Undersøgelse om mål og feedback

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om mål og feedback"

Transkript

1 Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse af om den enkelte medarbejder har personlige mål og får feedback på arbejdspladsen. Der indkom i alt 328 besvarelser. Besvarelserne er fordelt således: 232 privatansatte, 57 offentligt ansatte og 39 øvrige 158 medarbejdere, 45 projektledere 63 mellemledere og 46 chefer og direktører Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har over 100 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Overordnede konklusioner Der kan drages mange konklusioner af undersøgelsen. Her skal nogle af de væsentligste fremhæves: Kun knapt halvdelen har personlige mål for deres arbejde. Klare mål giver større jobtilfredshed. Over halvdelen af de medarbejder, der har uklare mål eller ingen mål overhovedet, er på vej væk fra deres job. 3 ud af 4 medarbejdere har svært ved at se sammenhæng mellem deres mål og virksomhedens strategi. Hver 3. medarbejder oplever, at der ikke blive fulgt op på deres mål. Chefen giver sjældent feedback. Kun omkring hver 4. medarbejder får feedback fra chefen. Feedback skaber større jobtilfredshed. Mangel på feedback får medarbejderne til at søge væk. Feedback og klare mål er vigtige redskaber i dagligdagen til at fastholde medarbejderne. Uddrag af resultater fra undersøgelsen Hver 3. har uklare mål for arbejdet Kun knapt halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har personlige mål for deres arbejde. Hver 3. har uklare mål og hver 10. har ingen mål for arbejdet. I en tid hvor der er mangel på arbejdskraft og hvor det bliver vigtigt at optimere både processer og arbejdsindsats, kan det undre, at så mange

2 ikke har klare mål for deres arbejde. Risikoen for at man arbejder i forskellige eller i forkerte retninger er ret overhængende. 1 Ja, jeg har personlige mål for mit arbejde 2 Ja, jeg har mål sammen med resten af teamet 3 Målene for er uklare 4 Jeg har ingen mål for 5 Andet Klare mål giver større jobtilfredshed Der er en meget tydelig sammenhæng mellem at have mål og graden af jobtilfredshed. Således viser undersøgelsen, at 57% af de medarbejdere, som har mål for deres arbejde er meget eller oftest glade for deres arbejde. Tilsvarende er kun 22% af de medarbejdere, der har uklare eller ingen mål for deres arbejde, glade for arbejdet. 1 Jeg er meget glad for 2 Jeg er oftest glad for 3 Jeg er jævnt glad for 4 Jeg er sjældent glad for 5 Jeg overvejer at søge nyt arbejde 6 Jeg søger aktivt væk 2

3 Over halvdelen af de medarbejdere, der har uklare eller ingen mål for deres arbejde, overvejer eller søger aktivt væk. Når vi taler om fastholdelse af medarbejdere, er det derfor være et vigtigt fokusområde at gøre lederne bedre til at fastsætte relevante mål for den enkelte medarbejder og at følge op på disse mål. Vi fastsætter selv vores mål Vi har behov for at have noget at arbejde henimod. Derfor er vi tilbøjelige til selv at sætte nogle mål, hvis ikke andre sætter dem for os. Således viser undersøgelsen, at 6 ud af 10 selv sætter deres mål for arbejdet. 1 Der er ingen, der sætter mål 2 Det gør jeg selv 3 Min nærmeste chef 4 Chefen ovenover min nærmeste chef 5 Den øverste chef i virksomheden 6 Anden? Der mangler sammenhæng mellem mål og strategi Undersøgelsen viser, at langt over halvdelen af deltagerne oplever, at sammenhængen mellem egne mål og virksomhedens strategi i bedste fald er uklar og i værste fald er der ingen sammenhæng. Faktisk oplever hver 6. af deltagerne, at der ikke er nogen sammenhæng mellem egne mål og virksomhedens strategi. 1 Ja, der er en klar sammenhæng mellem mine mål og virksomhedens strategi. 2 Sammenhængen mellem mine mål og virksomhedens strategi er ikke helt klar. 3 Nej, der er ikke nogen sammenhæng mellem mine mål og virksomhedens strategi. 3

4 Lederne er dårlige til at skabe sammenhæng mellem mål og strategier Jo højere man er oppe i hierarkiet, desto tydeligere kan man se sammenhængen mellem mål og strategier. På medarbejderniveau er det imidlertid ofte svært at se sammenhængen mellem egne mål og virksomhedens strategi. 3 ud af 4 medarbejdere har således svært ved at se sammenhængen eller kan slet ikke se den. Det behøver ikke at betyde, at der er en manglende sammenhæng, men det betyder i hvert tilfælde, at lederne ikke har kommunikeret det, så medarbejderne kan se denne sammenhæng. Hvis vi som medarbejdere skal tage målene til os, er det vigtigt, at vi kan se og forstår sammenhængen mellem vores egne mål og virksomhedens strategi. 1 Ja, der er en klar sammenhæng mellem mine mål og virksomhedens strategi. 2 Sammenhængen mellem mine mål og virksomhedens strategi er ikke helt klar. 3 Nej, der er ikke nogen sammenhæng mellem mine mål og virksomhedens strategi. Mål uden opfølgning Hver 3. af deltagerne i undersøgelsen oplever, at der ikke bliver fulgt på deres mål. Derudover er målopfølgningen oftest karakteriseret ved at være en mundtlig opfølgning. 1 Der bliver ikke fulgt op 2 Jeg afgiver en skriftlig rapport hver måned 3 Jeg afgiver en skriftlig rapport hvert kvartal 4 Jeg afgiver en skriftlig rapport en gang om året 5 Jeg har et mundtligt opfølgningsmøde 6 Jeg har kvartalsvise opfølgningsmøder 7 Jeg har et opfølgningsmøde en gang om året 8 Andet? 4

5 Arbejdet er gjort godt nok, når vi selv er tilfredse Kun hver 3. ved helt klart, hvad der forventes af dem i dagligdagen og har derfor en klar fornemmelse, hvornår de har gjort deres arbejde godt nok. Mere end halvdelen af deltagerne sætter selv deres egne standarder for, hvornår de synes, de har gjort deres arbejde godt nok i dagligdagen. 1 Når jeg selv er tilfreds 2 Jeg ved altid, hvad der forventes af mig 3 Jeg er af og til usikker på, hvad der forventes af mig 4 Jeg er ofte usikker på, hvad der forventes af mig 5 Jeg ved ikke, hvad der forventes af mig 6 Andet? Der er helt klart brug for at få sat mere klare forventninger til den enkeltes arbejde i det daglige. Uden klare forventninger risikerer vi, at den enkelte enten overperfektionerer arbejdet og dermed bruger en masse unødig energi og ressourcer eller også risikerer vi, at arbejdet ikke bliver løst med tilstrækkelig kvalitet. Dette kan i den sidste ende medføre, at vi mister kunder eller at en borger får en forkert ydelse. Feedback anvendes ikke systematisk Feedback er et meget vigtigt redskab i det daglige til at justere den enkeltes indsats, til at forbedre og til at udvikle. Derfor er det ret nedslående at se, at 80% af deltagerne i undersøgelsen svarer, at man i deres virksomhed ikke har systematiseret feedback. Det behøver selvfølgelig ikke betyde, at man aldrig får feedback, men at det kan være lidt tilfældig om man får feedback og af hvem. 5

6 1 Ja, vi afslutter altid en opgave eller et projekt med at give feedback til hinanden 2 Ja, vi arbejder med 360 graders feedback 3 Nej, vi har ikke systematiseret feedback 4 Andet: Det står sløjt til med at give feedback Cheferne svigter en vigtig ledelsesopgave. Kun omkring hver 4. af deltagerne får ofte feedback fra sin chef. Derimod får langt hovedparten (7 ud af 10) sjældent eller aldrig feedback. 1 Ja, jeg får ofte feedback fra min chef 2 Ja jeg får ofte feedback fra mine kollegaer 3 Jeg får ikke så tit feedback 4 Jeg får sjældent feedback 5 Jeg får aldrig feedback Når det står så sløjt til med feedback i det daglige, kan det ikke undre, at 8 ud at 10 mener, at man godt kunne være bedre til at give feedback eller direkte synes, at man er dårlige til at give feedback på arbejdspladsen. 6

7 Feedback skaber større jobtilfredshed Feedback betyder rigtig meget i dagligdagen og for graden af tilfredshed på jobbet. Således viser undersøgelsen, at 7 ud af 10 medarbejdere, som får feedback på deres arbejde, er meget glade eller oftest glade for deres arbejde. Tilsvarende er kun hver 3. medarbejder, som ikke får feedback, glad for sit arbejde. Undersøgelsen viser endvidere, at lige knapt halvdelen af de medarbejdere, som ikke får feedback, overvejer eller er aktivt i gang med at søge nyt job. Feedback er således et vigtigt redskab til fastholdelse af medarbejdere. 1 Jeg er meget glad for 2 Jeg er oftest glad for 3 Jeg er jævnt glad for 4 Jeg er sjældent glad for 5 Jeg overvejer at søge nyt arbejde 6 Jeg søger aktivt væk Forskellige citater fra undersøgelsen Mange af deltagerne har valgt at knytte kommentarer til undersøgelsen. Et par enkelte kommer her: Uden mål er det svært at evaluere, hvordan indsatsen er gået - da vi ikke ved, hvor det er, vi skulle have været henne. Konstruktiv feedback, dvs. andet end "det gik godt, det gik skidt" er også for mig en stor del af den daglige læring i arbejdet. Så ærgerligt, at det ikke ligger mere naturligt for ledere at indføre en sådan kultur, så afdelingen hele tiden højner sit faglige niveau. Min leder interesserer sig ikke for medarbejderudvikling og personaleledelse, og jeg skal selv skrive mine mål for det kommende år. Det er ikke særligt motiverende. At arbejde i en politisk styret organisation kan til tider være vanskelig, da det politiske niveau kan ændre målretning fra det ene øjeblik til det andet, hvilket gør vilkårene for de ansattes målsætning besværlig. I min stilling er der ikke opstillet personlige mål, udelukkende økonomiske. Jeg er jobsøgende bl.a af pga. ovennævnte. 7

8 Er netop blevet flyttet til nyt job - og her er mål og forventninger til mig - meget uklare - det har ligesom ikke været vigtigt for mine chefer at angive, hvad de forventer af mig. Personlige kommentarer Det der har slået mig ved denne undersøgelse er, at klassiske ledelsesopgaver som at sætte mål, følge op og give feedback tilsyneladende har trange kår på arbejdspladserne. Det er faktisk ret uforståeligt, at man ikke arbejder langt mere med disse discipliner, da de meget hurtigt vil give effekt på bundlinien og i øvrigt også langt højere grad af jobtilfredshed. For nylig var jeg til møde med den administrerende direktør for et at de største finansielle virksomheder herhjemme. Han fortalte mig, at en af hans største bekymringer var fastholdelse af medarbejderne i et marked, hvor det var svært at få nye medarbejdere. Jeg ved, at den bekymring er han ikke alene med, den deles af mange andre topledere. Denne undersøgelse giver faktisk nogle meget klare anvisninger på, hvor man som topledelse skal fokusere, hvis man gerne vil fastholde medarbejderne. Der skal være klar forventningsafstemning i forhold til den enkeltes arbejde og der skal være en god feedback kultur. Topledelsen skal sikre, at organisationens ledere forstår strategien og at de er i stand til at fastlægger mål, der hænger sammen med strategien. Derudover skal lederne rent faktisk sørge for at der fastsættes klare mål og forventninger til den enkelte medarbejder. Og endelig er det vigtigt at følge op og ikke mindst at lederne giver feedback til den enkelte medarbejder. Om analysen Til undersøgelsen er anvendt det web-baserede analyseværktøj Questback. Undersøgelsen er gennemført ved at links har været lagt på Teglkamp & Cos og StepStones Solutions hjemmeside samt på en række andre portaler. Alle besvarelser er anonyme. Yderligere oplysninger Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon / , Om Susanne Teglkamp Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent. Om Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med ledelse, projektledelse, karriererådgivning, web-analyser, udvikling af organisation og medarbejdere. Se mere på April

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang Kære læser! Kender du talenterne i din virksomhed? En virksomheds overlevelse kan afhænge af, om man får spottet talenterne og de meget dygtige medarbejdere i

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Martsnummeret af Nyhedsbrev om ledelse kommer sammen med foråret. Det vil du bl.a. kunne mærke på de mange spændende

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2007 4. årgang Kære læser! Vi kan have vores formodninger, men nogen gange bliver vi overrasket over, hvad eksempelvis vores kunder, brugere og medarbejdere rent faktisk mener.

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere