effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus"

Transkript

1 effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

2 2

3 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder, at mange betaler mere end nødvendigt for deres varme. Men det betyder også, at kraftvarmeværkerne er nødt til at producere mere energi og dermed forurene mere end højst nødvendigt. Effektiv udnyttelse En af ideerne med fjernvarme er, at du udnytter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Det gør du ved at sørge for en effektiv afkøling af det vand, som vi sender ud til dig i fjernvarmerørene. Afkølingen er ganske enkelt den temperaturforskel, der er på vandet, når det bliver sendt frem til din bolig, og når det bliver sendt retur til værket igen. Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt ude i hjemmene. Mange tror, at så skal vandet bare varmes så meget mere op, når det kommer tilbage til værket. Men sådan hænger det ikke sammen. Hvis returvandet er kølet godt af, betyder det nemlig, at varmen er udnyttet optimalt i dit hjem.

4 gode grunde til afkøling Hvis returvandet til værket er kølet godt af, betyder det mindre varmetab i fjernvarmenettet mindre pumpeudgifter (elektricitet) til at pumpe vandet rundt i nettet mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør mulighed for større el-produktion på kraftvarmeværket mindre omkostninger for fjernvarmeselskabet lavere fjernvarmepriser for kunderne God drift giver bonus Du har selv stor indflydelse på, om afkølingen er god eller dårlig, og dermed også på, om du får en bonus eller merudgift ved årets afregning. Dårlig drift af varmeanlægget kan give dårlig afkøling, så det kan ikke betale sig bare at lade anlægget køre sin egen skæve gang uden at tjekke ind imellem. Faktisk er det en god idé at tjekke og regulere på anlægget mange gange om året i takt med, at årstiderne skifter og udetemperaturerne ligeså. Bonus eller merudgift Dårlig udnyttelse af fjernvarmevandet er en kostbar affære for alle parter. Det koster kunderne 3,5 mio. kr. om året for hver grad, fjernvarmevandets returtemperatur er for høj. Derfor udbetaler vi bonus hvert år til de kunder, som har udnyttet fjernvarmen rigtigt. Hvis fjernvarmen derimod er dårligt udnyttet, koster det dig en merudgift. Indtægter lig med udgifter Afregningsmetoden for fjernvarmeafkøling er indført af borgerrepræsentationen, og den går udelukkende på ønsket om den bedst mulige udnyttelse af fjernvarmen og beskyttelse af miljøet. Derfor er princippet, at indtægter og udgifter skal gå lige op. Overgangen til fjernvarme i København betyder i forvejen, at du som kunde er med til at skåne miljøet. Langt størstedelen af vores fjernvarme er nemlig baseret på overskudsvarme fra de danske el-værker, som i dag kaldes kraftvarmeværker af samme grund. Den metode udnytter brændslet væsentligt bedre end f.eks. opvarmning med oliefyr. Samtidig vokser andelen af alternative brændselsformer til varmeproduktion støt år for år f.eks. i form af forskellige biobrændsler og affaldsforbrænding. 4

5 5

6 optimal køling? læs her Jo større radiatorer, desto bedre køling Du behøver nemlig kun at åbne ventilen en smule for at få tilstrækkelig varme. Derved løber vandet langsommere igennem radiatoren og har god tid til at afgive varmen (køle). Også en god isolering af boligen betyder, at du opnår god køling, idet du ikke behøver at skrue så meget op for varmen. Overvej lavenergivinduer og tjek om loftet og hulmuren er isolerede. Juster varmen efter vejret Temperaturen på det varme vand, der løber ind i radiatorerne, fremløbstemperaturen, skal være så lav som mulig. Om vinteren skrues der op for fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. Husk at skrue ned igen, når f.eks. en periode med hård frost er forbi. Det kan være en god idé at installere en automatisk termostat, der selv afstemmer fremløbstemperaturen med udendørstemperaturen. I et-strengede radiatoranlæg er det vanskeligere at dosere vandet til radiatorerne end i to-strengede (se illustration). Her skal man være ekstra opmærksom på at holde en lav fremløbstemperatur. anlægget. Hold øje med returvandets temperatur. Så er det nemmere at opdage, når den (med tiden) støt og roligt stiger det er et sikkert tegn på begyndende tilkalkning. En pludselig stigning i returvandets temperatur kan skyldes defekte komponenter, f.eks. termostat-, returbegrænser- og differenstrykventiler samt tilstoppede snavssamlere. Radiatorvaner En hyppig årsag til dårlig afkøling er f.eks. tildækning af radiator, kun at anvende én radiator, selv om der findes to i rummet eller hyppigt at skrue op for varmen for lidt efter at skrue ned igen. Forskellige vaner, samme resultat: Dårlig afkøling. Tilkalkning Fjernvarmen, der løber igennem varmtvandsbeholderens varmespiral og opvarmer brugsvandet, får sværere og sværere ved at afgive varme. Også varmeveksleren til radiatorerne kalker til, især hvis man ofte fylder vand på 6

7 hold øje med forbruget En gang om året beregner Københavns Energi dit varmeforbrug og din årsafkøling af fjernvarmevandet og sender dig en opgørelse. Men du kan selv holde øje med varmeforbruget og afkølingen og beregne, om fjernvarmen udnyttes godt nok. Om sommeren er afkøling knap så vigtig, for kun ca. 10% af det samlede forbrug ligger i de fire sommermåneder. Sådan vurderer du straks din afkøling Hvis du har en god afkøling, skal det termometer, der viser returvandets temperatur, altid være under C afhængig af anlæggets alder. Du kan vurdere den øjeblikkelige afkøling ved at aflæse de to termometre, der viser temperaturen på henholdsvis fremløb og returløb til og fra værket. Forskellen mellem de to temperaturer, der skal være så stor som muligt, viser afkølingen på aflæsningstidspunktet. Husk, at anlægget skal være i gang, når du kontrollerer temperaturerne. For at få et realistisk indtryk, skal du vurdere afkølingen flere gange over en længere periode. Afkølingen varierer meget over året normalt er den lavest om sommeren. Vurdér helst afkølingen på forskellige dage og forskellige tidspunkter og beregn den hver måned. Typisk afkøling villa Typisk forbrug villa, 20 MWh Graferne viser, at afkøling og forbrug varierer over året og er lavest i somermånederne. 7

8 beregn selv din gennemsnitlige afkøling Du har også mulighed for at beregne den gennemsnitlige afkøling mellem to aflæsningstidspunkter. Det er en nøjagtig metode og derfor den, Københavns Energi benytter. Du starter med at se på fjernvarmeanlæggets energimåler og aflæse vandforbruget i m 3 og energiforbruget i MWh. Aflæs tallene med nogle dages eller ugers mellemrum og beregn som vist i eksemplet nedenfor: 1. aflæsning 860 m MWh Energiforbruget i perioden: = 20 MWh Afkølingen beregner du som følger: Forbrug i MWh x 860 = afkøling i C Forbrug i m 3 Tallet 860 er en konstant, der er defineret som det antal m 3 vand, der kan opvarmes 1 C med 1 MWh. Med eksemplet fra før er den tilsvarende udregning for at finde afkølingsgraden: 2. aflæsning m MWh Vandforbruget i perioden: = 590 m x 860 = 29 C den gennemsnitlige afkøling i eksemplet er altså 29 C 8

9 Beregn din bonus eller merudgift Det er den gennemsnitlige afkøling for alle københavnere, der bestemmer, hvad kravet skal være til fjernvarmevandets afkøling. Altså fastsættes tallet hvert år på baggrund af det forløbne år. I 2009 er det gennemsnitlige afkølingskrav 35 C. Hvis afkølingen ikke svinger med mere end 5 C til hver side af det afkølingskrav, der er fastsat, får du hverken bonus eller merudgift. Men hvis din afkøling afviger mere end de 5 C, bliver bonus eller merudgift beregnet pr. forbrugt MWh for hver grad, afkølingen afviger fra kravet. Hvis afkølingen er mellem 30 og 40 C, ville der hverken være bonus eller merudgift. Beløbet fremgår af det årlige vedtagne takstbilag. For 2009 er beløbet beregnet til 4,50 kr. inkl. moms. Med et afkølingskrav på 35 C, en afkøling på 29 C og et forbrug på 20 MWh som i førnævnte eksempel, ville afvigelsen være = 6 C, og din merudgift i dette år ville være: 6 x 20 x 4,50 = 540 kr. inkl. moms Med et afkølingskrav på 35 C, en afkøling på 41 C og et forbrug på 20 MWh, ville afvigelsen være = 6 C, og din bonus for dette år ville være: 6 x 20 x 4,50 = 540 kr. inkl. moms Bonus eller merudgift fremgår af årsregningen og er baseret på sidste års forbrug. 9

10 Ordbog Fremløbstemperatur Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det løber ind til dit fjernvarmeanlæg. Københavns Energi tilpasser temperaturen efter årstid og klimaforhold. Temperaturen er højest om vinteren og lavest om sommeren. Returtemperaturen Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det igen forlader dit anlæg. Temperaturen er afhængig af, hvor meget vandet er blevet afkølet i ejendommens fjernvarmeanlæg. Ifølge de tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutningen bør returtemperaturen aldrig overstige C afhængig af anlæggets alder. Men den må gerne være mindre. m 3 -forbrug På varmemålerens m 3 tæller (m 3 = liter) kan du se, hvor meget vand, der er brugt. På nogle målere skal man gange værdien på m 3 -tælleren med en konstant for at få det rigtige forbrug. Konstanten fremgår af årsregningen og på måleren. MWh-forbruget MWh står for Mega Watt time og er lig med kwh. Det er den mængde energi, der løbende beregnes i måleren ud fra vandforbruget og den øjeblikkelige afkøling. På nogle målere skal man gange værdien på MWh-måleren med en konstant for at få det rigtige forbrug. Konstanten fremgår af årsregningen og på måleren. Afkøling (øjeblikkelig) Afkølingen er forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen. Den øjeblikkelige afkøling aflæses som temperaturforskellen mellem de to termometre fremløb og returløb. Afkøling (årsgennemsnit) Afkølingen er forskellen mellem fremløbs- og returtemperaturen. Den øjeblikkelige afkøling aflæses som temperaturforskellen mellem de to termometre fremløb og returløb. Afkøling (årsgennemsnit) Den gennemsnitlige afkøling i C. 10

11 de bedste varmeråd Hvis du har sikret dig, at de overordnede ting er i orden, såsom god isolering af huset, en renset varmtvandsbeholder og de øvrige ting, som er nævnt tidligere, er der en del ting, du kan gøre i dagligdagen for at sikre den bedst mulige udnyttels af varmen. Hvis du f.eks. nedsætter din rumtemperatur derhjemme med bare 1 grad, kan du spare ca. 5% på varmeregningen. Stil alle radiatorer på samme trin. Én radiator for fuldt blus er en uøkonomisk løsning. Luk aldrig helt for radiatorer i ubenyttede rum eller værelser, der skal være kølige. Stil termostaten på 1, ellers risikerer du skader på bygningen. Stil termostaten mellem trin 3 og 4, så sikrer du en behagelig stuetemperatur på C. Hver ekstra grad højere rum temperatur betyder ca. 5% større varmeudgift. Lad ikke vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt. Sluk og luft ud i ti minutter, hvorefter du kan lukke op for radiatorerne igen. Dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på, så virker termostaten ikke. Hvis stuetemperaturen er for lav, selv om termostaten står på 4 eller derover, bør du tjekke om fremløbstemperaturen ved varmeveksleren er høj nok. Sænk temperaturen på dit varme brugsvand. En temperatur på max C i den varme hane bør være tilstrækkelig. 11

12 Københavns Energi Ørestads Boulevard København S Tlf

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere