Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra til Mad fra kl Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord, Flemming Rylander, Lone Nielsen, Elfa Brynjolfsdottir. Fraværende:. 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. Laila Jensen bød velkommen og vi lavede en kort præsentationsrunde. Dirigent: Lars Christiansen. 2. Godkendelse af dagsorden. a. Konstituering, godkendelse af forretningsorden, valg af mødeleder, sekretær, udvalg. Valg af mødeleder: Går på skift. Valg af sekretær: Poul Christensen. Bestyrelsen gennemgik udvalgsstrukturen og sammensatte de enkelte udvalg. Der kan ske supplerende valg på næste møde. Bestyrelsen ønskede at der udarbejdes kommissorium for handlingsplan - og budgetudvalget til næste møde. Kommissorier udsendes til bestyrelsen. Bestyrelsens forretningsorden gennemgået. Der var enkelte korrektioner som lovudvalget finpudser, så en revideret forretningsorden kan vedtages på kommende møde. 3. Personalesituationen lige nu. Ansættelsesudvalget har valgt Mette Skjoldam Yigit som ny socialrådgiver i afdelingen fra Lars Christiansen fortalte om arbejdet som faglig medarbejder, med udgangspunkt i de offentlige arbejdsgivere. Kommunerne står nu i den situation, at de skal spare hvilket giver forskellige problemstillinger skal der skæres væk, skal der ske opsigelser, omlægninger, privatiseringer? I Roskilde kommune arbejdes der sammen med tillidsmændene om ny løn. Omtalte ligeledes en række statslige virksomheder og de problemstillinger der er der samt fælleskommunale selskaber og koncessionerede selskaber. Der er nu lavet en netværksgruppe for genbrugspladser. I Lejre er der ligeledes et godt samarbejde med tillidsmændene og der forhandles også ny løn rundt i de forskellige forvaltningsgrene. Der pågår selskabsdannelser i de forskellige kommuner. Af kommende udfordringer er overenskomstfornyelsen i 2011 og de kommunalt ansatte opfordres til at arbejde med krav og forslag til den kommende forløb. Samlet er der på nuværende tidspunkt forhandlet ny løn for en million det seneste år. På næste bestyrelsesmøde vil Bo Henriksen komme og fortælle om sit arbejdsområde. Der var ros til Jens H. Jacobsen og de nye i A-kassen. Mette Skjoldam Yigit starter fysisk arbejdet som socialrådgiver 3 maj.

2 4. Regnskabstal for marts a. Regnskabstal medsendes for marts b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper. a. Ulla Risbjerg gennemgik de udsendte regnskabstal. For første kvartal er der et underskud på 7911 kr. mod et budgetteret underskud på kr. Udgifter og indtægter er periodiseret, og skulle dermed give et retvisende billede af regnskabet i afdelingen. b. Orienteringen taget til efterretning F i Tal Roskildeegnen. a. Statistik og medlemsvandringer, måling pr a. Der er for året en medlemsfremgang på 2 medlemmer. Der var et ønske til at se på årsager til udmeldelser. 6. Administrativ gruppe. a. Referat, A-kassemøde b. Udbetalingsstatistik. a. Bemærkning til planlagt uddannelsesdag som ønskes placeret bedre i forhold til konkurrerende aktivitet. b. Der arbejdes med et system der endnu ikke har barslet med udtræksmulighed. 7. Faglige gruppe. a. Næste møde er 28 april. b. Urafstemning. a. Ingen bemærkninger. b. Det lokale resultat omtalt. Forligsmanden vil offentliggøre det samlede resultat i nær fremtid. 8.Ansøgninger / bevillingssager: a. Ansøgning fra Morgenfruerne. b. Ønske om anvendelse at flere timer til socialrådgiverbistand. a. Der søges om tilskud til bus, så der kan afholdes udflugt. Det ansøgte beløb på 3500 kr. blev bevilget. b. Der er et ønske om at der bruges lidt mere tid til at holde socialrådgiverarbejdet ajour indtil ny medarbejder kan tiltræde. Ønsket kan finansieres af uforbrugte timer. Bevilling givet. 9.Meddelelser / orientering.

3 a.hovedbestyrelsesreferat b.referat fra A-kassens hovedbestyrelse c.referat fra personalemøder, bilag fra mødet den d.orientering fra daglig ledelse. e.referat fra FPU, møde den ( ikke kommet endnu) f.bestyrelse. a, b, c, d, e. taget til efterretning. f. Anne Pedersen omtalte planer om møde i morgen i Roskilde Kommune, hvor Dorthe Petersen er med fra A-kassen. Der er over 80 tilmeldte. Peter Nielsen har været til møde i Svendborg om løndumping. Der er der dannet en lokal arbejdsgiverforening, hvor der efterfølgende er sket voldsomme forringelser af tidligere gældende løn - og arbejdsvilkår. Jens Peter Leitritz omtalte kørselsplanlægning i forhold til ønske om at minimere lønomkostninger og de konsekvenser det fysisk har for chaufførerne. Har et ønske om at det bliver in at lave en god arbejdsplads, det f.eks. er sket med kampagner for sundere levevis, rygestop o.l. 10. Nyt fra LO, ESSJ, LBR m.m. LO Roskildeegnen har haft møde den 7 april. Annette Nelausen deltog. Laila Jensen omtalte strukturen i LO og hvorledes sektionsbestyrelsen arbejder. Omtalte desuden at der nu er besluttet pensionsordning for sektionsformanden. De rejste bemærkninger om dagsorden og bilag var taget til efterretning. Sektionsmøde: Det er den 5 maj. Laila Jensen styrer de delegerede der blev valgt på generalforsamlingen og udsender materialer til dem. Hvis der er ledige pladser drøftes det på kommende bestyrelsesmøde. Der blev reklameret for 1 maj arrangementet. 11. Udsendte cirkulærer. Fra til Der kan altid rettes henvendelse til afdelingen hvis der ønskes cirkulærer udskrevet. 12. Nyt fra udvalg. Laila Jensen spurgte om der var ønske om at få referater fra udvalg. Bestyrelsen sagde ja. 13. TiB/ 3F. Vedlagt kopi af referat fra første møde de Dagsorden til kommende møde runddelt. Poul Christensen omtalte de mødeaktiviteter og indholdet af disse i forhold til drøftelser om en kommende ny afdeling. Mødereferat og kommende forslag til dagsorden gennemgået. Bestyrelsen besluttede at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 27 april kl således at der bliver et solidt grundlag for det kommende arbejde. 14. Evaluering af generalforsamlingen.

4 Det gik godt, selv væskeindtaget var tempereret. 15. Udvalgssammensætning i 3F Roskildeegnen. a. Skal udvalgsstrukturen ændres eller revideres?. b. Valg til de enkelte udvalg. Blev behandlet under punkt Kongres Nyheder fra regions - eller landsplan. Mødet den 28 april er besluttet flyttet til anden dato der endnu ikke er udmeldt. Der kommer et møde i regionen for de delegerede inden den 10 juni, hvor hovedbestyrelsen skal behandle de indkomne forslag. Bestyrelsen vil kunne behandle forslag til kongressen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde. 17. Generalforsamling i Fællesbyg A/S. Det er tirsdag den 18 maj kl , hvilket er samme dag som planlagt bestyrelsesmøde i afdelingen. Skal vi flytte bestyrelsesmødet? Hvem deltager på denne generalforsamling?. Vi har 8 delegerede. Bestyrelsen besluttede at flyttede bestyrelsesmødet til 11 maj kl Annette, Anne P, Poul Erik, Svend, Poul, John G., Anders M. og Laila. Deltager på Fællesbygs generalforsamling. 18. Eventuelt. Husk bestyrelseskursus, med start af 3 moduler den Snart overtegnet. Tilmelding via Laila Jensen. Taget til efterretning. Der har været møde med Jens Boe Rasmussen i Jobcenter Lejre og der er en positiv dialog. 19. Evaluering. 20. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle. 21. Referat. Underskriftsblad. Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Jens Peter Leitritz, Palle Carstensen og Peter Jensen Biltriss,

5 Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Bjarne S. Pedersen, Anders Berg-Munch, Christian Carlsen, Elfa Brynjolfsdottir, Grethe Andersen, Svend Larsen.. Medarbejderrepræsentant : Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen Referent : Poul Christensen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalget Pædagoguddannelsen UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30 21:00

Referat Uddannelsesudvalget Pædagoguddannelsen UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30 21:00 Dagsorden Afdeling/enhed Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser Oprettelsesdato 3. februar 2015 Udarbejdet af HACH Journalnummer Dokumentnavn Refereat Uddannelsesudvalgsmødet Pædagoguddanneslen 3.

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014.

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Forord Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Med dette nyhedsbrev byder vi alle gronet medlemmer velkommen indenfor i den kolde og mørke vintertid. Hos gronet har vi brugt efteråret

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere