Moderne ledelse: Den uhyggelige slagside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne ledelse: Den uhyggelige slagside"

Transkript

1 Ledelseidag.dk nr. 7, august 2013 Indholdsfortegnelse Moderne ledelse: Den uhyggelige slagside Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og samtidig brænde ud som aldrig før? Sådan lyder spørgsmålet i den aktuelle debatbog Livsfarlig ledelse om de utilsigtede bivirkninger af moderne ledelse anno Ledelse i Dag har bedt forfatter og ledelsesrådgiver Christian Ørsted præsentere sine synspunkter om skyggesiderne af gængs nutidig ledelsespraksis. Ifølge Ørsted er ledelse i dag forstyrret af en række psykologisk funderede myter om det gode arbejdsliv. De er velmente og demokratiske, men i sidste ende skadelige for vores trivsel og produktivitet. Af Christian Ørsted, cand.merc., ledelsesrådgiver og foredragsholder Fra Frederick Taylors første ufuldstændige forsøg med Scientific Management for 100 år siden over Elton Mayos Human Relations Movement til den moderne ledelse, vi praktiserer i Danmark i dag, har vi udviklet psykologiske metoder, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside. Gennem mit arbejde som ledelsesrådgiver ser jeg ofte bivirkningerne ved moderne ledelse i danske virksomheder. Omkostningerne er ikke begrænset til de åbenlyse menneskelige med stress og sygemeldinger. Det er kun toppen af isbjerget! Lige under lurer de problemer, der kommer inden: En kortslutning af den udvikling, kreativitet og innovation, som alle virksomheder har brug for. Det er et paradoks, at det netop er den moderne velmenende leder, som er farligst for sin organisation og sine ansatte. At den coachende, anerkendende ledelse med demokrati og ligeværdighed og store grader af frihed for medarbejderne, ikke er løsningen, men en af kilderne til problemet. Det er en "falsk frihed", som forsker fra RUC Rasmus Willig [1] kalder den, for i sidste ende er der stadig de samme krav til resultater, som der altid har været, men det er blevet uklart, hvem der har ansvar for hvad, hvilke ressourcer man disponerer over, og hvordan de forvaltes hensigtsmæssigt. Skal man følge mange af de moderne råd, skal ledere fungere som en slags udvidet psykolog for deres ansatte, selvom den løsning forværrer problemerne frem for at løse dem. Fire myter om det gode arbejdsliv Den offentlige debat og de gængse kurser i ledelse præges af råd, der holder liv i en række gamle myter om motivation, anerkendelse, personlig udvikling og teamwork: Myter, som virker uskyldige, men som styrer vores arbejdsliv. For at komme videre, skal vi vinke farvel til idéen om, at de problemer, vi oplever, er ledelsens eller de ansattes skyld. Herved 1/8

2 fralægger vi os ansvaret og kan som ofre for hinanden kun håbe på, at de uduelige snart bliver fyret. Det virker ikke. Det er sjældent den enkelte leder eller ansatte, den er gal med hvilket alle, der har forsøgt at afskedige sig ud af langtidssygemeldinger og stress har erfaret. Idéen om, at det er persontyper eller andre indre psykologiske fænomener, der er problemet, får os til at skrue på de forkerte ledelsesmæssige håndtag. Jo mere vi går på jagt i medarbejdernes indre, jo mindre fokus får vi på de ting, der rent faktisk kan skabe bæredygtig produktivitet i vores organisation. Og når vi forsøger at afskedige "enkelte rådne æbler" erfarer vi ofte, at manøvren forstærker de psykologiske kræfter, som vi er oppe imod, og medfører yderligere utryghed og produktivitetstab. Når det sker, kan vi med sikkerhed sige, at det ikke er de enkelte æbler, vi skal arbejde med, men derimod hele den "tønde", de opholder sig i: Vores organisation og ledelseskultur. Jobbet som leder kræver en forståelse for de psykologiske mekanismer, der styrer vores arbejdsliv og derfor også et opgør med tidligere tiders tænkning og de forsimplinger, der stiller os i udsigt, at ledelsesopgaven er let, i stedet for at ruste os til dens mange facetter. Myten om motivation: Vi får de resultater vi belønner Den mest udbredte myte, vi møder, er nok myten om motivation gennem målsætning: At vi får de resultater, vi belønner. Det er bare langt fra tilfældet. Den har sin rod i den ufatteligt motiverende kraft, der ligger i konkrete mål. De er faktisk så motiverende, at hvis vi får mål uden nok indflydelse og ressourcer til at nå dem, vil vi ofte overbevise os selv om, at vi skulle have gjort mere, før vi kigger på målenes relevans og ressourcekrav. Stressede medarbejdere tror ofte, det er deres personlige fejl, at de lader sig presse. At det er, fordi de ikke kan sige fra. At de skal lære at være mindre perfektionistiske. De tager fejl. I virkeligheden er stress noget så simpelt som en overbelastning. Og overbelastning kommer ikke af høje krav, men af manglende indflydelse på de ressourcer, man har til rådighed. Når vi fokuserer mere på mål og belønning af resultater end de underliggende strukturer, der muliggør det, opnår vi noget meget uheldigt: At man uddelegerer til den enkelte at sige fra over for målene. At sænke sin kvalitetsstandard. Det er dobbelt uheldigt, fordi det dels ikke virker på stress stressen er der stadig og dels ødelægger produktiviteten på de områder, den enkelte medarbejder antager er de rigtige steder. Den amerikanske forsker i arbejdsrelateret stress Robert Karasek [2] dokumenterede allerede i 1979, at når kravene er høje, og indflydelsen eller ressourcerne er lave, bliver arbejdet farligt. Og alligevel er det præcis det, som karakteriserer såvel mellemlederopgaven som mange andre generalist-stillinger: Stort ansvar. Lille indflydelse. Sætter vi ansvaret ned, mister man alt, hvad der gør ens arbejde meningsfyldt og engagerende. Faktisk giver det mere stress at vide, at man kan miste sit ansvar. Det, der er brug for, er at fastholde og øge krav, så vores arbejde bliver spændende, udviklende og lærerigt, men huske, at når kravene øges, skal indflydelse og ressourcer matche. Det er et vilkår i mange virksomheder, at man ikke kender 2/8

3 præmisserne for sine opgaver, inden man har taget dem på sig. Det opdages først for sent, at vi har sagt ja til for meget nemlig når projektet er i gang, og vi hænger på ansvaret for et godt resultat. Så finder man ud af, hvad budgettet egentlig er, hvem der er med til at løse opgaverne, og hvor meget de andre også har at se til ved siden af. Det er indbegrebet af "den falske frihed". For det føles, som om vi selv siger ja. Det føles udviklende, spændende og vigtigt. Og når vores indflydelse ikke står mål med kravene, tror vi ofte, at det er vores egen skyld og hvis virksomheden også tror det, risikerer man at gentage mønstret frem for at løse det. Myten om motivation og de gængse redskaber, der følger med belønning og straf er så utilstrækkelige, at end ikke hundetrænere vil forlade sig på dem længere. Når ansvar og indflydelse balancerer, kan belønning og straf virke til at skabe ønsket adfærd. Men det kan aldrig skabe det, vi i virkeligheden har brug for: Ledere og medarbejdere, der tænker selv. Kreativitet. Innovation. I stedet fjerner belønning og straf effektivt fokus fra det, vi laver, til hvad andres vurdering af det, vi laver, vil blive. Dermed fjernes væsentlige ressourcer fra opgaveudførelsen og medfører, at resultaterne bliver dårligere. Man får ikke den adfærd, man belønner. Man får den adfærd, der optimerer chancen for belønning og en kamp for at positionere sine resultater som gode frem for en dialog om, hvordan vi i fælleskab sikrer varig produktivitet. Myten om anerkendelse: Ros forbedrer performance Vi har lært, at vi skal have og give ros og anerkendelse. At vi skal tænke positivt. Den anerkendende tilgang blev populariseret først af David Cooperrider (som igen og igen har forsøgt at forklare, at hovedpointen i hans metode ikke er anerkendelsen, men det at forholde sig udforskende), og senere af Barbara Fredericksson og bevægelsen bag positiv psykologi. På overfladen er det positive besnærende. Selvfølgelig er ros bedre end skam og straf, men skyggesiden af ros er til at tage og føle på og indtil vi ser den i øjnene, kommer vi ikke videre til at give den oprigtige interesse og opbakning, som vores ansatte har brug for. Professor Carol Dweck [3] fra Stanford University har hele sit liv forsket i dette og til sin forbavselse opdaget, at børn, der roses for at være kloge, frem for flittige, klarer sig markant dårligere i skolen. De tager færre chancer og vælger mere overkommelige opgaver, når de har valget. Deres fokus på at klare sig godt er så underminerende, at de har flere fejl i andet forsøg end i første, hvis man giver dem samme test to gange i træk. Det er en så grundlæggende psykologisk mekanisme, at resultaterne er de samme, når hun har undersøgt kunstnere, sportsfolk og erhvervslivets top-performere. For at forstå hvorfor skal vi ifølge Dweck se på, hvad der sker, når man bliver rost: Rosen udløser dopamin, et stof i hjernen, der stimulerer følelsen af stolthed og tilfredsstillelse. Desværre er dopaminrusen meget kortlivet. Og når opturen er ovre, kommer der en nedtur samt en øjeblikkelig trang til en ny optur. Det er derfor, at vi efter en succes eller en sejrsoplevelse pludselig føler en mærkelig tomhed og mangel, så snart sejren er ovre og fejret. I det perspektiv er dopaminrusen ikke langt fra en kokainrus. Rent kemisk er de to ruse faktisk næsten ens. 3/8

4 Når nedturen indtræffer efter dopamin-rusen, får vi trang til en ny rus. Og vi begynder at jage rosen eller belønningen frem for at fokusere på at løse opgaven godt. Det mest sikre bliver at gøre mere af det, man gjorde sidst. Det virker godt ved samlebåndet, men kortslutter læring, kreativitet og selvstændig dømmekraft. Vi flytter effektivt fokus fra at gøre det godt, til at blive bemærket for at gøre det godt. Ros får os til at knokle, men gør os bange for at begå fejl, så vi skjuler dem og holder os til det sikre. Ros gør os gladere, men dummere. Og glæden er kort, for rosekulturen hvor vi ikke får talt konkret om udfordringer og forbedringer gør arbejdspladsen til en gættekonkurrence, hvor man aldrig ved, om man er købt eller solgt og det kortslutter nytænkning og den vidensudveksling, der følger med oprigtig interesse og nysgerrighed på hinandens viden og præstationer. Hvor den traditionelle leder skældte ud og den moderne leder roser, er der en tredje vej: At give slip på rollen som "bussemand" eller den, der vurderer de andres arbejde, og i stedet give dem opbakning og tryghed, så den interesse, man viser, kan skabe nytænkning, stolthed og vidensdeling. Myten om personlig udvikling: Gode ledere hjælper deres ansatte med at forløse deres fulde potentiale Vi har set en eksplosiv vækst i opmærksomheden omkring den personlige udvikling i arbejdslivet i de senere år. Det tilbydes som en hjælp til de ansatte, men har ofte den modsatte effekt og vedligeholder vores følelse af utilstrækkelighed uanset hvor godt vi gør vores arbejde. Den mekanisme har psykiateren Steven Berglas [4] fra Harvard Medical School studeret indgående. I over ti år har han beskæftiget sig intensivt med, hvad der motiverer dem, der virkelig præsterer i erhvervslivet. I en periode havde Berglas konsultationer med i alt 70 CEO er og partnere i store virksomheder, og det var hos McKinsey & Co., at han fandt svaret. Top-performerne var drevet af mindreværd. Kort efter opdagede han, at McKinsey allerede kendte den hemmelighed. I en samtale med Ron Daniel, den tidligere CEO for McKinsey, sagde Daniel lige ud: "Vi sigter efter at hyre folk, der for det første er meget intelligente, for det andet er usikre og derfor drevet af deres usikkerhed, og for det tredje er konkurrencemennesker." For, som han sagde: "De har brug for og søger ros, men det er aldrig nok, så de bliver bare ved og ved med at kæmpe." Personlig udvikling på arbejdet er besnærende, fordi vi elsker at se på os selv. Men mekanismerne i personlig udvikling bliver ofte vendt til at øge vores usikkerhed vores mindreværd. Og når vi dyrker det på den måde, bliver resultatet paradoksalt nok dårligere performance. Når vi sidder over for vores coachende chef, og han ser på os og siger: "Du gør det godt. Men du har større potentiale," så er det givetvis ment som en anerkendelse af os. At vi har potentiale, at vi rummer mere. Men det, vi i virkeligheden hører, er, at vi ikke gør det helt godt nok. Vi klarer os godt, men vi når ikke vores potentiale. Til gengæld hører vi også, at potentialet er der, så det betyder, at vi bare skal overvinde nogle forhindringer i os selv, så når vi det! 4/8

5 Psykoterapeuten og grundlæggeren af den narrative terapi Michael White [5] har i sit arbejde med talløse klienter konstateret, at det er vejen direkte til sammenbrud. Netop life-coachingens fokus på at nå "sit fulde potentiale" får ofte den konsekvens, at individet føler sig som en fiasko. Det skyldes, at den magt, der ligger i vores gensidige bedømmelser af hinanden, påvirker os ualmindelig stærkt, og det er dobbelt giftigt, når det pakkes ind som en kompliment. Hvem kan sige nej til at få at vide, de har større potentiale? Ingen! Det, vi har brug for i vores arbejde, er ikke vores chefs tro på et endnu urealiseret potentiale. Vi har brug for trygheden i at blive bakket op og faglig sparring og udvikling, der ruster os bedre til at løse opgaven. Samtalen om, "hvad skal der til for at få succes?", "hvordan bliver du den bedste udgave af dig selv?" og ens fulde potentiale" er en blindgyde, som måske efterlader os mere motiverede, men fuldstændigt ignorerer det aspekt, som er det væsentlige: Nemlig at ruste os bedre til at løse vores opgaver. Det er ikke nok at gå fra en samtale med at "tro på det". Vi skal også klædes på til konkret at bruge vores eksisterende kompetencer rigtigt og kunne have en ærlig snak om de kompetencer, der mangler. Når dét er i fokus, kan ledere godt coache deres egne ansatte ved at fokusere på netop deres allerede eksisterende kompetencer, styrker, erfaringer, viden og idéer. Så bliver der delt og skabt viden i respektfuld omgang med hinanden, som gør hele organisationen mere kompetent. Myten om teamwork: Alt for holdet Sportsfolkene har i årevis bildt os ind, at "vi ror hurtigere, hvis vi ror i den samme retning", men det er mere komplekst at være på en dansk arbejdsplads, end det er at sidde i en robåd. De metoder, man bruger fra sportens verden og militæret, handler om situationer, hvor der er et simpelt mål at sigte på, men det har vi ikke i virksomhederne: Der er vi nødt til at have folk, der tænker selv i stedet for at gøre præcis som de andre, og derfor er metaforerne og metoderne fra sportens verden sjove, men i sidste ende fordummende. Det betyder, at man ofte kommer til at tænke for lidt over vidensdeling og bæredygtigt samarbejde og i stedet lægger fokus på den stærkeste psykologiske mekanisme, vi kender til: Forpligtelse over for vores nærmeste i det her tilfælde vores team af kollegaer. Kraften i forpligtelsen opdagede den israelske militærpsykolog, Ben Shalit [6], da han lavede en undersøgelse blandt svenske fredsbevarende tropper, som aldrig havde været i kamp. Han spurgte dem: Hvad skræmmer dig allermest ved at skulle i kamp?" Soldaternes svar var: "At dø eller blive skadet." Det kom ikke bag på Ben Shalit, og han lavede nu den samme undersøgelse blandt israelske soldater, som allerede havde været i krig. "Hvad skræmmer dig allermest ved at være i kamp?" spurgte han og forventede igen, at de ville svare at dø eller at blive skadet. Deres svar var et andet. Det, de frygtede mest, var: "At svigte de andre." Selv, når soldaterne lå i feltens mudder med fare for at blive ramt af en kugle hvert sekund, var deres største frygt at svigte deres kammerater. Militærpsykologen Dave Grosmann [7] har studeret effekten af teambuilding i forsvaret: "Mellem mænd, der er bundet så stærkt sammen, er der en kraftfuld effekt af gruppepres, hvor 5/8

6 individet bekymrer sig så dybt om, hvad de andre tænker om ham, at han hellere vil dø end at skuffe dem." Netop den frygt for at svigte vores hold eller vores kolleger går igen i alle gruppesituationer. I særdeleshed på arbejdspladsen. Når vi sidder i et team af fem mand, og vi alle er pressede, vil vi ikke svigte vores hold. Vi vil ikke være den, der er nødt til at give op midt i kampen og overlade hele arbejdsbyrden til vores kolleger. Den effekt forstærkes yderligere, når vi bindes sammen i for eksempel teambuildingøvelser. Jo stærkere vi er knyttet, desto større er vores solidaritet og vores frygt for at svigte og jo mere er vi villige til at give os og yde for gruppen. Faktisk er vi danskeres ansvarlighed over for vores kollegaer så stor, at langt størstedelen af danskere ikke har en eneste fraværsdag, der ikke er strengt påkrævet af sygdom i løbet af året. De fleste af os møder på arbejde, selv når vi er syge. Det viser en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark [8], hvoraf det fremgår, at syv ud af ti danske lønmodtagere heller aldrig har prøvet at lyve sig syge fra arbejde. Og at kun et forsvindende lille mindretal har gjort det til en dårlig vane at melde sig syge for at slippe for arbejde. Undersøgelsen viser endvidere, at når vi endelig tager en sygefraværsdag, skyldes det som hovedregel ikke pjæk, men derimod udbrændthed og stress. Vi har ikke brug for teambuilding, hvor de ansatte mister kontakten til sig selv. Hvor grænser overskrides med det formål at skabe en følelsesmæssig intimitet, som svækker vores muligheder for at stå på egne ben. Så ser samarbejdet godt ud udefra, men i realiteten er det ikke et samarbejde. Det er som et dysfunktionelt parforhold, hvor al udvikling er sat i stå. Man har ikke fået mere tillid til at sige hinanden imod og komme med nye idéer. I stedet har man meget nøje lært at bekræfte hinanden og videreføre eksisterende tænkning. De bedste teams rummer forskelligheder og værdsætter dem. Man betragter ikke uenigheder som brok, men som en mulighed for at forbedre det, man arbejder med. Det er på den måde, innovation skabes. Mod bæredygtig ledelse... Myterne har en ting til fælles: De baserer sig på forsimplede psykologiske ideer og opfattelser, der gør vores arbejde og arbejdsrelationer unødigt intime og følgeligt skaber uklarhed omkring ansvar og roller. Ofte medvirker myterne til fornemmelsen af, at det er individets den enkeltes skyld, når tingene går galt ikke den omgivende kultur. Og lige så ofte er resultatet mistrivsel og ukreativ adfærd. Hvor vi i industrialiseringens spæde år havde pisk og stopur, men dog klare rammer og ansvarsfordeling, har vi i dag en på overfladen frisættende og sympatisk ledelseskultur, der kan ende med at blive livsfarlig. Vi må kombinere det bedste fra de to trin og indføre et tredje: bæredygtig ledelse. Hvor mål og rammer atter er klare, men hvor friheden inden for rammerne afspejler respekten for den enkeltes kompetencer. Det stiller store krav til ledelseskompetencen i organisationen. Vi kan ikke længere foregøgle at ledelsesopgaven er let, men vi kan gøre den realistisk og efterfølgende ruste vores ledere til bedre at håndtere kompleksiteten i deres hverdag. 6/8

7 Stemningen under sådan en ledelseskultur vil være mere respektfuld end decideret venskabelig. Der er nemlig ikke længere frihed til alt. Det er tydeligt, hvad der kræves, og man tager konsekvensen af dårlige resultater, uden at det bliver personligt: Alle kan selv gennemskue, om de løser deres opgaver godt nok. Fokus er skiftet fra overfladiske mål og præstationer til det, der gør virksomheder levedygtige: Langsigtet bæredygtig produktivitet. Hvor gængs nutidig ledelsespraksis ofte genkendes på de mange stressede medarbejdere og en kultur, hvor innovationen er gået i stå, sprudler bæredygtig ledelse af kreativitet og opfindsomhed. Det er både krævende og trygt at arbejde i en organisation, der ledes herfra. Noter og referencer 1. Willig, Rasmus (2012): Det gør lige så ondt på mig, som det gør på dig. Dagbladet Information 18. marts Karasek, R. A. (1979): Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, Dweck, Carol S. (2007): Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books. OG: Dweck, Carol S. & Mueller, Claudia M. (1998): Praise for intelligence can undermine children s motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 75(1), juli Berglas, Steven (2006): How to Keep A-Players Productive. Harvard Business Review. September White, Michael. (2002): Addressing Personal Failiure. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, nummer 3. Dulwich Centre Publications. Adelaide, Australien. 6. Shalit, Ben (1988): The Psychology of Conflict and Combat. Praeger Publishers. 7. Grossman, Dave (2009): On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society. Little, Brown and Company. London, UK. 8. Redder, Gitte (2008): Danskerne pjækker nødigt fra arbejde. Ugebrevet A4, nummer 8, 25. februar Christian Ørsted, cand.merc., er ledelsesrådgiver, underviser og en hyppigt anvendt foredragsholder. Han har igennem de seneste 15 år undervist tusindvis af ledere og virksomheder og modtaget flere priser herfor blandt andet en bronze-løve i Cannes. Christian Ørsted er certificeret af Dansk 7/8

8 Psykologiforenings Selskab for Evidensbaseret Coaching. Han er desuden kendt som ledelsesekspert fra blandt andet DR2 Deadline, Aftenshowet og Dagbladet Børsen. Artiklen er baseret på Christian Ørsteds aktuelle debatbog Livsfarlig Ledelse (juni/people's Press), der i øjeblikket ligger nr. 1 på Børsens bestsellerliste. Læs mere og download et gratis kapitel fra bogen på Kontakt: 8/8

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

DET HELIOTROPISKE PRINCIP

DET HELIOTROPISKE PRINCIP Helios betyder sol på græsk, trope betyder vending Det heliotropiske princip bruges i naturvidenskaben om planter, der vedvarende vender sig mod solen, som f.eks. solsikken I virksomhedssammenhæng bruges

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk

Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail: thomas@bartels consulting.dk At brænde uden at brænde ud Hvad motiverer os og får os til at bevare engagementet gg og arbejdsglæden Lilleskolerne LUF Fredag den 2. marts 2012 Thomas Bartels, Bartels Consulting. Telefon: 20861009 Mail:

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen Kære læser LEDELSE GØR EN FORSKEL ORIENTERING. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Ledelse gør en forskel 1 - Følelsesmæssig intelligens karakteriserer den idelle leder - Chefpotentiale, hvem har det? 5 - Specialister og mellemledere - dem headhunter

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1

Handlekraft & Ledelse. Tune Hein 1 Handlekraft & Ledelse Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Til daglig: Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea, DR,

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere