HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE HINDSGAVL FESTIVAL 3. TIL 14. JULI 2011 Udarbejdet 29. marts 2011 af Bernard Villaume, leder af Hindsgavl Festival H I N D S G A V L F E S T I V A L v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th; 2300 København S Tlf Site:

2 INDHOLD K ORT OG GO DT 2 BA GG RUND OG IDÉ GRUNDLAG 3 B UDGET. 4 K U NST ER ISK L I NI E. 5 ANDRE AKTIVI TET ER.. 6 PU B L IKUM OG MA RKED S FØ RING. 6 UDVIK LI N G MED RE SP EKT FO R TRAD IT IO N ER 7 ORGANI SA TION.. 8 YD ER LI GER E INFOR MAT IO N. 9 KORT OG GODT B I L A G 1 : P R O G R A M B I L A G 2 : B U D G E T F O R B I L A G 3 : U D S N I T A F O M T A L E R O G T I L B A G E M E L D I N G E R F R A B I L A G 4 : H I N D S G A V L K A M M E R M U S I K F O R E N I N G B I L A G 5 : C V F O R B E R N A R D V I L L A U M E, A N S V A R L I G L E D E R Dato for afvikling Søndag den 3. juli 2011 til torsdag den 14. juli 2011 Dette svarer til 12 dage i træk, inkl. 2 dages pause i midten Sted Aktiviteter Hindsgavl Slot ved Middelfart 3 forskellige koncertserier - Hovednavne: 10 kammermusikkoncerter på internationalt niveau 1 pr. dag. - Unge talenter: 3-4 eftermiddagskoncerter med unge talenter - Alternativ scene 3-4 arrangementer med grænsesøgende musikgenrer. Andre aktiviteter - Daglige musikintroduktioner/paneldiskussioner - Åbne prøver - Omvisninger - Morgenløb og -badning, fodboldkamp i parken. Mediepartner Budget Danmarks Radio P2 transmitterer fra 3 af dagene med direkte udsendelser. Kr ,- Ansvarlig Hindsgavl Kammermusikforening, CVR-nr v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th, 2300 København S Bank: Middelfart Sparekasse H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 2

3 BAGGRUND OG IDÉGRUNDLAG 1 0 D A G E M E D Æ G T E F E S T I V A L F Ø L E L S E 4 4 S Æ S O N E R I N T E R N A T I O N A L T N I V E A U B L A N D I N G A F G A M M E L T O G N Y T Et koncentreret forløb over 10 dage Hindsgavl Festival adskiller sig fra de fleste klassiske musikarrangementer ved at være en ægte festival; et koncentreret, sammenhængende forløb over 10 dage, hvor musikken er i centrum; et sted, hvor publikum og musikere mødes på kryds og tværs og hvor en helt speciel atmosfære opstår, godt hjulpet på vej af Danmarks smukkeste omgivelser og de intime rammer på Hindsgavl Slot. 44 sæsoner siden 1951 Festivalen bygger på stolte traditioner og løfter arven efter de legendariske Kammermusikuger, der blev afholdt på slottet fra , bl.a. under ledelse af Julius Koppel. Mindre kendt er perioden , hvor slottet blev besøgt om sommeren af unge klassiske musikere, der mødtes i et uformelt sammenspil. I 2007 blev arrangementet revitaliseret med højere ambitioner og nye visioner. Nye visioner Vi ønsker, at give en virkeligt enestående helhedsoplevelse for både publikum og musikere. Med dette fundament ønsker vi at - skabe Nordeuropas mest attraktive og intime sommermødested for klassiske topmusikere, yngre talenter, nulevende komponister og kunstnere. - tiltrække et nyt og nysgerrigt publikum til den klassiske kammermusik, og samtidigt at give det traditionelle publikum uventede oplevelser med de nyeste trends indenfor musik. Rammerne på festivalen gør, at musikken bringes helt tæt til publikum. Derfor er stedet ideelt til at blande genrer og dyrke den dynamik, der opstår derved. Kontakter på tværs af generationer og genrer: Elsebeth Eriksen lover komponisten Christian Winther Christensen, at overvære flere af hans koncerter i København (Hindsgavl Festival 2010). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 3

4 BUDGET (SE BILAG 2) K R P R. K O N C E R T K U N S T N E R H O N O R A R U D G Ø R 8 2 % F E S T I V A L E N S B U D G E T H A R N U N Å E T E T B A L A N C E R E T N I V E A U FORDELING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER Budgettet i 2011 er på kr , svarende til kr. pr. koncert. Fordelingen ses herunder, og de detaljerede beløb kan ses i bilag 2. STATUS PR. 29. MARTS 2011: MIDDEL RI SIKO FOR MINDRE UNDERSKUD Fondstildelinger er det vigtigste økonomiske succeskriterium. Pr. 29/ er der tildelt kr. fra 9 fonde og sponsorer, dvs. der mangler (fonds-)midler for kr. Der er 6 ansøgninger undervejs og risikoen for et mindre underskud på kr. eller mindre vurderes til at være middel. FESTIV ALENS BUDGET HAR NU NÅET ET B ALANCERET NIVEAU Hver sæson fra 2007 er det kunstneriske niveau blevet hævet gradvist, så det hele tiden har matchet omverdenens interesse og økonomiske støtte, hvilket afspejler sig i budgettet (se figuren på næste side). Det er hensigten, fremover at operere indenfor dette budget på under kr. for festivalen med det nuværende aktivitetsniveau. Udviklingen i samlet pris for festivalen fra 2007 til 2011 ses at flade ud under kr. Tallene for er realiserede, 2011 er budget. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 4

5 KUNSTNERISK LINIE Et foreløbigt program ses i bilag 1 programmet offentliggøres ultimo februar Der er 3 koncertserier og tankerne bag den kunstneriske linje i disse serier vil blive præsenteret nedenfor. 1) 10 klassiske kammermusikkoncerter med internationale topnavne Kl. 20:00 hver dag. Vi søger at tiltrække de bedste skandinaviske og internationale musikere, der stadig har et udviklingspotentiale typisk kunstnere i års alderen. Idéen er, gennem personlig kontakt at opbygge et netværk til internationale kammermusikere, der med jævne mellemrum ønsker at komme tilbage til festivalen og spille i forskellige konstellationer med andre dygtige musikere. Vi allerede stor succes med dette, bl.a. fordi - vi tilbyder ophold til musikernes familie - vi har indgående kendskab til hver enkelt kunstners musikalske præferencer og behov. F.eks. undersøger vi, hvem de gerne vil spille sammen med, tilbyder øvelejre før andre koncerter så de kan afprøve program på Hindsgavl, m.v. Men frem for alt, gør vi alt for at gøre selve opholdet for musikerne til en inspirerende, afslappende og sjov oplevelse. 2) Alternative indslag - fra grænselaget mellem ny klassisk og rytmisk musik, kunstinstallationer. Kl. 22:30 (nogen dage) Vi har fået fantastisk positiv respons fra publikum ved at blande den klassiske musik med alternative kunstretninger (video, dans, maleri) og andre musikgenrer. Dette arbejder vi videre med i Udover at skabe en spændende kontrast til de klassiske koncerter, skaber det en fantastisk dynamik på festivalen og gør den mere salgbar til et andet og yngre publikum, der dermed også bliver eksponeret for den gamle klassiske musik. I år har vi fokus på Berlin, hvor der i 3 koncerter bliver præsenteret kunstnere fra den rytmiske scene, der alle har et ben i den klassiske musikopdragelse. Der vil som de foregående år blive inviteret nulevende komponister til festivalen. For 2011 er dette ikke fastlagt. 3) Unge klassiske talenter Kl. 15:30 (nogle dage) Holdet på festivalen holder sig løbende ajour med nye talenter, primært fra danske musikkonservatorier, men også med enkelte udenlandske indslag. Oftest hører vi selv konservatoriekoncerterne, men vi tager også konservatorielærerne med på råd. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 5

6 ANDRE AKTIVITETER GASTRONOMI FOREDRAG PANELDISKUSSION ÅBNE PRØVER HISTORISKE OMVISNINGER Festivalen skal være en helhedsoplevelse. Udover at nyde gastronomien, slottet, parken ned til Lillebælt og idylliske Middelfart by, har festivalpublikum adgang til følgende aktiviteter: - Foredrag og paneldiskussioner med musikere og komponister medieret af forfatter og musikjournalist Valdemar Lønsted og musikproducent Jesper Lützhøft. Disse vil også fungere som konferenciers ved koncerterne. - Åbne prøver. Næsten dagligt vil det være muligt, at høre musikerne prøve helt uformelt. - Et kvarter med gårsdagens kunstner - Efter morgenmaden har publikum mulighed for at snakke med en musiker om gårsdagens koncert. - Historiske rundvisninger på slot og i park. PUBLIKUM OG MARKEDSFØRING AKTIV REKRUTTERING AF NYT (YNGRE) PUB LIKUM Publikum kommer fra hele Danmark. Der er plads til ca. 70 pr. koncert, dvs. i alt knapt pladser til de 17 koncerter. Mindre end 10% af publikum kommer fra lokalområdet og vi oplever en større søgning fra udlandet, selvom der ikke gøres noget aktivt på denne front. Hele markedsføringsindsatsen rettes mod et nyt (og yngre) publikum Vi er meget glade for det modne og trofaste connaisseur-publikum, der selv finder frem til festivalen. Derfor rettes al markedsføring mod et nyt publikum, gerne et lidt yngre. Vi vil fortsætte senere års indsats med uddeling af flyers ved udvalgte kultur- og musikarrangementer for unge, annoncering og direct mail til studerende, Facebook, m.m. Desuden vil vi gøre følgende: - Finde sponsor(er), der vil gøre U35-billetter endnu billigere. I 2010 blev tilbudt 40% rabat. - Sætte større fokus på festivalens alternative koncertserie. - Involvere de inviterede alternative kunstnere så vi får fat i deres publikum. - Sende tilbud om barnebarns eller børne -rabat ud til vores modne stampublikum. - Pakketilbud i forbindelse med rytmiske festivaler overvejes, f.eks. et chill-after Roskilde. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 6

7 UDVIKLING MED RESPEKT FOR TRADITIONER NYE SIDETEMAER STØRRE KONCERTSTED MERE CROSS-OVER UDBYGNING AF SAMARB EJDER Det er væsentligt for Hindsgavl Festival, at være med til at bidrage med noget nyt til musiklivet i Danmark. Det kræver udvikling ikke for enhver pris, men med respekt for den klassiske musiktradition. NYE SIDETEMAER OG MERE CROSS-OVER Kernen i festivalen vil til stadighed være kammermusik. Men vi ønsker at nedbryde genre-siloer ved - på en forhåbentlig intelligent måde - at flette andre kunstgenrer ind i festivalforløbet. Herudover, er der konkrete tanker om at udvikle sideløbende forløb fra 2012 indenfor 2 områder: - Kultur i erhvervslivet en seminarrække for erhvervsfolk. - Master Class en eksisterende kendt Master Class ønsker at henlægge forløbet til Hindsgavl Festival i 2012 eller STØRRE KONCERTSTED FRA 2012 Den 14. august 2011 indvies en konferencesal i en nyrenoveret lade på Hindsgavl Slot med plads til 300 publikummer. Vi håber på en god akustik for koncerter, så nogle af koncerterne på festivalen vil kunne henlægges hertil til glæde for et endnu større publikum. UDB YGNING AF SAMARB EJ DER Hindsgavl Festival tilbyder sine internationale kunstnere et refugium, hvor de kan mødes nogle dage med kolleger og indøve programmer og spille uformelle koncerter. Med dette som udgangspunkt har vi indledt et uformelt samarbejde med følgende festivaler: - Spannungen i Heimbach. Pianisten Lars Vogt s festival. - Trondheim Kammermusikkfestival og Trondheim International Chamber music Competition (TiCC). - International Chamber Music Festival Stavanger, hvor Martin Fröst er kunstnerisk leder. Disse samarbejder søges udbygget i kommende år mhp. fortsat at kunne tiltrække attraktive kunstnere og et internationalt publikum. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 7

8 ORGANISATION Arrangørerne har erfaring og trækker på et mangfoldigt netværk Hindsgavl Kammermusikforening (se bilag 4) er initiativtager og arrangører. Formanden for foreningen er Bernard Villaume, der har arrangeret festivalen siden 2000 og som amatørpianist ydermere har optrådt på festivalen i 11 sæsoner indtil Bernard født i 1968, er civilingeniør og brygmester med en erhvervsbaggrund som projektleder i en lang række internationale projekter for den internationale bryggeriindustri og senest for Europakommissionen (se bilag 5). Bernard arbejder som kvalitetschef hos Mærsk Line i København Ulrik Damgaard Andersen er siden 2008 tilknyttet som musikalsk rådgiver og konsulent for festivalen og bidrager med sin enorme viden om musikken og om danske og internationale kunstnere til at sammensætte et spændende program. I udviklingen af Hindsgavl Festival modtager Hindsgavl Kammermusikforening betydelig støtte fra et stort netværk, både indenfor musikken og fra ledelseskonsulentverdenen. Her kan fremhæves: - Per Erik Veng, Ambassaderåd i Berlin, Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe - Katharine Rønnefeld, Copenhagen Artists A/S - Bent Grønholdt, Danmarks Radio - Valdemar Lønsted, forfatter og musikjournalist - Jesper Lützhøft, musikproducent - Maiken Ingvordsen, jazzmusiker, webudvikler og idéudvikler - Henrik Sonnenberg, konsultentfirmaet Implement YDERLIGERE INFORMATION Der henvises til festivalens website, for yderligere informationer. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til Festivalleder Bernard Villaume Telefon: Å Årets plakatkunstner i 2011 er Sara Juul Busch, studerende ved Danmarks Designskole. (Plakaten vist t.v. er ikke opdateret med dato og kunstnere for 2011). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 8

9 BILAG 1: PROGRAM Programmet opdateres løbende på Søndag, 3. juli :15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Roland Pöntinen, klaver (S) 22:30 Little Red Suitcase (D) Mandag, 4. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park, 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Torleif Thedéen (S), cello og R.Pöntinen, klaver (S) Tirsdag, 5. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Arte Dei Suanatori (Pl), tidlig musikensemble med B. Roed, blokfløjte (DK) Onsdag, 6. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion, Jesper Lützhøft 20:00 Henschel Quartett (D). Guest star: Jesper Lützhøft, guitar. Torsdag, 7. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) 22:30 Johanna Borchert, klaver og Helge Leiberg, maler (D) Søndag, 10. juli :15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Werner Güra, tenor (D) + Christoph Berner, klaver (A) 22:30 Almut Kühne, sopran (D), Els Vandeweyer, vibes (Bel), Helen Gillet, cello (USA), Helge Leiberg, maler (D) Mandag, 11. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) + Henschel Quartett (D) Tirsdag, 12. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Yevgenij Sudbin, klaver (Rus) Onsdag, 13. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Alexander Chaushian, cello (Arm) og Yevgeny Sudbin, klaver (Rus) Torsdag, 14. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Quatuor Modigliani, strygekvartet (F) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 9

10 BILAG 2: BUDGET FOR HINDSGAVL FESTIVAL 2011 INDTÆGTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Nettobilletindtægt (1) Transmissionshonorar, DR P (2) Private sponsorer (2a) Fonde (3) Renter af indestående I alt UDGIFTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Honorarer, kunstnere Honorar, festivalledelse Gaver, blomster, etc. til musikere og hjælpere Koda-afgift Markedsføring Kontor, administration, repræsentation (4) Udgifter til flygel, flytning/stemning Renter og gebyrer Revision 0 0 I alt RESULTAT, DKK (inkl. moms) budget Resultat Underskudsgaranti, Middelfart Kommune 0 0 Overført overskud fra 2010 na Endeligt resultat H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 10

11 Noter (1) Hindsgavl Slot A/S stiller lokaler, værelser, forplejning m.m. til rådighed for festivalen. Derfor opererer festivalen med en Nettobilletindtægt, hvor Hindsgavl Slot modregner sine direkte udgifter til musikerophold, lokaler m.v. i entreindtægten plus Slottets skønnede overskud fra ekstraomsætningen under festivalen. (2) Danmarks Radio ventes at transmittere fra 3 koncerter. (2a) Hindsgavl Slot og Fiberline Composites sponserer. (3) Pr. dd er status for fondsansøgninger som følger: Statens Kunstråds Musikudvalg: kr. er tildelt Oak Fonden: kr. er tildelt Oticon Fonden: kr. er tildelt Den Faberske Fond: Afslag Beckett-Fonden: søgt 31/ Toyota-Fonden: ansøgt februar 2011 Augustinusfonden: kr. er tildelt Solistforeningen: kr er tildelt Frimodt-Heineke Fonden: søgt 31/ Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond: ansøgt februar 2011 Det Obelske Familiefond: kr. er tildelt Knud Højgaards Fond: kr. er tildelt (4) Der anvendes en studentermedhjælp, i alt 150 timer á 120 kr., i alt ca. kr kr. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 11

12 BILAG 3: UDSNIT AF OMTALER OG TILBAGEMELDINGER FRA MEDIER Danmarks Radio, P2, Reportage fra 2 dage ved festivalen i 2010 Interviews og 3 koncerter kan høres på Danmarks Radio s hjemmeside: Jan Bonde, Fyens Stiftstidende 14/7-2010: Festival er kommet for at blive Internationalt anerkendte kunstnere valfarter til Hindsgavl Festival for at spille kammermusik Middelfart: Med absolut sprøde toner i absolut smukke omgivelser kan man hurtigt føle sig hensat til en verden af idyl og fordybelse, når man besøger Hindsgavl Festival disse dage. Mikael Krarup, Fyens Stifstidende 17/ Koncerterne på Hindsgavl Festivalens sidstedag blev repræsentative for hele konceptet: Unge musikere, erfarne, ja, men også på vej, samt et smalt repertoire og et helt igennem bredt klassisk af slagsen. Et fint punktum på en flot tilrettelagt festival. Ros til den, også for forbilledlige programnoter, mundtlige kommentarer og medfølgende sangtekster, hvilket gerne må brede sig til andre koncert-arrangører. Fyns Stifttidende, 18. juli 2009 Det er tredje år i træk, at Hindsgavl Slot danner rammen om den genopstandne klassiske festival. Hatten af for arrangørerne, der på så kort tid har formået at skabe sig et navn, der tiltrækker musikere af den højeste internationale standard, som Fröst og Vogt repræsenterer. Hindsgavl Festival har til fulde fortjent sin placering blandt Danmarks tre mest betydningsfulde festivaler for klassisk musik". Lene Kryger Interview med klarinettisten Martin Fröst i DR P2, july 2009 Det känner man direkt den her viljen, entusiame, sammenhold, intimitet,.. alting gør at det føles vældig fint, atmosfæren. Det er næsten det allervigtigste ved en sådan festival. Den stemning er ikke så let at få, man skal have den rigtig fornemmelse for det her, som jeg tror Bernard og alle de andre har. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 12

13 PROFESSI ONELLE FRA KULTUR- OG MUSI KLIV ET Jesper Lützhøft, musikproducent, guitarist m.m., 16/7-2010: 1000 mange tak for denne gang 5 af årets dejligste dage! Jeg synes stemningen var helt i top, og det kunstneriske niveau fik vi jo lige bekræftet overfor hinanden at vi oplevede som verdensklasse! Bent Grønholdt, Redaktør, DR Musik/Klassisk live Det var en oplevelse at opleve stedet, musikken og ånden omkring festivalen Per Erik Veng, Director of Concerthall and Concert Operations at The Royal Danish Academy of Music; Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe Som jeg sagde nogle gange har du fat i et virkelig flot koncept med stort potentiale og jeg/vi vil meget gerne sparre og hjælpe fremover, hvis du har lyst. Valdemar Lønsted: Det har været en fantastisk uge på Hindgavl, takket være din storslåede planlægning og afvikling af festivalen. Helge Baun Sørensen, DR P Mange tak for et herligt ophold på det smukke slot og din store gæstfrihed. Det var en fornøjelse at gå rundt i stuerne og se og høre og snakke, spise fremragende mad, møde en række dejlige danske kunstnere, som jeg mest kender fra de cd'er jeg spiller i P2. MUSI KERE Matthias Beyer-Karlshøj, cellist i Henschel Quartett Det har igen været en rigtig stor fornøjelse og et åndehul at være med på festivalen, sammen med dem man holder af. Din herlige afslappede måde at styre tingene og servere en kold øl på det rigtige tidspunkt - tak! Lars Vogt, pianist og Rachel Roberts, bratschist Thanks for the amazing time we had at your beautiful festival. It's really a special place with some very special people there too! Lars and I would really love to come next year and I'm sure we'll be able to make it work somehow. Jens Elvekær, klaver Det er virkelig en oase paa Hindsgavl. Stefan Baur, Zoom Endnu en gang tak for en helt forrrygende og særdeles velplanlagt festival. Vi er alle i Zoom virkelig imponerede over hvor vel den er organiseret på alle mulige måder kunstnerisk såvel som praktisk! Det er en kæmpe fornøjelse at få lov at spille og være der! Bjarte Eike, Baroque Fever det var en stor fornøyelse at være gjest på din fantastisk flotte festival! Vi hadde det riktig sjovt og herligt! Line Møller, fløjtenist Tusind tak for sidst, det var dejligt endnu engang at besøge det smukke Hindsgavl. Det er altid en fornøjelse at spille et sted, hvor der er så meget styr på det hele. Vi nød det alle tre! H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 13

14 GÆSTER (uddrag fra utallige takk s fra 2010) Britta og Klaus Singer, Roskilde hjemkommen fra nogle herlige dage på Hindsgavl, vil vi gerne udtrykke vor allerstørste begejstring og beundring for den kæmpe indsats du gør - og har gjort - for at få denne festival op at stå! Alt er perfekt: programmet, rammerne, naturen og kunstnerne! Det var samtidig nogle spændende udfordringer, du stillede op for os ved siden af den mere klassiske musik! Dette ophold var - som man siger - vanedannende, og vi vil bestemt gerne komme igen til næste år. Henning og Mary Pottala, Holbæk..forsinket tak for en fremragende tid på Hindsgavl. Både Henning og jeg nød hver eneste øjeblik! Du har lavet en stor indsats, og vi virkeligt har set stor pris på det. Sus Beckedorf, Sønderborg Musikforening tusind tak for en fantastisk dejlig festival på Hindsgavl - jeg nød de tre dage, jeg var der, i fulde drag og har bestemt lyst til at komme igen! Stor respekt for din flotte organisation! Uta Heidemann es war so schön in Hindsgavl! Die phantastische Musik, die traumhafte Umgebung, das leckere Essen, die perfekte Organisation... alles super! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr! David Walker, Berlin: just wanted to say thanks again for an overwhelming experience at your festival; I've been telling everyone that Hindsgavl is basically paradise. Margareta Törngren, Lidingö, Sverige Tack för ett par fantastiska dagar på Hindsgavl Slot. Hela idén med kammarmusikfestival i denna sagolika miljö är enastående och våra upplevelser av två dagar är oförglömliga. - / - / - / - / - H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 14

15 BILAG 4: HINDSGAVL KAMMERMUSIKFORENING Stiftende Generalforsamling, 7. januar 2007 Foreningen blev stiftet i København af en mindre gruppe klassisk musikinteresserede og musikere. Hjemsted c/o Bernard Villaume, Egilsgade 9, 2.th, 2300 København S Formål At arrangere Hindsgavl Festival på Hindsgavl Slot. Aktiviteter Hovedaktiviteten er den årlige 2 ugers Hindsgavl Festival i juli måned. Andre koncertaktiviteter i Middelfart området kan komme på tale i forbindelse med festivalen. Organisation Formand: Bernard Villaume, Sognefjordsgade 1, 4. th, 2300 København S Næstformand: Ulrik Damgaard Andersen, Ole Jørgensen Gade 3, 2. th, 2200 København N Revisor: Henrik Sonnenberg, Egegade 2, st. tv., 2200 København N Økonomi Til Hindsgavl Festival og eventuelle sideaktiviteter søges om midler fra Fonde, private sponsorer, og offentlige ordninger. Foreningen er frivillig og non-profit. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 15

16 BILAG 5: CV FOR BERNARD VILLAUME, ANSVARLIG LEDER Date of Birth 6 March 1968 EMPLOYMENT HISTORY Bernard Villaume M. Sc. Chemistry, Master Brewer A.P. Moller Maersk Group, Maersk Line Quality Manager Sabbatical - with the aim to professionalise an annual chamber music festival Integra Consult A/S, Vedbæk (Denmark) / Brussels (Belgium) Senior Consultant, assisting the European Commission in an assignment on Air Traffic Management in the Balkan States BierBox, Copenhagen Independent, conducting strategy development, project management, and performing public speeches on beer brewing, a.o GlobalBrewer Ltd, Copenhagen Technical Manager in start-up company Alfred Jørgensen Laboratorium (AJL) Ltd., Copenhagen Brewing Consultant for major brewery clients world wide Alfred Jørgensen Laboratorium Ltd., Copenhagen Chemical Engineer Sintesis Quimica SAIC, Buenos Aires Apprentice via an international student exchange programme (IAESTE). EDUCATION Courses for Diploma in Leadership (Copenhagen University College of Engineering) (60% completed) Master Brewer (The Scandinavian School of Brewing, Copenhagen) International post-graduate study Master of Science, Chemistry (Techn. University of Denmark, Copenhagen) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 16

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk

INDHOLD. www.basunen.dk. basunen marts 2005. Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk basunen marts 2005 1 2 basunen marts 2005 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk 16 18 15 www.basunen.dk INDHOLD Melodien der blev væk Musikere støtter Asien Første

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indhold. Jublende publikum på Teaterfestival 2009. Foto: Knud Volsing.

Indhold. Jublende publikum på Teaterfestival 2009. Foto: Knud Volsing. Indhold Jublende publikum på Teaterfestival 2009. Foto: Knud Volsing. Indbydelse til Årsmøde 2010 3 Teaterfestivalen. Oplevelser på kryds og tværs i verdens største rum - af Morten Hovman 4 Det gode selskab

Læs mere

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

danmark er klar til Nr 3 / 2009 portræt / the blue van De kommercielle radioer Rimelige vederlag for deres vigtigste indhold

danmark er klar til Nr 3 / 2009 portræt / the blue van De kommercielle radioer Rimelige vederlag for deres vigtigste indhold Nr 3 / 2009 portræt / the blue van danmark er klar til Tema Sangskriverklubberne i Danmark: netværk, scene og uddannelse i kreativ forening De kommercielle radioer Rimelige vederlag for deres vigtigste

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Virksomhedsprofil samling

Virksomhedsprofil samling Virksomhedsprofil samling Ventus Download free books at Indhold Fra studie til job 3 Afklaringsfasen 6 Jobsøgning via netværk 10 A.T. Kearney 14 Aller 16 Ambu A/S 17 AP Revision 18 Arla 19 ATP 20 Beierholm

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Svendborg Teaterforening

Svendborg Teaterforening PROGRAM 2010 2010 11 Svendborg Teaterforening Program for sæson EFTERÅR 2010 FORÅR 2011 Liv x 3 End of the Rainbow med bl.a. David Owe og Charlotte Munck med bl.a. Jette Torp og Joachim Knop Boblerne i

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger

Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 7 - Ansøgninger Ansøgningsskema

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

Indhold. Klubinfo Artikler Guide

Indhold. Klubinfo Artikler Guide F Magasinet udgives af FrederiksborgCentret Milnersvej 39, 3400 Hillerød Tlf.: 4820 9120 Fax: 4825 4419 info@frederiksborgcentret.dk www.frederiksborgcentret.dk Redaktion Carsten Larsen (ansv. red.) cal@frederiksborgcentret.dk

Læs mere

REBILDFEST 4. juli 2015

REBILDFEST 4. juli 2015 REBILDNEWS DANSK NR. 165 Sommer 2015 - AMERIKANSK VENSKABSFORENING Vi har brug for din hjælp Støt Rebildfesten 2015 ved at sponsorere et amerikansk statsflag. Side: 2. REBILDFEST 4. juli 2015 Ung chapterpræsident

Læs mere

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol.

SPONS! -i et lokalt perspektiv. Fra polo til håndbold. Talentudvikling 1 CSR. AJAX historie. Rundt om AJAX. Ajax København sponsormagasin Vol. SPONS! Ajax København sponsormagasin Vol. 1 2011 CSR -i et lokalt perspektiv AJAX historie Fra polo til håndbold Rundt om AJAX Talentudvikling 1 12-15 18-19 Chefredaktør, skribent og annonceansvarlig Pernille

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk BASUNEN 4-2004 1 2 BASUNEN 4-2004 Forside Michelle Birkballe Foto: Martin Dam Kristensen UDGIVER Dansk Musiker Forbund, Aarhus afdeling Grønnegade 93, 2, 8000 Aarhus C TLF: Aarhus afd / AK : 86 18 45 99

Læs mere