Politiets Fiskeklub. Civil - pensioneret : : (før

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk"

Transkript

1 Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : : Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : : (før før eller siden Næstformand/sekretær Claus Søndergaard København - Drab : : Viktors konto: reg.nr.: kontonr.: Juniorleder Egon Poulsen Kriminalteknisk Center : : Bestyrelsesmedlem Preben Hytholm Jensen Civil - Forsvaret : : Bådinspektør Lars Mogensen København - Færdsel : Indmeldelse: Jan Ejler Medlemsliste: Jan Ejler Medlemskort: Jan Ejler Lucius: Claus Søndergaard Revisor: Ole P. Sørensen Revisor: Magnus Andreasen Revisorsup.: Jens M. Jensen 2 Bestyrelsesmedlem Kent Astrup København - Uddannelsen : : Bestyrelsessuppleant Lars Mogensen København - Færdsel : : Net-mester Preben Bo Nielsen Ringkøbing - Beredskab : : Bestyrelsesmedlem Arly Iversen København - Røveri : : Bestyrelsessuppleant Per Stig Andersen København - Bande : : Redaktør Morten Søndergaard København - Bande : : Ferskvand: Claus S. Kyst: Kent Astrup Trolling: Bent Hytholm Mesterskaber: Preben Fangster: Jan Ejler Årslister: Jan Ejler Pokaler: Jan Ejler

2 15 Marts 2011 Indhold 02: Bestyrelsen 03: Indhold (denne side) 04: Information () 05: Generalforsamlingen : Trollingmesterskabet : Forårsmesterskabet : Ferskvandsture : Kysture : Bådinspektøren informerer 19: Aktivitetskalender 23: Annonce Hvidovre Sport 24: Mörrum (Steffen Horvath) 35: Årslisten : Klubrekorderne 38: Materiel-oversigt 39: Indmeldelsesblanket 40: Bagsidefoto (Viktor på bedding) Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Bande-enheden : I redaktionen Morten Søndergaard, Per Stig Andersen & Bent Hytholm Jensen. Viktor er i 2011 planlagt til at udkomme 2 gange i månederne: marts og september. Deadlines Nr. 1 / februar 2011 Nr. 2 / august 2011 Redaktøren har ordet Viktor-bladet er tilbage, ikke fra de døde som mange nok ville have troet, men snarere fra de hensygnede. Redaktøren har i samråd med den øvrige bestyrelse besluttet, at der i år som minimum skal udkomme 2 numre - dette forårsnummer og så et efterårsnummer. Redaktøren er dog blevet bemyndiget til at producere op til 4 numre, såfremt tiden tillader det. Det er i samme moment besluttet at tilføre hjemmesiden noget mere energi. Det elektroniske medie er fremtiden, om man vil det eller ej. Det varer sikkert ikke længe før man kan få Viktor som en app til en smartphone! Ellers er det den forestående generalforsamling, der skal fokuseres på. Bemærk at bestyrelsen i år har indlagt et spændende foredrag i forlængelse af generalforsamlingen. Bemærk også at fra og med i år har Viktor ikke længere nogen aftale med Elida-rederiet om rabat til medlemmernes egne ture med Elidas både. Ordningen blev benyttet i meget begrænset omfang og de administrative anstrengelser med ordningen oversteg således langt de fordele der kunne opnås. Husk også på forårsmesterskabet, trollingmesterskabet, kystmesterskabet og de månedlige ferskvandsture. Oplag: 700 eksemplarer Ide & layout: Morten Søndergaard Tryk: GrafiPro Distribution: Post Danmark Forsidefoto: GODT FORÅRSFISKERI! Morten Søndergaard der har mange flere fiskestænger end jeg har brug for, men langt færre end jeg kunne ønske mig Viktor

3 Information Til lykke til formanden, bådinspektøren og et bestyrelsesmedlem Viktors formand, Bent Hytholm Jensen, rundede de 60 år den 11. november Viktors bådinspektør, Lars Mogensen, rundede de 50 år den 10. januar Bestyrelsesmedlem i Viktor, Per Stig Andersen, runder også de 50 år den 16. oktober Der skal lyde et stort til lykke fra foreningen efterhånden til de bedagede herrer, der forhåbentlig ikke tage denne offentliggørelse fortrydelig op. Redaktøren Elida rabatordningen ophørt Som nævnt indledningsvis har hverken foreningen eller Elida-rederiet ønsket at forlænge ordningen med rabatten til medlemmernes egne ture med Elidas velkendte blå både - Havstrygeren, Arresø, Antares og Hanne-Berit. Ordningen blev benyttet meget lidt af Viktors medlemmer og det administrative arbejde (bøvl!) for såvel rederiet som foreningens kasserer oversteg langt de fordele der kunne opnås med ordningen. Bestyrelsen vil fortsat benytte Elidas både til det årlige klubmesterskab i september og i øvrigt anbefale alle medlemmer at benytte bådene. Bestyrelsen De civile medlemmers mail-adresser Det er fortsat et stort ønske at få oplyst foreningens civile medlemmers mailadresser, således at også de får gavn af de elektroniske nyhedsbreve, som foreningen fra tid til anden sender rundt til medlemmerne med information om kommende arrangementer. Send venligst en mail til og oplys din mailadresse, hvis du er civilt medlem af Viktor. Ved civil menes, at du enten ikke er ansat ved politiet eller er pensioneret fra politiet. Redaktøren En meget interessant hjemmeside, hvor man kan se skibes aktuelle placeringer på havet, i havne og meget andet. Meget interessant. Bådinspektøren Læs det sidste nye på 4

4 Generalforsamling Generalforsamling i Politiets Fiskeklub Viktor Onsdag den 23. marts 2011 kl På Station Bellahøj, Borups Allé 266, Kbh. NV Under henvisning til Viktors vedtægter 5, indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling ovennævnte dato, tid og sted. Dagsorden i henhold til lovene a. Valg af dirigent samt evt. stemmeudvalg. b. Beretning om klubbens virksomhed. (formanden og bådinspektørens årsberetninger). c. Forelæggelse af klubbens regnskab, budget, samt fastlæggelse af kontingent. d. Behandling af indkomne forslag. e. Valg jf. vedtægternes 3. f. Eventuelt. Ad. d Forslag skal i henhold til klubbens love være formanden eller bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen afholdes (mandag 3. marts). Hvert fremmødt medlem må medbringe 2 skriftlige fuldmagter, der kun kan anvendes til afstemning om kendte forslag. 1. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år en årlig godtgørelse til formanden og bådinspektøren på hver kr ,- 2. Bestyrelsen foreslår i lighed med sidste år, at kassererens godtgørelse udgør kr ,- 3. Bestyrelsen foreslår at redaktøren i 2011 modtager en godtgørelse på 750,- kr. pr. udgivet klubblad. Minimum 2 blade og maksimum 4 blade. 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år. Ad. e På valg er Kasserer: Jan Ejler (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Egon Poulsen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsesmedlem: Arly Iversen (for 2 år villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Per Stig Andersen (for 1 år - villig til genvalg). Bestyrelsessuppleant: Lars Mogensen (for 1 år villig til genvalg). Viktor

5 Generalforsamling På valg er endvidere Revisor: Ole Parker Sørensen (villig til genvalg). Revisor: Magnus Andresen (villig til genvalg). Revisorsuppleant: Jens Møller Jensen (villig til genvalg). Ad. f Eventuelt Der vil efter generalforsamlingen blive overrakt diverse årspokaler og præmier, ligesom der blandt deltagerne vil blive trukket lod om 4 stk. billetter til Viktors forårsmesterskab den. 4. april 2011 i Farum Put & Take. Spændende foredrag efter generalforsamlingen Efter en kort pause ovenpå generalforsamlingen fortsætter aftenen med et spændende foredrag om geddefiskeri i ordeuropa med Christian The Joker Møller, der bl.a. er testfisker for Savage Gear. Christian har fanget utallige meget store gedder i både Danmark, orge og Tyskland og vil fortælle om de hemmelige tricks, som han benytter, når han er på jagt efter de helt store krokodiller. Efter sigende er Christians foredrag utroligt spændende, så vi håber selvfølgelig på at ikke mindst medlemmerne fra vores søsterklub Lucius, dukker op denne aften. Hvis du vil vide mere om Christian og få en appetit-vækker kan du finde ham på og se under gallerier, hvor han er afbilledet med flere gedder over 15,0 kilo. 6

6 Generalforsamling I forbindelse med generalforsamlingen er klubben vært ved et måltid mad og lidt at drikke. Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, spisningen og det spændende foredrag er det nødvendigt at du tilmelder dig til: Claus Søndergaard på mailadresse senest mandag den 21. marts På bestyrelsens vegne - Bent Hytholm Jensen, formand 5 - Generalforsamlingen Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Enhver af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer må højst medbringe 2 skriftlige fuldmagter. Fuldmagter kan kun bruges til behandling af forslag, der er bekendtgjort og ikke til uventede forslag eller afstemninger. Generalforsamlingen bekendtgøres i klubbladet Viktor eller på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Klubben afholder sin ordinære generalforsamling inden udgangen af april måned, således at valget er afsluttet den 15. april, og bestyrelsen skal konstituere sig inden den 1. maj. Alle forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle spørgsmål, der er til behandling, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved simpelt, relativt flertal på generalforsamlingen. Se vedtægterne på Viktors hjemmeside for yderligere. Viktor

7 Generalforsamling Uddeling af pokaler ved generalforsamlingen for året 2010 Årets fisker Preben Hytholm Jensen (pokal + krus). Årets skipper Knud Jensen (pokal og krus). Årets storfanger Per Stig Andersen (pokal + krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets ædelfisk båd Jacob Larsen (pokal + krus) Laks, 8,75 kg = 83 %. Årets ædelfisk kyst, sø/å Steffen Horvarth (pokal/krus) Laks, 12,4 kg = 89 %. Årets ferskvandsfisker Per Stig Andersen (pokal og krus) Aborre, 1,8 kg = 113 %. Årets medefisker Claus Søndergaard (pokal og krus) Suder, 3,2 kg = 107 %. Årets havfisker Per B. Larsen (pokal og krus) Fjæsing, 0,43 kg = 108 %. Årets skribent (gavekort) lodtrækning. Årets hvervepræmie (gavekort). Henrik Nielsen 4 nye medlemmer pr Man I kan nå det endnu. Slutter først den 22. marts Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. Årets anmeldte fisk (gavekort) lodtrækning. 8

8 Trolling-mesterskabet 2011 Mandag den 28. marts 2011 kl Hvor: Valgfri havn i Øresund nord for Københavns Frihavn. Indvejning: Skovshoved Havn samme dag senest kl Pris: 125 kr. pr. deltager. Præmier: Der fiskes i 2 kategorier havørred/ædelfisk og torsk. Der vil som sædvanligt være flotte præmier til de største fisk i hver kategori Tilmelding: Til formand Bent Hytholm Jensen på: eller eller Oplysning om udgangshavn, bådens navn, telefonnummer samt deltagernavne meddeles ved tilmeldingen. Almen info For at deltage i konkurrencen skal sikkerheden være i orden og det er påkrævet at deltagerne i hver båd bærer flydedragt eller redningsvest, ligesom der i båden skal forefindes en VHF-radio eller en mobiltelefon, så vi kan være sikre på at alle både er kommet godt i havn ved konkurrencens afslutning. Husk at medbringe statsfisketegnet. Konkurrencen vil blive aflyst såfremt vejrudsigten søndag aften kl lover mere end 9 sekundmeter fra vest/nordvest/syd eller mere end 7 sekundmeter fra østlige retninger. Husk at tjekke vejrudsigten. Er du i tvivl så ring til Bent, der vil have mobiltelefonen åben. Håber at se så mange som muligt - Bent Hytholm Jensen, formand Viktor

9 Forårs-mesterskabet 2011 Hvor: Pris: Præmier: Tilmelding: Mandag den 4. april 2011 kl Farum-Lynge Drive In Put-and-Take. Nymøllevej 1, Lynge ( Slangerupvej mellem Farum og Lynge). 200 kr. pr. deltager som betales ved vandet. Der vil som sædvanligt være mange flotte præmier. Til arrangør Preben Hytholm Jensen på: (send en SMS) eller direkte via hjemmesiden. Frist: Seneste tilmelding er tirsdag den 29. marts Almen info: Igen i år bliver der grillet de meget populære pølser til frokost, hvilket er selvfølgelig inkluderet i deltagergebyret. Web: Konkurrenceregler 1. Deltagerne i konkurrencen skal være fuldgyldige medlemmer af Viktor. 2. Ved ankomsten skal alle betale og tilmelde sig til dommeren, Preben Hytholm, for at blive registeret som deltager. 3. Når alle deltagere er ankommet - gerne inden kl. 0700, vil der blive trukket lod om rækkefølgen, som deltagerne får lov til at vælge fiskeplads. Det er tilladt at flytte plads under konkurrencen under hensyntagen til de øvrige deltagere og andre fiskegæster ved søerne. 10

10 Forårs-mesterskabet 2011 Konkurrenceregler - fortsat 4. Det er kun tilladt at fiske med 1 stang ad gangen. 5. Der må kun benyttes 1 krog (enkelt eller trekrog). 6. Rykfiskeri er forbudt. 7. Det er forbudt at fiske med levende agn (regnorm er tilladt og var den bedste fangstmetode sidste år). 8. Det er forbudt at genudsætte fangne fisk. 9. Der er ubegrænset fangst fra kl til kl (Normalt må man fange 6 ørreder på et dagkort. Såfremt man ikke har fanget 6 fisk i løbet af konkurrencen og ønsker at fortsætte fiskeriet efter konkurrencen, kan man fortsætte, indtil man har fanget 6 ørreder eller til lukketid). 10. Størst fangede ørred (vægt) vinder konkurrencen. Ved sammenfaldende vægt er det længden på fisken, der er afgørende. Ved sammenfaldende vægt og længde trækkes der lod. Samme regel gælder for efterfølgende placeringer. Der kan kun vindes 1 præmie pr. deltager. 11. Såfremt en af præmietagerne (pkt.10) også har fanget flest ørreder i løbet af dagen, kan pågældende også vinde storfangerpræmien. 12. Dommeren, Preben Hytholm, der også selv deltager i konkurrencen, har det overordnede ansvar for afholdelse af konkurrencen 13. Husk at vi er gæster og tag derfor hensyn til naturen ved fiskevandet. Husk at benytte de opstillede affaldsstativer til diverse affald og ryd op efter jer, når I forlader fiskepladsen. Håber at se så mange som muligt! Preben Hytholm Jensen Viktor

11 Ture og arrangementer Ferskvandsture Claus Søndergaard : (Kbh. Drab) : Ferske tilbud fra vandene Her er så årets program for ferskvandsturene. Jeg har atter bestræbt mig på at sammensætte programmet således, at der skulle være mulighed for at komme ud og fiske hele året, samt at der bliver mulighed for at fiske til så mange forskellige arter som muligt. Heltetur (!) Susåen Mandag den 28. februar 2011 Fiskeriet foregår nærmest midt inde i Næstved by, så man skal ikke sætte næsen op efter den store naturoplevelse. Men hvis der er gang i fiskene, gør det vel mindre! Der skal bruges mindre strømvandsflåd eller lignende, linetykkelse omkring 0,20 mm. samt kroge i størrelse Heltene, dem i vandet altså, skal lokkes med regnorm, maddiker, tigerorm eller lignende. Der fanges også pæne rimter, skaller, aborrer og lejlighedsvis et par fedtfinner. Rimtetur Tryggevælde Å Søndag den 13. marts 2011 Store flokke af rimter trækker hvert år op i Tryggen for at gyde, og blandt dem er der flotte kapitalrimter på den fede side af de 2,0 kilo. Hvis man lige rammer dagen med trækket, kan det gå hen og blive en hektisk tur. Små regnorme og lignende lækkerier plejer at være guf for rimterne. Der er risiko for bifangst i form af havørreder! Vi fisker på SU-stykket. Aborretur Tryggevælde Å Fredag den 25. marts 2011 Som altid når det gælder aborrerne, skal der medbringes lidt af hvert. Den ene dag fanges de på jig eller spinner, mens de næste dag foretrækker levende agn som regnorm, rejer eller skaller. Der er ikke andet at gøre end at prøve sig frem. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest tirsdag den 22. marts

12 Ture og arrangementer Karussetur - Nordsjælland Mandag den 11. april 2011 Så er det blevet forår - håber jeg. Efter arbejde smutter vi til en lille hyggelig sø i Nordsjælland, hvor der før har været pænt med karusser op til omkring kiloet. Almindeligt allround fiskegrej i den lettere udgave kan bruges. Alle, der med en vis sikkerhed kan skelne top fra bund på en fiskestang, kan være med her! Ellers kan der lånes grej. Brasentur Tryggevælde Å Onsdag den 20. april 2011 Tryggen har en god bestand af flotte brasener op til ca. 3 kilo, som man kan være heldig at komme i kontakt med på en dejlig forårsdag. Det meste grej kan bruges, bare der fiskes med en tynd line og mindre kroge. Agn i form af majs, regnorm, maddiker eller lignende plejer at virke. Endvidere er der stadig mulighed for at fiske til brakvandsaborrerne, der trækker op i åen. Dagkortet betales af klubben, og der skal derfor ske tilmelding til Claus Søndergaard senest mandag den 18. april Sudertur Utterslev Mose Søndag den 1. maj 2011 Det har gennem de sidste år været en tradition, at vi laver en klubtur til mosen, når fiskeriet bliver tilladt den 1. maj. Vi mødes efter fyraften og fisker til et par timer efter mørkets frembrud. Der er ikke noget hokus pokus ved fiskeriet. En almindelig 9 fods blød kyststang og fastspolehjul virker fint. Fyld hjulet med 0,20 line, sæt en prop på (man kan med fordel ofre 20 kroner på et antenneflåd) og bind en krog størrelse 10 i enden (af linen, forstås!). Og hvis der så medbringes lidt majs, nogle regnorm eller maddiker, så kan det ikke gå helt galt. Geddetur Esrum Sø Søndag den 15. maj 2011 Så skal gedderne prøves. Som altid i søen er der to grundliggende måder at gribe fiskeriet an på. Man kan enten satse på et lidt mere stationært fiskeri med levende agn, eller man kan dørge rundt med store woblere eller blink og så håbe på, at man kan nå ned til gedderne. Jeg regner med, at vi kan starte turen med lidt fælles morgenmad og udveksling af de seneste rygter Viktor

13 Ture og arrangementer Karpetur til Lammefjordskanalerne Lørdag/Søndag den 4./5. juni 2011 Vi drager af sted efter arbejde og fisker aftenen gennem. Klubben disker op med lidt aftensmad og måske en flaske rødvin... Det anbefales at overnatte på stedet - sommernatten er kort og lun, håber jeg. Det kan anbefales at investere i myggebalsam. Morgenfiskeriet er tit det mest intense, hvor der er mulighed for at liste rundt og fiske direkte til de fisk, som man kan se oppe i overfladen. En stang med god rygrad, et fastspolehjul med mindst 0,25 mm. line og kroge i størrelse kommer man langt med. Mød op og prøv kræfter med en gang Lammefjordsdynamit. Sandarttur - Furesøen Fredag/Lørdag den 17./18. juni 2011 En nattur på søen med et forhåbentligt hektisk morgenfiskeri er altid noget særligt. Søen er stor, meget stor - og der skal mange ture til, før end man lærer den lidt at kende (men måske vi kan luske et trick eller to ud af Per B, der har et indgående kendskab til søen og som sidste år hev nogle rigtig, rigtig flotte sandarter med flere over 6 kilo op på dørken). Men heldigvis kan man fange fisk uden at have dyrket søen i årevis. Hvis man trækker rundt med små skaller mellem 4 og 12 meters dybde, plejer man at være heldig at støde på en fisk eller to. Alternativet er woblere, men problemet er altid at komme dybt nok ned. Karpetur til Pedersborg Sø Søndag/Mandag den 17./18. juli 2011 Søen er en af de gammelkendte karpesøer, og der er et par gode, tilgængelige pladser hist og her, hvorfra der bliver landet både store og små karper. Der dasker flere flotte karper over 10 kilo rundt i søen, og de venter kun på at blive hevet en tur på land. Man bestemmer selv, om man vil overnatte eller trille hjem om aftenen. Der skal købes dagkort til søen. Derfor tilmelding til Claus Søndergaard senest torsdag den 14. juli

14 Ture og arrangementer Åletur Fredag/Lørdag den 12./13. august 2011 Hvis nogle medlemmer har lyst til at komme ud og nyde sommernatten og måske være så heldig at fange et par slanger, så her muligheden her. Jeg har endnu ikke lagt mig fast på stedet, men hvis der er nogle, der har kendskab til en lille sø med nogle store søslanger, så kunne det være en mulighed. Alternativt kunne vi se om vi kunne fange nogle gode spiseål ved kysten eller på molen. Brasentur - Strandsøerne Mandag den 22. august 2011 Strandsøerne omkring Brøndby Strand rummer en pæn bestand af flere forskellige fisk, herunder store flotte brasener omkring 3 kilo. De er ikke altid lige nemme at fange, men prøv med maddiker, majs eller regnorm. Sudertur - Vestvolden Fredag den 26. august 2011 Vestvolden er jo nærmest Københavns baghave, og den huser en stor bestand af sudere op til omkring 2 kilo, og de plejer ikke at være kostbare. Et par fine fisk på en aftentur er ikke helt ualmindelige. Mød op denne sensommeraften med lidt let grej og nyd de hårdt fightende fisk. Aborretur Esrum Sø Fredag den 16. september 2011 SU s armada i Sørup er reserveret og søens grovaborrer står klar - vi skal bare lige finde ud af, hvor det er de står... Et ekkolod er en god ting i søgen efter aborrerne, der ynder at stå på skrænterne. Hvis man ikke har et ekkolod, kan vandet søges gennem med små woblere eller blink, der tvinges ned i den rette dybde med lidt bly. Viktor

15 Ture og arrangementer Aborretur Farum Sø Lørdag den 15. oktober 2011 Vi prøver atter de sortstribet. Hvis man hellere vil satse på gedderne, så er det naturligvis tilladt! Farum Sø fiskede rigtig godt det meste af 2010, hvor der blev fanget mange pæne gedder over 5 kilo og flotte aborrer op til 1,750 kilo. Geddetur Damhus Sø / Utterslev Mose Mandag den 7. november 2011 Så gælder det bygedderne! Om det bliver Dammeren eller Mose beslutter vi i sidste øjeblik alt efter vind og vejr samt de seneste bulletiner. Begge vande fisker lejlighedsvis rigtigt godt. Damhussøen er meget klarvandet og relativ fladbundet, så højtgående woblere eller måske et par jerkbait er den rette medicin. Fiskeriet i Utterslev Mose er måske lidt mere hyggeligt med mindre afgrænsede pladser, hvor naturoplevelsen er større end i Damhussøen. Død agn i form af skaller/sild/hornfisk eller woblere i kradse plejer at være guf for kræsne gedder. Aborretur Store Vejle Å Fredag den 18. november 2011 På gode dage er der rigtig mange flotte, hugvillige aborrer i åen. Snitvægten er ofte omkring kiloet, og der er altid chance for at fange en flot fisk over 1½ kilo eller helt op til drømmefisken på +2 kilo. Klubben betaler dagkortet. Tilmelding senest onsdag den 16. november til Claus Søndergaard. 16

16 Kystture Kent Astrup : : / Kystture i 2011 Foreningens kysttursleder, Kent Astrup, har barslet med en række kystture henover den kommende sæson. Her nedenfor ser du datoerne. Bemærk at der er ikke mindre end 2 stk. 3-dages ture! Som altid vil vind og vejr og de seneste hotte fisketips i sidste ende bestemme det endelige mål for turen. Tirsdag den 15. marts 2011 Kysttur til Møn Møn er et af de allerbedste kyststræk i Danmark og også et af de mest hemmelighedsfulde, hvor selv ellers indviede kystfiskere ikke hører om alle fangsterne! Tag med og se ved selvsyn hvilke muligheder Møn byder kystfiskeren på. Tirsdag / Onsdag / Torsdag den 29. / 30. / 31. marts dages kysttur til Als 2 lokale guider følger os rundt til de bedste kystpladser på Als. Vi overnatter til en meget billig pris i et lånt sommerhus. Onsdag den 6. april 2011 Kysttur til et spændende sted Vind, vejr og seneste fangster afgør stedet. April er top-måneden på kysten, så tag med! Onsdag / Torsdag / Fredag den 13. / 14. / 15. april dages kysttur til Sverige (undtagen hvis vi har hård østlig vind). Foreningens årlige kystmesterskab afholdes om onsdagen! Jeg garanterer for fisk noget større end i Danmark! Og folk, som ikke har prøvet de brutale svenske forhold før, får sig én på opleveren. Husk vadestav, vandtæt jakke og ekstra tøj. Overnatningen ligger ikke endelig fast endnu. Viktor

17 Bådinspektøren informerer af bådinspektør Lars Mogensen Nyt vedrørende skibet Viktor Viktor på bedding i weekenden den 2./3. oktober 2010 Så har VIKTOR været på bedding. Det forløb heldigvis uden de store overraskelser. Den kom på land fredag den 1. oktober 2010 og blev spulet og tørret, hvorpå den fik malet bunden. Lørdag den 2. oktober 2010 var vi så 6 mand, der gav den en ordentlig omgang indenbords, ligesom det elektriske blev gennemgået. Ved 16-tiden var vi både færdige, trætte, men også tilfredse med resultatet. Ingen ubehagelige overraskelser i form af spor efter grundstødninger, kun en lille bøjet flig på et af propellerbladene, der nemt kunne bankes på plads. I alt 7 skippere var i sving så skibet, der nu står funklende og formentlig flottere end da det blev leveret. Der er findeløn hvis nogen kan finde så meget som et sildeskæl. Tak til dem, der gad bruge en fredag og en lørdag på vores lille skib. Søndag den 3. oktober kom VIKTOR så atter i vandet og sejlet tilbage til Nivå. Nu kan det gode skib klare sig et års tid igen Fakta: bedding = det underlag som et skib står på mens det er under bygning eller til reparation. Bådinspektør Lars Mogensen: / 18

18 MARTS 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 06: Klubtur med skibet Viktor (Jens Jensen) Tirsdag 08: Generalforsamling Lucius Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 09: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 13: Rimtetur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Tirsdag 15: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 21: Klubtur med skibet Viktor (Arly Iversen) Onsdag 23: Generalforsamling Viktor Tilmelding: Claus Søndergaard, Fredag 25: Aborretur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 28: Trollingmesterskabet Tilmelding: Bent Hytholm, Tirsdag 29: Kysttur 3-dagestur til Als Tilmelding: Kent Astrup, / APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Mandag 04: Forårsmesterskab Farum-Lynge Put & Take Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 06: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 06: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Viktor

19 APRIL 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 11: Karussetur Nordsjælland Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 13: Kystmesterskab 3-dages tur til Sverige Tilmelding: Kent Astrup, / Mandag 18: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 20: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegebrønd) Onsdag 20: Brasentur Tryggevælde Å Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 27: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / MAJ 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 01: Sudertur Utterslev Mose Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 04: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, / Onsdag 04: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Søndag 08: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 11: Rutinetur med skibet Viktor (Bådinspektøren) Søndag 15: Geddetur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Onsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (Henrik Sejer) Mandag 23: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.)

20 JUNI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Lørdag 04: Karpetur Lammefjordskanalerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 05: Dagtur med skibet Viktor (Lars Mogensen) Onsdag 08: Aftentur med skibet Viktor (Niels Blegeb.) Fredag 17: Sandarttur Furesøen Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 20: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Onsdag 22: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) JULI 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 06: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 10: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Søndag 17: Karpetur Pedersborg Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Viktor

21 AUGUST 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Onsdag 10: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 12: Åletur Tilmelding: Claus Søndergaard, / Søndag 14: Dagtur med skibet Viktor (mangler skipper) Torsdag 18: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Mandag 22: Dagtur med skibet Viktor (Erik Olsen) Mandag 22: Brasentur - Strandsøerne Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Sudertur - Vestvolden Tilmelding: Claus Søndergaard, / Fredag 26: Juniormesterskabet Øresund Tilmelding: Egon Poulsen, SEPTEMBER 2011 Ugedag Dato Aktivitet Kl. Søndag 04: Dagtur med skibet Viktor (Georg Friemer) Mandag 05: Klubmesterskabet på Øresund Tilmelding: Preben Hytholm, (sms) Onsdag 07: Aftentur med skibet Viktor (mangler skipper) Fredag 16: Aborretur Esrum Sø Tilmelding: Claus Søndergaard, / Mandag 19: Dagtur med skibet Viktor (Flemming Hedeg.) Onsdag 21: Kysttur Tilmelding: Kent Astrup, /

22 Hvidovre Sport Viktor

23 Efterår i Mörrum af Steffen Horvath Beretning fra en fisketur til Mörrum i september 2009 en tur som vi af flere grunde altid vil tænke tilbage på med julelys i øjnene og meget brede smil. Brug historien som en appetitvækker til din kommende tur til Mörrum. Indledningsvis skal nævnes, at jeg har selv fisket hvert år i Mörrum siden 1999 og med meget blandede resultater. Jeg var heldig at få en blanklaks på 10,4 kilo på en 3-dags fluetur i juni med 2-håndsstangen uden at vide det mindste om at kaste med 2-håndsflue hvor uforskammet heldig kan man være!? Den oplevelse har for altid gjort mig til Mörrumsfisker, selvom jeg flere gange har svoret, at jeg aldrig ville sætte mine ben i Mörrum igen pga. manglende resultater. Mörrum havde et fantastisk fiskeri efter blanklaks i maj og juni i specielt 80 erne og 90 erne med en brat ende i 2003, hvor maj/juni-opgangen på det nærmeste svigtede totalt. Fra 2003 til 2008 fik jeg ikke fisk på land, selvom der blev brugt 6-8 dage om året deroppe fordelt på 3 dage i maj/juni-sæsonen og 3-4 dage i de sidste dage i september. 24

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Marts 2009. Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard. Redaktøren har ordet. Indhold

Marts 2009. Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard. Redaktøren har ordet. Indhold 15 Marts 2009 Indhold 31: Annonce (Fairpoint) 03: Indhold (denne side) 04: Bestyrelsen (nye i bestyrelsen!) 05: Jubilæums-mesteskab (mød op!) 07: Årets mesterskaber (oversigt) 08: Formandens beretning

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014.

Formandens beretning for året 2014. 1 Formandens beretning for året 2014. Velkommen til årets generalforsamling. Det er med stor sorg at bestyrelsen i Politiets fiskeklub Viktor i løbet af 2013 har modtaget meddelelse om 2 dødsfald blandt

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Formandens beretning for året 2010.

Formandens beretning for året 2010. Formandens beretning for året 2010. Velkommen til årets generalforsamling. Ved udgangen af 2010 var der 410 medlemmer i Viktor, heraf 309 politiansatte, 84 civile medlemmer og 17 juniormedlemmer. Bestyrelsen

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009)

Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Laksetrolling Bornholm (Gulp Cup 2009) Patrick Wiben Pedersen (med farmand Mogens), Jesper Uldbrant, Jens Lassen og undertegnede, mødtes (som Gulp Cup vindere 2009) på hotel Verona, Allinge, Bornholm,

Læs mere

fisk ved kyst og hav

fisk ved kyst og hav t o te fisk ved kyst og hav................................................ - skriv om fisk Aborre Almindelig tangnål Almindelig ulk Blåstak Brisling Fjæsing Gedde Grå knurhane Havkarusse Havkat Havlampret

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NR. 1 MARTS ÅRG.

NR. 1 MARTS ÅRG. NR. 1 MARTS 2007 24.ÅRG. (Bella 7000 Sunmar - den nye Viktor?) 5 Marts 2007 Indhold 03: Indhold 04: Bestyrelsen 07: Generalforsamling - Viktor 09: Formanden har ordet 11: Årets kystture 12: Årets mesterskaber

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

(Henning Schmidt med svensk kystørred)

(Henning Schmidt med svensk kystørred) (Henning Schmidt med svensk kystørred) 15!" #$"%"%&'' #()*%" #++ #,-"." # /* 01" 2%33 456 $"% /7 *33 % Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard København Station City 33 910 910

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

125 kg Stør hos Lystfiskergården.

125 kg Stør hos Lystfiskergården. 125 kg Stør hos Lystfiskergården. Det hele startede som det plejer at gøre. En aftale med min gode kammerat og fiskemakker, Henrik. Vi snakkede om, hvor turen skulle gå hen denne gang. Nu hvor vi har været

Læs mere

Formandens beretning for året 2008.

Formandens beretning for året 2008. Formandens beretning for året 2008. Velkommen til årets generalforsamling. Et af klubbens medlemmer Jørgen Andersen er afgået ved døden i 2008. 1 minuts stilhed. Ære være Jørgen Andersens minde. Ved udgangen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

(Claus Søndergaard med 1,33 kilos aborre fra Store Vejle Å)

(Claus Søndergaard med 1,33 kilos aborre fra Store Vejle Å) (Claus Søndergaard med 1,33 kilos aborre fra Store Vejle Å) Viktor 1/2003 3 Marts 2003 Indhold 05: Generalforsamling 07: Information 09: Klubmesterskaber 10: Ture og arrangementer 14: Søredning / haveri

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

(Jens Henning med prægtig efterårs-havørred)

(Jens Henning med prægtig efterårs-havørred) (Jens Henning med prægtig efterårs-havørred) Viktor 4 2003 3 4!"#$# %$&'$ ( )*'++,,!-',$ Medlemsbladet Viktor Ansvarshavende redaktør Morten Søndergaard Kbh. Station City 33 910 910 lok. 4124 : @: morten@soendergaard.mail.dk

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere