Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København"

Transkript

1 Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen Lauritzen, Kirsten Kjær, Allan Larsen, Lars Lau Repræsentanter fra: Spinners, ÅUFK, KFK, Tørring, Flying Circus, Ålborg Dinasours, Odense Discflyers og Karlebo Frisbee-Golf Klub. Fuld liste over klub repræsentanter findes i appendiks A. Fraværende: Referent: Esben Høgh Referatdato: 9. marts 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. v/ Kirsten Kjær 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand og kasserer 6. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 8. Valg af 2-4 medlemmer til Ultimate-udvalget 9. Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget 10. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for v/ Allan Larsen 11. Uddeling af årets discpris. v/ Kirsten Kjær 12. Eventuelt

2 1) Valg af dirigent og referent Efter bestyrelsens ønske accepterede repræsentantskabet at punkt 9 og 10 blev rykket op efter punkt 4, således at dagsordenen så således ud: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær. 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for Valg af to fire medlemmer af disc golf udvalget 7. Valg af formand og kasserer 8. Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 9. Valg af en 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Valg af 2 4 medlemmer af ultimateudvalget 11. Uddeling af årets discpris 12. Eventuelt. Nedenstående referat følger denne dagsorden. 2) Formandens beretning v/ Kirsten Kjær Formandens beretning vil snarest blive vedlagt som bilag. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner. Årsregnskabet blev gennemgået, og grundet de hektiske foranstaltninger ved indsættelsen af ny kasserer ved den ekstraordinære generalforsamling, var der forskellige poster der manglede bilag og var svære helt at gruppere rigtigt. Trods dette blev årsregnskabet enstemmigt vedtaget (dog under forudsætning af revisoren ved først kommende lejlighed også godkender regnskabet). Regnskabet vil snarest blive vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Pga. usikkerhed om regnskabet har DFSU brugt færre penge end vi kunne. Næste år må vi arbejde hårdere på at bruge flere penge, da det stadig ikke er hensigten med DFSU at skabe en kapitalfond. 4) Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

3 5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for a. Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet således at kontingentet fremover vil være: 400,- pr. klub + 150,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. Se bilag A i indbydelsen. b. Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. c. Bestyrelsen foreslår uændret spillerrgebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. Allan fremlægger budgettet som er vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Den vigtigste ændring er det ændrede kontingent. Beløbet er regnet ud fra at der er 400 betalende spillere. Det har været svært at fastsætte beløbet præcist pga. den store usikkerhed med disc golf klubberne, men denne model kan bære selv hvis flere klubber end forventet skulle melde sig ud. DFSU har også et overskud vi kunne trække på i år, hvis alt går galt. Derudover har der været nogle små justeringer i forhold til sidste år. DFSU har igen sat af til udviklingen af juniorultimate, på trods af at vi ikke fik brugt pengene sidste år. Vi mener det er et vigtigt sted at prioritere. Anders - Circus: Ville det være muligt at lave et differentieret kontingent, f.eks. for juniorspillere? Evt. halv pris til juniorer under en given alder. Det gør vi i Flying Circus. Claus - Bestyrelsen: Det ved jeg ikke. 150 kroner er i forvejen et relativt lavt beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Klubberne kan selv differentiere med den faste udgift, således at unge betaler mindre end voksne. Men jeg synes det skal ske inden for klubberne. Christian KFK: Jeg tænker på, hvordan bliver klubberne påvirket i tilfældet af at disc golferne melder fra? Skal de klubber der så bliver tilbage i DFSU stå med større regning? Allan - bestyrelsen: Det finder vi en løsning på. DFSU er til at snakke med. Birthe - Tørring: Altså man kan ikke bare lade være med at være medlem. Så er der ikke noget DM. Mht. differentiering kan det godt være at 150 kroner er et relativt lavt beløb, men det kan betyde for f.eks. Tørring hvor der er mange unge. I øvrigt vil jeg lige spørge nu hvor der er flere klubber der skylder penge til DFSU, har DFSU sanktionsmuligheder hvis klubber ikke betaler kontingent? Franziska - Bestyrelsen: Det er forholdsvis små beløb vi snakker om. Det handler bare om at vi går ud og prikker folk på skulderen om minder dem om at de skal betale. Det er ikke modvilje der gør at folk ikke betaler, det er glemsomhed. Men i princippet har vi ingen sanktionsmulighed.

4 Allan - Bestyrelsen: Man kunne f.eks. stille skrappere krav til deltagelse i diverse turneringer hvis folk ikke betaler. Kirsten - Bestyrelsen: Nu sker der mange ændringer i 2008, så vi kunne vente og se hvordan året udvikler sig, og så tage hele denne diskussion op næste år. Steffen - KFK: Et andet spørgsmål, skal man ændre i vedtægterne hvis man laver differentieret kontingent for juniorerne? Lisbet - Odense: Hvor mange juniorer snakker vi om? Rumsteren fra salen: Aah, max 10 %. Måske stykker. Franziska - Bestyrelsen: Jeg synes differentieringen er god idé. Med så få unge handler det ikke om penge, men om signalværdien. Man kunne f.eks. sige 100 kroner for juniorer. Marie - Spinners: Man kan sige at vi i ultimate i forvejen har lave kontingenter i forhold til alle andre sportsgrene. Vi skal også tænke på om det i virkeligheden er pengene der gør at juniorer vælger sporten fra? Claus - Bestyrelsen: Enig med Marie. Og hvis vi skal have lavet et differentieret kontingent skal vi også have fundet en fælles aldersgrænse for hvornår man er junior. Måske er det lettere hvis klubberne selv sætter grænserne for juniorbetaling. Christian KFK: Jeg er enig i at det er små beløb vi snakker om, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvad man føler man får for pengene. Lars Lau - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er i klubberne differentieringen skal være synlig. Som jeg ser det melder man sig ind i en klub, og DFSU er en bonus man får med. Hvis klubberne føler en differentiering er relevant kan de administrere den i klubben. Der er måske også en masse administrativt bøvl ved det. Franziska - Bestyrelsen: Administrativt er det ikke et problem. Niels KFK: Det kan godt være at 150 kroner ikke er meget, men argumentet er f.eks. i DDGU at de ikke får noget for pengene. Så nytter det ikke noget vi sidder her og snakker om hvor mange penge det er, hvis de ikke føler de får noget ud af dem. Måske er 150 kroner for meget for disc golf spillerne?

5 Birthe - Tørring: Det er ikke noget vi skal gøre et stort problem ud af. Det er en dyr sport for juniorerne, fordi alt skal betales af spillerne selv. Udgiften er ikke i gebyret til DFSU. Når vi f.eks. skal til København og spille turnering, skal hver enkelt junior betale over 500 kroner sammenlagt. Man kunne evt. bruge nogle af de kroner der er afsat i budgettet til at lette juniorerne økonomisk Jeg foreslår at vi holder den på 150 kroner i år, og diskuterer det igen næste år. Steffen - KFK: Det er et dårligt signal at sende til klubberne. DFSU fortæller hele tiden klubberne at de skal få flere unge spillere, men som det er nu er juniorerne er ikke en økonomisk gevinst for klubberne. Deres kontingent opsluges af DFSU-gebyret. Klubberne skal ikke lide under indsatsen om at få flere unge til at spille. Lisbeth - Odense: Men man skal også tænke på at pengene til DFSU får man igen på anden vis. DFSU arrangerer jo turneringerne og står for det administrative der alt sammen kommer os alle til gode. Anders - Circus: Uanset hvad skal der fastlægges en grænse for hvornår man er junior. Så kan vi også se om vi får noget ud af juniorsatsningen. Steffen - KFK: Det er stadig en stor stigning fra 100 kroner til 210 kroner. Claus - Bestyrelsen: Det er kun procentvis det er en stor stigning. Hvis man ser det lidt i perspektiv, svarer det kun til en familiepizza om året. Det er klart at procentvis løber det op når man snakker så små beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Alle medlemmer vi har under 25 år får tilskud af kommunen. Jeg kender ikke tilskudsordningerne i København, men måske KFK også kan modtage tilskud for juniorspillerne? Christian KFK: Vi skal lige have gjort det klar der er ikke noget kontingent der er fastsat endnu. Det skal først besluttes i dag. John KFK: Det er en stor stigning, ikke nødvendigvis beløbsmæssigt. Jeg synes ikke det er en billig sport som det bliver gjort til, tværtimod, det er en dyr sport. Jeg tror stigningen kan skræmme folk væk. Især fordi beløbet bliver sat så meget op så meget i et huk. En gradvis kontingentstigning havde været bedre. Så kunne vi i højere grad se hvad vi faktisk får for pengene. Kirsten - Bestyrelsen: Den store stigning skal ses som konsekvens af at der er færre og færre frivillige hænder. Det var nødvendigt. Uden frivillige hænder står sporten i fare for at falde, og så må vi betale os fra det. Det er et dramatisk skridt, men det skal ses i lyset af de færre og færre frivillige. Til gengæld kan den nye administrator hjælpe til at kræfterne bruges fremadrettet.

6 Claus - Bestyrelsen: Vi havde tænkt på den gradvise stigning, men vi syntes det kunne virke amatøragtigt, og så tror vi at det ville være problematisk at kræve kontingentstigninger over flere gange. Helle - KFK: Jeg foreslår at vi stemmer om det med differentieret kontingent. Claus - Bestyrelsen: Hvor mange juniorer snakker vi om? (Fra salen igen: 50 unge.) Måske skulle vi alligevel overveje differentieringen pga. signalværdien. Allan - Bestyrelsen: Det bedste forslag er at vi lader det køre som det er, og diskuterer det igen næste år. Afstemning om differentieret medlemskab af DFSU: [A] differentieret medlemskab for juniorer [B] ikke differentieret medlemskab [A] får 11 stemmer, og [B] får 12 stemmer. 3 valgte ikke at stemme. Der kommer ikke differentieret medlemskab i år Efter nedstemningen om det differentierede kontingent, fortsatte en kort diskussion inden afstemningen om DFSU s samlede forslag til kontingentet for Allan - Bestyrelsen: Mht. Johns forslag om at dele kontingentstigningen over flere år: Det vil være dyrt at dele stigningen over to år. Det er en beslutning vi ikke kan overskue konsekvensen af lige nu. Claus - Bestyrelsen: Risikoen for at disc golf klubberne forlader vil være større hvis vi gør det over flere gange. Jeg foreslår at gøre det over en gang. Kirsten - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er ikke de 110 kroner der problemet, det er de manglende frivillige kræfter. Christian - KFK: Disc golferne har været meget tilfredse med Lars og Torbens arbejde i disc golf udvalget. Det bliver svært at forklare disc golferne at de pludselig skal betale 110 kroner ekstra året til et DFSU uden disc golf udvalg. De fleste disc golfere er hyggespillere, de er ligeglade med om der står DFSU eller DDGU på pakken. For dem handler det om hvad de føler de får for pengene. Hvad er konsekvenserne hvis folk ikke stemmer for forslaget? Lars Lau - Bestyrelsen: Bliver forslaget nedstemt kan vi ikke finansiere den nye administrator. Det betyder at en lang række administrative opgaver skal føres tilbage på frivillige hænder, som i øjeblikket ikke er til rådighed. Hvis vi stemmer nej skal vi være klar til et stort arbejde.

7 Afstemning om den af DFSU foreslåede kontingentstigning: For: 23 Imod: 1 Blankt: 2 Der vil for 2008 gælde et nyt kontingent for alle medlemmer af DFSU, som beskrevet ovenfor. Pause: 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. a. Nuværende medlemmer: Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Torben Halgaard, Sorø (genopstiller ikke). Ingen stillede op til disc golf-udvalget, og det åbnede for diskussionen om hvordan DFSU fremover vil håndtere de opgaver der relaterer sig til disc golf: Allan - Bestyrelsen: Hvis der ikke er et disc golf udvalg, vil der ikke blive holdt Danmarksmesterskab, og i princippet vil der ikke være disc golf aktivitet i DFSU. Lars Lau - Bestyrelsen: Jeg håber bestyrelsen vil være åbne overfor nye disc golf initiativer, og over for evt. interesserede i at sidde i disc golf-udvalget. Allan - Bestyrelsen: Ingen tvivl. Niels - KFK: Men selvom der ikke er et disc golf udvalg, opretholdes Esbens (administratorens, red.) opgaver der relaterer sig til disc golf stadig? Allan - Bestyrelsen: De fleste opgaver kommer fra disc golf udvalget. Hvis der ikke er nogen frivillige der vil styre og bruge Esben, skal han i princippet ikke styre disc golf. Esben kan ikke varetage disc golf sportens interesser alene. Birthe - Tørring: Vi modsiger os selv i forhold til det gode møde i Tørring. Det vi blev enige om der var at vi for enhver pris skulle holde liv i disc golf. Det var derfor vi ansatte en administrator. Vi kan ikke bare sige til disc golferne at de ikke for noget for pengene i 2008! Så længe disc golferne betaler, burde Esben udføre arbejde for disc golferne. Allan - Bestyrelsen: Men det er umuligt for Esben at udføre arbejdet hvis der ikke er nogle der er ansvarlige for at give informationerne videre til ham. Hvis disc golferne vil noget andet end DFSU, skal de også have lov til det. Vi skal ikke holde disc golf kunstigt i live i DFSU.

8 Kirsten - Bestyrelsen: Det er stadig målet, at I det omfang det er muligt skal DFSU varetage både ultimate og disc golfs interesser. Birthe - Tørring: Kan vi få en situationsberetning om disc golf situationen? Christian - KFK: Den konkurrenceorienterede del af disc golf er ikke specielt stor, måske spillere. Resten er hyggespillere. De vil bare ud at spille disc golf på den måde det er lettest for dem. Jeg har ikke selv meldt mig fordi jeg ikke har kræfter til at lave det store arbejde der ligger i disc golf udvalget. Kirsten - Bestyrelsen: DFSU har måske ikke været synlige nok pga. for få frivillige. Administratorposten kan hjælpe til at synliggøre DFSU. Helle: Tidligere var det vigtigste for mig at disc golf og ultimate blev sammen i DFSU, og mht. medlemskabet i DGI. Nu kan jeg længere ikke se hvorfor de to skal holdes sammen. Posterne har været svære at besætte i disc golf-udvalget og budgetterne ligger forskelligt. Hvad skal ultimate og disc golf sammen? John - KFK: Det vigtigt at det bliver refereret at DFSU bestyrelsen ikke føler at der skal lægges kræfter i Disc golf hvis der ikke er et disc golf-udvalg. Birthe - Tørring: Vi skal også give det en chance. Kirstens formulering var god det var det vi snakkede om til mødet i Tørring. Lars Lau - Bestyrelsen: (Til Helle). Det har været sundt for disc golf og ultimate at være sammen fordi der har været en overordnet bestyrelse der kunne løse en fælles administrativ opgave. Min personlige mission har været at ultimate og disc golf hver for sig skulle vokse sig store nok til at dele sig til to forbund inden for organisationen. Det er derfor det ærgrer mig sådan at DDGU løsriver sig, i stedet for at vokse sig store inden for DFSU. 7) Valg af formand og kasserer: a. Nuværende formand: Kirsten Kjær, København (trækker sig fra posten 1 år før valgperioden udløber) b. Nuværende kasserer: Franziska Sinner, København (genopstiller). a) Bestyrelsen opstillede Claus E. Schmidt til formand for DFSU. Ingen andre ønskede posten, og Claus blev enstemmigt valgt. b) Franziska genopstillede og blev valgt, men påpegede at hun kun fortsætter fordi en del af kassererpostens opgaver bliver lagt over på administratorposten.

9 8) Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. a. Nuværende medlemmer: Claus E. Schmidt, Århus (genopstiller ikke indtræder som formand), Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Allan Larsen (genopstiller). b. Nuværende suppleant: Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke) a) Lars Beck fra KFK ville gerne deltage som bestyrelsesmedlem og blev valgt, og det samme gjorde Raja K. Ferneke fra Århus. (klapsalver). Allan, som genopstillede, blev ligeledes valgt. Klap Klap. b) Ingen suppleant opstiller. Allan argumenterer for at suppleanten ikke er nødvendig da blot et ekstra bestyrelsesmedlem havde været tilstrækkeligt. Det er derfor blot et spørgsmål om titler. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Da ingen andre opstiller, genopstiller Kaare fra Ålborg og bliver valgt som revisor. Rikke Weber fra Discflyers stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a. Nuværende medlemmer: Carsten Hvenegaard, Århus (genopstiller), Sanne Rasmussen, Odense (genopstiller), Bue Meier, Odense (genopstiller ikke), Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke), Jonatan Myrup, København (genopstiller). Carsten, Sanne og Jonathan genopstillede alle og blev alle genvalgt. Der gøres opmærksom på at Jonathan udelukkende beskæftiger sig med juniorerne, og at der derfor mangler en repræsentant fra øst. Da ingen opstiller, vedtager repræsentantskabet at et ekstra medlem kan optages senere. Tilbagemeldingen skal ske til ultimateudvalget inden 1. april. 11) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Kirsten Kjær Der er kommet to indstillinger. Lisbeth fra Odense har indstillet Carsten Hvenegaard fra Århus pga. hans store arbejde med den nye struktur i DM, ligesom hans arbejde med den nye klub i Aabenraa. Lisbeth mener Carsten har visioner for sporten. Torben har indstillet Lars i en længere mail som kan ses i bilag D. Til mødet kommer to yderligere nomineringer: Lars Beck fra KFK nominerer Christian Mehlbye for hans kæmpe indsats omkring WCU. Anders fra Circus nominerer Jonatan for hans store stykke arbejde med juniorer og landsholdet.

10 Esben nominerer ingen, men påpeger at det siden han er trådt til at gået op for ham hvor stort et arbejde flere lægger i sporten. Specielt har Allan og Lars ydet en kæmpe indsats som bør anerkendes. Der blev stemt om uddelingen af årets discpris ved anonym afstemning, og Lars Lau vandt med 17 ud af 26 stemmer. Tillykke Lars. 12) Eventuelt Lars KFK: Hvad skete der med DFSU s logo og den udskrevne konkurrence? Allan Bestyrelsen: Konkurrencen er færdig og DFSU har kåret en vinder der har modtaget sin præmie. Problemet er at bestyrelsen ikke følte logoet var godt nok til at blive brugt. Hvis man kender nogle eller har nogle gode idéer, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen DFSU ønsker altså stadig et nyt logo.

11 Appendiks A Tilstedeværende personer: Navn Esben Høgh Kirsten Kjær Claus Schmidt Lars Lau Jensen Allan Larsen Anne-Franziska Sinner Steffen Lauritzen Rune Nielsen Raja Kajs Ferneke Anders Dragsted Linette Vestergaard Lisbeth Andersen Marie Bruun Nielsen Mads Kiilerich Paw Bredesen Rie Rasmussen Christian Rehder Niels Pagel John Madsen Lars Beck Helle Kjærsgaard Rikke Weber Lisbeth Møller Sanne Rasmussen Christoffer Borst Birthe Bengtsson Klub Administrator (Ragnarok) Formand (Flying Circus) Bestyrelse (Århus ultimate) Bestyrelse (KFGK) Bestyrelse (Ragnarok) Bestyrelse (KFK) Bestyrelsessuppleant (KFK) Århus ultimate Århus ultimate Flying Circus Aalborg Dinosaurs Aalborg Dinosaurs Spinners Spinners KFGK KFGK KFK KFK KFK KFK KFK Discflyers Discflyers Discflyers Discflyers Tørring Disccontrol I alt 26 personer

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere