Betragtninger og indtryk fra et foredrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betragtninger og indtryk fra et foredrag"

Transkript

1 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 1 Betragtninger og indtryk fra et foredrag Mandag den 26. marts 2012 kl. 19 fællesmøde/foredrag på Hotel Skibelund Krat ved Vejen. 3 lokale foreninger under SE (Trekanten, Sønderjylland og Esbjerg SE) har i fællesskab hyret Gert Rune til fælles foredragsaften med det underliggende tema at bevare motivationen i en svær tid. Birgitte fra ESE kunne som foregangsmand/-kvinde for arrangementet byde alle fremmødte velkommen omkring 40 personer, hvoraf 11 kom fra ESE. Endvidere rettes en speciel velkomst til Gert Rune, 41 somre ung, tidl. kræftpatient, der efter operation / amputation har præsteret en helt ekstraordinær indsats ved bl.a. at gennemføre en maraton og senere en hel ironman. Gert Rune overtager herefter ordet og dette med en fin gestus nemlig markeringen af Victory med armene hævet til hyldest og en dybfølt udtrykken: YES - DET LYKKEDES. Her i dag bør der derfor kun lyde en særlig TAK for/til livets udfordringer. Ja - og her vi kan jo trods alt alligevel ikke takke nej. Livets udfordringer kommer jo efter eget sikre programmering nemlig at tingene oftest kommer/sker uanmeldt. Ironman med et ben - kun 16 år gammel mister Gert grundet kræftsygdom det ene ben - en ny og anderledes lang rejse med uventede udfordringer begynder, og dermed håbet om erhvervelsen af et bedre kendskab til sig selv. Selvsagt ville han helst have været denne proces foruden - altså helst have beholdt benet - men sådan er hans livshistorie altså ikke skrevet.

2 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 2 En pludselig manglende evne til bøjning i knæet var det første diffuse symptom på, at noget var galt. Undersøgelse på sygehuset fortalte en historie om en svulst. Dette skulle undersøges nærmere. Herefter fulgte en hurtig henvisning til et større hospital. Så lå det ligesom i kortene, at det kunne være noget alvorligere, når nu andre specialister skulle ind i billedet. Og jo desværre - der var en tumor ved knæet og den var ondartet. Gert fortæller her lige lidt få memoirer om oplevelsen af lægerne fra den gang: Den ene var en meget hvid og bleg mandsperson og den anden i udseende som Einstein. Sidstnævnte fortalte om konsekvenserne af kemobehandlinger og behovet herfor. Han gennemgik desuden procedurerne herfor. Dette omkring 4 måneder efter scanning. Einstein mente/lovede næsten, at der var gode muligheder for et normalt liv. Ulykkeligvis viste det sig, at svulsten havde vokset sig alt for stor (som en mindre bold) til at denne kunne fjernes separat, og en amputation af benet over knæet var derfor en nødvendighed. Dette rejste efterfølgende et væld af tanker omkring livets store spørgsmål for egne fremtidige muligheder. Masser af tænkte og kendte begrænsninger gør det netop så svært at se de muligheder, der trods alt også gives selv i en så vanskelig situation. Dette at vågne med kun en fod og stadig mene/føle, at man har to, er en hurdle, der er svær at overvinde. Tankerne skal have tid til at falde på plads overfor det uafvendelige. Nogle gode tanker var dog: jeg lever, uden amputation intet liv - og senere - nu kan jeg da tage benene på nakken ingen snak om sure tæer etc. Altså at få vendt det negative til noget forholdsvist positivt ved at se mulighederne i den nu givne situation. Gert har efterfølgende arbejdet med sit livs udvikling i en for ham ønsket retning, men selvfølgelig er dette også påvirket af ydre forhold. Til perspektivering har han udarbejdet et PowerPoint show over hans mange gode resultater i tiden efter diagnosen og den efterfølgende amputation. Heri indgår bl.a. beskrivelse af deltagelse i maraton ved Hamburg, deltagelse i Ironman, bestræbelserne med at skaffe sponsorer til hjælpemidler, forberedelser og livet som sådan. Omgivelsernes reaktion på handicappet var, som vi desværre ofte ser, en tilbagetrækken fra fællesskabet, tab af venskaber og mere isolation i forhold til det tidligere sociale liv. Noget der nok uafvendeligt kommer uden at være bevidst valgt fra nogen af siderne, men alligevel er trist. Tabet af benet og begrænsningerne i det fysiske medførte andre mønstre, mere stillesiddende virke indendørs som fx computerrelationer (noget som vel egentlig er ganske normalt for andre, men her er det ikke helt eget valg) og den hermed egentlig ufrivillige valgte isolation. Forældrenes reaktion er jo oftest bekymring og alligevel med håb om udvikling på forskelligartet niveau. Moderen presser på Gert til mentalt at tænke/reagere udadvendt. Hun peger bl.a. på muligheden for svømning som en god udfordring og mulighed for netop at komme ud blandt andre mennesker igen. Her spiller blufærdigheden hos den enkelte dog ofte ind som en begrænsende faktor den kender nemlig ingen grænser. Følelsen af at ALLE KIGGER OG STIRRER JO. Det er jo noget anderledes, der kommer der. Hvis vi her lige tænker nærmere efter, er dette selvfølgelig sandt; men vi glemmer i den forbindelse at huske på, at uanset hvad der sker, ja så kigger folk jo normalt altid. Med og uden handicap - ja så kigger/stirrer folk når der sker en ændring i synsbilledet/af synsindtrykkene, for vi mennesker er jo normalt født ret nysgerrige sociale dyr. Efter den første svære fase viste det sig hurtigt at netop på dette område havde Gert særlig talenter bl.a. evnen til at kunne koncentrere sig og gøre noget ud af træningen vi ved jo øvelse gør

3 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 3 mester jo der var absolut muligheder her. Han husker med glæde sit første stævne, hvor han blev den bedste i sin klasse JUHU JUHU han var dog også eneste deltager her. Men dette at være god til noget er jo en succesoplevelse i sig selv. Konkurrencemenneskets opium, motivationen til at blive endnu bedre fremmes. Mere træning gør ham også bedre landsholdet venter. Faderens stoiske ro, udtrykt ved en bemærkning om hvad skal det være godt for, viser os her et tegn på, vigtigheden af at bevare fødderne på jorden, forholde sig mere rationel og tage fremskridtene med det in mente. Altså lidt jysk snusfornuft, som dog desværre kan virke lidt demotiverende, men det er sandsynligvis nok ikke er ment som sådan. Følelser er jo en svær tingat kapere især som mand. Gert bliver undervejs tilkoblet en fysioterapeut - en to meter høj mandsperson - som på ham virker meget motiverende. Denne træner fungerer desuden også som mental træner, og ved meget om dette at bygge en person op. På landsholdet for handicappede udviklede det sig også til venskaber atleterne imellem trods mange forskelligartede handicaps. Der var her en noget brutal men alligevel ret kærlig tone dem imellem. Gert kunne her fortælle om en blind kammerat, som via hjælp til primært selvhjælp havde evnet at tilegne sig hurtig intuitiv viden om bl.a. dette at dække bord korrekt. Faktisk kunne han næsten skjule sit handicap i sit daglige virke. Det var blandt dem helt normalt at bruge lidt rabiate øgenavne (kælenavne), som ofte havde relation til netop deres handicap. Fx den etbenede (normalt nok), det blinde spektakel (fordi han talte meget). En anden anekdote lød om Kim, der ingen brugbare armmuskler besidder, som så i stedet bruger sine fødder ret effektivt bl.a. til dette at rede sit eget hår. Han kaldtes blandt venner for ArmeKim, andre var Kiksene, 2+4 etc. Jo - humoren kender ingen grænser. Jo selv med små ressourcer kan enhver udnytte disse mere optimalt og komme ret så langt i tilværelsen så giv lige tid for eftertanke. Ifølge træneren var Gert på dette tidspunkt ikke det store talent, men hans træningsindsats havde gjort ham mægtig god. Derfor var Gert udset til at komme med til OL (paraolympiske lege) - endnu mere JUHU. Medaljer venter!!!??? En engelsk deltager, John, der manglede såvel arme som ben - han havde blot en benstump tilbage - svømmede 50 meter distancen på omkring 3 minutter, bare fint! Nogle af de andre drillede ham og sagde han snød. De mente, han jo brugte ørerne som ekstra hjælp under svømningen. Jo kreative hjerner er ofte hurtige i replikken. Han var desuden den, der hurtigst kunne drikke en øl, idet han var vant til at drikke gennem et sugerør. Gert husker med myrekryb indmarchen som noget af det største, han har oplevet. Dette at komme ind på et fyldt stadion under overvågning af omkring begejstrede tilskuere virker jo opildnende på selv den bedste. Vi stilles nu her overfor den opgave at bruge et minut på eftertanke omkring en af de livsudfordringer, som vi selv har oplevet på egen krop. Herefter erfaringsudveksling med en af dem vi her sidder ved siden af. Et spørgsmål ind til Gerts arbejdsmæssige baggrund vil blive besvaret lidt senere. Herefter var der en generel snak - to og to - om livsoplevelser på godt og ondt.

4 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 4 Et nyt konkret spørgsmål vækker os så op til fornyet debat: Kræver det mod at søge job? Ja - var her den overordnede betragtning/svar. Gert vil her gerne have at nogle stykker (3-4) fortæller netop deres historie for forsamlingen. Jan fra ESE meldte sig straks på banen, og fortæller om et nyt kapitel i hans liv fra dette at være en svært overvægtig gut, der gennem tiden har været gennem flere slankekure, som dog ikke virkede helt efter hensigten. Han har nu omsider fået lavet en gastrisk bypass. Dette har so far - indtil nu betydet et vægttab på 48 kg, mindre appetit, fornuftigere kostplanlægning etc. Alt sammen gode positive oplevelser. Men det bedste ved det hele var/er en sidegevinst af de helbredsmæssigt bedre - for tidligere havde han sukkersyge (diabetes 2) og nu efter operationen er denne sygdom så pist borte - væk. Og ja som sagt af Gert: JUHU! Desuden har han i perioden oplevet bedre tilknytning til arbejdsmarkedet igen, idet han nu i perioder har været nogle ture forbi Grønland som hovmestervikar. Denne mulighed ser nu ud til at udvikle sig og vil måske på sigt kunne føre til et fast job. Hvilket han selvfølgelig tror og håber på og vi med ham. En god og positiv faktuel historie. Birgitte - ligeledes fra ESE - fortæller efterfølgende en anekdote om netværket som et socialt opsamlingssted fra en deprimerende næsten håbløs jobsøgning, der - som tiden er gået - blot har ført/fører en person ud i et sort hul. Manglende tiltro til nytteværdien og troen på at jobmuligheden nu også er til stede/er reel.

5 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 5 Mere eksakt blev der talt om en person, som nu også er kommet i et vikariat. Også her håber vi og beder til, at det netop er jobåbningen! Vi har da heldigvis bemærket, at vedkommende atter har fået troen på mulighederne tilbage. Gert udtrykker her sin tilfredshed over de netop fortalte historier. Disse er netop inspirerende i deres cyklus og fortæller noget om livets udfordringer. Disse udfordringer kan jo også beskrives rent visuelt v.h.a. en sort affaldspose, som trækkes ned over hovedet og kroppen. Det nære, snævre og strammende problem. Et lille problem, der ikke løses straks, har det med at vokse sig større. Herved forvrænges proportionerne ofte og bliver overdimensionerede/uoverskuelige. Set for andre virker problemet måske som lille, men for nogle pustes det simpelt urimeligt op (posen pustes op, bliver større). Nogle mennesker bliver også alt for let SELV deres problem, og på sigt bliver det så også deres identitet i forhold til omverdenen. En navlebeskuende og trist indadvendt tilværelse præger dem. Men pludselig - og heldigvis for det kommer der et ganske lille hul i posen og de tør kigge ud hullet vokser sig større (vises visuelt med posen). Hovedet bliver ligesom fri og personen føler sig nu reelt fri, men rent kropsligt er vedkommende stadig fanget i de gamle mønstre. Ændringer er jo adfærdsbetingede og derfor skal der også ske flere vaneændringer, inden man med rette får etableret en ny identitet. Tidligere holdt Gert op til 2-3 foredrag pr. måned. Kunne han nu leve af det? Ja - men kun hvis betalingen så ellers var derefter, og vi ved jo alle, at ingen frivilligt vil betale for et foredrag, med mindre det også er givtigt. Så altså nye engagementer søges løbende.

6 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 6 Her ser vi netop vigtigheden af at have et eller flere netværk til at sælge sig og så ellers gøre god brug af den hårde rå canvas selvopsøgning af muligheder. Det kræver mod at gøre det udadvendte, men det åbner op for mulighederne, idet det er med til at åbne øjne og sparke døre ind. Da der jo skal skaffes penge til løbende udgifter, husleje etc. ja så må man nødvendigvis være om sig. Gert kalder sig i den forbindelse konsulent. Han konstaterer tørt, at nogle dage jo godt kan være grå og triste. Så er det netop godt at have venner/netværk, som kan være med til at sparke én i gang. Vi oplever jo alle ups and downs, men det sted hvor den reelle udvikling finder sted er i mellemfaserne for her er hjernen mest målrettet. PAUSE Herefter var der lige en indlagt pause frem til kl. 20:20 SE var her vært ved en bolle, kaffe og blødt brød. Gert s uddannelsesmæssige baggrund er egentlig bankmand,. Da der så var prikkerunder først i 90 erne tog han sit liv op til revision, stemte af og tog efterfølgende bl.a. et 7 års forløb hos Mærsk som trainee (shippingman?). Gert fortæller her en anekdote fra tiden lige før en julefrokost, hvor de skulle samles 250 mennesker. Opstarten foregik hjemme hos en anden af de tilmeldte, men netop den dag ville den glade stemning ikke rigtigt indfinde sig. Der skete ligesom ikke rigtigt noget. Så af sted med S-toget mod målet, lidt drikkevarer med, men stadig ingen stemning! 2 gamle mennesker stiger på toget, og de kigger selvfølgelig på de unge mennesker, der ikke ser specielt feststemte ud. Men pludselig svinger Gert sit ben helte vejen rundt,. De gamle virker herved let paniske så endnu et sving. Ved næste station skynder de sig i hvert fald af (de skulle måske have været af alligevel men hvad). Denne reaktion udløser en ret løssluppen stemning, som forplanter sig til hele vognen, og Gert snurrer gerne benet flere gange rundt. Jo nu har den rette julestemning indfundet sig. Mød verden med åbent og lyst sind! Glade mennesker kan ikke også være deprimerede på samme tid. Så derfor grin og smil til verden! dog uden at det virker tosseglad. Undervejs i livet hører Gert så om andres præstationer her og nu, bl.a. som deltagere i en Ironman. Gert tænker: AHA (kan dog i første omgang ikke lige se hvad der kræves) - her er der altså også muligheder. Han sætter derfor fokus på kravene og starter så i det små. Hvordan tænker hjernen? specielt ens egen. Tankemæssigt skal man jo ændre de negativt betonede mønstre, der i sig virker begrænsende. Gert vidste jo, han kunne svømme, men hvad med de andre discipliner?

7 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 7 Opstarten kunne jo udmærket være et maraton løbselementet men en øget træningsindsats må der til. Også det mentale pres ved at have tilmeldt sig Hamborg maraton var et motiverende led til at gøre noget mere ved netop træningen. Vi får her en beskrivelse af turen. Gert havde in mente husket, hvad han havde lært under træningssessionerne - nemlig dette med ikke at lægge for hårdt ud. Hans løbstid blev omkring 2 timer og 43 minutter (?) og Gert fik her - for sin præstation - endnu en medalje af fineste karat til samlingen. Mere herom kan i øvrigt googles på nettet søg blot på Men gennemførelsen gav blot mere blod på tanden og han vil søge videre med drømmen om en hel ironman. Cykling vil her nok være en stor hurdle for ham at overvinde, for ved fugt/sved bliver benprotesen jo glat og vil ikke sidde fast. Desuden hvad med cyklen? Hvilken slags skulle det være? Hvordan skulle den drives frem? Den skal jo være tilpasset den enkeltes handicapforhold. Første gang meldte cykelkonstruktøren efter kort tid fra overfor problemstillingerne. Udfordringen var sandsynligvis for stor og/eller kompleks. Dette var altså lidt deprimerende. Gert fik så gang i egen tankevirksomhed omkring mulige løsninger man er vel en slags Storm-P. Denne har i hvert fald ikke levet forgæves. Cyklen bliver konstrueret og det påregnes at benstumpen skulle sørge for styringen, idet armene og det andet ben skulle sørge for fremdriften. Dette var dog ikke så ligetil en sag. Så træning og træning samt læren om at samarbejde enhederne imellem (kroppen også betragtet som del af enhederne) kan på sigt udløse mirakler. Men tiden er kort og han var tilmeldt. Først 14 dage før afholdelsen af arrangementet lykkedes det Gert at få skabt sig et sponsorat gennem Vendsyssel Sparekasse. Alle øvrige havde pænt takket nej. For selv om projektet var stort og vel egentlig ville kunne skabe en hel del mediebevågenhed, ja så ville mulige kvalificerede sponsorer hellere bakke om håndbolddamerne og deslige. De manglede visioner ud over det almene. Selve arrangementet fandt sted i en fantastisk kulisse, og her efterfølgende kan Gert ikke helt huske, hvordan han gennemførte sidste del - de 42 km løb - idet engagerede tilskuere ligefrem bar deltagere frem mod målet. Vil man erfare lidt mere om dette store arrangement, ja så er der forbindelse til videoklip, som ligger tilgængelige på nettet. Vi ved vel alle, hvor svært det er at bede om hjælp medens man gerne vil/er klar til at yde hjælp, blot man spørges. HJÆLP til SELVHJÆLP er altid en brugbar vej at gå. Det kan således klart anbefales, at man stedse er åben omkring sine forhold dette dog uden nødvendigvis at skulle krænge hele sit muligvis håbløse liv ud for alverden. Vi ser en stadig gennemstrømning på arbejdsmarkedet ca stillinger skifter årligt besætning. Heraf er det kun de , der besættes via ansøgninger, ellers er det generelt netværk af forskellige afarter, der står som vigtige faktorer. Det er derfor yderst vigtigt selv at tænke ud af boksen og være god til at trække på hjælp fra andre. På PowerPoint showet kunne vi iagttage start på svømningen til ironman-arrangementet. For Gerts vedkommende hang det med cyklingen lidt. Han havde sandsynligvis også for få kilometer i

8 Ironman bevare motivationen i en svær tid - del af livsnovelle 8 benene, men så måtte det jo briste eller bære. Som nævnt tidligere bar tilskueropbakningen ham dog hele vejen igennem. De sidste mange kilometer var jo som en rus. Resultat nummer 1234 ud af 1700 startende jo atter JUHU! De der opnår succes, er jo primært også dem, der aldrig giver op. Gerts næste store mål i livet er at få kæreste/kone og børn. Så må træningen og de store ambitioner nok stilles lidt i skyggen, idet et seriøst forhold jo skal plejes for at være vedvarende. Men udfordringen til os alle: kom ud af sofaen, vær aktiv, dette giver energi, mere livslyst, kort sagt positivitet til tilværelsen. For Gert og vel også for os andre er det vigtigt at få det rigtige ben ud af sengen. Afrunding af foredraget skete med spørgsmål fra salen. Omkring 39 deltog ved mødet ud af 43 tilmeldte. Konklusion: Et digert og seriøst foredrag/oplæg, krydret med humor og engagement. Der kunne sagtens være beskrevet mere, men ingredienserne her er dem jeg har valgt som fokus. Mig bekendt var der ingen utilfredse og negative reaktioner på dette tiltag, men i stedet kun idel tilfredshed og bevidsthed om værdien af dette at kunne/ville netværke og skabe forbindelser/relationer i livet. Jeg kan så absolut anbefale arrangementet. Det er et solstrejf, som vi godt kan bruge nogle flere af i vor daglige trummerum med jobsøgning, afslag og nye tiltag. For hvad er en landevej uden kroer? Arly Runge

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider TRO PÅ DIG SELV du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald TRO PÅ DIG SELV INDHOLD I DETTE HÆFTE: Tro på dig selv

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser?

Kom ud. Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Storyteller Kom ud hvor er dine grænser? Hør et foredrag med unikke historier, billeder og musik, der inspirerer i sin helhed. Jeg fortæller om udfordringer og opgaver, som få har prøvet. Du bliver ført

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 Find rute og al praktisk information på www.copenhagenmarathon.dk Dagene før Lav meget gerne en game plan, så du har helt styr på, hvad du skal gøre hvornår,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Dagsorden Velkomst og præsentation Tidsplan Hvordan afholdes stævnet? Sponsoraterne Årets foredragsholder Sponsorerne Hvem får gavn af sponsoraterne? Svømmekonto

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Skæv storetå og knystoperation

Patientvejledning. Træningsprogram efter Skæv storetå og knystoperation Patientvejledning Træningsprogram efter Skæv storetå og knystoperation Efter operation for skæv stortå eller knyst skal du, når bandagen er fjernet, i gang med optræning for at få normal funktion af foden

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration

SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration SUCCES GJORT ENKEL 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration 7 dage til din første LifeWave CORSENTIALS-demonstration At starte din egen virksomhed kan være enkelt, ligetil og sjovt! Denne

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere