Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Statusrapport pr Job-banken.nu Nygade Herning T: fax Websted: CVR nr.: Dato for oprettelse af organisation d af 24

2 Indholdsfortegnelse 2 Resultater af kundeanalyse gennemført juli 2010 og maj Resultater af virksomhedsanalyse gennemført juli Resultater af den samfundsøkonomiske effekt af jobbanken.nu s ydelser juli 2010 samt maj Resultater af befolkningsundersøgelse gennemført august 2010 samt artikler i dagblade i Samlet vurdering af resultaterne Fra 1. januar 31. december Projektets vækstgrundlag skaffe virksomhedspraktik og løntilskudsjob Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Henvendelse fra psykiatrisk afdeling, privatpraktiserende psykiater og praktiserende læger Job-aspiranter i lønnet arbejdsforhold Målopfyldelse succeskriterium For Projektets aktualitet og relevans Erhvervs og Byggestyrelsen (ESBT) Undervisning og uddannelse Undervisning i job-banken.nu for perioden Undervisning/uddannelse udenfor job-banken.nu for perioden Netværksaktiviteter/kompetencer Delkonklusion Møder og besøg afholdt med følgende Nytte mål Epinions interviews og opbygning af cases Projektets mainstreaming Flere besøg fra institutioner og kommuner Usikkerhedsaspekter vurderes at være høj Konsekvenser for JB s kunder (de sindslidende) Konsekvenser for JB Konklusion af 24

3 Statusrapport Projektets aktuelle situation pr Projektets målbare milepæle er hvor mange af de sindslidende (jobaspiranter) der er Påbegyndt individuel coaching/vejledningsforløb med det målrettede sigte at komme i beskæftigelse. Antal jobaspiranter, som er startet i praktik eller skånejob/deltidsjob på ordinære vilkår Antal jobaspiranter, som har påbegyndt uddannelse med henblik på ordinært job Antal jobaspiranter, som er ophørt, sygemeldte eller holder pause Job-Banken i Herning:. Job-Bankens hidtidige resultater i Herning-området: Den beskæftigelsesmæssige effekt af Job-Bankens aktiviteter for total Heraf Nye Heraf Nye perioden til I alt: Antal personer, som er gået i gang med individuel vejledning/coaching *) Antal personer, som ikke er gået i gang med individuel vejledning/coaching, men informeret om Job-banken krav og tilbud ifm. arbejdsmarked Heraf Nye Antal personer, som er startet i praktik eller i et skånejob/deltidsjob på ordinær vilkår**) Heraf ansat i skånejob ved udgangen af det pågældende år Antal personer, der har fastholdt skånejob/deltidsjob i mindst ½ år i perioden Antal personer, som har påbegyndt uddannelse med henblik på at opnå ordinært job **** Antal personer, som er ophørt, sygemeldt eller holder pause ***) Noter: * En række af de personer, som er anført under individuel vejledning/coaching, befinder sig endnu i vejledningsfasen eller er under formidling til praktik ** De øvrige personer i kategorien er som hovedregel endnu i praktik eller under formidling til et nyt job, hvor der bygges på erfaringerne fra de hidtidige job aktiviteter *** Erfaringerne viser, at personer, som er ophørt eller sygemeldt, i mange tilfælde vender tilbage til Job-Banken **** Jobaspiranten har meddelt september 2010 at hun er ude af førtidspension Nb: For 2010 Fastholdelse 13 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2010 Nye 24 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye i alt 37 jobaspiranter for perioden Pr i job 70 jobaspiranter, heraf som har opsagt deres job, for at finde nyt. For 2011 Fastholdelse 24 jobaspiranter har fået nyt arbejde. For 2011 Nye 36 i praktik/skånejob/deltidsjob. Fastholdelse og nye i alt 60 jobaspiranter for perioden Pr jobaspiranter i arbejde, heraf 10 på ordinær vilkår, 4 iværksætter og 4 i uddannelse 63 Den beskæftigelsesmæssige effekt er meget tilfredsstillende og jobbanken.nu s bedste resultat nogensinde, selv i en periode hvor jobsituationen i DK ellers ikke har været gunstig for de svageste på arbejdsmarkedet. 3 af 24

4 Det er primært ansættelser i den private sektor, da mange offentlige virksomheder har ansættelsesstop. Virksomhederne har benyttet den økonomiske krise til at effektivisere og digitalisere og skærer helt ind til benet og rentabiliteten i at ansætte en jobaspirant vil være relativt dårligere nu end før krisen. Samlet set har det betydet afskedigelser af jobaspiranter og yderligere er konkurrencen om ledige jobs forstærket, dels af unge og studerende, og dels af regler der pt. giver mulighed for ulønnet praktik i op til 7 måneder. Konsekvensen heraf er at virksomhederne kan vælge mellem at tage en gratis praktikant, der ofte er veluddannet og en jobaspirant fra JB. Det er et stort udviklingspotentiale i at jobbanken.nu fortsætter med udbygningen af beskæftigelse for psykisk syge, vidensmæssigt, indholdsmæssigt og volumenmæssigt i fremtiden. I jobbanken.nu har vi dokumenteret, at det kan lade sig gøre ved at anvende vores unikke metode, som er helhedsorienteret, vejledning, undervisning/uddannelse, idræt, netværksaktiviteter og praktikforløb, der som en helheld skaber jobs på det ordinære arbejdsmarked. Vores erfaring viser, at virksomhederne, som er i berøring med jobbanken.nu er klart positive overfor det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu. Men vi har anvendt flere ressourcer på at finde relevante job og bearbejde potentielle virksomheder til at træffe beslutning om virksomhedspraktik og ansættelse, men også flere ressourcer på fastholdelse da arbejdsgiverne hurtigt flytter fokus på fyring af jobaspiranter fra JB. Det er derfor vigtigt at opbygge alliancer med virksomheder med det formål at JB bliver en attraktiv samarbejdspartner når virksomhederne har brug for arbejdskraft igen. Et eksempel Pilgaard Revision udtaler til Herning Folkeblad Jobbanken i Herning får vores langtidsparkerede medborgere i arbejde til gavn for samfundet, til gavn for virksomhederne og til gavn for den enkelte førtidspensionist. Små virksomheder som min kan også anbefales at få en skånejobsmedarbejder, da jobbanken på beundringsværdig vis matcher virksomhed og medarbejder, og yder den uddannelse der er nødvendigt i hvert enkelt ansættelsesforhold. Elna Pilgaard. Generelt vurderer borgere i DK, at det er et område, hvor stort set alle vil opleve positive effekter, når der fremkommer en vellykket integration af sindslidende til arbejdsmarkedet. Samtidig dokumenteres det, at det er økonomisk forsvarligt at anvende ressourcer indenfor dette område, idet de samfundsøkonomiske effekter klart overstiger omkostningerne ved integration og fastholdelse af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Det er en god forretning for samfundet, for virksomhederne og for den enkelte sindslidende. DK vil om kort tid stå i en situation hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft, og her udgør de sindslidende en arbejdskraftreserve, således at vi kan få flere i arbejde. Det er vigtigt at opkvalificere jobaspiranterne, herunder uddannelse, både fagligt og socialt, iværksættelse af fysiske aktiviteter, og jobsamtaletræning. Opkvalificering af jobaspiranterne bliver stadig et vigtigere element i bestræbelserne på at etablere succesfulde ansættelsesforløb. Udover dette er det i almen interesse, og det kan være med til at holde sundhedsudgifter nede, mere forebyggelse, et internationalt perspektiv, da DK kan blive pioner på området. Virksomhederne kan profilere sig både internt og eksternt på CSR og bæredygtig produktion. 3 cases vedr. jobaspiranter fra jobbanken.nu. Case udarbejdet af Epinion cases, dvs. 3 sindslidende, hvor Epinion har analyseret og vurderet den samfundsøkonomiske effekt til ca. 1 mio. kr. årligt. De 3 cases er anonymiseret og hvis disse 3 cases videresendes kræver det samtykke fra hver enkelt jobaspirant, som jobbanken.nu ikke er i besiddelse af. De sindslidende vil gerne ind på arbejdsmarkedet, indtjene egne penge, gøre nytte på virksomheder, anerkendelse, en følelse af, at deres arbejde er vigtigt, livskvalitet, selvværd, være en del af velfærdssamfundet, men det kan i nogle tilfælde være vanskeligt og at rydde barrierer af vejen, her et eksempel til illustration. Ud af institutionerne, Klient i det psykiatriske system, Case 1: I dette tilfælde har den psykisk syge givet sit samtykke til at fremsende casen, og casen kan fremsendes efter ønske. 4 af 24

5 Kort. Efter gennemførelse af udviklingsforløbet i jobbanken.nu er den psykisk syge helt unge kvinde, både på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Case 2: Video klip af 3 jobaspiranter, en jobaspirant i arbejde inden for renovering, en på restaurant og en trejde indenfor revisionsbranchen. Videoklippene kan fremsendes efter ønske. Et helt nyt målgruppesegment Jobbanken.nu har gjort en målrettet indsats for, at få flere psykisk syge indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Det er stort set en helt ny målgruppe og med de særlige udfordringer, der knytter sig hertil. Førtidspensionister med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er primært tale om personer med tamilsk, indisk, Srilankansk eller tyrkisk baggrund. De har typisk været i Denmark i mange år, og er både mænd og kvinder. Det nye målgruppesegment med anden etnisk baggrund end dansk er typisk karakteriseret ved følgende Sproglige barrierer Anderledes indfaldsvinkel til mødekultur Vægter jobbets status højere Vægter økonomi højere Fralægger sig ansvaret Det er kulturforskellen, der medfører de største udfordringer i relation til den nye målgruppe. Jobbanken.nu oplever, at personer i det nye målgruppesegment har en markant anderledes tænkemåde, som jf. ovenstående bl.a. kommer til udtryk i, at de har en helt anden indfaldsvinket til arbejde, arbejdsmarkedet og til jobbanken.nu end de øvrige jobaspiranter. Det skaber dels udfordringer i forhold til deres gennemførelse af jobbanken.nu s udviklingsforløb og dels ift at etablere arbejdsmarkedstilknytning for dem. Udfordringerne kredser således i høj grad omkring en integrationsproblematik. Vi har øget indsatsen overfor målgruppen psykisk syge indvandrere og indvandrer arbejdsgiver, for at kunne finde jobmatch. 2 Resultater af kundeanalyse gennemført juli 2010 og maj sindslidende har deltaget i undersøgelsen. Alle har gennemført vejledning og udviklingsforløb, uddannelse og er efterfølgende blevet ansat i en virksomhed. Undersøgelsen dokumenterer, 100 % finder det vigtigt at have et arbejde at stå op til og 96 % tillægger dette stor/afgørende betydning 78 % er tilfredse med den virksomhed, de arbejder i 97 % har tillid til, at Jobbanken.nu yder den bedst mulige rådgivning 85 % mener, at deres udvikling foregår igennem ligeværdig dialog med Jobbanken.nu, og 97 % vurderer, at deres sag behandles med fortrolighed 84 % mener, at det har givet dem et højere selvværd at komme i job 100 % af de sindslidende, der har deltaget/deltager i idrætsaktiviteter mener, at idræt en vigtig del af jobbanken.nu s aktiviteterer 71 % mener, at de har fået mere gåpåmod, og 75 % tillægger dette stor betydning 74 % mener, at de har udviklet sig personligt 69 % mener, at de har fået øget selvværd Epinions evalueringsrapport af maj 2009 og opfølgning maj 2011 bekræfter til fulde kundeanalysens (2010) resultater og bemærker en klar forbedring af jobaspiranternes: - Selvsikkerhed i pressede situationer og generelt øgede selvværd, selvtillid og mod til at handle og forandre deres nuværende situation. 5 af 24

6 - Sociale kompetencer - Deltagelse i sociale netværksaktiviteter - Generel bedre livsstil og livskvalitet. Forbedringer der alle anvendes jobrelateret Det samlede billede af jobbanken.nu s indsats i forhold til de fire konceptelementer elementer 1 rettet mod jobaspiranterne vurderes til at være særdeles positivt, og langt størstedelen af de personer med følsomt sind, der er i berøring med jobbanken.nu, ser positivt på elementerne og vurderer, at de hver især har betydning for deres evne til at udvikle sig hen imod at blive helstøbte medarbejdere, der deltager aktivt i arbejdslivet. Der er dog plads til forbedring inden for området omkring jobbanken.nu s opfølgningssamtaler og opfølgning ude på virksomhederne efter ansættelse. 3 Resultater af virksomhedsanalyse gennemført juli 2010 Undersøgelsen dokumenterer en høj grad af tilfredshed i de virksomheder jobbanken.nu samarbejder med 100 % af virksomhederne mener, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med, at jobbanken.nu udfærdiger kontrakter, og 100 % mener, at det er af afgørende betydning, at jobbanken.nu erhverver accept af løn og ansættelse fra de faglige organisationer 78 % af virksomhederne mener, at de ville være mindre tilbøjelige til at ansætte en jobaspirant fra jobbanken.nu, hvis de selv skulle udfærdige ansættelseskontrakten 93 % af virksomhederne mener, at jobaspiranten bidrager positivt til bundlinjen 88 % af virksomhederne mener, at det er af stor eller afgørende betydning, at eventuelle fordomme hos virksomheden og dens ansatte omkring sindslidende nedbrydes. 89 % ser ikke jobaspiranterne som vanskelige medarbejdere Generelt er holdningen i virksomhederne, at den arbejdskraft de modtager fra jobbanken.nu er af en sådan kvalitet, at den bidrager positivt til resultatet og adfærden i virksomheden. Den igangværende økonomiske krise er dog af en sådan karakter, at udbuddet af arbejdskraft, til den jobtype virksomhederne normalt ansætter jobaspiranter til at udføre, er steget, hvilket betyder at der skal anvendes flere ressourcer overfor virksomhederne til at se gevinsterne ved ansættelse af en jobaspirant. I begyndelsen af 2012 har Jobbanken forstærket indsatsen rettet mod SMV og specielt deres håndtering og anvendelse af nutidens medier i deres salgsstrategi. Det betyder at Jobbanken har startet kurser, som forøger jobaspiranternes kompetencer til håndtering og vedligeholdelse af e-handel og de tilhørende hjemmesider. Vi har undervist i faget hjemmeside og CMS systemer, hvor der er jobåbninger. 4 Resultater af den samfundsøkonomiske effekt af jobbanken.nu s ydelser juli 2010 samt maj 2011 Det er god forretning at få førtidspensionister i arbejde. 5 mio kr. koster det årligt at drive jobbanken.nu, men det er ingenting i forhold til ca. 6 mio kr. om året som projektet sparer eller tjener ind andre steder i samfundet. De samfundsmæssige effekter af en ansættelse af en jobaspirant er omfangsrige, og mange kan kun måles over tid. De fordele, som hvidbogen og Epinions analyser i 2011 indtil nu har belyst, er at jobaspiranten bliver helrustet til deltagelse i et aktivt arbejdsliv, forøgelse af arbejdsstyrken, flytning af sindslidende fra førtidspension til et helt almindeligt job, reduktion af personer der bliver passivt forsørget, retspsykiatriske personer tilbage til arbejdsmarkedet, hjemvendte soldater tilbage til arbejdsmarkedet, men det må formodes, at der eksisterer en lang række af direkte og indirekte effekter af jobbanken.nu s indsats. Cost-benefit vurderingen er på baggrund af rent økonomiske betragtninger, vel vidende, at der indgår kvalitative resultater, så som forbedret selvværd, selvtillid, mod til forandring, anerkendelse, øget robusthed, respekt, værdighed, handlekompetence, livs og arbejdsglæde. 1 Vejledning, uddannelse, idræt og netværksaktivitet 6 af 24

7 De væsentligste samfundsøkonomiske effekter er følgende Skat og AM-bidrag kr. 1,3 mio Reduktion af sundhedsudgifter i forbindelse med indlæggelse af jobaspiranterne. Et job giver en bedre livskvalitet, hvilket betyder, at jobaspiranterne ikke så ofte bliver alvorligt syge, men ofte kan de håndtere sygdommen lokalt kr. 2,6 mio I takt med at jobaspiranterne deltager i arbejdslivet på ordinære vilkår, reduceres behovet for aktivering på institutioner kr. 1,9 mio. Ressourceforbruget i jobbanken.nu udgør 4 mio kr., hvilket vil sige en positiv samfundsøkonomisk effekt fremover for 62 personer på kr årligt Epinion har analyseret 3 personcases forår 2011, der viser, at der er tale om ca. 1,0 mio. kr. årligt i samfundsmæssigt overskud for de 3 analyserende jobaspiranter. For 2011 er der ikke udarbejdet costbenefit analyser for den samlede positive samfundsøkonomiske effekt. 5 Resultater af befolkningsundersøgelse gennemført august 2010 samt artikler i dagblade i 2012 I forbindelse med opgørelsen af de samfundsøkonomiske gevinster har analysevirksomheden Epinion gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der viser borgernes holdning til det at integrere og fastholde personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet samt deres holdning til at arbejde sammen med en sindslidende person. Den generelle holdning blandt borgerne er, at 86 % af den danske befolkning er ret positive eller meget positive overfor integration af personer med en psykisk lidelse på arbejdsmarkedet 77 % af danskerne er positive over for et samarbejde med en person med nedsat arbejdsevne på grund af en psykisk lidelse Generelt er holdningen blandt danskere at det rummelige arbejdsmarked gavner den enkelte, virksomhederne og samfundet generelt I begyndelsen af 2012 fremlagde regeringen sit forslag til en førtidspensionsreform. I den forbindelse blussede debatten op i en række medier om befolkningen kunne acceptere at bl.a. førtidspension med psykiske lidelser skulle integreres på arbejdsmarkedet. Holdningen blandt befolkningen er overvejende at det er bedst for arbejdsmiljøet, de pågældende personer og virksomhederne, hvis vi kan lave et så rummeligt arbejdsmarked som muligt, hvor alle bidrager positivt til samfundsregnskabet. I forbindelse med regeringens (S-SF-R) vedtagelse af ny førtidspensions og flexjobreformen den , som træder i kraft den Visionen er, at forsøge at udvide arbejdsudbuddet. Den generelle holdning blandt borgerne er at flest mulige personer forsøges integreret på enten arbejdsmarkedet eller uddannelse, da DK grundet demografien om få år kommer til at mangle arbejdskraft. 6 Samlet vurdering af resultaterne Samlet set vurderes det, at alle aktører, som jobbanken.nu er i berøring med, er klart positive over for det arbejde, der bliver gjort i jobbanken.nu, og generelt set vurderer borgerne, at det er et område, hvor stort set alle vil opleve positive effekter, når der forekommer en vellykket integration af sindslidende. Samtidig dokumenteres det, at det er økonomisk forsvarligt at anvende ressourcer inden for dette område, idet de samfundsøkonomiske gevinster klart opvejer omkostningerne ved integration og fastholdelse af personer med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. 7 af 24

8 Den økonomiske krise som DK opleverpåvirker mulighederne og indsatsområderne i jobbanken.nu, hvor uddannelse og opkvalificering af jobaspiranterne bliver et vigtigere element i bestræbelserne på at etablere succesfulde ansættelsesforløb. De virksomhedsrettede processer er yderligere sat i fokus og formaliseres. I april 2011 har Jobbanken ansat en cand. scient pol. og igangsat oprettelsen af Videns- og Dokumentationscentret for beskæftigelsesinitiativer for psykisk sårbare førtidspensionister, hvor ansøgningen til oprettelse af et erhvervs PhD-studie er indsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen d. 27/ Men jobbanken.nu har desværre fået afslag på ansøgningen sidst i juni 2011, men der er allerede d etableret et samarbejde med professor Anders Drejer Ålborg Universitet, som har givet tilsagn om at bistå med at udarbejde nyt projekt til ansøgning i 2012 til Forskning og Innovationsstyrelsen. Jobbanken har yderligere udvidet indsatsen på følgende 10 af 20 områder i 2010 og venter at fastholde den forstærkede indsats her i Fra 1. januar 31. december 2011 Antallet af jobaspiranter som er opstartet med individuel coaching/vejledningsforløb i 2011 er 63 nye sindslidende. Vi erfarer stadig en stigende efterspørgsel efter at få individuel coaching/vejledningsforløb for at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er fastholdelsesdelen vokset stærkt, da denne relativt udgør en stadig større andel. Ligeledes er fastholdelsesdelen påvirket af den globale økonomiske krise og den nuværende beskæftigelsesmæssige situation for DK. Det drejer sig om personer med meget forskellige baggrunde og forskellige typer af sindslidelser, som kræver en stor grad af individualiseret opkvalificering. Der arbejdes med udvikling af personlige og faglige kompetencer, styrker/svagheder, jobprofil, jobsamtaletræning, samarbejdsevne, udarbejdelse af CV, økonomi osv. Der stilles krav til den sindslidende om aktiv deltagelse igennem hele forløbet og krav om forberedelse til samtalerne. Personer med indvandrebaggrund og personer der generelt har svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet er begyndt at henvende sig i Jobbanken. De nye segmenter er karakteriseret ved følgende: - Sproglige barrierer - Anderledes indfaldsvinkel til mødekultur - En højere vægtning af jobbets status - Økonomi i jobbet er en betydende faktor - Fralæggelse af ansvar Målgruppen er kendetegnet ved at have et svagt netværk og kontakten til familie/venner er ringe og i nogen af tilfælde er der ingen kontakt. Målgruppen har tendens til, at isolere sig, har et spinkelt netværk og kan have svært ved at begå sig i både i faglige, personlige og sociale relationer. Dette er helt nødvendigt og afgørende for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. På arbejdsmarkedet stilles der større krav til social kompetence, og for det andet er der mange uskrevne spilleregler, der gælder på den enkelte virksomhed. 8 af 24

9 Specielt kulturforskellen medfører store og nye udfordringer i relation til målgruppen. JB oplever, a personer i det nye målgruppesegment har en markant anderledes tænkemåde, der kommer til udtryk i deres adfærd i forhold til arbejde, arbejdsmarkedet og JB. Ofte ser JB, at problemerne vedrørende integration generelt vanskeliggør det at etablere en arbejdsmarkedstilknytning. Dette kan være et problem for den enkelte sindslidende, der ikke er i stand til at navigere mellem de skrevne og uskrevne regler for en arbejdsplads. JB øger indsatsen overfor målgruppen for at kunne finde velegnet jobmatch. F. eks., at den sindslidende ikke deltager i det sociale samvær, ikke forstår ironi og humor, hilser ikke på kollegaer, når de kommer og går, spiser ikke frokost med sine kollegaer, men sætter sig alene ved et bord i kantinen. Den sindslidende tror, at ingen kan lide dem. Usynlige hierarkier blandt medarbejderne, som den sindslidende ikke observerer. Det er universelt, uanset hvilket job og arbejdsopgaver, må den sindslidende lære at samarbejde med sine kollegaer, hvilket de kan have meget svært ved. Kollegaer må ikke komme for tæt på. Det at have evnen til at kunne skabe gode relationer på arbejdet er vejen til et bedre og succesfuldt arbejdsliv, og det kan være medvirkende til at opbygge et netværk på arbejdspladsen. Ligeledes bliver det nemmere at forebygge stress og konflikter og i sidste ende fastholdelse af arbejdsstedet. Job-banken.nu har stor fokus på, hvordan den sindslidende kan klare sig på en moderne arbejdsplads. Formålet er for det første, at genindtræde på arbejdsmarkedet med ansættelse på særlige vilkår og for det andet kan det være medvirkende til, at fastholde den sindslidende på arbejdsmarkedet. 8 Projektets vækstgrundlag skaffe virksomhedspraktik og løntilskudsjob Ifm den generelle beskæftigelsesmæssige situation og den økonomiske globale krise har vi forstærket indsatsen for fastholdelsesdelen, opfølgning og uddannelse og vi har øget fokus på job åbninger i de brancher, hvor der p.t. er mangel på arbejdskraft, eksempelvis revisor og servicebranchen. Dette har resulteret i 60 nye jobs (36+24) i perioden I fortsættelse af den globale finansielle krise har dette medført en reduceret ordretilgang til virksomhederne, hvilket har betydet afskedigelser af jobaspiranter. Den seneste udvikling, afskedigelser af jobaspiranter, er primært indenfor brancher/virksomheder der er afhængige turisme, landbrug, og byggebranchen. Grundet underskud på statens finanser er kommunerne/ staten underlagt stram økonomisk styring med besparelser og effektiviseringer, som har medført afskedigelser og ansættelsesstop. Dette har også specifikt påvirket jobbanken.nu, da der som hovedregel er ansættelsesstop i Herning Kommune og i de omkring liggende kommuner. Konsekvensen heraf er, at det er meget svært om end ikke umuligt p.t. at etablere 9 af 24

10 skånejob i den offentlige sektor. Resultatet heraf er således at hovedparten af alle jobbene skabes i den private sektor. Underskuds- og dermed gældsproblematikken vil kræve stor fokus for alle dele af det offentlige i de kommende år, da den offentlige gæld næsten er fordoblet i løbet af finanskrisen. Det gælder ikke blot Danmark, men globalt, at den stigende offentlige gæld fører til krav om offentlige stramninger, hvilket igen kan forlænge den igangværende krise. I skrivende stund er risikoen for en såkaldt w-udvikling i konjunktursituationen forsvundet, hvorimod tendenser i økonomien, der viser fremgang og klare positive forventninger i service- og industrisektoren 2, hvorimod byggesektoren stadig ser med relativt negative øjne på fremtiden. Vismændene tilråder kraftigt i deres efterårsrapport 2010, at politikerne begynder at tage hul på velfærdsog strukturreformer, der kan føre det danske samfund frem mod år 2050 uden kraftig gældsætning i den offentlige sektor. Under disse reformer hører førtidspensionsreform og arbejdsmarkedsreform. Regeringen S-SF-R er i 2012 i fuld gang med oplæg til at reformere DK, herunder førtidspension og flexjob ordningen, og en skattereform. Der er i juni 2012 vedtaget reform af førtidspension og flexjob ordningen og ligeledes vedtaget en skattereform, alle 3 reformer med virkning fra Danskerne har ondt i psyken, og DK er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom. Det fremgår af en OECD rapport. I dag er det mere end halvdelen der får tilkendt førtidspension som skyldes en psykisk lidelse. Det gør DK til en frontløber for en international tendens, hvor sygdomme i sindet sengelægger en stadig større del af arbejdsstyrken. Det er en ekstremt bekymrende udvikling. 3. Som sagt har regeringen gennemført reform af førtidspension og flexjob ordningen, hvor psykisk syge skal gennemgå et udviklingsforløb fra Projektet er fortsat inde i en vækstfase. Og fra januar 2011 har vi ydet en målrettet indsats for at få flere indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Den hurtige vækst kan skyldes, at mund-til-mund -effekten nu slår afgørende igennem. Herning Kommune er endvidere blevet meget større efter kommunalreformen, hvilket også kan have en betydning. Men virkningen af denne vækst vil efter alt at dømme stå kraftigere igennem i de kommende år. Endvidere ser vi, at JB markedsføring i 3 omkringliggende kommuner begynder at give resultater, da vi har fået flere henvendelser og vi har etableret skånejob i 3 kommuner, som er 1) Ikast-Brande-Nr.Snede Kommune 2) Ringkjøbing Skjern Kommune 3) Holstebro Kommune Desuden er der vedtaget nyt lovgrundlag pr Sikkerhed for ret til førtidspension hvor frakendelse af førtidspension afskaffes for alle, der er tilkendt pension på gammel ordning fra før Kilde: Nyt fra Danmarks Statestik januar JP af 24

11 Den forventede effekt er, for det første at endnu flere førtidspensionister vil forsøge sig på arbejdsmarkedet, og for det andet at nogle førtidspensionister, der allerede arbejder, vil øge deres timetal. Opgørelser fra Velfærdsministeriet viser, at omkring 20 % af førtidspensionisterne har en arbejdsindtægt i dag. Den mulige effekt er vanskelig at sætte tal på, men efterspørgslen vil alt andet lige stige. Stadig flere førtidspensionister ønsker at arbejde og en række kommuner har i i perioden fra gennemført meget omfattende kontakter til alle typer førtidspensionister. Disse forsøg viser en fin interesse for at blive integreret/genintegreret på arbejdsmarkedet blandt alle førtidspensionisttyper herunder også personer med psykiske lidelser. Samlet betyder ovenstående et øget behov i en lang periode frem for de services, som Jobbanken kan levere. 8.1 Konsekvenser af den overordnede arbejdsmarkedssituation Der er ifølge beskæftigelsesministeriets seneste opgørelse (marts 2012) personer uden job, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6,1 % 4 I prognoserne vedrørende 2012 og frem til 2014 ser det ikke umiddelbart ud til, at hverken Nationalbanken 5 eller De Økonomiske Råd (DØR) 6 forventer store ændringer i denne situation de kommende år. De globale økonomiske tendenser viser stadig svag til moderat vækst, hvor eurozonen forventes at bidrage med nogen af de laveste vækstrater. Det er stadig gældsproblematikken i Sydeuropa samt det svage privatforbrug, som påvirker økonomien i Danmark. De fleste eksperter venter stadig på en vending i boligprisudviklingen før danskerne for alvor begynder at øge deres privatforbrug. Der er ingen, der vil komme med et specifikt gæt på hvornår det vil ske. Nedenstående tabel er hentet fra Beskæftigelsesministeriet og viser udviklingen i de beskæftigelsesrelaterede nøgletal. Tabel 1 Nøgletal Antal Udviklingsretning Ledige Stigende Aktiverede Faldende Bruttoledige ialt Faldende Kilde: maj 2012 Antallet af bruttoledige er faldende, men dog ikke så meget, at arbejdsløshedsprocenten ændrer sig. De viste ledighedstal har de sidste par året stabiliseret sig omkring det nuværende niveau. Det betyder også, at der stadig er stor konkurrence omkring job med et lavere kompetenceniveau. Udlændinge, studerende og arbejdsløse med betydelige erhvervskompetencer søger i dag løntilskudsstillinger, fleksjob, o. lign., hvilket ikke gavner de sindslidende, som har svært ved at hamle op med solide joberfaringer og erhvervsfaglige kompetencer. 7 Kort sagt presser omtalte grupper Jobbankens aspiranter på arbejdsmarkedet. Det betyder, at det stadig er vanskeligt at finde et værdiskabende arbejde til alle aspiranter. Regeringens nyligt fremlagte 2020 plan for jobskabelse og vækst kan anspore til lidt optimisme, men realaktiver og renten falder i samme takt som frygten for vækstopbremsning globalt set stiger. Flere EU lande og nye regeringer rundt i Europa har dog tilkendegivet, at de vil føre en mere ekspansiv finanspolitik, ligesom USA har luften tanken om at sætte mere skub i væksten, med en forøget inflation mv. 4 maj Nationalbankens kvartalsoversigt 1. kvt Dør økonomisk redegørelse efteråret Ledige udnyttes som gratis arbejdskraft, DR udland, 24. april af 24

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvidbog om sundheds- og sygedagpengeindsatsen Forord Danmark fortjener et bedre sundheds- og beskæftigelsessystem og kan få det. Så direkte vover vi i Quick Care at være - baseret

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

Joballiancen - Fra jobstrategi til job

Joballiancen - Fra jobstrategi til job Joballiancen - Fra jobstrategi til job De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Joballiancen Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Joballiancen - Fra jobstrategi til job Rapporten er

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2011 KAPITEL 1 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juni 2010 Genoprettelse? Hvorfor blive frivillig bisidder? Genoprettelse? Forsidefoto:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere