1. Introduktion 1.1 Motivation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion 1.1 Motivation"

Transkript

1 1. Introduktion 1.1 Motivation Jeg har en stor interesse for landet Afghanistan og har længe villet vide mere om landet. Jeg har læst forskellige faglitterære tekster om Afghanistan, men det har ikke været nok for mig til egentligt at lære landet at kende. Da vi i skolen læste The Kite Runner af Khaled Hosseini følte jeg, at den gav mig andre informationer om landet end de faglitterære tekster. Den gjorde stort indtryk på mig og hjalp med at overvinde nogle fordomme. Den er skrevet ud fra børns perspektiv og overholder de faktuelle historiske begivenheder, som de står beskrevet i faglitteraturen. Derfor mener jeg, at man med fordel kan kombinere de to discipliner, hvis man vil lære mere om landet og ikke har mulighed for som situationen er i dag at opleve landet ved selvsyn. Vesten har en bestemt opfattelse af landet Afghanistan. Blandt andet ved at have aktive tropper dernede og udføre militære opgaver, såsom at stå for beskyttelse af civile mod for eksempel Taleban. Nyhederne er ofte fyldt med overskrifter om ulykker og terrorhandlinger. Har det nogensinde været muligt, at leve fredeligt i Afghanistan? Der er selvfølgelig utallige undersøgelser af særlige aspekter, såsom landets komplekse historiske, etniske, religiøse og sociale situation og stormagternes indblanding. Alligevel er det vanskeligt for ikke-eksperter at danne sig et troværdigt samlet billede af landets situation. Dette har ledt frem til følgende problemformulering: 1.2 Problemformulering Ved at kombinere relevant faglitteratur og udvalgt skønlitteratur har man mulighed for at få et bedre indblik i de historiske og kulturelle forhold i Afghanistan i perioden end ved kun at basere sig på én af de to genrer. Meningen med ovennævnte problemformulering vil blive belyst i næste afsnit via afgrænsningen af selve projektet. 1

2 1.3 Problemfelt I det følgende begrundes valget af Afghanistan som emne og The Kite Runner som en nøgle til en forståelse af landets kultur og en periode i landets historie med fokus på den fredelige tid før Sovjetunionens indblanding, hvilket fører frem til valget af dimensionen Afgræsning Hvorfor Afghanistan? Afghanistan er et land, der har været meget plaget af indblanding og invasioner både fra nabolandenes og Vestens side. Verden satte dog ekstra meget fokus på Afghanistan efter 9/11, fordi man mente, at Osama Ben Laden, Al-Qaedas daværende leder, skjulte sig dér. På nuværende tidspunkt er Afghanistan også meget fremme i medierne i Danmark, fordi de danske soldater snart trækkes ud af landet. Debatten om Afghanistan vil blive ved fremover, og i den forbindelse er det nyttigt at få et bedre kendskab til landet som det var før, de nuværende problemer opstod. Periode Der er udvalgt en tid, der ofte betragtes som værende den mest fredelige i forhold til den efterfølgende periode, som startede med et blodigt kup i 1978 og hurtigt blev efterfulgt af den sovjetiske invasion i Denne fredelige tid er i medierne blevet overskygget af førnævnte senere hændelser. Ved at fremhæve udvalgte historiske nedfaldspunkter vil det dermed også være muligt at fornemme kontrasten imellem et Afghanistan i krig og et Afghanistan i fred. Perioden er valgt, fordi den viser en tid, hvor fred var mulig. Det er den sidste forholdsvis stabile tid og det er også en periode, der dækkes af The Kite Runner, inden hovedpersonen flygter fra landet. Hvorfor The Kite Runner? Som læser får man et indtryk af Afghanistan, som man ikke kan få med faglitteratur, 2

3 der fremstår objektivt. Man kommer ind under huden af nogle personer og følger dem på vejen i takt med, af Afghanistans situation ændres. The Kite Runner har været en international bestseller, som er udgivet i 70 lande 1 og er derfor et oplagt valg, da det er et af de skønlitterære værker om Afghanistan, som er blevet læst af flest mennesker (skønsmæssigt 7 millioner 2 ) i nyere tid. Dimension Det er historie- og kulturdimensionen, der er blevet valgt til dette projekt. Da der arbejdes med en skønlitterær roman, kunne tekst- og tegndimensionen også have været relevant, hvis man kom ind på de virkemidler, der har ført til dens succes. Det er ikke målet. Målet er at blive klogere på den nævnte periode og derfor vælges dimensionen ''historie og kultur''. I dette afsnit har jeg opstillet nogle tids- og indholdsmæssige rammer for projektet, som skrives indenfor historie- og kulturdimensionen. 2. Historisk teori og metode Jeg vil starte med at redegøre for mit valg af historieteori og forklare den. Derefter begrunder jeg mit valg af metode, hvad den går ud på, og anvender den på de valgte kilder. 2.1 Teori Jeg har valgt at bruge bogen Fortiden er ikke hvad den har været skrevet af Knut Kjeldstadli, fordi den har en klar tilgang til, hvad historie er. I kapitel 2, Hvad er historie? gør han rede for de elementer, historie er bygget af. Dette bruger jeg, når jeg læser de faglitterære tekster. På denne måde får jeg et billede af, hvad historieskrivning er baseret på. Kapitel 2 redegør også for begreber, der er relevante for projektet september 2011, ''Dominican University of California'', introduktion til et foredrag af Khaled Hosseini, 2 Idem. 3

4 Historiefaget drejer sig om, hvordan mennesker har levet, deres meninger og begivenheder som krig, sociale sammenhænge, osv. (Kjeldstadli 2001:32). Når man kigger tilbage i fortiden, kan man se på historien fra to synspunkter: et ''aktørsynspunkt'' og et ''struktursynspunkt'' (Kjeldstadli 2001:33-37). Inden for aktørsynspunktet er der forskellige ''handlinger''. De ''intentionelle handlinger'' drejer sig om, at en handling har en intention. Der er en vilje til at agere. Der kan også være tale om ''vanemæssig adfærd'', hvor man gør noget, fordi man altid har gjort sådan, det vil sige ureflekteret adfærd. Derudover er der ''massehandlinger'', som er resultatet af mange menneskers ''enkelthandlinger'' på nogenlunde samme tid. Følgerne af disse mange enkelthandlinger kan ikke forudses af det enkelte menneske, fordi de er summen af mange enkelthandlinger, som er uoverskuelige for den enkelte. Den fjerde og sidste kategori af handlinger er ''processer'', hvor mål og midler ændrer sig med tiden. Udover handlinger i fortiden, skal man ifølge forfatteren også kigge på de strukturer, der omgiver aktørerne. Med ''strukturer'' kan også forstås ''historiske og sociale sammenhænge'' (Kjeldstadli 2001:35), som placerer aktørerne i bestemte rammer uafhængigt af deres handlinger. Ligesom for handlingers vedkommende er der også forskellige slags strukturer. Der kan være tale om strukturer af material art, såsom den teknologiske udvikling. De kan også være sociale og bestemmende for individets placering i samfundet. Der findes ''kulturelle strukturer'' (Kjeldstadli 2001:35), som ligger dybt i folks måde at tænke og agere på. Det afhænger af det sted i verden og den tid, de kommer fra og lever i. Endelig kan der også være ''naturgivne forhold'' (Kjeldstadli 2001:36), som indvirker på menneskene og ændrer på deres levevilkår enten permanent eller i en bestemt tid. Man kan kigge på historien ''fra de handlende menneskers synspunkt'' ifølge Knut Kjeldstadli, men som sagt, da aktørerne er omgivet af nogle rammer og handler inden for disse, skal vi også kigge på disse rammer, som er medbestemmende for handlingerne: ''Materielle og sociale strukturer sætter rammer for hvad vi kan gøre'' 4

5 ( Kjeldstadli 2001:36). Selvom nogle strukturer er menneskeskabte, kan det være svært at lave om på dem, når de først er der. Nogle af disse historiebegreber vil jeg anvende i min fremstilling af de historiske begivenheder og kulturelle forhold i Afghanistan. 2.2 Metode Når man beskæftiger sig med historie, er det vigtigt at udvælge kilder, der er troværdige. Derfor har jeg anvendt metoden kildekritik på de faglitterære tekster, som jeg baserer mig på, for at beskrive en periode i Afghanistans historie. Jeg har valgt at bruge kapitel 2 og kapitel 12 i bogen Fortiden er ikke hvad den har været skrevet af Knut Kjeldstadli. Den beskriver tydeligt, hvilke handlinger der skal udføres, når en kilde skal analyseres. Ifølge Knut Kjeldstadli er kildekritik en måde, hvorpå man kan finde ud af, hvorledes man kan finde frem til de informationer, der ligger i kilderne. Man skelner imellem forskellige slags kilder. Der findes ''normative'' og ''beskrivende'', hvoraf begge kan være ''fremtids-'' eller ''fortidsrettede'' (Kjeldstadli 2001: ). De faglige kilder, der er brugt i dette projekt, hører til de beskrivende og fortidsrettede, fordi de fortæller om, hvorledes situationen i Afghanistan var engang, og nævner årsager og konsekvenser. Udover disse beskrivende ''andenhåndskilder'', baserer dette projekt sig også på en ''førstehåndskilde'' (Kjeldstadli 2001:185), nemlig Afghanistans forfatning fra 1964, som er en normativ kilde, fordi der er tale om en normgivende tekst. En række forskellige spørgsmål kan stilles, når man skal finde frem til kilder: Hvilke kilder er relevante for det pågældende arbejde? Hvad er det for nogle kilder, man har? Hvad siger disse kilder? Kan man tro på kilderne? Når man så har udvalgt nogle, må man stille sig andre spørgsmål for at fastlå deres informationsværdi: Hvornår er kilderne skrevet eller skabt? Af hvem? Er de offentlige eller private, formelle eller uformelle kilder? Under hvilke omstændigheder er de produceret? Det er min hensigt 5

6 at anvende nogle af disse spørgsmål på de historiske fremstillinger, jeg har fundet frem til, som er: -State Building and Social Fragmentation in Afghanistan: A Historical Perspective af M. Nazif Shahrani fra år The decline of the pashtuns in Afghanistan af Ahady Anwar-ul-Haq fra år Afghanistan: besættelse, borgerkrig og befrielse af Viggo Fischer fra år Disse faglige tekster er dem, som projektet baserer sig mest på, og er derfor dem, der skal gøres til genstand for metoden kildekritik. Hvorfor disse kilder? Begrundelse for valg af kilder Der er skrevet meget om Afghanistans historie, derfor er der mange kilder at vælge imellem. Jeg ville finde frem til nogle, som redegør for den periode, projektet omhandler, altså 1963 til Det har ikke været ligetil, da meget af den nyere litteratur fokuserer på perioden fra 1980 til idag, fordi det er dér, hvor Sovjetunionen militært er tilstede i landet og hvor modstandsbevægelser, med bl.a. USA's støtte, opstår. Så mange ting er hændt på 30 år: Sovjetunionens tilbagetrækning, borgerkrig, Talebans overtagelse af magten og internationale styrkers indsats i landet, og dette fylder næsten hele billedet af landet. Hvis jeg er interesseret i at dykke ned i Afghanistans historie på baggrund af de historiske begivenheder, The Kite Runner refererer til, er jeg nødt til at finde faglitteratur, som dækker denne periode. Jeg har valgt de tre nævnte kilder, som har hver deres perspektiv og overordnede tema. De er skrevet i tre forskellige årtier og ligger således hver især tæt på begivenheder, der har præget det pågældende tiår. Lidt skematisk sagt: Sovjetunionen i 1980'erne, borgerkrigen og Taleban i 1990'erne og den internationale intervention fra 2001, som følge af ''9/11'' Kilderne udsat for kildekritik M. Nazif Shahrani Jeg vil begynde med at præsentere State Building and Social Fragmentation in 6

7 Afghanistan: A Historical Perspective. Dette er en artikel skrevet af M. Nazif Shahrani i Den indgår, som et særskilt kapitel i bogen The State, religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan, Banuazizi A., Weiner M., Syracuse University Press, 1986 (s ). Der er tale om en offentlig kilde, fordi den er udgivet på et universitetsforlag. Forfatteren, Shahrani, påbegyndte arbejdet med støtte fra ''Haynes Foundation'' på Pitzer College, og færdiggjorde den som forskningsstipendiat på Stanford University (Banuazizi A., Weiner M. 1986:65). Den er altså udarbejdet med støtte fra prestigefyldte universiteter og må derfor regnes for pålidelig. Desuden er den underbygget af næsten ti siders bibliografi. Shahrani har et overordnet historisk perspektiv, som giver et tydeligt overblik over hele Afghanistans historie fra år 1500 til år 1979, opdelt i fem perioder. Dette projekt beskæftiger sig kun med den del (side 50 til 65), der dækker slutningen af fjerde periode ( ) og hele femte periode ( ). De forrige afsnit er læst for at få et bredere kendskab til landets historie og dermed fornemme årsagssammenhænge. Forfatteren, M. Nazif Shahrani, er født i Badakhshan-provincen i Afghanistan. Han har fået sin universitetsuddannelse i USA og har været professor i ''Near Eastern Languages and Cultures'' ved Indiana University 3. Han har dermed sandsynligvis et personligt kendskab til Afghanistan og er muligvis præget af vestlig tankegang. Dette gør det sandsynligt, at hans artikel er en brugbar kilde. Ahady Anwar-ul-Haq Den næste tekst er skrevet af Ahady Anwar-ul-Haq og udgivet i 1995 under titlen The decline of the pashtuns in Afghanistan. Den er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ''Asian Survey'', vol. xxxv, nr. 7, juli 1995 (s ), mens han var docent på Providence College på Rhode Island 4. Udover sin akademiske virksomhed, har

8 forfatteren også haft en politisk karriere i Afghanistan. Han har således været formand for det afghanske socialdemokratiske parti (Afghan Mellat) og været finansminister og senere handels- og industriminister, ihvertfald indtil Artiklens titel refererer til den etniske gruppe, pashtun, som udgør ca. 50% af befolkningen og var ved magten siden landets oprettelse i 1747, indtil borgerkrigen brød ud efter Sovjetunionens tilbagetrækning i Teksten giver en oversigt over størrelses- og magtforholdene mellem de forskellige etniske grupper, hvilket er nyttigt, netop fordi dette aspekt er kompliceret i Afghanistan. Forfatteren tilhører selv den etniske gruppe, pashtun 6, og har tidligere stillet op mod den nuværende afghanske præsident Karzai, men endte med at give sin støtte til ham. I denne tekst er det muligt at fornemme en tendens til at forsvare pashtunerne og deres plads i det afghanske samfund. Dette kan man bl.a. udlede af følgende passage: ''If the motivation for federalism were the promotion of regional an local decision-making on provincial issues, the Pashtuns might have accepted it, but if the objective is to strengthen minority identities and weaken the Afghan character of the state, the Pashtuns' sensitivity to federalism is understandable.'' (Anwar-ul-Haq 1995:634). Dette forbehold skal man have i tankerne, når man bruger artiklen, dog er den formentlig stadig brugbar, bl.a. fordi den er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. Viggo Fischer Den sidste kilde, der præsenteres, er en bog skrevet af Viggo Fischer, Afghanistan: besættelse, borgerkrig og befrielse udgivet i I 1995 var forfatteren selv i Afghanistan som repræsentant for Den Danske Afghanistankomité og oplevede, at Taleban angreb Herat, som de senere på efteråret erobrer. Han har været ''formand for 5 6 Idem. 8

9 Folketingets udenrigsudvalg, konservativ politisk ordfører'' og medlem af Danmarks delegation til FN (jf. Omslaget af Viggo Fischers bog). Forfatterens bog er skrevet i et let forståeligt sprog og giver mange detaljerede og veldokumenterede oplysninger støttet af et omfattende noteapparat. Desuden er den baseret på førstehåndsindtryk fra ophold i landet og personlige samtaler med afghanere fra forskellige befolkningslag (Fischer 2005:18). Måske i kraft af forfatterens politiske ståsted beskrives perioden fra , hvor kommunistpartiet var ved magten, overvejende negativt: ''En af de faktorer, der udløste opstanden [i Herat i marts 1979], synes at have været myndighedernes forsøg på at tvinge kvinderne med i kampagnen mod analfabetisme.'' (Fischer 2005:101). Han går let henover, at en kampagne mod analfabetisme vel må betragtes som positiv, og går umiddelbart ud fra, at kvinderne ikke selv havde lyst til at overvinde analfabetisme. Man skal huske på hans politiske holdning, når man bruger bogen, men den giver en stor mængde detaljerede oplysninger. Dette afsnit viser, hvorledes metoden er blevet anvendt på de valgte kilder, dermed er det nu muligt at bruge dem mere bevidst. 3. Præsentation af The Kite Runner Dette afsnit giver baggrundsviden om romanen og forfatteren, således at man får et billede af, hvilken baggrund romanen er skabt på. 3.1 Forfatter Forfatteren til The Kite Runner er Khaled Hosseini, som blev født i 1965 i Kabul, hvor han voksede op indtil hans far, som var diplomat, blev udstationeret i Paris i Hans mor var vicerektor på et gymnasium i Kabul 7 og fulgte også med sammen 7 15 september 2011, ''Dominican University of California'', introduktion til et foredrag af Khaled Hosseini, 9

10 med faren og sønnen. På grund af den sovjetiske invasion kom de aldrig tilbage til Afghanistan, men fik asyl i USA. Forfatteren har dermed oplevet Kabul i 1960'erne, ligesom hovedpersonen Amir og hans legekammarat Hassan. Forfatterens familiebaggrund minder også meget om Amirs, hvis far er forretningsmand og afdøde mor var universitetslærer. Romanen er dog ikke en selvbiografi, men bruger ''bits and pieces'' fra forfatterens eget liv The Kite Runner The Kite Runner udkom i Handlingen starter i 1960'erne og giver et indblik i, hvordan Afghanistan havde været, før monarkiet blev afskaffet ved et kup 1973 og før kommunisterne kom til magten i Læseren får et indblik i landet gennem to børns aktiviteter og primært gennem hovedpersonen Amirs tanker. Det er rigtigt, at det er en fiktion, hvor forfatteren har lov til at digte årstal og begivenheder op. Dog er jeg i min analyse kommet frem til, at de historiske begivenheder passer med faglitteraturen på området. Dette vises i et senere afsnit i projektet Referat af The Kite Runner Et referat af handlingen er nødvendigt for at kunne sammenholde fiktionen med virkeligheden. Jeg-fortælleren hedder Amir og bor i et velhavende kvarter i Kabul med sin far, Baba. De tilhører begge den etniske gruppe Pashtoun i modsætning til deres tjener, Ali, og hans søn, Hassan, der tilhører minoriteten Hazara. Amir og Hassan har begge mistet deres mødre, som nyfødte. De bruger meget tid sammen og betragter hinanden som brødre, selvom det er usædvanligt, da de tilhører to forskellige etniske grupper, der ikke er ligestillede i samfundet. I de to drenges hverdag, eksisterer skellet dog alligevel mellem dem. Når Amir står op, har Hassan allerede strøget hans tøj og lagt det klart, derefter laver Hassan morgenmad til Amir og pudser hans sko, men selv skal han ikke i skole som Amir. Den fredelige tid bliver afbrudt, da Amir svigter Hassan en kold vinterdag i 1975, hvor han ser Hassan blive voldtaget af tre pashtoun drenge uden at hjælpe ham. Deres veje skilles og fem år 8 Idem. 10

11 senere flygter Amir og hans far fra Afghanistan, som er blevet invaderet af Sovjetunionen. De prøver at opbygge en tilværelse i USA. Amir afslutter high school og vil være forfatter. Han møder Soraya og gifter sig med hende. I mellemtiden dør faren af lungekræft. En dag får Amir et opkald fra Pakistan. Det er Rahim Khan, farens bedste ven, der fortæller ham, at there is a way to be good again. Amir rejser til Pakistan, for at besøge den døende Rahim Khan, som fortæller ham, at Hassan og hans kone er blevet skudt af Taleban, og deres søn, Sohrab er på et børnehjem i Kabul. Rahim Khan beder som sit sidste ønske Amir om at hente Sohrab og placere ham i et andet børnehjem, som ligger i Pakistan. Dette for at sikre drengen bedre vilkår end dem i Kabul. Samtidig får Amir også at vide, at Hassan og han selv havde samme far, dvs. at de i virkeligheden var halvbrødre. Kort efter Amirs mors død var faren sammen med sin tjeners kone, Sanaubar, en Hazara. Så blev Hassan født. Amir tager til Aghanistan for at hente Sohrab. På vejen ind over grænsen og til Kabul ser Amir, hvor ødelagt landet og hans barndomsby er blevet. Han finder ud af, at Sohrab ikke længere er i børnehjemmet, men er blevet solgt til en Taleban, som Amir kender fra barndommen. Det er den samme, som voldtog Hassan i Efter en slåskamp mellem Amir og Talebanen, flygter Amir med Sohrab. Han er hårdt såret og bliver hjulpet af sin chauffør og Sohrab til et hospital i Pakistan. Børnehjemmet, som Rahim Khan beskrev, findes slet ikke. De vælger at tage afsted hurtigt, så snart Amir kan gå igen, af frygt for at blive fundet af de mange netværk, som Taleban har både i Afghanistan og Pakistan. Amir og Sohrab finder et hotel i Islamabad. Her vover Amir at spørge drengen, om han kunne tænke sig at bo sammen med ham og Soraya i USA. På grund af Afghanistans situation, er det ekstremt svært for Amir at adoptere Sohrab, bl.a. fordi der kræves en dødsattest for forældrene. Det lykkes dog at få ham ud af landet vh.a. et humanitært visum, men drengen er så traumatiseret af sine oplevelser, at han er fuldstændigt indesluttet i sig selv og ikke komunikerer med omverden. Fortællingen slutter med, at Amir viser Sohrab, hvordan han og hans far plejede at flyve med drager. Dette afsnit giver et indblik i forfatterens baggrund for at skrive romanen, som viser 11

12 at han selv har oplevet tiden før Sovjets invasion. 4. Faglitterær og skønlitterær gennemgang Dette afsnit handler om at give et billede af, hvad der er muligt at få af informationer og indtryk, hvis man som læser kombinerer forskellige slags tekster om Afghanistan inden for den udvalgte periode. Denne er delt op i tre udvalgte nedfaldspunkter. Derefter bruges nogle historiske begreber på historiske og kulturelle begivenheder og til sidst er der en gennemgang af et af de vigtigste kulturtræk i Afghanistan. 4.1 Afghanistan i 1960'erne Det faglitterære Ifølge Viggo Fischer bliver denne periode betegnet som ''den længste sammenhængende periode i nyere tid med fred og økonomisk fremgang.'' (Fischer 2005:69, 71-72). Landet var et kongedømme under Kong Zahir Shah. Han kom på tronen som 19 årig efter sin fars død i 1933 (Shahrani 1986:54). Han var den eneste søn på det tidspunkt, men dem, der i realiteten besad magten fra 1933, var nære familiemedlemmer. Hans onkel, Mohammad Hashem, var statsminister fra 1930 og styrede landet til år Dernæst overtog en anden onkel, Shah Mahmood, posten som statsminister og holdt den indtil år De næste ti års egentlige ''magthaver'' var derefter Kong Zahir Shahs fætter, Sardar Muhammad Daoud, som statsminister. Han skabte problemer med nabolandet Pakistan og blev derfor ''tvunget til at trække sig'' tilbage i 1963 (Fischer 2005:58). Et år efter, i 1964, starter den konstitutionelle periode med den nye forfatning, som forsøger at promovere demokrati ved at prøve at skabe en ''nationalstat baseret på lighed'' (Anwar-ul-Haq 1995:622). Denne forfatning giver alle etniske grupper lige rettigheder (Forfatningen af 1964, kapitel 3, artikel 25, side 15). Ifølge Viggo Fischer kom de demokratiske træk ikke til at slå rod i samfundet. Det skyldtes flere faktorer, bl.a. at kongehuset ikke fik gjort op med ''de traditionelt ledende kredses ''velerhvervede'' rettigheder'' (Fischer 2005:71). Dog, som før nævnt, beskrives 12

13 1960'erne som ''en af de mest harmoniske perioder i nyere afghansk historie'' (Fischer 2005:71-72). Landet udviklede sig, mens freden herskede, og der var overskud til at udbygge uddannelsessystemet, hvilket betød, at ''et stigende antal unge afghanere fik en uddannelse og begyndte at deltage i det politiske liv'' (Shahrani 1986:60). Samtidigt skete der en forbedring af kvinders muligheder (Fischer 2005:256). De fredelige forhold i landet på den tid bekræftes også af danske officerer, der var i Kashmir som FN-observatører pga. konflikten mellem Indien og Pakistan. De fortalte Viggo Fischer, at Kabul ''var det nærmeste fredelige og behagelige sted at opholde sig.'' (Fischer 2005:256) Det skønlitterære Denne periode afspejles i The Kite Runner ved, at Amir og Hassan, som begge er født i begyndelsen 1960'erne, lever et forholdsvis fredeligt liv (bortset fra de etniske uligheder). Det er gennem de to drenges hverdag, at læseren har en mulighed for at fornemme de rolige tilstande, fordi det er udfra deres perspektiv, at den tid ses. De leger, flyver med drager, går i biografen sammen: ''We saw our first Western together, Rio Bravo with John Wayne, at the Cinema Park, across the street from my favorite bookstore.'' (Hosseini 2003:23), læser historier sammen, når Amir kommer hjem efter skole: ''After school, Hassan and I met up, grabbed a book, and trotted up a bowlshaped hill just north of my father's property in Wazir Akbar Khan. [...] I read him stories he couldn't read for himself.'' (Hosseini 2003:24). De har mulighed for at dase hele eftermiddagen uden nogen bekymringer: ''We sat for hours under that tree, sat there until the sun faded in the west, and still Hassan insisted we had enough daylight for one more story, on more chapter.'' (Hosseini 2005:24). Derudover var der folkeliv på gaden, som var fyldt med mennesker og boder: ''We took strolls in the mustysmelling bazaars of the Shar-e-Nau section of Kabul, or the new city, west of the Wazir Akbar Khan district.'' (Hosseini 2005:23).Selvom der er faste hierarkiske strukturer, som gør at Hassan, som er en hazara, ikke går i skole for eksempel, fungerer samfundet alligevel inden for de opstillede rammer. 13

14 Hvis man sidestiller både den faglige- og skønlitterære tekst, får man et billede af et Afghanistan, som havde overskud. Det blev forsøgt at skabe et demokrati, flere unge blev uddannet og der var handel og mulighed for forlystelser i form af biograf. 4.2 Kuppene Det faglitterære 1960'erne er som sagt, hvis man sammenligner den tid med årene efter, en ret fredelig periode med fremgang. I 1970'erne begynder en ny ære, da Kong Zahir Shah, under et ophold i Italien bliver afsat. Dette skete i 1973, hvor hans fætter, kendt under navnet Daoud Khan, ved dette kup afskaffede monarkiet og proklamerede Afghanistan en republik med sig selv som ''præsident og forsvarsminister'' (Fischer 2005:85). Daoud Khan overtog også posterne som statsminister og udenrigsminister og ophævede forfatningen fra 1964 ti dage efter kuppet (Fischer 2005:85-86). Han bliver selv offer for et kup i 1978, som bringer kommunisterne til magten. Dette medfører stigende sovjetisk indflydelse bl.a. via en ''20-årig ''Venskabs- og samarbejdsaftale'' mellem Afghanistan og Sovjetunionen'' mellem den nye præsident, Noor Muhammad Taraki, og Brezjnev (Fischer 2005:94). Den drejede sig især om, at de to parter, skulle ''konsultere hinanden og efter aftale tage hensigtsmæssige skridt til at garantere de to landes sikkerhed, uafhængighed og territoriale integritet''. Ifølge Viggo Fischer blev aftalen misbrugt af Sovjetunionen til at intervenere i 1979 (Fischer 2005:95) Det skønlitterære I romanen indledes kuppet i 1973 med: ''Something roared like thunder.'' (Hosseini 2003:31). Amir og Hassan mærker jorden ryste og hører skud udenfor. Hassans far beroliger dem med, at det er nogen, som jager ænder om natten, men så lyder der en sirene, glas der splintres og råb. Selvom det varede under en time (Hosseini 2003:31) holder de sig vågen til det er tidlig morgen. De havde aldrig hørt skud ude på gaden før og var blevet grebet af angst for sådanne fremmede lyde: ''They were foreign sounds to us then. The generation of Afghan children whose ears would know nothing 14

15 but the sounds of bombs and gunfire was not yet born.'' (Hosseini 2003:32). Dette afsnit fortæller læseren, at børnenes hverdag ikke længere kommer til at være den samme som før. Dette er ''starten på slutningen'': ''[...], none of us had any notion that a way of life had ended. Our way of life. If not quite yet, then at least it was the beginning of the end.'' (Hosseini 2003:32). Det blodige kommunistiske kup i 1978 og den Sovjetiske invasion i 1979 betegnes som den ''officielle slutning''. De medfører, at det Afghanistan, som drengene Amir og Hassan kender, hvor de kunne lege og flyve med drager, forsvinder og ''markerer starten på'' en tid, som stadig idag, er karakteriseret af død og ødelæggelse: ''The end, the official end, would come first in April 1978 with the communist coup d'état, and then in December 1979, when Russian tanks would roll into the very same streets where Hassan and I played, bringing the death of the Afghanistan I knew and marking the start of a still ongoing era of bloodletting.'' (Hosseini 2003:32). De finder ud af næste dag, at monarkiet er væltet: ''[...] that night of July 17, Kabul awoke the next morning to find that the monarchy was a thing of the past.''(hosseini 2003:32). Det var kongens fætter, Daoud Khan der, med et ikkeblodigt-kup, endte den nu daværende konges fyrreårige regering. Landet er nu blevet til et republik, men drengene Amir og Hassan, forstår ikke dette ord. De kan dog høre det blive sagt ''om og om igen'' i radioen, men det stopper dem ikke i at gå ud og lege i stedet for: ''What's a 'republic'? I shrugged. I don't know. On Baba's radio, they were saying that word, ''republic'', over and over again. [...] Do you want to go climb our tree? [...] the news on the radio was getting pretty boring.'' (Hosseini 2003:32). Et par år går og deres verden ændrer sig ikke så meget for dem: ''Life went on as before''(hosseini 2003:38), dog begynder folk at tale om kvinders rettigheder og moderne teknologi (Hosseini 2003:38). Disse to form for informationsgivende tekster giver tilsammen et billede af et samfund i forandring. Det Afghanistan, som findes idag, udspinger af kuppene i

16 og En læsning af disse to tekster tilsammen gør det lettere at danne sig et billede af, hvordan situationen ændrede sig så pludseligt og hvor stor en omvæltning, der var tale om på længere sigt. 4.3 Sovjetisk intervention Det faglitterære Sovjetunionens invasion ændrede magtforholdene i det afghanske samfund. Nu var de involveret i landets regering ved hjælp af de forskellig kommunisitiske ledere. Under den Sovjetiske tilstedeværelse blev seks af landets minoritetssprog anerkendt som officielle sprog. Derefter blev pashtunernes dominans i statsadministrationen og militæret reduceret under Karmal-regimet ( ), da Karmal mente, at modstanden mod regimet udsprang fra pashtunerne og at det ville kunne forstærke regimets magt over landet, da folket nu ville have svært ved at være enige og kommunikere med hinanden (Anwar-ul-Haq 1995:623). Dette var, ifølge Anwar-ul- Haq, medvirkende til, at nationalstaten brød sammen efter Sovjetunionens tilbagetrækning, bl.a. fordi der ikke var noget sammenhold mellem folket og nogen stærk leder mere (Anwar-ul-Haq 1995:623). Denne politik kunne Karmal-regimet sandsynligvis ikke have ført uden støtte fra Sovjetunionen, da oprørerne så ville have haft lettere ved at gøre modstand. En mere direkte konsekvens af den sovjetiske intervention var, ifølge Shahrani, at den interne strid i Afghanistan mellem kommunister og traditionalister udviklede sig til en ''islamisk jihad'' mod det afghanske kommunistparti og Sovjetunionen for at genvinde national uafhængighed og skabe en islamisk regering (Shahrani 1986:64) Det skønlitterære Disse følger ses ikke i The Kite Runner, men personerne oplever den Sovjetiske invasion af Kabul: ''This had to be a dream. Had to be. Tomorrow morning, I'd wake up, peek out the window: No grim-faced Russian soldiers patrolling the sidewalks, no tanks rolling up and down the streets of my city, their turrets swiveling like accusing 16

17 fingers, no rubble, no curfews, no Russian Army Personnel Carriers weaving through the bazaars.'' (Hosseini 2003:98). Her beskrives, hvad hovedpersonen Amir har set med sine egne øjne i sin by, Kabul. Det er først i marts 1981, at verden ændrer sig fuldstændigt for ham. Det er dér, hvor de flygter, Amir og hans far, fra deres hjemland (Hosseini 2003: kap.10). På det tidspunkt havde tjeneren Ali og hans søn Hassan forladt Amir og hans far i Kabul. Fra da af beskrives Kabul som en usikker by, hvor man kan blive forhørt og anklaget ''for a fee or under threat'' (Hosseini 2003:98). Man kan ikke stole på nogen mere, derfor flygter de fra hjemmet uden at fortælle det til deres nuværende tjener. Deres by er nu delt op i to: ''those who eavesdropped and those who didn't'' (Hosseini 2003:98). ''The comrades were everywhere.'' Der er forskellige måder at se på konsekvenserne af Sovjet i Afghanistan. Her dækkes to forskellige synsvinkler af deres tilstedeværelse. Dem der besidder magten og dem der er ofre for den. Ved at opstille tre perioder efter hinanden og, hvordan de skildres i både det faglitterære og det skønlitterære, har projektet dermed givet et indtryk af, hvad det er muligt at få ud af Afghanistans historie, når der læses tekster fra forskellige genrer. 4.4 Historiske begreber sat i perspektiv I teoriafsnittet blev der gennemgået enkelte historiske begreber udfra Fortiden er ikke hvad den har været af Knut Kjeldstadli. Nogle af disse vil nu blive sat i perspektiv for dermed at se, hvilke funktioner de har for forståelsen af Historie samt historiefaget Intentionel handling Denne slags handling hører, som sagt, inden for aktørsynspunktet. For at placere en intentionel handling i Historien, skal man finde en aktør. En vigtig aktør i Afghanistans historie er Daoud Khan, manden bag det ikke-blodige kup i 1973, som gjorde landet til en republik. Han havde en ''intention'' om at lave det kup, så han kunne nå frem til sit mål, at styre landet. Dermed kan Daoud Khans handling 17

18 betegnes som en ''intentionel handling'' Sociale og kulturelle strukturer Disse strukturer er, som sagt, med til at indramme aktørerne. Den etniske problematik i Afghanistan er både en social og kulturel struktur. Det etniske tilhørsforhold danner en holdningsramme i samfundet, som medfører bestemte handlinger, inden for disse rammer. Den sociale struktur bestemmer hvert individs rolle i samfundet, f.eks. i The Kite Runner bliver hazaraerne set som værende de laveste placeret på den hierarkiske ''stige''. For eksempel er det derfor, Hassan ikke går i skole, ligesom Amir, men i stedet for reder hans seng, pudser hans sko og stryger hans tøj: ''Hassan made my bed, polished my shoes, ironed my outfit for the day, [...]'' (Hosseini 2003:23). Når det etniske også er en kulturel struktur er det fordi det ligger, som sagt, dybt inde i folks bevidsthed og styrer deres måde at handle på. Når Daoud Khan første gang taler efter Kuppet. Det gør han over Kabul Radio på et af de to hovedsprog, pashtu, som er et forsøg ''på at appellere direkte til landets største befolkningsgruppe'', pashtunerne (Fischer 2005:86). Det er en struktur der hører til landet både socialt og kulturelt. 4.5 Kultur Dette afsnit omhandler et af de vigtigste kulturelle faktorer, der præger Afghanistan. Det vil blive gennemgået med de udvalgte fag- og skønlitterære tekster, dette projekt baserer sig på, som et samlet billede. En af de største problematikker, der altid har præget Afghanistan, er de forskellige etniske grupperinger spredt udover landet. Ifølge The decline of the Pashtuns in Afghanistan etablerede pashtunerne den afghanske stat i 1747 og dominerede indtil 1992 til trods for tilstedeværelsen af de mange forskellige folkeslag. Afghanistans forskellige etniske grupper er af meget varierende størrelse: 50% pashtun, 26% tajik, 8% uzbek, 7% hazara og 6% aimaq. Udover de nævnte, findes der andre mindre etniske grupper (Anwar-ul-Haq 1995:621). Med disse tal ses én af grundene til, at pashtunerne har været den dominerende etniske gruppe, fordi de udgør ca. halvdelen 18

19 af landets befolkning. Igennem Aghanistans historie har der været stridigheder mellem grupperne og det ses bl.a. også i Khaled Hosseinis roman. The Kite Runner koncentrerer sig kun om pashtun- og hazaraproblematikken og den udtrykkes bl.a. via drengene Amir og Hassan. De har, ifølge samfundet og kulturen, et unaturligt venskab. Hassan er en hazara og er derfor, per automatik, længere nede i den hierarkiske ramme, der udgør det afghanske samfund, end Amir der er pashtun. Dette afspejler pashtunernes dominans i næsten 250 år, fra 1747 til 1992, hvor det kommunistiske regime faldt i 1992 og medførte, at den pashtunske dominans ophørte: ''The collapse of the Najibullah regime in Kabul in April 1992 not only ended the communist era in Afghanistan but also heralded the end of Pashtun dominance in Afghan politics.'' (Anwar-ul-Haq 1995:621). Selvom Amir og Hassan er født i en tid, hvor de er frie og som giver dem lov til at lege, bl.a. med drager (efter Talebans overtagelse af Kabul, forbyder de bl.a. børnene i at flyve med drager: ''[...] og mod at børn legede med drager [...]'' (Fischer 2005:201)), betød det ikke, at de ikke kunne rende ind i problemer. Handlingen i The Kite Runner tager et skarpt sving, da Hassan bliver grebet af nogle større drenge og Amir ikke føler sig i stand til at hjælpe ham. Alt dette udspringer af den etniske problematik. Amir indrømmer over for sig selv, at den rigtige grund til, at han ikke går hen og hjælper Hassan, er fordi Hassan ''bare'' er en hazara og overgår ikke hans ønske om faderens accept: ''[...], the real reason I was running, was that Assef was right: Nothing was free in this world. Maybe Hassan was the price I had to pay, the lamb I had to slay, to win Baba. [...] He was just a Hazara, wasn't he?'' (Hosseini 2003:68). Der er mange eksempler, som kan nævnes, hvor den etniske konflikt bliver vist i romanen The Kite Runner, men i det førnævnte eksempel, er det muligt at fornemme og få et indblik i, hvor dybt konflikten ligger i samfundet og kulturen, og at den til en vis grad kan styre den enkeltes handlinger. Som Knut Kjeldstadli siger, kan det være svært at lave om på strukturer, når de først er der ( Kjeldstadli 2001:36). 5. Konklusion 19

20 Historie og kultur handler om begivenheder og vilkår, som danner rammen om folks liv i en vis periode. Jo længere tilbage i tiden og jo fjernere fra vort eget land, vi kigger, jo mere afhængige bliver vi af andre menneskers beretninger og erindringer. Afghanistan er et land fjernt fra Danmark, hvor en hel generation ikke har oplevet normale, fredelige tilstande uden militær besættelse, borgerkrig, attentater, landminer og fremmede soldater, herunder danske. Dette projekt er dykket ned i det tiår, der gik forud for den sovjetiske invasion i 1979 og de første år derefter, nemlig , med afsæt ikke kun i faglitteratur, men også i en historisk roman. Formålet har ikke kun været at efterprøve, om de faktuelle historiske data i denne roman er korrekte, men at vise, at en parallel læsning af relevant faglitteratur og udvalgt skønlitteratur giver større dybde i læserens forståelse af en historisk periode, og at sidstnævntes informationsværdi ikke må undervurderes. Dette synspunkt er for nyligt blevet fremført i en artikel i dagbladet Information den 16. maj 2013, hvori Jesper Stein siger, at ''det er en vigtig diskussion, hvilket billede fiktionen maler af en bestemt tid. Fiktionen kan jo være et meget stærkere virkemiddel end eksempelvis en historiebog, som ikke får så mange læser.'' Det er ikke ligegyldigt, hvilket billede, der tegnes af et land med store og tilsyneladende uløselige problemer. Faglitteraturen giver et væld af faktuelle oplysninger, som er nødvendige for vores forståelse af en tid, men er ikke nødvendigvis pålidelig. Kildekritik må tages i anvendelse for at fastslå dette. Til dette projekt er der blandt andet brugt faglitterære tekster, hvis forfattere har et tydeligt politisk ståsted. Det gælder såvel Ahady Anwar-ul-Haq som Viggo Fischer. Dette giver naturligvis en række vanskeligheder, men en endegyldig sandhed er under alle omstændigheder vanskelig at nå, når der er tale om et så konfliktfyldt land som Afghanistan, hvor så mange interesser står på spil. Derudover er al faglitteratur kendetegnet ved at have et begrænset antal læsere. Den historiske romans univers er til gengæld begrænset og tilstræber ikke at være "sand", men for at være medrivende må dens psykologiske og historiske detaljer være realistiske. I dette tilfælde er universet endnu mere begrænset, fordi handlingen foregår i "børnehøjde". 20

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt

Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt Midfaste søndag For nylig kunne man se en dokumentarserie på DR under overskriften Klædt af. Fire unge mennesker havde indvilliget i at blive brugt som forsøgspersoner i eksperimentet hvem er du uden alle

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College

Third Culture Kids på Ranum Efterskole College Third Culture Kids på Ranum Efterskole College N I N A K A A E L Æ R E R O G I N T E R N A T I O N A L M E N T O R P Å R A N U M E F T E R S K O L E C O L L E G E. U N D E R V I S E R I : I G C S E M A

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere