HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HINDSGAVL FESTIVAL PROJEKTBESKRIVELSE 3. TIL 14. JULI 2011"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE HINDSGAVL FESTIVAL 3. TIL 14. JULI 2011 Udarbejdet 29. marts 2011 af Bernard Villaume, leder af Hindsgavl Festival H I N D S G A V L F E S T I V A L v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th; 2300 København S Tlf Site:

2 INDHOLD K ORT OG GO DT 2 BA GG RUND OG IDÉ GRUNDLAG 3 B UDGET. 4 K U NST ER ISK L I NI E. 5 ANDRE AKTIVI TET ER.. 6 PU B L IKUM OG MA RKED S FØ RING. 6 UDVIK LI N G MED RE SP EKT FO R TRAD IT IO N ER 7 ORGANI SA TION.. 8 YD ER LI GER E INFOR MAT IO N. 9 KORT OG GODT B I L A G 1 : P R O G R A M B I L A G 2 : B U D G E T F O R B I L A G 3 : U D S N I T A F O M T A L E R O G T I L B A G E M E L D I N G E R F R A B I L A G 4 : H I N D S G A V L K A M M E R M U S I K F O R E N I N G B I L A G 5 : C V F O R B E R N A R D V I L L A U M E, A N S V A R L I G L E D E R Dato for afvikling Søndag den 3. juli 2011 til torsdag den 14. juli 2011 Dette svarer til 12 dage i træk, inkl. 2 dages pause i midten Sted Aktiviteter Hindsgavl Slot ved Middelfart 3 forskellige koncertserier - Hovednavne: 10 kammermusikkoncerter på internationalt niveau 1 pr. dag. - Unge talenter: 3-4 eftermiddagskoncerter med unge talenter - Alternativ scene 3-4 arrangementer med grænsesøgende musikgenrer. Andre aktiviteter - Daglige musikintroduktioner/paneldiskussioner - Åbne prøver - Omvisninger - Morgenløb og -badning, fodboldkamp i parken. Mediepartner Budget Danmarks Radio P2 transmitterer fra 3 af dagene med direkte udsendelser. Kr ,- Ansvarlig Hindsgavl Kammermusikforening, CVR-nr v/ Bernard Villaume Egilsgade 9, 2. th, 2300 København S Bank: Middelfart Sparekasse H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 2

3 BAGGRUND OG IDÉGRUNDLAG 1 0 D A G E M E D Æ G T E F E S T I V A L F Ø L E L S E 4 4 S Æ S O N E R I N T E R N A T I O N A L T N I V E A U B L A N D I N G A F G A M M E L T O G N Y T Et koncentreret forløb over 10 dage Hindsgavl Festival adskiller sig fra de fleste klassiske musikarrangementer ved at være en ægte festival; et koncentreret, sammenhængende forløb over 10 dage, hvor musikken er i centrum; et sted, hvor publikum og musikere mødes på kryds og tværs og hvor en helt speciel atmosfære opstår, godt hjulpet på vej af Danmarks smukkeste omgivelser og de intime rammer på Hindsgavl Slot. 44 sæsoner siden 1951 Festivalen bygger på stolte traditioner og løfter arven efter de legendariske Kammermusikuger, der blev afholdt på slottet fra , bl.a. under ledelse af Julius Koppel. Mindre kendt er perioden , hvor slottet blev besøgt om sommeren af unge klassiske musikere, der mødtes i et uformelt sammenspil. I 2007 blev arrangementet revitaliseret med højere ambitioner og nye visioner. Nye visioner Vi ønsker, at give en virkeligt enestående helhedsoplevelse for både publikum og musikere. Med dette fundament ønsker vi at - skabe Nordeuropas mest attraktive og intime sommermødested for klassiske topmusikere, yngre talenter, nulevende komponister og kunstnere. - tiltrække et nyt og nysgerrigt publikum til den klassiske kammermusik, og samtidigt at give det traditionelle publikum uventede oplevelser med de nyeste trends indenfor musik. Rammerne på festivalen gør, at musikken bringes helt tæt til publikum. Derfor er stedet ideelt til at blande genrer og dyrke den dynamik, der opstår derved. Kontakter på tværs af generationer og genrer: Elsebeth Eriksen lover komponisten Christian Winther Christensen, at overvære flere af hans koncerter i København (Hindsgavl Festival 2010). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 3

4 BUDGET (SE BILAG 2) K R P R. K O N C E R T K U N S T N E R H O N O R A R U D G Ø R 8 2 % F E S T I V A L E N S B U D G E T H A R N U N Å E T E T B A L A N C E R E T N I V E A U FORDELING AF INDTÆGTER OG UDGIFTER Budgettet i 2011 er på kr , svarende til kr. pr. koncert. Fordelingen ses herunder, og de detaljerede beløb kan ses i bilag 2. STATUS PR. 29. MARTS 2011: MIDDEL RI SIKO FOR MINDRE UNDERSKUD Fondstildelinger er det vigtigste økonomiske succeskriterium. Pr. 29/ er der tildelt kr. fra 9 fonde og sponsorer, dvs. der mangler (fonds-)midler for kr. Der er 6 ansøgninger undervejs og risikoen for et mindre underskud på kr. eller mindre vurderes til at være middel. FESTIV ALENS BUDGET HAR NU NÅET ET B ALANCERET NIVEAU Hver sæson fra 2007 er det kunstneriske niveau blevet hævet gradvist, så det hele tiden har matchet omverdenens interesse og økonomiske støtte, hvilket afspejler sig i budgettet (se figuren på næste side). Det er hensigten, fremover at operere indenfor dette budget på under kr. for festivalen med det nuværende aktivitetsniveau. Udviklingen i samlet pris for festivalen fra 2007 til 2011 ses at flade ud under kr. Tallene for er realiserede, 2011 er budget. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 4

5 KUNSTNERISK LINIE Et foreløbigt program ses i bilag 1 programmet offentliggøres ultimo februar Der er 3 koncertserier og tankerne bag den kunstneriske linje i disse serier vil blive præsenteret nedenfor. 1) 10 klassiske kammermusikkoncerter med internationale topnavne Kl. 20:00 hver dag. Vi søger at tiltrække de bedste skandinaviske og internationale musikere, der stadig har et udviklingspotentiale typisk kunstnere i års alderen. Idéen er, gennem personlig kontakt at opbygge et netværk til internationale kammermusikere, der med jævne mellemrum ønsker at komme tilbage til festivalen og spille i forskellige konstellationer med andre dygtige musikere. Vi allerede stor succes med dette, bl.a. fordi - vi tilbyder ophold til musikernes familie - vi har indgående kendskab til hver enkelt kunstners musikalske præferencer og behov. F.eks. undersøger vi, hvem de gerne vil spille sammen med, tilbyder øvelejre før andre koncerter så de kan afprøve program på Hindsgavl, m.v. Men frem for alt, gør vi alt for at gøre selve opholdet for musikerne til en inspirerende, afslappende og sjov oplevelse. 2) Alternative indslag - fra grænselaget mellem ny klassisk og rytmisk musik, kunstinstallationer. Kl. 22:30 (nogen dage) Vi har fået fantastisk positiv respons fra publikum ved at blande den klassiske musik med alternative kunstretninger (video, dans, maleri) og andre musikgenrer. Dette arbejder vi videre med i Udover at skabe en spændende kontrast til de klassiske koncerter, skaber det en fantastisk dynamik på festivalen og gør den mere salgbar til et andet og yngre publikum, der dermed også bliver eksponeret for den gamle klassiske musik. I år har vi fokus på Berlin, hvor der i 3 koncerter bliver præsenteret kunstnere fra den rytmiske scene, der alle har et ben i den klassiske musikopdragelse. Der vil som de foregående år blive inviteret nulevende komponister til festivalen. For 2011 er dette ikke fastlagt. 3) Unge klassiske talenter Kl. 15:30 (nogle dage) Holdet på festivalen holder sig løbende ajour med nye talenter, primært fra danske musikkonservatorier, men også med enkelte udenlandske indslag. Oftest hører vi selv konservatoriekoncerterne, men vi tager også konservatorielærerne med på råd. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 5

6 ANDRE AKTIVITETER GASTRONOMI FOREDRAG PANELDISKUSSION ÅBNE PRØVER HISTORISKE OMVISNINGER Festivalen skal være en helhedsoplevelse. Udover at nyde gastronomien, slottet, parken ned til Lillebælt og idylliske Middelfart by, har festivalpublikum adgang til følgende aktiviteter: - Foredrag og paneldiskussioner med musikere og komponister medieret af forfatter og musikjournalist Valdemar Lønsted og musikproducent Jesper Lützhøft. Disse vil også fungere som konferenciers ved koncerterne. - Åbne prøver. Næsten dagligt vil det være muligt, at høre musikerne prøve helt uformelt. - Et kvarter med gårsdagens kunstner - Efter morgenmaden har publikum mulighed for at snakke med en musiker om gårsdagens koncert. - Historiske rundvisninger på slot og i park. PUBLIKUM OG MARKEDSFØRING AKTIV REKRUTTERING AF NYT (YNGRE) PUB LIKUM Publikum kommer fra hele Danmark. Der er plads til ca. 70 pr. koncert, dvs. i alt knapt pladser til de 17 koncerter. Mindre end 10% af publikum kommer fra lokalområdet og vi oplever en større søgning fra udlandet, selvom der ikke gøres noget aktivt på denne front. Hele markedsføringsindsatsen rettes mod et nyt (og yngre) publikum Vi er meget glade for det modne og trofaste connaisseur-publikum, der selv finder frem til festivalen. Derfor rettes al markedsføring mod et nyt publikum, gerne et lidt yngre. Vi vil fortsætte senere års indsats med uddeling af flyers ved udvalgte kultur- og musikarrangementer for unge, annoncering og direct mail til studerende, Facebook, m.m. Desuden vil vi gøre følgende: - Finde sponsor(er), der vil gøre U35-billetter endnu billigere. I 2010 blev tilbudt 40% rabat. - Sætte større fokus på festivalens alternative koncertserie. - Involvere de inviterede alternative kunstnere så vi får fat i deres publikum. - Sende tilbud om barnebarns eller børne -rabat ud til vores modne stampublikum. - Pakketilbud i forbindelse med rytmiske festivaler overvejes, f.eks. et chill-after Roskilde. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 6

7 UDVIKLING MED RESPEKT FOR TRADITIONER NYE SIDETEMAER STØRRE KONCERTSTED MERE CROSS-OVER UDBYGNING AF SAMARB EJDER Det er væsentligt for Hindsgavl Festival, at være med til at bidrage med noget nyt til musiklivet i Danmark. Det kræver udvikling ikke for enhver pris, men med respekt for den klassiske musiktradition. NYE SIDETEMAER OG MERE CROSS-OVER Kernen i festivalen vil til stadighed være kammermusik. Men vi ønsker at nedbryde genre-siloer ved - på en forhåbentlig intelligent måde - at flette andre kunstgenrer ind i festivalforløbet. Herudover, er der konkrete tanker om at udvikle sideløbende forløb fra 2012 indenfor 2 områder: - Kultur i erhvervslivet en seminarrække for erhvervsfolk. - Master Class en eksisterende kendt Master Class ønsker at henlægge forløbet til Hindsgavl Festival i 2012 eller STØRRE KONCERTSTED FRA 2012 Den 14. august 2011 indvies en konferencesal i en nyrenoveret lade på Hindsgavl Slot med plads til 300 publikummer. Vi håber på en god akustik for koncerter, så nogle af koncerterne på festivalen vil kunne henlægges hertil til glæde for et endnu større publikum. UDB YGNING AF SAMARB EJ DER Hindsgavl Festival tilbyder sine internationale kunstnere et refugium, hvor de kan mødes nogle dage med kolleger og indøve programmer og spille uformelle koncerter. Med dette som udgangspunkt har vi indledt et uformelt samarbejde med følgende festivaler: - Spannungen i Heimbach. Pianisten Lars Vogt s festival. - Trondheim Kammermusikkfestival og Trondheim International Chamber music Competition (TiCC). - International Chamber Music Festival Stavanger, hvor Martin Fröst er kunstnerisk leder. Disse samarbejder søges udbygget i kommende år mhp. fortsat at kunne tiltrække attraktive kunstnere og et internationalt publikum. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 7

8 ORGANISATION Arrangørerne har erfaring og trækker på et mangfoldigt netværk Hindsgavl Kammermusikforening (se bilag 4) er initiativtager og arrangører. Formanden for foreningen er Bernard Villaume, der har arrangeret festivalen siden 2000 og som amatørpianist ydermere har optrådt på festivalen i 11 sæsoner indtil Bernard født i 1968, er civilingeniør og brygmester med en erhvervsbaggrund som projektleder i en lang række internationale projekter for den internationale bryggeriindustri og senest for Europakommissionen (se bilag 5). Bernard arbejder som kvalitetschef hos Mærsk Line i København Ulrik Damgaard Andersen er siden 2008 tilknyttet som musikalsk rådgiver og konsulent for festivalen og bidrager med sin enorme viden om musikken og om danske og internationale kunstnere til at sammensætte et spændende program. I udviklingen af Hindsgavl Festival modtager Hindsgavl Kammermusikforening betydelig støtte fra et stort netværk, både indenfor musikken og fra ledelseskonsulentverdenen. Her kan fremhæves: - Per Erik Veng, Ambassaderåd i Berlin, Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe - Katharine Rønnefeld, Copenhagen Artists A/S - Bent Grønholdt, Danmarks Radio - Valdemar Lønsted, forfatter og musikjournalist - Jesper Lützhøft, musikproducent - Maiken Ingvordsen, jazzmusiker, webudvikler og idéudvikler - Henrik Sonnenberg, konsultentfirmaet Implement YDERLIGERE INFORMATION Der henvises til festivalens website, for yderligere informationer. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til Festivalleder Bernard Villaume Telefon: Å Årets plakatkunstner i 2011 er Sara Juul Busch, studerende ved Danmarks Designskole. (Plakaten vist t.v. er ikke opdateret med dato og kunstnere for 2011). H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 8

9 BILAG 1: PROGRAM Programmet opdateres løbende på Søndag, 3. juli :15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Roland Pöntinen, klaver (S) 22:30 Little Red Suitcase (D) Mandag, 4. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park, 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Martin Fröst, klarinet (S), Torleif Thedéen (S), cello og R.Pöntinen, klaver (S) Tirsdag, 5. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion ved Jesper Lützhøft 20:00 Arte Dei Suanatori (Pl), tidlig musikensemble med B. Roed, blokfløjte (DK) Onsdag, 6. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 15:30 Unge talenter: Mythos Accordeonduo (DK) 17:15 Koncertintroduktion, Jesper Lützhøft 20:00 Henschel Quartett (D). Guest star: Jesper Lützhøft, guitar. Torsdag, 7. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) 22:30 Johanna Borchert, klaver og Helge Leiberg, maler (D) Søndag, 10. juli :15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Werner Güra, tenor (D) + Christoph Berner, klaver (A) 22:30 Almut Kühne, sopran (D), Els Vandeweyer, vibes (Bel), Helen Gillet, cello (USA), Helge Leiberg, maler (D) Mandag, 11. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Trio con Brio Copenhagen (DK) + Henschel Quartett (D) Tirsdag, 12. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Yevgenij Sudbin, klaver (Rus) Onsdag, 13. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 13:00 Rundvisning på slot og i park 17:15 Koncertintroduktion 20:00 Alexander Chaushian, cello (Arm) og Yevgeny Sudbin, klaver (Rus) Torsdag, 14. juli :00 Et kvarter med gårsdagens kunstner 15:30 Unge talenter: Trio Scandza 17:15 Koncertintroduktion ved Valdemar Lønsted 20:00 Quatuor Modigliani, strygekvartet (F) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 9

10 BILAG 2: BUDGET FOR HINDSGAVL FESTIVAL 2011 INDTÆGTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Nettobilletindtægt (1) Transmissionshonorar, DR P (2) Private sponsorer (2a) Fonde (3) Renter af indestående I alt UDGIFTER (alle tal er i DKK, inkl. moms) budget Note Honorarer, kunstnere Honorar, festivalledelse Gaver, blomster, etc. til musikere og hjælpere Koda-afgift Markedsføring Kontor, administration, repræsentation (4) Udgifter til flygel, flytning/stemning Renter og gebyrer Revision 0 0 I alt RESULTAT, DKK (inkl. moms) budget Resultat Underskudsgaranti, Middelfart Kommune 0 0 Overført overskud fra 2010 na Endeligt resultat H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 10

11 Noter (1) Hindsgavl Slot A/S stiller lokaler, værelser, forplejning m.m. til rådighed for festivalen. Derfor opererer festivalen med en Nettobilletindtægt, hvor Hindsgavl Slot modregner sine direkte udgifter til musikerophold, lokaler m.v. i entreindtægten plus Slottets skønnede overskud fra ekstraomsætningen under festivalen. (2) Danmarks Radio ventes at transmittere fra 3 koncerter. (2a) Hindsgavl Slot og Fiberline Composites sponserer. (3) Pr. dd er status for fondsansøgninger som følger: Statens Kunstråds Musikudvalg: kr. er tildelt Oak Fonden: kr. er tildelt Oticon Fonden: kr. er tildelt Den Faberske Fond: Afslag Beckett-Fonden: søgt 31/ Toyota-Fonden: ansøgt februar 2011 Augustinusfonden: kr. er tildelt Solistforeningen: kr er tildelt Frimodt-Heineke Fonden: søgt 31/ Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond: ansøgt februar 2011 Det Obelske Familiefond: kr. er tildelt Knud Højgaards Fond: kr. er tildelt (4) Der anvendes en studentermedhjælp, i alt 150 timer á 120 kr., i alt ca. kr kr. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 11

12 BILAG 3: UDSNIT AF OMTALER OG TILBAGEMELDINGER FRA MEDIER Danmarks Radio, P2, Reportage fra 2 dage ved festivalen i 2010 Interviews og 3 koncerter kan høres på Danmarks Radio s hjemmeside: Jan Bonde, Fyens Stiftstidende 14/7-2010: Festival er kommet for at blive Internationalt anerkendte kunstnere valfarter til Hindsgavl Festival for at spille kammermusik Middelfart: Med absolut sprøde toner i absolut smukke omgivelser kan man hurtigt føle sig hensat til en verden af idyl og fordybelse, når man besøger Hindsgavl Festival disse dage. Mikael Krarup, Fyens Stifstidende 17/ Koncerterne på Hindsgavl Festivalens sidstedag blev repræsentative for hele konceptet: Unge musikere, erfarne, ja, men også på vej, samt et smalt repertoire og et helt igennem bredt klassisk af slagsen. Et fint punktum på en flot tilrettelagt festival. Ros til den, også for forbilledlige programnoter, mundtlige kommentarer og medfølgende sangtekster, hvilket gerne må brede sig til andre koncert-arrangører. Fyns Stifttidende, 18. juli 2009 Det er tredje år i træk, at Hindsgavl Slot danner rammen om den genopstandne klassiske festival. Hatten af for arrangørerne, der på så kort tid har formået at skabe sig et navn, der tiltrækker musikere af den højeste internationale standard, som Fröst og Vogt repræsenterer. Hindsgavl Festival har til fulde fortjent sin placering blandt Danmarks tre mest betydningsfulde festivaler for klassisk musik". Lene Kryger Interview med klarinettisten Martin Fröst i DR P2, july 2009 Det känner man direkt den her viljen, entusiame, sammenhold, intimitet,.. alting gør at det føles vældig fint, atmosfæren. Det er næsten det allervigtigste ved en sådan festival. Den stemning er ikke så let at få, man skal have den rigtig fornemmelse for det her, som jeg tror Bernard og alle de andre har. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 12

13 PROFESSI ONELLE FRA KULTUR- OG MUSI KLIV ET Jesper Lützhøft, musikproducent, guitarist m.m., 16/7-2010: 1000 mange tak for denne gang 5 af årets dejligste dage! Jeg synes stemningen var helt i top, og det kunstneriske niveau fik vi jo lige bekræftet overfor hinanden at vi oplevede som verdensklasse! Bent Grønholdt, Redaktør, DR Musik/Klassisk live Det var en oplevelse at opleve stedet, musikken og ånden omkring festivalen Per Erik Veng, Director of Concerthall and Concert Operations at The Royal Danish Academy of Music; Executive Chairman of the Board of Concerto Copenhagen; Artistic Consultant Bergen International Festival & the City of Malmoe Som jeg sagde nogle gange har du fat i et virkelig flot koncept med stort potentiale og jeg/vi vil meget gerne sparre og hjælpe fremover, hvis du har lyst. Valdemar Lønsted: Det har været en fantastisk uge på Hindgavl, takket være din storslåede planlægning og afvikling af festivalen. Helge Baun Sørensen, DR P Mange tak for et herligt ophold på det smukke slot og din store gæstfrihed. Det var en fornøjelse at gå rundt i stuerne og se og høre og snakke, spise fremragende mad, møde en række dejlige danske kunstnere, som jeg mest kender fra de cd'er jeg spiller i P2. MUSI KERE Matthias Beyer-Karlshøj, cellist i Henschel Quartett Det har igen været en rigtig stor fornøjelse og et åndehul at være med på festivalen, sammen med dem man holder af. Din herlige afslappede måde at styre tingene og servere en kold øl på det rigtige tidspunkt - tak! Lars Vogt, pianist og Rachel Roberts, bratschist Thanks for the amazing time we had at your beautiful festival. It's really a special place with some very special people there too! Lars and I would really love to come next year and I'm sure we'll be able to make it work somehow. Jens Elvekær, klaver Det er virkelig en oase paa Hindsgavl. Stefan Baur, Zoom Endnu en gang tak for en helt forrrygende og særdeles velplanlagt festival. Vi er alle i Zoom virkelig imponerede over hvor vel den er organiseret på alle mulige måder kunstnerisk såvel som praktisk! Det er en kæmpe fornøjelse at få lov at spille og være der! Bjarte Eike, Baroque Fever det var en stor fornøyelse at være gjest på din fantastisk flotte festival! Vi hadde det riktig sjovt og herligt! Line Møller, fløjtenist Tusind tak for sidst, det var dejligt endnu engang at besøge det smukke Hindsgavl. Det er altid en fornøjelse at spille et sted, hvor der er så meget styr på det hele. Vi nød det alle tre! H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 13

14 GÆSTER (uddrag fra utallige takk s fra 2010) Britta og Klaus Singer, Roskilde hjemkommen fra nogle herlige dage på Hindsgavl, vil vi gerne udtrykke vor allerstørste begejstring og beundring for den kæmpe indsats du gør - og har gjort - for at få denne festival op at stå! Alt er perfekt: programmet, rammerne, naturen og kunstnerne! Det var samtidig nogle spændende udfordringer, du stillede op for os ved siden af den mere klassiske musik! Dette ophold var - som man siger - vanedannende, og vi vil bestemt gerne komme igen til næste år. Henning og Mary Pottala, Holbæk..forsinket tak for en fremragende tid på Hindsgavl. Både Henning og jeg nød hver eneste øjeblik! Du har lavet en stor indsats, og vi virkeligt har set stor pris på det. Sus Beckedorf, Sønderborg Musikforening tusind tak for en fantastisk dejlig festival på Hindsgavl - jeg nød de tre dage, jeg var der, i fulde drag og har bestemt lyst til at komme igen! Stor respekt for din flotte organisation! Uta Heidemann es war so schön in Hindsgavl! Die phantastische Musik, die traumhafte Umgebung, das leckere Essen, die perfekte Organisation... alles super! Ich freue mich schon auf nächstes Jahr! David Walker, Berlin: just wanted to say thanks again for an overwhelming experience at your festival; I've been telling everyone that Hindsgavl is basically paradise. Margareta Törngren, Lidingö, Sverige Tack för ett par fantastiska dagar på Hindsgavl Slot. Hela idén med kammarmusikfestival i denna sagolika miljö är enastående och våra upplevelser av två dagar är oförglömliga. - / - / - / - / - H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 14

15 BILAG 4: HINDSGAVL KAMMERMUSIKFORENING Stiftende Generalforsamling, 7. januar 2007 Foreningen blev stiftet i København af en mindre gruppe klassisk musikinteresserede og musikere. Hjemsted c/o Bernard Villaume, Egilsgade 9, 2.th, 2300 København S Formål At arrangere Hindsgavl Festival på Hindsgavl Slot. Aktiviteter Hovedaktiviteten er den årlige 2 ugers Hindsgavl Festival i juli måned. Andre koncertaktiviteter i Middelfart området kan komme på tale i forbindelse med festivalen. Organisation Formand: Bernard Villaume, Sognefjordsgade 1, 4. th, 2300 København S Næstformand: Ulrik Damgaard Andersen, Ole Jørgensen Gade 3, 2. th, 2200 København N Revisor: Henrik Sonnenberg, Egegade 2, st. tv., 2200 København N Økonomi Til Hindsgavl Festival og eventuelle sideaktiviteter søges om midler fra Fonde, private sponsorer, og offentlige ordninger. Foreningen er frivillig og non-profit. H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 15

16 BILAG 5: CV FOR BERNARD VILLAUME, ANSVARLIG LEDER Date of Birth 6 March 1968 EMPLOYMENT HISTORY Bernard Villaume M. Sc. Chemistry, Master Brewer A.P. Moller Maersk Group, Maersk Line Quality Manager Sabbatical - with the aim to professionalise an annual chamber music festival Integra Consult A/S, Vedbæk (Denmark) / Brussels (Belgium) Senior Consultant, assisting the European Commission in an assignment on Air Traffic Management in the Balkan States BierBox, Copenhagen Independent, conducting strategy development, project management, and performing public speeches on beer brewing, a.o GlobalBrewer Ltd, Copenhagen Technical Manager in start-up company Alfred Jørgensen Laboratorium (AJL) Ltd., Copenhagen Brewing Consultant for major brewery clients world wide Alfred Jørgensen Laboratorium Ltd., Copenhagen Chemical Engineer Sintesis Quimica SAIC, Buenos Aires Apprentice via an international student exchange programme (IAESTE). EDUCATION Courses for Diploma in Leadership (Copenhagen University College of Engineering) (60% completed) Master Brewer (The Scandinavian School of Brewing, Copenhagen) International post-graduate study Master of Science, Chemistry (Techn. University of Denmark, Copenhagen) H I N D S G A V L F E S T I V A L Side 16

HINDSGAVL FESTIVAL BILAG TIL ANSØGNING OM MIDLER TIL 7. TIL 19. JULI 2013 (45. SÆSON) Udarbejdet 2. april 2013

HINDSGAVL FESTIVAL BILAG TIL ANSØGNING OM MIDLER TIL 7. TIL 19. JULI 2013 (45. SÆSON) Udarbejdet 2. april 2013 BILAG TIL ANSØGNING OM MIDLER TIL HINDSGAVL FESTIVAL 7. TIL 19. JULI 2013 (45. SÆSON) Udarbejdet 2. april 2013 af Bernard Villaume (formand for Hindsgavl Kammermusikforening) OPSUMMERING Generelt om festivalen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson

Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson Bilag til ansøgning om økonomisk støtte til Klassiske Koncerter i Djurs og Mols 2016, 6. sæson INDHOLD 1: Projektbeskrivelse 2: Program og kunstneriske visioner 3: Markedsførings- og tidsplan 4: Organisation

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid

Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Ansøgningsskema til puljer inden for kultur og fritid Har du et projekt du ønsker at søge tilskud til? Udfyld nedenstående formular for at ansøge. Du kan læse om de forskellige puljer her. I din ansøgning

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: NOTAT Bilag 1 Sagsnr. 292082 Dok.nr.: 1859265 Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: Aktivitetsniveau

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m.

Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. September 2010 Kære pladeselskaber, managements, bookingbureauer, kunstnere m.m. Vedr. Eksportstøtte til Pladeselskaber Næste ansøgningsfrist: 1. oktober 2010, vedrørende projekter fra 1. januar 2011 og

Læs mere

Projektbeskrivelse Jazz på Balders Plads

Projektbeskrivelse Jazz på Balders Plads er en uafhængig jazz/roots scene, der hvert år afvikles sideløbende med Copenhagen Jazz Festival. Baggrund Scenen på Balders Plads har eksisteret i 7 år og har siden begyndelsen i 2011 været et initiativ,

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen

Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballet Et godt sammensat program med virtuose kunstnere og ikke ét sekunds uopmærksomhed fra publikum vi nød det! Michael Pram Rasmussen Verdensballetten tankerne bag Det er fire år siden at Verdensballetten

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO 28. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2017 - En del af kulturby Aarhus 2017 Festivaldirektør Janne Thomsen Holstebro Gågade PAKKEPRIS FOR 2 DKK 4800,- Pris per person. DKK 2400,-Prisen

Læs mere

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet De frie Kulturmidler Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse Dato for 1. annoncering De Grønne Oaser Steder i Assens Kommune med grønne

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Nordic Study Abroad Conference

Nordic Study Abroad Conference Nordic Study Abroad Conference En introduktion og beskrivelse Hvem er vi? + En non-profit organisation Nordic Study Abroad Conference (NSAC) er et non-profit studenternetværk, som sigter efter at hjælpe

Læs mere

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S DBU TOUR 2015 Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Talenter Årets tur tager udgangspunkt i fodboldens talenter, og bygger på U-landsholdenes deltagelse i slutrunder henover sommeren i særdeleshed

Læs mere

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014

Beslutningsreferat af Kulturarrangementspuljen 1. puljerunde 2014 Sag Sagsbeh. Kategori Titel Ansøger Ansøgt Bevilling Indstilling beløb 1165 Ole Jørgensen Danmarks Grimmeste Festival 2014 Danmarks Grimmeste Festival 500.000,00 125.000,00 Danmarks Grimmeste Festival

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE

VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA Film & Transmedia VIA UNIVERSITY COLLEGE 1. Kort om studiet 2. Opbygning (inkl. praktik, udvekslingsmuligheder) 3. Undervisningsform 4. Erhvervsliv og beliggenhed 5. Studenterproduktioner 6. Optagelseskriterier

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS FEBRUAR 2012 GENERALFORSAMLING & VIRKSOMHEDSBESØG HOS RADIO DIABLO

JCI YOUNG LEADERS FEBRUAR 2012 GENERALFORSAMLING & VIRKSOMHEDSBESØG HOS RADIO DIABLO JCI YOUNG LEADERS FEBRUAR 2012 GENERALFORSAMLING & VIRKSOMHEDSBESØG HOS RADIO DIABLO JCI YOUNG LEADERS FEBRUAR 2012 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 15. februar 2012 GENERALFORSAMLING

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber på fortsat support fra Københavns Kommune.

Jeg glæder mig til at høre fra jer og håber på fortsat support fra Københavns Kommune. København 14.december 2015 Kære Københavns Kommune/Kultur- og Fritidsforvaltningen Jeg fremsender hermed budget samt ansøgning for BørnefestiBAL i Østre Anlæg d. 14. maj 2016. Specielt vil jeg fremhæve

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere.

Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere. Få værdi ud af Folkemødet 2015 gennem den rigtige debat med de afgørende stakeholdere. ALLINGE OPEN 2 3 ALLINGE OPEN DEN VÆRDISKABENDE DEBAT MED ET KVALIFICERET SET-UP I RYGGEN HÆVER VI BARREN FOR DET

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

INTERESSENTANALYSE 2013

INTERESSENTANALYSE 2013 INTERESSENTANALYSE 2013 Indledning Nedenstående interessentanalyse er blevet udarbejdet på baggrund af et spørgeskema, der blev udsendt i juni 2013. Undersøgelsen blev genudsendt i juli 2013. Formålet

Læs mere

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk.

Couleur Café. Afrikansk musikfestival 2015 PROJEKTBESKRIVELSE. Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00. Facebook.com/couleurcafedk. Couleur Café Afrikansk musikfestival 2015 Lørdag 23. maj kl. 12:00 21:00 PROJEKTBESKRIVELSE Følg med på: Facebook.com/couleurcafedk Couleur Cafe 2015 Projektbeskrivelse Frivillige kræfter fejrer Nørrebros

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11185

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11185 1 - Musikforeningen Stoneass, ansøgning om tilskud Hører til journalnummer: 20.03.01-Ø40-1-16 ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN 2017 - BLANKETNR:11185 INFORMATIONER Historik: 11-09-2016 22:50 Arbejdsgang startet

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Formandsberetningen 12. januar 2015. Så er 2014 gået, og jeg vil give Jer et tilbageblik over hvad der er sket i løbet af året.

Formandsberetningen 12. januar 2015. Så er 2014 gået, og jeg vil give Jer et tilbageblik over hvad der er sket i løbet af året. Formandsberetningen 12. januar 2015 Så er 2014 gået, og jeg vil give Jer et tilbageblik over hvad der er sket i løbet af året. Det er vores 10- års Jubilæumsår! Og det vil I få at vide mange gange i år.

Læs mere

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11091

ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN BLANKETNR:11091 1 - FOF Horsens-Hedensted-Vejle, ansøgning om tilskud Hører til journalnummer: 20.03.01-Ø40-1-16 ANSØGNING TIL MUSIKPULJEN 2017 - BLANKETNR:11091 INFORMATIONER Historik: 05-09-2016 09:58 Arbejdsgang startet

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune.

Program. Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland. Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup. Kommune. Program Lørdag den 18. august 2012 i Hedeland Musikfestival for skoler, SFO er, og fritidsog ungdomsklubber i Høje-Taastrup Kommune. Hedelandsfestival 2012 arrangeres igen i år, af Reerslev Fritids- og

Læs mere

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014

Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Afrapportering: Tønder Festival som Kulturelt Fyrtårn 2013-2014 Udarbejdet af Tønder Festival, november 2014 Foto 1: Ard Jongsma, Still Words Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING: TØNDER FESTIVAL SOM KULTURELT

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

JuelsmindeMusikforening

JuelsmindeMusikforening Formandsberetningen 15. januar 2014 Et helt år er gået og jeg står her igen, og jeg vil give Jer et tilbageblik og også lidt om 2014. Allerførst tak til bestyrelsen. Både før og efter skal der laves en

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Disney: World Class Service

Disney: World Class Service Disney: World Class Service Interview med Mike Reardon, Disney Institute Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Skal du være Sponsor?

Skal du være Sponsor? COPENHAGEN MELA 2015 Skal du være Sponsor? Vi søger Sponsor i alle størrelser Hvad er Copenhagen Mela 2015? Copenhagen Mela er et Pakistansk Kulturarrangement som bliver afholdt den 14. August 2015 Copenhagen

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere