På kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup."

Transkript

1 Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været stormænd, der gerne gjorde opmærksom på sig selv. De har deltaget i den evige kamp for ære og anerkendelse og lod sig begrave i vel synlige kæmpehøje. De fik lagt en flere meter høj grav oven på en bakketop. For yderligere at øge synligheden af højen har man ofte sat en stolpe ovenpå. Der ligger mange kæmpehøje omkring Amstrup, og selve stednavnet Amstrup kan betyde "torpet ved kæmpehøjene". Når man kører mod Alrø og lige har passeret Amstrup by, ser man oppe til venstre 300 hundrede meter inde på marken den meget anselige Stolpehøj. Det er en rundhøj med bronzealdergrav. Stolpen er naturligvis for længst rådnet væk, og jorden er faldet noget sammen i tidens løb. Desuden er der gravet i højen både fra siderne og fra toppen. Blandt andre skal preusserne have gravet i den i Natten efter preusserbesøget var ejeren gået derop og havde fortsat gravningen lidt. Men det kom han bittert til at fortryde, for de underjordiske trolde hævnede sig på ham ved at sætte gården i brand under særlig uhyggelige omstændigheder. Højen har været fredet ved ejerens tinglysning siden Den er bevokset med tjørne, og i sydsiden er der en rævegrav. Når man kører videre mod Alrø, passerer man sommerhusområdet Amstrup Ege. Derefter har man til venstre en sø, dannet ved tørvegravning, og til højre 50 meter bag Amstrup Skovgård ligger bronzealderhøjen Pottelåget. Den er højt og frit beliggende med udsyn over Amstrup Red. Man har lagt rundhøjen 3,3 meter oven på en afrundet, høj banke, hvorved der er skabt en profil i landskabet af form som låget på en kæmpestor kobber-tepotte, heraf navnet. Der har været gravet i højens top, og man ved, at der har været fundet et brudstykke af en bronzedolk eller -sværd. Ejeren af Skovgården fik i 1904 Pottelåget fredlyst på grund af beliggenheden, og fordi højen allerede dengang var én af de endnu taalelig bevarede i Hads Herred. Når man fortsætter turen mod Alrø gennem udgravningen, åbner landskabet sig med dæmningen, Horsens Fjord og Lerdrup Vig. Her ved Jensnæs kyst har der ligget bopladser i stenalderen, og der er efterladt righoldige køkkenmøddinger. Lærer Max Bautrup fra Gylling fandt en betydelig boplads fra ældre stenalder. Langs stranden og på lavt vand er der opsamlet en mængde Ertebølle-sager. I en lille bugt har Bautrup udgravet meget, hovedsagelig tværpile, ved at lade sandet gå gennem et sold. Og før ham fandt og beskrev læge Jens Didriksen, Gylling, mange køkkenmøddinger i området. Hvis man er udstyret med et kort, vil man let finde andre kæmpehøje, især vest for Amstrup og i Uldrup Bakker, bl.a. Blakshøj, Traphøj og alle de andre ikke navngivne kæmpehøje. Man behøver knapt et kort, for næsten hver bakketop er et fortidsminde! Mange af dem er skovbevoksede og dermed uberørte, da de ikke har væ- 16

2 ret i kontakt med de markredskaber, der ellers er kommet tæt på fortidsminderne på egnen. Fra Blakshøj, der er den højeste, 74 meter over havet, har man næsten frit udsyn over et af Jyllands smukkeste bakkelandskaber. Herfra ser man i klart vejr Samsø, Tunø, Fyn, Æbelø, Endelave, Hjarnø, Vorsø og hele fjorden ind mod Horsens. På højen er der en flagstang. Tidligere var der en talerstol og en festplads. Ved grundlovsfesterne satte man vogne, heste og cykler på Uldrupgården, inden man begav sig op ad skråningen lokket til tonerne fra et hornorkester. På kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Et par hundrede meter nordvest for Amstrup ligger Baunbjerg - eller Baunebjerg, som det rettelig burde hedde. Højen er på sin vis også et fortidsminde, da det var da- 17

3 tidens telegrafstation. På toppen kunne man tænde bål - en baune - som kunne ses viden om. Derved kunne man fortælle eller videregive besked om, at der f.eks. var fjender på vej, eller at kongen var død o.s.v. Fortsætter man fra Baunbjerg ad asfaltvejen mod Sondrup, går der et par hundrede meter før Vadsmølle en markvej ind til venstre. Den fører op til Narhøj, hvor jægerne har deres jagthytte, og hvor der er jagtprøver og skydeøvelser. Her har der været arkæologiske udgravninger, som resulterede i fundet af en boplads fra yngre stenalder. Stedet var også velegnet, for man har haft ferskvand fra kildevæld, og man har kunnet sejle derind ad åen. Området skal bevares og beskyttes Som allerede nævnt er der flere bevaringsværdige træk på denne egn. Først og fremmest naturen. Et af de initiativer, som allerede har bidraget til områdets bevarelse, er taget af Århus Amtskommune. Der er nemlig sørget for en afgræsning af engene langs Aakær Å. Hvis arealerne ikke blev græsset, ville rørskoven brede sig voldsomt. Mærkeligt nok springer det ikke i skov, som man kan se området nedenfor Narhøj er gjort. Normalt vil en rørskov helt naturligt gro til ganske langsomt. De gamle tagrør vælter og synker til bunds, og jordbunden vil derfor hæve sig og blive mere tør. Så kan andre planter, buske og træer etablere sig og efterhånden fortrænge rørskoven. Andre steder standser man denne udvikling ved at høste rørene, men det er ikke længere tilfældet i Amstrup Enge. Når træerne tilsyneladende alligevel ikke breder sig, kan det have noget at gøre med, at de yderste områder af ådalen ned mod fjorden indimellem oversvømmes af saltvand. Det kan rørskoven tåle, men pil og el bryder sig ikke om det. Rørskoven rummer sin helt specielle natur. Det er her, rørhøgen holder til sammen med siv- og rørsanger, rørspurven, skægmejsen m.fl. Også fasanerne og andre lidt større dyr som ræv og rådyr kan lide at holde sig skjult i den tætte bevoksning. Især blandt insekterne er der mange arter, som er tilknyttet tagrør, og som kun findes der. Derfor bør rørskoven bevares, og så vil det være rigtig godt, hvis rørene regelmæssigt blev høstet og fjernet, dog sådan at mindst % skal stå tilbage efter høst. 18

4 Aakær Å fik for mange år siden ændret sit nedre løb til en lige kanal. Er det en opgave for Odder Kommune at bringe åen tilbage til sit gamle, slyngede leje? Det har stor betydning for naturen, at græsning foregår på den rigtige måde, d.v.s. at hele arealet ikke afgnaves samtidig. Der skal til stadighed være områder, der får lov til at være i fred. Det skal helst være forskellige områder fra år til år. Så kan især insektlarverne finde føde, og herfra kan planterne sprede nye frø. Hvis derimod hele området bliver afgnavet samtidig, så forsvinder først insekterne, og da de er et vigtigt led i fødekæden, vil hele den øvrige fauna blive forarmet. Planterne har bedre mulighed for at klare sig, for der ligger mange frø gemt i jorden, som kreaturerne træder op til overfladen. Botanikere ser mange gange, at et område, der bliver sat kreaturer på, pludselig indeholder flere plantearter, end før køerne kom, men det ebber ud efterhånden. Oprensning af grøfterne og klipning af grøftekanterne i ådalen bør også af hensyn til naturen foregå på de rigtige tidspunkter. Det handler ikke udelukkende om at dræne vandet ud af engene. I området findes stadig rester af gamle stier og vejforløb. Det er vigtigt, at vi alle og Odder Kommune støtter, når der tages initiativ til at bevare stier og veje. Alternativet er, at landområdets beboere er henvist til rabatten langs de asfalterede veje, hvis de vil gå en tur. Kystlandskabet fra bunden af Lerdrup Bugt og rundt om Jensnæs til Dilbjerg adskiller sig væsentligt fra kystlandskabet i resten af kommunen. Her rejser kysten sig til markante skrænter og store bakker. Flere steder med en meget gammel bevoksning. Især de syd- og vestvendte skrænter ned mod Amstrup Red er unikke. Her bager solen direkte på, og da strålerne samtidig reflek-teres af vandoverfladen, giver det en dobbeltvirkning. Derved opstår der et mikroklima, som giver livsbetingelser for varmekrævende dyr og 19

5 planter. Sydskrænten i Uldrup Bakker ned mod Horsens Fjord er præget af store egetræer, hvor vedbend slynger sig helt til tops. Jensnæs, som bærer dæmningen til Alrø, synes truet af nybyggeri og landvinding ved det tidligere pakhus. Der er behov for en særlig indsats for at beskytte Jensnæs. Kystbeskyttelseslinien er 300 meter. I kystbeskyttelseszonen skal der iagttages regler, som svarer til en fredning. Derfor bør der etableres en aktiv overvågning af kystområdet. Kystzonen fra Amstrup Red og fra Lerdrup Vig rækker sine steder næsten ind over halvøen. Det må nødvendigvis medføre, at Odder Kommune i sin landskabsforvaltning tænker i helheder, så der ikke sker skader i det landskab, som ligger mellem de to kystzoner. Sine steder drejer det sig om ganske smalle områder på halvøen. Jensnæs rejser sig op over det lavvandede område ved Amstrup Red. Næsset udgør en af de største naturperler i området og er forøvrigt et yndet motiv for fotografer og tegnere ikke mindst på grund af næssets træer, som er formet af vinden. På de 20

6 vestlige skrænter har fangerne i det tidligere fængsel gravet stier og små plateauer. 21

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer.

De våde enge. Den gode eng ved vandløbet, kranset af elletræer. 7 De våde enge De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere