20 år i solidaritet med andre - for at forandre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 år i solidaritet med andre - for at forandre"

Transkript

1 20 år i solidaritet med andre - for at forandre

2 20 år i solidaritet med andre for at forandre Udgivet af: FIC, Fagligt Internationalt Center Teglværksgade 27, København Ø T: E: Redaktion og tekst: Claus Larsen-Jensen i samspil med Ole Nors Nielsen En tak skal lyde til Henrik Madsen, John Poulsen, Leif Andersen, Tage Nielsen og Martin Serup, som var med fra starten, og har bidraget til beskrivelsen fra de første år. Fotos og illustrationer: Alle fotos og illustrationer er optaget af FIC eller gengiver FIC publikationer. Layout: Omslags layout samt trykning: Rosendahls A/S Herstedvang Albertslund T: Tekstsiderne er layoutet af FIC. Trykt i Danmark Marts udgave er trykt i 500 eksemplarer og foreligger i elektronisk udgave på 2

3 Forord Den 14.marts 2015 er det 20 år siden, at FIC, Fagligt Internationalt Center, blev stiftet. Jubilæet er en god anledning til at fortælle historien om, hvad FIC oprindelig var, og er i dag. Navnet var dengang et andet. Aktiviteterne har også forandret sig, men kernen og ideen er stadig den samme. FIC har en vision om et socialt Europa og en mere lige, solidarisk og retfærdig verden. FIC fokuserer på uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedspolitik, social inklusion og velfærd, arbejdstagerrettigheder og anstændige og ordnede forhold på arbejdsmarkedet ude og hjemme. FIC fokuserer både på unge i fritidsjob eller på vej ind på arbejdsmarkedet, og på lønmodtageres og seniorers vilkår. FIC står for debat og oplysning i Danmark om europæiske og internationale udfordringer og forhold. FIC ser de lokale, nationale, europæiske og internationale forhold i en sammenhæng, for i dagens verden hænger de politiske og faglige udfordringer sammen. Skal disse løses, så kræver det udsyn og internationalt samarbejde, ikke national selvtilstrækkelighed. FIC er en medlemsorganisation, hvor man kan blive enkeltmedlem eller som organisation kan blive kollektivt medlem. Medlemstallet, primært af kollektive, men også enkeltmedlemmer er vokset i antal og bredde, ikke mindst de seneste 5 år. FIC har i de 20 år fra 1995 til 2015 været igennem en stor, og konstant forandringsproces. Som en idealistisk almennyttig, non-profit, civilsamfundsorganisation, er vi primært båret af en vision drevet af et engagement hos enkeltpersoner og organisationer. Økonomi til at realisere vision og ideer i konkrete projekter er en konstant udfordring, hvor netop engagementet og en stor arbejdsindsats fra ledelse, ansatte og frivillige, har gjort det muligt, at 20 års jubilæum nu kan fejres. Med jubilæumsbogen håber vi, at det lykkes at trække den røde tråd fra 1995 til Ole Nors Nielsen Formand for FIC Claus Larsen-Jensen Direktør for FIC 3

4 Vi forandrer verden Fremfor en kronologisk fortælling om FIC fra starten i 1995, starter vi med at fortælle om, hvem og hvad FIC er i jubilæumsåret Alle FIC aktiviteter tager sit udgangspunkt i en tro på, at vi kan påvirke, forandre og forbedre forhold i Danmark, Europa og verden ved vores aktive engagement. Europa er, hvad vi gør det til FIC er stærkt engageret i europæiske aktiviteter, som foregår både i Danmark og i andre europæiske lande. FIC har igennem de sidste 20 år deltaget i mange vidt forskellige europæiske samarbejdsprojekter med organisationer i hele Europa. Europa i øjenhøjde det handler om mennesker Siden 2005, hvor FIC fik sin første 3 årige oplysningsbevilling fra Europanævnet til debat- og oplysning om Europa, har FIC haft et samlet overordnet 3 årigt program for de områder, hvor FIC fokuserer sine Europa-aktiviteter. Både i den hjemlige debat- og oplysningsindsats, men også i de europæiske samarbejdsprojekter og i deltagelsen i SOLIDAR aktiviteter. FIC præsenterede i 2006 sit første 3 årige program for Europa-arbejdet Det handler om mennesker - Europa i øjenhøjde. FIC tog afsæt i mennesker, deres muligheder og vilkår i Europa. Det vil sige de sociale vilkår, beskæftigelses- og, uddannelsesmuligheder samt arbejdsmarkedsforhold i Europa. Flere hovedtemaer blev udvalgt for FIC s Europa-engagement: Social velfærd flere i arbejde i Europa; Det gråhårede Europa om det aldrende Europas udfordringer; Seniorer på arbejdspladser i Europa; Lige muligheder for alle i Europa; Etnisk integration i Europa; Integration i Øresundsregionen en vækstregion i Europa, og Servicedirektivet, som dengang var til stor diskussion. Disse temaer er i de efterfølgende 3 årige handleplaner suppleret med bl.a.: Ungdomsarbejdsløsheden i Europa; Unges vilkår på arbejdsmarkedet i Europa; Fattigdommens ansigter i Europa; Frivilligt arbejde i Europa; arbejdskraftens frie bevægelighed og social dumping; Europæernes realkompetencer; Working Poor og om social økonomi er en vej til nye arbejdspladser? Et socialt Europa FIC har i alle Europa-aktiviteter fokus på Europas sociale udfordringer. Den høje arbejdsløshed, her ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden, og hermed også på EU s beskæftigelses- og uddannelsesstrategi. Der er fokus på den fattigdom og ulighed, der er internt i EU mellem nord og syd og øst og vest, men også internt i rige vesteuropæiske lande, og som er forstærket af den økonomiske krise siden Fokus er også på arbejdskraftens frie bevægelighed og den sociale dumping, som følger heraf. 4

5 Et socialt Europa handler for FIC ikke om, at vi skal have et fælles socialt velfærdssystem eller ens arbejdsmarkedssystemer i Europa. Det handler om, at der sikres social velfærd og velfungerende arbejdsmarkeder i alle de europæiske lande, og at de vilkår, som gælder i det enkelte land overholdes, så det ikke bliver et ræs mod bunden. Livslang læring og anerkendelse af realkompetencer er også vigtige elementer i arbejdet. Et demokratisk Europa FIC arbejder målrettet sammen med andre organisationer i Europa for, at styrke civilsamfundets indflydelse på EU politikken i det enkelte land og i forhold til Europa-Parlamentet, Europa- Kommissionen og Det Europæiske Råd. Målet er en systematisk inddragelse af organisationer, herunder også parterne på arbejdsmarkedet i beslutningsprocesserne. Europadebat i Danmark FIC er i Danmark en central aktør i debatten om europæiske forhold, fordi fælles beslutninger i EU i dag har meget stor betydning for danskernes hverdag og forhold. Samtidig er der en klar sammenhænge fra det det lokale til det europæiske, ja sågar til det globale. 5

6 FIC gennemfører i Danmark en lang række debatarrangementer om europæiske forhold. FIC er en af de danske organisationer, der har en 3 årig bevilling fra Europanævnet til Europadebat i Danmark. FIC skaffer herudover andre midler til at gennemføre endnu flere debat- og oplysningsaktiviteter end bevillingen giver mulighed for. Hovedaktiviteterne er: det årlige Ungdommens EU Topmøde på Christiansborg, ungdomstræf, ungdomsseminarer i samarbejde med FIC SOLIDAR Ungdom, senioraktiviteter sammen med Globale Seniorer, Europa-seminarer på Bornholm, regionale arrangementer, Europa-Akademiet og EU Studietursprogrammet EUducaTours og meget mere. FIC har siden 2011 også været aktiv i forbindelse med de europæiske år. FIC deltager også i Folkemødet på Bornholm med enkeltstående aktiviteter. 6

7 FIC var aktiv i forbindelse med folkeafstemningen i 2014 om Det Europæiske Patent, hvor FIC med støtte fra Europanævnet og Dansk Metal producerede en tegnefilm. Sammen med AOF Danmark, LOF, FOF m.fl. har FIC i samarbejde med filmproducenten WORKZ produceret tegnefilmen Europas Brændende Platforme på EU Studieture til Bruxelles Igennem de sidste 5-6 år har FIC haft i alt repræsentanter fra ca. 60 forskellige organisationer på EU Studieture i Bruxelles. Der er gennemført et systematisk uddannelsesprogram, hvor deltagerne har fået et indgående kendskab til de udfordringer Europa står overfor på en lang række område. De har fået et indgående kendskab til, hvordan EU institutionerne funge- rer, og deres styrker, begrænsninger og svagheder. Deltagerne får en forståelse af, hvordan de via nationale og europæiske organisationer kan påvirke EU. Og de får et overblik, så de selv i deres organisationer kan tilrettelægge en mere offensiv EU strategi. For FIC har dette store uddannelsesog studietursprogram kun været muligt på grund af et tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet og deres informationskontorer i Europahuset i København, og fordi der en stor interesse i organisationer for at deltage heri. 7

8 Europa-Akademiet Europa-Akademiet er et tilbud fra FIC til organisationer, uddannelsessteder og virksomheder om en systematisk uddannelse i europæiske forhold skræddersyet til deres ønsker til fokusområder. Der er tale om såkaldt forlagt undervisning hos de pågældende, hvor FIC stiller med undervisere. Det gennemføres som indtægtsdækket virksomhed Ungdommens EU Topmøder Siden 2012 har FIC og FIC SOLIDAR Ungdom hvert år stået for Ungdommens EU Topmøder på Christiansborg med i gennemsnit 150 deltagere pr. gang. De unge har roller som stats- og regeringschefer, fagministre, Formænd for Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 8

9 råd osv. FIC har igennem årene haft mange forskellige samarbejdspartnere som led i ungdommens EU Topmøde: Efterskoleforeningen, AOF, faglige ungdoms- og uddannelsesorganisationer, Socialpolitisk Forening, Mediehuset i København, DK4, og i 2014 og i 2015 også Europa- Parlamentets informationskontor i København. Aktuelle projekter Siden slutningen af 1990-erne har FIC været involveret i mange europæiske projekter med forskellige partnere. Disse projekter omtales senere. Her omtales kun aktuelle EU projekter. WOW - World of Work Arbejdets Verden WOW er et europæisk ungdomsprojekt, hvor unge aktivt inddrages i at udvikle bedre beskæftigelsesmuligheder og ansættelsesvilkår for unge i Europa. FIC er leder af projektet, hvor der samarbejdes med Ideas Institute, Irland og dermed med faglige unge i Irlands største fagforbund SIPTU; IDC i Serbien; FILCAMS som er Italiens største fagforbund for hotel- restaurations- og servicebranchen, og SOLIDAR. Unge fra de 4 lande og SOLIDAR gennemfører aktiviteter i landene, for at give dem en større chance for at blive hørt og få indflydelse på egne muligheder for beskæftigelse og ansættelsesvilkår. Et europæisk ungdomsseminar holdes i København i juni Projektet er støttet af det nye EU program Erasmus+. For et demokratisk Europa Projektet Reelt civilsamfunds demokrati i Europa er et fælles europæisk projekt, som FIC har ledelsen af. Projektet har til formål at sikre civilsamfundsorganisationer i de enkelte EU lande en systematisk ret til høring og dialog med landenes regeringer og parlamenter om EU politik. Desuden skal projektet sikre en tilsvarende ret for de europæiske organisationer til at blive hørt af de Europæiske institutioner. Læs rapporten om projektet på Projektet er støttet af EU programmet Europa for Borgerne. Samarbejdspartnerne er FIC, Danmark, CGIL, Italien, La Ligue, Frankrig, CSV, UK, Ideas Institute, Irland og SOLIDAR. 9

10 Europæernes Realkompetencer Mange europæere har et stort behov for et kompetenceløft, for at fastholde eller få et job. Derfor er der i EU fokus på, at alle de kompetencer, som europæerne har fra livet og arbejdslivet kan tælle med i forhold til efteruddannelse de såkaldte realkompetencer. FIC er partner i det europæiske projekt Building Learning Societies som går ud på at skabe anerkendelse af ikke-formel læring for at forbedre karriereperspektiverne for voksne. Blandt andet frivilligt arbejde, deltagelse i folkeoplysningsaktiviteter og anden livs- og arbejdserfaring udgør læringsværdier, der skal anerkendes i forbindelse med voksenuddannelse og træning. Projektet udføres sammen med BFI, Østrig; Institute for Social Integration, Bulgarien; La Ligue, Frankrig; CEMEA, Frankrig; IME GSVEE, Grækenland; Liga Espanõla de la Educatión, Spanien; ABF Sverige; WEA, UK; SOLIDAR; og EUCIS-LLL. Projektet er støttet af EU s Life Long Learning program. Europæiske År Siden 1983 har EU med europæiske år sat fokus på forskellige udfordringer i Europa af generel interesse for europæerne. FIC har siden 2011 deltaget med aktiviteter som led i de Europæiske År Europæisk År mod fattigdom og social udstødelse 84 mio. mennesker 17 % af EU s befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sats sig som mål, at denne fattigdom skal mindskes med 25 % inden år Det betyder, at 20 mio. europæere skal bringes ud af fattigdom. EU har fastsat en fattigdomsgrænse på 60 % af median-indkomsten i det enkelte land. Efter den målestok er fattigdomsgrænsen i Danmark ca kr. om måneden til alle udgifter efter skat. I Frankrig er den knap kr., mens den i Polen er knap 2000 kr. (2008 tal). I Danmark har der været et politisk slagsmål om en officiel dansk fattigdomsgrænse. 10

11 Som led i det Europæiske År 2010 gennemførte FIC sammen med AOF Danmark og Socialpolitisk Forening oplysningsprojektet Fattigdommens Ansigter. Der blev udgivet en folder, som satte fokus på fattigdommen i Danmark og i Europa ved at sætte ansigter på nogen af dem, der var ramt af fattigdom. Der var en vandreudstilling rundt i Danmark, og der blev gennemført en række arrangementer Europæisk År for Frivilligt Arbejde Med det europæiske år for frivilligt arbejde ønskede EU at anerkende den store frivillige indsats i Europa. Formået var at fremme et aktivt medborgerskab. Det frivillige arbejde og forståelsen af værdien heraf. Reelt handler det om at understøtte et folkeligt engagement i de europæiske lande. Den 30.september 2011 blev i Danmark udnævnt til National Frivillig Dag. FIC havde ledelsen af det største enkeltstående oplysningsprojekt som led i det Europæiske År. De øvrige partnere var AOF Danmark, Socialpolitisk Forening, Frivillig Center Lolland, Lolland Kommune og SOLIDAR. Aktiviteterne blev gennemført på landsplan og med en stor lokal aktivitet på Lolland. Der blev produceret en landsdækkende oplysningsfolder i A4 format og en lokal folder på Lolland i A5 Format: Fri og Villig Gør en forskel Bliv Frivillig. Der blev holdt et Kick Off 11

12 møde i København, en lang række arrangementer på Lolland, inklusiv en stor Frivillig Dag på gader og torve i Nakskov d. 30.september Aktiviteterne i Danmark blev støttet af EU Kommissionens bevilling for det europæiske år, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Europanævnet Det europæiske år for aktiv aldring FIC kædede dette sammen med de seniorprojekter og aktiviteter, som i forvejen var en del af arbejdsprogrammet, da det ikke var muligt at skaffe ekstra midler til debat- og oplysningsaktiviteter i Danmark Det europæiske år for borgernes Europa I 2013 og 2014 var der fokus på et Europa for borgerne. Det fulgte naturligt af implementeringen af Lissabon-Traktaten, som både generelt og med Chartret for Grundlæggende Rettigheder, har fokus på at styrke borgernes rettigheder, både de individuelle og kollektive. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at afstanden mellem EU og borgerne er for stor. I 2014 var der valg til Europa-Parlamentet. EU lancerede samtidig programmet Europa for Borgerne, som kunne støtte en række forskellige borgerinitiativer, og civilsamfundsinitiativer. FIC s fokus var på to forhold. For det første de sociale og kollektive arbejdstagerrettigheder, hvad er nødvendigt som følge af krisen, arbejdskraftens frie bevægelighed, working poor og social dumping. Enkelte arrangementer blev gennemført herom. For det andet spørgsmålet om 12

13 civilsamfundsorganisationers, herunder arbejdsmarkedets parters, rolle og indflydelse på EU politikken i det enkelte EU land og overfor EU institutionerne. Projektet Reelt Civilsamfunds Demokrati i Europa, som er omtalt andet sted i denne bog, er støttet af EU programmet Europa for Borgerne Det europæiske år for udvikling I 2015 skal de globale udviklingsmål ændres. EU har derfor gjort 2015 til det europæiske år for udvikling. CONCORD, den fælles organisation for udviklingsorganisationer i Europa, har fået til opgave at koordinere aktiviteterne. I Danmark har Globalt Fokus, som også har det danske ansvar for CONCORD opgaver, fået den koordinerende rolle. FIC deltager herigennem i aktiviteterne i Hermed sker der en naturlig kobling mellem det europæiske og det internationale arbejde. Samarbejdet i Østersøregionen FIC har samarbejdet med flere organisationer i de baltiske lande om projekter. FIC har ønsket at udvikle et stærkere samarbejde mellem organisationer i Østersøregionen. FIC holdt derfor i Allinge på Bornholm en Østersøkonference for organisationer fra landene omkring Østersøen. Interessen for et øget samarbejde er stort, men EU bevillinger har hidtil kun i begrænset omfang sikret midler til noget sådan. Det nye EU Erasmus+ program kan forhåbentlig skabe en ny mulighed herfor. 13

14 FIC s udviklingsprogram i Afrika 14

15 FIC har i 15 år været involveret i udviklingsprojekter med faglige og andre organisationer i Østafrika, hvor Tanzania og Kenya er i fokus. Til og med 2013 blev disse aktiviteter gennemført som enkeltstående projekter støttet af Danida midler, først gennem Projektrådgivningen og dernæst af CISU, Civilsamfund i Udvikling, som på vegne af Danida står for disse bevillinger. FIC fik d. 13.december 2013 godkendt en 3 årig Programaftale med CISU, så FIC fra kan gennemføre et sammenhængende udviklingsprogram i Tanzania og Kenya: Decent Work and labour Rights in East Africa, og også opbygge en langt mere hensigtsmæssig og professionel projektadministration i Østafrika. FIC har siden begyndelsen af 2014 haft travlt med at få sat det nye udviklingsprogram på skinner, i Østafrika og i Danmark. FIC har i sine udviklingsaktiviteter i de to lande fokus på et stærkt stigende antal unge, som er hårdt ramt af ungdomsarbejdsløshed. Afrika har i disse år den bedst uddannede ungdom. De store ungdomsårgange skaber mangel på job. I Østafrika er hver fjerde af de unge uden arbejde. Størstedelen af dem, der har et arbejde, har det i den uformelle sektor uden ansættelseskontrakt, til dårlig løn, med løse arbejdstider i et dårligt eller farligt arbejdsmiljø. FIC partnerne i Østafrika er faglige organisationer og ungdomsorganisationer i Kenya og i Tanzania. FIC har fokus på to ting i udviklingsprojekterne i Østafrika. For det første, at kapaciteten skal styrkes i fagforeningerne i Kenya og Tanzania til at forhandle og skabe opmærksomhed omkring arbejderes rettigheder og overholdelses af arbejdsmarkedsregler. Målet er at sikre bedre arbejdsforhold og vilkår. De faglige organisationer udvikles til at blive mere effektive og demokratiske. For det andet, at kapaciteten skal styrkes i ungdomsorganisationer i Kenya og i Tanzania så de kan øge og forbedre jobmulighederne for unge i de to lande. Programmet retter sig mod unge gennem informationsmøder og undervisning i både iværksætteri til start af virksomheder, samt viden om arbejdsmarkedsforhold. FIC holder en gang om året et stort møde med partnerorganisationerne i Østafrika. I 2015 holdes det den 2.-6.marts 2015 i Nairobi. FIC Projektkontor i Nairobi FIC har etableret Projektkontor i Nairobi til at koordinere aktiviteterne i Østafrika og stå for en række administrative forhold. På kontoret er der ansat 3 lokale medarbejdere. Tidligere projekter FIC har, før den 3 årige Programaftale blev godkendt, arbejdet med at fremme ordentlige arbejdsforhold og rettigheder for arbejdere i Tanzania og Kenya. En række af disse projekter er en del af det samlede program: Ordentlige arbejdsforhold og rettigheder for arbejdere i Østafrika. Tidligere projekter omtales i afsnittet Fra 1995 til 2015 Unges arbejdsvilkår i Mombasa i Kenya Unge arbejdere på havnen i Mombasa har generelt ringe løn, arbejdsmiljø og usikre ansættelsesforhold. Fagforeningerne har hidtil ikke været gode til at sikre de unges rettigheder. De har været fokuseret på at sikre vilkårene for fastansatte voksne arbejdere. 15

16 Siden 2005 har FIC som led i projekterne i Mombasa Havn været med til at forbedre arbejdsforholdene for unge. Det er sket ved, at de unges viden om arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og sundhed er øget, og at de 3 fagforeninger har fået kapacitet til at fokusere på unges problemer. Dette projekt fortsætter under den 3 årige Programaftale. FIC s partnere er Dock Workers Union, Kenya; Seafarers Union Kenya og Kenya Shipping Clearing and Warehousing Union. Unge i arbejde FIC og Africa Youth Trust, AYT, Kenya har tidligere gennemført et 3 årigt projekt fra 2010 til Projektet skulle styrke unges muligheder på arbejdsmarkedet. Projektet opnåede mange resultater unge deltog i informationsmøder unge blev trænet i arbejdsmarked og rettigheder. Flere uddannelsesinstitutioner anvender nu det undervisningsmateriale, der blev udviklet som led i projektet. Antallet af unge i et job med en ansættelseskontrakt er øget fra 67 til234 unge. 279 unge havde startet egen virksomhed. Som led i den 3 årige Programaftale gennemføres nu tilsvarende aktiviteter i byerne Mombasa og Kisumu i Kenya. 16

17 Ungdomsnetværk i Tanzania FIC har et samarbejde med en række lokale ungdomsorganisationer i Tanzanias hovedstad Dar es Salaam. Formålet er at styrke organisationernes kapacitet til at varetage unges interesser. Der er særlig fokus på ungdomsarbejdsløsheden, og på at skabe nye jobmuligheder for de 17

18 unge. FIC gennemførte først et 1 årigt projekt sammen med ungdomsorganisationerne Tanzania Youth Vision Association, TYVA; Open Mind Tanzania, OMT og Youth for Africa, YOA. Nu indgår disse aktiviteter i den 3 årige Programaftale. Ulandsoplysning - Debatkaravanen FIC forestår debat og oplysningsarrangementer om forholdene i udviklingslandene, generelt og specifikt i forhold til Østafrika og det, der er i fokus her med arbejdsforhold og beskæftigelse. Det seneste projekt var Debatkaravanen Hvad laver dine skattekroner i et uland? Det spørgsmål har Debatkaravanen kørt Danmark tyndt med i efteråret 2014, hvor FIC i samarbejde med AOF Danmark, Danida og Danmarks Radio arrangerede 10 debatarrangementer 10 forskellige steder i Danmark med afslutningsarrangement i DR Huset på Amager. Ud af arrangementerne kom der en række konkrete anbefalinger til Udviklingsminister Mogens Jensen (S). 18

19 Medlemmernes FIC FIC er en medlemsorganisation for enkeltpersoner og organisationer, der kan tilslutte sig formålet. Tyngden har igennem alle årene været på kollektive medlemmer, men siden 2005, hvor medlemsarbejdet er udviklet med regionale udvalg, FIC SOLIDAR Ungdom og Globale Seniorer har det individuelle engagement af enkeltpersoner spillet en stigende rolle. FIC har i 2015 ca. 60 kollektive medlemsorganisationer. Tilsammen repræsenterer de kollektive medlemsorganisationer og de individuelle medlemmer ca medlemmer. I 2005 havde FIC 12 kollektive medlemsorganisationer, som sammen med enkeltmedlemmer repræsenterede medlemmer. Der er en landsdækkende bestyrelse, som d. 1.januar 2015 består af: Ole Nors Nielsen, Ålborg (Formand); Lisbeth Sommer, København (Næstformand), Formand for FIC Øst; Martin Serup, Rødovre; Per Hasager, København; Walter Markusen, København; Thorkild Hansen, Kolding, Formand for FIC Syd; Heidi K. Boye, Gram; Iris Kasper, Malling; Søren Quist, Århus, Formand for FIC 19

20 Midt; Jan Andersen, Gandrup; Melanie Schaadt, Nørresundby, Formand for FIC Nord og FIC SOLIDAR Ungdom; Michael Holm, Søborg; Cathrine Nielsen, Søborg repræsenterer FIC SOLIDAR Ungdom; Per Bo, Helsingør repræsenterer Globale Seniorer. Tilforordnede fra sekretariatet: Claus Larsen-Jensen, Direktør; Carsten Nielsen, Administrationschef; Annette Larsen, Tillidsrepræsentant. Nyt FIC logo Indtil 2005/06 havde FIC en humlebi som logo. Som led i forandringsprocessen fra midten af 2005 var der et ønske om et nyt og mere tidssvarende logo. 20

21 Organisationsstruktur En gang årligt holdes der generalforsamling. Her vælges FIC bestyrelsen. Arbejdet er herudover regionalt organiseret i regionale udvalg, pt. FIC Øst, FIC Syd, FIC Midt og FIC Nord. Flere regionale udvalg er planlagt etableret, da de nuværende geografiske områder er for store som aktivitetsområder. Ungdomsaktiviteterne forestås af FIC SOLIDAR Ungdom. Senior aktiviteterne forestås af Globale Seniorer. FIC SOLIDAR Ungdom FIC SOLIDAR Ungdom blev stiftet i 2011 som et resultat af det Europæiske Frivillig År. FIC SOLIDAR Ungdom har i 2012, 2013, 2014 og 2015 stået som ansvarlig for gennemførelsen af Ungdommens EU Topmøde på Christiansborg med ca. 150 unge hver gang. FIC SOLIDAR Ungdom har gennemført Seminar om Ungdomsarbejdsløsheden i Europa, Unge Træf i Nordjylland, Europa Seminarer på Bornholm. Under forberedelse af Ungdommens Globale Topmøde, ligesom de deltager i europæiske ungdomsprojekter, bl.a. projektet WOW, World of Work. 21

22 Globale Seniorer På initiativ af FIC blev Globale Seniorer etableret, først med en arbejdsgruppe i 2013 og dernæst formelt, hvor seniorer med interesse for europæiske og internationale forhold i fælleskab har en platform for spændende initiativer og arrangementer. 22

23 Globale Seniorer har på den korte tid, de har eksisteret, gennemført en lang række velbesøgte arrangementer, en studietur til Kina, fået etableret hjemmeside bl.a. med et overblik over ældreforhold globalt og i Europa. Der er nedsat et større antal arbejdsgrupper. Studierejser er under planlægning til Østafrika og i Bruxelles. Se mere på deres hjemmeside Sekretariatet FIC har de sidste 10 år haft 4 forskellige sekretariatsadresser. Thorvaldsensvej 3 på Frederiksberg sammen med lokale 3F afdelinger. Grundet salg af huset flyttede FIC d. 29.december 2005 midlertidigt til Byggefagenes Hus, Lygten 18, København NV. Den 1.marts 2007 flyttede FIC til Nyrnberggade, København S i erhvervslokaler. Den 1.juli 2010 flyttede FIC ind i AOF Huset, Teglværksgade 27, København Ø, fordi det både samarbejdsmæssigt og økonomisk kunne være en fordel for FIC og AOF. Det er FIC s adresse på jubilæumsdagen. Antallet af medarbejdere har afhængig af opgavernes omfang og karakter varieret en del. I 2005 havde FIC ca. 15 medarbejder grundet store krav til administration af de daværende projekter. Ved starten af 2015 har FIC følgende medarbejdere: Claus Larsen-Jensen, Direktør; Carsten Nielsen, Administrationschef; Bodil Christensen, Bogholder og administrativ medarbejder; Annette Larsen, Projektleder; Maria Justiniano, Projektleder; Marek Azoulay, Ungdomssekretær; Kathrine Meyer, Kommunikationssekretær; og på FIC Nairobikontoret: Caspar Pedo, Projektleder; Festus Ouku, Projektleder og Administrativ medarbejder Rachel Ambasa. 23

24 Internationalt forankret FIC s værdigrundlag tager sit udgangspunkt i FN s og Europarådets Menneskerettigheds konventioner, ILO s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN s Børnekonvention og EU s Charter for Grundlæggende Rettigheder, som nu er en del af Lissabon-Traktaten. Indtil 2006 var FIC ikke medlem af nogen europæisk eller international organisation, men FIC havde mange bilaterale samarbejdspartnere i Europa og i Afrika. Den 8.november 2006 blev FIC ved en SOLIDAR Generalforsamling i Europa-Parlamentet i Bruxelles medlem af SOLIDAR, som har hovedkontor i Bruxelles. SOLIDAR fejrer ligesom FIC også 20 års jubilæum i 2015, nemlig d. 16.marts Hidtil var det AIF, Arbejdernes Internationale Forum, som havde været det danske medlem af SOLIDAR. Da LO besluttede at lukke AIF, kontaktede LO FIC og opfordrede til, at FIC blev medlem af FIC. Medlemskabet af SOLIDAR har inddraget FIC i et stort europæisk og internationalt netværk, som løbende sikrer, at FIC briefes op på, hvad der sker på en række af vores arbejdsområder. FIC deltager i møder for de daglige ledere i medlemsorganisationerne, i Social Affairs Forum, i International Development Committee og i uddannelsesudvalget. Samtidig betyder det et projektsamarbejde med en række andre SOLIDAR organisationer. 24

25 SOLIDAR er et europæisk netværk af godt 60 medlemsorganisationer fra 27 lande i Europa, heraf 22 EU lande, som har aktiviteter i 90 lande i verden. SOLIDAR har følgende typer medlemsorganisationer: udviklingsorganisationer, faglige organisationer, folkeoplysningsorganisationer i tilknytning til arbejderbevægelsen, sociale organisationer, humanitære organisationer. Forløberen til SOLIDAR var i 1948, hvor humanitære hjælpeorganisationer i arbejderbevægelsen i Europa gik sammen. SOLIDAR sikrer samtidig et samspil med en lang række andre europæiske netværk, bl.a. SOCIAL PLATFORM, der fokuserer på den sociale og arbejdsmarkedspolitiske udvikling i Europa; CONCORD, som er udviklingsorganisationerne i Europa; EUCIS LLL, som er netværk for uddannelses- og folkeoplysningsorganisationer i Europa; Volonteurope, som er netværk for frivillige organisationer i Europa m.fl.. Alt dette bidrager til, at udvikle demokratiet i Europa og at sikre civilsamfundsorga-nisationerne øget indflydelse på EU politikken. FIC er også medlem af Globalt Fokus, som omfatter alle de danske Ulandsorganisationer, og hvor fokus både er på EU bistand og udviklingspolitik, som koordineres af CONCORD, hvor Global Fokus er medlem, og så international udviklingsbistand og politik. I Danmark er FIC medlem af CISU, Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen), som er en sammenslutning af godt 260 danske foreninger, der arbejder med ulandsforhold. CISU administrerer Civilsamfundspuljen på vegne af Danida. FIC er også medlem af MUNDU, tidligere O3V (Oplysning om den 3.verden), som har fokus på oplysning om udviklingsforhold. FIC er i øvrigt også medlem af Kooperationen, som både har et dansk og internationalt perspektiv. 25

26 Fra 1995 til 2015 Navnet i 1995 var Havnearbejdernes Internationale Uddannelses Center, HIUC. Det var naturligt, for initiativtagerne var Havnearbejdernes Fagforening i København, samt Landsklubben for Havneog Terminalarbejdere og andre transportfagforeninger i Danmark, alle medlem af SID, Specialarbejderforbundet i Danmark nu 3F. Formålet med HIUC var at styrke det internationale samarbejde med tilsvarende organisationer ude i verden, for at bidrage til at løfte deres uddannelsesmæssige niveau og faglige arbejde. Navnet HIUC blev d. 10.juni 1999 ændret til FIC, Fagligt Internationalt Center for Uddannelse. Navnet blev ændret, fordi mange nye projekter var indenfor helt andre sektorer end havneområdet, og navnet HIUC, derfor skabte forvirring. Men der skulle kun gå yderligere 5 år, hvor det nye navn gav ny forvirring. Tilføjelsen til FIC for uddannelse, blev eksternt opfattet, som at FIC var et uddannelsescenter, fremfor en NGO. Derfor blev det slettet i Initiativet til HIUC voksede naturligt ud at det omfattende internationale arbejde, som SID forestod, og hvor tillidsfolk på arbejdspladserne og de lokale fagforeninger blev aktivt involveret heri. Udgangspunktet var, at Verden er, hvad vi gør den til, og det krævede et stort internationalt engagement fra det lokale til det internationale niveau erne var stærkt præget af ændringerne i Øst- og Centraleuropa efter murens fald i Samfundene, arbejdsmarkedet og de faglige organisationerne i landene var igennem en 26

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk Gør en stor forskel Vær med i FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Ungdom i solidaritet for at forandre Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden Ungdomsnetværk FIC SOLIDAR

Læs mere

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne

Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne Etniske kvinder i job Den bedste vej til ligestilling og integration på arbejdspladserne EU s socialfond skabte mulighederne med Equal programmet The EUROPEAN UNION The European Social Fund Indhold Indledning

Læs mere

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG

Udfordrende og givende for dig og andre GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG TILMELD DIG UNG DOMS NET VÆRKET I DAG GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG BRUG CHANCEN Gør en social forskel i Danmark og internationalt. Tilbud om lokale aktiviteter, weekendkursus, studietur til Bruxelles,

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen

Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen 1 Godkendt 31-08-05 Revideret 04.04.06 Projektstyreplan for projektet: Renovationsbranchen i Øresundsregionen År 2005 Uge 31-32 Fase 1: Projektforberedelse og udarbejdelse af de overordnede rammer for

Læs mere

Det gråhårede Europa

Det gråhårede Europa Det gråhårede Europa Flere ældre færre unge i fremtiden. Hvad betyder det? FIC Støttet af: FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18, 1. sal 2400 København NV Tlf.: 33 25 38 54 Fax: 33 25 56 10 Hæftet

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede

Lige muligheder. Equal Opportunities. Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC. for jobs til handicappede Lige muligheder for jobs til handicappede Equal Opportunities for disabled people to get a job Europæiske handicappedes muligheder for at få et job FIC vvv.fic.dk Indhold Indledning 3 25.000 flere handicappede

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Tid til at skabe Borgernes Øresundsregion 14 år efter åbningen af Øresundsforbindelsen

Tid til at skabe Borgernes Øresundsregion 14 år efter åbningen af Øresundsforbindelsen Tid til at skabe Borgernes Øresundsregion 14 år efter åbningen af Øresundsforbindelsen Rapport for projektet Fornyelse og udvikling af Folkeoplysningsaktiviteter i Øresundsregionen Gennemført af: Støttet

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere