HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE HINDSGAVL FESTIVAL 3. TIL 14. JULI 2011 Udarbejdet 29. marts 2011 af Bernard Villaume, leder af Hindsgavl Festival H I N D S G A V L F E S T I V A L v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th; 2300 København S Tlf Site:

2 INDHOLD K ORT OG GO DT 2 BA GG RUND OG IDÉ GRUNDLAG 3 B UDGET. 4 K U NST ER ISK L I NI E. 5 ANDRE AKTIVI TET ER.. 6 PU B L IKUM OG MA RKED S FØ RING. 6 UDVIK LI N G MED RE SP EKT FO R TRAD IT IO N ER 7 ORGANI SA TION.. 8 YD ER LI GER E INFOR MAT IO N. 9 KORT OG GODT B I L A G 1 : P R O G R A M B I L A G 2 : B U D G E T F O R B I L A G 3 : U D S N I T A F O M T A L E R O G T I L B A G E M E L D I N G E R F R A B I L A G 4 : H I N D S G A V L K A M M E R M U S I K F O R E N I N G B I L A G 5 : C V F O R B E R N A R D V I L L A U M E, A N S V A R L I G L E D E R Dato for afvikling Søndag den 3. juli 2011 til torsdag den 14. juli 2011 Dette svarer til 12 dage i træk, inkl. 2 dages pause i midten Sted Aktiviteter Hindsgavl Slot ved Middelfart 3 forskellige koncertserier - Hovednavne: 10 kammermusikkoncerter på internationalt niveau 1 pr. dag. - Unge talenter: 3-4 eftermiddagskoncerter med unge talenter - Alternativ scene 3-4 arrangementer med grænsesøgende musikgenrer. Andre aktiviteter - Daglige musikintroduktioner/paneldiskussioner - Åbne prøver - Omvisninger - Morgenløb og -badning, fodboldkamp i parken. Mediepartner Budget Danmarks Radio P2 transmitterer fra 3 af dagene med direkte udsendelser. Kr ,- Ansvarlig Hindsgavl Kammermusikforening, CVR-nr v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th, 2300 København S Bank: Middelfart Sparekasse H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 2

3 BAGGRUND OG IDÉGRUNDLAG 1 0 D A G E M E D Æ G T E F E S T I V A L F Ø L E L S E 4 4 S Æ S O N E R I N T E R N A T I O N A L T N I V E A U B L A N D I N G A F G A M M E L T O G N Y T Et koncentreret forløb over 10 dage Hindsgavl Festival adskiller sig fra de fleste klassiske musikarrangementer ved at være en ægte festival; et koncentreret, sammenhængende forløb over 10 dage, hvor musikken er i centrum; et sted, hvor publikum og musikere mødes på kryds og tværs og hvor en helt speciel atmosfære opstår, godt hjulpet på vej af Danmarks smukkeste omgivelser og de intime rammer på Hindsgavl Slot. 44 sæsoner siden 1951 Festivalen bygger på stolte traditioner og løfter arven efter de legendariske Kammermusikuger, der blev afholdt på slottet fra , bl.a. under ledelse af Julius Koppel. Mindre kendt er perioden , hvor slottet blev besøgt om sommeren af unge klassiske musikere, der mødtes i et uformelt sammenspil. I 2007 blev arrangementet revitaliseret med højere ambitioner og nye visioner. Nye visioner Vi ønsker, at give en virkeligt enestående helhedsoplevelse for både publikum og musikere. Med dette fundament ønsker vi at - skabe Nordeuropas mest attraktive og intime sommermødested for klassiske topmusikere, yngre talenter, nulevende komponister og kunstnere. - tiltrække et nyt og nysgerrigt publikum til den klassiske kammermusik, og samtidigt at give det traditionelle publikum uventede oplevelser med de nyeste trends indenfor musik. Rammerne på festivalen gør, at musikken bringes helt tæt til publikum. Derfor er stedet ideelt til at blande genrer og dyrke den dynamik, der opstår derved. Kontakter på tværs af generationer og genrer: Elsebeth Eriksen lover komponisten Christian Winther Christensen, at overvære flere af hans koncerter i København (Hindsgavl Festival 2010). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 3

4 BUDGET (SE BILAG 2) K R P R. K O N C E R T K U N S T N E R H O N O R A R U D G Ø R 8 2 % F E S T I V A L E N S B U D G E T H A R N U N Å E T E T B A L A N C E R E T N I V E A U FORDELING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER Budgettet i 2011 er på kr , svarende til kr. pr. koncert. Fordelingen ses herunder, og de detaljerede beløb kan ses i bilag 2. STATUS PR. 29. MARTS 2011: MIDDEL RI SIKO FOR MINDRE UNDERSKUD Fondstildelinger er det vigtigste økonomiske succeskriterium. Pr. 29/ er der tildelt kr. fra 9 fonde og sponsorer, dvs. der mangler (fonds-)midler for kr. Der er 6 ansøgninger undervejs og risikoen for et mindre underskud på kr. eller mindre vurderes til at være middel. FESTIV ALENS BUDGET HAR NU NÅET ET B ALANCERET NIVEAU Hver sæson fra 2007 er det kunstneriske niveau blevet hævet gradvist, så det hele tiden har matchet omverdenens interesse og økonomiske støtte, hvilket afspejler sig i budgettet (se figuren på næste side). Det er hensigten, fremover at operere indenfor dette budget på under kr. for festivalen med det nuværende aktivitetsniveau. Udviklingen i samlet pris for festivalen fra 2007 til 2011 ses at flade ud under kr. Tallene for er realiserede, 2011 er budget. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 4

5 KUNSTNERISK LINIE Et foreløbigt program ses i bilag 1 programmet offentliggøres ultimo februar Der er 3 koncertserier og tankerne bag den kunstneriske linje i disse serier vil blive præsenteret nedenfor. 1) 10 klassiske kammermusikkoncerter med internationale topnavne Kl. 20:00 hver dag. Vi søger at tiltrække de bedste skandinaviske og internationale musikere, der stadig har et udviklingspotentiale typisk kunstnere i års alderen. Idéen er, gennem personlig kontakt at opbygge et netværk til internationale kammermusikere, der med jævne mellemrum ønsker at komme tilbage til festivalen og spille i forskellige konstellationer med andre dygtige musikere. Vi allerede stor succes med dette, bl.a. fordi - vi tilbyder ophold til musikernes familie - vi har indgående kendskab til hver enkelt kunstners musikalske præferencer og behov. F.eks. undersøger vi, hvem de gerne vil spille sammen med, tilbyder øvelejre før andre koncerter så de kan afprøve program på Hindsgavl, m.v. Men frem for alt, gør vi alt for at gøre selve opholdet for musikerne til en inspirerende, afslappende og sjov oplevelse. 2) Alternative indslag - fra grænselaget mellem ny klassisk og rytmisk musik, kunstinstallationer. Kl. 22:30 (nogen dage) Vi har fået fantastisk positiv respons fra publikum ved at blande den klassiske musik med alternative kunstretninger (video, dans, maleri) og andre musikgenrer. Dette arbejder vi videre med i Udover at skabe en spændende kontrast til de klassiske koncerter, skaber det en fantastisk dynamik på festivalen og gør den mere salgbar til et andet og yngre publikum, der dermed også bliver eksponeret for den gamle klassiske musik. I år har vi fokus på Berlin, hvor der i 3 koncerter bliver præsenteret kunstnere fra den rytmiske scene, der alle har et ben i den klassiske musikopdragelse. Der vil som de foregående år blive inviteret nulevende komponister til festivalen. For 2011 er dette ikke fastlagt. 3) Unge klassiske talenter Kl. 15:30 (nogle dage) Holdet på festivalen holder sig løbende ajour med nye talenter, primært fra danske musikkonservatorier, men også med enkelte udenlandske indslag. Oftest hører vi selv konservatoriekoncerterne, men vi tager også konservatorielærerne med på råd. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 5

6 ANDRE AKTIVITETER GASTRONOMI FOREDRAG PANELDISKUSSION ÅBNE PRØVER HISTORISKE OMVISNINGER Festivalen skal være en helhedsoplevelse. Udover at nyde gastronomien, slottet, parken ned til Lillebælt og idylliske Middelfart by, har festivalpublikum adgang til følgende aktiviteter: - Foredrag og paneldiskussioner med musikere og komponister medieret af forfatter og musikjournalist Valdemar Lønsted og musikproducent Jesper Lützhøft. Disse vil også fungere som konferenciers ved koncerterne. - Åbne prøver. Næsten dagligt vil det være muligt, at høre musikerne prøve helt uformelt. - Et kvarter med gårsdagens kunstner - Efter morgenmaden har publikum mulighed for at snakke med en musiker om gårsdagens koncert. - Historiske rundvisninger på slot og i park. PUBLIKUM OG MARKEDSFØRING AKTIV REKRUTTERING AF NYT (YNGRE) PUB LIKUM Publikum kommer fra hele Danmark. Der er plads til ca. 70 pr. koncert, dvs. i alt knapt pladser til de 17 koncerter. Mindre end 10% af publikum kommer fra lokalområdet og vi oplever en større søgning fra udlandet, selvom der ikke gøres noget aktivt på denne front. Hele markedsføringsindsatsen rettes mod et nyt (og yngre) publikum Vi er meget glade for det modne og trofaste connaisseur-publikum, der selv finder frem til festivalen. Derfor rettes al markedsføring mod et nyt publikum, gerne et lidt yngre. Vi vil fortsætte senere års indsats med uddeling af flyers ved udvalgte kultur- og musikarrangementer for unge, annoncering og direct mail til studerende, Facebook, m.m. Desuden vil vi gøre følgende: - Finde sponsor(er), der vil gøre U35-billetter endnu billigere. I 2010 blev tilbudt 40% rabat. - Sætte større fokus på festivalens alternative koncertserie. - Involvere de inviterede alternative kunstnere så vi får fat i deres publikum. - Sende tilbud om barnebarns eller børne -rabat ud til vores modne stampublikum. - Pakketilbud i forbindelse med rytmiske festivaler overvejes, f.eks. et chill-after Roskilde. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 6

7 UDVIKLING MED RESPEKT FOR TRADITIONER NYE SIDETEMAER STØRRE KONCERTSTED MERE CROSS-OVER UDBYGNING AF SAMARB EJDER Det er væsentligt for Hindsgavl Festival, at være med til at bidrage med noget nyt til musiklivet i Danmark. Det kræver udvikling ikke for enhver pris, men med respekt for den klassiske musiktradition. NYE SIDETEMAER OG MERE CROSS-OVER Kernen i festivalen vil til stadighed være kammermusik. Men vi ønsker at nedbryde genre-siloer ved - på en forhåbentlig intelligent måde - at flette andre kunstgenrer ind i festivalforløbet. Herudover, er der konkrete tanker om at udvikle sideløbende forløb fra 2012 indenfor 2 områder: - Kultur i erhvervslivet en seminarrække for erhvervsfolk. - Master Class en eksisterende kendt Master Class ønsker at henlægge forløbet til Hindsgavl Festival i 2012 eller STØRRE KONCERTSTED FRA 2012 Den 14. august 2011 indvies en konferencesal i en nyrenoveret lade på Hindsgavl Slot med plads til 300 publikummer. Vi håber på en god akustik for koncerter, så nogle af koncerterne på festivalen vil kunne henlægges hertil til glæde for et endnu større publikum. UDB YGNING AF SAMARB EJ DER Hindsgavl Festival tilbyder sine internationale kunstnere et refugium, hvor de kan mødes nogle dage med kolleger og indøve programmer og spille uformelle koncerter. Med dette som udgangspunkt har vi indledt et uformelt samarbejde med følgende festivaler: - Spannungen i Heimbach. Pianisten Lars Vogt s festival. - Trondheim Kammermusikkfestival og Trondheim International Chamber music Competition (TiCC). - International Chamber Music Festival Stavanger, hvor Martin Fröst er kunstnerisk leder. Disse samarbejder søges udbygget i kommende år mhp. fortsat at kunne tiltrække attraktive kunstnere og et internationalt publikum. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 7

8 ORGANISATION Arrangørerne har erfaring og trækker på et mangfoldigt netværk Hindsgavl Kammermusikforening (se bilag 4) er initiativtager og arrangører. Formanden for foreningen er Bernard Villaume, der har arrangeret festivalen siden 2000 og som amatørpianist ydermere har optrådt på festivalen i 11 sæsoner indtil Bernard født i 1968, er civilingeniør og brygmester med en erhvervsbaggrund som projektleder i en lang række internationale projekter for den internationale bryggeriindustri og senest for Europakommissionen (se bilag 5). Bernard arbejder som kvalitetschef hos Mærsk Line i København Ulrik Damgaard Andersen er siden 2008 tilknyttet som musikalsk rådgiver og konsulent for festivalen og bidrager med sin enorme viden om musikken og om danske og internationale kunstnere til at sammensætte et spændende program. I udviklingen af Hindsgavl Festival modtager Hindsgavl Kammermusikforening betydelig støtte fra et stort netværk, både indenfor musikken og fra ledelseskonsulentverdenen. Her kan fremhæves: - Per Erik Veng, Ambassaderåd i Berlin, Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe - Katharine Rønnefeld, Copenhagen Artists A/S - Bent Grønholdt, Danmarks Radio - Valdemar Lønsted, forfatter og musikjournalist - Jesper Lützhøft, musikproducent - Maiken Ingvordsen, jazzmusiker, webudvikler og idéudvikler - Henrik Sonnenberg, konsultentfirmaet Implement YDERLIGERE INFORMATION Der henvises til festivalens website, for yderligere informationer. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til Festivalleder Bernard Villaume Telefon: Å Årets plakatkunstner i 2011 er Sara Juul Busch, studerende ved Danmarks Designskole. (Plakaten vist t.v. er ikke opdateret med dato og kunstnere for 2011). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 8

9 BILAG 1: PROGRAM Programmet opdateres løbende på Søndag, 3. juli :15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Roland Pöntinen, klaver (S) 22:30 Little Red Suitcase (D) Mandag, 4. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park, 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Torleif Thedéen (S), cello og R.Pöntinen, klaver (S) Tirsdag, 5. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Arte Dei Suanatori (Pl), tidlig musikensemble med B. Roed, blokfløjte (DK) Onsdag, 6. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion, Jesper Lützhøft 20:00 Henschel Quartett (D). Guest star: Jesper Lützhøft, guitar. Torsdag, 7. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) 22:30 Johanna Borchert, klaver og Helge Leiberg, maler (D) Søndag, 10. juli :15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Werner Güra, tenor (D) + Christoph Berner, klaver (A) 22:30 Almut Kühne, sopran (D), Els Vandeweyer, vibes (Bel), Helen Gillet, cello (USA), Helge Leiberg, maler (D) Mandag, 11. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) + Henschel Quartett (D) Tirsdag, 12. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Yevgenij Sudbin, klaver (Rus) Onsdag, 13. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Alexander Chaushian, cello (Arm) og Yevgeny Sudbin, klaver (Rus) Torsdag, 14. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Quatuor Modigliani, strygekvartet (F) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 9

10 BILAG 2: BUDGET FOR HINDSGAVL FESTIVAL 2011 INDTÆGTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Nettobilletindtægt (1) Transmissionshonorar, DR P (2) Private sponsorer (2a) Fonde (3) Renter af indestående I alt UDGIFTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Honorarer, kunstnere Honorar, festivalledelse Gaver, blomster, etc. til musikere og hjælpere Koda-afgift Markedsføring Kontor, administration, repræsentation (4) Udgifter til flygel, flytning/stemning Renter og gebyrer Revision 0 0 I alt RESULTAT, DKK (inkl. moms) budget Resultat Underskudsgaranti, Middelfart Kommune 0 0 Overført overskud fra 2010 na Endeligt resultat H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 10

11 Noter (1) Hindsgavl Slot A/S stiller lokaler, værelser, forplejning m.m. til rådighed for festivalen. Derfor opererer festivalen med en Nettobilletindtægt, hvor Hindsgavl Slot modregner sine direkte udgifter til musikerophold, lokaler m.v. i entreindtægten plus Slottets skønnede overskud fra ekstraomsætningen under festivalen. (2) Danmarks Radio ventes at transmittere fra 3 koncerter. (2a) Hindsgavl Slot og Fiberline Composites sponserer. (3) Pr. dd er status for fondsansøgninger som følger: Statens Kunstråds Musikudvalg: kr. er tildelt Oak Fonden: kr. er tildelt Oticon Fonden: kr. er tildelt Den Faberske Fond: Afslag Beckett-Fonden: søgt 31/ Toyota-Fonden: ansøgt februar 2011 Augustinusfonden: kr. er tildelt Solistforeningen: kr er tildelt Frimodt-Heineke Fonden: søgt 31/ Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond: ansøgt februar 2011 Det Obelske Familiefond: kr. er tildelt Knud Højgaards Fond: kr. er tildelt (4) Der anvendes en studentermedhjælp, i alt 150 timer á 120 kr., i alt ca. kr kr. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 11

12 BILAG 3: UDSNIT AF OMTALER OG TILBAGEMELDINGER FRA MEDIER Danmarks Radio, P2, Reportage fra 2 dage ved festivalen i 2010 Interviews og 3 koncerter kan høres på Danmarks Radio s hjemmeside: Jan Bonde, Fyens Stiftstidende 14/7-2010: Festival er kommet for at blive Internationalt anerkendte kunstnere valfarter til Hindsgavl Festival for at spille kammermusik Middelfart: Med absolut sprøde toner i absolut smukke omgivelser kan man hurtigt føle sig hensat til en verden af idyl og fordybelse, når man besøger Hindsgavl Festival disse dage. Mikael Krarup, Fyens Stifstidende 17/ Koncerterne på Hindsgavl Festivalens sidstedag blev repræsentative for hele konceptet: Unge musikere, erfarne, ja, men også på vej, samt et smalt repertoire og et helt igennem bredt klassisk af slagsen. Et fint punktum på en flot tilrettelagt festival. Ros til den, også for forbilledlige programnoter, mundtlige kommentarer og medfølgende sangtekster, hvilket gerne må brede sig til andre koncert-arrangører. Fyns Stifttidende, 18. juli 2009 Det er tredje år i træk, at Hindsgavl Slot danner rammen om den genopstandne klassiske festival. Hatten af for arrangørerne, der på så kort tid har formået at skabe sig et navn, der tiltrækker musikere af den højeste internationale standard, som Fröst og Vogt repræsenterer. Hindsgavl Festival har til fulde fortjent sin placering blandt Danmarks tre mest betydningsfulde festivaler for klassisk musik". Lene Kryger Interview med klarinettisten Martin Fröst i DR P2, july 2009 Det känner man direkt den her viljen, entusiame, sammenhold, intimitet,.. alting gør at det føles vældig fint, atmosfæren. Det er næsten det allervigtigste ved en sådan festival. Den stemning er ikke så let at få, man skal have den rigtig fornemmelse for det her, som jeg tror Bernard og alle de andre har. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 12

13 PROFESSI ONELLE FRA KULTUR- OG MUSI KLIV ET Jesper Lützhøft, musikproducent, guitarist m.m., 16/7-2010: 1000 mange tak for denne gang 5 af årets dejligste dage! Jeg synes stemningen var helt i top, og det kunstneriske niveau fik vi jo lige bekræftet overfor hinanden at vi oplevede som verdensklasse! Bent Grønholdt, Redaktør, DR Musik/Klassisk live Det var en oplevelse at opleve stedet, musikken og ånden omkring festivalen Per Erik Veng, Director of Concerthall and Concert Operations at The Royal Danish Academy of Music; Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe Som jeg sagde nogle gange har du fat i et virkelig flot koncept med stort potentiale og jeg/vi vil meget gerne sparre og hjælpe fremover, hvis du har lyst. Valdemar Lønsted: Det har været en fantastisk uge på Hindgavl, takket være din storslåede planlægning og afvikling af festivalen. Helge Baun Sørensen, DR P Mange tak for et herligt ophold på det smukke slot og din store gæstfrihed. Det var en fornøjelse at gå rundt i stuerne og se og høre og snakke, spise fremragende mad, møde en række dejlige danske kunstnere, som jeg mest kender fra de cd'er jeg spiller i P2. MUSI KERE Matthias Beyer-Karlshøj, cellist i Henschel Quartett Det har igen været en rigtig stor fornøjelse og et åndehul at være med på festivalen, sammen med dem man holder af. Din herlige afslappede måde at styre tingene og servere en kold øl på det rigtige tidspunkt - tak! Lars Vogt, pianist og Rachel Roberts, bratschist Thanks for the amazing time we had at your beautiful festival. It's really a special place with some very special people there too! Lars and I would really love to come next year and I'm sure we'll be able to make it work somehow. Jens Elvekær, klaver Det er virkelig en oase paa Hindsgavl. Stefan Baur, Zoom Endnu en gang tak for en helt forrrygende og særdeles velplanlagt festival. Vi er alle i Zoom virkelig imponerede over hvor vel den er organiseret på alle mulige måder kunstnerisk såvel som praktisk! Det er en kæmpe fornøjelse at få lov at spille og være der! Bjarte Eike, Baroque Fever det var en stor fornøyelse at være gjest på din fantastisk flotte festival! Vi hadde det riktig sjovt og herligt! Line Møller, fløjtenist Tusind tak for sidst, det var dejligt endnu engang at besøge det smukke Hindsgavl. Det er altid en fornøjelse at spille et sted, hvor der er så meget styr på det hele. Vi nød det alle tre! H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 13

14 GÆSTER (uddrag fra utallige takk s fra 2010) Britta og Klaus Singer, Roskilde hjemkommen fra nogle herlige dage på Hindsgavl, vil vi gerne udtrykke vor allerstørste begejstring og beundring for den kæmpe indsats du gør - og har gjort - for at få denne festival op at stå! Alt er perfekt: programmet, rammerne, naturen og kunstnerne! Det var samtidig nogle spændende udfordringer, du stillede op for os ved siden af den mere klassiske musik! Dette ophold var - som man siger - vanedannende, og vi vil bestemt gerne komme igen til næste år. Henning og Mary Pottala, Holbæk..forsinket tak for en fremragende tid på Hindsgavl. Både Henning og jeg nød hver eneste øjeblik! Du har lavet en stor indsats, og vi virkeligt har set stor pris på det. Sus Beckedorf, Sønderborg Musikforening tusind tak for en fantastisk dejlig festival på Hindsgavl - jeg nød de tre dage, jeg var der, i fulde drag og har bestemt lyst til at komme igen! Stor respekt for din flotte organisation! Uta Heidemann es war so schön in Hindsgavl! Die phantastische Musik, die traumhafte Umgebung, das leckere Essen, die perfekte Organisation... alles super! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr! David Walker, Berlin: just wanted to say thanks again for an overwhelming experience at your festival; I've been telling everyone that Hindsgavl is basically paradise. Margareta Törngren, Lidingö, Sverige Tack för ett par fantastiska dagar på Hindsgavl Slot. Hela idén med kammarmusikfestival i denna sagolika miljö är enastående och våra upplevelser av två dagar är oförglömliga. - / - / - / - / - H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 14

15 BILAG 4: HINDSGAVL KAMMERMUSIKFORENING Stiftende Generalforsamling, 7. januar 2007 Foreningen blev stiftet i København af en mindre gruppe klassisk musikinteresserede og musikere. Hjemsted c/o Bernard Villaume, Egilsgade 9, 2.th, 2300 København S Formål At arrangere Hindsgavl Festival på Hindsgavl Slot. Aktiviteter Hovedaktiviteten er den årlige 2 ugers Hindsgavl Festival i juli måned. Andre koncertaktiviteter i Middelfart området kan komme på tale i forbindelse med festivalen. Organisation Formand: Bernard Villaume, Sognefjordsgade 1, 4. th, 2300 København S Næstformand: Ulrik Damgaard Andersen, Ole Jørgensen Gade 3, 2. th, 2200 København N Revisor: Henrik Sonnenberg, Egegade 2, st. tv., 2200 København N Økonomi Til Hindsgavl Festival og eventuelle sideaktiviteter søges om midler fra Fonde, private sponsorer, og offentlige ordninger. Foreningen er frivillig og non-profit. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 15

16 BILAG 5: CV FOR BERNARD VILLAUME, ANSVARLIG LEDER Date of Birth 6 March 1968 EMPLOYMENT HISTORY Bernard Villaume M. Sc. Chemistry, Master Brewer A.P. Moller Maersk Group, Maersk Line Quality Manager Sabbatical - with the aim to professionalise an annual chamber music festival Integra Consult A/S, Vedbæk (Denmark) / Brussels (Belgium) Senior Consultant, assisting the European Commission in an assignment on Air Traffic Management in the Balkan States BierBox, Copenhagen Independent, conducting strategy development, project management, and performing public speeches on beer brewing, a.o GlobalBrewer Ltd, Copenhagen Technical Manager in start-up company Alfred Jørgensen Laboratorium (AJL) Ltd., Copenhagen Brewing Consultant for major brewery clients world wide Alfred Jørgensen Laboratorium Ltd., Copenhagen Chemical Engineer Sintesis Quimica SAIC, Buenos Aires Apprentice via an international student exchange programme (IAESTE). EDUCATION Courses for Diploma in Leadership (Copenhagen University College of Engineering) (60% completed) Master Brewer (The Scandinavian School of Brewing, Copenhagen) International post-graduate study Master of Science, Chemistry (Techn. University of Denmark, Copenhagen) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 16

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere.

Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere. Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere. ALLINGE OPEN 2 3 ALLINGE OPEN DEN VÆRDISKABENDE DEBAT MED ET KVALIFICERET SET-UP I RYGGEN HÆVER VI BARREN FOR DET

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ Mødetype: Direktionsmøder, bestyrelsesmøder, strategimøder o.lign. EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER Edvard og Elise Brandes gamle palæ var allerede før sin realisering

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Hindsgavl Festival søger

Hindsgavl Festival søger København, den 10. december 2014 Hindsgavl Festival søger 3 ansvarspersoner 1 producent/markedsføringssansvarlig frivillige Én af landets førende klassiske musikfestivaler, Hindsgavl Festival, søger assistance

Læs mere

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING

AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING AT SYNGE I RYTMISK VOKALENSEMBLE OG LEDE INDSTUDERING Efteruddannelseskursus ved Rytmisk Korcenter, Det Jyske Musikkonservatorium Instruktør: Peder Karlsson, tidligere medlem af The Real Group, Sverige

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer.

Dokument indeholder dog informationer, som er relevant i planlægning som tilskuer. Landsstævne 2013 På forældremødet blev der enighed om en fælles tilmelding til Landsstævnet for DGI Roskilde Junior Rep. Af hensyn til planlægningen og opfølgningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

samarbejde med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Cooking.

samarbejde med Wonderful Copenhagen og Copenhagen Cooking. Att. Bettina Skaaning, Sekretariat & Kommunikation KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur og Fritidsforvaltningen Rådhuset, 1. sal. Vær.83 1599 Køvenhavn V Ansøgning om økonomisk tilskud til afvikling af koncert med

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere