Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København"

Transkript

1 Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen Lauritzen, Kirsten Kjær, Allan Larsen, Lars Lau Repræsentanter fra: Spinners, ÅUFK, KFK, Tørring, Flying Circus, Ålborg Dinasours, Odense Discflyers og Karlebo Frisbee-Golf Klub. Fuld liste over klub repræsentanter findes i appendiks A. Fraværende: Referent: Esben Høgh Referatdato: 9. marts 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. v/ Kirsten Kjær 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand og kasserer 6. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 8. Valg af 2-4 medlemmer til Ultimate-udvalget 9. Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget 10. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for v/ Allan Larsen 11. Uddeling af årets discpris. v/ Kirsten Kjær 12. Eventuelt

2 1) Valg af dirigent og referent Efter bestyrelsens ønske accepterede repræsentantskabet at punkt 9 og 10 blev rykket op efter punkt 4, således at dagsordenen så således ud: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ Kirsten Kjær. 3. Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for Valg af to fire medlemmer af disc golf udvalget 7. Valg af formand og kasserer 8. Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 9. Valg af en 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Valg af 2 4 medlemmer af ultimateudvalget 11. Uddeling af årets discpris 12. Eventuelt. Nedenstående referat følger denne dagsorden. 2) Formandens beretning v/ Kirsten Kjær Formandens beretning vil snarest blive vedlagt som bilag. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Franziska Sinner. Årsregnskabet blev gennemgået, og grundet de hektiske foranstaltninger ved indsættelsen af ny kasserer ved den ekstraordinære generalforsamling, var der forskellige poster der manglede bilag og var svære helt at gruppere rigtigt. Trods dette blev årsregnskabet enstemmigt vedtaget (dog under forudsætning af revisoren ved først kommende lejlighed også godkender regnskabet). Regnskabet vil snarest blive vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Pga. usikkerhed om regnskabet har DFSU brugt færre penge end vi kunne. Næste år må vi arbejde hårdere på at bruge flere penge, da det stadig ikke er hensigten med DFSU at skabe en kapitalfond. 4) Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

3 5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for a. Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet således at kontingentet fremover vil være: 400,- pr. klub + 150,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. Se bilag A i indbydelsen. b. Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. c. Bestyrelsen foreslår uændret spillerrgebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. Allan fremlægger budgettet som er vedlagt som bilag. Allan - Bestyrelsen: Den vigtigste ændring er det ændrede kontingent. Beløbet er regnet ud fra at der er 400 betalende spillere. Det har været svært at fastsætte beløbet præcist pga. den store usikkerhed med disc golf klubberne, men denne model kan bære selv hvis flere klubber end forventet skulle melde sig ud. DFSU har også et overskud vi kunne trække på i år, hvis alt går galt. Derudover har der været nogle små justeringer i forhold til sidste år. DFSU har igen sat af til udviklingen af juniorultimate, på trods af at vi ikke fik brugt pengene sidste år. Vi mener det er et vigtigt sted at prioritere. Anders - Circus: Ville det være muligt at lave et differentieret kontingent, f.eks. for juniorspillere? Evt. halv pris til juniorer under en given alder. Det gør vi i Flying Circus. Claus - Bestyrelsen: Det ved jeg ikke. 150 kroner er i forvejen et relativt lavt beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Klubberne kan selv differentiere med den faste udgift, således at unge betaler mindre end voksne. Men jeg synes det skal ske inden for klubberne. Christian KFK: Jeg tænker på, hvordan bliver klubberne påvirket i tilfældet af at disc golferne melder fra? Skal de klubber der så bliver tilbage i DFSU stå med større regning? Allan - bestyrelsen: Det finder vi en løsning på. DFSU er til at snakke med. Birthe - Tørring: Altså man kan ikke bare lade være med at være medlem. Så er der ikke noget DM. Mht. differentiering kan det godt være at 150 kroner er et relativt lavt beløb, men det kan betyde for f.eks. Tørring hvor der er mange unge. I øvrigt vil jeg lige spørge nu hvor der er flere klubber der skylder penge til DFSU, har DFSU sanktionsmuligheder hvis klubber ikke betaler kontingent? Franziska - Bestyrelsen: Det er forholdsvis små beløb vi snakker om. Det handler bare om at vi går ud og prikker folk på skulderen om minder dem om at de skal betale. Det er ikke modvilje der gør at folk ikke betaler, det er glemsomhed. Men i princippet har vi ingen sanktionsmulighed.

4 Allan - Bestyrelsen: Man kunne f.eks. stille skrappere krav til deltagelse i diverse turneringer hvis folk ikke betaler. Kirsten - Bestyrelsen: Nu sker der mange ændringer i 2008, så vi kunne vente og se hvordan året udvikler sig, og så tage hele denne diskussion op næste år. Steffen - KFK: Et andet spørgsmål, skal man ændre i vedtægterne hvis man laver differentieret kontingent for juniorerne? Lisbet - Odense: Hvor mange juniorer snakker vi om? Rumsteren fra salen: Aah, max 10 %. Måske stykker. Franziska - Bestyrelsen: Jeg synes differentieringen er god idé. Med så få unge handler det ikke om penge, men om signalværdien. Man kunne f.eks. sige 100 kroner for juniorer. Marie - Spinners: Man kan sige at vi i ultimate i forvejen har lave kontingenter i forhold til alle andre sportsgrene. Vi skal også tænke på om det i virkeligheden er pengene der gør at juniorer vælger sporten fra? Claus - Bestyrelsen: Enig med Marie. Og hvis vi skal have lavet et differentieret kontingent skal vi også have fundet en fælles aldersgrænse for hvornår man er junior. Måske er det lettere hvis klubberne selv sætter grænserne for juniorbetaling. Christian KFK: Jeg er enig i at det er små beløb vi snakker om, men det er ikke det det handler om. Det handler om hvad man føler man får for pengene. Lars Lau - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er i klubberne differentieringen skal være synlig. Som jeg ser det melder man sig ind i en klub, og DFSU er en bonus man får med. Hvis klubberne føler en differentiering er relevant kan de administrere den i klubben. Der er måske også en masse administrativt bøvl ved det. Franziska - Bestyrelsen: Administrativt er det ikke et problem. Niels KFK: Det kan godt være at 150 kroner ikke er meget, men argumentet er f.eks. i DDGU at de ikke får noget for pengene. Så nytter det ikke noget vi sidder her og snakker om hvor mange penge det er, hvis de ikke føler de får noget ud af dem. Måske er 150 kroner for meget for disc golf spillerne?

5 Birthe - Tørring: Det er ikke noget vi skal gøre et stort problem ud af. Det er en dyr sport for juniorerne, fordi alt skal betales af spillerne selv. Udgiften er ikke i gebyret til DFSU. Når vi f.eks. skal til København og spille turnering, skal hver enkelt junior betale over 500 kroner sammenlagt. Man kunne evt. bruge nogle af de kroner der er afsat i budgettet til at lette juniorerne økonomisk Jeg foreslår at vi holder den på 150 kroner i år, og diskuterer det igen næste år. Steffen - KFK: Det er et dårligt signal at sende til klubberne. DFSU fortæller hele tiden klubberne at de skal få flere unge spillere, men som det er nu er juniorerne er ikke en økonomisk gevinst for klubberne. Deres kontingent opsluges af DFSU-gebyret. Klubberne skal ikke lide under indsatsen om at få flere unge til at spille. Lisbeth - Odense: Men man skal også tænke på at pengene til DFSU får man igen på anden vis. DFSU arrangerer jo turneringerne og står for det administrative der alt sammen kommer os alle til gode. Anders - Circus: Uanset hvad skal der fastlægges en grænse for hvornår man er junior. Så kan vi også se om vi får noget ud af juniorsatsningen. Steffen - KFK: Det er stadig en stor stigning fra 100 kroner til 210 kroner. Claus - Bestyrelsen: Det er kun procentvis det er en stor stigning. Hvis man ser det lidt i perspektiv, svarer det kun til en familiepizza om året. Det er klart at procentvis løber det op når man snakker så små beløb. Lars Lau - Bestyrelsen: Alle medlemmer vi har under 25 år får tilskud af kommunen. Jeg kender ikke tilskudsordningerne i København, men måske KFK også kan modtage tilskud for juniorspillerne? Christian KFK: Vi skal lige have gjort det klar der er ikke noget kontingent der er fastsat endnu. Det skal først besluttes i dag. John KFK: Det er en stor stigning, ikke nødvendigvis beløbsmæssigt. Jeg synes ikke det er en billig sport som det bliver gjort til, tværtimod, det er en dyr sport. Jeg tror stigningen kan skræmme folk væk. Især fordi beløbet bliver sat så meget op så meget i et huk. En gradvis kontingentstigning havde været bedre. Så kunne vi i højere grad se hvad vi faktisk får for pengene. Kirsten - Bestyrelsen: Den store stigning skal ses som konsekvens af at der er færre og færre frivillige hænder. Det var nødvendigt. Uden frivillige hænder står sporten i fare for at falde, og så må vi betale os fra det. Det er et dramatisk skridt, men det skal ses i lyset af de færre og færre frivillige. Til gengæld kan den nye administrator hjælpe til at kræfterne bruges fremadrettet.

6 Claus - Bestyrelsen: Vi havde tænkt på den gradvise stigning, men vi syntes det kunne virke amatøragtigt, og så tror vi at det ville være problematisk at kræve kontingentstigninger over flere gange. Helle - KFK: Jeg foreslår at vi stemmer om det med differentieret kontingent. Claus - Bestyrelsen: Hvor mange juniorer snakker vi om? (Fra salen igen: 50 unge.) Måske skulle vi alligevel overveje differentieringen pga. signalværdien. Allan - Bestyrelsen: Det bedste forslag er at vi lader det køre som det er, og diskuterer det igen næste år. Afstemning om differentieret medlemskab af DFSU: [A] differentieret medlemskab for juniorer [B] ikke differentieret medlemskab [A] får 11 stemmer, og [B] får 12 stemmer. 3 valgte ikke at stemme. Der kommer ikke differentieret medlemskab i år Efter nedstemningen om det differentierede kontingent, fortsatte en kort diskussion inden afstemningen om DFSU s samlede forslag til kontingentet for Allan - Bestyrelsen: Mht. Johns forslag om at dele kontingentstigningen over flere år: Det vil være dyrt at dele stigningen over to år. Det er en beslutning vi ikke kan overskue konsekvensen af lige nu. Claus - Bestyrelsen: Risikoen for at disc golf klubberne forlader vil være større hvis vi gør det over flere gange. Jeg foreslår at gøre det over en gang. Kirsten - Bestyrelsen: Enig med Claus. Det er ikke de 110 kroner der problemet, det er de manglende frivillige kræfter. Christian - KFK: Disc golferne har været meget tilfredse med Lars og Torbens arbejde i disc golf udvalget. Det bliver svært at forklare disc golferne at de pludselig skal betale 110 kroner ekstra året til et DFSU uden disc golf udvalg. De fleste disc golfere er hyggespillere, de er ligeglade med om der står DFSU eller DDGU på pakken. For dem handler det om hvad de føler de får for pengene. Hvad er konsekvenserne hvis folk ikke stemmer for forslaget? Lars Lau - Bestyrelsen: Bliver forslaget nedstemt kan vi ikke finansiere den nye administrator. Det betyder at en lang række administrative opgaver skal føres tilbage på frivillige hænder, som i øjeblikket ikke er til rådighed. Hvis vi stemmer nej skal vi være klar til et stort arbejde.

7 Afstemning om den af DFSU foreslåede kontingentstigning: For: 23 Imod: 1 Blankt: 2 Der vil for 2008 gælde et nyt kontingent for alle medlemmer af DFSU, som beskrevet ovenfor. Pause: 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. a. Nuværende medlemmer: Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Torben Halgaard, Sorø (genopstiller ikke). Ingen stillede op til disc golf-udvalget, og det åbnede for diskussionen om hvordan DFSU fremover vil håndtere de opgaver der relaterer sig til disc golf: Allan - Bestyrelsen: Hvis der ikke er et disc golf udvalg, vil der ikke blive holdt Danmarksmesterskab, og i princippet vil der ikke være disc golf aktivitet i DFSU. Lars Lau - Bestyrelsen: Jeg håber bestyrelsen vil være åbne overfor nye disc golf initiativer, og over for evt. interesserede i at sidde i disc golf-udvalget. Allan - Bestyrelsen: Ingen tvivl. Niels - KFK: Men selvom der ikke er et disc golf udvalg, opretholdes Esbens (administratorens, red.) opgaver der relaterer sig til disc golf stadig? Allan - Bestyrelsen: De fleste opgaver kommer fra disc golf udvalget. Hvis der ikke er nogen frivillige der vil styre og bruge Esben, skal han i princippet ikke styre disc golf. Esben kan ikke varetage disc golf sportens interesser alene. Birthe - Tørring: Vi modsiger os selv i forhold til det gode møde i Tørring. Det vi blev enige om der var at vi for enhver pris skulle holde liv i disc golf. Det var derfor vi ansatte en administrator. Vi kan ikke bare sige til disc golferne at de ikke for noget for pengene i 2008! Så længe disc golferne betaler, burde Esben udføre arbejde for disc golferne. Allan - Bestyrelsen: Men det er umuligt for Esben at udføre arbejdet hvis der ikke er nogle der er ansvarlige for at give informationerne videre til ham. Hvis disc golferne vil noget andet end DFSU, skal de også have lov til det. Vi skal ikke holde disc golf kunstigt i live i DFSU.

8 Kirsten - Bestyrelsen: Det er stadig målet, at I det omfang det er muligt skal DFSU varetage både ultimate og disc golfs interesser. Birthe - Tørring: Kan vi få en situationsberetning om disc golf situationen? Christian - KFK: Den konkurrenceorienterede del af disc golf er ikke specielt stor, måske spillere. Resten er hyggespillere. De vil bare ud at spille disc golf på den måde det er lettest for dem. Jeg har ikke selv meldt mig fordi jeg ikke har kræfter til at lave det store arbejde der ligger i disc golf udvalget. Kirsten - Bestyrelsen: DFSU har måske ikke været synlige nok pga. for få frivillige. Administratorposten kan hjælpe til at synliggøre DFSU. Helle: Tidligere var det vigtigste for mig at disc golf og ultimate blev sammen i DFSU, og mht. medlemskabet i DGI. Nu kan jeg længere ikke se hvorfor de to skal holdes sammen. Posterne har været svære at besætte i disc golf-udvalget og budgetterne ligger forskelligt. Hvad skal ultimate og disc golf sammen? John - KFK: Det vigtigt at det bliver refereret at DFSU bestyrelsen ikke føler at der skal lægges kræfter i Disc golf hvis der ikke er et disc golf-udvalg. Birthe - Tørring: Vi skal også give det en chance. Kirstens formulering var god det var det vi snakkede om til mødet i Tørring. Lars Lau - Bestyrelsen: (Til Helle). Det har været sundt for disc golf og ultimate at være sammen fordi der har været en overordnet bestyrelse der kunne løse en fælles administrativ opgave. Min personlige mission har været at ultimate og disc golf hver for sig skulle vokse sig store nok til at dele sig til to forbund inden for organisationen. Det er derfor det ærgrer mig sådan at DDGU løsriver sig, i stedet for at vokse sig store inden for DFSU. 7) Valg af formand og kasserer: a. Nuværende formand: Kirsten Kjær, København (trækker sig fra posten 1 år før valgperioden udløber) b. Nuværende kasserer: Franziska Sinner, København (genopstiller). a) Bestyrelsen opstillede Claus E. Schmidt til formand for DFSU. Ingen andre ønskede posten, og Claus blev enstemmigt valgt. b) Franziska genopstillede og blev valgt, men påpegede at hun kun fortsætter fordi en del af kassererpostens opgaver bliver lagt over på administratorposten.

9 8) Valg af 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. a. Nuværende medlemmer: Claus E. Schmidt, Århus (genopstiller ikke indtræder som formand), Lars Lau Jensen, Karlebo (genopstiller ikke), Allan Larsen (genopstiller). b. Nuværende suppleant: Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke) a) Lars Beck fra KFK ville gerne deltage som bestyrelsesmedlem og blev valgt, og det samme gjorde Raja K. Ferneke fra Århus. (klapsalver). Allan, som genopstillede, blev ligeledes valgt. Klap Klap. b) Ingen suppleant opstiller. Allan argumenterer for at suppleanten ikke er nødvendig da blot et ekstra bestyrelsesmedlem havde været tilstrækkeligt. Det er derfor blot et spørgsmål om titler. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Da ingen andre opstiller, genopstiller Kaare fra Ålborg og bliver valgt som revisor. Rikke Weber fra Discflyers stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a. Nuværende medlemmer: Carsten Hvenegaard, Århus (genopstiller), Sanne Rasmussen, Odense (genopstiller), Bue Meier, Odense (genopstiller ikke), Steffen Lauritzen, København (genopstiller ikke), Jonatan Myrup, København (genopstiller). Carsten, Sanne og Jonathan genopstillede alle og blev alle genvalgt. Der gøres opmærksom på at Jonathan udelukkende beskæftiger sig med juniorerne, og at der derfor mangler en repræsentant fra øst. Da ingen opstiller, vedtager repræsentantskabet at et ekstra medlem kan optages senere. Tilbagemeldingen skal ske til ultimateudvalget inden 1. april. 11) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Kirsten Kjær Der er kommet to indstillinger. Lisbeth fra Odense har indstillet Carsten Hvenegaard fra Århus pga. hans store arbejde med den nye struktur i DM, ligesom hans arbejde med den nye klub i Aabenraa. Lisbeth mener Carsten har visioner for sporten. Torben har indstillet Lars i en længere mail som kan ses i bilag D. Til mødet kommer to yderligere nomineringer: Lars Beck fra KFK nominerer Christian Mehlbye for hans kæmpe indsats omkring WCU. Anders fra Circus nominerer Jonatan for hans store stykke arbejde med juniorer og landsholdet.

10 Esben nominerer ingen, men påpeger at det siden han er trådt til at gået op for ham hvor stort et arbejde flere lægger i sporten. Specielt har Allan og Lars ydet en kæmpe indsats som bør anerkendes. Der blev stemt om uddelingen af årets discpris ved anonym afstemning, og Lars Lau vandt med 17 ud af 26 stemmer. Tillykke Lars. 12) Eventuelt Lars KFK: Hvad skete der med DFSU s logo og den udskrevne konkurrence? Allan Bestyrelsen: Konkurrencen er færdig og DFSU har kåret en vinder der har modtaget sin præmie. Problemet er at bestyrelsen ikke følte logoet var godt nok til at blive brugt. Hvis man kender nogle eller har nogle gode idéer, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen DFSU ønsker altså stadig et nyt logo.

11 Appendiks A Tilstedeværende personer: Navn Esben Høgh Kirsten Kjær Claus Schmidt Lars Lau Jensen Allan Larsen Anne-Franziska Sinner Steffen Lauritzen Rune Nielsen Raja Kajs Ferneke Anders Dragsted Linette Vestergaard Lisbeth Andersen Marie Bruun Nielsen Mads Kiilerich Paw Bredesen Rie Rasmussen Christian Rehder Niels Pagel John Madsen Lars Beck Helle Kjærsgaard Rikke Weber Lisbeth Møller Sanne Rasmussen Christoffer Borst Birthe Bengtsson Klub Administrator (Ragnarok) Formand (Flying Circus) Bestyrelse (Århus ultimate) Bestyrelse (KFGK) Bestyrelse (Ragnarok) Bestyrelse (KFK) Bestyrelsessuppleant (KFK) Århus ultimate Århus ultimate Flying Circus Aalborg Dinosaurs Aalborg Dinosaurs Spinners Spinners KFGK KFGK KFK KFK KFK KFK KFK Discflyers Discflyers Discflyers Discflyers Tørring Disccontrol I alt 26 personer

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:

REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden: REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen

Læs mere

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere