Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18."

Transkript

1 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr ) Navn: Pensionistgrupper 1 Klub Svalen, værested i Harboøre 2 Ramme og Omegns Pensionistklub Tilskud 213 (kr.): Ansøgt tilskud 214 (kr.): Bemærkninger: 1. Støtte til indkøb af service, køkkenudstyr mm. Nedbringelse af medlemmernes egenbetaling til ex.vis. mad. 42 medlemmer. Café aftener, udflugter, julefrokost samt en ugentlig eftermiddag med kaffe, kortspil og hyggeligt samvær. 92 medlemmer. 3 Bøvling Guldalderklub Foredrag og socialt samvær. 2-3 deltager pr. arrangement. 4 Humørklubben Thyborøn Gymnastik, kroket, klubdage m. forskellige spil, seniordans og diverse 67. socialt samvær. Edb undervisning for nybegyndere og let øvede der har behov for mere øvelse. 134 medlemmer. 5 Humørklubben Thyborøn Anskaffelse af nyt tæppecurling (5996 kr) samt undervisningsmateriale til 2.5 IT-undervisning (25) 6 Onsdagsklubben-Danske Plejehjemsforebyggende og netværksskabende aktiviteter: IT-undervisning i 2. seniorer, biohuset, gymnastik, gåture, fællessang, kortspil mm. 261 medlemmer. 7 Møborg-Flynder Tilskud til lokaleleje, foredrag, udflugter og fester. 11 medlemmer. pensionistforening 8 Thybørøn-Harboøre Pladespil og sommerudflugt. 126 medlemmer. 4. pensionistforening 9 Pensionist klubben Harboøre 8. Tilskud til køb af nyt service og nye spil. Socialt samvær nogle eftermiddage hver uge med kaffe og brød, spil, læsning, håndarbejde. 35 medlemmer. A Nees og Omegns Pensionistforening (4. kr. 212) 7. Tilskud til leje af lokaler, annoncering, lotteripapir, buskørsel fra, Ramme, Fjaltring, Bøvling til Nees og IT-cafe. 227 medlemmer Indstilling (kr.): kr. Samlet for pensionistgrupper: Støttevennekredse 1 Vennekredsen v/bøvling 6. Årlig udflugt, leje af bus med lift. 25 medlemmer. Ældrecenter 11 Vennekredsen v/bækmarksbro Pleje- og Daghjem 1. Drift og vedligehold af Handicapbus. 12 Sydområdets ferieudvalg 6. Ophold, forplejning, udflugter og samkvem m.v. 68 medlemmer 1

2 13 Harboøre Omsorgscenters Midler til ferieophold i sommerhus for beboere på omsorgscentret (ca. 12)+ Vennekreds evt. andre. 35 medlemmer. 14 Støtteforeningen NNFH Ny 2 Tilskud til transport og stævnegebyrer i forbindelse med deltagelse i Romerne håndboldstævner. Samlet for støttevennekredse: 2. Besøgstjeneste 15 Besøgstjenesten - (Ny) Gaver til værter og besøgsvenner. 35 besøgsværter. Heldum Menighedsråd. 16 Dansk Røde Kors Driftsmidler. 5 besøgsvenner der ugentlig besøger ca. 6 borgere( 25.5) nørkledamer der strikker og syr til lande i nød (1.5). Samlet for besøgstjeneste: 3.5 Patientforeninger 17 Hjernesagen i Holstebro, Oplevelser, socialt samvær og opbygning af socialt netværk. Ca. 15 fra 1.5 Struer og kommuner Kommune, i alt 14 medlemmer. 18 Dansk Præmatur Forening 18. Aktivitetsdag med motoriske øvelser for for tidligt fødte børn. 16 medlemmer/familier i. 19 Gigtforeningen 1. Møder, foredrag og udflugt. 26 medlemmer. 2 Hjerteforeningens Driftsmidler, foredrag med henblik på motivation og sikring af velvære. lokalkomite i Holstebro, Struer og. (Ny) Motion og socialt samvær. 475 medlemmer fra. 21 Dansk Blindesamfund, kreds Driftsmidler til omsorgsklubben, der i 213 er blevet slået sammen med Midt-Vestjylland Holstebro. Socialt samvær. 2 medlemmer fra. 22 Høreforeningen i (ITudstyr) Arrangementer omkring oplysning af nye tiltag, nye hjælpemidler. Kredsen Julefrokost. Eneste planlagte aktivitet pt er julefrokost. 23 Hypermobile og HMS i Region (Ny) 1. Offentlige arrangementer, invitationer mm. II 658 medlemmer. 24 Sind Klub Vigør 2 4. Driftstilskud. Klubaften hver mandag. Sommerferie. Afholdelse af 25 års 2 jubilæum. 2 medlemmer. 25 Osteoporoseforeningen, afd Nyhedsbrev, annoncering, kørselsudgifter og møder. 5 medlemmer fra 3. Midtjylland.. 26 Parkinsonforeningens Ny Tilskud til udgivelse af medlemsblad samt foredragsholdere og Afdeling arrangementer. 42 medlemmer. 27 Landsforeningen Autisme, Ny 1. Klubaften med spil, hygge mm. for unge med autisme (6 kr.). Kursus om Kreds Midtvest 28 Udviklingshæmmedes Landsforbund pædagogik i hverdagen med autisme (4 kr.). 485 medlemmer. Ny 18.4 Landsforbundet vil besøge institutioner mv. i Kommune med tilbud om forskellige foredrag. Samtidig forsøge at styrke det frivillige sociale 2

3 arbejde. 29 Nordvestjysk afd. Ny Kursus på Nr. Vinkel i at være selvhjulpen som lungepatient. Fokus på Lungepatient.dk træning af åndedrætsfunktion. 25 kursister og 333 medlemmer i alt. B Diabetes Lokalforening Ny Der søges tilskud til motivationsgruppe, diverse anskaffelser, køkkenudstyr m.m. C Kræftens bekæmpelse, Ny 1 Aktiviteter i uge 43 Knæk Cancer. (omhandler alle kræftformer) Lokalforening Samarbejde med Holstebro og Struer Samlet for patientforeninger: 69.5 Diverse 3 Ældre Sagen - 1 (IT) 2. It-undervisning, foredrag, bowling, petanque, vandgymnastik, udflugter, IT 1 hjælp i hjemme og bisidder. 31 Integrationsforeningen 2 (IT) 2 Aktiviteter der introducerer børn og voksne til lokale kulturelle tilbud. 2 Møder og udflugter. Bistår med hjælp til IT opgaver. 32 Handicapklubben 23 Min. Aktiviteter, sport og socialt samvær. Svømning, sportsstævner, fester, 23 SOLSIKKERNE 23 modeshow julestue mm. 75 aktive. 33 UFL-Vestjylland 2 2 Sportsaktiviteter, bowlingaften, sommerudflugt, koncert, foredrag, 2 Unge for ligeværd virksomhedsbesøg mm. EDB undervisning på aftenskole. 95 medlemmer 34 Børn og Unge i sorg, Drift, møder, og arrangementer. Etablering af online netværk. Pt 12 børn og 18. unge. 35 Børns vilkår Børnetelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og SMS til BørneTelefonen. Anslår 38 rådgivninger, heraf anslået 75 fra. 36 Lydavis for Kommune 9. Udgivelse af nyhedsstof. 37 Røde Kors afd Tilskud til ferielejren for 7-13 årige børn. Tilskuddet svarer til 2 børn Foreningen for de frivilliges 43. Løn til frivillig koordinator, kørselsgodtgørelse frivillige, hygiejne- og aktiviteter på Anker Fjord Hospice temakurser og administration gaver m.v. 93 frivillige. 39 KLO, Kultur og Litteratur 7. (i 212) 2. Tilskud til udgifter i forb. Med produktionen af lydbogen, porto, papir mm. 4 Natteravnene Ny Indkøb af bolcher og kondomer. Tilskud til førstehjælpskurser. 41 Morselejren, Ungdommens Røde Kors Ny 1. Optimere sundheden på lejren i form af klatreaktiviteter og instruktører der kan give børnene en uforglemmelig oplevelse. 7 udsatte børn fra Thisted, Morsø, Viborg, Vesthimmerland, Skive, Struer og. I 214 fokus på børn fra asylcentre. 42 Ringe i vandet hjælp børn i Ny 54. Anslået husleje hvor den nystartede forening kan holde til og opbevare, 2 Kommune klargøre og pakke alle modtagne effekter. 43 Ringe i vandet hjælp børn i Ny Tilskud til 45 par sko (1855), titurskort til Tangsø badet (39), titurskort til 2 3

4 Kommune Svømmehal (6975) D NNFH Ny Tilskud til at dække udgifter forbundet med den håndboldskole for alle drenge og piger født 21-25, som foreningen afholder den august 214 E SINDS Pårørenderådgivning Ny 14. Etablering af PEER støttet rådgivning, hvor frivillige, som selv har oplevet psykiske udfordringer og er kommet sig, kan bruge deres erfaringer til at yde støtte og vejledning til andre, da de i særlig grad kan forstå, hvordan det er at leve med psykiske udfordringer. (Støtte til 1 personer) F KLO, Kultur og Litteratur kr. pr. 2. Tilskud til udgifter i forb. Med produktionen af lydbogen, porto, papir mm (se punkt 39) G Bedre Psykiatri for pårørende Tilskud til annoncering i div. Aviser, samt til at kunne holde foredrag (Struer- H I Red Barnets lokalforening Ældre Sagen - -gruppe) Ny 3. Tilskud til diverse udgifter ( kr.) ifm. Månedlige aktiviteter i klubben, bl.a. transport, forplejning, entre/billetudgifter, udstyr (f.eks. grej til naturoplevelser) m.m., samt til opstart af foreningen (2 kr.), herunder porto, telefon m.m. 1 pr. 1. januar 214 Foreningens daglige aktiviteter til ældre (se punkt 3) Samlet for diverse I alt pr. februar I alt 676. kr

5 Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde pr. 1. maj 214 efter Servicelovens 18. Navn: Pensionistgrupper A Nees og Omegns Pensionistforening Tilskud 213 (kr.): (4. kr. 212) kr. Ansøgt tilskud 214 (kr.): Bemærkninger: 7. Tilskud til leje af lokaler, annoncering, lotteripapir, buskørsel fra, Ramme, Fjaltring, Bøvling til Nees og IT-cafe. 227 medlemmer Patientforeninger B Diabetes Lokalforening Ny Der søges tilskud til motivationsgruppe, diverse anskaffelser, køkkenudstyr m.m. C Kræftens bekæmpelse, Lokalforening Ny 1 Aktiviteter i uge 43 Knæk Cancer. (omhandler alle kræftformer) Samarbejde med Holstebro og Struer Diverse D NNFH Ny Tilskud til at dække udgifter forbundet med den håndboldskole for alle drenge og piger født 21-25, som foreningen afholder den august 214 E SINDS Pårørenderådgivning Ny 14. Etablering af PEER støttet rådgivning, hvor frivillige, som selv har oplevet psykiske udfordringer og er kommet sig, kan bruge deres erfaringer til at yde støtte og vejledning til andre, da de i særlig grad kan forstå, hvordan det er at leve med psykiske udfordringer. (Støtte til 1 personer) F KLO, Kultur og Litteratur kr. pr Tilskud til udgifter i forb. Med produktionen af lydbogen, porto, papir mm. (se punkt 39) G Bedre Psykiatri for pårørende Tilskud til annoncering i div. Aviser, samt til at kunne holde foredrag (Struer- -gruppe) H Red Barnets lokalforening I Ældre Sagen - Ny 3. Tilskud til diverse udgifter ifm. Månedlige aktiviteter i klubben, bl.a. transport, forplejning, entre/billetudgifter, udstyr (f.eks. grej til naturoplevelser) m.m., samt til opstart af foreningen, herunder porto, telefon m.m. 1 pr. 1. januar 214 Foreningens daglige aktiviteter til ældre (se punkt 3) Indstilling (kr.): Ansøgt i alt 13. Overført fra tidligere regnskab - pr. 213 og Administrationens indstilling til bevilling af 18-midler

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune

Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune Vejviser for frivilligt socialt arbejde i Randers Kommune 2009 Frivilligvejviseren 2009 I 1 Indholdsfortegnelse Foreninger på børn og unge området Indre Missions Børnearbejde 12 Loproc Computerforening

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune

Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune Information om Frivilligt Socialt Arbejde i Norddjurs kommune samt Oversigt over foreninger Udgivet af Frivilligrådet i Norddjurs Kommune juli 2009 (senest revideret november 2012) Forord Hvor kan jeg

Læs mere

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE

FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE FRIVILLIGHE RIVILLIGHEDSG DSGUIDEN VEJVISER TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I VIBORG KOMMUNE 2010 Udgivelse: August 2010 Udgiver: De Frivilliges Hus Vesterbrogade 1 87 25 49 25 viborg@frivilligeshus.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015

Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Viborg Kommune efterår 2014 - forår 2015 Der er masser at GÅ I GANG med også for dig. Med GÅ I GANG gør vi det nemt at komme ud at røre sig. Her i programmet har vi samlet et bredt udvalg af aktiviteter,

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere