Ledelse af frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af frivillige"

Transkript

1 Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder i foreningen RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret på undersøgelser blandt best practice-ledere og personlig erfaring med ledelse

2 Spørg din sidemand Hvad håber du at få ud af i dag? Hvad vil du gerne gå herfra med? Hvad kan du gøre for, at det sker? Anders Thise Holm

3 Indhold: Hvilke opgaver er der i at lede frivillige? Hvordan motivere frivillige? Hvordan få et godt samarbejde med frivillige? Anders Thise Holm

4 Ledelsespyramiden At fremme motivation til at arbejde for organisationens formål og værdier gennem 4 opgave-områder en selvledende opgave en social opgave en kommunikativ opgave Anders Thise Holm en organisatorisk opgave

5 En social opgave 1. Vær opmærksom på de frivilliges trivsel - brug tid på det uformelle samvær 2. Frem en god stemning, vær fx entusiastisk, det smitter 3. Skab mulighed for dannelse af fællesskab 4. Tag hånd om konflikter 5. Motiver de frivillige. En kommunikativ opgave 1. Hold gode, effektive og hyggelige møder 2. Formidel viden og beslutninger ud til de frivillige 3. Formidl organisationens/projektets formål og vision positivt og jævnligt 4. Sørg for at frivillige får tilstrækkeligt overblik/ viden om organisationen (fx god introduktion) 5. Klargør forventningerne til indsatsen (forventningsafstemning). En organisatorisk opgave 1. Udvikle en struktur der gavner arbejde (teams, kontaktpersoner, sikre økonomi) 2. Uddeleger og samle op på opgaver 3. Hold overblikket - undgå at blive fanget af enkeltsager 4. Frem udvikling af nye initiativer 5. Sørg for at frivillige er klædt på til opgaverne 6. Spot / hverv potentielle frivillige og ledere.

6 En social opgave 1. Vær opmærksom på de frivilliges trivsel - brug tid på det uformelle samvær 2. Frem en god stemning, vær fx entusiastisk, det smitter 3. Skab mulighed for dannelse af fællesskab 4. Tag hånd om konflikter 5. Motiver de frivillige En selvledende opgave 1. Vær bevidst om dine kompetencer og dine begrænsninger 2. Find en fornuftig balance mellem frivilligt arbejde og fritid 3. Accepter at der altid vil være flere opgaver, som du kunne løse, hvis du havde tid 4. Lær at leve med at ledere ikke altid er lige populære. 5. Opfat dig selv som en rejsende, hvor du løbende udvikler dig som leder. 6. Styrk din egen motivation som frivillig i sagen og som leder. En organisatorisk opgave En kommunikativ opgave 1. Hold gode, effektive og hyggelige møder 2. Formidel viden og beslutninger ud til de frivillige 3. Formidl organisationens/projektets formål og vision positivt og jævnligt 4. Sørg for at frivillige får tilstrækkeligt overblik/viden om organisationen (fx god introduktion) 5. Klargør forventningerne til indsatsen (forventningsafstemning) 1. Udvikle en struktur der gavner arbejde (teams, kontaktpersoner, sikre økonomi) 2. Uddeleger og samle op på opgaver 3. Hold overblikket - undgå at blive fanget af enkeltsager 4. Frem udvikling af nye initiativer 5. Sørg for at frivillige er klædt på til opgaverne 6. Spot / hverv potentielle frivillige og ledere

7 Interview hinanden Anders Thise Holm

8 Motivation Hvad motiverer dine frivilige? Hvad motiverer dig?

9 Hvad er motivation? Motivation er de faktorer, der aktiverer, retningsbestemmer og opretholder adfærd i forhold til at nå et bestemt mål. Faktorerne kan både være biologisk, psykologisk og socialt betingede. Rie Frilund Skårhøj

10 Tjek engagements-temperaturen Vurder på en skala fra = slet ikke. 5= i høj grad. Er formålet/visionen attraktiv og meningsgivende? (Hvorfor skal jeg være med?) Er arbejdet som skal varetages udviklende og interessant? (Hvad får jeg ud af det?) Kan der opbygges et fællesskab omkring arbejdet, så man ikke er eneste ildsjæl? (Hvem skal jeg gøre det sammen med? Flere om ansvaret) Rie Frilund Skårhøj

11 En typisk proces for frivillige Fase 1: Ny frivillig Sæt rammer og vis vejen Fase 2: Krisen Støt, vejled og motiver, men undgå at overtage. Fase 3: Ejerskab udvikles Træk dig og giv plads til at den frivillige kan tage ejerskab. Fase 4: Tid til nye udfordringer Hold øje med hvem der har brug for nye udfordringer, og hjælp dem med at finde dem. (Modellen er inspireret af psykolo situationsbestemt ledelse) Anders Thise Holm

12 Motivationsmodellen Hvad fremmer motivation, begejstring og ejerskab? Ejerskab Begejstring Motivation Uengageret Skuffelse Vrede Hvad gør frivillige uengagerede, skuffede og måske vrede?

13 Motivationstyper Arbejdshesten: Yde en præstation - at gøre noget særlig, nå et ambitiøst mål. Motto: Lad os nu komme i gang! Idealisten: kæmpe for en sag, gøre en forskel for andre. Lave noget som giver mening i en større sammenhæng. Motto: Hvor kan jeg gøre en forskel? Forhandleren: Status, indflydelse, netværk, CV Motto: Den frivillige indsats skal også gavne mig! Relationisten: Fællesskabet og den dynamik der opstår i relationer Motto: Hvem skal jeg være frivillig sammen med? Anders Thise Holm Udviklingsøgeren: Udvikle mig personligt, udvikle eller bruge kompetencer og evner Motto: Jeg vil udvikle mig og bruge mig selv i arbejdet!

14 Motivation Hvordan forholder det sig med dig og dine frivillige? Rie Frilund Skårhøj

15 3 forskellige tilgange til frivillige Case 1. Frivillige opfattes som en ressource, der udfører opgaver fastlagt af fx ledere, bestyrelsen, ansatte. På den facon fremmes organisationens arbejde bedst. Værdier: Kvalitetssikring, kontrol Den instruerende (uddelegerende, top-down, lille mulighed for medejerskab) Case 2.Frivillige bydes velkommen. Der bruges ikke mange ressourcer (tid / penge) på frivillige. Frivillige og organisationens ansatte, bestyrelse ect. kører forskellige parallelle løb. Værdier: frihed, rummelighed Den passive/ servicerende (mulighed for medejerskab er til stede, stor frihed) Anders Thise Holm Case 3. Frivilliges engagement opfattes som en værdi i sig selv. De er fortalere for organisationen. Frivilliges egne initiativer fremmes og støttes inden for organisationens rammer. Prioritering af frivilligpleje (økonomisk og ressourcemæssigt) Værdier: motivation og ejerskab Den faciliterende (igangsættende, rammesættende, medejerskab skabes)

16 Det gode samarbejde Hvad er jeres tilgang? Hvad er de frivilliges tilgang? Vær bevidste om jeres egen tilgang Sig det! Bliv bevidste om de frivilliges tilgang Spørg dem! II Grundlag for et godt samarbejde Anders Holm

17 Frivilliges råderum Faste rammer og rammer der godt kan ændres Konkretiser opgaven Hold formålet klart! Anders Holm

18 Forventningsafstemning - nye frivillige Forklar: hvilket ansvarsområde eller opgaver den frivillige skal varetage. Spørg: Hvad forventer du af indsatsen? Hvad motiverer dig? Fortæl: Det får den frivillige ud af at være med? (fx kurser, CV, fællesskab) Fortæl: Organisationens, teamets eller dine forventninger fx: forventet tidsforbrug pr. uge/måned forventet forpligtelsesperiode/ hvordan stopper man på en god måde og overdrager opgaver? Hvornår er det ok, at afmelde fremmøde? Gør det du lover eller find en anden. praktiske ting: Fx. hvor hurtigt skal man svare på mails/fb? Hvilke ting forventes det, at man deltager i fx intro-kurser? Hvordan fungerer vi som team? (stemning, ambitioner mm.) Enig i værdier/formål? Anders Thise Holm

19 Spørgsmål til samarbejde med frivillige Hvordan vil du beskrive din tilgang til de frivillige? Har dine frivillige tydelige rammer for deres arbejde? Er der områder, hvor du med fordel kan lede mere instruerende? Er der områder, hvor du med fordel kan lede mere faciliterende?. Anders Holm

20 Hvad vil du arbejde videre med? Opdag Handling Refleksion Rie Frilund Skårhøj Planlægning

21 Område du vil arbejde med Hvad er succeskriterierne for dit område? - bliv så konkret som mulig Hvad tænker de frivillige om dette, tror du? Hvad vil motivere dem? Anders Holm

22 Vi har gennemgået: Hvilke opgaver er der i at lede frivillige? Ansvar for 4 opgaveområder - ledelsespyramiden Hvordan motivere frivillige? Hav blik for/spørg hvad der motiverer dem og hvilken fase, de er i Hvordan få et godt samarbejde med frivillige? Vær bevidst om din og dine frivilliges tilgange, hvad der giver mening i arbejdet for dem og hvad der motiverer dem. Gør det tydeligt, hvad der skal til for at de gør deres arbejde godt.. Anders Thise Holm

23 Afrunding Hvad tager du med dig videre? Anders Holm

24 Køb bøgerne i dag Tak for nu - slides kan findes på ledfrivillige.dk giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret på undersøgelser blandt best practice-ledere og personlig erfaring med ledelse

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Redskaber til god kommunikation med frivillige

Redskaber til god kommunikation med frivillige Køb bøgerne i dag Redskaber til god kommunikation med frivillige Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere