AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni beregningsgrundlag ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTISMEBLADET. COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14. Nr. 6 Juni 2012. beregningsgrundlag... 12 ISSN 2245-3423"

Transkript

1 ISSN AUTISMEBLADET Nr. 6 Juni 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN n Sur-sød sommerhilsen. 2 n Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU?... 4 n Nyheder med småt... 4 n Juleferie uden»voldsom trængsel og alarm«... 5 n Motivation til forandring... 6 n Autism Europe... 8 n Besøg hos Division TEACCH i North Carolina, USA n Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ændret beregningsgrundlag n Er det nu mødrenes skyld igen? n Se, hvad der sker i din kredsforening n Bagsidetanker Skal barnet kende diagnosen? COOP ønsker at ansætte unge med ASF side 14

2 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Kolofon Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme. Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktionsudvalg: Elisabeth Sandell, Morten Carlsson og Annette Lund Dreyer Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Indlæg, kommentarer, bidrag mv. bedes sendt til Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Kommende udgivelser n Nr udkommer i uge 36 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 14. august n Nr udkommer i uge 43 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 11. september n Nr udkommer i uge 50 Deadline for bidrag og annoncer er tirsdag den 23. oktober n SIKON programmet for 2013 udkommer i uge 48 Annoncering Det er kun Landsforeningen Autismes egne virksomheder og institutioner, som kan annoncere i medlemsbladet. Pris for ½-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 112,5 mm + 3 mm til beskæring Pris for 1-sides annoncer leveret i færdigt layout kr. pr. nummer 170 x 225 mm + 3 mm til beskæring Rabat Ved samtidig bestilling af mindst 3 annoncer i samme kalenderår gives 10% rabat på ovenstående priser. Bearbejdning, opsætning og layout kan leveres efter regning. Sur-sød sommerhilsen Morten Carlsson, formand LA Sommeren er over os, nu skal vi samle kræfter. Denne udgave af bladet er tænkt som en kort sommerhilsen. Alligevel er der blevet plads til en del, men samtidig vil jeg anbefale alle medlemmer til at følge med på vores hjemmeside. Ikke mindst det nye initiativ med» hverdagshistorier«er interessant læsning. Er man også interesseret i handicapområdet generelt, kan man med fordel tilmelde sig DHs daglige korte nyhedsklip kaldet Handiklip. Gå ind på og tilmeld dig i linket Handiklip. Livet er ikke en dans på roser Man kan til stadighed forundres over, at der i vores samfund hersker intolerance og manglende forståelse for, at børn, unge og voksne med særlige behov skal inkluderes i dagligdagen og hermed også i fritidsaktiviteter. Jeg bliver både arrig og bedrøvet, når jeg oplever eller hører om historier som denne fra Ålborg. Mor vil gerne lade sin 6-årige søn med ASF gå til dans. Hans interesse er hiphop og lignende nutidige danse. Han er faktisk ret god til det, og i første omgang går han nogle gange på holdet, før han melder sig til. Normal procedure. Hvad der ikke er normalt, er, når lederen af Dance Action i Ålborg nægter drengen optagelse på holdet. Begrundelsen skulle være på trods af, at prøvetimerne er afviklet uden problemer og at danseinstruktøren gerne vil have ham på holdet at han tager fokus fra de andre på holdet. Altså alene på baggrund af sit handicap forbydes han adgang og muligheden for at udøve 2 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

3 Sur-sød sommerhilsen sin store interesse. Uvidenhed og mangel på empati på en danseskole. Diskrimination, når den er værst. Prinsessen kommer Landsforeningens protektor, hendes kongelige højhed Prinsesse Marie, besøger i sommerferien vores feriearrangement i Helsingør. Folkeferie genåbnede sidste år dette smukt beliggende ferieområde med nyrenoverede huse. En række enlige forsørgere blandt vores medlemmer har her mulighed for at afholde en dejlig uges ferie, hvor stedets aktivitetsmedarbejdere og Landsforeningens pædagogiske personale sætter gang i velstrukturerede aktiviteter og nogle lege. For mange familier er netop dette at afholde ferie blandt andre familier med nogenlunde de samme udfordringer lærerigt, men også afslappende på den gode måde. Vi glæder os over, at HKH Prinsessen igen viser interesse for vores mangeartede aktiviteter, og vi har bestilt godt vejr hele ugen. Folkemødet på Bornholm en politisk mulighed I dagene 14. til 17. juni afholdes for anden gang Folkemødet på Bornholm. Her mødes stort set alle Folketingets politikere, organisationer, medier og mange andre interesserede til oplæg, debat og vidensdeling. Landsforeningen er repræsenteret af formanden, og den lokale kredsforening på Bornholm har lagt et stort arbejde i dagene med blandt andet en stand på havnen i Allinge. Der er al mulig grund til at fortælle politikerne et par sandheder. På et noget højere plan hersker uvidenhed og manglende respekt for vores område også blandt politikerne. Lad mig bare minde om nogle af denne tids vigtige emner: Inklusion og folkeskolereform. Fleksjob og førtidspensionsreform. Skattereform og omfordeling (læs besparelser). Nedskæringer på det kommunale serviceniveau. Manglende beskæftigelse rammer os ekstra hårdt. Socialreform med afgørende forringelser af velfærdssamfundet og de solidariske løsninger. For politikere, der ofte alene har en akademisk baggrund, er det spændende at ændre strukturerne i samfundet og udfordrende at kunne styre krisen. For os som forældre og vore børn er det alt for tæt på. Vi bliver ofte dobbelt ramt og må undre os over, at vi skal betale prisen for krisen. Nye aktiviteter efter sommerferien Vi forsøger hele tiden at udvide vores aktiviteter og få sat gang i så meget som muligt. Vores kursusafdeling er i stadig vækst og den 29. september afholdes, i samarbejde med Aspergerforeningen, en mini SIKON konference for voksne med autisme. Se efter disse tilbud på SIKON hjemmesiden. Den 28. september inviterer vi alle udbydere af beskæftigelsestilbud på autismeområdet til en daglang konference i Odense. Her bliver der mulighed for vidensdeling, erfaringsudveksling og ikke mindst networking. Straks efter skolestart ruller vi en skolekampagne ud på alle landets folkeskoler og specialskoler. Målet er oplysning om autisme og hvervning af familier som medlem af vores fællesskab i Landsforeningen. Vi lægger hovedvægten i kampagnen på specialklasser og specialskoler, men alle folkeskoler vil modtage materiale. En mega logistik-, pakke- og forsendelsesopgave, som vi ikke mindst kan takke vores frivillige i sekretariatet for. Men først skal vi alle have ferie. Ledelse, hovedbestyrelse, sekretariat og kredsforeninger ønsker alle en god sommer. Saml kræfter, der bliver masser at bruge dem til. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 3

4 Er alt kommet i orden i specialundervisning og STU? Morten Carlsson, formand LA Jeg undrer mig over, at Klagenævnet for vidtgående specialundervisning oplever et uforståeligt fald i klagesagerne vedrørende specialundervisning og den 3-årige STU. Faktisk er klageantallet i årets første 5 måneder halveret. Det kan være, fordi mange kommuner er meget sent ude med re-visitationerne i år på grund af den nye inklusionslovgivning. Det kan også være, fordi der hersker tvivl om, hvorvidt klageadgangen er ændret. Det er den ikke. Hvis du mener, at dit barn har behov for støtte i den overvejende del af undervisningstiden eller behov for specialklas- se/specialskole, eller vil klage over indholdet og kvaliteten af specialundervisningen, kan du fortsat klage. Kommunen SKAL give jer et skriftligt begrundet afslag med angivelse af klageadgang. Klagen sendes via kommunen (som har 4 uger til at ændre sin afgørelse) og eventuelt videre til Klagenævnet. For så vidt angår klager over STU, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, skal klagerne sendes direkte til klagenævnet på følgende adresse: Nyheder med småt Morten Carlsson, formand LA Lassefonden og Landsforeningen på vegne af Hanne H. Rasmussens fond har besluttet at udvide antallet af legater i 2012, således at der uddeles 15 legater à 1500 kr. fra hver fond. De 30 modtagere af legaterne har fået direkte besked. Solarfonden har efter ansøgning bevilget Landsforeningen kr. til brug for genudgivelse af den populære grundlæggende folder om autisme,»hvasko«, skrevet af Dorte Holm. Sportstrøjer sælges i fremtiden til fordel for Landsforeningen. I samarbejde med Run4charity, sælges der rundt i hele landet sportstrøjer, hvor overskuddet går til Landsforeningen. Ud over Landsforeningens logo er trøjen påtrykt sloganet»lidt autisme har man vel altid«. Landsforeningen vil efter sommerferien præsentere sin merchandise linje med en lang række spændende muligheder for at markedsføre Landsforeningen. Vi vil igen gratis kunne uddele og udsende dette opbyggelige hæfte til medlemmerne. 4 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

5 Juleferie uden»voldsom trængsel og alarm«af Heidi Thamestrup familien, for børnene vil der være biograf på annoncerede tidspunkter. Juleaften vil der ligeledes blive arrangeret en nogenlunde traditionel juleaften for de familier, der ønsker det, og hvis børn magter at deltage. Landsforeningen Autisme har modtaget en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, og vi kan derfor invitere 16 familier på 5 dages juleferie på et hyggeligt feriecenter i Middelfart. Vores juleferie starter den 23. december og slutter den 27. december Familierne bliver ved ankomst indkvarteret i hytter med 2 værelser, hvor der er plads til 2 personer i hvert rum. I værelserne er der tv, og hvert værelse har tilhørende bad. Husene har køkken alrum/stue. I løbet af ferien vil der være mulighed for at deltage i forskellige arrangementer: netværk for mødre/fædre, juleklip/hygge for hele Ophold på feriestedet, alle måltider samt deltagelse i arrangementer er helt gratis. For at komme i betragtning til et af de 16»juleferie for hele familien«-ophold skal man skrive en kortfattet ansøgning og sende den til Eneste krav er, at man er medlem af Landsfore ningen Autisme, og at man kan dokumentere, at familien lever af kontanthjælp. Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller til ansøgningen, kan du skrive dem til Ansøgningsfristen er 1. september. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 5

6 Motivation til forandring Et velbesøgt foredrag den 24. maj 2012 med Trine Uhrskov og Carsten Gylling på Oringe, Vordingborg Af Michael Weyand, Kreds Storstrøm Når vi beskæftiger os med noget, som er drevet af vores indre motivation fremfor af en ydre belønning, så gør vi det, fordi det er interessant, sjovt, opfylder et højere formål og dermed tilfredsstiller nogle grundlæggende psykologiske behov (eks. accept, uafhængighed, samhørighed). Trine Uhrskov gav et bud på, hvad der kan virke demotiverende, specielt for mennesker med ASF: n skuffelse, opgivelse som følge af nederlag n manglende fællesskabsfølelse, som ikke gør det til en oplevelse at være sammen med andre n manglende forestillingsevne, der forhindrer én i at kunne glæde sig til noget fremtidigt 6 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

7 Motivation til forandring Forældre, pædagoger og lærere er derfor nødt til at gøre en ekstra indsats for at vække den indre motivation og det kan lade sig gøre til trods for handicappet. Trine Uhrskov illustrerede forsøget på at finde vejen frem til barnets indre motivation på en spændende og indlevende måde, fordi hun både taler som fagperson og som mor til en autistisk pige. Først og fremmest skal der være en sammenhæng mellem det, barnet kan, og det, barnet skal. Som opdrager skal man give barnet sin fulde opmærksomhed og vise, at man lytter og er interesseret i at høre, hvad barnet har brug for at fortælle: hvem er du, hvordan er du anderledes end mig (anerkendende pædagogik). Men også andre, kendte pædagogiske metoder kan komme på tale i forsøget på at vække motivationen, for eksempel»sociale historier«for at afdække skjulte sociale koder, og»visuel struktureret pædagogik«, som hjælper mennesker med autisme til at få overblik over deres dagligdag og samtidig giver en større selvstændighed, idet de selv kan orientere sig for eksempel via et skema. Forvirring og afhængighed af andre er netop demotiverende. Mennesker med ASF har meget svært ved at håndtere konflikter, og hyppige skænderier er også demotiverende. Forældrene og søskende skal i en konfliktsituation altid vælge at gå ud af konflikten. Rent praktisk betyder det, at man skal træne sig selv i forskellige undvigelsesmanøvrer. Det kan være at tale dæmpet og roligt, distrahere personen væk fra aggressionen, undgå øjenkontakt og lignende (Low Arousal metoden). Carsten Gylling, initiativtager og leder på Skolen Sputnik i København, argumenterer for, at man skulle lade personen beholde sine drømme som drivkraft, også selv om drømmen var at blive diktator eller amerikansk præsident. Det er vigtigt ikke at punktere personens livsdrømme. Hans budskab er, at motivation ikke handler om målet, men om, hvad der sker på vejen derhen. For at blive præsident er det jo nødvendigt med nogle eksaminer, og så kan det være, at de ekstreme drømme modificeres undervejs. Det minder mig om Temple Grandins livshistorie, som man kan læse i hendes bog»jeg er autist«. Hun skriver:»en anden af mine lærere, Mr. Carlock, blev min frelse. Mr. Carlock interesserede sig ikke for diagnoser og etiketter, men alene for de skjulte evner.( ) Han kanaliserede mine fikseringer over i konstruktive tiltag. Han forsøgte ikke drage mig ind i hans verden, men gik i stedet ind i min verden.«(kap. 7 Det magiske apparat) Temple Grandins interesse for kvægfikseringsbokse førte frem til en karriere, hvor hun blev en anerkendt dyrepsykolog. Trine og Carsten forstod at formidle budskaberne på en sjov og genkendelig måde. Det var en rigtig god aften, hvor deltagerne fik en masse med hjem at snakke videre om tak for det. Motivation via belønning kan dog ikke helt undværes og kan bruges, hvis vi prioriterer målet højest en gummibjørn for at lave lektien helt færdigt er i orden. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 7

8 Autism Europe havde store emner på dagsordenen i Istanbul Autism Europe (sammenslutningen af europæiske autismeforeninger) havde generalforsamling den maj i Istanbul. Landsforeningen Autisme har deltaget i flere møder i Autism Europe (AE) siden foråret 2011, men denne generalforsamling var den første i nyere tid med Landsforeningen Autisme som fuldgyldigt medlem. Af Heidi Thamestrup europæisk medlem«giver umiddelbart ikke nogen særlige fordele. Til sammenligning er Et af de store emner på dagsordenen var ønsket fra flere institutioner og organisationer uden for Europa om at have et tilhørsforhold til AE. AEs hovedbestyrelse fremlagde derfor et forslag til en ny form for medlemskab: non-european members. At være»ikke- Landsforeningen Autisme som fuldt medlem altid sikret en plads på Generalforsamlingen samt 500 stemmer, mens»ikke-europæiske medlemmer«har 2 pladser til deling samt 2 stemmer per medlemsorganisation eller institution. Når organisationer og institutioner fra lande uden for Europa på trods af ringe indflydelse 8 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

9 Autism Europe samlet i Istanbul efterspørger muligheden for et medlemskab af Autism Europe, skyldes det højst sandsynligt, at de ønsker at kunne kvalitetsstemple deres organisation, institution eller virksomhed med AEs logo. I Landsforeningen Autisme er det vores helt åbenbare holdning, at alle skal have adgang til vores viden om autisme, men vi finder det ikke hensigtsmæssigt, at institutioner på den anden side af jordkloden skal kunne markedsføre sig med AEs logo. Det vil ikke være muligt, hverken nu eller i nær fremtid, at besøge eksempelvis bosteder i De Arabiske Emirater for at se, om kvaliteten på stedet er af en standard, vi kan stå inde for. På trods af vores stemme imod endte forslaget med at blive vedtaget. Medlem af AEs hovedbestyrelse Hvert andet år er der valg til AEs hovedbestyrelse, og for Landsforeningen Autisme som medlemsorganisation er en plads i hovedbestyrelsen vejen til at få indflydelse på AEs organisering og fremtidige arbejde. Landsforeningen Autismes formandskab besluttede i det tidlige forår, at jeg skulle opstille til posten. Valget endte med, at jeg blev valgt ind i AEs hovedbestyrelse. Efter generalforsamlingen holdt hovedbestyrelsen møde, og derfra ved jeg, at AEs store satsning, den internationale konference, der afholdes hvert tredje år næste gang i 2013 var det helt store diskussionsemne. Nye Dimensioner for Autisme Næste år, den september, afholdes AEs 10. internationale konference i Ungarns hovedstad Budapest. Konferencen er en slags historisk markør, idet AEs 30 års jubilæum som international aktør i kampen om at sikre rettigheder for mennesker med autisme og deres familier vil blive fejret. Konferencens tema er»nye Dimensioner for Autisme«. Det annoncerede indhold på konferencen spænder bredt: genetik, tidlig intervention, nye teknologiske muligheder over ældning og alderdom i forhold til det at leve med en autisme spektrum forstyrrelse. Europas ældre med autisme Netop det at ældes og den gode alderdom er AEs fokusområde i Den første halvdel af året er blevet brugt på at indsamle vidnesbyrd fra ældre i Europa, eksempler på det gode liv som ældre og på god praksis. De indsamlede erfaringer skal bruges til at lave et katalog over, hvad der er vigtigt for de ældre selv, og hvad der optimerer ældres livskvalitet, når de har autisme. Fredag den 5. oktober holder AE en stor åben konference i Lyon i Frankrig, hvor temaet er alderdom og autisme, og hvor, blandt andre, den franske socialminister deltager. Autismeforeningerne i Sverige, England og Danmark er indbudt til at holde oplæg om, hvordan man sikrer, at ældre mennesker med autisme får de bedst mulige forhold og dermed størst mulig indflydelse på deres alderdom. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 9

10 Besøg hos Division TEACCH i North Carolina, USA, i maj 2012 Af Af Rebecca Rant & Lars Grønlund Universitetet i North Carolina arrangerer hvert år en TEACCH autismekonference med deltagelse af ca. 300 fagfolk og nogle enkelte forældre. Da kursusafdelingen i Landsforeningen Autisme altid er interesseret i at finde nye og spændende oplægsholdere til SIKON konferencen, deltog vi i maj på denne 33. TEACCH konference. Inden selve konferencen havde vi to dage, hvor vi besøgte Division TEACCH s beskæftigelsesprojekter i Raleigh og Greensboro. Her har man udviklet et spændende koncept for beskyttet beskæftigelse såvel som enkeltpersoner med autisme, der arbejder på normale vilkår hos forskellige virksomheder i lokalområdet. Endvidere har man beskæftigelse til det meste af spektret fra personer med Aspergers syndrom til moderat fungerende personer med autisme. Over de to dage besøgte vi 9 forskellige arbejdspladser sammen med brugernes mentorer, og vi fik set, hvordan 12 personer (10 mænd og 2 kvinder i alderen år) arbejder med forskelligartede opgaver. Virksomhederne var supermarkeder, bibliotek, grafisk virksomhed, café, motionscenter, restaurant samt rengøring i private hjem. Rammerne for deres arbejde var meget forskellige, idet man tager udgangspunkt i den enkelte persons ressourcer: 10 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

11 Kenneths arbejde var struktureret via en bakke, som han gik rundt med og krydsede af, når en opgave var færdig. s n Nogle arbejdede næsten fuldtid andre 12 timer om ugen n Nogle arbejdede hver dag andre 3 gange om ugen n Nogle kom på arbejde i egen bil nogle kom med offentlig transport nogle blev kørt i særlig transport n Nogle havde besøg af deres mentor dagligt andre 1 gang om måneden n Nogle have udførlige skemaer for deres opgaver andre kunne klare sig med verbale instruktioner F.eks. mødte vi Kenneth på 24 år, som havde arbejdet 5 år hos Panena Bread Café. Han arbejdede 3 dage om ugen, 5 timer pr. gang. Han ryddede borde af, tørrede af, fejede og andre praktiske opgaver. Hans arbejde var struktureret via en bakke, som han gik rundt med og krydsede af, når en opgave var færdig. Kenneth blev diagnosticeret i førskolealderen og betegnes som moderatfungerende. Mentorer og medarbejdere i Division TEACCH bruger meget tid på opfølgning samt på at skaffe nye virksomheder, der kan gøre brug af tilbuddet om arbejdskraft. Virksomheder, som allerede benytter arbejdskraft fra Division TEACCH, anbefaler konceptet til andre virksomheder, hvilket har en større succesrate end andre tiltag. Vi er imponerede over, hvor godt det fungerede, og selv om vi ved, at det ikke bare sådan kan indføres i Danmark, så er der meget inspiration at hente herfra. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 11

12 Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ændret beregningsgrundlag Af Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen I mange år har udgangspunktet for beregning af dækning af tabt arbejdsfortjeneste været seneste lønindkomst også selvom den lå flere år tilbage. Den tidligere regering valgte imidlertid, at der med virkning fra kom et loft over beregningen for forældre, som søgte om ydelsen efter Forældre, som havde modtaget ydelsen i 2010, var fortsat berettiget til at få dækning efter tidligere lønindkomst. Folketinget har nu vedtaget en ændring af disse regler, for så vidt angår maksimumbeløbet, men ikke så de tidligere regler generelt gælder alle igen. Der vil således fortsat være et loft for forældre, som har søgt og fået dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter Loftet stiger pr til en timeløn på knap 172,- kr./t. Hvis man vil læse mere udførligt om betingelserne for at modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, kan der henvises til en artikel herom på vores hjemmeside. Maksimumbeløbet, som blev indført , svarede til en timeløn på ca. 122,- kr./t., hvilket pr er reguleret til 126,50 kr./t. 12 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

13 Er det nu mødrenes skyld igen? Læser- bidrag Af Githa Lykkeskov Nielsen, autismevejleder, Skolen ved Stadion, Haderslev I filmen om Temple Grandin, en amerikansk professor med Aspergers syndrom, får Temple Grandins mor at vide, at det er hendes følelseskolde tilgang til hendes barn, der har gjort, at Temple Grandin har fået Aspergers syndrom. Det ved moderen heldigvis med sig selv, at det overhovedet ikke er tilfældet, men hun skal kæmpe mod den opfattelse, samtidig med at hun skal støtte sin datter i at få et godt liv. Det lykkes over al forventning. Det var østrigeren Bruno Bettelheim ( ), der mente, at autisme opstod pga. moderens ubevidste afvisning af barnet. Han opfandt i den forbindelse begrebet»køleskabsmødre«. Selvom en psykolog så sent som i midthalvfemserne til sin store overraskelse stødte på den opfattelse hos fagprofessionelle, så er den opfattelse godt og grundigt tilbagevist. Der er egentlig ingen grund til at beskæftige sig med den gamle og ukorrekte årsagsforklaring udover selvfølgelig af historisk interesse. Og så alligevel, for vi vil jo så gerne finde en årsag til de ting, vi ikke rigtig forstår, og der er mange ting omkring mennesker med autisme, som måske ikke lige er til at forstå. Det illustrerer den kendsgerning, at Den Nationale Autismeplan anbefaler et kursus på minimum 200 timer om autisme til fagfolk, der skal arbejde med børn med autisme. Men tilbage til mødrene. Der sker desværre ofte det, at er der vanskeligheder med et barn med autisme, så ligger det lige for at prøve at forklare det enkelte barns problematikker med, at forældrene har gjort et eller andet forkert. Eftersom det stadig ofte er moderen, der er mest knyttet til barnet, selvom de fleste forældre jo heldigvis er et godt team omkring deres barn med autisme, så er vi tæt på, at det igen er mødrene, der beskrives som selve årsagen til de problematikker, der måtte være. Så mødrene får igen skylden for, at deres børn f.eks. er»uopdragne, forkælede og dovne«, som deres børn med autisme desværre ofte beskrives som! Det er ikke fair, men i disse tider, hvor der er brug for viden om børn med autisme mange steder, og hvor den måske ikke er tilstrækkelig til stede, er der desværre en stor fare for, at børn med autisme ikke bliver forstået hensigtsmæssigt, og at aben bliver sendt tilbage til forældrene. De forældre og mødre til børn med autisme, som jeg har mødt, gør et beundringsværdigt stort arbejde for at støtte deres børn og hjælpe dem gennem en ofte kaotisk hverdag. De guider og forklarer meningen for deres barn, de forklarer de professionelle voksne, deres barn møder, om de specielle problematikker, barnet har rigtig mange gange. De forældre og mødre skal have anerkendelse for deres store indsats i stedet for at blive i værste fald mistænkeliggjort og underkendt. Det er i samarbejdet med forældrene, som jo kender deres børn bedst, at udviklingsmulighederne for det enkelte barn findes. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 13

14 Med»Klar til Start«ønsker COOP at ansætte unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser 14 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

15 Med»Klar til Start«ønsker COOP at ansætte unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser Af projektleder for»klar til Start«Camilla Adelsted Mikkelsen Når STU-Uddannelsen bliver springbrættet til job»klar til Start«er navnet på et tværparallelt beskæftigelsestilbud til mennesker med autisme, der ønsker sig varig beskæftigelse i en af COOP s 1200 butikker i Danmark. Bag initiativet står Unges Uddannelsescenter (et autismespecialiseret STU-tilbud beliggende i Værløse), Landsforeningen Autisme og Fakta a/s, der er en del af COOP Danmark. På Unges Uddannelsescenters STU arbejdes der målrettet med erhverv og praktik fra første dag, og så er erfaringen, at deres elever udvikler sig mere, end de, og ofte også eleven selv, troede var muligt. Specielt i Fakta oplever de, at deres elever udvikler sig. Elever, de ellers har svært ved at motivere, begynder hurtigt at blomstre, når de starter i et praktikforløb hos Butikschef Lennie Hansen i Fakta, Værløse. Derfor er de tre initiativtagere gået sammen om dette unikke projekt»klar til Start«. I de næste 22 måneder undervises, udvikles og trænes den unge i Fakta i Værløse og på skole hos Unges Uddannelsescenter. Alt sammen i det tempo og med de individuelle støttebehov, der er brug for. Det betyder også, at hvis den unge er ansættelsesklar efter f.eks. 9 måneder, så starter udslusningen allerede der. I slutningen af forløbet udsluses der så til et varigt job i en COOP s mange butikker evt. i fleksjob eller med anden handicapkompenserende støtte. Hvem kan få job? Projektet henvender sig til unge med ASF på minimum et moderat funktionsniveau, der er på kontanthjælp, eller som pauser deres førtidspension. Hvis blot der er en formodet arbejdsevne under udvikling, kan man komme i betragtning. Den unge skal have afsluttet sin STU uddannelse eller have anden relevant baggrund. Der er løbende optag og der er stadig ledige pladser med opstart august Det er vores fælles mål og ambition, at projektet skal udbredes til at kunne tilbydes i hele Danmark. Forhåbentlig kan erfaringerne fra projektet også bruges bredere i hele beskæftigelsesindsatsen for handicapgrupper. Læs mere på eller kontakt»klar til Unges Uddannelsescenter, Tibbevangen 86, 3500 Værløse, tlf / Klar til Start med jobgaranti Projektet»Klar til Start«starter op 1. august 2012 i Værløse. Det er den unges jobcenter i hjemkommunen, der henviser til projektet. Inden for en tidsramme af max. 22 måneder gøres borgeren ansættelsesparat i en af COOP s butikker. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 15

16 For unge med en Autisme Spektrum Forstyrrelse Annonce Et kursus for dig J Hvis du er nysgerrig på hvad ASF er for en diagnose J Hvis du gerne vil vide mere om sammenhængen mellem personlighed og ASF J Hvis du gerne vil vide mere om ungdomslivets udfordringer og muligheder J Hvis du vil vide mere om stress og trivsel Opstart september 2012 i København Du kan læse mere om kurset på eller ved at scanne koden Sopra 16 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

17 Kan du bruge en landbrugselev? Jeg er en frisk ung knægt på 18 år med masser af gå-på mod. Jeg er færdig med 24-ugers grundskole fra Høng Landbrugsskole, og mit højeste ønske er nu at få praktikplads i landbruget til min første praktikperiode. Jeg vil rigtig gerne arbejde i marken og med kvæg eller svin. Har du pladsen, eller kender du én, der har, så skriv til mig på eller ring til mig på telefon Tusinde tak! Anders Ohrt. Jeg er fra hovedstaden, så ligger din gård langt herfra, skal der gerne være mulighed for hel/delvis kost og logi på gården. Jeg har ASF i mild grad, jeg er pligtopfyldende, interesseret, rolig, ikke-ryger, og trives rigtig godt med rutiner og en struktureret hverdag i skønne omgivelser. Annonce Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 17

18 Rundt om kredsene i Danmark! Se, hvad der sker i din kreds bornholm> frederiksborg> fyn> autismufelagið> københavn-frederiksberg> midtvest nord jylland> ribe> roskilde> storkøbenhavn> storstrøm> vejle> vestsjælland> viborg> østjylland Kreds MidtVest Efterårsprogram Søskende/ bedsteforældrekursus Lørdag den 8. september, kl Temadag om»den røde tråd«i et liv med autisme Lørdag den 6. oktober, kl Dannelse af netværksgrupper Mandag den 29. oktober, kl Læs mere om de enkelte arrangementer på vores hjemmeside eller i de invitationer, der udsendes pr. mail. Husk at sende os en mailadresse, hvis du vil modtage post fra din kreds også hvis du skifter mailadresse. Skriv til Vi omtaler så vidt muligt alle vore arrangementer her i bladet og udsender kun almindelig post til vores medlemmer, hvis man udtrykkeligt ønsker det. Ring til Lise Ebbensgaard på tlf for nærmere information. Kreds Nordsjælland Jubilæumsarrangement 50 år»på opdagelse i Zoologisk Have«Lørdag den 1. september, kl I anledning af Landsforeningen Autismes 50 års jubilæum i 2012 har Kreds Nordsjælland den glæde at invitere vores medlemsfamilier til en hyggelig aften i Zoo. Hør hanløven brøle sit aftensbrøl, oplev chimpanserne bygge rede for natten, se søløverne gå til ro på klipperne, og følg med, når elefanterne æder natmad. Vi starter med at spise vores egen medbragte mad og drikke. For dem, som ikke har mulighed for at deltage i spisningen, vil det være muligt at slutte sig til arrangementet kl ved hovedindgangen. Rundvisningen varer ca. 2 timer. Arrangementet vil være gratis for medlemsfamilier. På grund af begrænset antal pladser vil det være efter»først-til-mølle«princippet og max. 4 deltagere per familie (2 voksne og egne børn). Detaljer vedrørende arrangement følger direkte efter tilmelding. Bindende tilmelding på senest 7. august. 18 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

19 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Trivsel og selvforståelse Medlemsaften for de unge og for forældre til børn med ASF BEMÆRK NY DATO! Tirsdag den 11. september, kl på CSU Egedammen, Skovledet 14, Hillerød Vi har inviteret Trine Uhrskov fra Sopra til en aften, hvor vores unge med ASF er i centrum. Aftenen kommer til at handle om trivsel og selvforståelse. Trine vil fremlægge forskellige modeller om både selvforståelse, trivsel og stress, som hun benytter i sit arbejde med unge med ASF. Trine vil også komme ind på, hvordan stress og trivsel kan påvirke hinanden. Der vil være tid til små øvelser, diskussion og spørgsmål. Begrænset antal deltagere, derfor»først-tilmølle«. Tilmelding på mail senest den 5. september. Kreds Roskilde Her er en oversigt over de næste netværksmøder (bemærk ny mødeadresse): Tirsdag den 18. september, kl på Roskilde Frivilligcenter, Sønderlundsvej 58, Lokale 1, 4000 Roskilde Alle er velkomne. Sæt også kryds i kalenderen Onsdag den 14. november Vel mødt! Mailadresser Bestyrelsen appellerer til alle vores medlemmer om at oplyse mailadresse og ændringer, så vi kan spare både tid og penge til fordel for medlemmerne og deres pårørende. Kreds Storstrøm Arrangementer efter sommerferien: Familietræf i det rekreative område Nr. Vedby grusgrav Lørdag den 11. august, kl Vi mødes ved bålpladsen, hvor vi også spiser sammen. Se på og under Kreds Storstrøm/arrangementer for yderligere oplysninger. Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme 19

20 Rundt om kredsforeningerne i Danmark! Kreds Storkøbenhavn Stort jubilæumsarrangement Lørdag den 29. september, kl ca. kl på Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev Kredsforeningen afholder stort jubilæumsarrangement i anledning af Landsforeningens 50 års jubilæum. Jubilæumsarrangementet er bygget op som en temadag med emnet: Forstå autisme, hvor vi vil sætte hjernen i centrum i forsøget på at blive klogere på, hvorledes den autistiske hjerne er indrettet. Det er lykkedes os at få Peter Lund Madsen til at komme og holde et af sine seriøse, men utrolig morsomme foredrag om hjernen og dens arbejde. Udover Peter Lund Madsen kommer endnu en oplægsholder med et autismespecifikt indlæg. Aftalen er ikke endeligt indgået, så hold øje med vores hjemmeside, som vil blive opdateret, så snart oplægsholderen er på plads. Arrangementet omfatter kaffe/the med morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe/ the med kage. Prisen for hele arrangementet andrager kr. 100 pr. deltager. Beløbet betales kontant ved ankomsten. Husk venligst lige penge, og at vi ikke modtager Dankort m.v. Tilmelding foretages ved fremsendelse af mail til med angivelse af navn(e) på deltager(e). Der er begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding anbefales. 20 Nr. 6 Juni 2012 Autismebladet Landsforeningen Autisme

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Det gode liv på Idavang side 4. Nr. 4 April 2012 ISSN 2245-3423 ISSN 2245-3423 AUTISMEBLADET Nr. 4 April 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Konferencer, kurser, medlemsaktiviteter og rådgivning er vejen frem... 2 n Pigen med en 1 ud af 100-hjerne...

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr.

AUTISMEBLADET FOKUS PÅ AUTISME. TEMA: Søgelys på special tilbud Højt specialiseret pædagogik kan ikke gradbøjes side 6. Nr. ISSN 2245-0777 AUTISMEBLADET Nr. 3 Marts 2012 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Leder Vejen frem... 2 n Mobning i Europa... 4 n Sommerferie i Helsingør i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond...

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 4 April 2011. Indstik Relationspædagogik i det specialpædagogiske. af Demetrious Haracopos MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 4 April 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Ny næstformand... 2 n Autismedagen faldt på en god dag... 4 n Socialrådgiveren: Endnu en sag vundet

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde

FOKUS PÅ AUTISME. Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde FOKUS PÅ AUTISME Autisme har krav på opmærksomhed... 2 Verdensautismedagen. 4 Sommerferie i Karrebæksminde i samarbejde med Arbejdsmarkedets Feriefond... 6 Socialrådgiveren: Ferier... 8 BOING: Piger med

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

A. Café-arrangementer om børn med migræne

A. Café-arrangementer om børn med migræne A. Café-arrangementer om børn med migræne Projektbeskrivelse Børn med migræne og deres forældre samt gerne deres lærere inviteres til et café-møde (dvs. kl. 17 19) i kommunens Frivilligcenter, hvor Migrænikerforbundet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse

Toårig overbygning skal give fl ere unge mulighed for beskæftigelse FOKUS PÅ AUTISME Med og mod systemet... 2 Pædagogisk rådgivning... 3 Toårig overbygning skal give flere unge mulighed for beskæftigelse... 4 Repræsentantskabsmøde... 7 Anstændighed... 7 Asperger og arbejde...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere