3 analyserende jobaspiranter. For 2011 er der ikke udarbejdet costbenefit analyser for den samlede positive samfundsøkonomiske effekt. 5 Resultater af befolkningsundersøgelse gennemført august 2010 samt artikler i dagblade i 2012 I forbindelse med opgørelsen af de samfundsøkonomiske gevinster har analysevirksomheden Epinion gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der viser borgernes holdning til det at integrere og fastholde personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet samt deres holdning til at arbejde sammen med en sindslidende person. Den generelle holdning blandt borgerne er, at 86 % af den danske befolkning er ret positive eller meget positive overfor integration af personer med en psykisk lidelse på arbejdsmarkedet 77 % af danskerne er positive over for et samarbejde med en person med nedsat arbejdsevne på grund af en psykisk lidelse Generelt er holdningen blandt danskere at det rummelige arbejdsmarked gavner den enkelte, virksomhederne og samfundet generelt I begyndelsen af 2012 fremlagde regeringen sit forslag til en førtidspensionsreform. I den forbindelse blussede debatten op i en række medier om befolkningen kunne acceptere at bl.a. førtidspension med psykiske lidelser skulle integreres på arbejdsmarkedet. Holdningen blandt befolkningen er overvejende at det er bedst for arbejdsmiljøet, de pågældende personer og virksomhederne, hvis vi kan lave et så rummeligt arbejdsmarked som muligt, hvor alle bidrager positivt til samfundsregnskabet. I forbindelse med regeringens (S-SF-R) vedtagelse af ny førtidspensions og flexjobreformen den , som træder i kraft den Visionen er, at forsøge at udvide arbejdsudbuddet. Den generelle holdning blandt borgerne er at flest mulige personer forsøges integreret på enten arbejdsmarkedet eller uddannelse, da DK grundet demografien om få år kommer til at mangle arbejdskraft. 6 Samlet vurdering af resultaterne Samlet set vurderes det, at alle aktører, som jobbanken.nu er i berøring med, er klart positive over for det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu, og generelt set vurderer borgerne, at det er et område, hvor stort set alle vil opleve positive effekter, når der forekommer en vellykket integration af sindslidende. Samtidig dokumenteres det, at det er økonomisk forsvarligt at anvende ressourcer inden for dette område, idet de samfundsøkonomiske gevinster klart opvejer omkostningerne ved integration og fastholdelse af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. 7 af 24

8 Den økonomiske krise som DK opleverpåvirker mulighederne og indsatsområderne i jobbanken.nu, hvor uddannelse og opkvalificering af jobaspiranterne bliver et vigtigere element i bestræbelserne på at etablere succesfulde ansættelsesforløb. De virksomhedsrettede processer er yderligere sat i fokus og formaliseres. I april 2011 har Jobbanken ansat en cand. scient pol. og igangsat oprettelsen af Videns- og Dokumentationscentret for beskæftigelsesinitiativer for psykisk sårbare førtidspensionister, hvor ansøgningen til oprettelse af et erhvervs PhD-studie er indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen d. 27/ Men jobbanken.nu har desværre fået afslag på ansøgningen sidst i juni 2011, men der er allerede d etableret et samarbejde med professor Anders Drejer Ålborg Universitet, som har givet tilsagn om at bistå med at udarbejde nyt projekt til ansøgning i 2012 til Forskning og Innovationsstyrelsen. Jobbanken har yderligere udvidet indsatsen på følgende 10 af 20 områder i 2010 og venter at fastholde den forstærkede indsats her i Fra 1. januar 31. december 2011 Antallet af jobaspiranter som er opstartet med individuel coaching/vejledningsforløb i 2011 er 63 nye sindslidende. Vi erfarer stadig en stigende efterspørgsel efter at få individuel coaching/vejledningsforløb for at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er fastholdelsesdelen vokset stærkt, da denne relativt udgør en stadig større andel. Ligeledes er fastholdelsesdelen påvirket af den globale økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsesmæssige situation for DK. Det drejer sig om personer med meget forskellige baggrunde og forskellige typer af sindslidelser, som kræver en stor grad af individualiseret opkvalificering. Der arbejdes med udvikling af personlige og faglige kompetencer, styrker/svagheder, jobprofil, jobsamtaletræning, samarbejdsevne, udarbejdelse af CV, økonomi osv. Der stilles krav til den sindslidende om aktiv deltagelse igennem hele forløbet og krav om forberedelse til samtalerne. Personer med indvandrebaggrund og personer der generelt har svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet er begyndt at henvende sig i Jobbanken. De nye segmenter er karakteriseret ved følgende: - Sproglige barrierer - Anderledes indfaldsvinkel til mødekultur - En højere vægtning af jobbets status - Økonomi i jobbet er en betydende faktor - Fralæggelse af ansvar Målgruppen er kendetegnet ved at have et svagt netværk og kontakten til familie/venner er ringe og i nogen af tilfælde er der ingen kontakt. Målgruppen har tendens til, at isolere sig, har et spinkelt netværk og kan have svært ved at begå sig i både i faglige, personlige og sociale relationer. Dette er helt nødvendigt og afgørende for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet stilles der større krav til social kompetence, og for det andet er der mange uskrevne spilleregler, der gælder på den enkelte virksomhed. 8 af 24

9 Specielt kulturforskellen medfører store og nye udfordringer i relation til målgruppen. JB oplever, a personer i det nye målgruppesegment har en markant anderledes tænkemåde, der kommer til udtryk i deres adfærd i forhold til arbejde, arbejdsmarkedet og JB. Ofte ser JB, at problemerne vedrørende integration generelt vanskeliggør det at etablere en arbejdsmarkedstilknytning. Dette kan være et problem for den enkelte sindslidende, der ikke er i stand til at navigere mellem de skrevne og uskrevne regler for en arbejdsplads. JB øger indsatsen overfor målgruppen for at kunne finde velegnet jobmatch. F. eks., at den sindslidende ikke deltager i det sociale samvær, ikke forstår ironi og humor, hilser ikke på kollegaer, når de kommer og går, spiser ikke frokost med sine kollegaer, men sætter sig alene ved et bord i kantinen. Den sindslidende tror, at ingen kan lide dem. Usynlige hierarkier blandt medarbejderne, som den sindslidende ikke observerer. Det er universelt, uanset hvilket job og arbejdsopgaver, må den sindslidende lære at samarbejde med sine kollegaer, hvilket de kan have meget svært ved. Kollegaer må ikke komme for tæt på. Det at have evnen til at kunne skabe gode relationer på arbejdet er vejen til et bedre og succesfuldt arbejdsliv, og det kan være medvirkende til at opbygge et netværk på arbejdspladsen. Ligeledes bliver det nemmere at forebygge stress og konflikter og i sidste ende fastholdelse af arbejdsstedet. Job-banken.nu har stor fokus på, hvordan den sindslidende kan klare sig på en moderne arbejdsplads. Formålet er for det første, at genindtræde på arbejdsmarkedet med ansættelse på særlige vilkår og for det andet kan det være medvirkende til, at fastholde den sindslidende på arbejdsmarkedet. 8 Projektets vækstgrundlag skaffe virksomhedspraktik og løntilskudsjob Ifm den generelle beskæftigelsesmæssige situation og den økonomiske globale krise har vi forstærket indsatsen for fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse og vi har øget fokus på job åbninger i de brancher, hvor der p.t. er mangel på arbejdskraft, eksempelvis revisor og servicebranchen. Dette har resulteret i 60 nye jobs (36+24) i perioden I fortsættelse af den globale finansielle krise har dette medført en reduceret ordretilgang til virksomhederne, hvilket har betydet afskedigelser af jobaspiranter. Den seneste udvikling, afskedigelser af jobaspiranter, er primært indenfor brancher/virksomheder der er afhængige turisme, landbrug, og byggebranchen. Grundet underskud på statens finanser er kommunerne/ staten underlagt stram økonomisk styring med besparelser og effektiviseringer, som har medført afskedigelser og ansættelsesstop. Dette har også specifikt påvirket jobbanken.nu, da der som hovedregel er ansættelsesstop i Herning Kommune og i de omkring liggende kommuner. Konsekvensen heraf er, at det er meget svært om end ikke umuligt p.t. at etablere 9 af 24

10 skånejob i den offentlige sektor. Resultatet heraf er således at hovedparten af alle jobbene skabes i den private sektor. Underskuds- og dermed gældsproblematikken vil kræve stor fokus for alle dele af det offentlige i de kommende år, da den offentlige gæld næsten er fordoblet i løbet af finanskrisen. Det gælder ikke blot Danmark, men globalt, at den stigende offentlige gæld fører til krav om offentlige stramninger, hvilket igen kan forlænge den igangværende krise. I skrivende stund er risikoen for en såkaldt w-udvikling i konjunktursituationen forsvundet, hvorimod tendenser i økonomien, der viser fremgang og klare positive forventninger i service- og industrisektoren 2, hvorimod byggesektoren stadig ser med relativt negative øjne på fremtiden. Vismændene tilråder kraftigt i deres efterårsrapport 2010, at politikerne begynder at tage hul på velfærdsog strukturreformer, der kan føre det danske samfund frem mod år 2050 uden kraftig gældsætning i den offentlige sektor. Under disse reformer hører førtidspensionsreform og arbejdsmarkedsreform. Regeringen S-SF-R er i 2012 i fuld gang med oplæg til at reformere DK, herunder førtidspension og flexjob ordningen, og en skattereform. Der er i juni 2012 vedtaget reform af førtidspension og flexjob ordningen og ligeledes vedtaget en skattereform, alle 3 reformer med virkning fra Danskerne har ondt i psyken, og DK er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom. Det fremgår af en OECD rapport. I dag er det mere end halvdelen der får tilkendt førtidspension som skyldes en psykisk lidelse. Det gør DK til en frontløber for en international tendens, hvor sygdomme i sindet sengelægger en stadig større del af arbejdsstyrken. Det er en ekstremt bekymrende udvikling. 3. Som sagt har regeringen gennemført reform af førtidspension og flexjob ordningen, hvor psykisk syge skal gennemgå et udviklingsforløb fra Projektet er fortsat inde i en vækstfase. Og fra januar 2011 har vi ydet en målrettet indsats for at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Den hurtige vækst kan skyldes, at mund-til-mund -effekten nu slår afgørende igennem. Herning Kommune er endvidere blevet meget større efter kommunalreformen, hvilket også kan have en betydning. Men virkningen af denne vækst vil efter alt at dømme stå kraftigere igennem i de kommende år. Endvidere ser vi, at JB markedsføring i 3 omkringliggende kommuner begynder at give resultater, da vi har fået flere henvendelser og vi har etableret skånejob i 3 kommuner, som er 1) Ikast-Brande-Nr.Snede Kommune 2) Ringkjøbing Skjern Kommune 3) Holstebro Kommune Desuden er der vedtaget nyt lovgrundlag pr Sikkerhed for ret til førtidspension hvor frakendelse af førtidspension afskaffes for alle, der er tilkendt pension på gammel ordning fra før Kilde: Nyt fra Danmarks Statestik januar JP af 24

11 Den forventede effekt er, for det første at endnu flere førtidspensionister vil forsøge sig på arbejdsmarkedet, og for det andet at nogle førtidspensionister, der allerede arbejder, vil øge deres timetal. Opgørelser fra Velfærdsministeriet viser, at omkring 20 % af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt i dag. Den mulige effekt er vanskelig at sætte tal på, men efterspørgslen vil alt andet lige stige. Stadig flere førtidspensionister ønsker at arbejde og en række kommuner har i i perioden fra gennemført meget omfattende kontakter til alle typer førtidspensionister. Disse forsøg viser en fin interesse for at blive integreret/genintegreret på arbejdsmarkedet blandt alle førtidspensionisttyper herunder også personer med psykiske lidelser. Samlet betyder ovenstående et øget behov i en lang periode frem for de services, som Jobbanken kan levere. 8.1 Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Der er ifølge beskæftigelsesministeriets seneste opgørelse (marts 2012) personer uden job, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6,1 % 4 I prognoserne vedrørende 2012 og frem til 2014 ser det ikke umiddelbart ud til, at hverken Nationalbanken 5 eller De Økonomiske Råd (DØR) 6 forventer store ændringer i denne situation de kommende år. De globale økonomiske tendenser viser stadig svag til moderat vækst, hvor eurozonen forventes at bidrage med nogen af de laveste vækstrater. Det er stadig gældsproblematikken i Sydeuropa samt det svage privatforbrug, som påvirker økonomien i Danmark. De fleste eksperter venter stadig på en vending i boligprisudviklingen før danskerne for alvor begynder at øge deres privatforbrug. Der er ingen, der vil komme med et specifikt gæt på hvornår det vil ske. Nedenstående tabel er hentet fra Beskæftigelsesministeriet og viser udviklingen i de beskæftigelsesrelaterede nøgletal. Tabel 1 Nøgletal Antal Udviklingsretning Ledige Stigende Aktiverede Faldende Bruttoledige ialt Faldende Kilde: maj 2012 Antallet af bruttoledige er faldende, men dog ikke så meget, at arbejdsløshedsprocenten ændrer sig. De viste ledighedstal har de sidste par året stabiliseret sig omkring det nuværende niveau. Det betyder også, at der stadig er stor konkurrence omkring job med et lavere kompetenceniveau. Udlændinge, studerende og arbejdsløse med betydelige erhvervskompetencer søger i dag løntilskudsstillinger, fleksjob, o. lign., hvilket ikke gavner de sindslidende, som har svært ved at hamle op med solide joberfaringer og erhvervsfaglige kompetencer. 7 Kort sagt presser omtalte grupper Jobbankens aspiranter på arbejdsmarkedet. Det betyder, at det stadig er vanskeligt at finde et værdiskabende arbejde til alle aspiranter. Regeringens nyligt fremlagte 2020 plan for jobskabelse og vækst kan anspore til lidt optimisme, men realaktiver og renten falder i samme takt som frygten for vækstopbremsning globalt set stiger. Flere EU lande og nye regeringer rundt i Europa har dog tilkendegivet, at de vil føre en mere ekspansiv finanspolitik, ligesom USA har luften tanken om at sætte mere skub i væksten, med en forøget inflation mv. 4 maj Nationalbankens kvartalsoversigt 1. kvt Dør økonomisk redegørelse efteråret Ledige udnyttes som gratis arbejdskraft, DR udland, 24. april af 24

12 til følge. I DK har mange virksomheder opnået vækst, som dog endnu ikke er blevet udmøntet i flere ansættelser. 8 Den økonomiske krise har betydet større udfordringer for jobbanken.nu, som bl.a. kommer til udtryk i øget arbejdspres i forbindelse med virksomhedsrekruttering og fastholdelse af jobaspiranterne i virksomhederne. Dermed er det særdeles vigtigt, jobbanken.nu er opmærksom på at opkvalificere jobaspiranterne, således at virksomhederne vurderer dem interessante og rentable at ansætte. Vi har afsat yderligere ressourcer til at finde relevante jobs, bearbejde potentielle virksomheder og sikre fastholdelse af jobaspiranterne i virksomhederne. Vi har gjort et stort stykke arbejde med at etablere formaliserede virksomhedslister, som hjælper til at styre virksomhedskontakten og det arbejde vil vi udbygge og fortsætte med. Ligeledes vil vi fortsætte den grundige overvågning af beskæftigelsessituationen, så etablering af ansættelsesforhold fortsat fokuseres på aktuelle jobåbninger. Aktuel jobåbning er indenfor service, rengøring primært og IT branchen. En del SMV virksomheder mangler medarbejdere til opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider. På den baggrund har vi iværksat undervisning i hjemmesideopbygning og CSM systemer Vurderingen er, og vil være, at det er vanskeligt at skaffe arbejde i år og de næste år til Jobbankens målgruppe. Vi vil lægge endnu mere vægt på de sindslidendes komparative fordele. En af jobaspiranternes fordele er, at deres grundforsørgelse via deres førtidspension er på plads, hvilket giver en god fleksibilitet mht. det ønskede/mulige/nødvendige timetal i en aftale om virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Ligeledes vil vi lægge vægt på CSR (Corporate Social Responsibility) og på den måde hjælpe virksomhederne med at opfylde deres CSR strategi og øget fokus på jobåbninger i SMV, konkret hjemmesider opdateringer, online handel mv. Vores mål for 2012 er derfor uændret, og vi forventer stadig, at vi når vores mål om at få 75 sindslidende i arbejde eller uddannelse. Vores vision er således stadig vækst og jobskabelse for sindslidende. 9 Henvendelse fra psykiatrisk afdeling, privatpraktiserende psykiater og praktiserende læger Som noget helt nyt, ser vi at jobaspiranterne begynder at henvende sig, selvom de er indlagt. Job-banken.nu. får henvendelser såvel fra jobaspiranter som er indlagte men også henvendelser fra det professionelle team fra psykiatrisk afdeling, hvorvidt det er muligt for den sindslidende at kunne komme til jobsamtale samtidig med at være indlagt. Disse henvendelser om jobmuligheder kan på sigt anspore til at arbejdsmarkedet evt. bliver et led i helbredelse og det at komme sig (recovery). En af DKs førende psykiater Jes Gerlach mener, at blot få timer i ugen på arbejdsmarkedet kan være helbredende i sig selv. Praktiserende læger og privatpratiserende psykiatrikere henviser ligeledes i højere grad jobaspiranter til Jobbanken.nu end tidligere. I hver enkelt tilfælde noterer Job-banken.nu hvordan de sindslidende har fået kendskab til Job-banken.nu. Det er en vigtig information for Job-banken.nu. 10 Job-aspiranter i lønnet arbejdsforhold Pr er 77 personer, heraf 10 jobaspiranter som er ansat på deltid på ordinære vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse. 8 Positiv vækstspiral i EU kan skabe job i DK, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, april af 24

13 Det er med tilfredshed lykkedes Job-banken.nu at fastholde 10 jobaspiranter ansat i deltidsjob på ordinære vilkår. Ud fra en cost benefit betragtning er det særdeles lukrativ for samfundet, at få psykisk syge ansat i deltidsjob på ordinære vilkår. Faktuelt 1) der betales en højere skat til velfærdssamfundet 2) der ydes der ikke løntilskud pr. time på kr. 24,58 (2011) og jobaspiranternes subjektivt oplevede tilfredshed er blevet styrket. Markedsværdien for jobaspiranten er øget og ordinære vilkår medvirker til opbygning af normal relationen mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Job-banken.nu. har i en længere periode arbejdet på, at opkvalificere 1 jobaspirant fra skånejob til ordinær vilkår. Men det er en langvarig proces. Til illustration et konkret eksempel: For det første: Individuel coaching/vejledning over en periode på 6-8 uger, præsentation af jobmuligheder, ansøgninger, virksomhedspraktik 3 mdr., ansættelse skånejob til 35kr./t. Herefter opkvalificering målrettet jobbet/jobmuligheder, hvorved markedsværdien bliver øget. Den sindslidende opnår større selvtillid, respekt, anerkendelse. Jobaspiranten begynder derefter, at stille større krav til udfordringer i jobbet. Ny jobsituation: Præsentation af jobmuligheder, ansøgninger, virksomhedspraktik 1 måned, ansættelse hos ny arbejdsgiver 85kr/t. Opkvalificering målrettet den nye situation, med mestring af et ordinært job. Som det fremgår vises der dynamik og fremdrift i projektet, dels på efterspørgslen, nytteværdien af projektet, den samfundsøkonomiske effekt, herunder betaling af skat, AM bidrag og BNP. 11 Målopfyldelse succeskriterium Projektet har tidligere budgetteret med 7-10 personer som vil blive fastholdt i beskæftigelse hvert år. Beskæftigelseseffekten er ændret til personer årligt, hvilket svarer til personer som vi forventer der vil blive fastholdt i beskæftigelse i alt for 2011 og Det kan være vanskeligt at forudsige sandsynligheder for den beskæftigelsesmæssige effekt når vi arbejder med et så vanskeligt menneskeligt område som førtidspension og sindslidelser. Vores målsætning vurderer vi som dynamisk og grundlaget for at kunne etablere fastholdelse af beskæftigelse til personer forventes at ligge på jobaspiranter totalt På baggrund af den opnåede beskæftigelsesmæssige effekt pr vurderes effekten til at være et realistisk mål For 2011 Faktuelt har vi fra etableret 36 nye jobs + 4 i uddannelse (Fastholdelse) og 24 helt nye i praktik/skånejob. Dvs. 60 jobaspiranter i nye jobs, praktik/skånejob + 4 i uddannelse. 13 af 24

14 Den beskæftigelsesmæssige effekt for 2011 har været meget tilfredsstillende og jobbanken.nu s bedste resultat nogensinde, selv i en periode hvor jobsituationen i DK ellers ikke har været gunstig for de svageste på arbejdsmarkedet. Det er primært ansættelser i den private sektor, da mange offentlige virksomheder har ansættelsesstop. Virksomhederne har benyttet den økonomiske krise til at effektivisere og digitalisere og skærer helt ind til benet. Fastholdelsesdelen og nytilgang af kunder er steget mere end beregnet og aktiviteten er dermed forstærket for Vi har valgt at betjene/servicere kunderne og medarbejderne har klaret alle problemstillinger i den forbindelse. Det er meget vigtigt at jobaspiranterne bliver fastholdt i jobbet og at vi kan yde råd og vejledning relativt hurtigt for at undgå eskalering af konflikter og afskedigelser 12 Projektets aktualitet og relevans Psykisk syg og førtidspensionist er den værst tænkelige cocktail. Projektet har høj aktualitet og bevågenhed dels fra statslig side og blandt landspolitikere, lokalpolitikere og det lokale erhvervsliv. Selvom samfundet er inde i en økonomisk krise, med afskedigelser og forventning om stor arbejdsløshed, har man fra politisk side og førende økonomer, herunder overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen fremført belæg for at samfundet kommer til at mangle arbejdskraft, primært grundet den demografiske udvikling. De sindslidende udgør hermed en arbejdskraftreserve og de skal være med til at øge udbuddet af arbejdskraft. Der er stadig bred politisk opbakning fra hovedparten af folketingets partier om at få de sindslidende ind på arbejdsmarkedet, hvorfor JB styrker sin indsats for de sindslidende med henblik på fastholdelsesdelen, opkvalificering/opfølgning og uddannelse til arbejdsmarkedet. Målet for den danske Beskæftigelsesstrategi om, at personer med handicap, her sindslidende medvirker til at øge beskæftigelsen da DK om ganske få år kommer til at mangle arbejdskraft. Hver gang 5 forlader arbejdsmarkedet kommer der kun 4 ind. Således lægger projektet sig i forlængelse af Regeringens mål om at flere førtidspensionister skal have tilknytning til arbejdsmarkedet udgjorde andelen af nytildelte førtidspensioner med diagnosen psykisk sygdom 23 % af samtlige nytildelte førtidspensioner. Denne andel er steget lige siden og er med 50,9 % i mere end fordoblet. Psykiske lidelser var i 2009 årsag til 8700 førtidspensionister tildelt totalt i For 2010 er antallet af nytildelte førtidspensioner faldet i.f.t og udgjorde personer. Andelen som skyldes psykiske lidelser er ændret i.f.t med et fald på 0,5 pct. point 10 Mere end 75 % af gruppen unge op til og med 29 år, der ansøger om førtidspension, har diagnosen psykiske lidelser. Det passer med, at gennemsnitsalderen for nye sindslidende førtidspensionister er væsentligt lavere af 24

15 end de 46,6 år, som er gennemsnittet for alle nye førtidspensionister under ét 11. Jf. regeringens 2020 plan vil regeringen gøre hvad der er muligt for at helt unge ikke ender på førtidspension. Og jv planen lægges op til en revurdering af førtidspensionsreformen og forligspartierne er indkaldt til en drøftelse af ændringer i førtidspensionsreformen, for at sikre at helt unge mennesker ikke ender på førtidspension med en permanent passiv forsørgelse. Regeringen har i juni 2012 fået vedtager reform af førtidspension og flexjobordningen. Men især de små- og mellemstore virksomheder siger ofte fra over for forslag om at ansætte en ledig på flex- eller skånevilkår, en sindslidende førtidspensionist eller måske en tidligere stofmisbruger. Den naturlige fokus på bundlinjen vil ofte føre til, at en given virksomhed ansætter kvalificeret arbejdskraft fra et af vores nabolande i stedet for at ansætte eksempelvis en sindslidende førtidspensionist. Det er meget ressourcekrævende for virksomhederne at ansætte de svage ledige og de mangler ofte ledige menneskelige ressourcer til at løse opgaven. ( Jyllands-Posten den 22. juli 2008). Men Job-banken.nu s erfaring viser, at det netop er de små og mellemstore virksomheder, som forsøger at ansætte sindslidende førtidspensionister til at udføre arbejdsopgaver med et begrænset antal timer pr. uge. Og her kommer jobaspiranternes komparative fordele i form af deres ekstreme fleksibilitet mht det ønskede/mulige/nødvendige timetal indeholdt i en aftale om praktik- eller løntilskudsplads. 13 Erhvervs og Byggestyrelsen (ESBT) På baggrund af JBs resultater dokumenteret yderligere i Capacents evalueringsrapport af , har ESBT rettet henvendelse til Jobbanken.nu, den for at høre om JB ville være med til at lave en fagartikel. Det primære indhold skulle være JBs tilgang til de sindslidende, herunder JBs metoder til at de sindslidende kan få fodfæste og blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Denne artikel er udarbejdet og har været trykt i SIND Bladet december I 2012 er jobbanken.nu har vi medvirket til en artikel til ESBTs årsrapport. Denne artikel, case historie er udarbejdet den af Jøp Ove Myrthu kommunikation for Erhvervsstyrelsen. 14 Undervisning og uddannelse 14.1 Undervisning i job-banken.nu for perioden jobaspiranter har deltaget i undervisningen i job-banken.nu. Dertil kommer et højt men uregistreret antal som deltager i åbne workshops, hvor der bl.a. undervises udarbejdelse af ansøgninger og CV Undervisning/uddannelse udenfor job-banken.nu for perioden jobaspiranter er i gang med vidt forskellige uddannelser. F.eks. pædagog uddannelsen på Ikast Pædagog Seminarium, VUC, Erhvervsskolerne, og Århus Universitet af 24

16 Uddannelsesprogrammet har som primært formål at tilføre Jobbanken.nu s kunder et bredere sæt af kompetencer, der kan øge deres mulighed for at indtræde på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Endvidere kan uddannelsesprogrammet ses i relation til at øge erhvervskompetencen hos aspiranter, der allerede er i arbejde og derved øge deres værdi på arbejdsmarkedet, således at deres fastholdelsesmuligheder øges i væsentlig grad. Uddannelsesprogrammets sekundære formål er at øge kundernes sociale kompetencer, således at de forøger deres evne til at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen og i læringssituationer. Forløbet kan medvirke til at tvinge kunderne til at indgå i sociale sammenhænge som en del af vores kunder kan have svært ved. Uddannelsesforløbet skal i størst muligt omfang tilstræbe at tænde den personlige ambition om aktiv deltagelse i både erhvervsmæssige henseende og privat henseende hos jobaspiranten. Det at have gennemført, både uddannelsesmodul 1 og andet trin uddannelsesmodul 2, og sidste trin projektmodul skal medføre, at jobaspirantens selvstændighed og engagement stiger, og jobaspiranten bliver en mere attraktiv samarbejdspartner i erhvervslivet. Med den økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsessituation vil vi forstærke indsatsen overfor fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse. En øget tilstrømning af jobaspiranter medfører sammen med de højere krav til personalet fra virksomhederne, at der generelt skal anvendes flere ressourcer på vejledning, idræt, aktiviteter og specielt uddannelse. Derfor lancerede jobbanken.nu sit overbygningsmodul i løbet af februar 2011 samtidig med at der stadig gennemføres grundmoduler for de nyeste aspiranter. Uddannelsesaktiviteten skal i princippet fordobles, da det er målet at hovedparten af dem der i 2010 har gennemført uddannelsesforløbets grundmodul og som stadig er uden beskæftigelse skal gennemføre overbygningsmodulet således at deres beskæftigelsesmæssige kompetencer øges yderligere. Dertil kommer et krav til de nye jobaspiranter som ikke umiddelbart sendes i job om at gennemføre uddannelsesforløbets grundmodul. Endelig er JB ved at introducere nye kurser udenfor det allerede eksisterende koncept, det drejer sig især om fag indenfor innovation, iværksætteri og hjemmesideprogrammering. 15 Netværksaktiviteter/kompetencer Jobbanken.nu inviterer til forskellige netværksaktiviteter og vi inviterer i gennemsnit ca. 150 personer. Mange af de jobaspiranter, jobbanken.nu beskæftiger sig med, har i mange år mistet eller har aldrig haft kontakt til mennesker, der befinder sig i en arbejdssituation, hvilket medfører, at de udelukkende koncentrerer deres virke i grupper, der skal behandle dem, drage omsorg for deres person eller har lignende personlige lidelser. Adfærden og kulturen i nogle af disse gruppe kan være meget anderledes end den kultur, de vil møde på en arbejdsplads, og det er derfor nødvendigt at opbygge en viden, mentalitet og 16 af 24

17 forståelse for andre typer af adfærd. En anden del af jobbanken.nu s målgruppe har stort set ikke kontakt til andre mennesker, hvilket igen fører til isolation og ensomhed. Derfor har jobbanken.nu øget indsatsen for at arrangere arrangementer, hvor jobaspiranterne bringes sammen med andre mennesker i andre situationer. Arrangementerne spænder vidt, og det kan eksempelvis nævnes, at der i år 2012 forventes gennemført ekskursioner: - Folketinget - EU - Vesthavet - Fur I de fleste tilfælde kombineres ekskursionerne med idrætsaktiviteter eller fagmoduler i undervisningen, således hænger ekskursionen til Folketinget og til EU sammen med undervisningen i samfundsøkonomi. Netværksaktiviteterne styrker fællesskabet med henblik på sameksistens, som giver nærvær og dermed mening i tilværelsen. De sindslidende er ofte kulturelt fattige og risikerer at blive glemt, fordi manglende selvværd er en del af deres problem. De sindslidende råber ikke op, og mange er marginaliserede fra det øvrige samfund. En af måderne til at modvirke denne kulturelle fattigdom er, at jobbanken.nu tilbyder forskellige kulturelle aktiviteter. Dette beriger de sindslidendes liv og giver et udsyn, der igen kan være med til at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagelse i netværksaktiviteter igennem jobbanken.nu skal motivere jobaspiranterne til at etablere og indgå i nye konstruktive netværk frem for at hænge i dårlige miljøer som kun er flygtige og midlertidige (ad hoc kontakter). De fleste af jobaspiranterne er overladt til dem selv overset og forladt. jobbanken.nu har erfaret, at en del af jobaspiranterne har været inde i meget dårlige sammenhænge, kriminalitet, misbrug, alkohol og stoffer. jobbanken.nu vil medvirke til at inspirere jobaspiranterne til at finde andre lukrative og mere bæredygtige omgangskredse. Formålet er endvidere at medvirke til at bekæmpe ensomhed og isolation. Netværksaktiviteterne øger mulighederne for at forbedre de sociale kompetencer, da sociale kompetencer er noget, der er helt afgørende for at kunne begå sig og komme ind på arbejdsmarkedet, der i stigende grad handler om menneskelige relationer og om at kunne kommunikere klart. Mange af jobaspiranterne kan ikke begå sig, og det viser sig stadigt mere tydeligt som et kæmpe handicap i samfundet, I stigende grad er det jobbanken.nu s erfaring, at gode relationer fylder meget i hverdagen, og det er afgørende for det gode liv. 17 af 24

18 Ved forskellige netværksaktiviteter indbyder job-banken.nu i gennemsnit ca. 150 personer. 16 Delkonklusion Andelen af nytilkendte førtidspensioner pga. psykiske lidelser har været stigende og udgør for 2011 over halvdelen af samtlige nye tilkendelser og førtidspensionisterne bliver yngre. Dette er en meget uheldig og alarmerende udvikling, og fortsætter denne udvikling, vil der blive en meget stor gruppe unge mennesker, som bliver dømt ude af samfundet. Det er katastrofalt. Så i Job-banken.nu forsøger vi at skubbe udviklingen den anden vej. Det er et problem at blive dømt ude af samfundet, uden tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi en lille tilknytning til arbejdsmarkedet dels kan øge de sindslidendes evne til selvforsørgelse og dels kan være med til at højne deres generelle funktionsdygtighed. DK har brug for førtidspensionisterne for at opretholde vores velfærd og velstand, da DK kommer til at mangle arbejdskraft p.g.a. den demografiske udvikling. På denne baggrund er projektet yderst relevant. 17 Møder og besøg afholdt med følgende Besøg af Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører Jens Vibjerg. Job-banken.nu, som er synonym med Projektet har d. 28. juni 2007 haft besøg af Jens Vibjerg(V) mhp drøftelse og dialog om beskæftigelse for sindslidende på førtidspension der står udenfor arbejdsmarkedet. Projektet har d. 29. oktober 2007 afholdt møde med Regionsformand Bent Hansen, borgmester Lars Krarup Herning Kommune for at finde en fremtidig finansieringsmodel med henblik på, at sikre Job-banken.nu s eksistensgrundlag. Projektet har afholdt møde i Velfærdsministeriet d. 11. juni 2008 mhp fremtidig finansiering. Møde afholdt med satspuljeforhandler Anne Marie Meldgård, S, Christiansborg d. 23. september Møde afholdt med Kristen Touborg, SF på Christiansborg d.17. september 2008 Møde afholdt med Bent Bøgsted, DF d. 20. september 2008 besøg i Job-banken.nu, Herning Møde afholdt med Knud Kristensen, KF, d. 24. september 2008 Møde afholdt med Poul Nyrup Rasmussen d. 2. oktober 2008 drøftelse af de sindslidendes sag Møde afholdt med Peter Villadsen og Willy Sørensen d beskæftigelsesudvalget Herning Kommune Møde afholdt med beskæftigelsesudvalgsformand Birgit Jonassen Herning Kommune d af 24

19 Arrangement med Poul Nyrup 19. oktober 2009 med 120 deltagere. Psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet Møde afholdt med Natasja Joff Herning Byråd d Møde afholdt med Københavns Kommune d Formidling af JBs metoder og erfaringer. Møde afholdt med Skive Kommune d Formidling af JBs metoder og erfaringer. Afholdt møde d med Anne Marie Geisler Andersen, RV Afholdt møde d med Henriette Kjær, KF Afholdt telefonmøde d med Anne Marie Meldgaard, A Afholdt møde d med Christian H. Hansen, Fokus Afholdt møde d med Karen Klint, A Afholdt møde d med Eigil Andersen, SF Afholdt møde d med Ulla Tørnøs, V Afholdt møde d med Liselotte Blixt, DF Afholdt møde Foretræde for arbejdsmarkedsudvalget Afholdt møde d med Steen Jonassen, formand for LO-Herning-Ikast For 2011 møder med landspolitikere Afholdt møde d med Andreas Stenberg, R Afholdt møde d med Andreas Stenberg, R Afholdt møde d med Steen Jonassen, formand for LO-Herning-Ikast Aftalt besøg d af Margrethe Vestager, R aflyst p.g.a. Aftenshowet Afholdt møde d med Mogens Jensen, S Afholdt møde d med Bendikte Kjær, KF Afholdt møde d med Mai Henriksen, KF Afholdt møde d med Stine Maiken Brix, Ø Afholdt møde d med Liv Holm Andersen/Andreas Steenberg, RV Afholdt telefonmøde d med Bent Bøgsted, DF Afholdt møde d med Eigil Andersen, SF Afholdt møde d med Bjarne Lautsen, S Afholdt møde d med Joachim B. Olsen, LA Afholdt møde d med Ulla Tørnøs, V For 2012 møder med landspolitikere Møde aftalt til mandag d med KF Møde aftalt til mandag d med Andreas Steenberg, R Aftalt besøg af Inger Støjberg, (V), og Ulla Tørnæs, (V) 18 Nytte mål Epinions interviews og opbygning af cases Kundetilfredshed jobaspiranterne oplever i høj grad tilfredshed, forbedret selvværd, selvtillid, anerkendelse, værdighed, tro på egen kunnen, troværdig rollemodel, herunder også sundere livsstil, ansvarliggøre og tage ejerskab for aktiviteter der bliver iværksat. Hovedparten af jobaspirnaterne har udelukkende haft positive effekter af at deltage i Job-banken.nu s aktiviteter. 12 Casematerialet beskriver indgående 3 personers forløb i Jobbanken.nu. Cases, jobaspiranter har ikke givet tilladelse til at materialet kan rekvireres i Jobbanken. nu 19 af 24

20 Mange jobaspiranter fremhæver den positive effekt på deres selvværd og generelle livskvalitet af at komme i praktik eller løntilskud på en rigtig arbejdsplads. Desuden er der blandt alle de interviewede stor tilfredshed med Job-banken.nu s netværksaktiviteter. Det er en stor udfordring for de sindslidende at indgå i afslappet interaktion med kollegaer på praktik- eller løntilskuds-pladsen, som ikke også har en diagnose eller på anden vis falder uden for normalbegrebet Men i regi af Job-banken.nu er alle mere eller mindre i samme båd, og netværks - og idrætsaktiviteter opleves derfor som en tryg mulighed for at øve sig i den sociale interaktion, som kan overføres til arbejdsmarkedet. En væsentlig sidegevinst er desuden, at Job-banken.nu s vejledere via disse aktiviteter får mulighed for at opleve jobaspiranten i andre, mindre beskæftigelses rettede sammenhænge, hvor jobaspiranterne ikke desto mindre demonstrerer både styrker og udfordringer med stor relevans i forhold til en kommende tilbagevenden til/indtræden på arbejdsmarkedet. Disse observationer giver Job-banken.nu s vejledere større mulighed for at optimere den beskæftigelses rettede indsats over for jobaspiranterne med deres sociale og øvrige kompetenceniveau in mente. 19 Projektets mainstreaming Formidling og videreførsel af projektets erfaringer og metode. Formålet med støtte er bla. at projektets erfaringer skal forankres og føre til ny praksis. Hensigten er, at projektet skal fungere som en dynamo for nytænkning og udvikling af en ny og bedre praksis evt. indskrevet i lovgivningen omkring den danske arbejdsmarkeds politik. I den forbindelse har Job-banken.nu haft foretræde for FT arbejdsmarkedsudvalg , hvor vi har redegjort formål, målsætningen, metoder og tilgang til de sindslidende. Job-banken.nu har den 29. januar 2007 haft møde i Erhvervs og Byggestyrelsen m.h.p. dialog/drøftelse af Job-banken.nu arbejdskraftreserve i relation til ESF. Endvidere har job-banken.nu haft møde d. 23. maj 2007 med Holstebro Kommune om formidling, information om Projektets erfaringer og metoder. Job-banken.nu arbejder på opbygning af et samarbejde med Erhvervslivet, og Projektet har holdt møde d. 4. juni 2007 med Messecenter Hernings adm. direktør Georg Sørensen, der har givet tilsagn om et position statement og tilsagn om at kunne ansætte 2-5 jobaspiranter i organisationen. Beskæftigelseskulturkonference mandag d. 30. oktober 2006 kl med hovedbudskabet. Arrangement med Poul Nyrup 120 deltagere mandag d. 19. oktober Psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet. Møde med Københavns Kommune fredag d Inspiration til integration og fastholdelse af sindslidende på arbejdsmarkedet. Møde med Skive Kommune torsdag d Inspiration til integration og fastholdelse af sindslidende på arbejdsmarkedet. Møde med Ikast Kommune tirsdag d besøg i job-banken.nu. Nyt møde i Jobcentret i Ikast. 20 af 24

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. bankens 6 ugers undervisningsforløb undervisningsforløb. Deltag i job-bankens Direktør og daglig leder Vejledere Undervisere Daglig leder på kontoret og Idrætsansvarlig Hvem står bag Job-banken Job-banken er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse. Birgit Jeppesen

Læs mere

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed

Herning Aarhus København. Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Herning Aarhus København Søger du arbejdskraft? Psykisk sårbare kan arbejde i din virksomhed Jobbanken en non-profit virksomhed Jobbanken er en non-profit virksomhed, der arbejder for at skabe øget varig

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Side 1 af 17. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014

Side 1 af 17. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014 Statusrapport pr. 31.12.2013 + 1.1. - 31.07. 2014 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Kommunikation IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Privatøkonomi Deltag i Jobbankens 6 ugers undervisningsforløb basisdelen Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere