Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København"

Transkript

1 Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen Lauritzen, Kirsten Kjær, Allan Larsen, Lars Lau Repræsentanter fra: Spinners, ÅUFK, KFK, Tørring, Flying Circus, Ålborg Dinasours, Odense Discflyers og Karlebo Frisbee-Golf Klub. Fuld liste over klub repræsentanter findes i appendiks A. Fraværende: Referent: Esben Høgh Referatdato: 9. marts 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. v/ Kirsten Kjær 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand og kasserer 6. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 8. Valg af 2-4 medlemmer til Ultimate-udvalget 9. Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget 10. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for v/ Allan Larsen 11. Uddeling af årets discpris. v/ Kirsten Kjær 12. Eventuelt

2 1) Valg af dirigent og referent Efter bestyrelsens ønske accepterede repræsentantskabet at punkt 9 og 10 blev rykket op efter punkt 4, således at dagsordenen så således ud: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær. 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for Valg af to fire medlemmer af disc golf udvalget 7. Valg af formand og kasserer 8. Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 9. Valg af en 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Valg af 2 4 medlemmer af ultimateudvalget 11. Uddeling af årets discpris 12. Eventuelt. Nedenstående referat følger denne dagsorden. 2) Formandens beretning v/ Kirsten Kjær Formandens beretning vil snarest blive vedlagt som bilag. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner. Årsregnskabet blev gennemgået, og grundet de hektiske foranstaltninger ved indsættelsen af ny kasserer ved den ekstraordinære generalforsamling, var der forskellige poster der manglede bilag og var svære helt at gruppere rigtigt. Trods dette blev årsregnskabet enstemmigt vedtaget (dog under forudsætning af revisoren ved først kommende lejlighed også godkender regnskabet). Regnskabet vil snarest blive vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Pga. usikkerhed om regnskabet har DFSU brugt færre penge end vi kunne. Næste år må vi arbejde hårdere på at bruge flere penge, da det stadig ikke er hensigten med DFSU at skabe en kapitalfond. 4) Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

3 5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for a. Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet således at kontingentet fremover vil være: 400,- pr. klub + 150,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. Se bilag A i indbydelsen. b. Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. c. Bestyrelsen foreslår uændret spillerrgebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. Allan fremlægger budgettet som er vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Den vigtigste ændring er det ændrede kontingent. Beløbet er regnet ud fra at der er 400 betalende spillere. Det har været svært at fastsætte beløbet præcist pga. den store usikkerhed med disc golf klubberne, men denne model kan bære selv hvis flere klubber end forventet skulle melde sig ud. DFSU har også et overskud vi kunne trække på i år, hvis alt går galt. Derudover har der været nogle små justeringer i forhold til sidste år. DFSU har igen sat af til udviklingen af juniorultimate, på trods af at vi ikke fik brugt pengene sidste år. Vi mener det er et vigtigt sted at prioritere. Anders - Circus: Ville det være muligt at lave et differentieret kontingent, f.eks. for juniorspillere? Evt. halv pris til juniorer under en given alder. Det gør vi i Flying Circus. Claus - Bestyrelsen: Det ved jeg ikke. 150 kroner er i forvejen et relativt lavt beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Klubberne kan selv differentiere med den faste udgift, således at unge betaler mindre end voksne. Men jeg synes det skal ske inden for klubberne. Christian KFK: Jeg tænker på, hvordan bliver klubberne påvirket i tilfældet af at disc golferne melder fra? Skal de klubber der så bliver tilbage i DFSU stå med større regning? Allan - bestyrelsen: Det finder vi en løsning på. DFSU er til at snakke med. Birthe - Tørring: Altså man kan ikke bare lade være med at være medlem. Så er der ikke noget DM. Mht. differentiering kan det godt være at 150 kroner er et relativt lavt beløb, men det kan betyde for f.eks. Tørring hvor der er mange unge. I øvrigt vil jeg lige spørge nu hvor der er flere klubber der skylder penge til DFSU, har DFSU sanktionsmuligheder hvis klubber ikke betaler kontingent? Franziska - Bestyrelsen: Det er forholdsvis små beløb vi snakker om. Det handler bare om at vi går ud og prikker folk på skulderen om minder dem om at de skal betale. Det er ikke modvilje der gør at folk ikke betaler, det er glemsomhed. Men i princippet har vi ingen sanktionsmulighed.

4 Allan - Bestyrelsen: Man kunne f.eks. stille skrappere krav til deltagelse i diverse turneringer hvis folk ikke betaler. Kirsten - Bestyrelsen: Nu sker der mange ændringer i 2008, så vi kunne vente og se hvordan året udvikler sig, og så tage hele denne diskussion op næste år. Steffen - KFK: Et andet spørgsmål, skal man ændre i vedtægterne hvis man laver differentieret kontingent for juniorerne? Lisbet - Odense: Hvor mange juniorer snakker vi om? Rumsteren fra salen: Aah, max 10 %. Måske stykker. Franziska - Bestyrelsen: Jeg synes differentieringen er god idé. Med så få unge handler det ikke om penge, men om signalværdien. Man kunne f.eks. sige 100 kroner for juniorer. Marie - Spinners: Man kan sige at vi i ultimate i forvejen har lave kontingenter i forhold til alle andre sportsgrene. Vi skal også tænke på om det i virkeligheden er pengene der gør at juniorer vælger sporten fra? Claus - Bestyrelsen: Enig med Marie. Og hvis vi skal have lavet et differentieret kontingent skal vi også have fundet en fælles aldersgrænse for hvornår man er junior. Måske er det lettere hvis klubberne selv sætter grænserne for juniorbetaling. Christian KFK: Jeg er enig i at det er små beløb vi snakker om, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvad man føler man får for pengene. Lars Lau - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er i klubberne differentieringen skal være synlig. Som jeg ser det melder man sig ind i en klub, og DFSU er en bonus man får med. Hvis klubberne føler en differentiering er relevant kan de administrere den i klubben. Der er måske også en masse administrativt bøvl ved det. Franziska - Bestyrelsen: Administrativt er det ikke et problem. Niels KFK: Det kan godt være at 150 kroner ikke er meget, men argumentet er f.eks. i DDGU at de ikke får noget for pengene. Så nytter det ikke noget vi sidder her og snakker om hvor mange penge det er, hvis de ikke føler de får noget ud af dem. Måske er 150 kroner for meget for disc golf spillerne?

5 Birthe - Tørring: Det er ikke noget vi skal gøre et stort problem ud af. Det er en dyr sport for juniorerne, fordi alt skal betales af spillerne selv. Udgiften er ikke i gebyret til DFSU. Når vi f.eks. skal til København og spille turnering, skal hver enkelt junior betale over 500 kroner sammenlagt. Man kunne evt. bruge nogle af de kroner der er afsat i budgettet til at lette juniorerne økonomisk Jeg foreslår at vi holder den på 150 kroner i år, og diskuterer det igen næste år. Steffen - KFK: Det er et dårligt signal at sende til klubberne. DFSU fortæller hele tiden klubberne at de skal få flere unge spillere, men som det er nu er juniorerne er ikke en økonomisk gevinst for klubberne. Deres kontingent opsluges af DFSU-gebyret. Klubberne skal ikke lide under indsatsen om at få flere unge til at spille. Lisbeth - Odense: Men man skal også tænke på at pengene til DFSU får man igen på anden vis. DFSU arrangerer jo turneringerne og står for det administrative der alt sammen kommer os alle til gode. Anders - Circus: Uanset hvad skal der fastlægges en grænse for hvornår man er junior. Så kan vi også se om vi får noget ud af juniorsatsningen. Steffen - KFK: Det er stadig en stor stigning fra 100 kroner til 210 kroner. Claus - Bestyrelsen: Det er kun procentvis det er en stor stigning. Hvis man ser det lidt i perspektiv, svarer det kun til en familiepizza om året. Det er klart at procentvis løber det op når man snakker så små beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Alle medlemmer vi har under 25 år får tilskud af kommunen. Jeg kender ikke tilskudsordningerne i København, men måske KFK også kan modtage tilskud for juniorspillerne? Christian KFK: Vi skal lige have gjort det klar der er ikke noget kontingent der er fastsat endnu. Det skal først besluttes i dag. John KFK: Det er en stor stigning, ikke nødvendigvis beløbsmæssigt. Jeg synes ikke det er en billig sport som det bliver gjort til, tværtimod, det er en dyr sport. Jeg tror stigningen kan skræmme folk væk. Især fordi beløbet bliver sat så meget op så meget i et huk. En gradvis kontingentstigning havde været bedre. Så kunne vi i højere grad se hvad vi faktisk får for pengene. Kirsten - Bestyrelsen: Den store stigning skal ses som konsekvens af at der er færre og færre frivillige hænder. Det var nødvendigt. Uden frivillige hænder står sporten i fare for at falde, og så må vi betale os fra det. Det er et dramatisk skridt, men det skal ses i lyset af de færre og færre frivillige. Til gengæld kan den nye administrator hjælpe til at kræfterne bruges fremadrettet.

6 Claus - Bestyrelsen: Vi havde tænkt på den gradvise stigning, men vi syntes det kunne virke amatøragtigt, og så tror vi at det ville være problematisk at kræve kontingentstigninger over flere gange. Helle - KFK: Jeg foreslår at vi stemmer om det med differentieret kontingent. Claus - Bestyrelsen: Hvor mange juniorer snakker vi om? (Fra salen igen: 50 unge.) Måske skulle vi alligevel overveje differentieringen pga. signalværdien. Allan - Bestyrelsen: Det bedste forslag er at vi lader det køre som det er, og diskuterer det igen næste år. Afstemning om differentieret medlemskab af DFSU: [A] differentieret medlemskab for juniorer [B] ikke differentieret medlemskab [A] får 11 stemmer, og [B] får 12 stemmer. 3 valgte ikke at stemme. Der kommer ikke differentieret medlemskab i år Efter nedstemningen om det differentierede kontingent, fortsatte en kort diskussion inden afstemningen om DFSU s samlede forslag til kontingentet for Allan - Bestyrelsen: Mht. Johns forslag om at dele kontingentstigningen over flere år: Det vil være dyrt at dele stigningen over to år. Det er en beslutning vi ikke kan overskue konsekvensen af lige nu. Claus - Bestyrelsen: Risikoen for at disc golf klubberne forlader vil være større hvis vi gør det over flere gange. Jeg foreslår at gøre det over en gang. Kirsten - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er ikke de 110 kroner der problemet, det er de manglende frivillige kræfter. Christian - KFK: Disc golferne har været meget tilfredse med Lars og Torbens arbejde i disc golf udvalget. Det bliver svært at forklare disc golferne at de pludselig skal betale 110 kroner ekstra året til et DFSU uden disc golf udvalg. De fleste disc golfere er hyggespillere, de er ligeglade med om der står DFSU eller DDGU på pakken. For dem handler det om hvad de føler de får for pengene. Hvad er konsekvenserne hvis folk ikke stemmer for forslaget? Lars Lau - Bestyrelsen: Bliver forslaget nedstemt kan vi ikke finansiere den nye administrator. Det betyder at en lang række administrative opgaver skal føres tilbage på frivillige hænder, som i øjeblikket ikke er til rådighed. Hvis vi stemmer nej skal vi være klar til et stort arbejde.

7 Afstemning om den af DFSU foreslåede kontingentstigning: For: 23 Imod: 1 Blankt: 2 Der vil for 2008 gælde et nyt kontingent for alle medlemmer af DFSU, som beskrevet ovenfor. Pause: 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. a. Nuværende medlemmer: Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Torben Halgaard, Sorø (genopstiller ikke). Ingen stillede op til disc golf-udvalget, og det åbnede for diskussionen om hvordan DFSU fremover vil håndtere de opgaver der relaterer sig til disc golf: Allan - Bestyrelsen: Hvis der ikke er et disc golf udvalg, vil der ikke blive holdt Danmarksmesterskab, og i princippet vil der ikke være disc golf aktivitet i DFSU. Lars Lau - Bestyrelsen: Jeg håber bestyrelsen vil være åbne overfor nye disc golf initiativer, og over for evt. interesserede i at sidde i disc golf-udvalget. Allan - Bestyrelsen: Ingen tvivl. Niels - KFK: Men selvom der ikke er et disc golf udvalg, opretholdes Esbens (administratorens, red.) opgaver der relaterer sig til disc golf stadig? Allan - Bestyrelsen: De fleste opgaver kommer fra disc golf udvalget. Hvis der ikke er nogen frivillige der vil styre og bruge Esben, skal han i princippet ikke styre disc golf. Esben kan ikke varetage disc golf sportens interesser alene. Birthe - Tørring: Vi modsiger os selv i forhold til det gode møde i Tørring. Det vi blev enige om der var at vi for enhver pris skulle holde liv i disc golf. Det var derfor vi ansatte en administrator. Vi kan ikke bare sige til disc golferne at de ikke for noget for pengene i 2008! Så længe disc golferne betaler, burde Esben udføre arbejde for disc golferne. Allan - Bestyrelsen: Men det er umuligt for Esben at udføre arbejdet hvis der ikke er nogle der er ansvarlige for at give informationerne videre til ham. Hvis disc golferne vil noget andet end DFSU, skal de også have lov til det. Vi skal ikke holde disc golf kunstigt i live i DFSU.

8 Kirsten - Bestyrelsen: Det er stadig målet, at I det omfang det er muligt skal DFSU varetage både ultimate og disc golfs interesser. Birthe - Tørring: Kan vi få en situationsberetning om disc golf situationen? Christian - KFK: Den konkurrenceorienterede del af disc golf er ikke specielt stor, måske spillere. Resten er hyggespillere. De vil bare ud at spille disc golf på den måde det er lettest for dem. Jeg har ikke selv meldt mig fordi jeg ikke har kræfter til at lave det store arbejde der ligger i disc golf udvalget. Kirsten - Bestyrelsen: DFSU har måske ikke været synlige nok pga. for få frivillige. Administratorposten kan hjælpe til at synliggøre DFSU. Helle: Tidligere var det vigtigste for mig at disc golf og ultimate blev sammen i DFSU, og mht. medlemskabet i DGI. Nu kan jeg længere ikke se hvorfor de to skal holdes sammen. Posterne har været svære at besætte i disc golf-udvalget og budgetterne ligger forskelligt. Hvad skal ultimate og disc golf sammen? John - KFK: Det vigtigt at det bliver refereret at DFSU bestyrelsen ikke føler at der skal lægges kræfter i Disc golf hvis der ikke er et disc golf-udvalg. Birthe - Tørring: Vi skal også give det en chance. Kirstens formulering var god det var det vi snakkede om til mødet i Tørring. Lars Lau - Bestyrelsen: (Til Helle). Det har været sundt for disc golf og ultimate at være sammen fordi der har været en overordnet bestyrelse der kunne løse en fælles administrativ opgave. Min personlige mission har været at ultimate og disc golf hver for sig skulle vokse sig store nok til at dele sig til to forbund inden for organisationen. Det er derfor det ærgrer mig sådan at DDGU løsriver sig, i stedet for at vokse sig store inden for DFSU. 7) Valg af formand og kasserer: a. Nuværende formand: Kirsten Kjær, København (trækker sig fra posten 1 år før valgperioden udløber) b. Nuværende kasserer: Franziska Sinner, København (genopstiller). a) Bestyrelsen opstillede Claus E. Schmidt til formand for DFSU. Ingen andre ønskede posten, og Claus blev enstemmigt valgt. b) Franziska genopstillede og blev valgt, men påpegede at hun kun fortsætter fordi en del af kassererpostens opgaver bliver lagt over på administratorposten.

9 8) Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. a. Nuværende medlemmer: Claus E. Schmidt, Århus (genopstiller ikke indtræder som formand), Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Allan Larsen (genopstiller). b. Nuværende suppleant: Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke) a) Lars Beck fra KFK ville gerne deltage som bestyrelsesmedlem og blev valgt, og det samme gjorde Raja K. Ferneke fra Århus. (klapsalver). Allan, som genopstillede, blev ligeledes valgt. Klap Klap. b) Ingen suppleant opstiller. Allan argumenterer for at suppleanten ikke er nødvendig da blot et ekstra bestyrelsesmedlem havde været tilstrækkeligt. Det er derfor blot et spørgsmål om titler. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Da ingen andre opstiller, genopstiller Kaare fra Ålborg og bliver valgt som revisor. Rikke Weber fra Discflyers stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a. Nuværende medlemmer: Carsten Hvenegaard, Århus (genopstiller), Sanne Rasmussen, Odense (genopstiller), Bue Meier, Odense (genopstiller ikke), Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke), Jonatan Myrup, København (genopstiller). Carsten, Sanne og Jonathan genopstillede alle og blev alle genvalgt. Der gøres opmærksom på at Jonathan udelukkende beskæftiger sig med juniorerne, og at der derfor mangler en repræsentant fra øst. Da ingen opstiller, vedtager repræsentantskabet at et ekstra medlem kan optages senere. Tilbagemeldingen skal ske til ultimateudvalget inden 1. april. 11) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Kirsten Kjær Der er kommet to indstillinger. Lisbeth fra Odense har indstillet Carsten Hvenegaard fra Århus pga. hans store arbejde med den nye struktur i DM, ligesom hans arbejde med den nye klub i Aabenraa. Lisbeth mener Carsten har visioner for sporten. Torben har indstillet Lars i en længere mail som kan ses i bilag D. Til mødet kommer to yderligere nomineringer: Lars Beck fra KFK nominerer Christian Mehlbye for hans kæmpe indsats omkring WCU. Anders fra Circus nominerer Jonatan for hans store stykke arbejde med juniorer og landsholdet.

10 Esben nominerer ingen, men påpeger at det siden han er trådt til at gået op for ham hvor stort et arbejde flere lægger i sporten. Specielt har Allan og Lars ydet en kæmpe indsats som bør anerkendes. Der blev stemt om uddelingen af årets discpris ved anonym afstemning, og Lars Lau vandt med 17 ud af 26 stemmer. Tillykke Lars. 12) Eventuelt Lars KFK: Hvad skete der med DFSU s logo og den udskrevne konkurrence? Allan Bestyrelsen: Konkurrencen er færdig og DFSU har kåret en vinder der har modtaget sin præmie. Problemet er at bestyrelsen ikke følte logoet var godt nok til at blive brugt. Hvis man kender nogle eller har nogle gode idéer, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen DFSU ønsker altså stadig et nyt logo.

11 Appendiks A Tilstedeværende personer: Navn Esben Høgh Kirsten Kjær Claus Schmidt Lars Lau Jensen Allan Larsen Anne-Franziska Sinner Steffen Lauritzen Rune Nielsen Raja Kajs Ferneke Anders Dragsted Linette Vestergaard Lisbeth Andersen Marie Bruun Nielsen Mads Kiilerich Paw Bredesen Rie Rasmussen Christian Rehder Niels Pagel John Madsen Lars Beck Helle Kjærsgaard Rikke Weber Lisbeth Møller Sanne Rasmussen Christoffer Borst Birthe Bengtsson Klub Administrator (Ragnarok) Formand (Flying Circus) Bestyrelse (Århus ultimate) Bestyrelse (KFGK) Bestyrelse (Ragnarok) Bestyrelse (KFK) Bestyrelsessuppleant (KFK) Århus ultimate Århus ultimate Flying Circus Aalborg Dinosaurs Aalborg Dinosaurs Spinners Spinners KFGK KFGK KFK KFK KFK KFK KFK Discflyers Discflyers Discflyers Discflyers Tørring Disccontrol I alt 26 personer

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009 Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2009 Dato: Lokation: Hejmdalsvej, Odense Tilstedeværende: Claus Schmidt (Formand), Århus Ultimate, Bestyrelsen Franziska Sinner (Kasserer), KFK, Bestyrelsen Allan Larsen,

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU REFERAT Møde: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 29. september 2007 Mødested: Tørring Gymnasium (afholdt under Ultimate DM ude 2007) Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Kirsten Kjær,

Læs mere

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent.

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent. Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2010 Dato: Lokation: Stadionvej, Odense Tilstedeværende: Birgit Brunshøj (Formand), Odense Discflyers, Bestyrelsen Andreas Eiskjær (Kasserer), Århus Ultimate, Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden: REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU Lørdag den 29. september 2007 Dagsorden Valg af dirigent og referent v/kirsten Kjær Godkendelse af dagsorden v/dirigent DFSU s fremtid v/allan Larsen Valg af

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004 Referat af DFSU Repræsentantskabsmøde 20 marts. 2004 Tilstede: Aalborg Dinosaurs': Gerulf Pedersen (GP), Kaare Sagan Larsen (KSL), Anders Langballe (AL) Copenhagen Flying Circus: Jonas Lekfeldt (JL) Esbjerg

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere