RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7"

Transkript

1 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014

2 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING INTERNE AKTIVITETER I ÅRSPRIS Lidt om årsprisen og dens historie Virsomheder, der indtil nu har fået vores årspris:... 7 Kriterier for modtagelse af årsprisen... 7 Effekt af Årsprisen NYE KOMMUNER udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde Historik omkring udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde Effekt af indsatsen Erfaringer gjort i DIGITAL MARKEDSFØRING... 9 Baggrund for indsatsområdet Aktivitetsomfanget i Årets resultater Var der noget, vi ikke nåede? Indsatsområder i 2015 erfaring fra SERVICERING AF IT-SAMFUNDET Volumen i Indsatsområder i BOOKER Effekt af bookerens arbejde i IDÉ OG FORMIDLINGSCENTRET I NetværkØst et nyt Netværkslokomotiv? Baggrund Netværkslokomotivets rolle ved etablering af det nye netværk Lykkedes det? UDADRETTEDE AKTIVITETER I RegionMidt Opsøgende virksomhed hos Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle, Fredericia- og Koldingområdet Baggrund for opgaven Effektmål Årets resultater nåede mål Side 2

3 Perspektiv KIRKEGÅRDENE indsats omkring FVU/OBU Erfaringer FORSVARET - Almen kvalificering af Hærens personel Historik Projektresultater Samarbejdet med forsvaret nåede vi målet med projektet? DIGITALE BORGERE, samarbejdet med biblioteker Baggrund for samarbejdet og samarbejdet Ordblindenetværket i Fredericia og Netværkslokomotivet LÆSNING OG KOMMUNIKTION I VIRKSOMHEDERNE LKV et 3F projekt Udvikling af IT-TEST Netværkslokomotivet opnåede også gode kontakter i projektet Konklusion NETVÆRKLOKOMOTIVETS FORSØGSMIDLER Resultat at forsøgsmidlerne Fremadrettet FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM Forventninger til vores deltagelse i Folkemødet Aktiviteterne Fremadrettet LEARNING ANGELS Lidt historik Fremadrettet MOTIVATION TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. (Pølsevognen) Pølsevognens historie Forventninger til projektet Årets resultater Problemfelter Implementering efter Kompetencemidt 2.0 slut ORDBLINDEUGEN Effekt af uge STATISTIKKER - oversigt AFRAPPORTERING FRA VIFIN VEDR. ANVENDTE FORSØGMIDLER:. 28 Side 3

4 RESUMÉ KONKLUSION Årets evaluering har vi valgt at systematisere, sådan at indsatsområderne behandles i tre forskellige afsnit: Interne aktiviteter i 2014, Idé og formidlingscentret i 2014 og Udadrettede Aktiviteter. Interne Aktiviteter Det digitale Danmark har i høj grad været bestemmende for de strategier, som vi i Netværkslokomotivet (NVL) har lagt og fulgt i 2014: NVL har opgraderet sin digitale profil, og sin digitale kommunikationsform i løbet af året. For at styrke kommunikationen har NVL fået lavet en ny og tidssvarende hjemmeside, ligesom NVL nu også er repræsenteret på FaceBook og LinkedIn. Opgaven bliver nu at få markedsført blandt nuværende og kommende brugere af NVL, at vi er på højde med den digitale udvikling, og at man kan kommunikere med os på de vilkår, som man forventer af en tidssvarende organisation. Så der har vi et klart indsatsområde i Som noget nyt har vi etableret udlån, i forbindelse med undervisning, af ipads som supplement til vores, snart mangeårige, servicering af undervisning med bærbare pc er. Der har stadig været bud efter NVL som samarbejdspartner, idet to nye kommuner er blevet medlemmer: Vejen kommune og Holstebro kommune, så NVL nu har samarbejde med 13 kommuner i Jylland og på Fyn. Det har betydet en ekstra indsats at etablere os i de nye kommuner, og det betyder fortsat en ekstra indsats i de nye kommuner at servicere dem på NVL s sædvanlige høje niveau. Idé og formidlignscentret Vores hensigt med Idé og Formidlingscentret er at stille de redskaber, som NVL har udviklet, til rådighed for interessenter uden for vores dækningsområde: Det er så sket til fulde, idet vi i løbet af 2014 har været med til at starte NetværkØst. NetværkØst består af tre ildsjæle i Københavnsområdet, som alle arbejder med voksenuddannelse og har særlig fokus på FVU og OBU. Netværket har stor opbakning fra DI og 3F. Netværkslokomotivet sidder med i en baggrundsgruppe sammen med initiativtagerne og repræsentanter fra DI og 3F. Netværket er i starten mest aktivt i Storkøbenhavnsområdet, men vil på sigt dække hele Sjælland. Derudover har Idé og formidlingscentret støttet ved en del motivationsarrangementer uden for vores dækningsområde. Udadrettede aktiviteter I 2014 har NVL haft et nært samarbejde med offentlige organer, idet vi har samarbejdet med Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle-, Fredericia- og Koldingområdet, Forsvaret, Kirkeministeriet, bibliotekerne og Region Midt om information om FVU og OBU. Statens uddannelsesinstitutioner: Vi skulle informere om FVU og OBU og tilbyde nøglepersonkurser, informationsmøder, afklaring af målgruppen og efterfølgende tilbyde kurser i 18 institutioner. Målgruppen var teknisk- servicepersonale. Forsvarets mål har været, at alle ansatte i hæren, skulle deltage i en afklaring i dansk, regning og IT. Fritaget har dog været officerer. Dette mål har NVL været med til at få gennemført ved support af både forsvar og uddannelsesinstitutionerne, som blev bedt om at deltage. Side 4

5 Projektet er afsluttet med udgangen af 2014 og i øjeblikket ved at blive evalueret, men allerede nu kan siges, at holdningen er at udbrede aktiviteten til øvrige værn. Der træffes senere endelig beslutning. Kirkeministeriet har haft til hensigt at få opkvalificeret medarbejderne ved kirkegårdene i dansk. For at få startet på arbejdet, udvalgte man Vejle, Herning og Viborg stift til forsøgsområder og bad NVL være behjælpelige med at organisere og motivere. Der blev gjort gode erfaringer i arbejdet med kirkegårdene i de udvalgte områder. Bibliotekerne har haft en målsætning om at stille hjælp til rådighed for borgerne i forbindelse med den digitaliserede borger. I den forbindelse har Netværkslokomotivet haft et særligt samarbejde med biblioteket i Fredericia udover samarbejde med biblioteker i mange af kommunerne i NVLs dækningsområde Netværkslokomotivet og Ordblindeforeningen er gået med i samarbejdet, med fokus på at informere om muligheder for kurser, hjælpeværktøjer, viden, netværke. Men også fokus på, at ordblindhed kommer på dagsordenen. I Region Midt har NVL deltaget som projekthaver (pølsevognsprojektet) i forbindelse med EUsocialfondsprojektet KompetenceMidt 2.0. Projektet målrettet motivering af medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder, i regionen, mhp. motivation til efter- og videreuddannelse. Projektsamarbejdet blev indledt i 2009 og er nu sluttet ved socialfondsprojektets afslutning. Der er i projektperioden blevet høstet rigtig gode erfaringer omkring, hvordan målet nås, og de indhøstede erfaringer er nu implementeret i NVLs tilbud, og mange uddannelsesinstitutioners tilbud, til virksomheder i vores dækningsområde. LKV-projektet et 3F projekt omkring Læsning og kommunikation i virksomhederne. Netværkslokomotivet deltog i styregrupperne i projektet. I løbet af projektperioden har NVL, udover almindelig deltagelse med sin ekspertise på FVU-området, i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Drift Herning udviklet en IT-test. NVL deltog igen i Folkemødet på Bornholm i juni måned. Deltagelse i Folkemødet skete i samarbejde med VEU-centre i Danmark. Det var anden gang NVL deltog, og vi drager stadig erfaringer, så vi i endnu højere grad kan nå målet ved deltagelse; at få udbredt kendskabet til FVU/OBU-problematikken og til Netværkslokomotivet. Disse erfaringer indarbejdes naturligvis i forhold til deltagelse i Konklusion. Vi tager stadig ved lære og har således erfaret, at inden for flere indsatsområder kan og skal vi udvikle NVL og NVLs indsats; vi skal specielt styrke kendskabet til vores nye kommunikationsformer, vi skal specielt have tilpasse vores indsats på Folkemødet. Der ligger fortsat en opgave i at implementere NVL i de nye medlemskommuner. Og der er stadig en stor opgave i at implementere brugen af ipads og apps i forbindelse med grundlæggende læsning/skrivning og matematik. Vedr. vores basisydelse, udbredelse af kendskabet til og brugen af FVU/OBU blandt kortuddannede kan vi konstatere, at der stadig er en klar effekt (se statistikafsnittet) af den indsats NVL gør i sit dækningsområde, og det leder frem til, at vi fortsat skal arbejde ad den vej. Virksomheder og udd.institutioner, i vores område bruger NVL qua neutralt og uafhængigt netværk, og der sker en positiv udvikling på de virksomheder NVL har været sparringspartner for. Så aktiviteter med opsøgende virksomhed på arbejdspladserne, sparringspartner for offentlige og private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, deltager i arrangementer som Ordblindeugen, samarbejde med biblioteker, servicering med Learning Angels og Booker vil vi fortsætte med i uformindsket omfang, ligesom vores tiltag med at stille forsøgsmidler til rådighed for vores interessenter (se bilag) også vil være prioriteret højt i det kommende arbejdsår. Side 5

6 INDLEDNING. Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner i Region Syd- og Midtjylland. Netværkets overordnede formål er at udbrede kendskabet til, at der i næsten alle virksomheder er medarbejdere i FVU-målgruppen (dvs. der har læse-, stave- eller regneproblemer,) og at det kan betale sig at gøre noget for dem. Netværket blev oprettet i 1997 på initiativ af en mindre gruppe virksomheder i Kolding, men har siden udvidet sit geografiske dækningsområde gradvist. Medlemstallet af NVL har været stigende siden opstarten, således var der i medlemmer, 2011 ca. 350 og i 2014 ca. 640 medlemmer. NVL er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune under Uddannelse & Læring. NVL støttes af satspuljemidler fra Undervisningsministeriet, samt gennem økonomisk støtte fra Middelfart, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner. Og fra 2015 desuden af Vejen kommune. NVL ledes af en styregruppe sammensat af udpegede og valgte repræsentanter. De udpegede repræsenterer arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregionerne (Syd og Midt), uddannelsesinstitutioner, Ordblindeforeningen, Vejle kommune samt øvrige medlemskommuner, derudover vælges 8 medlemmer af medlemsvirksomhederne (både ledelses- og medarbejderrepræsentanter). Endelig er der lokale arbejdsgrupper i 9 kommuner bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomhederne i området, som samarbejder om afdækningen af virksomhedernes behov for og tilrettelæggelse af kurser i lokalområdet, samt tilrettelæggelse af andre lokale aktiviteter. Netværkslokomotivets sekretariat har pt. 6 konsulenter samt 2 administrative medarbejder tilknyttet. Desuden er der tilknyttet en freelance mødebooker på deltid. NVL s primære opgave er at yde uafhængig vejledning og rådgivning om dansk, regning, engelsk og IT på grundlæggende niveau samt at medvirke til iværksættelse af kursusvirksomhed inden for følgende områder: Læse-, stave- og regnekurser for medarbejdere i netværkets medlemsvirksomheder Kurser for nøglepersoner, ledere, uddannelsesansvarlige og tillidsrepræsentanter i, hvordan de finder og motiverer medarbejdere, der har brug for et kursus i almene skolekundskaber Kurser for virksomheder i at skrive forståelige meddelelser om f.eks. sikkerhed, manualer og andre interne skrivelser, så de forstås af målgruppen Kurser for tosprogede medarbejdere i dansk sprog og kultur målrettet efter den enkelte arbejdsplads behov Nærværende evaluering er udarbejdet af Netværkslokomotivet i februar Evalueringen uddybes gerne, hvilket kan ske ved henvendelse til Netværkslokomotivets konsulenter. Side 6

7 INTERNE AKTIVITETER I 2014 ÅRSPRIS. Lidt om årsprisen og dens historie. Netværkslokomotivet har siden 2007 uddelt en Årspris. Ideen bag initiativet er, at vi vil gøre endnu mere opmærksom på vigtigheden i at have fokus på FVU og OBU. Uddelingen af Årsprisen giver opmærksomhed omkring den virksomhed, der ved at fokusere til FVU/OBU modtager prisen. Uddelingen af Årsprisen ansporer forhåbentlig andre virksomheder til at gøre noget ekstra på området. Og endelig giver uddeling af Årsprisen anledning til omtale i de lokale medier og derved yderligere fokus på FVU/OBU. Virsomheder, der indtil nu har fået vores årspris: 2007 Spæncom A/S 2008 ARLA 2009 Siemens Wind Power F Vejle og MFJens Vibjerg 2011 Driftsgården Horsens 2012 ALFA LAVAL Kolding 2013 Plejen Fredericia 2014 Melgaard Kolding Årsprisen 2014 gik til Melgaard miljø as Kriterier for modtagelse af årsprisen Virksomheden har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk-, sprog-, IT- og/eller regnekundskaberne hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund end dansk. Virksomheden har været med til at formidle virksomhedens erfaringer videre til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl. Virksomheden deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets ideer og erfaringer videre til andre virksomheder, organisationer m.fl. Effekt af Årsprisen. Det er vanskeligt at måle om det er rigtigt at Årsprisen har en effekt - det kunne være en mulighed at spørge de virksomheder, der har fået den, om hvordan de efterfølgende har oplevet det/brugt tildelingen, Men uomtvisteligt er det, at Årsprisen er et af trækplastrene på vores Årsmøde, så alene af den grund, ser vi den som en god investering. Om virksomhedsbesøg se statistikafsnittet fig. 8 side 26. Side 7

8 NYE KOMMUNER udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde. Historik omkring udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde. I forbindelse med ansøgning for blev vi af styregruppen, Folketinget og skolerne opfordret til at udvide NVL s geografi og undersøge muligheden for om Vejen og Holstebro kommuner kunne være interesseret i at komme med i netværket Netværkslokomotivets dækningsområde markeret med grå farve: Side 8

9 Effekt af indsatsen. Ved udgangen af 2014 er der etableret samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og i begge nye kommuner er ca. 50 virksomheder besøgt i Der er givet positiv tilsagn politisk om medfinansiering fra begge kommuner. I Vejen kommune er der oprettet en arbejdsgruppe. Vejen Kommune: Der er opnået følgende: Arbejdsgruppe, virksomhedsbesøg, medlemmer, temadage, apps cafe og medfinansiering Vejen Kommune: Medfinansiering er først gældende fra 2015 I Holstebro kommune har 3F og NNF, været utrolig imødekommende, og det har medført at der allerede er gennemført en række nøglepersonskurser og aktiviteter er planlagt på flere virksomheder. I Holstebro kommune oplever vi meget positive og imødekommende virksomheder. Vi oplever at virksomhederne er mere handlingsorienteret end gennemsnittet, og har allerede aftalt konkrete aktiviteter med en række virksomheder. Holstebro kommune er medfinansierende fra og med 2014 Erfaringer gjort i 2014 Generelt må de faglige organisationer tilskrives en stor del af æren i Holstebro, fordi de mange gange er med til at åbne døre på virksomheder. Når vi kommer som uvildige og uafhængige har begge parter synergi af samarbejdet. NVL opleves ikke som en sælgende organisation og de faglige organisationer kan få sat uddannelse på dagsordenen. DIGITAL MARKEDSFØRING Baggrund for indsatsområdet. Digitalisering, digital markedsføring og brugen af de sociale medier er kommet for at blive. Det er og bliver stadig en større del af danskernes dagligdag både hos virksomhederne og i de danske hjem. Netværkslokomotivet har i en årrække gjort brug af vores hjemmeside som eneste web kanal. For at kunne følge med udviklingen samt møde og kommunikere online med vores målgruppe, har vi i 2014 valgt Digital markedsføring som et af de indsatsområder vi vil have fokus på. Netværkslokomotivet på LinkedIn Side 9

10 Aktivitetsomfanget i I 2014 har vi fået udarbejdet et nyt design og et mere struktureret og målrettet indhold til vores hjemmeside Netværkslokomotivets nye hjemmeside. Vi har derudover i 2014 fået lavet en Facebookside og en LinkedIn profil, I forbindelse med arbejdet omkring vores hjemmeside, har vi lavet en mere dybdegående undersøgelse blandt vores målgruppe og brugere, for at få et indblik i, hvad deres behov og efterspørgsel er. Derud fra har vi kunne målrette indholdet til vores hjemmeside på bedst mulige måde. For at sikre, at vi skaber ensformighed i de budskaber, vi sender ud, når vi kommunikerer via relevante kanaler omkring digital markedsføring og anden form for kommunikation, har vi valgt at udarbejde en kommunikationsstrategi. Strategien definerer, hvilke kanaler, der understøtter og skaber synlighed om Netværkslokomotivets arbejde, samt opsætter rammerne for, hvad der kommunikeres. Formålet med kommunikationsstrategien er at sætte fokus på, hvad der skal prioriteres i kommunikationen fra Netværkslokomotivet. Der vil sideløbende være forskellige lokale projekter, der skal kommunikeres, og som vil understøtte de overordnede kommunikationsudfordringer. Et højere fokus på kommunikation skal dermed også sikre, at der kontinuerligt bliver kommunikeret, så Netværkslokomotivet bliver endnu mere synligt i medierne. Årets resultater. Vi har i 2014 nået de mål omkring digital markedsføring, som vi havde sat os, på trods af at grundarbejdet med kommunikationsstrategien og arbejdet med vores nye hjemmeside var mere omfattende, end vi i første omgang havde forventet. Side 10

11 Var der noget, vi ikke nåede? Vi har ikke fået markedsført vores nye hjemmeside, Facebookside og LinkedInside på den ønskede måde, da de først blev lanceret til vores Fællesdag for vores styregruppe, arbejdsgrupper og samarbejdspartner d. 4. dec Grunden til, at vi ikke var klar med lanceringen før, var det mere omfattende grundarbejde omkring vores kommunikationsstrategi samt forarbejdet på den nye hjemmeside. Indsatsområder i 2015 erfaring fra Der skal i højere grad sættes fokus på en mere målrettet markedsføring af vores nye hjemmeside, Facebookside og LinkedIn. Derudover skal vi i højere grad arbejde mere målrettet, struktureret og fokuseret med de sociale medier og vores digitale markedsføring, hvor vi skal bruge vores kommunikationsstrategi som fundament og udgangspunkt. SERVICERING AF IT-SAMFUNDET. IT bliver en stadig større del af hverdagen på virksomhederne, og fylder derfor også mere på efteruddannelserne. Udlån af pc er har været en service fra Netværkslokomotivet i en del år med stor succes. I 2014 blev tilbuddet udvidet med udlån af IPad. Netværkslokomotiver forventer en fortsat stigning i efterspørgsel af IPad og pc er til lån ved kurser på virksomhederne. Volumen i Aller pc er er opdateret med Win 7, de ældste er udskiftet med nye, så vi nu har ca. 200 stk. til udlån. Der er også tilbud om 8 printere til udlån. Vi har anskaffet 60 IPads, som har installeret de Apps til brug for folk med læse stave problemer. Med hensyn til udlån af pc er er målet nået, idet de fleste har været udlånt hele tiden. Lån af IPads var svagt i starten, men blev dog bedre i efteråret. I 2014 har der været udlånt pc er til 537 personer og ipads til 40 personer. Se fig. 10 side 27. Der er afholdt Apps kurser samt Apps caféer Apps café og kursus har været i samarbejde med LKV og AOF Indsatsområder i 2015 Apps kurser og Apps café var ikke så godt besøgt som forventet; markedsføringen af Apps cafeer var ikke intens nok, hvorfor det vil være et indsatsområde i 2015, ligesom vi i højere grad vil arbejde med personlig markedsføring. Side 11

12 BOOKER En af måderne vi får kontakt til virksomhederne på og får gjort dem opmærksomme på, hvad vi i Netværkslokomotivet tilbyder, er ved at anvende en Booker: bookeren kontakter, efter aftale med os, enkeltvirksomheder og aftaler møde med en af netværkslokomotivets konsulenter på virksomheden. Efterfølgende er vejen så banet for konsulenten, der tager på besøg på virksomheden, laver oplæg omkring FVU m.v. og forslag til planlægning af tiltag til kompetenceløft. Effekt af bookerens arbejde i I 2014 gennemførte bookeren 800 virksomhedskontakter, og disse kontakter førte til aftaler om 260 førstegangsmøder på virksomhederne Et flot resultat, når henses til, at virksomhederne alle blev spontant kontaktet, og at der ikke forlods var indikationer af, at virksomhederne skulle være specielt interesserede i kontakt omkring FVU/OBU. IDÉ OG FORMIDLINGSCENTRET I 2014 NetværkØst et nyt Netværkslokomotiv? Baggrund. I løbet af 2014 har Netværkslokomotivet været med til at starte NetværkØst. NetværkØst består af tre ildsjæle i Københavnsområdet, som alle arbejder med voksenuddannelse og har særlig fokus på FVU og OBU. Netværket har stor opbakning fra DI og 3F. Netværkslokomotivet sidder med i en baggrundsgruppe sammen med initiativtagerne og repræsentanter fra DI og 3F. Netværket er i starten mest aktivt i Storkøbenhavnsområdet, men vil på sigt dække hele Sjælland. Netværkslokomotivets rolle ved etablering af det nye netværk. Netværkslokomotivets opgaver er at yde gode råd i opstartsfasen og give vores erfaringer videre. Vi er med til at idéudveksle ideer til temaer for medlemsmøder, ligesom vi deltager i møderne. Vi videregiver vores netværkskontakter på Sjælland og Københavnsområdet. Vi rådgiver og videregiver kontakter til politikere, organisationer m. fl. i f. m. muligheder for at søge økonomisk tilskud til driften af netværket. I løbet af 2014 har der været holdt 2 medlemsmøder, hvoraf Netværkslokomotivet via vores medlemsvirksomhed Arla var med til at planlægge det første hos Arla i Ishøj. Side 12

13 NetværkØst har pr ca. 20 medlemmer, og der kommer løbende flere med. NetværkØst har fået opgaver i forbindelse med LKV projektet (se side 17 om LKV). Ligeledes har netværket lige fået en større landsdækkende opgave indenfor transport- og logistikbranchen via ATL, TSU og 3F. I forbindelse hermed er der indgået en aftale om, at Netværkslokomotivet udfører det opsøgende arbejde i de 13 kommuner i vores dækningsområde. Lykkedes det? Der er i løbet af 2014 etableret et velfunderet NetværkØst. Via diverse enkeltopgaver er der delvis finansiering af projektet. Der arbejdes videre med at finde en mere permanent finansiering af netværket. Ligesom der løbende arbejdes på at få flere medlemmer af netværket. UDADRETTEDE AKTIVITETER I 2014 RegionMidt I Netværkslokomotivet indledte vi et samarbejde med Væksthuset i Region Midt med udgangspunkt i socialfondsprojektet KompetenceMidt 1.0. Samarbejdet var planlagt til afslutning med udgangen af Samarbejdet blev forlænget til udgangen af 2011 og fortsatte derefter omkring socialfondsprojektet Kompetencemidt 2.0, der gik i gang ved starten af Da projekt KompetenceMidt med udgangen af 2014 er blevet endeligt afsluttet, er Netværkslokomotivets rolle i det samarbejde også endeligt ophørt. Samarbejdet omfattede gennem perioden følgende projekter: Uddannelse i øjenhøjde, Motivation til efter- og videreuddannelse ( pølsevognsprojekterne, nærmere behandlet side 19 og i statistikafsnittet Fig. 6) og Learning Angels (nærmere behandlet side 19). Der har i efteråret været kontakter med Region Midt om fornyet samarbejde i anden sammenhæng, men der er ikke p.t. truffet endelige aftaler. Side 13

14 Opsøgende virksomhed hos Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle, Fredericia- og Koldingområdet.. Baggrund for opgaven. Vi fik i 2014 opgaven fra Statens Kompetencecenter om at opsøge ovennævnte uddannelsesinstitutioner, i alt 18 institutioner. Vi skulle informere om FVU og OBU og tilbyde nøglepersonkurser, informationsmøder, afklaring af målgruppen og efterfølgende tilbyde kurser. Målgruppen var teknisk- servicepersonale Effektmål. Der er indgået en kontrakt med Kompetencecentret og der er indskrevet følgende succeskriterier: At halvdelen af de kontaktede virksomheder tager imod tilbuddet om et møde. At der er opnået større viden om og opmærksomhed om mulighederne inden for uddannelsessystemet ift. Almen opkvalificering. At der afholdes 1-2 nøglepersonkurser. At der gennemføres 2-3 informationsmøder. At der bliver gennemført FVU-afklaringer på 60% af arbejdspladserne. At de afklarede medarbejdere i FVU-målgruppen tilmelder sig i undervisning. Årets resultater nåede mål. Ud af de 18 virksomheder er 16 besøgt Der er holdt ét nøglepersonkursus Der er holdt 3 informationsmøder inkl. pølsevognsarrangement Der er p.t. afklaret alle medarbejdere på 3 institutioner Da nogle institutioner først har valgt at sætte initiativer i gang hen over årsskiftet/ i det nye år, ved vi ikke helt, hvor mange, der vælger informationsmøder og afklaringer. Hvor mange der deltager i kurser m.v. Perspektiv Opgaven løber også ind i 2015, og med de mål, der allerede er nået, er der ingen tvivl om, at den samlede aftale bliver opfyldt. Side 14

15 KIRKEGÅRDENE indsats omkring FVU/OBU Kirkeministeriet har af flere omgange forsøgt at få opkvalificeret medarbejderne ved kirkegårdene i dansk, dog uden den store succes. Styregruppen besluttede derfor i 2013 at give det en sidste chance. Desårsag valgte man ansættelse af 3 konsulenter til det opsøgende arbejde, Afholdelse af Nøglepersonkursus samt 3 screeningsmøder. Desuden sørgede Kirkeministeriet for udarbejdelse af informationsmateriale, blandt andet interview med Kirkeministeren, samt udsendelse af disse. Vejle, Herning og Viborg stift blev udvalgt som forsøgsområder. Resultatet blev afholdelse af nøglepersonkursus hvor konsulenter blev klædt på. Der blev afholdt 4 screeningsmøder mod planlagt 3. Så i forhold til projektet blev målet nået. Erfaringer. Erfaringen siger, at ved fremtidige projekter er det vigtigt at det er samme skoletype, der er involveret, og af de opsøgende konsulenter er lokalkendte. FORSVARET - Almen kvalificering af Hærens personel. Historik Inspiration fra forskellige FVU aktiver på andre statslige arbejdspladser medførte, at forsvarets organisationer i 2012, valgte at sætte fokus på de almene kvalifikationer i dansk, regning og IT, i første omgang for Hærens Personel. Projektet er blevet afviklet i samarbejde med relevante FVU afdelinger, AMU Centrene fra hhv. Fyn og Nordjylland, konsulentfirmaet Marsmerkur, Kompetencesekretariatet samt Netværkslokomotivet. For af få et ens tilbud til kasernerne, uanset hvor de er placeret i Danmark, blev udarbejdet samarbejdsaftaler mellem Hærens operative Kommando (HOK) og hhv. VUC og AMU Centrene. Det betød blandt andet fælles fodslaw i forhold til holdstørrelser, tilbagemeldinger m.m. Der blev afholdt planlægningsmøder og informationsmøder på kasernerne, inden uddannelsesinstitutionerne gik i gang med afklaringen og individuel tilbagemelding i FVU læsning og matematik samt IT, herefter kaldet DO-IT test. Side 15

16 Formålet med aktiviteterne har overordnet været, at give dem, som måtte have behov herfor, mulighed for at få opdateret de almene færdigheder, så de blev bedre rustet til at klare udfordringerne i militæret, og de krav, der stilles i det civile samfund. Projektresultater Målet har været, at alle ansatte i hæren skulle deltage i en afklaring i dansk, regning og IT. Fritaget har dog været officerer, i militærjargon kaldet M 300 og M 400. Hvis nogen i disse grupper ønskede det, havde de mulighed for at deltage i testen. Det har også fra starten været et delmål, at de der blev testet til at være ordblinde, og de på de lave FVU trin meldte sig til undervisning i arbejdstiden. Det de foreløbige testresultater viser er, at ca. 30 % af de testede er i FVU og OBU målgruppen. Det er omtrent de samme procentsatser der gør sige gældende, når vi ser på behovet for IT opdatering. Umiddelbart er det vores overbevisning, at der på sigt bliver iværksat lignende aktiviteter for andre grene af forsvaret. Hvorvidt Netværkslokomotivet bliver inddraget i disse aktiviteter, er der endnu ikke truffet aftale om. Samarbejdet med forsvaret nåede vi målet med projektet? I hele projektperioden har der været et forbilledligt samarbejde med de involverede uddannelsesinstitutioner og de ansvarlige på kasernerne, som ofte har måttet arbejde under et vist pres, når aktiviteterne skulle flettes ind i øvelsesplaner, strukturændringer o.a. Der er i det forløbne år sket meget i Forsvaret/Hæren, og ofte har vores samarbejdspartnere på kaserne haft svært ved at overskue kalenderen mere end 14 dage frem. Vi nåede næsten målet, der er stadig et par enheder som af forskelige årsager ikke er blevet afklaret inden projektet sluttede ved udgangen af Det forberedende arbejde er dog gjort, og der er god kontakt mellem skolerne og de ansvarlige på kasernerne, og det er mit indtryk, at de sidste enheder kommer i gang i løbet af 1. halvår Den væsentligste årsag til vi ikke nåede helt i mål må nok tilskrives situationen i Ukraine, som medførte ekstra øvelsesaktiviteter for en del af personalet, ændret beredskab m.m. DIGITALE BORGERE, samarbejdet med biblioteker. Baggrund for samarbejdet og samarbejdet. Bibliotekerne har haft en målsætning om at stille hjælp til rådighed for borgerne i forbindelse med den digitaliserede borger, som iværksattes i efteråret I den forbindelse har Netværkslokomotivet haft et særligt samarbejde med biblioteket i Fredericia. Side 16

17 Netværkslokomotivet og Ordblindeforeningen er gået med i samarbejdet, med fokus på at informere om muligheder for kurser, hjælpeværktøjer, viden og netværke. Men også fokus på, at ordblindhed kommer på dagsordenen. Ordblindenetværket i Fredericia og Netværkslokomotivet. I 2014 har vi holdt 3 aftenarrangementer med besøgstal mellem 30 og 80 deltagere. I foråret holdt vi en oplysningsaften, hvor 6 ordblindeefterskoler var på besøg for at reklamere for deres tilbud. Der kom mange forældre og potentielle kursister. En informationsrig aften. I april var temaet Nota en repræsentant fra Nota og en bruger (Netværkslokomotivets Learning Angel se side 19 om Learning Angels) var på dagsordenen. I efteråret arrangerede vi et møde med repræsentanter fra Fredericia Kommunes Børn- og Ungeudvalg til dialog om Kommunens tilbud til primært ordblinde folkeskolelever. Der er var en god dialog og formanden for udvalget lovede at tage temaet op på et af de kommende udvalgsmøder. Ud over disse aftener, har der været holdt mindre kurser om apps, brug af I-pads m.v. tilbud fra Fredericia Bibliotek. LÆSNING OG KOMMUNIKTION I VIRKSOMHEDERNE LKV et 3F projekt. Netværkslokomotivet deltog i styregrupperne i projektet. 3F s store arbejde med at hente midler til området bar frugt, og det landsdækkende projekt Læsning og kommunikation i virksomhederne så dagens lys i november I den forbindelse blev NVL tilbudt plads i styregrupperne for region Midtjylland og region Syddanmark. LKV har i høj grad været med til at sætte fokus på området, og midlerne har i høj grad givet mulighed for at undersøge, om vi kan nå målgruppen på flere måder. Samspillet mellem skolerne og de faglige organisationer har båret frugt. I NVL har vi i projektet besøgt mange virksomheder og arrangeret temadage, Apps temadage og deltaget i udviklingsprojekter. Udvikling af IT-TEST I et af flere udviklingsprojekter har NVL i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Drift Herning udviklet en IT-test. I forbindelse med øgede krav til medarbejderne ved overgangen til digitaliseringen, blev det væsentligt at få et overblik over medarbejdernes IT kompetencer. www-it-testen.dk er nu afprøvet på en række virksomheder og foreløbigt er billedet at 1/3 af medarbejderne har utilstrækkelige IT kompetencer. side 2 og 3 beskriver forløbet Netværkslokomotivet opnåede også gode kontakter i projektet. NVL har i egenskab af aktiv medspiller i LKV projektet etableret mange partnerskaber, som efterfølgende giver udslag i nye samarbejder med arbejdsgiver og arbejdsorganisationer. Side 17

18 Senest med ATL (Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik) projektet hvor også LKV kommer til at spiller en central rolle Konklusion. I kommunen er man klar over, at det er en stor opgave at få alle borgere med, men man mener, at man er rigtigt godt på vej. Vores arbejde i 2014 har vist, at der er mange unge, der ikke er rigtig med på den digitale bølge, når tænkes konkret på at være digital borger. Der ligger fortsat en stor opgave i at få denne gruppe med. Vi arbejder videre med opgaven. NETVÆRKLOKOMOTIVETS FORSØGSMIDLER. Netværkslokomotivet har nu gennem et par år stillet forsøgsmidler, i portioner på op til kr., til rådigfor uddannelsesinstitutioner m.fl. efter ansøgning. Selvfølgelig forsøg, der ligger inden for Netværkslokomotivet formålsområder. Resultat at forsøgsmidlerne Se bilag side 28: afrapporteringen fra VIFIN omkring brug af forsøgsmidlerne Fremadrettet Der arbejdes på fortsat at stille forsøgsmidler til rådighed på samme præmisser som hidtil, idet vi dog vil bringe andre områder end sundhed i spil. Der arbejdes p.t. på et oplæg, der skal promovere matematikundervisningen. FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2013 var første gang Netværkslokomotivet deltog i Folkemødet. Det var en succes, så derfor deltog vi også i Forventninger til vores deltagelse i Folkemødet. Øge kendskabet til Netværkslokomotivet. Øge kendskabet til IT hjælpemidler for Ordblinde. Aktiviteterne. Deltagelse i Folkemødet skete i samarbejde med VEU-centre i Danmark. Konsulenter samt administrativ medarbejder deltog. Christian Bock, konsulent i it for ordblinde, var inviteret med, for at udbrede kendskabet til IT hjælpemidler Der blev afholdt forskellige former for events. Der var god kontakt til deltagerne på Folkemødet. Events blev afholdt som planlagt, dog blev events med Christian Bock tilpasset undervejs. Antallet af events, i det hele, gjorde det svært at fylde teltet til alle events. Side 18

19 Fremadrettet Vi bør højere grad skal deltage i andre events i 2015 for at øge kendskabet til Netværkslokomotivet. LEARNING ANGELS. Lidt historik. Learning Angels, som vi overtog ledelsen af fra Væksthuset/KompetenceMidt 1.0 blev fortsat under KompetenceMidt 2.0 under vores ledelse. Dette, at personer (Learning Angels), der selv havde været gennem processen fra negativ overfor kursusvirksomhed til positiv, står frem og fortæller omkring deres oplevelser, har vist sig at have en yderst motiverende effekt på medarbejderne på de arbejdspladser m.v. vi har besøgt. Learning Angel hos Niebuhr A/S, Ikast. Fremadrettet. På baggrund af den store succes vi har oplevet med Learning Angels, har vi i Netværkslokomotivet besluttet at forsætte den aktivitet også (ligesom vi også har implementeret pølsevognsprojektet ), efter at socialfondsprojektet er afsluttet i MOTIVATION TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. (Pølsevognen) Pølsevognens historie. Ideen til at medbringe en pølsevogn ved besøg på virksomheder blev lanceret i 2009 og implementeret som en aktivitet under socialfondsprojektet KompetenceMidt 1.0. Projektet blev revurderet ud fra indvundne erfaringer i forbindelse med lancering af det nye socialfondsprojekt KompetenceMidt 2.0 i 2012, hvorefter der blev lagt større vægt på, at formålet med projektet var motivation til efter- og videreuddannelse. Side 19

20 Filosofien bag projektet var, at ved at møde medarbejderne i øjenhøjde, ville vi kunne nedbryde mange af de barrierer, som specielt kortuddannede personer har overfor deltagelse i kursusaktiviteter. Netværkslokomotivet har sideløbende gennemført tilsvarende aktivitet i NVL s dækningsområde udenfor Region Midt og i forbindelse med offentlige virksomheder. Forventninger til projektet. Forventningerne til tiltaget med en pølsevogn har været, at flere kortuddannede og ikkekursusvante ville blive motiveret til deltagelse specielt i kurser i grundlæggende dansk og matematik. Derudover har arrangementerne på virksomhederne også haft til hensigt, at samle flere uddannelsesinstitutioner/faglige organisationer på en gang ved mødet med medarbejderne. Ved hovedparten af uddannelsesarrangementerne med pølsevognen som deltager, har der været indbudt og deltaget flere uddannelsesinstitutioner/faglige organisationer, så også uddannelsesmæssige perspektiver kunne blive klargjort for den enkelte medarbejder Pølsevognen hos Bent Jensen A/S Aulum Årets resultater. I løbet af 2014 har projektet besøgt medarbejdere på både offentlige og private virksomheder, ligesom projektet er blevet tilkaldt til mange specialarrangementer som f. eks. faglige organisationers arrangementer for tillidsrepræsentanter. Se statistikafsnittet Fig. 6 side 25, hvoraf den samlede aktivitet med pølsevognen fremgår. Vore analyser af besøgene på virksomhederne viser, at efter vi har gennemført hele den motivationsproces som ligger forud for konfrontationen med medarbejderne på virksomheden, så deltager omkring 60 70% i screening i dansk og matematik og omkring 20% fortsætter umiddelbart i kursusvirksomhed. Flere virksomheder uden tradition for efter-/videreuddannelse er efter vores besøg begyndt på en strategisk uddannelsesplanlægning. Problemfelter. Det, der nok har været vanskeligst i projektet, har været at fastholde rekvirerende uddannelsesinstitutioner på, at det var et bredt uddannelsesprojekt og ikke smalt og alene med henblik på de kursustilbud uddannelsesinstitutionen måtte have til deltagerne. Så der vil formodentlig også fremover være behov for at holde uddannelsesinstitutionerne fast på, at det er et bredt motivationsarrangement, når vi tager pølsevognen med. Implementering efter Kompetencemidt 2.0 slut. Mange uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer efterspørger, også efter at KompetenceMidt 2.0 er afsluttet som projekt, hjælp til motivation af medarbejderne til efter- /videreuddannelse og på den baggrund har Netværkslokomotivet besluttet at videreføre Side 20

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. December 2009 nr. 24

Nyhedsbrev. December 2009 nr. 24 Nyhedsbrev December 2009 nr. 24 I slutningen af oktober måned fik Netværkslokomotivet meddelelse fra Undervisningsministeriet om, at netværkets ansøgning til SATS-puljemidlerne er imødekommet. Det var

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2012 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Indholdsfortegnelse Side 3 Konklusion 4 1 Netværkslokomotivets årspris 2012 gik til Alfa Laval i Kolding 5

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Skarp Skriftlig Faglighed

Skarp Skriftlig Faglighed Skarp Skriftlig Faglighed Præsentation af Kompetenceudviklingsprojekt på Statsfængslet Midtjylland. Projektet er udviklet i samarbejde med: Netværkslokomotivet Kompetencesekretariatet (SCK) Herning HF

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven.

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven. Udbyder VUC Nordjylland På sporet 8 9000 Aalborg vuc@vucnordjylland.dk Tilbudsgiver Navn: LOF Himmerland LOF Vesthimmerland, LOF Rebild og LOF Mariagerfjord er 3 selvstændige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Nyhedsbrev. Jane Hansen modtager nystiftet pris. Oktober 2008 nr. 20

Nyhedsbrev. Jane Hansen modtager nystiftet pris. Oktober 2008 nr. 20 Netværks- lokomotivet Nyhedsbrev Oktober 2008 nr. 20 Jane Hansen modtager nystiftet pris Jane Hansen fra Korsvej Mejeri (Arla) fik en helt nystiftet TR-pris. Prisen, der er et rejse- og studielegat på

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn

Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Årsrapport 2010 om FVU og Ordblinde til VUC Fyn fra AOF Center Fyn Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Side 3 2 Antal kursister på FVU Side 3 3 Antal årskursister på FVU Side 3 4 Antal kursister på ordblinde

Læs mere

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU

FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU www.eva.dk FVU og de svage læsere - deltagerprofil og progression på FVU Odense, 23. august 2016 v. Christina Laugesen og Sia Hovmand Sørensen Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig

Læs mere