Politiets Fiskeklub. Civil - pensioneret : : (før

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk"

Transkript

1 Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : : Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : : (før før eller siden Næstformand/sekretær Claus Søndergaard København - Drab : : Viktors konto: reg.nr.: kontonr.: Juniorleder Egon Poulsen Kriminalteknisk Center : : Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen Civil - Forsvaret : : Bådinspektør Lars Mogensen København - Færdsel : Indmeldelse: Jan Ejler Medlemsliste: Jan Ejler Medlemskort: Jan Ejler Lucius: Claus Søndergaard Revisor: Ole P. Sørensen Revisor: Magnus Andreasen Revisorsup.: Jens M. Jensen 2 Bestyrelsesmedlem Kent Astrup København - Uddannelsen : : Bestyrelsessuppleant Lars Mogensen København - Færdsel : : Net-mester Preben Bo Nielsen Ringkøbing - Beredskab : : Bestyrelsesmedlem Arly Iversen København - Røveri : : Bestyrelsessuppleant Per Stig Andersen København - Bande : : Redaktør Morten Søndergaard København - Bande : : Ferskvand: Claus S. Kyst: Kent Astrup Trolling: Bent Hytholm Mesterskaber: Preben Fangster: Jan Ejler Årslister: Jan Ejler Pokaler: Jan Ejler

2 15 Marts 2011 Indhold 02: Bestyrelsen 03: Indhold (denne side) 04: Information () 05: Generalforsamlingen : Trollingmesterskabet : Forårsmesterskabet : Ferskvandsture : Kysture : Bådinspektøren informerer 19: Aktivitetskalender 23: Annonce Hvidovre Sport 24: Mörrum (Steffen Horvath) 35: Årslisten : Klubrekorderne 38: Materiel-oversigt 39: Indmeldelsesblanket 40: Bagsidefoto (Viktor på bedding) Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Bande-enheden : I redaktionen Morten Søndergaard, Per Stig Andersen & Bent Hytholm Jensen. Viktor er i 2011 planlagt til at udkomme 2 gange i månederne: marts og september. Deadlines Nr. 1 / februar 2011 Nr. 2 / august 2011 Redaktøren har ordet Viktor-bladet er tilbage, ikke fra de døde som mange nok ville have troet, men snarere fra de hensygnede. Redaktøren har i samråd med den øvrige bestyrelse besluttet, at der i år som minimum skal udkomme 2 numre - dette forårsnummer og så et efterårsnummer. Redaktøren er dog blevet bemyndiget til at producere op til 4 numre, såfremt tiden tillader det. Det er i samme moment besluttet at tilføre hjemmesiden noget mere energi. Det elektroniske medie er fremtiden, om man vil det eller ej. Det varer sikkert ikke længe før man kan få Viktor som en app til en smartphone! Ellers er det den forestående generalforsamling, der skal fokuseres på. Bemærk at bestyrelsen i år har indlagt et spændende foredrag i forlængelse af generalforsamlingen. Bemærk også at fra og med i år har Viktor ikke længere nogen aftale med Elida-rederiet om rabat til medlemmernes egne ture med Elidas både. Ordningen blev benyttet i meget begrænset omfang og de administrative anstrengelser med ordningen oversteg således langt de fordele der kunne opnås. Husk også på forårsmesterskabet, trollingmesterskabet, kystmesterskabet og de månedlige ferskvandsture. Oplag: 700 eksemplarer Ide & layout: Morten Søndergaard Tryk: GrafiPro Distribution: Post Danmark Forsidefoto: GODT FORÅRSFISKERI! Morten Søndergaard der har mange flere fiskestænger end jeg har brug for, men langt færre end jeg kunne ønske mig Viktor

3 Information Til lykke til formanden, bådinspektøren og et bestyrelsesmedlem Viktors formand, Bent Hytholm Jensen, rundede de 60 år den 11. november Viktors bådinspektør, Lars Mogensen, rundede de 50 år den 10. januar Bestyrelsesmedlem i Viktor, Per Stig Andersen, runder også de 50 år den 16. oktober Der skal lyde et stort til lykke fra foreningen efterhånden til de bedagede herrer, der forhåbentlig ikke tage denne offentliggørelse fortrydelig op. Redaktøren Elida rabatordningen ophørt Som nævnt indledningsvis har hverken foreningen eller Elida-rederiet ønsket at forlænge ordningen med rabatten til medlemmernes egne ture med Elidas velkendte blå både - Havstrygeren, Arresø, Antares og Hanne-Berit. Ordningen blev benyttet meget lidt af Viktors medlemmer og det administrative arbejde (bøvl!) for såvel rederiet som foreningens kasserer oversteg langt de fordele der kunne opnås med ordningen. Bestyrelsen vil fortsat benytte Elidas både til det årlige klubmesterskab i september og i øvrigt anbefale alle medlemmer at benytte bådene. Bestyrelsen De civile medlemmers mail-adresser Det er fortsat et stort ønske at få oplyst foreningens civile medlemmers mailadresser, således at også de får gavn af de elektroniske nyhedsbreve, som foreningen fra tid til anden sender rundt til medlemmerne med information om kommende arrangementer. Send venligst en mail til og oplys din mailadresse, hvis du er civilt medlem af Viktor. Ved civil menes, at du enten ikke er ansat ved politiet eller er pensioneret fra politiet. Redaktøren En meget interessant hjemmeside, hvor man kan se skibes aktuelle placeringer på havet, i havne og meget andet. Meget interessant. Bådinspektøren Læs det sidste nye på 4

4 Generalforsamling Generalforsamling i Politiets Fiskeklub Viktor Onsdag den 23. marts 2011 kl På Station Bellahøj, Borups Allé 266, Kbh. NV Under henvisning til Viktors vedtægter 5, indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling ovennævnte dato, tid og sted. Dagsorden i henhold til lovene a. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg. b. Beretning om klubbens virksomhed. (formanden og bådinspektørens årsberetninger). c. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget, samt fastlæggelse af kontingent. d. Behandling af indkomne forslag. e. Valg jf. vedtægternes 3. f. Eventuelt. Ad. d Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdes (mandag 3. marts). Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag. 1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden og bådinspektøren på hver kr ,- 2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr ,- 3. Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2011 modtager en godtgørelse på 750,- kr. pr. udgivet klubblad. Minimum 2 blade og maksimum 4 blade. 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år. Ad. e På valg er Kasserer: Jan Ejler (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Egon Poulsen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Arly Iversen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Per Stig Andersen (for 1 år - villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Lars Mogensen (for 1 år villig til genvalg). Viktor

5 Generalforsamling På valg er endvidere Revisor: Ole Parker Sørensen (villig til genvalg). Revisor: Magnus Andresen (villig til genvalg). Revisorsuppleant: Jens Møller Jensen (villig til genvalg). Ad. f Eventuelt Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt diverse årspokaler og præmier, ligesom der blandt deltagerne vil blive trukket lod om 4 stk. billetter til Viktors forårsmesterskab den. 4. april 2011 i Farum Put & Take. Spændende foredrag efter generalforsamlingen Efter en kort pause ovenpå generalforsamlingen fortsætter aftenen med et spændende foredrag om geddefiskeri i ordeuropa med Christian The Joker Møller, der bl.a. er testfisker for Savage Gear. Christian har fanget utallige meget store gedder i både Danmark, orge og Tyskland og vil fortælle om de hemmelige tricks, som han benytter, når han er på jagt efter de helt store krokodiller. Efter sigende er Christians foredrag utroligt spændende, så vi håber selvfølgelig på at ikke mindst medlemmerne fra vores søsterklub Lucius, dukker op denne aften. Hvis du vil vide mere om Christian og få en appetit-vækker kan du finde ham på og se under gallerier, hvor han er afbilledet med flere gedder over 15,0 kilo. 6

6 Generalforsamling I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke. Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag er det nødvendigt at du tilmelder dig til: Claus Søndergaard på mailadresse senest mandag den 21. marts På bestyrelsens vegne - Bent Hytholm Jensen, formand 5 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Enhver af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer må højst medbringe 2 skriftlige fuldmagter. Fuldmagter kan kun bruges til behandling af forslag, der er bekendtgjort og ikke til uventede forslag eller afstemninger. Generalforsamlingen bekendtgøres i klubbladet Viktor eller på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Klubben afholder sin ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned, således at valget er afsluttet den 15. april, og bestyrelsen skal konstituere sig inden den 1. maj. Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle spørgsmål, der er til behandling, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt, relativt flertal på generalforsamlingen. Se vedtægterne på Viktors hjemmeside for yderligere. Viktor

7 Generalforsamling Uddeling af pokaler ved generalforsamlingen for året 2010 Årets fisker Preben Hytholm Jensen (pokal + krus). Årets skipper Knud Jensen (pokal og krus). Årets storfanger Per Stig Andersen (pokal + krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets ædelfisk båd Jacob Larsen (pokal + krus) Laks, 8,75 kg = 83 %. Årets ædelfisk kyst, sø/å Steffen Horvarth (pokal/krus) Laks, 12,4 kg = 89 %. Årets ferskvandsfisker Per Stig Andersen (pokal og krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets medefisker Claus Søndergaard (pokal og krus) Suder, 3,2 kg = 107 %. Årets havfisker Per B. Larsen (pokal og krus) Fjæsing, 0,43 kg = 108 %. Årets skribent (gavekort) lodtrækning. Årets hvervepræmie (gavekort). Henrik Nielsen 4 nye medlemmer pr Man I kan nå det endnu. Slutter først den 22. marts Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. 8

8 Trolling-mesterskabet 2011 Mandag den 28. marts 2011 kl Hvor: Valgfri havn i Øresund nord for Københavns Frihavn. Indvejning: Skovshoved Havn samme dag senest kl Pris: 125 kr. pr. deltager. Præmier: Der fiskes i 2 kategorier havørred/ædelfisk og torsk. Der vil som sædvanligt være flotte præmier til de største fisk i hver kategori Tilmelding: Til formand Bent Hytholm Jensen på: eller eller Oplysning om udgangshavn, bådens navn, telefonnummer samt deltagernavne meddeles ved tilmeldingen. Almen info For at deltage i konkurrencen skal sikkerheden være i orden og det er påkrævet at deltagerne i hver båd bærer flydedragt eller redningsvest, ligesom der i båden skal forefindes en VHF-radio eller en mobiltelefon, så vi kan være sikre på at alle både er kommet godt i havn ved konkurrencens afslutning. Husk at medbringe statsfisketegnet. Konkurrencen vil blive aflyst såfremt vejrudsigten søndag aften kl lover mere end 9 sekundmeter fra vest/nordvest/syd eller mere end 7 sekundmeter fra østlige retninger. Husk at tjekke vejrudsigten. Er du i tvivl så ring til Bent, der vil have mobiltelefonen åben. Håber at se så mange som muligt - Bent Hytholm Jensen, formand Viktor

9 Forårs-mesterskabet 2011 Hvor: Pris: Præmier: Tilmelding: Mandag den 4. april 2011 kl Farum-Lynge Drive In Put-and-Take. Nymøllevej 1, Lynge ( Slangerupvej mellem Farum og Lynge). 200 kr. pr. deltager som betales ved vandet. Der vil som sædvanligt være mange flotte præmier. Til arrangør Preben Hytholm Jensen på: (send en SMS) eller direkte via hjemmesiden. Frist: Seneste tilmelding er tirsdag den 29. marts Almen info: Igen i år bliver der grillet de meget populære pølser til frokost, hvilket er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret. Web: Konkurrenceregler 1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor. 2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren, Preben Hytholm, for at blive registeret som deltager. 3. Når alle deltagere er ankommet - gerne inden kl. 0700, vil der blive trukket lod om rækkefølgen, som deltagerne får lov til at vælge fiskeplads. Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne. 10

10 Forårs-mesterskabet 2011 Konkurrenceregler - fortsat 4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen. 5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog). 6. Rykfiskeri er forbudt. 7. Det er forbudt at fiske med levende agn (regnorm er tilladt og var den bedste fangstmetode sidste år). 8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk. 9. Der er ubegrænset fangst fra kl til kl (Normalt må man fange 6 ørreder på et dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid). 10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod. Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager. 11. Såfremt en af præmietagerne (pkt.10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien. 12. Dommeren, Preben Hytholm, der også selv deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen 13. Husk at vi er gæster og tag derfor hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til diverse affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen. Håber at se så mange som muligt! Preben Hytholm Jensen Viktor

11 Ture og arrangementer Ferskvandsture Claus Søndergaard : (Kbh. Drab) : Ferske tilbud fra vandene Her er så årets program for ferskvandsturene. Jeg har atter bestræbt mig på at sammensætte programmet således, at der skulle være mulighed for at komme ud og fiske hele året, samt at der bliver mulighed for at fiske til så mange forskellige arter som muligt. Heltetur (!) Susåen Mandag den 28. februar 2011 Fiskeriet foregår nærmest midt inde i Næstved by, så man skal ikke sætte næsen op efter den store naturoplevelse. Men hvis der er gang i fiskene, gør det vel mindre! Der skal bruges mindre strømvandsflåd eller lignende, linetykkelse omkring 0,20 mm. samt kroge i størrelse Heltene, dem i vandet altså, skal lokkes med regnorm, maddiker, tigerorm eller lignende. Der fanges også pæne rimter, skaller, aborrer og lejlighedsvis et par fedtfinner. Rimtetur Tryggevælde Å Søndag den 13. marts 2011 Store flokke af rimter trækker hvert år op i Tryggen for at gyde, og blandt dem er der flotte kapitalrimter på den fede side af de 2,0 kilo. Hvis man lige rammer dagen med trækket, kan det gå hen og blive en hektisk tur. Små regnorme og lignende lækkerier plejer at være guf for rimterne. Der er risiko for bifangst i form af havørreder! Vi fisker på SU-stykket. Aborretur Tryggevælde Å Fredag den 25. marts 2011 Som altid når det gælder aborrerne, skal der medbringes lidt af hvert. Den ene dag fanges de på jig eller spinner, mens de næste dag foretrækker levende agn som regnorm, rejer eller skaller. Der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest tirsdag den 22. marts

12 Ture og arrangementer Karussetur - Nordsjælland Mandag den 11. april 2011 Så er det blevet forår - håber jeg. Efter arbejde smutter vi til en lille hyggelig sø i Nordsjælland, hvor der før har været pænt med karusser op til omkring kiloet. Almindeligt allround fiskegrej i den lettere udgave kan bruges. Alle, der med en vis sikkerhed kan skelne top fra bund på en fiskestang, kan være med her! Ellers kan der lånes grej. Brasentur Tryggevælde Å Onsdag den 20. april 2011 Tryggen har en god bestand af flotte brasener op til ca. 3 kilo, som man kan være heldig at komme i kontakt med på en dejlig forårsdag. Det meste grej kan bruges, bare der fiskes med en tynd line og mindre kroge. Agn i form af majs, regnorm, maddiker eller lignende plejer at virke. Endvidere er der stadig mulighed for at fiske til brakvandsaborrerne, der trækker op i åen. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest mandag den 18. april Sudertur Utterslev Mose Søndag den 1. maj 2011 Det har gennem de sidste år været en tradition, at vi laver en klubtur til mosen, når fiskeriet bliver tilladt den 1. maj. Vi mødes efter fyraften og fisker til et par timer efter mørkets frembrud. Der er ikke noget hokus pokus ved fiskeriet. En almindelig 9 fods blød kyststang og fastspolehjul virker fint. Fyld hjulet med 0,20 line, sæt en prop på (man kan med fordel ofre 20 kroner på et antenneflåd) og bind en krog størrelse 10 i enden (af linen, forstås!). Og hvis der så medbringes lidt majs, nogle regnorm eller maddiker, så kan det ikke gå helt galt. Geddetur Esrum Sø Søndag den 15. maj 2011 Så skal gedderne prøves. Som altid i søen er der to grundliggende måder at gribe fiskeriet an på. Man kan enten satse på et lidt mere stationært fiskeri med levende agn, eller man kan dørge rundt med store woblere eller blink og så håbe på, at man kan nå ned til gedderne. Jeg regner med, at vi kan starte turen med lidt fælles morgenmad og udveksling af de seneste rygter Viktor

13 Ture og arrangementer Karpetur til Lammefjordskanalerne Lørdag/Søndag den 4./5. juni 2011 Vi drager af sted efter arbejde og fisker aftenen gennem. Klubben disker op med lidt aftensmad og måske en flaske rødvin... Det anbefales at overnatte på stedet - sommernatten er kort og lun, håber jeg. Det kan anbefales at investere i myggebalsam. Morgenfiskeriet er tit det mest intense, hvor der er mulighed for at liste rundt og fiske direkte til de fisk, som man kan se oppe i overfladen. En stang med god rygrad, et fastspolehjul med mindst 0,25 mm. line og kroge i størrelse kommer man langt med. Mød op og prøv kræfter med en gang Lammefjordsdynamit. Sandarttur - Furesøen Fredag/Lørdag den 17./18. juni 2011 En nattur på søen med et forhåbentligt hektisk morgenfiskeri er altid noget særligt. Søen er stor, meget stor - og der skal mange ture til, før end man lærer den lidt at kende (men måske vi kan luske et trick eller to ud af Per B, der har et indgående kendskab til søen og som sidste år hev nogle rigtig, rigtig flotte sandarter med flere over 6 kilo op på dørken). Men heldigvis kan man fange fisk uden at have dyrket søen i årevis. Hvis man trækker rundt med små skaller mellem 4 og 12 meters dybde, plejer man at være heldig at støde på en fisk eller to. Alternativet er woblere, men problemet er altid at komme dybt nok ned. Karpetur til Pedersborg Sø Søndag/Mandag den 17./18. juli 2011 Søen er en af de gammelkendte karpesøer, og der er et par gode, tilgængelige pladser hist og her, hvorfra der bliver landet både store og små karper. Der dasker flere flotte karper over 10 kilo rundt i søen, og de venter kun på at blive hevet en tur på land. Man bestemmer selv, om man vil overnatte eller trille hjem om aftenen. Der skal købes dagkort til søen. Derfor tilmelding til Claus Søndergaard senest torsdag den 14. juli

14 Ture og arrangementer Åletur Fredag/Lørdag den 12./13. august 2011 Hvis nogle medlemmer har lyst til at komme ud og nyde sommernatten og måske være så heldig at fange et par slanger, så her muligheden her. Jeg har endnu ikke lagt mig fast på stedet, men hvis der er nogle, der har kendskab til en lille sø med nogle store søslanger, så kunne det være en mulighed. Alternativt kunne vi se om vi kunne fange nogle gode spiseål ved kysten eller på molen. Brasentur - Strandsøerne Mandag den 22. august 2011 Strandsøerne omkring Brøndby Strand rummer en pæn bestand af flere forskellige fisk, herunder store flotte brasener omkring 3 kilo. De er ikke altid lige nemme at fange, men prøv med maddiker, majs eller regnorm. Sudertur - Vestvolden Fredag den 26. august 2011 Vestvolden er jo nærmest Københavns baghave, og den huser en stor bestand af sudere op til omkring 2 kilo, og de plejer ikke at være kostbare. Et par fine fisk på en aftentur er ikke helt ualmindelige. Mød op denne sensommeraften med lidt let grej og nyd de hårdt fightende fisk. Aborretur Esrum Sø Fredag den 16. september 2011 SU s armada i Sørup er reserveret og søens grovaborrer står klar - vi skal bare lige finde ud af, hvor det er de står... Et ekkolod er en god ting i søgen efter aborrerne, der ynder at stå på skrænterne. Hvis man ikke har et ekkolod, kan vandet søges gennem med små woblere eller blink, der tvinges ned i den rette dybde med lidt bly. Viktor

15 Ture og arrangementer Aborretur Farum Sø Lørdag den 15. oktober 2011 Vi prøver atter de sortstribet. Hvis man hellere vil satse på gedderne, så er det naturligvis tilladt! Farum Sø fiskede rigtig godt det meste af 2010, hvor der blev fanget mange pæne gedder over 5 kilo og flotte aborrer op til 1,750 kilo. Geddetur Damhus Sø / Utterslev Mose Mandag den 7. november 2011 Så gælder det bygedderne! Om det bliver Dammeren eller Mose beslutter vi i sidste øjeblik alt efter vind og vejr samt de seneste bulletiner. Begge vande fisker lejlighedsvis rigtigt godt. Damhussøen er meget klarvandet og relativ fladbundet, så højtgående woblere eller måske et par jerkbait er den rette medicin. Fiskeriet i Utterslev Mose er måske lidt mere hyggeligt med mindre afgrænsede pladser, hvor naturoplevelsen er større end i Damhussøen. Død agn i form af skaller/sild/hornfisk eller woblere i kradse plejer at være guf for kræsne gedder. Aborretur Store Vejle Å Fredag den 18. november 2011 På gode dage er der rigtig mange flotte, hugvillige aborrer i åen. Snitvægten er ofte omkring kiloet, og der er altid chance for at fange en flot fisk over 1½ kilo eller helt op til drømmefisken på +2 kilo. Klubben betaler dagkortet. Tilmelding senest onsdag den 16. november til Claus Søndergaard. 16

16 Kystture Kent Astrup : : / Kystture i 2011 Foreningens kysttursleder, Kent Astrup, har barslet med en række kystture henover den kommende sæson. Her nedenfor ser du datoerne. Bemærk at der er ikke mindre end 2 stk. 3-dages ture! Som altid vil vind og vejr og de seneste hotte fisketips i sidste ende bestemme det endelige mål for turen. Tirsdag den 15. marts 2011 Kysttur til Møn Møn er et af de allerbedste kyststræk i Danmark og også et af de mest hemmelighedsfulde, hvor selv ellers indviede kystfiskere ikke hører om alle fangsterne! Tag med og se ved selvsyn hvilke muligheder Møn byder kystfiskeren på. Tirsdag / Onsdag / Torsdag den 29. / 30. / 31. marts dages kysttur til Als 2 lokale guider følger os rundt til de bedste kystpladser på Als. Vi overnatter til en meget billig pris i et lånt sommerhus. Onsdag den 6. april 2011 Kysttur til et spændende sted Vind, vejr og seneste fangster afgør stedet. April er top-måneden på kysten, så tag med! Onsdag / Torsdag / Fredag den 13. / 14. / 15. april dages kysttur til Sverige (undtagen hvis vi har hård østlig vind). Foreningens årlige kystmesterskab afholdes om onsdagen! Jeg garanterer for fisk noget større end i Danmark! Og folk, som ikke har prøvet de brutale svenske forhold før, får sig én på opleveren. Husk vadestav, vandtæt jakke og ekstra tøj. Overnatningen ligger ikke endelig fast endnu. Viktor

17 Bådinspektøren informerer af bådinspektør Lars Mogensen Nyt vedrørende skibet Viktor Viktor på bedding i weekenden den 2./3. oktober 2010 Så har VIKTOR været på bedding. Det forløb heldigvis uden de store overraskelser. Den kom på land fredag den 1. oktober 2010 og blev spulet og tørret, hvorpå den fik malet bunden. Lørdag den 2. oktober 2010 var vi så 6 mand, der gav den en ordentlig omgang indenbords, ligesom det elektriske blev gennemgået. Ved 16-tiden var vi både færdige, trætte, men også tilfredse med resultatet. Ingen ubehagelige overraskelser i form af spor efter grundstødninger, kun en lille bøjet flig på et af propellerbladene, der nemt kunne bankes på plads. I alt 7 skippere var i sving så skibet, der nu står funklende og formentlig flottere end da det blev leveret. Der er findeløn hvis nogen kan finde så meget som et sildeskæl. Tak til dem, der gad bruge en fredag og en lørdag på vores lille skib. Søndag den 3. oktober kom VIKTOR så atter i vandet og sejlet tilbage til Nivå. Nu kan det gode skib klare sig et års tid igen Fakta: bedding = det underlag som et skib står på mens det er under bygning eller til reparation. Bådinspektør Lars Mogensen: / 18

18 MARTS 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 06: Klubtur med skibet Viktor (Jens Jensen) Tirsdag 08: Generalforsamling Lucius Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 09: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 13: Rimtetur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Tirsdag 15: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 21: Klubtur med skibet Viktor (Arly Iversen) Onsdag 23: Generalforsamling Viktor Tilmelding: Claus Søndergaard, Fredag 25: Aborretur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 28: Trollingmesterskabet Tilmelding: Bent Hytholm, Tirsdag 29: Kysttur 3-dagestur til Als Tilmelding: Kent Astrup, / APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Mandag 04: Forårsmesterskab Farum-Lynge Put & Take Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 06: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 06: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Viktor

19 APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 11: Karussetur Nordsjælland Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 13: Kystmesterskab 3-dages tur til Sverige Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 18: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 20: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegebrønd) Onsdag 20: Brasentur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 27: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / MAJ 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 01: Sudertur Utterslev Mose Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 04: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 04: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Søndag 08: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 11: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 15: Geddetur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Mandag 23: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.)

20 JUNI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Lørdag 04: Karpetur Lammefjordskanalerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 05: Dagtur med skibet Viktor (Lars Mogensen) Onsdag 08: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegeb.) Fredag 17: Sandarttur Furesøen Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 20: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 22: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) JULI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 06: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 17: Karpetur Pedersborg Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Viktor

21 AUGUST 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 10: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 12: Åletur Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 14: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Torsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Mandag 22: Dagtur med skibet Viktor (Erik Olsen) Mandag 22: Brasentur - Strandsøerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Sudertur - Vestvolden Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Juniormesterskabet Øresund Tilmelding: Egon Poulsen, SEPTEMBER 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 04: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 05: Klubmesterskabet på Øresund Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 07: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 16: Aborretur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 19: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 21: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, /

22 Hvidovre Sport Viktor

23 Efterår i Mörrum af Steffen Horvath Beretning fra en fisketur til Mörrum i september 2009 en tur som vi af flere grunde altid vil tænke tilbage på med julelys i øjnene og meget brede smil. Brug historien som en appetitvækker til din kommende tur til Mörrum. Indledningsvis skal nævnes, at jeg har selv fisket hvert år i Mörrum siden 1999 og med meget blandede resultater. Jeg var heldig at få en blanklaks på 10,4 kilo på en 3-dags fluetur i juni med 2-håndsstangen uden at vide det mindste om at kaste med 2-håndsflue hvor uforskammet heldig kan man være!? Den oplevelse har for altid gjort mig til Mörrumsfisker, selvom jeg flere gange har svoret, at jeg aldrig ville sætte mine ben i Mörrum igen pga. manglende resultater. Mörrum havde et fantastisk fiskeri efter blanklaks i maj og juni i specielt 80 erne og 90 erne med en brat ende i 2003, hvor maj/juni-opgangen på det nærmeste svigtede totalt. Fra 2003 til 2008 fik jeg ikke fisk på land, selvom der blev brugt 6-8 dage om året deroppe fordelt på 3 dage i maj/juni-sæsonen og 3-4 dage i de sidste dage i september. 24

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 27. årgang nr. 1 januar 2011 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Årsafslutningen 2010 Syddanske Lystfiskere

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening. Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa. Søren Braagaard takker af Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 1 august 2008 25. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Søren Braagaard takker af Formandsskifte i Nordjysk Lystfiskeriforening NL har fået ny formand.

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR. 1 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Nr. 1 2014 67. årgang. Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940. www.lfk1940.dk

Nr. 1 2014 67. årgang. Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940. www.lfk1940.dk Nr. 1 2014 67. årgang Medlemsblad for Lystfisker-Klubben af 1940 www.lfk1940.dk Af Nils Højsgaard Hansen Dejlig julemad og hygge med fiskevenner Med både hjemmelavet flæskesteg og lækkerier fra slagteren

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen

Årgang 25. Nr. 1 - Februar 2005. Stand- Pladsen Årgang 25 Nr Nr. 1 - Februar 2005 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

Kalundborg Fisken. September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening. Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Kalundborg Fisken September 2011 - nr. 3 Kalundborg Sportsfiskerforening Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner Formand:

Læs mere

Alaska, Lake Creek 2007

Alaska, Lake Creek 2007 Velkommen Årets højdepunkt står frem i fiskeren. Min egen tilfredsstillelse. Glæden endnu engang for døren. lille teori er at det ganske over den svære fangst der Turen til drømmenes land. enkelt handler

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders

Lystfiskerforeningen Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer november 2012. Deadline 20 oktober. Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk Formand: Brian Thomsen Dyssevej 9 9541

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere