Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning fsb afd Bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 23. september 2014.

2 Afdelingsbestyrelsens fsb afd Bellahøj skriftlige årsberetning 2013/2014 Tirsdag den 23. september kl er det igen tid til vores årlige ordinære afdelingsmøde (generalforsamling), som traditionen tro afholdes på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, hvor der bydes på en kop kaffe, the, en vand eller en øl. Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender mød op og gør brug af din beboerdemokratiske stemmeret. Afdelingsmøde Tirsdag den 23. september - kl OBS - Kom gerne minutter før af hensyn til udlevering af bl.a. stemmemateriale. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2013/2014 er godkendt på bestyrelsesmødet den 12. august Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af: Ann Petersen, formand *): Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, Bedømmelsesudvalg fysisk helhedsplan/facaderenovering samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Svend Erik Sørensen, næstformand ): Socialkontakt person, Facaderenoveringsudvalg, Beboerrepræsentant ved fraflytningssyn, Møder i Sektion 5, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Ib Graabæk, kasserer ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende byggemøde hos KAB, Møder i sektion 5, IT & hjemmeside, Kontaktperson til Dansk Kabel TV, Beboeraktiviteter, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder, samt kontaktperson til fsb afd Munkevangen. Frank Bentin, sekretær ): Bestyrelsens kontaktperson til fsb, Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats), BEBOERINFOMATION, Beboeraktiviteter, Velkomstbesøg nye beboere, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Derudover valgt som medlem af fsb s aktivitetsudvalg. Frederik Valmin, bestyrelsesmedlem*): Bellahøj Fællesvaskeri, Velkomstbesøg nye beboere, Facaderenoveringsudvalg, IT & hjemmeside. Derudover valgt som medlem af fsb s organisationsbestyrelse. Emil Juhl, bestyrelsesmedlem ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Beboeraktiviteter. Helle Pedersen, bestyrelsesmedlem *): Forretningsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Facaderenoveringsudvalg. Karen Diemer, 1 st. suppleant*): Bellahøj Fællesvaskeri, Møder i Sektion 5. Ing-Britt Gylling, 2. suppleant: Udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Bestyrelsen takker for indsatsen. Revisorer (Rådighedsbeløb): Bjarne Skou, revisor ) - AFDELINGSBESTYRELSEN udtrykker vores varme tak til Bjarne for hans mangeårige og trofaste indsats. Ulla Behrenstoft, indstilles som ny revisor og modtager valg -(vælges for en 2 årsperiode 2014/2016) Solveig Djurhuss, revisorsuppleant#) -(skal vælges for en 1 årsperiode 2014/2015) *) = modtager genvalg. ) modtager ikke genvalg. ) ikke på valg. #) = ikke afklaret endnu. Flyttesyn : fsb afd Bellahøj Bemærk: kolonnerner indeholder såvel interne- som eksterne flytninger (½. År) - 2 -

3 Skriftlig årsberetning Bemærk: Beretningen 2013/2014 omfatter perioden 1. juli juli Her følger AFDELINGSBESTYRELSENS skriftlige årsberetning. Derudover har du som beboer i afdelingen mulighed for at læse referater fra bestyrelsesmøderne enten på vores hjemmeside. eller på opslagstavlerne på hhv. EJENDOMSKONTORET VBN 6 og på døren til bestyrelseslokalet VBN 4. Vi skal derudover opfordre til, at du møder op på afdelingsmødet den 23. september, netop fordi det er her du som beboer har en rigtig god mulighed for at stille spørgsmål samt være med til at træffe beslutninger for vores afdeling, herunder fastsættelse af huslejen for Hvert lejemål har 2 stemmer, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derfor mød op og deltag aktivt i beboerdemokratiet og kom gerne med gode og konstruktive indlæg - som der er tradition for her i vores fsb afdeling 1-35 Bellahøj. OPFØLGNING FRA SIDSTE AFDELINGSMØDE - På sidste års afdelingsmøde lovede AFDELINGSBESTYRELSEN bl.a. at uddybe/arbejde for nedennævnte seks punkter: At vi i næste årsberetning uddyber hvilke væsentlige samarbejdsrelationer vi deltager i: Udover tre årlige driftsudvalgsmøder, en årlig bygningsgennemgang samt et budgetmøde deltager bestyrelsen i bl.a.: Møder i Sektion 5 samt, halvårlige fsb repræsentantskabsmøder. Her på Bellahøj lokalt deltager vi i Bellahøj Fælles Have, Bellahøj Fællesvaskeri, Koordinerende netværk/ssp samt i koordinerende fælles møder vedr. den kommende facaderenovering. Etablering af en legeplads mellem ved nr. VBN 2 & 4: Bestyrelsen vurderer, at selvom det er en god idé, vil det nok tidligst kunne lade sig gøre efter afslutning af den fysiske helhedsplan/renovering. Opførelse af et barnevognsskur mellem VBN 6 & VBN 10, samt efterfølgende foretage en cykel og barnevognsindsamling: Barnevognsskuret blev taget i brug primo Efterfølgende blev der i foråret 2014 efter aftale med EJENDOMSKONTORET foretaget indsamling af først barnevogne ved nr. 10 & 12 og senere indsamling af hhv. cykler og barnevogne i hele vort område. Tilbyde de, som måtte ønske det, en mulighed for individuelt - og mod en merbetaling - at kunne opgradere sit internet til en hurtigere forbindelse: Muligheden blev tilgængelig med virkning fra den 1. december 2013 Tilmeldingsformular finder du på ejendomskontoret. Forsøge på at indarbejde et fælles Bellahøj Beboerhus i den kommende helhedsplan: Dette er indarbejdet og omtalt som need to have i det vindende forslag i den arkitektkonkurrence, der blev offentliggjort i juni måned. I projektet har fsb afsat omkring 3 mio. kr. Servicekontrakten med elevatorfirmaet KONE blev opsagt efter den kritik der fremkom på afdelingsmødet: Det nye elevatorfirma er nu OTIS. Revideret HUSORDEN: På afdelingsmødet i september 2013 blev der vedtaget to mindre ændringer af vores husorden, og den ligger nu på afdelingens hjemmeside. Ændringerne indeholder hhv. nye regler om affaldssortering samt en bestemmelse om, at leg og ophold i trappeopgange og kældre ikke er tilladt. Beklageligvis glemte vi på sidste års afdelingsmøde, at afsætte økonomi til at få den reviderede husorden trykt. Det har vi rådet bod på i budget 2015, hvor den vil blive husstandsomdelt i begyndelsen af januar

4 AFFALDSSORTERING - Der er nu opsat en skure/hegn omkring de mange forskellige genbrugscontainere, så de kommer til at stå mere samlet ved hver opgang. Vi opfordrer beboerne til aktivt at sortere deres affald. Husk derudover, at hvis du har storaffald f.eks. en sofa eller en seng, så kontakt ejendomskontoret, før du smider den ud. Så vil ejendomskontoret køre en særlig trailer hen foran din opgang, hvor du så kan smide den i. Beklageligvis er der rigtigt mange, som ikke gør brug af denne mulighed. Derfor vil vi, ikke mindst for at sikre et ordenligt arbejdsmiljø for vores ejendomsfunktionærer, på det kraftigste opfordre til, at man gør brug af dette gratis tilbud. ALMINDELIGE VEDLIGEHOLDELSES ARBEJDER - I slutningen af 2013 kom der bl.a. nye trappetrin omkring en række indgangspartier. I 2014 påbegyndtes modernisering af vores dørtelefoner. Derudover vil der være flere opgange, der bliver frisket op med ny maling. Disse arbejder og mange andre er en del af afdelingens planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder - forkortes PPV - for 2014, og fremover. BEBOERAKTIVITETER Inspireret af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2014 inviterede vi alle børn på Bellahøj til at deltage i en HOLD BELLAHØJ RENT FOR AFFALD DAG den 26. april. Der deltog i alt 34 børn i alderen fra 2 år til og med 14 år. Totalt blev der indsamlet 37,450 kg henkastet papir, pap, plast, dåser, ispinde, cigaretskod og meget andet. Efter børnenes ihærdige indsat blev hver enkelt barns indsamlede affald vejet, og alle modtog herefter et DIPLOM. Vi synes selv, det var et flot resultat og overvejer derfor, om det skal være en årligt tilbagevendende begivenhed muligvis en dag, hvor alle vores beboere vil blive inviteret. Den 1. juni havde AFDELINGSBESTYRELSEN inviteret til loppemarked. Vi havde opstillet salgsborde på græsplænen mellem VBN 4 & VBN 6. Der var pænt fremmøde, men der kunne bestemt godt have været flere, såvel sælgere som besøgende. Vi overvejer, om der er mulighed for, at afholde fremtidige loppemarkeder på græsplænen udfor Bellahøj Kirke, i håb om at det vil kunne tiltrække nogle flere. Den 14. juni tog 102 glade og forventningsfulde beboere (flest børn & unge) til LEGOLAND. Der var rigtigt godt gang i tilmeldingerne. Således blev stort set alle pladser reserveret allerede på første tilmeldingsdag. Vi har det indtryk, at alle havde en hyggelig lørdag. Den 25. juli deltog 32 voksne og ældre beboere i årets 2. busudflugt, hvor vi kørte over Øresundsbroen og videre til Bosjökloster Slott, der ligger i Skåne ved byen HÖÖR. Tilbagemeldingen fra deltagerne var, at det var en stille og hyggelig tur med super dejligt sommervejr. AFDELINGSBESTYRELSEN har endnu ikke lagt sig fast på præcis hvilke beboeraktiviteter, der skal inviteres til i Vi har dog løst talt om en række muligheder. Det kunne eksempelvis være en udflugt med bus til Den Blå Planet, Kronborg og Museet for Søfart eller Gekås som er et unikt udflugtsmål og varehus beliggende i Ullared, tæt på byen Falkenberg i Sydsverige/Halland eller måske Julemarked i Lübeck. Men vi lytter og modtager utroligt gerne forslag, der måtte fremkomme på afdelingsmødet. Udgangspunktet for at planlægge og gennemføre disse forskellige beboeraktiviteter er, at vi dermed sammen kan få en dag, hvor vi på tværs af alder og vores forskelligheder kan lære hinanden blot lidt bedre af kende

5 BELLAHØJ FÆLLES HAVE - Samarbejdet har i det forgangne år været sat på et absolut vågeblus. Det skyldes primært, at repræsentanterne på Bellahøj Fælles Haves årsmøde i 2012 besluttede at indstille til deres respektive boligorganisationer, at der burde udarbejdes ændringer til vedtægterne i Bellahøj Fælles Have. Repræsentanterne i BFH (AAB, AKB, SAB I & II, SAB III & fsb) besluttede for et par år siden at nedsætte et udvalg bestående af personer fra de respektive administrationer til at udarbejde forslag til reviderede vedtægter. Udvalget fremkom i marts 2014 med et forslag til reviderede vedtægter, hvor de enkelte afdelinger herefter frem til 1. april 2014 skulle fremsende deres høringssvar. Et sådant har AFDELINGSBESTYRELSEN fremsendt. Boligorganisationerne har herefter sendt de reviderede vedtægter til godkendelse hos Københavns Kommune, hvorfra vi fortsat afventer det endelige svar. En anden årsag til det lave vågeblus er udsigten til en forhåbentlig snarlig igangsat renovering af Bellahøj, der også omfatter samtlige udearealer omtalt på side 7. Der har derfor ikke i det forgangne år været foretaget det helt store, udover naturligvis den almindelige vedligeholdelse af de nuværende udearealer som f.eks.: græsslåning, hækklipning, lugning, beskæring af træer og buske og andet. I tal, udviser regnskabet for BFH i for vores afdeling en udgift på kr. Budget for 2014 var på kr. Vedr. budget 2015 er der ikke enighed i BFH, hvorfor det endnu ikke er endeligt vedtaget. Vi støtter budgetforslaget for 2015 på kr., hvilket bl.a. indebærer, at der fortsat skal være ansat 3 gartnere til at vedligeholde hele Bellahøj. BELLAHØJ FÆLLESVASKERI - På repræsentantskabsmødet i april 2014, blev regnskabet for 2013 godkendt. Herunder blev det besluttet, at det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2010 til og med 2013 skulle tilbageføres til de respektive tre afdelinger (AAB, AKB & fsb). For vores vedkommende vil det betyde en indtægt på driftsbudgettet i 2014 på kr. Omkring budgettet for 2015 vil der på årsmødet i august formentlig også skulle træffes beslutning om, evt. nedsættelse af priserne for brug af vask for at modvirke, at der igen kommer et akkumuleret overskud, der så igen skal tilbageføres til de tre afdelinger. DET KOORDINERENDE NETVÆRK/SSP BELLAHØJ - Dette fælles samarbejde, hvor Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB I&II) tre/fire gange årligt mødes sammen med Københavns Kommunes Socialforvaltning, Kultur- og Fritidsforvaltning, Børne- og Ungeforvaltningen og nu senest en gadeplansmedarbejder samt Bellahøj Politi har nu været i gang i mere end 5 år. Blandt de TEMA-møder som netværket har afholdt i 2013/2014 kan nævnes: Møde med de omkringliggende klubber (bl.a. Grøndal MultiCenter, Skrammellegepladsen, ungdoms- og fritidsklubben Brønsparken, Brønshøj-Husum Ungdomshus m.fl.) Der er nedsat et såkaldt QR udvalg, hvilket resulterede i at primært Bellahøjs børn og unge, men også forældrene på en forholdsvis let måde kan få et overblik over de forskellige fritidstilbud, der findes i området. Dette sker ved, at der i opgangene vil blive opsat en QR-kode, hvor man med sin Smartphone let og ubesværet kan få information om aktuelle fritidstilbud. Der blev i februar i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en såkaldt Tryghedsvandring, hvor vi primært havde fokus på udendørsbelysningen se evt. omtalte på side 7 &

6 I samarbejde med Børne- & ungeforvaltningen, Kultur- & Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, og Politi Nordvest (Bellahøj) blev der den 22. april afholdt et fælles Bellahøj beboermøde, på Bellahøj Skole, under overskriften: Tryghed i dit boligområde. Mødet var ok besøgt og særligt oplægget fra Politiet var interessant og informativt. Hvad der er nok så væsentligt at understrege, så viser diverse statistikker klart at Bellahøj ikke er et socialt belastet eller kriminelt område. Den status ønsker vi fortsat selvklart at Bellahøj skal bibeholde. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du som beboer oplever eller observerer hændelser der ikke er som de plejer at være, at du så hurtigt henvender dig til ejendomskontoret og/eller politiet. Hellere en gang for meget end en gang for lidt! Derudover har Københavns Kommune en såkaldt Gadeplansmedarbejder, der står for tilrettelæggelse af en lang række forskellige aktiviteter. Disse kan følges bl.a. via Facebook se Gadeplan Arbejdsgruppen forventes fortsat at mødes ca. en gang i kvartalet, også i det kommende år. FRAFLYTNINGER (FLYTTESYN) - Vi havde i 2013 beklageligvis væsentlig flere flyttesager (interne såvel som decideret fraflytninger) end i de forgangne år se evt. statistikken vist på side 2. Dog ser det pt. ud til, at vi igen er tilbage på et mere normalt niveau. FSB KURSER OG TEMA MØDER - Som beboer i Københavns største almene boligselskab (fsb) kan du frit og uden ekstrabetaling tilmelde dig de kurser/temamøder, der udbydes af fsb s Aktivitetsudvalg. AFDELINGSBESTYRELSEN er bekendt med, at der har været enkelte beboere ud over bestyrelsesmedlemmerne, der har deltaget i disse gratis tilbud. Blandt ét af de mange årligt tilbagevendende tilbud er Velkomstmøde for nye beboere i fsb. På velkomstmødet fortælles det bl.a. om hvad det vil sige at bo i et alment boligselskab, hvordan du kan få indflydelse på den afdeling, hvor du bor, og hvor du skal henvende dig i det daglige, hvis og når du har brug for hjælp. Næste Velkomstmøde for nye beboere i fsb afholdes: onsdag den 26. november 2014 kl , i Klokkergårdens beboerlokale, Birkedommervej 70, 2400 København NV. Tilmeldingsfrist: onsdag den 19. november HENVENDELSER TIL AFDELINGSBESTYRELSEN Hvis du ønsker kontakt med AFDELINGSBESTYRELSEN, kan du enten lægge et brev i Ejendomskontorets postkasse Ved Bellahøj Nord 6 mærket: Bestyrelsen, eller du kan sende en mail til Som oftest vil du modtage et skriftligt svar inden for nogle uger. Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke påtage sig hjemmebesøg det har vi ganske enkelt ikke tid til. Bemærk at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet arbejde, og foregår derfor i vores fritid. HUSORDENSGENNEMGANG I foråret oplevede vi desværre her på Bellahøj to påsatte brande en i Syd og en i Nord. På den baggrund besluttede vi, at ejendomskontoret sammen med AFDELINGSBESTYRELSEN ville gennemfører et tjek på, om afdelingens husorden bliver overholdt for så vidt angår ting og sager henstillet på hhv. trappeopgange og slusegange. Ved den første gennemgang den 15. maj blev der i alt 65 påbud for overtrædelse. Ved opfølgningen den 15. juli var der lidt færre beboere der modtog et påbud nemlig 41 - om, at ikke man ikke overholdt vores husorden. Vi påtænker løbende at fortsætte med disse gennemgange, da ingen kan være tjent med, at ikke alle overholder vores husorden. Herunder handler disse tjek også om at overholde brandvedtægten

7 INTERNET Vores internetforbindelse fungerede langt fra tilfredsstillende fra efteråret 2013 til og med marts Det var klart uacceptabelt og alt for ustabilt, og medførte derfor en del klager til såvel os som på ejendomskontoret. AFDELINGSBESTYRELSEN har derfor løbende været i dialog med vores internet leverandør Dansk Kabel TV. Dette er foregået gennem talrige mails, rigtig mange telefonsamtaler fra vores private telefoner samt et møde med Dansk Kabel TV afholdt 14. marts Det er bestyrelsens indtryk, at internetforbindelsen nu igen fungerer som den skal. Derudover sker der i disse år en rivende teknologisk udvikling også på bl.a. telefon- og tvområdet, så der skal vi naturligvis og efter bedste evne holde os ajour, med alt det nye. Dog synes udviklingen at foregå så hurtigt, at det gør det meget svært for os helt at kunne følge med, men vi prøver om end udviklingen oftest synes at være et skridt længere fremme end den viden vi har. Det vores vurdering, at vi ved at kunne tilbyde én fællesløsning fortsat opnår den bedste og billigste løsning for fællesskabet. VAND/VARMEOPGØRELSE 2013 Ultimo april blev der udsendt opgørelse for vand og varmeforbrug I den forbindelse fik mange en ekstra regning, og det er jo aldrig særligt behageligt. Præcis hvad der var årsagen til det, ved vi ikke, men det kan muligvis skyldes, at enhedsprisen for varme er steget med ca. 25,- kr. pr. enhed i forhold til Varme og vand er dyrt, og der er næppe udsigt til, at det bliver billigere, hvilket er blot endnu et argument for at få renoveret og isoleret vores gamle højhuse. VELKOMST INITIATIV - I 2013 iværksatte AFDELINGSBESTYRELSEN et velkomst initiativ over for vore nyindflyttede beboere. Formålet er at lære vores nye naboer bedre at kende. Med initiativet får nyindflyttede beboere frem over besøg af to medlemmer fra bestyrelsen. Her medbringer vi en lille velkomstfolder og en æske chokolade, og hvis beboeren er hjemme, så får vi også en lille snak i døråbningen. RENOVERING/FACADEISOLERING - Der blev i begyndelsen af 2014 udskrevet en arkitektkonkurrence omkring den foranstående renovering og facadeisolering. En forsigtig vurdering efter afslutningen af arkitektkonkurrencen, og til den egentligt udvikling af et projektet - herunder myndighedsbehandling, udbud, endelig fremlæggelse på et afdelingsmøde - og til vi kan komme i gang med det første spadestik vurderes til at kunne ske engang i 2015/2016. TRYGHEDSVANDRING Den 27. februar 2014 deltog vi sammen med de øvrige afdelingsbestyrelser i en tryghedsvandring tilrettelagt af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Vandringen havde fokus på de fysiske forhold (dvs. belysning, - 7 -

8 overskuelige veje og adgangsforhold, videoovervågning m.v.) her på Bellahøj. Men vi så også på bl.a. områder der har potentiale for nye aktiviteter. I forbindelse med den kommende renovering/facadeisolering er udearealerne også en del af det samlede projekt. se afsnittet ovenfor Her har vi en forventning om, at der bliver gjort noget ved de mange udpegede steder, så vi alle rent belysningsmæssigt trygt kan færdes ude på alle tider af døgnet. SKADEDYRSBEKÆMPELSE - I 2013 var afdelingen - som i øvrigt mange andre boliger i hele landet hårdt plaget af diverse skadedyr, der florerede lidt for vel livligt i flere af vores lejligheder. Bekæmpelsen og forebyggelse af bl.a. væggelus, klaner, kakerlakker, duer, møl, beløb sig i 2013 til kr. Husleje 2015 HUSLEJEBUDGET På årets budgetmøde afholdt ultimo i juni, besluttede vi i samarbejde med administrationen at indstille til en mindre en huslejestigning i 2015, på 1,7%. Afslutning AFSLUTNING - Det skal naturligvis også i en årsberetning nævnes, at AFDELINGSBESTYRELSEN (der nu består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant). Igen i år har været enige om stort set det meste men naturligvis ikke alt. Men vi formår, at udvise respekt for hinandens forskellige synspunkter. Vi vil her også gerne udtrykke tak for det gode samarbejde særligt med vores ansatte på EJENDOMSKONTORET samt gartnere ansat under Bellahøj Fælles Have. Derudover også en tak til de administrative medarbejdere hos fsb, Rådhuspladsen. Med årsberetning 2013/2014 håber vi, at du/i vil deltage i afdelingsmødet, hvor der er mulighed for at stille os uddybende spørgsmål omkring det forgangne års arbejder såvel som de kommende. Husk det er på afdelingsmødet, at vi i fællesskab og dialog udstikker de overordnede retningslinjer for det kommende års arbejde. Vi ser også i år frem til en god og konstruktiv debat på afdelingsmødet og ikke mindst at den også i år kommer til at foregå i respekt for hinandens synspunkter. Vel mødt til alle og på gensyn tirsdag den 23. september, kl. 19:00 AFDELINGSBESTYRELSEN fsb afd Bellahøj - 8 -

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere