Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark"

Transkript

1 Bacheloropgave i Ledelse 1. maj 2010 Optimering af Danish Crown s produktionssetup i Danmark Forfatter: Anders Krantz Kristensen Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Daniel Andreas Fischer Eksamensnummer: HA-international (engelsk) U30int Vejleder: Anders McIlquham-Schmidt Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Indholdsfortegnelse MODELOVERSIGT... 4 ABSTRACT... 5 DEL 1 INDLEDNING INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING METODE SYNSVINKEL AFGRÆNSNING DISPOSITION KILDEKRITIK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE DEL 2 EKSTERN ANALYSE OMVERDENSANALYSE ILC KEY FACTORS FOR SUCCES BRANCHEANALYSE Nye udbydere Substituerende produkter Køberne Leverandørerne Konkurrencesituationen Kritik af Porters model Opsummering af Porters Five Forces DEL 3 INTERN ANALYSE AFGRÆNSNING AF INTERN ANALYSE INDGÅENDE LOGISTIK Historisk placering

3 3.3 PRODUKTION UDGÅENDE LOGISTIK DEL 4 VISION OG MISSION VISION MISSION DEL 5 SWOT...54 DEL 6 STRATEGI OG PERSPEKTIVERING STRATEGI PERSPEKTIVERING TIL FREMTIDEN KILDELISTE...66 ARTIKLER BØGER FORELÆSNINGSSLIDES INTERNETADRESSER REGNSKABER RAPPORTER BILAG...71 BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

4 Modeloversigt Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model

5 Abstract Danish Crown is Europe s biggest exporting company of meat. Currently, the company finds itself in a difficult situation. They need to come up with a new strategy to increase their competitive power. Drastic changes are necessary since the company has fired over 3,000 employees over the last two years. In the near future these figures are expected to increase, thus making the company very fragile at this time. To increase the competitive power this thesis primarily investigates the production setup of Danish Crown. One unusual aspect about Danish Crown is the fact that it is a share company owned by its supplier. This means that Danish Crown s bargaining power is very limited towards their suppliers. The suppliers are putting pressure on the company and its strategy, because they want the company to pay them a larger listing price by the kilo. Essentially, the company feels pressure from its competitors and suppliers. Since the suppliers want a larger price, Danish Crown is losing its aggressive power to their competitors. This situation is very complex as the suppliers are indebted to the brim. If the listing prices do not increase, the owners of the company can no longer pay their mortgages and will have to file for bankruptcy. Although these circumstances have not reached there limit and Danish Crown is still considered a huge company, immediate action cannot be ignored. To please the suppliers, Danish Crown is forced to cut their production cost significantly. The current expense for a butcher in Denmark is roughly 220 crowns per hour, whereas a column employee in Germany only costs roughly 40 crowns per hour. Danish Crown is an industry and therefore has a lot of employees in connection with their production. It s possible that Denmark may not be a suitable place for companies with industry work. Yet, this report suggests a proposal on how Danish Crown can cut cost and still have a significant portion of the production in Denmark. However, moving the wage-intensive activities to Germany seems unavoidable if Danish Crown hopes to stay competitive and hold their ground as one of the leading slaughterhouses in the world. 5

6 The basic focus for this paper is on Danish Crowns slaughterhouse efficiency and its location in relation to logistics. The reason why swine are being slaughtered in Denmark is because all the suppliers reside in this country and transporting swine over longer distances has proven difficult. Also, slaughtering activities are not considered wage-intensive due to its production being automatic. Currently, Danish Crown holds seven slaughterhouses in Denmark. According to Danish Crown the flagship slaughterhouse in Horsens is among the most advanced in the world. Two of the seven slaughterhouses owned by Danish Crown, Horsens and Blans, are more efficient with their production when compared to the remaining five slaughterhouses. A majority of these slaughterhouses are located poorly in relation to logistics. This report mainly focuses on how the remaining five slaughterhouses can be aggregated and reconstructed into more efficient facilities with a more advantageous location for logistics. It proposes an argument as to which of the facilities should be aggregated and for what purpose. Further, the analysis clarifies where in Denmark the swine are concentrated and therefore where it would be most advantageous for the company to focus. This paper is not made for Danish Crown. It is an independent paper with a contact inside Danish Crown. It should be seen as a realistic proposal on how Danish Crown can change the current developments and thereby confirm its global position as the leading exporter of meat. 6

7 Del 1 Indledning 1.1 Introduktion Danish Crown s konkurrenceevne inden for svinekødsmarkedet er i de seneste år blevet væsentligt forringet. Danish Crown, der i skrivende stund er verdens største svinekødseksportør, befinder sig i en situation, hvor strategiske ændringer er nødvendige for at sikre en konkurrenceevne, der kan bane vej til en fremtidig vækst. (www.danishcrown.dk) Danish Crown s ledelse er på nuværende tidspunkt i færd med at udvikle en fremtidig strategiplan. Strategiplanen er et vitalt projekt for den danske koncern, der har været inde i en mindre turbulent periode i de 2 forgangne år, hvor de har været nødsaget til at beskære medarbejderstaben med over 3000 jobs. (www.danishcrown.dk) Andelshaverne, der ejer Danish Crown, føler, at Danish Crown betaler en for lav kilopris for deres kød. Andelshaverne er af den opfattelse, at de høje produktionsomkostninger, herunder løn, er en af hovedårsagerne til, at Danish Crown ikke længere kan betale ejerne en tilfredsstillende pris. Lønningerne har været et problem på de danske slagterier siden Siden 2000 er lønningerne steget omkring 25 %. I selvsamme periode er lønningerne i nabolandet Tyskland faldet med ca. 5 % grundet nogle overenskomster, der ikke er gældende for de tyske medarbejdere. Dette gør, at lønningerne for en dansk slagterimedarbejder kan nå op i nærheden af 260 kr. i timen(inklusiv akkord), kontra 125 kr. i timen for en tilsvarende tysk medarbejder ( slagteritop truer med lukning ). Derudover koster en kolonnemedarbejder blot 40 kroner i timen. Grundet den svækkede konkurrenceevne iværksatte Danish Crown i maj 2009 en midlertidig 18 måneder lang handlingsplan, DC Future. Planens mål om en omkostningsreducering på 1,3 mia. plus en lettelse af politiske særbyrder på 300 mio. skal være med til at trimme virksomheden yderligere inden oktober Derudover er et af målene en reduktion i lønomkostningerne på gennemsnitligt 20 %. Kjeld Johannesen, som er administrerende direktør for Danish Crown, skriver den 19. januar 2010 i 7

8 medarbejderbladet Krogen, Der er altid et alternativ (til DC future ) og det kommer helt af sig selv. Alternativet er at flytte opgaverne ud af landet i meget større stil, end vi har set indtil nu. Det betyder omkostninger i form af investeringer og det betyder tab af danske arbejdspladser. Mange arbejdspladser. Og med det samme. Det blev diskuteret på bestyrelsesmødet i sidste uge (citat Kjeld Johannesen, Samtidig med, at en tysk produktion synes mere omkostningsbesparende og derved fristende, er der mange parametre der skal tages i betragtning, blandt andet virksomhedens overenskomster, etik, brand, logistik mm. Slutteligt skriver Kjeld Johannesen i medarbejderbladet Krogen, at 2010 bliver et skelsættende år for Danish Crown. Herved understreges vigtigheden af, at der snarest udvikles en effektiv strategi. 1.2 Problemformulering Hvad kan Danish Crown gøre for at forbedre deres konkurrenceevne? Dette vil vi i opgaven forsøge at besvare ved udarbejdelsen af en strategisk analyse for SBU en (Strategic Business Unit) svinekødsdivisionen i Danish Crown. Fokus vil ligge på deres produktionssetup i Danmark og placeringen heraf. deriblandt vil der blive lagt fokus på Danish Crown s produktion og logistik. Et produktionssetup anser vi for at være en betegnelse for, hvor Danish Crown bør placere deres produktion og hvorledes produktionsanlæggene bør sammenlægges. Ydermere vil der blive taget stilling til, hvorvidt Danish Crown bør bestræbe sig på at holde produktionen i Danmark, eller om en eventuel fremtidig udflagning af produktionen vil være mere gunstig for koncernens konkurrenceevne. 1.3 Metode Den prescriptive strategiproces vil danne grundlag for opgaven med udarbejdelse af en strategisk analyse af produktionssetuppet i Danish Crown. Den prescriptive proces er 8

9 fortrukket frem for den emergente proces, da der i opgaven ikke vil være mulighed for løbende at eksperimentere og udvikle strategien. Model 1 Kilde: Strategic management Den prescriptive proces der er vist i modellen ovenfor, vil blive gennemgået ved hjælp af en ekstern- og intern analyse af virksomheden. Den eksterne analyse vil indeholde en PESTEL analyse for at få beskrevet de eksterne faktorer, der påvirker markedet, hvorpå Danish Crown befinder sig. Derudover vil ILC Industry Life Circle blive brugt for at vurdere, hvilket vækststadie svinekødsmarkedet befinder på. Herefter identificeres KFS Key Factors for Succes der er essentielle for at optimere Danish Crown s konkurrenceevne. Slutteligt gennemgås Porters 5-forces for at se, om markedet er attraktivt for Danish Crown og for at belyse, hvilke konkurrencemæssige kræfter Danish Crown står over for. 9

10 I den interne analyse vil Danish Crown s kompetencer og ressourcer blive fremvist. Der vil blive taget udgangspunkt i Danish Crown s værdikæde. Inden for værdikædens primære aktiviteter vil hovedvægten blive lagt på den indgående logistik og produktionsdelen, derudover vil udgående logistik kort blive berørt. I den næste del af den prescriptive proces vil vision og mission blive defineret. Efter den eksterne og interne analyse skal den relevante data trækkes ud og danne grundlag for en SWOT analyse. Ud fra den strategiske analyse vil der blive udviklet et strategiforslag med det formål at sikre Danish Crown en handlingsplan, der forbedrer konkurrenceevnen og dermed baner vej for fremtidig vækst. Opgaven vil hovedsageligt bygge på sekundær data i form af internetsider, artikler og rapporter. Derudover vil der blive brugt primær data fra en kontaktperson i Danish Crown. Senere i opgaven bruges der ustrukturerede telefoninterviews til at skaffe den information, der ikke kan blive frembragt gennem de før nævnte metoder. Fordelen med ustrukturerede interviews er, at de ikke begrænser respondentens svar, og derfor kan findes frem til informationer, der ikke ville komme frem ved et struktureret interview. (Business Research Methods) Da interviewene ikke vil fylde meget i den dataindsamling og information opgaven kommer til at bygge på, vil den metodiske tilgang, yderligere informationer og teori om interviewene ikke blive yderligere udspecificeret. 1.4 Synsvinkel Synsvinklen for opgaven er, at vi er eksterne rådgivere, der har til opgave at fremlægge forslag til en ny strategi, der kan være med til at forbedre Danish Crown s konkurrenceevne på svinemarkedet. 1.5 Afgrænsning Danish Crown koncernen består af moderselskabet Danish Crown Amba. Danish Crown Amba opdeles i en svinekødsdivision og en oksekødsdivision. Derudover har koncernen 9 10

11 datterselskaber, blandt andet Tulip og Plumrose etc.. 7 ud af de 9 datterselskaber refererer direkte til koncernledelsen på samme måde som oksekøds- og svinekødsdivisionen. De sidste to, Dat Schaub A.m.b.a og Scan-Hide, refererer henholdsvis til svinekødsdivisionen og oksekødsdivisionen. (bilag 2) Da det vil være for omfattende at lave en strategi for hele koncernen, vil opgaven kun beskæftige sig med svinekødsdivisionen. I samarbejde med vores kontaktperson inden for Danish Crown er det blevet besluttet, at svinekødsdivisionen er den mest interessante for opgavens problemstilling, da det er denne division, der danner grundlag for virksomheden. Svinekødsdivisionen har 14 produktionssteder fordelt på Danmark, Tyskland og Polen. Det er dog kun 7 af disse, der har egentlig slagtning. Da det ikke er muligt at skaffe den nødvendige information om de steder, der ikke har slagtning, vil den primære fokus ligge på de 7 produktionssteder, der har slagtning af svin. Opgaven behandles uafhængigt af Danish Crown, dens ansatte og dens ejere. 1.6 Disposition Som nævnt ovenfor ønsker vi i denne opgave at udarbejde en fremtidig strategi for Danish Crown. En strategi, der skal give et realistisk bud på, hvordan Danish Crown kan forbedre deres konkurrenceevne. På efterfølgende side ses afhandlingens struktur: 11

12 Model Kildekritik Det er nødvendigt at forholde sig kritisk til de kilder, der danner grundlag for nærværende opgave. Grundet opgavens aktualitet er de data, der er indsamlet, meget nye. Meget af den indsamlede data er fra internetsider og artikler fra aviser og blade. Artikler kan være subjektive i forhold til den vinkel bladet eller journalisten har valgt at tage. Derudover kan avisernes politiske overbevisning diskuteres. Af internetsider er blandt andet brugt folkebevægelsen mod EU, der er farvede af, at de er interesserede i at sætte alt omkring EU i et dårligt lys, heriblandt social dumping. 12

13 Derudover er der anvendt data fra Danish Crown s egen hjemmeside i opgaven. her bør det pointeres, at Danish Crown har en interesse i at signalere, at de har en stabil virksomhed. På grund af den tilspidsede situation Danish Crown er i, holder virksomheden kortene lidt tæt på kroppen. Danish Crown har derfor ikke ønsket at udlevere specifikke data på grund af frygt for dårlig omtale i medierne. Denne opgave er ikke skrevet for Danish Crown, og det gør dataindsamlingen anderledes, end hvis vi havde skrevet for dem. Vores kontaktperson i Danish Crown har derfor ikke altid haft muligheden for at bidrage med den information, vi efterspurgte. Derfor blev hendes rolle mere som en slags vejleder. Den data, som Danish Crown ikke har kunne levere, har vi måtte antage ud fra mere generelt data. Dette gør, at opgaven i nogen henseende godt kan være lidt unøjagtig. Derudover, kan farvede kilder gøre data mere ekstrem. Ellers har vi, ud fra den tilgængelige data, bestræbt os på at gøre opgaven så komplet som muligt. 1.8 Virksomhedsbeskrivelse Danish Crown er en international fødevarevirksomhed inden for svine- og oksekødsmarkedet. Moderselskabet producerer og sælger fersk kød. Datterselskaberne producerer og sælger forædlede fødevarer plus en række andre produkter til fremstilling af fødevarer. Koncernen Danish Crown har eksport til lidt over 100 lande. De største markeder målt på del af Danish Crown s omsætning er: England med 27 %, Danmark 12 %, Tyskland 9 %, USA 7 %, Japan 7 %, Rusland 6 % og Italien 5 %. Danish Crown er opstået ved, at de fleste andelsslagterier i Danmark har sluttet sig sammen til et stort andelsslagteri. Dvs. at Danish Crown ejes af svinekøds- og oksekødsproducenterne, altså landmændene der også er leverandører til Danish Crown. Landmændene bliver betalt ved en ugentlig sat noteringspris pr. kilo, de leverer til Danish Crown, og ved en efterbetaling hvert regnskabsår, hvor årets resultat bliver fordelt ud på andelshaverne efter en fordelingsnøgle. På nuværende tidspunkt er der andelshavere, i regnskabsåret 01/02 var der Alle andelshavere er forpligtiget til at levere minimum 5/6 af deres svin til Danish Crown. 13

14 Bestyrelsen i Danish Crown består af 3 medarbejdere, 10 andelshavere og 2 eksterne medlemmer, der alle bliver valgt af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 197 andelshavere, hvoraf 10 udpeges til bestyrelsen. Derudover sidder 25 medarbejdervalgte medarbejdere i repræsentantskabet, hvoraf 3 udpeges til bestyrelsen. Alle repræsentantskabets 222 medlemmer er med til at vælge de 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen og repræsentantskabet. Det er bestyrelsen, der har ansvar for at ansætte direktionen. Bestyrelsen har også ansvaret for Danish Crown s strategi og udstikker dermed rammerne for den daglige drift, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. Større beslutninger skal godkendes i repræsentantskabet. Svinekødsdivisionen har 14 produktionsafdelinger, 11 i Danmark, 2 i Tyskland og 1 i Polen. 7 af de danske produktionsafdelinger står, blandt andet, for slagtningen af svin, mens de andre 7 kun laver udbening, udskæring, baconproduktion osv. 14

15 Del 2 Ekstern analyse 2.1 Omverdensanalyse En analyse af virksomhedens omverden har til formål at afdække samfundsforhold nu og i fremtiden. PESTEL tjeklisten er ikke uden betydning. Som strateg skal man vide, hvad der sker uden for virksomheden, da omverdenen influerer virksomheden både positivt og negativt. For at forbedre konkurrenceevnen er det vigtigt at identificere og udnytte de muligheder, der byder sig - eksempelvis ny teknologi eller en ny sociokulturel trend. Forholdene skal analyseres og vurderes, så virksomheden derved har mulighed for at udarbejde en strategi, der bedst muligt komplementerer omverdenen. Richard Lynch omtaler i bogen Strategic Management, at PESTEL tjeklisten er et godt udgangspunkt for en ekstern analyse, hvorfor vi også har valgt at starte med denne i vores eksterne analyse. Et af punkterne i DC future er en statslig lempelse af særbyrder på ca. 300 mio. kr. årligt. Særbyrderne omhandler omkostninger til kvalitetskontrol, miljøgodkendelser, og lempelse af regler vedrørende antal dyr per bedrift. Disse lempelser er vurderet til at give Danish Crown besparelser på omkring 300 mio. kr. årligt. Kvalitetskontrol og miljøgodkendelser er dog kun forbundet med slagtning i Danmark. Den danske fødevarekontrol er sammenlignet med andre lande mere omkostningsfuld. Kontrolomkostningerne i Danmark ligger i gennemsnit på 2,16 per svin, imens de i tyskland ligger på 1,7, altså omkring 25 % lavere. Fødevareministeriet har dog i 2009 fremsat en handlingsplan, der skal minimere udgifterne, målet heri er 1,86 per svin inden udgangen af (Analyse af den tyske svineslagterisektor) Lempelserne er endnu ikke vedtaget, men et bredt flertal i folketinget har udtrykt velvilje overfor lempelserne. Heriblandt var tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen positiv overfor Danish Crown s forslag omkring lempelserne. Danmark har dog efter ministerrokaden i slutningen af februar 2010 fået ny fødevareminister. Den nye fødevareminister Henrik Høegh er landmand, og har selv svineproduktion på sin gård på Lolland. At han er landmand har skabt debat, fordi flere mener, at han vil varetage landbrugets interesser. For Danish Crown kan dette være en fordel, da han formentlig vil 15

16 være mere imødekommende overfor Danish Crown s interesser. Omvendt kan det diskuteres, hvor meget fødevareministeren kan tillade sig at favorisere landbruget, da der vil være stor mediebevågenhed herpå. Peter Munk Christiansen, Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har i en udtale til Politiken sagt: "Henrik Høegh ved, at han er under mistanke, derfor bliver han nødt til at bevise igen og igen, at han ikke er landbrugets mand. Hans baggrund giver ham faktisk ikke mere, men mindre manøvremulighed som minister i forhold til at give landbruget fordel." Peter Munk Christiansen sætter altså spørgsmålstegn ved, hvorvidt Henrik Høegh vil være i stand til at kunne hjælpe landbruget. Alligevel må det formodes, at Henrik Høegh næppe vil gå direkte imod landbrugets interesser, da det vil være modstridende i forhold til hans personlige interesser. Derudover er det under politiske forhold vigtigt at pointere, at der i 2018 skal være forbindelse til Tyskland via Femern forbindelsen hvor Rødby og Puttgarden forbindes af både motorvej og jernbane. Derved åbner denne forbindelse muligheden for et samarbejde eller en evt. produktion i Tyskland for Danish Crown, hvor lavere lønninger er at finde. (www.fermern.info) Den økonomiske krise verdenssamfundet er vidne til har også sat sine spor. I mange henseender har det svækket det danske erhvervsliv, men omvendt stiller krisen også virksomhederne i en mere gunstig situation ved overenskomstforhandlingerne, da lønkravene svækkes. Desuden kunne det formodes, at den økonomiske krise er med til at rette et stigende fokus på svinekød frem for kalv og okse, da svinekød generelt set er billigere - dvs. en inferiørvare. Det er ikke utænkeligt, at forbrugeren vil vælge et billigere alternativ, når pengepungen bliver lettere. Rettes fokus imod det kulturelle aspekt er forbrugerne blevet mere bevidste om, hvad de fylder i deres indkøbskurv og hermed øget opmærksomhed på madens oprindelse. Eksempelvis om dyrene behandles etisk korrekt. For svineproduktionsdelen har det også betydning for, hvor meget antibiotika svinene behandles med. Når svinene havner i butikkerne, kan der i enkelte tilfælde spores rester af antibiotika, der har en negativ påvirkning på menneskers helbred. Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen fra DTU Fødevareinstituttet nævner i denne sammenhæng at Stigende resistens giver risiko for 16

17 behandlingssvigt i svinebesætningerne, og hvis resistensen bliver overført til mennesker, kan det i sidste instans få betydning for behandling af mennesker. Det er derfor meget vigtigt at mindske brugen af antibiotika og i særdeleshed at undgå overforbrug (www.ing.dk) Antibiotika blev tidligere brugt som vækstfremmer og til behandling af infektionssygdomme på svin. Dog er det fra januar 2006 blevet forbudt i EU at bruge vækstfremmere som antibiotika, derfor bliver det i dag kun brugt til behandling af infektionssygdomme. (www.rvl.dk) På trods af en stigning på 24 % over de seneste 6 år ligger det danske forbrug af antibiotika per kilo svinekød på næsten halvdelen af det tyske og engelske forbrug. (www.dr.dk) De andre nordiske lande og Schweiz ligger dog alle lige under det danske niveau på 0,6 gram pr kilo, mens Holland, Frankrig og USA ligger på et forbrug, der er 5 til 6 gange højere end det danske (Svineproducenten februar 2010). Årligt foretages der på de danske slagterier cirka stikprøveundersøgelser, og de senere år har der blot været mellem 0 og 4 svin over den fastsatte grænseværdi. (www.foodculture.dk) Hvad angår etik og moral indenfor dansk svineproduktion, er de danske landmænd underlagt en strammere lovgivning, end EU direktiverne dikterer. (www.infosvin.dk) Danish Crown vil derfor have god mulighed for at profilere sig på sundt kød med naturlig opvækst uden rester af antibiotika fra svin. Markedet for økologi er i vækst i både Danmark og i Tyskland. For at pleje de økologiske markeder har Danish Crown lanceret mærket Friland, der dog også har ikke-økologisk kød. Friland, Europas største forhandler af økologisk kød, afsætter alt hvad de kan producere. Tyskland er Europas største aftager af økologiske fødevarer med en andel på 39,8 % af det samlede forbrug i Europa, som siden 2000 har oplevet en vækst på 130 % i omsætningen af økologiske varer. (www.fvm.dk) Danmark har fra 2003 frem til 2008 oplevet en vækst på hele 438 % i omsætningen af økologisk svinekød (www.statistikbanken.dk), og er det land i verden hvor befolkningen gennemsnitligt bruger flest penge på økologi. (www.okologi.dk) Der er et enormt potentiale i økologisk produktion, hvor priserne synes mindre vigtige end kvalitet, sundhed og etik. Det er dog ikke Danish Crown s egen beslutning, da de skal 17

18 overbevise deres leverandører om at omlægge deres produktion. Men da Danish Crown er i et tæt samarbejde med deres leverandører, kunne det formodes at en dialog, således efterkommer kundens krav. Indenfor det teknologiske område har EU netop tilladt brugen af thrombin (kendt som kødklister) som tilsætningsstof i europæisk kød. Dette gælder både for forarbejdet og uforarbejdet kød. I uforarbejdet kød betyder det, at restkød sættes sammen til enten bøffer eller hele stege. Dette synes ikke at vække den store begejstring hos Danish Crown s ledelse endnu, da slagterierne udnytter alt på svinet, så der faktisk ikke er nogen kødrester til overs efter slagtningen. Derudover er thrombin ret omkostningsfuldt på nuværende tidspunkt. (www.fvm.dk - Fødevareministeriet) I et citat fra P4 radio, åbner kommunikationsdirektør hos Danish Crown Anne Villemoes dog alligevel mulighederne for brug af thrombin i forarbejdet kød, Vi producerer rigtig meget kødpålæg, og i dag fungerer salt ofte som bindemiddel i pålæg. Der er et ønske om, at vi sænker saltindholdet af hensyn til folkesundheden, og der er det oplagt at undersøge, om thrombin kan bruges i stedet. Der har de seneste år været stigende fokus på sundhed og ernæring i Danmark. Dette ses blandt andet ved skærpelse på lovgivning indenfor tobak og senest afgifter på fødevarer med højt sukkerindhold. Nu er der rettet et større fokus på danskernes saltindtag, som menes at være for højt. En tredjedel af dette saltindtag kommer fra forarbejdet kød. Det er ikke kun i Danmark, hvor der har været øget fokus. Tyskland har ifølge det danske udenrigsministerium fokus på sundhed og ernæring, svarende til det danske. (www.eksporttiltyskland.um.dk) Ved brug af thrombin, vil Danish Crown være i stand til at imødekomme sundhedsproblemet omhandlende overforbrug af salt på det danske marked, men også nabolandendes, eksempelvis Tyskland, som nævnt ovenfor. Fødevareminister Henrik Høegh er positiv over for brugen af thrombin som bindemiddel i forarbejdet kød, hvis det kan erstatte de saltholdige bindemidler, der bliver brugt i dag. Ydermere nævner han, at innovationslysten indenfor fødevareområdet er vigtig, da der er behov for, at der tænkes i nye produktionsformer og ny teknologi. (24 timer) 18

19 Der er i begyndelsen af dette år blevet forhandlet overenskomst for slagteriarbejdere, hvilket har stor betydning for Danish Crown og afgørelsen om, hvorvidt det er muligt fortsat at have slagterier i Danmark. Finanskrisen burde som nævnt styrke arbejdsgivernes forhandlingsstyrke, alligevel er der dog beskedne lønstigninger i vente, da stemmerne fra slagteriarbejderne den 21 april 27, 2010 blev optalt. 78 % stemte for forligsmandens mæglingsforslag. (www.landbrugsavisen.dk) Model 3 Omverdensfaktor Underfaktor Effekt Politik Lempelse af særbyrder Besparelse på 300 mio. kr. årligt Femern-forbindelsen Minimering af kontrolomkostninger Sjællandske svin til slagtning i Tyskland Besparelse i omkostninger til slagtning Ny fødevareminister Tilgodeser landbrugets interesser Økonomi Finanskrise Stærkere forhandlingsstyrke ved overenskomstforhandlingerne og en evt. større efterspørgsel efter svinekød Sociokultur Fokus på dyrevelfærd Vækst i efterspørgslen efter økologiske varer Fokus på folkesundhed Fokus på Danish Crown Muligheder for Friland Mulighed for brug af thrombin 19

20 Teknologi Automatisering Thrombin Besparelser i lønomkostninger Mulighed for sundere kødpålæg Miljø N/A N/A Lovgivning Ny overenskomst Stigende lønomkostninger 2.2 ILC ILC kurven er en vækstkurve. Kurven skal i opgaven belyse, hvilken livsfase svinekødsforbruget befinder sig i. Da Danish Crown er en verdensomspændende virksomhed, som eksporterer omkring 90 % af deres produktion til over 130 lande, vil der i dette afsnit ikke kun blive fokuseret på det danske svinekødsmarked, men også på det globale marked. Studeres denne nedenstående graf leveret af Statistikbanken, ses det, at det danske svinekødsforbrug pr. indbygger over de sidste 10 år er faldet betydeligt til trods for en højere gennemsnitlig indkomst hos den gennemsnitlige dansker (bilag 11). Det må derfor formodes, at svinekødsforbruget ud fra de seneste 10 års tendenser befinder sig i en begyndende nedgangsfase. En del af faldet kan dog også skyldes det økonomiske opsving før finanskrisen. Da svinekød, som nævnt i PESTEL analysen, kan være en inferiør vare, der sælger bedst, når pengene er små, har mange danskere formentligt fravalgt svinekødet til fordel for okse-, kalve-, lammekød og vildt i de bedre tider. 20

21 Model 4 (www.statistikbanken.dk) Hvis der derimod ses på det globale svinekødsforbrug (bilag 6), er det ifølge grafen fra United States Department of Agriculture i perioden proportionalt stigende. Skal det dømmes ud fra denne tabel, må det overordnet set antages, at det globale svinekødsforbrug befinder sig i den tidlige del af modningsfasen. I tidens trend er der blevet rettet et større og større fokus på økologiske varer. For, i denne opgave, at kunne udrette en tidssvarende strategi for Danish Crown s produktionssetup er det derfor nødvendigt at have det økologiske svinekødsmarked i betragtning. I den nedenstående graf kan det ses, at den danske detailomsætning af økologisk svinekød er kraftigt stigende. Faktisk er det steget med 438 % i perioden Det kan herudfra antages, at det økologiske svinekødsforbrug i Danmark er i den tidlige vækstfase. Det skal dog understreges, at denne model illustrerer detailomsætningen af økologiske svinefødevarer og ikke det gennemsnitlig kilo-forbrug som den forrige. Der kan derfor godt være en mindre usikkerhed ved at stille de to modeller op overfor hinanden. Samtidig kan det forstilles, at priserne på økologiske varer er faldet i takt med et stigende marked. Er det 21

22 tilfældet, er kiloforbruget på økologiske varer måske steget mere end 438 % i perioden Model 5 (www.statistikbanken.dk) 2.3 Key Factors for Succes Key Factors for Succes vil blive brugt til at identificere hvilke faktorer i slagteribranchen, der skaber succes. Danish Crown befinder sig på et internationalt marked, hvor konkurrenterne fra andre lande opererer under andre forudsætninger end de danske. Når kunderne står ved køleboksen i supermarkedet er prisen generelt set den vigtigste faktor for, hvad der kommer i indkøbskurven. Det kan dog lade sig gøre at differentiere sig ved eksempelvis økologi igennem mærket Friland. Som nævnt i ILC er der en stigende efterspørgsel på økologisk svinekød. Efterspørgslen på kød fra Friland er derfor stigende. Danish Crown har i marts 2010 offentliggjort, at de søger flere producenter af svinekød til Friland, og at noteringstillægget i øjeblikket er blevet 22

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf:

Dynamikken i HACCP. Lena Bjertrup. Corporate Quality Manager, Tlf: Dynamikken i HACCP Lena Bjertrup Corporate Quality Manager, lenbj@danishcrown.dk Tlf: 45 2429 0354 International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden Nøgletal 8.278 58 MIA. 26.000

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Financial Controller

Financial Controller Financial Controller University College Nordjylland 4. semester 2014 Hovedopgave Virksomhed: Danish Crown Titel: Danish Crowns manglende råvare tilførsel Rapporten er udarbejdet af Simon Kjelgaard Erlandsen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

klimastrategi for danish crown koncernen

klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen klimastrategi for danish crown koncernen De senere års stigende opmærksomhed på udledning af drivhusgasser og påvirkning af det globale klima gør det naturligt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde

Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde Smågrisemarkedet i det udenlandske nærområde Hans Aarestrup, direktør, Landsforeningen af Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker, Landsforeningen af Brancheforeningen Bedre end gennemsnittet 94 % af de adspurgte

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. marts 2013 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er

Læs mere

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR DANAVL Salg af gener for 6 milliarder kr. i 2020 BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR 1 DANAVL: ET STÆRKT AVLSPROGRAM BASERET PÅ 3 RACER. Vidensdeling, analyser og stærk

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi.

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi. Kort præsentation Afsætning af økologi Tredje generation fra Løgismose Teori og praksis Bæredygtighed og økologi Løgismose Gods Overblikket Efterspørgselskurven Realpris >< optimalpris To mulige veje Pris

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres Kirsten Due Dansk Kvæg Disposition Først lidt baggrund: Hvordan fungerer EU- og verdensmarkedet for mælk og mejeriprodukter Markedsudviklingen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere