RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING... 6 INTERNE AKTIVITETER I 2014... 7"

Transkript

1 Evaluering af Netværkslokomotivet 2014

2 INDHOLD: RESUMÉ - KONKLUSION... 4 INDLEDNING INTERNE AKTIVITETER I ÅRSPRIS Lidt om årsprisen og dens historie Virsomheder, der indtil nu har fået vores årspris:... 7 Kriterier for modtagelse af årsprisen... 7 Effekt af Årsprisen NYE KOMMUNER udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde Historik omkring udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde Effekt af indsatsen Erfaringer gjort i DIGITAL MARKEDSFØRING... 9 Baggrund for indsatsområdet Aktivitetsomfanget i Årets resultater Var der noget, vi ikke nåede? Indsatsområder i 2015 erfaring fra SERVICERING AF IT-SAMFUNDET Volumen i Indsatsområder i BOOKER Effekt af bookerens arbejde i IDÉ OG FORMIDLINGSCENTRET I NetværkØst et nyt Netværkslokomotiv? Baggrund Netværkslokomotivets rolle ved etablering af det nye netværk Lykkedes det? UDADRETTEDE AKTIVITETER I RegionMidt Opsøgende virksomhed hos Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle, Fredericia- og Koldingområdet Baggrund for opgaven Effektmål Årets resultater nåede mål Side 2

3 Perspektiv KIRKEGÅRDENE indsats omkring FVU/OBU Erfaringer FORSVARET - Almen kvalificering af Hærens personel Historik Projektresultater Samarbejdet med forsvaret nåede vi målet med projektet? DIGITALE BORGERE, samarbejdet med biblioteker Baggrund for samarbejdet og samarbejdet Ordblindenetværket i Fredericia og Netværkslokomotivet LÆSNING OG KOMMUNIKTION I VIRKSOMHEDERNE LKV et 3F projekt Udvikling af IT-TEST Netværkslokomotivet opnåede også gode kontakter i projektet Konklusion NETVÆRKLOKOMOTIVETS FORSØGSMIDLER Resultat at forsøgsmidlerne Fremadrettet FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM Forventninger til vores deltagelse i Folkemødet Aktiviteterne Fremadrettet LEARNING ANGELS Lidt historik Fremadrettet MOTIVATION TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. (Pølsevognen) Pølsevognens historie Forventninger til projektet Årets resultater Problemfelter Implementering efter Kompetencemidt 2.0 slut ORDBLINDEUGEN Effekt af uge STATISTIKKER - oversigt AFRAPPORTERING FRA VIFIN VEDR. ANVENDTE FORSØGMIDLER:. 28 Side 3

4 RESUMÉ KONKLUSION Årets evaluering har vi valgt at systematisere, sådan at indsatsområderne behandles i tre forskellige afsnit: Interne aktiviteter i 2014, Idé og formidlingscentret i 2014 og Udadrettede Aktiviteter. Interne Aktiviteter Det digitale Danmark har i høj grad været bestemmende for de strategier, som vi i Netværkslokomotivet (NVL) har lagt og fulgt i 2014: NVL har opgraderet sin digitale profil, og sin digitale kommunikationsform i løbet af året. For at styrke kommunikationen har NVL fået lavet en ny og tidssvarende hjemmeside, ligesom NVL nu også er repræsenteret på FaceBook og LinkedIn. Opgaven bliver nu at få markedsført blandt nuværende og kommende brugere af NVL, at vi er på højde med den digitale udvikling, og at man kan kommunikere med os på de vilkår, som man forventer af en tidssvarende organisation. Så der har vi et klart indsatsområde i Som noget nyt har vi etableret udlån, i forbindelse med undervisning, af ipads som supplement til vores, snart mangeårige, servicering af undervisning med bærbare pc er. Der har stadig været bud efter NVL som samarbejdspartner, idet to nye kommuner er blevet medlemmer: Vejen kommune og Holstebro kommune, så NVL nu har samarbejde med 13 kommuner i Jylland og på Fyn. Det har betydet en ekstra indsats at etablere os i de nye kommuner, og det betyder fortsat en ekstra indsats i de nye kommuner at servicere dem på NVL s sædvanlige høje niveau. Idé og formidlignscentret Vores hensigt med Idé og Formidlingscentret er at stille de redskaber, som NVL har udviklet, til rådighed for interessenter uden for vores dækningsområde: Det er så sket til fulde, idet vi i løbet af 2014 har været med til at starte NetværkØst. NetværkØst består af tre ildsjæle i Københavnsområdet, som alle arbejder med voksenuddannelse og har særlig fokus på FVU og OBU. Netværket har stor opbakning fra DI og 3F. Netværkslokomotivet sidder med i en baggrundsgruppe sammen med initiativtagerne og repræsentanter fra DI og 3F. Netværket er i starten mest aktivt i Storkøbenhavnsområdet, men vil på sigt dække hele Sjælland. Derudover har Idé og formidlingscentret støttet ved en del motivationsarrangementer uden for vores dækningsområde. Udadrettede aktiviteter I 2014 har NVL haft et nært samarbejde med offentlige organer, idet vi har samarbejdet med Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle-, Fredericia- og Koldingområdet, Forsvaret, Kirkeministeriet, bibliotekerne og Region Midt om information om FVU og OBU. Statens uddannelsesinstitutioner: Vi skulle informere om FVU og OBU og tilbyde nøglepersonkurser, informationsmøder, afklaring af målgruppen og efterfølgende tilbyde kurser i 18 institutioner. Målgruppen var teknisk- servicepersonale. Forsvarets mål har været, at alle ansatte i hæren, skulle deltage i en afklaring i dansk, regning og IT. Fritaget har dog været officerer. Dette mål har NVL været med til at få gennemført ved support af både forsvar og uddannelsesinstitutionerne, som blev bedt om at deltage. Side 4

5 Projektet er afsluttet med udgangen af 2014 og i øjeblikket ved at blive evalueret, men allerede nu kan siges, at holdningen er at udbrede aktiviteten til øvrige værn. Der træffes senere endelig beslutning. Kirkeministeriet har haft til hensigt at få opkvalificeret medarbejderne ved kirkegårdene i dansk. For at få startet på arbejdet, udvalgte man Vejle, Herning og Viborg stift til forsøgsområder og bad NVL være behjælpelige med at organisere og motivere. Der blev gjort gode erfaringer i arbejdet med kirkegårdene i de udvalgte områder. Bibliotekerne har haft en målsætning om at stille hjælp til rådighed for borgerne i forbindelse med den digitaliserede borger. I den forbindelse har Netværkslokomotivet haft et særligt samarbejde med biblioteket i Fredericia udover samarbejde med biblioteker i mange af kommunerne i NVLs dækningsområde Netværkslokomotivet og Ordblindeforeningen er gået med i samarbejdet, med fokus på at informere om muligheder for kurser, hjælpeværktøjer, viden, netværke. Men også fokus på, at ordblindhed kommer på dagsordenen. I Region Midt har NVL deltaget som projekthaver (pølsevognsprojektet) i forbindelse med EUsocialfondsprojektet KompetenceMidt 2.0. Projektet målrettet motivering af medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder, i regionen, mhp. motivation til efter- og videreuddannelse. Projektsamarbejdet blev indledt i 2009 og er nu sluttet ved socialfondsprojektets afslutning. Der er i projektperioden blevet høstet rigtig gode erfaringer omkring, hvordan målet nås, og de indhøstede erfaringer er nu implementeret i NVLs tilbud, og mange uddannelsesinstitutioners tilbud, til virksomheder i vores dækningsområde. LKV-projektet et 3F projekt omkring Læsning og kommunikation i virksomhederne. Netværkslokomotivet deltog i styregrupperne i projektet. I løbet af projektperioden har NVL, udover almindelig deltagelse med sin ekspertise på FVU-området, i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Drift Herning udviklet en IT-test. NVL deltog igen i Folkemødet på Bornholm i juni måned. Deltagelse i Folkemødet skete i samarbejde med VEU-centre i Danmark. Det var anden gang NVL deltog, og vi drager stadig erfaringer, så vi i endnu højere grad kan nå målet ved deltagelse; at få udbredt kendskabet til FVU/OBU-problematikken og til Netværkslokomotivet. Disse erfaringer indarbejdes naturligvis i forhold til deltagelse i Konklusion. Vi tager stadig ved lære og har således erfaret, at inden for flere indsatsområder kan og skal vi udvikle NVL og NVLs indsats; vi skal specielt styrke kendskabet til vores nye kommunikationsformer, vi skal specielt have tilpasse vores indsats på Folkemødet. Der ligger fortsat en opgave i at implementere NVL i de nye medlemskommuner. Og der er stadig en stor opgave i at implementere brugen af ipads og apps i forbindelse med grundlæggende læsning/skrivning og matematik. Vedr. vores basisydelse, udbredelse af kendskabet til og brugen af FVU/OBU blandt kortuddannede kan vi konstatere, at der stadig er en klar effekt (se statistikafsnittet) af den indsats NVL gør i sit dækningsområde, og det leder frem til, at vi fortsat skal arbejde ad den vej. Virksomheder og udd.institutioner, i vores område bruger NVL qua neutralt og uafhængigt netværk, og der sker en positiv udvikling på de virksomheder NVL har været sparringspartner for. Så aktiviteter med opsøgende virksomhed på arbejdspladserne, sparringspartner for offentlige og private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, deltager i arrangementer som Ordblindeugen, samarbejde med biblioteker, servicering med Learning Angels og Booker vil vi fortsætte med i uformindsket omfang, ligesom vores tiltag med at stille forsøgsmidler til rådighed for vores interessenter (se bilag) også vil være prioriteret højt i det kommende arbejdsår. Side 5

6 INDLEDNING. Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner i Region Syd- og Midtjylland. Netværkets overordnede formål er at udbrede kendskabet til, at der i næsten alle virksomheder er medarbejdere i FVU-målgruppen (dvs. der har læse-, stave- eller regneproblemer,) og at det kan betale sig at gøre noget for dem. Netværket blev oprettet i 1997 på initiativ af en mindre gruppe virksomheder i Kolding, men har siden udvidet sit geografiske dækningsområde gradvist. Medlemstallet af NVL har været stigende siden opstarten, således var der i medlemmer, 2011 ca. 350 og i 2014 ca. 640 medlemmer. NVL er forankret i Børn- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune under Uddannelse & Læring. NVL støttes af satspuljemidler fra Undervisningsministeriet, samt gennem økonomisk støtte fra Middelfart, Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Herning og Holstebro Kommuner. Og fra 2015 desuden af Vejen kommune. NVL ledes af en styregruppe sammensat af udpegede og valgte repræsentanter. De udpegede repræsenterer arbejdsmarkedets parter, Beskæftigelsesregionerne (Syd og Midt), uddannelsesinstitutioner, Ordblindeforeningen, Vejle kommune samt øvrige medlemskommuner, derudover vælges 8 medlemmer af medlemsvirksomhederne (både ledelses- og medarbejderrepræsentanter). Endelig er der lokale arbejdsgrupper i 9 kommuner bestående af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og virksomhederne i området, som samarbejder om afdækningen af virksomhedernes behov for og tilrettelæggelse af kurser i lokalområdet, samt tilrettelæggelse af andre lokale aktiviteter. Netværkslokomotivets sekretariat har pt. 6 konsulenter samt 2 administrative medarbejder tilknyttet. Desuden er der tilknyttet en freelance mødebooker på deltid. NVL s primære opgave er at yde uafhængig vejledning og rådgivning om dansk, regning, engelsk og IT på grundlæggende niveau samt at medvirke til iværksættelse af kursusvirksomhed inden for følgende områder: Læse-, stave- og regnekurser for medarbejdere i netværkets medlemsvirksomheder Kurser for nøglepersoner, ledere, uddannelsesansvarlige og tillidsrepræsentanter i, hvordan de finder og motiverer medarbejdere, der har brug for et kursus i almene skolekundskaber Kurser for virksomheder i at skrive forståelige meddelelser om f.eks. sikkerhed, manualer og andre interne skrivelser, så de forstås af målgruppen Kurser for tosprogede medarbejdere i dansk sprog og kultur målrettet efter den enkelte arbejdsplads behov Nærværende evaluering er udarbejdet af Netværkslokomotivet i februar Evalueringen uddybes gerne, hvilket kan ske ved henvendelse til Netværkslokomotivets konsulenter. Side 6

7 INTERNE AKTIVITETER I 2014 ÅRSPRIS. Lidt om årsprisen og dens historie. Netværkslokomotivet har siden 2007 uddelt en Årspris. Ideen bag initiativet er, at vi vil gøre endnu mere opmærksom på vigtigheden i at have fokus på FVU og OBU. Uddelingen af Årsprisen giver opmærksomhed omkring den virksomhed, der ved at fokusere til FVU/OBU modtager prisen. Uddelingen af Årsprisen ansporer forhåbentlig andre virksomheder til at gøre noget ekstra på området. Og endelig giver uddeling af Årsprisen anledning til omtale i de lokale medier og derved yderligere fokus på FVU/OBU. Virsomheder, der indtil nu har fået vores årspris: 2007 Spæncom A/S 2008 ARLA 2009 Siemens Wind Power F Vejle og MFJens Vibjerg 2011 Driftsgården Horsens 2012 ALFA LAVAL Kolding 2013 Plejen Fredericia 2014 Melgaard Kolding Årsprisen 2014 gik til Melgaard miljø as Kriterier for modtagelse af årsprisen Virksomheden har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk-, sprog-, IT- og/eller regnekundskaberne hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund end dansk. Virksomheden har været med til at formidle virksomhedens erfaringer videre til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl. Virksomheden deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets ideer og erfaringer videre til andre virksomheder, organisationer m.fl. Effekt af Årsprisen. Det er vanskeligt at måle om det er rigtigt at Årsprisen har en effekt - det kunne være en mulighed at spørge de virksomheder, der har fået den, om hvordan de efterfølgende har oplevet det/brugt tildelingen, Men uomtvisteligt er det, at Årsprisen er et af trækplastrene på vores Årsmøde, så alene af den grund, ser vi den som en god investering. Om virksomhedsbesøg se statistikafsnittet fig. 8 side 26. Side 7

8 NYE KOMMUNER udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde. Historik omkring udvidelse af Netværkslokomotivets dækningsområde. I forbindelse med ansøgning for blev vi af styregruppen, Folketinget og skolerne opfordret til at udvide NVL s geografi og undersøge muligheden for om Vejen og Holstebro kommuner kunne være interesseret i at komme med i netværket Netværkslokomotivets dækningsområde markeret med grå farve: Side 8

9 Effekt af indsatsen. Ved udgangen af 2014 er der etableret samarbejde med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og i begge nye kommuner er ca. 50 virksomheder besøgt i Der er givet positiv tilsagn politisk om medfinansiering fra begge kommuner. I Vejen kommune er der oprettet en arbejdsgruppe. Vejen Kommune: Der er opnået følgende: Arbejdsgruppe, virksomhedsbesøg, medlemmer, temadage, apps cafe og medfinansiering Vejen Kommune: Medfinansiering er først gældende fra 2015 I Holstebro kommune har 3F og NNF, været utrolig imødekommende, og det har medført at der allerede er gennemført en række nøglepersonskurser og aktiviteter er planlagt på flere virksomheder. I Holstebro kommune oplever vi meget positive og imødekommende virksomheder. Vi oplever at virksomhederne er mere handlingsorienteret end gennemsnittet, og har allerede aftalt konkrete aktiviteter med en række virksomheder. Holstebro kommune er medfinansierende fra og med 2014 Erfaringer gjort i 2014 Generelt må de faglige organisationer tilskrives en stor del af æren i Holstebro, fordi de mange gange er med til at åbne døre på virksomheder. Når vi kommer som uvildige og uafhængige har begge parter synergi af samarbejdet. NVL opleves ikke som en sælgende organisation og de faglige organisationer kan få sat uddannelse på dagsordenen. DIGITAL MARKEDSFØRING Baggrund for indsatsområdet. Digitalisering, digital markedsføring og brugen af de sociale medier er kommet for at blive. Det er og bliver stadig en større del af danskernes dagligdag både hos virksomhederne og i de danske hjem. Netværkslokomotivet har i en årrække gjort brug af vores hjemmeside som eneste web kanal. For at kunne følge med udviklingen samt møde og kommunikere online med vores målgruppe, har vi i 2014 valgt Digital markedsføring som et af de indsatsområder vi vil have fokus på. Netværkslokomotivet på LinkedIn Side 9

10 Aktivitetsomfanget i I 2014 har vi fået udarbejdet et nyt design og et mere struktureret og målrettet indhold til vores hjemmeside Netværkslokomotivets nye hjemmeside. Vi har derudover i 2014 fået lavet en Facebookside og en LinkedIn profil, I forbindelse med arbejdet omkring vores hjemmeside, har vi lavet en mere dybdegående undersøgelse blandt vores målgruppe og brugere, for at få et indblik i, hvad deres behov og efterspørgsel er. Derud fra har vi kunne målrette indholdet til vores hjemmeside på bedst mulige måde. For at sikre, at vi skaber ensformighed i de budskaber, vi sender ud, når vi kommunikerer via relevante kanaler omkring digital markedsføring og anden form for kommunikation, har vi valgt at udarbejde en kommunikationsstrategi. Strategien definerer, hvilke kanaler, der understøtter og skaber synlighed om Netværkslokomotivets arbejde, samt opsætter rammerne for, hvad der kommunikeres. Formålet med kommunikationsstrategien er at sætte fokus på, hvad der skal prioriteres i kommunikationen fra Netværkslokomotivet. Der vil sideløbende være forskellige lokale projekter, der skal kommunikeres, og som vil understøtte de overordnede kommunikationsudfordringer. Et højere fokus på kommunikation skal dermed også sikre, at der kontinuerligt bliver kommunikeret, så Netværkslokomotivet bliver endnu mere synligt i medierne. Årets resultater. Vi har i 2014 nået de mål omkring digital markedsføring, som vi havde sat os, på trods af at grundarbejdet med kommunikationsstrategien og arbejdet med vores nye hjemmeside var mere omfattende, end vi i første omgang havde forventet. Side 10

11 Var der noget, vi ikke nåede? Vi har ikke fået markedsført vores nye hjemmeside, Facebookside og LinkedInside på den ønskede måde, da de først blev lanceret til vores Fællesdag for vores styregruppe, arbejdsgrupper og samarbejdspartner d. 4. dec Grunden til, at vi ikke var klar med lanceringen før, var det mere omfattende grundarbejde omkring vores kommunikationsstrategi samt forarbejdet på den nye hjemmeside. Indsatsområder i 2015 erfaring fra Der skal i højere grad sættes fokus på en mere målrettet markedsføring af vores nye hjemmeside, Facebookside og LinkedIn. Derudover skal vi i højere grad arbejde mere målrettet, struktureret og fokuseret med de sociale medier og vores digitale markedsføring, hvor vi skal bruge vores kommunikationsstrategi som fundament og udgangspunkt. SERVICERING AF IT-SAMFUNDET. IT bliver en stadig større del af hverdagen på virksomhederne, og fylder derfor også mere på efteruddannelserne. Udlån af pc er har været en service fra Netværkslokomotivet i en del år med stor succes. I 2014 blev tilbuddet udvidet med udlån af IPad. Netværkslokomotiver forventer en fortsat stigning i efterspørgsel af IPad og pc er til lån ved kurser på virksomhederne. Volumen i Aller pc er er opdateret med Win 7, de ældste er udskiftet med nye, så vi nu har ca. 200 stk. til udlån. Der er også tilbud om 8 printere til udlån. Vi har anskaffet 60 IPads, som har installeret de Apps til brug for folk med læse stave problemer. Med hensyn til udlån af pc er er målet nået, idet de fleste har været udlånt hele tiden. Lån af IPads var svagt i starten, men blev dog bedre i efteråret. I 2014 har der været udlånt pc er til 537 personer og ipads til 40 personer. Se fig. 10 side 27. Der er afholdt Apps kurser samt Apps caféer Apps café og kursus har været i samarbejde med LKV og AOF Indsatsområder i 2015 Apps kurser og Apps café var ikke så godt besøgt som forventet; markedsføringen af Apps cafeer var ikke intens nok, hvorfor det vil være et indsatsområde i 2015, ligesom vi i højere grad vil arbejde med personlig markedsføring. Side 11

12 BOOKER En af måderne vi får kontakt til virksomhederne på og får gjort dem opmærksomme på, hvad vi i Netværkslokomotivet tilbyder, er ved at anvende en Booker: bookeren kontakter, efter aftale med os, enkeltvirksomheder og aftaler møde med en af netværkslokomotivets konsulenter på virksomheden. Efterfølgende er vejen så banet for konsulenten, der tager på besøg på virksomheden, laver oplæg omkring FVU m.v. og forslag til planlægning af tiltag til kompetenceløft. Effekt af bookerens arbejde i I 2014 gennemførte bookeren 800 virksomhedskontakter, og disse kontakter førte til aftaler om 260 førstegangsmøder på virksomhederne Et flot resultat, når henses til, at virksomhederne alle blev spontant kontaktet, og at der ikke forlods var indikationer af, at virksomhederne skulle være specielt interesserede i kontakt omkring FVU/OBU. IDÉ OG FORMIDLINGSCENTRET I 2014 NetværkØst et nyt Netværkslokomotiv? Baggrund. I løbet af 2014 har Netværkslokomotivet været med til at starte NetværkØst. NetværkØst består af tre ildsjæle i Københavnsområdet, som alle arbejder med voksenuddannelse og har særlig fokus på FVU og OBU. Netværket har stor opbakning fra DI og 3F. Netværkslokomotivet sidder med i en baggrundsgruppe sammen med initiativtagerne og repræsentanter fra DI og 3F. Netværket er i starten mest aktivt i Storkøbenhavnsområdet, men vil på sigt dække hele Sjælland. Netværkslokomotivets rolle ved etablering af det nye netværk. Netværkslokomotivets opgaver er at yde gode råd i opstartsfasen og give vores erfaringer videre. Vi er med til at idéudveksle ideer til temaer for medlemsmøder, ligesom vi deltager i møderne. Vi videregiver vores netværkskontakter på Sjælland og Københavnsområdet. Vi rådgiver og videregiver kontakter til politikere, organisationer m. fl. i f. m. muligheder for at søge økonomisk tilskud til driften af netværket. I løbet af 2014 har der været holdt 2 medlemsmøder, hvoraf Netværkslokomotivet via vores medlemsvirksomhed Arla var med til at planlægge det første hos Arla i Ishøj. Side 12

13 NetværkØst har pr ca. 20 medlemmer, og der kommer løbende flere med. NetværkØst har fået opgaver i forbindelse med LKV projektet (se side 17 om LKV). Ligeledes har netværket lige fået en større landsdækkende opgave indenfor transport- og logistikbranchen via ATL, TSU og 3F. I forbindelse hermed er der indgået en aftale om, at Netværkslokomotivet udfører det opsøgende arbejde i de 13 kommuner i vores dækningsområde. Lykkedes det? Der er i løbet af 2014 etableret et velfunderet NetværkØst. Via diverse enkeltopgaver er der delvis finansiering af projektet. Der arbejdes videre med at finde en mere permanent finansiering af netværket. Ligesom der løbende arbejdes på at få flere medlemmer af netværket. UDADRETTEDE AKTIVITETER I 2014 RegionMidt I Netværkslokomotivet indledte vi et samarbejde med Væksthuset i Region Midt med udgangspunkt i socialfondsprojektet KompetenceMidt 1.0. Samarbejdet var planlagt til afslutning med udgangen af Samarbejdet blev forlænget til udgangen af 2011 og fortsatte derefter omkring socialfondsprojektet Kompetencemidt 2.0, der gik i gang ved starten af Da projekt KompetenceMidt med udgangen af 2014 er blevet endeligt afsluttet, er Netværkslokomotivets rolle i det samarbejde også endeligt ophørt. Samarbejdet omfattede gennem perioden følgende projekter: Uddannelse i øjenhøjde, Motivation til efter- og videreuddannelse ( pølsevognsprojekterne, nærmere behandlet side 19 og i statistikafsnittet Fig. 6) og Learning Angels (nærmere behandlet side 19). Der har i efteråret været kontakter med Region Midt om fornyet samarbejde i anden sammenhæng, men der er ikke p.t. truffet endelige aftaler. Side 13

14 Opsøgende virksomhed hos Statens uddannelsesinstitutioner i Vejle, Fredericia- og Koldingområdet.. Baggrund for opgaven. Vi fik i 2014 opgaven fra Statens Kompetencecenter om at opsøge ovennævnte uddannelsesinstitutioner, i alt 18 institutioner. Vi skulle informere om FVU og OBU og tilbyde nøglepersonkurser, informationsmøder, afklaring af målgruppen og efterfølgende tilbyde kurser. Målgruppen var teknisk- servicepersonale Effektmål. Der er indgået en kontrakt med Kompetencecentret og der er indskrevet følgende succeskriterier: At halvdelen af de kontaktede virksomheder tager imod tilbuddet om et møde. At der er opnået større viden om og opmærksomhed om mulighederne inden for uddannelsessystemet ift. Almen opkvalificering. At der afholdes 1-2 nøglepersonkurser. At der gennemføres 2-3 informationsmøder. At der bliver gennemført FVU-afklaringer på 60% af arbejdspladserne. At de afklarede medarbejdere i FVU-målgruppen tilmelder sig i undervisning. Årets resultater nåede mål. Ud af de 18 virksomheder er 16 besøgt Der er holdt ét nøglepersonkursus Der er holdt 3 informationsmøder inkl. pølsevognsarrangement Der er p.t. afklaret alle medarbejdere på 3 institutioner Da nogle institutioner først har valgt at sætte initiativer i gang hen over årsskiftet/ i det nye år, ved vi ikke helt, hvor mange, der vælger informationsmøder og afklaringer. Hvor mange der deltager i kurser m.v. Perspektiv Opgaven løber også ind i 2015, og med de mål, der allerede er nået, er der ingen tvivl om, at den samlede aftale bliver opfyldt. Side 14

15 KIRKEGÅRDENE indsats omkring FVU/OBU Kirkeministeriet har af flere omgange forsøgt at få opkvalificeret medarbejderne ved kirkegårdene i dansk, dog uden den store succes. Styregruppen besluttede derfor i 2013 at give det en sidste chance. Desårsag valgte man ansættelse af 3 konsulenter til det opsøgende arbejde, Afholdelse af Nøglepersonkursus samt 3 screeningsmøder. Desuden sørgede Kirkeministeriet for udarbejdelse af informationsmateriale, blandt andet interview med Kirkeministeren, samt udsendelse af disse. Vejle, Herning og Viborg stift blev udvalgt som forsøgsområder. Resultatet blev afholdelse af nøglepersonkursus hvor konsulenter blev klædt på. Der blev afholdt 4 screeningsmøder mod planlagt 3. Så i forhold til projektet blev målet nået. Erfaringer. Erfaringen siger, at ved fremtidige projekter er det vigtigt at det er samme skoletype, der er involveret, og af de opsøgende konsulenter er lokalkendte. FORSVARET - Almen kvalificering af Hærens personel. Historik Inspiration fra forskellige FVU aktiver på andre statslige arbejdspladser medførte, at forsvarets organisationer i 2012, valgte at sætte fokus på de almene kvalifikationer i dansk, regning og IT, i første omgang for Hærens Personel. Projektet er blevet afviklet i samarbejde med relevante FVU afdelinger, AMU Centrene fra hhv. Fyn og Nordjylland, konsulentfirmaet Marsmerkur, Kompetencesekretariatet samt Netværkslokomotivet. For af få et ens tilbud til kasernerne, uanset hvor de er placeret i Danmark, blev udarbejdet samarbejdsaftaler mellem Hærens operative Kommando (HOK) og hhv. VUC og AMU Centrene. Det betød blandt andet fælles fodslaw i forhold til holdstørrelser, tilbagemeldinger m.m. Der blev afholdt planlægningsmøder og informationsmøder på kasernerne, inden uddannelsesinstitutionerne gik i gang med afklaringen og individuel tilbagemelding i FVU læsning og matematik samt IT, herefter kaldet DO-IT test. Side 15

16 Formålet med aktiviteterne har overordnet været, at give dem, som måtte have behov herfor, mulighed for at få opdateret de almene færdigheder, så de blev bedre rustet til at klare udfordringerne i militæret, og de krav, der stilles i det civile samfund. Projektresultater Målet har været, at alle ansatte i hæren skulle deltage i en afklaring i dansk, regning og IT. Fritaget har dog været officerer, i militærjargon kaldet M 300 og M 400. Hvis nogen i disse grupper ønskede det, havde de mulighed for at deltage i testen. Det har også fra starten været et delmål, at de der blev testet til at være ordblinde, og de på de lave FVU trin meldte sig til undervisning i arbejdstiden. Det de foreløbige testresultater viser er, at ca. 30 % af de testede er i FVU og OBU målgruppen. Det er omtrent de samme procentsatser der gør sige gældende, når vi ser på behovet for IT opdatering. Umiddelbart er det vores overbevisning, at der på sigt bliver iværksat lignende aktiviteter for andre grene af forsvaret. Hvorvidt Netværkslokomotivet bliver inddraget i disse aktiviteter, er der endnu ikke truffet aftale om. Samarbejdet med forsvaret nåede vi målet med projektet? I hele projektperioden har der været et forbilledligt samarbejde med de involverede uddannelsesinstitutioner og de ansvarlige på kasernerne, som ofte har måttet arbejde under et vist pres, når aktiviteterne skulle flettes ind i øvelsesplaner, strukturændringer o.a. Der er i det forløbne år sket meget i Forsvaret/Hæren, og ofte har vores samarbejdspartnere på kaserne haft svært ved at overskue kalenderen mere end 14 dage frem. Vi nåede næsten målet, der er stadig et par enheder som af forskelige årsager ikke er blevet afklaret inden projektet sluttede ved udgangen af Det forberedende arbejde er dog gjort, og der er god kontakt mellem skolerne og de ansvarlige på kasernerne, og det er mit indtryk, at de sidste enheder kommer i gang i løbet af 1. halvår Den væsentligste årsag til vi ikke nåede helt i mål må nok tilskrives situationen i Ukraine, som medførte ekstra øvelsesaktiviteter for en del af personalet, ændret beredskab m.m. DIGITALE BORGERE, samarbejdet med biblioteker. Baggrund for samarbejdet og samarbejdet. Bibliotekerne har haft en målsætning om at stille hjælp til rådighed for borgerne i forbindelse med den digitaliserede borger, som iværksattes i efteråret I den forbindelse har Netværkslokomotivet haft et særligt samarbejde med biblioteket i Fredericia. Side 16

17 Netværkslokomotivet og Ordblindeforeningen er gået med i samarbejdet, med fokus på at informere om muligheder for kurser, hjælpeværktøjer, viden og netværke. Men også fokus på, at ordblindhed kommer på dagsordenen. Ordblindenetværket i Fredericia og Netværkslokomotivet. I 2014 har vi holdt 3 aftenarrangementer med besøgstal mellem 30 og 80 deltagere. I foråret holdt vi en oplysningsaften, hvor 6 ordblindeefterskoler var på besøg for at reklamere for deres tilbud. Der kom mange forældre og potentielle kursister. En informationsrig aften. I april var temaet Nota en repræsentant fra Nota og en bruger (Netværkslokomotivets Learning Angel se side 19 om Learning Angels) var på dagsordenen. I efteråret arrangerede vi et møde med repræsentanter fra Fredericia Kommunes Børn- og Ungeudvalg til dialog om Kommunens tilbud til primært ordblinde folkeskolelever. Der er var en god dialog og formanden for udvalget lovede at tage temaet op på et af de kommende udvalgsmøder. Ud over disse aftener, har der været holdt mindre kurser om apps, brug af I-pads m.v. tilbud fra Fredericia Bibliotek. LÆSNING OG KOMMUNIKTION I VIRKSOMHEDERNE LKV et 3F projekt. Netværkslokomotivet deltog i styregrupperne i projektet. 3F s store arbejde med at hente midler til området bar frugt, og det landsdækkende projekt Læsning og kommunikation i virksomhederne så dagens lys i november I den forbindelse blev NVL tilbudt plads i styregrupperne for region Midtjylland og region Syddanmark. LKV har i høj grad været med til at sætte fokus på området, og midlerne har i høj grad givet mulighed for at undersøge, om vi kan nå målgruppen på flere måder. Samspillet mellem skolerne og de faglige organisationer har båret frugt. I NVL har vi i projektet besøgt mange virksomheder og arrangeret temadage, Apps temadage og deltaget i udviklingsprojekter. Udvikling af IT-TEST I et af flere udviklingsprojekter har NVL i samarbejde med Herning Bibliotekerne og Drift Herning udviklet en IT-test. I forbindelse med øgede krav til medarbejderne ved overgangen til digitaliseringen, blev det væsentligt at få et overblik over medarbejdernes IT kompetencer. www-it-testen.dk er nu afprøvet på en række virksomheder og foreløbigt er billedet at 1/3 af medarbejderne har utilstrækkelige IT kompetencer. side 2 og 3 beskriver forløbet Netværkslokomotivet opnåede også gode kontakter i projektet. NVL har i egenskab af aktiv medspiller i LKV projektet etableret mange partnerskaber, som efterfølgende giver udslag i nye samarbejder med arbejdsgiver og arbejdsorganisationer. Side 17

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere