Københavns Bowling Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Bowling Union"

Transkript

1 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel Sporvejene v/ Carsten Vorborg, Rene Vorborg Sundby v/ Lars Kjølhede, Camilla Keller VBI/Valby v/ Steen Eriksen og som bisidder Jane Olsson BK Center v/ Martin Guldager, Flemming Odvig BK Hook v/ Pia Vig, Tina Vig LK Bowling v/ John Vangsfeldt BK Sisu v/ Michael Riis Kristiansen, Grete Jørgensen Ellipsen v/ Lars Klokkedal, Grethe Aggergaard Smut 79 v/ Bjarne Petersen BK Triominos v/ Rudi Larsen og som bisidder Hanne Larsen Team 2001 v/ Iry Arneke BK Grøndal v/ Benny Rasmussen, Bente Hansen BK 77 v/ Ole Nielsen, Bodil Jørgensen Brønshøj Sport 66 v/ Ingelise Jespersen H.B.K. v/ Erhard Eifos, Anni-Grete Nielsen Joker v/ Erik Pedersen, Mikael Juul Jensen Jackpot v/ Erland Seiersen, Erik Christiansen KBK 1940 v/ Linda Jørgensen, Kay Larsen GVB v/ Tom G. Jensen og som bisidder Susanne Boesdal Viking Rønne B v/ Birger Kruse og som bisidder Søren Larsson FamilieBowling v/ Frank Iven og som bisidder Ole Nielsen GBK v/ Benny Kristensen, Johnny Lilja Frederiksen Kvik v/ Poul Dam Hansen Team Millennium v/ Niels Chr. Andersen CKC v/ Jonna Oder IF 32 v/ Villy Laustsen, Flemming Knudsen og som bisidder Rita Mortensen Old Stars v/ John Juha Løfgreen Politiet IF v/ Eva Winther, Anni Sørensen Game On v/britt Brøndsted BK Rolling Stones v/ Frank Rasmussen, Vivi Høxbro og som bisidder Bent Ove Larsen Partner 2009 v/jens Jørgensen SOUB v/ Michael Garsdal og som bisidder Kim Larsen Bestyrelsen var repræsenteret ved følgende: Formand Lars Jacobsen Næstformand Michael Pedersen Kasserer Leif Makholm Sekretær Bente Makholm Seniorleder Jan Heilmann Ungdomsleder Alice Andersen TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Kreds 13 v/ Yvonne Nielsen Kreds 14 v/ Kirsten G. Nielsen Kreds 16 v/ Inge Sambleben

2 Kreds 17 v/ Arne Frost Formand for disciplinærudvalget Jørgen Botting Der var inviteret/mødt følgende gæster: Danmarks Bowling Forbund v/ Per Henriksen Danmarks Bowling Forbund v/ Torben V Andersen Danmarks Bowling Forbund v/ Jan Donde Sjællands Bowling Union v/ Peter Hallgren 1 Mandaternes prøvelse Formand Lars Jacosen byder velkommen til mandater og gæster, som er mødt frem til repræsentantskabsmødet. Derefter gennemgår kasserer Leif Makholm mandaterne, der ved navneopråb bekræfter deres tilstedeværelse. Der er 63 mandater til stede samt 12 gæster. Det vil sige, at der i alt er 75 deltagere ved repræsentantskabsmødet. 2 Valg af én til to dirigenter. Valg af stemmetællere Formand Lars Jacobsen foreslår herefter Bente Hansen, BK Grøndal som dirigent, og Bente blev enstemmigt valgt. Bente Hansen takker for valget og konstaterer, at indkaldelsen til repræsentantskabsmødet er blevet rettidigt udsendt. Der er ikke forslag fra forbundet, men der foreligger et notat om den nye struktur, som vil blive behandlet under punkt 11.2 (i mappens indholdsfortegnelse). Bente konstaterer, at der er 75 mulige mandater, hvoraf der er fremmødt 63 mandater. Der bliver valgt to stemmetællere: Jonna Odér og Erik Pedersen Bente slutter med nogle praktiske bemærkninger: Alle indlæg fra talerstolen skal starte med navn og tilhørsforhold Ved afstemning skal man bruge den gule stemmeseddel. Regnskabet for Grøndalsfonden ligger fremme ved registreringsbordet. Herefter blev mødet suspenderet og ordet givet til Forretningsudvalget: Næstformand Michael Pedersen går herefter på talerstolen for at uddele fortjenstnål til den bowlingspiller som er blevet indstillet, og krus til de klubber der har haft jubilæum. KBU s 15 års fortjenstnål blev uddelt til:

3 Bestyrelsen i kreds 13 vil gerne indstille vores kasserer Iry Arneke til KBUs fortjenstnål. Iry har været kasserer uafbrudt i kredsen i de sidste 20 år og trods en alder på 85 år er Iry stadig aktiv kasserer i Kredsen, selvom Iry ikke mere er aktiv bowler på banerne. Iry er en fantastisk frisk dame af sin alder, og har stadig helt styr på tallene og pengene i kredsen. Alt bliver afstemt nøje og sirligt ført ind kolonnerne med kuglepennen. Iry mener selv, at det ikke er noget problem at være kasserer i dag i kredsen, da mange tidligere opgaver er overgået til KBUs kasserer og med automatiske indbetalinger for stævner, så er opgaven som kasserer nu ikke større end, at en dame på 85 år kan klare den, hvilket vi andre i bestyrelsen er meget glade for. Iry er meget hyggelig at være sammen med, og laver nogle dejlige æbleskiver til os ved juletid, når vi som fast tradition besøger hendes hyggelige hjem, som ved juletid nærmest er et helt nisseland. Iry har ud over sin post som kasserer i Kredsen indtil for et par år siden været formand i mange år i Team 2001 tidligere Giro. Kreds 13 mener med ovennævnte begrundelse, at Iry Arneke har gjort sig fortjent til at modtage KBUs fortjenstnål. Indstillingen er på Kreds 13 s bestyrelse indsendt af Yvonne Nielsen (sekretær i kredsen). Årskrus blev uddelt til: Bowlingklubben Pin-Crackers, der blev stiftet 6/ , skulle have udleveret et 25 års krus. Der er desværre ikke en repræsentant tilstede fra klubben. Bowlingklubben SAS blev stiftet 7/3 1964, og får derfor udleveret et 50 års krus. Bowlingklubben HBK blev stiftet 22/ , og får derfor udleveret et 50 års krus. Efter uddeling af nåle og krus blev repræsentantskabsmødet genoptaget. 3 Forhandlingsprotokol Der er i repræsentantskabsmappen indsat et referat af repræsentantskabsmødet i 2013 samt udskrift af forhandlingsprotokollen. Begge dele blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 4 Formændenes beretninger og fremtidigt virke

4 Formand Lars Jacobsen Formand Lars Jacobsen startede med at ønske Iry tillykke med fortjenstnålen, og et tillykke til de tre klubber, der i mange år har været med til at styrke bowlingen i Danmark. LJ er glad for, at de holder ved, og at der stadig kommer nye til, for vi skal have bowlingsporten til at blomstre. Der er derfor fortsat brug for ledere til at tage sig af de helt unge spillere. LJ fortsætter med, at fortælle, at KBUs medlemstal er steget lidt i forhold til sidste år på samme tid. Der er på nuværende tidspunkt 1128 licenser i KBU, hvoraf de 78 licenser er til ungdomsspillere. LJ opfatter, at vi sidste år havde et rigtig godt repræsentantskabsmøde og fortæller, at Forretningsudvalget efterfølgende samlede alle unionens klubber til et møde som blev afholdt umiddelbart inden repræsentantskabsmødet i forbundet. Der var mange ting der skulle tages stilling til, og det vil der også være fremover. LJ fortæller, at det på forbundets repræsentantskabsmøde blev besluttet, at der skulle indføres hjemme- og udebanekampe i ligaen. Man lagde op til at der skulle spilles doubler i liga, 1. og 2. division. Der var oplæg til, at man skulle prioritere damebowling, og der var forslag om, at man skulle gå fra 6-mandshold til 4- mandshold, for på den måde at gøre det mere attraktivt at være damebowlere. Resultatet af afstemningen viste, at man skulle fortsætte med 6-mandshold hos damerne her ville man dog spille 2 x 3 mandshold. Spilleformen faldt endeligt på plads ved et efterfølgende møde i Odense. Ny struktur er nævnt, men vi har ikke fået et decideret strukturoplæg. Det er dog slået fast, at det er klubberne der er forbundet. Strukturen er på nuværende tidspunkt som vi kender den med 4 unioner. FBwU og JBU har indgået et samarbejde omkring deres turneringen, men er stadig to selvstændige unioner. Forbundet ønsker, at der kun er én instans der administrere bowlingen i Danmark, og det er fra toppen af. Efter forbundets repræsentantskabsmøde i maj 2013 blev der lavet en hensigtserklæring om, at forbundet ville lave et oplæg, der skulle præsenteres for unionerne. KBU fik en henvendelse fra forbundet først i august, hvor man lagde op til, at unionen og forbund sammen kunne gennemgå forbundets oplæg til ny struktur. Det var her vigtigt for KBU, at hele unionsbestyrelsen fik mulighed for at deltage. Mødet blev gennemført den 22/9 2013, og vi fik præsenteret forbundets ideer. Efterfølgende (sidst i november) blev der afholdt en temadag i KBU, hvortil alle unionens klubber/medlemmer blev inviteret til at deltage og være med til at diskutere ny struktur. LJ mener at det var en rigtig god eftermiddag, og forestiller sig, at det er sådan vi skal samarbejde fremover. Herefter fortæller LJ om den skrivelse som blev udsendt fra forbundskontoret først i februar, hvor man meddelte at forbundet ikke ønskede at forlænge kontrakten med Jesper Mikkelsen. LJ mener, at Jesper Mikkelsen er den største samarbejdspartner som KBU har haft i forbundet. Jesper har ydet en kæmpe indsats for Bowling Danmark. Jesper har været rundt i hele landet og hjulpet med arrangementer. Vi kan ikke undvære en kapacitet som Jesper, og hele unionsbestyrelsen mener, at dette er en beslutning som forbundet bør ændre.

5 LJ fortsætter med at fortælle om KBU det er her vores hjerte er. Vi har i løbet af det sidste år haft 4 unionsbestyrelsesmøder. Her fastlægger man propositioner for hvordan vi spiller i vores turnering og stævner. Ved unionsbestyrelsens møder bliver forretningsudvalget orienteret om, hvad der rører sig ude i kredsene. Vi ville gerne, at der var endnu flere aktiviteter i kredsene, og Forretningsudvalget vil til enhver tid hjælpe med disse aktiviteter (gerne omkring fastholdelse) hvis der er behov for det. Der har desuden været afholdt 8 møder i forretningsudvalget. Her diskuterer vi blandt andet fremtiden for vores egen union. Der er enighed om, at der skal være fokus på ungdommen samt på uddannelse af vores bowlingspillere. Der er inviteret til bowlingskole den 22/3 men der er endnu kun 7 bowlingspillere der har tilmeldt sig. LJ fortæller at vi fortsat skal rekruttere nye ungdomsspillere. I den alder surfer man rundt mellem en masse forskellige tilbud og man vil gerne prøve det hele. Vores opgave er at give de unge mennesker en god oplevelse. Vi skal give dem noget, så de ikke bliver væk for os. En god oplevelse kan betyde, at de engang vender tilbage. Vi er en sport, hvor hovedparten af vores bowlingspillere er over 50 år vi spiller højt spil, og vi har det godt socialt. Vi skal bruge tid og kræfter på alle aldersklasser. LJ omtalte herefter aktiviteter for bredden. Her har vi i denne sæson haft ibowl (som var noget i stil med det som vi tidligere kendte som Gold Cup). Det var dejligt at der blev sat noget i værk, hvor bredden også havde en mulighed. Det er et ønske i KBU, at denne aktivitet fortsætter. Det forlyder, at Nils Jensen har afleveret alt materiale til forbundskontoret i håb om, at der er nogle der vil tage over i den kommende sæson. Hvis ingen andre vil, så vil KBU gerne arrangere dette, et stævne hvor alle bowlingspiller i hele landet kan være med. LJ afslutter med, at vi har en fremtid selvfølgelig har vi det. Vi elsker alle vore sport, og det er det vi gerne vil hjælpe med. KBU har 50 års jubilæum i 2016, men vi skal til at se på vores egen struktur. Er tiden inde til at begynde at arbejde med differenceret licens. Der er nogle der bare vil spille breddebowling. Der nogle som søger licens for bare at støtte. Pensionister har måske bare brug for en platform og vi kan give dem et godt tilbud, så de er en del af Bowling Danmark. Vi skal hjælpe og støtte hinanden. Vi er repræsentanter fra forskellige klubber, og vi er nødt til at arbejde på tværs omkring en rekrutterings- og fastholdelsespolitik. Vi forsøger at gentopage samarbejdet med Malmø, og vi er i gang med et samarbejde med ESBC omkring at få EM til Danmark i LJ afslutter sin mundtlige beretning med at sige tak til unionsbestyrelsen, kredsene og forretningsudvalget. Også en takt til forbundskontoret. Der er ved at komme et samarbejdede op og står fremover skal det nok gå. Herefter overgives beretning til forsamlingen. Jan Donde, forbundskontoret: Jan fortæller, at han gerne vil kommentere lidt på Jesper Mikkelsen og slå fast, at forbundet fortsat skal have en udviklingskonsulent. Klubberne skal have hjælp til alle typer af udviklingskoncepter, som giver

6 mening. Det skaber en god økonomi. JD fortsætter med at fortælle, at der siden udmeldelsen har været støj, støv og snak i alle hjørner, og der har været mange kommentarer omkring økonomien. JD giver udtryk for, at forbundet modtager et tilskud til udviklingskonsulentens løn på kr dertil kommer de point, som udviklingskonsulenten er med til at generere til fordelingsnøglen. Jesper Mikkelsen har lavet et godt stykke arbejde, og JD er enig i alle de roser der er leveret til Jesper. JD afslutter med, at forbundet er i gang med en proces omkring hvad de skal have fokus på samt hvilken profil der er brug for. Jesper indgår klart i dette. Jesper har fingeren på pulsen og ved hvad der foregår. Forbundet melder snarest ud hvad der sker fremover. Frank Rasmussen, BK Rolling Stones: Frank roser formanden for en god og fyldig beretning. FR kommentere dog opfattelsen af, at samarbejdet mellem forbund og unionerne indimellem godt kunne være bedre. FR mener, at det er alfa og omega, at man kan samarbejde alt andet vil være nedbrydende for vores sport. FR slutter med en buket til Jesper Mikkelsen, som har hjulpet BK Rolling Stones rigtig meget med at få flere medlemmer, og er glad for forbundets udmelding om, at Jesper Mikkelsen indgår i forbundets fremtidige planer. Per Henriksen, forbundsformand: Per starter med at takke Lars for formandens beretning med ordene: Den er fyldestgørende og der står mange ting. PH kommenterer en sætning i formandens beretning fra sidste år, hvor Lars skrev, at der var våbenhvile med forbundet PH fortæller, at han nu forstår hvad det betød. PH kommenterer herefter hvad der står i forhandlingsprotokollen om det møde der blev afholdt i forretningsudvalget den 6/ Her står der, at KBU skal have sin egen betalingside. Dette undrer forbundet, da forbundet ved repræsentantskabsmødet sidste år tilbød, at KBU kunne benytte forbundets betalingsside. Ved samme møde står der i forhandlingsprotokollen, at pengene til ungdommens skovtur er trukket tilbage. PH korrigerer dette med, at turen blev aflyst på grund af manglende deltagelse, og at man efterfølgende fremsendte en anden ansøgning til en skovtur en ny dato. PH mener at man lægger forbundet noget i skoene som ikke er korrekt. PH undrer sig dernæst over, at dirigenten fortæller at diskussion om strukturen bedes ske under punkt 11 hvorefter unionsformanden bruger 10 minutter til at tale om strukturen i sin mundtlige beretning. PH kommenterer hvad Lars har skrevet i sin beretning om mandatfordelingen, og giver udtryk for, at Lars er fornærmet over, at ingen af KBUs forslag kom igennem på forbundets repræsentantskabsmøde sidste år. PH fortæller at forbundet kontaktede KBU primo august, med et ønske om, at mødet kunne gennemføres inden VM. Forbundet mener, at der var problemer med at arrangere dette, fordi hele unionsbestyrelsen skulle med, hvilket de ikke havde været i de andre unioner. PH fortæller at forbundet blev kontaktet af KBU

7 den 18/9 med et tilbud om at mødet kunne afholdes den 22/9. PH beklager her, at man aldrig har modtaget et referat af mødet. PH fortæller videre, at KBU indkaldte til en temadag som blev afholdt den 24/11 og er endnu engang utilfreds med KBUs sekretær, som først fremsendte et referat fra temadagen den 22/ PH kommenterer at Lars har skrevet at der ikke er kommet nyt fra forbundet om struktur her mener PH at der 14 dage efter lå et forslag til struktur fra forbundet. PH undrer sig over, at Lars i sin beretning skriver, at turneringsudvalget var indkaldt til et møde i Odense. Forbundet havde indkaldt unionernes turneringskoordinatorer hvor også Lars Jacobsen og Peter Halgreen (fra SBwU) mødte frem uden at være inviteret. PH beklager at en del af båndingen fra repræsentantskabsmødet i Fredericia blev smadret fordi der var én det tabte mikrofonen. PH mener, at det Lars beskriver fra repræsentantskabsmødet langt hen ad vejen er efterrationalisering, for der var 100 % enighed om de beslutninger der blev truffet. PH kommenterer kort det, som Lars beskriver om uddannelsesmangler hos de nye landstrænere. Omkring Bowlingportalen, hvor Lars har skriver, at den ikke er kommet for at blive, har PH følgende kommentarer: Kontrakten udløber i 2014 det er iskolde fakta. Vi har ikke et alternativ, og vi søger det ikke. Udtalelsen om, at der ikke skal ofres penge på systemet, må være for Lars egen regning. Det var klubberne der besluttede at der skulle skiftes til spilleform, men da forbundet skulle skaffe penge til denne ændring, der var der blankt nej fra alle 4 unioner. Forbundet er Jer om pengene kommer fra den ene eller anden kasser er ligegyldig, men det er tankevækkende at KBU ikke bidrager. PH vil personligt afvise at Lars ikke har samarbejdsproblemer med forbundet. Vi er ikke enige i alle ting. Den gode dialog kommer udelukkende fra forbundets side, men den stoppede her for 7 minutter siden. PH fortsætter med at fortælle om en ordveksling, der har været i en tidligere mailkorrespondance mellem PH og Lars Jacobsen, og PH giver udtryk for, at hvis KBU klubberne mener at tonen er OK, så er bunden nået. PH fortæller videre, at Lars har udtalt, at kontakten til forbundet er forbedret væsentligt efter at Jan Donde er kommet til forbundet. PH pointerer, at forbundets svartider aldrig har været lange. Sidst giver PH udtryk for, at Forretningsudvalget i KBU tror at de har vetoret. Forbundsbestyrelsen havde besluttet at man ville forlænge den karantænefri periode. Det var der er klub der mente var imod loven og det blev ført helt til tops. Kendelsen er kendt af mange, og ingen heller ikke KBUs forretningsudvalg kan nægte at følge det der er besluttet af forbundet. PH slutter med at spørge: Er det sådan KBUs klubber ønsker at arbejde.

8 Grete Jørgensen, BK Sisu går på talerstolen og udtrykker at hun er målløs. Spørger om vi er kommet for at høre tvistigheder mellem Per Henriksen og Lars Jacobsen? Skal vi ikke spille bowling som vi altid har gjort. Det er ikke befordrende at der graves en grav som vi gør nu. Grete fortsætte med at give udtryk for, at det er noget nyt at det er klubberne der skal bestemme. Tidligere var det valgte repræsentanter som er sendt til forbundets repræsentantskabsmøde. Bowlingspillere er ikke interesseret i at deltage, de fleste medlemmer siger endda nej til bestyrelsesarbejde, men bowlerne vil spille bowling. Dette indlæg blev efterfulgt at klapsalve fra salen. Lars Jacobsen, unionsformand: Lars takkede Per for hans indlæg med ordene så ved vi hvor vi står. Lars giver udtryk for, at han er enig med Grete Jørgensen. Vi er her for bowlingen i København. Det vil Forretningsudvalget gerne og det vil jeg gerne. Lars fortæller at han vil søge at få en tid på forbundskontoret, så vi kan komme tilbage på sporet. Lars slutter med at sige, at det glæder ham, at man læser beretningen tak for det. Der var ikke flere kommentarer til formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Seniorleder Jan Heilmann Jan Heilmann har udsendt en skriftlig beretning, og tilføjer mundtligt, at han har været en del fraværende i denne sæson, men har været med på sidelinjen. Jan vil arbejde på at bibeholde ibowl uanset om det bliver et KBU arrangement eller det bliver et arrangement på landsplan. Jan fortæller videre, at man som noget nyt i år har afviklet KM over en weekend. Man planlægger stadig at afvikle det over én weekend næste år, men vil reservere søndagen til finaler. Hvis der tilmelder sig flere spillere end der er plads til lørdag, så tager vi fredag med til afvikling af indledende. Grehe Jørgensen, BK Sisu spørger, om spørgsmål til Landspokalen (som er en del af forbundets turnering) skal stilles i forbindelse med seniorlederens beretning. GJ fortsætter med, at hendes indlæg måske i virkeligheden er til klubberne: Hvorfor er der ikke flere klubber der tilmelder hold til Landspokalen. Jan Heilmann, seniorleder fortæller, at han har ansvar for Landspokalen i Øst. JH fortæller videre, at Forbundet meldte ud, at der ikke var nok tilmeldinger i Øst, men at man ville komme tilbage senere på året. Et eller andet gik galt her, for vi hørte ikke noget fra forbundet.

9 Leif Makholm, unionskasserer supplerer med, at hvis man ønsker at ændre noget omkring afviklingen i Øst, så kræves der en ændring af forbundets regler hvor der står, at det spilles i én runde i Øst. Der var ikke flere kommentarer til seniorlederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ungdomsleder Alice Andersen Alice Andersen har udsendt en skriftlig beretning, og har ingen kommentarer ud over, at hun afleverer en ansøgning på kr fra ungdomsklubberne i KBU, som skal bruges til en ungdomstur til Bornholm. Der var ingen yderligere kommentarer til ungdomslederens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen Lise Mollerup Sørensen har udsendt en skriftlig beretning, og ingen tilføjelser. Der var ikke flere kommentarer til TUR-formandens beretning, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Disciplinærudvalget Jørgen Botting Jørgen Botting har ikke udsendt en skriftlig beretning, og ingen mundtlig tilføjelse. Da der ingen beretning foreligger, så er der ikke noget at stemme om. Lovkomitéformand Bent Holst Rasmussen Bent Holst Rasmussen har ikke udsendt en skriftlig beretning. Der var således ingen beretning til afstemning. Licensformand Michael Pedersen Der forelå ingen skriftlig beretning. Der var ingen supplerende mundtlige bemærkninger fra licensformand, og der var således ingen beretning til afstemning. Web-redaktør Bente Makholm Bente Makholm havde udsendt en skriftlig beretning, og havde ingen supplerende bemærkninger.

10 Herefter blev beretningen sat til afstemning - og enstemmigt vedtaget. 5 Regnskab, revideret budget og budget for kommende år Regnskabet for 2012: Unionskasserer Leif Makholm fremlagde regnskabet og havde følgende kommentarer: Regnskabet for 2013 sluttede med et underskud på driftsregnskabet på ca kr., mod et budgetteret underskud på kr. Indtægter: I forhold til budgettet er indtægterne faldet ca kr. fordelt på licenser og turneringsafgifter. Det er det vi skal gøre noget ved med vores rekruttering. Udgifter: Der er en mindre forbrug på administrationsudgifter på kr Fællesudgifterne blev også kr. mindre end budgetteret. Det er de sportslige udgifter der har den største afvigelse fra budgettet, idet forbruget er hele kr. mindre end budgetteret. Kredskamp, og de 2 ungdomsunionskampe har været billigere end forventet. Det samme gælder udgifterne til turnering og medaljer. Der var afsat midler til tilskud til ½ diplomtræneruddannelse, som alligevel ikke er kommet til udbetaling, og der var afsat kr til medlemsrekruttering. Vi har modtaget et par ansøgninger til arrangementer, som ville blive støttet når der forelå regnskab for disse. Regnskaberne er ikke modtaget, hvorfor der ikke er udbetalt midler vedr. medlemsrekruttering. I alt blev udgifterne kr. mod indtægter på kr. som med afskrevne fordringer gav underskuddet på de kr. Underskuddet dækkes af egenkapitalen. Der blev i 2009 indgået en aftale med forbundet om et lån på kr i forbindelse med ansættelse af en breddekonsulent. Forbundet ønsker endnu engang at udskyde tilbagebetalingen af lånet, hvilket FU er indstillet på at acceptere. Medlemsinformation: Regnskabet for medlemsinformation, dvs. hjemmesiden viser at der er blevet brugt ca af midlerne, der herefter udgør kr. Dispositionsfonden: Fondens kapital er steget kraftigt fordi Jyske Bank aktier er steget næsten 100 %. Fondens kapital er derfor kr. Steen Eriksen, VBI/Valby har et enkelt spørgsmål til posten medlemsrekruttering, hvor der er budgeret med kr Steen mener ikke, at dette hænger sammen med, at vi vil have flere medlemmer. Leif Makholm, unionskasserer vil gerne vente med at svare til vi kommer til punktet budget. Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

11 Revideret budget 2014 Leif Makholm, Unionskasserer fremlagde det reviderede budget for 2014 med følgende kommentarer: I forhold til det budgetforslag for 2014, der blev godkendt på repræsentantskabsmødet i 2013, er der sket en række ændringer i forslaget til revideret budget. Desværre er ændringerne størst for de poster, hvor det har negativ effekt, således at forslaget til revideret budget har et underskud på kr dvs. kr mere end det godkendte budget. Ud over en række småjusteringer af budgetbeløbene, som skyldes mindre ændringer for at være mere i nærheden af tidligere års forbrug, vil jeg fremhæve følgende ændringer. Da medlemstallet igen er faldet, er kontingent reguleret ned med kr Tilsvarende er turneringen reguleret ned med kr Administrationsudgifterne har en lidt anden fordeling men summen er uændret. Der er oprettet en post til ekstern edb, primært for drift af unionens tilmeldingsog betalingsside ved stævner. Vi har vurderet at det giver god service, samt at der ikke bliver mellemregning med forbundet. Der er ved at blive indgået aftale med Malmö Bowlingklubbars Förening om at afholde en unionskamp for seniorer. Derfor er der afsat kr til dette arrangement. Udgiften til de 2 unionskampe for ungdom er blevet reguleret ned, idet vi håber at udgiftsniveauet fra 2013 kan holdes. Beløbet til medlemsrekuttering var ekstraordinært sat op med kr tænkt som støtte i forbindelse med forbundets udviklingskonsulent arbejde i klubberne. Der er ikke brugt af disse midler i 2013, og da udviklingskonsulenten stopper med udgangen af maj, må udgiften bortfalde. Det samlede underskuddet på kr foreslås som tidligere år taget fra egenkapitalen. Yvonne Nielsen, Kreds 13 går ind for det forslag der er kommet fra ungdomslederen, at der afsættes kr i budgettet til en ungdomstur. Yvonne mener at det er vigtigt for de unge mennesker, at de får en god social tur, som er med til at bibeholde de unge mennesker. Budgettet for 2014 blev sat til afstemning (med et underskud på kr ) og enstemmigt vedtaget. Budget 2015 Leif Makholm, Unionskasserer fremlagde budget for 2015 med følgende kommentarer: Der foreslås et budget for 2015 næsten magen til budgettet for 2014, idet der forventes et tilsvarende aktivitetsniveau. Dette vil betyde et budgetteret underskud for 2015 på kr

12 Leif foreslår herefter, at det fremsendte budget øges med til en ungdomstur hvilket betyder et underskud på kr ,00 Budgettet for 2015 blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 6 Behandling af indkomne forslag Der er modtaget et forslag fra bowlingklubben Ellipsen - til unionens love (Kontingent/Licens/Rejsepulje). Nuværende ordlyd: Der gives ikke rejsetilskud til hold, der til en rejse, modtager tilskud fra DBwF. Dette forslås ændret til: Rejsetilskud til 1. og 2. divisionskampe i KBU skal være ens. Givers der fra forbundet et mindre rejsetilskud til 1. divisionshold betaler KBU differencen op til unionens regler for rejsetilskud. Lars Klokkedal, Ellipsen giver i sin mundtlige kommentar udtryk for, at Ellipsen ikke mener, at størrelsen på kørselstilskud bør være afgørende af, om man spiller i 1. eller 2. division. Kørselstilskud må være ens, det må være sted for afvikling af kampen der må være afgørende. Leif Makholm, unionskasserer er enig med Ellipsen i denne betragtning. Leif kommer dog med følgende ændringsforsalg af hele paragraffen: Alle spillere der deltager i turneringskampe, såvel unionsturnering, Danmarksserier, Danmarksturneringen og cupkampe, betaler en afgift pr. turneringskamp, til en rejsepulje. Rejsepuljens midler må kun bruges til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med turneringskampe øst for Storebælt, samt til rejser mellem Bornholm og København for spillere til KBUs mesterskaber og stævner, i forbindelse med kurser tilrettelagt af KBU/DBwF eller møder i KBUs organisation. Afgiftens størrelse skal være sådan, at den dækker udgifterne til tilskud efter følgende retningslinjer: Der gives rejsetilskud til holddisciplinstørrelsen, en reserve og holdleder. Man er berettiget til tilskud når afstanden til spillestedet er over 30 km. Mod dokumentation refunderes der 80% af offentlige transportudgifter. Forretningsudvalget kan fastsætte et maximalt beløb pr. deltager i rejser mellem Bornholm og København. Uden dokumentation kr pr. km. i egen bil (4 personer i en bil). Der fratrækkes eventuelt rejsetilskud udbetalt af DBwF. Tilskud fra rejsepuljen søges af klubberne efter turneringskampe/arrangementet og tilskuddet udbetales til klubberne Der skal føres selvstændigt regnskab vedrørende rejsepuljens midler. Lars Klokkedal, Ellipsen trækker sit forslag til fordel for det forslag som er kommet fra Leif Makholm. Carsten Vorborg, Sporvejene kan tilslutte sig forslaget, men ønsker at klubberne modtaget det fulde tilskud fra KBU, og at det efterfølgende er KBU der afregner

13 med forbundet. Leif Makholm, unionskasserer er enig med Carsten, og havde også forestillet sig at vi lavede en aftale med forbundet. Men det handler mere om hvordan lovforslaget rent praktisk bliver ført ud i livet. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Leif Makholm, unionskasserer gør herefter opmærksom på, at der er 1. divisionsklubber, der har fået afvist deres ansøgning om kørselstilskud, men at disse nu har mulighed for at fremsende en fornyet ansøgning: Unionskasseren lover herefter at han vil efterbetale kørselstilskud for sæsonen 2012/2013 og sæsonen 2013/2014 Der er kommet et forslag fra bowlingklubben BK Center til unionens love (Forretningsudvalget). Nuværende ordlyd: Medlemmer af Forretningsudvalget, må ikke være valgt til formand i kreds regi. Denne paragraf ønskes slettet. Der var ingen kommentarer til forslaget, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 7 Fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter Leif Makholm, Unionskasserer: Som det fremgår, foreslår vi at alle tre punkter er uændret i forhold til tidligere år. Carsten Vorborg, Sporvejene spørger ind til, om licensåret kan ændres, så man i stedet for at følge kalenderåret fremover følger turneringen (altså licens fra 1/7 30/6). Leif Makholm, unionskasserer går opmærksom på, at der i forbundets love står, at indbetaling af licens følger kalenderåret. Vi kan godt ændre vores love men forslå det til forbundets repræsentantskabsmøde. Afstemning om fastsættelse af kontingent, bladkontingent og repræsentationsudgifter blev herefter enstemmig vedtaget. FROKOST fra 12:10 til kl. 13:00

14 8 Valg til forretningsudvalget Unionsformand Lars Jacobsen fra Politiet IF er på valg. Lars er villig til genvalg og blev valgt for en ny 2 årig periode. TUR-formand Lise Mollerup Sørensen fra Ellipsen er på valg Lise er villig til genvalg og blev valgt for en ny 2 årig periode. Ungdomsleder Alice Andersen fra CKC er på valg Alice er IKKE villig til genvalg Lars Jacobsen foreslår Camilla Keller fra Sundby. Camilla er villig til at stille op, og bliver valgt for en 2 årig periode. 9 Valg af suppleanter til forretningsudvalget Suppleant Inge Sambleben fra GBK er på valg. Inge er villig til genvalg, og blev valgt for en ny 1 årig periode. Suppleant Martin Guldager fra BK Center er på valg. Martin er villig til genvalg, og blev valgt for en ny 1 årig periode. Suppleant for seniorleder Anni Sørensen fra Politiet IF er på valg. Anni er villig til genvalg, og blev valgt for en 2 årig periode. Suppleant for ungdomsleder Camilla Keller er nu valgt til ungdomsleder, og der skal derfor vælges en ny suppleant. Lars Jacobsen foreslår Yvonne Nielsen fra BK Sisu Yvonne er villig til at stille op, og blev valgt for en 1 årig periode. 10 Valg af to revisorer og én revisorsuppleant Som revisor blev Erik Pedersen, Joker genvalgt for 1 år Revisor Jonna Odér, CKC blev genvalgt for 1 år Revisorsuppleant Tine Bune, BK Center blev genvalgt for 1 år (med fuldmagt) 11 Valg til faste udvalg Medlem af disciplinærudvalget Søren Larsson fra Viking Rønne B er villig til genvalg Søren blev genvalgt for en 2 årig periode. Sekretær i disciplinærudvalget Dorthe Bierregaard fra Team Millennium er ifølge fuldmagt villig til genvalg Dorthe blev genvalgt for en 2 årig periode. Formand for Lovkomitéen Bent Holst Rasmussen er ikke villig til genvalg Lars Jacobsen fortæller, at Bent er nødt til at trække sig af helbredsmæssige grunde. Der er behov for at have en person på denne post, hvor der helt sikkert kommer meget de kommende år.

15 Ingen ønsker at stille op som formand for lovkomitéen, det bliver derfor forretningsudvalget der midlertidig påtager sig opgaverne indtil der findes en person der er villig til at træde ind på denne post. 12 Valg af webredaktør til unionens hjemmeside Webredaktør Bente Makholm fra BK Triominos er villig til genvalg Bente blev genvalgt for en 2 årig periode. 13 DBwF repræsentantskabsmøde 1a: Behandling og afstemning om forslag til DBwF fremsat af KBU organisation eller tilsluttet klubber KBUs forretningsudvalg har stillet et ændringsforslag til: DBwF s Love 10 Repræsentantskabet Nyt stk Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes skiftevis øst og vest. Der var ingen yderligere kommentarer til forslaget, som blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget Forslaget fremsendes til DBwF til behandling på deres repræsentantskabsmøde. 1b: Behandling af/og vejledende afstemning om forslag til DBwF s love og bestemmelser samt eventuelle licensændringer, fremsat af DBwF. Per Henriksen, forbundsformand går på talerstolen og fortæller, at forbundet for godt 1½ måned siden har fremsendt et notat om forbundets tanker til en ny struktur. Der er modtaget kommentarer fra unionerne og enkelte klubber. PH mener at det er et spørgsmål om ideologi og struktur, og et spørgsmål om at komme videre. PH slår fast, at vi er nødt til at forholde os til fakta. Sidste år var vi medlemmer og i dag er vi medlemmer vi har atter tabt 500 licenser. Vi er nødt til at tænke anderledes. Det kan godt være at medlemsnedgangen er stoppet i København. Men vores struktur er som tidligere. Vores administration er som da vi var flere bowlingspillere. Der er forsvundet 2/3 af indtægtsgrundlaget, og det er i sidste ende kun dem, der spiller bowling, til at betale. Vi skal tænke nyt, udviklingen kommer ikke ved at gøre som sidste år, for så kan jeg regne vores udløbsdato ud. PH fortsætter med at fortælle, at 58 % af alle bowlingspillere i dag er Oldies, og kun 9 % er ungdomsspillere. Det vil sige, at vi sender flere bårebuketter end kon-

16 firmationstelegrammer. Dette er ingen kritik af KBU, men kun 15 % af alle ungdomsspillere kommer fra København, hvor der er det største udbud af andre sportsgrene. Udkantsdanmark har det lettere, her er der ikke så mange andre tilbud. PH opfordrer til at tænke nyt, og skære ind til benet. Den nuværende bestyrelse overtog et forbund der var lagt i graven. Der var et underskud på 2,7 millioner kroner det er fakta og pengene er brugt. Hvad foretager vi os rent administrativt? Det er ikke en kamp mellem forbundet og unionerne, men klubberne skal finde ud af hvordan det hænger sammen. PH fortæller videre, at han opfordrede Camilla Keller til ikke at stille op som ungdomsleder i KBU, hvilket hun alligevel gjorde. Men nu har hun sat gennemsnitalderen i forretningsudvalget ned til 62 år. PH mener ikke at det hjælper noget, at holde fast i det gamle der er et forslag om, at vi deler Danmark op i øst og vest. Vi kan ikke opretholde den samme organisation med et antal licenser, som er kraftigt reduceret. Der er fokus på, at de 4 unioner har en egenkapital. Det er ikke det man kikker på, der står ikke noget om økonomi i det fremsendte forslag. Pengene skal blive i lokalområdet vi skal bruge penge på bowling og ikke på administration. Problemet er, at forretningsudvalgene i alle unioner i dag er nød til at holde møder og repræsentantskabsmøder. PH fortsætter med at fortælle, at han fik en skideballe af Grete Jørgensen præcis som han havde forventet. Det har hun gjort før, og det gør hun endnu. Fakta er, at Grete opfordrede klubberne til at gå på talerstolen og tale om KBU bowling. Vi er her fordi det er det vi plejer at gøre. PH stiller et spørgsmål om, hvorfor der skal være et disciplinærudvalg i hver union, og fortæller videre at der i går på JBU s repræsentantskabsmøde var diskussion om damer på herrehold og om hvor man protesterer hvis man ikke er enig. Hvis vi ikke overholder det, der er besluttet, hvor kan vi så brokke os? Hvorfor kan vi ikke ensrette vores regler det må være logik at det kun er et disciplinærudvalg, kun et lovudvalg og kun én bestyrelse i landet. PH fortæller om den diskussion der er om holdspil for damer skal man spille 4- mandshold eller skal man spille 6-mandshold. Der er nogle der mener at damebowling dør hvis der ikke er 6-mandshold. Lad os spille 4-mandshold hvis det kan få sporten til at leve videre. PH afslutter med at tale om demokrati og forslag om øst/vest fordeling. I øst er der kun 1/3 del af de licenser som der er i Danmarks Bowling Forbund. Lad os få løsninger der hænger sammen. I Jylland er der regioner, og på Sjælland er der kredse, og disse er mere vigtige for os end forretningsudvalg og unionsbestyrelsen. Forbundet har et udviklingsprojekt omkring administration, og vi samler materiale ind. Vi har afventet de 4 unioners repræsentantskabsmøder, som er meget forskellige. Man skal komme med konkrete forslag senest den 1/4 ikke en ny lovsamling. Det vil være rart hvis vi kan blive enige om, hvordan vi skal samarbejde. Hvad gør vi, og hvad ønsker klubberne?

17 Mød frem den 10. maj det er en tung sag, og jeg vil hade at lægge bowlingen i graven. Lars Jacobsen, unionsformand starter med at takke for valget og fortæller, at han vil arbejde videre på, at København stadig vil være på landkortet i Bowling Danmark. LJ giver udtryk for, at han har beskrevet noget, hvor han er helt på linje med Per Henriksen nemlig at vi skal spille på sammen måde i hele landet. Der er dog andre ting, som for os i KBU er meget væsentlige (ligegyldig om det er en region eller en union). Vi skal holde fast i nærhedsbegrebet vi skal bibeholde en unionsbestyrelse og et forretningsudvalg. Vi er glad for den struktur vi har i KBU, hvor det er klubberne der er repræsentanter. Her har vi nærhedsprincippet, og klubberne har mulighed for at komme frem med deres ting. De input klubberne kommer med, det er det vi arbejde hen imod. LJ slutter med, at opfordre klubberne i KBU til at læse det oplæg der er kommet fra forbundet og de kommentarer der er kommet fra unionen. KBU planlægger at vi mødes endnu engang inden forbundets repræsentantskabsmøde. Vi skal ikke lægge bowlingen i graven Grete Jørgensen, BK Sisu spørger ind til, hvad det betyder, når man måler antal medlemmer. Betyder det så, at der er mange der ikke spiller bowling mere? Hvad gør vi for, at alle klubber har licens til deres medlemmer? Der er klubber der kun spiller for hyggens skyld der er mange mennesker der spiller bowling måske skulle vi have et samarbejde med ældresagen? Vi skal passe på, at vi ikke KUN måler os på antallet af licenser. Frank Rasmussen, BK Rolling Stones indleder med, at han langt hen ad vejen er enig med Per Henriksen, at der skal nytænkes, men vi er ikke dygtige nok til nytænkning. FR spørger repræsentanterne, hvor mange af dem der er kommet med ideer til bowling. Grete Jørgensen er kommet med et bidrag og tak for det. FR fortsætter med at give udtryk for, at ikke ret mange sportsgrene er så dødkedlige som bowling udeforstående forstår ikke hvad der foregår på banerne. Bowling er dødkedelig at se på. Hvorfor er det stort set aldrig resultater i den trykte presse? Hvorfor møder TV aldrig frem for at lave et indslag på vores TV skærme. Vi skal nyskabe det der foregår på banerne. Har man overvejet at søge assistance udefra folk der tænker anderledes end vi gør. Vi gør som vi altid har gjort. FR forudser, at han snart få at vide, at det koster penge - men der er ikke noget der er gratis. Den glidebane vi er inde på, hvad resulterer den i? Om 10 år er der kun pensionister tilbage med en gennemsnitalder på 83 år. Glidebanen aftager ikke, hvis vi ikke gør noget unikt. Mit forslag er, at man søger hjælp udefra. Det skal være folk der kan se på vores sport med friske øjne.

18 Villy Laustsen, IF 32 kommenterer snakken omkring struktur og organisation. VL fortæller, at han arbejder i en multiorganisation, og at han aldrig har set, at man ikke har en ansvarlig inden for hvert område. Det er præcis det som forbundet er i gang med. Økonomi når man taler om at nedlægge unionen, så fortæller min hovedregning mig, at forbundets ca medlemmer må fordele sig med på ca. 80 klubber med hver 2 repræsentanter. Det må være lettere at få repræsentanter der repræsenterer de enkelte områder i stedet for at alle klubber skal rejse verden rundt. VL fortsætter med, at man i KBU har medlemmer. Derudover er der flere forskellige unioner/sammenslutninger i KBUs område: FSKBH (firmaklubberne) har 700 medlemmer Den Frie Bowling Union har 500 medlemmer PBA (Pensionisternes Bowling Alliance) har 200 medlemmer og i øvrige pensionistsammenslutninger er der 400 medlemmer Det vil sige, at uden for organisationen KBU er der 1800 bowlingspillere i området. VL er klar over, at der er en del der går igen i flere forskellige sammenslutninger, men ser en fordel i, at man laver et bedre samarbejde lokalt / på tværs. På landsplan (forbundet) kan man lave en topturnering, men det er vel ikke en turnering for bredden det må foregå lokalt. Carsten Vorborg, Sporvejene mener at man glemmer en ting i debatten. Der er ofte udfordringer i samarbejdet med hallerne omkring træningstid. CV anbefaler at man får hallerne med i dialogen. Der er altså flere samarbejdspartnere. Lars Jacobsen, unionsformand indskyder, at han allerede har nævnt noget om hallerne i sin beretning. Det er sådan at vi i FU planlæger et fællesmøde med halleren, så vi kan lave generelle aftaler til glæde for alle - også ungdommen. Lars fortæller kort om de forskellige udfordringer der er ved turneringsplanlægningen. World Cup Hallen vil helst samle alle turneringskampe til om søndagen. Bowlinghallen i Grøndals Centret vil helst holde lukket om søndagen. Men hallerne må ikke begrænse vores virke. Lars slutter med at opfordre klubberne til at sende et notat til forretningsudvalget om de begrænsninger som de ser så dette kan indgå i planlægningen af den kommende sæson. Det ordinære repræsentantskabsmøde sluttede, og dirigenten takkede for god ro og orden. Lars Jacobsen, unionsformand takkede klubmandaterne med ordene: Vi opfatter at der er interesse fra klubberne, siden der er fremmødt så mange. Derefter fortalte Lars om KBUs nye og flotte fane, som Martin Guldager har sør-

19 get for, at der er blevet givet som gave fra Danmarks Samfundet. Stor tak til Martin som mødte op i Holmens Kirke med hvide hansker, hvor han fik fanen overrakt. Sidst kom Lars med en tak til alle dem, der har ladet sig vælge til diverse udvalg Herefter var der (traditionen tro) en speciel takt (inkl. en gave) til enkelte for en speciel indsats. Lars Jacobsen, unionsformand takkede Alice Andersen der har valgt at stoppe som ungdomsleder. Alice var suppleant for ungdomslederen i et år fra 2007, og blev i 2008 valgt som ungdomsleder en post hun har bestredet til i dag. Vi vil gerne takke Alice for den store kamp hun har kæmpet for unionens ungdomsspillere. Leif Makholm, unionskasserer takkede Bent Holst Rasmussen, der på grund af sygdom har valgt at trække sig som lovkomitéformand. Bent har varetaget denne post siden lovkomitéen blev oprettet i Bent har tidligere siddet i unionens bestyrelse fra , og de sidste 14 år som formand. Vi vil gerne takke Bent for det kæmpe arbejde, som han har udført for unionen. Bent er ikke til stede i dag men vi vil sørge for, at han får overrakt sin gave hjemme. Lars Jacobsen, unionsformand sluttede med at takke Bente Hansen for, at hun atter har ført os godt og sikkert gennem repræsentantskabsmødet. Sidst takker Lars alle dem der er kommet, tak til UB og FU tak til dem, der har gjort det muligt for os at være her. Repræsentantskabsmødet sluttede med et BOWLINGLEVE. Som referent: Unionssekretær Bente Makholm

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal Damepar Nr. Navn Klub Parnr. Total X / Partotal X / 1 Christina Buch S.A.S. 105 1065 23 22 1978 38 45 Patriciamay Delani Center 105 913 15 23 2 Helle Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 17-12-06 eftertilmelding til Lisbeth Andersen tlf. 96 19 09 05 - mobil 24 43 75 14 - mail: lisba@mail.dk NB! Starten kl. 11.00 og 12.00 er fuldt optaget.

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010 KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 28+29. august 2010 Opdateret : 29-08-2010 20:04 Kreds 14 Grøndal vil gerne på Københavns Bowling Unions vegne ønske præmietagerne et stort tillykke. Samtidig vil gerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere