Patientinddragelsesdag i Finsencentret. Rigshospitalet Finsencentret. Program for. Patientinddragelsesdag 25. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientinddragelsesdag i Finsencentret. Rigshospitalet Finsencentret. Program for. Patientinddragelsesdag 25. november 2014"

Transkript

1 Patientinddragelsesdag 25. november 2014 Rigshospitalet Finsencentret Program for Patientinddragelsesdag i Finsencentret Finsencentret Rigshospitalet 25. november 2014

2 Velkommen til patientinddragelsesdag i Finsencentret I Finsencentret sætter vi i disse år særligt fokus på patientinddragelse. I samarbejde med organisationen Planetree og Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse satte vi i foråret 2013 i gang med fokusgruppeinterview med patienter, pårørende, medarbejdere og ledere for at danne overblik over, hvor vi gjorde det godt, og hvor vi kunne sætte ind. På prioriteringsseminar med ledere og Medudvalg valgtes indsatsområder. Her tæt på udgangen af 2014 kan vi med stolthed konstatere, at der gøres mange gode erfaringer og tiltag, der ikke alene er til gavn for patienter og pårørende, men også bidrager positivt til medarbejdernes hverdag og det tværfaglige samarbejde. Det er initiativer, der ikke nødvendigvis udspringer af Planetree projektet men som ikke desto mindre tager afsæt i hvad der er vigtigt for patienterne og deres pårørende. Den 25. november sættes der spot på de tiltag og erfaringer, vi har gjort os indtil videre. Formålet er at motivere og inspirere til øget patientinddragelse ved at give afdelingerne mulighed for at inspirere hinanden, vise og fejre de initiativer, de har taget og desuden invitere til dialog med patienter, også dem, der har været inddraget i projekter og paneler i år: Hvordan fungerer det? Hvad oplever man som patient at kunne bidrage med? Det er vores håb, at mange ansatte i Finsencentret får lejlighed til at kigge forbi et eller flere af de initiativer, der beskrives nærmere her. Også patienter, pårørende og samarbejdspartnere fra andre afdelinger på Rigshospitalet er velkomne til at kigge forbi. Nærværende program giver overblik over de planlagte indslag, der er rundt omkring, og som beskrives nærmere på de efterfølgende sider. Vær opmærksom på, at nogle arrangementer er lukkede eller kræver tilmelding. Med ønsket om en inspirerende dag Pernille Welinder, oversygeplejerske og Lars Kjeldsen, klinikchef, Hæmatologisk Klinik Eva Westphal, oversygeplejerske, Søren Jacobsen, professor og Åse Bengård Andersen, klinikchef, Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Jytte Ørsted, oversygeplejerske, og Hans von der Maase, klinikchef, Onkologisk Klinik Katrina Pitt Winther, projektleder, Jeanette Bech, centerchefsygeplejerske og Leif Panduro Jensen, centerdirektør, Finsencentret 2

3 Program for dagen Lokale arrangementer i klinikkerne Drop in arrangementer for patienter med myelomatose OPLÆG - afsnit MinKemo.dk - patienternes elektroniske egen-registrering af bivirkninger til LÆGEKONFERENCE (lukket arrangement) v. sygepl. Caroline Find Andersen, Onkologisk Klinik - afsnit App til kræftpatienter en fast støtte gennem patientens forløb LÆGEKONFERENCE (lukket arrangement) v. overlæge Helle Pappot, Onkologisk Klinik - afsnit Gruppebaseret patientundervisning en genvej til patientinddragelse og patientfeedback OPLÆGSRÆKKE - afsnit Tre innovationsprojekter forbedrer kræftpatienters behandlingsforløb OPLÆG - afsnit Årssamtaler med patienter med diagnosen cystisk fibrose OPLÆG v. koordinerende CF sygeplejerske Doris Thomsen - afsnit Pårørende kan og vil gerne inddrages OPLÆGSRÆKKE - afsnit Tre innovationsprojekter forbedrer kræftpatienters behandlingsforløb OPLÆG - afsnit Coach to cope - coaching af patienter med cystisk fibrose OPLÆG - afsnit Ventet og Velkommen i Stråleterapien INSPIRATIONSTUR - indgang 39, ved tårnet Frivilliggruppen i Stråleterapien Projektet og erfaringerne indtil videre OPLÆG - afsnit Stuegang væk fra stuen OPLÆG v. sygeplejerske Winnie Passgaard Jeppesen og sygeplejerske Gitte Roldkjær - afsnit Ventet og Velkommen i Stråleterapien INSPIRATIONSTUR - indgang 39, ved tårnet Træning og fysisk aktivitet når du er i behandling for en hæmatologisk kræftsygdom OPLÆG- afsnit LUFT - Fysisk træning til inoperable lungekræft patienter - Rationale og resultater LÆGEKONFERENCE (lukket arrangement) v. fysioterapeut Morten Quist og sygeplejerske Jørgen Laursen, Onkologisk Klinik - afsnit 5073 Fælles program i Auditorium Ventet og Velkommen - Gode Fysiske Rammer FOREDRAG v. arkitekt Linda Korndal Når patienterne kommer med ind i maskinrummet PANELDEBAT om Finsencentrets erfaringer med patientinddragelse KRAM patienten på den rigtige måde FOREDRAG v. professor Bente Klarlund En flænge i himlen FILMFOREVISNING Tak for i dag Læs mere om arrangementerne på de næste sider og se hvor det foregår på bagsiden. 3

4 , stande og inspirationsture Vi har samlet et bredt udbud af forskellige arrangementer og indslag om konkrete projekter og erfaringer med patientinddragelse. Du kan læs mere om de enkelte oplæg, stande og andre tilbud på denne og de følgende sider. Træning og fysisk aktivitet når du er i behandling for en hæmatologisk kræftsygdom - 3 projekter v. sygepl. Katrine Strini Lethan, sygepl. Thilda Line Aarup og fysioterapeut Frederik Reith Bartels Forskning viser at regelmæssig træning kan give færre bivirkninger til behandlingen for kræft. Hør om træning og fysisk aktivitet før, under og efter indlæggelse på hæmatologisk klinik. træning når patienten gennemgår knoglemarvstransplantation træning når patienten har akut leukæmi træning når patienten har lymfom eller myelomatose Tid: Sted: Afsnit 5073, Onkologisk Klinik srække og workshop Gruppebaseret patientundervisning - en genvej til patientinddragelse og patientfeedback Hvad ved vi om gruppebaseret patientundervisning? v/ kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted Obligatorisk patientundervisning før behandlingsstart v/ overlæge Jeppe Friborg og diætist Lone C. Jacobsen, team 6, hovedhalskræft Undervisning under kemoterapi at styrke patienten til at håndtere hverdagsliv og bivirkninger v/ klinisksygepl. vejl. Karen Anna Riis Pedersen og sygepl. Olivia Johnsen, team 3, tarmkræft Undervisning efter kræftbehandling fra behandlingsliv til hverdagsliv v/ sygepl. Therese Bohn, team 4, underlivskræft Opsamilng Tid: Sted: Afsnit 5073, Onkologisk Klinik, konferencelokalet

5 srække Pårørende kan og vil gerne inddrages Inddragelse og støtte til pårørende resultater af ny daglig praksis v/ udv. Sygepl. Lena Ankersen Udvikling af film om støttetilbud til pårørende med hjernetumorer v/ Karin Piil, ph. d. stud. UCSF/CIRE og kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted Informationsaftener for pårørende psykologens rolle og refleksioner v/psykolog Jesper Rendsmark, Finsencentret Tid: Sted: Afsnit 5073, Onkologisk Klinik, Konferencelokalet Frivilliggruppen i Stråleterapien om Frivilliggruppen, projektet og erfaringer indtil videre. Præsentation af baggrunden for projektet Rekrutteringsprocessen Frivilliggruppens introduktion til afsnittet Frivilliggruppens egne erfaringer indtil nu Spørgsmål fra publikum Tid: Sted: Afsnit 3992, Stråleterapien, Møderum B Deltagere: Max. 30 deltagere Tilmelding: pr. mail til Coach to Cope v. ph.d. studerende Karin Bæk Knudsen Cystisk fibrose er en alvorlig og behandlingskrævende sygdom og vores hypotese er, at patienter gennem et coachingforløb kan opnå en bedre balance mellem at passe på deres helbred og leve det liv, de gerne vil. Kom og hør nærmere om hvad projektet går ud på og om, hvordan coaching kan bruges til at skabe en indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Tid: Sted: Afsnit 8632, Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, biblioteket Drop in arrangementer for patienter med myelomatose v. overlæge Annette Juul Vangsted, Hæmatologisk Klinik Kom og hør hvordan patienterne møder læge og sygeplejerske på Hæmatologisk Klinik, til debat og spørgsmål som patienterne bestemmer. Tid: Sted: Afsnit 5073, Onkologisk Klinik, konferencelokalet

6 Tre innovationsprojekter forbedrer kræftpatienters behandlingsforløb v. overlæge Helle Pappot, sygepl. Katrine Seier Fridthjof og sygepl. Caroline Find Andersen I Finsencentret var vi så heldige at have hele 3 projekter med i innovationsinitiativet IdeRiget. 3 medarbejdere fik et halvt år til at udvikle nye løsninger, der alle indeholder ny teknologi og knowhow. Kom og hør mere om: MinKemo.dk et elektronisk system til indberetning af bivirkninger. Ude godt hjemme bedst en kemopumpe til kemoterapi i hjemmet. MinCancerGuide en specialudviklet app der samler al relevant information vedr. behandlingsforløb til udvalgte patientgrupper. Tid: og Sted: Afsnit 3981, Stråleterapien, bibliotket Inspirationstur Ventet og Velkommen i Stråleterapien Kort oplæg efterfulgt af guidet tour i afsnittet med fokus på hvordan afsnittet har arbejdet med at bruge patienternes input fra baseline-undersøgelsen til at forbedre oplevelsen af at føle sig Ventet og Velkommen som patient. Tid: og Sted: Indgang 39 ved tårnet, Stråleterapien Deltagere: Max. 14 deltagere pr. tur Tilmelding: til Paneldebat Når patienterne kommer med ind i maskinrummet Vi ønsker at samle og videregive nogle af de konkrete erfaringer, vi har gjort os med patientinddragelse i Finsencentret. Vi har samlet et panel betående af patienter, klinikere og med viden om brugerinddragelse. Panelet vil bl.a. fortælle om: Vores metoder og de erfaringer vi har gjort os. Hvordan det er at deltage som patient: Hvorfor man gør det, hvad man får man ud af det og hvilke forventninger man har til hospitalet? Hvordan man som personale oplever at arbejde med patientinddragelse: Hvilken forskel gør patienternes stemme, hvad stiller det af krav til hospitalet og hvordan kan man lære af det? Deltagere: Patientpanelet for Ventet og Velkommen: Erik Schrøder, Anne Roseneng og Kim Borch Onkologisk Kliniks brugerpanel: Laila Kieffer og oversygeplejerske Jytte Ørsted Ungeinddragelsesprojektet Hack-a-ton i Hæmatologisk Klinik: Bjørg Mortensen og klinisk sygeplejevejleder Maiken Hjerming Specialister i patientinddragelse: Antropolog Annika Porsborg Nielsen fra Is it a Bird, forløbskoordinator Charlotte Topp, seniorkonsulent Karen Skjødt Hansen fra Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse og Plantree-projektleder Katrina Pitt Winther Planetree-styregruppen: Afdelingsleder i Kræftens bekæmpelse Bo Rix og centerchefsygeplejerske i Finsencentret Jeanette Bech Moderater: Kommunikationsmedarbejder Louise Charlotte Dehn Tid: kl Sted: Auditorum 1

7 Foredrag KRAM patienten på den rigtige måde V. professor Bente Klarlund Når patienterne bliver syge, vil de fleste gerne have at vide, hvad de selv kan gøre for at klare sig bedst muligt igennem et behandlingsforløb. Hvordan finder man som behandler balancen imellem opmuntring og vejledning på den ene side og respekt for, at patienten i sidste instans selv prioriterer og tager vare på sig selv? Og hvad finder patienterne hjælpsomt og vigtigt i den forbindelse? Tid: Sted: Auditorium 1 Foredrag Ventet og Velkommen Gode Fysiske Rammer v. arkitekt Linda Korndal Hør hvad det er, patienterne lægger vægt på og se de designprincipper og løsninger, der fremover skal gennemsyre indretning af velkomst og venteområder i Finsencentrets klinikker. Tid: Sted: Auditorum 1 Film En flænge i himlen Hazel er 17 år og har lungekræft. Hun mødes med en støttegruppe for andre kræftramte unge, og der støder hun ind i Gus, der mistede sit ene ben pga. sygdommen, men som nu er erklæret rask. De falder i snak og finder ud af, at de er fælles om en skarp humor og en foragt for det konventionelle. Selvom Hazel ikke aner, hvor lang tid hun har tilbage, kan hun ikke modstå Gus insisterende charme, og de forelsker sig langsomt i hinanden. Snart har de to unge mennesker kastet sig ud i et forhold, der foruden de almindelige kæresteproblemer også skal slås imod en uretfærdig og alt for tidlig dødsdom. Tid: Sted: Auditorum 1 Stand Muligheder for mad mellem måltiderne Kom og smag på mulighederne og hør kostvejledere og diætist fra centralkøkkenet fortælle om: Dagskostforslag Sortiment Proteinindhold i forskellige fødevarer Proteinbehov/ stress metabolisme Hvad påvirker appetitten Smagsforstyrrelser Screening / kostregistrering Tid: Sted: Forhallen ved auditorium 1 Stand Arkitektens indretningsforslag til nye venteområder Afprøv møbler, se farverne og hør om de konkrete indretningstiltag, der er i gang i Onkologisk Klinik, opgang 5 på 4. sal Mød projektkoordinator Maibritt Beyer og afdelingssygeplejerske Gitte Caspersen Tid: Sted: Forhallen ved auditorium 1

8 86 5 Auditorium Afsnit Indgang 3, 6. sal Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi Afsnit Indgang 39 Stråleterapien - Biblioteket Afsnit Indgang 39 Stråleterapien - Møderum B Afsnit Indgang 5, 7. sal Onkologisk Klinik - Konferencelokale Afsnit Indgang 86, 3. sal Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi - Biblioteket Rigshospitalet Finsencentret Blegdamsvej København Ø Telefon:

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Finsencentret En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret pleje

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk

Frivillig. Lungekræftlinien 7021 0104 Vi håber også at kommunerne efterhånden kommer i gang med rehabilitering. www.lungekraeft.dk april 2007 Nr. 2, 3 årgang Køb støttearmbåndet 20 kr. Kære Medlem, Foråret så sagte kommer! www.lunglife.dk eller på tlf. 4649 1067 Frivillig til foreningsarbejde? Kontakt sekretariatet. Og hvor er det

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Hæmatologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2012

Bestyrelsens beretning for 2012 Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi Bestyrelsens beretning for 2012 2012 har været et år, der på mange måder minder om 2011. Der har været mange spændende opgaver, som der fortælles om i beretningen.

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2

PsykiatriNyt. Indhold. April 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Nye øjne på Psykiatrien...Side 2 Brugerinddragelse i psykiatriens byggeprojekter Til dialogmøde om det retspsykiatriske nybyggeri...side 3 KRAM Støt patienterne til en sundere

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim

Mosaik. 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter. Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim Mosaik 21 tekststykker om at komme fra kræft til kræfter Af Lotte Seheim 4 Mosaik Kolofon Kolofon Mosaik - 21 tekststykker om at

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Nr. 4, November 2004, 2. årgang tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET I FORSKNINGENS TJENESTE 30 BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Gud mod kræft 16 Unge mod kræft

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere