Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013."

Transkript

1 Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl Tilstedeværende: David Jensen, Patricia Fruelund, Kamilla Truong, Maria Søndermølle, Emmeli Mikkelsen, Ida Fauschou, Christina Hornemann Nielsen, Agnethe Neergaard Fallesen, Nadege Sandrine Uwamahoro, Maria K. Christensen, Pernille O. Hansen, Stine Frost Hedegaard, Sofie Korsgaard Hecquet, Line Damsgaard, Rasmus T. Mortensen, Janne R. Johansen, Sarah Chehri, Marie Hauerslev, Rasmus Nymann, Anne-Cathrine Lauersen. Antal stemmeberettiget: 19 personer. 1. Valg af dirigent Lokalbestyrelsen opstiller: Anna Sofie K. Hansen. Anna Sofie er valgt af generalforsamlingen Dirigenten indberetter rettelse af vedtægtsændring omkring valg af lokalbestyrelse. Vedtægtsændringen blev vedtaget ved sidste års lokale generalforsamling 2012, men er herefter blevet trukket tilbage af Landbestyrelsen, da den var modstridende mod IMCCs nationale vedtægter. Denne vedtægtsændring er dermed ikke gældende. 2. Valg af referent Lokalbestyrelsen opstiller: Sarah Chehri Sarah Chehri er valgt af generalforsamlingen 3. Valg af 2 stemmetællere David Alexander Gryesten og Rasmus Nymann Begge er valgt af generalforsamlingen 4. Aflæggelse af lokalbestyrelsens beretning Lokalformand Stine Frost Hedegaard fortæller Lokalbestyrelsen har haft ændringer: GF sidste år blev Christine Petri valgt til formand, men har sidenhen trukket sig, hvor næstformand Stine har overtaget. Derudover er der blevet indsuppleret nye medlemmer i lokalbestyrelsen: Nikolaj, Pernille og Kamilla. Lokalbestyrelsens arbejde: Færre fællesmøder, men flere events, bl.a. IMCC Champions Leauge og en del af foredrag. IMCC Aarhus har afholdte Faglig Dag på Aarhus Universitet Sidst, men ikke mindst, er UMBI og IMCC Aarhus er blevet rigtig gode venner igen. 5. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår 2012 til godkendelse Pernille beretter Regnskab for 2012 fremlæggelses: Julefrokost var en stor post, pga. depositum fra Trøjborg Beboerhus. Dette bliver dog tilbagebetalt.

2 Nyt kontor stor post, her er 5000 dog blevet bevilliget centralt af IMCC, som bliver en del af næstkommende regnskabsår. Global Health arrangement 2012, i samarbejde med Aalborg Lokalafdeling, hvor Aalborg mangler at betale 1800 kr. Kritiske revisorer, Atle Lomstein og Christine Hornshøj er ikke tilstede. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 6. Fremlæggelse af budgetopfølgelse for nuværende regnskabsår Pernille beretter. Mange nye medlemmer i IMCC Aarhus har medført flere penge i kassen. Positiv balance i overskud! 7. Behandling af indkomne vedtægstændringsforslag Kun indkomne forslag fra Lokalbestyrelsen Aarhus. Vedtægtsændringsforslag 1 2 stk 2 Ændres fra: IMCC Aarhus danner rammerne for undergruppernes aktiviteter i Aarhus og omegn. IMCC Aarhus danner rammerne om lokalafdelingens forskellige aktiviteter. Motivation: Stemmer overens med hvad vi nu kalder grupperne Line Damsgaard motiverer forslaget. Flertal for vedtægtsændringsforslag 1. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. Vedtægtsændringsforslag 2 3 stk. 1 Ændres fra: IMCC Aarhus ønsker en verden, hvor alle lever i fysisk, mentalt og socialt velbefindende, og hvor kulturelt bevidst gjort sundhedspersonale samarbejder for den globale sundhed

3 IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. Motivation for : Dette er IMCC's nye vision, mission og værdier Flertal for vedtægtsændringsforslag 2. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. Vedtægtsændringsforslag 3 4 ændres fra: 4 Formål 1 IMCC Aarhus har til formål at: a Fremme nationalt og internationalt samarbejde om og forståelse for sundhedsrelaterede spørgsmål. b Fremme humanitære idealer såvel inden for som uden for organisationen. c Fremme debat om og stillingtagen til nationale og internationale sundhedsrelaterede emner samt formidle resultaterne heraf. d Skabe et kulturelt bevidstgjort sundhedspersonale. e Skabe rammer for personlig og faglig udvikling for IMCC s medlemmer. 4 Mission og værdier Mission Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag. Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat. Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed skabt i et tværfagligt forum. Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer. Værdier Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCCs målgrupper. Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCCs medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter. Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket.

4 Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer. Motivation for : Dette er IMCC's nye vision, mission og værdier Flertal for vedtægtsændringsforslag 3. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. Vedtægtsændringsforslag 4 5 ændres fra: 5 Forudsætninger 1 Ovenstående formål er baseret på følgende forudsætninger: a IMCC Aarhus arbejder ud fra et sundheds videnskabligt og - fagligt perspektiv. b IMCC Aarhus favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger. c IMCC Aarhus baserer primært sine aktiviteter på frivilligt arbejde. d IMCC Aarhus er ikke- profitsøgende 5 Forudsætninger IMCC favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger. IMCC er en ikke- profitsøgende organisation. IMCC er en almennyttig og velgørende organisation. IMCC er en ungdomsorganisation. Motivation for : Dette er IMCC's nye vision, mission og værdier

5 Bemærkning fra generalforsamlingen: Forslag til ændring næste år; at der i overstående står IMCC Aarhus i stedet for IMCC, da IMCC Aarhus er en selvstændig enhed under IMCC. Flertal for vedtægtsændringsforslag 4. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. Vedtægtsændringsforslag 5 8 stk. 6 ændres fra: Valg af lokalbestyrelse Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. 1.1 Først vælges ny lokalformand. 2.1 Herefter vælges 7 øvrige medlemmer. 2.2 Blandt de 7 øvrige medlemmer fordeles ansvarsposterne efterfølgende i henhold til Hvidbog internt i lokalbestyrelsen Valg af lokalbestyrelse a. Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. 1. Bestyrelsens udformning 1.1 Bestyrelsen består af en lokalformand, en økonomiansvarlig og maksimalt 8 menige poster. 2. Valg til lokalbestyrelsen 2.1 Først vælges formand, herefter økonomiansvarlig og sidst 8 menige. 2.2 Blandt de 8 øvrige medlemmer fordeles ansvarsposterne efterfølgende i henhold til Hvidbog internt i lokalbestyrelsen Motivation: Hvis der er flere der gerne vil være med, vil de kun være til gavn for lokalbestyrelsen.

6 De to ovenstående forslag er forskellige i et punkt det drejer sig om hvorvidt der skal være specifikt valg til posten som økonomiansvarlig. En fordel ved dette vil være, at der med sikkerhed sidder en i lokalbestyrelsen som gerne vil varetage opgaven en ulempe er, at det kan være svært at finde en til tjansen Vedtægtsændringsforslag tages samlet, under vedtægtsændringsforslag 6. Vedtægtsændringsforslag 6 8 stk. 6 ændres fra: Valg af lokalbestyrelse Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. 1.1 Først vælges ny lokalformand. 2.1 Herefter vælges 7 øvrige medlemmer. 2.2 Blandt de 7 øvrige medlemmer fordeles ansvarsposterne efterfølgende i henhold til Hvidbog internt i lokalbestyrelsen Valg af lokalbestyrelse a. Alle lokalbestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Alle lokalbestyrelsesposter er på valg hver gang ordinær generalforsamling afholdes. 1. Bestyrelsens udformning 1.1 Bestyrelsen består af en lokalformand og maksimalt 9 menige poster. 2. Valg til lokalbestyrelsen 2.1 Først vælges formand og herefter 9 menige. 2.2 Blandt de 9 øvrige medlemmer fordeles ansvarsposterne efterfølgende i henhold til Hvidbog internt i lokalbestyrelsen Motivation: Hvis der er flere der gerne vil være med, vil de kun være til gavn for lokalbestyrelsen. De to ovenstående forslag er forskellige i et punkt det drejer sig om hvorvidt der skal være

7 specifikt valg til posten som økonomiansvarlig. En fordel ved dette vil være, at der med sikkerhed sidder en i lokalbestyrelsen som gerne vil varetage opgaven en ulempe er, at det kan være svært at finde en til tjansen. Forskellen mellem de to vedtægtsændringsforslag er om økonomiansvarlig er en separat post eller ej, hvor forslag 5 er for en separat post og forslag 6 er imod. Fælles er at lokalbestyrelsen udvides til maksimalt 10 medlemmer. Første afstemning: Vedtægtsændringsforslag 5 og 6 mod hinanden Flertal om vedtægtsændringsforslag 5. Anden afstemning: Vedtægtsændringsforslag 5 har flertal. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. Vedtægtsændringsforslag 7 10 stk. 2, ændres fra: Lokalbestyrelsen består af minimum 2 og maksimum 8 personer Lokalbestyrelsen består af minimum 2 og maksimum 10 personer Motivation: Hvis der er flere der gerne vil være med, vil de kun være til gavn for lokalbestyrelsen. De to ovenstående forslag er forskellige i et punkt det drejer sig om hvorvidt der skal være specifikt valg til posten som økonomiansvarlig. En fordel ved dette vil være, at der med sikkerhed sidder en i lokalbestyrelsen som gerne vil varetage opgaven en ulempe er, at det kan være svært at finde en til tjansen. Flertal for vedtægtsændringsforslag 7. Vedtægtsændringen er hermed vedtaget. 10 medlemmer i Aarhus Lokalbestyrelse er vedtaget INDKOMNE ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGFORSLAG under generalforsamlingen. Da der ikke er beskrevet nogen tidsfrist for ændringsforslag til et vedtægtsændringsforslag, skal dette blot have opbakning fra 2/3 af generalforsamlingen for at indstilles.

8 Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 2, 3 og 4: Kapitel 2 i vedtægterne, gældende for 3, 4, og 5 får samlet overskriften: Vision, mission og værdier Aarhus Lokalbestyrelse Motivation: Der kommer mere struktur over kapitel 2 med denne samlet overskrift. Første afstemning: Mere end 2/3 af generalforsamlingen stemmer for indstillingen af ændringsforslaget til vedtægtsændringsforslag 2, 3 og 4. Anden afstemning: Flertal for vedtægtsændringsforslaget. Den er hermed vedtaget. 8. Valg af lokalbestyrelsen 1. Valg af lokalformand Stine Frost Hedegaard opstiller. Stine er hermed valgt ind af generalforsamlingen til endnu et år som lokalformand. 2. Valg af 7 lokalbestyrelsesmedlemmer Opstillede: Emmeli Mikkelsen Sofie Korsgaard Hecquet Kamilla Truong - genopstiller Line Damsgaard - genopstiller Pernille Oversø Hansen - genopstiller Agnethe Neergaard Fallesen Alle opstillede vælges ind af generalforsamlingen. Der er blevet opfordret den nye lokalbestyrelse at indsupplere 3 udefra til at udfylde de 10 pladser. 9. Valg af 2 kritiske revisorer Sarah Chehri opstiller Ida Faurschou opstiller Begge er valgt af generalforsamlingen. 10. Eventuelt

9 Marie Haurslev: FINO 2013 pa Gadsb011e d November - Ma.rie opfordrer til at henvende sig til delegationen, hvis man har noget relevant. Derudover opstarter NorWHO igen. Rasmus: De kr. der er i overskud i lokalafdelingen foresial" Rasmus man kul1ne bruge pa en farveprinter. IvIaria: Exchange-ans0gningsfrist er 1. december, sa det er nu man skal overveje om man vii afstecl. David: Kom til Basispakke Vest i Aalborg d. 16. November - alle er velkomne. SPRED THE WORD! Cathrine: De overskydende kr. i lokalafdelingen foreslar Cathrine bliver brugt til et bordfodbolclborcl pa kontoret. Chehri: Tak til Aarllus Lokalbestyrelse for at have Va3ret seje i ar, cia der har Va3ret meget moclvind. Derudover er vi i fmcc nu naet over 1500 medlel11l11er. Line: Sexpressen hal' uddannelsesdag 26. Oktober - sidste tilmelding er i dag. Sa meld jer til, hvis I vii va3re sexpert. o Afslutningsvis: Vi ses pa unibar. l)':l i:- Ul<

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Ansøgninger behandlet på skypemøde d. 21. oktober 2013 1. Formalia Ordstyrer: Katrine Tanggaard Referent: Tobias Abell Tilstedeværende: Katrine Tanggaard

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18

Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Delegerede: Beretning fra IMCC s nationale generalforsamling 2008 Gelsted d. 25. november 2008, kl. 12 til 18 Odense Reza Rasti Christian Emdal Sørensen Thomas Sydenham Julia Cederlund Bestyrelsen, ekstern

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Beretningen om Trænergruppen

Beretningen om Trænergruppen Kompetencekatalog 2013 1 Beretningen om Trænergruppen Så står vi her. Trænergruppen er ikke længere hverken i støbeskeen eller under opstart, men en realitet som er aktiv i sit virke. Ikke at vi tilnærmelsesvist

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere