Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn"

Transkript

1 Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn

2 Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Layout: Børn og Unge Kommunikation Forfattere: Marianne Bruun Okholm og Svend Erik Schmidt Børn er forskellige, og det samme er måden, de lærer på. Som forælder har du sikkert også selv oplevet, at børn har et væld af ressourcer og en medfødt lyst til at lære. Viden om forskellige måder at lære på - eller det, man kalder læringsstile kan være med til at sikre, at alle børn og unge får de bedste muligheder for at være aktive og undersøgende. I denne pjece kan du undersøge, hvilke læringsstile der passer dit barn bedst, og du kan få konkrete redskaber og ideer til, hvordan du kan støtte dit barns læring på en sjov og lærerig måde. Pjecen er en del af Aarhus Kommunes projekt Lyst til at lære om læringsstile, som blev sat i gang i februar Projektet er ét tiltag blandt flere til at øge kvalitet og bredde i den pædagogiske praksis og som skal give forældre, lærere, pædagoger og ledere inspiration til at øge børn og unge trivsel, læring og udvikling. Alle børn og unge i Aarhus Kommune skal have de bedste betingelser for at udvikle sig og tilegne sig ny viden. Alle børn og unge har krav på at blive mødt som den, de er. Vi skal have plads til, at forskellige børn kan lære på forskellige måder alt efter hvilke læringsstile, der passer bedst til dem. God fornøjelse og god arbejdslyst! Tryk: Aarhus Kommunes Kopicenter Jacob Bundsgaard Johansen Rådmand Børn og Unge 3

3 Læsevejledning til pjecen Indhold Du sidder nu med Aarhus Kommunes pjece til forældre om arbejdet med læringsstile. I pjecen præsenteres Dunn og Dunns læringsstilsmodel. Pjecen er bygget op, så du først får en appetitvækker på aktiviteter i dagtilbud og skole, hvor læringen bygger på børnenes styrker. Derefter gennemgås elementerne i modellen. Der er lagt vægt på, at du som forælder får et godt indtryk af, hvordan du kan støtte op om dit barns læring. Eksemplerne dækker hele 0-18 års området. Formålet er at give dig et indtryk af dit barns bedste måde at lære på som baggrund for at hjælpe dit barn. God fornøjelse Marianne Bruun Okholm og Svend Erik Schmidt Glade børn lærer mere Læsetræning i 2. klasse Novelleanalyse i 9. klasse Læringsstile i vuggestue og børnehave Hvordan lærer du selv? Helhedsorienteret eller detaljeorienteret Skoven eller træet Miljømæssige, fysiologiske, emotionelle, sociale og psykologiske elementer Miljømæssige elementer (Lyd Lys Arbejdsstilling Temperatur) Fysiologiske elementer (Mad/drikke Bevægelse Tid på dagen) Emotionelle elementer (Motivation Konformitet Singletasking/multitasking Struktur) Sociale elementer (Alene Par Lille gruppe Team Voksen Variation) Psykologiske elementer (Reflekterende Impulsiv) H Læringskanaler (Visuelt, Auditivt, Taktilt, Kinæstetisk) Visuelle børn Auditive børn Taktile børn Kinæstetiske børn Om forfatterne 26 Nyttige links

4 Glade børn lærer mere Læsetræning i 2. klasse Novelleanalyse i 9. klasse I et læsetelt sidder nogle elever og læser højt for hinanden på skift. Fire andre elever sidder ved hver sit bord i nærheden af klasselokalets vinduer med høreværn på. Ude på gangen går en gruppe børn rundt to og to. Hvert hold har et sæt spørgsmålskort, som de leder efter svarene på. De læser og læser, og når de finder de svar, der passer, læser de det højt for hinanden. I et hjørne af fællesrummet er en gruppe elever i gang med et gulvspil med læseopgaver, der er placeret i bestemte felter på spillepladen. I et læsehjørne med skamler sidder læreren sammen med en lille gruppe elever. De læser sammen to og to, mens læreren lytter og giver feedback til hver enkelt elev. Alle elever er dybt koncentrerede om deres læsning. Lige før lektionen slutter samles alle børnene med deres lærer og evaluerer ganske kort på deres oplevelse og udbytte. Det er en helt almindelig tirsdag på en regnvejrsdag, og 9.b på Samsøgades skole arbejder med novelleanalyse. For at eleverne får mulighed for at analysere og fortolke novellen på et højt fagligt niveau, har læreren gennemgået nogle forskellige analysemodeller blandt andet aktantmodellen. En del elever havde svært ved at sidde og lytte til læreren igennem længere tid og tabte koncentrationen under gennemgangen. Lærerne fik herefter den ide, at aktantmodellen måtte kunne læres på 4 forskellige måder ved at anvende læringsstile. Nogle elever (de auditive) sidder derfor og lytter til en gennemgang af aktantmodellen. Læreren har lavet en lydfil, og eleverne nyder, at de kan slå lærerens forklaringer til og fra efter behov. Andre elever (de visuelle) sidder og læser om modellen i et rigt illustreret materiale, som læreren har lavet. En tredje gruppe elever (de taktile) sidder og arbejder med aktantmodellen bogstaveligt talt skåret ud i pap. Materialet består af en papplade med grundmodellen samt små begrebskort. De enkelte elementer i modellen kan således flyttes rent fysisk, og eleverne kan røre ved modellen. Den sidste gruppe elever (de kinæstetiske) arbejder ude på gangen. De har nemlig brug for meget plads. Lige som de taktile elever arbejder de med konkrete materialer blot i stort format, således at de rent fysisk kan gå rundt på et tæppe, hvor grundmodellen er tegnet, mens de kan flytte om på de enkelte elementer, der er skrevet på store papplader. Energiniveauet er højt, og pointen er, at i alle grupper lærer børnene om aktantmodellen ved hjælp af deres foretrukne læringsstil. Når børnene har lært at anvende modellen, arbejder de alle med analyse og fortolkning af forskellige noveller på et godt solidt fagligt niveau. Læringsstile i vuggestue og børnehave Onsdag formiddag i Kroghsgades Vuggestue er en gruppe børn i to års alderen i gang med at træne deres sproglige kompetencer. De starter med at lade frøen Anton vælge den første sang, mens børnene sidder i deres små huse (farvede måtter hvert barn sin farve). Nu sætter de sig i husene og synger en sang, som et barn har valgt ved at finde en ting, der illustrerer sangen i en spændende dekoreret kuffert. Samtidigt peger en voksen på tre tegninger et til hvert vers. Derefter danser børnene den næste sang, mens de laver fagter, der passer til indholdet og gentager de vigtigste ord og begreber. Alt sammen med henblik på at differentiere så alle børn får de bedste muligheder for at lære sprog på deres måde. En gruppe børn i 3-6 års alderen er i gang med at arbejde med lærerplanstemaet Natur- og naturfænomener. De skal lære navnene på cirkler, trekanter og firkanter. De spiller et spil. I felterne i spillet ligger de forskellige figurer. Børnene tager en brik formet som en af de tre figurer og fortæller de andre, hvad de har fået. Som afslutning på spillet prøver de at forme trekanter, firkanter og cirkler med hænderne og til sidst danner de figurerne ved at lægge sig på gulvet flere sammen fx fire til en firkant. 6 7

5 Hvordan lærer du selv? Forestil dig at du selv skal tilegne dig et svært og nyt teoretisk stof. Det kunne være tysk grammatik eller EU`s regler for import? Vil du have en omhyggelig detaljeret introduktion eller blot en oversigt? Har du krav til belysning, temperatur og baggrundsstøj? Vil du helst lære om morgenen, midt på dagen, om aftenen eller om natten? Har du behov for at bevæge dig af og til? Arbejder du bedre, hvis du får noget at spise eller drikke, mens du arbejder? Vil du foretrække først at læse teksten, lytte til en forelæser, se det på video, tale og diskutere, eksperimentere eller opleve det i virkeligheden? Når du begynder at overveje, hvordan din mest effektive læring skal foregå og hvilke behov du har, forstår du sikkert, at alt dette handler om individuelle behov og om personlig stil. Dette gælder både børn, unge og voksne. Det, der er vigtigt for hvert individ i læreprocessen, kaldes for: Læringsstile. Denne stil er individuel. Dermed ligger der her en stor udfordring for alle forældre, som ønsker at hjælpe deres børn på en hensigtsmæssig måde. Hvis hvert enkelt barn får mulighed for at arbejde på sin foretrukne måde, vil barnet lære mere og måske ændre hele sin indstilling til uddannelse. Det er faktisk sådan, at den måde du selv foretrækker at lære på, også er den måde du helt ubevidst anvender, når du vil hjælpe dit barn. I det følgende kan du blive klogere på din egen og dit barns læringsstil. Dermed kan du støtte dit barn med læringen på en endnu mere hensigtsmæssig måde Alene Par Gruppe Voksen 8 9

6 Helhedsorienteret eller detaljeorienteret Skoven eller træet Sådan hjælper du dit HELHEDS-barn til at lære bedre Når vores hjerne møder nye informationer, begynder den at bearbejde indholdet. Der er bare stor forskel på - fra hjerne til hjerne - hvordan den gør. Nogle mennesker kan bedst lære noget nyt og svært stof, hvis de forstår sammenhængen og helheden først. De har brug for at se det hele billede for senere at kunne fordybe sig i detaljen. De ser først skoven for senere at opdage, at den rent faktisk består af forskellige træer. Andre mennesker har det lige omvendt. De kan bedst sætte sig ind i noget nyt og svært stof, når de får stoffet gennemgået i detaljer, trin for trin og i en logisk rækkefølge. De fleste børn er enten HELHEDS-børn eller DETALJEbørn i mere eller mindre grad. Er dit barn et HELHEDS-barn? HELHEDSBØRN lærer nyt og vanskeligt stof ved at danne et overblik over det, de skal lære og herefter bevæge sig ned i detaljen. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er der stor sandsynlighed for, at barnet er helhedsorienteret: Jeg er god til at koncentrere mig om flere opgaver på en gang. Hvis du selv er detaljeorienteret, skal du være særlig opmærksom på dit barns behov for at have indflydelse på, hvordan lege-lære situationer og arbejdet med lektierne skal foregå. Det er vigtigt, at I får skabt en hyggelig atmosfære omkring læringssituationen. Det kan være en god ide at starte samtalen med at spørge ind til barnets interesse for det, I skal i gang med. Fx barnets dag i institutionen/skolen. Giv dig god tid og vis interesse for det, barnet fortæller. Dit barn har behov for reelle valg og har derfor svært ved at acceptere, hvis du planlægger helt ned i detaljer, hvordan aktiviteten skal foregå. Lad barnet selv finde ud af den rækkefølge, opgaverne skal laves og lad barnet lave sin egen plan med indlagte pauser, men husk også at udfordre dit barn. Hjælp dit barn med at få overblik over aktiviteten. Fx det faglige indhold. Uanset hvor ulogisk planen synes at være for dig, er det en god ide at følge den. Planen skal kun gælde for en dag ad gangen. Herefter skaber de et overblik og forstår sammenhængen. Jeg er god til at finde på forskellige og lidt anderledes løsninger. De ser først et træ, så et træ mere, og endnu et træ. Herefter opstiller de en forsigtig hypotese: Dette kan være en skov. Endelig er der en tredje gruppe, for hvem det er underordnet, hvordan introduktionen foregår. De lærer lige godt på begge måder. De ser skoven og de enkelte træer samtidigt. Jeg kan godt lide at beskæftige mig med kreative ting. Jeg kan godt lide at læse bøger med farver og billeder i. Jeg kan godt lide at lære, når jeg starter med at få overblik over hele indholdet

7 Dunn og Dunns læringsstilsmodel Er dit barn et DETALJE-barn? Miljømæssige, fysiologiske, emotionelle, sociale og psykologiske elementer DETALJE-børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at fokusere på en ting ad gangen og herefter sætte tingene ind i en større sammenhæng. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er dit barn sandsynligvis detaljeorienteret: Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er dit barn sandsynligvis detaljeorienteret: Barnet vil tackle uventede situationer ved at lave en ny og logisk plan. Derhjemme vil arbejdet med læringen ofte gå gnidningsfrit. Men som forældre må I gerne udfordre. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at barnet også bliver udfordret i det uforudsigelige og lærer at håndtere pludseligt opståede situationer. Det er godt, at barnet oplever at få redskaber, så det ikke blot må afvente en løsning fra anden side. Når du vil hjælpe dit barn med at lære på den bedste måde, er der ud over hensynet til helheds- og detaljeorienteringen, en lang række elementer, du med fordel kan tage hensyn til. Der er de miljømæssige elementer som: lyd, lys, arbejdsstilling og temperatur. Der er de fysiologiske elementer som berører områderne: tidspunkt på dagen, mad og drikke samt behov for bevægelse. Der er også nogle emotionelle elementer som motivation, konformitet, single tasking/ multi tasking, samt struktur, der har betydning for dit barns læring. Desuden er der de sociale elementer i forhold til, om dit barn bedst lærer alene, i par, i grupper og/eller sammen med en voksen. Endelig er der de psykologiske elementer, der ud over analytisk og global, består af faktorene reflekterende og impulsiv. Jeg er god til at planlægge mine opgaver. Sådan hjælper du dit DETALJE-barn til at lære bedre Hvis du selv er helhedsorienteret, skal du være særlig opmærksom på dit barns behov for en klar og logisk struktur for arbejdet med læringen. Jeg er god til at huske alle detaljerne i det, jeg læser. Jeg er god til at løse logiske opgaver. Jeg kan godt lide at få tingene gennemført trin for trin. Jeg kan godt lide at afslutte en ting ad gangen. Jeg kan godt lide at have orden i mine ting. Hvis dit barn lærer godt gennem detaljer, vil barnet ofte være glad for den traditionelle institution/skole med forudsigelighed og mange rutiner. Opstil gerne faste rammer for legen eller for arbejdet. Et bestemt tidspunkt på dagen med slukket mobiltelefon, hvor dit barn ikke må forstyrres. For de mindre børns vedkommende er det vigtigt, at samværssituationer bliver uden afbrydelser. Lad gerne dit barn arbejde med tingene i samme rækkefølge hver dag. Støt dit barn i at lave en opgave helt færdig, inden barnet begynder på den næste. Her ses Dunn og Dunns læringsstilsmodel 12 13

8 Fysiologiske elementer Miljømæssige elementer (mad/drikke bevægelse tid på dagen) (lyd lys arbejdsstilling temperatur) Lyd Arbejdsstilling Du vil måske kunne nikke genkendende til en situation, hvor musikken drøner ud fra teenageværelset. Du tænker: Sluk så for den musik. Han kan da umuligt arbejde i den larm. Der kan være noget om snakken, men det behøver ikke altid at forholde sig sådan. Nogle mennesker har brug for ro, når de skal koncentrere sig om at lære noget nyt og svært stof. Andre mennesker især teenagere - har det godt med baggrundsstøj eller musik, når de skal koncentrere sig. De føler sig mindre stressede og kan arbejde og tænke mere kreativt. Hvordan har dit barn det med lyd? Lys Nogle mennesker har brug for meget lys under arbejdet, mens andre bedre kan koncentrere sig i svag, dæmpet belysning. Du kan da ikke se, hvad du selv laver. Du sidder jo i halvmørke I mange hjem foregår der en evig diskussion om, hvor vidt lyset skal være tændt eller ej. Hvordan har dit barn det med lys? Hvor sætter det sig? Nogle mennesker kan bedst koncentrere sig om at lære noget nyt og svært stof, når de sidder på en hård stol ved et bord. Andre mennesker kan udmærket koncentrere sig, når de sidder henslængt i en sofa. For en tredje gruppe er design ligegyldigt. Du tænker: Sæt dig ordentligt op. Du kan da ikke arbejde, når du ligger der Hvilke arbejdsstillinger er bedst for dit barn? Småspisen Bevægelse Sæt dig på din stol og hør efter, hvad jeg siger Nogle mennesker har brug for at spise lidt eller drikke, når de skal koncentrere sig om at lære noget nyt og svært. Mange børn har svært ved at sidde stille på en stol i længere tid ad gangen. Andre mennesker spiser eller drikker kun i pauserne. Ellers bliver de forstyrrede. For en tredje gruppe har det ingen betydning, om de spiser eller drikker, mens de arbejder. Mange har brug for en lille pause fra arbejdet, hvor de kan gå lidt rundt i lokalet eller løbe en lille tur. Har dit barn brug for at bevæge sig? Har dit barn behov for at spise eller drikke undervejs, når der laves lektier? Tid på dagen Hvorfor skal du altid sidde med dine lektier så sent ud på natten? Temperatur Mange børn har en oplevelse af, at en jakke er noget, man tager på, når mor fryser. Nogle mennesker lærer bedst tidligt om morgenen. Andre mennesker kan bedst koncentrere sig om formiddagen. Der er også mennesker, der arbejder bedst om eftermiddagen. Nogle kan bedst koncentrere sig om aftenen, mens andre bedst kan koncentrere sig om at lære nyt og svært stof om natten. Der er bred enighed om, at mennesker har sværere ved at tænke klart, hvis de enten fryser eller har det for varmt. Men udfordringen er at det, der føles varmt for én person, godt kan virke køligt for en anden. Hvilken temperatur arbejder dit barn bedst i? Emotionelle elementer (motivation konformitet singletasking/ multitasking struktur) Konformitet Motivation Motivation handler i læringsstilssammenhæng om den energi eller vilje man lægger i det, der skal læres. Nogle børn har i denne forbindelse behov for feedback fra andre, mens andre er mere selvkørende. Nogle børn foretrækker at følge strømmen og gøre det, de andre gør, eller det der forventes af dem. Andre børn har det lige modsat, og foretrækker at gå imod strømmen. Hvordan er dit barn? Hvordan er dit barn? 14 15

9 Psykologiske elementer (reflekterende impulsiv) Single tasking/multitasking Nogle børn foretrækker at gøre én opgave færdig ad gangen, inden de begynder på den næste. Struktur Nogle børn foretrækker en klar og forudsigelig struktur de ønsker på forhånd at vide, hvad det er, der skal ske. Reflekterende Nogle børn har brug for at overveje forskellige muligheder, inden de træffer beslutninger og løser problemer. Impulsiv Det impulsive barn overvejer først sine svar eller løsninger, mens det taler. Andre børn lærer bedst når de har mange bolde i luften på samme tid. Hvordan er dit barn? Andre Singletasking børn / trives med det uforudsigelige, det spontane og overraskende. multitasking Hvordan er dit barn? Sociale elementer (alene par lille gruppe team voksen variation) Alene/par Lille gruppe/team Hvordan er dit barn? Nogle børn koncentrer sig bedst, når de arbejder alene, mens andre børn foretrækker at arbejde i par. En tredje gruppe børn foretrækker at arbejde i små grupper, mens nogle få børn har det bedst med at arbejde i større grupper. Voksen Har dit barn det sådan? Variation Har dit barn det sådan? Nogle børn lærer bedst, når de har en voksen tæt på og får masser af positiv feed-back. Andre børn trives med det uforudsigelige, det spontane og overraskende

10 Læringskanaler (Visuelt, Auditivt, Taktilt, Kinæstetisk) Visuelle børn Allerede de gamle grækere vidste, at vi bruger vores sanser, når vi lærer. Vores sanser er en direkte læringskanal. De er det eneste vindue, hjernen har til den ydre verden, og de er udviklet forskelligt hos hvert enkelt menneske. Synet kan være den bedste læringskanal for nogen, men ikke så god for andre, der bedst opfatter verden og bedst lærer gennem hørelsen. En tredje gruppe vil eksperimentere og røre ved tingene, når de lærer, mens en fjerde gruppe vil opleve tingene gennem kroppen. bestemt læringskanal, hvorpå vi bedst kan lære nyt og svært stof. Nogle børn lærer næsten lige godt, uanset hvilken sans de bruger. Andre er meget afhængige af at bruge en bestemt sans, når de skal lære noget nyt og svært. Vi lærer alle sammen på forskellige måder, og barnets læringsstil kan variere alt afhængig af, hvilken opgave der skal løses. Samtidig kan den enkeltes læringsstile ændre sig over tid. Visuel billede Visuel tekst Voksne, der lærer godt ved at se, vil typisk sige: Jeg kan se det for mig Jeg har det hele billede nu Det ser ud til at være en god ide Det ser ud som om, du er på det rette spor Lad os mødes om dette ansigt til ansigt Jeg har brug for, at se det hele lidt fra oven Er dit barn et visuelt barn? Visuelle børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at danne indre billeder; se ordene for sig og herefter læse dem. Hvis du sammen med dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvis godt ved at se ting, billeder og ord. Jeg er god til at planlægge mine opgaver. Jeg er god til at huske det, jeg har set. Hvis dit barn lærer godt ved at se, vil barnet sandsynligvis blive glad/ være glad for skolen, have det rart med at tegne og kigge i bøger og lave lektier, hvor barnet skal læse en tekst og løse nogle opgaver skriftligt. Alligevel er der nogle ting, der er gode at være opmærksomme på, når du skal hjælpe dit visuelle barn. Sådan hjælper du dit visuelle barn til at lære bedre Sørg for, at dit barn har let adgang til bøger. Hvis dit barn har en bestemt interesse (heste, biler, sport osv.), kan du hjælpe barnet med at finde bøger om emnet. Brug biblioteket. Dit barn vil sikkert også holde af at se film og kan lære en masse ved at se relevante film. Indret en lille arbejdsplads hvor dit barn kan tegne og male. Naturligvis er det ikke sådan, at vi kun kan lære på en bestemt måde enten ved at se, høre, røre eller gøre. Men det har vist sig, at langt de fleste af os har en Taktil Kinæstetisk Auditiv Jeg er god til at huske en film, jeg har set. Når jeg skal huske en kode, kan jeg se den for mig, når jeg lukker øjnene. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, når jeg kigger i en bog. Når jeg får noget fortalt, danner jeg indre billeder for at huske det. Jeg kan godt lide at tegne og skrive. Sådan hjælper du dit visuelle barn med lektierne Når I sidder med en bog med et indhold, der interesserer barnet eller med lektierne, hvor I sammen skal løse en svær opgave, så prøv at undgå lange mundtlige forklaringer. Giv dit barn tid til selv at prøve at finde svar eller at løse opgaven. Lad barnet skrive eller tegne på et stykke papir, når barnet tænker og arbejder med at løse opgaven. Du kan også støtte dit barn ved selv at skrive eller tegne på et stykke papir og evt. finde illustrationer, der beskriver problemet

11 Auditive børn Voksne, der lærer godt ved at høre, vil typisk sige: Det lyder godt Jeg kan godt høre, hvad det er, du siger Noget siger mig, at du har ret Det er sød musik i mine ører Lad os lige tage en snak Aha, nu er der noget, der ringer Er dit barn et auditivt barn? Auditive børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at lytte til forklaringer og herefter få lov til at diskutere med andre, hvad de hørte. Hvis dit barn lærer godt ved at høre, vil dit barn sandsynligvis være glad for at gå i skole. Der er som bekendt mange situationer i skolen, hvor en lærer står og forklarer, eller en elevgruppe fremlægger. Disse børn kan være knapt så motiverede for den skriftlige del af lektierne. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, er det sandsynligt, at dit barn har en auditiv styrke. Jeg er god til at huske det, jeg får fortalt. Jeg er god til at huske historier eller lange tekster til sange, som jeg hører. Når jeg skal huske en kode, kan jeg høre den for mig. Jeg forstår bedst en forklaring, når jeg hører den. Når jeg får noget fortalt, kan jeg huske det igen ved at høre det for mig selv. Jeg kan godt lide at lege med rim og remser. Auditive børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at lytte til forklaringer og herefter få lov til at diskutere med andre, hvad de hørte. Sådan hjælper du dit auditive barn til at lære bedre Afsæt et fast tidspunkt på dagen til fortælling f.eks. i forbindelse med aftensmaden. Her kan dit barn fx berette om tre ting, barnet har oplevet i løbet af dagen. Sørg for at dit barn har adgang til lydbøger. Det kan ofte motivere dit barn til at få læst lidt mere. Stil gerne krav om at barnet følger med i bogen samtidig med, at teksten læses op. Dit barn kan have glæde af en MP3 afspiller eller en diktafon og en CD-afspiller, så barnet både har mulighed for at anvende lydbøger og selv indtale historier og andre små indslag. Sådan hjælper du dit auditive barn med lektierne Når I sidder over et emne, som det lille barn gerne vil lære noget om, eller I sidder med lektierne og skal løse en svær opgave sammen, så prøv at lade dit barn give en grundig forklaring på, hvad opgaven går ud på. Lad barnet give nogle mundtlige bud på, hvordan opgaven kunne løses. Barnet vil ofte få nye ideer samtidigt med, at barnet formulerer sig. Diskuter løsningsforslagene med dit barn og kom evt. frem med dine egne bud på en løsning. Når dit barn har formuleret et løsningsforslag højt, så fortsæt med at lade barnet skrive det ned, hvis det er krævet af opgaven

12 Taktile børn Voksne, der lærer godt ved at røre vil typisk sige: Jeg kan mærke, at der er noget på færde Jeg kan håndtere denne situation Vi må holde hinanden fast på en aftale Hvem har haft en finger med i spillet? Når jeg skal huske en kode, sidder den i fingrene Kan vi give hinanden håndslag på det? Jeg tror lige, du skulle tage at stikke en finger i jorden først Er dit barn et taktilt barn? Taktile børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at have noget i hænderne eller tage notater, når de skal forstå en forklaring. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvist godt gennem sin taktile sans. Jeg er god til at huske noget, hvis jeg tegner eller skriver, mens jeg får det forklaret. Hvis dit barn lærer godt ved at røre, vil dit barn fx elske at bygge med LEGO eller elske de timer i skolen, hvor der er mulighed for at arbejde med konkrete materialer. Dit barn vil have brug for, at der er mulighed for at lave noter, mens læreren taler, eller når børnene selv sidder og læser. En lille nulrebold vil også være en god støtte i disse læringssituationer. Barnet vil være mindre motiveret for den del af lektierne, hvor der skal læses meget. Sådan hjælper du dit taktile barn til at lære bedre Dit barn har behov for at sidde med noget i hænderne, når barnet skal koncentrere sig om at lære noget. Undersøg derfor muligheden for, at dit barn kan få lov til at bruge en lille nulrebold i skolen. Det er en lille bold, der stimulerer følesansen hos dit barn, og som dermed kan øge læringen. Lad dit barn arbejde med lærerige computerspil. Der findes rigtig gode spil til dansk, matematik og fremmedsprog, og dit barn vil ganske givet være meget motiveret for dette. Det er faktisk ikke svært at lave opgaver til dit taktile barn. Små papstykker med spørgsmål på den ene side og svaret på den anden side a la Trivial Pursuit kan fx gøre det meget lettere for dit barn at løse den samme opgave, som gav problemer i bogen. Ideen kan bruges i forbindelse med læring af grammatik, tabeller, tyske udsagnsord mv. Kinæstetiske børn Voksne, der lærer godt ved at gøre vil typisk sige: Han sætter både himmel og jord i bevægelse Den situation kan jeg sagtens sætte mig ind Hun vender tingene på hovedet Dit kropsprog fortæller noget andet Han har sat alt på et bræt Er dit barn et kinæstetisk barn? Kinæstetiske børn lærer nyt og vanskeligt stof ved at få mulighed for at bevæge hele kroppen, når de skal forstå en forklaring. Hvis du og dit barn kan svare ja til de fleste af nedenstående udsagn, lærer dit barn sandsynligvis godt, ved at bruge sin krop mens det lærer. Jeg er god til at lytte, hvis jeg må bevæge mig imens. Når jeg skal huske en kode, går jeg rundt i lokalet og kommer så i tanke om den. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, hvis vi laver en praktisk øvelse. Jeg lærer bedst noget nyt og svært igennem praktiske øvelser. Jeg kan godt lide at bruge min krop og røre mig. Jeg er god til at lytte, hvis jeg må pille ved noget imens. Sørg for at dit barn har et sted derhjemme, hvor det er tilladt at bygge og konstruere forskellige ting. Jeg forstår bedst en faglig forklaring, hvis jeg kan arbejde med konkrete materialer. Sådan hjælper du dit taktile barn med lektierne Når jeg får noget fortalt, kan jeg bedst huske det, hvis jeg skriver ned eller tegner imens. Når I sidder over lektierne og skal løse en svær opgave sammen, så giv dit barn nogle konkrete materialer at arbejde med. Jeg kan godt lide at arbejde ved en computer. Du kan fx benytte små papirlapper og papstykker og gendanne opgaverne fra bogen

13 Hvis dit barn lærer godt ved at gøre tingene, vil dit barn elske de timer i skolen, hvor der er fart over feltet. Praktiske øvelser, hvor man skal have kroppen med for at lære noget, er en rigtig god måde at lære på for dit barn. Omvendt vil dit barn være mindre motiveret i de situationer, hvor det skal sidde stille på en stol, lytte til en forklaring eller sidde og læse i en bog. Sådan hjælper du dit kinæstetiske barn til at lære bedre Lad dit barn prøve at gå rundt i lokalet, mens barnet kigger eller læser i en bog. I starten kan det føles underligt, men efter lidt tid vil det sikkert vise sig, at dit barn bedre kan huske bogens indhold, hvis barnet har været fysisk aktiv under læsningen. Tal med dit barns lærer om, at dit barn må forlade klassen og gå en tur på gangen i et par minutter, når der er behov. Sørg for at dit barn har mulighed for at være fysisk aktiv i fritiden. Dit barn har behov for at bevæge sig for at lære noget nyt og svært. Sørg for at der om muligt er et velegnet sted i hjemmet til kropslig udfoldelse og med god plads til diverse aktiviteter på gulvet

14 Om forfatterne Svend Erik Schmidt Manden bag TV-programmerne: Plan B og Skolen verdensklasse på 100 dage Svend Erik Schmidt er en velkendt foredragsholder og forfatter til mange artikler og bøger om mangesidig intelligens og læringsstile. Svend Erik er læringsstilsekspert og er i dag selvstændig konsulent og blandt andet tilknyttet Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets indsats omkring: Brug for alle unge. Marianne Bruun Okholm Bestyrelsesmedlem i Det internationale Læringsstilsnetværk ILSN. Marianne har et indgående kendskab til læringsstile og til læring generelt på 0-18 års-området gennem lederstillinger i folkeskolen og konsulentvirksomhed. Har gode erfaringer med dialogbaseret samarbejde med forældrene såvel på individuelt niveau som i bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet. Marianne har universitetsdiplom i Offentlig ledelse fra Syddansk Universitet. Nyttige links Børns læringsstil teori og praksis af Svend Erik Schmidt (Dafolo 2001) At lære på den bedste måde af Lena Boström og Svend Erik Schmidt (Dafolo 2006) Fokus på læring af Ole Lauridsen, ASB. Læringsstile i praksis DVD af Marianne Rasmussen, Aarhus Filmkompagni. Kontakt forfatterne Marianne Bruun Okholm mobil Svend Erik Schmidt Mobil

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og Læringsstile Af Leder af ASB LearningStylesLab, lektor mag. art. Ole Lauridsen, 2010 Hvad er læringsstile? Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læs mere

Jens Jensen Læringsprofil d.xx.0x.09 samlet

Jens Jensen Læringsprofil d.xx.0x.09 samlet Jens Jensen Læringsprofil d.xx.0x.09 samlet Jens Jensen er hørebarn og detalje orienteret. Eller med andre ord, Auditiv / Analytisk Det betyder: Når Jens Jensen skal lære noget nyt og svært, er det vigtigt

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Hvad er læringsstile?

Hvad er læringsstile? Hvad er læringsstile? En kort indføring i Building Excellence efter Dunns og Dunns læringsstilsmodel Ole Lauridsen WWW.LEARNINGSTYLES.NET - her tages BE-profileringen. Indholdsfortegnelse: Vi lærer konstant

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Læringsprofil Tine Jensen xx.xx.09

Læringsprofil Tine Jensen xx.xx.09 Hej! Hermed din læringsstilsprofil, altså den måde hvorpå du lærer bedst. Du er rørebarn (taktil) og meget helhedsorienteret (holistisk), hvilket er fuldstændigt normalt! Herunder følger hvordan du lærer

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Lær med lyst. Lær med lyst er udarbejdet for Arbejdernes Landsbank af Svend Erik Schmidt

Lær med lyst. Lær med lyst er udarbejdet for Arbejdernes Landsbank af Svend Erik Schmidt Lær med lyst Lær med lyst er udarbejdet for Arbejdernes Landsbank af Svend Erik Schmidt 2 Lær med lyst Kære forældre Kære forældre I Arbejdernes Landsbank vil vi gerne gøre vores kunder og deres børn rigere

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre?

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Velkommen til Børnehaverklasseledernes. dag i Herning og Skive. alicedarville.dk

Velkommen til Børnehaverklasseledernes. dag i Herning og Skive. alicedarville.dk Velkommen til Børnehaverklasseledernes dag i Herning og Skive Mål med dagen Få teoretisk viden om Dunn og Dunns læringsstilsteori Få anledning til at reflektere over egen praksis Få inspiration til materialer

Læs mere

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL LÆR OM LÆRINGSSTILE Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik først trin 1 trin 2 trin 3 så detaljer så overblik Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Læringsstile - Forskellige mennesker lærer forskelligt

Læringsstile - Forskellige mennesker lærer forskelligt Præsentation Bente Mosgaard Jørgensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet (bmj@asb.dk) studielektor, cand.mag., Certified Learning Styles Trainer, Seniorkonsulent i Learning Styles Lab, Handelshøjskolens

Læs mere

Moderne skolebyggeri. Den pædagogiske overlægger

Moderne skolebyggeri. Den pædagogiske overlægger Moderne skolebyggeri Den pædagogiske p overlægger Mening motiverer Lysten driver os, og vi prøver og fejler og prøver igen, indtil vi er tilfredse med løsningen. Når r vi arbejder hårdt h og lærer l effektivt,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Stavtrup Dagtilbud Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile

Stavtrup Dagtilbud Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile Bilag 2 Pilotprojekt Lyst til at lære Stavtrup Dagtilbud 2009-2013 Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile Vi vil med dette arbejdspapir, beskrive hvordan vi vil arbejde med implementering

Læs mere

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog Mål: Udvalgte målpinde fra børnehavens overordnede mål for sprog: - Udvikling af sprog og ordforråd gennem de daglige aktiviteter - At de oplever leg og glæde

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne.

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne. På uddannelsen Kommunikation med stil læringsstile på arbejdspladsen arbejdede kursisterne konkret med, hvordan vi kan omsætte vores viden om læringsstile til praksis. Hvordan kan vi indrette vores mødelokaler,

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Nyhedsbrev for August / September

Nyhedsbrev for August / September Nyhedsbrev for August / September Kære Forældre Så er sommerferien forbi for de fleste børn og voksne. Jeg håber I har nydt ferien nogle få har stadig lidt til gode, men vi er stort set alle tilbage. Det

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

MANGE INTELLIGENSER Forår 2010

MANGE INTELLIGENSER Forår 2010 1 MANGE INTELLIGENSER Forår 2010 Elevens navn: Thor Larsen Klasse: Junior A Udfyldt af: Dennis og Tina Dato: 15.03.10 Drejer det sig om: - et videoklip - en aktivitet - en generel elevbeskrivelse Beskriv

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn.

Fatkaoplysninger. Institutionens navn. Adresse. Telefonnummer. Hjemmeside. Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder. Navn. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Building Excellence (BE) Teamlæringsprofil BET

Building Excellence (BE) Teamlæringsprofil BET Building xcellence (B) Teamlæringsprofil BT Teammedlemmer: BT er tilpasset og oversat til dansk af ASB LearningStylesLab med tilladelse fra Susan Rundle, Performance Concepts International. 2 B Teamlæringsprofil

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

FoU Slutkonference 29. marts 2011

FoU Slutkonference 29. marts 2011 FoU Slutkonference 29. marts 2011 Projekt: Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer Tradiums 3 hhx afdelinger, stx Paderup Gymnasium Workshop: Hvordan kan man differentiere undervisningen

Læs mere

Kære dagplejere i Aalborg kommune

Kære dagplejere i Aalborg kommune Kære dagplejere i Aalborg kommune En lille sommerhilsen efter jeg har besøgt mange af jer ude i legestuerne og på legepladser, jeg har været ude og se hvad i laver af lege og aktiviteter og sat mine lege

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Mit stamtræ Dialogisk læsning - Lotte Salling Mit stamtræ OPLÆSNING MED DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE. Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Mit Stamtræ af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende:

Dokumentation. Vores forventninger til projektet er følgende: Dokumentation Vi startede projektet sprog, med en fælles dag. På fælles-dagen lavede vi bl.a. historie fortællinger, rim og remser, klappe maskine (sangleg) og derefter gik vi ud i grupperne og hilste

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling?

Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling? Få svarene her. Forældrefolder Langmark Kære Forældre Vi vil med denne folder give inspiration til, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle

Læs mere