Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn"

Transkript

1 Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn

2 Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Layout: Børn og Unge Kommunikation Forfattere: Marianne Bruun Okholm og Svend Erik Schmidt Børn er forskellige, og det samme er måden, de lærer på. Som forælder har du sikkert også selv oplevet, at børn har et væld af ressourcer og en medfødt lyst til at lære. Viden om forskellige måder at lære på - eller det, man kalder læringsstile kan være med til at sikre, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at være aktive og undersøgende. I denne pjece kan du undersøge, hvilke læringsstile der passer dit barn bedst, og du kan få konkrete redskaber og ideer til, hvordan du kan støtte dit barns læring på en sjov og lærerig måde. Pjecen er en del af Aarhus Kommunes projekt Lyst til at lære om læringsstile, som blev sat i gang i februar Projektet er ét tiltag blandt flere til at øge kvalitet og bredde i den pædagogiske praksis og som skal give forældre, lærere, pædagoger og ledere inspiration til at øge børn og unge trivsel, læring og udvikling. Alle børn og unge i Aarhus Kommune skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og tilegne sig ny viden. Alle børn og unge har krav på at blive mødt som den, de er. Vi skal have plads til, at forskellige børn kan lære på forskellige måder alt efter hvilke læringsstile, der passer bedst til dem. God fornøjelse og god arbejdslyst! Tryk: Aarhus Kommunes Kopicenter Jacob Bundsgaard Johansen Rådmand Børn og Unge 3

3 Læsevejledning til pjecen Indhold Du sidder nu med Aarhus Kommunes pjece til forældre om arbejdet med læringsstile. I pjecen præsenteres Dunn og Dunns læringsstilsmodel. Pjecen er bygget op, så du først får en appetitvækker på aktiviteter i dagtilbud og skole, hvor læringen bygger på børnenes styrker. Derefter gennemgås elementerne i modellen. Der er lagt vægt på, at du som forælder får et godt indtryk af, hvordan du kan støtte op om dit barns læring. Eksemplerne dækker hele 0-18 års området. Formålet er at give dig et indtryk af dit barns bedste måde at lære på som baggrund for at hjælpe dit barn. God fornøjelse Marianne Bruun Okholm og Svend Erik Schmidt Glade børn lærer mere Læsetræning i 2. klasse Novelleanalyse i 9. klasse Læringsstile i vuggestue og børnehave Hvordan lærer du selv? Helhedsorienteret eller detaljeorienteret Skoven eller træet Miljømæssige, fysiologiske, emotionelle, sociale og psykologiske elementer Miljømæssige elementer (Lyd Lys Arbejdsstilling Temperatur) Fysiologiske elementer (Mad/drikke Bevægelse Tid på dagen) Emotionelle elementer (Motivation Konformitet Singletasking/multitasking Struktur) Sociale elementer (Alene Par Lille gruppe Team Voksen Variation) Psykologiske elementer (Reflekterende Impulsiv) H Læringskanaler (Visuelt, Auditivt, Taktilt, Kinæstetisk) Visuelle børn Auditive børn Taktile børn Kinæstetiske børn Om forfatterne 26 Nyttige links

4 Glade børn lærer mere Læsetræning i 2. klasse Novelleanalyse i 9. klasse I et læsetelt sidder nogle elever og læser højt for hinanden på skift. Fire andre elever sidder ved hver sit bord i nærheden af klasselokalets vinduer med høreværn på. Ude på gangen går en gruppe børn rundt to og to. Hvert hold har et sæt spørgsmålskort, som de leder efter svarene på. De læser og læser, og når de finder de svar, der passer, læser de det højt for hinanden. I et hjørne af fællesrummet er en gruppe elever i gang med et gulvspil med læseopgaver, der er placeret i bestemte felter på spillepladen. I et læsehjørne med skamler sidder læreren sammen med en lille gruppe elever. De læser sammen to og to, mens læreren lytter og giver feedback til hver enkelt elev. Alle elever er dybt koncentrerede om deres læsning. Lige før lektionen slutter samles alle børnene med deres lærer og evaluerer ganske kort på deres oplevelse og udbytte. Det er en helt almindelig tirsdag på en regnvejrsdag, og 9.b på Samsøgades skole arbejder med novelleanalyse. For at eleverne får mulighed for at analysere og fortolke novellen på et højt fagligt niveau, har læreren gennemgået nogle forskellige analysemodeller blandt andet aktantmodellen. En del elever havde svært ved at sidde og lytte til læreren igennem længere tid og tabte koncentrationen under gennemgangen. Lærerne fik herefter den ide, at aktantmodellen måtte kunne læres på 4 forskellige måder ved at anvende læringsstile. Nogle elever (de auditive) sidder derfor og lytter til en gennemgang af aktantmodellen. Læreren har lavet en lydfil, og eleverne nyder, at de kan slå lærerens forklaringer til og fra efter behov. Andre elever (de visuelle) sidder og læser om modellen i et rigt illustreret materiale, som læreren har lavet. En tredje gruppe elever (de taktile) sidder og arbejder med aktantmodellen bogstaveligt talt skåret ud i pap. Materialet består af en papplade med grundmodellen samt små begrebskort. De enkelte elementer i modellen kan således flyttes rent fysisk, og eleverne kan røre ved modellen. Den sidste gruppe elever (de kinæstetiske) arbejder ude på gangen. De har nemlig brug for meget plads. Lige som de taktile elever arbejder de med konkrete materialer blot i stort format, således at de rent fysisk kan gå rundt på et tæppe, hvor grundmodellen er tegnet, mens de kan flytte om på de enkelte elementer, der er skrevet på store papplader. Energiniveauet er højt, og pointen er, at i alle grupper lærer børnene om aktantmodellen ved hjælp af deres foretrukne læringsstil. Når børnene har lært at anvende modellen, arbejder de alle med analyse og fortolkning af forskellige noveller på et godt solidt fagligt niveau. Læringsstile i vuggestue og børnehave Onsdag formiddag i Kroghsgades Vuggestue er en gruppe børn i to års alderen i gang med at træne deres sproglige kompetencer. De starter med at lade frøen Anton vælge den første sang, mens børnene sidder i deres små huse (farvede måtter hvert barn sin farve). Nu sætter de sig i husene og synger en sang, som et barn har valgt ved at finde en ting, der illustrerer sangen i en spændende dekoreret kuffert. Samtidigt peger en voksen på tre tegninger et til hvert vers. Derefter danser børnene den næste sang, mens de laver fagter, der passer til indholdet og gentager de vigtigste ord og begreber. Alt sammen med henblik på at differentiere så alle børn får de bedste muligheder for at lære sprog på deres måde. En gruppe børn i 3-6 års alderen er i gang med at arbejde med lærerplanstemaet Natur- og naturfænomener. De skal lære navnene på cirkler, trekanter og firkanter. De spiller et spil. I felterne i spillet ligger de forskellige figurer. Børnene tager en brik formet som en af de tre figurer og fortæller de andre, hvad de har fået. Som afslutning på spillet prøver de at forme trekanter, firkanter og cirkler med hænderne og til sidst danner de figurerne ved at lægge sig på gulvet flere sammen fx fire til en firkant. 6 7

5 Hvordan lærer du selv? Forestil dig at du selv skal tilegne dig et svært og nyt teoretisk stof. Det kunne være tysk grammatik eller EU`s regler for import? Vil du have en omhyggelig detaljeret introduktion eller blot en oversigt? Har du krav til belysning, temperatur og baggrundsstøj? Vil du helst lære om morgenen, midt på dagen, om aftenen eller om natten? Har du behov for at bevæge dig af og til? Arbejder du bedre, hvis du får noget at spise eller drikke, mens du arbejder? Vil du foretrække først at læse teksten, lytte til en forelæser, se det på video, tale og diskutere, eksperimentere eller opleve det i virkeligheden? Når du begynder at overveje, hvordan din mest effektive læring skal foregå og hvilke behov du har, forstår du sikkert, at alt dette handler om individuelle behov og om personlig stil. Dette gælder både børn, unge og voksne. Det, der er vigtigt for hvert individ i læreprocessen, kaldes for: Læringsstile. Denne stil er individuel. Dermed ligger der her en stor udfordring for alle forældre, som ønsker at hjælpe deres børn på en hensigtsmæssig måde. Hvis hvert enkelt barn får mulighed for at arbejde på sin foretrukne måde, vil barnet lære mere og måske ændre hele sin indstilling til uddannelse. Det er faktisk sådan, at den måde du selv foretrækker at lære på, også er den måde du helt ubevidst anvender, når du vil hjælpe dit barn. I det følgende kan du blive klogere på din egen og dit barns læringsstil. Dermed kan du støtte dit barn med læringen på en endnu mere hensigtsmæssig måde Alene Par Gruppe Voksen 8 9

6 Helhedsorienteret eller detaljeorienteret Skoven eller træet Sådan hjælper du dit HELHEDS-barn til at lære bedre Når vores hjerne møder nye informationer, begynder den at bearbejde indholdet. Der er bare stor forskel på - fra hjerne til hjerne - hvordan den gør. Nogle mennesker kan bedst lære noget nyt og svært stof, hvis de forstår sammenhængen og helheden først. De har brug for at se det hele billede for senere at kunne fordybe sig i detaljen. De ser først skoven for senere at opdage, at den rent faktisk består af forskellige træer. Andre mennesker har det lige omvendt. De kan bedst sætte sig ind i noget nyt og svært stof, når de får stoffet gennemgået i detaljer, trin for trin og i en logisk rækkefølge. De fleste børn er enten HELHEDS-børn eller DETALJEbørn i mere eller mindre grad. Er dit barn et HELHEDS-barn? HELHEDSBØRN lærer nyt og vanskeligt stof ved at danne et overblik over det, de skal lære og herefter bevæge sig ned i detaljen. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er der stor sandsynlighed for, at barnet er helhedsorienteret: Jeg er god til at koncentrere mig om flere opgaver på en gang. Hvis du selv er detaljeorienteret, skal du være særlig opmærksom på dit barns behov for at have indflydelse på, hvordan lege-lære situationer og arbejdet med lektierne skal foregå. Det er vigtigt, at I får skabt en hyggelig atmosfære omkring læringssituationen. Det kan være en god ide at starte samtalen med at spørge ind til barnets interesse for det, I skal i gang med. Fx barnets dag i institutionen/skolen. Giv dig god tid og vis interesse for det, barnet fortæller. Dit barn har behov for reelle valg og har derfor svært ved at acceptere, hvis du planlægger helt ned i detaljer, hvordan aktiviteten skal foregå. Lad barnet selv finde ud af den rækkefølge, opgaverne skal laves og lad barnet lave sin egen plan med indlagte pauser, men husk også at udfordre dit barn. Hjælp dit barn med at få overblik over aktiviteten. Fx det faglige indhold. Uanset hvor ulogisk planen synes at være for dig, er det en god ide at følge den. Planen skal kun gælde for en dag ad gangen. Herefter skaber de et overblik og forstår sammenhængen. Jeg er god til at finde på forskellige og lidt anderledes løsninger. De ser først et træ, så et træ mere, og endnu et træ. Herefter opstiller de en forsigtig hypotese: Dette kan være en skov. Endelig er der en tredje gruppe, for hvem det er underordnet, hvordan introduktionen foregår. De lærer lige godt på begge måder. De ser skoven og de enkelte træer samtidigt. Jeg kan godt lide at beskæftige mig med kreative ting. Jeg kan godt lide at læse bøger med farver og billeder i. Jeg kan godt lide at lære, når jeg starter med at få overblik over hele indholdet

7 Dunn og Dunns læringsstilsmodel Er dit barn et DETALJE-barn? Miljømæssige, fysiologiske, emotionelle, sociale og psykologiske elementer DETALJE-børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at fokusere på en ting ad gangen og herefter sætte tingene ind i en større sammenhæng. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er dit barn sandsynligvis detaljeorienteret: Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er dit barn sandsynligvis detaljeorienteret: Barnet vil tackle uventede situationer ved at lave en ny og logisk plan. Derhjemme vil arbejdet med læringen ofte gå gnidningsfrit. Men som forældre må I gerne udfordre. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at barnet også bliver udfordret i det uforudsigelige og lærer at håndtere pludseligt opståede situationer. Det er godt, at barnet oplever at få redskaber, så det ikke blot må afvente en løsning fra anden side. Når du vil hjælpe dit barn med at lære på den bedste måde, er der ud over hensynet til helheds- og detaljeorienteringen, en lang række elementer, du med fordel kan tage hensyn til. Der er de miljømæssige elementer som: lyd, lys, arbejdsstilling og temperatur. Der er de fysiologiske elementer som berører områderne: tidspunkt på dagen, mad og drikke samt behov for bevægelse. Der er også nogle emotionelle elementer som motivation, konformitet, single tasking/ multi tasking, samt struktur, der har betydning for dit barns læring. Desuden er der de sociale elementer i forhold til, om dit barn bedst lærer alene, i par, i grupper og/eller sammen med en voksen. Endelig er der de psykologiske elementer, der ud over analytisk og global, består af faktorene reflekterende og impulsiv. Jeg er god til at planlægge mine opgaver. Sådan hjælper du dit DETALJE-barn til at lære bedre Hvis du selv er helhedsorienteret, skal du være særlig opmærksom på dit barns behov for en klar og logisk struktur for arbejdet med læringen. Jeg er god til at huske alle detaljerne i det, jeg læser. Jeg er god til at løse logiske opgaver. Jeg kan godt lide at få tingene gennemført trin for trin. Jeg kan godt lide at afslutte en ting ad gangen. Jeg kan godt lide at have orden i mine ting. Hvis dit barn lærer godt gennem detaljer, vil barnet ofte være glad for den traditionelle institution/skole med forudsigelighed og mange rutiner. Opstil gerne faste rammer for legen eller for arbejdet. Et bestemt tidspunkt på dagen med slukket mobiltelefon, hvor dit barn ikke må forstyrres. For de mindre børns vedkommende er det vigtigt, at samværssituationer bliver uden afbrydelser. Lad gerne dit barn arbejde med tingene i samme rækkefølge hver dag. Støt dit barn i at lave en opgave helt færdig, inden barnet begynder på den næste. Her ses Dunn og Dunns læringsstilsmodel 12 13

8 Fysiologiske elementer Miljømæssige elementer (mad/drikke bevægelse tid på dagen) (lyd lys arbejdsstilling temperatur) Lyd Arbejdsstilling Du vil måske kunne nikke genkendende til en situation, hvor musikken drøner ud fra teenageværelset. Du tænker: Sluk så for den musik. Han kan da umuligt arbejde i den larm. Der kan være noget om snakken, men det behøver ikke altid at forholde sig sådan. Nogle mennesker har brug for ro, når de skal koncentrere sig om at lære noget nyt og svært stof. Andre mennesker især teenagere - har det godt med baggrundsstøj eller musik, når de skal koncentrere sig. De føler sig mindre stressede og kan arbejde og tænke mere kreativt. Hvordan har dit barn det med lyd? Lys Nogle mennesker har brug for meget lys under arbejdet, mens andre bedre kan koncentrere sig i svag, dæmpet belysning. Du kan da ikke se, hvad du selv laver. Du sidder jo i halvmørke I mange hjem foregår der en evig diskussion om, hvor vidt lyset skal være tændt eller ej. Hvordan har dit barn det med lys? Hvor sætter det sig? Nogle mennesker kan bedst koncentrere sig om at lære noget nyt og svært stof, når de sidder på en hård stol ved et bord. Andre mennesker kan udmærket koncentrere sig, når de sidder henslængt i en sofa. For en tredje gruppe er design ligegyldigt. Du tænker: Sæt dig ordentligt op. Du kan da ikke arbejde, når du ligger der Hvilke arbejdsstillinger er bedst for dit barn? Småspisen Bevægelse Sæt dig på din stol og hør efter, hvad jeg siger Nogle mennesker har brug for at spise lidt eller drikke, når de skal koncentrere sig om at lære noget nyt og svært. Mange børn har svært ved at sidde stille på en stol i længere tid ad gangen. Andre mennesker spiser eller drikker kun i pauserne. Ellers bliver de forstyrrede. For en tredje gruppe har det ingen betydning, om de spiser eller drikker, mens de arbejder. Mange har brug for en lille pause fra arbejdet, hvor de kan gå lidt rundt i lokalet eller løbe en lille tur. Har dit barn brug for at bevæge sig? Har dit barn behov for at spise eller drikke undervejs, når der laves lektier? Tid på dagen Hvorfor skal du altid sidde med dine lektier så sent ud på natten? Temperatur Mange børn har en oplevelse af, at en jakke er noget, man tager på, når mor fryser. Nogle mennesker lærer bedst tidligt om morgenen. Andre mennesker kan bedst koncentrere sig om formiddagen. Der er også mennesker, der arbejder bedst om eftermiddagen. Nogle kan bedst koncentrere sig om aftenen, mens andre bedst kan koncentrere sig om at lære nyt og svært stof om natten. Der er bred enighed om, at mennesker har sværere ved at tænke klart, hvis de enten fryser eller har det for varmt. Men udfordringen er at det, der føles varmt for én person, godt kan virke køligt for en anden. Hvilken temperatur arbejder dit barn bedst i? Emotionelle elementer (motivation konformitet singletasking/ multitasking struktur) Konformitet Motivation Motivation handler i læringsstilssammenhæng om den energi eller vilje man lægger i det, der skal læres. Nogle børn har i denne forbindelse behov for feedback fra andre, mens andre er mere selvkørende. Nogle børn foretrækker at følge strømmen og gøre det, de andre gør, eller det der forventes af dem. Andre børn har det lige modsat, og foretrækker at gå imod strømmen. Hvordan er dit barn? Hvordan er dit barn? 14 15

9 Psykologiske elementer (reflekterende impulsiv) Single tasking/multitasking Nogle børn foretrækker at gøre én opgave færdig ad gangen, inden de begynder på den næste. Struktur Nogle børn foretrækker en klar og forudsigelig struktur de ønsker på forhånd at vide, hvad det er, der skal ske. Reflekterende Nogle børn har brug for at overveje forskellige muligheder, inden de træffer beslutninger og løser problemer. Impulsiv Det impulsive barn overvejer først sine svar eller løsninger, mens det taler. Andre børn lærer bedst når de har mange bolde i luften på samme tid. Hvordan er dit barn? Andre Singletasking børn / trives med det uforudsigelige, det spontane og overraskende. multitasking Hvordan er dit barn? Sociale elementer (alene par lille gruppe team voksen variation) Alene/par Lille gruppe/team Hvordan er dit barn? Nogle børn koncentrer sig bedst, når de arbejder alene, mens andre børn foretrækker at arbejde i par. En tredje gruppe børn foretrækker at arbejde i små grupper, mens nogle få børn har det bedst med at arbejde i større grupper. Voksen Har dit barn det sådan? Variation Har dit barn det sådan? Nogle børn lærer bedst, når de har en voksen tæt på og får masser af positiv feed-back. Andre børn trives med det uforudsigelige, det spontane og overraskende

10 Læringskanaler (Visuelt, Auditivt, Taktilt, Kinæstetisk) Visuelle børn Allerede de gamle grækere vidste, at vi bruger vores sanser, når vi lærer. Vores sanser er en direkte læringskanal. De er det eneste vindue, hjernen har til den ydre verden, og de er udviklet forskelligt hos hvert enkelt menneske. Synet kan være den bedste læringskanal for nogen, men ikke så god for andre, der bedst opfatter verden og bedst lærer gennem hørelsen. En tredje gruppe vil eksperimentere og røre ved tingene, når de lærer, mens en fjerde gruppe vil opleve tingene gennem kroppen. bestemt læringskanal, hvorpå vi bedst kan lære nyt og svært stof. Nogle børn lærer næsten lige godt, uanset hvilken sans de bruger. Andre er meget afhængige af at bruge en bestemt sans, når de skal lære noget nyt og svært. Vi lærer alle sammen på forskellige måder, og barnets læringsstil kan variere alt afhængig af, hvilken opgave der skal løses. Samtidig kan den enkeltes læringsstile ændre sig over tid. Visuel billede Visuel tekst Voksne, der lærer godt ved at se, vil typisk sige: Jeg kan se det for mig Jeg har det hele billede nu Det ser ud til at være en god ide Det ser ud som om, du er på det rette spor Lad os mødes om dette ansigt til ansigt Jeg har brug for, at se det hele lidt fra oven Er dit barn et visuelt barn? Visuelle børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at danne indre billeder; se ordene for sig og herefter læse dem. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvis godt ved at se ting, billeder og ord. Jeg er god til at planlægge mine opgaver. Jeg er god til at huske det, jeg har set. Hvis dit barn lærer godt ved at se, vil barnet sandsynligvis blive glad/ være glad for skolen, have det rart med at tegne og kigge i bøger og lave lektier, hvor barnet skal læse en tekst og løse nogle opgaver skriftligt. Alligevel er der nogle ting, der er gode at være opmærksomme på, når du skal hjælpe dit visuelle barn. Sådan hjælper du dit visuelle barn til at lære bedre Sørg for, at dit barn har let adgang til bøger. Hvis dit barn har en bestemt interesse (heste, biler, sport osv.), kan du hjælpe barnet med at finde bøger om emnet. Brug biblioteket. Dit barn vil sikkert også holde af at se film og kan lære en masse ved at se relevante film. Indret en lille arbejdsplads hvor dit barn kan tegne og male. Naturligvis er det ikke sådan, at vi kun kan lære på en bestemt måde enten ved at se, høre, røre eller gøre. Men det har vist sig, at langt de fleste af os har en Taktil Kinæstetisk Auditiv Jeg er god til at huske en film, jeg har set. Når jeg skal huske en kode, kan jeg se den for mig, når jeg lukker øjnene. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, når jeg kigger i en bog. Når jeg får noget fortalt, danner jeg indre billeder for at huske det. Jeg kan godt lide at tegne og skrive. Sådan hjælper du dit visuelle barn med lektierne Når I sidder med en bog med et indhold, der interesserer barnet eller med lektierne, hvor I sammen skal løse en svær opgave, så prøv at undgå lange mundtlige forklaringer. Giv dit barn tid til selv at prøve at finde svar eller at løse opgaven. Lad barnet skrive eller tegne på et stykke papir, når barnet tænker og arbejder med at løse opgaven. Du kan også støtte dit barn ved selv at skrive eller tegne på et stykke papir og evt. finde illustrationer, der beskriver problemet

11 Auditive børn Voksne, der lærer godt ved at høre, vil typisk sige: Det lyder godt Jeg kan godt høre, hvad det er, du siger Noget siger mig, at du har ret Det er sød musik i mine ører Lad os lige tage en snak Aha, nu er der noget, der ringer Er dit barn et auditivt barn? Auditive børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at lytte til forklaringer og herefter få lov til at diskutere med andre, hvad de hørte. Hvis dit barn lærer godt ved at høre, vil dit barn sandsynligvis være glad for at gå i skole. Der er som bekendt mange situationer i skolen, hvor en lærer står og forklarer, eller en elevgruppe fremlægger. Disse børn kan være knapt så motiverede for den skriftlige del af lektierne. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er det sandsynligt, at dit barn har en auditiv styrke. Jeg er god til at huske det, jeg får fortalt. Jeg er god til at huske historier eller lange tekster til sange, som jeg hører. Når jeg skal huske en kode, kan jeg høre den for mig. Jeg forstår bedst en forklaring, når jeg hører den. Når jeg får noget fortalt, kan jeg huske det igen ved at høre det for mig selv. Jeg kan godt lide at lege med rim og remser. Auditive børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at lytte til forklaringer og herefter få lov til at diskutere med andre, hvad de hørte. Sådan hjælper du dit auditive barn til at lære bedre Afsæt et fast tidspunkt på dagen til fortælling f.eks. i forbindelse med aftensmaden. Her kan dit barn fx berette om tre ting, barnet har oplevet i løbet af dagen. Sørg for at dit barn har adgang til lydbøger. Det kan ofte motivere dit barn til at få læst lidt mere. Stil gerne krav om at barnet følger med i bogen samtidig med, at teksten læses op. Dit barn kan have glæde af en MP3 afspiller eller en diktafon og en CD-afspiller, så barnet både har mulighed for at anvende lydbøger og selv indtale historier og andre små indslag. Sådan hjælper du dit auditive barn med lektierne Når I sidder over et emne, som det lille barn gerne vil lære noget om, eller I sidder med lektierne og skal løse en svær opgave sammen, så prøv at lade dit barn give en grundig forklaring på, hvad opgaven går ud på. Lad barnet give nogle mundtlige bud på, hvordan opgaven kunne løses. Barnet vil ofte få nye ideer samtidigt med, at barnet formulerer sig. Diskuter løsningsforslagene med dit barn og kom evt. frem med dine egne bud på en løsning. Når dit barn har formuleret et løsningsforslag højt, så fortsæt med at lade barnet skrive det ned, hvis det er krævet af opgaven

12 Taktile børn Voksne, der lærer godt ved at røre vil typisk sige: Jeg kan mærke, at der er noget på færde Jeg kan håndtere denne situation Vi må holde hinanden fast på en aftale Hvem har haft en finger med i spillet? Når jeg skal huske en kode, sidder den i fingrene Kan vi give hinanden håndslag på det? Jeg tror lige, du skulle tage at stikke en finger i jorden først Er dit barn et taktilt barn? Taktile børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at have noget i hænderne eller tage notater, når de skal forstå en forklaring. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvist godt gennem sin taktile sans. Jeg er god til at huske noget, hvis jeg tegner eller skriver, mens jeg får det forklaret. Hvis dit barn lærer godt ved at røre, vil dit barn fx elske at bygge med LEGO eller elske de timer i skolen, hvor der er mulighed for at arbejde med konkrete materialer. Dit barn vil have brug for, at der er mulighed for at lave noter, mens læreren taler, eller når børnene selv sidder og læser. En lille nulrebold vil også være en god støtte i disse læringssituationer. Barnet vil være mindre motiveret for den del af lektierne, hvor der skal læses meget. Sådan hjælper du dit taktile barn til at lære bedre Dit barn har behov for at sidde med noget i hænderne, når barnet skal koncentrere sig om at lære noget. Undersøg derfor muligheden for, at dit barn kan få lov til at bruge en lille nulrebold i skolen. Det er en lille bold, der stimulerer følesansen hos dit barn, og som dermed kan øge læringen. Lad dit barn arbejde med lærerige computerspil. Der findes rigtig gode spil til dansk, matematik og fremmedsprog, og dit barn vil ganske givet være meget motiveret for dette. Det er faktisk ikke svært at lave opgaver til dit taktile barn. Små papstykker med spørgsmål på den ene side og svaret på den anden side a la Trivial Pursuit kan fx gøre det meget lettere for dit barn at løse den samme opgave, som gav problemer i bogen. Ideen kan bruges i forbindelse med læring af grammatik, tabeller, tyske udsagnsord mv. Kinæstetiske børn Voksne, der lærer godt ved at gøre vil typisk sige: Han sætter både himmel og jord i bevægelse Den situation kan jeg sagtens sætte mig ind Hun vender tingene på hovedet Dit kropsprog fortæller noget andet Han har sat alt på et bræt Er dit barn et kinæstetisk barn? Kinæstetiske børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at få mulighed for at bevæge hele kroppen, når de skal forstå en forklaring. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvis godt, ved at bruge sin krop mens det lærer. Jeg er god til at lytte, hvis jeg må bevæge mig imens. Når jeg skal huske en kode, går jeg rundt i lokalet og kommer så i tanke om den. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, hvis vi laver en praktisk øvelse. Jeg lærer bedst noget nyt og svært igennem praktiske øvelser. Jeg kan godt lide at bruge min krop og røre mig. Jeg er god til at lytte, hvis jeg må pille ved noget imens. Sørg for at dit barn har et sted derhjemme, hvor det er tilladt at bygge og konstruere forskellige ting. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, hvis jeg kan arbejde med konkrete materialer. Sådan hjælper du dit taktile barn med lektierne Når jeg får noget fortalt, kan jeg bedst huske det, hvis jeg skriver ned eller tegner imens. Når I sidder over lektierne og skal løse en svær opgave sammen, så giv dit barn nogle konkrete materialer at arbejde med. Jeg kan godt lide at arbejde ved en computer. Du kan fx benytte små papirlapper og papstykker og gendanne opgaverne fra bogen

13 Hvis dit barn lærer godt ved at gøre tingene, vil dit barn elske de timer i skolen, hvor der er fart over feltet. Praktiske øvelser, hvor man skal have kroppen med for at lære noget, er en rigtig god måde at lære på for dit barn. Omvendt vil dit barn være mindre motiveret i de situationer, hvor det skal sidde stille på en stol, lytte til en forklaring eller sidde og læse i en bog. Sådan hjælper du dit kinæstetiske barn til at lære bedre Lad dit barn prøve at gå rundt i lokalet, mens barnet kigger eller læser i en bog. I starten kan det føles underligt, men efter lidt tid vil det sikkert vise sig, at dit barn bedre kan huske bogens indhold, hvis barnet har været fysisk aktiv under læsningen. Tal med dit barns lærer om, at dit barn må forlade klassen og gå en tur på gangen i et par minutter, når der er behov. Sørg for at dit barn har mulighed for at være fysisk aktiv i fritiden. Dit barn har behov for at bevæge sig for at lære noget nyt og svært. Sørg for at der om muligt er et velegnet sted i hjemmet til kropslig udfoldelse og med god plads til diverse aktiviteter på gulvet

14 Om forfatterne Svend Erik Schmidt Manden bag TV-programmerne: Plan B og Skolen verdensklasse på 100 dage Svend Erik Schmidt er en velkendt foredragsholder og forfatter til mange artikler og bøger om mangesidig intelligens og læringsstile. Svend Erik er læringsstilsekspert og er i dag selvstændig konsulent og blandt andet tilknyttet Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets indsats omkring: Brug for alle unge. Marianne Bruun Okholm Bestyrelsesmedlem i Det internationale Læringsstilsnetværk ILSN. Marianne har et indgående kendskab til læringsstile og til læring generelt på 0-18 års-området gennem lederstillinger i folkeskolen og konsulentvirksomhed. Har gode erfaringer med dialogbaseret samarbejde med forældrene såvel på individuelt niveau som i bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet. Marianne har universitetsdiplom i Offentlig ledelse fra Syddansk Universitet. Nyttige links Børns læringsstil teori og praksis af Svend Erik Schmidt (Dafolo 2001) At lære på den bedste måde af Lena Boström og Svend Erik Schmidt (Dafolo 2006) Fokus på læring af Ole Lauridsen, ASB. Læringsstile i praksis DVD af Marianne Rasmussen, Aarhus Filmkompagni. Kontakt forfatterne Marianne Bruun Okholm mobil Svend Erik Schmidt Mobil

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL LÆR OM LÆRINGSSTILE Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik først trin 1 trin 2 trin 3 så detaljer så overblik Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Denne materialekasse er blevet omhyggeligt designet til at hjælpe mindre børn med at takle udfordringerne ved at tælle og begynde at arbejde med tal. Det at

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen Ulla V. Lundorff Hvorfor Digitale Medier? IT er en naturlig del af børns verden og fremtiden byder dem, at kunne navigere i og bruge IT. Når

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen Læringsstile og it den helt rigtige kobling Læringsstilsbaseret it i undervisningen Indhold Læringsstile hvad er det?......................................... 4 Hvorfor kombinere læringsstile og it?.............................

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR Århus Kommune Børn og Unge DU HAR EN AFGØRENDE ROLLE FOR DIT BARNS SPROGUDVIKLING SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Leg med sproget. 0-3 år

Leg med sproget. 0-3 år Leg med sproget 0-3 år At du giver sprog og ikke kræver sprog. Børn lærer ikke sprog ved at blive spurgt: hvad er det? eller kan du sige det?. Det er dig som voksen, der skal fortælle og sætte ord på.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere