Politiets Fiskeklub. Civil - pensioneret : : (før

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk"

Transkript

1 Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : : Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : : (før før eller siden Næstformand/sekretær Claus Søndergaard København - Drab : : Viktors konto: reg.nr.: kontonr.: Juniorleder Egon Poulsen Kriminalteknisk Center : : Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen Civil - Forsvaret : : Bådinspektør Lars Mogensen København - Færdsel : Indmeldelse: Jan Ejler Medlemsliste: Jan Ejler Medlemskort: Jan Ejler Lucius: Claus Søndergaard Revisor: Ole P. Sørensen Revisor: Magnus Andreasen Revisorsup.: Jens M. Jensen 2 Bestyrelsesmedlem Kent Astrup København - Uddannelsen : : Bestyrelsessuppleant Lars Mogensen København - Færdsel : : Net-mester Preben Bo Nielsen Ringkøbing - Beredskab : : Bestyrelsesmedlem Arly Iversen København - Røveri : : Bestyrelsessuppleant Per Stig Andersen København - Bande : : Redaktør Morten Søndergaard København - Bande : : Ferskvand: Claus S. Kyst: Kent Astrup Trolling: Bent Hytholm Mesterskaber: Preben Fangster: Jan Ejler Årslister: Jan Ejler Pokaler: Jan Ejler

2 15 Marts 2011 Indhold 02: Bestyrelsen 03: Indhold (denne side) 04: Information () 05: Generalforsamlingen : Trollingmesterskabet : Forårsmesterskabet : Ferskvandsture : Kysture : Bådinspektøren informerer 19: Aktivitetskalender 23: Annonce Hvidovre Sport 24: Mörrum (Steffen Horvath) 35: Årslisten : Klubrekorderne 38: Materiel-oversigt 39: Indmeldelsesblanket 40: Bagsidefoto (Viktor på bedding) Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Bande-enheden : I redaktionen Morten Søndergaard, Per Stig Andersen & Bent Hytholm Jensen. Viktor er i 2011 planlagt til at udkomme 2 gange i månederne: marts og september. Deadlines Nr. 1 / februar 2011 Nr. 2 / august 2011 Redaktøren har ordet Viktor-bladet er tilbage, ikke fra de døde som mange nok ville have troet, men snarere fra de hensygnede. Redaktøren har i samråd med den øvrige bestyrelse besluttet, at der i år som minimum skal udkomme 2 numre - dette forårsnummer og så et efterårsnummer. Redaktøren er dog blevet bemyndiget til at producere op til 4 numre, såfremt tiden tillader det. Det er i samme moment besluttet at tilføre hjemmesiden noget mere energi. Det elektroniske medie er fremtiden, om man vil det eller ej. Det varer sikkert ikke længe før man kan få Viktor som en app til en smartphone! Ellers er det den forestående generalforsamling, der skal fokuseres på. Bemærk at bestyrelsen i år har indlagt et spændende foredrag i forlængelse af generalforsamlingen. Bemærk også at fra og med i år har Viktor ikke længere nogen aftale med Elida-rederiet om rabat til medlemmernes egne ture med Elidas både. Ordningen blev benyttet i meget begrænset omfang og de administrative anstrengelser med ordningen oversteg således langt de fordele der kunne opnås. Husk også på forårsmesterskabet, trollingmesterskabet, kystmesterskabet og de månedlige ferskvandsture. Oplag: 700 eksemplarer Ide & layout: Morten Søndergaard Tryk: GrafiPro Distribution: Post Danmark Forsidefoto: GODT FORÅRSFISKERI! Morten Søndergaard der har mange flere fiskestænger end jeg har brug for, men langt færre end jeg kunne ønske mig Viktor

3 Information Til lykke til formanden, bådinspektøren og et bestyrelsesmedlem Viktors formand, Bent Hytholm Jensen, rundede de 60 år den 11. november Viktors bådinspektør, Lars Mogensen, rundede de 50 år den 10. januar Bestyrelsesmedlem i Viktor, Per Stig Andersen, runder også de 50 år den 16. oktober Der skal lyde et stort til lykke fra foreningen efterhånden til de bedagede herrer, der forhåbentlig ikke tage denne offentliggørelse fortrydelig op. Redaktøren Elida rabatordningen ophørt Som nævnt indledningsvis har hverken foreningen eller Elida-rederiet ønsket at forlænge ordningen med rabatten til medlemmernes egne ture med Elidas velkendte blå både - Havstrygeren, Arresø, Antares og Hanne-Berit. Ordningen blev benyttet meget lidt af Viktors medlemmer og det administrative arbejde (bøvl!) for såvel rederiet som foreningens kasserer oversteg langt de fordele der kunne opnås med ordningen. Bestyrelsen vil fortsat benytte Elidas både til det årlige klubmesterskab i september og i øvrigt anbefale alle medlemmer at benytte bådene. Bestyrelsen De civile medlemmers mail-adresser Det er fortsat et stort ønske at få oplyst foreningens civile medlemmers mailadresser, således at også de får gavn af de elektroniske nyhedsbreve, som foreningen fra tid til anden sender rundt til medlemmerne med information om kommende arrangementer. Send venligst en mail til og oplys din mailadresse, hvis du er civilt medlem af Viktor. Ved civil menes, at du enten ikke er ansat ved politiet eller er pensioneret fra politiet. Redaktøren En meget interessant hjemmeside, hvor man kan se skibes aktuelle placeringer på havet, i havne og meget andet. Meget interessant. Bådinspektøren Læs det sidste nye på 4

4 Generalforsamling Generalforsamling i Politiets Fiskeklub Viktor Onsdag den 23. marts 2011 kl På Station Bellahøj, Borups Allé 266, Kbh. NV Under henvisning til Viktors vedtægter 5, indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling ovennævnte dato, tid og sted. Dagsorden i henhold til lovene a. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg. b. Beretning om klubbens virksomhed. (formanden og bådinspektørens årsberetninger). c. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget, samt fastlæggelse af kontingent. d. Behandling af indkomne forslag. e. Valg jf. vedtægternes 3. f. Eventuelt. Ad. d Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdes (mandag 3. marts). Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag. 1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden og bådinspektøren på hver kr ,- 2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr ,- 3. Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2011 modtager en godtgørelse på 750,- kr. pr. udgivet klubblad. Minimum 2 blade og maksimum 4 blade. 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år. Ad. e På valg er Kasserer: Jan Ejler (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Egon Poulsen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Arly Iversen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Per Stig Andersen (for 1 år - villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Lars Mogensen (for 1 år villig til genvalg). Viktor

5 Generalforsamling På valg er endvidere Revisor: Ole Parker Sørensen (villig til genvalg). Revisor: Magnus Andresen (villig til genvalg). Revisorsuppleant: Jens Møller Jensen (villig til genvalg). Ad. f Eventuelt Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt diverse årspokaler og præmier, ligesom der blandt deltagerne vil blive trukket lod om 4 stk. billetter til Viktors forårsmesterskab den. 4. april 2011 i Farum Put & Take. Spændende foredrag efter generalforsamlingen Efter en kort pause ovenpå generalforsamlingen fortsætter aftenen med et spændende foredrag om geddefiskeri i ordeuropa med Christian The Joker Møller, der bl.a. er testfisker for Savage Gear. Christian har fanget utallige meget store gedder i både Danmark, orge og Tyskland og vil fortælle om de hemmelige tricks, som han benytter, når han er på jagt efter de helt store krokodiller. Efter sigende er Christians foredrag utroligt spændende, så vi håber selvfølgelig på at ikke mindst medlemmerne fra vores søsterklub Lucius, dukker op denne aften. Hvis du vil vide mere om Christian og få en appetit-vækker kan du finde ham på og se under gallerier, hvor han er afbilledet med flere gedder over 15,0 kilo. 6

6 Generalforsamling I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke. Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag er det nødvendigt at du tilmelder dig til: Claus Søndergaard på mailadresse senest mandag den 21. marts På bestyrelsens vegne - Bent Hytholm Jensen, formand 5 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Enhver af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer må højst medbringe 2 skriftlige fuldmagter. Fuldmagter kan kun bruges til behandling af forslag, der er bekendtgjort og ikke til uventede forslag eller afstemninger. Generalforsamlingen bekendtgøres i klubbladet Viktor eller på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Klubben afholder sin ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned, således at valget er afsluttet den 15. april, og bestyrelsen skal konstituere sig inden den 1. maj. Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle spørgsmål, der er til behandling, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt, relativt flertal på generalforsamlingen. Se vedtægterne på Viktors hjemmeside for yderligere. Viktor

7 Generalforsamling Uddeling af pokaler ved generalforsamlingen for året 2010 Årets fisker Preben Hytholm Jensen (pokal + krus). Årets skipper Knud Jensen (pokal og krus). Årets storfanger Per Stig Andersen (pokal + krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets ædelfisk båd Jacob Larsen (pokal + krus) Laks, 8,75 kg = 83 %. Årets ædelfisk kyst, sø/å Steffen Horvarth (pokal/krus) Laks, 12,4 kg = 89 %. Årets ferskvandsfisker Per Stig Andersen (pokal og krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets medefisker Claus Søndergaard (pokal og krus) Suder, 3,2 kg = 107 %. Årets havfisker Per B. Larsen (pokal og krus) Fjæsing, 0,43 kg = 108 %. Årets skribent (gavekort) lodtrækning. Årets hvervepræmie (gavekort). Henrik Nielsen 4 nye medlemmer pr Man I kan nå det endnu. Slutter først den 22. marts Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. 8

8 Trolling-mesterskabet 2011 Mandag den 28. marts 2011 kl Hvor: Valgfri havn i Øresund nord for Københavns Frihavn. Indvejning: Skovshoved Havn samme dag senest kl Pris: 125 kr. pr. deltager. Præmier: Der fiskes i 2 kategorier havørred/ædelfisk og torsk. Der vil som sædvanligt være flotte præmier til de største fisk i hver kategori Tilmelding: Til formand Bent Hytholm Jensen på: eller eller Oplysning om udgangshavn, bådens navn, telefonnummer samt deltagernavne meddeles ved tilmeldingen. Almen info For at deltage i konkurrencen skal sikkerheden være i orden og det er påkrævet at deltagerne i hver båd bærer flydedragt eller redningsvest, ligesom der i båden skal forefindes en VHF-radio eller en mobiltelefon, så vi kan være sikre på at alle både er kommet godt i havn ved konkurrencens afslutning. Husk at medbringe statsfisketegnet. Konkurrencen vil blive aflyst såfremt vejrudsigten søndag aften kl lover mere end 9 sekundmeter fra vest/nordvest/syd eller mere end 7 sekundmeter fra østlige retninger. Husk at tjekke vejrudsigten. Er du i tvivl så ring til Bent, der vil have mobiltelefonen åben. Håber at se så mange som muligt - Bent Hytholm Jensen, formand Viktor

9 Forårs-mesterskabet 2011 Hvor: Pris: Præmier: Tilmelding: Mandag den 4. april 2011 kl Farum-Lynge Drive In Put-and-Take. Nymøllevej 1, Lynge ( Slangerupvej mellem Farum og Lynge). 200 kr. pr. deltager som betales ved vandet. Der vil som sædvanligt være mange flotte præmier. Til arrangør Preben Hytholm Jensen på: (send en SMS) eller direkte via hjemmesiden. Frist: Seneste tilmelding er tirsdag den 29. marts Almen info: Igen i år bliver der grillet de meget populære pølser til frokost, hvilket er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret. Web: Konkurrenceregler 1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor. 2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren, Preben Hytholm, for at blive registeret som deltager. 3. Når alle deltagere er ankommet - gerne inden kl. 0700, vil der blive trukket lod om rækkefølgen, som deltagerne får lov til at vælge fiskeplads. Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne. 10

10 Forårs-mesterskabet 2011 Konkurrenceregler - fortsat 4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen. 5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog). 6. Rykfiskeri er forbudt. 7. Det er forbudt at fiske med levende agn (regnorm er tilladt og var den bedste fangstmetode sidste år). 8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk. 9. Der er ubegrænset fangst fra kl til kl (Normalt må man fange 6 ørreder på et dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid). 10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod. Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager. 11. Såfremt en af præmietagerne (pkt.10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien. 12. Dommeren, Preben Hytholm, der også selv deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen 13. Husk at vi er gæster og tag derfor hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til diverse affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen. Håber at se så mange som muligt! Preben Hytholm Jensen Viktor

11 Ture og arrangementer Ferskvandsture Claus Søndergaard : (Kbh. Drab) : Ferske tilbud fra vandene Her er så årets program for ferskvandsturene. Jeg har atter bestræbt mig på at sammensætte programmet således, at der skulle være mulighed for at komme ud og fiske hele året, samt at der bliver mulighed for at fiske til så mange forskellige arter som muligt. Heltetur (!) Susåen Mandag den 28. februar 2011 Fiskeriet foregår nærmest midt inde i Næstved by, så man skal ikke sætte næsen op efter den store naturoplevelse. Men hvis der er gang i fiskene, gør det vel mindre! Der skal bruges mindre strømvandsflåd eller lignende, linetykkelse omkring 0,20 mm. samt kroge i størrelse Heltene, dem i vandet altså, skal lokkes med regnorm, maddiker, tigerorm eller lignende. Der fanges også pæne rimter, skaller, aborrer og lejlighedsvis et par fedtfinner. Rimtetur Tryggevælde Å Søndag den 13. marts 2011 Store flokke af rimter trækker hvert år op i Tryggen for at gyde, og blandt dem er der flotte kapitalrimter på den fede side af de 2,0 kilo. Hvis man lige rammer dagen med trækket, kan det gå hen og blive en hektisk tur. Små regnorme og lignende lækkerier plejer at være guf for rimterne. Der er risiko for bifangst i form af havørreder! Vi fisker på SU-stykket. Aborretur Tryggevælde Å Fredag den 25. marts 2011 Som altid når det gælder aborrerne, skal der medbringes lidt af hvert. Den ene dag fanges de på jig eller spinner, mens de næste dag foretrækker levende agn som regnorm, rejer eller skaller. Der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest tirsdag den 22. marts

12 Ture og arrangementer Karussetur - Nordsjælland Mandag den 11. april 2011 Så er det blevet forår - håber jeg. Efter arbejde smutter vi til en lille hyggelig sø i Nordsjælland, hvor der før har været pænt med karusser op til omkring kiloet. Almindeligt allround fiskegrej i den lettere udgave kan bruges. Alle, der med en vis sikkerhed kan skelne top fra bund på en fiskestang, kan være med her! Ellers kan der lånes grej. Brasentur Tryggevælde Å Onsdag den 20. april 2011 Tryggen har en god bestand af flotte brasener op til ca. 3 kilo, som man kan være heldig at komme i kontakt med på en dejlig forårsdag. Det meste grej kan bruges, bare der fiskes med en tynd line og mindre kroge. Agn i form af majs, regnorm, maddiker eller lignende plejer at virke. Endvidere er der stadig mulighed for at fiske til brakvandsaborrerne, der trækker op i åen. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest mandag den 18. april Sudertur Utterslev Mose Søndag den 1. maj 2011 Det har gennem de sidste år været en tradition, at vi laver en klubtur til mosen, når fiskeriet bliver tilladt den 1. maj. Vi mødes efter fyraften og fisker til et par timer efter mørkets frembrud. Der er ikke noget hokus pokus ved fiskeriet. En almindelig 9 fods blød kyststang og fastspolehjul virker fint. Fyld hjulet med 0,20 line, sæt en prop på (man kan med fordel ofre 20 kroner på et antenneflåd) og bind en krog størrelse 10 i enden (af linen, forstås!). Og hvis der så medbringes lidt majs, nogle regnorm eller maddiker, så kan det ikke gå helt galt. Geddetur Esrum Sø Søndag den 15. maj 2011 Så skal gedderne prøves. Som altid i søen er der to grundliggende måder at gribe fiskeriet an på. Man kan enten satse på et lidt mere stationært fiskeri med levende agn, eller man kan dørge rundt med store woblere eller blink og så håbe på, at man kan nå ned til gedderne. Jeg regner med, at vi kan starte turen med lidt fælles morgenmad og udveksling af de seneste rygter Viktor

13 Ture og arrangementer Karpetur til Lammefjordskanalerne Lørdag/Søndag den 4./5. juni 2011 Vi drager af sted efter arbejde og fisker aftenen gennem. Klubben disker op med lidt aftensmad og måske en flaske rødvin... Det anbefales at overnatte på stedet - sommernatten er kort og lun, håber jeg. Det kan anbefales at investere i myggebalsam. Morgenfiskeriet er tit det mest intense, hvor der er mulighed for at liste rundt og fiske direkte til de fisk, som man kan se oppe i overfladen. En stang med god rygrad, et fastspolehjul med mindst 0,25 mm. line og kroge i størrelse kommer man langt med. Mød op og prøv kræfter med en gang Lammefjordsdynamit. Sandarttur - Furesøen Fredag/Lørdag den 17./18. juni 2011 En nattur på søen med et forhåbentligt hektisk morgenfiskeri er altid noget særligt. Søen er stor, meget stor - og der skal mange ture til, før end man lærer den lidt at kende (men måske vi kan luske et trick eller to ud af Per B, der har et indgående kendskab til søen og som sidste år hev nogle rigtig, rigtig flotte sandarter med flere over 6 kilo op på dørken). Men heldigvis kan man fange fisk uden at have dyrket søen i årevis. Hvis man trækker rundt med små skaller mellem 4 og 12 meters dybde, plejer man at være heldig at støde på en fisk eller to. Alternativet er woblere, men problemet er altid at komme dybt nok ned. Karpetur til Pedersborg Sø Søndag/Mandag den 17./18. juli 2011 Søen er en af de gammelkendte karpesøer, og der er et par gode, tilgængelige pladser hist og her, hvorfra der bliver landet både store og små karper. Der dasker flere flotte karper over 10 kilo rundt i søen, og de venter kun på at blive hevet en tur på land. Man bestemmer selv, om man vil overnatte eller trille hjem om aftenen. Der skal købes dagkort til søen. Derfor tilmelding til Claus Søndergaard senest torsdag den 14. juli

14 Ture og arrangementer Åletur Fredag/Lørdag den 12./13. august 2011 Hvis nogle medlemmer har lyst til at komme ud og nyde sommernatten og måske være så heldig at fange et par slanger, så her muligheden her. Jeg har endnu ikke lagt mig fast på stedet, men hvis der er nogle, der har kendskab til en lille sø med nogle store søslanger, så kunne det være en mulighed. Alternativt kunne vi se om vi kunne fange nogle gode spiseål ved kysten eller på molen. Brasentur - Strandsøerne Mandag den 22. august 2011 Strandsøerne omkring Brøndby Strand rummer en pæn bestand af flere forskellige fisk, herunder store flotte brasener omkring 3 kilo. De er ikke altid lige nemme at fange, men prøv med maddiker, majs eller regnorm. Sudertur - Vestvolden Fredag den 26. august 2011 Vestvolden er jo nærmest Københavns baghave, og den huser en stor bestand af sudere op til omkring 2 kilo, og de plejer ikke at være kostbare. Et par fine fisk på en aftentur er ikke helt ualmindelige. Mød op denne sensommeraften med lidt let grej og nyd de hårdt fightende fisk. Aborretur Esrum Sø Fredag den 16. september 2011 SU s armada i Sørup er reserveret og søens grovaborrer står klar - vi skal bare lige finde ud af, hvor det er de står... Et ekkolod er en god ting i søgen efter aborrerne, der ynder at stå på skrænterne. Hvis man ikke har et ekkolod, kan vandet søges gennem med små woblere eller blink, der tvinges ned i den rette dybde med lidt bly. Viktor

15 Ture og arrangementer Aborretur Farum Sø Lørdag den 15. oktober 2011 Vi prøver atter de sortstribet. Hvis man hellere vil satse på gedderne, så er det naturligvis tilladt! Farum Sø fiskede rigtig godt det meste af 2010, hvor der blev fanget mange pæne gedder over 5 kilo og flotte aborrer op til 1,750 kilo. Geddetur Damhus Sø / Utterslev Mose Mandag den 7. november 2011 Så gælder det bygedderne! Om det bliver Dammeren eller Mose beslutter vi i sidste øjeblik alt efter vind og vejr samt de seneste bulletiner. Begge vande fisker lejlighedsvis rigtigt godt. Damhussøen er meget klarvandet og relativ fladbundet, så højtgående woblere eller måske et par jerkbait er den rette medicin. Fiskeriet i Utterslev Mose er måske lidt mere hyggeligt med mindre afgrænsede pladser, hvor naturoplevelsen er større end i Damhussøen. Død agn i form af skaller/sild/hornfisk eller woblere i kradse plejer at være guf for kræsne gedder. Aborretur Store Vejle Å Fredag den 18. november 2011 På gode dage er der rigtig mange flotte, hugvillige aborrer i åen. Snitvægten er ofte omkring kiloet, og der er altid chance for at fange en flot fisk over 1½ kilo eller helt op til drømmefisken på +2 kilo. Klubben betaler dagkortet. Tilmelding senest onsdag den 16. november til Claus Søndergaard. 16

16 Kystture Kent Astrup : : / Kystture i 2011 Foreningens kysttursleder, Kent Astrup, har barslet med en række kystture henover den kommende sæson. Her nedenfor ser du datoerne. Bemærk at der er ikke mindre end 2 stk. 3-dages ture! Som altid vil vind og vejr og de seneste hotte fisketips i sidste ende bestemme det endelige mål for turen. Tirsdag den 15. marts 2011 Kysttur til Møn Møn er et af de allerbedste kyststræk i Danmark og også et af de mest hemmelighedsfulde, hvor selv ellers indviede kystfiskere ikke hører om alle fangsterne! Tag med og se ved selvsyn hvilke muligheder Møn byder kystfiskeren på. Tirsdag / Onsdag / Torsdag den 29. / 30. / 31. marts dages kysttur til Als 2 lokale guider følger os rundt til de bedste kystpladser på Als. Vi overnatter til en meget billig pris i et lånt sommerhus. Onsdag den 6. april 2011 Kysttur til et spændende sted Vind, vejr og seneste fangster afgør stedet. April er top-måneden på kysten, så tag med! Onsdag / Torsdag / Fredag den 13. / 14. / 15. april dages kysttur til Sverige (undtagen hvis vi har hård østlig vind). Foreningens årlige kystmesterskab afholdes om onsdagen! Jeg garanterer for fisk noget større end i Danmark! Og folk, som ikke har prøvet de brutale svenske forhold før, får sig én på opleveren. Husk vadestav, vandtæt jakke og ekstra tøj. Overnatningen ligger ikke endelig fast endnu. Viktor

17 Bådinspektøren informerer af bådinspektør Lars Mogensen Nyt vedrørende skibet Viktor Viktor på bedding i weekenden den 2./3. oktober 2010 Så har VIKTOR været på bedding. Det forløb heldigvis uden de store overraskelser. Den kom på land fredag den 1. oktober 2010 og blev spulet og tørret, hvorpå den fik malet bunden. Lørdag den 2. oktober 2010 var vi så 6 mand, der gav den en ordentlig omgang indenbords, ligesom det elektriske blev gennemgået. Ved 16-tiden var vi både færdige, trætte, men også tilfredse med resultatet. Ingen ubehagelige overraskelser i form af spor efter grundstødninger, kun en lille bøjet flig på et af propellerbladene, der nemt kunne bankes på plads. I alt 7 skippere var i sving så skibet, der nu står funklende og formentlig flottere end da det blev leveret. Der er findeløn hvis nogen kan finde så meget som et sildeskæl. Tak til dem, der gad bruge en fredag og en lørdag på vores lille skib. Søndag den 3. oktober kom VIKTOR så atter i vandet og sejlet tilbage til Nivå. Nu kan det gode skib klare sig et års tid igen Fakta: bedding = det underlag som et skib står på mens det er under bygning eller til reparation. Bådinspektør Lars Mogensen: / 18

18 MARTS 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 06: Klubtur med skibet Viktor (Jens Jensen) Tirsdag 08: Generalforsamling Lucius Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 09: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 13: Rimtetur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Tirsdag 15: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 21: Klubtur med skibet Viktor (Arly Iversen) Onsdag 23: Generalforsamling Viktor Tilmelding: Claus Søndergaard, Fredag 25: Aborretur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 28: Trollingmesterskabet Tilmelding: Bent Hytholm, Tirsdag 29: Kysttur 3-dagestur til Als Tilmelding: Kent Astrup, / APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Mandag 04: Forårsmesterskab Farum-Lynge Put & Take Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 06: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 06: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Viktor

19 APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 11: Karussetur Nordsjælland Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 13: Kystmesterskab 3-dages tur til Sverige Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 18: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 20: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegebrønd) Onsdag 20: Brasentur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 27: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / MAJ 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 01: Sudertur Utterslev Mose Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 04: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 04: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Søndag 08: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 11: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 15: Geddetur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Mandag 23: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.)

20 JUNI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Lørdag 04: Karpetur Lammefjordskanalerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 05: Dagtur med skibet Viktor (Lars Mogensen) Onsdag 08: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegeb.) Fredag 17: Sandarttur Furesøen Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 20: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 22: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) JULI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 06: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 17: Karpetur Pedersborg Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Viktor

21 AUGUST 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 10: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 12: Åletur Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 14: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Torsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Mandag 22: Dagtur med skibet Viktor (Erik Olsen) Mandag 22: Brasentur - Strandsøerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Sudertur - Vestvolden Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Juniormesterskabet Øresund Tilmelding: Egon Poulsen, SEPTEMBER 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 04: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 05: Klubmesterskabet på Øresund Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 07: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 16: Aborretur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 19: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 21: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, /

22 Hvidovre Sport Viktor

23 Efterår i Mörrum af Steffen Horvath Beretning fra en fisketur til Mörrum i september 2009 en tur som vi af flere grunde altid vil tænke tilbage på med julelys i øjnene og meget brede smil. Brug historien som en appetitvækker til din kommende tur til Mörrum. Indledningsvis skal nævnes, at jeg har selv fisket hvert år i Mörrum siden 1999 og med meget blandede resultater. Jeg var heldig at få en blanklaks på 10,4 kilo på en 3-dags fluetur i juni med 2-håndsstangen uden at vide det mindste om at kaste med 2-håndsflue hvor uforskammet heldig kan man være!? Den oplevelse har for altid gjort mig til Mörrumsfisker, selvom jeg flere gange har svoret, at jeg aldrig ville sætte mine ben i Mörrum igen pga. manglende resultater. Mörrum havde et fantastisk fiskeri efter blanklaks i maj og juni i specielt 80 erne og 90 erne med en brat ende i 2003, hvor maj/juni-opgangen på det nærmeste svigtede totalt. Fra 2003 til 2008 fik jeg ikke fisk på land, selvom der blev brugt 6-8 dage om året deroppe fordelt på 3 dage i maj/juni-sæsonen og 3-4 dage i de sidste dage i september. 24

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D

Nummer 1. Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. Bornholmerklubben K L U B B L A D K L U B B L A D Bornholmerklubben Nummer 1 2011 Vinderfisk 2010 Bethesda - 5,01 kg. I dette nummer: Vores nye klubblad 4 Bornholm 2011 5 Strategi for turen 6 Når den rette strategi er valgt 7 Farven på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere