1. Komma det nye og det traditionelle,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Komma det nye og det traditionelle,"

Transkript

1 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del plads på kommaet her i bogen. 139

2 Indtil januar 2004 havde vi to forskellige kommasystemer på dansk det traditionelle grammatiske komma og det nye komma, som blev indført i Fra januar 2004 har vi kun ét kommasystem. Kommasystemet er identisk med reglerne for det traditionelle grammatiske komma bortset fra én enkelt valgfrihed. Valgfriheden, som Dansk Sprognævn anbefaler, at man følger, siger, at man ikke skal sætte kommaer foran ledsætninger. Og det har stor betydning for din kommatering, om du følger denne valgfrihed eller ej. I dag forholder det sig sådan, at det er ganske få, der følger valgfriheden af den simple grund at kun ganske få kender til muligheden. Derfor anbefaler vi i dag vores kursister at benytte det traditionelle grammatiske komma, som vi også har brugt i denne udgave af vores bog. Alligevel har vi valgt at beskrive det nye komma i denne bog, idet børnene i skolen ifølge lov om dansk retskrivning (nr. 332 af 14. maj 1997) rent faktisk skal undervises i begge systemer. For at gøre det enkelt har vi valgt at kalde de to forskellige kommaer for nyt og traditionelt komma (til trods for at det nye komma jo ikke længere eksisterer). Vælger du at bruge den nye valgfrihed, det vi kalder nyt komma, medfører det faktisk, at du sætter et komma, der er lig med det nu afdøde nye komma! Hovedprincippet for det traditionelle komma Kan du sætte det traditionelle komma korrekt? Her er en øvelse, hvor du kan teste dine kommafærdigheder. Løsningen finder du bagerst i dette kapitel. ØVELSE NR. 1 Hvor skal der sættes grammatiske kommaer? 1. Nu kan jeg huske hvem af deltagerne der hedder Tove. 2. Hun fortalte en vittighed og han lo. 3. Vi rykkede sammen for at der kunne blive plads til alle. 4. Vi har sørget for at alle ansatte er orienteret. Hovedprincippet i det traditionelle komma er, at man, mekanisk og uanset meningen, sætter komma før og efter ledsætninger; det vil sige ofte foran ord som: at, der, som og hv-ord. En ledsætning er det samme som en bisætning, men i dag bruger man udtrykket en ledsætning. Det er meget vigtigt at bide sig fast i ordet ofte, fordi det ikke er altid, at der skal være komma foran ordene: at, der, som og hv-ord. Det er lige nøjagtigt her, at man tit laver kommafejl. Her er nogle sætninger, hvor der er sat traditionelt komma, desuden har vi understreget ledsætningerne: 140

3 Hun sagde, at nu gad hun ikke sætte flere kommaer, fordi hun var træt. Hvem er det, der har opfundet kommaet? Hvis du vil, må du godt låne min kommabog. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sætte kommaet. Hvem der kommer til kurset, ved vi ikke. Hvis du sætter det traditionelle komma, skal du altså sætte komma før og efter ledsætningerne, medmindre der står et andet større tegn som punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn. Det traditionelle komma ikke kun kryds og bolle Nu har vi talt om ledsætninger, men måske tænker du slet ikke i ledsætninger, når du sætter traditionelt komma. Du sætter måske bare kryds og bolle. Mange har simpelthen lært at sætte kommaer ved hjælp af kryds (under grundled subjekt) og bolle (under udsagnsled verballed). Grundleddet er den eller det, der gør noget, og udsagnsleddet er det, grundleddet gør. Man sætter så komma hver gang, der er to sæt krydser og boller. Lad os lige illustrere det i følgende eksempel: Du kan bruge bogen her, hvis du vil vide mere. x o x o Det er en udmærket fremgangsmåde, som tit medfører korrekte traditionelle kommaer, men bestemt ikke altid. Ligesom det ikke er nok blot mekanisk at sætte kommaer foran ordene at, der, som og hv-ord, er det heller ikke nok bare at sætte kryds og bolle, hvis man vil være sikker på, at ens kommaer står korrekt. Her kommer nogle sætninger, hvor man tit kan komme til at sætte det traditionelle komma forkert. Prøv selv at sætte kommaerne. (Løsningerne følger umiddelbart efter med forklaringer). 1. Hun ville prøve at skrive brevet om. 2. Nu kan jeg ikke huske hvilket af de to oplæg der var bedst. 3. Tak fordi du tog over mens jeg var syg. 4. Jeg er ikke tryg ved at hun skal stå for konferencen alene. 5. Mikrobølgeovnen tændes ved at man trykker på knappen. 6. Lokalerne stilles til rådighed for hvem der er interesseret. 1. Hun ville prøve at skrive brevet om. x o 141

4 Der skal ikke være komma i sætningen, men nogle sætter fejlagtigt et komma foran at, fordi man ofte sætter et traditionelt komma foran et at, hvis det bliver efterfulgt af en ledsætning, fx: Hun vidste ikke, at brevet allerede var skrevet om. Men i den første sætning bliver at efterfulgt af navneformen skrive, og så skal der ikke sættes noget komma, for det er jo ikke en sætning. 2. Nu kan jeg ikke huske, hvilket af de to oplæg der var bedst. o x x o Der skal kun være ét komma i sætningen, og det skal være foran hvilket. Reglen siger, at man sætter traditionelt komma før og efter ledsætninger, der begynder med hv-ord. Selvom der senere i ledsætningen kommer et der eller som, skal der altså stadig kun være komma foran hv-ordet. Det er en typisk fejl også at sætte komma foran der, for hvis man har en ledsætning, som begynder med et der, så skal der jo altid være komma foran, fx: Det var hende, der sagde det. Men der skal altså ikke være komma foran der, hvis der tidligere i samme ledsætning er et hv-ord. 3. Tak, fordi du tog over, mens jeg var syg. x o x o Der skal være to kommaer i sætningen. Et efter Tak og et foran mens. Mange glemmer at sætte kommaet efter Tak, som er en bydemåde. Sætninger med bydemåde betragtes som helsætninger med indbygget grundled underforstået Jeg takker, og derfor skal der altså være et komma, for bagefter kommer der en ledsætning. Her duer kryds og bolle-metoden altså ikke. Kommaet før mens skal være der, fordi der her begynder en ny ledsætning. 4. Jeg er ikke tryg ved, at hun skal stå for konferencen alene. x o x o Der skal være ét komma i sætningen, og det skal være efter ved. Reglen siger nemlig, at når der både står et forholdsord som ved og et bindeord som at, skal det grammatiske komma ofte sættes mellem forholdsordet og bindeordet. Det er dog en udbredt fejl at sætte kommaet foran ved i stedet. 5. Mikrobølgeovnen tændes, ved at man trykker på knappen. x o x o Her er så et eksempel på en undtagelse fra det, vi lige har forklaret om, at kommaet ofte skal stå mellem forholdsord og bindeord. Her hører ved og at betydningsmæssigt sammen, og så siger reglen, at kommaet skal stå foran 142

5 forholdsordet ved. Her kan man altså ikke blot mekanisk sætte et komma foran at. Man sætter jo ofte traditionelt komma foran at, hvis det indleder en ledsætning, fx: Han siger, at det bliver regn i morgen. Det kan nogle gange være meget svært ja, nærmest umuligt at afgøre, om man skal sætte kommaet før et forholdsord eller mellem et forholdsord (fx for, med, om, over, på, til, ved) og et bindeord (fx at, om). Især forbindelser med ved at kan være ondskabsfulde. 6. Lokalerne stilles til rådighed, for hvem der er interesseret. x o x o Kommaet skal stå foran forholdsordet for og ikke foran hvem eller foran der. Her kan man igen ikke bruge den mekaniske regel om komma foran hv-ord. Reglen siger nemlig, at i de tilfælde, hvor hv-ordet er styret af et forholdsord i ledsætningen som denne her, skal kommaet ikke sættes foran hv-ordet, men foran forholdsordet. For hvem hedder samlet en forholdsordsforbindelse. Meningen med denne lille øvelse i traditionelt komma er at få dig til at fornemme, at det ikke er nok bare at kunne sætte kryds og bolle, og det heller ikke er nok blot mekanisk at sætte komma foran ord som: at, der, som og hvord. Det er i det hele taget ikke let at sætte det traditionelle komma korrekt. Og det er fordi, det er svært at se, hvor ledsætningerne begynder. Og det er lige nøjagtigt det, man slipper for at spekulere over med det nye komma. Hovedprincippet for det nye komma Der er kun én regel, der adskiller det nye komma fra det traditionelle komma. Til gengæld er det en meget vigtig regel, og den lyder sådan: Hovedprincippet i det nye komma er, at man ikke skal sætte kommaer før ledsætninger (bisætninger), men stadig efter dem. Lad os lige vende tilbage til de nemme eksempler, vi indledte med, da vi talte om det traditionelle komma. Hvordan ser de ud, når vi sætter nyt komma? Se her: Hun sagde at nu gad hun ikke sætte flere kommaer fordi hun var træt. Hvem er det der har opfundet kommaet? Hvis du vil, må du godt låne min kommabog. Jeg ved ikke hvor jeg skal sætte kommaet. Hvem der kommer til kurset, ved vi ikke. 143

6 Ledsætningerne er understreget, og nu skal der som sagt ikke sættes kommaer foran ledsætninger. I fem simple sætninger har vi derfor sparet ikke mindre end fire kommaer. Hvordan ser en ledsætning ud? For at sætte korrekte kommaer og specielt det nye er man nødt til at kunne identificere en ledsætning, for det er her, at reglerne for det nye komma adskiller sig fra det traditionelle. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en sætning er en ledsætning (bisætning), så fortvivl endelig ikke. Du kan nemlig bruge en nødmetode, som hedder ikke-metoden. Metoden kræver ikke stor grammatisk indsigt; du skal bare vide, hvad der er udsagnsleddet i en sætning. Ikke-metoden Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en sætning er en ledsætning (bisætning) eller ej, kan du forsøge at sætte ordet ikke ind lige før udsagnsleddet (verballeddet). Kan ordet ikke stå lige foran udsagnsordet, er det en ledsætning ellers er det en helsætning (hovedsætning). Det kan godt være, at meningen forandrer sig, og nogle gange bliver lidt pudsig, når du sætter ikke ind. Det skal du ikke spekulere over, du skal bare lytte efter, om sætningen stadig har korrekt dansk ordstilling. Lad os prøve reglen af i praksis i en sætning som: Hun er glad. x o Hvor kan vi sætte ikke ind? Hun er ikke glad. x o Sætningen er altså ikke en ledsætning, fordi ikke vil optræde efter udsagnsleddet. Hvis det var en ledsætning, kunne ikke nemlig sættes ind lige før udsagnsleddet. Men det er altså ikke tilfældet her. Så udbygger vi sætningen lidt: Hun er glad når det er lønningsdag. x o Hvor kan vi nu prøve at sætte et ikke ind? 144

7 Hun er glad når det ikke er lønningsdag. x o Ordet ikke kan således sættes ind lige før udsagnsleddet i den sidste del af sætningen. Ved hjælp af ikke-metoden kan man se, at sidste del af sætningen er en ledsætning. Og derfor skal der ikke være komma foran når, når man sætter det nye komma. Hele idéen med det nye komma er netop, at man slipper for at sætte komma foran ledsætninger. Ikke-metoden er derfor en god nødmetode, hvis du nogle gange har svært ved at identificere en ledsætning. Sådan ser øvelserne ud med det nye komma: 1. Hun ville prøve at skrive brevet om. 2. Nu kan jeg ikke huske hvilket af de to oplæg der var bedst. 3. Tak fordi du tog over mens jeg var syg. 4. Jeg er ikke tryg ved at hun skal stå for konferencen alene. 5. Mikrobølgeovnen tændes ved at man trykker på knappen. 6. Lokalerne stilles til rådighed for hvem der er interesseret. Nej, vi har ikke glemt at sætte kommaerne! Der skal slet ikke være nogen kommaer i sætningerne. Nu skal du ikke tro, at det at sætte nyt komma bare er at følge en regel om ikke at sætte nogen kommaer overhovedet. Reglerne for det nye komma er selvfølgelig mere nuancerede end som så. De vigtigste kommaregler De vigtigste kommaregler kan du læse om i dette afsnit. Samtidig kan du sammenligne nyt og traditionelt komma i eksemplerne og husk på, der er kun én ny regel regel 1. Alle de andre regler er ens for det nye og det traditionelle komma. (I eksemplerne bruger vi forkortelserne N og T. N står for nyt komma, og T står for traditionelt komma). Regel 1: Sæt komma efter en ledsætning, men ikke før Her er nogle eksempler med én ledsætning. Vi har understreget ledsætningen: 145

8 N + T: Når projektet slutter, holder vi en stor fest. N + T: Hvis vi har tid, kommer vi forbi. Sætninger med flere ledsætninger kan deles i to kategorier: Kategori 1. Hvis der er flere ledsætninger efter hinanden, der er underordnede, skal der først sættes komma efter den sidste. At en ledsætning er underordnet, vil sige, at den kun kan forstås i sammenhæng med en anden ledsætning. Den underordnede ledsætning er understreget i eksemplerne nedenunder: N: At kurserne afvikles når det er vinter, er helt almindeligt. T: At kurserne afvikles, når det er vinter, er helt almindeligt. Her har vi to ledsætninger, og der skal så først være komma efter den sidste ledsætning (N). Grundleddet er, at kurserne afvikles når det er vinter. Derfor kan når det er vinter ikke undværes, det er altså ikke bare et indskud. Meningen ændres totalt, hvis det fjernes. Her kommer en sætning, hvor vi har understreget den underordnede ledsætning: N: Selvom de siger at det er nemt at sætte det nye komma, vil jeg gerne prøve selv. T: Selvom de siger, at det er nemt at sætte det nye komma, vil jeg gerne prøve selv. Helsætningen skal være helt uden komma, hvis den underordnede ledsætning står til slut i sætningen: N: Hun lovede at hun ville skrive hvis hun fandt et frimærke. T: Hun lovede, at hun ville skrive, hvis hun fandt et frimærke. Kategori 2. Nu synes du måske, at det er ganske let at sætte nye kommaer, men så let er det altså heller ikke. Prøv at se den her sætning, hvor ledsætningerne er understregede: 146

9 N: Jeg står op når klokken er syv, og når vækkeuret ringer. T: Jeg står op, når klokken er syv, og når vækkeuret ringer. Her har vi to ledsætninger, der er forbundet med et og, og så kalder man dem for sideordnede. Det betyder, at de kan forstås hver for sig. Man kan altså sige: Jeg står op når klokken er syv. Jeg står op når vækkeuret ringer. At ledsætninger er sideordnede, vil sige, at de er uafhængige af hinanden. De kan altså forstås hver for sig. Sideordnede ledsætninger kan være forbundet med: og, men, eller. Når to ledsætninger er forbundet med et og altså er sideordnede skal der som hovedregel være komma mellem dem. Her kommer nogle flere eksempler, hvor de sideordnede ledsætninger er understregede: N + T: Når tilbuddet bliver færdigt, og *min kollega kommer tilbage, samler vi hele afdelingen. N: Vi kommer alle sammen i kantinen fordi lokalerne er hyggelige, og fordi maden er billig. T: Vi kommer alle sammen i kantinen, fordi lokalerne er hyggelige, og fordi maden er billig. * I princippet er det valgfrit om, hvorvidt du vil sætte et komma, når det underordnede bindeord når er udeladt. Der sættes også komma efter en ledsætning, selvom man derved kommer til at skille grundled og udsagnsled i helsætningen: N: De modeller (som) vi har valgt ud, er de smukkeste. x o T: De modeller, (som) vi har valgt ud, er de smukkeste. x o Herfra er resten af reglerne ens for nyt og grammatisk komma, men de vil alligevel blive gennemgået, da man ofte kan komme i tvivl. 147

10 Regel 2: Sæt komma omkring parentetiske ledsætninger At en ledsætning er parentetisk, vil sige, at den i reglen kan udelades, uden at sammenhængen bliver meningsløs. Indholdet kan næsten lige så godt sættes i parentes. N + T: Min eneste søster, der arbejder i København, besøger mig hver weekend. N + T: Vores nabo til venstre, som du har mødt før, fik en datter ved juletid. Det, vi har understreget, er den parentetiske ledsætning. Den kan udelades eller sættes i parentes, uden at sammenhængen bliver meningsløs. Hvis man vælger at bruge parentes, skal der ikke sættes kommaer. En parentetisk ledsætning kan også stå sidst i sætningen. Når den gør det, afgrænser man den med et komma forrest og et afsluttende tegn til sidst. Det afsluttende tegn kan enten være et punktum, et spørgsmålstegn eller et udråbstegn. N + T: Jeg kender tilfældigvis hans første arbejdsplads, som ligger i Nordsjælland. Regel 3: Sæt komma mellem helsætninger En helsætning er en selvstændig sætning. Den kan stå alene og give mening i sig selv. Det kan ledsætninger ikke, fx:... når vækkeuret ringer. To helsætninger bindes ofte sammen af et sideordningsbindeord (sideordningskonjunktion) som fx: og, men, eller, så. Et sideordningsbindeord (sideordningskonjunktion) sidestiller ord, ordforbindelser, sætningsled og sætninger. Bindeordene er understreget i sætningerne her: N + T: Kollegaen fortalte en historie, og alle lyttede. N + T: Jeg fortalte en vittighed, men ingen grinede. Nogle gange er to helsætninger ikke forbundet med et bindeord (konjunktion), men du skal alligevel sætte et komma imellem dem: 148

11 N + T: Den ene tog kaffekopperne, den anden hentede kaffen. N + T: Nogle gik, andre blev. Nogle gange er udsagnsleddet udeladt i den anden helsætning, men du skal sætte komma alligevel: N + T: Hun tager bilen, han toget. N + T: Hun stemmer på De Radikale, han på De Konservative. Regel 4: Sæt komma omkring et navnetillæg, der er parentetisk Et navnetillæg (apposition) er en tilføjelse til et led, der forklarer leddet nærmere. Hvis tilføjelsen er parentetisk, kan den udelades, uden meningen ændres; det vil sige, at man lige så godt kunne have sat navnetillægget i parentes. N + T: Bakkens Hvile, det hyggelige sted, ligger nord for København. N + T: Min revisor, Henrik, vil absolut ordne regnskabet nu. Vi har understreget navnetillæggene, der er parentetiske; det vil sige, at de kan undværes, uden at meningen i sætningerne forandres. Når navnetillægget kan udelades, uden meningen ændres, skal der altså komma omkring det. Pas på! Når navnetillægget ikke kan udelades, skal der ikke komma omkring det: N + T: Det hyggelige sted Bakkens Hvile ligger nord for København. N + T: Revisor Henrik vil absolut ordne regnskabet nu. Vi har igen understreget navnetillægget. I den første sætning kan navnetillægget ikke undværes; det er ikke parentetisk, og der skal derfor ikke være kommaer omkring det. Det kan være mange forskellige hyggelige steder nord for København, man taler om! I den anden sætning er navnetillægget heller ikke parentetisk, for det kan være en hvilken som helst revisor, man taler om, hvis Henrik bliver fjernet 149

12 fra sætningen. Derfor skal der heller ikke være kommaer omkring navnetillægget her. Regel 5: Sæt komma foran men (Er dog ikke længere et krav) N + T: Bogen var spændende, men den var hurtigt læst. N + T: Bygningerne er flotte, men de er alt for små. N + T: Blomsterne var flotte(,) men lugtede fælt. Kommaet kan udelades, når der ikke er både grundled og udsagnsled i sætningen. Ændring fra Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 5. oplag, Regel 6: Sæt komma ved bydeform Bydemåde er den korteste form af et udsagnsord, fx ring, kom, spis, gå, tak. Sætninger med bydemåde betragtes som helsætninger med indbygget grundled underforstået: Jeg takker. Her kommer nogle eksempler, hvor vi har understreget bydemåderne: N + T: Send en , eller ring. N + T: Skriv en ansøgning, og vent så ved telefonen. N + T: Hold pladsen til mig, jeg kommer snart. Pas på! Du skal ikke sætte komma, når bydemåderne er uadskillelige: N + T: Kom og se mit nye kontor. N + T: Rend og hop. Regel 7: Sæt komma ved opremsning N + T: Vi har både ringet til Kommunikationsafdelingen, Marketingafdelingen, Økonomiafdelingen og Personaleafdelingen. Pas på! Sæt ikke komma foran og, samt og eller i en opremsning: N + T: Er der nogen(,) der har en tusch eller en kuglepen? N + T: Har du husket mappen, tegningerne og kalenderen? 150

13 (,) Ved traditionelt komma skal der sættes komma her, men ikke ved nyt komma. Regel 8: Sæt komma ved titler og adresser Titler og adresser er også en slags opremsninger, og derfor skal du også sætte kommaer her: N + T: direktør, cand.mag. Hanne Hansen N + T: afdelingsleder, cand.merc. Ole Olesen N + T: Skriv og bliv læst, Frydenlund, 2015 N + T: Bogforlaget Frydenlund, Alhambravej 6, 1826 Frederiksberg C N + T: Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, Amager Regel 9: Sæt komma ved forklarende og præciserende tilføjelser Du skal sætte komma, når du forklarer dig nærmere og giver eksempler. Dine tilføjelser kan fx begynde med: blandt andet, fx, nemlig, altså, det vil sige, dels, herunder og således. De forklarende og præciserende tilføjelser er understregede i sætningerne her: N + T: Foredraget var godt, bl.a. fordi foredragsholderen var god til at få øjenkontakt med tilhørerne. N + T: Har du holdt tale før, fx til en familiefest? N + T: To af deltagerne, nemlig kassereren og referenten, gik før tid. N + T: De nye priser i kantinen gælder alle, altså også dig. Regel 10: Sæt komma foran spørgende tilføjelser N + T: Du kender da godt det nye komma, ikke? N + T: Synes du(,) det er svært, hva? (,) Ved traditionelt komma skal der sættes komma her, men ikke ved nyt komma. Regel 11: Sæt komma ved udråb N + T: Av, der slog jeg mig godt nok. N + T: Nej, nu gider jeg altså ikke mere. N + T: Hov, er det ikke min bog den der? 151

14 Du skal sætte komma ved udråb, hvis udråbet står først eller sidst i sætningen. Vi har understreget udråbene i sætningerne ovenover. Regel 12: Sæt komma ved tiltaleord Tiltaleord er de ord, vi kalder hinanden, når vi taler sammen. Det kan være vores navne, men det kan også være titler eller andre betegnelser. Tiltaleordene er understregede i sætningerne: N + T: Mine damer og herrer, må vi bede om ro i salen? N + T: Nikolaj og Victoria, kom lige ud i haven! N + T: Hvordan går det med forretningen, fru direktør? Regel 13: Sæt komma ved led, der er sat uden for sætningen N + T: Kursuslederen, hende kan vi vel stole på? N + T: Var det ikke bare en god film, Ringenes Herre? N + T: Du skal nok få dem overtalt, måske oven i købet i dag. Regel 14: Sæt komma ved replikker Kommaet skal sættes mellem replikken og den sætning, der fortæller, hvem der taler. Vi har understreget replikken i denne sætning: N + T: Jeg glæder mig til kurset, sagde hun. Det er valgfrit, om du vil sætte kommaet før eller efter citationstegnet. Det almindeligste er dog at sætte det indenfor. Du kan dog vælge at udelade kommaet, hvis replikken slutter med et spørgsmålstegn eller et udråbstegn. Det vil vi anbefale dig at gøre. Prøv at se her: N + T: Hvad tid begynder det? spurgte han. Regel 15: Sæt komma for at tydeliggøre meningen Du kan vælge at sætte et komma, hvis det understreger meningen i teksten. N + T: Hent lige en dunk brun sæbe, og en pakke smør til kagen. 152

15 Hvis du ikke sætter komma i sætningen her, står der faktisk, at du både skal bruge smør og brun sæbe i kagen! Det bedste er dog at skrive sætningen om, så du er sikker på, den bliver forstået korrekt: N + T: Hent lige en pakke smør til kagen og en dunk brun sæbe. Det var så de vigtigste regler for valgfriheden. Husk, at der kun er én ny regel; den siger, at der ikke skal være komma foran ledsætninger, medmindre de er sideordnede eller parentetiske. Alle de andre regler, vi har gennemgået, er altså ens for det nye og det traditionelle komma. ØVELSE NR. 2A Sæt nyt komma i sætningerne. Løsningerne finder du bagerst i dette kapitel. 1. Det er kendt af enhver at medarbejderne er uundværlige for firmaet. 2. Efter at have budt velkommen ønskede jubilaren at holde en tale. 3. Efter at han havde budt velkommen ønskede jubilaren at holde en tale. 4. Er det ikke bare et godt komma det nye komma? 5. Vent derhenne vi er tilbage om et øjeblik. 6. Det syder og det koger over hele pladsen. 7. Hun har ødelagt den ipad hun lånte af mig. 8. Den engelske hovedstad London er meget hektisk. 9. Receptionisten Dorthe som har været her i mange år er simpelthen så hjælpsom. 10. Den engelske storby London er meget hektisk. 11. Hvis du har fri nu kan du jo gå med til receptionen. 12. At maskinerne snart kommer og at skærmene er blevet større er det bedste der er sket længe. 13. Det er nok det bedste kursus jeg nogensinde har været på udbrød en af deltagerne. 14. At julefrokosten slutter når klokken er er helt i orden med mig. 15. Dels er ordren på vej dels kommer den nye medarbejder snart. 16. Lederen en flink ung dame præsenterede forslaget. 17. Det er nogle omfattende ændringer hun overvejer blandt andet skal alle teksterne skrives om. 18. Nej nu må det være din tur! 19. Vent og se! 20. Jeg har både købt sandwich chips frisk frugt og kage til receptionen. 21. Hun ved det godt men hun er ligeglad. 22. Personalechef cand.mag. Jens Jensen. 23. Så hold dog op for pokker! 153

16 24. Har du været her før fx med familien? 25. Hvem kommer til mødet? spurgte lederen. 26. Han ved da godt hvad det drejer sig om ikke? 27. Det der firma sælger de overhovedet den slags maskiner? 28. Ærede kollegaer jeg skylder jer en stor tak. 29. Vi skal have gjort rent men det bliver først i morgen. 30. Vi skal alle til firmajulefrokost fordi det plejer at være sjovt og fordi det er i arbejdstiden. ØVELSE NR. 2B Sæt traditionelt komma i sætningerne. Løsningerne finder du bagerst i dette kapitel. 1. Det er kendt af enhver at medarbejderne er uundværlige for firmaet. 2. Efter at have budt velkommen ønskede jubilaren at holde en tale. 3. Efter at han havde budt velkommen ønskede jubilaren at holde en tale. 4. Er det ikke bare et godt komma det nye komma? 5. Vent derhenne vi er tilbage om et øjeblik. 6. Det syder og det koger over hele pladsen. 7. Hun har ødelagt den ipad hun lånte af mig. 8. Den engelske hovedstad London er meget hektisk. 9. Receptionisten Dorthe som har været her i mange år er simpelthen så hjælpsom. 10. Den engelske storby London er meget hektisk. 11. Hvis du har fri nu kan du jo gå med til receptionen. 12. At maskinerne snart kommer og at skærmene er blevet større er det bedste der er sket længe. 13. Det er nok det bedste kursus jeg nogensinde har været på udbrød en af deltagerne. 14. At julefrokosten slutter når klokken er er helt i orden med mig. 15. Dels er ordren på vej dels kommer den nye medarbejder snart. 16. Lederen en flink ung dame præsenterede forslaget. 17. Det er nogle omfattende ændringer hun overvejer blandt andet skal alle teksterne skrives om. 18. Nej nu må det være din tur! 19. Vent og se! 20. Jeg har både købt sandwich chips frisk frugt og kage til receptionen. 21. Hun ved det godt men hun er ligeglad. 22. Personalechef cand.mag. Jens Jensen. 23. Så hold dog op for pokker! 24. Har du været her før fx med familien? 25. Hvem kommer til mødet? spurgte lederen. 154

17 26. Han ved da godt hvad det drejer sig om ikke? 27. Det der firma sælger de overhovedet den slags maskiner? 28. Ærede kollegaer jeg skylder jer en stor tak. 29. Vi skal have gjort rent men det bliver først i morgen. 30. Vi skal alle til firmajulefrokost fordi det plejer at være sjovt og fordi det er i arbejdstiden. 2. Punktum. Punktummet er det vigtigste af alle vores tegn, da det viser, hvor én sætning slutter, og hvor den næste begynder. Punktummet afgrænser altså selvstændige sætninger, der også kaldes for helsætninger. En helsætning er en sætning, der giver mening i sig selv, og den kan derfor stå alene, fx: Alle mennesker formulerer sig forskelligt. Hvis du læser en tekst højt, kan du høre, hvad der hører sammen, og hvad der ikke gør. Du kan fornemme sprogets rytme. Efter hver helsætning sænker du automatisk stemmen en smule og holder en lille pause. Et punktum efter en helsætning viser også din modtager, at her skal hun holde en lille pause i læsningen. ØVELSE NR. 1 Prøv at læse teksten højt for dig selv. Sæt punktummer der, hvor du automatisk sænker stemmen lidt og holder en lille pause. Løsningen finder du sidst i dette kapitel. Tak for et hyggeligt møde forleden vi er meget tilfredse med de aftaler, som vi nåede frem til nu ser vi frem til at høre fra jer igen som aftalt sender vi de udfyldte bestillingsskemaer i løbet af denne uge (uge 17) venlig hilsen Hanne Sørensen Sæt mange punktummer Vi sætter naturligvis alle sammen punktummer, når vi skriver. Men der er stor forskel på, hvor ofte vi sætter dem. Vi anbefaler, at du sætter mange punktummer, så der kun er én information i hver helsætning. (Læs i kapitel 1 under det 5. råd: Del informationerne op). Desværre er det ikke alle, der er klar over, hvor vigtigt det er at sætte mange punktummer. Der findes også 155

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger

Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger Komma - kom an Kommaet er måske det mindst vigtige og alligevel det mest diskuterede tegn. Det har professor og tidligere formand for Dansk Sprognævn Erik Hansen i hvert fald engang sagt. Og faktum er

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dagsorden Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dansk grammatik på 0 komma 5 Grundled/Subjekt: Jeg spiser et æble På deres bryllupsdag giver manden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder:

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber.

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten!

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten! SPROGTIP 2004 Indholdsfortegnelse De eller dem? 4 Ændrede staveformer og ordformer 6 Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8 Tak for bjørnetjenesten! 10 Binde-streg? 12 Diskution eller diskussion? 14 Højest

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift AVU101-DSAsp/G Tirsdag den 7. december

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni Nyt fra Sprognævnet 2001/2 juni Indhold Tema: Nyt komma Tidens tegn Kommaer på vægten Fejlene der blev væk Nyt komma - kort Kend dine ledsætninger Misforståelser og fakta Prøv selv! En tillægsgevinst Et

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Sådan skriver vi i Lejerbo

Sådan skriver vi i Lejerbo Revideret den 2. december 2005 skriver vi Sådan skriver vi i Lejerbo Et dokument fra Lejerbo skal være indbydende sat op, let at læse, nemt at forstå og frem for alt fri for stavefejl. Dette budskab gælder

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Forskellige måder at bruge fleksibel tænkning på

Forskellige måder at bruge fleksibel tænkning på Navn: Forskellige måder at bruge fleksibel tænkning på Dato: Kapitel 2: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi har alle forskellige tanker og følelser og opfatter en situation på forskellige måder. Når vi bruger

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

... booker du dine møder

... booker du dine møder I!... booker du dine møder Kære læser... Det er vores ønske og håb at du efter at have læst og løst opgaverne i denne bog, får rigtig meget succes med at booke dine møder. Når du er klar til at få yderligere

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere