Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning fsb afd Bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 23. september 2014.

2 Afdelingsbestyrelsens fsb afd Bellahøj skriftlige årsberetning 2013/2014 Tirsdag den 23. september kl er det igen tid til vores årlige ordinære afdelingsmøde (generalforsamling), som traditionen tro afholdes på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, hvor der bydes på en kop kaffe, the, en vand eller en øl. Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender mød op og gør brug af din beboerdemokratiske stemmeret. Afdelingsmøde Tirsdag den 23. september - kl OBS - Kom gerne minutter før af hensyn til udlevering af bl.a. stemmemateriale. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2013/2014 er godkendt på bestyrelsesmødet den 12. august Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af: Ann Petersen, formand *): Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, Bedømmelsesudvalg fysisk helhedsplan/facaderenovering samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Svend Erik Sørensen, næstformand ): Socialkontakt person, Facaderenoveringsudvalg, Beboerrepræsentant ved fraflytningssyn, Møder i Sektion 5, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Ib Graabæk, kasserer ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende byggemøde hos KAB, Møder i sektion 5, IT & hjemmeside, Kontaktperson til Dansk Kabel TV, Beboeraktiviteter, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder, samt kontaktperson til fsb afd Munkevangen. Frank Bentin, sekretær ): Bestyrelsens kontaktperson til fsb, Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats), BEBOERINFOMATION, Beboeraktiviteter, Velkomstbesøg nye beboere, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Derudover valgt som medlem af fsb s aktivitetsudvalg. Frederik Valmin, bestyrelsesmedlem*): Bellahøj Fællesvaskeri, Velkomstbesøg nye beboere, Facaderenoveringsudvalg, IT & hjemmeside. Derudover valgt som medlem af fsb s organisationsbestyrelse. Emil Juhl, bestyrelsesmedlem ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Beboeraktiviteter. Helle Pedersen, bestyrelsesmedlem *): Forretningsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Facaderenoveringsudvalg. Karen Diemer, 1 st. suppleant*): Bellahøj Fællesvaskeri, Møder i Sektion 5. Ing-Britt Gylling, 2. suppleant: Udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Bestyrelsen takker for indsatsen. Revisorer (Rådighedsbeløb): Bjarne Skou, revisor ) - AFDELINGSBESTYRELSEN udtrykker vores varme tak til Bjarne for hans mangeårige og trofaste indsats. Ulla Behrenstoft, indstilles som ny revisor og modtager valg -(vælges for en 2 årsperiode 2014/2016) Solveig Djurhuss, revisorsuppleant#) -(skal vælges for en 1 årsperiode 2014/2015) *) = modtager genvalg. ) modtager ikke genvalg. ) ikke på valg. #) = ikke afklaret endnu. Flyttesyn : fsb afd Bellahøj Bemærk: kolonnerner indeholder såvel interne- som eksterne flytninger (½. År) - 2 -

3 Skriftlig årsberetning Bemærk: Beretningen 2013/2014 omfatter perioden 1. juli juli Her følger AFDELINGSBESTYRELSENS skriftlige årsberetning. Derudover har du som beboer i afdelingen mulighed for at læse referater fra bestyrelsesmøderne enten på vores hjemmeside. eller på opslagstavlerne på hhv. EJENDOMSKONTORET VBN 6 og på døren til bestyrelseslokalet VBN 4. Vi skal derudover opfordre til, at du møder op på afdelingsmødet den 23. september, netop fordi det er her du som beboer har en rigtig god mulighed for at stille spørgsmål samt være med til at træffe beslutninger for vores afdeling, herunder fastsættelse af huslejen for Hvert lejemål har 2 stemmer, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derfor mød op og deltag aktivt i beboerdemokratiet og kom gerne med gode og konstruktive indlæg - som der er tradition for her i vores fsb afdeling 1-35 Bellahøj. OPFØLGNING FRA SIDSTE AFDELINGSMØDE - På sidste års afdelingsmøde lovede AFDELINGSBESTYRELSEN bl.a. at uddybe/arbejde for nedennævnte seks punkter: At vi i næste årsberetning uddyber hvilke væsentlige samarbejdsrelationer vi deltager i: Udover tre årlige driftsudvalgsmøder, en årlig bygningsgennemgang samt et budgetmøde deltager bestyrelsen i bl.a.: Møder i Sektion 5 samt, halvårlige fsb repræsentantskabsmøder. Her på Bellahøj lokalt deltager vi i Bellahøj Fælles Have, Bellahøj Fællesvaskeri, Koordinerende netværk/ssp samt i koordinerende fælles møder vedr. den kommende facaderenovering. Etablering af en legeplads mellem ved nr. VBN 2 & 4: Bestyrelsen vurderer, at selvom det er en god idé, vil det nok tidligst kunne lade sig gøre efter afslutning af den fysiske helhedsplan/renovering. Opførelse af et barnevognsskur mellem VBN 6 & VBN 10, samt efterfølgende foretage en cykel og barnevognsindsamling: Barnevognsskuret blev taget i brug primo Efterfølgende blev der i foråret 2014 efter aftale med EJENDOMSKONTORET foretaget indsamling af først barnevogne ved nr. 10 & 12 og senere indsamling af hhv. cykler og barnevogne i hele vort område. Tilbyde de, som måtte ønske det, en mulighed for individuelt - og mod en merbetaling - at kunne opgradere sit internet til en hurtigere forbindelse: Muligheden blev tilgængelig med virkning fra den 1. december 2013 Tilmeldingsformular finder du på ejendomskontoret. Forsøge på at indarbejde et fælles Bellahøj Beboerhus i den kommende helhedsplan: Dette er indarbejdet og omtalt som need to have i det vindende forslag i den arkitektkonkurrence, der blev offentliggjort i juni måned. I projektet har fsb afsat omkring 3 mio. kr. Servicekontrakten med elevatorfirmaet KONE blev opsagt efter den kritik der fremkom på afdelingsmødet: Det nye elevatorfirma er nu OTIS. Revideret HUSORDEN: På afdelingsmødet i september 2013 blev der vedtaget to mindre ændringer af vores husorden, og den ligger nu på afdelingens hjemmeside. Ændringerne indeholder hhv. nye regler om affaldssortering samt en bestemmelse om, at leg og ophold i trappeopgange og kældre ikke er tilladt. Beklageligvis glemte vi på sidste års afdelingsmøde, at afsætte økonomi til at få den reviderede husorden trykt. Det har vi rådet bod på i budget 2015, hvor den vil blive husstandsomdelt i begyndelsen af januar

4 AFFALDSSORTERING - Der er nu opsat en skure/hegn omkring de mange forskellige genbrugscontainere, så de kommer til at stå mere samlet ved hver opgang. Vi opfordrer beboerne til aktivt at sortere deres affald. Husk derudover, at hvis du har storaffald f.eks. en sofa eller en seng, så kontakt ejendomskontoret, før du smider den ud. Så vil ejendomskontoret køre en særlig trailer hen foran din opgang, hvor du så kan smide den i. Beklageligvis er der rigtigt mange, som ikke gør brug af denne mulighed. Derfor vil vi, ikke mindst for at sikre et ordenligt arbejdsmiljø for vores ejendomsfunktionærer, på det kraftigste opfordre til, at man gør brug af dette gratis tilbud. ALMINDELIGE VEDLIGEHOLDELSES ARBEJDER - I slutningen af 2013 kom der bl.a. nye trappetrin omkring en række indgangspartier. I 2014 påbegyndtes modernisering af vores dørtelefoner. Derudover vil der være flere opgange, der bliver frisket op med ny maling. Disse arbejder og mange andre er en del af afdelingens planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder - forkortes PPV - for 2014, og fremover. BEBOERAKTIVITETER Inspireret af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2014 inviterede vi alle børn på Bellahøj til at deltage i en HOLD BELLAHØJ RENT FOR AFFALD DAG den 26. april. Der deltog i alt 34 børn i alderen fra 2 år til og med 14 år. Totalt blev der indsamlet 37,450 kg henkastet papir, pap, plast, dåser, ispinde, cigaretskod og meget andet. Efter børnenes ihærdige indsat blev hver enkelt barns indsamlede affald vejet, og alle modtog herefter et DIPLOM. Vi synes selv, det var et flot resultat og overvejer derfor, om det skal være en årligt tilbagevendende begivenhed muligvis en dag, hvor alle vores beboere vil blive inviteret. Den 1. juni havde AFDELINGSBESTYRELSEN inviteret til loppemarked. Vi havde opstillet salgsborde på græsplænen mellem VBN 4 & VBN 6. Der var pænt fremmøde, men der kunne bestemt godt have været flere, såvel sælgere som besøgende. Vi overvejer, om der er mulighed for, at afholde fremtidige loppemarkeder på græsplænen udfor Bellahøj Kirke, i håb om at det vil kunne tiltrække nogle flere. Den 14. juni tog 102 glade og forventningsfulde beboere (flest børn & unge) til LEGOLAND. Der var rigtigt godt gang i tilmeldingerne. Således blev stort set alle pladser reserveret allerede på første tilmeldingsdag. Vi har det indtryk, at alle havde en hyggelig lørdag. Den 25. juli deltog 32 voksne og ældre beboere i årets 2. busudflugt, hvor vi kørte over Øresundsbroen og videre til Bosjökloster Slott, der ligger i Skåne ved byen HÖÖR. Tilbagemeldingen fra deltagerne var, at det var en stille og hyggelig tur med super dejligt sommervejr. AFDELINGSBESTYRELSEN har endnu ikke lagt sig fast på præcis hvilke beboeraktiviteter, der skal inviteres til i Vi har dog løst talt om en række muligheder. Det kunne eksempelvis være en udflugt med bus til Den Blå Planet, Kronborg og Museet for Søfart eller Gekås som er et unikt udflugtsmål og varehus beliggende i Ullared, tæt på byen Falkenberg i Sydsverige/Halland eller måske Julemarked i Lübeck. Men vi lytter og modtager utroligt gerne forslag, der måtte fremkomme på afdelingsmødet. Udgangspunktet for at planlægge og gennemføre disse forskellige beboeraktiviteter er, at vi dermed sammen kan få en dag, hvor vi på tværs af alder og vores forskelligheder kan lære hinanden blot lidt bedre af kende

5 BELLAHØJ FÆLLES HAVE - Samarbejdet har i det forgangne år været sat på et absolut vågeblus. Det skyldes primært, at repræsentanterne på Bellahøj Fælles Haves årsmøde i 2012 besluttede at indstille til deres respektive boligorganisationer, at der burde udarbejdes ændringer til vedtægterne i Bellahøj Fælles Have. Repræsentanterne i BFH (AAB, AKB, SAB I & II, SAB III & fsb) besluttede for et par år siden at nedsætte et udvalg bestående af personer fra de respektive administrationer til at udarbejde forslag til reviderede vedtægter. Udvalget fremkom i marts 2014 med et forslag til reviderede vedtægter, hvor de enkelte afdelinger herefter frem til 1. april 2014 skulle fremsende deres høringssvar. Et sådant har AFDELINGSBESTYRELSEN fremsendt. Boligorganisationerne har herefter sendt de reviderede vedtægter til godkendelse hos Københavns Kommune, hvorfra vi fortsat afventer det endelige svar. En anden årsag til det lave vågeblus er udsigten til en forhåbentlig snarlig igangsat renovering af Bellahøj, der også omfatter samtlige udearealer omtalt på side 7. Der har derfor ikke i det forgangne år været foretaget det helt store, udover naturligvis den almindelige vedligeholdelse af de nuværende udearealer som f.eks.: græsslåning, hækklipning, lugning, beskæring af træer og buske og andet. I tal, udviser regnskabet for BFH i for vores afdeling en udgift på kr. Budget for 2014 var på kr. Vedr. budget 2015 er der ikke enighed i BFH, hvorfor det endnu ikke er endeligt vedtaget. Vi støtter budgetforslaget for 2015 på kr., hvilket bl.a. indebærer, at der fortsat skal være ansat 3 gartnere til at vedligeholde hele Bellahøj. BELLAHØJ FÆLLESVASKERI - På repræsentantskabsmødet i april 2014, blev regnskabet for 2013 godkendt. Herunder blev det besluttet, at det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2010 til og med 2013 skulle tilbageføres til de respektive tre afdelinger (AAB, AKB & fsb). For vores vedkommende vil det betyde en indtægt på driftsbudgettet i 2014 på kr. Omkring budgettet for 2015 vil der på årsmødet i august formentlig også skulle træffes beslutning om, evt. nedsættelse af priserne for brug af vask for at modvirke, at der igen kommer et akkumuleret overskud, der så igen skal tilbageføres til de tre afdelinger. DET KOORDINERENDE NETVÆRK/SSP BELLAHØJ - Dette fælles samarbejde, hvor Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB I&II) tre/fire gange årligt mødes sammen med Københavns Kommunes Socialforvaltning, Kultur- og Fritidsforvaltning, Børne- og Ungeforvaltningen og nu senest en gadeplansmedarbejder samt Bellahøj Politi har nu været i gang i mere end 5 år. Blandt de TEMA-møder som netværket har afholdt i 2013/2014 kan nævnes: Møde med de omkringliggende klubber (bl.a. Grøndal MultiCenter, Skrammellegepladsen, ungdoms- og fritidsklubben Brønsparken, Brønshøj-Husum Ungdomshus m.fl.) Der er nedsat et såkaldt QR udvalg, hvilket resulterede i at primært Bellahøjs børn og unge, men også forældrene på en forholdsvis let måde kan få et overblik over de forskellige fritidstilbud, der findes i området. Dette sker ved, at der i opgangene vil blive opsat en QR-kode, hvor man med sin Smartphone let og ubesværet kan få information om aktuelle fritidstilbud. Der blev i februar i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en såkaldt Tryghedsvandring, hvor vi primært havde fokus på udendørsbelysningen se evt. omtalte på side 7 &

6 I samarbejde med Børne- & ungeforvaltningen, Kultur- & Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, og Politi Nordvest (Bellahøj) blev der den 22. april afholdt et fælles Bellahøj beboermøde, på Bellahøj Skole, under overskriften: Tryghed i dit boligområde. Mødet var ok besøgt og særligt oplægget fra Politiet var interessant og informativt. Hvad der er nok så væsentligt at understrege, så viser diverse statistikker klart at Bellahøj ikke er et socialt belastet eller kriminelt område. Den status ønsker vi fortsat selvklart at Bellahøj skal bibeholde. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du som beboer oplever eller observerer hændelser der ikke er som de plejer at være, at du så hurtigt henvender dig til ejendomskontoret og/eller politiet. Hellere en gang for meget end en gang for lidt! Derudover har Københavns Kommune en såkaldt Gadeplansmedarbejder, der står for tilrettelæggelse af en lang række forskellige aktiviteter. Disse kan følges bl.a. via Facebook se Gadeplan Arbejdsgruppen forventes fortsat at mødes ca. en gang i kvartalet, også i det kommende år. FRAFLYTNINGER (FLYTTESYN) - Vi havde i 2013 beklageligvis væsentlig flere flyttesager (interne såvel som decideret fraflytninger) end i de forgangne år se evt. statistikken vist på side 2. Dog ser det pt. ud til, at vi igen er tilbage på et mere normalt niveau. FSB KURSER OG TEMA MØDER - Som beboer i Københavns største almene boligselskab (fsb) kan du frit og uden ekstrabetaling tilmelde dig de kurser/temamøder, der udbydes af fsb s Aktivitetsudvalg. AFDELINGSBESTYRELSEN er bekendt med, at der har været enkelte beboere ud over bestyrelsesmedlemmerne, der har deltaget i disse gratis tilbud. Blandt ét af de mange årligt tilbagevendende tilbud er Velkomstmøde for nye beboere i fsb. På velkomstmødet fortælles det bl.a. om hvad det vil sige at bo i et alment boligselskab, hvordan du kan få indflydelse på den afdeling, hvor du bor, og hvor du skal henvende dig i det daglige, hvis og når du har brug for hjælp. Næste Velkomstmøde for nye beboere i fsb afholdes: onsdag den 26. november 2014 kl , i Klokkergårdens beboerlokale, Birkedommervej 70, 2400 København NV. Tilmeldingsfrist: onsdag den 19. november HENVENDELSER TIL AFDELINGSBESTYRELSEN Hvis du ønsker kontakt med AFDELINGSBESTYRELSEN, kan du enten lægge et brev i Ejendomskontorets postkasse Ved Bellahøj Nord 6 mærket: Bestyrelsen, eller du kan sende en mail til Som oftest vil du modtage et skriftligt svar inden for nogle uger. Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke påtage sig hjemmebesøg det har vi ganske enkelt ikke tid til. Bemærk at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet arbejde, og foregår derfor i vores fritid. HUSORDENSGENNEMGANG I foråret oplevede vi desværre her på Bellahøj to påsatte brande en i Syd og en i Nord. På den baggrund besluttede vi, at ejendomskontoret sammen med AFDELINGSBESTYRELSEN ville gennemfører et tjek på, om afdelingens husorden bliver overholdt for så vidt angår ting og sager henstillet på hhv. trappeopgange og slusegange. Ved den første gennemgang den 15. maj blev der i alt 65 påbud for overtrædelse. Ved opfølgningen den 15. juli var der lidt færre beboere der modtog et påbud nemlig 41 - om, at ikke man ikke overholdt vores husorden. Vi påtænker løbende at fortsætte med disse gennemgange, da ingen kan være tjent med, at ikke alle overholder vores husorden. Herunder handler disse tjek også om at overholde brandvedtægten

7 INTERNET Vores internetforbindelse fungerede langt fra tilfredsstillende fra efteråret 2013 til og med marts Det var klart uacceptabelt og alt for ustabilt, og medførte derfor en del klager til såvel os som på ejendomskontoret. AFDELINGSBESTYRELSEN har derfor løbende været i dialog med vores internet leverandør Dansk Kabel TV. Dette er foregået gennem talrige mails, rigtig mange telefonsamtaler fra vores private telefoner samt et møde med Dansk Kabel TV afholdt 14. marts Det er bestyrelsens indtryk, at internetforbindelsen nu igen fungerer som den skal. Derudover sker der i disse år en rivende teknologisk udvikling også på bl.a. telefon- og tvområdet, så der skal vi naturligvis og efter bedste evne holde os ajour, med alt det nye. Dog synes udviklingen at foregå så hurtigt, at det gør det meget svært for os helt at kunne følge med, men vi prøver om end udviklingen oftest synes at være et skridt længere fremme end den viden vi har. Det vores vurdering, at vi ved at kunne tilbyde én fællesløsning fortsat opnår den bedste og billigste løsning for fællesskabet. VAND/VARMEOPGØRELSE 2013 Ultimo april blev der udsendt opgørelse for vand og varmeforbrug I den forbindelse fik mange en ekstra regning, og det er jo aldrig særligt behageligt. Præcis hvad der var årsagen til det, ved vi ikke, men det kan muligvis skyldes, at enhedsprisen for varme er steget med ca. 25,- kr. pr. enhed i forhold til Varme og vand er dyrt, og der er næppe udsigt til, at det bliver billigere, hvilket er blot endnu et argument for at få renoveret og isoleret vores gamle højhuse. VELKOMST INITIATIV - I 2013 iværksatte AFDELINGSBESTYRELSEN et velkomst initiativ over for vore nyindflyttede beboere. Formålet er at lære vores nye naboer bedre at kende. Med initiativet får nyindflyttede beboere frem over besøg af to medlemmer fra bestyrelsen. Her medbringer vi en lille velkomstfolder og en æske chokolade, og hvis beboeren er hjemme, så får vi også en lille snak i døråbningen. RENOVERING/FACADEISOLERING - Der blev i begyndelsen af 2014 udskrevet en arkitektkonkurrence omkring den foranstående renovering og facadeisolering. En forsigtig vurdering efter afslutningen af arkitektkonkurrencen, og til den egentligt udvikling af et projektet - herunder myndighedsbehandling, udbud, endelig fremlæggelse på et afdelingsmøde - og til vi kan komme i gang med det første spadestik vurderes til at kunne ske engang i 2015/2016. TRYGHEDSVANDRING Den 27. februar 2014 deltog vi sammen med de øvrige afdelingsbestyrelser i en tryghedsvandring tilrettelagt af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Vandringen havde fokus på de fysiske forhold (dvs. belysning, - 7 -

8 overskuelige veje og adgangsforhold, videoovervågning m.v.) her på Bellahøj. Men vi så også på bl.a. områder der har potentiale for nye aktiviteter. I forbindelse med den kommende renovering/facadeisolering er udearealerne også en del af det samlede projekt. se afsnittet ovenfor Her har vi en forventning om, at der bliver gjort noget ved de mange udpegede steder, så vi alle rent belysningsmæssigt trygt kan færdes ude på alle tider af døgnet. SKADEDYRSBEKÆMPELSE - I 2013 var afdelingen - som i øvrigt mange andre boliger i hele landet hårdt plaget af diverse skadedyr, der florerede lidt for vel livligt i flere af vores lejligheder. Bekæmpelsen og forebyggelse af bl.a. væggelus, klaner, kakerlakker, duer, møl, beløb sig i 2013 til kr. Husleje 2015 HUSLEJEBUDGET På årets budgetmøde afholdt ultimo i juni, besluttede vi i samarbejde med administrationen at indstille til en mindre en huslejestigning i 2015, på 1,7%. Afslutning AFSLUTNING - Det skal naturligvis også i en årsberetning nævnes, at AFDELINGSBESTYRELSEN (der nu består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant). Igen i år har været enige om stort set det meste men naturligvis ikke alt. Men vi formår, at udvise respekt for hinandens forskellige synspunkter. Vi vil her også gerne udtrykke tak for det gode samarbejde særligt med vores ansatte på EJENDOMSKONTORET samt gartnere ansat under Bellahøj Fælles Have. Derudover også en tak til de administrative medarbejdere hos fsb, Rådhuspladsen. Med årsberetning 2013/2014 håber vi, at du/i vil deltage i afdelingsmødet, hvor der er mulighed for at stille os uddybende spørgsmål omkring det forgangne års arbejder såvel som de kommende. Husk det er på afdelingsmødet, at vi i fællesskab og dialog udstikker de overordnede retningslinjer for det kommende års arbejde. Vi ser også i år frem til en god og konstruktiv debat på afdelingsmødet og ikke mindst at den også i år kommer til at foregå i respekt for hinandens synspunkter. Vel mødt til alle og på gensyn tirsdag den 23. september, kl. 19:00 AFDELINGSBESTYRELSEN fsb afd Bellahøj - 8 -

Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24.

Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24. september 2013. Afdelingsbestyrelsens møde 2013 Tirsdag den 24.

Læs mere

Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014

Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014 Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Bestyrelsesmøde afholdt den 12.august 2014 TILSTEDE: AFBUD: Fra Bestyrelsen: Svend Erik Sørensen,

Læs mere

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 1 Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Bestyrelsesmøde afholdt den 11. juni 2013 TILSTEDE: AFBUD: Fra bestyrelsen: Svend Erik, formand Ib, kasserer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Mens vi venter Ordinært afdelingsmøde 2015 Tirsdag den 22. september - kl. 19:00 Mød gerne

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Forretningsorden for afdelingsbestyrelser side 1 Vedtaget den 11.06. 2001 FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGENSBESTYRELSER... Som retningslinier for afdelingsbestyrelsernes arbejde gælder

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015

Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening. Afdeling 9, Televang. Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 Postfunktionærernes Andelsbolig-Forening Afdeling 9, Televang Afdelingsbestyrelsens beretning 2014-2015 10. september 2015 1 Siden sidste årsmøde Blok 5, (plejeboliger) Afdelingsbestyrelsen har igen haft

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Referat af bestyrelsesmøde nr. 11 Dato: Torsdag den Klokken: 17.00-18.15 Sted: Bestyrelseslokalet, Aaparken 2, 1.sal, Herning Mødedeltagere: Egon Hjorth...Organisationsbestyrelsen Irene Filipsen...Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken. REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsen Valhøjparken REFERAT Kl. 18.00 28. maj 2015 i Bestyrelseslokalet Åbning: Der blev indkaldt til møde d. 25.05.2015 af Nanna Nielsen i henhold til tidligere aftalt dato Sendt til: Ilse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet

Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet Boligselskabet Domea, Lemvig Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Mødet er flyttet til tirsdag den 22. september og afholdes efter afdelingsmødet som starter kl. 10.00 på Plejecenter Alparken 34, kld.,

Læs mere