Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2013-2014"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning fsb afd Bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 23. september 2014.

2 Afdelingsbestyrelsens fsb afd Bellahøj skriftlige årsberetning 2013/2014 Tirsdag den 23. september kl er det igen tid til vores årlige ordinære afdelingsmøde (generalforsamling), som traditionen tro afholdes på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, hvor der bydes på en kop kaffe, the, en vand eller en øl. Derfor sæt allerede nu kryds i din kalender mød op og gør brug af din beboerdemokratiske stemmeret. Afdelingsmøde Tirsdag den 23. september - kl OBS - Kom gerne minutter før af hensyn til udlevering af bl.a. stemmemateriale. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2013/2014 er godkendt på bestyrelsesmødet den 12. august Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af: Ann Petersen, formand *): Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, Bedømmelsesudvalg fysisk helhedsplan/facaderenovering samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Svend Erik Sørensen, næstformand ): Socialkontakt person, Facaderenoveringsudvalg, Beboerrepræsentant ved fraflytningssyn, Møder i Sektion 5, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Ib Graabæk, kasserer ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende byggemøde hos KAB, Møder i sektion 5, IT & hjemmeside, Kontaktperson til Dansk Kabel TV, Beboeraktiviteter, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj Boligsocial indsats, delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder, samt kontaktperson til fsb afd Munkevangen. Frank Bentin, sekretær ): Bestyrelsens kontaktperson til fsb, Forretningsudvalg, Bellahøj Fælles Have, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats), BEBOERINFOMATION, Beboeraktiviteter, Velkomstbesøg nye beboere, samt delegeret ved fsb s repræsentantskabsmøder. Derudover valgt som medlem af fsb s aktivitetsudvalg. Frederik Valmin, bestyrelsesmedlem*): Bellahøj Fællesvaskeri, Velkomstbesøg nye beboere, Facaderenoveringsudvalg, IT & hjemmeside. Derudover valgt som medlem af fsb s organisationsbestyrelse. Emil Juhl, bestyrelsesmedlem ): Facaderenoveringsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Beboeraktiviteter. Helle Pedersen, bestyrelsesmedlem *): Forretningsudvalg, Koordinerende netværk/ssp Bellahøj (Boligsocial indsats) samt Facaderenoveringsudvalg. Karen Diemer, 1 st. suppleant*): Bellahøj Fællesvaskeri, Møder i Sektion 5. Ing-Britt Gylling, 2. suppleant: Udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Bestyrelsen takker for indsatsen. Revisorer (Rådighedsbeløb): Bjarne Skou, revisor ) - AFDELINGSBESTYRELSEN udtrykker vores varme tak til Bjarne for hans mangeårige og trofaste indsats. Ulla Behrenstoft, indstilles som ny revisor og modtager valg -(vælges for en 2 årsperiode 2014/2016) Solveig Djurhuss, revisorsuppleant#) -(skal vælges for en 1 årsperiode 2014/2015) *) = modtager genvalg. ) modtager ikke genvalg. ) ikke på valg. #) = ikke afklaret endnu. Flyttesyn : fsb afd Bellahøj Bemærk: kolonnerner indeholder såvel interne- som eksterne flytninger (½. År) - 2 -

3 Skriftlig årsberetning Bemærk: Beretningen 2013/2014 omfatter perioden 1. juli juli Her følger AFDELINGSBESTYRELSENS skriftlige årsberetning. Derudover har du som beboer i afdelingen mulighed for at læse referater fra bestyrelsesmøderne enten på vores hjemmeside. eller på opslagstavlerne på hhv. EJENDOMSKONTORET VBN 6 og på døren til bestyrelseslokalet VBN 4. Vi skal derudover opfordre til, at du møder op på afdelingsmødet den 23. september, netop fordi det er her du som beboer har en rigtig god mulighed for at stille spørgsmål samt være med til at træffe beslutninger for vores afdeling, herunder fastsættelse af huslejen for Hvert lejemål har 2 stemmer, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Derfor mød op og deltag aktivt i beboerdemokratiet og kom gerne med gode og konstruktive indlæg - som der er tradition for her i vores fsb afdeling 1-35 Bellahøj. OPFØLGNING FRA SIDSTE AFDELINGSMØDE - På sidste års afdelingsmøde lovede AFDELINGSBESTYRELSEN bl.a. at uddybe/arbejde for nedennævnte seks punkter: At vi i næste årsberetning uddyber hvilke væsentlige samarbejdsrelationer vi deltager i: Udover tre årlige driftsudvalgsmøder, en årlig bygningsgennemgang samt et budgetmøde deltager bestyrelsen i bl.a.: Møder i Sektion 5 samt, halvårlige fsb repræsentantskabsmøder. Her på Bellahøj lokalt deltager vi i Bellahøj Fælles Have, Bellahøj Fællesvaskeri, Koordinerende netværk/ssp samt i koordinerende fælles møder vedr. den kommende facaderenovering. Etablering af en legeplads mellem ved nr. VBN 2 & 4: Bestyrelsen vurderer, at selvom det er en god idé, vil det nok tidligst kunne lade sig gøre efter afslutning af den fysiske helhedsplan/renovering. Opførelse af et barnevognsskur mellem VBN 6 & VBN 10, samt efterfølgende foretage en cykel og barnevognsindsamling: Barnevognsskuret blev taget i brug primo Efterfølgende blev der i foråret 2014 efter aftale med EJENDOMSKONTORET foretaget indsamling af først barnevogne ved nr. 10 & 12 og senere indsamling af hhv. cykler og barnevogne i hele vort område. Tilbyde de, som måtte ønske det, en mulighed for individuelt - og mod en merbetaling - at kunne opgradere sit internet til en hurtigere forbindelse: Muligheden blev tilgængelig med virkning fra den 1. december 2013 Tilmeldingsformular finder du på ejendomskontoret. Forsøge på at indarbejde et fælles Bellahøj Beboerhus i den kommende helhedsplan: Dette er indarbejdet og omtalt som need to have i det vindende forslag i den arkitektkonkurrence, der blev offentliggjort i juni måned. I projektet har fsb afsat omkring 3 mio. kr. Servicekontrakten med elevatorfirmaet KONE blev opsagt efter den kritik der fremkom på afdelingsmødet: Det nye elevatorfirma er nu OTIS. Revideret HUSORDEN: På afdelingsmødet i september 2013 blev der vedtaget to mindre ændringer af vores husorden, og den ligger nu på afdelingens hjemmeside. Ændringerne indeholder hhv. nye regler om affaldssortering samt en bestemmelse om, at leg og ophold i trappeopgange og kældre ikke er tilladt. Beklageligvis glemte vi på sidste års afdelingsmøde, at afsætte økonomi til at få den reviderede husorden trykt. Det har vi rådet bod på i budget 2015, hvor den vil blive husstandsomdelt i begyndelsen af januar

4 AFFALDSSORTERING - Der er nu opsat en skure/hegn omkring de mange forskellige genbrugscontainere, så de kommer til at stå mere samlet ved hver opgang. Vi opfordrer beboerne til aktivt at sortere deres affald. Husk derudover, at hvis du har storaffald f.eks. en sofa eller en seng, så kontakt ejendomskontoret, før du smider den ud. Så vil ejendomskontoret køre en særlig trailer hen foran din opgang, hvor du så kan smide den i. Beklageligvis er der rigtigt mange, som ikke gør brug af denne mulighed. Derfor vil vi, ikke mindst for at sikre et ordenligt arbejdsmiljø for vores ejendomsfunktionærer, på det kraftigste opfordre til, at man gør brug af dette gratis tilbud. ALMINDELIGE VEDLIGEHOLDELSES ARBEJDER - I slutningen af 2013 kom der bl.a. nye trappetrin omkring en række indgangspartier. I 2014 påbegyndtes modernisering af vores dørtelefoner. Derudover vil der være flere opgange, der bliver frisket op med ny maling. Disse arbejder og mange andre er en del af afdelingens planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder - forkortes PPV - for 2014, og fremover. BEBOERAKTIVITETER Inspireret af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2014 inviterede vi alle børn på Bellahøj til at deltage i en HOLD BELLAHØJ RENT FOR AFFALD DAG den 26. april. Der deltog i alt 34 børn i alderen fra 2 år til og med 14 år. Totalt blev der indsamlet 37,450 kg henkastet papir, pap, plast, dåser, ispinde, cigaretskod og meget andet. Efter børnenes ihærdige indsat blev hver enkelt barns indsamlede affald vejet, og alle modtog herefter et DIPLOM. Vi synes selv, det var et flot resultat og overvejer derfor, om det skal være en årligt tilbagevendende begivenhed muligvis en dag, hvor alle vores beboere vil blive inviteret. Den 1. juni havde AFDELINGSBESTYRELSEN inviteret til loppemarked. Vi havde opstillet salgsborde på græsplænen mellem VBN 4 & VBN 6. Der var pænt fremmøde, men der kunne bestemt godt have været flere, såvel sælgere som besøgende. Vi overvejer, om der er mulighed for, at afholde fremtidige loppemarkeder på græsplænen udfor Bellahøj Kirke, i håb om at det vil kunne tiltrække nogle flere. Den 14. juni tog 102 glade og forventningsfulde beboere (flest børn & unge) til LEGOLAND. Der var rigtigt godt gang i tilmeldingerne. Således blev stort set alle pladser reserveret allerede på første tilmeldingsdag. Vi har det indtryk, at alle havde en hyggelig lørdag. Den 25. juli deltog 32 voksne og ældre beboere i årets 2. busudflugt, hvor vi kørte over Øresundsbroen og videre til Bosjökloster Slott, der ligger i Skåne ved byen HÖÖR. Tilbagemeldingen fra deltagerne var, at det var en stille og hyggelig tur med super dejligt sommervejr. AFDELINGSBESTYRELSEN har endnu ikke lagt sig fast på præcis hvilke beboeraktiviteter, der skal inviteres til i Vi har dog løst talt om en række muligheder. Det kunne eksempelvis være en udflugt med bus til Den Blå Planet, Kronborg og Museet for Søfart eller Gekås som er et unikt udflugtsmål og varehus beliggende i Ullared, tæt på byen Falkenberg i Sydsverige/Halland eller måske Julemarked i Lübeck. Men vi lytter og modtager utroligt gerne forslag, der måtte fremkomme på afdelingsmødet. Udgangspunktet for at planlægge og gennemføre disse forskellige beboeraktiviteter er, at vi dermed sammen kan få en dag, hvor vi på tværs af alder og vores forskelligheder kan lære hinanden blot lidt bedre af kende

5 BELLAHØJ FÆLLES HAVE - Samarbejdet har i det forgangne år været sat på et absolut vågeblus. Det skyldes primært, at repræsentanterne på Bellahøj Fælles Haves årsmøde i 2012 besluttede at indstille til deres respektive boligorganisationer, at der burde udarbejdes ændringer til vedtægterne i Bellahøj Fælles Have. Repræsentanterne i BFH (AAB, AKB, SAB I & II, SAB III & fsb) besluttede for et par år siden at nedsætte et udvalg bestående af personer fra de respektive administrationer til at udarbejde forslag til reviderede vedtægter. Udvalget fremkom i marts 2014 med et forslag til reviderede vedtægter, hvor de enkelte afdelinger herefter frem til 1. april 2014 skulle fremsende deres høringssvar. Et sådant har AFDELINGSBESTYRELSEN fremsendt. Boligorganisationerne har herefter sendt de reviderede vedtægter til godkendelse hos Københavns Kommune, hvorfra vi fortsat afventer det endelige svar. En anden årsag til det lave vågeblus er udsigten til en forhåbentlig snarlig igangsat renovering af Bellahøj, der også omfatter samtlige udearealer omtalt på side 7. Der har derfor ikke i det forgangne år været foretaget det helt store, udover naturligvis den almindelige vedligeholdelse af de nuværende udearealer som f.eks.: græsslåning, hækklipning, lugning, beskæring af træer og buske og andet. I tal, udviser regnskabet for BFH i for vores afdeling en udgift på kr. Budget for 2014 var på kr. Vedr. budget 2015 er der ikke enighed i BFH, hvorfor det endnu ikke er endeligt vedtaget. Vi støtter budgetforslaget for 2015 på kr., hvilket bl.a. indebærer, at der fortsat skal være ansat 3 gartnere til at vedligeholde hele Bellahøj. BELLAHØJ FÆLLESVASKERI - På repræsentantskabsmødet i april 2014, blev regnskabet for 2013 godkendt. Herunder blev det besluttet, at det akkumulerede overskud fra regnskabsårene 2010 til og med 2013 skulle tilbageføres til de respektive tre afdelinger (AAB, AKB & fsb). For vores vedkommende vil det betyde en indtægt på driftsbudgettet i 2014 på kr. Omkring budgettet for 2015 vil der på årsmødet i august formentlig også skulle træffes beslutning om, evt. nedsættelse af priserne for brug af vask for at modvirke, at der igen kommer et akkumuleret overskud, der så igen skal tilbageføres til de tre afdelinger. DET KOORDINERENDE NETVÆRK/SSP BELLAHØJ - Dette fælles samarbejde, hvor Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB I&II) tre/fire gange årligt mødes sammen med Københavns Kommunes Socialforvaltning, Kultur- og Fritidsforvaltning, Børne- og Ungeforvaltningen og nu senest en gadeplansmedarbejder samt Bellahøj Politi har nu været i gang i mere end 5 år. Blandt de TEMA-møder som netværket har afholdt i 2013/2014 kan nævnes: Møde med de omkringliggende klubber (bl.a. Grøndal MultiCenter, Skrammellegepladsen, ungdoms- og fritidsklubben Brønsparken, Brønshøj-Husum Ungdomshus m.fl.) Der er nedsat et såkaldt QR udvalg, hvilket resulterede i at primært Bellahøjs børn og unge, men også forældrene på en forholdsvis let måde kan få et overblik over de forskellige fritidstilbud, der findes i området. Dette sker ved, at der i opgangene vil blive opsat en QR-kode, hvor man med sin Smartphone let og ubesværet kan få information om aktuelle fritidstilbud. Der blev i februar i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en såkaldt Tryghedsvandring, hvor vi primært havde fokus på udendørsbelysningen se evt. omtalte på side 7 &

6 I samarbejde med Børne- & ungeforvaltningen, Kultur- & Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen, og Politi Nordvest (Bellahøj) blev der den 22. april afholdt et fælles Bellahøj beboermøde, på Bellahøj Skole, under overskriften: Tryghed i dit boligområde. Mødet var ok besøgt og særligt oplægget fra Politiet var interessant og informativt. Hvad der er nok så væsentligt at understrege, så viser diverse statistikker klart at Bellahøj ikke er et socialt belastet eller kriminelt område. Den status ønsker vi fortsat selvklart at Bellahøj skal bibeholde. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du som beboer oplever eller observerer hændelser der ikke er som de plejer at være, at du så hurtigt henvender dig til ejendomskontoret og/eller politiet. Hellere en gang for meget end en gang for lidt! Derudover har Københavns Kommune en såkaldt Gadeplansmedarbejder, der står for tilrettelæggelse af en lang række forskellige aktiviteter. Disse kan følges bl.a. via Facebook se Gadeplan Arbejdsgruppen forventes fortsat at mødes ca. en gang i kvartalet, også i det kommende år. FRAFLYTNINGER (FLYTTESYN) - Vi havde i 2013 beklageligvis væsentlig flere flyttesager (interne såvel som decideret fraflytninger) end i de forgangne år se evt. statistikken vist på side 2. Dog ser det pt. ud til, at vi igen er tilbage på et mere normalt niveau. FSB KURSER OG TEMA MØDER - Som beboer i Københavns største almene boligselskab (fsb) kan du frit og uden ekstrabetaling tilmelde dig de kurser/temamøder, der udbydes af fsb s Aktivitetsudvalg. AFDELINGSBESTYRELSEN er bekendt med, at der har været enkelte beboere ud over bestyrelsesmedlemmerne, der har deltaget i disse gratis tilbud. Blandt ét af de mange årligt tilbagevendende tilbud er Velkomstmøde for nye beboere i fsb. På velkomstmødet fortælles det bl.a. om hvad det vil sige at bo i et alment boligselskab, hvordan du kan få indflydelse på den afdeling, hvor du bor, og hvor du skal henvende dig i det daglige, hvis og når du har brug for hjælp. Næste Velkomstmøde for nye beboere i fsb afholdes: onsdag den 26. november 2014 kl , i Klokkergårdens beboerlokale, Birkedommervej 70, 2400 København NV. Tilmeldingsfrist: onsdag den 19. november HENVENDELSER TIL AFDELINGSBESTYRELSEN Hvis du ønsker kontakt med AFDELINGSBESTYRELSEN, kan du enten lægge et brev i Ejendomskontorets postkasse Ved Bellahøj Nord 6 mærket: Bestyrelsen, eller du kan sende en mail til Som oftest vil du modtage et skriftligt svar inden for nogle uger. Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke påtage sig hjemmebesøg det har vi ganske enkelt ikke tid til. Bemærk at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet arbejde, og foregår derfor i vores fritid. HUSORDENSGENNEMGANG I foråret oplevede vi desværre her på Bellahøj to påsatte brande en i Syd og en i Nord. På den baggrund besluttede vi, at ejendomskontoret sammen med AFDELINGSBESTYRELSEN ville gennemfører et tjek på, om afdelingens husorden bliver overholdt for så vidt angår ting og sager henstillet på hhv. trappeopgange og slusegange. Ved den første gennemgang den 15. maj blev der i alt 65 påbud for overtrædelse. Ved opfølgningen den 15. juli var der lidt færre beboere der modtog et påbud nemlig 41 - om, at ikke man ikke overholdt vores husorden. Vi påtænker løbende at fortsætte med disse gennemgange, da ingen kan være tjent med, at ikke alle overholder vores husorden. Herunder handler disse tjek også om at overholde brandvedtægten

7 INTERNET Vores internetforbindelse fungerede langt fra tilfredsstillende fra efteråret 2013 til og med marts Det var klart uacceptabelt og alt for ustabilt, og medførte derfor en del klager til såvel os som på ejendomskontoret. AFDELINGSBESTYRELSEN har derfor løbende været i dialog med vores internet leverandør Dansk Kabel TV. Dette er foregået gennem talrige mails, rigtig mange telefonsamtaler fra vores private telefoner samt et møde med Dansk Kabel TV afholdt 14. marts Det er bestyrelsens indtryk, at internetforbindelsen nu igen fungerer som den skal. Derudover sker der i disse år en rivende teknologisk udvikling også på bl.a. telefon- og tvområdet, så der skal vi naturligvis og efter bedste evne holde os ajour, med alt det nye. Dog synes udviklingen at foregå så hurtigt, at det gør det meget svært for os helt at kunne følge med, men vi prøver om end udviklingen oftest synes at være et skridt længere fremme end den viden vi har. Det vores vurdering, at vi ved at kunne tilbyde én fællesløsning fortsat opnår den bedste og billigste løsning for fællesskabet. VAND/VARMEOPGØRELSE 2013 Ultimo april blev der udsendt opgørelse for vand og varmeforbrug I den forbindelse fik mange en ekstra regning, og det er jo aldrig særligt behageligt. Præcis hvad der var årsagen til det, ved vi ikke, men det kan muligvis skyldes, at enhedsprisen for varme er steget med ca. 25,- kr. pr. enhed i forhold til Varme og vand er dyrt, og der er næppe udsigt til, at det bliver billigere, hvilket er blot endnu et argument for at få renoveret og isoleret vores gamle højhuse. VELKOMST INITIATIV - I 2013 iværksatte AFDELINGSBESTYRELSEN et velkomst initiativ over for vore nyindflyttede beboere. Formålet er at lære vores nye naboer bedre at kende. Med initiativet får nyindflyttede beboere frem over besøg af to medlemmer fra bestyrelsen. Her medbringer vi en lille velkomstfolder og en æske chokolade, og hvis beboeren er hjemme, så får vi også en lille snak i døråbningen. RENOVERING/FACADEISOLERING - Der blev i begyndelsen af 2014 udskrevet en arkitektkonkurrence omkring den foranstående renovering og facadeisolering. En forsigtig vurdering efter afslutningen af arkitektkonkurrencen, og til den egentligt udvikling af et projektet - herunder myndighedsbehandling, udbud, endelig fremlæggelse på et afdelingsmøde - og til vi kan komme i gang med det første spadestik vurderes til at kunne ske engang i 2015/2016. TRYGHEDSVANDRING Den 27. februar 2014 deltog vi sammen med de øvrige afdelingsbestyrelser i en tryghedsvandring tilrettelagt af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Vandringen havde fokus på de fysiske forhold (dvs. belysning, - 7 -

8 overskuelige veje og adgangsforhold, videoovervågning m.v.) her på Bellahøj. Men vi så også på bl.a. områder der har potentiale for nye aktiviteter. I forbindelse med den kommende renovering/facadeisolering er udearealerne også en del af det samlede projekt. se afsnittet ovenfor Her har vi en forventning om, at der bliver gjort noget ved de mange udpegede steder, så vi alle rent belysningsmæssigt trygt kan færdes ude på alle tider af døgnet. SKADEDYRSBEKÆMPELSE - I 2013 var afdelingen - som i øvrigt mange andre boliger i hele landet hårdt plaget af diverse skadedyr, der florerede lidt for vel livligt i flere af vores lejligheder. Bekæmpelsen og forebyggelse af bl.a. væggelus, klaner, kakerlakker, duer, møl, beløb sig i 2013 til kr. Husleje 2015 HUSLEJEBUDGET På årets budgetmøde afholdt ultimo i juni, besluttede vi i samarbejde med administrationen at indstille til en mindre en huslejestigning i 2015, på 1,7%. Afslutning AFSLUTNING - Det skal naturligvis også i en årsberetning nævnes, at AFDELINGSBESTYRELSEN (der nu består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant). Igen i år har været enige om stort set det meste men naturligvis ikke alt. Men vi formår, at udvise respekt for hinandens forskellige synspunkter. Vi vil her også gerne udtrykke tak for det gode samarbejde særligt med vores ansatte på EJENDOMSKONTORET samt gartnere ansat under Bellahøj Fælles Have. Derudover også en tak til de administrative medarbejdere hos fsb, Rådhuspladsen. Med årsberetning 2013/2014 håber vi, at du/i vil deltage i afdelingsmødet, hvor der er mulighed for at stille os uddybende spørgsmål omkring det forgangne års arbejder såvel som de kommende. Husk det er på afdelingsmødet, at vi i fællesskab og dialog udstikker de overordnede retningslinjer for det kommende års arbejde. Vi ser også i år frem til en god og konstruktiv debat på afdelingsmødet og ikke mindst at den også i år kommer til at foregå i respekt for hinandens synspunkter. Vel mødt til alle og på gensyn tirsdag den 23. september, kl. 19:00 AFDELINGSBESTYRELSEN fsb afd Bellahøj - 8 -

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Husstandsomdelt august 2011

Husstandsomdelt august 2011 Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 fsb afd. 1-35 bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 27. september 2011. Husstandsomdelt august 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Referat fra Folehavens afdelingsmøde Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling 1-3032 Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl. 17.30 Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere